Referat af Spildevandskomiteens ordinære plenarmøde. Torsdag den 12. april 2011 kl i Ingeniørhuset, IDA, Kalvebod Brygge 33-35, København V

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Spildevandskomiteens ordinære plenarmøde. Torsdag den 12. april 2011 kl. 9.30 i Ingeniørhuset, IDA, Kalvebod Brygge 33-35, København V"

Transkript

1 Referat af Spildevandskomiteens ordinære plenarmøde Torsdag den 12. april 2011 kl i Ingeniørhuset, IDA, Kalvebod Brygge 33-35, København V Tilstede: Ulrik Højbjerre, Henning Nykjær Stabell, Inge Faldager, Bo Laden, Bjørn M. Nielsen, Arne Bernt Hasling, Helle Katrine Andersen, Susanne L. Nilsson, Hanne Kjær Jørgensen, Lene Bisballe, Martin Rygaard, Anne Laustsen, Carsten Rosted Petersen, Arne Kristensen, Bolette Jensen, Ole Neerup-Jensen, Carsten Jacobsen, Lone Kofoed Rasmussen, Peter Steen Mikkelsen, Thomas Hvass Eriksson, Søren Witt og Michael R. Rasmussen. Jørn Jespersen som foredragsholder. Fraværende med afbud: Jan Jørgensen, Lene Øvig, Carsten Nystrup, Henrik Frier og Asbjørn Haaning Nielsen. 1. Velkomst Carsten startede med at byde velkommen med en oversigt over alle SVK medlemmer og alle deltagere på plenarmødet. 2. Indlæg fra Jørn Jespersen, Dansk Miljøteknologi Formand for Dansk Miljøteknologi Jørn Jespersen holdt et spændende indlæg om Dansk Miljøteknologi (DM), dennes opfattelse af hvad der sker i det politiske liv samt DMs prioritering af opgaver. DM startede si 1997 som erstatning for Miljøtekniske Brancheforening, hvor bestyrelsen traf beslutning om en relancering for at få en mere markant brancheforening. Det nye DM er gået fra 14 til knap 70 medlemmer; primært vand, men også luft og jord. Dansk Miljøteknologi har som vision at samle og organisere hele den miljøteknologiske branche i Danmark for at skabe en stærk aktør i den danske miljøpolitik med fokus på de store miljøudfordringer og de teknologiske potentialer for nye miljøløsninger. Den primære opgave at lave politiske arbejder ift. folketinget, forsyninger, EU og kommuner. Styrken er, at DM kan fokusere målrettet på miljøpolitiske mål. DM skal ikke være så bredde, som andre brancheforeninger, men samarbejder gerne med disse, herunder Danva. Udfordringer på vand- og spildevandsområdet: klimatilpasningen vil være driveren. Fordi det har en høj politiske interesseområde og har høj prioritet med mange tiltag over kort tid. Ekstremregnhændelserne er i den politiske hukommelse, Jørn Jespersen tror på vedvarende politisk fokus. DM slår på, at klimatilpasninger skal tænkes sammen med vandplaner og naturplaner, og samtænkningen er en stor organiske udfordring grundet tid, interesser mv. Centralt med finansiering lov om miljø- og servicemål skal tilgodese. Lån til aktiver med års levetid kan kun optages med 30 års løbetid. Forslag til løsning er i høring. Finansiering via prisloft; revision er på vej, men hvor vidtgående revisionen bliver er uvist. Til efterår kommer lovhjemmel til hjælp for kommunernes klimatilpasningsplaner. Spørgsmål om der kommer mere specifikke kvalitets-krav end form-krav. Lokalt bør man tænke over hvilke virkemidler, der bringes i anvendelse. Organisatorisk og juridisk udfordring for vandselskaberne at skulle planlæge, etablere og drive anlæg til klimatilpasning. Gennemgående opgave: almindelige vedligeholdelse og renovering af ledningsnettet. Pt. diskussion om lovkrav om rottespærrer. Der bør skabes et overblik over hvilket økonomisk behov, der er for at vedligeholde ledningsanlægget. Spildevandskomitéen Kalvebod Brygge DK-1780 København V

2 2 Brenchmarkning vedr. vand; hvilke kvalitetsting (vandkvalitet, vandløb, badvand) skal vores forsyning leve op til. For ovenstående punkter gælder at man fra politisk side er interesseret i input. Politisk skal udpeges sigtelinjer/punkter, men branchen skal spille med i de konkrete detaljer. Jørn vil opfordre SVK til at arbejde med følgende spørgsmål: Arbejder man det under de rigtige vilkår og på den rette måde? Slipper politikere for nemt ved blot at lade SVKs arbejder ophøje til lov ift. funktionskrav? Der var følgende bemærkninger og spørgsmål fra deltagerne: Bo Laden: Vedr. vandselskabernes rolle i klimatilpasninger. Man skal huske på, at vandselskaberne at skabt grundet coli-bakterier og døde fjorde. Vandselskaberne er moderne natmænd ift. kilder til død og ødelæggelse. Vi skal passe på ikke at sælge ud ift. natmandsrollen, som vi skal værne om. Men vi skal også lære en ny rolle ift. klimatilpasning. Jørn Jespersen: Vedr. rollen som natmænd. Vil hellere definere vandselskaberne som den vigtigste infrastruktur-spiller på forsyning ift. helbred. Bo Laden: Vedr. finansiering af klimatilpasninger. Som det foregår nu, er billedet meget ensidigt med finansiering af vandselskaberne. Hvis vandselskaberne har nogle midler, bør andre spillere også have økonomiske midler til at løfte opgaven. Bo Laden: Vedr. lovkrav om etablering af rottespærrer. Nej! Der er arbejdspladser derude, hvis vi tager behovet for renovering både på det offentlige og det private net seriøst. Jørn Jespersen: Ser rollen med klimatilpasning som et supplement oveni de øvrige vigtige funktioner, som vandselskaberne har. Jørn tror, at selskaberne får pålagt flere og flere opgaver ift. klima. Men vigtigt at der er klare rammer om organisation. Bo Laden: Hvis al vand skal håndteres i vandselskabernes organisation kan der være risiko for sammenblanding med udfører og myndigheden. Jørn Jespersen: Kan rollerne på spildevand/helbred og klima ikke forenes? Carsten Jacobsen: Regnudvalget har måske en mission/vision om at ændre de rekommanderede funktionskrav i Skrift 27, således at krav bliver mere samfundsøkonomisk nyttigt end det er nu. Vil Dansk Miljøteknologi kunne hjælpe regnudvalget med denne opgave? Jørn Jespersen: Det kommer an på medlemskab. Carsten Jacobsen: De private grund er et problem. Jørn Jespersen: Hvis DM kan påvirke politikere til et smartere mål, vil DM være interesseret, men DM vil meget gerne hæve ambitionsniveauet. Peter Steen Mikkelsen: Ledningsnettet har ligget der 100 år, men vi måler ikke meget på det. Klima er OK spændende, men hvad hvis der ikke komme en stor ekstremregn de næste 3 år? Er det så ikke en stor risiko ved at lægge branchens strategi an på behovet for klimatilpasninger? Jørn Jespersen: Måske er DMs intention blevet misforstået. Behovet for klimatilpasninger skal bruges som et fokus, der løfter de andre behov (renovering og service/kvalitet). Det er klimaet, der gør, at politikere vil diskutere kloak. Arne Kristensen: Er enig i Peters synspunkt vedr. risiko for kort hukommelse. Men vi kan ikke nøjes med at være natmænd. Hvis der er en branche, der kan løfte klimatilpasningerne, er det vores. Det er i vandselskaberne pengene er, og derfor er håbet, at selskaberne kan få tilført økonomi til at løfte opgaven sammen med de øvrige aktører. Hvis der er nogen, der kan løfte den opgave, er det vores. Jørn Jespersen: Kan der være et mål vedr. forebyggelse af alle skadesvoldende oversvømmelser?. Bjørn M. Nielsen: Driftsoptimering på renseanlæg er godt i gang, men den store aktive masse er i ledningsnettet. Fremover ses et stort behov for fokus på driften i ledningsnettet. Jørn Jespersen: Lyder fornuftigt, kunne være et punkt for SVKs videre arbejde. Bolette Jensen: Vandsektorloven er undervejs med revision for at præcisere. Naturstyrelsen forsøger at gøre op med gængs standard /ens niveau at gøre tingene på i alle forsyninger. Forsyningssekretariatet administrerer blot lovgivningen. Jørn Jespersen: Det har ikke været intentionen at sige, at Forsyningssekretariatet ikke lever

3 3 op til den opgave politikerne har givet det, men vandsektorloven er måske blevet meget mere rigidt end politikeren havde ønsket sig. Plenarforsamlingen honorerede indlægget med applaus 3. Godkendelse af referat fra forrige plenarmøde 28. april 2011 og fra møder i Forretningsudvalget den 30. maj 2011, 29. august 2011 og 1. december Referaterne er løbende udsendt til komiteens medlemmer og i øvrigt vedlagt indkaldelsen Referaterne er løbende blevet udsendt til Spildevandskomiteens (SVKs) medlemmer og i øvrigt vedlagt indkaldelsen. Udsendelse af referat fra den 28. marts 2012 er undervejs. De udsendte referater blev godkendt. Lene Bisballe er fejlagtigt ikke nævnt som deltager på Plenarforsamlingen Formandens beretning, herunder opsamling fra workshop om Spildevandskomiteens formål og fremtid Formanden gennemgik de vigtigste aktiviteter i det forgangne år. Beretningen fokuserede på følgende emner: Spørgeskemaundersøgelse Interview med Berlingske Dimensionering af LAR anlæg SVK Skrift nr. 28 regneark Revision af kommissorier Referater fra udvalg og FU Temadag Spørgeskemaundersøgelse IDA analyse har udsendt spørgeskema til SVKs medlemmer + EVA medlemmer. Carsten har kommenteret resultatet, som fremgår med 3 anbefalinger. Se evt. Artikel i Berlingske Som udløber af IDA analyse har Carsten som formand for SVK været citeret i artikel i Berlingske vedr. monsterregn plus artikel i Altinget. Dimensionering af LAR anlæg Jf. beslutning på sidste Plenarforsamling, er der nu udarbejdet regneark til dimensionering af LAR anlæg. Carsten takkede bidragsydere for dette flotte arbejde og meget brugervenlige værktøj. Det er SVK s rekommandation at regnearket anvendes til dimensionering af LAR anlæg i stedet for kurverne i Skrift nr. 25. Endvidere, at LAR anlæg der skal fungere som supplement eller erstatning for afløbssystemer, dimensionering for en gentagelsesperiode på 10 år. SVK Skrift nr. 28 regneark Regnearket virker ikke i Excel Karsten Arnbjerg har lavet forslag til opdatering af regnearket. Forslaget er pt. til kommentering i Regnudvalget. Opdateret udgave forventes efter sommerferien Revision af kommissorier Der foreligger følgende reviderede kommissorier: Regnudvalget (april 2011), Regnmålerudvalget (udval-

4 4 get 2011) og Udvalget vedr. separat regnvand (juni 2011). Revision af kommissorium for EVA-udvalget er undervejs. Se også punkt 5. Referater fra udvalg og FU Nu udsendes både referater fra FU og fra udvalgene ud til SVK s medlemmer. Se også punkt 3. Temadag EVA-udvalget forestod afholdelse af SVK workshop den 7. februar med hjælp fra Falco Nøhr. Ulrik gennemgik teamdagen i korte træk. Målet for temadagen var at arbejde med Mission og Vision for SVK. Tanken var ikke at blive færdige på dagen, men at dagen skulle fungere som opstart på diskussion af SVKs fremtid. Dagen forløb med oplæg fra Falco, gruppearbejde 1 vedr. mission, fremlæggelse + diskussion, gruppearbejde 2 vedr. vision og fremlæggelse + diskussion. Carsten fremlagde herefter FU s forslag til mission IDA s Spildevandskomité er den førende uafhængige, faglige autoritet vedrørende teknisk håndtering af regn- og spildevand. Spildevandskomiteen arbejder for udveksling af erfaringer samt innovation i branchen. og FU s forslag til vision Spildevandskomiteen er det sagkyndige, normsættende og upolitiske organ, som beslutningstagere henvender sig til for at få dokumentation og viden omkring teknisk håndtering af regn- og spildevand. Forslag til mål blev også fremlagt. Vigtigt at SVK s medlemmer plus temadagens øvrige deltagere synes at forslagene stemmer med egen opfattelse, og derfor er forslag til ændringer meget velkommen. Hvis SVK siger, at mission og vision lyder fornuftigt (evt. med mindre tilpasninger), vil FU arbejde videre med mål og handlinger. Der var følgende bemærkninger og spørgsmål fra deltagerne: Martin Rygaard: Vedr. missionen. Tendens at man gerne vil samtænke al vand er afgrænsningen regnog spildevand drøftet i FU? Carsten Rosted Petersen: Ja vi holder os til fagligheden spildevand. Martin: Hvis man bruger spildevand til retablering af et vandløb, vil det så være omfattet af SVK? Carsten Rosted Petersen: Vigtigt, at vi kigger på det fra spildevandset side. Peter Steen Mikkelsen: Hvorfor 2 x teknisk håndtering? Carsten Rosted Petersen: For at adskille SVKs arbejde fra rammerne (lovgivning/politisk/juridisk/økonomisk). Peter: Ved at præcisere det som teknisk, fraskriver/marginaliser vi os fra den udvikling, der sker både hjemme og i udlandet (samtænkning). Carsten: Vi tager den med tilbage. Ole Neerup-Jensen: Er det overvejet at lade Falco trykprøve teksten til mission og vision? Carsten: Nej, men god idé, som FU vil overveje. Lone Kofoed Rasmussen: Er det overvejet at gøre mere ud formidlingsdelen? Carsten Rosted Petersen: Ja, vi har diskuteret det, og ser den indbygget i erfaringsudveksling. Hanne Kjær: Beslutningstagere i branchen? Overvej evt. ordet i kan erstattes af for. Carsten afsluttende: Input til ændringer er fortsat meget velkomne. FU vil arbejde videre med disse. Formandens beretning blev godkendt.

5 5 5. Udvalgsformændenes beretninger Udvalgsformændene er i det forgangne år blevet bedt om at revidere de respektive kommissorier, bl.a. på baggrund af input fra sidste års Plenarforsamling. Udvalgenes forslag til kommissorier er udsendt med indkaldelsen. Styregruppen for regnmålersystemet v. Anne Laustsen Regnmålersystemets styregruppen er primært en driftsgruppe. Udskiftning af styresystem af i alt 92 målere i gang. Status er at halvdelen er udskiftet. DMI varetager projektledelsen på udskiftningen. Der er kommet 4 nye målere i I årets løb er arbejdet med hjemmeside, hvorfra der kan trækkes data. DMI arbejder på sagen, forventes klar i løbet af Styregruppen har været testgruppe, og hjemmesiden er mere brugervenlig end tidligere. Det er nødvendigt at om-nummerere regnmålerne af hensyn til målere udenfor Danmark. Der arbejdes endvidere med, hvordan regndata må anvendes. Arbejdet er startet som en forespørgsel fra TV2. Styregruppen er ikke helt enige med DMI, hvad man må og hvad man ikke må. Der arbejdes på at lave en eksempelsamling. Regnmålersystemets årsskrift lægges på SVKs hjemmeside. Kommissorium: Det er præciseret, at der 6 medlemmer i styregruppen, hvorfra disse kommer og hvorledes udskiftningen ske. Der var ingen indsigelser mod kommissoriet, som dermed er godkendt. Bo Laden bemærkede, at finansiering af regnmålersystemet i forhold til prisloftet ses på sigt som et problem for at sikre gode regndata fra hele landet. Lene Bisballe har bragt forholdet op dels ift. Dansk Miljøteknologi, dels ift. FRI. Bolette Jensen fortalte, at FRI s indsigelse er noteret (ikke med ordet regnmåler, men som dataopsamling). I den vejledning, der vil blive udarbejdet, vil det blive præciseret. Regnudvalget v. Carsten Jacobsen Regnudvalget har i årets løbe arbejdet med koblet regn, herunder regnstatistik, som kan anvendes til prognose. Udvalget har udført kvalitetssikring af regnearket til dimensionering af LAR-anlæg. Udvalget har arbejdet med regnbetingede oversvømmelse Der er afsendt to ansøgninger (regnstatistik + oversvømmelse) til VTU, som dog ikke er blevet optaget Carsten viste en illustration, der viser alle terræn- og vandoverflader i byen. Regn falder overalt. Der er flere aktører; vejejere, vandselskaber, grundvandsforvaltere, miljømyndigheden, landbrugsdræn, søer, hav. Byens kloak er transportør, men kan lede vand begge veje. Skrift 27 og funktionskrav. Carsten fortalte, at arbejdet med funktionskrav kom i gang for år for sent, og han håber ikke, at der skal gå 20 år, før der kommer nye funktionskrav. Det opleves ikke, at der skelnes mellem de forskellige kilder til oversvømmelser i forhold til skriftets dækningsområde. Regnudvalgets mission: Risikobaseret design af regnafledning. Carsten vurderer, at vi har værktøjer og erfaring til rådighed, men mangler rammerne for samarbejdet. Regnudvalget tager en ny start med ny sammensætning. Carsten har derfor sat sit formandskab til rådighed for et nyt hold. Tanken er et få det bedste hold. Kommissorium: Detaljen vedr. ordvalg med aktører. Ole Nerup-Jensen: Der synes uoverensstemmelse mellem kommissoriets grundvand og SVKs forslag til mission/vision (regn og spildevand). Det foreliggende kommissorium er godkendt, men Regnudvalget arbejder videre med præciseringen

6 6 EVA-udvalget v. Ulrik Højbjerre EVA er Erfaringsudveksling i Afløbsteknik, med formidling som det vigtigste fokus. Normalt arrangeres 3 årlige temadage. I maj 2011 blev der afholdt EVA-møde med fornuftigt tilslutning trods sammenfald med DANVA. 2 andre arrangerede temadage (november 2011 og marts 2012) er begge blevet aflyst grundet manglende tilslutning. Aflysningen i november gav anledning til spørgeskema-undersøgelse af medlemmernes interesse for emner til EVA-møder. Resultatet er i prioriteret rækkefølge: Klima og bæredygtighed Planlægning LAR Lovgivning Hydraulik og beregninger. Grunden til den manglende deltagelse i møderne blev oplyst til at være: Emnerne og indholdet i de enkelte arrangementer. Til gengæld betyder følgende ikke noget for deltagelsen: Tidspunktet/transporten, prisen og mødelængden. EVA-bestyrelsen kan fortsat se lys og er friske på at arrangere nye møder. Nye medlemmer: Lene Bassøe er genvalgt, Ulrik Højbjerre og Lene Bisballe er ikke genvalgt, men erstattes af Sanne Lund (Moe & Brødsgaard) og Mads Uggerby (Envidan). Ny formand er Jan Nielsen (Rambøll). Bladet udsendes nu udelukkende elektronisk. Hanne Kjær Jørgensen: Det er en rigtig god idé, at I er begyndt at skrive ud, hvornår næste møde er. Udvalget vedr. det separate regnvand v. Hanne Kjær Jørgensen Udvalget vedr. separat regnvand har i det forgangen år: Arbejdet med revision af kommissorium (ikke mere detaljeret, men større brede) Kommunikation er vigtigt, og der er tænkt grundigt over dette. Bidraget med KS af regneark til dimensionering af LAR. Vigtigt at udvalget og SVK er normsættende. Udvalget bruger tid på koordinering og samarbejder på tværs, herunder: Projektet Teknologi til håndtering og rensning af separat regnvand i en samarbejdsrolle Bidrag til Rørcentrets Nedsivningsvejledning, som nu er færdiggjort Bidrag til branding af Hjemmeside blev kort gennemgået. Projektet Grønne tage er igangsat i Vand i Byer, hvor SVK ønskes inddraget. Samarbejde omkring Regn med Kvalitet igangsat af 4 institutter.. Vigtigt at SK får en rolle. Udvalget vedr. det separate regnvand vil: Bidrage til temadag, der afholdes den 22. nov omkring ekstremregn Styrke samarbejdet SVK Vand i Byer Næste møde i udvalget afholdes den 29. maj 2012 Bo Laden: Vedr. kommissorium, foreslår maks. 11 medlemmer plus institutioner. Måske kan DANVA plus myndighed komme med. Vejrradarudvalget v. Michael R Rasmussen Vejrradarudvalget er et under-udvalg til regnmålerudvalget. Raderer kan noget, som målere ikke kan. Der er god dækning af radere i DK, hvor der nok den tætteste dækning i forhold til lande uden bjerge.

7 7 Vision: Vejrrader data er lige så tilgængelige som SVK-regnmåler data. Denne vision er en stor mundfuld og giver mange udfordringer. Udfordring I: Økonomi, tilgængelighed, tradition, teknik, kvalitetssikring. Udfordring II: Måletekniske udforinger vejrraderne giver gode volumenestimat, men dårlige peakestimat. God dynamisk opløsning. Dårlige peak-estimat er en stor udfordring. Vejradarejere er gået sammen om at gennemmåle radarerne hen over sommeren for at sammenligne en ny analyse metode med den eksisterende metode. Forventet resultat september Udvalgets vigtigste opgave lige At kunne svare på 1. hvilken intensiteter kan vi måle, 2. hvor skal vi måle og 3. hvor præcist skal vi måle. Der er ikke udarbejdet revision af kommissorium. 6. Regnskab 2011 og budget 2012 Oversigtsregnskab for 2011 samt FU s forslag til budget for 2012 blev uddelt til Plenarforsamlingen (og er vedlagt dette referat). Herefter gennemgik kassereren tallene: Regnskabet for 2011 viser et underskud på ca kr. Dette er væsentligt forskelligt fra det budgetteret overskud på ca kr. Underskuddet kan primært henføres til opgradering af regnmålersystemet. Men også EVA udvalget viste lille negativt resultat mod et lille budgetteret overskud. For 2012 budgetteres samlet med et underskud ca. ca kr. Der forventes dog mindre overskud for Styregruppen for Regnmålersystemet på ca kr. og balance hos EVA. For resten af komiteens aktiviteter forventes således et underskud på kr. Det forventede underskud kan bl.a. henføres til den afholdte temadag med et budget på kr. og ikke-øremærket projektstøtte på kr. Der var spørgsmål og drøftelse af det forhold, at SVK nu på 3. år har underskud og bruger af egenkapitalen. Plenarforsamlingen godkendte efterfølgende regnskabet og FU s forslag til budget. 7. Valg i henhold til vedtægterne Valg af repræsentanter til Forretningsudvalget: Carsten Nystrup, Karin Dahlgren og Michael Rasmussen er på valg. Carsten Nystrup udtræder af Spildevandskomiteen efter 3 perioder á 2 år, og kan derfor ikke genvælges. Forretningsudvalget foreslår genvalg af Michael Rasmussen, samt nyvalg af Bolette Jensen, Naturstyrelsen og Arne Kristensen, Nordvand. Carsten Rosted petersen er fortsat formand for SVK. Valg af næstformand. Forretningsudvalget foreslår genvalg af Michael Rasmussen. Plenarforsamlingen bifaldt FU s indstillinger. 8. Indkomne forslag Der er indkommet forslag til nyt udvalg vedr. kloakpumpesystemet. Ole Neerup-Jensen præsenterede forslaget, som har Torben Larsen og Jes Vollertsen som ophavsmænd. Der var generelle positive tilkendegivelser vedr. forslaget. Bo Laden: DANVA s afløbsfolk stiller sig gerne til rådighed, og foreslår endvidere standardisering. FU arbejder videre med forslaget til kommissorium, som sendes ud til SVK. Formel godkendelse næste år. 9. Eventuelt Intet

Referat af Spildevandskomiteens ordinære plenarmøde. Torsdag den 24. april 2014 kl. 10.00 i Ingeniørhuset, IDA, Kalvebod Brygge 33-35, København V

Referat af Spildevandskomiteens ordinære plenarmøde. Torsdag den 24. april 2014 kl. 10.00 i Ingeniørhuset, IDA, Kalvebod Brygge 33-35, København V Referat af Spildevandskomiteens ordinære plenarmøde Torsdag den 24. april 2014 kl. 10.00 i Ingeniørhuset, IDA, Kalvebod Brygge 33-35, København V Følgende deltog i plenarmødet: Michael Robdrup Rasmussen

Læs mere

EVA. Indhold Leder... 3. Erfaringsudveksling i Vandmiljøteknikken. Nr. 2. 21. årgang April 2008 SPILDEVANDSKOMITEEN. Indbydelse til Temadag...

EVA. Indhold Leder... 3. Erfaringsudveksling i Vandmiljøteknikken. Nr. 2. 21. årgang April 2008 SPILDEVANDSKOMITEEN. Indbydelse til Temadag... Erfaringsudveksling i Vandmiljøteknikken EVA Indhold Leder... 3 Indbydelse til Temadag... 4 Kalender... 6 Formandesn beretning... 7 Håndtering af drænvand... 8 Hanne Kjær Jørgensen Klimadebatten kører

Læs mere

Blogstafet. Et rum til debat om klimatilpasning med plads til forskellige vinkler og synspunkter

Blogstafet. Et rum til debat om klimatilpasning med plads til forskellige vinkler og synspunkter Blogstafet Et rum til debat om klimatilpasning med plads til forskellige vinkler og synspunkter Design og layout: MarianneNordentoft.dk Fotos: Kristoffer Amlani Ulbak Martin Moneaux Marianne Nordentoft

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding. Referat

Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding. Referat Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding Referat Dagsordenen for generalforsamlingen jvf. Stenhuggerlaugets vedtægter: 1. Valg af dirigent. 2. Oldermandens beretning.

Læs mere

KONGRES 2015 - REFERAT

KONGRES 2015 - REFERAT KONGRES 2015 - REFERAT Tid: Søndag d. 18. januar, kl. 9.00-12.20 Sted: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Referent: Trine Lindberg Niels Sørensen bød forsamlingen velkommen til den årlige

Læs mere

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 VELKOMST Formand Bjørn Nielsen bød velkommen til Danske Torpares 35. ordinære generalforsamling på Park Inn i Kastrup.

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Evaluering af regelsættet for klimatilpasning

Evaluering af regelsættet for klimatilpasning Evaluering af regelsættet for klimatilpasning August 2014 RAPPORT Forfatter: Susanne Krawack Rapporten er støttet af: Realdania Tel: +45 29 89 67 00 info@concito.dk www.concito.dk Indledning Efter voldsomme

Læs mere

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet Referat HovedMED Mødedato 4. juni 2014 kl. 09:00 Mødelokale Slagelse Rådhus, mødelokale 225/227 Deltagere Afbud Ole Kristensen, Vini Lindhardt, Anne Velling, Lone Irene Petersen, Maj-Britt Høybye Hansen,

Læs mere

$ " & " " " $ "' '! "! % " " ' $ % " & % & % ' ### " "

$  &    $ ' '! ! %   ' $ %  & % & % ' ###  % " & " " Fra viden til virksomhed Kortlægning af vidensmiljøer inden for Klimatilpasning Omslag: 2+1 Typografisk design: Klahr Denne tryksag er sat med Sabon samt Pluto Sans og trykt hos Rosendahls ISBN:

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2015 Du indkaldes hermed til TRoA s Ordinære Generalforsamling Søndag d. 15. marts 2015 kl 11:00 i foreningens lokaler DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Valg

Læs mere

FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST

FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST KONFERENCERAPPORT AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST - HVORDAN REALISERER VI DANMARKS UDVIKLINGSPOTENTIALE INDEN FOR VANDTEKNOLOGI? INDHOLD 5 FORORD 7 VELKOMST ATV s

Læs mere

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner Vejledning Indhold Forord 3 DEL 1 DEL 2 DEL 3 Sådan gribes den nye opgave an! Aftale mellem regeringen og KL Planens indhold Proces og tidsplan Organisering og

Læs mere

Bilag 1 Til Kontaktudvalgets redegørelse til evaluering af vandsektorloven 17. januar 2013

Bilag 1 Til Kontaktudvalgets redegørelse til evaluering af vandsektorloven 17. januar 2013 Bilag 1 Til Kontaktudvalgets redegørelse til evaluering af vandsektorloven 17. januar 2013 Titel: Bilag 1 Til Udkast til redegørelse til evaluering af vandsektorloven Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade

Læs mere

EVA. Indhold Leder... 3. Erfaringsudveksling i Vandmiljøteknikken. Nr. 1. 23. årgang Januar 2010 SPILDEVANDSKOMITEEN. Indbydelse til Temadag...

EVA. Indhold Leder... 3. Erfaringsudveksling i Vandmiljøteknikken. Nr. 1. 23. årgang Januar 2010 SPILDEVANDSKOMITEEN. Indbydelse til Temadag... Erfaringsudveksling i Vandmiljøteknikken EVA Nr. 1 23. årgang Januar 2010 SPILDEVANDSKOMITEEN Indhold Leder... 3 Indbydelse til Temadag... 4 EVA Årsmødet... 6 Kalender... 6 Tænk driften ind i anlæg...

Læs mere

Brancheløft til hotel- og restauration

Brancheløft til hotel- og restauration Brancheløft til hotel- og restauration - Et projekt for Københavns Kommunes Koordinationsudvalg for den forebyggende arbejdsmarkedsindsats Juni 2004 Katrine Ardal, Mette Lise Jensen og Jens Voxtrup Petersen

Læs mere

Tidsplan: Med forbehold for ændringer.

Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Referat Årsmøde 10. april 2011 1 Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Kl. 10.00 10.30 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.30 12.00 Årsmøde Kl. 12.00 12.45 Frokost (Buffet)

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 2015 23. ÅRGANG NR. 161164 0804-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

trekkies.dk referat fra generalforsamling 2004

trekkies.dk referat fra generalforsamling 2004 Dato: 14/02-2004 Klokken: 14.00-18.15 Sted: KVL, København Referent: Merete Hansen Dirigent: Allan Høiberg Bestyrelsen bestod før generalforsamlingen af: Niki Gade, formand André Stæhr, næstformand Dyveke

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15.-16. april 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.4.2015 kl. 9.00 til 18.30 Slut: 16.4.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Den 21. april 2015 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Referat af Friluftsrådets generalforsamling Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Friluftsrådets virksomhed i det forløbne

Læs mere