Japans tikkende ældrebombe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Japans tikkende ældrebombe"

Transkript

1 Boligøkonomisk Videncenter NYHEDSBREV nr 20 august 2015 Japans tikkende ældrebombe Japan er et af de lande i verden, der i øjeblikket oplever et radikalt skifte i befolkningens sammensætning. De ældres andel af befolkningen vokser eksplosivt, hvilket sætter sine tydelige spor på boligmarkedet og presser de offentlige udgifter. Læs side Nye lånetyper begrænser antallet af tvangsauktioner Modelberegninger foretaget i forbindelse med rapporten Tvangsauktioner i Danmark viser, at de afdragsfrie og variabelt forrentede lån har reduceret antallet af tvangsauktioner med 30 pct. LÆS SIDE 11 Fremgang på boligmarkedet Danskerne bliver mere og mere sikre på, at boligmarkedet er i fremgang, men forventer kun små prisstigninger. LÆS SIDE 3-7 Ny SMILE model Den uafhængige forskningsinstitution DREAM lancerer en ny udvidet mikrosimuleringsmodel, der gør det muligt at forudsige udviklingen på individniveau ude i de enkelte kommuner. Læs side ISSN ONLINE

2 Godt, at Finanstilsynet udviser rettidig omhu 2 I august kom det frem, at Finanstilsynet ser på, om bankerne er i gang med at slække på den såkaldte gældsfaktor ved udlån til boligkøb/belåning af friværdi. Gældsfaktoren er forholdet mellem husstandens lån og dens indkomst og er blandt boligøkonomer kendt som Loan to Income raten, ofte forkortet til LTI-raten. I Boligøkonomisk Videncenter betragter vi LTI-raten som en central faktor. Potentielt set kan en lempelse af LTI-raten under en opgangskonjunktur presse boligpriserne op og i værste fald skabe en boligboble. I starten af august har vi skrevet herom i et debatindlæg i Berlingske, på finans.dk og på boligsiden.dk. Det er imidlertid et forhold, vi har peget på i årevis. I juli 2014 præsenterede jeg således et paper ved ENHR-konferencen i Edinburgh, hvori det ud fra en matematisk model for boligmarkedet blev søgt illustreret, at der kan opstå boligbobler, når en lempelse af gældsfaktoren går hånd i hånd med stigende boligpriser. Den vanskeligt tilgængelige artikel kan findes på vores hjemmeside. Når den finansielle sektor oplever, at boligpriserne stiger, kan den enkelte aktør forledes til at tro, at den hellige grav er velforvaret, og at man roligt kan give los i gældsfaktoren og udlåne f.eks. 4 gange husstandsindkomsten i stedet for 3,5 gange til boligkøbet. Hvad pokker! Priserne stiger jo, og der er masser af sikkerhed i pantet. Kommer der problemer, kan boligkøberen blot låne lidt i friværdien eller sælge boligen igen! Men det farlige i en sådan tankegang er, at den i sig selv kan stimulere efterspørgslen og presse priserne op. I værste fald kan denne yderligere prisstigning føre til endnu en lempelse af kreditgivningen og skabe en uheldig vekselvirkning. Dén situation tror vi ikke på, at vi befinder os i her-og-nu. Faktisk har de danske boligpriser haltet et godt stykke efter priserne i Sverige og Norge. Vi kan ikke få øje på boblen, men vi ønsker heller ikke, at vi kommer til det. Ulykker skal tages i opløbet. Derfor er det en god idé at kigge på gældsfaktoren nu. Er der ikke noget at komme efter, og er der blot tale om løse rygter, så meget desto bedre. Men det er fint, hvis Finanstilsynet udviser rettidig omhu. I et par debatindlæg i starten af august pegede jeg på, at et særligt udvalg under Bank of England har indført regler for, at højst 15 pct. af de engelske bankers lånesager må have en LTI-rate over 4,5. Der er tale om et ikke særligt restriktivt indgreb her og nu, men hvis de engelske boligpriser fortsætter med at stige, vil grænsen på de 4,5 begynde at kunne mærkes. Der er altså tale om forebyggelse snarere end helbredelse. Dét kan vi lære noget af herhjemme. Der har været rigtig megen tale i pressen om de såkaldte uansvarlige boligejere, der har optaget flekslån og afdragsfrie lån. Der har været politisk debat om beskatning af værdistigninger på boliger, selvom en ændring af boligbeskatningen nok først sker, når det første menneske har vandret på Mars. I stedet bør man se på ondets rod: At en for let adgang til for megen kredit kan drive boligpriserne i vejret. Læren fra den amerikanske subprimekrise var netop, at uansvarlige banker lånte for meget ud i en kamp om at vinde markedsandele. Lad os få fokus på den finansielle sektors adfærd frem for at fortabe os i ideologiske diskussioner om boligbeskatning og frem for at pege fingre af den enkelte boligejer og kalde ham uansvarlig. Sekretariatschef, cand. polit. Curt Liliegreen Lad os få fokus på den finansielle sektors adfærd frem for at fortabe os i ideologiske diskussioner om boligbeskatning og frem for at pege fingre af den enkelte boligejer og kalde ham uansvarlig.

3 Fremgang på boligmarkedet 3 Befolkningen bliver mere og mere sikker på, at boligmarkedet er i fremgang, men der forventes kun små prisstigninger Både i hovedstaden og i provinsen spirer optimismen frem, når det gælder befolkningens forventninger til boligpriserne om ét år. Forventningerne udtrykt ved det såkaldte nettotal ligger nu på det klart højeste niveau, siden Videncentrets undersøgelse startede primo Dengang tilkendegav 47 pct., at priserne ville ligge på samme niveau, mens 8 pct. troede på lavere priser. Der er således sket et omsving i forventningerne i løbet af vinteren 2014/15 og foråret Tidligere har de midaldrende hvoraf mange er boligejere været de mest pessimistiske i undersøgelsen. Dette forhold har forandret sig i de seneste undersøgelser. De midaldrendes forventninger ligger nu på eller over niveauet for de yngre og de ældste interviewpersoner. Dertil kommer, at forskellen på forventningerne blandt de adspurgte i hovedstaden og i provinsen er indsnævret. Det skal understreges, at der ikke spørges til prisudviklingen i interviewpersonens lokalområde, men til hans/ hendes forventninger til prisudviklingen for et enfamiliehus på landsbasis. Tidligere har de interviewedes egen bopæl spillet ind, når der er blevet spurgt til graden af deres optimisme. Vendingen er især markant, hvad angår forventningerne i provinsen besvarelser Ændringen afspejler sig i den undersøgelse af befolkningens forventninger til boligmarkedet, som Danmarks Statistik har gennemført for Boligøkonomisk Videncenter til og med april Den samlede undersøgelse kan læses på Videncentrets hjemmeside under Faglige udgivelser. I perioden marts-april 2015 svarede 55 pct. af de adspurgte, at de troede på, at boligpriserne om et år ville ligge højere eller meget højere. 37 pct. sagde, at priserne ville ligge på samme niveau som nu. 5 pct. svarede lavere, mens 3 pct. sagde ved ikke. I perioden december 2014-januar 2015 var der 43 pct., der troede på højere eller meget højere priser. FORDELINGEN AF DE INTERVIEWEDE EFTER FORVENTNINGER TIL PRISUDVIKLINGEN PÅ ÉT ÅRS SIGT 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Meget højere Højere På samme niveau Lavere Meget lavere Ved ikke Marts-april 2015 December 2014-januar 2015 September-oktober 2014 UDVIKLINGEN I NETTOTALLET FOR DANSKERNES FORVENTNINGER TIL BOLIGPRISERNE jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr '10 '10 '10 '10 '11 '11 '11 '11 '12 '12 '12 '12 '13 '13 '13 '13 '14 '14 '14 '14 '15 '15 Hele landet Provinsen Hovedstaden

