Referat af Spildevandskomiteens ordinære plenarmøde. Torsdag den 12. april 2011 kl i Ingeniørhuset, IDA, Kalvebod Brygge 33-35, København V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Spildevandskomiteens ordinære plenarmøde. Torsdag den 12. april 2011 kl. 9.30 i Ingeniørhuset, IDA, Kalvebod Brygge 33-35, København V"

Transkript

1 Referat af Spildevandskomiteens ordinære plenarmøde Torsdag den 12. april 2011 kl i Ingeniørhuset, IDA, Kalvebod Brygge 33-35, København V Tilstede: Ulrik Højbjerre, Henning Nykjær Stabell, Inge Faldager, Bo Laden, Bjørn M. Nielsen, Arne Bernt Hasling, Helle Katrine Andersen, Susanne L. Nilsson, Hanne Kjær Jørgensen, Lene Bisballe, Martin Rygaard, Anne Laustsen, Carsten Rosted Petersen, Arne Kristensen, Bolette Jensen, Ole Neerup-Jensen, Carsten Jacobsen, Lone Kofoed Rasmussen, Peter Steen Mikkelsen, Thomas Hvass Eriksson, Søren Witt og Michael R. Rasmussen. Jørn Jespersen som foredragsholder. Fraværende med afbud: Jan Jørgensen, Lene Øvig, Carsten Nystrup, Henrik Frier og Asbjørn Haaning Nielsen. 1. Velkomst Carsten startede med at byde velkommen med en oversigt over alle SVK medlemmer og alle deltagere på plenarmødet. 2. Indlæg fra Jørn Jespersen, Dansk Miljøteknologi Formand for Dansk Miljøteknologi Jørn Jespersen holdt et spændende indlæg om Dansk Miljøteknologi (DM), dennes opfattelse af hvad der sker i det politiske liv samt DMs prioritering af opgaver. DM startede si 1997 som erstatning for Miljøtekniske Brancheforening, hvor bestyrelsen traf beslutning om en relancering for at få en mere markant brancheforening. Det nye DM er gået fra 14 til knap 70 medlemmer; primært vand, men også luft og jord. Dansk Miljøteknologi har som vision at samle og organisere hele den miljøteknologiske branche i Danmark for at skabe en stærk aktør i den danske miljøpolitik med fokus på de store miljøudfordringer og de teknologiske potentialer for nye miljøløsninger. Den primære opgave at lave politiske arbejder ift. folketinget, forsyninger, EU og kommuner. Styrken er, at DM kan fokusere målrettet på miljøpolitiske mål. DM skal ikke være så bredde, som andre brancheforeninger, men samarbejder gerne med disse, herunder Danva. Udfordringer på vand- og spildevandsområdet: klimatilpasningen vil være driveren. Fordi det har en høj politiske interesseområde og har høj prioritet med mange tiltag over kort tid. Ekstremregnhændelserne er i den politiske hukommelse, Jørn Jespersen tror på vedvarende politisk fokus. DM slår på, at klimatilpasninger skal tænkes sammen med vandplaner og naturplaner, og samtænkningen er en stor organiske udfordring grundet tid, interesser mv. Centralt med finansiering lov om miljø- og servicemål skal tilgodese. Lån til aktiver med års levetid kan kun optages med 30 års løbetid. Forslag til løsning er i høring. Finansiering via prisloft; revision er på vej, men hvor vidtgående revisionen bliver er uvist. Til efterår kommer lovhjemmel til hjælp for kommunernes klimatilpasningsplaner. Spørgsmål om der kommer mere specifikke kvalitets-krav end form-krav. Lokalt bør man tænke over hvilke virkemidler, der bringes i anvendelse. Organisatorisk og juridisk udfordring for vandselskaberne at skulle planlæge, etablere og drive anlæg til klimatilpasning. Gennemgående opgave: almindelige vedligeholdelse og renovering af ledningsnettet. Pt. diskussion om lovkrav om rottespærrer. Der bør skabes et overblik over hvilket økonomisk behov, der er for at vedligeholde ledningsanlægget. Spildevandskomitéen Kalvebod Brygge DK-1780 København V

2 2 Brenchmarkning vedr. vand; hvilke kvalitetsting (vandkvalitet, vandløb, badvand) skal vores forsyning leve op til. For ovenstående punkter gælder at man fra politisk side er interesseret i input. Politisk skal udpeges sigtelinjer/punkter, men branchen skal spille med i de konkrete detaljer. Jørn vil opfordre SVK til at arbejde med følgende spørgsmål: Arbejder man det under de rigtige vilkår og på den rette måde? Slipper politikere for nemt ved blot at lade SVKs arbejder ophøje til lov ift. funktionskrav? Der var følgende bemærkninger og spørgsmål fra deltagerne: Bo Laden: Vedr. vandselskabernes rolle i klimatilpasninger. Man skal huske på, at vandselskaberne at skabt grundet coli-bakterier og døde fjorde. Vandselskaberne er moderne natmænd ift. kilder til død og ødelæggelse. Vi skal passe på ikke at sælge ud ift. natmandsrollen, som vi skal værne om. Men vi skal også lære en ny rolle ift. klimatilpasning. Jørn Jespersen: Vedr. rollen som natmænd. Vil hellere definere vandselskaberne som den vigtigste infrastruktur-spiller på forsyning ift. helbred. Bo Laden: Vedr. finansiering af klimatilpasninger. Som det foregår nu, er billedet meget ensidigt med finansiering af vandselskaberne. Hvis vandselskaberne har nogle midler, bør andre spillere også have økonomiske midler til at løfte opgaven. Bo Laden: Vedr. lovkrav om etablering af rottespærrer. Nej! Der er arbejdspladser derude, hvis vi tager behovet for renovering både på det offentlige og det private net seriøst. Jørn Jespersen: Ser rollen med klimatilpasning som et supplement oveni de øvrige vigtige funktioner, som vandselskaberne har. Jørn tror, at selskaberne får pålagt flere og flere opgaver ift. klima. Men vigtigt at der er klare rammer om organisation. Bo Laden: Hvis al vand skal håndteres i vandselskabernes organisation kan der være risiko for sammenblanding med udfører og myndigheden. Jørn Jespersen: Kan rollerne på spildevand/helbred og klima ikke forenes? Carsten Jacobsen: Regnudvalget har måske en mission/vision om at ændre de rekommanderede funktionskrav i Skrift 27, således at krav bliver mere samfundsøkonomisk nyttigt end det er nu. Vil Dansk Miljøteknologi kunne hjælpe regnudvalget med denne opgave? Jørn Jespersen: Det kommer an på medlemskab. Carsten Jacobsen: De private grund er et problem. Jørn Jespersen: Hvis DM kan påvirke politikere til et smartere mål, vil DM være interesseret, men DM vil meget gerne hæve ambitionsniveauet. Peter Steen Mikkelsen: Ledningsnettet har ligget der 100 år, men vi måler ikke meget på det. Klima er OK spændende, men hvad hvis der ikke komme en stor ekstremregn de næste 3 år? Er det så ikke en stor risiko ved at lægge branchens strategi an på behovet for klimatilpasninger? Jørn Jespersen: Måske er DMs intention blevet misforstået. Behovet for klimatilpasninger skal bruges som et fokus, der løfter de andre behov (renovering og service/kvalitet). Det er klimaet, der gør, at politikere vil diskutere kloak. Arne Kristensen: Er enig i Peters synspunkt vedr. risiko for kort hukommelse. Men vi kan ikke nøjes med at være natmænd. Hvis der er en branche, der kan løfte klimatilpasningerne, er det vores. Det er i vandselskaberne pengene er, og derfor er håbet, at selskaberne kan få tilført økonomi til at løfte opgaven sammen med de øvrige aktører. Hvis der er nogen, der kan løfte den opgave, er det vores. Jørn Jespersen: Kan der være et mål vedr. forebyggelse af alle skadesvoldende oversvømmelser?. Bjørn M. Nielsen: Driftsoptimering på renseanlæg er godt i gang, men den store aktive masse er i ledningsnettet. Fremover ses et stort behov for fokus på driften i ledningsnettet. Jørn Jespersen: Lyder fornuftigt, kunne være et punkt for SVKs videre arbejde. Bolette Jensen: Vandsektorloven er undervejs med revision for at præcisere. Naturstyrelsen forsøger at gøre op med gængs standard /ens niveau at gøre tingene på i alle forsyninger. Forsyningssekretariatet administrerer blot lovgivningen. Jørn Jespersen: Det har ikke været intentionen at sige, at Forsyningssekretariatet ikke lever

3 3 op til den opgave politikerne har givet det, men vandsektorloven er måske blevet meget mere rigidt end politikeren havde ønsket sig. Plenarforsamlingen honorerede indlægget med applaus 3. Godkendelse af referat fra forrige plenarmøde 28. april 2011 og fra møder i Forretningsudvalget den 30. maj 2011, 29. august 2011 og 1. december Referaterne er løbende udsendt til komiteens medlemmer og i øvrigt vedlagt indkaldelsen Referaterne er løbende blevet udsendt til Spildevandskomiteens (SVKs) medlemmer og i øvrigt vedlagt indkaldelsen. Udsendelse af referat fra den 28. marts 2012 er undervejs. De udsendte referater blev godkendt. Lene Bisballe er fejlagtigt ikke nævnt som deltager på Plenarforsamlingen Formandens beretning, herunder opsamling fra workshop om Spildevandskomiteens formål og fremtid Formanden gennemgik de vigtigste aktiviteter i det forgangne år. Beretningen fokuserede på følgende emner: Spørgeskemaundersøgelse Interview med Berlingske Dimensionering af LAR anlæg SVK Skrift nr. 28 regneark Revision af kommissorier Referater fra udvalg og FU Temadag Spørgeskemaundersøgelse IDA analyse har udsendt spørgeskema til SVKs medlemmer + EVA medlemmer. Carsten har kommenteret resultatet, som fremgår med 3 anbefalinger. Se evt. Artikel i Berlingske Som udløber af IDA analyse har Carsten som formand for SVK været citeret i artikel i Berlingske vedr. monsterregn plus artikel i Altinget. Dimensionering af LAR anlæg Jf. beslutning på sidste Plenarforsamling, er der nu udarbejdet regneark til dimensionering af LAR anlæg. Carsten takkede bidragsydere for dette flotte arbejde og meget brugervenlige værktøj. Det er SVK s rekommandation at regnearket anvendes til dimensionering af LAR anlæg i stedet for kurverne i Skrift nr. 25. Endvidere, at LAR anlæg der skal fungere som supplement eller erstatning for afløbssystemer, dimensionering for en gentagelsesperiode på 10 år. SVK Skrift nr. 28 regneark Regnearket virker ikke i Excel Karsten Arnbjerg har lavet forslag til opdatering af regnearket. Forslaget er pt. til kommentering i Regnudvalget. Opdateret udgave forventes efter sommerferien Revision af kommissorier Der foreligger følgende reviderede kommissorier: Regnudvalget (april 2011), Regnmålerudvalget (udval-

4 4 get 2011) og Udvalget vedr. separat regnvand (juni 2011). Revision af kommissorium for EVA-udvalget er undervejs. Se også punkt 5. Referater fra udvalg og FU Nu udsendes både referater fra FU og fra udvalgene ud til SVK s medlemmer. Se også punkt 3. Temadag EVA-udvalget forestod afholdelse af SVK workshop den 7. februar med hjælp fra Falco Nøhr. Ulrik gennemgik teamdagen i korte træk. Målet for temadagen var at arbejde med Mission og Vision for SVK. Tanken var ikke at blive færdige på dagen, men at dagen skulle fungere som opstart på diskussion af SVKs fremtid. Dagen forløb med oplæg fra Falco, gruppearbejde 1 vedr. mission, fremlæggelse + diskussion, gruppearbejde 2 vedr. vision og fremlæggelse + diskussion. Carsten fremlagde herefter FU s forslag til mission IDA s Spildevandskomité er den førende uafhængige, faglige autoritet vedrørende teknisk håndtering af regn- og spildevand. Spildevandskomiteen arbejder for udveksling af erfaringer samt innovation i branchen. og FU s forslag til vision Spildevandskomiteen er det sagkyndige, normsættende og upolitiske organ, som beslutningstagere henvender sig til for at få dokumentation og viden omkring teknisk håndtering af regn- og spildevand. Forslag til mål blev også fremlagt. Vigtigt at SVK s medlemmer plus temadagens øvrige deltagere synes at forslagene stemmer med egen opfattelse, og derfor er forslag til ændringer meget velkommen. Hvis SVK siger, at mission og vision lyder fornuftigt (evt. med mindre tilpasninger), vil FU arbejde videre med mål og handlinger. Der var følgende bemærkninger og spørgsmål fra deltagerne: Martin Rygaard: Vedr. missionen. Tendens at man gerne vil samtænke al vand er afgrænsningen regnog spildevand drøftet i FU? Carsten Rosted Petersen: Ja vi holder os til fagligheden spildevand. Martin: Hvis man bruger spildevand til retablering af et vandløb, vil det så være omfattet af SVK? Carsten Rosted Petersen: Vigtigt, at vi kigger på det fra spildevandset side. Peter Steen Mikkelsen: Hvorfor 2 x teknisk håndtering? Carsten Rosted Petersen: For at adskille SVKs arbejde fra rammerne (lovgivning/politisk/juridisk/økonomisk). Peter: Ved at præcisere det som teknisk, fraskriver/marginaliser vi os fra den udvikling, der sker både hjemme og i udlandet (samtænkning). Carsten: Vi tager den med tilbage. Ole Neerup-Jensen: Er det overvejet at lade Falco trykprøve teksten til mission og vision? Carsten: Nej, men god idé, som FU vil overveje. Lone Kofoed Rasmussen: Er det overvejet at gøre mere ud formidlingsdelen? Carsten Rosted Petersen: Ja, vi har diskuteret det, og ser den indbygget i erfaringsudveksling. Hanne Kjær: Beslutningstagere i branchen? Overvej evt. ordet i kan erstattes af for. Carsten afsluttende: Input til ændringer er fortsat meget velkomne. FU vil arbejde videre med disse. Formandens beretning blev godkendt.

5 5 5. Udvalgsformændenes beretninger Udvalgsformændene er i det forgangne år blevet bedt om at revidere de respektive kommissorier, bl.a. på baggrund af input fra sidste års Plenarforsamling. Udvalgenes forslag til kommissorier er udsendt med indkaldelsen. Styregruppen for regnmålersystemet v. Anne Laustsen Regnmålersystemets styregruppen er primært en driftsgruppe. Udskiftning af styresystem af i alt 92 målere i gang. Status er at halvdelen er udskiftet. DMI varetager projektledelsen på udskiftningen. Der er kommet 4 nye målere i I årets løb er arbejdet med hjemmeside, hvorfra der kan trækkes data. DMI arbejder på sagen, forventes klar i løbet af Styregruppen har været testgruppe, og hjemmesiden er mere brugervenlig end tidligere. Det er nødvendigt at om-nummerere regnmålerne af hensyn til målere udenfor Danmark. Der arbejdes endvidere med, hvordan regndata må anvendes. Arbejdet er startet som en forespørgsel fra TV2. Styregruppen er ikke helt enige med DMI, hvad man må og hvad man ikke må. Der arbejdes på at lave en eksempelsamling. Regnmålersystemets årsskrift lægges på SVKs hjemmeside. Kommissorium: Det er præciseret, at der 6 medlemmer i styregruppen, hvorfra disse kommer og hvorledes udskiftningen ske. Der var ingen indsigelser mod kommissoriet, som dermed er godkendt. Bo Laden bemærkede, at finansiering af regnmålersystemet i forhold til prisloftet ses på sigt som et problem for at sikre gode regndata fra hele landet. Lene Bisballe har bragt forholdet op dels ift. Dansk Miljøteknologi, dels ift. FRI. Bolette Jensen fortalte, at FRI s indsigelse er noteret (ikke med ordet regnmåler, men som dataopsamling). I den vejledning, der vil blive udarbejdet, vil det blive præciseret. Regnudvalget v. Carsten Jacobsen Regnudvalget har i årets løbe arbejdet med koblet regn, herunder regnstatistik, som kan anvendes til prognose. Udvalget har udført kvalitetssikring af regnearket til dimensionering af LAR-anlæg. Udvalget har arbejdet med regnbetingede oversvømmelse Der er afsendt to ansøgninger (regnstatistik + oversvømmelse) til VTU, som dog ikke er blevet optaget Carsten viste en illustration, der viser alle terræn- og vandoverflader i byen. Regn falder overalt. Der er flere aktører; vejejere, vandselskaber, grundvandsforvaltere, miljømyndigheden, landbrugsdræn, søer, hav. Byens kloak er transportør, men kan lede vand begge veje. Skrift 27 og funktionskrav. Carsten fortalte, at arbejdet med funktionskrav kom i gang for år for sent, og han håber ikke, at der skal gå 20 år, før der kommer nye funktionskrav. Det opleves ikke, at der skelnes mellem de forskellige kilder til oversvømmelser i forhold til skriftets dækningsområde. Regnudvalgets mission: Risikobaseret design af regnafledning. Carsten vurderer, at vi har værktøjer og erfaring til rådighed, men mangler rammerne for samarbejdet. Regnudvalget tager en ny start med ny sammensætning. Carsten har derfor sat sit formandskab til rådighed for et nyt hold. Tanken er et få det bedste hold. Kommissorium: Detaljen vedr. ordvalg med aktører. Ole Nerup-Jensen: Der synes uoverensstemmelse mellem kommissoriets grundvand og SVKs forslag til mission/vision (regn og spildevand). Det foreliggende kommissorium er godkendt, men Regnudvalget arbejder videre med præciseringen

6 6 EVA-udvalget v. Ulrik Højbjerre EVA er Erfaringsudveksling i Afløbsteknik, med formidling som det vigtigste fokus. Normalt arrangeres 3 årlige temadage. I maj 2011 blev der afholdt EVA-møde med fornuftigt tilslutning trods sammenfald med DANVA. 2 andre arrangerede temadage (november 2011 og marts 2012) er begge blevet aflyst grundet manglende tilslutning. Aflysningen i november gav anledning til spørgeskema-undersøgelse af medlemmernes interesse for emner til EVA-møder. Resultatet er i prioriteret rækkefølge: Klima og bæredygtighed Planlægning LAR Lovgivning Hydraulik og beregninger. Grunden til den manglende deltagelse i møderne blev oplyst til at være: Emnerne og indholdet i de enkelte arrangementer. Til gengæld betyder følgende ikke noget for deltagelsen: Tidspunktet/transporten, prisen og mødelængden. EVA-bestyrelsen kan fortsat se lys og er friske på at arrangere nye møder. Nye medlemmer: Lene Bassøe er genvalgt, Ulrik Højbjerre og Lene Bisballe er ikke genvalgt, men erstattes af Sanne Lund (Moe & Brødsgaard) og Mads Uggerby (Envidan). Ny formand er Jan Nielsen (Rambøll). Bladet udsendes nu udelukkende elektronisk. Hanne Kjær Jørgensen: Det er en rigtig god idé, at I er begyndt at skrive ud, hvornår næste møde er. Udvalget vedr. det separate regnvand v. Hanne Kjær Jørgensen Udvalget vedr. separat regnvand har i det forgangen år: Arbejdet med revision af kommissorium (ikke mere detaljeret, men større brede) Kommunikation er vigtigt, og der er tænkt grundigt over dette. Bidraget med KS af regneark til dimensionering af LAR. Vigtigt at udvalget og SVK er normsættende. Udvalget bruger tid på koordinering og samarbejder på tværs, herunder: Projektet Teknologi til håndtering og rensning af separat regnvand i en samarbejdsrolle Bidrag til Rørcentrets Nedsivningsvejledning, som nu er færdiggjort Bidrag til branding af Hjemmeside blev kort gennemgået. Projektet Grønne tage er igangsat i Vand i Byer, hvor SVK ønskes inddraget. Samarbejde omkring Regn med Kvalitet igangsat af 4 institutter.. Vigtigt at SK får en rolle. Udvalget vedr. det separate regnvand vil: Bidrage til temadag, der afholdes den 22. nov omkring ekstremregn Styrke samarbejdet SVK Vand i Byer Næste møde i udvalget afholdes den 29. maj 2012 Bo Laden: Vedr. kommissorium, foreslår maks. 11 medlemmer plus institutioner. Måske kan DANVA plus myndighed komme med. Vejrradarudvalget v. Michael R Rasmussen Vejrradarudvalget er et under-udvalg til regnmålerudvalget. Raderer kan noget, som målere ikke kan. Der er god dækning af radere i DK, hvor der nok den tætteste dækning i forhold til lande uden bjerge.

7 7 Vision: Vejrrader data er lige så tilgængelige som SVK-regnmåler data. Denne vision er en stor mundfuld og giver mange udfordringer. Udfordring I: Økonomi, tilgængelighed, tradition, teknik, kvalitetssikring. Udfordring II: Måletekniske udforinger vejrraderne giver gode volumenestimat, men dårlige peakestimat. God dynamisk opløsning. Dårlige peak-estimat er en stor udfordring. Vejradarejere er gået sammen om at gennemmåle radarerne hen over sommeren for at sammenligne en ny analyse metode med den eksisterende metode. Forventet resultat september Udvalgets vigtigste opgave lige At kunne svare på 1. hvilken intensiteter kan vi måle, 2. hvor skal vi måle og 3. hvor præcist skal vi måle. Der er ikke udarbejdet revision af kommissorium. 6. Regnskab 2011 og budget 2012 Oversigtsregnskab for 2011 samt FU s forslag til budget for 2012 blev uddelt til Plenarforsamlingen (og er vedlagt dette referat). Herefter gennemgik kassereren tallene: Regnskabet for 2011 viser et underskud på ca kr. Dette er væsentligt forskelligt fra det budgetteret overskud på ca kr. Underskuddet kan primært henføres til opgradering af regnmålersystemet. Men også EVA udvalget viste lille negativt resultat mod et lille budgetteret overskud. For 2012 budgetteres samlet med et underskud ca. ca kr. Der forventes dog mindre overskud for Styregruppen for Regnmålersystemet på ca kr. og balance hos EVA. For resten af komiteens aktiviteter forventes således et underskud på kr. Det forventede underskud kan bl.a. henføres til den afholdte temadag med et budget på kr. og ikke-øremærket projektstøtte på kr. Der var spørgsmål og drøftelse af det forhold, at SVK nu på 3. år har underskud og bruger af egenkapitalen. Plenarforsamlingen godkendte efterfølgende regnskabet og FU s forslag til budget. 7. Valg i henhold til vedtægterne Valg af repræsentanter til Forretningsudvalget: Carsten Nystrup, Karin Dahlgren og Michael Rasmussen er på valg. Carsten Nystrup udtræder af Spildevandskomiteen efter 3 perioder á 2 år, og kan derfor ikke genvælges. Forretningsudvalget foreslår genvalg af Michael Rasmussen, samt nyvalg af Bolette Jensen, Naturstyrelsen og Arne Kristensen, Nordvand. Carsten Rosted petersen er fortsat formand for SVK. Valg af næstformand. Forretningsudvalget foreslår genvalg af Michael Rasmussen. Plenarforsamlingen bifaldt FU s indstillinger. 8. Indkomne forslag Der er indkommet forslag til nyt udvalg vedr. kloakpumpesystemet. Ole Neerup-Jensen præsenterede forslaget, som har Torben Larsen og Jes Vollertsen som ophavsmænd. Der var generelle positive tilkendegivelser vedr. forslaget. Bo Laden: DANVA s afløbsfolk stiller sig gerne til rådighed, og foreslår endvidere standardisering. FU arbejder videre med forslaget til kommissorium, som sendes ud til SVK. Formel godkendelse næste år. 9. Eventuelt Intet

Referat af Spildevandskomiteens ordinære plenarmøde. Onsdag den 22. april 2015 kl. 10.00 i Ingeniørhuset, IDA, Kalvebod Brygge 33-35, København V

Referat af Spildevandskomiteens ordinære plenarmøde. Onsdag den 22. april 2015 kl. 10.00 i Ingeniørhuset, IDA, Kalvebod Brygge 33-35, København V Referat af Spildevandskomiteens ordinære plenarmøde Onsdag den 22. april 2015 kl. 10.00 i Ingeniørhuset, IDA, Kalvebod Brygge 33-35, København V Følgende deltog i plenarmødet: Carsten O. Rosted Petersen

Læs mere

Referat af Spildevandskomiteens ordinære plenarmøde. Torsdag den 24. april 2014 kl. 10.00 i Ingeniørhuset, IDA, Kalvebod Brygge 33-35, København V

Referat af Spildevandskomiteens ordinære plenarmøde. Torsdag den 24. april 2014 kl. 10.00 i Ingeniørhuset, IDA, Kalvebod Brygge 33-35, København V Referat af Spildevandskomiteens ordinære plenarmøde Torsdag den 24. april 2014 kl. 10.00 i Ingeniørhuset, IDA, Kalvebod Brygge 33-35, København V Følgende deltog i plenarmødet: Michael Robdrup Rasmussen

Læs mere

SPILDEVANDSKOMITEENS SAMMENSÆTNING efter plenarmødet 2012

SPILDEVANDSKOMITEENS SAMMENSÆTNING efter plenarmødet 2012 SPILDEVANDSKOMITEENS SAMMENSÆTNING efter plenarmødet 2012 Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI Akademiingeniør Arne Bernt Hasling COWI Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Tlf.: 45 97 20 93 abh@cowi.dk

Læs mere

Referat af Spildevandskomiteens ordinære plenarmøde. Onsdag den 1. juni 2016 kl i Ingeniørhuset, IDA, Kalvebod Brygge 33-35, København V

Referat af Spildevandskomiteens ordinære plenarmøde. Onsdag den 1. juni 2016 kl i Ingeniørhuset, IDA, Kalvebod Brygge 33-35, København V Referat af Spildevandskomiteens ordinære plenarmøde Onsdag den 1. juni 2016 kl. 10.00 i Ingeniørhuset, IDA, Kalvebod Brygge 33-35, København V Følgende deltog i plenarmødet: Regnmålerudvalget, Formand

Læs mere

Referat af Spildevandskomiteens ordinære plenarmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl i Ingeniørhuset, IDA, Kalvebod Brygge 33-35, København V

Referat af Spildevandskomiteens ordinære plenarmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl i Ingeniørhuset, IDA, Kalvebod Brygge 33-35, København V Referat af Spildevandskomiteens ordinære plenarmøde Torsdag den 11. april 2013 kl. 10.00 i Ingeniørhuset, IDA, Kalvebod Brygge 33-35, København V Følgende deltog i plenarmødet: ATV, Gruppe 3 Susanne Lyngberg

Læs mere

Referat af Spildevandskomiteens ordinære plenarmøde. Onsdag den 14. juni 2017 kl i Ingeniørhuset, IDA, Kalvebod Brygge 33-35, København V

Referat af Spildevandskomiteens ordinære plenarmøde. Onsdag den 14. juni 2017 kl i Ingeniørhuset, IDA, Kalvebod Brygge 33-35, København V Forretningsudvalg Spildevandskomiteen Udvalg Gæst Referat af Spildevandskomiteens ordinære plenarmøde Onsdag den 14. juni 2017 kl. 10.00 i Ingeniørhuset, IDA, Kalvebod Brygge 33-35, København V Følgende

Læs mere

Regn under fremtidens klima. Afrapportering for projekt støttet af VTU- Fonden

Regn under fremtidens klima. Afrapportering for projekt støttet af VTU- Fonden Regn under fremtidens klima Afrapportering for projekt støttet af VTU- Fonden 3-11- 2014 1 Projekt 7492.2011: Regn under fremtidens klima Hovedansøger: Professor Karsten Arnbjerg- Nielsen Ansvarlig: Professor

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening REFERAT Generalforsamling 2017 Dato: 25.03.2017 Sted: Brogaarden, Middelfart Foreningens formand Dorte Hagedorn åbnede generalforsamlingen og bød deltagerne velkommen. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Generalforsamlingen

Læs mere

Referat. Bornholms Spildevand A/S 08.02.2013 68. Bestyrelsesmøde nr. 18 Den 08.februar 2013 kl. 13.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle.

Referat. Bornholms Spildevand A/S 08.02.2013 68. Bestyrelsesmøde nr. 18 Den 08.februar 2013 kl. 13.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle. Bornholms Spildevand A/S 08.02.2013 68 Referat Bestyrelsesmøde nr. 18 Den 08.februar 2013 kl. 13.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle Medlemmer: René Nordin Bloch - (Formand) Martin Steen Jørgensen - (næstformand)

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune Halsnæs november 2013 Til formænd og kasserere for grundejerforeninger samt vej og trappelaug, tilsluttet Landliggersammenslutningen. Hermed fremsendes referat og beretning fra Landliggersammenslutningens

Læs mere

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 06-12-2012 Mødetid: 15.30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Referent: Bjarne Træholt Sørensen Punkt 1. Godkendelse af beslutningsreferat

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Kvalitet af regnafstrømning fra A til Åen

Kvalitet af regnafstrømning fra A til Åen Kvalitet af regnafstrømning fra A til Åen - vandkvalitet i forbindelse med regnvandshåndtering Baggrund: De seneste år er kommuner og forsyninger begyndt at implementere klimatilpasningsplanerne. I den

Læs mere

Oversvømmelser fra terræn Nyt skrift fra spildevandskomiteen

Oversvømmelser fra terræn Nyt skrift fra spildevandskomiteen Oversvømmelser fra terræn Nyt skrift fra spildevandskomiteen Gitte Godsk Dalgaard EVA møde - fra plan til projekt 1 Agenda Hvem er jeg og hvorfor står jeg her i dag? Baggrund og tilbageblik Organisation,

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat. Bornholms Varme A/S 19.04.2013 176. Bestyrelsesmøde nr. 26 Den 19. april 2013 kl. 14.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle.

Referat. Bornholms Varme A/S 19.04.2013 176. Bestyrelsesmøde nr. 26 Den 19. april 2013 kl. 14.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle. Bornholms Varme A/S 19.04.2013 176 Referat Bestyrelsesmøde nr. 26 Den 19. april 2013 kl. 14.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle Medlemmer: René Nordin Bloch - (Formand) Martin Steen Jørgensen - (næstformand)

Læs mere

PLASK. klimatilpasningsværktøj til dialog og beregning. Herning, 8. november Lars-Chr. Sørensen, NIRAS

PLASK. klimatilpasningsværktøj til dialog og beregning. Herning, 8. november Lars-Chr. Sørensen, NIRAS PLASK klimatilpasningsværktøj til dialog og beregning Herning, 8. november 2017 Lars-Chr. Sørensen, NIRAS Hvorfor udvikle et klimatilpasningsværktøj? For medfinansieringsprojekter vurderes de årlige omkostninger

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling 2016, AquaDjurs A/S. Mødedato: 26. april 2016, kl Mødested: Fornæs Renseanlæg.

Referat. Ordinær generalforsamling 2016, AquaDjurs A/S. Mødedato: 26. april 2016, kl Mødested: Fornæs Renseanlæg. Referat Ordinær generalforsamling 2016, AquaDjurs A/S Mødedato: 26. april 2016, kl. 15.00. Mødested: Fornæs Renseanlæg. Mødedeltagere: Hovedaktionær Norddjurs Kommune: - Jan Petersen. AquaDjurs bestyrelse:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 53 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Jesper Hesselholdt (have 87) bød velkommen. Jesper anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Dagsorden: 1) Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Ane Brødsgaard og Line Dreyer

Dagsorden: 1) Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Ane Brødsgaard og Line Dreyer Referat af bestyrelsens møde tirsdag den 29. marts 2011 Til stede: Afbud: Jan Halle (JH), Lone Ryg Olsen (LRO) Jonna Fonnesbæk Hansen (JF), Preben Sørensen (PS), Lars Ole Vestergaard (LOV), Nils Henrik

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B.

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B. Referat Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hanne Olesen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016

REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016 9. marts 2016 kl. 18.30-21.30 Restaurant Latinerly, Sct. Mathiasgade

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Hvad kan vi? hvilke rammer har vi?

Hvad kan vi? hvilke rammer har vi? Hvad kan vi? hvilke rammer har vi? - Og hvad betyder politik i en forsyningshverdag? V. Jan Hvidtfeldt-Andersen, direktør Halsnæs Forsyning medlem af DANVA s bestyrelse DANVA Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg

Læs mere

Klimatilpasning, strategi og udfordringer. Miljø og klima

Klimatilpasning, strategi og udfordringer. Miljø og klima Klimatilpasning, strategi og udfordringer KøbeKøbenhavn Kommunes klimaplan Kommunes klimatilpasning 6 mål for København: Energi fra kul til vind Transport fra biler til cykler og brint biler Bygninger

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider Referat af Ordinært Kredsrepræsentantskabsmøde afholdt på Håndværkeren den 10. marts 2016 kl. 18.00 Grønne Kolonihaver

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1/6 Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1 Navn Partnerskabets navn er Partnerskab for Termisk Forgasning. Partnerskabet er stiftet som en forening i 2014 og er hjemmehørende i Danmark. 2 Formål

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Maj 2012 Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo 11 43 73 33 19 Næstformand Søren Andersen Ørnebo 7 30 57 21 36

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

LAR hvad er det og hvad kan det?

LAR hvad er det og hvad kan det? LAR hvad er det og hvad kan det? 19. Maj 2015 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk LAR Synonym på bæredygtig regnvandshåndtering Fremtidens klima hvorfor blev LAR interessant Status for LAR-anlæg i DK Hvad er

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 21 Mødedato: Tirsdag den 16. april 2013, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING NOTAT OM DRIFTS ØKONOMISTYRING 1. Indledning og kommissorium På baggrund af Drifts underskud i 2011 og 2012 har direktør Bent Peter Larsen nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge underskuddet. Arbejdsgruppen

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Vort j.nr. 81/320 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Mandag den 26. november 2007 kl. 17,00 afholdt ejerforening ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 8 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

Beredskabsprojekt i Vand i Byer. v/ Ulrik Hindsberger, Rørcentret, Teknologisk Institut

Beredskabsprojekt i Vand i Byer. v/ Ulrik Hindsberger, Rørcentret, Teknologisk Institut Beredskabsprojekt i Vand i Byer v/ Ulrik Hindsberger, Rørcentret, Teknologisk Institut Hvorfor dette projekt? En del kommuner skal have opdateret deres beredskabsplaner i forhold til skybrud, stormflod

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN Søborg, den 14. marts 2013 JLS/gj REFERAT fra ekstraordinært møde tirsdag den 12. marts 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 16/09/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 16/09/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 7. oktober 2015, kl. 12.30-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Severin Kursuscenter, Middelfart Deltagere: Martin B. Josefsen, Bjarne Rittig-Rasmussen,

Læs mere

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa.

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Tilstede: Der deltog 31 repræsentanter af i alt 38 mulige. Fra administrationen deltog Carsten Boisen, og Hans

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

3 dage, januar-marts Nødebo. 27. februar 2014 Skanderborg. 27. februar 2014 Taastrup. 6. marts 2014 Silkeborg. Ad hoc

3 dage, januar-marts Nødebo. 27. februar 2014 Skanderborg. 27. februar 2014 Taastrup. 6. marts 2014 Silkeborg. Ad hoc Klikovands liste for 2014 over kurser, temadage og andre arrangementer med relevans for fagpersoner, der arbejder med klimatilpasning Opdateret 14. august Udbyder Titel Dato Skovskolen Klimatilpasning

Læs mere

De Blå Baretter København Generalforsamlingen

De Blå Baretter København Generalforsamlingen Kastellet den 26. februar 2015. De Blå Baretter København Generalforsamlingen Tid: Torsdag d. 26. februar 2015 kl. 19:30. Sted: Deltagere: Bilag: Foreningslokaler i Bunkeren på Kastellet. Der var 18 deltagere,

Læs mere

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016 Generalforsamling 2016 Der var fremmødt 24 stemmeberettigede. 1. Valg af to stemmetællere. Lejf Brogaard og Marianne Grøn blev valgt. 2. Valg af Dirigent. Kaj Kristensen blev valgt 3. Valg af referent.

Læs mere

Punkt Vedrørende Bilag

Punkt Vedrørende Bilag Side 1 af 5 Dato : 8. maj 2000 Referat fra : Ordinær generalforsamling for Forening : Sted : Navernes lokale Dato : Onsdag d. 26. April 2000 Kl : 19,00 Dagsorden var : Punkt Vedrørende Bilag 1. Valg af

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat: Bestyrelsesmøde d. 1. april 2014 Klokken 16.00 18.00 Furesø Egedal Forsyning A/S, Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse

Referat: Bestyrelsesmøde d. 1. april 2014 Klokken 16.00 18.00 Furesø Egedal Forsyning A/S, Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Referat: Bestyrelsesmøde d. 1. april 2014 Klokken 16.00 18.00 Furesø Egedal Forsyning A/S, Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Deltagere: Kim Røgen (KRØ) Bestyrelsesformand Susanne Mortensen (SMO) Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Generalforsamling onsdag d. 23. maj 2012 kl. 19.00 på Stadion.

Generalforsamling onsdag d. 23. maj 2012 kl. 19.00 på Stadion. Albertslund Idrætsforening Generalforsamling onsdag d. 23. maj 2012 kl. 19.00 på Stadion. Stemmeberettigede til stede: Bordtennis 3, Tennis 3 + 1 fuldmagt, Svømning 2, Badminton 3, Senior Idræts 6, Gymnastik

Læs mere

THISTED DRIKKEVAND A/S

THISTED DRIKKEVAND A/S Referat fra mødet den kl. 13,00 på Tåbel Renseanlæg, Aggervej 15B, 7770 Vestervig Medlemmer: Annita Pedersen, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard, Søren Bo Pedersen, Ulla Vestergaard,

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bering-Bryld blev valg som dirigent.

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Christian Jeppesen (Deltog fra kl. 15.00) Steen Colberg Jensen Michael

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke

Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke Referat Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl. 19.00 i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke Til stede: Bjørli Denbak, Aksel Hein Pedersen, Anne Larsen, Birgit Pedersen,

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014

Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014 Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014 1. Valg af dirigent. Advokat Lars Stuckert blev valgt som dirigent og bød efterfølgende velkommen. 2. Forslag til vedtægtsændring.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Allerød Kommune - Forslag til serviceniveau mod oversvømmelser

Allerød Kommune - Forslag til serviceniveau mod oversvømmelser Allerød Kommune - Forslag til serviceniveau mod oversvømmelser Bilag 1: Andre kommers serviceniveau Revision 1 8. september 2009 Indhold Hvidovre Kommune 2 Greve Kommune 2 Herlev kommune 3 Gribskov kommune

Læs mere

Formanden, Jette Nymann, bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer. Bestyrelsen foreslog Finn Mortensen, som enstemmigt blev valgt.

Formanden, Jette Nymann, bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer. Bestyrelsen foreslog Finn Mortensen, som enstemmigt blev valgt. Dato: 9. marts 2016 Vedr.: Generalforsamling Jyllinge Løbeklub 2016. Formanden, Jette Nymann, bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer. Dagsorden: a. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Finn Mortensen,

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Boligselskabet Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab

Boligselskabet Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab Boligselskabet Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 20. juni 2011 kl. 14.30 i fælleslokalet Tømmergaarden 36, 1., 5600 Faaborg Dagsorden Side 1 Godkendelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRANLY NYHEDSBREV MARTS 2011 WWW.SANDKROGEN.DK

GRUNDEJERFORENINGEN GRANLY NYHEDSBREV MARTS 2011 WWW.SANDKROGEN.DK GRUNDEJERFORENINGEN GRANLY NYHEDSBREV MARTS 2011 WWW.SANDKROGEN.DK Indhold: Referat fra generalforsamlingen d. 3/3-2011 Formandens beretning 2010 Fastelavn 2011 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Greve Kommunes overordnede strategi imod oversvømmelser

Greve Kommunes overordnede strategi imod oversvømmelser Greve Kommunes overordnede strategi imod oversvømmelser Civilingeniør, Hydrauliker Birgit Krogh Paludan, Greve Kommune Civilingeniør, Hydrauliker Lina Nybo Jensen, PH-Consult Baggrund Greve Kommune har

Læs mere

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14 marts 2007. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

3. Hovedemne - Belægningstrender PHJ fremlagde oplæg til hvordan arbejdet med belægningstrender kan forløbe, se vedlagte præsentation Bilag A.

3. Hovedemne - Belægningstrender PHJ fremlagde oplæg til hvordan arbejdet med belægningstrender kan forløbe, se vedlagte præsentation Bilag A. 1 REFERAT EMNE NVF Belægninger DATO 7. februar 2013, 09.00 13.00 STED DELTAGERE Inreco, Europavej 24, 7000 Fredericia Marianne Würtz, Jan Lykke Hansen, Jette Bork, Claus Krøldrup Pedersen, Per Kristensen,

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002

Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002 Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002 Mødet afholdtes på DHI Institut for Vand og Miljø s adresse, Agern Alle 11, 2970 Hørsholm. Torkil Jønch-Clausen bød velkommen

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere