hiv-danmark Dagen Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "hiv-danmark Dagen Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV"

Transkript

1 hiv-danmark Dagen Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV Lørdag den 7. februar 2015 var ca. 40 deltagere samlet til Hiv-Danmark Dagen. Helle Andersen bød velkommen som foreningens formand. Hiv-Danmarks aktiviteter er drevet af frivillige. Et sted mellem personer er tilknyttet forskellige projekter på frivillig basis: fra at styre informationsprojekter til at stå for eller deltage i en af foreningens for forskellige selvhjælpgrupper. To af foreningens større projekter, Mentorordningen og Kafe Knud, var på som punkt senere på dagen. Helle håbede, at programmet ville inspirere til forskellige diskussioner, især på baggrund af de tal fra den seneste Levekårsundersøgelse, som Anders Dahl var blevet bedt om at præsentere. Anders Dahl tog forsamlingen igennem en række interessante tal. I havde næsten 400 personer været inde og svare på et elektronisk spørgeskema, som var en opsamling på den tidligere undersøgelse i Selve tallene er ikke endelig bearbejdet endnu, derfor skulle præsentationen af resultaterne tages med forbehold. I 2007 havde over besvaret spørgeskemaet, men det var også uddelt på afdelingerne i forbindelse med et kontrolbesøg. I undersøgelsen havde man spurgt til, om hiv-smittede i forbindelse med diagnosen godt kunne have tænkt sig at deltage i et patientuddannelsesforløb. Det var overraskende at se så mange, som udtrykte et ønske om et sådanne tilbud. Modellen med en patientskole bliver allerede brugt på Skejby, og der synes derfor at være et stort potentiale i at udbygge dette format til resten af landet. Rapportering om bivirkninger var også interessant. På det generelle plan var oplevelsen af bivirkninger faldet fra 2007 og frem til 2014, men andelen af Marts årgang Årsberetning 2014 dem, der rapporterer om svære bivirkninger, er nogenlunde stabil. Disse tal er som nævnt kun foreløbige. I den nye undersøgelse findes der mange data, som endnu ikke er blevet gennemarbejdet. Patientforeningen håber på, at den resterende finansiering inden længe kommer på plads, så der kan foretages en analyse af resultaterne, der så kan offentliggøres. Det vil give en vigtig indikation på, hvordan patientforeningen kan arbejde videre med at forbedre forholdene for hiv-smittede i Danmark. Den efterfølgende diskussion var levende: Om man som hiv-smittet oplever post traumatisk stress, om der sker en tilvænning til bivirkninger, der så ikke rapporteres, og om der er en underrapportering af ensomhed var nogle af de spændende emner, der blev vakt til live på baggrund af den foreløbige præsentation af levekårsundersøgelsen. At være hovedperson Gertrud Bjørning fortalte om sit frivillige arbejde som mentor. Hun er en af de 9 forskellige mentorer, som er tilknyttet til mentorordningen. Projektet har været i gang i ca. 4 år nu. I stedet for mentee brugte hun betegnelsen hovedperson, om den der gør brug af en mentor. Mentorerne er ikke professionelle men hiv-smittede, som har overskud til at dele. Mentorerne har modsat professionelle den fordel, at de selv kender nogle af de følelser på egen krop, som der kan være i spil. Arbejdet som mentor kan handle om at skabe de bittesmå skridt, der er nødvendige fra at gå med til kontrollen på hospitalet, til at stille mere præcise spørgsmål og langsomt sætte sig nogle flere mål. Det virkede på Gertrud som om det var meget givende at være mentor. Ole Bølling, som er projektleder på mentorordningen, fortalte også, at der typisk er flere henvendelser om at være Indkaldelse til årsmøde Lørdag den 25. april 2015 i Helligaandshuset, Niels Hemmingsens Gade 5, 1157 København K! Program Kl. 14:30 Kl. 15:30 Kl. 17:45 Kl Vi glæder os til at se dig! mentor end der er aktuelle henvendelser om at være hovedperson. Med baggrund i levekårsundersøgelsen, hvor folk udtrykte interesse for mere viden om mentorordningen, kunne der måske bygges bedre bro mellem ordningen og de enkelte ambulatorier. Mentorordningen blev efterfulgt af en meget varm, ærlig og indlevelsesrig beretning fra Michael Funch, der er en af de ca. 14 frivillige værter på Kafe Knud. Igennem de sidste par år har der været taget initiativ til mange nye forskellige projekter, som har været med til at skabe andre måder at være frivillig på. Især omkring Priden i København har kafeen være i front og skabt synlighed. Det har været godt at mærke miljøets opbakning til kafeen. De frivillige har dog også forandret sig. Michael er selv et godt eksempel, der med sit eget fuldtidsarbejde, har en fuldt booket hverdag, og derfor oplever sit behov for at være i kafeen på en anden måde. Han beskrev dog kafeen som en kontrast til sit almindelige liv, hvilket kunne være en anden måde at beskrive et fristed på. Foreningens protektor, Henriette Laursen, havde fået til opgave at samle op på ideer og tanker fra dagen. Deltagerne blev sat i grupper og diskuterede forskellige emner som skrøbelighed, fivillighed og bivirkninger. Det skabte debat om nye mål, der bliver interessant at følge op på for foreningen. s. 1 Hiv-Danmark Dagen s. 2-5 Årsberetning 2014 s. 6-7 Hiv i tal Oplæg, åbent for alle (under planlægning) Årsmøde Konstituerende bestyrelsesmøde Årsmødemiddag i Kafe Knud. Husk at tilmelde dig via

2 Patientrettigheder Af Helle Andersen, formand Som patientforening og interesseorganisation arbejder Hiv-Danmark ikke kun for vores medlemmer, men for alle hiv-smittede og deres pårørende i Danmark. Hiv er i dag en kronisk, men desværre også stadig en stigmatiseret sygdom. Hiv-Danmarks vinkel til at bekæmpe denne stigmatisering har de senere år været at øge fokus på, at velbehandlede hiv-smittede ikke smitter seksuelt. Dette har vi gjort gennem kampagner og oplysning bl.a. via dialogmøder, nyhedsbreve, hjemmesiden og de sociale medier. Vores tanke er, at vi ved at udbrede kendskabet til den lave smitsomhed, kan bidrage til en større forståelse for, at man skal behandle hiv-smittede ligesom alle andre mennesker, både i sundhedsvæsenet og i samfundet generelt. Der er mange andre områder, hvor Hiv-Danmark ønsker at skabe bedre vilkår for hiv-smittede og pårørende, f.eks. ved at skabe netværk og arrangere forskellige sociale og faglige aktiviteter. Men det gælder også en række rettigheder, som f.eks. adgangen til psykosocial støtte og rådgivning, retten til seksuel og reproduktiv sundhed, til den bedst mulige medicinske behandling og retten til ikke at blive diskrimineret på arbejdspladsen og i sundhedsvæsenet. Det gør vi bl.a. gennem stærke partnerskaber med AIDS-Fondet, Positivgruppen og vores internationale samarbejdspartnere. Men også gennem vores indsats for at påvirke sundhedspolitikere, lægemiddelkomitéer og RADS (Rådet for anvendelse af dyr sygehusmedicin). Vi er i fuld gang med planlægningen af efterårets orienteringsaftener og med at få de sidste detaljer på plads, så vi i løbet af marts måned kan sende invitationerne ud. Vi besøger igen byerne Aalborg, Odense, Aarhus og København i løbet af oktober og november måned Hold øje med vores invitation på dit ambulatorium og på vores hjemmeside Vi glæder os til at se dig/jer! 2 Vi er dit talerør! Hiv-Danmark er hiv-smittede og pårørendes talerør og det er vigtigt, at vi giver klart udtryk for vores holdninger til hvordan vi kan forbedre vores vilkår. Det gør vi bl.a. ved at formulere en række holdningspapirer (de findes på vores hjemmeside), som vi bruger aktivt i vores fortalerarbejde. Når Hiv- Danmark har valgt en ny bestyrelse på årsmødet, mødes bestyrelsen ofte til en arbejdsweekend, hvor vi ser på, hvilke særlige indsatsområder der skal sættes fokus på i det kommende år. Holdningspapirer I 2014 besluttede bestyrelsen, at det var tid til at revurdere det nuværende materiale og formulere en række nye holdningspapirer. Hvad angår de nuværende holdningspapirer om: Arbejdspladsen, etiske retningslinjer, frivillige og hiv-test drejer det sig om mindre rettelser og en opdatering og holdningspapiret om børn overvejer vi at lade udgå, da vi i dag har opnået samme rettigheder som ikke-smittede. Hiv er f.eks. ikke længere en begrundelse for ikke at kunne adoptere. Holdningspapiret om Straffeloven er sendt til behandling i vores retsudvalg (Henriette Lauersen/Ole Morten Nygaard). Bestyrelsens overvejelser handler bl.a. om, at papiret skal opdateres med, at 252 er stillet i bero, samt at dette ikke har betydet en stigning i nye hiv-infektioner. Den nye viden om velbehandlethed skal også inddrages her, men får også sit helt eget nye holdningspapir. Opdateringen af holdningspapiret om registrering af hiv-smittede er en større opgave. Indførelsen af elektroniske patientjournaler og det fælles medicinkort er nye tiltag, hvis effekter vi ikke Tak til Stig Kongerslev for årets illustration. kender fuldt ud. Derfor planlægger Hiv-Danmark et seminar med fagpersoner fra området for at få en debat om konsekvenserne for hiv-smittedes anonymitet. De nye holdningspapirer som bestyrelsen arbejder på, handler om Velbehandlethed og glæden ved sex Depression og Efavirenz/Stocrin som førstevalg i kombinationsbehandling Behandling som forebyggelse/prep At være åben om sin hiv-status Hiv-Danmark har i 2014 sendt materiale til RADS om forskningen i depression blandt hiv-smittede sammen med en artikel om den udbredte anvendelse af efavirenz som førstevalg ved medicinsk behandling. Vi formoder, at dette har bidraget til den debat, der har foregået i fagudvalget om fremover at reducere anvendelsen af efavirenz som førstevalg. Planen med udviklingen af de forskellige holdningspapirer er, at så mange papirer som muligt er klar til præsentation for årsmødet. Dermed håber vi på at interesserede medlemmer kan give deres besyv med i udviklingen af Hiv-Danmarks politik. Det fremtidige arbejde Vi er inde i en spændende udvikling, hvor vi hele tiden har øjnene åbne for nye potentielle samarbejder. I Københavs Komunne er man f.eks. ved at vedtage en ny sundhedsplan, hvor der er planlagt en styrket indsats for mental sundhed. Det passer ind i foreningens ønske om at lave en bedre indsats mod ensomhed og udsathed blandt hiv-smittede. Resultaterne fra den nye Levekårsundersøgelse bliver også interessante at diskutere mere i dybden. Inspireret af den nylig afviklede Hiv-Danmark Dag, hvor de foreløbige resultater blev diskuteret, er der gode argumenter for at arbejde for at udvikle tilbud, som ligestiller hiv-smittede på tværs af landet, f.eks. med patientuddannelser, mere systematiske og uddybende beskrivelse af mental profil i hiv-smittedes journaler samt udvikling af tilbud, der mere målrettet hjælper hivsmittede inden for seksuel sundhed.

3 Netværk Af Lars Thaysen, næstformand Nogle af deltagerne ved Hiv-Forum 2014 Afhængig af hvor i landet man bor, hvad man arbejder med, hvor gammel man er, hvilken seksualitet man har, eller helt andre ting, så er der i et lille land som Danmark meget stor forskel på, hvordan man som hiv-positiv lever sit liv med hiv. Alle har ret til god medicinsk behandling, men med hiv handler det ikke kun om velbehandlethed, højt CD4-tal og lavt virustal. Den sociale og følelsesmæssige side af hiv fylder for hver enkelt hiv-positiv i hverdagen med hiv det fylder på forskellige måder, og i forskellige grader. Derfor er behovet for at hiv-positive mødes, snakker med hinanden, deler erfaringer med hinanden, og bliver inspireret af hinanden, stadig stort. Og derfor ser Hiv-Danmark det som sin fornemmeste opgaver at skabe rum og mulighed for, at hiv-positive og deres pårørende kan mødes jævnligt i løbet af året. Det gør netværksskabende aktiviteter til et af fundamenterne for Hiv-Danmark. Vi tror på, at mødet mellem hivpositive er med til at styrke den enkelte hiv-positive, og danne grobund for et endnu bedre liv med hiv. For en lille patientforening som Hiv- Danmark er det en udfordring at nå ud til alle interesserede hiv-positive i Danmark. Vi kan ikke skabe væresteder i alle landets byer, og vi har heller ikke ressourcer til at skabe aktiviteter i alle kroge af landet. Men med vores årlige støtte til selvhjælpsgrupper i hele landet har vi en fantastisk mulighed for at hjælpe hiv-positive i forskellige egne af landet til at opbygge små grupper, der kan være et fortroligt, inspirerende og hjælpsomt rum for de hiv-positive, der søger kontakten med andre hiv-positive. Vær med I løbet af året gennemfører vi forskellige aktiviteter, både store og små. Alle aktiviteter tager udgangspunkt i deltagernes ønsker. Mulighederne for temaaftener, sociale aktiviteter, udflugter er uendelig, det er kun fantasien og lysten til at hjælpe hinanden, der sætter begrænsningerne. Når vi siger, at et af fundamenterne for Hiv-Danmarks arbejde er, at skabe netværk blandt hiv-positive, mener vi ikke kun, at vi vil tilbyde forskellige aktiviteter for hiv-positive og deres pårørende. Vi mener også, at hiv-positive selv skal involvere sig, og være med til at skabe aktiviteter for andre hivpositive. Langt størstedelen af Hiv-Danmarks aktiviteter skabes og gennemføres af frivillige, og uden disse frivillige ville vi ikke kunne tilbyde nogen aktiviteter til hiv-positive og deres pårørende. Det er derfor vores overbevisning, at vi kan gøre meget mere for hiv-positive i hele landet, hvis endnu flere melder sig som frivillig i Hiv-Danmark. At være frivillig i Hiv-Danmark, møde de andre frivillige og være med til at hjælpe andre er også en del af de netværksskabende aktiviteter, som vi i Hiv-Danmark tror på er vigtige. Og som vi i høj grad er afhængige af. Det er en væsentligt forudsætning for driften af vores cafe- og væresteder og andre projekter som f.eks. mentorordningen. Hiv-Forum Hiv-Forum er et godt eksempel på, hvad en gruppe af frivillige hiv-positive kan gøre for andre hiv-positive. Det er en af vores større aktiviteter, og den bliver arrangeret af en gruppe af mennesker, der i fællesskab vil skabe en god weekend og gode oplevelser for andre hiv-positive. I 2014 mødtes 65 hiv-positive til en weekend med sjov, hygge, workshops og meget mere. Det er en weekend, hvor fællesskab, tryghed og personlig udvikling er i højsædet. Hiv-Danmark er et fællesskab, hvor nærvær, sammenhold og fortrolighed er i fokus, hvad enten du er med som frivillig eller deltager i de aktiviteter vi skaber. Vel mødt i dette fællesskab i 2015.

