Forekomst af feline tandresorptioner - en review artikel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forekomst af feline tandresorptioner - en review artikel"

Transkript

1 Forekomst af feline tandresorptioner - en review artikel Summary This article has attempted to reveal the presence of tooth resorptions in cats by comparing 7 published studies. The differences in population, health status and study methods have been explored. The prevalence of tooth resorptions in clinically healthy domestic cats was %, in clinically healthy pure-breed cats %, in mixed populations (anaesthesia) % and in mixed populations (oral cavity treatment/dentistry) %. Except in one study of purebreed cats, an increase in the presence of tooth resorptions with increasing age was shown. It was further shown that certain teeth have a higher prevalence of resorptions than others. Sammendrag Denne artikel belyser forekomsten af tandresorptioner hos katte ved at sammenligne syv publicerede studier. Forskelle i populationer, sundhedsstatus og undersøgelsesmetoder er analyseret. Prævalensen af tandresorptioner hos klinisk raske huskatte var 29,0-37,5 %, hos klinisk raske racekatte 47,0-69,6 %, hos blandingspopulationer (anæstesi) 32,0-48,0 % og hos blandingspopulationer (mundhule-/tandbehandling) 60,8-72,5 %. Bortset fra i et af racekattestudierne, sås der i alle andre studier en øget forekomst af tandresorptioner med øget alder. Visse tænder viste sig desuden særligt udsatte for resorptioner. Julie ida knudsen 1, Hanne kortegaard 2 og thomas eriksen 3 1 stud.med.vet., ku life 2 seniordyrlæge, PH.d., universitetshospitalet For FaMiliedyr, ku life 3 ProFessor, Mso, PH.d., universitetshospitalet For FaMiliedyr, ku life Indledning Tandresorption formodes at være en af de mest almindelige tandlidelser hos domesticerede katte, og forekomsten menes at være stigende (1). Retrospektive studier har vist, at der før 1970 erne ser ud til at have været en meget lav forekomst. Stigningen siden hen kan være associeret med forskellige aspekter af domesticering som ændret fodring, neutralisering og vaccination (2). I nyere tid har studier vist en prævalens af en eller flere tandresorptioner (TR) på op til 72,5 % af de undersøgte domesticerede katte (3). TR ses også hos herreløse og vilde katte, og ligeledes hos store kattedyr i fangenskab (og få vildtlevende), men dog med en langt lavere prævalens (4). TR hos katte har været kendt under mange forskellige betegnelser bl.a. felin caries, neck lesions og feline odontoclastic resorptive lesions (FORL) (1). Begrebet neck lesions dækker over resorptioner Billede 1: Stadie 4 tandresorption i maxillens P4. Der ses inflammeret hyperplastisk gingiva, som dækker resorptionen. Copyright Hanne Kortegaard. 26 DVT

