Spørgsmål / Svar pr. 31. oktober 2011 vedr. EU-udbud nr. nr. 2011/S Udbud af afhentning af blodprøver mv. fra de praktiserende læger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål / Svar pr. 31. oktober 2011 vedr. EU-udbud nr. nr. 2011/S 196-319606. Udbud af afhentning af blodprøver mv. fra de praktiserende læger"

Transkript

1 Spørgsmål / Svar pr. 31. oktober 2011 vedr. EU-udbud nr. nr. 2011/S Udbud af afhentning af blodprøver mv. fra de praktiserende læger

2 Spørgsmål 1: Udkast til kontrakt samt Kontraktbilag 3: Jeg har nu gennemgået en af ruterne, den starter kl og slutter hos sidste læge kl.15.57, der er 62,4 km s kørsel, kørslen foregår på små veje, ved arbejdstidsophør, hvor der er meget trafik på de pågældende veje, hvilket betyder, kørslen vil tage min min, da der også er steder hvor der må køres 40 og 50 km. i timen, dvs.at når køretiden er lagt til vil det være det samme som 15.17, der er 16 læger der så skal have afhentet på 40 min hvilket er et tidsforbrug hos hver enkel læge incl. parkerinsplads gå ind og hente og kører fra stedet er 2,5 min, Hvordan har regionen regnet tiden ud, hvorfor er der åbenbart ikke taget hensyn til trafik og trafiktidspunktet? Hvad nu hvis prøverne ikke er klar, skal man så bare køre? Svar 1 Der er praksiserende læger der ikke står på listen, er det fordi de er glemt eller skal de ikke have hentet? Vi kører på nuværende tidspunkt i midtbyen, har 6 afhentningssteder, dette tager omkring 35 min og de ligger meget tæt, der er ikke taget højde for trafikken i midtbyen om eftermiddagen, hvad er konsekvensen, hvis leverandøren ikke kan overholde tiden, pga. trafikken? der er læger vi kører til, hvor vi har nøgle til praksis fordi de flere dage om ugen lukker kl. 14, hvad gør man der, lægerne vil ikke udleverer nøgler til vilkårlige firmaer eller chauffører, vi har nøgler fordi vi gennem mange år har serviceret lægerne- Når der køres fra midtbyen til Skejby sygehus, er der afsat 6-8 min, det kan ikke lade sig gøre, med den trafik der er på Randersvej, hvor bilerne tit holder i kø fra Stjerne Pladsen, vil regionen betale ekstra for den forsinkelse der opstår? Ruterne er beregnet af et professionelt firma der har stor ekspertise på området. Der er afsat tid til parkering og afhentning, ligesom der er afsat tid til at gå fra parkeringsstedet til den enkelte praksis. Der vil blive udsendt rettelser såfremt der er praksislæger der skal have afhentet blod, men ikke fremgår af listerne. Der er dog læger der ikke tager blodprøver. Der er taget højde for trafikken i de større byer og specielt i Århus midtby. Eventuel udlevering af nøgle til den enkelte praksis aftales mellem Region Midtjylland og de praksislæger der måtte have dette behov. Der skal ikke (i Århus distriktet) transporteres blodprøver til aarhus Universitetshospital, Skejby, men udelukkende til Aarhus Universitetshospital i Tage- Hansens Gade. Spørgsmål 2: Udbudsbetingelser, pkt : Hvad gør nye firmaer, der f.eks. midt i sidste år, og ikke har et helt regnskab, da der jo i udbud ikke må gøres forskel på firmaer, uanset hvornår de er startet, nogle opretter måske et firma, når de ved om de får kørslen. Det var der nogle der ville, da lægevagtskørslen var i udbud, er svaret det samme som i dette udbud? Svar 2 En ny virksomhed skal ikke vedlægge for flere regnskabsår end virksomheden kan præstere, dog skal det sandsynliggøres på anden vis at man har den fornødne kapacitet til at løfte opgaven. Såfremt nogle gerne vil vente om de får opgaven og så begynde en virksomhed, så er man ikke en egnet tilbudsgiver med mindre man sikrer sig ved at afgive tilbuds som et konsortium og derved

3 sikrer sig; Hvis tilbudsgiver baserer sig på en anden virksomheds finansielle status, skal det dokumenteres, at denne virksomhed hæfter solidarisk og ubegrænset. jf. udbudsbetingelsernes pkt Spørgsmål 3: Udbudsbetingelser, pkt samt Udbudsbilag 3. Jeg vil gerne hører, hvor meget man må skylde det offentlige, jeg skylder ca kr, som jeg har afdragsordning på, jeg betaler kr pr md. kan jeg deltage i udbudet? Svar 3 Nej det kan du desværre ikke. Spørgsmål 4 Svar 4 Spørgsmål 5 Svar 5 Spørgsmål 6 Svar 6 Spørgsmål 7 Svar 7 Spørgsmål 8 Svar 8 Spørgsmål 9 Flere af ruterne virker meget stramt planlagte, og vi kan ikke planlægge på at overtræde færdselsloven. Hvem bærer ansvaret for at visse af tidsplanerne i ruterne ikke holder? Ruterne er planlagt af et professionelt firma der er vant til at planlægge køreruter for blandt andet flere busselskaber. Såfremt det viser sig at enkelte ruter gentagne gange eller permanent ikke kan overholde køretiden, skal dette afklares på de evalueringsmøder der afholdes mellem transportøren/vognmanden og kontaktpersonen fra den enkelte KBA. Parkering vil være en stor udfordring ved mange lægehuse. Afsættes der særlige P- pladser til boldafhentningen, så tid til at finde en P- plads ikke ødelægger ruteplanlægningen? Der er ikke afsat særlige parkeringspladser til afhentningen, men der beregnet tid til at gå fra nærmeste parkeringsmulighed og frem til afhentningsstedet. På ruteplanerne er der henvist til parkeringsmuligheder tæt på afhentningsstedet. Under kørsel kan der forekomme trafikpropper, vejarbejde, sne- problemer m.m. Hvem bære ansvaret for disse problemer? - hvis problemerne opstår, skal der så fokuseres på at køre ruten færdig, eller skal afleveringstidspunktet på sygehuset prioriteres Såfremt der måtte opstå problemer af ovenstående karakter, skal der gives meddelelse til afleveringsstedet hurtigst muligt. Såfremt et vejarbejde strækker sig over en længere periode, skal der køres alternative ruter, hvilket meddeles til afleveringsstedet. Såfremt et vejarbejde betyder en længere rute og dermed længere køretid kan dette drøftes med den enkelte KBA s kontaktperson, med henblik at afklare om der skal ydes ekstra betaling. Ruten skal altid køres færdig, men som tidligere nævnt skal der hurtigst muligt rettes kontakt til afleveringsstedet. (er beskrevet i udbudsmaterialet) Under kørsel kan der forekomme trafikpropper, vejarbejde, sne- problemer m.m. Hvem bære ansvaret for disse problemer? - hvis problemerne opstår, skal der så fokuseres på at køre ruten færdig, eller skal afleveringstidspunktet på sygehuset prioriteres? Se besvarelsen under pkt.6. Er der, under læsning og aflæsning af kasser på sygehuset, mulighed for at låne nødvendige ladvogne/sækkevogne, så transporten til og fra KBA kan gøres i en arbejdsgang? Ja. Region Midtjylland (KBA) vil sørge for, at der findes nødvendigt/egnet transportmateriel på afleveringsstederne. Vil der være afsat særlige P- pladser på sygehusene tæt på KBA, så transporten til og fra KBA kan ske med kort transportvej og hensigtsmæssig belægning? - vil der på disse P- pladser være mulighed for at slutte køretøjerne til 220 W?

4 Svar 9 Spørgsmål 10 Svar 10 Spørgsmål 11 Svar 11 Spørgsmål 12 Svar 12 Spørgsmål 13 Svar 13 Spørgsmål 14 Svar 14 Spørgsmål 15 Svar 15 Spørgsmål 16 Svar 16 Spørgsmål 17 Svar 17 Der vil ikke være dedikeret reserverede parkeringspladser til dette formål, men de fleste steder er der mulighed for aflæsning umiddelbart i nærheden af afleveringsadressen. Der vil heller ikke være mulighed for tilslutning til 220 W Er kasserne til lægehusene dedikeret til det enkelte lægehus, og afmærket, eller vil der blot blive tale om en tilfældig fordeling? Nej, transportkasserne cirkulerer tilfældigt mellem afhentningsadresserne. Som det fremgår af udbudsmaterialet findes der to størrelser på tranportkasserne. Hvem har ansvaret for at vedligeholde kasserne til blodprøver? Region Midtjylland Hvad er længden på de enkelte ruter i km.? Længderne på ruterne fremgår af de offentliggjorte ruter, som er på hjemmesiden Vil det være muligt at få rute data lagt ud i et excel ark? Det vil lette vores videre forarbejdning af disse data. Ja de vil bliver lagt på hjemmesiden Forsinkelser som transportøren bliver pålagt af en læge eller KBA - ønskes disse afregnet som gebyr, eller ønskes det afregnet efter tiden der svare til forsinkelsen? eller muligvis andre metoder? Som udgangspunkt kan den enkelte lægepraksis ikke pålægge transportøren forsinkelser, men der kan naturligvis opstå situationer hvor en enkelt praksis ikke er helt færdig ved afhentningen. I indkøringsperioden vil der sikkert forekomme enkelte af de nævnte forsinkelser, derfor bør transportøren notere disse forsinkelser med henblik på at drøfte dem med KBA, som efterfølgende kan tage en dialog med den omtalte praksis. I lovgivningen vedr. kontrolbud er anført, at kontrolbydere ikke skal dokumentere så mange forhold om sin virksomhed, som private bydere skal. I hvilket omfang er vi fritaget for at oplyse om forholdene, særligt i punkterne ? Region Midtjyllands egne enheder skal ikke vedlægge oplysninger som de ikke har adgang til at opfylde, der kan ex. ikke vedlægges regnskaber, årsomsætning samt krav om solidarisk hæftelse. Vi anbefaler Region Midtjyllands egen enhed at tage kontakt juridisk kontor i Regionssekretariatet, som yder juridisk bistand i forbindelse med Kontrolbuddet. I kontraktbilag 1 pkt refereres til billeder af transportkasserne, disse fremgår ikke. (kan kasserne stables) Ja det kan de se det vedlagte billede på hjemmesiden. I kontraktbilag 1. Under mindstekrav til den tilbudte leverance pkt Stilles krav om prøvernes temperaturer 21 grader celsius +/- 1 grad: Kan dette opretholdes af transportkasserne, eller stilles der specifikke krav til køretøjet. (kan en alm. lukket varebil klare opgaven) Ja der stilles krav til køretøjets indretning, således at temperaturen under transporten holdes på 21 graders celcius plus/minus 1 grad. Transportkasserne har ikke temperaturstyring. Bilen skal enten have en kabine/lastrum med klimaan-

5 læg eller kasser med temperaturstyring. Det er således Leverandørens ansvar at kasserne altid opbevares ved 21 grader, dog med et temperaturudsving på +/- 1 grad. Spørgsmål 18 Svar 18 Spørgsmål 19 Svar 19 Spørgsmål 20 Svar 20 Spørgsmål 21 Svar 21 I kontraktbilag 1. Under mindstekrav til den tilbudte leverance pkt Skal de omtalte tomme transport kasser afhentes i forbindelse med levering af blodprøver, eller kan disse hentes i forbindelse med opstart af rute. Det er aftalt med de enkelte KBA er, at chaufføren medtager det samme antal kasser, som han afleverer. Det kan eventuelt aftales nærmere med den enkelte KBA efter kontraktindgåelse, om kasserne kan afhentes umiddelbart før ruten påbegyndes. Tomme transportkasser skal ikke opbevares under temperaturregulerede forhold. Vedr. Kontraktbilag 2, Tilbudsliste. Hvilken pris ønskes angivet: Dagspris, månedspris eller andet. Hvad refererer timetyper til? Der ønskes afgivet en pris pr distrikt pr. dag. Prisen er således for alle de ruter der køres i det enkelte distrikt den pågældende dag. Vedr. kontraktbilag 3, Afhentningsadresser. Spørgsmål vedrørende kolonnerne med mængde angivelse: 1. afhentning små/store, 2. afhentning små/store, 2. afhentning uspec. Er mængderne fastlagt? Der findes eksempler hvor intet er angivet, samt angivelser i 2. afhentning i listerne vedr. en afhentning pr. dag. Region Midtjylland svare på dette snarest muligt. Når man kommer til hospitalerne og skal have prøverne frem til KBA med relevante hjælpemidler som sækkevogn og rullevogn til transporten, kan det være svært at komme igennem døre, der ikke er forsynet med automatisk døråbning. Tager Hospitalet ansvaret for, at der er afsat midler samt gennemfører løsning for at sikre sådanne arbejdsmiljømæssige og hensigtsmæssige forbedringer? De nuværende adgangsforhold/døråbnere m.v. giver mulighed for passage med blodprøver og andre emner. se endvidere svar 8 Spørgsmål 22 nu har jeg prøvet at kører ruterne i midtbyen igennem, tiderne kan ikke holde, der er for mange steder, hvor man ikke kan parkerer. Tiden fra midtbyen til skejby sygehus tager 33 min i tæt trafik. Hvad gør man, hvis man ikke kan være hos de sidste læger kl. 16? i udbudet står der blodprøver m.m., hvad menes der med dette? Svar 22 - se svar 1 - man ringer til lægen ang evt. forsinkelse - blodprøver m.m. betyder, at der kan være andre transportemner, f.eks. brev, mindre pakker eller andre prøver, der afleveres samme sted som blodprøverne Spørgsmål 23 Det ser ud til, at turerne er strammet meget, rent tidsmæssigt, nogle af dem, vuderer jeg til, at man ikke kan nå, hvem har lavet disse ruter? er det nogen der kender til trafikken i f.eks. Århus, eller er det bare taget fra kraks, så det er tider uden trafik? Svar 23 se svaret i spørgsmål 1

6 Spørgsmål 24 Antal leverandører: Har udbudsgiver præference for én samlet leverandør, således at administrative spørgsmål og andre issues kan afklares samlet, eller ser man hellere flere mindre leverandører? Svar 24 Ordregiver har ingen præferencer for store eller små leverandører. Da tildelingen er efter laveste pris, så vil det alene være prisen der afgør hvordan opgaven tildeles. Spørgsmål 25 Punkt 1.6 (Mindstekrav): håndtering af flere transportemner hvad menes der her, er det samkøring af flere opgaver? Svar 25 se svar 22 Spørgsmål 26 Pris: Skal prisen angives pr. time eller kørerute? Svar 26 se svar 19 Spørgsmål 27 Svar 27 Kørsel: Skal ruten altid køres, uanset om der er blodprøver eller ej der skal transporteres? Der vil altid være lægepraksis på ruten der skal have afhentet prøver Spørgsmål 28 Kontraktsum: Hvordan beregnes den samlede kontraktsum, ved laveste pris? Kan der gives et eksempel på dette? Svar 28 Kontrakten tildeles efter laveste pris en eksakt evalueringsmodel er ikke fastlagt endnu. Spørgsmål 29 Afsnit Udbudsmateriale / Offentlige udbud - Sideordnede tilbud : Der er divergerende info om start/slut tid for løsning med én afhentning pr. dag: i udbudsmateriale pkt står der, at ruter køres mellem kl og I ruteoversigten står fra kl Hvad er korrekt? Svar 29 Transporten må tidligst starte hos den første læge kl og afhentning ved sidste læge skal ske inden kl. 16. Herefter skal prøverne transporteres ad direkte vej til KBA. Denne transport skal være afsluttet kl. 17. Spørgsmål 30 Afsnit Udkast til Kontrakt - Mindstekrav til den tilbudte leverance - Opbevaring og håndtering : Leverandør skal bekræfte opfyldelse af at blodprøver bibeholder temperatur på 21 grader ( plus minus 1 ) under transport. Men det nævnes ikke om der er krav til "ydre temperatur". Med andre ord: skal transport ske med temperaturstyring? Svar 30 Ja transporten skal foregå med temperaturstyring i form af klimaskab eller klimaanlæg i vognrummet Spørgsmål 31 Afsnit Udkast til kontrakt - Mindstekrav til den tilbudte leverance - Opbevaring og håndtering: Det nævnes, at der ved indlevering på hospitaler skal medtages det antal transportkasser, der skal bruges ved efterfølgende afhentningsrute. Er antal små/store kasser fast, som angivet i ruteoversigt? Eller kan man risikere, at en læge pludselig mangler en transportkasse pga mange prøver ved én afhentning? Returflow kan også omfatte øvrige transportemner f.eks. breve. Hvis man ved indlevering på hospital får breve eller andet til levering til læger næste dag, hvilke krav stilles til opbevaring over natten? ( evt. konfidentielle

7 oplysninger i breve ) Ved løsning med 2 daglige afhentninger, kan returflow så ske ad én gang, så returvarer udleveres ved første aflevering på hospitaler og leveres til læger ved afhentning nr 2? Derved fjernes "overnatning" hos transportør af returvarer. Svar 31 - Antallet er fast. Hvis en ekstra kasse mod forventning skal ud til en læge, medsendes den påsat adresse dette vil ske yderst sjældent. - Andre transportemner skal opbevare under lås til næste dag - ved 2 afhentninger medtages kun post på første afhentningsrunde Spørgsmål 32 Afsnit Udkast til Kontrakt - Introduktion til logistikopgaven - Transportemner : Hvad er prøveemner og stilles der særlig krav til opbevaring og transport af disse? Svar 32 Spørgsmål 33 Prøveemner er breve, pakker og lignende hvor der ikke stilles krav til temperatur, men evt. til sikker opbevaring til næste dag. Afsnit Udkast til Kontrakt - Beskrivelse af logistikopgaven - Ruter : Kan det bekræftes, at alle afhentningsvinduer hos individuelle læger er det overordnede for ruten. Dvs ingen snævre individuelle afh. vinduer? Vi bemærker, at første afhentning på en rute starter "lang tid" efter vinduets start og at de tider ( i grå linier under ruten ) i ruteoversigter, der må formodes at være indleveringstider på hospitalerne, tilsvarende er efter vinduets slut ( eksempel Aarhus rute ID 71 første afhentning først og indlevering slut ) Hvad er forklaring? Hvor kommer tiderne i ruteoversigter fra. Er det på grundlag af faktiske kørsler eller alene beregnede tider i "rutelægningsprogram"? Indeholder tiderne tidsforbrug på adresserne (til parkering, indbæring, ombytning varer, udbæring )? Er tiderne valide? Er det kundes opgave, at sikre at der er åbent hos alle læger i det samlede tidsvindue for en rute? Hvad gøres hvis lægen først åbner 30 min efter kurerankomst? Kan vi være sikre på, at der er fri adgang hos lægerne i tidsvinduet? Svar 33 Pind 1: ja det kan bekræftes Pind 2: Afhentning må tidligst starte kl og skal være afsluttet senest kl. 16. Herefter kan transporten til KBA begynde. Da den nævnte Aarhus rute slutter et sted, hvor der er ret kort transporttid til KBA, afsluttes ruten kort efter kl. 16. Da der ikke er flere praksis til at udfylde det første kvarter af ruten, prioriteres det højest at lægerne får mest muligt tid til blodprøvetagning derfor starter ruten ikke tidligere end kl Pind 3: Der henvises til svaret i spørgsmål 1 Pind 4+5: Hvis den enkelte lægepraksis ønsker at tage blodprøver, skal de sikre at der er adgang til blodprøverne i det angivne afhentningstidspunkt. KBA tager en dialog med den enkelte lægepraksis omkring dette før implementering af ordningen. Hvis chaufføren ikke kan skaffe sig adgang til en lægepraksis og ikke kan skaffe sig telefonisk kontakt, undlades afhentning denne dag (bør dokumenteres af chauffør).