4 Fremskridt og tilbageblik Af Jens Wilhelmsborg, formand for Udvalget for Medicin og Information I 2014 blev foreningens kommunikationsmidler styrket. Vi fik lanceret ny hjemmeside og udviklet Facebook og blog. Det har haft en stor betydning for deling af viden mellem medlemmer og aktive i foreningen. Siden 2012 har vi haft Facebook, og i 2014 blev der udviklet en blog for at supplere vores måde at kommunikere på. På konferencen i Glasgow fik vi brugt bloggen til daglige biddrag fra selve konferencen. I sekretariatet arbejder vi videre med at udvikle og tilpasse forskellige formater for vores nyheder. Mangfoldighed Medlemsbladet har i 2014 afspejlet den forskellighed, der er en del af hiv-smittedes hverdag. I februar måned satte vi fokus på HAND, hiv-associeret neurologisk dysfunktion. HAND er svær at diagnosticere, fordi der ikke er enighed om kritierierne. Det er dog et vigtigt område, fordi det giver en biologisk forklaring på depression. Depression har fyldt meget i På Patientdagen i september måned fortalte Lotte Rodkjær om det arbejde, som foregår på Aarhus Universitetshospital i Skejby. Hiv-Danmark Dagen tidligere på året i 2014 satte fokus på seksualitet og livskvalitet. Ligesom depression er det et område, hvor flere tiltag kunne iværksættes. Med forskellige kursusog møderækker har vi forsøgt i små og fortrolige rammer at debattere vigtigheden af sexlivet, fra oplæg om smitsomhed til oplæg om vigtigheden af en seksualitet, som man selv er glad for. Kuren På internationale konferencer har vi i 2014 fulgt med og formidlet forskellige banebrydende nyheder. Det massive fremskridt med godkendelsen af ny medicin som f.eks. Sovaldi (Sofosbuvir) og Ledipasvir mod leverbetændelse (hepatitis) har ikke gået ubemærket hen. Sundhedsstyrelsen satte behandling op til 500 patienter, men kriterierne har vist sig at være for stramme, så man ikke har nået denne kvote. I andre lande har man haft mere ambitiøse mål og kunnet tilbyde flere behandling. Det har vi fortsat fokus på i Forsøg på at finde en kur mod hiv har også prydet overskrifterne på konferencerne i Det er spændende igen at følge disse diskussioner. På den globale front tegner der sig også spændende perspektiver, når patenterne for en stor gruppe af det mest anvendte hiv-medicin forventes at udløbe frem til Inden for en ganske kort årrække står en lang række landes sundhedssystemer med muligheden for at skifte til billigere præparater. Det kan på ene side presse forskningen til at finde nye forbedrede produkter, som kan patenteres. Men det kan modsat bremse udviklingen, hvis de nye præparater ikke kan vise den forskel, som berettiger prisforskellen mellem ny og ældre medicin. Medicinområdet er interessant at følge på en anden led, fordi der så småt er begyndt at blive talt om at bruge det mere målrettet i forebyggelsen. PrEP, som er hiv-medicin til ikke smittede, rykker grænserne for, hvornår og hvem som kan komme i betragtning. Der ligger et stort potentiale i forhold til grupper, der på forskellig vis er udsatte for en hiv-risiko, når de ikke har kontrol over deres sexliv eller af andre årsager ikke kan bruge konventionel beskyttelse. Vidensdeling I udvalget arbejdes der med stadig nye måder at formidle viden på. Det er en væsentlig aktivitet for udvalgets medlemmer at deltage i forskellige konferencer og mindre møder i løbet af året for at diskutere og formidle indtryk i VI&HIV og ved arrangementer. Meget af arbejdet foregår i frivilligt regi, når det varetages af udvalgsmedlemmerne, bestyrelsen eller frivillige, som stiller op med pratisk hjælp. Dette engagement er af stor betydning for at kunne formidle viden på møder, gennem nyhedsbreve og på hjemmesiden. Det er dog en særlig glæde at kunne fastholde traditionen med at rejse rundt til de forskellige landsdele i efteråret og besøge forskellige ambulatorier. Her får vi en uvurderlig kontakt med medlemmer, ambulante brugere og pårørende på de traditionsrige orienteringsaftener. Vi er allerede så småt igang med planlægningen sammen med ambulatorierne, så hold øje med invitationerne på ambulatorierne fra omkring april måned. Vi glæder os til at møde jer! HIV-DANMARK Medlemmer pr. 1. januar 2015: 224 enkeltmedlemmer 85 dobbeltmedlemmer 37 pårørende medlemmer 26 støttemedlemmer Medlemsforening 2015: Positivgruppen Bestyrelsen for Helle Andersen (formand), Lars Thaysen (næstformand), Jacob Hermansen (kasserer), Vagn J, Frank S, Lotte N (1. suppleant), Preben Bakbo Sloth (2. suppleant.), Sarah Achieng (3. suppleant). Protektor Henriette Laursen 4 Forretningsudvalg Helle Andersen, Jacob Hermansen, Lars Thaysen og Bent Hansen Patientrettighedsudvalg Helle Andersen (udvalgsformand), Henriette Laursen, Ole Morten Nygaard, Henrik Arildsen, Morten Eiersted og Bent Hansen. Netværksudvalg Lars Thaysen (udvalgsformand), Vagn J og Lotte N. Udvalg for medicin og Information Jens Wilhelmsborg (udvalgsformand), Helle Andersen, Morten Eiersted og Bent Hansen. AIDS-Fondets Rådgivende Panel (AIDS-Fondets Advisory Board) Helle Andersen European AIDS Treatment Group Jens Wilhelmsborg Fælles Fagligt Forum (tidl. AIDS-Koordinationsgruppen) Helle Andersen og Annette Nielsen Hiv-Nordic Helle Andersen og Jacob Hermansen HivEurope Henrik Arildsen

5 Med bladets deadline ultimo februar ligger den endelige opgørelse for 2014 ikke klar. Årsrapporten for 2014 vil være tilgængelig på foreningens hjemmeside fra begyndelsen af april måned Medlemskontingenter Private midler Offentlige midler Udlejning, salg, deltagerbetaling og renter Løntilskud og administration Indtægter FUNDRAISING OG FREMTID Af Bent Hansen, sekretariatschef Patientforeningen fundraiser for omkring små 2 mio. kr. året. Det gøre det muligt at afvikle en række aktiviteter for hivsmittede rundt om i landet. I 2015 vil Hiv-Danmark gennemføre en række projekter, som det allerede er lykkedes for os at skaffe midler til. Derudover vil vi iværksætte andre projekter i takt med, at det forhåbentlig lykkes for os at skaffe den nødvendige finansiering. Planlagte aktiviteter Følgende aktiviteter er planlagt. Den mulige finansiering og samarbejdspartner/e er anført i parentes: Værestederne Kafe Knud i København og Café Lone i Århus i samarbejde med AIDS-Fondet (Københavns Kommune, Socialministeriet, Region Midtjylland & private fonde). Udgivelse af VI&HIV (Sundhedsministeriet & private fonde). Orienteringsaftener på hiv-ambulatorierne i København, Aarhus, Odense & Aalborg (medicinalfirmaer). Landsdækkende Hiv-Forum for hivsmittede (medicinalfirmaer + egenbetaling). Hiv-mentorordning (Københavns og Frederiksberg Kommuner). Temaaftener og foredrag på værestederne (København og Aarhus Kommuner og medicinalfirmaer). Dato Januar Februar Marts April Maj Juni Juli September Oktober November December Støtte i 2014 Socialministeriet, PUF (Kafe Knud) Socialministeriet, PUF (Selvhjælp) GlaxoSmithKline (Hiv-Danmark Dagen) Københavns Kommune, Socialforvaltningen 18 Københavns Kommune (Hiv-mentorordning) 18 Københavns Kommune (Kafe Knud) 18 Københavns Kommune (undervisning) Gilead (Konference) Merck Sharp Dome (Orienterinsgaftener) Jascha Fonden (Information) GlaxoSmithKline (Orienteringsaftener) GlaxoSmithKline (Hiv-Forum folder) Gilead (Orienteringsaftener) Janssen (Orienteringsaftener) Gilead ( At leve med hiv arrangementer) Bristol-Myers Squibb (Hiv-Forum) Homobarer (Kafe Knud) AIDS-Fondet (Kopimaskine) Sundhedsministeriet, udlodningsmidler (Information) Bristol-Myers Squibb (Hiv-Forum) PC og videoovervågning til Kafe Knud (Masken Bar) Gilead (Patientdag) Bristol-Myers Squibb (Orienteringsaftener) Lions Club (Kafe Knud) Fondation Juchum (Information) AIDS-Fondet (Information) Bristol-Myers Squibb (Aktiviteter) Sundhedsministeriet, udlodningsmidler (Aktiviteter) I alt Etablering af nye, og støtte af eksisterende selvhjælpsgrupper (Socialministeriet). Deltagelse i Priden i Århus og i København samt World AIDS Dagaktiviteter. Rekruttering og fastholdelse af frivillige gennem uddannelse. Samarbejde i Hiv-Nordic og Hiv- Europe regi (medicinalfirmaer). Samarbejde med AIDS-Fondet og deltagelse i Fondets Rådgivende Panel. På ønskelisten Beløb Når vi har skaffet midler til det, f.eks.: Deltagelse ved internationale hivkonferencer. Nye netværk blandt hiv-smittede. Færdiggørelse af den opfølgende levekårsundersøgelse. Opdatering af hjemmesiden. Seminar om patientinddragelse. 5

6 Hiv i tal Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV VI&HIV har mødt Susan Cowan fra Statens Serum Institut for at samtale om hiv-tallet i Danmark. Susan Cowan modtager anmeldelserne fra forskellige teststeder og er ansvarlig for overvågningen i Danmark. Er der sket interessante tiltag i jeres arbejde med anmeldelserne? Igennem de seneste år har vi fået flere oplysninger fra de anmeldelser, som vi modtager fra læger og forskellige teststeder. Når en person får stillet diagnosen ved egen læge, så følger der typisk også en ny test, når vedkommende overføres til behandling ved et ambulatorium. Med CPR-nr. kan vi lettere sortere i anmeldelserne og fjerne dubletterne. Vi har også gennemgået de enkelte anmeldelser og vurderet, om der er tale om en nydiagnosticeret eller om det er et tilfælde af hiv, som var kendt i forvejen, før det blev anmeldt i Danmark. Det gør, at vi nemmere kan sortere og lave nogle interessante analyser på baggrund af anmeldelserne. Så I kan frasortere tidligere anmeldte uden for Danmark fra opgørelsen? Ja, det kan være udlændinge, som kommer til Danmark i forbindelse med et studieophold eller arbejde. De kan have været velbehandlet, før de kommer til Danmark. Men det kan selvfølgelig også være en flygtning, som pga. en krig er blevet fordrevet og ikke har været i kontinuerlig behandling, og derfor kan have et andet udgangspunkt end at være velbehandlet. Men i sammenhæng med overvågning er der så ikke tale om et nyt tilfælde. Når vi gennemgår de her forskellige anmeldelser, så tegner der sig et mere nuanceret billede af hiv-tallene. Tilfældene, som vi vurderer som kendt med hiv, ryger ud af kategorien af nydiagnosticerede, så man kan sige, at det får tallene til at gå et hak nedad. Er det en god nyhed? På en måde er det jo en neutral nyhed. Det fortæller os, at hiv-smittede nu i større grad rejser og uddanner sig. Det gode er måske, at hiv-smittede i udlandet i større grad er velbehandlede, før de kommer til Danmark. Hvordan påvirker det de samlede anmeldelser? På det totale antal af anmeldelser er der ikke sket det store. Vi har de seneste 10 år haft et sted omkring 250 anmeldelser på hiv hvert år, hvor 2012 udmærkede sig ved ca. 200 anmeldelser. Hvis vi ser nærmere på antallet af kendte hiv-tilfælde fra udlandet for perioden 2010 til 2014, kan vi se, at der i 2010 til 2012 var 23 anmeldelser hvert år og de seneste to år har været 46 anmeldelser, som vi kan kategorisere som allerede kendte tilfælde af hiv. Det er altså tilfælde, hvor vedkommende er diagnosticeret og for nogens vedkommende har været i behandling i sit hjemland. Derved falder vores tal, hvis vi ser på antallet af nydiagnosticerede til ca. 200 hvert år. I 2014 var det 192 sådanne tilfælde blandt de 238 anmeldte. Det er da interessant? Det er måske først og fremmest teknisk interessant for os at kunne adskille nydiagnosticerede fra de allerede kendte tilfælde af hiv. Det hjælper os med at få et mere nuanceret billede på hiv. Jo flere af dem, som ikke er diagnosticeret i Danmark, der er velbehandlede, jo større grad er det en indikator på, at hiv-smittedes liv rundt omkring er blevet bedre. Men vi har jo stadig behov for at have et fokus på personer af udenlandsk herkomst, fordi de fylder en del i vores tal. Ser vi nærmere på de 192 nydiagnosticerede tilfælde i 2014, udgjorde 114 af dem personer, som er vurderet til at været blevet smittet i Danmark. De resterende 40% formodes at være 400 smittet uden for Danmark. 350 Ser vi på de 192 i forhold til 300 herkomst, var 111 af dem født i Danmark (dvs. ca. 60%). 250 Så det er stadig de samme 200 grupper som mænd, der har sex 150 med mænd, og visse personer 100 med etnisk minoritetsbaggrund, som vi skal have fokus på 50 0 (Fig. 1). Kan man se, om der er sket et ryk i forhold til, hvornår hiv-test bliver foretaget? Igennem de seneste år har vi haft et sted mellem af vores anmeldelser, hvor vi ikke også har fået oplyst et CD4-tal. Men vi har gennemgået anmeldelserne for 2014 med henblik på, om de kan vurderes som tidlig eller sen ud fra andre oplysninger på den enkelte anmeldelse til os. Så de seneste tal for 2014 er ret præcise. På CD4-tallet skal der nemlig også tages en række forbehold, f.eks. om det af anmeldelsen fremgår, at vedkommende er nysmittet med akut hiv-sygdom og derfor har fået målt et midlertidigt fald i CD4-tallet. Af de anmeldelser, hvor vi har CD4- tallet og/eller oplysninger om symptomer, tidligere negativ test etc. anført, så kan vi se, at vi er inde i en god udvikling. Antallet af tidligt testede, dvs. før behandling er påkrævet ifølge de danske retningslinjer, er steget gennem de senere år. Det kunne tyde på, at vi generelt set når flere på et tidligere tidspunkt i dag (Fig. 2). Hvad tænker du, at det skyldes? Der er ingen tvivl om, at det store vedvarende fokus på test, test og atter test nu er ved at give pote. Især blandt de MSM, som er fundet positive i Check point, har der i 2014 været en stor overvægt (72%) af ny-diagnosticerede, som havde et CD4-tal på 350 eller derover ved diagnosen, sammenlignet med andelen for alle test-steder, som lå på 53%. Der kan komme ændringer af disse andele, når vi har alle data for 2014 i hus, men det ser under Mest sandsynlig smittevej: MSM (mænd, der har sex med mænd) HTX (heteroseksuel) IDU (intravenøst stofbrug) Andet (blod, mor-til-barn, ukendt) (andel dansk) 493 (76%) 472 (38%) 52 (63%) 33 (48%) MSM HTX IDU Andet dansk udenlandsk Fig. 1

7 alle omstændigheder bedre ud end det har gjort tidligere (Fig. 3). Ud over bedre og mere målrettede måder at foretage test på, er der så andre måder, hvor vi kan forbedre os på? Vi kunne udvikle en strategi over for de personer, som er i større risiko for at få hiv end andre. I USA kan man nu udskrive PrEP, som er en hiv-medicin til ikke smittede, som skønnes at være i høj risiko for at blive smittet. Vi venter stadig på, at der kommer en godkendelse fra det europæiske medicinagentur EMEA til PrEP. Mens vi venter, så kan det kun gå for langsomt med at få udtænkt en strategi med at nå de personer, som af forskellige årsager har svært ved at beskytte sig mod hiv med kondomer. SEN % 60% 50% 40% 30% OR 1,00 0,76 0,93 0,75 0,48 FAKTABOKS Pr. 31. december 2014 er der siden begyndelsen af 1990erne blevet anmeldt personer med hiv i Danmark. Hiv har været kendt siden begyndelsen af 1980erne, men der blev først indført hivanmeldelser i Små formodes at være døde af hiv i Danmark. Det anslås, at der i dag lever et sted i omegnen af personer med hiv, hvor af omkring går til kontrol på et af de otte danske hiv-ambulatorier. Diagnosticeret: Forholdet mellem sen og ikke sen har ændret sig de seneste år. I 2014 bliver halvt så mange diagnosticeret sent sammenlignet med 2010 (Fig. 2). Odds ratio (OR) er her forholdet mellem sen over for ikke sen, hvor fordelingen i 2010 (57% diagnosticeret sent) er sat som udgangspunkt (og derfor lig 1). FORKLARING IKKE SEN: Diagnosticeret med CD4-tal over 349 SEN: Diagnosticeret med CD4-tal under 350 HiV+ArT (HivPlusArt) er en gruppe af hiv-positive udøvende skulptører, keramikere og malere, der mødes for at arbejde med kunst og dele kreativitet i en social sammenhæng. Der er også plads til dig, der endnu ikke har fundet dit kunstneriske kald. Vi har lidt lærreder og andet materiale, som vi gerne sætter dig igang med. Men du må gerne tage dine egne materialer med. Gruppen arbejder for at lave udstillinger med kunstværker udført af hiv-positive. Ved eventuelt salg af værker ved gruppens udstillinger doneres en større procentdel (25-100%) til støtte af diverse hiv-relaterede formål. Gruppen er vi allerede godt i gang dette forår, men du kan sagtens komme forbi og deltage. Planlagte møder er alle dage fra kl. 14:00-18:00 på torsdagene den 5., 19., 26. marts, den 15. og 30. april samt den 7. og 21. maj, hvor den sidste dag er afsat til udstilling. Den 26. marts 2015 tager vi på museumsbesøg og finder inspiration. Vi mødes i Positivgruppen, Tesdorfsvej 23, 2000 Frederiksberg. Find yderligere oplysninger om kunstgruppen på eller på og kontakt os på 20% 10% 0% i alt ikke sen sen Fig. 2 I Checkpoint er der en overvægt af ikke sent testede sammenlignet med de eksisterende teststeder (Fig. 3). I beregningen er der taget udgangspunkt i en sammenligning ud fra forholdet mellem ikke sen og sen hos de praktis- 2014, NY-DIAGNOSTICERET IKKE SEN OR erende læger, hvor 60% var ikke sen Praktiserende læge (GP) 1,00 i Odds ratio Bispebjerg Kønssygdomsklinik (BBH) 0,68 (OR) sammenligner Checkpoint (CP) 1,77 her ikke sen over for sen på tværs af Infektionsmedicinsk afdeling (Inf med) 0,80 teststeder. 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% CP BBH GP Inf med alle ikke sen sen Fig. 3 Kunstgruppen HiV+ArT er en selvhjælpsgruppe under Hiv-Danmark. 7

8 Klik ind og hør de forskellige personlige historier VI&HIV ISSN Hiv-Danmark Vestergade 18E, 4., 1456 Kbh. V, Tlf.: Husk tidsfrist for indlæg hver den 15. i måneden før udgivelse. VI&HIV udgives april, juni, septem- Hiv-Danmark er en patientforening og paraplyorganisation i Danmark for hiv-smittede, pårøren- ber & december måned. Redaktionen består af de, efterladte og andre berørt af hiv uanset køn, Kontakt vedr. dit medlemskab eller medlemspost 8 Bent Hansen (ansv. red.) og Morten Eiersted (red., alder, seksualitet, politisk tilhørsforhold eller et- stiles ligeledes til eller 8 foto, ill. & layout). VI&HIV trykkes i ca styk. nisk baggrund. Bliv medlem, støt os med 200 kr. Bliv medlem på eller pr. tlf hver tirsdag kl pr. telefon inden for telefontiden.

3. Indsatsområder - Prioritering af Hiv-Danmarks indsatsområder

3. Indsatsområder - Prioritering af Hiv-Danmarks indsatsområder 3. Indsatsområder - Prioritering af Hiv-Danmarks indsatsområder 3.1 Fortalerarbejde for understøttende lovgivning, hiv-programmer og patientstøtte. Hiv-Danmark ønsker at: Styrke sit mandat blandt hiv-smittede

Læs mere

HIV, liv & behandling. Behandlingsstart

HIV, liv & behandling. Behandlingsstart HIV, liv & behandling Behandlingsstart Denne folder er beregnet til personer, som overvejer at begynde på medicinsk behandling mod deres hiv-infektion. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Hiv-Danmark [info=hiv-danmark.dk@mail182.wdc02.mcdlv.net] på vegne af Hiv-Danmark [info@hiv-danmark.dk] Sendt: 1. oktober 2015 12:38 Til:

Hiv-Danmark [info=hiv-danmark.dk@mail182.wdc02.mcdlv.net] på vegne af Hiv-Danmark [info@hiv-danmark.dk] Sendt: 1. oktober 2015 12:38 Til: Morten Eiersted Fra: Hiv-Danmark [info=hiv-danmark.dk@mail182.wdc02.mcdlv.net] på vegne af Hiv-Danmark [info@hiv-danmark.dk] Sendt: 1. oktober 2015 12:38 Til: Morten Rye Eiersted Emne: Nyt fra Patientforeningen

Læs mere

En gruppe hiv-smittede spøger i mørket

En gruppe hiv-smittede spøger i mørket En gruppe hiv-smittede spøger i mørket 1000 mennesker i Danmark anslås at være hiv-smittede uden at være blevet testet. De udgør mørketallet` blandt hiv smittede. Kan man få dem i behandling, kan man bremse

Læs mere

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006)

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Stamoplysninger: - køn - alder - seksuel identitet - hvor længe smittet - hvordan mest sandsynligt smittet, en du kendte? - civil status, kærester el. lign.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 9. oktober 2010, Skindergade 44, 1159 København K

Referat af bestyrelsesmøde 9. oktober 2010, Skindergade 44, 1159 København K Referat af bestyrelsesmøde 9. oktober 2010, Skindergade 44, 1159 København K Til stede: Helle Andersen, Luise Bertelsen, Jens Peder Høeberg, Klaus Legau, Niels Pedersen, Stig Larsen, Solveig Roth, Kristian

Læs mere

HIV, liv & behandling. Ambulatoriebesøget

HIV, liv & behandling. Ambulatoriebesøget HIV, liv & behandling Ambulatoriebesøget Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der går til regelmæssig kontrol på et infektionsmedicinsk ambulatorium. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

AIDS-Fondets Priser 2012

AIDS-Fondets Priser 2012 HIV-DANMARK REDAKTION: MOE, AD ISSN 1902-7346 Prismodtagere 2012 Nina Friis-Møller (tv.) Preben Bakbo Sloth Soroptimisterne Ida Davidsen (th.) (Foto: AIDS-Fondet) Juni 2012 22. årgang Hiv-Danmarks medlemsblad

Læs mere

Hiv-Danmark Strategiplan 2012-2016

Hiv-Danmark Strategiplan 2012-2016 Hiv-Danmark Strategiplan 2012-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og introduktion 1.1 Patientforeningen Hiv-Danmarks baggrund og vision 1.2 Værdigrundlag og principper 1.3 Formål med strategiplan 2012-2016

Læs mere

HIV, liv & behandling. Hiv-testen er positiv

HIV, liv & behandling. Hiv-testen er positiv HIV, liv & behandling Hiv-testen er positiv Denne folder er beregnet til personer, som lige har fået at vide, at de er smittet med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling, hvor hver folder

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Hiv-Danmarks Dag uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Opsamling af caféprocessen opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

HIV, liv & behandling. Krop og psyke

HIV, liv & behandling. Krop og psyke HIV, liv & behandling Krop og psyke Denne folder er beregnet til hiv-smittede, som ønsker information om de fysiske og psykiske sider ved at leve med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Bedst eller billigst? Medicin til hiv-smittede i Danmark

Bedst eller billigst? Medicin til hiv-smittede i Danmark Bedst eller billigst? Medicin til hiv-smittede i Danmark Thomas R. Kristensen, bestyrelsesmedlem i AIDS-Fondet, Danmark Mange muligheder Huxi Bach, satiriker og ikke hiv-smittet, og Thomas Buttenschön,

Læs mere

HIV, liv & behandling. Om hiv og aids til pårørende

HIV, liv & behandling. Om hiv og aids til pårørende HIV, liv & behandling Om hiv og aids til pårørende Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der ønsker, at deres pårørende får information om hiv, aids og sikker sex. Folderen indgår i serien Hiv, liv

Læs mere

Myter øger risiko for hiv

Myter øger risiko for hiv Myter øger risiko for hiv Hiv nyheder Hivzonen den 5. februar 2012 Magasinet Sundhed, som bliver distribueret i et større antal til apotekere, sygehuse, lægeventeværelser, tandlægeklinikker og enkelte

Læs mere

Mere sex med hiv-smittede fordi Af Helle Andersen, formand

Mere sex med hiv-smittede fordi Af Helle Andersen, formand September 2013 23. årgang Hiv-Danmarks medlemsblad Mere sex med hiv-smittede fordi Af Helle Andersen, formand I forbindelse med Priden i København lancerer Hiv-Danmark sin kampagne: Mere sex med hiv-smittede

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 8. oktober 2011, Skindergade 44, 1159 København K

Referat af bestyrelsesmøde 8. oktober 2011, Skindergade 44, 1159 København K Referat af bestyrelsesmøde 8. oktober 2011, Skindergade 44, 1159 København K Til stede: Helle Andersen, Jacob Hermansen, Jens Peder Høeberg, Sarah Aschieng, Helle Schnell, Bent Hansen, Solveig Roth, Kristian

Læs mere

December 2010 20. årgang Patientforeningen Hiv-Danmarks medlemsblad. Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV

December 2010 20. årgang Patientforeningen Hiv-Danmarks medlemsblad. Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV 20. årgang Patientforeningen Hiv-Danmarks medlemsblad Redaktionen på VI&HIV har samlet en række artikler, som desværre ikke nåede deadline for VI&HIV november/december. Hiv-Danmark sender derfor denne

Læs mere

Hiv-Danmark Strategiplan 2012-2016

Hiv-Danmark Strategiplan 2012-2016 Hiv-Danmark Strategiplan 2012-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og introduktion 1.1 Patientforeningen Hiv-Danmarks baggrund og vision 1.2 Værdigrundlag og principper 1.3 Formål med strategiplan 2012-2016

Læs mere

HIV og kontaktopsporing

HIV og kontaktopsporing HIV og kontaktopsporing Erfaringer fra Danmark. Kolding Fjord, maj 2011. Intensiveret rådgivning og kontaktopsporing i DK. Tinne Laursen Hanne Sørensen Sexual intercourse forbidden, duty appointment Tinne

Læs mere

Marts 2016 26. årgang Årsberetning

Marts 2016 26. årgang Årsberetning Marts 2016 26. årgang Årsberetning @ i! INDHOLD: 02 Indkaldelse til årsmøde 2016 03 Hiv-Danmark Dagen 04 Hiv i tal 2015 06 Nogle tandlæger slår plat på hiv 07 At bekæmpe uvidenhed og fordomme 08 Aktiviteter

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Referat fra FS 27 general forsamling

Referat fra FS 27 general forsamling Referat fra FS 27 general forsamling Fagligt Selskab for Infektionsmedicinske Sygeplejersker Afholder generalforsamling 6. november 2014 klokken 16.00-16.45 Dansk Sygepleje Råd, Sankt Annæ Plads 30, 1250

Læs mere

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE ET GODT LIV TIL FLERE Psykiatrifonden kæmper for bedre psykisk trivsel blandt børn og voksne i Danmark. Vi opdeler ikke mennesker i syge og raske. Alle skal kunne leve et godt

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

April 2012 22. årgang Årsberetning Hiv-Danmarks medlemsblad

April 2012 22. årgang Årsberetning Hiv-Danmarks medlemsblad 2103 1121013819202718293010381030381909307231902039029184193481289018394832577362895673163786578365378265378653462584215843258923475984327868 93476248976293476348906493268924378690347689432 2103 1121013819202718293010381030381909307231902039029184193481289018394832577362895673163786

Læs mere

Seksuel sundhed for hiv smittede og MSM (mænd der har sex med mænd) behov og muligheder for en kommunal indsats

Seksuel sundhed for hiv smittede og MSM (mænd der har sex med mænd) behov og muligheder for en kommunal indsats Seksuel sundhed i Danmark 2009 2013 National konference, Nyborg 20. 21. april 2009 Seksuel sundhed for hiv smittede og MSM (mænd der har sex med mænd) behov og muligheder for en kommunal indsats Jakob

Læs mere

Konference for Hjerteforeningens netværk for sygeplejesker København d. 01.10.15

Konference for Hjerteforeningens netværk for sygeplejesker København d. 01.10.15 Konference for Hjerteforeningens netværk for sygeplejesker København d. 01.10.15 Teresa Holmberg tho@si-folkesundhed.dk Hvorfor er vi her i dag? Præsentere jer for et udpluk af resultaterne fra en ny undersøgelse

Læs mere

HIV, liv & behandling. Kærlighed, parforhold og sex

HIV, liv & behandling. Kærlighed, parforhold og sex HIV, liv & behandling Kærlighed, parforhold og sex Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til kærlighed, parforhold og sex. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Annette Hartvig Christiansen Sygeplejerske, Epidemiologisk afdeling, SSI

Annette Hartvig Christiansen Sygeplejerske, Epidemiologisk afdeling, SSI Annette Hartvig Christiansen Sygeplejerske, Epidemiologisk afdeling, SSI HIV overvågning i Danmark Hiv meldesystemet har fungeret siden 1.august 199. I henhold til Bekendtgørelse om lægers anmeldelse af

Læs mere

kom med udmeldingen, og siden 2009-2010 har det været klart, at smitsomheden er umådelig lille.

kom med udmeldingen, og siden 2009-2010 har det været klart, at smitsomheden er umådelig lille. Den nye levekårsundersøgelse peger på, at ensomhed og udsathed ikke er mindsket de sidste otte år. VI&HIV har mødt Anders Dahl, som er forskeren bag den nye levekårsundersøgelse, for at høre mere om resultaterne.