4 4 På vej mod en boligboble? Dette er gode nyheder for boligmarkedet, men de stopper ikke her. Spørgsmålet er, om de positive takter kan udløse en decideret boligboble? Det vil sige, at der forventes så store prisstigninger på boliger, at det i sig selv stimulerer, at man vil købe bolig i forventning om at opnå en gevinst. En sådan udvikling er særdeles farlig, fordi markedet så drives af selvopfyldende profetier indtil det øjeblik, at boblen brister. Her viser undersøgelsen imidlertid, at forventningerne på enfamiliehusområdet er afdæmpede. I marts 2015 mente 3 pct. af de adspurgte, at boligpriserne ville stige med mere end 8 pct. det næste år. 20,1 pct. troede på en stigning mellem 4 og 8 pct. 29,2 pct. troede, at priserne ville blive et sted mellem 0 og 4 pct. højere. 36,6 pct. mente, at priserne ville forblive uændrede. Kun 3,3 pct. troede, at priserne ville falde et sted mellem 0 og 4 pct. 1,2 pct. troede, at faldet ville ligge på mellem 4 og 8 pct. 0,6 pct. troede på et fald større end 8 pct. 4,4 pct. svarede ved ikke. Mindre grupper tilkendegav, at de troede på stigninger eller fald, men ville ikke sætte tal på deres forventninger. Ud fra en række antagelser har Videncentret omregnet disse besvarelser til, at man i gennemsnit troede på en stigning på 2 pct. i løbet af det næste år. I de foregående kvartaler var tallet 1,4-1,6 pct. Det er meget afdæmpede forventninger i forhold til pressens omtale af udviklingen i boligpriserne, og også i forhold til den faktisk konstaterede prisudvikling. Undersøgelsen bygger på besvarelser, der er indsamlet i perioden marts-april måned. 55 % af danskerne troede i marts 2015 på højere eller meget højere boligpriser i løbet af det næste år

5 Hvad driver optimismen frem 5 Begrebet Odds ratio er vigtigt, når man skal forstå, hvad der ligger bag befolkningens forventninger til prisudviklingen I det sidste nyhedsbrev introducerede vi et begreb, der lyder som latin eller ægyptiske hieroglyffer for de fleste mennesker. Ordet Odds ratio er imidlertid et begreb, man med fordel kan studere og lære meget af. Derfor viser vi igen dette særlige forhold, og søger at forklare, hvordan det skal tolkes. I undersøgelsen om befolkningens forventninger til boligpriserne undersøges det, hvilke forhold det er, som påvirker disse forventninger. Det kan f.eks. dreje sig om Danmarks økonomiske situation, boligprisernes udvikling det sidste halve år, renten, udtalelser fra økonomiske eksperter m.m. Odds ratio er et udtryk for, hvor sandsynligt det er, at man er mere positiv i forhold til boligprisernes forventninger, når man har tænkt over ét bestemt forhold, sammenlignet med dem, der ikke har tænkt over dette forhold. Mere end snusfornuft Hvis man er optaget af rentefaldet i starten af 2015, og har tænkt på det i relation til boligpriserne frem til 2016, er man så mere optimistisk i sine forventninger i forhold til dem, der ikke har tænkt over renten? Svaret herpå kan findes i Odds ratio. Hvis dette tal er over 1, er man mere optimistisk. Er det under 1, er man mere pessimistisk. Da renten har været rekordlav ved årets start, må vi forvente, at de, der har tænkt over renten, er mere optimistiske. Det kan lyde som almindelig snusfornuft, hvad det også er. Men beregningerne går videre end det. Når vi bruger de statistiske beregninger som værktøjer, kan vi også se, om der er tale om tilfældigheder, eller om der virkelig er bund i sammenhængene. Viser både påvirkning og usikkerhed Beregningerne viser dels tal for påvirkningen mellem det enkelte forklarende forhold og boligpriserne, og dels usikkerheden på sammenhængen vist ved et orange interval. Det ses, at Odds ratio er over 1 for prisudviklingen det seneste halve år for renten, de økonomiske eksperters udtalelser, ejendomsmæglernes udtalelser samt realkredittens udmeldinger. De højeste Odds-ratioer findes for renten og dernæst for boligprisernes udvikling det seneste halvår. Realkreditinstitutternes udtalelser skulle også påvirke positivt, men det er imidlertid forbundet med en vis usikkerhed. Det ses ved, at usikkerhedsintervallet for dette forhold går ned og tangerer punktet 1. For ejendomsmæglernes vedkommende går usikkerhedsintervallet ned under 1. Det er altså ikke sikkert, at der reelt set er en sammenhæng mellem dette forhold og folks forventninger. Hvad taler så imod en fremtidig prisstigning? Det gør dels Danmarks økonomiske situation, og dels familie og venners udtalelser. De adspurgte vurderer altså, at den danske samfundsøkonomi ikke klarer sig så godt, og samtidig er familie og venner skeptiske over for udviklingen på boligmarkedet. Den vidende dansker Disse beregninger tegner et portræt af den gennemsnitlige dansker som en besindig og vidende person. Udviklingen i den effektive rente i starten af 2015 gav Danmark en historisk billig finan- ODDS RATIO ESTIMATER FOR PÅVIRKNINGEN AF FORVENTNINGERNE TIL BOLIGPRISERNE, MARTS-APRIL ,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 Danmarks økonomiske situation Prisudvikling det seneste halve år Renteudviklingen Økonomiske eksperters udtalelser Families, venners og bekendtes udtalelser Ejendomsmægleres annoncer/ udtalelser Realkreditinstitutternes annoncer/ udtalelser Bankrådgivers breve og udtalelser 95% konfidensinterval

6 6 siering, og det bør alt andet lige påvirke forventningerne positivt. Samtidig er det gået den rigtige vej med priserne for parcelhuse i slutningen af 2014 og starten af Det er imidlertid også korrekt, at Danmark i tiden op til perioden marts-april 2015 fortsat har været præget af en relativ lav økonomisk vækst, målt ved den reale stigning i landets bruttonationalprodukt. Samtidig tegner tallene også et billede af danskeren som en person, der i højere grad lytter til den økonomiske ekspert end til de kommercielle aktører i form af bankrådgivere, ejendomsmæglere og realkreditinstitutter. Det kan ikke tages som udtryk for, at danskerne ikke stoler på disse aktører, men indikerer, at der er en eller anden form for statistisk signifikant sammenhæng mellem disse forhold og forventningerne. Bredt forankret optimisme Helhedsbilledet af undersøgelsen i perioden marts-april 2015 er en bredt forankret, men stadigvæk behersket optimisme, som er begrundet af rationelle overvejelser hos de adspurgte. Det gælder for de adspurgte som helhed, når de får stillet spørgsmål til udviklingen på markedet for parcelhuse. Ud fra den foreliggende undersøgelse kan man ikke afvise, at der kan være irrationelle forventninger til et delmarked som ejerlejlighedsmarkedet i København, for i undersøgelsen spørges der til prisudviklingen for parcelhuse på landsplan. Er danskerne virkelig så snusfornuftige, som undersøgelsen antyder, eller forstiller de adspurgte sig lidt over for intervieweren (den såkaldte interviewer-effekt, hvor man svarer det, man tror virker mest sympatisk/troværdigt)? Når 43 pct. af de adspurgte har undersøgt boligpriserne i Danmark i løbet af de sidste tre måneder, giver det en antydning af svar. 43 pct. må vurderes at være en relativ høj andel, og det viser en stor interesse for emnet. 18 pct. har fået deres ejerbolig vurderet inden for de seneste tre måneder. Det er den højeste andel, der er målt, siden undersøgelsen startede i februar Det kan skyldes, at boligerne måske er blevet vurderet for at undersøge mulighederne for at konvertere i forbindelse med de gunstige renteforhold i Boligmarkedet her og nu Boligøkonomisk Videncenters undersøgelse af befolkningens forventninger til boligmarkedet peger på, at markedet nu er i en tydelig bedring, men at der på ingen måde er tale om jubelscener, når det gælder markedet for enfamiliehuse i Danmark som helhed. Samtidig har pressen været fuld af historier om boligboble, og om fremgang over hele landet. Hvordan kan det hænge sammen? Svaret er, at ord er taknemmelige, og at man let glemmer nuancerne i avisernes overskrifter. Én ting er, om boligmarkedet er i gang med at forbedre sig fra et meget lavt udgangspunkt. Et helt andet spørgsmål er, om der er tale om en situation, der svarer til de gyldne tider tilbage i midten af 2000-årene? Forsinkelser Et af problemerne for boligøkonomerne i den nuværende situation er, at de officielle tal kommer med forsinkelser på nogle måneder. Noget andet er, hvordan man skal tolke de prisstigninger, der beviseligt er på boligmarkedet, når de i nogle områder sker på baggrund af relativt få handler. For at nuancere billedet af boligmarkedet, fokuseres der her på nogle tal for udbud af boliger, samt antallet af solgte boliger. Disse tal sættes ind i et længere historisk perspektiv, så udsving fra kvartal til kvartal betyder mindre. Ser man på Realkreditrådets såkaldte Udbudsstatistik over den samlede mængde af udbudte parcel- og rækkehuse frem til og med juli 2015, kan man iagttage en faldende tendens siden I et længere tidsperspektiv er denne udvikling på ingen måde imponerende. Ser man på perioden virker udbuddet relativt uændret. Går man tilbage til perioden , ligger den udbudte mængde i dag groft sagt på det dobbelte. Starter man figuren i 2012, får man selvfølgelig et helt andet billede. Så kan fremgangen godt komme til at se imponerende ud. Især hvis man skærer den lodrette akse (y-aksen) lidt til og ændrer forholdet mellem de to aksers længde. En anden måde at kigge bag om prisstatistikkerne og give boligmarkedet et faktatjek er at se på antallet af handler. Her er der det særlige forhold, at der er forsinkelser i indberetningerne. Således indgår kun 90 pct. af handlerne i det seneste kvartal, og derfor skal tallene vurderes med det forbehold. Som det fremgår af figuren, ligger antallet af handler lavt, men med en opadgående tendens på det seneste. Man kan derfor udføre samme øvelse med tallene for handlerne, som er gjort med tallene for udbudte boliger, og så kan der hurtigt fortælles en anden historie. Se figurerne på side 7

7 Udbudte parcel- og rækkehuse januar 2004 juli M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M07 Udbudte parcel- og rækkehuse januar 2012 juli 2015 med tendenslinje M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M07 Solgte enfamiliehuse 1. kv kv K1 2004K2 2004K3 2004K4 2005K1 2005K2 2005K3 2005K4 2006K1 2006K2 2006K3 2006K4 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1 2014K2 2014K3 2014K4 2015K1 Solgte enfamiliehuse 1. kv kv med tendenslinje K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1 2014K2 2014K3 2014K4 2015K1

8 tvangsauktioner under lup 8 Ny rapport om danske tvangsauktioner i perioden kaster lys over dem, der opstod i kølvandet på boligboblen i 2006 Hvis man bor i et ældre hus i en mindre bebyggelse, er risikoen for at gå på tvangsauktion større end for andre ejendomstyper. Det samme men i mindre grad gør sig gældende for kategorierne det utidssvarende hus og husmandsstedet. Derimod er man mere sikker på at undgå tvangsauktionen, hvis ens bolig ligger i en større by. Det fremgår af rapporten Tvangsauktioner i Danmark en undersøgelse af de berørte ejendomme, gældsudvikling og ejere. Rapporten, som Boligøkonomisk Videncenter offentliggjorde før sommerferien, er udarbejdet af DREAM (Danish Rational Economic Agent Model) og Aalborg Universitet. Formålet med projektet har været at få en bedre forståelse af, hvad der udløste tvangsauktionerne for ejerboliger i Danmark i perioden årene med de tømmermænd, der fulgte i kølvandet på den såkaldte boligboble i Under krisen blev boligmarkederne i Syd- og Vestsjælland særligt hårdt ramt. Derfor omfatter projektet også detaljerede studier af 14 kommuner i Roskilde, Næstved og Nykøbing Falsters retskredse. Med en bedre forståelse af tvangsauktionerne i denne periode vil det måske være muligt at udvikle værktøjer, der kan forebygge lignende hændelser i fremtiden. Analysen skal således forklare, hvorfor vi fik en tvangsauktionsbølge i perioden , men også hvorfor den ikke blev mere omfattende, end tallene viser. Antallet af tvangsauktioner i perioden lå således markant lavere end under krisen i starten af 1990 erne. Tvangsauktioner i Danmark En undersøgelse af de berørte ejendomme, gældsudvikling og ejere KARIN HALDRUP JAN K. STAUNSTRUP JONAS ZANGENBERG HANSEN ESBEN HVID JØRGENSEN BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

9 9 Rapportens to spor Projektet har fulgt to spor. Det første spor er en empirisk analyse af tvangsauktionerne i i dels hele landet, der tegnede sig for sager, og dels en mere dybdegående analyse af de sager, der var i de 14 udvalgte kommuner. Det andet spor er en registeranalyse af alle boligejere i Danmark i året 2011, omfattende 1,5 mio. ejere og tvangsauktioner. På den baggrund er der opstillet og testet forskellige matematiske modeller til at forklare og forudsige tvangsauktioner. Når modellen skal forklare sandsynligheden for tvangsauktion, er det nødvendigt ikke kun at se på de sager, der ender med en tvangsauktion, men også på dem, der ikke gør det. Idéen med registeranalysen er, at man herved kan sammenkoble oplysninger om beboerne i de ejendomme, der er ramt af tvangsauktion, med beboernes CPR-data. Det skal understreges, at den slags analyser naturligvis foretages ud fra det sikkerheds- og fortrolighedskodeks, som Danmarks Statistik har opstillet. I registrene kan man finde en lang række socioøkonomiske oplysninger om husstandene, og analysen kan derfor også kaldes en socioøkonomisk model. Typologi for ejendomme De ejendomme, som analysen omfatter, er blevet afgrænset bl.a. er meget atypiske ejendomme blevet fjernet. Der ses på ejendomme med en privat ejer, og om ejendommens anvendelseskode skal være helårsbeboelse. Landbrugsejendomme under 10 hektar med boligareal regnes som bolig. Meget store ejendomme (over 400 m 2 ) og ejendomme med en meget høj andel erhvervsareal er valgt fra. Studiet af tvangsauktionerne har opstillet en typologi for ejendomme, som inddeler alle ejendomme i Danmark i kategorier, uanset om de har været ramt af tvangsauktion eller ej. Kategorierne vises i tabel 1. Definitionerne af kategorierne kan ses i rapporten. Her skal blot nævnes, at der med sommerhuset menes en bolig, der ligger i en sommerhuszone. Begrebet Luksus huset dækker over boliger vurderet til over kr., hvilket nødvendigvis ikke behøver at være luksus for et hus i Hovedstadsregionen. Det pæne hus dækker over boliger med en ejendomsværdi i det øverste kvartil for området. Geokodning De 14 kommuner, der er valgt ud, er Vordingborg, Guldborgsund, Næstved, Lolland, Lejre, Sorø, Stevns, Slagelse, Ringsted, Faxe, Solrød, Roskilde, Køge og Greve. De ejendomme, der har været på tvangsauktion, er blevet geokodet. Det vil sige, at deres geografiske beliggenhedsdata er blevet fastslået. Ejendommenes belåningshistorik er blevet kortlagt ud fra tvangsauktionens hoveddokument, salgsopstillingen. Ud fra opstillingen er informationerne i digital form blevet indtastet i et standardiseret modul. Der er medtaget hæftelser op til 12. prioritet. Kortlægningen har også kastet lys over, hvem der stod som rekvirent af tvangsauktionen. Der er store lokale variationer på dette felt. For de tvangsauktioner i de udvalgte kommuner under ét gælder, at realkreditinstituttet dominerer som rekvirent. De tegner sig for 55,2 pct. af sagerne. Derefter følger SKAT med 11,7 pct. og Anden panthaver med 11,4 pct. Kurator ved konkursbo tegner sig for 8,4 pct. og ved dødsbo for 7,6 pct. Gælden overstiger ejendomsværdien Kortlægningen af hæftelserne viser, at gælden i 70 pct. af tvangsauktionssagerne var højere end ejendomsværdien. I en tredjedel af sagerne (33,8 pct.) var gælden på 1,5 gange den kontante ejendomsværdi. I 14 pct. af sagerne var der hæftelser på mere end det dobbelte af ejendomsværdien. På baggrund af det empiriske materiale kan det anslås, at der i en tredjedel af tvangsauktionssagerne har været overbelåning som følge af lånernes adfærd. Materialet viser imidlertid også, at i en del sager har realkreditinstitutterne været for optimistiske i deres belåning. Ud fra materialet er det vanskeligt præcist at fastslå omfanget, men det kan forsigtigt skønnes til 15 pct. af sagerne. Her er det således spørgsmålet, om vurderingsbekendtgørelsen er blevet overholdt. FORDELING AF TVANGSAUKTIONER PÅ EJENDOMSTYPER SAMT DE ENKELTE EJENDOMSTYPERS TVANGSAUKTIONSRISIKO Ejendomstype Typens andel af Tvangsauktionsfrekvens alle tvangsauktioner for ejendomstypen Ejerlejlighed 13,7% 1,0% Luksus huset 6,3% 0,5% Det nye hus 6,5% 0,6% Sommerhuset 8,7% 0,5% Husmandsstedet 3,1% 1,5% Ældre hus i mindre bebyggelse 1,9% 2,3% Det utidssvarende hus 4,4% 1,9% Øvrige boliger i landområder 6,2% 1,1% Det pæne hus 10,1% 0,8% Øvrige boliger i lille by 4,9% 1,0% Øvrige boliger i mindre by 13,3% 0,6% Øvrige boliger i større by 20,9% 0,4%

10 En socioøkonomisk model 10 Som det er nævnt i den foregående artikel, er der som led i projektet opstillet en økonomisk model over de forhold, som kan udløse en tvangsauktion. Denne model baserer sig på informationer om de personer, der boede i ejendomme, der røg på tvangsauktion. Tallene vedrører ikke kun det år, hvor tvangsauktionen fandt sted, men også tiden forud. Selve modelarbejdet er teknisk, og interesserede henvises til rapporten, hvori det er beskrevet i detaljer. I det følgende refereres der til informationer om tvangsauktionsramte husstande for hele perioden En tvangsauktion følger typisk efter, at husstanden har oplevet en markant nedgang i indkomsten. En sådan nedgang kan hænge sammen med en række private forhold, herunder sygdom og dødsfald. Derfor er det vigtigt at kortlægge, i hvilken udstrækning de tvangsauktionsramte husstande har oplevet den slags hændelser. Private forhold vigtige, men De informationer, der kan findes om personerne, vedrører forhold, der potentielt set kunne udløse tvangsauktionen, men det er ikke nødvendigvis sådan, at disse forhold var afgørende i hvert konkret tilfælde. Andre forhold, såsom ufornuftig privatøkonomisk adfærd fra husstandens side, effekten af finanskrisen på boligpriserne og ejendomshandlen m.m. kan have været nok så afgørende. Ikke desto mindre har kortlægningen over de private forhold givet et godt grundlag til at udvikle en model for risikoen for tvangsauktioner. En vigtig udløsende faktor synes at være, at par går fra hinanden, men mange husstande oplever, at par splittes, uden at der af den grund kommer en tvangsauktion. Tvangsauktioner er en relativ sjælden hændelse i Danmark. Man kan derfor godt kortlægge faktorer, der forklarer en tvangsauktion, men man bør erindre, at disse faktorer ikke automatisk medfører en tvangsauktion så langt fra. Analyserne af registerdata viser, at ledighed eller sygdom har indtruffet for 33 pct. af de ramte husstande. 21 pct. har oplevet parsplittelse. 9 pct. har måttet konstatere en indkomstnedgang på mindst 40 pct. 9 pct. har oplevet, at ejeren dør. 8 pct. har haft en mindre indkomstnedgang på 0-20 pct. 6 pct. har oplevet, at ejers indkomst bortfalder helt. 4 pct. har oplevet en indkomstnedgang på pct. 4 pct. har oplevet partners dødsfald. 5 pct. er en restgruppe, der dækker over andre årsager. Tallene skal forstås på den måde, at en husstand kan godt have oplevet mere end én hændelse, men de er forsøgt rubriceret efter den dominerende hændelse. HÆNDELSER, DER KAN HAVE UDLØST EN TVANGSAUKTION. ANALYSE AF TVANGSAUKTIONSRAMTE HUSSTANDE I 2012 Indkomstfald 0 til 20% Andet Indkomstfald 20 til 40% 8% 5% Indkomstfald mindst 40% 9% 4% 33% Ledighed eller sygdom 6% Ejers indkomst bortfaldet 4% Partnes dødsfald 9% 21% Ejers dødsfald Parsplittelse

11 11 Nye låneformer har reduceret antallet af tvangsauktioner De modeller, som projektet har resulteret i, kan blandt andet bruges til at beregne, hvor galt det var gået på boligmarkedet, hvis ikke de afdragsfrie lån og variabelt forrentede lån var blevet indført. Det antages normalt, at disse nye likviditetsmæssigt set billige lån har reduceret antallet af tvangsauktioner sammenlignet med perioden i starten af 1990 erne. Med modellerne bliver det muligt at give et bud på størrelsen af denne effekt. Modelkørslerne viser, at der ville være en stigning i antallet af tvangsauktioner på 30 pct., hvis de billige låneformer ikke havde eksisteret. Men her er tale om et minimumskøn. De billige låneformer har gjort det muligt for husstandene at kunne reducere anden gæld eller spare op. Indregnes denne effekt, ville antallet af tvangsauktioner have været op til 150 pct. højere. Rapporten Tvangsauktioner i Danmark en undersøgelse af de berørte ejendomme. gældsudvikling og ejere er frit tilgængelig på EFFEKT PÅ UDVIKLINGEN I ANTAL TVANGSAUKTIONER UDEN VARIABELT FORRENTEDE LÅN OG AFDRAGSFRIHED Antal bekendtgjorte tvangsauktioner (tusinde) Skønnet antal tvangsauktioner ved begrænsede lånemuligheder

12 Japan et Super-aged society 12 Urbanisering og aldring presser yderområder i Japan. 8 mio. boliger står tomme. Det fænomen var et af emnerne for den studietur, som Boligøkonomisk Videncenter gennemførte i maj I en række af verdens mest udviklede lande sker der i disse år en befolkningsmæssig revolution. Andelen af ældre er steget gennem de sidste tiår. Men nu vokser de ældres andel for alvor og skaber en voldsom forsørgerbyrde, sætter pres på de offentlige finanser og udgør en trussel mod den økonomiske vækst. Den økonomiske vækst i et samfund kan udtrykkes som et resultat af væksten i arbejdsstyrken og væksten i produktiviteten pr. arbejdende person. Når arbejdsstyrken falder, må produktiviteten stige så meget desto mere, hvis landet skal opretholde en positiv økonomisk vækst. I Japan kulminerede befolkningstallet med 128 mio. indbyggere i 2010, og det forventes at falde til 87 mio. i Ældreandelen vokser Samtidig med at befolkningstallet falder, stiger andelen af ældre på 65 år eller mere. Tilbage i 1985 var de ældres andel af befolkningen 10,3 pct. I dag er den 26,8 pct., og i 2060 forventes den at udgøre 39,9 pct. Derfor bliver den del af befolkningen, der er det naturlige grundlag for arbejdsstyrken, markant mindre. I 1998 toppede folketallet i Japan for de årige med 79,1 mio. mennesker. Den gruppe er nu faldet til 70,9 mio., og i de næste år bliver nedgangen alarmerende. Om ti år er befolkningsgruppen reduceret til 65,6 mio., og i 2060 er tallet 41,1 mio. Det er tæt på en halvering i forhold til Forsørgerbyrden, udtrykt ved andelen af ældre i forhold til antal årige, vil da være steget fra 17 pct. i 1985 til 84 pct. i 2060! Japan er det land i verden, hvor aldringen ses mest tydeligt. Men det er ikke et isoleret japansk problem. I dag er de værst ramte lande udover Japan Tyskland og Italien, men i løbet af nogle år vil flere og flere lande blive en del af den klub, man kalder the super-aged societies. Det er defineret som lande, hvor andelen af ældre overstiger 20 pct. I det seneste nyhedsbrev berørte vi de demografiske problemer på det engelske boligmarked. Vi sammenlignede England, der har en relativ kraftig befolkningstilvækst, med Tyskland, hvor folketallet stagnerer. I figuren nedenfor ser man de ældres andel i pct. af befolkningen for Japan og Tyskland, hvor der i 2015 er en ældreandel på henholdsvis 26,8 pct. og 21,7 pct. Til sammenligning har USA, med sin mere dynamiske befolkningsudvikling, en ældreandel på 14,8 pct. Mens folketallet vil falde i de kommende tiår i Japan, vil indbyggertallet i USA stige og ifølge prognoserne nå 420 mio. i Men også USA vil blive et superaged society med en ældreandel på over 20 pct. På længere sigt forventes et endnu større fald. National Institute of Population and Social Security Research (NISS) har opstillet en prognose for befolkningstallet i år I maksimum-scenariet ligger folketallet ifølge prognosen på 65 mio. indbyggere, mens det i minimum-forløbet er nede på 38 mio. indbyggere. På lidt kortere sigt slår det faldende folketal voldsomt igennem på det lokale plan. Når Japan inddeles i kvadrater på 1 km 2, vil 63 pct. af de i dag beboede kvadrater have oplevet en befolkningsnedgang på mere end 50 pct. i Affolkningen er så omfattende, at 19 procentpoint af disse områder vil være ubeboede. Kun i to pct. af arealerne vil folketallet være stigende. Udviklingen i ældreandelen i USA, Japan og Tyskland Andel af befolkningen i % der er 65 år eller ældre % Kilde: OECD Tyskland Japan USA

13 13 Demografiske forskelle De dramatiske forskelle mellem Japan og USA skyldes den lave fertilitet i Japan, samt at Japan har været nærmest hermetisk lukket for indvandring. Det gør Japan til et studieobjekt for, hvad de langsigtede konsekvenser af en sådan demografisk udvikling bliver for erhvervslivet og for boligmarkedet. Allerede nu kan konsekvenserne tydeligt registreres, men må forventes at træde endnu klarere frem i kommende år. Selv i USA med dets befolkningstilvækst og højere økonomiske vækst er store områder præget af affolkning. Et af de områder, hvor befolkningsændringerne sætter sine tydelige spor, er på boligmarkedet. Med ændringer i erhvervsstrukturen og indbyggertallet samt en vandring mod vækstområderne i de største byer er følgerne affolkning og tomme boliger i yderområderne. I maj 2015 foretog Boligøkonomisk Videncenter en studierejse til Japan, hvor vi i særlig grad ville undersøge ændringerne i befolkningen og konsekvenserne heraf for boligmarkedet. Det er de samme problemer, man kan finde i danske yderområder, hvor folketallet også svinder ind, og der sker en aldring. Men set i forhold til Japans udfordringer er Danmarks begrænsede størrelse, vores fremkommelige landskab og klima uden de store udfordringer, og det, at vi har manglet sværindustri og minedrift, har imidlertid mildnet forandringens vinde for os. Når medierne beskæftiger sig med boligøkonomi i Danmark er fokus ofte på helt kortsigtede forhold som rente eller skatteændringer. Boligmarkedet er imidlertid også påvirket af de mere dybtgående strukturelle forandringer i samfundet forandringer, der ikke er tydelige på et år-til-år basis, men som udvikler sig gradvist over år eller mere. Det er Japan et godt eksempel på. Kæmpemæssige udfordringer De fleste kender historien om den buldrende vækstøkonomi i Japan, der omkring år 1990 blev ramt af et økonomisk tilbageslag som tømmermændene efter en forudgående boble i ejendomspriser og værdipapirer. Et land, der gik fra høj vækst til stagnation og deflation, og med en økonomi, der udviklede en så langvarig krise, at man talte om Japans tabte årti. Et årti, der efterhånden blev til to. Dertil kom, at da Japan endelig så ud til at komme sig, blev landet ramt af Sendai-jordskælvet i 2011 og den efterfølgende katastrofe ved atomkraftværket i Fukushima. Japan er på trods af krisen fortsat en af verdens største økonomier med en nationalindkomst, der opgjort nominelt er den tredjestørste i verden. Hvad der sker i Japan, påvirker i høj grad den øvrige verdensøkonomi. Japans boligmarked er så meget desto mere interessant, fordi landets demografiske udvikling med faldende folketal og en hastig aldring demonstrerer de udfordringer, som også de europæiske lande kommer til at stå overfor i Japan ses de blot i en større skala. Den japanske geografi og de særlige naturforhold i landet er en faktor, der påvirker samfundet og boligmarkedet og forstærker problemerne med aldringen. Affolkningen i yderområderne skyldes også, at bjergterrænet fylder 73 pct. af landets areal. Hertil kommer Japans betydelige geografiske udstrækning sammenlignet med de fleste europæiske lande. Tokyo Metropolitan Government Bureau of Urban Development en af de institutioner, BVC besøgte. Bygningen til venstre i billedet er fra 1990 og er med sine 48 etager og 243 meters højde et eksempel på det jordskælvsikrede højhusbyggeri, som den moderne teknologi muliggør.

14 14 Afstanden fra nordspidsen af Hokkaido til den sydlige del af Kyushu er km. Det svarer stort set til afstanden fra Boston til Miami på den amerikanske østkyst eller til afstanden fra København til Palermo på Sicilien. Selv om Japan har en fremragende infrastruktur, påvirker disse betydelige afstande bosættelsesmønstret og ejendomspriserne voldsomt. Snelandet Oveni de geografiske afstande kommer de særlige klimatiske forhold. Store dele af nordsiden af Japans største ø, Honshu, samt den nordlige ø, Hokkaido, er det, japanerne poetisk betegner som Yukiguni, Snelandet (på engelsk kendt som Heavy snowfall area ). I dette område betyder kombinationen af vinterens vinde fra vest (Sibirien) og de høje japanske bjerge snefald, der kan resultere i et akkumuleret snedække på op til 5 meter. Sapporo, en by med 2 millioner indbyggere på Hokkaido, har et gennemsnitligt årligt snefald på 6 meter, mens Aomori, en by med indbyggere på nordspidsen af Honshu, oplever et snefald på 6,7 meter. Til sammenligning har et vintersportssted som Ischgl i Alperne kun 5 meter snefald. Det siger sig selv, at landsbyer og husklynger i bjergområder risikerer trafikal isolation om vinteren. Over halvdelen af Japans territorium ligger inden for områder, der er defineret som kraftige snefaldsområder med deraf følgende ret til særlige subsidier fra regeringen i kraft af Act on Special Measures Concerning Countermeasures For Heavy Snowfall Areas. 201 kommuner er defineret som special heavy snowfall -kommuner. De syd- og østvendte kyster på hovedøerne har et varmere klima, der mange steder er subtropisk. Men det er også i disse områder som f.eks. på Kii-halvøen på den største ø Honshu at tyfoner jævnligt slår ned, når de følger en bane fra syd og strejfer Japans østvendte kyster. Det giver ekstrem nedbør, og ud af alle subtropiske områder i Verden er Kii-halvøen det sted, der oplever den højeste nedbørsmængde. I bjergene når det 5 meter om året. Det gør det umuligt at dyrke landbrug, og området er et af de steder, som præges af affolkning. Krav til bygningsreglementer Oven i de udfordringer har Japan som alle ved vulkaner og hyppige jordskælv. 10 pct. af alle verdens aktive vulkaner ligger i Japan. De mange risici har medført successive stramninger i de japanske bygningsreglementer. Hver ny stramning har øget sikkerheden i nybyggeriet. Til gengæld har de haft den ulempe, at de ældre, eksisterende bygninger er blevet mindre værd. Det har medvirket til at fastholde den japanske byggesektor i en tradition, hvor enfamiliehuse bliver opført med en 20-årig levetid, som er en kort tidshorisont set med vores øjne. Derfor bygges der relativt billigt med træ som dominerende materiale. I 2008 var 58,6 pct. af boligerne opført af træ og blot lidt over halvdelen af træhusene var opført med en særlig brandbeskyttelse på ydervæggene. Tilbage i 1963 var 94 pct. af boligerne opført af træ en tradition, der på det tidspunkt var ganske fornuftig. Hvorfor ofre store ressourcer på en bolig, der alligevel forældes i løbet af få år som følge af ændrede myndighedskrav? Denne praksis er dog langsomt ved at forandre sig. Sneen ligger højt i gaderne i Motomachi et område i Hakodate-regionen på øen Hokkaido.

15 15 Masser af mennesker på en af de centrale pladser i Tokyo. Stor byggeaktivitet Fordi de japanske boliger har så kort levetid, er der et omfattende erstatningsbyggeri. Det har bidraget til, at Japan på trods af sin langvarige økonomiske krise stadig bygger forholdsvis mange boliger. Boligbyggeriet kulminerede i 1990, året før krisen startede, med 1.7 mio. påbegyndelser. Siden har det ligget lavere, men lå dog i 2005 alligevel på 1.36 mio. boliger. I 2012 blev der påbegyndt boliger. I forhold til indbyggertallet er byggeaktiviteten markant højere end i Danmark. Japan er på denne måde et paradoks: Et land præget af 20 års lavvækst, men som alligevel har stor byggeaktivitet. Samtidig er markedet for handel med eksisterende ejendomme lille sammenlignet med Europa og USA. Ejendomshandel sker primært med nybyggede boliger. Her er en væsentlig forskel i forhold til Danmarks ejerboligmarked, hvor nybyggede boliger udgør en begrænset del af boligkøbene. I USA blev der i 2009 handlet 9,3 brugte boliger for hver nybygget bolig. I UK var det tilsvarende tal 5,3 i I Frankrig 2,3. I Japan var det 0,16 altså helt omvendte proportioner. Kører man gennem et dansk udkantområde, finder man mange solide fuldmurede huse, der er 100 år gamle. Bevæger man sig rundt i et yderområde i Japan og ser på huse, vil man opleve langt flere tomme og faldefærdige huse opført i træ med mangelfuld isolering de såkaldte akiya. 80 mio. indbyggere i Tokaido-korridoren Sagt forenklet, flytter befolkningen i Japan i dag væk fra de nordlige og vestlige områder og fra bjergområderne og mod kystsletterne i områderne Tokyo Nagoya Osaka. I et km langt, men forholdsvist smalt bælte langs de østvendte kyster ligger Tokaidokorridoren med en befolkning på godt 80 mio. indbyggere. Et område, hvor mange store mega-byer er vokset sammen, kalder man for et megalopolis, og Tokaido-korridoren repræsenterer en af verdens største megalopolis er Fraflytningen fra yderområderne ses overalt. På den nordlige ø Hokkaido ligger nogle af de hårdest ramte områder. Det er byer i de tidligere kulmineområder i bjergene. Det kan sammenlignes med tilsvarende områder i det nordlige England som Manchester, Ruhrområdet i Tyskland eller Rustbæltet i USA med dets shrinking cities byer, hvor befolkningstallet svinder ind i takt med deindustrialiseringen. En af disse japanske byer er Yubari, hvor befolkningstallet nåede op på indbyggere. I dag lever knap i byen. Befolkningen forsvinder fra disse områder og vandrer til hovedbyen Sapporo eller mod syd til Tokaido-korridorens byer. Som

16 16 dansker tænker man på Detroit, når der tales om kriseramte byer med forladte boligkvarterer, men i Japan kan man finde områder, der er endnu hårdere ramt. Alene fra 2005 til 2010 voksede indbyggertallet med pct. i flere dele af korridoren. Omvendt faldt indbyggertallet tilsvarende med pct. i mange bjergområder samt på Hokkaido. I to distrikter beliggende på henholdsvis Hokkaido og Kii-halvøen faldt indbyggertallet med mere end 20 pct. Nedgangen i minedrift og landbrug Tilbagegangen i yderområderne skyldes ændringer i samfundets produktionsform. I 1940 erne blomstrede kulmineindustrien således på Hokkaido. Kulminerne toppede i 1948, hvor de beskæftigede personer. I 2003 var der 800 personer tilbage! Landbrugssektoren er som i alle andre udviklede økonomier gået dramatisk tilbage, men for Japans vedkommende indtrådte tilbagegangen relativt sent. I 1950 lå antallet af indbyggere i husholdninger inden for landbruget på 37,8 mio. mennesker. I 1970 var tallet 26,3 mio. I 1990 var det faldet til 17,3 mio. Herefter er befolkningstallet i landbrugshusholdningerne dykket voldsomt til 5,6 mio. i ÆNDRING I JAPANS BEFOLKNINGSTAL I PCT., ,0 og over 10,0-20,0 5,0-10,0 2,5-5,0 0,0-2,5 0,0-2,5 2,5-5,0 5,0-10,0 10,0-20,0 20,0 og over Stigning Fald Kilde: Statistics Bureau of Japan

17 De mange tomme boliger i Japan 17 Nybyggeriet favoriseres i Japan, hvor eksisterende boliger kaldes brugte. Her beskrives nogle karakteristiske træk ved det japanske boligmarked Japan har med over 8 mio. tomme boliger et særegent boligmarked. Det forhold, at der handles langt flere nybyggede boliger end eksisterende boliger, peger på et boligmarked, der fungerer under helt andre institutionelle rammer end dem, vi kender. Nybyggeri af boliger har været favoriseret i forhold til køb af eksisterende ejendomme gennem reduktioner i ejendomsskatterne i de første år efter boligernes opførelse. Det gælder for ejendomsskatter i form af en 1,4 pct. fixed asset tax og en 0,3 pct. city tax. Nybyggede og nyerhvervede boliger giver ret til et nedslag i skatten på 1 pct. af boliglånet årligt i de første 10 år. Det gælder dog kun for lån op til 40 mio. yen. Lolland, Tønder eller Langeland, Samsø eller Læssøe for at finde højere rater. I Japan er tomgangsraten som helhed over 13 pct. Problemet med tomme bygninger i Japan forstærkes af skattesystemet. En grund, hvorpå der ligger et tomt og nedslidt hus, pålægges en mindre grundskyld end en ledig byggegrund. Regeringen har dog bebudet, at man vil ændre dette forhold for nogle typer af tomme boliger. I et land, hvor folketallet forventes at falde med mio. af indbyggere i løbet af få år, kan tomme boliger ikke forventes at rejse samme forargelse, som når der samtidig er boligmangel. Ikke desto mindre er der dog en hed debat om de problemer, som de tomme boliger rejser i form af brandfare, sundhedsfare og risiko for liv og lemmer, hvis nogen vover sig ind i de nedslidte konstruktioner. Debatten om de tomme huse har i maj 2015 medført lovgivning på området, så kommunerne får ret til at rive farlige bygninger ned. Det virker dog som om, at man kun kradser lidt i overfladen af problemet. I Europa og i USA er boligmarkedet først og fremmest et marked for eksisterende boliger. I Japan betegnes disse boliger som brugte boliger et noget pudsigt udtryk set med vores øjne. I Europa ville en høj andel af tomme og/eller usælgelige boliger ramme privatforbruget og hele samfundsøkonomien hårdt. I Japan, hvor ejendomshandel er koncentreret om nybyggeri af boliger, ser man ikke den samme skadelige effekt på økonomien af de tomme boliger, i hvert fald slet ikke i den skala, man måtte forvente i et europæisk land. Tabene på bygningerne er begrænsede, men ligger på grundværdien. Mange af de japanske reguleringer har betydet, at der har været og stadig er grænser for boligernes størrelse, hvis man skulle opnå subsidier. Det har ført til byggeri af boliger, der i dag betragtes som forældede alene på grund af deres størrelse. Det svarer til de grænser, vi opererede med i Danmark i 1950 erne for de såkaldte statslån huse. Konsekvensen af den japanske boligkultur kombineret med de demografiske forandringer i landet er boliger, der er teknisk forældede, hvor mange af dem er tomme. Det repræsenterer også et betydeligt spild af ressourcer, når relativt nye boliger rives ned. Tomgangsrate for det japanske boligmarked Tomme boliger i % af boligmassen % Kilde: Statistics Bureau of Japan I danske udkantkommuner ligger andelen af tomme boliger på omkring de 10 pct. Man skal til

18 Rapport PÅ VEJ 18 Ny udvidet SMILE model Endnu et BVC projekt nærmer sig sin færdiggørelse. DREAM Danish Rational Economic Model har færdiggjort en udvidelse af den såkaldte SMILE model SMILE er forkortelsen for modellens engelske navn: Simulation Model Individual Life Cycle Evaluation. Der er tale om en såkaldt mikrosimuleringsmodel, der fremskriver udviklingen i befolkningen helt ned på individplan. Modellen fremskriver den demografiske udvikling på forhold som etnicitet, køn, alder, husstandstype samt flytninger. Den fremskriver også individernes uddannelse og arbejdsmarkedsstatus, og endelig bestemmer den individernes boligvalg. Blandt mange andre ting kan modellen anvendes til at beskrive den fremtidige boligefterspørgsel. ANDEL PARCELHUSE I % AF ALLE BOLIGER I SMILE modellen blev oprindelig udviklet i perioden , finansieret af BVC/Realdania. Modellen kan beskrive udviklingen i landsdele og regioner, men der har været et ønske om at komme endnu længere ned i detaljerne og se på kommuner. Sideløbende hermed er modellen også udvidet til at inddrage indkomst og pensionsopsparing. ÆNDRINGER I PARCELHUSENES ANDEL I PROCENTPOINT FRA ( 16, 12] ( 12, 8] ( 8, 4] ( 4,0] (0,1] (1,2] (2,3] (3,4] (4,5] (5,6] En af årsagerne til, at BVC har ønsket at bruge SMILE modellen på kommuneniveau, er diskussionen om yderområder. Her er det for groft et mål kun at se på landsdele. Samtidig er det lettere at komme i dialog med lokale beslutningstagere og embedsmænd, når der tages afsæt i kommunen frem for i landsdelen. Allerede nu er et pilotprojekt med den reviderede SMILE model i gang i Guldborgsund og Lolland kommuner.

19 19 Fokus på det enkelte individ En mikrosimuleringsmodel er et helt anderledes værktøj end de økonomiske modeller, som f.eks. Finansministeriets regnedrenge anvender til at analysere økonomien. I mikrosimuleringsmodellen tages afsæt i hver enkelt dansker, og modellen anvender en lang række informationer om hvert individ. Modellen simulerer udviklingen i danskernes liv ét år frem ad gangen på en lang række områder, f.eks. flytning til en anden kommune. Det gøres ved at ved at bruge de kendte sandsynligheder for, at et individ med nogle givne kendetegn skulle flytte fra kommune X til kommune Y. Der er tale om et gigantisk regnearbejde, der kun kan lade sig gøre på grund af den kolossale datakraft, der i dag findes i moderne computere og avancerede beregningsprogrammer. arbejdsindsats, hvor modellen vil blive suppleret med andre informationer. Imidlertid er der allerede foretaget kørsler med modellen, der beskriver overordnede trends i samfundsudviklingen. Figuren på den foregående side viser et øjebliksbillede fra det danske boligmarked i 2013 suppleret med en fremskrivning af de ændringer, der beregnes at indtræde frem til Andelen af parcelhuse vil stige rundt om de store byer foranlediget af den generelle velstandsstigning, men udenfor vil andelen af parcelhuse gå tilbage i takt med affolkning, aldring og som følge af et stigende antal enlige. Hvor de økonomiske modeller, som vismænd eller f.eks. Nationalbanken anvender, ser på det samlede boligmarked og er bedst til at analysere udviklingen på kort sigt, dykker SMILE modellen ned og analyserer udviklingen på forskellige dele af boligmarkedet. Modellen ser på forskellige ejerformer som almene boliger, andelsboliger, privat udlejning og ejerboliger. Den skelner mellem etageejendomme og fritliggende enfamiliehuse. Der er således tale om en langt mere detaljeret analyse. Men det er ikke mindst analyserne på det lange sigt, der er modellens force. Man kan sammenligne dens evne til at se langt og detaljeret med et teleskop, der er bygget med stor omhu og besvær for at kunne analysere og stille skarpt på store afstande i universitetet. Eksempel på fremskrivning Den rapport, der er på vej, er især en dokumentation og metodebeskrivelse. I praksis vil analyserne af de enkelte kommuner blive udført med en betydelig ekstra ISSN ONLINE NYHEDSBREV NR 20 August 2015 Udgiver: Boligøkonomisk Videncenter Jarmers Plads København V Redaktion: Curt Liliegreen, og Per B. Jensen Tilrettelæggelse og layout: PeRscript og Kenneth Olsson Anvendte fotos: Scanpix og Istock

Pilen peger opad. Boligøkonomisk NYHEDSBREV. Boligejere med livsstilssygdomme. Fokus på Udkantsdanmark

Pilen peger opad. Boligøkonomisk NYHEDSBREV. Boligejere med livsstilssygdomme. Fokus på Udkantsdanmark Boligøkonomisk Videncenter NYHEDSBREV nr 13 september 2013 Pilen peger opad Danskerne er over sommeren blevet mere optimistiske. Hele 44 pct. mener, at boligpriserne vil stige, fremgår det af undersøgelsen

Læs mere

Skeptiske danskere. Højere boligpriser om fem år! Boligøkonomisk Videncenter. Bankrådgiverne får oprejsning NYHEDSBREV. Nyt samarbejde.

Skeptiske danskere. Højere boligpriser om fem år! Boligøkonomisk Videncenter. Bankrådgiverne får oprejsning NYHEDSBREV. Nyt samarbejde. Boligøkonomisk Videncenter NYHEDSBREV APRIL 2010 Skeptiske danskere Realdania har etableret Boligøkonomisk Videncenter, der gennem en række aktiviteter i 2009-2012 skal skabe bedre overblik over, indsigt

Læs mere

NYHEDSBREV NR 14 DECEMBER 2013 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. BOB Ny model beregner boligbyrden WORKING PAPERS OM HOLLAND OG DANMARK FORSIGTIG OPTIMISME

NYHEDSBREV NR 14 DECEMBER 2013 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. BOB Ny model beregner boligbyrden WORKING PAPERS OM HOLLAND OG DANMARK FORSIGTIG OPTIMISME BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER NYHEDSBREV NR 14 DECEMBER 2013 BOB Ny model beregner boligbyrden Først i det nye år præsenterer Boligøkonomisk Videncenter en ny model, der skal vise, hvor svært det er for forskellige

Læs mere

Boligpriserne. holder. Danskerne: Fokus på det private udlejningsmarked. Balladen om CIBOR-renten koster troværdighed LÆS SIDE 6

Boligpriserne. holder. Danskerne: Fokus på det private udlejningsmarked. Balladen om CIBOR-renten koster troværdighed LÆS SIDE 6 Boligøkonomisk Videncenter NYHEDSBREV Oktober 2012 Danskerne: Boligpriserne holder Nu er der flere, der tror på, at boligpriserne stiger frem for at falde. Men et flertal, 54 pct., vurderer, at priserne

Læs mere

STORE KONTRASTER PÅ BOLIGMARKEDET

STORE KONTRASTER PÅ BOLIGMARKEDET BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER NYHEDSBREV ONLINE NR 18 JANUAR 2015 STORE KONTRASTER PÅ BOLIGMARKEDET Nyt boligprisindeks, som Boligøkonomisk Videncenter har udviklet, viser markante forskelle i prisudviklingen

Læs mere

Danskerne vil bo i de større byer

Danskerne vil bo i de større byer Jarmers Plads 2 1551 København V www.bvc.dk ISBN: 978-87-995617-5-9 Boligøkonomisk Videncenter NYHEDSBREV April 2013 Danskerne vil bo i de større byer I 2040 vil det danske befolkningstal være vokset til

Læs mere

Tvangsauktioner i Danmark

Tvangsauktioner i Danmark Tvangsauktioner i Danmark En undersøgelse af de berørte ejendomme, gældsudvikling og ejere KARIN HALDRUP JAN K. STAUNSTRUP JONAS ZANGENBERG HANSEN ESBEN HVID JØRGENSEN BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Forord

Læs mere

Nye værktøjer til konvertering

Nye værktøjer til konvertering Boligøkonomisk Videncenter NYHEDSBREV MARTS 2011 Nye værktøjer til konvertering Boligejerne kan spare betydelige beløb på restgælden og på ydelserne, hvis de følger nogle nye rådgivningsværktøjer i stedet

Læs mere

Krisen sidder dybt i danskerne

Krisen sidder dybt i danskerne Boligøkonomisk Videncenter NYHEDSBREV juni 2010 Krisen sidder dybt i danskerne Realdania har etableret Boligøkonomisk Videncenter, der gennem en række aktiviteter i 2009-2012 skal skabe bedre overblik

Læs mere

Totalforvirring om prognoser

Totalforvirring om prognoser BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Totalforvirring om prognoser Danskerne har svært ved at holde styr på de mange prognoser om boligpriserne, der i en jævn strøm lanceres i medierne. Hele 80 pct. af de adspurgte

Læs mere

BOLIGMARKED I FLERE HASTIGHEDER

BOLIGMARKED I FLERE HASTIGHEDER BOLIGMARKED I FLERE HASTIGHEDER Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl og Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Boligpriserne stiger på landsplan, men boligmarkedet halter

Læs mere

Udviklingen i boligbyrden i København: Sværere men ikke umuligt for førstegangskøberne

Udviklingen i boligbyrden i København: Sværere men ikke umuligt for førstegangskøberne BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 2 VIDENCENTER 1 BOLIGBYRDEN I HOVEDSTADSOMRÅDET - SAMMENFATNING Udviklingen i boligbyrden i København: Sværere men ikke umuligt for førstegangskøberne 1.1 FOR SINGLEN: SVÆRT MEN

Læs mere

Ejerboligmarkedet og dansk realkredit

Ejerboligmarkedet og dansk realkredit HD (FR) studiet Afgangsprojekt forår 2013 Afleveringsdato 13. maj 2013 Forfatter: Vejleder: Karsten Poul Jørgensen Afgangsprojekt, HD Finansiel Rådgivning Forår 2013 Handelshøjskolen i København Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danske boligejeres økonomi

Danske boligejeres økonomi Danske boligejeres økonomi under stærkt svingende boligpriser En registerbaseret undersøgelse af årene 1995 til 2010 Morten Skak Gintautas Bloze Boligøkonomisk Videncenter Danske boligejeres økonomi under

Læs mere

BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER SAMMENFATNING

BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER SAMMENFATNING STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER SAMMENFATNING SBI 2014:04 Boligmarkedet uden for de store byer Sammenfatning Hans Thor Andersen Jacob

Læs mere

HVAD PÅVIRKER PRISUDVIKLINGEN PÅ EN FAMILIEHUSE? OG HVAD ER KONSEKVENSEN AF EN SÅDAN PÅVIRKNING?

HVAD PÅVIRKER PRISUDVIKLINGEN PÅ EN FAMILIEHUSE? OG HVAD ER KONSEKVENSEN AF EN SÅDAN PÅVIRKNING? HD (FR) Studiet 2011 HOVEDOPGAVE Afleveringsdato: 23. maj 2011 Opgaveløser: Søren Staufeldt Vejleder: Karsten Poul Jørgensen HVAD PÅVIRKER PRISUDVIKLINGEN PÅ EN FAMILIEHUSE? OG HVAD ER KONSEKVENSEN AF

Læs mere

Tvangsauktioner i Danmark

Tvangsauktioner i Danmark Tvangsauktioner i Danmark Rapporten er udarbejdet af Camilla Riise Finansøkonomuddannelsen 4. semester 2012 Hovedopgave Tvangsauktioner i Danmark Rapporten er udarbejdet af: Camilla Riise 4fib0212, Underskrift:

Læs mere

[År] Energirenovering af boligmassen. Januar 2014. Kandidatuddannelsen. Ledelse og Informatik i byggeriet ved AAU-CPH. Anna Bac Kristensen

[År] Energirenovering af boligmassen. Januar 2014. Kandidatuddannelsen. Ledelse og Informatik i byggeriet ved AAU-CPH. Anna Bac Kristensen Januar 2014 Kandidatuddannelsen Ledelse og Informatik i byggeriet ved AAU-CPH [År] Energirenovering af boligmassen Specialestuderende Thomas Svenstrup Kristensen 19-04.1984 Anna Bac Kristensen Vejleder:

Læs mere

Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares?

Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares? 1 Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares? Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl, Erik Haller Pedersen, Peter Birch Sørensen og Susanne Hougaard Thamsborg, Økonomisk Afdeling

Læs mere

BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER

BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER ANALYSE SBI 2014:05 Boligmarkedet uden for de store byer Analyse Jacob Norvig Larsen Hans Thor Andersen

Læs mere

Gæld i en krisetid af Vicki Nilsson 160286. Gæld i en krisetid. HD (FR) Hovedopgave - Forår 2012 Vicki Nilsson, 160286 Vejleder: Torben Nielsen

Gæld i en krisetid af Vicki Nilsson 160286. Gæld i en krisetid. HD (FR) Hovedopgave - Forår 2012 Vicki Nilsson, 160286 Vejleder: Torben Nielsen 1 Gæld i en krisetid HD (FR) Hovedopgave - Forår 2012 Vicki Nilsson, 160286 Vejleder: Torben Nielsen 2 Indholdsfortegnelse Problemstilling... 4 Problemidentifikation og indledning... 4 Det egentlige problem...

Læs mere

S c e n a r i e r. f o r e j e n d o msmarkedets. f r e m m o d 2 0 1 5. Instituttet for Fremtidsforskning

S c e n a r i e r. f o r e j e n d o msmarkedets. f r e m m o d 2 0 1 5. Instituttet for Fremtidsforskning S c e n a r i e r f o r e j e n d o msmarkedets og byggeriets udvikling f r e m m o d 2 0 1 5 n y e t e k n o l o g i e r & p ro d u k t i v i t e t S c e n a r i e 5 I n n ovat i o n S c e n a r i e 4

Læs mere

Sammenhængen mellem konjunkturvendinger og ejerboligpriser i Danmark

Sammenhængen mellem konjunkturvendinger og ejerboligpriser i Danmark H.D. studiet i Finansiering Hovedopgave Forår 2010 --------------- Opgaveløser: Jacob Saltoft Kristiansen Vejleder: Mikkel Høegh Opgaveemne 49 Sammenhængen mellem konjunkturvendinger og ejerboligpriser

Læs mere

Flyttemønstre,, indkomster og formuer

Flyttemønstre,, indkomster og formuer Flyttemønstre,, indkomster og formuer blandt ældre personer og husholdninger MORTEN SKAK GINTAUTAS BLOZE BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Flyttemønstre, indkomster og formuer blandt ældre personer og husholdninger

Læs mere

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Juni 2013 Økonomi og finans Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Sverige: Uklare signaler - men svensk økonomi i langsom

Læs mere

Opgave nr. 29. Forældrekøb Muligheder og Risici

Opgave nr. 29. Forældrekøb Muligheder og Risici H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave - forår 2009 Opgaveløser: Vejleder: Jeppe la Cour Jens Lunde Opgave nr. 29 Forældrekøb Muligheder og Risici Handelshøjskolen i København Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Restancer på realkreditlån blandt danske familier

Restancer på realkreditlån blandt danske familier 61 Restancer på realkreditlån blandt danske familier Asger Lau Andersen, Økonomisk Afdeling, og Charlotte Duus, Kapitalmarkedsafdelingen 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING Langt de fleste danske familier betaler

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 1. kvartal Del 2 211 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 1 1 1 KVARTALSOVERSIGT, 1. KVARTAL 211, Del 2 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens

Læs mere

Prisudvikling på det lokale boligmarked

Prisudvikling på det lokale boligmarked Prisudvikling på det lokale boligmarked Afgangsprojekt på ejendomsmægleruddannelsen Udarbejdet af: Hold: Vejleder: Jørgen Nielsen Afleveret i Nørresundby d. 16.12.2013 ---------------------------------

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer ROSKILDE UNIVERSITET Institut for Samfund og Globalisering Standardforside til projekter og specialer Projekt- eller specialetitel: En analyse af økonomiske modeller på boligmarkedet Projektseminar/værkstedsseminar:

Læs mere