8 Spørgsmål 34 Afsnit Udkast til Kontrakt - Beskrivelse af Logistikopgave - Kvalitetssikring og Kontrol : Forefindes der temperatur-log i kasserne? Der mangler beskrivelse at kølekæden, hvad sker der hvis temperaturen er over 21 grader ved afhentning hos lægerne Hvem har ansvaret for at temperaturen holdes på de 21 grader, er det lægens ansvar, at prøverne pakkes således, at temperaturen holdes på den ønskede temperatur? Sikres blodprøvens temperatur udelukkende af den emballage, de pakkes i hos lægerne eller stilles der krav til hvilket temperaturinterval kasser opbevares i under transport? Hvis dette er tilfældet, hvad er så øvre og nedre grænse for den omgivende temperatur? Svar 34 Pind 1:KBA sender stikprøvevis temperatur loggere med de enkelte transportkasser. Temperaturen kontrolleres derved både i klimaskabet i almen praksis samt under transporten. Pind 2: Det vil kunne ses på ovennævnte temperaturlogger. Der er desuden display med angivelse af temperatur på klimaskabet. Pind 3+4: Prøverne skal pakkes i transportkasser efter den gældende ADR konvention om transport af biologisk materiale. Det er lægens ansvar at placere blodprøverne i kassen. Transportkasserne holder ikke temperaturen konstant ved længere varende transport, hvorfor vognrummet skal være forsynet med klimaanlæg eller klimaskab der kan overholde temperaturkravet på 21 C ±1 C. Spørgsmål 35 Afsnit Udkast til Kontrakt - Mindstekrav til den tilbudte leverance - Dokumentation af ydelser: Der stilles krav om registrering af alle afhentnings- og leveringstider samt af transporterede øvrige transportemner. Hvor detaljeret og i hvilket format skal afrapportering være? Skal daglig log fremsendes fast eller kun ved forespørgsel? Svar 35 Spørgsmål 36 Der skal kunne leveres dokumentation på anfordring. Transportøren skal kunne bevise, at der er afhentet og leveret kasser og det øvrige der er medtaget. Format er underordnet. Log fremsendes kun ved forespørgsel. Afsnit Udkast til Kontrakt - Kontraktbilag 2 - Tilbudsliste i forbindelse med Udbud af afhentning af blodprøver: Kan det bekræftes, at der skal gives pris pr. distrikt og ikke pr. afhentning? Svar 36 Ja Spørgsmål 37 Afsnit Udkast til Kontrakt - Prisregulering : Hvad er mulighed for / kundens forventning om prisregulering ved stigende/faldende antal afhentninger på rute?

9 Svar 37 Spørgsmål 38 Svar 38 Spørgsmål 39 Svar 39 Spørgsmål 40 Svar 40 Spørgsmål 41 Svar 41 Spørgsmål 42 Svar 42 Spørgsmål 43 Afregningen er fast for den enkelte rute. Vi forventer egentlig ikke de store ændringer. Prisreguleringen er angivet i udbudsmaterialet. Er der mulighed for at få tilsendt pr. mail alle lægernes adresser i en excel-fil, da det vil optimere arbejdsgangen i ruteplanlægningen for prisberegningen. Ja Vil leverandøren ad hoc blive tilkaldt til transporter om natten? Nej Der er kun tale om kørsel i det specificerede tidsrum Kan blodprøverne holde temperaturen i de nævnte kasser på en hel arbejdsdag (7-8 timer), eller kan de i 3 timer? Blodprøverne kan kun holde temperaturen under transporten, når der er temperaturstyring i bilen Se svar 34. Vil det være muligt at plombere kasserne for at sikre, at disse ikke er blevet åbnet af leverandøren? Nej Er det muligt at se et eksempel på en faktura som ønsket iht. kontraktudkast punkt 6.1.2? Punkt viser hvilke data der skal være på fakturaen. Er der i køreplanerne og servicetiderne taget hensyn til påvirkninger såsom myldretidstrafik, vejrlige forhold (sne), parkeringsforhold? Svar 43 se svar 1 Spørgsmål 44 Er kasserne klar ved afhentning eller kan der forekomme ventetider hos lægerne? Svar 44 se svar 14 Spørgsmål 45 Svar 45 Spørgsmål 46 Svar 46 Vil det være muligt at påbegynde ruterne tidligere for at imødekomme evt. forsinkelser pga. vejr, p-forhold, trafik mv.? nej Det angives i kontraktudkast punkt , at boden udgør 1 % af prisen på distriktet er det 1 % af årsprisen? Ja Spørgsmål 47 Kan kravene til skriftlige procedurer præciseres, kontraktudkast punkt 1.3.7? Svar 47 Spørgsmål 48 Svar 48 Det betyder ar vognmanden skal udarbejde skriftlig materiale der beskriver hvordan opgaven skal udføres i forhold til krav der er opstillet i udbudsmaterialet, således at de medarbejdere der skal udføre opgaven kender disse krav. Sundhedshuset i Grenå - mangler det på ruten? Sundhedshuset har ikke praktiserende læger, så det manglede ikke. Det er dog nu indlagt i ruten. De nye ruter bliver lagt på hjemmesiden med tydelig markering af hvor der er ændringer.

