Introduktion til filosofi og ledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til filosofi og ledelse"

Transkript

1 Lektion 1: Introduktion til filosofi og ledelse Diplom i Ledelse modul 7. Center for Diakoni og Ledelse Tommy Kjær Lassen Mandag d.19.august 11:30-12:30

2 Modulets teoretisk tematikker: Ledelsesfilosofi og praktisk filosofi Eksistens i ledelse Indføring i etik Professionsetik Protreptik værdibaseret coaching Selvledelse ledelse af mit selv Filosofi og ledelse i et diakonalt perspektiv Organisationsfænomenologi

3 Undervisningsmetode 1 Teori 2 Eksempel 3 Applikation 4 Implikation

4 Udvikling af praksisteori Teori: ledelse- og diakonale teorier Praksis: Den studerendes egen ledelsesmæssige og diakonale ageren Kontekst: Den organisatoriske og samfundsmæssige sammenhæng

5 Paradigmeskifte Vi er på vej væk fra en klassisk lønmodtagerkultur over i en engagement kultur. Holdningen er: Jeg vil have lov at give, hvad jeg har i mig. Ellers vil jeg ikke være her. Professor Steen Hildebrandt Vi er gået fra at skulle, til at ville. Funky Business, Ridderstråle og Nordström 20. århundrede 21. århundrede industrisamfund Drømmesamfund Moderne Postmoderne Rationel Rationel, emotionel og spirituel Jord, penge, råmaterialer Intellektuel kapital Lokal Global Stabilitet, forudsigelighed Forandring, usikkerhed Overlevelse Trivsel Egoisme Individualisme Organisation i fokus Individ i fokus Viden Læring/ erfaring Regler, direktiver Holdninger, værdier Stabilitet, kontinuitet Udvikling, fleksibilitet Konkurrence Samarbejde Ekspert Coach Konventionel Ikke-konventionel 5

6 paradigmeskift fortsat 20. århundrede 21. århundrede Ydre orienteret Indre orienteret Udefra-ind Indefra-ud Enten/eller Både/og Newton-fysik Kvantefysik Statisk Dynamisk Hierarkisk Kontekstuel (sammenhæng) Monolog Dialog Programmer Narrativ (fortælling) Orden (kosmos) Kaos Grænseorienteret Centrumorienteret Organisation Organisme / at organisere Management Ledelse Vedligeholdelse Innovation Partikulær fokus Universel fokus Lineært karriereforløb Omskifteligt karriereforløb Opdraget til at slide Opdraget til at lege Hvordan-spørgsmål Hvorfor-spørgsmål Pligt (alturisme) Lyst (hedonisme) 6

7 Hvorfor skal vi arbejde med filosofi og ledelse? Fordi det kræver en filosofisk kompetence at arbejde med spørgsmålet: hvad er god ledelse? Filosofi i ledelse er en særlig livsklog form for ledelse På jagt efter det gode liv midt i ledelse

8 Hvad vil det sige at filosofere? Filosofi har to betydninger i daglig tale: a) en refleksions- /abstraktionspraksis i hverdagen b) akademisk disciplin filosofihistorie, filosofikanon Pierre Hadot Filosofi er at kende og passe på sig selv (etisk egenomsorg) Hannah Arendt filosofi er at undre sig (en skabende begyndelse) Ran Lahav Filosofi er at stille spørgsmål til, hvad der er normalt (refleksionskompetence med innovationskraft)

9 Filosofi + ledelse = ledelsesfilosofi Ledelsesfilosofi handler ikke bare om hvordan vi gør ledelse, men om hvordan vi tænker om hvordan vi gør ledelse. Fra ledelse til lederskab: Ole Fogh Kirkeby: Lederskab er en indstilling, der blandt andet indebærer en evne til kritisk at kunne forholde en konkret ledelsespraksis til et normativt begreb om god ledelse

10 Model for ledelsesfilosofi: Et dobbeltspor: udnyttelse + udvikling B Vision A Ledelse s-filosofi Strategi Værdie r Mål og fokus Se også James March: exploration and exploitation Kultur Resultate r 10 Kompetencer Kilde: Rune Sørensen

11 Filosofi i ledelse er et uundgåeligt vilkår Vi er udstyret med evnen til at tænke i bl.a. Rum, tid, årsager og mening, og derfor kan vi simpelthen ikke undgå at stille os selv spørgsmål, som i sidste ende er filosofiske. Med tiden udvikler vi en egentlig personlig filosofi. T. R. Jensen, Dyd, Pligt eller nytte? s.52. Som leder er det væsentligt at kunne reflektere over værdier på en meget højt plan, fordi det er med til at give overskud af mening og få mennesker til at tage ansvar. Ledelse handler meget om grundholdninger. Det er dem, man leder igennem. Jens Chr. Birch, Kommunaldirektør i Ny Næstved Kommune. / Protreptik s.7

12 Den rette hjælp til den gode lederes evige dilemma! Lederens evige dilemma er, at man gennem den magt, som lederrollen giver, møder sin egen menneskelighed i form af et paradoks. Som leder må man ofte leve med en splittelse mellem sin menneskelighed/personlighed og de krav, der stilles til rollen som leder. Citat fra undervisningsmateriale: Ph.d. Camilla Sløk, Valgfag: Eksistens i ledelse, CBS

13 Livsfilosofi Livsfilosofi: De grundlæggende ideer, antagelser og principper vi bygger vores liv på MHL Ole Fogh Kirkeby: det livsfilosofiske projekt handler om at forsone mennesket med sit liv ved at forsone det med livet i sig selv (Kirkeby, 2002, s. 211). En stadig stræben der er noget uafslutteligt over (livs)filosofien. (Lyt til den person, der søger efter sandheden, og ikke til den, der mener at have fundet sandheden.)

14 Ledelse og dannelse? Den klassiske dannelsesroman: Hjemmefase (5%) Udefase (90%) Ny hjemmefase (5%) Både dannelse og ledelse finder sted i udefasen!

15 Teori og Metode Primære teorifelter: Etik, Livsfilosofi og Eksistensfilosofi Hovedmetode: Find, udvikl og udnyt din egen Hovedmetode: Find, udvikl og udnyt din egen ledelsesfilosofi ved at finde, udvikle og udnytte din egen livsfilosofi!

16 Dannelsesteori i filosofi og ledelse Dannelse: evnen til at navigere mere indsigtsfuld i livet. MHL Dannelsestanken appellerer til noget evigt i mennesket, men appellerer samtidigt til en forbindelse mellem dette evige og det virkelige liv" (Hansen, F.T, 2008, s. 238). Dannelse er en paradoksal størrelse, fordi det på én gang handler om at være sig selv og samtidig at være andet og mere end sit naturlige selv (Grøn, 1994). I dannelsen udspilles en konflikt mellem selvet og dets modsætning i den forstand, at dannelse handler om både at gøre sig gældende, som den man er og som den, man kan blive. "Dannelse er på én gang selvets frigørelse fra en ydre naturbundethed og dets internalisering af den fremmedgjorte substantielle verden", skriver professor Jørgen Huggler om romantikkens tyske dannelsestænkning (Huggler, 2006, s. 1386).

Ledelse er at vise, at alt ikke er lige godt

Ledelse er at vise, at alt ikke er lige godt Ledelse er at vise, at alt ikke er lige godt Af Poula Helth, ledelsesforsker, Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse, CBS Med en instrumentel og hierarkisk ledelseskultur får vi aldrig frigjort det

Læs mere

Per spek ti ver p å sel v ledel se

Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N I E L L E B J E R R E L Y N D G A A R D L E D E L S E A F D E T R E L A T I O N E L L E S E LV Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N S K P S Y K O L O G I S K F O R L A G L E D E L S E A F D

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

AT TRÆDE I KARAKTER SOM LEDER!

AT TRÆDE I KARAKTER SOM LEDER! Særtryk af artikel bragt i Ledelse i dag, jubilæumsnummer, okt 02 AT TRÆDE I KARAKTER SOM LEDER! Af Cand phil Kirstine Andersen Tankerne om Søren Kierkegaard og moderne ledelse som fremsættes i denne artikel

Læs mere

Coaching er ikke bare coaching. Afhængig af hvilke teorier og erkendelsesteorier,

Coaching er ikke bare coaching. Afhængig af hvilke teorier og erkendelsesteorier, forskellige vinkler på magt og etik Michala Schnoor Gitte Haslebo Coaching er ikke bare coaching. Afhængig af hvilke teorier og erkendelsesteorier, der organiserer coachingen, vil formålet og de anvendte

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Hvem skal lede fællesskaberne? Af Cand phil Kirstine Andersen

Hvem skal lede fællesskaberne? Af Cand phil Kirstine Andersen Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk Kronik JP 8 juni 05 Hvem skal lede fællesskaberne? Af Cand phil Kirstine Andersen Den danske ligheds-

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Den lille Prins og Ræven I Antoine de Saint-Exupérys eventyr om Den lille Prins, der forlader sin asteroide for at finde nogle venner på de andre planeter, møder

Læs mere

Storytelling ude fra ind eller inde fra ud Storytelling i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv

Storytelling ude fra ind eller inde fra ud Storytelling i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv Storytelling ude fra ind eller inde fra ud Storytelling i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv Ole Dissing og Pia Laursen Nærmere en komplementær vinkel på storytelling Igennem de senere år

Læs mere

Er højt sygefravær lig med dårlig ledelse?

Er højt sygefravær lig med dårlig ledelse? Foråret 2014 Masterprojekt Er højt sygefravær lig med dårlig ledelse? Lene Karsbæk Eggertsen 10 06 69 Vejleder: Ole Fogh Kirkeby, professor, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Copenhagen Business

Læs mere

ROLLEN SOM FACILITATOR

ROLLEN SOM FACILITATOR ROLLEN SOM FACILITATOR Hvad er facilitering? Ordet facilitering kommer af latin facilis og betyder let at gøre. Formålet med facilitering er, at få arbejdsprocesser blandt grupper af fagpersoner til at

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland.

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Der har gennem tiderne hersket uenighed blandt forskere om, hvorvidt det var muligt at basere pædagogiske

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

Mod et balanceret arbejdsbegreb

Mod et balanceret arbejdsbegreb WORKING PAPER 2006-3 Steffen Korsgaard Mod et balanceret arbejdsbegreb Department of Management Mod et balanceret arbejdsbegreb Steffen Korsgaard Institut for Ledelse Handelshøjskolen i Århus ii Indledning

Læs mere

Ledelse i kompleksitet

Ledelse i kompleksitet Erhvervspsykologisk tidsk. nr.3.qxd 19-09-2003 13:08 Side 2 Ledelse i kompleksitet perspektiver på globale (projekt)lederkompetencer Arne Vestergaard Mette Amtoft Det er vanskeligt for mange ledere at

Læs mere

3.4 Giv dit lederskab karakter

3.4 Giv dit lederskab karakter Visionær Ledelse Forlaget Andersen 3.4 Giv dit lederskab karakter Af direktør Michael Jensen, Colea Consult michaelj@colea.dk Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Hvad er karakterbaseret ledelse

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

FTF dokumentation nr. 2 2014. Hvad er den nye lederrolle?

FTF dokumentation nr. 2 2014. Hvad er den nye lederrolle? FTF dokumentation nr. 2 2014 Hvad er den nye lederrolle? Side 2 Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef Foto: Jesper Ludvigsen, Mette Løvgren, FTF Layout: FTF Tryk: FTF 1. oplag:

Læs mere

Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen. Mobning. et socialt fænomen eller et individuelt problem?

Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen. Mobning. et socialt fænomen eller et individuelt problem? Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen Mobning et socialt fænomen eller et individuelt problem? Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen Mobning et socialt fænomen eller et individuelt

Læs mere

Hvorfor kreativitet? Bachelorperiode 15. april -13. juni 2013. Forfatter: Christina Zeeberg 22110106. Anne Marie B.

Hvorfor kreativitet? Bachelorperiode 15. april -13. juni 2013. Forfatter: Christina Zeeberg 22110106. Anne Marie B. Hvorfor kreativitet? Bachelorperiode 15. april -13. juni 2013. Forfatter: Christina Zeeberg 22110106 Anne Marie B. Madsen 22110121 Vejleder: Jannie Nielsen Censor: Jan Jaap Rothuizen Uddannelsessted: University

Læs mere

At være - eller ikke være sig selv?

At være - eller ikke være sig selv? I artiklen argumenteres der for, at Sørens Kierkegaards tænkning om selvet er relevant i vores moderne samfund, og at den kan omsættes til handling i et supervisionsforløb. Artiklen er en introduktion

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Sociologisk speciale, 10. semester Aalborg Universitet August 2012 Forfatter: Johanne Ravnås Lang-Stobbe Vejleder: Inger Glavind Bo Forside:

Læs mere