Forekomst af feline tandresorptioner - en review artikel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forekomst af feline tandresorptioner - en review artikel"

Transkript

1 Forekomst af feline tandresorptioner - en review artikel Summary This article has attempted to reveal the presence of tooth resorptions in cats by comparing 7 published studies. The differences in population, health status and study methods have been explored. The prevalence of tooth resorptions in clinically healthy domestic cats was %, in clinically healthy pure-breed cats %, in mixed populations (anaesthesia) % and in mixed populations (oral cavity treatment/dentistry) %. Except in one study of purebreed cats, an increase in the presence of tooth resorptions with increasing age was shown. It was further shown that certain teeth have a higher prevalence of resorptions than others. Sammendrag Denne artikel belyser forekomsten af tandresorptioner hos katte ved at sammenligne syv publicerede studier. Forskelle i populationer, sundhedsstatus og undersøgelsesmetoder er analyseret. Prævalensen af tandresorptioner hos klinisk raske huskatte var 29,0-37,5 %, hos klinisk raske racekatte 47,0-69,6 %, hos blandingspopulationer (anæstesi) 32,0-48,0 % og hos blandingspopulationer (mundhule-/tandbehandling) 60,8-72,5 %. Bortset fra i et af racekattestudierne, sås der i alle andre studier en øget forekomst af tandresorptioner med øget alder. Visse tænder viste sig desuden særligt udsatte for resorptioner. Julie ida knudsen 1, Hanne kortegaard 2 og thomas eriksen 3 1 stud.med.vet., ku life 2 seniordyrlæge, PH.d., universitetshospitalet For FaMiliedyr, ku life 3 ProFessor, Mso, PH.d., universitetshospitalet For FaMiliedyr, ku life Indledning Tandresorption formodes at være en af de mest almindelige tandlidelser hos domesticerede katte, og forekomsten menes at være stigende (1). Retrospektive studier har vist, at der før 1970 erne ser ud til at have været en meget lav forekomst. Stigningen siden hen kan være associeret med forskellige aspekter af domesticering som ændret fodring, neutralisering og vaccination (2). I nyere tid har studier vist en prævalens af en eller flere tandresorptioner (TR) på op til 72,5 % af de undersøgte domesticerede katte (3). TR ses også hos herreløse og vilde katte, og ligeledes hos store kattedyr i fangenskab (og få vildtlevende), men dog med en langt lavere prævalens (4). TR hos katte har været kendt under mange forskellige betegnelser bl.a. felin caries, neck lesions og feline odontoclastic resorptive lesions (FORL) (1). Begrebet neck lesions dækker over resorptioner Billede 1: Stadie 4 tandresorption i maxillens P4. Der ses inflammeret hyperplastisk gingiva, som dækker resorptionen. Copyright Hanne Kortegaard. 26 DVT

2 i tandhalsen (5). I artikler fra 2007 og være rodfragmenter tilbage. Udseendemæssigt progressiv resorption af tandstrukturer, frem er den overordnede betegnelse nu skelnes de som en forhøjning i samtidig med at der ses reparationspro- tandresorptioner (6,7). gingiva, der kan være åben og inflammeret cesser (1). Ved resorptionen bliver rød- Klinisk kan TR opdeles i fem stadier. I eller intakt og uden inflammation (2). derne ødelagt pga. odontoklastaktivitet. stadie 1 ses en ydre defekt i cement eller Formålet med artiklen er at sammenligne Processen begynder i cementen og spre- emalje, mens dentinen ikke er påvirket (4). epidemiologiske studier af tandreder sig langs dentintubuli, hvormed denti- Tænderne er ikke sensitive, og skaderne sorptioner i et forsøg på at klarlægge, nen først i roden og derefter i kronen bliver kan være meget svære at opdage pga. hvor udbredt sygdommen er. resorberet. Dentinen langs pulpa er deres mikroskopiske størrelse (2). I stadie relativt mere resistent over for resorptionen (TR) og bliver pœop derfor til 72,5 først % påvirket af de sent i 2 er skaden i cementen I nyere tid eller har emaljen studier nået vist en Baggrund pr¾valens af en eller flere tandresorptioner ind i dentinen unders gte (4). Så snart dentinen domesticerede bliver katte Ætiologien (3). TR bag ses TR ogsœhos er endnu herrel se ukendt, men og vilde sygdomsudviklingen. katte, og ligeledes hos Når store dentinen i kronen er resorberet, vil kronens emalje kattedyr i fangenskab (og fœvildtlevende), men dog med en langt lavere pr¾valens (4). eksponeret, vil det udløse smerte (2). I der er flere teorier bl.a. oral inflammation stadie 3 har skaden TR hos ødelagt katte dentinen har v¾ret og kendt pga. under plak mange (bakteriebelægninger) forskellige betegnelser og tand-bl.astensansamlinger enten felin caries, ligeledes neck blive lesions resorberet, og feline eller den (FORL) (1). Begrebet (4), systemisk neck lesions sygdom, d¾kker vil knække over resorptioner af, hvormed i tandhalsen kavitet afsløres er nået ind til pulpa odontoclastic (4). Ved sondering resorptive ses lesions der blødning fra (5). pulpavæv I artikler og fra tandkød, 2007 og og frem faktorer den i kosten, overordnede prædisponering betegnelse pga. nu tandresorptioner i tanden (9). (6,7). spontane frakturer af kronen kan forekomme (2). I stadie ikke er 4 vil pœvirket der ses (4). en signifi- T¾nderne parodontiet er ikke sensitive, (parodontalligament, og skaderne kan v¾re tilbage meget i sv¾re alveoleknoglen at opdage (3). pga. Selvom fibro- race og defekter i tandvævet (8) eller Rodfragmenter kan efterfølgende sidde Klinisk kan TR opdeles i fem stadier. I stadie 1 ses en ydre defekt i cement eller emalje, mens dentinen kant nedbrydning deres af mikroskopiske kronen, hvormed st rrelse cement, (2). I stadie alveoleknogle 2 er skaden og gingiva). i cementen Andre eller blaster, emaljen cementoblaster nœet ind i dentinen og osteoblaster (4). tanden svækkes SŒsnart (4). Der dentinen ses omfattende bliver eksponeret, teorier om vil udviklingen det udl se af smerte TR bygger (2). I på stadie 3 forsøger har skaden at reparere delagt skaderne dentinen (3) og ved at strukturel nedbrydning, er nœet ind og til dentoalveolær pulpa (4). Ved traumer sondering på ses parodontalspalten, der bl dning fra tændernes pulpav¾v og producere tandk d, nyt og hårdt spontane cementfrakturer eller knoglelignende væv (4), vil de ikke være i stand af kronen kan forekomme (2). I stadie 4 vil der ses en signifikant nedbrydning af kronen, hvormed ankylose (fusion) af rødderne med alveoleknoglen kan r dderne forekomme. med I stadie alveoleknoglen 5 ses eller kan virusinfektioner forekomme. I stadie (4). 5 ses der som regel til at ingen standse krone, processen og der (3). vil Det kun nye opbygning, endokrinologiske faktorer tanden sv¾kkes (4). Der ses omfattende strukturel nedbrydning, og dentoalveol¾r ankylose (fusion) af der som regel ingen v¾re krone, rodfragmenter og der vil tilbage. kun Udseendem¾ssigt Patogenesen er karakteriseret skelnes de som ved en forh jning erstatningsvæv i gingiva, gør, der at kan roden v¾re bliver svær Œben og inflammeret eller intakt og uden inflammation (2). Resorptioner stadie 1-5. Stadie 4a: Krone og rødder er lige påvirkede. Stadie 4b: Kronen er mest påvirket. Stadie 4c: Rødderne er mest påvirkede. Copyright AVDC, brugt med tilladelse. Resorptioner stadie 1-5. Stadie 4a: Krone og r dder er lige pœvirkede. Stadie 4b: Kronen er mest pœvirket. Stadie 4c: R dderne er mest pœvirkede. Copyright AVDC, brugt med tilladelse. > DVT

3 at skelne fra alveoleknoglen på røntgenbilleder (4). Det parodontale ligament nedbrydes, og der ses en gradvis indsnævring af parodontalspalten, hvilket til sidst fører til dentoalveolær ankylose. Ankyloserede tænder kan indgå i knoglens almindelige remodelleringsproces, hvormed de resorberes og erstattes af knoglevæv (3). Klinisk vil TR først blive opdaget, når de i de sene stadier er synlige i kronen, medmindre man rutinemæssigt tager røntgenbilleder. Ofte vil det være mindre traumer, eksempelvis hård tygning, der får kronen til at knække af. Nogle katte vil udvise smerteadfærd eller ubehag, hvilket kan give ændringer i foderpræferencer fra tørfoder til vådmad eller nedsat foderindtag (9). Relateret til smerten under spisning kan der hos nogle katte ses tab af mad fra munden, hvæsen og aggression (2). Mange katte vil dog ikke være synligt påvirkede (9). Dette kan skyldes, at læsioner på rodoverfladen, der ikke er i kontakt med mundhulen, er asymptomatiske, så længe pulpa er upåvirket (10). Observation af TR under rutineundersøgelser af munden kan være svært, da de ofte findes i emalje-cementgrænsen på præmolarer eller molarer og kan være skjult af hyperplastisk gingiva samt være dækket af tandsten (8). Undersøgelse kan foretages klinisk eller radiologisk. Ved visuel undersøgelse og brug af sondering kan der kun findes resorptioner i kronen. Med røntgen undersøges rødderne også, og langt flere læsioner kan findes. Billeder af samtlige tænder (8-10 billeder) anbefales, men ved manglende kliniske fund kan man screene katten for resorptioner ved at nøjes med ét billede af hver side af mandiblens præmolar-molar region. Mandiblens 3. præmolarer (P3) er de hyppigst ramte tænder, og hos ni ud af 10 katte med resorptionslidelser vil sygdommen blive diagnosticeret ud fra disse tænder. Findes der resorptioner på røntgenbilleder af disse, skal undersøgelsen udvides til røntgenbilleder af hele munden (9). Der kendes endnu ingen måder at forebygge TR på og heller ingen behandlinger, der forhindrer den progressive udvikling. Der findes dog tre typer behandling af TR. Resorptioner, der ikke er klinisk synlige og dermed endnu ikke smertevoldende, kan man vælge at monitorere klinisk og radiologisk. Det er dog sjældent, at læsioner opdaget i almen praksis er på så tidligt et stadie. Som regel er disse i de sidste sta- Tabel 1. Metoder. Populationstyper og opdeling i undersøgelsesgrupper. Studie H R B Rask Anæstesi Tandbeh. Klinisk US Røntgenbilleder Ingham et al. 1 (11) X X 8 Girard et al. 2 (7) X X 10 Flørnæs et al. (12) 19 3 X X 6 Pettersson et al. (1) 69 X 4 X Alle tænder. Lund et al. (8) 145 X 5 X Ingen røntgen. Reiter et al. (3) 182 X 6 X Alle tænder. Lommer et al. (13) 265 X Alle tænder. H: huskatte; R: racekatte; B: blandingspopulation. 1 Kategoriseres som et huskatte-studie pga. det overvejende bidrag fra denne gruppe. 2 Opdeles efterfølgende i 2 adskilte studier. 3 Racekattepopulation bestående af 19 perserkatte inkl. 2 exotics, der aldrig tidligere havde fået foretaget tandrens under bedøvelse. 4 I bedøvelse for bl.a. sterilisation, tandrens og ikke-tandrelaterede lidelser. 5 I bedøvelse for varierende indgreb. 6 Profylaktisk eller terapeutisk behandling af mundhulesygdom. Tabel 2. Prævalens og undersøgelsesmetoder. Studie H R B Rask Anæstesi Tandbeh. Prævalens af TR Fundet radiologisk Fundet klinisk Ingham et al. (11) X X 29,0% X X 55% kun synlige Girard et al. (7) X X 37,5% ved røntgen 85% kun synlige Girard et al. (7) X X 69,6% 1 ved røntgen 7% kun synlige klinisk 3,5% kun synlige klinisk Flørnæs et al. (12) X X 47,0% 91% 2 9% Pettersson et al. (1) X X 32,0% X X Lund et al. (8) X X 48,0% X Reiter et al. (3) X X 72,5% X X Lommer et al. (13) X X 60,8% X H: huskatte; R: racekatte; B: blandingspopulation. 1 Girard et al. fandt en tendens til øget forekomst af TR hos racerne bengal, somali og bobtail, mens racerne exotics, perser, maine coon, siameser og chartreux var mindre påvirkede. Dog var analysen begrænset af de meget små stikprøvestørrelser inden for hver race (7). 2 Flørnæs et al. formoder, at den radiologiske registrering blev underestimeret, da røntgenbilleder af præmolarer (P) og molarer (M) i maxillen generelt var inkonklusive pga. overlapning af arcus zygomaticus (12). 28 DVT

4 dier, hvor behandlingen er ekstraktion eller coronal amputation. Tænder med TR kan være svære at ekstrahere, da rødderne ofte er blevet erstattet af knoglelignende væv. Røntgenbilleder skal derfor også tages postoperativt for at sikre, at der ikke er efterladt rodfragmenter. Coronal amputation kan benyttes til udvalgte tilfælde, hvor man vælger at lade de næsten fuldstændigt resorberede rødder blive siddende, mens kronen bortskæres i niveau med alveolarknoglen, og gingiva sutureres henover (9). Indgrebet er mindre, hurtigere og indebærer mindre risiko for skader på omgivende væv sammenlignet med ekstraktion (4). Denne procedure kræver dog postoperativt regelmæssigt opfølgende røntgenbilleder for at sikre, at rødderne resorberes som forventet, og at helingen forløber planmæssigt (9). metoder Forskellige populationer af katte er blevet undersøgt, herunder huskatte, racekatte og blandingspopulationer med et uspecificeret antal huskatte og racekatte. Kattene har desuden haft forskellig sundhedsstatus fra klinisk raske dyr til dyr med tandproblemer, og dyr, der skulle bedøves af varierende årsager. Ligeledes har selve undersøgelserne været udført forskelligt med enten klinisk undersøgelse (US) eller radiologisk undersøgelse. Resultater De forskellige undersøgelsesmetoder samt varierende typer kattepopulationer kan være årsag til de meget store udsving i målte prævalenser af TR, der går fra 29-72,5 %. Det ses, at der er forskel på, hvordan de forskellige studier har registreret resorptionerne. Pettersson et al. angav blot, om resorptioner var til stede (1), mens Lund et al. valgte at angive resorptioner på en lignende måde med én gruppe benævnt stadie 1 og derover (8). Lommer et al. klassificerede resorptionerne som stadie 2-4 (13). Girard et al. registrerede resorptionerne ud fra placeringen på den enkelte tand (7). Derudover angav Girard et al., Ingham et al., Flørnæs et al. og Reiter et al. hvor der hyppigst sås resorptioner ud fra tandens anatomiske betegnelse, dvs. på incisiver (I), anden, tredje og fjerde P (P2, P3 og P4) og første M (M1): Studierne har set på flere forskellige risikofaktorer for udviklingen af TR, men alder har været et gennemgående emne i seks ud af syv studier. Kun Lommer har ikke set på alder som en faktor. diskussion De mange forskellige prævalenser afspejler, at studierne er blevet til på meget forskelligt grundlag. Population, stikprøvestørrelse og undersøgelsesmetode til alder og race har været varierende i de syv sammenlignede studier. > Tabel 3. Resorptionernes hyppigste placeringer. Studie H R B Maxil Mandibel I P2 P3 P4 P3 M1 Ingham et al. (11) X X Girard et al. (7) X X X X X X Girard et al. (7) X X X X X X X Flørnæs et al. (12) X X Reiter et al. (3) X X X X Tabel 4. Alderens effekt på forekomsten af TR. Studie H R B Antal dyr Gennemsnitsalder Relation alder/prævalens. Ingham et al. (11) X 228 4,9 år Odds ratio for alder på 1,78 1 Girard et al. (7) X 40 6,2 år (en gruppe <3år og en gruppe >10 år ingen katte i alderen 3-9 år) Forekomst af TR signifikant højere med stigende alder 2 Girard et al. (7) X 69 3,6 år Alder var ikke en signifikant faktor for udvikling af TR Flørnæs et al. (12) X 19 5,3 år (inddelt i 3 grupper fra hhv. 3-4 år, 5-6 år og 7-9 år) Tendens til stigende prævalens af TR med stigende alder Pettersson et al.(1) X 69 6,0 år Positiv korrelation mellem stigende alder og øget forekomst af TR 3 Lund et al. (8) X 145 7,9 år Signifikant sammenhæng mellem stigende alder og øget forekomst af TR. Odds ratio for alder på 1,2. 1 Med et odds ratio for alder på 1,78 vil katten have 1,78 gange større sandsynlighed for at udvikle resorptioner, for hvert år ældre den bliver. 2 Prævalensen af TR i den unge gruppe var 17,0 %, mens den i den ældre gruppe var 69,0 %. 3 For katte >10 år sås en prævalens på 76 %. DVT

5 I fem af de seks studier af huskatte og blandingspopulationer ses en øget forekomst af TR med stigende alder. I det 6. studie er dyrenes alder ikke nævnt. I de to racekattestudier fandt Flørnæs et al., at prævalensen af TR ligeledes steg for perserkatte, mens Girard et al. ikke fandt, at dette var tilfældet for den blandede racekattepopulation.sidstnævnte kan muligvis skyldes, at denne population havde den laveste gennemsnitsalder (3,6 år) af alle de undersøgte populationer. Forventeligt blev de laveste prævalenser fundet i de klinisk raske populationer af huskatte. Hvor Ingham et al. fandt en prævalens af TR på 29,0 %, fandt Girard et al. en prævalens på 37,5 %. Da Ingham et al. tog færre røntgenbilleder pr. kat end Girard et al. (8 vs. 10), blev enkelte resorptioner muligvis ikke observeret. Ligeledes var gennemsnitsalderen hos Ingham et al. lavere end hos Girard et al. (4,9 år vs. 6,2 år), hvilket yderligere kan forklare den lavere prævalens. Prævalensforskellen på godt 20 % mellem racekatte-studierne af Flørnæs et al. og Girard et al. kan skyldes et lavere antal røntgenbilleder (6 vs. 10). Desuden var flere af billederne hos Flørnæs et al. inkonklusive, hvormed forekomsten formodes underestimeret. Dog var gennemsnitsalderen for perserkattepopulationen højere end for den blandede racekattepopulation (5,3 år vs. 3,6 år), hvilket burde forskyde prævalensen i modsat retning. Det er dog bemærket af Girard et al., at perserkattene i den blandede racekattepopulation var en af de racer med lavere forekomst af TR. For blandingspopulationer, der skulle bedøves for ikke-dentale indgreb, fandt Pettersson et al. en prævalens af TR på 32,0 %, mens Lund et al. fandt en prævalens af TR på 48,0%. Hvor Lund et al. kun undersøgte dyrene klinisk, foretog Pettersson et al. både klinisk og radiologisk undersøgelse, hvilket burde give en højere forekomst af TR. Gennemsnitsalderen for de undersøgte katte kan dog være en del af forklaringen. Lund et al. undersøgte nemlig katte med en højere gennemsnitsalder end Pettersson et al. (7,9 år vs. 6,0 år). Hos patienter med symptomer fra mundhulen eller patienter, der indbringes til mundhuleundersøgelse, er TR hyppigt forekommende. Reiter et al. fandt en prævalens af TR på 72,5 % og undersøgte dyrene klinisk og radiologisk. Lommer et al. fandt en prævalens på 60,8 % og undersøgte kun dyrene radiologisk, hvormed nogle resorptioner formodes uopdagede. Reiter et al. undersøgte en ældre population med en gennemsnitsalder på 8,5 år, mens Lommer et al. ikke oplyste gennemsnitsalderen. Denne kan altså have været betydeligt lavere, hvormed en lavere prævalens også ville være forventet. Fire af de syv studier angav resorptionernes intraorale fordeling. De tre studier af huskatte og blandingspopulationer og det ene racekattestudie fandt, at mandiblens P3 var de hyppigst påvirkede tænder. Ligeledes fandt tre af studierne, at maxillens P4 og mandiblens M1 hørte til de hyppigst påvirkede tænder. Hos racekattene sås der som de eneste en hyppig påvirkning af incisiverne. Referencer (1) Pettersson, A. and Mannerfelt, T.: Prevalence of dental resorptive lesions in swedish cats. Journal of Veterinary Dentistry Volume 20, No. 3. Pp (2) Reiter, A. M. and Mendoza, K. A.: Feline odontoclastic resorptive lesions: an unsolved enigma in veterinary dentistry. Veterinary Clinics of North America, Small Animal Practice Volume 32, No. 4. Pp (3) Reiter, A. M., Lyon, K. F., Nachreiner, R. F. and Shofer, F. S.: Evaluation of calciotropic hormones in cats with odontoclastic resorptive lesions. American Journal of Veterinary Research Volume 66, No. 8. Pp (4) Lindsjö, J. and Ernborg, B.: Feline odontoclastic resorptive lesions (FORL) a literature review. Svensk Veterinärtidning Volume 57, No. 4. Pp (5) Reiter, A. M., Lewis, J. R. and Okuda, A.: Update on the etiology of tooth resorption in domestic cats. Veterinary Clinics of North America, Small Animal Practice Volume 35, No. 4. Pp (6) Girard, N., Servet, E., Biourge, V. and Hennet, P.: Periodontal health status in a colony of 109 cats. Journal of Veterinary Dentistry Volume 26, No. 3. Pp (7) Girard, N., Servet, E., Biourge, V. and Hennet, P.: Feline tooth resorption in a colony of 109 cats. Journal of Veterinary Dentistry Volume 25, No. 3. Pp Konklusion TR hos katte er en hyppigt forekommende sygdom. Prævalensen af TR var i de undersøgte studier 29,0-72,5 %. Forskellen i de fundne prævalenser kan bl.a. skyldes forskelle i forsøgspopulationernes sammensætning af forsøgsdesign. Bortset fra i ét racekattestudie, sås der i alle andre studier med opgivet gennemsnitsalder en øget forekomst af TR med øget alder. De hyppigst ramte tænder hos huskatte/ blandingspopulationer var maxillens P4 og mandiblens P3 og M1. Hos racekattene var incisiverne hyppigst påvirkede. For at kunne sammenligne fundne prævalenser i fremtidige studier bør disse stratificeres for alder, race og sundhedstilstand. Ligeledes bør kattene undersøges klinisk og radiologisk med 10 røntgenbilleder, så alle resorptioner bliver opdaget, og prævalensen dermed ikke underestimeres. (8) Lund, E. M., Bohacek, L. K., Dahlke, J. L., King, V. L., Kramek, B. A. and Logan, E. I.: Prevalence and risk factors for odontoclastic resorptive lesions in cats. Journal of the American Veterinary Medical Association Volume 212, No. 3, Pp (9) Gorrel, C.: Feline oral conditions chronic gingivostomatitis and resorptive lesions. 33rd World Small Animal Veterinary Association Congress, Dublin, Ireland, August, Pp (10) Gorrel, C.: Feline odontoclastic resorptive lesions. Veterinary Times Volume 32, No. 36. P. 6. (11) Ingham, K. E., Gorrel, C., Blackburn, J. and Farnsworth, W.: Prevalence of odontoclastic resorptive lesions in a population of clinically healthy cats. Journal of Small Animal Practice Volume 42, No. 9. Pp (12) Flørnæs, M. L. T., Lund, M., Kortegaard, H. E. and Arnbjerg, J.: Forekomst af parodontitis og FORL hos perserkatte. Dansk Veterinærtidsskrift Volume 90, No. 11. Pp (13) Lommer, M. J. and Verstraete, F. J. M.: Prevalence of odontoclastic resorption lesions and periapical radiographic lucencies in cats: 265 cases ( ). Journal of the American Veterinary Medical Association Volume 217, No. 12. Pp DVT

Forekomst af parodontitis og FORL hos perserkatte

Forekomst af parodontitis og FORL hos perserkatte ORIGINALARTIKEL XXX Forekomst af parodontitis og FORL hos perserkatte - Klinisk og radiologisk undersøgelse af 19 katte [ Maria L. Topholm Flørnæs 1, Mette Lund 2, Hanne E. Kortegaard 3 og Jens Arnbjerg

Læs mere

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption Resorption White SC & Pharoah MJ, 6th edition 2009 Oral Radiology Kapitel 19: Dental anomalies side 316-319 Resorption Definition: fjernelse af tandvæv forårsaget af odontoklaster Kan være fysiologiske

Læs mere

PAS PÅ KATTENS TÆNDER KORT FORTALT

PAS PÅ KATTENS TÆNDER KORT FORTALT PAS PÅ KATTENS TÆNDER KORT FORTALT www.dyrefondet.dk 3 ... KATTENS TÆNDER Pas på kattens tænder - kort fortalt af fagdyrlæge Jette Hagedorn Udgivet af: DYREFONDET Ericaparken 23, 2820 Gentofte, tlf. 39

Læs mere

Tandpine FORL. Rigtig mange katte har tandpine, som kræver øjeblikkelig behandling for at befri dem for store smerter. Huller i tænderne.

Tandpine FORL. Rigtig mange katte har tandpine, som kræver øjeblikkelig behandling for at befri dem for store smerter. Huller i tænderne. Tandpine FORL Rigtig mange katte har tandpine, som kræver øjeblikkelig behandling for at befri dem for store smerter. Af Pia Nyrup Huller i tænderne Den vigtigste og almindeligste lidelse hos katte ikke

Læs mere

PAS PÅ KATTENS TÆNDER KORT FORTALT

PAS PÅ KATTENS TÆNDER KORT FORTALT PAS PÅ KATTENS TÆNDER KORT FORTALT www.dyrefondet.dk ... KATTENS TÆNDER TANDPLEJE HOS KATTE Det er med katte som med mennesker. Hvis tænderne ikke bliver passet, er der risiko for alvorlige tandsygdomme

Læs mere

Infektion i kæbeknogle

Infektion i kæbeknogle Infektion i kæbeknogle Hvordan sker infektion i knogle? Caries kan føre til necrosis pulpa White SC & Pharoah MJ. 5th edition Oral Radiology Kapitel 20: Inflammatory lesions of the jaws AP opstå ved nekrotisk

Læs mere

Traumer på tænder. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume 01-05-2014

Traumer på tænder. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume 01-05-2014 Traumer på tænder Akut mekanisk traume Fraktur af krone og rod White SC & Pharoah MJ. 6th edition Kapitel 29: Trauma to teeth and facial structures Akut mekanisk traume Fraktur af rod Luksationer i alveolen

Læs mere

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen To tilgange til fremme af oral helse hos børn og unge Population Generelle forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Tandkødsbetændelse. og paradentose. N r. 2 5. sygdomme i tandkødet:

Tandkødsbetændelse. og paradentose. N r. 2 5. sygdomme i tandkødet: N r. 2 5 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte. Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Parodontiet og pulpa pulpa og parodontiet

Parodontiet og pulpa pulpa og parodontiet Parodontiet og pulpa pulpa og parodontiet KAJ STOLTZE Min første erfaring med relationerne mellem parodontiet og pulpa fandt sted for mere end 40 år siden. Omstændighederne var følgende: Som undervisningsassistent

Læs mere

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne Infraktioner - revner i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne er et hyppigt forekommende problem og som behandlere ser vi dem næsten hver dag her på klinikken. Vi har

Læs mere

Exarticulerede primære tænder

Exarticulerede primære tænder Exarticulerede primære tænder skader i de permanente tænder. Det er som regel en voldsom oplevelse for forældrene, når deres barn exartikulerer en primær incisiv. Forældrenes bekymring drejer sig især

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Invasiv cervikal rodresorption et overset klinisk problem?

Invasiv cervikal rodresorption et overset klinisk problem? Invasiv cervikal rodresorption et overset klinisk problem? menina zubcevic og bente nyvad Mange tandlæger har de seneste år bemærket en tilsyneladende øget forekomst af cervikale rodresorptioner. Mange

Læs mere

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER

Læs mere

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning Parodontitis - tandkødsbetændelse dsbetændel og tandløsning Værd at vide: Der findes to store tandsygdomme, som rammer næsten alle mennesker. Den ene er Caries: "huller i tænderne". Den anden er Parodontitis.

Læs mere

Kontrol og vedligeholdelse af implantater. Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet

Kontrol og vedligeholdelse af implantater. Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Kontrol og vedligeholdelse af implantater Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi,, Aarhus Universitet Program Sygdomme omkring implantater - Risikofaktorer - Forebyggelse Kontrolbesøg

Læs mere

Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter

Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter Materiale og metoder Retrospektiv gruppe Retrospektiv undersøgelse af forandringer i knoglemarvssignal hos 474 konsekutive ptt. henvist til MR-scan.

Læs mere

Sundhed og adfærd hos Boxer og Engelsk Bull Terrier

Sundhed og adfærd hos Boxer og Engelsk Bull Terrier Dias 1 Præsentation Baggrund Sundhed og adfærd hos Boxer og Engelsk Bull Terrier June Lykke Thomsen, dyrlæge Metode Udvalgte resultater Boxer Engelsk Bull Terrier (EBT) Temperament/mental tilstand Betydning,

Læs mere

Tandkødsbetændelse og paradentose

Tandkødsbetændelse og paradentose NR. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Hvad er tandkødsbetændelse og paradentose? Hvordan opstår sygdommene? Og hvordan behandles de? Tandkødsbetændelse og paradentose Hvad er sundt tandkød? Sundt tandkød

Læs mere

Program. Introduktion. Ætiologi. www.dentaltraumaguide.org. Undersøgelse. Undersøgelse. Behandling af tandskader Traumetemadag d. 21.

Program. Introduktion. Ætiologi. www.dentaltraumaguide.org. Undersøgelse. Undersøgelse. Behandling af tandskader Traumetemadag d. 21. Behandling af tandskader Traumetemadag d. 21. februar 2014 Mette Werner Linderup, Uddannelsestandlæge Tand, mund og kæbekirurgisk afd., Århus 1 Program Ætiologi Undersøgelse Diagnostik og behandling Blødtvævsskader

Læs mere

REEKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

REEKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N REEKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT

Læs mere

Værd at vide om tandslid

Værd at vide om tandslid Værd at vide om tandslid www.colgate.dk Hvad er tandslid? Tandslid er en samlet betegnelse for tab af de hårde tandvæv, som består af emalje og dentin. Emaljen er den hårde ydre skal, som dækker hele tandkronen.

Læs mere

BEHANDLING AF AKUTTE ENDODONTISKE TILSTANDE. Diagnose! Nødbehandling systematik. Diagnostik systematik

BEHANDLING AF AKUTTE ENDODONTISKE TILSTANDE. Diagnose! Nødbehandling systematik. Diagnostik systematik af akutte endodontiske tilstande BEHANDLING AF AKUTTE ENDODONTISKE TILSTANDE Kan ikke standardiseres. Systematiser us og behandling. Jens Knudsen, maj 2011 ANAMNESE: akutte Smerter -8. NØDBEHANDLING: Ex.

Læs mere

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation Department of Dental Pathology, Operative Dentistry and Endodontics, Royal Dental College, Faculty of Health Sciences, Aarhus University, Denmark Henrik Løvschall

Læs mere

Effektmålsmodifikation

Effektmålsmodifikation Effektmålsmodifikation Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 21. april 2015 l Dias nummer 1 Sidste gang Vi snakkede

Læs mere

Parodontitis de løse tænders sygdom

Parodontitis de løse tænders sygdom Parodontitis de løse tænders sygdom Hvad er parodontitis? Parodontitis er infektion i den knogle, som tænderne sidder fast i. Parodontitis opstår ved ubehandlet betændelse i tandkødet i en længere periode.

Læs mere

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk Gigt i kæben Gigt hos børn rammer ofte kæben Kæbeledspåvirkning hos børn med gigt Røntgenundersøgelser af børn med børnegigt har vist, at ca. 60 % får forandringer i kæbeleddet. fra leddet (foran øret)

Læs mere

Logo white_gray_white Logo white_gray_white

Logo white_gray_white Logo white_gray_white Behandlingsfilosofi Vores filosofi er ganske enkel Bevar dine egne tænder hele livet!. Målet for tandklinikken er at hjælpe dig bedst muligt med at bevare dine egne tænder hele livet. Forebyggende behandling

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Tandtraumer brush-up

Tandtraumer brush-up Tandtraumer brush-up Afdelingstandlæge Dorthe Berenth Madsen og Lektor Nuno Hermann Afdeling for Pædodonti og Klinisk Genetik, Odontologisk Institut, Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Københavns Universitet

Læs mere

Ektopi af første permanente molar i overkæben

Ektopi af første permanente molar i overkæben Ektopi af første permanente molar i overkæben - forekomst, klassifikation, ætiologi og behandlingsovervejelser DKTE opgave 2008/2009 Marlene Lysgaard, Horsens kommune Lotte Eschen, Mariagerfjord kommune

Læs mere

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder N r. 2 0 Caries huller i tænderne Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder Caries huller i tænderne Caries også kendt som huller i tænderne er en af de mest almindelige

Læs mere

Infraktioner i dentinen

Infraktioner i dentinen N r. 1 3 Infraktioner i dentinen Usynlige revner i tænderne kan gøre ondt Infraktioner i dentinen Hvad er en dentininfraktion? En dentininfraktion er en revne i tandbenet inde under emaljen, som kan få

Læs mere

BUCADOG. Mundhygiejne til hund BUCACAT. Mundhygiejne til kat

BUCADOG. Mundhygiejne til hund BUCACAT. Mundhygiejne til kat BUCADOG Mundhygiejne til hund BUCACAT Mundhygiejne til kat Mundhygiejne HAR HUNDEN ELLER KATTEN DÅRLIG ÅNDE? Hvis din hund eller kat lugter dårligt ud af munden, kan det have flere årsager, f.eks infektioner

Læs mere

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Aalborg Universitet 1. Semester projekt Gruppe nummer: 755 Vejleder: Henrik Bøggild

Læs mere

Epidemiologiske associationsmål

Epidemiologiske associationsmål Epidemiologiske associationsmål Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 16. april 2015 l Dias nummer 1 Sidste gang

Læs mere

PAS PÅ HUNDENS TÆNDER KORT FORTALT

PAS PÅ HUNDENS TÆNDER KORT FORTALT PAS PÅ HUNDENS TÆNDER KORT FORTALT www.dyrefondet.dk KORT FORTALT... Pas på hundens tænder - kort fortalt af fagdyrlæge Jette Hagedorn Udgivet af: DYREFONDET Ericaparken 23, 2820 Gentofte, tlf. 39 56 30

Læs mere

Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU:

Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU: Valg -fag Bundne Specialefag Bundne Områdefag SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER, Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU: Skoleundervisningen på hovedforløbet er

Læs mere

PARODONTAL DIAGNOSTIK, AU

PARODONTAL DIAGNOSTIK, AU PARODONTAL DIAGNOSTIK, AU Parodontal diagnostik er baseret på: registrering af det KLINISKE FÆSTENIVEAU (CAL) og BLØDNING ved registrering af fæsteniveau (BOP) PARODONTAL DIAGNOSTIK, AU Det kliniske fæsteniveau

Læs mere

26-01-2015. Introduktion. www.dentaltraumaguide.org. Ætiologi. Dento-alveolær traumatologi PTO, Billund d. 10. januar 2015

26-01-2015. Introduktion. www.dentaltraumaguide.org. Ætiologi. Dento-alveolær traumatologi PTO, Billund d. 10. januar 2015 Dento-alveolær traumatologi PTO, Billund d. 10. januar 2015 Jan Tagesen Specialtandtandlæge, afdelingstandlæge Afd. for kæbekirurgi og oral patologi., Århus Tandlægeskole Health Århus Universitet 1 Introduktion

Læs mere

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder.

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder. Et tandimplantat er en kunstig rod af titanium, som indsættes i kæbebenet, hvor naturlige tænder mangler. Ovenpå implantatet kan man anbringe en enkelt krone, en bro eller proteser, alt afhængig af hvor

Læs mere

NR. 20. Caries. forebyggelse og behandling. Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries?

NR. 20. Caries. forebyggelse og behandling. Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries? NR. 20 Caries forebyggelse og behandling Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries? Caries forebyggelse og behandling Caries også kendt som huller i tænderne

Læs mere

Troværdigheden af radiologisk cariesdiagnostik sammenhæng mellem rigtighedsværdi og sandhedsreference

Troværdigheden af radiologisk cariesdiagnostik sammenhæng mellem rigtighedsværdi og sandhedsreference Troværdigheden af radiologisk cariesdiagnostik sammenhæng mellem rigtighedsværdi og sandhedsreference hanne hintze En stor del af den odontologiske radiologiske forskning er koncentreret omkring evaluering

Læs mere

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen N R. 1 7 Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Ved en røntgenundersøgelse bruges røntgenstråler til at danne et billede af tænder og knogle.

Læs mere

Notat vedr. estimering af patientandele i kategorierne grøn, gul og rød kategori hos praktiserende tandlæge

Notat vedr. estimering af patientandele i kategorierne grøn, gul og rød kategori hos praktiserende tandlæge Dato 10-05-2017 Sagsnr. 4-1013-1/1 PLAN plan@sst.dk Notat vedr. estimering af patientandele i kategorierne grøn, gul og rød kategori hos praktiserende tandlæge Baggrund Sundhedsstyrelsen udgav i 2013 en

Læs mere

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation. Klinisk undersøgelse

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation. Klinisk undersøgelse Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation Department of Dental Pathology, Operative Dentistry and Endodontics, Royal Dental College, Faculty of Health Sciences, Aarhus University, Denmark Henrik Løvschall

Læs mere

2. Hvilke(t) epidemiologisk(e) design(s) anvender forfatterne til at belyse problemstillingen? (7 point)

2. Hvilke(t) epidemiologisk(e) design(s) anvender forfatterne til at belyse problemstillingen? (7 point) Eksamensopgave i Epidemiologiske metoder, IT & Sundhed forår 2011 Læs artiklen grundigt og svar derefter på alle spørgsmål. Under hver opgave står hvor mange point der maksimalt kan opnås for opgaven.

Læs mere

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Tre simple blodprøver kan forudsige, hvem af de 430.000 danske KOL-patienter, der er i størst risiko for at udvikle de følgesygdomme, der oftest

Læs mere

Carieslæsioner på røntgenbilleder og i virkeligheden

Carieslæsioner på røntgenbilleder og i virkeligheden Klinisk undersøgelse Carieslæsioner på røntgenbilleder og i virkeligheden White SC & Pharoah MJ, 6th edition 2009 Oral Radiology Kapitel 17, Wenzel A: Dental Caries, side 270-281 Caries forårsages af bakteriel

Læs mere

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Alfa-1-antitrysin mangel hos børn Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Hvad er det? Alfa-1-antitrypsin Proteinstof Produceres i leveren Fungerer i lungerne Regulerer neutrofil elastase balancen

Læs mere

Fjernelse af visdomstænder og koronektomi

Fjernelse af visdomstænder og koronektomi Fjernelse af visdomstænder og koronektomi Thomas Starch-Jensen Forskningsansvarlig- og uddannelsesansvarlig overtandlæge, ph.d., lektor, Indikation for fjernelse af visdomstand http://odont.au.dk/fileadmin/www.odontologi.au.dk/k

Læs mere

Revner i tænderne - dentininfraktioner

Revner i tænderne - dentininfraktioner NR. 13 Revner i tænderne - dentininfraktioner Usynlige revner i tænderne kan gøre ondt Revner i tænderne Hvad er en dentininfraktion? En dentininfraktion er en revne i tandbenet inde under emaljen, der

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

Mælketandsæt med nye tænder på vej. Db-42/9-21-22-23

Mælketandsæt med nye tænder på vej. Db-42/9-21-22-23 Tandudvikling Mælketandsæt med nye tænder på vej Db-42/9-21-22-23 TANDORGANET TANDEN krone rod OMGIVENDE VÆV TANDORGANET KRONE emalje dentin tandben pulpa pulpa dentis pulpakammer nerven tandmarven TANDORGANET

Læs mere

EMNE PAS PÅ HUNDENS TÆNDER KORT FORTALT

EMNE PAS PÅ HUNDENS TÆNDER KORT FORTALT EMNE PAS PÅ HUNDENS TÆNDER KORT FORTALT WWW.DYREFONDET.DK KORT FORTALT... Foto: Irimaxim/Dreamstime.com PAS PÅ HUNDENS TÆNDER KORT FORTALT Af fagdyrlæge Jette Hagedorn Udgivet af: Tlf. 39 56 30 00, www.dyrefondet.dk

Læs mere

Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft

Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft Alle danske kvinder mellem 23 og 65 år bliver tilbudt at deltage i forebyggende folkeundersøgelse (screening) for livmoderhalskræft. Man bliver automatisk

Læs mere

Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer

Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer Projekttitel/aspekt NKR for brug af antibiotika ved tandlægebehandling søgning på primærlitteratur Fagkonsulent /projektleder Bjarne Klausen / Christina

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Tandlæger: Regeringen har undervurderet behov for tandpleje

Tandlæger: Regeringen har undervurderet behov for tandpleje Tandlæger: Regeringen har undervurderet behov for tandpleje 27. maj 2016 kl. 1:00 0 kommentarer (Praktiserende Tandlægers Organisation) DEBAT: I jagt på besparelser har politikerne overvurderet danskernes

Læs mere

DOFT Efterårskursus 2014

DOFT Efterårskursus 2014 DOFT Efterårskursus 2014 på Nyborg Stand d.25. og 26. september 2014 Forord Vi har i år valgt at give efterårskursus titlen: Nutidens cariologi og fremtidens tandpleje. Det betyder, at vi sætter fokus

Læs mere

Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter

Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter Søren Schou, Eva Sidelmann Karring, Andreas Stavropoulos, Søren Ahlmann, Flemming Isidor og Palle Holmstrup Afdelingerne

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 5: Checkliste Andres et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Andres D et al.: Randomized double-blind trial of the effects of humidified compared with

Læs mere

9. Chi-i-anden test, case-control data, logistisk regression.

9. Chi-i-anden test, case-control data, logistisk regression. Biostatistik - Cand.Scient.San. 2. semester Karl Bang Christensen Biostatististisk afdeling, KU kach@biostat.ku.dk, 35327491 9. Chi-i-anden test, case-control data, logistisk regression. http://biostat.ku.dk/~kach/css2014/

Læs mere

DOFT Efterårskursus 2014

DOFT Efterårskursus 2014 DOFT Efterårskursus 2014 på Nyborg Stand d.25. og 26. september 2014 Forord Vi har i år valgt at give efterårskursus titlen: Nutidens cariologi og fremtidens tandpleje. Det betyder, at vi sætter fokus

Læs mere

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Denne checkliste anvendes til undersøgelser som er designet til at besvare spørgsmål af typen hvad er effekten af denne eksponering?. Den relaterer sig til

Læs mere

GINGIVITIS- OG PARODONTITIS-DIAGNOSTIK

GINGIVITIS- OG PARODONTITIS-DIAGNOSTIK PARODONTOLOGI VEJLEDNING A8 Q:\PARO\Vejledninger\2010 GINGIVITIS- OG PARODONTITIS-DIAGNOSTIK Gingivitis og parodontitis er betegnelser på tilstande, der afficerer tændernes støttevæv: gingiva, rodhinde,

Læs mere

Mit barn har svage tænder. Når forældrene siger sådan, er det en dårlig undskyldning

Mit barn har svage tænder. Når forældrene siger sådan, er det en dårlig undskyldning Mit barn har svage tænder Når forældrene siger sådan, er det en dårlig undskyldning Vi prøver at få dem til at forstå: DER GÅR IKKE HUL I EN REN TAND Emalje hypomineraliseringer i 6erne Lidt om, hvad

Læs mere

Generel Anæstesi Københavns Kommune

Generel Anæstesi Københavns Kommune Generel Anæstesi Københavns Kommune Afdelingstandlæge Erfaring med GA Københavns Tandlægeskole 1997-2008 Københavns Kommune 2000- Disposition 1. Praktiske erfaringer 1. Hvad bliver der lavet? 2. Indikationer

Læs mere

Fokuserede spørgsmål NKR om brug af antibiotika i forbindelse med tandlægebehandling NKR nr. 37 Version 1.0 07/01/2015 Indhold

Fokuserede spørgsmål NKR om brug af antibiotika i forbindelse med tandlægebehandling NKR nr. 37 Version 1.0 07/01/2015 Indhold Fokuserede spørgsmål NKR om brug af antibiotika i forbindelse med tandlægebehandling NKR nr. 37 Version 1.0 07/01/2015 Indhold PICO 1 Bør patienter med odontogene abscesser tilbydes antibiotika, hvis deres

Læs mere

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser Jolanta Hansen, Ph.d. Hospitalsfysiker Afdeling for Medicinsk Fysik Århus Universitetshospital, Danmark e-mail: jolahans@rm.dk At analysere

Læs mere

Ekstern og intern blegning

Ekstern og intern blegning Dias 1 Ekstern og intern blegning A I II III IV V VI VII VIII Ekstern blegning Misfarvninger Blegningsprocessens kemi Biologiske konsekvenser Terapialternativer Lovgivning Forskellige blegningsteknikker

Læs mere

Regional analgesi i mundhulen hos hund og kat

Regional analgesi i mundhulen hos hund og kat Regional analgesi i mundhulen hos hund og kat Del 1: Beskrivelse af teknikker til anlæggelse af nerveblokader i mundhulen DYRLÆGE KATHRINE HØJTE HASTRUP SVENDSEN 1, DYRLÆGE, PH.D. HELLE HARDING POULSEN

Læs mere

Præcision og effektivitet (efficiency)?

Præcision og effektivitet (efficiency)? Case-kontrol studier PhD kursus i Epidemiologi Københavns Universitet 18 Sep 2012 Søren Friis Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse Valg af design Problemstilling? Validitet? Præcision og effektivitet

Læs mere

Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI

Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER I Vejledning nr. 3 GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI Hensigten med operativ

Læs mere

11% 71% 11/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Tandlægeoverenskomsten. Økonomi i din behandling

11% 71% 11/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Tandlægeoverenskomsten. Økonomi i din behandling Tandlægeoverenskomsten Hvad handler Tandlægeoverenskomsten om? Regler om tandlægepraksis som virksomhed Styring af tilbuddet af tandplejeydelser til befolkningen Ydelsesbeskrivelser Honoraraftaler Spilleregler

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Checkliste Campbell et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: E J Campbell, M D Baker. Subjective effects of humidification of oxygen for delivery by

Læs mere

Danske tandlægers bud på behandlingsplanen for et parodontitis kasus. Resultater fra Tandlægeforeningens Symposium 2011

Danske tandlægers bud på behandlingsplanen for et parodontitis kasus. Resultater fra Tandlægeforeningens Symposium 2011 1 Danske tandlægers bud på behandlingsplanen for et parodontitis kasus Resultater fra Tandlægeforeningens Symposium 2011 Niklaus P. Lang, Professor, dr.odont, PhD, MD, The University of Hong Kong, Hong

Læs mere

3 typer. Case-kohorte. Nested case-kontrol. Case-non case (klassisk case-kontrol us.)

3 typer. Case-kohorte. Nested case-kontrol. Case-non case (klassisk case-kontrol us.) EPIDEMIOLOGI CASE-KONTROL STUDIER September 2011 Søren Friis Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse Case kontrol studie 3 typer Case-kohorte Nested case-kontrol Case-non case (klassisk

Læs mere

Omkring 100.000 anvender medicin mod Grøn stær. det er over dobbelt så mange som forventet. Anna Horwitz. Miriam Kolko

Omkring 100.000 anvender medicin mod Grøn stær. det er over dobbelt så mange som forventet. Anna Horwitz. Miriam Kolko Anna Horwitz Læge, ph.d.-stud. Center for Sund Aldring Københavns Universitet Omkring 100.000 anvender medicin mod Grøn stær Miriam Kolko Overlæge, lektor, ph.d. Øjenafdelingen Roskilde Sygehus Medicinske

Læs mere

ÅTS * TA * HL TANDHISTOLOGI

ÅTS * TA * HL TANDHISTOLOGI TANDHISTOLOGI EMALJENS OVERFLADER YDRE Emaljehinde Emaljeoverflade Perikymatier EMALJENS OVERFLADER YDRE Emaljehinde Emaljeoverflade Perikymatier INDRE Emaljedentingrænse Odontoblastudløbere fra dentin

Læs mere

(Nedennævnte punkter skal fremgå af attestens forside) Vigtigt:

(Nedennævnte punkter skal fremgå af attestens forside) Vigtigt: (Nedennævnte punkter skal fremgå af attestens forside) Vigtigt: Vedlæg altid røntgen og kliniske fotos i det omfang det er nødvendigt for illustration/dokumentation af skadens omfang. (Røntgenbilleder

Læs mere

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden Antallet af borgere med kronisk sygdom er steget med 5,6 % i Region Hovedstaden fra til 2010 Antallet af borgere med mere end én kronisk sygdom er

Læs mere

AMELOGENESIS IMPERFECTA

AMELOGENESIS IMPERFECTA Aarhus Universitetshospital Afdeling for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Odontologisk Landsdels- og Videncenter Tlf. 784 62885 Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C AMELOGENESIS IMPERFECTA Patientinformation Odontologisk

Læs mere

Kursus i Epidemiologi og Biostatistik. Epidemiologiske mål. Studiedesign. Svend Juul

Kursus i Epidemiologi og Biostatistik. Epidemiologiske mål. Studiedesign. Svend Juul Kursus i Epidemiologi og Biostatistik Epidemiologiske mål Studiedesign Svend Juul 1 Pludselig uventet spædbarnsdød (vuggedød, Sudden Infant Death Syndrome, SIDS) Uventet dødsfald hos et rask spædbarn (8

Læs mere

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 10. marts 2008 1. Angiv formål med undersøgelsen. Beskriv kort hvordan cases og kontroller er udvalgt. Vurder om kontrolgruppen i det aktuelle studie

Læs mere

AniPlan Forebyggende. sundhed for dit kæledyr Abonner på tryghed til din bedste ven

AniPlan Forebyggende. sundhed for dit kæledyr Abonner på tryghed til din bedste ven AniPlan Forebyggende sundhed for dit kæledyr Abonner på tryghed til din bedste ven AniPlan er en abonnementsordning, som gør det nemmere for dig at sikre det bedst mulige grundlag for, at din hund eller

Læs mere

Blødgøring, natrium og sundhedseffekter Notat til HOFOR

Blødgøring, natrium og sundhedseffekter Notat til HOFOR Blødgøring, natrium og sundhedseffekter Notat til HOFOR Martin Rygaard Hans-Jørgen Albrechtsen November 2015 Forord I forbindelse med HOFORs ansøgning om tilladelse til at blødgøre drikkevand, udarbejdede

Læs mere

Selvmord og selvmordstanker i Grønland

Selvmord og selvmordstanker i Grønland Selvmord og selvmordstanker i Grønland Af professor Peter Bjerregaard, Afdeling for Grønlandsforskning, DlKE Forekomsten af selvmord har siden 1950'erne været stærkt stigende i Grønland, og det er i særlig

Læs mere

Epidemiologi. Hvad er det? Øjvind Lidegaard og Ulrik Kesmodel

Epidemiologi. Hvad er det? Øjvind Lidegaard og Ulrik Kesmodel Epidemiologi. Hvad er det? Øjvind Lidegaard og Ulrik Kesmodel Rigshospitalet Århus Sygehus Epidemiologi. Hvad er det? Definition Læren om sygdommes udbredelse og årsager Indhold To hovedopgaver: Deskriptiv

Læs mere

Ultralydsscanning af avanceret endometriose - anvendelse af ultralydsscanning af rectovaginale infiltrater med indvækst i tarmen

Ultralydsscanning af avanceret endometriose - anvendelse af ultralydsscanning af rectovaginale infiltrater med indvækst i tarmen Ultralydsscanning af avanceret endometriose - anvendelse af ultralydsscanning af rectovaginale infiltrater med indvækst i tarmen Medicinsk Forskningsårsstuderende Anne Gisselmann Egekvist Lektor, Overlæge,

Læs mere

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)?

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? En information til patienter og pårørende Denne folder støttes af: Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDS Velkommen Dette hæfte er udviklet for at give

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 27-02-2013 31-05-2013 71-13 1206841-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 27-02-2013 31-05-2013 71-13 1206841-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 27-02-2013 31-05-2013 71-13 1206841-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - tænder - årsagssammenhæng - anerkendelse

Læs mere

Guidelines i forbindelse med endodontisk behandling: konsensus rapport fra European Society of Endodontology

Guidelines i forbindelse med endodontisk behandling: konsensus rapport fra European Society of Endodontology Guidelines i forbindelse med endodontisk behandling: konsensus rapport fra European Society of Endodontology Indledning Kvalitetssikring af behandlinger indenfor sundhedsvæsnet er et område, der tiltrækker

Læs mere

Epidemiologiske associationsmål

Epidemiologiske associationsmål Epidemiologiske associationsmål Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 21. april 2016 l Dias nummer 1 Sidste gang

Læs mere

Værdi af kliniske reproduktionsregistreringer

Værdi af kliniske reproduktionsregistreringer Værdi af kliniske reproduktionsregistreringer Informationsmøde for avlsrådgivere 9. oktober 2012 Karina Elkjær Anders Fogh Resultater fra ErhvervsPhD Reproduction in the postpartum dairy cow influence

Læs mere

Komorbiditet og hoved-hals cancer

Komorbiditet og hoved-hals cancer Kræft og komorbidtet alle skal have del i de gode resultater Komorbiditet og hoved-hals cancer Charlotte Rotbøl Bøje Afdelingen for Eksperimentel Klinisk Onkologi Århus Universitetshospital Hoved-hals

Læs mere

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020 23. marts 9 Arbejdsnotat Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til Udarbejdet af Knud Juel og Michael Davidsen Baseret på data fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne er der ud fra køns- og

Læs mere

Dias 1 07/09/12 Isolering under fyldninger, provisorier Sebastian Schlafer

Dias 1 07/09/12 Isolering under fyldninger, provisorier Sebastian Schlafer Dias 1 07/09/12, provisorier Sebastian Schlafer Ikke alle tænder, hvor pulpa blotlægges under ekskaveringen, skal rodkanalbehandles. For at kunne undgå en rodkanalbehandling skal de rigtige foranstaltninger

Læs mere