Udbudspræsentation, Spørgsmål, svar samt rettelser pr. 23.02. 2012 vedr. EU-udbud nr. nr. 2011/S 196-319606

Udbudspræsentation, Spørgsmål, svar samt rettelser pr. 23.02. 2012 vedr. EU-udbud nr. nr. 2011/S 196-319606 Udbudspræsentation, Spørgsmål, svar samt rettelser pr. 23.02. 2012 vedr. EU-udbud nr. nr. 2011/S 196-319606 Udbud af afhentning af blodprøver mv. fra de praktiserende læger udbudspræsentation: Den 9. februar

Læs mere

Udbudspræsentation, Spørgsmål, svar samt rettelser pr vedr. EU-udbud nr. nr. 2012/S

Udbudspræsentation, Spørgsmål, svar samt rettelser pr vedr. EU-udbud nr. nr. 2012/S Udbudspræsentation, Spørgsmål, svar samt rettelser pr. 28.02.2012 vedr. EU-udbud nr. nr. 2012/S 17-027423 Udbud af afhentning af blodprøver mv. fra de praktiserende læger udbudspræsentation: Den 9. februar

Læs mere

Spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 118-171261. Vedr. personalegoder og fleksible lønpakker. Region Midtjylland

Spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 118-171261. Vedr. personalegoder og fleksible lønpakker. Region Midtjylland Spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 118-171261 Vedr. personalegoder og fleksible lønpakker Region Midtjylland Spørgsmål 1 Svar 1 Spørgsmål 2 Svar 2 Spørgsmål 3 Svar 3 Spørgsmål 4 I blandt kravene

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark 11-10-2013 Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

Spørgsmål/svar EU-udbud på kørsel med kølemad

Spørgsmål/svar EU-udbud på kørsel med kølemad Spørgsmål/svar EU-udbud på kørsel med kølemad Opdateret 30. juli 2014 Spørgsmål nr. Spørgsmål Svar 1 Hvornår skal maden senest være afleveret til modtagekøkkenerne i område 1? Da maden skal hentes på Hybyhus

Læs mere

Spørgsmål 2 Ad spørgsmål 1.: - Vil man herved opfylde mindstekravet i kontraktbilag 1 punkt 1.2 hvis spørgsmål 1 er positivt? Svar: Ja, jf.

Spørgsmål 2 Ad spørgsmål 1.: - Vil man herved opfylde mindstekravet i kontraktbilag 1 punkt 1.2 hvis spørgsmål 1 er positivt? Svar: Ja, jf. Ad Kontraktbilag 1 punkt 1.2.: Der stilles minimumskrav om at Leverandøren skal som minimum havde taxitilladelse i henhold til taxilovgivningen (Erhvervsmæssig personbefordring af højest 9 personer inkl.

Læs mere

Spørgsmål/svar nr. 12-19 pr. 19. maj 2009 vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland

Spørgsmål/svar nr. 12-19 pr. 19. maj 2009 vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Spørgsmål/svar nr. 12-19 pr. 19. maj 2009 vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Spørgsmål 12 Svar 12 Må der bruges en limousinetilladelse udstedt i en anden region(region

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

spørgsmål / svar 1 34 pr. 9. november 2011 vedr. EU-udbud nr. 2011/S 187-305564 Osteosyntese

spørgsmål / svar 1 34 pr. 9. november 2011 vedr. EU-udbud nr. 2011/S 187-305564 Osteosyntese spørgsmål / svar 1 34 pr. 9. november 2011 vedr. EU-udbud nr. 2011/S 187-305564 Osteosyntese Spørgsmål 1 Skal der afgives ens priser for skinner, skruer, søm m.m. jvf. Punkt 1.21.1. Svar 1 Spørgsmål 2

Læs mere

Pga. forkert angivelse af dag for tilbudsfristen i udbudsbetingelserne, ændres tilbudsfristen til onsdag, den 27. juni 2012 kl. 12:00.

Pga. forkert angivelse af dag for tilbudsfristen i udbudsbetingelserne, ændres tilbudsfristen til onsdag, den 27. juni 2012 kl. 12:00. Spørgsmål og Svar Vejledning Nedenfor følger Movias løbende besvarelse af spørgsmål til udbuddet samt eventuelle ændringer. Alle svar på spørgsmål samt ændringer er hermed en del af udbudsvilkårene. Den

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601

Spørgsmål & Svar. Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601 Spørgsmål & Svar 1 Spørgsmål & Svar Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601 Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret, samt de tilhørende

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Sagsnr. -23-4-82--3 Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål og svar vedrørende UDBUDSMATERIALET (Indsæt selv ekstra rækker efter behov, men behold venligst systematikken): HUSK

Læs mere

Det vil ikke være acceptabelt at skrive Øvrige offentlige hospitaler eller andre former for anonyme angivelser.

Det vil ikke være acceptabelt at skrive Øvrige offentlige hospitaler eller andre former for anonyme angivelser. Sagsnr. 1-23-4-101-17-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af Brystimplantater 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Udbudsbilag 3, pkt. 3.1, Referenceliste

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i Region Syddanmark 10/14041

Spørgsmål & Svar. Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i Region Syddanmark 10/14041 & Svar 1 & Svar Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i 10/14041 Udbyder har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. ene, der er anonymiseret, samt de tilhørende svar, er anført nedenfor.

Læs mere

Dagens program. Indkøb og Logistik

Dagens program. Indkøb og Logistik Udbudspræsentation 2010/S 9-010796 Udbud af patientkaldesystem Til Region Midtjylland, Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Læs mere

Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af. Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak

Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af. Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak Sagsnummer: 1-32-76-4-14-1 - Indkøb & Medicoteknik Rettelser

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ETABLERING AF SUNDHEDSCENTER I SKÆRBÆK. Totalrådgivning. vedr

UDBUDSBETINGELSER ETABLERING AF SUNDHEDSCENTER I SKÆRBÆK. Totalrådgivning. vedr UDBUDSBETINGELSER Totalrådgivning vedr ETABLERING AF SUNDHEDSCENTER I SKÆRBÆK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 OM TØNDER KOMMUNE OG REGION SYDDANMARK... 3 1.2 UDBUDDETS FORMÅL OG OMFANG...

Læs mere

Udbud af markedsføringsindsats for Grøn Boligkontrakt

Udbud af markedsføringsindsats for Grøn Boligkontrakt Udbud af markedsføringsindsats for Grøn Boligkontrakt Besvarelse af spørgsmål til udbudsbekendtgørelse 2013/S 220-383535 Energistyrelsen har modtaget en række spørgsmål til udbud af markedsføringsindsats

Læs mere

Velkommen. Informationsmøde for udbud af brystimplantater. Indkøb & Medicoteknik. www.regionmidtjylland.dk

Velkommen. Informationsmøde for udbud af brystimplantater. Indkøb & Medicoteknik. www.regionmidtjylland.dk Velkommen Informationsmøde for udbud af brystimplantater www.regionmidtjylland.dk Velkomst og praktiske detaljer Udbuddets gennemførelse, Region Midtjylland Anders Dalsgaard Jeanette Wolf Sørensen Brugergruppe

Læs mere

Nyt udbudsbilag 3 er uploadet.

Nyt udbudsbilag 3 er uploadet. Sagsnr.1-23-4-101-25-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af operationsservietter, tamponer, swabs/kompresser og gazepinde 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar

Læs mere

Sagsnr. 1-23-4-101-27-15 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af transport

Sagsnr. 1-23-4-101-27-15 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af transport Sagsnr. 1-23-4-101-27-15 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af transport Spørgsmål og svar runde 1 Rettede kontraktbilag 1, 2 og 9 bliver offentliggjort mandag den 17. august 2015. 1. Spørgsmål til

Læs mere

Det vil ikke være acceptabelt at skrive Øvrige offentlige hospitaler eller andre former for anonyme angivelser.

Det vil ikke være acceptabelt at skrive Øvrige offentlige hospitaler eller andre former for anonyme angivelser. Sagsnr. 1-23-4-101-17-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af Brystimplantater 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Udbudsbilag 3, pkt. 3.1, Referenceliste

Læs mere

3. September 2010. Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel. Sagsnr. 10/2786

3. September 2010. Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel. Sagsnr. 10/2786 3. September 2010 Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel Sagsnr. 10/2786 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser Disposition for tilbud Kravspecifikation Tilbudspriser

Læs mere

Velkommen. Informationsmøde for udbud af måtteservice. Indkøb & Medicoteknik.

Velkommen. Informationsmøde for udbud af måtteservice. Indkøb & Medicoteknik. Velkommen Informationsmøde for udbud af måtteservice www.regionmidtjylland.dk Velkomst og praktiske detaljer Udbuddets gennemførelse Anders Dalsgaard Jeanette Wolf Sørensen Brugergruppe bestående af repræsentanter

Læs mere

Fyraftensmøde for almen praksis

Fyraftensmøde for almen praksis EXAM Reg. nr. 450 og 1010 Fyraftensmøde for almen praksis Afhentningsordning WebReq profiler Kræft- og Inflammationscentret Hvem er vi? Birgitte Brock Overlæge med ansvar for almen praksis Anne Dorthe

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Sagsnr. 1-23-4-101-9-15 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 4 Udbud af Konventionelt kød og pålæg samt økologisk kød KONTRAKTBILAG 4 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

SPØRGSMÅL & SVAR. Skulderimplantater Sagsnr. 1-23-4-101-22-13. 1 af 5. Kontraktbilag 6 - Spørgsmål Svar DATO FOR MODTAGELSE DATO FOR BESVARELSE

SPØRGSMÅL & SVAR. Skulderimplantater Sagsnr. 1-23-4-101-22-13. 1 af 5. Kontraktbilag 6 - Spørgsmål Svar DATO FOR MODTAGELSE DATO FOR BESVARELSE 1 af 5 SPØRGSMÅL & SVAR RM s tjekliste for tilbudsgiver omfatter hverken Udkast til Kontrakt eller Udkast til kontrakt & kontraktbilag 5, 6 og 7. For god ordens 1 Kontraktbilag 5, 6 og 7 skyld bedes RM

Læs mere

28. maj Informationsmøde: Udbud af p-pladser på OUH, Odense. Universitetshospital, Svendborg Sygehus og. Sygehusenheden Ringe. Sagsnr.

28. maj Informationsmøde: Udbud af p-pladser på OUH, Odense. Universitetshospital, Svendborg Sygehus og. Sygehusenheden Ringe. Sagsnr. 28. maj 2013 Informationsmøde: Udbud af p-pladser på OUH, Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus og Sygehusenheden Ringe Sagsnr. 13/5010 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser

Læs mere

Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning.

Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning. Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning. Sønderborg Forsyning ønsker at købe Naturgas til vores og Danbo s installationer placeret forskellige steder i forsyningsområdet. Forsyningsområdet

Læs mere

Såfremt tilbudsgiver ikke har elektronisk underskrift kan original dokumentet i stedet scannes ind.

Såfremt tilbudsgiver ikke har elektronisk underskrift kan original dokumentet i stedet scannes ind. Sagsnr. 1-23-4-101-14-13 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 6 Udbud af Pacemakere, ICD er, Loop recorder og elektroder 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-10 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget

Læs mere

Spørgsmål og svar EU udbud 2013/S 194-334120

Spørgsmål og svar EU udbud 2013/S 194-334120 Spørgsmål og svar EU udbud 2013/S 194-334120 Udbud på levering af ortoser til Jysk Fællesindkøb Dato for modtagelse 1. 30.10.13 2. 30.10.13 3. 30.10.13 Spørgsmål Svar Besvaret d. Udbudsbetingelser, pkt.

Læs mere

Venligst se tilbudslisten under kolonne vareprøver minimum med angivelse af antal stk/poser/pakker/ruller ect.

Venligst se tilbudslisten under kolonne vareprøver minimum med angivelse af antal stk/poser/pakker/ruller ect. Sagsnr. 1-234-101-30-12 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Personlige Hygiejneartikler og geler 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-16 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud af lægevagtskørsel

Spørgsmål/svar til udbud af lægevagtskørsel Spørgsmål/svar til udbud af lægevagtskørsel Nr.: Spørgsmål Modtaget Svar Besvaret 1 Udbudsmateriale side 12, pkt. 8.1 Prisoplysning og udkast til kontrakt side 11, pkt. 9.1. Der ønskes oplyst priser ex

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid U D B U D S B E T I N G E L S E R for Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid Udbud 1.28.a erstatter det pr. 3. december 2008 aflyste udbud 1.26.a. Udbud 1.28.a adskiller sig

Læs mere

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Spørgsmål 1: Vi vil gerne spørge om vi ikke kan garantere overfor udbyder at følgende er i orden:

Læs mere

EU- udbud 2014/S 030-048603. Udbud af Kommunal befordring. Spørgsmål/svar

EU- udbud 2014/S 030-048603. Udbud af Kommunal befordring. Spørgsmål/svar EU- udbud 2014/S 030-048603 Udbud af Kommunal befordring Spørgsmål/svar Generelt Nr./dato Spørgsmål Svar 1 Vognløb Skal det være samme chauffør på hele vognløbet? Følgende er anført i udbudsmaterialet:

Læs mere

Nationalt udbud. Indkøb af 3 stk. lange kassevogne med 4-hjulstræk til fiskerikontrol. 10. september 2014

Nationalt udbud. Indkøb af 3 stk. lange kassevogne med 4-hjulstræk til fiskerikontrol. 10. september 2014 Nationalt udbud Indkøb af 3 stk. lange kassevogne med 4-hjulstræk til fiskerikontrol 10. september 2014 Indhold 1. Introduktion... 3 2. Den ordregivende myndighed... 3 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Beskrivelse

Læs mere

Levering af sand til Sønderborg Affald A/S komposteringsanlæg 2016-2018

Levering af sand til Sønderborg Affald A/S komposteringsanlæg 2016-2018 Levering af sand til Sønderborg Affald A/S komposteringsanlæg 2016-2018 Rekvirent Sønderborg Affald A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Thomas Wind E-mail: twin@sonfor.dk Indhold 1 Generel beskrivelse...

Læs mere

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81164-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del I:

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0027543 (Niels Feilberg Jørgensen, Anne Mette Udsen) 3. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0027543 (Niels Feilberg Jørgensen, Anne Mette Udsen) 3. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0027543 (Niels Feilberg Jørgensen, Anne Mette Udsen) 3. juni 2013 K E N D E L S E DPE A/S (selv) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Århus) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler Assens Kommune Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk. 3500 kg ladbiler Marts 2016 Side 2 Indhold Side 1. INDLEDNING... 3 2. TIDSPLAN... 3 3. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 4. OPGAVENS OMFANG... 3 5. UDBUDSMATERIALE...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 UDBUDSBETINGELSER for Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 2 1. DE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Region Syddanmark

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland

Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland 26-05-2015 Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende

Læs mere

PRODUKTBLAD KOMMUNAL FLEXTRAFIK Variabel kørsel 1.3_23.05.2014

PRODUKTBLAD KOMMUNAL FLEXTRAFIK Variabel kørsel 1.3_23.05.2014 Kørselstyper Lukkede kommunale befordringsordninger af variabel karakter med forudgående visitation. Fx kørsel til læge/speciallæge og individuelle genoptræningsforløb. Med variabel kørsel menes, at der

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Ja den tilladte bredde for type 18 øges til 1040 mm. Det korrekte sagsnummer er 1-23-4-101-25-13 15.10.2014 22.10.14

Ja den tilladte bredde for type 18 øges til 1040 mm. Det korrekte sagsnummer er 1-23-4-101-25-13 15.10.2014 22.10.14 Sagsnr. 1-23-4-101-25-13 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 4 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vil Region overveje, at øge den tilladte bredte

Læs mere

I/s Reno-Nord Analyseopgaver på affaldsanlæg

I/s Reno-Nord Analyseopgaver på affaldsanlæg I/s Reno-Nord Analyseopgaver på affaldsanlæg Oplysninger som tilbudsgiver skal aflevere som en del af tilbuddet samt formularer til brug for indsendelse af dokumentation for den vindende tilbudsgiver 15.

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Notat. Holbæk Forsyning - Transport fra genbrugspladser Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere. : Tilbudsgiverne. : Holbæk Forsyning 1 INDLEDNING

Notat. Holbæk Forsyning - Transport fra genbrugspladser Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere. : Tilbudsgiverne. : Holbæk Forsyning 1 INDLEDNING Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Holbæk Forsyning - Transport fra genbrugspladser Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere 20. januar

Læs mere

Rettelsesbrev nr. 1 11-08-2014

Rettelsesbrev nr. 1 11-08-2014 Rettelsesbrev nr. 1 Der er indkommet følgende spørgsmål til udbudsmaterialet. Kopi af forsikringspolice skal vedlægges tilbuddet. Er det nok med en kopi af forsikringscertifikat, som viser, at forsikringen

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

Sagsnr. 1-23-4-101-30-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag X Udbud af EPJ-borde. Spørgsmål og svar EPJ borde pr. 29. oktober 2014

Sagsnr. 1-23-4-101-30-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag X Udbud af EPJ-borde. Spørgsmål og svar EPJ borde pr. 29. oktober 2014 Sagsnr. 1-23-4-101-30-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag X Udbud af EPJ-borde Spørgsmål og svar EPJ borde pr. 29. oktober 2014 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget

Læs mere

Ja

Ja Sagsnr. 1-30-76-29-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 1.1 I Udbudsbetingelserne er der i afsnit 10.3, s. 16, angivet I

Læs mere

Spørgsmål og svar 1 d. 16. oktober 2012 på udbud på levering af brændstof og fyringsolie

Spørgsmål og svar 1 d. 16. oktober 2012 på udbud på levering af brændstof og fyringsolie Spørgsmål og svar 1 d. 16. oktober 2012 på udbud på levering af brændstof og fyringsolie Spørgsmål: Spørgsmål 1: Delaftale 1: - Er det korrekt forstået, at der på denne delaftale vil blive valgt 5 leverandører

Læs mere

Fyraftensmøde for Almen Praksis

Fyraftensmøde for Almen Praksis Fyraftensmøde for Almen Praksis Opgaver Praktiske ting Laboratoriekonsulent Tina Skov Larsen og Hanne Lise Pedersen Klimaskab Global 8 C Leveres ultimo september af firmaet Vibocold Datoer er tilsendt

Læs mere

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er:

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er: Notat J.nr. 14-4989032 Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af konsulentbistand til beregningsmotor, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 231-407652 opdateret 7. januar 2015 ICE, Jura og stab MTG Nr.

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nwejesja NO_DOC_EXT: 2017-020517 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: jwn@niras.dk

Læs mere

EU udbud: Ortoser og proteser Spørgsmål & svar 7-22

EU udbud: Ortoser og proteser Spørgsmål & svar 7-22 EU udbud: Ortoser og proteser Spørgsmål & svar 7-22 Delaftale 3 Brystproteser ANNULLERES jf Bekendtgørelse om supplerende oplysninger, uafsluttet procedure eller berigtigelse indsendt den 27.05.2015, da

Læs mere

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING GENUDBUD AF 9 RUTER

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING GENUDBUD AF 9 RUTER AUGUST 2016 NORDDJURS KOMMUNE UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 GENUDBUD AF 9 RUTER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af Pacemakere, ICD er, Pacemakerelektroder, Højvoltselektroder, Loop recorder og LV elektroder. Sagsnr.

Informationsmøde: Udbud af Pacemakere, ICD er, Pacemakerelektroder, Højvoltselektroder, Loop recorder og LV elektroder. Sagsnr. 14.05.2014 Informationsmøde: Udbud af Pacemakere, ICD er, Pacemakerelektroder, Højvoltselektroder, Loop recorder og LV elektroder Sagsnr. 14/1042 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601

Spørgsmål & Svar. Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601 Spørgsmål & Svar 1 Spørgsmål & Svar Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601 Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret, samt de tilhørende

Læs mere

GENUDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019

GENUDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019 JUNI 2014 LEJRE KOMMUNE GENUDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JUNI 2014 LEJRE KOMMUNE GENUDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5 Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftaler om levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse af kursusmoduler til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Københavns Kommunes udbud af Rammeaftale vedr. levering af Budkørsel

Københavns Kommunes udbud af Rammeaftale vedr. levering af Budkørsel Københavns Kommunes udbud af Rammeaftale vedr. levering af Budkørsel Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/43678199.aspx External tender reference id 2014-0050686 Tender type Tender Procurement

Læs mere

Spørgsmål og svar. Udbud af Cochlea implantater med tilbehør 2013/S

Spørgsmål og svar. Udbud af Cochlea implantater med tilbehør 2013/S Spørgsmål og svar 2013/S 069-114550 Udbyder har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret, samt de tilhørende svar, er anført nedenfor. Nr. Spørgsmål Svar

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Udbud af Lægevagtskørsel 2010/S

Spørgsmål & Svar. Udbud af Lægevagtskørsel 2010/S Spørgsmål & Svar opdateret d. 20.09.10 1 Spørgsmål & Svar Udbud af Lægevagtskørsel 2010/S 159-24607 Udbyder har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret,

Læs mere

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malene.frederiksen1@fredericia.dk

Læs mere

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark 10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

Bilag 1B Kravspecifikation

Bilag 1B Kravspecifikation Bilag 1B Kravspecifikation Madudbringning Termokasser Indholdsfortegnelse 2. Beskrivelse af leverancerne... 3 3. Antal daglige leveringer... 3 4. Returemballage... 3 5. Tidsrum for afhentning og levering...

Læs mere

Jysk Fællesindkøb udbud af bleer Spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet 29. maj 2015

Jysk Fællesindkøb udbud af bleer Spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet 29. maj 2015 Jysk Fællesindkøb udbud af bleer Spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet 29. maj 2015 Spørgsmål Svar Ændringer til udbudsmaterialet Besvaret 29. maj 2015 1. Udbudsmaterialet pkt. 2.3: Vil det

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3. Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte udbud

Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3. Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte udbud Domstolsstyrelsen Sagsbeh. Dir.tlf. Mail joher@domstolsstyrelsen.dk 2013-8302-0001-19 Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3 Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør EU-Supply Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar

Læs mere

2-kammer beholdere til sorteret husholdningsaffald. Udbudsbetingelser

2-kammer beholdere til sorteret husholdningsaffald. Udbudsbetingelser 2-kammer beholdere til sorteret husholdningsaffald Udbudsbetingelser Dato: 11-03-2016 Udarbejdet af: OFD/PJH/LTH Version: 1 Kontrol: PJH Godkendt af: PJH side 2 af 8 Odense Renovation A/S Snapindvej 21

Læs mere

Kontraktbilag 6. Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013

Kontraktbilag 6. Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013 Kontraktbilag 6 Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013 Information fra ordregiver om rettelser i Region Midtjylland er blevet opmærksom på, udbudsmaterialet: at et afsnit omkring Betingelser

Læs mere

Betyder det, at der ikke er specifikke krav til indhold, når I skriver eksempler?

Betyder det, at der ikke er specifikke krav til indhold, når I skriver eksempler? Sagsnr. 1-23-4-101-17-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af Brystimplantater 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Udbudsbetingelserne pkt. 3.1,

Læs mere

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 Meddelelse nr. 1 Svar på spørgsmål til udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 I overensstemmelse med Udbudsdirektivets artikel 39, stk. 2, kan Amgros (på vegne af de fem danske regioner) op til

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER.

UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER. VERSION SEPTEMBER 2014 DATO: 11/02/2015 Sags nr. 2014-0191043 Dokument nr. 2014-0191043-18

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Spørgsmål. 2 Kravsspecifikation Bilag 1 vedr. Kontante midler - 3.3.4.1 hvor der står: "Der findes 3 lokationer, som i dag får afhentet kontanter.

Spørgsmål. 2 Kravsspecifikation Bilag 1 vedr. Kontante midler - 3.3.4.1 hvor der står: Der findes 3 lokationer, som i dag får afhentet kontanter. Spørgsmål og svar vedr. EU-udbud - køb af bankydelser i Region Hovedstaden (opdateres løbende) Frist for spørgsmål til udbudsmaterialet: 7. august 2015. Spørgsmål 1 Kravspecifikation Bilag 1, afsnit 3.1.3

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.:

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.: 1 af 6 SPØRGSMÅL & SVAR Venligst bemærk, at nummeret yderst til venstre på de senest opdaterede spørgsmål er fremhævet med rødt I kontraktbilag 5 står der følgende: " Region Det er korrekt. Kontraktbilag

Læs mere

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Sagsnr. -23-4-82--3 Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål og svar vedrørende Udbudsbetingelserne Pkt. 2 (Tjekliste): Udbudsgiver bedes venligst, og for god ordens skyld, bekræfte

Læs mere

Afsætning af træ fra Sønderborg Affald A/S sorteringsanlæg 2016-2017

Afsætning af træ fra Sønderborg Affald A/S sorteringsanlæg 2016-2017 Afsætning af træ fra Sønderborg Affald A/S sorteringsanlæg 2016-2017 Rekvirent Sønderborg Affald A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Thomas Wind E-mail: twin@sonfor.dk Indhold 1 Generel beskrivelse... 3

Læs mere

Spørgsmål / Svar 1 33 pr. 3. maj 2011 vedr. EU-udbud nr. nr. 2011/S 56-091017

Spørgsmål / Svar 1 33 pr. 3. maj 2011 vedr. EU-udbud nr. nr. 2011/S 56-091017 / Svar 1 33 pr. 3. maj 2011 vedr. EU-udbud nr. nr. 2011/S 56-091017 Stapler, ligeringsclips, trocar, veress kanyle og præparat opsamlingsposer til minimal invasiv kirurgi. 1: Kan det passe, at det ikke

Læs mere

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør EU-Supply Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 2. Svar på en offentlig annonce/bekendtgørelse... 4 2.1 Udfyld svar og afgiv

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende anskaffelse af Fleet Management System herunder installation af GPS-loggere.

Spørgsmål og svar vedrørende anskaffelse af Fleet Management System herunder installation af GPS-loggere. Spørgsmål og svar vedrørende anskaffelse af Fleet Management System herunder installation af GPS-loggere. 17.06.2015 Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold

Læs mere

Fællesindkøb Nord. Offentligt EU-udbud nr. 2016/S Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer. Udbudsbetingelser

Fællesindkøb Nord. Offentligt EU-udbud nr. 2016/S Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer. Udbudsbetingelser Fællesindkøb Nord Offentligt EU-udbud nr. 2016/S 158-286061 Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer Udbudsbetingelser 1 1. Indledning... 3 2. Udbudsform... 3 3. Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere