Folkebevægelsen mod EUs medlemmer og venner samler underskrifter for folkeafstemning. Fotos: Ungdom mod EU, Ib Christensen og Hans Hansen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkebevægelsen mod EUs medlemmer og venner samler underskrifter for folkeafstemning. Fotos: Ungdom mod EU, Ib Christensen og Hans Hansen."

Transkript

1 FOLK i Nr. 6 September 2007 BEVÆGELSE D o k u m e n t a t i o n o g d e b a t o m u n i o n e n U d g i v e t a f F o l k e b e v æ g e l s e n m o d E U Læs i øvrigt Lederen af Ditte Staun I medvind Side 2 Engrossalg reddet fra EU-trussel Politisk pres ændrede udmøntning af forordning efter Folkebevægelsen rejste sagen Side 3 Traktaten fjerner vetoret på masser af områder Danmark kan i fremtiden påtvinges flere EU-love Side 3 Reformtraktaten består til 96 procent af samme tekst Analyse af Drude Dahlerup fra tænketanken NyAgenda Side 4 EU-debat på festival Ungdom mod EU på Langelandsfestival Side 5 Folkemøde og åbent landsmøde oktober i Rødovre Side 6 Folkebevægelsen mod EUs medlemmer og venner samler underskrifter for folkeafstemning. Fotos: Ungdom mod EU, Ib Christensen og Hans Hansen. Skal vi snydes for afstemning, fordi omslaget er skiftet? Folkebevægelsen mod EU kræver folkeafstemning om næste EU-traktat ikke kun i ord, men også i handling. Indtil videre er omkring underskrifter indsamlet på det retfærdige krav, der bl.a. støttes af de fleste danskere i EU-parlamentet. Fem ud af ni partier ved et kommende folketingsvalg bakker op Ved Roskilde Festival, Lange - lands festival, Tønder Festival, på markedspladser, torve, gågader og stræder over alt i landet har Folkebevægelsen mod EUs komiteer, medlemmer og venner samlet underskrifter ind i sommerens løb. Og selvom mange har været væk på ferie, selvom de første dages medieopmærksomhed efter junitopmødet forlængst er drevet over, så er der efter alt at dømme kommet omkring underskrifter. Sådan lyder vurderingen på lands - sekretariatet. Og de bliver ved med at komme ind. Vi møder stor velvillighed og et ønske om en åben og fair debat både fra tilhængere og modstandere. Det er dejligt at opleve, og vi fortætter indsamlingen, mens vi venter på, at statsministeren skal mande sig op og udskrive dén folkeafstemning, som et overvældende flertal ønsker, fortæller talsperson for Folkebevægelsen mod EU Ditte Staun, der har været på turné i Jylland. Indholdet er i realiteten det samme. Juridisk set er der tale om traktater, og som sådan kan de ratificeres af de nationale parlamenter. Men substansen er fortsat forfatningstraktaten. Tidligere formand for EU-konventet, EU-grundlovens hovedforfatter Valery Giscard d Estaing Den store sympati for kampagnen er også synlig på hjemmesiden hvor en lang stribe mere eller mindre kendte folk på tværs af syn på EU og partipolitik opfordrer til at skrive under herunder skuespillerne Morten Grunwald og Janus Nabil Bakrawi, formand for LO Århus og socialdemokratisk gruppeformand i Århus byråd Hans Halvorsen, formand for de konservative i Odense Øst og tidl. KU-landsformand Lasse Bork Schmidt og tidl. MEP for SF Pernille Frahm. Men Folkebevægelsen ser gerne, at flere bidrager mere til indsatsen for en afstemning. Vi opfordrer alle organisationer, partier og medier til at støtte indsamlingen eller selv organisere indsamlinger, siger Ditte Staun. Flertal af MEP er ønsker afstemning Alle meningsmålinger har vist, at et flertal af danskerne ønsker folkeafstemning. Kravet støttes også af et flertal af de danske EU-parlamentarikere (Søren Søndergaard (Folkebev.), Jens-Peter Bonde (Junibev.), Margrethe Auken (SF), Mogens Camre (DF), Christel Schaldemose (S), Ole Christensen (S), Anders Samuelsen (Ny Alliance) og Gitte Seeberg (Ny Alliance). Jeg kan godt se, at det ikke nytter noget at være tilhænger af et samarbejde, hvis det kniber med at få folk med på de ideer og tanker, der skabes og udvikles i EU, forklarer MEP Ole Christensen (S). Man lovede befolkningen en afstemning i forhold til den oprindelige traktat. Og der er ikke den store forskel på den gamle traktat og den, der ligger nu. Så man skylder befolkningen en afstemning, sagde formanden for Ny Alliance MF Naser Khader til Information allerede den 20. juli. Jeg vurderer, at man kan finde 98 pct. af substansen i EU-forfatningen i den fremtidige traktat. Omslaget er blevet skiftet, men ikke indholdet. Spaniens udenrigsminister Mi - guel Angel Moratinos Politikerne skylder befolkningen en folkeafstemning. Derfor bør alle demokratisk sindede med- Fortsætter på side 2...

2 2 Folk i Bevægelse nr. 6/2007 LEDER I medvind Af Ditte Staun, talsperson for Folkebevægelsen mod EU Nogle gange glemmer vi det. At vi har det med at sejre. At trods alle odds med massive ja-kampagner for stadig mere EU og med en stærk overvægt af ja-medier ja, så har danskerne, svenskerne, nordmændene, svejt - serne, irerne, hollænderne og franskmændene en dejlig vane med at sige nej til (mere) EU. Når vi altså bliver spurgt. Denne gang handler den fælles kamp om netop at blive spurgt som vi jo da vist oprindeligt er blevet lovet. Og igen er det skønt at kunne konstatere, at vi er godt på vej. Vi har nu indsamlet over underskrifter (!) på gader og stræder, via hjemmesiden, sms-kæder osv. Underskrifter fra danskere, som også vil have en folke - afstemning. Samtidig viser meningsmålingerne stadigvæk et solidt flertal i befolkningen. Så det er bare med at blive ved. Vi kan jo passende tage en indmeldelsesblanket og en folder med, som de mange modstandere, vi møder, kan få som belønning og husk, at det kun tager to minutter at blive medlem af Folkebevægelsen, når man er så heldig at møde en af os på gaden. En rigtig god side - gevinst ved at stå derude med dette indlysende budskab har nemlig vist sig at være en tilstrømning af medlemmer. En anden sidegevinst er, at det er rigtig, rigtig sjovt, for folk er glade for at se os. Også de mange tilhængere, der ønsker, det skal gå ordentligt for sig, som en ung kvinde formulerede det over for mig i Holstebro. Vi har altså underskrifterne og meningsmålingerne, der viser, at vi er i medvind. En tredje motiverende faktor er, at der i samtlige opstillede partier findes folketingsmedlemmer og kandidater, der ønsker en folkeafstemning. Det er i skrivende stund officiel politik i fem ud af ni partier, men de sidste fire skal med. Så når du kommer hjem efter et par timer på gaden forvisset om, at de fulde underskriftslister er på vej til sekretariatet i Tordenskjoldsgade i en tyk kuvert og med et tilfreds smil på læben, kan du jo passende skrive et læ serbrev og afkræve folketingskandidaterne i lokalområdet svar på, om de vil støtte et krav om en fair, åben og grundig debat forud for en folkeafstemning om EU-forfatn.., øh, Reformtrak..., om den næste EU-traktat. Det gør det også sjovere og meget motiverende, at mange af vores naboer i de andre europæiske lande enten har fået løfte omm en folkeafstemning eller kæmper hårdt for at få det. Eksempelvis vil der blive afholdt afstemning i Irland, og briterne lægger et enormt pres på den nye premierminister. Gordon Brown er kendt for at være en tand mere kritisk over for Bruxelles end sin forgænger (andet er vel heller ikke muligt?), så vi må krydse fingre for, at der bliver folkeafstemning i Storbritannien. Det kan nemlig ikke blive andet end et rungende nej! Foto: Jeffery Richt Selvom tegnene på endnu en sejr er der, må vi ikke læne os tilbage. Vi skal nu intensivere underskriftsindsamlingen og presset, så det bliver umuligt at modstå. Vi skal sikre, at statsministeren må finde den rette grimasse frem og tage til oktober-topmøde med et utvetydigt folkeligt mistillidsvotum, der giver mindelser om de seneste to sejre i 1992 og Så det er bare at ønske forsat god (med-)vind. Skal vi snydes for afstemning... Fortsat fra forsiden lemmer af de såkaldte ja-partier stille krav om, at deres partier lover en afstemning i læserbreve, udtalelser, vedtagelser, i partiforeninger, på møder, generalforsamlinger, landsmøder og lignende, siger Ditte Staun og roser de EU-positive tilhængere af en afstemning. Afstemning et valgtema Hvis statsminister Anders Fogh Rasmussen beslutter at udskrive folketingsvalg, har forretningsudvalget i Folkebevægelsen vedtaget at sætte fokus på spørgsmålet om en folkeafstemning. Kommende folketingsmedlemmer bør respektere folkestyret og give befolkningen reel demokratisk indflydelse, siger Karina Rohr Sørensen, der også er talsperson for Folkebevægelsen mod EU. Fem af de ni partier, der stiller op ved folketingsvalget, ønsker folkeafstemning: Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Kristendemokraterne, Ny Alliance og Dansk Folkeparti. Det er endnu uvist, hvordan Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Venstre stiller sig. Men inden for disse partier er der også mange tilhængere af en folkeafstemning også blandt deres folketingskandidater. Udskrives der valg, vil Folkebevægelsens hjemmeside vise, hvor hver kandidat står. Nyt fra Parlamentet STATSMINISTEREN EU-parlamentet har holdt sommerferie 17. juli til 27. august. Men inden da er der et par sager at berette kort om. Rejsecirkus ikke til debat 11. juli afviste et flertal i parlamentet at gøre parlamentets kostbare rejsecirkus mellem Bruxelles og Strasbourg til et punkt på EUlandenes regeringskonference i efteråret. 370 stemte imod, mens 280 stemte for punktet. Blandt de sidste var Folke - bevægelsens Søren Søndergaard, der nu opfordrer Folketingets Europaudvalg til at sætte sagen på regeringskonferencens dags - orden. Post-liberalisering Samme dag gav et stort flertal i EU-parlamentet grønt lys for en betænkning, der liberaliserer postmarkedet fra 2011 for alle forsendelser, der vejer under 50 gram. Parlamentets vedtagelse bekræfter endnu engang, at EU sætter markedet først. Totalliberaliseringen af postservicen handler om at forbedre forholdene for de private postkoncerner og store erhvervskunder, men på bekostning af forbrugerne, de ansatte og mil - jø et, siger Søren Søndergaard, som stemte imod. Blyantspenge Få dage efter parlamentarikerne gik på ferie, gik dagbladet Politiken i kødet på, hvordan de administrerer og bruger de såkaldte blyantspenge. 7 af de 14 parlamentarikere ville ikke oplyse noget. Søren Søndergaard oplyste, at han sender alle pengene til Folkebevægelsen i Danmark, der administrerer dem. Han sagde til Politiken, at de kunne få mere at vide hos sekretariatet i København, der ikke har hørt fra avisen. af Carsten Graabæk

3 Folk i Bevægelse nr. 6/2007 Traktaten fjerner vetoret på masser af områder Mod Folketingets vilje kan Danmark i fremtiden påtvinges EU-love inden for bl.a. ulandsbistand, energipolitik og asylpolitik. Det fremgår af udkastet til den nye traktat, der ligner EU-grundloven også når det gælder nye områder med flertalsbeslutninger Den nye EU-traktat vil fjerne dansk vetoret på endnu flere politik-områder, så vi kan blive på - tvun get EU-love mod vores vilje. Selvom dansk lovgivning og politik i stigende grad er blevet underkendt og ugyldiggjort af EU, når vi er kommet i mindretal, så er der dog stadig en del politik-områder, hvor vedtagelser kræver enstemmighed. Men det antal bliver mindre med den nye traktat, som flytter en lang række områder fra afgørelser ved enstemmighed til flertalsafgørelser. De danske myndigheder er meget tilbageholdende med at oplyse, hvilke områder det er. De undskylder sig med, at det endnu ikke er endeligt forhandlet på plads. Men på baggrund af topmødet i juni ligger der allerede et udkast til den nye traktat. Og for forsker og politisk analytiker ved European Policy Centre, Sara Hagemann, virker det ikke Engrossalg reddet fra EU-trussel EU-forordning hindrede føde - varernes frie bevæge lighed i Danmark. Men politisk pres ændrede den danske ud - mønt ning, efter at Folke - bevægelsen rejste sagen svært at redegøre for, hvilke områder der efter alt at dømme flyttes til flertalsafgørelser. Der er enkelte områder, der er blevet ændret på topmødet og nogle, der endnu forhandles. Men det er mange af de samme områder som i EU-forfatningen, så vi har egentlig kendt listen i to og et halvt år, siger Sara Hagemann. EU-grundlovens liste På EUs egen hjemmeside (europa.eu/ scadplus/constitution/ majority_en. htm) kan man se, hvilke områder EU-forfatningen talte om. Det er bl.a. inden for: Retspolitik Asylpolitik og grænsekontrol Ulandsbistand Militært samarbejde Energi Rumfart Transportpolitik Kultur og idræt Patentrettigheder Den økonomiske politik (ØMU) Sammensætning og karakter af rådgivende organer Regler for EUs administrative organer EUs budget Aftaler hvis et medlemsland vil forlade EU Selvom der ikke formelt er nogen endelig formel liste, så viser ovennævnte, hvad planen er. Store lande styrkes i 2017 Den nye traktat rummer også EUgrundlovens regler for flertalsafgørelser, der som noget nyt kræver, at flertallet repræsenterer 65 pct. af den samlede befolkningsmasse i EU. Det betyder, at de store lande nemmere kan blokere vedtagelser og dermed i højere grad lægge linien end de øvrige. Denne bestemmelse, som skulle træde i kraft 1. november 2014, faldt som bekendt og med rette Polen for brystet ved topmødet i juni. Deres protester medførte nog le klausuler, så bestemmelsen reelt først ser ud til at træde i kraft 31. marts Ajour Brown ignorer krav om afstemning En meningsmåling viser, at 82 pct. af briterne ønsker folkeafstemning om næste EU-traktat. Den britiske avis Telegraph har indtil videre indsamlet over underskrifter på kravet om en afstemning. Men i forbindelse med den tyske forbundskansler Angela Merkels besøg i London fastslog premierminister Gordon Brown, at traktaten skulle ratificeres af parlamentet, ikke af befolkningen. Kilde: Britiske forbund kræver afstemning De to britiske forbund GMB og RMT kræver folkeafstemning om den næste EU-traktat. RMT (The National Union of Rail Maritime and Transport Workers) opfordrer ligefrem til, at fagbevægelsen rejser en egentlig nej-kampagne. Kilde: Telegraph Svensk indsamling for afstemning I begyndelsen af juli er der blevet oprettet en portal, som vil samle organisationer og kampagner om underskriftsindsamling for en svensk folkeafstemning om den næste EU-traktat (EUs nye grundlov). Kilde: Traktat-debat i Slovenien Jesper Morville fra Folkebevægelsen og det svenske rigsdagsmedlem Max Andersson (Miljøpartiet) på vej til økumenisk gudstjeneste i bjergene i forbindelse med en EU-kritisk sommerlejr i juli i Slovenien arrangeret af bl.a. TEAM. Omkring 100 deltagere fra over en halv snes lande dis - kuterede bl.a. EU-forfatningens nye udgave, mulighederne for folkeafstemning i de enkelte lande og strategier. Foto: Lave K. Broch Kilde: Folkebevægelsens internationale udvalg EU-nationalisme på vej EU forsøger gennem uddannelsessystemet, europæiske symboler og en særlig EU-retorik at sætte lighedstegn mellem EU og europæisk kultur og dermed skabe en EU-nationalfølelse. Indtil videre er EU-nationalismen dog mest udbredt blandt politikere og ikke i den brede befolkning, viser et nyt speciale. Kilde: Dagbladet Information EU-forordning truer slagterhåndværk stod der på den lille forside af Folk i Bevægelse 1. december sidste år. Og der var kød på historien. Det handlede om butikken Slagter Munch i Skagen, som sælger håndlavede håndværksprodukter til turisterne om sommeren, mens det mindre salg om vinteren suppleres af et mindre en - grossalg til restauranter, osteforretninger og lignende bl.a. på Sjælland. Det har butikken gjort i omkring 20 år. Men fra 1. januar 2007 havde en EU-forordning delt Danmark op i tre regioner Sjælland, Jylland og Fyn. Ville Slagter Munch sende en pølse til København, så skulle han have autorisation til hele EU, hvilket krævede kostbare foranstaltninger gennemført. Men det er jeg slet ikke interesseret i, sagde den frustrerede butiksindehaver Jens Munch. Jeg kan slet ikke forstå det. Det kan ikke være af hensyn til sundheden. Turen til København tager kun timer. Vores pølser kan holde i tre måneder, og skinkerne kan holde i 12 måneder. Han forsøgte først forgæves at få dispensation. Så fik han lavet foranstaltningerne, hvilket pressede økonomien. Og ved fjerde forsøg på at få den påtvungne au to ri - sa tion fik han det. Men det var så slet ikke nødvendigt til sidst. Da Folk i Bevægelse udkom med historien sidste år, udsendte Folkebevægelsen mod EUs talsperson Ditte Staun en pressemeddelelse med overskriften EUs regler hindrer fødevarers frie bevægelighed i Danmark. Hun sendte også et åbent brev til til fødevareministeren, Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Folketingets Europaudvalg for at sætte fokus på sagen. I skrev om det. Så begyndte pressen at ringe. Og så stillede politikerne sig i kø selv regions - borg mesteren mente ikke, at det Jens Munch og hans ansatte i Skagen kan fortsat sende skinker til København. Han fik sin påtvungne EU-autorisation. Men efter at Folkebevægelsen rejste sagen, blev den danske udmøntning af EUforordningen ændret, så autorisationen alligevel ikke er nødvendig. Foto: Peter Broen kunne være rigtigt. Nu er reglen blevet lavet om, så Danmark er blevet én region, og ting er som før, fortæller Jens Munch. Mange af foranstaltningerne, som han måtte lave, er han glad nok for. Men han ville måske gerne have brugt pengene anderledes. Nogle af Jens Munchs kollegaer havde større problemer med at overskue de investeringer, som en EU-autorisation krævede. Men de er nu reddet. Den danske udmøntning blev ændret, efter at Folkebevægelsen rejste sagen. Arrestordre bruges til bagateller Politiets mulighed for at få udleveret mistænkte tværs over grænserne i EU bruges i så stort omfang, at EU-toppen mener, at man bør overveje en bagatelgrænse. Et notat fra EU viser, at nogle medlemslande kræver folk udleveret for selv de mindste sager. I en sag krævede et land en mand udleveret, fordi han var mistænkt for tyveri af to bildæk. I et andet tilfælde var det tyveri af en pattegris, der lå bag en arrestordre. Kilde: Danmarks Radio Danmark vil bruge miljøgaranti Danmark accepterer ikke EUs nye regelsæt om madsminke, dvs. nitrit i kødprodukter. Miljøgarantien skal på arbejde. Den såkaldte miljøgaranti er oftest ikke noget værd. Derfor vil Folkebevægelsen mod EU kraftigt opfordre regeringen og Folketinget til at stå fast på dansk fødevare- og sundhedspolitik, har talsperson Ditte Staun udtalt. Kilder: Berlingske Tidende m.m. Ønsker større aktindsigt i EU EUs institutioner bør forbedre borgernes aktindsigt. Reglerne bør omfatte alle institutioner, og flere eksperters navne skal offentliggøres, mener Danmark. Kilde: Kristeligt Dagblad Salg til Burma truer EUs våbenembargo Amnesty fastslår i ny rapport, at seks EU-lande, bl.a. Sverige, er involveret i salg af kamphelikoptere til militærstyret i Burma. Kilde: Dagbladet Politiken

4 4 Folk i Bevægelse nr. 6/2007 Reformtraktaten består til 96 procent af samme tekst De franske og hollandske vælgere er ikke blevet imødekommet i den nye reformtraktat, som blev forelagt den 23. juli på fransk. Den nye tekst er en forfatning af gavn, om end ikke mere af navn. Her gengives tænketanken NyAgendas (www.nyagenda.dk) omfattende sammenligning mellem den forkastede forfatningstraktat og den nye reformtraktat. Den viser, at der stort set er tale om samme tekst. Ændringerne er meget få og primært symbolske (flag, hymne mv.) Af Drude Dahlerup Endelig kom der en tekst men desværre kun på fransk! I måneder har man bag lukkede døre brygget på en ny tekst til erstatning af det forfatningsforslag, som de franske og hollandske vælgere forkastede. Hvis formålet var at imødekomme de kritiske befolkninger, kan man roligt konkludere, at det ikke er lykkedes. De mange nye kompetencer, som EU fik med forfatningsforslaget, er næsten uændret indskrevet i den såkaldte Reformtraktat. De få ændringer, der er foretaget, er primært symbolske: Flaget, hymnen og motto er taget ud af teksterne men tages dog hermed næppe ud af brug. En forfatning af gavn, men ikke mere af navn Regeringscheferne og Kommissionen har endelig forstået, at der er stor folkelig modstand mod at skabe en egentlig forfatning for EU. EU-konventets formand, den tidligere franske præsident Valery Giscard d Estaing yndede at parallelisere til det forfatningsgivende konvent i Philadelphia, som lagde grunden til Amerikas Forenede Stater. Men det sagde de franske og hollandske vælgere nej til. Den danske folkeafstemning, der var fastlagt til september 2005, blev som bekendt aflyst, så danske vælgere fik aldrig lejlighed til at sige deres mening om forfatningsforslaget. Man må spørge, om reformtraktaten indeholder så mange ændringer, at man kan tale om et helt nyt forslag, som skal imødekomme skeptikerne? Kun 10 ud af 250 paragraffer ændret Rent teknisk har man skrottet en samlet forfatning og i stedet lavet ændringsforslag til de eksisterende traktater, der herefter benævnes Traktaten om Den Europæiske Union og Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde. Men en nærmere analyse viser, at det er de samme formuleringer, der nu er skrevet ind i reformtraktaten. Den engelske liberale tænketank Open Europe konkluderer, at det til 96 procent er identiske paragraffer. I skemaet på denne side, der er en lettere omarbejdet version af Open Europe s analyse, sammenlignes forfatningsforslaget og reformtraktaten. Der findes som nævnt endnu kun en fransk udgave, hvilket er uhyrligt forstod alle regeringschefer, hvad de tilsluttede sig? Let ironisk anfører Open Europe, at det ikke er så kompliceret at lave en ny oversættelse, fordi kun 10 ud af de gamle 250 paragraffer er ændret. Lyt til de forskellige meldinger fra toppolitikerne. Mens franske og hollandske politikere fremhæver forskellen mellem det forkastede forfatningsforslag og den nye reformtraktat, så understreger andre toppolitikere i Europa, at der ikke er sket reelle ændringer, og at indholdet stort set er identisk. Udenrigsminister Per Stig Møller træder nærmest vande i ministeriets første redegørelse om reformtraktaten. Han indrømmer, at man med selve ordet forfatning var gået for langt. Men samtidig siger den 9 siders lange tekst stort set intet om relationen mellem forfatningsforslaget og reformtraktaten, bortset fra teknikaliteter. Er det den samme tekst eller ej? I EU-parlamentets konstitutionsudvalg be kræftede Valery Giscard d Estaing forleden, at indholdet af hans forfatningsforslag stort set er intakt, Spaniens Zapatero og Finlands Europaminister har lige ud sagt, at det er samme pakke, der blot er pakket pænere ind. Mange af disse citater kan ses på Open Eu rope s hjemmeside og eller Urimeligt ikke at holde folke - afstemning om reformtraktaten Læs skemaet ikke kun for at se, hvor få ændringer, der er sket med reformtraktaten. Læs også skemaet for at genopfriske din viden om alle de ændringer, som ligger i både forfatningsforslaget og reformtraktaten. De er markeret med. Som det ses, er der tale om en stærk forøgelse af EUs magt. Det er derfor demokratisk yderst betænkeligt, hvis vælgerne i Danmark såvel som i de andre EU-lande, f.eks. Frankrig, Holland og Sverige, ikke får mulighed for at tage stilling til, hvad der reelt er af ændring af de enkelte landes forfatninger. For Danmarks vedkommende må den foreslåede overførsel af kompetence fra medlemsstaterne til EUs institutioner bedømmes som langt mere vidtgående end den nedlæggelse af Landstinget og ændring af tronfølgeloven, som vi stemte om ved sidste grundlovsændring i Vetorettens betydning i demokratiperspektiv Justitsministeriet plejer at fortolke det således, at overgang fra vetoret til flertalsaf gø - relser ikke er suverænitetsafgivelse i grundlovens forstand. Dette er en yderst tvivlsom fortolkning. Vetoretten har stor betydning. Overgangen til flertalsafgørelser tolkes i Per Stig Møllers kommentarer til reformtraktaten alene som en effektivisering i lyset af, at EU nu har 27 medlemmer. Men vetoretten har stor betydning set i et demokratiperspektiv. Af to hovedgrunde: For det første gør overgang til flertalsbeslutninger det nærmest umuligt for befolkningerne og de nationale parlamenter at stille deres valgte repræsentanter, dvs. ministrene som sendes til ministerrådsmøderne i Bruxelles, til ansvar. Det er svært nok allerede. For det andet ligger der i det gamle krav om enstemmighed i hvert fald i princippet et pres i retning af en mere deliberativ forhandlingsform, hvor man skal forhandle sig frem til enighed. Alle de, som taler så varmt for EU som et ideelt forum for deliberation, burde deltage i kritikken af, at man nu foreslår overgang til flertalsbeslutninger og fjernelse af vetoretten på ca. 40 nye områder, som det fremgår af skemaet. Reformtraktatens tekst, som indtil videre kun foreligger på fransk, finder man på EUoplysningens hjemmeside: Her finder man også udenrigsminister Per Stig Møllers kommentar (forord) til den såkaldte reformtraktat. Forfatningsforslaget kontra reformtraktaten De vigtigste nyskabelser i det forkastede forfatningsforslag sammenlignet med reformtraktaten. Er der tale om samme indhold under et nyt navn? FORFATNINGSFORSLAGET nyt i forhold til nugældende ret REFORM-TRAKTATEN stort set identisk med forfatningsforslaget Institutionelle ændringer EU præsident Flertalsafstemning i dele af udenrigspolitikken EU diplomatisk service EU udenrigsminister Uændret, dog forbliver navnet: Høje repræsentant Ministerrådet får kompetence til selv at ændre traktaten 3. søjle nedlægges: EU-domstolen får vold- somt øget kompetence i retspolitikken EU-parlamentet vælger præsidenten Ikke mere en kommissær pr. land Ændret stemmefordeling, dog først fra 2014 Nationale parlamenters høringsret Ny formulering EU bliver juridisk enhed EU-rettens forrang Taget ud, men protokol henviser til EU-domstolens praksis med forrang EU-offentlig anklager Lettere at lave forstærket samarbejde Vetoretten fjernes på 40 nye områder Ret til at udtræde Hymne, flag etc. Fjernet fra teksten (men ikke i virkeligheden) Charter om fundamentale rettigheder Indskrevet Socialpolitik, økonomisk politik og off.service Mere magt til EU i socialpolitikken og mere koordination af socialforsikringer Nye EU-kompetencer over økonomisk koordination Nye EU-kompetencer over beskæftigelsespolitikken Nye EU-kompetencer over handels- og investeringspolitikken Vetoretten fjernes vedr. flere Centralbanks beslutninger Formalisering af og øget kompetence til Euro-gruppen Nye EU-kompetencer i sundhedspolitikken Nye EU-kompetencer vedr. off.service Fjernet fra teksten, men gives via en reference til Chartret formentlig samme juridiske status som tidligere Retslige- og indre anliggender Den mellemstatlige søjle 3 nedlægges, hvilket. Danmark gives mulighed indebærer stærkt forøget magt til EU-dom- for at omdanne det retlige forbehold stolen, EU-kommissionen og EU-parlamentet til opt-in fra sag til sag. En sådan ænpå det politi- og strafferetlige samarbejde dring kræver dog folkeafstemning i DK iflg. Udenrigsministeriet. Nye EU-kompetencer til at harmonisere civilret og strafferet Mere magt til Europol Eurojust får magt til at starte undersøgelser af EU borgerne Udenrigs- og forsvarspolitik Ny a la NATOs med forpligtelse til at komme et medlemsland til hjælp i tilfælde af væbnet angreb. Fælles sikkerheds- og forsvarspolitik, som vil føre til et fælles forsvar Andre områder, hvor vetoretten bliver fjernet Vetoretten fjernes i energipolitikken Vetoretten fjernes i rumfartspolitik Vetoretten fjernes i videnskabspolitikken Vetoretten fjernes i sportspolitikken Vetoretten fjernes over det årlige budget

5 Folk i Bevægelse nr. 6/ ungdomssiden Ungdomssiden er Ungdom mod EUs faste side i Folk i Bevægelse. Her fortæller skiftende Ungdom mod EU ere om aktuelle ungdoms - vinkler på EU-modstanden. EU-debat på festival Rina Ronja Kari er talsperson for Ungdom mod EU, hun er desuden aktiv i København og sidder i lands ledelsen på 4. år. Ungdom mod EU gentog sidste års succes med fremstød og aktioner ved årets Langelandsfestival Af Rina Ronja Kari og Christian Bierlich Langelandsfestivalen er en årlig, hyggelig festival i Rudkøbing, Langeland. Festivalen bliver først skudt rigtigt i gang om onsdagen, men alligevel er der summen, mange mennesker og masser af aktiviteter allerede fra om søndagen. I år mødte man blandt andet Ungdom mod EU. EU-modstanden havde en bod og var i øvrigt til stede over hele festivalen. Musikken Musikudbuddet på festivalen var primært danske bands i den så - kaldte evergreen -kategori. Den ubetinget bedste koncert blev leveret af Kim Larsen. En enkelt politisk kommentar blev der også plads til, selvom han dog ikke nævnte EU med et ord. Igen i år var der Rap Fight på programmet hver aften. To rappere gør sig morsomme på hinandens bekostning og ser, hvem der er den bedste. Publikum afgør ved et klap-o-meters mellemkomst hvem der vinder dysten. Som det kan ses andetsteds, er nogle af deltagerne også politisk bevidste Ungdom mod EU fik et interview med rapperen Fantomet. Politikken Afstemningen om traktaten var naturligvis det emne, der var med i bagagen. Ungdom mod EU havde det erklærede mål at indsamle underskrifter på festivalen og det lykkedes! Selv en repræsentant fra Euro - pabevægelsen, som også var til stedet på festivalen, måtte bukke under og skrive under på kravet om en folkeafstemning. Der var mange positive tilkendegivelser, og selvom det er rart at have underskrifter med hjem, er det bedre at vide, at man har fået så mange mennesker til at tage stilling til EU. Udover kravet om en afstemning var der også masser af plads til generel debat om EU. Flere unge mennesker blev så overbeviste, at de meldte sig ind i Ungdom Terrorist? Han er forklædt, krydser grænser uden nogens vidende og efterlader mystiske pakker i folks hjem. mod EU og der blev delt balloner og bunker af flyers og andet materiale ud. Julemanden anholdt Det lykkedes også at lægge lidt til den gode festivalstemning fra vores side. Til stor skræk for de omkringstående børn blev julemanden anholdt for at overtræde EUs terrorlovgivning. Det lidt ældre publikum morede sig meget over aktionen, og der er ingen tvivl om, at de tilhørende flyers blev læst Rap Fight En af finalisterne fra Langelandsfestivalens Rap Fight var den unge rapper Fantomet. Til daglig lyder han det mere normale navn Mads. Ungdom mod EU mødte ham til en snak om hip hop, politik og om at komme ud til folk. Freestyle find på det på stedet Når man deltager til Rap Fight på festivalen, finder man på teksten hen ad vejen. Det gør det mere udfordrende, når man hele tiden skal holde styr på nye linjer. Når jeg laver numre, har jeg gerne et budskab, jeg vil have ud. Når man freestyler, skal budskabet være meget mere simpelt, fortæller Fantomet. Jeg synes rapgenren er den genre, der bedst kan indeholde flest budskaber. Musikken er et godt talerør til at komme ud med hvad man mener. grundigt. Det er alligevel ikke så normalt at se julemanden blive anholdt; og slet ikke i starten af august. Ud over julemanden fik festivalen også besøg af en flok pirater, der var på jagt efter skatteborgernes penge, der forsvinder nede i EU og det er ikke nemt at finde rundt i EUs kæmpe økonomi. Nogle af dem, der får glæde af alle pengene, er køerne. En gruppe køer gik derfor rundt på festivalpladsen og takkede mange gange. Når man er ko i EU, har man det godt. Hver eneste ko kan flyve jorden rundt på businessclass og stadig have råd til at købe toldfrit for de penge, der deles ud i landbrugsstøtte. Fotos: Rina Ronja Kari Samtidig mener Fantomet, at kan være en god måde at få fat på de unge mennesker på og starte en diskussion med dem på. Han understreger dog samtidig, at det er nødvendigt med nogle rigtige holdninger, det hele må ikke gå op i, hvad der er det nyeste på MTV. Den politiske sang Det politiske træder også tydeligt frem, når Fantomet f.eks. har væ - Christian Bierlich. Kasserer for Ungdom mod EU og aktiv i Ungdom mod EU-København. Han har været med i Ungdom mod EU siden Du kan altid få fat i Ungdom mod EU gennem vores hjemmeside: ret med til at lave en rap om EU. Vi sad og brainstormede. Så havde vi en diskussion om EU, og så tænkte vi, at vi ligeså godt kunne lave den i musikalsk form. EU er et meget komplekst emne, forklarer Fantomer. Sangen omhandler mange temaer om EU, bl.a. er den meget kritisk overfor EUs toldmure. Det er også et emne, som Fantomet hiver frem flere gange i løbet af interviewet som kritik af EU. Han nævner bl.a., at han gerne vil have ophævet toldmurene og at man begynde at handle fair med den 3. verden. Fantomet arbejder netop nu på en ny plade. Den nye plade kommer ikke til at være udtalt politisk, men mere med fokus på socialrealistiske enkeltsager, der skal illustrere vores samfund. Man kan høre eksempler på Fantomets musik på

6 6 Folk i Bevægelse nr. 6/2007 NYT FRA KOMITEERNE Indsamling i Roskilde Folkemøde og åbent landsmøde Alle er velkomne! Den nye EU-traktat og kravet om af - stemning er på dagsordenen, når EU-modstanden sam - les i forbindelse med landsmødet den oktober Af Svend Erik Christiansen, Roskilde ROSKILDE: Folkebevægelsen mod EU var på Stændertorvet lørdag den 7. juni for at samle underskrifter for en folkeafstemning om den nye EU traktat. Langt hovedparten af dem, der blev kontaktet, var positive overfor Giv et bidrag til et stærkt nej Vi har brug flere penge for at nå målet og ruste os økonomisk til kommende udfordringer Af Poul Gerhard Kristiansen Folke - bevægelsen på Stænder - torvet i Roskilde. Foto: Svend Erik Christensen en folkeafstemning og mange skrev under. Det er afgørende for demokratiet og den folkelige debat, at den nye EU forfatning kommer til folkeafstemning, siger Ally Ras - mussen fra lokalkomiteen i Roskilde. Folkebevægelsen fortsætter underskriftsindsamlingen hen over sommeren og efteråret. Unionen ønsker en ny traktattekst. Mange stærke kræfter ønsker EU-grundloven gennemført trods det franske og hollandske nej i Og alle lederne i EU vil undgå folkeafstemning. Derfor venter både en kamp for en folkeafstemning og for et nej. Og det koster. Indtil nu har vi i år indsamlet kroner. Det er godt, men desværre ikke nok. En måde at støtte på er at bestille Sven Skovmands Politikens Verdenshistorie til 300 kroner eller hans firebinds Danmarkshistorie i ny udgave til 500 kroner begge signeret af forfatteren. Ud over denne pris tillægger vi portoudgiften. De fleste penge ved salget af disse bøger går til Folkebevægelsen mod EU. Ring til sekretariatet på og bestil eller hør nærmere. Du kan også støtte Folkebevægelsen mod EU mere direkte. Anskaf dig et girokort f.eks. på et Folkebevægelsen på Vorbasse Marked. Foto: Hans Hansen På Vorbasse marked Af Hans Hansen, Esbjerg VORBASSE: Folkebevægelsen mod EU i Esbjerg var på Vorbasse Marked lørdag den 21. juli. Vi var fem aktivister, der med krum hals og gå på mod gik i gang med at samle underskrifter. Vi samlede præcis 358 underskrifter på fire og en halv time med gode pauser indlagt. Fed oplevelse. Vi solgte også t-shirts og fik mange gode snakke. posthus. Pengene skal indsættes på giro Man kan desuden overføre til vores konto i Folke - sparekassen i Silkeborg konto reg.nr nr Der er mange andre måder at støtte os økonomisk på indsamling ved gadeaktioner, loppemarkeder, ansøgninger ved fagforeningsgeneralforsamlinger og meget andet. Kontakt din lokalkomite og/eller sekretariatet og hør nærmere. På forhånd tak. I weekenden den oktober holder Folkebevægelsen mod EU landsmøde på Valhøj Skole i Rød - ovre. Landsmødet er ikke kun for en lukket eller udvalgt skare. Det er åbent for alle medlemmer, hvad end man vil deltage som delegeret eller som gæst uden stemmeret. I begge tilfælde er tilmeldingsfristen den 17. oktober og der er et deltagergebyr (nogle lokalkomiteer yder tilskud til gebyret). Vil man gerne være delegeret, skal man vælges i sin lokalkomite. Mange steder sørger lokalkomiteerne for at annoncere møder med delegeretvalg i Folk i Bevæ - gelse. Men det er ikke alle komiteer, der er lige velfungerende. Vil du vide mere om din lokalkomite eller lokale kontaktperson eller vil du høre på mulighederne for at deltage på landsmødet, så ring til sekretariatet på telefon eller send en til Tidsfrister for landsmødet Mads Ged pryder skolegår den på Val høj Skole, hvor landsmødet afholdes. Folkemøde lørdag eftermiddag Lørdag eftermiddag er det planen at åbne landsmødet endnu mere, så alle interesserede kan komme til folkemøde med spændende oplæg og debat om den nye EUtraktat og kravet om folkeafstemning. Programmet er endnu ikke klart, men vil blive offentliggjort bl.a. på Folkebevægelsens hjemmeside. Deltagerne i folkemødet er ligeledes velkomne til at deltage i landsmødefesten lørdag aften. Programmet her er heller ikke på plads. Følg med på hjemmesiden og se næste nummer af Folk i Bevægelse. Ændringsforslag til vedtægter: Senest 15. september 2007 (6 uger før). Forslag til kandidater til FU: Senest 28. september 2007 Udsendelse af FU-kandidatliste: Senest 5. oktober 2007 Indkomne forslag: Senest 17. oktober 2007 Tilmelding af delegerede og gæster: Senest 17. oktober 2007 FORRETNINGSUDVALGET Fuld skrue på afstemningskampagne Indsatsen for folkeafstemning prægede forretningsudvalgets møde VALBY, 11-12/8-2007: Efter formalia var politisk oplæg ved Søren Søndergaard på dagsordenen. Søren omtalte først et par aktuelle sager, blandt andet om braklægning af marker og dyrkning af biobrændsel. Søren gav endvidere udtryk for betænkeligheder ved at EU eksporterer våben og atomværker til Libyen, som han betegnede et af de værste torturlande og gennemgangsland for illegale flygtninge. Dernæst fortalte han bl.a., at teksten til den nye traktat ( Reform-traktaten ) i realiteten er skrevet færdig og vil blive vedtaget oktober, hvorefter juristerne vil finjustere den til endelig vedtagelse i Bruxelles den december. Kampagnen for folkeafstemning har kørt glimrende hen over sommeren. Og der var enighed om at sætte fuld tryk på underskriftsindsamlingen indtil videre frem til landsmødet i oktober. Fra økonomiudvalget blev det bl.a. berettet, at vores økonomi fortsat er stram, men ikke alvorligt kritisk, når vi sammenligner med samme periode sidste år. I kampagneudvalget diskuteres bl.a. muligheder for en plakat og klistermærker. Komitéudvalget dis - kuterer mobilisering af komiteer i forhold til underskriftsindsamling samt mulighed for udgiftsneutral fremstilling af købmandsvarer. Internationalt udvalg arbejder for et nordisk møde. Jesper Morville havde været til Nordisk Folkerigsdag i Finland og TEAM-lejr i Slovenien. Unge mod EU har været på Langelandsfestival og jule - mandshappening i Svendborg. Notat er ændret til tema-magasin i nyt format og layout. Fagligt udvalg går mere og mere over til elektronisk korres pondance og er endnu ikke begyndt på underskriftsindsamling. Næste Fagligt Nyhedsbrev målrettes til 3Fs kongres i september. hm Udtalelse fra forretningsudvalget i Folkebevægelsen mod EU august 2007: Fortsat indsamling af underskrifter for EU-afstemning Folkebevægelsen mod EU og dens medlemmer har mødt utrolig stor velvilje hos borgerne hen over sommerferien, når de har bedt dem om en underskrift til fordel for kravet om en folkeafstemning om EU-forfatningen. Folkebevægelsen vil intensivere indsamlingen af underskrifter i efteråret på hjemmesiden samt på gader, arbejdspladser og andre steder. Hvis det bliver aktuelt, vil Folkebevægelsen arbejde hårdt for, at spørgsmålet om folkeafstemning eller ej bliver et tema ved et eventuelt folketingsvalg i efteråret. Eksempelvis ved at synliggøre, hvilke folketingskandidater, der ønsker folkeafstemning, og hvem der ikke vil spørge befolkningen.

7 Folk i Bevægelse nr. 6/ KALENDEREN JYLLAND KØBENHAVN Aabenraa Arnum København Herlev Nørrebro Folkebevægelsen mod EU i Sønderjylland holder generalforsamling onsdag den 26. september kl i Nygadehuset, Nygade 23 i Aabenraa. Stemme- og valgberettiget er alle, der har betalt kontingent for Dagsorden ifølge vedtægterne, herunder også valg af delegerede til Folkebevægelsens landsmøde. Forslag til behandling skal være formanden Povl Kristensen (Frørup Landevej 16, 6070 Christiansfeld) skriftligt i hænde senest onsdag den 12. september. Århus Offentligt møde mandag den 17. september kl i Hovedbiblioteket i Århus, Store Sal: EU-forfatningen i nye klæder... Kom og hør Søren Søndergård fortælle om den nye traktat og arbejdet med at sikre en folkeafstemning. Sidst på mø det er der en introduktion til Folkebevægelsens arbejde for nye medlemmer og interesserede. Lokalkomiteens medlemmer mødes samme sted kl og vælger delegerede til landsmødet i oktober. Sønderjyske medlemmer af Folkebevægelsen mod EU samler underskrifter og uddeler materialer i weekenden den september på Arnum Hestemarked, Arnum Nørremark 30 i Arnum. Spørg ved informationen efter vores stadeplads. Esbjerg Folkebevægelsen mod EU Esbjerg komiteen deler materialer ud søndag den 29. september. Vil du give en hånd med, så mød op hos Hans Hansen, Storegade 40 i Esbjerg kl Folkebevægelsen mod EU Esbjerg komiteen holder medlemsmøde tirsdag den 2. oktober kl hos 3F Esbjerg Transport, Nyhavnsgade 25 i Esbjerg. På dagsordenen er bl.a. valg af delegerede til Folkebevægelsens landsmøde den oktober. Reception/ indflytterfest i Folkebevægelsen mod EUs nye sekretariat fredag den 14. september kl i Tordenskjoldsgade 21, st.th. i København (få hundrede meter fra Kgs. Nytorv Metro st., Christiansborg og Nyhavn). København Folkebevægelsen mod EUs københavnske komitéer går på gaden og samler underskrifter for en folkeafstemning om næste EU-traktat fredag den 21. september kl ved S-togsstationerne og lørdag den 22. september kl ved indkøbscentrene. Nærmere oplysninger, kontakt Jørgen Bentzen tlf Åbent møde i Københavnsudvalget i Folkebevægelsen mod EU mandag den 24. september kl i Bryghuset Trekronergade 26 (3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening). På dagsordenen er bl.a. landsmødet den oktober i Rødovre samt efterårets aktiviteter herunder underskriftsindsamlingen. Der er mad og kaffe (pris 25,- kr.) fra kl ved tilmelding senest 21/9 til Jørgen Bentzen på tlf Medlemsmøde for Folkebevægelsen mod EUs medlemmer i Herlev, Ballerup og Smørum torsdag den 20. september kl på Herlev Bibliotek, Herlev Bygade 70 (lokale 4 i kælderen). På dagsordenen er bl.a.: landsmødet den oktober herunder valg af delegerede og komiteens fremtidige arbejde. Rødovre Møde i Rødovrekomitéen mod EU tirsdag den 18. september kl , tirsdag den 16. oktober kl , tirsdag den 20. november kl , tirsdag den 11. december kl og tirsdag den 15. januar kl på Rødovregård, Kirkesvinget 1 i Rødovre. Søborg Folkebevægelsen mod EU i Glad - saxe, Lyngby og Gentofte holder medlemsmøde mandag den 1. oktober kl og torsdag den 1. november kl på Gladsaxe Hovedbibliotek, Søborg Hovedgade 220 i Søborg. Den 1. oktober er bl.a. valg af delegerede til landsmødet den oktober på dagsordenen. Folkebevægelsen mod EU på Nørrebro holder medlemsmøde tirsdag den 11. september kl i Nørre Allé Medborgerhus på Nørre Allé i København. SJÆLLAND Helsingør Helsingør-komitéen mod EU afholder medlemsmøde torsdag den 13. september kl i Det Blå Hus, lokale D, Lundegade 17 i Helsingør. På dagsordenen bl.a. valg af delegerede til landsmødet oktober i Rødovre, samarbejdet i Nordsjælland mod EU og medlemshvervning. Roskilde Medlemmer af Folkebevægelsen mod EU i Roskilde og omegn indkaldes til møde tirsdag den 25. oktober kl hos Lisbeth og Erling Gørges, Standingen 11 i Roskilde. På dagsordenen er bl.a. valg af delegerede til landsmødet den oktober. 171 nye medlemmer Fra landsmødet oktober 2006 til 23. august 2007 Sjælland & øer 81 Allerød 3 Amager (Kbh. S) 5 Amager (Kastrup) 1 Askeby 1 Bagsværd 1 Birkerød 2 Borre (Møn) 1 Borup 1 Brøndby 1 Dyssegård 1 Faxe Ladeplads 1 Fredensborg 1 Frederiksberg 1 Frederiksværk 1 Gentofte 1 Glamsbjerg 1 Glostrup 1 Helsingør 1 Herfølge 1 Herlev 2 Hillerød 1 Hundested 1 Kirke Hyllinge 2 Klippinge 1 Kokkedal 2 København K 1 København N 7 København NV 5 København V 2 København Ø 8 Lyngby 3 Maribo 1 Næstved 2 Roskilde 3 Ringsted 2 Rødovre 2 Skælskør 1 Stenløse 1 Søborg 2 Valby 1 Vanløse 3 Virum 2 Bornholm 1 Rønne 1 Fyn & øer 10 Glamsbjerg 1 Kerteminde 1 Nyborg 1 Ringe 1 Svendborg 3 Vester Skerninge 1 Vissenbjerg 2 Jylland 77 Ans 1 Beder 1 Bedsted 1 Bylderup-Bov 1 Dronninglund 1 Egtved 1 Esbjerg 4 Fanø 2 Fredericia 1 Gråsten 1 Hadsund 1 Hjørring 1 Holstebro 1 Horsens 2 Hurup 1 Kolding 4 Nibe 1 Lemvig 1 Pandrup 2 Randers 1 Risskov 6 Silkeborg 2 Skanderborg 1 Skive 1 Snedsted 1 Struer 3 Termdrup 1 Tinglev 1 Tistrup 1 Trige 2 Tønder 2 Ulfborg 1 Vejle 2 Viborg 2 Viby J 1 Vodskov 2 Aabenraa 1 Aalborg 6 Åbyhøj (Århus) 1 Århus C 3 Århus N 3 Århus V 2 Østervrå 1 Udland 2 Malmö (S) 1 Bünde (D) 1 Hillerød Medlemsmøde i Nordsjælland mod EU (Folkebevægelsens medlemmer i det tidligere Frederiksborg Amt) tirsdag den 9. oktober kl i Røde Hus, Holmegårdsvej 2, Hillerød. På dagsordenen er bl.a. samarbejdet mellem komiteerne, medlemshvervning, indsamling af underskrifter for folkeafstemning og det kommende landsmøde i Folkebevægelsen. Deadline til kalenderen i Medlemssiderne nr. 7/07: 7. september 2007 Radiokalender EU og os på Folkets Radio i København. Sender på 106,3 89,4 på hybridnettet direkte hver torsdag kl Tilrettelæggelse og studievært: Jan Vogel Eudebat-redaktionen i Helsingør Redaktionen sender hver anden torsdag i lige uger kl Der sendes på Lokalradio Helsingørkanalen FM 92,8 MHz, Teledanmark Hybrid 95,2 MHz, Stofa-kabel Helsingør 94,6 MHz. Internet: Redaktionen beskæftiger sig med alle aspekter af Danmarks forhold til Den Europæiske Union. Kontakt: Station 2000 Vølundsgade 3-5, 2200 København N, har en række EU-aktuelle udsendelser. Hver mandag sendes fra kl til kl. 19. Station 2000 kan høres i Københavnsområdet på FM 95,5 i luften og 95,2 på hybridnettet. Folkets Radio i Aalborg Sender på følgende frekvenser: 92,2/106,5/107,4 Stofa 98,6/hybrid 97,3/ Nr.Tranders 102,2 MHz Der sendes EU-magasin hver fredag kl Studievært: Gitte Thomsen. Hjemmeside: home6.inet.tele.dk/rafolket FOLK i BEVÆGELSE Dokumentation og debat om unionen Udgives af: Folkebevægelsen mod EU, Tordenskjoldsgade 21, st.th, 1055 København K. Tlf , fax hjemmeside: MEP Søren Søndergaard, EU-parlamentet, ASP 07H349, Rue Wiertz, B-1047 Bruxelles. Tel: , Fax: , Redaktør: Ib Roslund. Ansvarshavende: Henning Mortensen. Layout: Karen Hedegaard. Tryk: Notat Grafisk Deadline for artikler og debatindlæg: 7. september Vi vil helst have stoffet fremsendt som eller på diskette vedlagt print (disketten returneres). Redaktionen påtager sig intet ansvar for materiale, som indsendes uopfordret, og vi forbeholder os ret til at forkorte eller udelade indsendte bidrag.

8 Prøv Folkebevægelsen et halvt år for 20 kroner Kender du nogen, der måske gerne vil være medlem? Som måske ikke er overbevist nok til et fuldt kontingent, så har vi et særligt tilbud Af landssekretær Poul Gerhard Kristiansen Vil du afgive mere suverænitet til EU? Er du glad for EUs handelsmure? Synes du, at EU tager hensyn til folkestyret, miljøet, velfærden og sundheden? Kan du svare nej til de tre spørgsmål, så meld dig ind i Folkebevægelsen, hvis du ikke allerede er det. Og er du medlem, så stil folk omkring dig de tre spørgsmål. På arbejdet, på uddannelsesstedet, i familien, blandt venner, i forsamlingshuset, på gaden, eller hvor du nu er. Tag eventuelt et skriveunderlag, en kuglepen og hvervemateriale med i din taske, når du går ud. Er folk ikke helt sikre og ikke overbevist nok til et fuldt kontingent, så har vi et kampagnetilbud: Prøv Folkebevægelsen mod EU et halvt år for kun 20 kroner. Folkebevægelsen mod EU vedtog på sit landsmøde sidste år, at vi frem til landsmødet den oktober i år vil skaffe 250 nye medlemmer. Indtil videre har vi fået 171, så tilgangen er klart større, end vi har oplevet i de senere år (se hvor de nye kommer fra på side 7). Der er stadig et godt stykke vej til målet, men tempoet steg i sommerens løb og klør vi fortsat på, så når vi de 250. Og vi har brug for flere medlemmer. Ja-politikerne har stærke økonomiske kræfter bag sig, når de går offensiven for at tromle en EU-grundlov igennem eller afskaffe en undtagelse (eller flere) ved en kommende folkeafstemning. EU-modstandens største styrke er den folkelige opbakning. Og jo flere medlemmer vi har, jo stærkere står vi over for de udfordringer, der kan komme som et lyn fra en klar himmel. Har du brug for hvervemateriale, oplysninger eller gode råd, er du velkommen til at ringe til Folkebevægelsen på telefon Jeg vil med! Jeg vil prøve et halvt års prøvemedlemskab for 20 kroner Jeg vil gerne være medlem (250 kr./100 kr. for pensionister, stude rende og arbejdsløse) Jeg vil gerne være medlem af Ungdom mod EU (100 kr.) Jeg vil gerne tilmeldes Folkebevægelsens digitale nyhedsbrev (husk adresse) men brug frimærke, hvis du kan, så sparer vi penge. Navn Adresse Postnr. By Tlf.nr. Folkebevægelsen mod EU Tordenskjoldsgade 21, st.th København K Ved indmeldelse: Dato Underskrift Maskinel magasinpost Bladnr Folkebevægelsen mod EU Tordenskjoldsgade 21, st.th København K FOLK i D o k u m e n t a t i o n o g d e b a t o m u n i o n e n BEVÆGELSE U d g i v e t a f F o l k e b e v æ g e l s e n m o d E U Nr. 6 September 2007 Nordisk energi Den 14. nordiske folkerigsdag i Finland satte fokus på visioner og alternativ energi Af Jesper Morville Nordiske alternativer til EU og Nordens muligheder for en alternativ energipolitik var hovedemnerne, da godt 50 nordiske græsrødder samledes i Hel - singfors til Nordisk folkerigsdag. De nordiske folkerigsdage er en frugtbar blanding af visioner, erfaringsudveksling, vidensindsamling og kulturelle og sociale oplevelser. Årets folkerigsdag var ingen undtagelse. Værter var finsk Alternativ till EU, med ildsjælen Gerd Søderholm som primus motor. Mødet åbnedes af den nye formand for Alternativ till EU, 25- årige Mirva Tossavainen. Folkerigsdagens solstrålehistorie kom fra to svenske aktivister, der fortalte om, hvorledes de havde mobiliseret hele lokalsamfundet til protest imod planer om at lave atomaffaldsdepot under Kynnefjeldet i Bohuslen og havde vundet kampen! Lektor ved DTU John Holten-Andersen holdt et dybtgående samfundskritisk oplæg baseret på hans netop udkomne bog Vanvid og virkelighed en økologisk omtænkning. Professor ved AUC Frede Hvelplund talte om danske alternativer til atomkraft, og finske Ulla Klötzer holdt et flammende indlæg om, hvordan EUs atomindustri anvender Finland som sit udstillingsvindue. Folkerigsdagen sluttede med en visionær debat om Norden i 2030 muligheder og farer. Her medvirkede bl.a. Hjørdis Nielsen fra Folkebevægelsen i Indre by og formanden for Frit Norden i Norge Torbjørn Dahl på havnen i Helsingfors. Foto: Jesper Morville Luise Pihl fra Folkebevægelsenss forretningsudvalg. Advarsler, fakta, visioner og positive aktivisterfaringer, krydret med udflugter til lands og til vands i Helsinfors skønne omegn: Den nordiske folkerigsdag 2007 levede op til de bedste traditioner. Ud over finsk Alternativ till EU stod Frit Norden organisationerne i Norge, Sverige og Danmark for arrangementet, som der kan læses mere om på Invitation til reception Folkebevægelsen er flyttet tættere på magten det markeres fredag den 14. september i det nye sekretariat i Tordenskjoldsgade 21 Siden 1. august har Folkebevægelsen mod EUs landssekretariat haft ny adresse: Tordenskjoldsgade 21, st.th, 1055 København K. Det ligger få hundrede meter fra midtpunktet for dansk politik (Christiansborg), fra Kongens Nytorv og fra Nyhavn. Lokalerne er bedre, men mindre end de gamle i Sigurdsgade. Det har ikke gjort arbejdet i forbindelse med flytning og indretning mindre. Men faciliteterne er småt ved at være på plads, så sekretariatet drister sig til at invitere alle medlemmer, venner, samarbejdspartnere m.fl. til reception i de nye lokaler fredag den 14. september kl , hvor der bydes på lidt godt at spise og drikke.

union (søjle II og III) juridisk

union (søjle II og III) juridisk FOLK i Nr. 5 Juli-august 2007 BEVÆGELSE D o k u m e n t a t i o n o g d e b a t o m u n i o n e n U d g i v e t a f F o l k e b e v æ g e l s e n m o d E U Læs i øvrigt Lederen af Karina Rohr Sørensen

Læs mere

Folkestyre kræver folkeafstemning!

Folkestyre kræver folkeafstemning! FOLK i Nr. 8 November 2007 BEVÆGELSE D o k u m e n t a t i o n o g d e b a t o m u n i o n e n U d g i v e t a f F o l k e b e v æ g e l s e n m o d E U Folkebevægelsens lokale komiteer og aktive medlemmer

Læs mere

Tilhængernes stærkeste kort er deres umådeligt overlegne ressourcer. over medierne.

Tilhængernes stærkeste kort er deres umådeligt overlegne ressourcer. over medierne. FOLK i Nr. 4 Juni/juli 2008 BEVÆGELSE D o k u m e n t a t i o n o g d e b a t o m u n i o n e n U d g i v e t a f F o l k e b e v æ g e l s e n m o d E U Peoples' Movement har travlt med masser af møder

Læs mere

FOLK i Nr. 1 Februar 2007

FOLK i Nr. 1 Februar 2007 FOLK i Nr. 1 Februar 2007 BEVÆGELSE D o k u m e n t a t i o n o g d e b a t o m u n i o n e n U d g i v e t a f F o l k e b e v æ g e l s e n m o d E U Kommissionsformand Jose Manuel Barroso og EUs nuværende

Læs mere

Hvem bestemmer befolkningen eller EU? og Dansk Folkeparti så en ny udlændingeaftale.

Hvem bestemmer befolkningen eller EU? og Dansk Folkeparti så en ny udlændingeaftale. FOLK i Nr. 7 Oktober 2008 BEVÆGELSE D o k u m e n t a t i o n o g d e b a t o m u n i o n e n U d g i v e t a f F o l k e b e v æ g e l s e n m o d E U Skal dansk lov og politik bestemmes demokratisk af

Læs mere

Europæisk fagbevægelse kræver protokol mod EUs sociale dumping

Europæisk fagbevægelse kræver protokol mod EUs sociale dumping FOLK i Nr. 8 November 2008 BEVÆGELSE D o k u m e n t a t i o n o g d e b a t o m u n i o n e n U d g i v e t a f F o l k e b e v æ g e l s e n m o d E U Læs i øvrigt Lederen af Karina Rohr Sørensen: Liste

Læs mere

Støt indsatsen for nyt irsk traktat-nej! Irerne skal stemme om Lissabon-traktaten igen den 2. oktober. at give informationer til irske borgere.

Støt indsatsen for nyt irsk traktat-nej! Irerne skal stemme om Lissabon-traktaten igen den 2. oktober. at give informationer til irske borgere. FOLK i Nr. 7 Aug. okt. 2009 BEVÆGELSE D o k u m e n t a t i o n o g d e b a t o m u n i o n e n U d g i v e t a f F o l k e b e v æ g e l s e n m o d E U Læs i øvrigt Lederen af Søren Søndergaard: Folkebevægelsens

Læs mere

Regionsvalg: Læg ikke din stemme i hænderne på EU

Regionsvalg: Læg ikke din stemme i hænderne på EU FOLK i Nr. 8 Nov. dec. 2009 BEVÆGELSE D o k u m e n t a t i o n o g d e b a t o m u n i o n e n U d g i v e t a f F o l k e b e v æ g e l s e n m o d E U Foto: Ali Nabulsi Læs i øvrigt Lederen af Ditte

Læs mere

Folk i Bevægelse Dokumentation og debat om unionen Udgivet af Folkebevægelsen mod EU Nr. 2 April-maj 2015

Folk i Bevægelse Dokumentation og debat om unionen Udgivet af Folkebevægelsen mod EU Nr. 2 April-maj 2015 Leder: EU-partierneer mindre troværdige end brugtvognsforhandlere Læs mere på side 2 Endnu en union på vej Denne gang en kulsort energiunion til skade for miljø og klima. Læs mere på side 4 TTIP bliver

Læs mere

FOLK i BEVÆGELSE. D o k u m e n t a t i o n o g d e b a t o m u n i o n e n U d g i v e t a f F o l k e b e v æ g e l s e n m o d E U

FOLK i BEVÆGELSE. D o k u m e n t a t i o n o g d e b a t o m u n i o n e n U d g i v e t a f F o l k e b e v æ g e l s e n m o d E U NYT ÅR MED NYE UDFORDRINGER og en blomstrende bevægelse Leder af Rina Ronja Kari Side 2 Europol-rådgiver: DANMARK KAN MED SIKKERHED FÅ EUROPOL-AFTALEN Læs mere på side 3 BANKUNIONEN ER PÅ TRAPPERNE Læs

Læs mere

Folk i Bevægelse Dokumentation og debat om unionen Udgivet af Folkebevægelsen mod EU Nr. 4 September 2015

Folk i Bevægelse Dokumentation og debat om unionen Udgivet af Folkebevægelsen mod EU Nr. 4 September 2015 Leder: Tilvalgsordningen er et fravalg af befolkningen Rina Ronja Kari sætter fokus på EUpartiernes alternativ til retsforbeholdet. En skandaløs afstemning Sådan kan den kommende afstemning om retsforbeholdet

Læs mere

FOLK i BEVÆGELSE. D o k u m e n t a t i o n o g d e b a t o m u n i o n e n U d g i v e t a f F o l k e b e v æ g e l s e n m o d E U

FOLK i BEVÆGELSE. D o k u m e n t a t i o n o g d e b a t o m u n i o n e n U d g i v e t a f F o l k e b e v æ g e l s e n m o d E U EUROPAS FORENEDE STATER ER PÅ TRAPPERNE Leder af Lave K. Broch Side 2 TRUSSEL MOD DEMOKRATI, SUNDHED OG MILJØ Kommentar om EU-USA aftalen af Nanna L. Clifforth fra NOAH Side 4 SKAL EU BESTEMME ALT? Indstik

Læs mere

Enhedslisten nu med SMS

Enhedslisten nu med SMS Enhedslisten nu med SMS Fremover vil du kunne modtage information fra Enhedslisten på SMS. Lokalafdelinger og udvalg får mulighed for at bruge SMS servicen lokalt. SMS bliver også en del af næste valgkampagne.

Læs mere

Organisatorisk beretning 2011-2012

Organisatorisk beretning 2011-2012 Organisatorisk beretning 2011-2012 Landsledelsens organisatoriske beretning til landsmødet i Folkebevægelsen mod EU i Gladsaxe den 27.-28. oktober 2012 40 året for Folkebevægelsens stiftelse fejres med

Læs mere

Organisatorisk Beretning 2009-2010

Organisatorisk Beretning 2009-2010 Organisatorisk Beretning 2009-2010 Forretningsudvalgets organisatoriske beretning til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Fordi EU ikke skal bestemme alt!

Læs mere

Dansk Samling udtaler: Lissabon-traktaten er grundlovsstridig

Dansk Samling udtaler: Lissabon-traktaten er grundlovsstridig Dansk Samling udtaler: Lissabon-traktaten er grundlovsstridig Dansk Samling mener, at Lissabon-traktaten er grundlovsstridig. Det er den, fordi princippet om EU-rettens forrang for national ret (herunder

Læs mere

Af statsminister Anders Fogh Rasmussen. til 100 gange i Europa-Parlamentet.

Af statsminister Anders Fogh Rasmussen. til 100 gange i Europa-Parlamentet. Sort 072 aburetten NR. 3 MAJ 2002 3 Dansk EU-formandskab 2002 stor udfordring, stort ansvar! EU s fremtid: Ja til forfatning - Nej til kompetencekatalog. Læs Oles Klumme på side 3 4 Skatteminister Svend

Læs mere

EL vælger pengeinstitut med holdning

EL vælger pengeinstitut med holdning EL vælger pengeinstitut med holdning Enhedslisten bruger fremover Merkur Bank, der låner penge ud til gode formål som miljø, økologi og sociale projekter. Vores konto til indbetalinger er nu reg.nr. 8401,

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK

KOMMUNISTISK POLITIK KOMMUNISTISK POLITIK Arbejdsløse murere opfører institution på Nytorv i København 15. maj 2009 Europas arbejdere aktionerer! Nr. 11 13. årg. 2009 22. maj - 4. juni Støttepris 20 kr. TEMA: Enhedslisten

Læs mere

EUs retspolitik - og det danske forbehold

EUs retspolitik - og det danske forbehold EUs retspolitik - og det danske forbehold 2011:1 Tænketanken NyAgenda Red. : Drude Dahlerup Hvad er NyAgenda? Indhold Tænketanken NyAgenda har til formål at fremme analyser og debat omkring EU s virke

Læs mere

På gaden mod EU og militarisering. TEMA: Giv folketinget modstand! Nr. 10 Oktober - november 2013

På gaden mod EU og militarisering. TEMA: Giv folketinget modstand! Nr. 10 Oktober - november 2013 Nr. 10 Oktober - november 2013 17. årg. Demonstration mod EU og militarisering ved Fredsfestival 2013 Århus den 5. november TEMA: Giv folketinget modstand! Patentdomstol og folkeafstemninger Danmark i

Læs mere

ungpr FIL Landssamling Borgerlig anstændighed Jelved, politik og spin Svensk velfærd ungprofil 1

ungpr FIL Landssamling Borgerlig anstændighed Jelved, politik og spin Svensk velfærd ungprofil 1 ungpr FIL 1-2 0 0 7 J U N I MEDLEMSBLAD FOR KRISTENDEMOKRATISK UNGDOM Landssamling Borgerlig anstændighed Jelved, politik og spin Svensk velfærd ungprofil 1 Formanden Man binder os på mund og hånd Af Jens

Læs mere

Der er brug for sygeplejersker men hver fjerde nyuddannede er arbejdsløs Side 10-11

Der er brug for sygeplejersker men hver fjerde nyuddannede er arbejdsløs Side 10-11 Maj 2010 medlemsblad for enhedslisten Der er brug for sygeplejersker men hver fjerde nyuddannede er arbejdsløs Side 10-11 Nedslidt eller doven? Myterne om efterlønnen og efterlønnerne er mange, men Rød+Grøn

Læs mere

sådan kan du hjælpe Passer på Danmark i EU GUD PÅ BORGEN ER KRISTENDOMMEN PÅ VEJ IND I POLITIK IGEN? TOVE & JOSEFINE MED KURS MOD EU BENDT BENDTSEN

sådan kan du hjælpe Passer på Danmark i EU GUD PÅ BORGEN ER KRISTENDOMMEN PÅ VEJ IND I POLITIK IGEN? TOVE & JOSEFINE MED KURS MOD EU BENDT BENDTSEN PH POLITISK HORISONT NR. 01 MARTS 2014 INTERVIEW/EP-FOKUS BENDT BENDTSEN Passer på Danmark i EU sådan kan du hjælpe TOVE & JOSEFINE MED KURS MOD EU TEMA GUD PÅ BORGEN ER KRISTENDOMMEN PÅ VEJ IND I POLITIK

Læs mere

Europaparlamentsvalget s. 2 12 DF er sled seks borgmestre op s. 13 Århus fik Skive s. 15 Ulve, får og vogtere s. 27

Europaparlamentsvalget s. 2 12 DF er sled seks borgmestre op s. 13 Århus fik Skive s. 15 Ulve, får og vogtere s. 27 Nr. 2 maj 2014 18. årgang Europaparlamentsvalget s. 2 12 DF er sled seks borgmestre op s. 13 Århus fik Skive s. 15 Ulve, får og vogtere s. 27 Leder FODEN PÅ BREMSEN Søndag den 25. maj får europæiske vælgere

Læs mere

Enhedslisten og kampen mod volden

Enhedslisten og kampen mod volden Stil op til hovedbestyrelsen Enhedslisten skal bruge 25 brave mænd og kvinder til hovedbestyrelsen og søger derfor nu kandidater til opstilling. Deadline er 4. april, hvor landskontoret skal have et digitalt

Læs mere

Topfolk fra S og V får luksuslejlighed af Amtsrådsforeningen. Afsløring af svindel bag familiesammenføringerne

Topfolk fra S og V får luksuslejlighed af Amtsrådsforeningen. Afsløring af svindel bag familiesammenføringerne Topfolk fra S og V får luksuslejlighed af Amtsrådsforeningen NUMMER 3. JUNI 2001. 5. ÅRGANG Afsløring af svindel bag familiesammenføringerne Endelig på gaden: Bogen om fremmedpolitikken LEDER Respekt for

Læs mere

Peter Skaarup ny gruppeformand s.7

Peter Skaarup ny gruppeformand s.7 Nr. 65 november 2012 16. årgang Peter Skaarup ny gruppeformand s.7 Eksplosion i antallet af asylansøgere s. 10 Lokalportræt: Gribskov s. 24 Tunø roser DF s. 30 Leder En folkefjende? Statsminister Helle

Læs mere

Socialisme: Mangfoldighed og fællesskab

Socialisme: Mangfoldighed og fællesskab Ny frist for HB-opstilling På grund af få opstillede til Hovedbestyrelsen, så besluttede HB-mødet den 21. april, at forlænge fristen for opstilling til den 2. maj kl. 12. Især Enhedslistens mange kompetente

Læs mere

Nr. 46 september 2012 16. årgang. High Five: Formandsskifte i Dansk Folkeparti s. 4-7. Integrationsmillionerne ruller s. 11 DF s 17. årsmøde s.

Nr. 46 september 2012 16. årgang. High Five: Formandsskifte i Dansk Folkeparti s. 4-7. Integrationsmillionerne ruller s. 11 DF s 17. årsmøde s. Nr. 46 september 2012 16. årgang High Five: Formandsskifte i Dansk Folkeparti s. 4-7 Integrationsmillionerne ruller s. 11 DF s 17. årsmøde s. 27-31 Leder FIND FEM FEJL Alle ved, hvordan en storsmilende

Læs mere