2 i tandhalsen (5). I artikler fra 2007 og være rodfragmenter tilbage. Udseendemæssigt progressiv resorption af tandstrukturer, frem er den overordnede betegnelse nu skelnes de som en forhøjning i samtidig med at der ses reparationspro- tandresorptioner (6,7). gingiva, der kan være åben og inflammeret cesser (1). Ved resorptionen bliver rød- Klinisk kan TR opdeles i fem stadier. I eller intakt og uden inflammation (2). derne ødelagt pga. odontoklastaktivitet. stadie 1 ses en ydre defekt i cement eller Formålet med artiklen er at sammenligne Processen begynder i cementen og spre- emalje, mens dentinen ikke er påvirket (4). epidemiologiske studier af tandreder sig langs dentintubuli, hvormed denti- Tænderne er ikke sensitive, og skaderne sorptioner i et forsøg på at klarlægge, nen først i roden og derefter i kronen bliver kan være meget svære at opdage pga. hvor udbredt sygdommen er. resorberet. Dentinen langs pulpa er deres mikroskopiske størrelse (2). I stadie relativt mere resistent over for resorptionen (TR) og bliver pœop derfor til 72,5 først % påvirket af de sent i 2 er skaden i cementen I nyere tid eller har emaljen studier nået vist en Baggrund pr¾valens af en eller flere tandresorptioner ind i dentinen unders gte (4). Så snart dentinen domesticerede bliver katte Ætiologien (3). TR bag ses TR ogsœhos er endnu herrel se ukendt, men og vilde sygdomsudviklingen. katte, og ligeledes hos Når store dentinen i kronen er resorberet, vil kronens emalje kattedyr i fangenskab (og fœvildtlevende), men dog med en langt lavere pr¾valens (4). eksponeret, vil det udløse smerte (2). I der er flere teorier bl.a. oral inflammation stadie 3 har skaden TR hos ødelagt katte dentinen har v¾ret og kendt pga. under plak mange (bakteriebelægninger) forskellige betegnelser og tand-bl.astensansamlinger enten felin caries, ligeledes neck blive lesions resorberet, og feline eller den (FORL) (1). Begrebet (4), systemisk neck lesions sygdom, d¾kker vil knække over resorptioner af, hvormed i tandhalsen kavitet afsløres er nået ind til pulpa odontoclastic (4). Ved sondering resorptive ses lesions der blødning fra (5). pulpavæv I artikler og fra tandkød, 2007 og og frem faktorer den i kosten, overordnede prædisponering betegnelse pga. nu tandresorptioner i tanden (9). (6,7). spontane frakturer af kronen kan forekomme (2). I stadie ikke er 4 vil pœvirket der ses (4). en signifi- T¾nderne parodontiet er ikke sensitive, (parodontalligament, og skaderne kan v¾re tilbage meget i sv¾re alveoleknoglen at opdage (3). pga. Selvom fibro- race og defekter i tandvævet (8) eller Rodfragmenter kan efterfølgende sidde Klinisk kan TR opdeles i fem stadier. I stadie 1 ses en ydre defekt i cement eller emalje, mens dentinen kant nedbrydning deres af mikroskopiske kronen, hvormed st rrelse cement, (2). I stadie alveoleknogle 2 er skaden og gingiva). i cementen Andre eller blaster, emaljen cementoblaster nœet ind i dentinen og osteoblaster (4). tanden svækkes SŒsnart (4). Der dentinen ses omfattende bliver eksponeret, teorier om vil udviklingen det udl se af smerte TR bygger (2). I på stadie 3 forsøger har skaden at reparere delagt skaderne dentinen (3) og ved at strukturel nedbrydning, er nœet ind og til dentoalveolær pulpa (4). Ved traumer sondering på ses parodontalspalten, der bl dning fra tændernes pulpav¾v og producere tandk d, nyt og hårdt spontane cementfrakturer eller knoglelignende væv (4), vil de ikke være i stand af kronen kan forekomme (2). I stadie 4 vil der ses en signifikant nedbrydning af kronen, hvormed ankylose (fusion) af rødderne med alveoleknoglen kan r dderne forekomme. med I stadie alveoleknoglen 5 ses eller kan virusinfektioner forekomme. I stadie (4). 5 ses der som regel til at ingen standse krone, processen og der (3). vil Det kun nye opbygning, endokrinologiske faktorer tanden sv¾kkes (4). Der ses omfattende strukturel nedbrydning, og dentoalveol¾r ankylose (fusion) af der som regel ingen v¾re krone, rodfragmenter og der vil tilbage. kun Udseendem¾ssigt Patogenesen er karakteriseret skelnes de som ved en forh jning erstatningsvæv i gingiva, gør, der at kan roden v¾re bliver svær Œben og inflammeret eller intakt og uden inflammation (2). Resorptioner stadie 1-5. Stadie 4a: Krone og rødder er lige påvirkede. Stadie 4b: Kronen er mest påvirket. Stadie 4c: Rødderne er mest påvirkede. Copyright AVDC, brugt med tilladelse. Resorptioner stadie 1-5. Stadie 4a: Krone og r dder er lige pœvirkede. Stadie 4b: Kronen er mest pœvirket. Stadie 4c: R dderne er mest pœvirkede. Copyright AVDC, brugt med tilladelse. > DVT

3 at skelne fra alveoleknoglen på røntgenbilleder (4). Det parodontale ligament nedbrydes, og der ses en gradvis indsnævring af parodontalspalten, hvilket til sidst fører til dentoalveolær ankylose. Ankyloserede tænder kan indgå i knoglens almindelige remodelleringsproces, hvormed de resorberes og erstattes af knoglevæv (3). Klinisk vil TR først blive opdaget, når de i de sene stadier er synlige i kronen, medmindre man rutinemæssigt tager røntgenbilleder. Ofte vil det være mindre traumer, eksempelvis hård tygning, der får kronen til at knække af. Nogle katte vil udvise smerteadfærd eller ubehag, hvilket kan give ændringer i foderpræferencer fra tørfoder til vådmad eller nedsat foderindtag (9). Relateret til smerten under spisning kan der hos nogle katte ses tab af mad fra munden, hvæsen og aggression (2). Mange katte vil dog ikke være synligt påvirkede (9). Dette kan skyldes, at læsioner på rodoverfladen, der ikke er i kontakt med mundhulen, er asymptomatiske, så længe pulpa er upåvirket (10). Observation af TR under rutineundersøgelser af munden kan være svært, da de ofte findes i emalje-cementgrænsen på præmolarer eller molarer og kan være skjult af hyperplastisk gingiva samt være dækket af tandsten (8). Undersøgelse kan foretages klinisk eller radiologisk. Ved visuel undersøgelse og brug af sondering kan der kun findes resorptioner i kronen. Med røntgen undersøges rødderne også, og langt flere læsioner kan findes. Billeder af samtlige tænder (8-10 billeder) anbefales, men ved manglende kliniske fund kan man screene katten for resorptioner ved at nøjes med ét billede af hver side af mandiblens præmolar-molar region. Mandiblens 3. præmolarer (P3) er de hyppigst ramte tænder, og hos ni ud af 10 katte med resorptionslidelser vil sygdommen blive diagnosticeret ud fra disse tænder. Findes der resorptioner på røntgenbilleder af disse, skal undersøgelsen udvides til røntgenbilleder af hele munden (9). Der kendes endnu ingen måder at forebygge TR på og heller ingen behandlinger, der forhindrer den progressive udvikling. Der findes dog tre typer behandling af TR. Resorptioner, der ikke er klinisk synlige og dermed endnu ikke smertevoldende, kan man vælge at monitorere klinisk og radiologisk. Det er dog sjældent, at læsioner opdaget i almen praksis er på så tidligt et stadie. Som regel er disse i de sidste sta- Tabel 1. Metoder. Populationstyper og opdeling i undersøgelsesgrupper. Studie H R B Rask Anæstesi Tandbeh. Klinisk US Røntgenbilleder Ingham et al. 1 (11) X X 8 Girard et al. 2 (7) X X 10 Flørnæs et al. (12) 19 3 X X 6 Pettersson et al. (1) 69 X 4 X Alle tænder. Lund et al. (8) 145 X 5 X Ingen røntgen. Reiter et al. (3) 182 X 6 X Alle tænder. Lommer et al. (13) 265 X Alle tænder. H: huskatte; R: racekatte; B: blandingspopulation. 1 Kategoriseres som et huskatte-studie pga. det overvejende bidrag fra denne gruppe. 2 Opdeles efterfølgende i 2 adskilte studier. 3 Racekattepopulation bestående af 19 perserkatte inkl. 2 exotics, der aldrig tidligere havde fået foretaget tandrens under bedøvelse. 4 I bedøvelse for bl.a. sterilisation, tandrens og ikke-tandrelaterede lidelser. 5 I bedøvelse for varierende indgreb. 6 Profylaktisk eller terapeutisk behandling af mundhulesygdom. Tabel 2. Prævalens og undersøgelsesmetoder. Studie H R B Rask Anæstesi Tandbeh. Prævalens af TR Fundet radiologisk Fundet klinisk Ingham et al. (11) X X 29,0% X X 55% kun synlige Girard et al. (7) X X 37,5% ved røntgen 85% kun synlige Girard et al. (7) X X 69,6% 1 ved røntgen 7% kun synlige klinisk 3,5% kun synlige klinisk Flørnæs et al. (12) X X 47,0% 91% 2 9% Pettersson et al. (1) X X 32,0% X X Lund et al. (8) X X 48,0% X Reiter et al. (3) X X 72,5% X X Lommer et al. (13) X X 60,8% X H: huskatte; R: racekatte; B: blandingspopulation. 1 Girard et al. fandt en tendens til øget forekomst af TR hos racerne bengal, somali og bobtail, mens racerne exotics, perser, maine coon, siameser og chartreux var mindre påvirkede. Dog var analysen begrænset af de meget små stikprøvestørrelser inden for hver race (7). 2 Flørnæs et al. formoder, at den radiologiske registrering blev underestimeret, da røntgenbilleder af præmolarer (P) og molarer (M) i maxillen generelt var inkonklusive pga. overlapning af arcus zygomaticus (12). 28 DVT

4 dier, hvor behandlingen er ekstraktion eller coronal amputation. Tænder med TR kan være svære at ekstrahere, da rødderne ofte er blevet erstattet af knoglelignende væv. Røntgenbilleder skal derfor også tages postoperativt for at sikre, at der ikke er efterladt rodfragmenter. Coronal amputation kan benyttes til udvalgte tilfælde, hvor man vælger at lade de næsten fuldstændigt resorberede rødder blive siddende, mens kronen bortskæres i niveau med alveolarknoglen, og gingiva sutureres henover (9). Indgrebet er mindre, hurtigere og indebærer mindre risiko for skader på omgivende væv sammenlignet med ekstraktion (4). Denne procedure kræver dog postoperativt regelmæssigt opfølgende røntgenbilleder for at sikre, at rødderne resorberes som forventet, og at helingen forløber planmæssigt (9). metoder Forskellige populationer af katte er blevet undersøgt, herunder huskatte, racekatte og blandingspopulationer med et uspecificeret antal huskatte og racekatte. Kattene har desuden haft forskellig sundhedsstatus fra klinisk raske dyr til dyr med tandproblemer, og dyr, der skulle bedøves af varierende årsager. Ligeledes har selve undersøgelserne været udført forskelligt med enten klinisk undersøgelse (US) eller radiologisk undersøgelse. Resultater De forskellige undersøgelsesmetoder samt varierende typer kattepopulationer kan være årsag til de meget store udsving i målte prævalenser af TR, der går fra 29-72,5 %. Det ses, at der er forskel på, hvordan de forskellige studier har registreret resorptionerne. Pettersson et al. angav blot, om resorptioner var til stede (1), mens Lund et al. valgte at angive resorptioner på en lignende måde med én gruppe benævnt stadie 1 og derover (8). Lommer et al. klassificerede resorptionerne som stadie 2-4 (13). Girard et al. registrerede resorptionerne ud fra placeringen på den enkelte tand (7). Derudover angav Girard et al., Ingham et al., Flørnæs et al. og Reiter et al. hvor der hyppigst sås resorptioner ud fra tandens anatomiske betegnelse, dvs. på incisiver (I), anden, tredje og fjerde P (P2, P3 og P4) og første M (M1): Studierne har set på flere forskellige risikofaktorer for udviklingen af TR, men alder har været et gennemgående emne i seks ud af syv studier. Kun Lommer har ikke set på alder som en faktor. diskussion De mange forskellige prævalenser afspejler, at studierne er blevet til på meget forskelligt grundlag. Population, stikprøvestørrelse og undersøgelsesmetode til alder og race har været varierende i de syv sammenlignede studier. > Tabel 3. Resorptionernes hyppigste placeringer. Studie H R B Maxil Mandibel I P2 P3 P4 P3 M1 Ingham et al. (11) X X Girard et al. (7) X X X X X X Girard et al. (7) X X X X X X X Flørnæs et al. (12) X X Reiter et al. (3) X X X X Tabel 4. Alderens effekt på forekomsten af TR. Studie H R B Antal dyr Gennemsnitsalder Relation alder/prævalens. Ingham et al. (11) X 228 4,9 år Odds ratio for alder på 1,78 1 Girard et al. (7) X 40 6,2 år (en gruppe <3år og en gruppe >10 år ingen katte i alderen 3-9 år) Forekomst af TR signifikant højere med stigende alder 2 Girard et al. (7) X 69 3,6 år Alder var ikke en signifikant faktor for udvikling af TR Flørnæs et al. (12) X 19 5,3 år (inddelt i 3 grupper fra hhv. 3-4 år, 5-6 år og 7-9 år) Tendens til stigende prævalens af TR med stigende alder Pettersson et al.(1) X 69 6,0 år Positiv korrelation mellem stigende alder og øget forekomst af TR 3 Lund et al. (8) X 145 7,9 år Signifikant sammenhæng mellem stigende alder og øget forekomst af TR. Odds ratio for alder på 1,2. 1 Med et odds ratio for alder på 1,78 vil katten have 1,78 gange større sandsynlighed for at udvikle resorptioner, for hvert år ældre den bliver. 2 Prævalensen af TR i den unge gruppe var 17,0 %, mens den i den ældre gruppe var 69,0 %. 3 For katte >10 år sås en prævalens på 76 %. DVT

5 I fem af de seks studier af huskatte og blandingspopulationer ses en øget forekomst af TR med stigende alder. I det 6. studie er dyrenes alder ikke nævnt. I de to racekattestudier fandt Flørnæs et al., at prævalensen af TR ligeledes steg for perserkatte, mens Girard et al. ikke fandt, at dette var tilfældet for den blandede racekattepopulation.sidstnævnte kan muligvis skyldes, at denne population havde den laveste gennemsnitsalder (3,6 år) af alle de undersøgte populationer. Forventeligt blev de laveste prævalenser fundet i de klinisk raske populationer af huskatte. Hvor Ingham et al. fandt en prævalens af TR på 29,0 %, fandt Girard et al. en prævalens på 37,5 %. Da Ingham et al. tog færre røntgenbilleder pr. kat end Girard et al. (8 vs. 10), blev enkelte resorptioner muligvis ikke observeret. Ligeledes var gennemsnitsalderen hos Ingham et al. lavere end hos Girard et al. (4,9 år vs. 6,2 år), hvilket yderligere kan forklare den lavere prævalens. Prævalensforskellen på godt 20 % mellem racekatte-studierne af Flørnæs et al. og Girard et al. kan skyldes et lavere antal røntgenbilleder (6 vs. 10). Desuden var flere af billederne hos Flørnæs et al. inkonklusive, hvormed forekomsten formodes underestimeret. Dog var gennemsnitsalderen for perserkattepopulationen højere end for den blandede racekattepopulation (5,3 år vs. 3,6 år), hvilket burde forskyde prævalensen i modsat retning. Det er dog bemærket af Girard et al., at perserkattene i den blandede racekattepopulation var en af de racer med lavere forekomst af TR. For blandingspopulationer, der skulle bedøves for ikke-dentale indgreb, fandt Pettersson et al. en prævalens af TR på 32,0 %, mens Lund et al. fandt en prævalens af TR på 48,0%. Hvor Lund et al. kun undersøgte dyrene klinisk, foretog Pettersson et al. både klinisk og radiologisk undersøgelse, hvilket burde give en højere forekomst af TR. Gennemsnitsalderen for de undersøgte katte kan dog være en del af forklaringen. Lund et al. undersøgte nemlig katte med en højere gennemsnitsalder end Pettersson et al. (7,9 år vs. 6,0 år). Hos patienter med symptomer fra mundhulen eller patienter, der indbringes til mundhuleundersøgelse, er TR hyppigt forekommende. Reiter et al. fandt en prævalens af TR på 72,5 % og undersøgte dyrene klinisk og radiologisk. Lommer et al. fandt en prævalens på 60,8 % og undersøgte kun dyrene radiologisk, hvormed nogle resorptioner formodes uopdagede. Reiter et al. undersøgte en ældre population med en gennemsnitsalder på 8,5 år, mens Lommer et al. ikke oplyste gennemsnitsalderen. Denne kan altså have været betydeligt lavere, hvormed en lavere prævalens også ville være forventet. Fire af de syv studier angav resorptionernes intraorale fordeling. De tre studier af huskatte og blandingspopulationer og det ene racekattestudie fandt, at mandiblens P3 var de hyppigst påvirkede tænder. Ligeledes fandt tre af studierne, at maxillens P4 og mandiblens M1 hørte til de hyppigst påvirkede tænder. Hos racekattene sås der som de eneste en hyppig påvirkning af incisiverne. Referencer (1) Pettersson, A. and Mannerfelt, T.: Prevalence of dental resorptive lesions in swedish cats. Journal of Veterinary Dentistry Volume 20, No. 3. Pp (2) Reiter, A. M. and Mendoza, K. A.: Feline odontoclastic resorptive lesions: an unsolved enigma in veterinary dentistry. Veterinary Clinics of North America, Small Animal Practice Volume 32, No. 4. Pp (3) Reiter, A. M., Lyon, K. F., Nachreiner, R. F. and Shofer, F. S.: Evaluation of calciotropic hormones in cats with odontoclastic resorptive lesions. American Journal of Veterinary Research Volume 66, No. 8. Pp (4) Lindsjö, J. and Ernborg, B.: Feline odontoclastic resorptive lesions (FORL) a literature review. Svensk Veterinärtidning Volume 57, No. 4. Pp (5) Reiter, A. M., Lewis, J. R. and Okuda, A.: Update on the etiology of tooth resorption in domestic cats. Veterinary Clinics of North America, Small Animal Practice Volume 35, No. 4. Pp (6) Girard, N., Servet, E., Biourge, V. and Hennet, P.: Periodontal health status in a colony of 109 cats. Journal of Veterinary Dentistry Volume 26, No. 3. Pp (7) Girard, N., Servet, E., Biourge, V. and Hennet, P.: Feline tooth resorption in a colony of 109 cats. Journal of Veterinary Dentistry Volume 25, No. 3. Pp Konklusion TR hos katte er en hyppigt forekommende sygdom. Prævalensen af TR var i de undersøgte studier 29,0-72,5 %. Forskellen i de fundne prævalenser kan bl.a. skyldes forskelle i forsøgspopulationernes sammensætning af forsøgsdesign. Bortset fra i ét racekattestudie, sås der i alle andre studier med opgivet gennemsnitsalder en øget forekomst af TR med øget alder. De hyppigst ramte tænder hos huskatte/ blandingspopulationer var maxillens P4 og mandiblens P3 og M1. Hos racekattene var incisiverne hyppigst påvirkede. For at kunne sammenligne fundne prævalenser i fremtidige studier bør disse stratificeres for alder, race og sundhedstilstand. Ligeledes bør kattene undersøges klinisk og radiologisk med 10 røntgenbilleder, så alle resorptioner bliver opdaget, og prævalensen dermed ikke underestimeres. (8) Lund, E. M., Bohacek, L. K., Dahlke, J. L., King, V. L., Kramek, B. A. and Logan, E. I.: Prevalence and risk factors for odontoclastic resorptive lesions in cats. Journal of the American Veterinary Medical Association Volume 212, No. 3, Pp (9) Gorrel, C.: Feline oral conditions chronic gingivostomatitis and resorptive lesions. 33rd World Small Animal Veterinary Association Congress, Dublin, Ireland, August, Pp (10) Gorrel, C.: Feline odontoclastic resorptive lesions. Veterinary Times Volume 32, No. 36. P. 6. (11) Ingham, K. E., Gorrel, C., Blackburn, J. and Farnsworth, W.: Prevalence of odontoclastic resorptive lesions in a population of clinically healthy cats. Journal of Small Animal Practice Volume 42, No. 9. Pp (12) Flørnæs, M. L. T., Lund, M., Kortegaard, H. E. and Arnbjerg, J.: Forekomst af parodontitis og FORL hos perserkatte. Dansk Veterinærtidsskrift Volume 90, No. 11. Pp (13) Lommer, M. J. and Verstraete, F. J. M.: Prevalence of odontoclastic resorption lesions and periapical radiographic lucencies in cats: 265 cases ( ). Journal of the American Veterinary Medical Association Volume 217, No. 12. Pp DVT

Guidelines i forbindelse med endodontisk behandling: konsensus rapport fra European Society of Endodontology

Guidelines i forbindelse med endodontisk behandling: konsensus rapport fra European Society of Endodontology Guidelines i forbindelse med endodontisk behandling: konsensus rapport fra European Society of Endodontology Indledning Kvalitetssikring af behandlinger indenfor sundhedsvæsnet er et område, der tiltrækker

Læs mere

MAGASINET. læs inde i bladet FOR PRAKTISERENDE DYRLÆGER

MAGASINET. læs inde i bladet FOR PRAKTISERENDE DYRLÆGER Nr. 4 august 2013 10. årgang MAGASINET FOR PRAKTISERENDE DYRLÆGER www.dyrlaegemagasinet.dk ISSN Nr. 1603-8002 læs inde i bladet Genkendelse af kronisk smerte hos kat af Stud.med.vet. Cathrine Amalie Agger

Læs mere

Forsinket tanderuption i det permanente tandsæt

Forsinket tanderuption i det permanente tandsæt Forsinket tanderuption i det permanente tandsæt Hvordan diagnosticerer vi det i praksis? Og hvordan håndterer vi det? Et systematisk litteraturstudie med to kasuistikker. Forfattere: Anita Skjødt og Marianne

Læs mere

Risikofaktorer for tandtab

Risikofaktorer for tandtab Risikofaktorer for tandtab GOLNOSH BAHRAMI og LISE-LOTTE KIRKEVANG Baggrund Epidemiologiske studier i de skandinaviske lande har igennem de sidste årtier vist, at den dentale sundhed er forbedret væsentligt

Læs mere

Fluorid i tandpasta - en risikovurdering

Fluorid i tandpasta - en risikovurdering Fluorid i tandpasta - en risikovurdering Fluoride in toothpaste - A Health Risk Assessment Gruppe 12 Johannes Holm, Signe Ravn Andersen, Lise Brix, Thomas Hass Augustsen, Tina Jensen Vejleder: Jette Rank

Læs mere

Tandstatus tandsundhed objektivt og subjektivt vurderet

Tandstatus tandsundhed objektivt og subjektivt vurderet Tandstatus tandsundhed objektivt og subjektivt vurderet Resultater fra Tandundersøgelsen ved KRAM-undersøgelsen Birthe Cortsen RAPPORT 2012.02 Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej 27-29 Postboks 2595 2100

Læs mere

Sammenhæng mellem oral sundhed og generel sundhed, livsstil, medicinforbrug samt forbrug af tandplejeydelser

Sammenhæng mellem oral sundhed og generel sundhed, livsstil, medicinforbrug samt forbrug af tandplejeydelser Birthe Cortsen Sammenhæng mellem oral sundhed og generel sundhed, livsstil, medicinforbrug samt forbrug af tandplejeydelser Resultater fra Tandundersøgelsen ved KRAM-undersøgelsen Publikationen Sammenhæng

Læs mere

Et tandsundhedsprogram for skoleelever - effektevaluering og cost-effectiveness analyse

Et tandsundhedsprogram for skoleelever - effektevaluering og cost-effectiveness analyse Randers d. 2. januar 2007 Et tandsundhedsprogram for skoleelever - effektevaluering og cost-effectiveness analyse Inger Kruse Andersen* Afhandling Master of Public Health Århus Universitet Vejleder: professor,

Læs mere

Tidlig diagnostik og behandling af approksimal caries i mælketandsættet en medicinsk teknologivurdering

Tidlig diagnostik og behandling af approksimal caries i mælketandsættet en medicinsk teknologivurdering Tidlig diagnostik og behandling af approksimal caries i mælketandsættet en medicinsk teknologivurdering 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008; 8(4) Tidlig diagnostik og behandling af approksimal

Læs mere

SVAL II 1.1. Titel Procalcitonin som markør for infektion og inflammation hos patienter med spontan subaraknoidal blødning

SVAL II 1.1. Titel Procalcitonin som markør for infektion og inflammation hos patienter med spontan subaraknoidal blødning O SVAL II Titel Procalcitonin som markør for infektion og inflammation hos patienter med spontan subaraknoidal blødning Af Stud.med. Rasmus Broby Johansen Vejleder Overlæge, Ph.D. Karen-Lise Welling Maj

Læs mere

Hvordan fremlægges behandlingsplanen for patient og forældre, så det fremgår at white spot lesions også er en risiko ved ortodontisk behandling?

Hvordan fremlægges behandlingsplanen for patient og forældre, så det fremgår at white spot lesions også er en risiko ved ortodontisk behandling? Anne Cathrine Bonefeld 1 Hvordan fremlægges behandlingsplanen for patient og forældre, så det fremgår at white spot lesions også er en risiko ved ortodontisk behandling? Anne Cathrine Bonefeld, studienr.

Læs mere

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning Parodontitis - tandkødsbetændelse dsbetændel og tandløsning Værd at vide: Der findes to store tandsygdomme, som rammer næsten alle mennesker. Den ene er Caries: "huller i tænderne". Den anden er Parodontitis.

Læs mere

Endodonti blandt alment praktiserende tandlæger faktorer der former behandlingskvalitet

Endodonti blandt alment praktiserende tandlæger faktorer der former behandlingskvalitet Endodonti blandt alment praktiserende tandlæger faktorer der former behandlingskvalitet LARS BJØRNDAL Forskel i endodontiske behandlingsresultater Det er velkendt fra endodontiske tekstbøger (1) og ældre

Læs mere

IMPLEMENTERING AF EN KLINISK DATABASE PÅ EN KIRURGISK AFDELING

IMPLEMENTERING AF EN KLINISK DATABASE PÅ EN KIRURGISK AFDELING PRÆGRADUATAFHANDLING IMPLEMENTERING AF EN KLINISK DATABASE PÅ EN KIRURGISK AFDELING Kirstine Rødsten Stud. Med Plastikkirurgisk afdeling Z Odense Universitetshospital Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Læs mere

Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler

Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler Christina Bæksted, Charlotte Meilstrup og Line Nielsen. Forskningsprogrammet for Børn og Unges Sundhed og Trivsel. Statens Institut for

Læs mere

MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER. Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering?

MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER. Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering? MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering? 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

Kapitel 3. Alkohol. Andel elever, der har prøvet at drikke alkohol

Kapitel 3. Alkohol. Andel elever, der har prøvet at drikke alkohol Kapitel 3. Alkohol Der er flere gode grunde til at beskæftige sig med alkoholvaner. Alkohol er f.eks. ubetinget danskernes foretrukne rusmiddel. Hver dansker over 14 år drikker således gennemsnitlig godt

Læs mere

Epilepsi og tandsundhed. i Danmark

Epilepsi og tandsundhed. i Danmark Epilepsi og tandsundhed i Danmark Dansk Epilepsiforening Linny Lindegaard December 2008 Forfatteren er ansvarlig for alle oversættelser i denne rapport. 2 Indhold Side Forord 4 1. Tandskader på grund af

Læs mere

Diskusprolaps hos gravhunde

Diskusprolaps hos gravhunde D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Veterinært Kandidatspeciale (30 ECTS) Charlotte Mørck Andersen (JWM500) Tine Marx (TMC205) Diskusprolaps

Læs mere

INDENTACLINIC: At sælge sunde tænder INDENTACLINIC: Selling healthy teeth

INDENTACLINIC: At sælge sunde tænder INDENTACLINIC: Selling healthy teeth Shillan Saifouri studienr: 55593 Sam- Bach Hus. 20 - Gruppe 25 Anslag 73.220 INDENTACLINIC: At sælge sunde tænder INDENTACLINIC: Selling healthy teeth Navn: Shillan Saifouri Studie nr.: 55593 Gruppe: 25

Læs mere

Radiologiske metoder til vurdering af visdomstænder i underkæben

Radiologiske metoder til vurdering af visdomstænder i underkæben Radiologiske metoder til vurdering af visdomstænder i underkæben LOUISE HAUGE MATZEN & ANN WENZEL Summary Radiographic examination of mandibular third molars A radiographic examination is meant to support

Læs mere

Folsyre til kvinder, der planlægger graviditet. - kun få følger anbefalingen!

Folsyre til kvinder, der planlægger graviditet. - kun få følger anbefalingen! Folsyre til kvinder, der planlægger graviditet - kun få følger anbefalingen! Folsyre til kvinder, der planlægger graviditet - kun få følger anbefalingen! En rapport fra Ernæringsrådet af Sjúrdur F. Olsen

Læs mere

Patientvejledning vedrørende hjemmetandblegning

Patientvejledning vedrørende hjemmetandblegning ------------------------------------------------------------------------------------------- Blegeinstruktion Patientvejledning vedrørende hjemmetandblegning Børst altid tænder og brug tandtråd inden du

Læs mere

Alkohol og livsstilssygdomme

Alkohol og livsstilssygdomme Alkohol og livsstilssygdomme Alkohol og livsstilssygdomme En rapport fra Motions- og Ernæringsrådet Af Kjeld Hermansen Erik Berg Schmidt Anne Tjønneland Janne S. Tolstrup Morten Grønbæk Alkohol og livsstilssygdomme

Læs mere

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF SUNDHEDSLOVENS KRAV TIL INDHOLDET AF OMSORGSTANDPLEJEN MARTS 2014

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF SUNDHEDSLOVENS KRAV TIL INDHOLDET AF OMSORGSTANDPLEJEN MARTS 2014 RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF SUNDHEDSLOVENS KRAV TIL INDHOLDET AF OMSORGSTANDPLEJEN MARTS 2014 3 Indhold 1. Indledning... 1 2. Resume... 2 3. Baggrund og rammer for om-sorgstandplejen... 3 4. Generel

Læs mere

Det er et ikke et spørgsmål om enten eller

Det er et ikke et spørgsmål om enten eller Trepartsinterview AF LENE OUTZEN FOGHSGAARD, JOURNALIST., PROFESSOR, MPH, PH.D., DR. ODONT, ODONTOLOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET OG ELSE SOMMER, OVERTANDLÆGE, HORSENS KOMMUNALE TANDPLEJE. FOTOGRAF:

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

IVF-behandlinger i Danmark i perioden 1994 2000 Del 1: Fertilitetsbehandling

IVF-behandlinger i Danmark i perioden 1994 2000 Del 1: Fertilitetsbehandling IVF-behandlinger i Danmark i perioden 1994 2000 Del 1: Fertilitetsbehandling Kontaktperson: Indledning Cand.scient. Lone Mortensen, direkte 7222 7615, lmo@sst.dk Denne publikation er baseret på Sundhedsstyrelsens

Læs mere

FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN

FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN Nationale kliniske retningslinjer for FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN 2013 National klinisk retningslinje for fastlæggelse af intervaller mellem diagnostiske

Læs mere

Det vigtigste du bør vide om...

Det vigtigste du bør vide om... Det vigtigste du bør vide om... Det vigtigste du bør vide om: Christian Bruun Møller Endodonti Jens Tang Mærkedahl Retrograd kirurgi, implantologi & alm kirurgi Kære kollega Bagsværd Tandlæge Center er

Læs mere