Læs mere

April 2008 18. årgang

April 2008 18. årgang 18. årgang Årsberetning 2007 Nykonstaterede i Danmark 2007 Kursus for nykonstaterede 1 Indholdsfortegnelse Beretningsdel I 02 I normaliseringens skygge 04 Behandling i perspektiv 05 Fakta om Hiv-Danmark

Læs mere

April 2014 24. årgang Årsberetning 2013

April 2014 24. årgang Årsberetning 2013 April 2014 24. årgang Årsberetning 2013 Mere sex med hiv-smittede 2] Rettigheder 3] Årsmøde 4] Netværk 6] Medicin 8] Kafe Knud 9] Levekår 2013-2014 10] Hiv-overvågning 12] Kvinder & hiv 14] Visioner 15]

Læs mere

Bestyrelsesdag søndag den 26. august 2012

Bestyrelsesdag søndag den 26. august 2012 Bestyrelsesdag søndag den 26. august 2012 Patientforeningen Hiv-Danmark. Ordstyrer: Jacob Referent: Lars Hvert år efter Patientforeningens Årsmøde, hvor bestyrelsen har konstitueret sig, mødes den nye

Læs mere

Projektbeskrivelse for CheckPoint/Esbjerg 2010

Projektbeskrivelse for CheckPoint/Esbjerg 2010 Projektbeskrivelse for CheckPoint/Esbjerg 2010 Udarbejdet af: Es GAY P samt STOP AIDS, Amager Torv 33, 3. sal. 1006 Kbh. K Kontaktperson: Sekretariatschef Klaus Legau, legau@stopaids.dk, tlf. 33 43 33

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

FAGLIGT NETVÆRK FOR SEKSUEL SUNDHED BESTYRELSESMØDE NR AUGUST 2008 REFERAT. Referat fra møde nr. 3 Torsdag d. 28.

FAGLIGT NETVÆRK FOR SEKSUEL SUNDHED BESTYRELSESMØDE NR AUGUST 2008 REFERAT. Referat fra møde nr. 3 Torsdag d. 28. Referat - Side 1 FAGLIGT NETVÆRK FOR SEKSUEL SUNDHED BESTYRELSESMØDE NR.3 28. AUGUST 2008 REFERAT Referat fra møde nr. 3 Torsdag d. 28. august 2008 Deltagere: Bjarne Rasmussen, Frederiksberg Sundhedscenter,

Læs mere

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder HIV, liv & behandling Sociale rettigheder Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til sociale rettigheder og muligheder. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev forår 2016

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev forår 2016 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev forår 2016 Opfølgning på Ide & Aktiv Opfølgningen på idéerne fra Ide & Aktiv konferencen i 2015 er sendt til alle lokalforeninger. Anbefalingerne er blevet skrevet ind

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Februar 2011 21. årgang Patientforeningen Hiv-Danmarks medlemsblad E-journal. Sådan tilmelder du dig!

Februar 2011 21. årgang Patientforeningen Hiv-Danmarks medlemsblad E-journal. Sådan tilmelder du dig! 21. årgang Patientforeningen Hiv-Danmarks medlemsblad E-journal Orienteringsaftner Af Jens Wilhelmsborg, formand for Medicinsk Udvalg I maj inviterer Hiv- Danmark og de infektionsmedicinske afdelinger

Læs mere

Gratis kondomer er klogt! Af Frank Bentin, kandidat (S) til Københavns Borgerrepræsentation og tidl. formand for Positivgruppen

Gratis kondomer er klogt! Af Frank Bentin, kandidat (S) til Københavns Borgerrepræsentation og tidl. formand for Positivgruppen 19. årgang Gratis kondomer er klogt! Af Frank Bentin, kandidat (S) til Københavns Borgerrepræsentation og tidl. formand for Positivgruppen Efter 10 år uden en landsdækkende sikkersexkampagne gennemførte

Læs mere

Forord. Bagerst i pjecen er der en liste over nyttige adresser og telefonnumre.

Forord. Bagerst i pjecen er der en liste over nyttige adresser og telefonnumre. FOKUS PÅ LIVET Forord Denne pjece er lavet til dig der er hiv-smittet, og giver dig er overblik over nogle af de centrale emner du som hiv-smittet skal forholde dig til. Selvom pjecen henvender sig til

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Folketingets Sundhedsudvalg m.fl.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Folketingets Sundhedsudvalg m.fl. TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Sundhedsudvalg m.fl. Anledning: Åbent samråd (spørgsmål U og V) Taletid: Ca. 11 minutter Tid: 7. maj 2008, kl. 14:30-15:30 Spørgsmål U Ministeren

Læs mere

Invitation til Decemberkonference. Tilbud og aktviteter: Ny årsrapport om den frivillige sociale indsats i Danmark. Decemberkonference 2010

Invitation til Decemberkonference. Tilbud og aktviteter: Ny årsrapport om den frivillige sociale indsats i Danmark. Decemberkonference 2010 Invitation til Decemberkonference Oktober, nr. 1, 2010 Torsdag den 16. december 2010 inviterer Center for frivilligt socialt arbejde til Decemberkonference 2010 under overskriften: "Flere frivillige -

Læs mere

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser N O T A T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Regionernes svar på ministerens spørgsmål vedr. håndtering af henvendelser fra patienter med alvorlige formodede bivirkninger ved HPV-vaccination. 16-12-2013

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

hjælpepakke til mentorer

hjælpepakke til mentorer forventningsafstemning Ved kaffemøder: Mentee sørger for en agenda Hvor mødes vi? Hvor længe varer mødet? Hvad er ønskede udbytte af mødet? Ved længere forløb: Se hinanden an og lær hinanden lidt at kende.

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

Thomas oplæste traditionerne og Peter oplæste koncepterne.

Thomas oplæste traditionerne og Peter oplæste koncepterne. Referat fra OI-regionsmøde søndag d. 25. maj 2008 Tilstede: Thomas (Midtjylland), Peter/Kim/Sofie (Nordjylland), Anita (Syddanmark) og Karsten (OIK). Afbud: Louise (SOV) og Johnny (KBH). Ad.1. Karsten

Læs mere

Aktivitetsplan Danmarks Bløderforening 2012 et overblik

Aktivitetsplan Danmarks Bløderforening 2012 et overblik Aktivitetsplan Danmarks Bløderforening 2012 et overblik Danmarks Bløderforening arbejder for at forbedre forholdene for blødere i Danmark. Foreningen arrangerer aktiviteter for medlemmerne, tilbyder støtte

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Billeder. psykiatri. på fremtidens. Verdens Mentale Sundhedsdag 10.10.2013. Rønnebæksholm

Billeder. psykiatri. på fremtidens. Verdens Mentale Sundhedsdag 10.10.2013. Rønnebæksholm Billeder på fremtidens psykiatri Verdens Mentale Sundhedsdag 10.10.2013 Rønnebæksholm Du står med et kunstkatalog i hånden! Kataloget er udgivet i forbindelse med kunstudstillingen på Verdens Mentale Sundhedsdag

Læs mere

Endometriose Foreningen Beretning 2016

Endometriose Foreningen Beretning 2016 1 Endometriose Foreningen Beretning 2016 En pessimist ser forhindringer, mens en optimist ser muligheder i enhver forhindring, de måtte støde på. Så når vi i Endometriose Foreningens bestyrelse skal se

Læs mere

Forord. Indhold Anvendte begreber. Forklaring på undergrupper. Baggrund og metode. Grunddata. At få konstateret hiv

Forord. Indhold Anvendte begreber. Forklaring på undergrupper. Baggrund og metode. Grunddata. At få konstateret hiv HIV OG LEVEKÅR resumé en undersøgelse af hiv-smittedes levekår og livskvalitet i Danmark Mie Carstensen & Anders Dahl Hiv-Danmark 2008 Forord Dette er en forkortet udgave af den store rapport Hiv-smittedes

Læs mere

Dagsorden til møde i Forretningsudvalget

Dagsorden til møde i Forretningsudvalget Dagsorden til møde i Forretningsudvalget Dato: Den 15. oktober 2015 Tid: Kl. 16 Sted: Provstebakken 13, 5200 Odense V Dagsorden 46. Godkendelse af dagsorden 47. Udlejning af Grønbæk og Nørlev ferieboliger

Læs mere

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem.

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. Sidste nyt april 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne.

Læs mere

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI Nyhedsbrev januar 2008 Nyheder fra LYLE Dette nummer er blevet redigeret af Jytte Gamby. Louise Aagaard Nielsen skriver opgave i december og er til eksamen et par gange i januar. Indlæg uden underskrift

Læs mere

Ja, det er utroligt, at man her i april kan lave nyhedsbrev med 20 grader udenfor og med dejlig solskinsvejr.

Ja, det er utroligt, at man her i april kan lave nyhedsbrev med 20 grader udenfor og med dejlig solskinsvejr. NYHEDSBREV APRIL 2007 Kære medlemmer! Ja, det er utroligt, at man her i april kan lave nyhedsbrev med 20 grader udenfor og med dejlig solskinsvejr. Den 27. marts 2007 blev der holdt generalforsamling i

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet OM AT VÆRE MENTOR OM AT VÆRE MENTOR i Lær for Livet 1 MENTOR I LÆR FOR LIVET Lær for Livets mentorordning er en del af Lær for Livet, som er Egmont Fondens signaturprojekt. Målet med Lær for Livet er:

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Reumatologisk Ambulatorium Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2016

Nyhedsbrev Juni 2016 Nyhedsbrev Juni 2016, Formand Sommerferien er begyndt for skolerne. Det betyder også, at ferietiden begynder for rigtig mange mennesker - og det betyder, at de frivillige i Bedre Psykiatri Aarhus vil holde

Læs mere

Slå et slag for hjertet!

Slå et slag for hjertet! Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Nyt om Mentorskab. nr. 1, december 2006. Pointer fra seminaret Samtale i centrum

Nyt om Mentorskab. nr. 1, december 2006. Pointer fra seminaret Samtale i centrum nr. 1, december 2006 Nyt om Mentorskab Nyt om mentorskab er nyhedsbrev fra socialfondsprojekt Mentorservice. Det første nummer af nyhedsbrevet sendes ud elektronisk. Fra februar 2007 kan vores nyhedsbrev

Læs mere

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk - et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk Hvem er vi? Foreningen Smertetærskel er en frivillig social forening. Vores forening består af en

Læs mere

Deltager information og informeret samtykke erklæring for den hiv-positive partner

Deltager information og informeret samtykke erklæring for den hiv-positive partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Infektionsmedicinsk Ambulatorium Herning Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

E-Journal. Oktober 2011 21. årgang Patientforeningen Hiv-Danmarks medlemsblad. Oktober 2011. E-Journal

E-Journal. Oktober 2011 21. årgang Patientforeningen Hiv-Danmarks medlemsblad. Oktober 2011. E-Journal 21. årgang Patientforeningen Hiv-Danmarks medlemsblad POSITIV DIALOG ÅBENHED OM HIV? BUNDET AF PILLERNE VI GØR EN FORSKEL, DET GIVER MENING FOR MIG MEDICINSK NYT PAUSER, RESISTENS OG MEDICIN HIV OG DINE

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 Der er mange ting, der gør det enormt svært at gå i gymnasiet, når man mister en forælder. Det var rigtig svært for mig at se mine karakterer dale, netop fordi jeg var

Læs mere

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Ligestillingsudvalget 2013-14 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Det talte ord gælder Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål G og H (LIU d. 2. juni 2014) Tak for invitationen til

Læs mere

CF centret har brug for din hjælp!

CF centret har brug for din hjælp! CF centret har brug for din hjælp! Som vi fortalte på informationsmødet i april (og i CF kontakten på hjemmesiden), har en del af besparelserne i Region Midt også ramt Børneafdelingen. Det er derfor blevet

Læs mere

DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER

DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 173 Offentligt DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Socialministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg torsdag den 6. april 2006 kl. 15.30 (SOU alm.

Læs mere

Mie Carstensen & Anders Dahl Hiv-Danmark

Mie Carstensen & Anders Dahl Hiv-Danmark HIV OG LEVEKÅR en undersøgelse af hiv-smittedes levekår og livskvalitet i Danmark Mie Carstensen & Anders Dahl Hiv-Danmark Om forfatterne Mie Carstensen (f. 1972), er uddannet cand.scient. soc. fra Roskilde

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for akut indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN

FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN OPDATERET 09.12.14 FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN Bornholms Regionskommune står for Folkemødets praktiske rammer. Men det politiske indhold selve festivalens substans bliver leveret af partier, organisationer,

Læs mere

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

INVITATION. Orienteringsaftener. Årsmøde 2010. Maj 2010 20. årgang. Det er stadig muligt at tilmelde sig.

INVITATION. Orienteringsaftener. Årsmøde 2010. Maj 2010 20. årgang. Det er stadig muligt at tilmelde sig. 20. årgang Orienteringsaftener Af Jens Wilhelmsborg, Medicinsk Udvalg Det er stadig muligt at tilmelde sig. Vi glæder os til at se mange af ambulatoriernes brugere, venner, familie, personale og andre

Læs mere

Region Hovedstaden Psykiatri

Region Hovedstaden Psykiatri Region Hovedstaden Psykiatri Psykiatrisk Center Glostrup Opus Valby 3. kvartal 2017 Kære modtager af Opus Valbys nyhedsbrev. Hermed årets 3. nyhedsbrev sommernyhedsbrevet. Jeg håber du får en dejlig sommer,

Læs mere

Seksuelt overførbare infektioner og provokerede aborter

Seksuelt overførbare infektioner og provokerede aborter Seksuelt overførbare infektioner og provokerede aborter Hiv infektioner Anmeldte hiv tilfælde 1997-27 35 3 25 2 15 1 5 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 I 25 afslørede inførelsen af soundex-koder 1%

Læs mere

Bloddo norer og aids FOTO:MICHAEL BO RASMUSSEN SUNDHEDSSTYRELSEN

Bloddo norer og aids FOTO:MICHAEL BO RASMUSSEN SUNDHEDSSTYRELSEN Bloddo norer og aids FOTO:MICHAEL BO RASMUSSEN SUNDHEDSSTYRELSEN Hvad er aids! Aids er en yderst alvorlig sygdom, som skyldes et virus, der kaldes hiv (human immundefekt virus). Dette virus ødelægger organismens

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev efterår 2015

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev efterår 2015 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev efterår 2015 Penge til flyverkursus Bestyrelsen besluttede i efteråret 2014, at der skulle oprettes et Flyverkorps i Lænken. Hvis der opstår situationer i en forening,

Læs mere

Af Flemming Lund Clausen, Produktion, Forskning og Innovation. Udeblivelser i Psykiatrien det kan lade sig gøre at reducere!

Af Flemming Lund Clausen, Produktion, Forskning og Innovation. Udeblivelser i Psykiatrien det kan lade sig gøre at reducere! TTEAM - Tema 35 43 13. februar 6. april 2016 2017 Af Flemming Lund Clausen, Produktion, Forskning og Innovation Udeblivelser i Psykiatrien det kan lade sig gøre at reducere! Det ambulante område i Region

Læs mere

Bilag til Samtalen om samliv og seksualitet med den palliative patient. Masterafhandling ved Masteruddannelsen i Sexologi, Aalborg Universitet

Bilag til Samtalen om samliv og seksualitet med den palliative patient. Masterafhandling ved Masteruddannelsen i Sexologi, Aalborg Universitet Forfatter: Susanne Duus Studienummer 20131891 Hovedvejleder: Birgitte Schantz Laursen Nærmeste vejleder: Mette Grønkjær Bilag til Samtalen om samliv og seksualitet med den palliative patient Masterafhandling

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Det er stort at være medlem af FDB Gør hverdagen bedre Brugsforeningsbestyrelsens arbejde Bestyrelsen for en brugsforening har ansvar for brugsforeningens drift og

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 723 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24.

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Kære læser Denne pjece henvender sig til patienter, der skal i gang med et ambulant behandlingsforløb i Psykiatrien i Region Nordjylland. Patienten

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev sommer 2015 Lænkens sommertræf 2015 Så blev det endelig UGE 27, hvor over 80 glade voksne og børn tog afsted til Laugesens Haver nær Herning for at hygge sig i en lille

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere