Bilagsoversigt. Bilag til sekretariatsafgørelse. Afgørelse om korrektion af netselskabernes effektiviseringskrav. Bilag Bilagsside.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilagsoversigt. Bilag til sekretariatsafgørelse. Afgørelse om korrektion af netselskabernes effektiviseringskrav. Bilag Bilagsside."

Transkript

1 Bilag til sekretariatsafgørelse Afgørelse om korrektion af netselskabernes effektiviseringskrav for februar 2015 Detail & Distribution Deres ref. /LIC, LAA, KHRI, IRT Sag: 14/08973 Bilagsoversigt Bilag Bilagsside nr Høringssvar Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej Valby tlf mail web Sekretariatet for Energitilsynets adressering af høringssvar Dispensationer for økonomisk effektivitet Analyse af sammenhængen mellem omkostningsindeks og kundetæthed Beskrivelse af modelfejlen ved den lineære korrektion 1 af 37

2 Bilag 1 2 af 37

3 Bilag 1 3 af 37

4 Bilag 1 4 af 37

5 Line Carlsen (SET) Bilag 1 Fra: Gert Andersen Sendt: 14. oktober :28 Til: Line Carlsen (SET) Cc: Søren Risager; Peter Thomas Clausen; Michael Grønhøj Emne: Høringssvar vedrørende udkast til afgørelse om korrektion af netselskabernes effektivitetskrav for 2014 Vedhæftede filer: Opgørelse af gebyrindtægter i NRGi Netservice i perioden 2011 til 2014.docx AppServerName: 360-KFST-PROD DocumentID: 14/ DocumentIsArchived: -1 Kære Line Med henvisning til telefonsamtale den 13. oktober 2014 fremsendes herved høringssvar vedrørende korrektion af NRGi Nets effektivitetskrav for 2014 (BM13 beregnet på 2012 data). NRGi Net har for 2012 indberettet driftsomkostninger andragende kr. Indberettede driftsomkostninger indeholder indlagt forhøjelse andragende kr svarende til vor vurdering af modregnede gebyrindtægter. Energitilsynet har i forbindelse med afgørelsen forhøjet indberettede driftsomkostninger med kr., idet der er vurderet at størrelsen af modregnede gebyrindtægter androg kr. I henhold til vedlagte opgørelse af gebyrindtægter, er gebyrindtægterne for 2012 opgjort til kr. Vi anmoder derfor om en genberegning af effektivitetskravet for 2013 med en nedsættelse af modregnede gebyrindtægter fra kr. til kr. Vedlagt denne mail videresendes vor fremsendte opgørelse med bemærkninger til Anita Eskesen. Såfremt du har spørgsmål til fremsendte er du naturligvis velkommen til at kontakte mig. Med venlig hilsen Gert Andersen Controller T M Fra: Gert Andersen Sendt: 10. oktober :24 Til: Cc: Søren Risager; Peter Thomas Clausen Emne: Opfølgningsspørgsmål til reguleringsregnskab for 2012/2013 Hej Anita, Med henvisning til din mail af 26. september og efterfølgende telefonsamtaler, fremsender jeg vedlagte opgørelse af gebyrindtægter for NRGi Net i perioden 2011 til september Som det fremgår af opgørelsen, er gebyrindtægterne beregnet til følgende: 1 5 af 37

6 Højreklik her for at hente billeder. For at beskytte dine personlige oplysninger har Outlook forhindret automatisk hentning af dette billede fra internettet. NRGi logo kr kr kr. Bilag 1 De opgjorte gebyrindtægter skal som bekendt holdes op mod de 12 mio. kr. som vi hidtil har drøftet indregning af i henholdsvis driftsomkostninger og driftsindtægter. Ved indregningen vil jeg foreslå, at vi nu tager udgangspunkt i de opgjorte gebyrindtægter. For god ordnes skyld vil jeg bemærke, at vi stadig er af den opfattelse, at indregningen i driftsomkostningerne og indtægterne først skal påbegyndes pr. 1. juli For nærmere herom henvises til fremsendte mail af den 12. september 2014, med besvarelse af stillede spørgsmål vedrørende reguleringsregnskab for 2012 og Med udgangspunkt i opgjorte gebyrindtægter, er vi således af den opfattelse, at der ikke skal foretages indregning i hverken driftsomkostninger eller driftsindtægter i perioden indtil 1. juli For andet halvår 2012 og 2013 forventer vi således en indregning på henholdsvis kr. og kr. Vi kan konstatere, at Energitilsynet har indregnet 12 mio. kr. i omkostningsgrundlaget for benchmarkingen vedrørende reguleringsåret 2011 og Vi er af den opfattelse, at NRGi Nets effektiviseringskrav bør genberegnes på baggrund af opgjorte gebyrindtægter og uden indregning i perioden indtil 1. juli Tilsvarende forventer vi, at indregningen i benchmarkinggrundlaget for reguleringsåret 2013 foretages ud fra opgjorte gebyrindtægter. Der skal i den forbindelse bemærkes, at der i indberettede reguleringsregnsskab for 2013 er indregnet gebyrindtægter andragende kr. i såvel driftsindtægter som driftsomkostninger. Med hensyn til vor pågående udredning vedrørende ændring af opgjorte elleverancer fra nuværende fakturerede elleverancer til leverede mængde el, må jeg desværre konstatere at vor udredning endnu ikke er færdiggjort. Jeg vender tilbage så snart udredningen er færdiggjort. Du er naturligvis velkommen til at kontakte mig for en mere detaljeret gennemgang af opgørelsen af gebyrindtægterne. Jeg ser frem til at høre nærmere fra dig. Med venlig hilsen Gert Andersen Controller T M NRGi Infrastruktur Bjerrevej 139 DK-8700 Horsens Tel Tænk på miljøet og print kun denne mail, hvis det er nødvendigt 2 6 af 37

7 Bilag 1 Energitilsynet Carl Jacobsensvej Valby Esbjerg 10/ Vedr. afgørelsen "Effektiviseringskrav til elnetselskaberne for 2015" i høring Syd Energi Net A/S har følgende kommentarer til den udsendte høring dateret 22. september Antal netkomponenter på 50 kv niveau er ikke rettet i henhold til tidligere fremsendte mail. 2. Pkt. 8 samt og bilag 5. Fjernaflæste Energitilsynet tager i deres enhedsomkostninger for de fjernaflæste måler ikke højde for i hvilken periode disse er etableret samt den udvikling som har været siden. Det betyder, at de selskaber som var først og med til at udbrede de fjernaflæste i Dk, ikke tilgodeses for de ekstraomkostninger der har været i den forbindelse. Omkostningsniveauet var større i 2004 pr. fjernaflæst måler end tilfældet er i dag. 3. Pkt. 74 administrative overhead omkostninger til fjernaflæste Det virker besynderligt at Energitilsynet kun giver de selskaber som får medhold i en klage over manglende fradrag for overhead omkostninger til fjernaflæste mulighed for fradraget, mens de øvrige selskaber i branchen ikke får samme mulighed, hvis det er til deres fordel. Det er ikke den metode Energitilsynet praktiserede i forbindelse med tidligere klager. Da valgte Energitilsynet at lade det komme alle selskaber til gode, hvis de kom bedre ud benchmarksmæssigt selvom de ikke deltog i en klage. Med venlig hilsen SE Jens Ammitzbo 7 af 37

8 Bilag til sekretariatsafgørelse 18. februar 2015 Detail & Distribution Deres ref. /LIC, LAA, KHRI, IRT Sag: 14/08973 Bilag 2 Sekretariatet for Energitilsynets adressering af høringssvar Sekretariatet for Energitilsynet sendte ved mail af 30. september 2014 et udkast til afgørelse samt beregningsgrundlaget for benchmarkingen af elnetselskabernes økonomiske effektivitet i høring hos branchen. Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej Valby tlf mail web Elnetselskaberne fik frist til den 14. oktober 2014 til at indgive høringssvar til det fremsendte materiale. Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget høringssvar fra: DONG Energy Eldistribution A/S NRGi Net A/S Syd Energi Net A/S Selskabernes høringssvar fremgår af bilag Sekretariatet for Energitilsynets bemærkninger til DONG Energy Eldistribution A/S DONG Energy Eldistribution A/S har indgivet høringssvar ved mail af 9. oktober Selskabet har anført følgende bemærkninger til Sekretariatet for Energitilsynets høringsmateriale: 1. DONG Energy Eldistribution A/S har d. 10. januar 2014 indberettet korrektion vedr. ekstraordinære omkostninger til fjernaflæste. Af Sekretariatet for Energitilsynets regneark fremgår det, at korrektion på 24,8 mio. kr. er medtaget i Sekretariatet for Energitilsynets beregning af effektiviseringskrav. Denne omkostningspost er imidlertid for høj. Det korrekte tal er 22,3 mio. kr. 2. DONG Energy Eldistribution A/S har sammenholdt driftsomkostninger, der indgår i DONG Energy Eldistribution A/S reguleringsregnskab og driftsomkostninger, der anvendes i forbindelse med benchmarking af DONG Energy Eldistribution A/S. På den baggrund finder DONG Energy Eldistribution A/S, at drifts- 8 af 37

9 omkostninger der anvendes i Sekretariatet for Energitilsynets benchmarking er 0,2 mio. kr. for lave. 3. DONG Energy Eldistribution A/S har bemærket, at selskaberne TREFOR El-net A/S, Energi Fyn Net A/S og Energi Fyn City Net A/S har fået medhold i en klage omhandlende manglende hensyntagen til selskabernes administrative overhead omkostninger fra fjernaflæste. Energiklagenævnet har således pålagt Energitilsynet at korrigere effektiviseringskravet under hensyn til administrative overhead omkostninger fra de fjernaflæste. a. DONG Energy Eldistribution A/S bemærker i øvrigt, at selvom selskaberne bad om en korrektion i netvolumen, så har Energitilsynet valgt at korrigere effektiviseringskravet ved at tillade yderligere ekstraordinære omkostninger til de fjernaflæste i form af administrative overhead omkostninger til fjernaflæste. DONG Energy Eldistribution A/S har svært ved at forstå grundlaget for disse omkostninger, og vil gerne udbede yderligere information fra Energitilsynet, så det kan vurderes om der ligeledes er et grundlag for at DONG Energy Eldistribution A/S kan få godkendt yderligere omkostninger i forbindelse med de fjernaflæste. b. DONG Energy Eldistribution A/S er i øvrigt generelt af den opfattelse, at Energitilsynet altid bør gøre netselskaberne opmærksom på ændringer i praksis/fortolkninger, der betyder, at der kan være grundlag for yderligere justeringer af de enkelte selskabers datagrundlag. Ad 1) Sekretariatet for Energitilsynet har korrigeret selskabets ekstraordinære omkostninger til fjernaflæste. Sekretariatet for Energitilsynet har undersøgt, hvorvidt denne fejl går igen for andre selskaber. Sekretariatet finder, at dette ikke er tilfældet. Ad 2) Sekretariatet for Energitilsynet har korrigeret selskabets driftsomkostninger i den endelige afgørelse. Ad 3a) DONG Energy Eldistribution A/S anmoder om yderligere information vedr. sagsforløbet i forbindelse med korrektionen af effektiviseringskrav for hhv. TREFOR El-net A/S, Energi Fyn Net A/S og Energi Fyn City Net A/S. Sekretariatet for Energitilsynet uddyber hermed. Sekretariatet anmodede den 7. august 2014 TREFOR El-net A/S, Energi Fyn Net A/S og Energi Fyn City Net A/S om at oplyse størrelsen på fak- 9 af 37

10 tiske administrative overhead omkostninger fra fjernaflæste i regnskabsåret 2011 med henblik på at friholde disse fra benchmarkingen som ekstraordinære omkostninger. Selskaberne foreslog en metode, hvor det manglende administrationsbidrag tildeles ved at beregne et bidrag til netvolumen ud fra antallet af fjernaflæste * 148 kr. (omkostningsækvivalenten for fjernaflæste fra 2011-modellen) * 38 pct. (omkostningsækvivalenten for administrationsomkostninger beregnet som en andel af samlede driftsomkostninger). Sekretariatet vurderer, at denne metode ikke er egnet til at korrigere effektiviseringskravet under hensyn til selskabets administrative overhead omkostninger. Et bidrag til netvolumen er ikke en korrekt måde at korrigere effektiviseringskravet på, da hverken ækvivalenter (netvolumen) til fjernaflæste eller omkostninger til fjernaflæste indgår i benchmarkingen af selskaberne. Sekretariatet for Energitilsynet finder det således mere retvisende at korrigere selskabets driftsomkostninger for administrative overhead omkostninger fremfor at beregne et bidrag til netvolumen. Til brug for fastsættelse af selskabets administrative overhead omkostninger til fjernaflæste finder sekretariatet endvidere, at selskabernes årlige indberetning af administrationsomkostninger skal tages i betragtning. Omkostningsækvivalenten for administrationsomkostninger på 0,38 kr. blev fastsat i 2005 på baggrund af indberetninger af selskabernes administrationsomkostninger i forhold til selskabernes samlede driftsomkostninger. Da selskaberne årligt indberetter administrationsomkostninger og driftsomkostninger kan det analyseres, hvorvidt samme omkostningsandel gør sig gældende for regnskabsåret Sekretariatet finder, at administrationsandelen i forhold til de samlede omkostninger i regnskabsåret i gennemsnit udgør hhv. 21 pct. og 19 pct. for alle distributionsselskaber. Sekretariatet vurderer derfor, at omkostninger til administration af fjernaflæste udgør mindre end 38 pct., som omkostningsækvivalenten for administrationsomkostninger indikerer. Sekretariatet vurderer derfor, at det er mere retvisende, hvis omkostningsandelen til administration af fjernaflæste fastsættes på baggrund af selskabets faktiske indberetning af administrationsomkostninger i forhold til indberetningen af samlede driftsomkostninger for regnskabsåret 2011 og 2012 samt selskabernes indberetninger vedr. fjernaflæste. 10 af 37

11 Sekretariatet for Energitilsynet har således fastsat beløbet for selskaberne ved et skøn. Sekretariatet finder, at fastsættelse af selskabets faktiske administrative overhead omkostninger for fjernaflæste skal ske ved gennemsnittet af følgende måder: Beregningsmetode 1: Omkostningsandel til administration * selskabets omkostninger til fjernaflæste Beregningsmetode 2: Omkostningsandel til administration * omkostningsækvivalent til fjernaflæste (2012-priser) 1 * selskabets antal af fjernaflæste Dette beløb er efterfølgende blevet fratrukket selskabets omkostningsgrundlag som ekstraordinære driftsomkostninger vedr. fjernaflæste, som et udtryk for de administrative overheadomkostninger. Ad 3b) DONG Energy Eldistribution A/S er af den opfattelse, at Energitilsynet altid bør gøre netselskaberne opmærksom på ændringer i praksis/fortolkninger, der betyder, at der kan være grundlag for yderligere justeringer af de enkelte selskabers datagrundlag. Sekretariatet for Energitilsynet vil bemærke, at alle selskaber har haft mulighed for at indsende ansøgninger vedr. omkostninger til fjernaflæste, jf. mail af 6. september I denne mail gjorde Energitilsynet netselskaberne opmærksom på en ændring, der kunne give anledning til justeringer af de enkelte selskabers datagrundlag. For en nærmere uddybning se punkt i begrundelsen i afgørelse om korrektion af netselskabernes effektiviseringskrav for Omkostningsækvivalenter for fjernaflæste i 2005-priser blev fastsat i forbindelse med Energitilsynets afgørelse af 16. december 2014 om effektiviseringskrav til elnetselskaberne for En omregning af værdierne til 2012-priser sker ved anvendelse af reguleringsprisindekset. 11 af 37

12 2. Sekretariatet for Energitilsynets bemærkninger til Syd Energi Net A/S Syd Energi Net A/S har indgivet høringssvar ved mail af 10. oktober Selskabet har anført følgende bemærkninger til Sekretariatet for Energitilsynets høringsmateriale: 4. Syd Energi Net A/S anfører, at det virker besynderligt, at Energitilsynet kun giver de selskaber som får medhold i en klage mulighed for fradraget af administrative omkostninger til fjernaflæste, mens de øvrige selskaber i branchen ikke får samme mulighed, hvis det er til deres fordel. Syd Energi Net A/S finder, at det ikke er den metode Energitilsynet praktiserede i forbindelse med tidligere klager. Da valgte Energitilsynet at lade det komme alle selskaber til gode, hvis de kom bedre ud benchmarkingmæssigt selvom de ikke deltog i en klage. Ad 4) Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at selskabets anbringende i sin substans er enslydende med anbringendet fra DONG Energy Eldistribution A/S. Sekretariatet for Energitilsynet henviser således til adresseringen af DONG Energy Eldistribution A/S høringssvar i ad 3a) og ad 3b). 3. Sekretariatet for Energitilsynets bemærkninger til NRGi Net A/S NRGi Net A/S har indgivet høringssvar ved mail af 14. oktober Selskabet har anført følgende bemærkninger til Sekretariatet for Energitilsynets høringsmateriale: 5. NRGi Net A/S anmoder Sekretariatet for Energitilsynet om en korrektion af selskabets driftsomkostninger af hensyn til korrektion af omkostninger vedr. gebyrhåndtering. I forbindelse med Energitilsynets afgørelse af 17. december 2013 fik NRGi Net A/S korrigeret driftsomkostningerne med gebyromkostninger på kr., idet der er vurderet at størrelsen af samlede gebyromkostninger udgør kr. NRGi Net A/S oplyser ved mail af 14. oktober 2014, at gebyromkostninger for 2012 udgør kr. Ad 5) Sekretariatet for Energitilsynet har opjusteret selskabets driftsomkostninger med kr. i den endelige afgørelse. 12 af 37

13 Bilag til sekretariatsafgørelse 18. februar 2015 Detail & Distribution Deres ref. /LIC, LAA, KHRI, IRT Sag: 14/08973 Bilag 3 Ekstraordinære omkostninger til Energitilsynets benchmarking 1. Definition af ekstraordinære omkostninger Netvolumenmodellen inddrager elnetselskabernes driftsomkostninger og afskrivninger i vurderingen af elnetselskabernes relative økonomiske effektivitet. somkostninger og afskrivninger fremgår af reguleringsregnskabet og indeholder alle omkostningsposter herunder også omkostninger af ekstraordinær karakter. Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej Valby tlf mail web Udgangspunktet for den økonomiske benchmarking er, at samtlige af et elnetselskabs omkostninger medtages, idet disse må antages at afspejle selskabets økonomiske effektivitet. Imidlertid har Sekretariatet for Energitilsynet allerede ved afgørelsen fra september 2007 valgt at trække visse poster ud af den økonomiske benchmarking. Disse poster har Sekretariatet for Energitilsynet valgt at benævne ekstraordinære omkostninger. Når nogle af et selskabs omkostninger trækkes ud af benchmarkingen, opnår selskabet alt andet lige et bedre resultat. Sekretariatet for Energitilsynet har fastsat en vejledende korrektionsgrænse således, at der i forbindelse med benchmarkingen i udgangspunktet bliver korrigeret for ekstraordinære omkostninger, der udgør over 0,5 pct. af det enkelte selskabs netvolumen. For omkostninger, der ligger under ovenstående beløbsgrænse, foretages en individuel betragtning med henblik på at vurdere, hvorvidt omkostningen fremstår som en ekstraordinær omkostning. Sekretariatet for Energitilsynet tillader generelt ikke, at flere ekstraordinære omkostninger summeres for at få beløbet over korrektionsgrænsen. Den vejledende bagatelgrænse er fra 2011 blevet suppleret af en vejledende beløbsgrænse på to millioner kroner. Sekretariatet for Energitilsynet foretager for hver enkelt ansøgning en konkret vurdering af om de enkelte ansøgninger kan anses for ekstraordinære omkostninger. Der forekommer ikke nogen udtømmende definition af ekstraordinære omkostninger i hverken elforsyningsloven eller indtægtsrammebekendtgørelse 335 af 15. april Som ved tidligere års benchmarking af elnetselskabernes økonomiske effektivitet er det således op til Sekretariatet 13 af 37

14 for Energitilsynet at definere, hvilke omkostninger der er at betragte som ekstraordinære omkostninger. I det følgende vil Sekretariatet for Energitilsynet derfor præsentere, hvilke typer af omkostninger som Sekretariatet for Energitilsynet som udgangspunkt betragter som ekstraordinære omkostninger. Indledningsvis bemærker Sekretariatet for Energitilsynet, at ekstraordinære omkostninger falder i forskellige kategorier. Der forekommer derfor forskellige begrundelser for at undtage forskellige typer af omkostninger af den økonomiske benchmarking. Som ved tidligere års afgørelser har Sekretariatet for Energitilsynet fastlagt, hvilke typer af omkostninger, der bliver betragtet som ekstraordinære omkostninger ud fra et objektivt, gennemsigtigt og ikke-diskriminerende grundlag. Vedr. korrektionen af benchmarkingen fra 2012 kan de af Sekretariatet for Energitilsynet godkendte ekstraordinære omkostninger overordnet inddeles i seks omkostningskategorier: 1. Omkostninger som bliver afholdt af 3. part 2. Omkostninger til afholdelse af pensionsforpligtigelser 3. Force majeure omkostninger 4. Omkostninger med uhensigtsmæssig effekt på elnetselskabernes adfærd, herunder migreringsomkostninger til fjernaflæste, IT-systemer ved fusioner 5. Omkostninger til smart grid projekter 6. Omkostninger til fjernaflæste 1.1. Omkostninger som bliver afholdt af 3. part Den første kategori indeholder omkostninger, der bliver afholdt af 3. part. Strengt taget er der ikke tale om ekstraordinære omkostninger. Der er tale om en udgiftspost, der i sidste ende ikke udgør en omkostning for selskabet. Dette vil f.eks. være tilfældet, hvor selskabet udfører arbejde for 3. part, og hvor 3. part afholder udgiften, eller hvor selskabet reparerer en opstået skade, der efterfølgende betales af forsikringsselskabet. Sekretariatet for Energitilsynet har besluttet, at netselskaberne kan summere flere små poster inden for kategorien omkostninger, der refunderes af 3. part. Årsagen til dette er, at disse omkostninger i virkeligheden reelt ikke udgør en omkostning for selskabet. 14 af 37

15 1.2. Omkostninger til afholdelse af pensionsforpligtelser Den anden kategori indeholder pensionsforpligtelser til fratrådte medarbejdere og disses ægtefæller. Baggrunden for at trække disse poster ud af selskabernes omkostninger er, at disse udgifter udspringer af historisk ledelse. Det er udelukkende pensionsforpligtelserne, der er omfattet af denne kategori. Det betyder, at f.eks. fratrædelsesgodtgørelser til tjenestemænd ikke kan trækkes ud Force majeure omkostninger Den tredje kategori indeholder hændelser af ren force majeure lignende karakter. Inden for denne kategori indgår omkostninger, der opstår som følge af ekstreme vejrforhold eller enkeltstående hændelser af fuldstændig uforudsigelig karakter. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker i denne sammenhæng, at en specifik omkostning kun kan falde inden for denne kategori, såfremt den specifikke omkostning er forårsaget af en hændelse, som selskabet ikke kunne have forudset, og som netselskabet meget vanskeligt kunne have garderet sig i mod. Hvis et netselskab kunne have forhindret en beskadigelse af materiel som følge af ekstreme vejrforhold og dermed den tilhørende omkostning ved valg af stærkere materiel, vil Sekretariatet for Energitilsynet generelt ikke betragte omkostningen som værende en ekstraordinær omkostning. Ved vurdering af ansøgninger om force majeure, herunder hændelser i forbindelse med ekstreme vejrforhold, tager Sekretariatet for Energitilsynet så vidt muligt udgangspunkt i officielle udmeldinger fra bl.a. DMI Omkostninger med uhensigtsmæssig effekt på netselskabernes adfærd I den fjerde kategori falder omkostninger, som ikke umiddelbart kan anses for at være ekstraordinære. Sekretariatet for Energitilsynet har dog besluttet at trække disse omkostninger ud for at tilskynde, at benchmarkingen ikke giver incitament til en uhensigtsmæssig adfærd hos netselskaberne. En udskiftning af gamle med fjernaflæste kan f.eks. være særdeles omkostningstung. Såfremt et netselskabs gamle ikke er fuldt afskrevet, når de bliver erstattet af fjernaflæste, vil netselskabet dermed også skulle bære et tab i form af en straksafskrivning af de gamle. Hvis netselskaberne ønsker at holde omkostningerne nede med henblik på en optimal placering i benchmarkingen, kunne det være en løsning ikke at investere i fjernaflæste. Dette giver således risiko for en uhensigtsmæssig adfærd hos netselskaberne. Sekretariatet for Energitilsynet har valgt at betragte straksafskrivning på gamle skrottede som ekstraordinære omkostninger. 15 af 37

16 Sekretariatet for Energitilsynet har endvidere besluttet, at migreringsomkostninger af IT-systemer i forbindelse med en fusion bliver holdt ude af benchmarkingen. Der er tale om meget store poster, og benchmarkingmodellen skal ikke være opbygget på en måde, der afholder selskaberne fra at fusionere. Ved fusioner mellem selskaber er der dog utallige omkostninger som kan blive henført til fusionen. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at det udelukkende er migreringsomkostninger af IT-systemer ved fusioner, der bliver betragtet som ekstraordinære omkostninger. Andre omkostninger som f.eks. juridisk bistand i forbindelse med en fusion bliver således ikke betragtet. Sekretariatet for Energitilsynet skal endvidere understrege, at poster, som har resulteret i en ekstraordinær forhøjelse af indtægtsrammen ved en fusion, ikke kan trækkes fra ved den økonomiske benchmarking Omkostninger til smart grid projekter En række selskaber påklagede Energitilsynets afgørelse af 18. december 2012 til Energiklagenævnet. Energiklagenævnet traf afgørelse i klagesagen den 19. august Energiklagenævnet stadfæstede brugen af benchmarkingmodellen, men hjemviste bl.a. afgørelsen for så vidt angår omkostninger til smart grid projekter. Konkret traf Energiklagenævnet afgørelse om, at omkostninger til smart grid på daværende tidspunkt skulle holdes ude af benchmarkingen som ekstraordinære omkostninger. På baggrund af Energiklagenævnets afgørelse holdes omkostninger til smart grid ude af benchmarkingen i afgørelsesårene 2012 og Omkostninger til fjernaflæste Omkostninger til fjernaflæste bliver i benchmarkingmodellen for 2012 betragtet som ekstraordinære omkostninger. Omkostninger til fjernaflæste omfatter både etableringsomkostninger, afskrivninger og løbende driftsomkostninger. Flere selskaber har ikke søgt særskilt om at få fratrukket omkostninger vedr. fjernaflæste som ekstraordinære omkostninger, men mange selskaber har indberettet afskrivninger vedr. fjernaflæste i indberetningsarket vedr. netkomponenter. Det fremgår af Excel-arket BM13 Økonomisk effektivitet korrektion, hvilke omkostninger hvert enkelt selskab har fået fratrukket vedr. fjernaflæste. 2. Selskabernes ansøgninger for reguleringsåret 2012 I tabel 1 er anført de ekstraordinære omkostninger, som de forskellige selskaber har anmeldt for reguleringsåret af 37

17 Tabel 1. Behandling af anmodninger vedr. ekstraordinære omkostninger. Selskab Type Beløb Kategori/beskrivelse Accept Afslag SETs vurdering Bjerringbro Brenderup Netselskab A.m.b.a. DONG Energy Eldistribution A/S er fjernaflæste er fjernaflæste af fjernaflæste er fjernaflæste Smart grid omkostninger Smart grid omkostninger Metro city ring Under bagatelgrænsen Omkostninger i forbindelse med udlejning af ejendomme til Energinet.dk, der viderefaktureres igennem lejeaftale. Selskabet modtager således fuld refusion fra en 3. part. somkostninger til forrentning i forbindelse med husleje. somkostninger svarende til afskrivninger på lånte/leasede biler. somkostninger til forrentning på leasede biler. Forrentning indgår ikke i benchmarkingen, og omkostningen betragtes derfor Omkostningen er ikke en ekstraordinær omkostning. Omkostningen korrigeres i selskabets driftsomkostninger i årets model og tillægges årets afskrivninger. Dette gøres for at øge sammenligneligheden med selskaber der selv ejer sine biler. Under bagatelgrænsen. 17 af 37

18 Selskab Type Beløb Kategori/beskrivelse Accept Afslag SETs vurdering Ejby Elnet A.m.b.a. ELRO Net A/S Energi Fyn City Net A/S Energi Fyn Net A/S Energi Fyn Nyborg Net A/S Energi Viborg Elnet Omkostninger vedr. myndighedspålæg i forbindelse med kabelkasser Hjemtagningssystemer til fjernaflæste er fjernaflæste er fjernaflæste af fjernaflæsningssystem Smart grid omkostninger Straksafskrivning på gamle skrottede somkostninger vedr. fjernaflæste på fjernaflæste somkostninger vedr. fjernaflæste på fjernaflæste Datahjemtagning på fjernaflæste Administrative overhead omkostninger vedr. fjernaflæste er fjernaflæste da den vedr. fremskyndelsen af en investering som følge af myndighedspålæg. som en ekstraordinær om- 18 af 37

19 Selskab Type Beløb Kategori/beskrivelse Accept Afslag SETs vurdering kostning EnergiMidt Net A/S Forsyning Helsingør El net A/S Frederikshavn Elnet A/S Galten Elværk Net A/S Andet IT til fjernaflæste Datahjemtagning Leasingydelse på fjernaflæste ex. renter Datahjemtagning Straksafskrivning på gamle skrottede Smart grid omkostninger Forrentning indeholdt i leasingydelse på fjernaflæste. af fjernaflæsningssystem på fjernaflæste på fjernaflæste af fjernaflæste Datahjemtagning fjernaflæste Omkostninger hvor selskabet har modtaget fuld refusion fra en 3. part Løn- og materialeomkostninger til udskiftning til fjernaflæste er på fjernaflæste Forrentning indgår ikke i benchmarkingen. 19 af 37

20 Selskab Type Beløb Kategori/beskrivelse Accept Afslag SETs vurdering GEV Net A/S Kabellægning af luftledning Hammel Elforsyning Net A/S Hasmark Egense Energinet A.m.b.a. HEF Net A/S IT omstruktureringsomkostninger - Opdatering og klargøring af afregningssystem til Datahub Omkostninger vedr. Datahub IT omstruktureringsomkostninger i forbindelse med Datahub er på fjernaflæste Omkostninger vedr. implementering og drift af fjernaflæste er på fjernaflæste er på fjernaflæste Løn- og materialeomkostninger til udskiftning til fjernaflæste Omkostninger afholdt af tredjepart IT-omkostninger ved fusion ifm. opkøb af AKE-Net Omkostninger i forbindelse med opkøb af AKE-Net Tab på debitorer Smart grid omkostninger Ansøgningen vedr. forhøjelse af indtægtsrammen. Omkostninger i forbindelse med Datahub betragtes som en del af den ordinære drift, og ikke som en ekstraordinær omkostning. Omkostninger i forbindelse med Datahub betragtes som en del af den ordinære drift, og ikke som en ekstraordinær omkostning. Omkostninger i forbindelse med Datahub betragtes som en del af den ordinære drift, og ikke som en ekstraordinær omkostning. Under bagatelgrænsen. Under bagatelgrænsen. Omkostninger i forbindelse med tab på debitorer betragtes som en del af den ordinære drift, og ikke som en ekstraordinær omkostning. som en ekstraordinær om- 20 af 37

21 Selskab Type Beløb Kategori/beskrivelse Accept Afslag SETs vurdering kostning Hirtshals El-Netselskab A/S er fjernaflæste Hjerting Transformatorforening Straksafskrivninger på fjernaflæste af fjernaflæsningssystem Ikast Værkerne Net er fjernaflæste Kjellerup Elnet A/S på fjernaflæste Datahjemtagning fjernaflæste LEF Net A/S på fjernaflæste Straksafskrivning på gamle skrottede ved udskiftning til fjernaflæste Netselskabet Ullerslev Elforsyning A.m.b.a Omkostninger vedr. Datahub Omkostninger i forbindelse med Datahub betragtes som en del af den ordinære drift, og ikke som en ekstraordinær omkostning Installering af fjernaflæste Omkostningen vedr. ikke regnskabsåret Midtfyns Elforsyning A.m.b.a er fjernaflæste Hjemtagningssystemer til fjernaflæste Nakskov Elnet er fjernaflæste af fjernaflæsningssystem NKE-Elnet er fjernaflæste som en ekstraordinær om- 21 af 37

22 Selskab Type Beløb Kategori/beskrivelse Accept Afslag SETs vurdering kostning NOE Net A/S Nord Energi Net A/S Nr. Broby- Vøjstrup Netselskab NRGi Net A/S Demonteringsomkostninger ved etablering af fjernaflæste Straksafskrivning på gamle skrottede ved udskiftning til fjernaflæste Løn- og materialeomkostninger til montering af fjernaflæste Smart grid omkostninger Smart grid omkostninger Smart grid omkostninger Omkostninger afholdt af 3. part af fjernaflæsningssystem er fjernaflæste IT omkostninger ved fusion Under bagatelgrænsen Smart grid omkostninger Transitomkostninger betalt til HEF Net A/S Under bagatelgrænsen Klargøring af kabelskabe til fjernaflæsning er fjernaflæste somkostninger pålagt af 3. part somkostninger pålagt af 3. part som en ekstraordinær om- 22 af 37

23 Selskab Type Beløb Kategori/beskrivelse Accept Afslag SETs vurdering Nyfors kostning somkostninger anvendt til sikring af forsyningssikkerheden. Under bagatelgrænsen. Omkostninger vedr. Datahub Under bagatelgrænsen Reparation af søkabel Under bagatelgrænsen Smart grid omkostninger Smart grid omkostninger Hjemtagningssystemer til fjernaflæste er fjernaflæste Skrotning af gamle Etablering af fjernaflæste Smart grid omkostninger RAH Net A/S Smart grid omkostninger RAH Net 2 A/S Ravdex Rolfsted transformerforening IT-omkostninger ved fusion (migreringsomkostninger) er fjernaflæste af fjernaflæsningssystem Datahjemtagning er fjernaflæste 23 af 37

24 Selskab Type Beløb Kategori/beskrivelse Accept Afslag SETs vurdering Hjemtagningssystemer til fjernaflæste Sdr. Felding Hjemtagningssystemer til fjernaflæste Løn- og materialeomkostninger til montering af fjernaflæste Andet IT til fjernaflæste Håndtering af stigning på mere end % i solcelleanlæg Omkostninger i forbindelse med solcelleanlæg betragtes som en del af den ordinære drift, og ikke som en ekstraordinær omkostning Udbedring af fejl på Søkabel vedr. søkabler er vedr. søkabler indgår ikke i benchmarkingen er på fjernaflæste SEAS-NVE Net A/S Omkostninger afholdt af 3. part somkostninger til forrentning på lånte/leasede biler Forrentning indgår ikke i benchmarkingen somkostninger svarende til afskrivninger på lånte/leasede biler Omkostningen er ikke en ekstraordinær omkostning. Omkostningen korrigeres i selskabets driftsomkostninger i årets model og tillægges årets afskrivninger. Dette gøres for at øge sammenligheden med selskaber der selv ejer sine biler Datahjemtagning Øvrige driftsomkostninger vedr. håndtering af fjernaf- som en ekstraordinær om- 24 af 37

25 Selskab Type Beløb Kategori/beskrivelse Accept Afslag SETs vurdering læste kostning Smart grid omkostninger Smart grid omkostninger Modelomkostninger ved fusion Sekretariatet har foretaget egne beregninger af fusionskorrektioner, jf. bilag 4. Fusionskorrektioner vurderes ikke i forbindelse med vurderingen af ekstraordinære omkostninger Straksafskrivning på gamle skrottede ved udskiftning til fjernaflæste SEF Net A/S Datahjemtagning fjernaflæste Smart grid omkostninger Smart grid omkostninger Omkostninger til forundersøgelse vedrørende etablering af fjernaflæste Omkostninger ved salg af kapitalandele - Salg af kapitalandel SEAS-NVE Transmission A/S SK Elnet A/S somkostninger vedrørende PSO finansierede aktiver, der ikke er en del af netaktiverne. Omkostning til en nødvendig udskriftning af muffer, der ikke er finansieret ved PSO midler og derfor afholdt af SK Elnet A/S som en driftsomkostning. Omkostninger i forbindelse med PSO finansierede aktiver betragtes som en del af den ordinære drift, og ikke IT-omkostninger ved fusion (migreringsomkostninger) - Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at årsags- 25 af 37

26 Selskab Type Beløb Kategori/beskrivelse Accept Afslag SETs vurdering Syd Energi Net A/S Tarm Elværk Net A/S Thy-Mors Energi Elnet A/S TRE-FOR Elnet A/S Udgifter til Gis konvertering for SK Elnet A/S. Principiel retssag - Selskabet har i 2012 kørt en retssag mod en kunde. er fjernaflæste Smart grid omkostninger vedr. søkabler af fjernaflæsningssystem Datahjemtagning er på fjernaflæste Nyudstykning Forstærkning af højspændingsnet Ekstraordinære driftsomkostninger ved tilmeldinger og rådgivning omkring solceller Smart grid omkostninger er fjernaflæste sammenhængen mellem fusion og it-omkostninger er meget lille 4 år efter fusionstidspunktet. Omkostninger i forbindelse med retssager betragtes som en del af den ordinære drift, og ikke som en ekstraordinær omkostning. er vedr. søkabler indgår ikke i benchmarkingen. Omkostninger i forbindelse med nyudstykninger betragtes som en del af den ordinære drift, og ikke som en ekstraordinær omkostning. Omkostninger i forbindelse med forstærkninger betragtes som en del af den ordinære drift, og ikke som en ekstraordinær omkostning. Omkostninger i forbindelse med solcelleanlæg betragtes som en del af den ordinære drift, og ikke som en ekstraordinær omkostning. som en ekstraordinær om- 26 af 37

27 Selskab Type Beløb Kategori/beskrivelse Accept Afslag SETs vurdering kostning Løn- og materialeomkostninger til montering af fjernaflæste Demonteringsomkostninger ved etablering af fjernaflæste Datahjemtagning Andet IT til fjernaflæste Smart grid omkostninger Smart grid omkostninger Tårs Elnet A/S Verdo Hillerød El-net A/S Verdo Randers El-net A/S af fjernaflæsningssystem somkostninger vedr. fjernaflæste på fjernaflæste Datahjemtagning Omkostninger til indtrimming af Straksafskrivning på gamle skrottede ved udskiftning til fjernaflæste på fjernaflæste Smart grid omkostninger Datahjemtagning som en ekstraordinær om- 27 af 37

28 Selskab Type Beløb Kategori/beskrivelse Accept Afslag SETs vurdering kostning Vestforsyning Net A/S Vestjyske Net 60 kv A/S Viby Net A/S Omkostning ved afholdelse af pensionsforpligtelse Smart grid omkostninger Smart grid omkostninger på fjernaflæste Omkostning ved aperiodiske investeringer i ITudstyr m.v. Straksafskrivning på gamle skrottede ved udskiftning til fjernaflæste. af fjernaflæsningssystem er fjernaflæste Smart grid omkostninger Omkostninger i forbindelse med spaltning af selskabet - Juridisk assistance i forbindelse med forhandlinger om spaltning af selskabet Straksafskrivning på gamle ikke fjernaflæste på fjernaflæste Omkostninger vedr. Datahub Videbæk Elnet Datahjemtagning Under bagatelgrænsen. Juridisk assistance betragtes som en del af den ordinære drift, og ikke som en ekstraordinær omkostning. Omkostninger i forbindelse med Datahub betragtes som en del af den ordinære drift, og ikke som en ekstraordinær omkostning. som en ekstraordinær om- 28 af 37

29 Selskab Type Beløb Kategori/beskrivelse Accept Afslag SETs vurdering Vordingborg Elnet A/S VOS Net Ærø Elforsyning Net A/S ØSTKRAFT Net A/S Østjysk Energi Net A/S Aal El Net A.m.b.a er fjernaflæste på fjernaflæste af fjernaflæsningssystem er fjernaflæste Straksafskrivning på gamle ikke fjernaflæste Straksafskrivning på gamle ikke fjernaflæste Løn- og materialeomkostninger til udskiftning til fjernaflæste på fjernaflæste Smart grid omkostninger Datahjemtagning Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet Omkostninger afholdt af 3. part Straksafskrivning på gamle ikke fjernaflæste på fjernaflæste på fjernaflæste kostning 29 af 37

30 Bilag til sekretariatsafgørelse 18. februar 2015 Detail & Distribution Deres ref. /LIC, LAA, KHRI, IRT Sag: 14/08973 Bilag 4 Analyse af sammenhængen mellem omkostningsindeks og kundetæthed Sekretariatet for Energitilsynet har i forbindelse med afgørelserne om korrektion af netselskabernes effektiviseringskrav for 2013 og 2014 estimeret sammenhængen mellem omkostningsindeks og kundetæthed for årene 2011 og 2012 vha. en pooled 1 OLS-regression. På baggrund af Energiklagenævnets afgørelse af 27. juni 2014, er det den samme analyse, der skal foretages i forbindelse med begge afgørelser. Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej Valby tlf mail web Beregningerne viser, at der er en signifikant positiv sammenhæng mellem omkostningsindeks og kundetæthed for både den lineære og den loglineære sammenhæng. Når kundetætheden øges, så øges omkostningsindekset ligeledes. Sammenhængen mellem kundetætheden og omkostningsindekset ses i figur 1. Blandt observationerne er der indlagt en hhv. lineær og logaritmisk (konkav) tendenslinje. 1 En pooled regression er et fagudtryk indenfor statistik, der i dette tilfælde betyder, at regressionen er foretaget på data fra flere forskellige regnskabsår, der er samlet i et fælles datasæt. 30 af 37

31 Figur 1. Observationer af kundetæthed og omkostningsindeks (2011 og 2012) 2,0 1,5 Omksotningsindeks 1,0 0,5 0, Kundetæthed Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. Ved afgørelserne i 2007, 2008 og 2009 fandt Sekretariatet for Energitilsynet en lineær sammenhæng mellem selskabernes kundetæthed og omkostningsindeks. Ved afgørelserne i 2010 og 2011 fandt Sekretariatet for Energitilsynet, at selskabernes data understøttede en konkav sammenhæng mellem kundetæthed og omkostningsindeks. Intuitionen bag en konkav sammenhæng er, at den marginale omkostning som følger af øget kundetæthed, er aftagende. Dansk Energi foreslog i sit høringssvar af 23. august 2010, at sekretariatet skulle overgå til en ikke-lineær korrektion for kundetæthed. Sekretariatet besluttede i 2010 at følge Dansk Energis forslag, og Sekretariatet for Energitilsynet har derfor i perioden anvendt en ikkelineær korrektion for fordyrende rammevilkår. Sekretariatet for Energitilsynet har i forbindelse med den opdaterede analyse for fordyrende rammevilkår som følge af kundetæthed på ny vurderet den funktionelle sammenhæng mellem observationerne. Datasættet består af 4 dataserier: Omkostningsindeks, kundetæthed, omkostningsindeks transformeret med den naturlige logaritme, og kundetæthed transformeret med den naturlige logaritme. Dataserierne indeholder sammensatte data for regnskabsårene af 37

32 1. Lineær regression Den lineære kurve i figur 1 viser udgangspunktet for den lineære regression. Beskrivelse samt resultater af en estimation af en eventuel lineær sammenhæng ses i boks 1. Boks 1. Beskrivelse af en pooled OLS-regression Sekretariatet for Energitilsynet har analyseret sammenhængen mellem omkostningsindeks og kundetæthed vha. følgende regressionsmodel: K e (1) O i, t 0 1 i, t i, t O i,t = Selskab i s omkostningsindeks i år t β 0 = Konstant, omkostningsindeks ved en kundetæthed på nul β 1 = Hældningskoefficient, der angiver den faktor som et selskabs omkostningsindeks bliver ændret med ved en stigning i kundetætheden K i,t = Selskabs i s kundetæthed i år t e i,t = Restled indeholdende den variation, som ikke er beskrevet af modellens variable. Sekretariatet for Energitilsynet har estimeret koefficienterne i regressionsligning (1) vha. af pooled OLS-regression. Resultatet af denne analyse er gengivet i tabel 1 nedenfor. Tabel 1. Parameterestimater Estimat Standardfejl P-værdi β 0 0,5019 0,0304 0,001>P β 1 0,0069 0,0006 0,001>P R 2 0,5431 I tabel 1 er det testet om hældningskoefficienten er nul. Hypotesen afvises, da signifikanssandsynligheden (0,001 pct.) er markant mindre end signifikansniveauet på 5 pct. Kundetætheden K i,t er en stærkt signifikant forklarende variable i regressionsmodellen (1), jf. tabel 1. R 2 giver en indikation af den andel af variationen i omkostningsindeks blandt distributionsselskaberne, som kan forklares vha. af variation i kundetætheden. R 2 indikerer således, at variation i kundetætheden kan forklare ca. 54 pct. af variationen i omkostningsindekset blandt distributionsselskaberne. Standardfejlen kan betragtes som den typiske fejl, der begås i en stikprøve, og den afhænger af standardafvigelsen i populationen og stikprøvens størrelse. Standardfejlen på β 1 er i den lineære model udgør 0,0006, hvilket svarer til 9 pct. Jo mindre standardfejl, jo mere præcist parameterestimat. 32 af 37

33 2. Log-lineær regression Den logaritmiske (konkave) kurve i figur 1 viser endvidere udgangspunktet for den log-lineær regression. Intuitionen bag en konkav sammenhæng er, at den marginale omkostning som følge af øget kundetæthed er aftagende. Sekretariatet anvender datasættene, hvor der er taget den naturlige logaritme til hhv. kundetæthed og omkostningsindeks for de sammensatte data. På baggrund af observationerne mellem kundetæthed og omkostningsindeks udtrykt i logaritmeværdier, kan der foretages en lineær regression, der udtrykker en positiv sammenhæng, men med aftagende marginal omkostning som følge af øget kundetæthed. Sammenhængen vises i figur 2. Figur 2. Log-lineær sammenhæng mellem kundetæthed og omkostningsindeks (2011 og 2012) 0,6 0,4 ln(omkostningsindeks) 0,2 0,0-0,2-0,4-0, ,8-1,0 ln(kundetæthed) Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. Beskrivelse samt resultater af en estimation af en eventuel logaritmisk sammenhæng ses i boks af 37

34 Boks 2. Beskrivelse af en pooled OLS-regression med logaritmeværdier Sekretariatet for Energitilsynet har analyseret sammenhængen mellem omkostningsindeks og kundetæthed udtrykt i logaritmeværdier vha. følgende regressionsmodel: K e (2) O i, t 0 1 i, t i, t O i,t = Selskab i s omkostningsindeks i år t udtrykt i ln β 0 = Konstant, omkostningsindeks ved en kundetæthed på nul udtrykt i ln β 1 = Hældningskoefficient, der angiver den faktor, som et selskabs omkostningsindeks bliver ændret med ved en stigning i kundetætheden udtrykt i ln K i,t = Selskabs i s kundetæthed i år t udtrykt i ln e i,t = Restled indeholdende den variation, som ikke er beskrevet af modellens variable. Sekretariatet for Energitilsynet har estimeret koefficienterne i regressionsligning (2) vha. af pooled OLS-regression. Resultatet af denne analyse er gengivet i tabel 2 nedenfor. Tabel 2. Parameterestimater Estimat Standardfejl P-værdi β 0-1,4755 0,1152 0,001>P β 1 0,3378 0,0321 0,001>P R 2 0,5280 I tabel 2 er det testet om hældningskoefficienten er nul. Hypotesen afvises, da signifikanssandsynligheden (0,001 pct.) er markant mindre end signifikansniveauet på 5 pct. Kundetætheden K i,t er en stærkt signifikant forklarende variable i regressionsmodellen (1), jf. tabel 2. R 2 giver en indikation af den andel af variationen i omkostningsindeks blandt distributionsselskaberne, som kan forklares vha. af variation i kundetætheden. R 2 indikerer således, at variation i kundetætheden kan forklare ca. 52 pct. af variationen i omkostningsindekset blandt distributionsselskaberne. Standardfejlen kan betragtes som den typiske fejl, der begås i en stikprøve, og den afhænger af standardafvigelsen i populationen og stikprøvens størrelse. Standardfejlen på β 1 er i den log-lineære model udgør 0,0321, hvilket svarer til 10 pct. Jo mindre standardfejl, jo mere præcist parameterestimat. 34 af 37

35 3. Den valgte korrektionsfaktor for kundetæthed Sekretariatet for Energitilsynet finder begge regressioner signifikante og med høj forklaringsgrad. Den lineære sammenhæng har dog en marginalt højere forklaringsgrad end den logaritmiske. Sekretariatet for Energitilsynet finder derfor, at kundetæthedskorrektionen bør indgå lineært i modellen. I modellen anvender Sekretariatet for Energitilsynet den med netvolumen vægtede gennemsnitlige kundetæthed som referenceniveauet for kundetætheden. Distributionsselskaberne bliver dermed benchmarket på dette niveau. Sekretariatet for Energitilsynet har beregnet den gennemsnitlige kundetæthed til 39 pr. km 0,4 kv-net. Sekretariatet for Energitilsynet har for hvert distributionsselskab således beregnet et korrigeret omkostningsindeks vha. følgende formel: Korrigeret omkostningsindeks omkostningsindeks i i (3), 0,0069 kundetæthed 39 hvor 0,0069 er parameterestimatet for kundetætheden, jf. boks 1, og 39 er den netvolumenvægtede gennemsnitlige kundetæthed. Sekretariatet for Energitilsynet har dermed korrigeret for forskelle i distributionsselskabernes kundetæthed og dermed fordyrende rammevilkår. Den anvendte korrektionsmetode medfører, at distributionsselskaber med en kundetæthed over den med netvolumen vægtede gennemsnitlige kundetæthed får et lavere korrigeret omkostningsindeks end deres ikke korrigerede omkostningsindeks. Omvendt medfører korrektionsmetoden, at distributionsselskaber med en lavere kundetæthed end den med netvolumen vægtede gennemsnitlige kundetæthed får et højere korrigeret omkostningsindeks end deres ikke korrigerede omkostningsindeks. i 35 af 37

36 Bilag til sekretariatsafgørelse 18. februar 2015 Detail & Distribution Deres ref. /LIC, LAA, KHRI, IRT Sag: 14/08973 Bilag 5 Beskrivelse af modelfejlen ved den lineære korrektion Sekretariatet har beregnet den gennemsnitlige kundetæthed baseret på data fra regnskabsårene 2011 og 2012 til 39 pr. km. 0,4 kv-net. Modelfejlen ved anvendelse af den lineære korrektion har haft to modsatrettede konsekvenser for selskaberne afhængig af selskabernes faktiske kundetæthed i forhold til den gennemsnitlige kundetæthed på 39: Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej Valby tlf mail web Hvis et selskab har en kundetæthed over gennemsnittet (>39) vil selskabet, hvis det reducerer sit omkostningsgrundlag med det beregnede fulde effektiviseringspotentiale, blive mere effektivt end selskaberne i benchmarkbasis, som deres potentiale i første omgang var beregnet på baggrund af. Hvis et selskab har en kundetæt under gennemsnittet (<39) vil selskabet, hvis det reducerer sit omkostningsgrundlag med det beregnede fulde effektiviseringspotentiale, stadig ikke være ligeså effektiv som selskaberne i benchmarkbasis. Årsagen til disse konsekvenser skyldes, at det enkelte selskabs effektiviseringspotentiale ikke tager korrekt højde for selskabets faktiske kundetæthed i forhold til den gennemsnitlige kundetæthed. Dvs. selskaber med en højere kundetæthed end gennemsnittet har fået pålagt for høje effektiviseringskrav i benchmarkingen for 2013, mens selskaber som har en kundetæthed lavere end gennemsnittet har fået pålagt for lave effektiviseringskrav. Boks 1: Teknisk beskrivelse af modelfejl Lineær kundetæthedskorrektion Årsagen til fejlen skyldes, at beregningen af effektiviseringspotentialet så således ud i benchmarkingafgørelsen for 2013: 100%, (1) hvor selskabernes korrigerede omkostningsindeks (KOI) med lineær korrektion er beregnet ved formlen: 0,0072 æ. æ, (2) 36 af 37

Til elnetselskaberne. 2. høring af udkast til afgørelse om Effektiviseringskrav til elnetselskaberne

Til elnetselskaberne. 2. høring af udkast til afgørelse om Effektiviseringskrav til elnetselskaberne Til elnetselskaberne 30. oktober 2014 Deres ref. / LIC 2. høring af udkast til afgørelse om til elnetselskaberne for 2015 Sekretariatet for Energitilsynet sendte udkast til afgørelse om " til elnetselskaberne

Læs mere

Afgørelse om korrektion af netselskabernes effektiviseringskrav

Afgørelse om korrektion af netselskabernes effektiviseringskrav ENERGITILSYNET Sekretariatsafgørelse - Høringsudkast 30. september 2014 Sag: 14/08973 KHRI/LAA/LIC Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Afgørelse om korrektion af netselskabernes

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynets adressering af høringssvar Dispensationer for økonomisk effektivitet

Sekretariatet for Energitilsynets adressering af høringssvar Dispensationer for økonomisk effektivitet Bilag til sekretariatsafgørelse Afgørelse om korrektion af netselskabernes effektiviseringskrav for 2013 18. februar 2015 Detail & Distribution Deres ref. /LIC, LAA, KHRI, IRT Sag: 14/08972 Bilagsoversigt

Læs mere

Bilagsoversigt. Bilag til punkt 5. Energitilsynets møde den 18. december 2012. Bilag Bilagsside

Bilagsoversigt. Bilag til punkt 5. Energitilsynets møde den 18. december 2012. Bilag Bilagsside ENERGITILSYNET Bilag til punkt 5 Energitilsynets møde den 18. december 2012 18. december 2012 DETAIL 12/10309 /LIC, KHRI, TS, HBL Bilagsoversigt Bilag Bilagsside nr. 1 1-12 Detaljeret gennemgang af model

Læs mere

Afgørelse om korrektion af netselskabernes effektiviseringskrav

Afgørelse om korrektion af netselskabernes effektiviseringskrav Sekretariatsafgørelse 18. februar 2015 Detail & Distribution Deres ref. /LAA, LIC, KHRI, IRT Sag: 14/08973 Afgørelse om korrektion af netselskabernes effektiviseringskrav for 2014 1 1. Energitilsynet traf

Læs mere

Bilagsoversigt. Bilag til punkt x. Energitilsynets møde den 16. december 2014 UDKAST. Bilag Bilagsside

Bilagsoversigt. Bilag til punkt x. Energitilsynets møde den 16. december 2014 UDKAST. Bilag Bilagsside Bilag til punkt Energitilsynets møde den 16. december 2014 19. september 2014 DETAIL UDKAST Bilagsoversigt Bilag Bilagsside nr. 1 Detaljeret gennemgang af model for økonomisk effektivitet /LIC, KHRI, LAA

Læs mere

Benchmarking af kvalitet i levering af strøm i 2006

Benchmarking af kvalitet i levering af strøm i 2006 ENERGITILSYNET Bilag til Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat til Energitilsynets møde den 17. december 2007 12-12-2007 ENR 4/0720-0200-0065 /TNE,CJU Punkt B Benchmarking af kvalitet i levering

Læs mere

EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRK- SOMHEDERNE FOR 2017

EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRK- SOMHEDERNE FOR 2017 PUNKT 4 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 20. DECEMBER 2016 EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRK- SOMHEDERNE FOR 2017 20. december 2016 Detail & Distribution 16/03110 IRT, KHRI, LAA 1. RESUMÉ 1. Energitilsynet skal

Læs mere

EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRK- SOMHEDERNE FOR 2017

EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRK- SOMHEDERNE FOR 2017 PUNKT X ENERGITILSYNETS MØDE DEN 20. DECEMBER 2016 EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRK- SOMHEDERNE FOR 2017 21. september 2016 Detail & Distribution 14/13267 IRT, KHRI, LAA, HECH 1. RESUMÉ 1. Energitilsynet

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

Energitilsynets sekretariats bemærkninger til de forskellige høringssvar

Energitilsynets sekretariats bemærkninger til de forskellige høringssvar ENERGITILSYNET Bilag 3 d. 11. juni 2010 Energicenter EL 4/0720-0200-0096 /LR Energitilsynets sekretariats bemærkninger til de forskellige høringssvar Høringssvar fra 1. høringsrunde ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes

Læs mere

Omgørelse af Energitilsynets benchmarkingafgørelse af 18. december

Omgørelse af Energitilsynets benchmarkingafgørelse af 18. december ENERGITILSYNET HØRINGSUDKAST Punkt x Energitilsynets møde den 28. januar 2014 13.11.2013 D&D «Sagsnummer» LAA/KHRI/LIC Omgørelse af Energitilsynets benchmarkingafgørelse af 18. december 2012 1 Resumé 1.

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at AURA El-nets bagudrettede reguleringspris er 19,92 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at AURA El-nets bagudrettede reguleringspris er 19,92 øre/kwh i 2015. AURA El-net A/S Knudsminde 10 8300 Odder 5. juli 2016 Detail & Distribution 16/06222, 16/01702 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR AURA EL-NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015. Nord Energi Net A/S Ørstedsvej 2 9800 Hjørring 26. juli 2016 Detail & Distribution 16/06114 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR NORD ENERGI NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den

Læs mere

EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRK- SOMHEDERNE FOR 2018 HØRINGSUDKAST

EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRK- SOMHEDERNE FOR 2018 HØRINGSUDKAST PUNKT [X] ENERGITILSYNETS MØDE DEN 19. DECEMBER 2017 EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRK- SOMHEDERNE FOR 2018 HØRINGSUDKAST 23. oktober 2017 Detail & Distribution 17/00437 KPH, LAA, RSHA 1. RESUMÉ 1. Energitilsynet

Læs mere

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold:

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold: NRGi Net A/S Bjerrevej 139 8700 Horsens 1. september 2015 Detail & Distribution 15/06596 AE VEJLEDENDE UDTALELSE PRAKSISÆNDRING FOR INDTÆGTSFØ- RING AF NRGi Net A/S (herefter NRGi ) har ved mail af 2.

Læs mere

Benchmarking. Maj 2014

Benchmarking. Maj 2014 Maj 2014 Benchmarking Vejledning til indberetning af netkomponenter og ansøgning om godkendelse af ekstraordinære omkostninger til brug for benchmarking af økonomisk effektivitet ------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 16. december 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 16. december 2014 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA SK Elnet A/S OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnets bagudrettede reguleringspris er 13,95 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnets bagudrettede reguleringspris er 13,95 øre/kwh i 2015. Thy-Mors Energi Elnet A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing 23. august 2016 Detail & Distribution 12/09072 KSB AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR THY-MORS EL- NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse

Læs mere

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød 2. januar 2014 Sag 12/04756 & 12/04946 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at EnergiMidts bagudrettede reguleringspris er 22,48 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at EnergiMidts bagudrettede reguleringspris er 22,48 øre/kwh i 2015. EnergiMidt Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. juli 2016 Detail & Distribution 16/09073, 14/11026, 16/01707 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR ENERGIMIDT NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse

Læs mere

EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRK- SOMHEDERNE 2016

EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRK- SOMHEDERNE 2016 PUNKT [X] ENERGITILSYNETS MØDE DEN 15. DECEMBER 2015 EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRK- SOMHEDERNE 2016 UDKAST x. september 2015 Detail & Distribution 14/13267 IRT, KPH, LAA, NOJ, LIC, KHRI 1. RESUMÉ 1.

Læs mere

Etablering af 2,6 km 10 kv-kabelforbindelse, 1,9 km 0,4 kvkabelforbindelse,

Etablering af 2,6 km 10 kv-kabelforbindelse, 1,9 km 0,4 kvkabelforbindelse, DONG Energy Eldistribution A/S c/o DONG Energy Nesa Allé 1 2820 Gentofte 21. december 2015 Sag 12/05700 / KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af DONG Energy Eldistribution A/S indtægtsramme Sekretariatet

Læs mere

Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade Kongerslev AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR REGULERINGSÅRENE

Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade Kongerslev AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR REGULERINGSÅRENE Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade 52 9293 Kongerslev 28. september 2016 Detail & Distribution 12/09046 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR 1. INDLEDNING Denne afgørelse indeholder

Læs mere

Benchmarking. Vejledning til indhentning af omkostningsdata m.m. hos elnetselselskaberne. 1. udgave af 23. oktober 2006

Benchmarking. Vejledning til indhentning af omkostningsdata m.m. hos elnetselselskaberne. 1. udgave af 23. oktober 2006 Benchmarking Vejledning til indhentning af omkostningsdata m.m. hos elnetselselskaberne 1. udgave af 23. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 Side 1.1 BAGGRUND... 2 1.1.1 Benchmarking og

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer EnergiMidt Net A/S reguleringspris med de årlige beløb, som er angivet i Tabel 4, kolonne 3.

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer EnergiMidt Net A/S reguleringspris med de årlige beløb, som er angivet i Tabel 4, kolonne 3. EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 23. oktober 2015 Detail & Distribution 14/13276 /BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF ENERGIMIDT NET A/S IND- TÆGTSRAMME SOM Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Frederiksberg Kloak A/S Att.: Frank steen Pedersen Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Den 13.oktober 2017 Sag nr. 17/00103 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Aarhus Vand A/S Att.: Asbjørn Vagner Rasmussen Gunnar Clausens Vej 34 8260 Viby J Den 12. oktober 2017 Sag nr. 17/00406 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste

Læs mere

Anlægsinvesteringen består af etablering af 5 stk. 60 kv felter, 2 stk. 60/10 kv transformere, 15 stk. 10 kv felter og 1 stk. 60/10 kv station.

Anlægsinvesteringen består af etablering af 5 stk. 60 kv felter, 2 stk. 60/10 kv transformere, 15 stk. 10 kv felter og 1 stk. 60/10 kv station. Ravdex A/S Strandvangen 2 5300 Kerteminde 2. november 2015 Detail & Distribution 12/06451 KSB AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF RAVDEX A/S INDTÆGTSRAMME Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet ansøgningen

Læs mere

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden.

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden. Forsyning Helsingør El Net A/S Haderslev vej 25 3000 Helsingør 2. marts 2015 Detail & Distribution 13/07349 BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF FORSYNING HELSINGØR EL NET A/S Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for RINGKØBING-SKJERN RENSEANLÆG A/S Att.: Mads Kjærstrup Østergade 130 6900 Skjern Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00415 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Denne afgørelse vedrører Videbæk Elnets ansøgning om kabellægning af luftledninger

Denne afgørelse vedrører Videbæk Elnets ansøgning om kabellægning af luftledninger Videbæk Elnet A/S Godthåbsvej 3 6920 Videbæk CVR nr. 25140656 22. november 2016 Detail & Distribution 16/05225 KAAS AFGØRELSE FORHØJELSE AF VIDEBÆK ELNET A/S REGULE- RINGSPRIS SOM FØLGE Sekretariatet for

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR Spildevand Albertslund A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00161 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter

Læs mere

Elforsyningens tariffer & elpriser

Elforsyningens tariffer & elpriser Elforsyningens tariffer & elpriser Pr. 1. januar 2015 April 2015 Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar 2015 April 2015 ISSN 0909-0762 Grafisk design og produktion: Dedicated PrePress ApS, Virum

Læs mere

Bilag 1: Sekretariatet for Energitilsynets adressering af NRGi Net A/S høringssvar

Bilag 1: Sekretariatet for Energitilsynets adressering af NRGi Net A/S høringssvar ENERGITILSYNET Bilag til punkt 4.a Energitilsynets møde den 25. juni 2013 27. juni 2013 Detail & Distribution 12/05012, 12/09057 /JST/LCH/MBK/LAA/TS Bilag 1: Sekretariatet for Energitilsynets adressering

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Hadsund Vandværk a.m.b.a. Att.: Dorthe R. Bonde Vandværksvej 17 9560 Hadsund Den 15. december 2016 Sag nr. 16/01081 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 2. spetember 2016 Detail & Distribution 15/05700, 15/05701, 15/05702 og 15/05703 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SYD ENERGIS A/S REGULERINGS- PRIS SOM FØLGE

Læs mere

Dette bilag vedrører anmeldelsen af Dansk Energis standardgebyrer under engrosmodellen. Bilaget indeholder to hovedafsnit:

Dette bilag vedrører anmeldelsen af Dansk Energis standardgebyrer under engrosmodellen. Bilaget indeholder to hovedafsnit: Bilag 1 Dok. ansvarlig: JUK Sekretær: Sagsnr.: s2013-460 Doknr: d2015-11698-7.0 14-09-2015 Bilag til anmeldelse af Dansk Energis standardgebyrer Dette bilag vedrører anmeldelsen af Dansk Energis standardgebyrer

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er de økonomiske modeller, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er de økonomiske modeller, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. AURA El-net A/S Knudsminde 10 8300 Odder CVR nr. 25 70 69 00 1. december 2016 Detail & Distribution 15/12007, 15/12008 KAAS AFGØRELSE FORHØJELSE AF AURA EL-NET A/S REGULERINGS- PRIS SOM FØLGE AF Sekretariatet

Læs mere

Elforsyningens tariffer & elpriser

Elforsyningens tariffer & elpriser Elforsyningens tariffer & elpriser Pr. 1. januar 2013 April 2013 Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar 2013 April 2013 ISSN 0909-0762 Grafisk design og produktion: Dedicated PrePress ApS, Virum

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Birkerød Vandforsyning Amba Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes vej 16 3460 Birkerød Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00043 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 2. september 2016 Detail & Distribution 15/05704, 15/05705 og 15/05706 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SYD ENERGIS A/S REGULERINGS- PRIS SOM FØLGE AF Sekretariatet

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 NFS Spildevand A/S Att.: Connie Dorby Ersing Gasværksvej 2 5800 Nyborg Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00206 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme. 1. Afgørelse. SEF Net A/S Fåborgvej Svendborg

Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme. 1. Afgørelse. SEF Net A/S Fåborgvej Svendborg SEF Net A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg Dato: 25. november 2014 Sag: 12/04947 /KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet en ansøgning

Læs mere

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Indholdsfortegnelse Indledning Prisudvikling 2.1 Prisudviklingen fra 2014 til

Læs mere

1 2-9 Produktsorteringer. Oversigt over de produktsorteringer, som er grundlaget for estimationen af den toårige

1 2-9 Produktsorteringer. Oversigt over de produktsorteringer, som er grundlaget for estimationen af den toårige ENERGITILSYNET Bilag til punkt XX Energitilsynets møde den 26. november 2013 02/10/2013 ENGROS 13/08889 /LVM Bilagsoversigt ENERGITILSYNET Bilag Bilagsside nr. 1 2-9 Produktsorteringer. Oversigt over de

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Odsherred Spildevand A/S Att.: Trine Gaarde Hovedgaden 39 4571 Grevinge Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00271 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Kerteminde Forsyning Vand A/S Att.: Lisa Larsen Kohaven 12 5300 Kerteminde Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/ 04240 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011

Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011 April 2012 Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011 Generel vejledning Til indberetning af reguleringsregnskabet for 2011 skal selskaberne benytte de udsendte indberetningsskemaer.

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Hørsholm Vand ApS Att.: Gitte Benner Christensen Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00193 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste

Læs mere

Benchmarking. Vejledning til indberetning af netkomponenter til brug for benchmarking af økonomisk effektivitet. Maj 2011

Benchmarking. Vejledning til indberetning af netkomponenter til brug for benchmarking af økonomisk effektivitet. Maj 2011 Maj 2011 Benchmarking Vejledning til indberetning af netkomponenter til brug for benchmarking af økonomisk effektivitet ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes af KONKURRENCESTYRELSEN Centrene for Energi Nyropsgade

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Att.: Hans A. Schmidt Østergade 130 6900 Skjern Den 20. april 2015 Sag nr. 14/05486 Deres ref.rlj/pmo Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 2. september 2016 Detail & Distribution 15/05707, 1505709, 15/05710, 15/05711 og 16/06313 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SYD ENERGIS A/S REGULERINGS- PRIS SOM

Læs mere

Effektiviseringskrav til elnetselskaberne for 2015

Effektiviseringskrav til elnetselskaberne for 2015 Punkt 4 Energitilsynets møde den 16. december 2014 16. december 2014 DETAIL / LIC, LAA, IRT Effektiviseringskrav til elnetselskaberne for 2015 1. Resumé... 2 2. Afgørelse... 6 3. Sagsfremstilling... 9

Læs mere

Benchmarking. April Sekretariatet for Energitilsynet. Carl Jacobsens Vej Valby

Benchmarking. April Sekretariatet for Energitilsynet. Carl Jacobsens Vej Valby April 2013 Benchmarking Vejledning til indberetning af netkomponenter og ansøgning om godkendelse af ekstraordinære omkostninger til brug for benchmarking af økonomisk effektivitet Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Reduktion af elnetselskabernes indtægtsrammer for 2011

Reduktion af elnetselskabernes indtægtsrammer for 2011 ENERGITILSYNET Reduktion af elnetselskabernes indtægtsrammer for 2011 12-07-2010 EL 4/0706- /LVM, LR og MBK 1 Resumé 1. Energitilsynet skal i henhold til elforsyningsloven og indtægtsrammebekendtgørelsen

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S Vejen Rensningsanlæg A/S Att.: Anja Myrhøj Nytofte-Bæk Grønhøjgade 45 6600 Vejen 16.april 2014 Sag 13/02607 Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand)

Læs mere

Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Industrivej Aars

Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Industrivej Aars Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Industrivej 91 9600 Aars 19. december 2016 Detail & Distribution 12/09053 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR NIBE ELFORSY- NING NET A.M.B.A. 1. INDLEDNING Denne afgørelse

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Andelsselskabet Haarlev Vandværk Att.: Henrik Petersen Himlingøjevej 31 4652 Hårlev 23. marts 2012 Sag 4/1020-0301-0709 / VAND Deres ref. Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

Frederikshavn Elnet A/S Knivholtvej Frederikshavn

Frederikshavn Elnet A/S Knivholtvej Frederikshavn Frederikshavn Elnet A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn 30. juni 2016 Detail & Distribution Sagsnr. 12/09031 /AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR FREDERIKS- HAVN ELNET A/S FOR 1. INDLEDNING Denne

Læs mere

Kjellerup Elforsyning Tværgade Kjellerup

Kjellerup Elforsyning Tværgade Kjellerup Kjellerup Elforsyning Tværgade 4 8620 Kjellerup 16. december 2009 Sag 4/0720-0101-0128 / LR Deres ref. Afgørelse vedr. Kjellerup Elforsynings klage over EnergiMidt Net A/S prisstigning for distribution

Læs mere

Energi Fyn Net A/S Sanderumsvej Odense SV AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF TARIFFER

Energi Fyn Net A/S Sanderumsvej Odense SV AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF TARIFFER Energi Fyn Net A/S Sanderumsvej 16 5250 Odense SV 7. februar 2017 Detail & Distribution 16/10977 laa AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net 2 20. maj 2015 Detail & Distribution 14/12974 LBA/LRN AFGØRELSE AFGØRELSE OM ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net 2 A/S (RAH2) anmeldelse af ny metode for fastsættelse

Læs mere

SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden Svinninge AFGØRELSE FORHØJELSE AF SEAS NVE S REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF ETABLERING AF RINGFORBINDELSER

SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden Svinninge AFGØRELSE FORHØJELSE AF SEAS NVE S REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF ETABLERING AF RINGFORBINDELSER SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge 2. september 2016 Detail & Distribution 16/00628, 16/00629 og 16/00630 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SEAS NVE S REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF Sekretariatet for

Læs mere

4. kvartal 2012. Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation.

4. kvartal 2012. Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. 4. kvartal 2012 Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. Stigning i elforbruget for 4. kvartal 2012. Efter adskillige

Læs mere

Elforsyningens tariffer & elpriser

Elforsyningens tariffer & elpriser Elforsyningens tariffer & elpriser Pr. 1. januar 2014 Marts 2014 Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar 2014 Marts 2014 ISSN 0909-0762 Grafisk design og produktion: Dedicated PrePress ApS, Virum

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Svendborg Spildevand A/S Att.: Michael Jørgensen Ryttermarken 21 5700 Svendborg Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02455 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Galten Vandværk Att.: Astrid Vølund-Regnskabsfører Låsbyvej 1 8464 Galten Den 10. september 2015 Sag nr. 15/02261 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Borup Vandværk Att.: Willy Larsen Stenhøjparken 41 4140 Borup Den 26. august 2014 Sag nr. 14/03992 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Net A/S indtægtsramme

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Net A/S indtægtsramme Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød 8. januar 2014 Sag 12/12088 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Hørsholm Vand ApS (Vand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04229 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Kongerslev Elnet ApS over Energitilsynet af 27. september 2007 effektiviseringskrav til elnetselskaber for 2008

Kongerslev Elnet ApS over Energitilsynet af 27. september 2007 effektiviseringskrav til elnetselskaber for 2008 (Elforsyning) Kongerslev Elnet ApS over Energitilsynet af 27. september 2007 effektiviseringskrav til elnetselskaber for 2008 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for TÅRNBYFORSYNING Vand Att.: Jørn Leth-Espensen Gemmas Alle 39 2770 Kastrup Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00281 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 AALBORG KLOAK A/S Att.: Martin Christian Bitsch Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00317 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

BILAG BILAGSOVERSIGT. 1. 2-4 Metodeanmeldelse af nettarif ved forbrugstilslutning på 132/150 kv. 2. 5 Høringssvar fra Banedanmark

BILAG BILAGSOVERSIGT. 1. 2-4 Metodeanmeldelse af nettarif ved forbrugstilslutning på 132/150 kv. 2. 5 Høringssvar fra Banedanmark BILAGSOVERSIGT BILAG 6. januar 2015 Engros & Transmission 14/12879 PCO/HGO BILAGS NR. SIDE CONTENTS 1. 2-4 Metodeanmeldelse af nettarif ved forbrugstilslutning på 132/150 kv 2. 5 Høringssvar fra Banedanmark

Læs mere

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 3. kvartal 2014

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 3. kvartal 2014 Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el 3. kvartal 2014 09. oktober 2014 Sag Deres ref. LVM Formålet med lovgivningen er at undgå, at såkaldt passive forbrugere betaler en højere pris for tilbagefaldsproduktet

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/6 2013 i sag nr. 2010-0023320 Andelsselskabet Vejgaard Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Andelsselskabet Vejgaard Vandværk har ved

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. HOFOR VAND DRAGØR A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 12. oktober 2017 Sag nr. 17/00171 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Aarhus Vand A/S Att.: Asbjørn Vagner Rasmussen Bautavej 1 8210 Aarhus V Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00320 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Faxe Spildevandscenter A/S Att.: Rasmus Byskov Kappel Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Den 11. november 2016 Sag nr. 16/00075 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 FFV Spildevand A/S Att.: Dennis Pedersen Korsvangen 6A 5750 Ringe Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00078 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER RETNINGSLINJER, MARTS 2015 INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER ENERGITILSYNET INDBERETNING AF AFVIKLINGSPLANER FOR DIFFERENCER Side 1/1 INDHOLD INDLEDNING... 1 LOVGRUNDLAG... 2 OPSTÅEN

Læs mere

1-2,5 MWh/år 2 MWh/år 2,5-5 MWh/år 4 MWh/år 5-15 MWh/år 15 MWh/år (elvarmekunde)

1-2,5 MWh/år 2 MWh/år 2,5-5 MWh/år 4 MWh/år 5-15 MWh/år 15 MWh/år (elvarmekunde) Elprisstatistikken er en månedlig opgørelse af elpriserne for en række kundetyper. Herudover er det hensigten at kunne præsentere en samlet elpris pr. 1. januar og 1. juli med henblik på at kunne efterkomme

Læs mere

Sagen er hovedforhandlet under medvirken af tre dommere, jf herved retsplejelovens

Sagen er hovedforhandlet under medvirken af tre dommere, jf herved retsplejelovens RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. maj 2014 i sag nr. BS 7-1190/2011: NOE Net A/S Skivevej 120 7500 Holstebro og Thy-Mors Energi Elnet A/S Elsøevej 107 7900 Nykøbing M og Vestjyske

Læs mere

Clay TRE-FOR El-net har i 2013 tilsluttet CLAY Keramikmuseum i Middelfart. Virksomheden

Clay TRE-FOR El-net har i 2013 tilsluttet CLAY Keramikmuseum i Middelfart. Virksomheden TRE-FOR El-net A/S Kokbjerg 30 6000 Kolding 29. marts 2016 Detail & Distribution 15/10670, 15/10559, 15/10558 og 15/10507 /KSB AFGØRELSE AFSLAG PÅ FORHØJELSE AF TRE-FORS INDTÆGTS- RAMME Sekretariatet for

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for NK-Spildevand A/S Att.: Danijel Nedeljkovic Ved Fjorden 18 4700 Næstved Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00260 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Resumé. Punkt 8 Energitilsynets møde den 19. december 2012 ENERGITILSYNET. 19-12-2012 Varme/Detail & Distribution «Sagsnummer»

Resumé. Punkt 8 Energitilsynets møde den 19. december 2012 ENERGITILSYNET. 19-12-2012 Varme/Detail & Distribution «Sagsnummer» ENERGITILSYNET Punkt 8 Energitilsynets møde den 19. december 2012 Orientering om benchmarking af omkostningerne i 2011 til energispareindsatsen hos net- og distributionsvirksomhederne indenfor el, naturgas

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Forsyning Helsingør Vand A/S Att.: Annette Christensen Haderslevvej 25 3000 Helsingør Den 14. december 2016 Sag nr. 16/00083 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015 Andelsselskabet Marielyst Vandværk Att.: Neel Ploug Olsen Cypresvej 20 4873 Væggerløse Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/03971 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE-

Læs mere

INDBERETNING AF DATA TIL DEN ØKONOMISKE BENCHMARKING

INDBERETNING AF DATA TIL DEN ØKONOMISKE BENCHMARKING VEJLEDNING, APRIL 2015 INDBERETNING AF DATA TIL DEN ØKONOMISKE BENCHMARKING ENERGITILSYNET INDBERETNING AF DATA TIL DEN ØKONOMISKE BENCHMARKING Side 1/1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 2. TERMINOLOGI... 2

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Nybrovejens Vandværk a.m.b.a. Att.: Max M. Christensen Nybrovej 15 3550 Slangerup Den 19. september 2014 Sag nr. 14/04263 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Korrektion af prisloft for 2011

Korrektion af prisloft for 2011 Billund Spildevand A/S Varde Landevej 40 7200 Grindsted 7. oktober 2011 Sag 4/1020-0600-0006 / KST Indledning Korrektion af prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for de vandforsyninger

Læs mere

ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- OMRÅDET

ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- OMRÅDET PUNKT 5 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 19. MAJ 2015 ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- 19. maj 2015 Detail & Distribution 15/01397 RESUMÉ 1. Denne sag forelægges Energitilsynet

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. HOFOR Spildevand Dragør A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 13.oktober 2017 Sag nr. 17/00162 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData.

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. NOE Net Att. Mads Johnsen 30. september 2014 Sag 14/06466 / LBA Deres ref. Anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg I mail af 31. maj 2014 har NOE Net anmeldt tariferingsmetode for

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Energi Viborg Spildevand A/S Att.: Mette Urup Bøssemagervej 8 8800 Viborg Den 19. september 2014 Sag nr. 14/03730 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Thy-Mors Elnet A/S 24. november 2015 Detail & Distribution 15/10213 LBA AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Thy-Mors A/S (Thy-Mors) anmeldelse af ny

Læs mere