Staff Brugervejledning Version

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Staff Brugervejledning Version 2.77.0"

Transkript

1 Staff Brugervejledning Version Alle rettigheder til programmet ejes af IT Gruppen AS, Tækkemandsvej 1, 4300 Holbæk, telefon Der henvises i øvrigt til IT Gruppens generelle salgs- og leveringsbetingelser af 1. juli IT Gruppen AS forbeholder sig ret til ændringer i specifikationer uden varsel. Support Tlf. nr.: alle hverdage mellem 9-16, dog fredag Copyright IT Gruppen AS. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne brugervejledning er uden skriftlig samtykke fra IT Gruppen AS forbudt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Ajourført april 2011 Staff_Brugervejledning_

2 Hvad er og kan Staff? Programmet Staff er en brugervenlig løsning til bemandingsplanlægning og tidsregistrering. Løsningen gør det lettere for dig at langtidsplanlægge og optimere dine ressourcer i butikken. Der fokuseres bl.a. på de ansattes vagtplaner og bemanding i butikken, samt på nøgletal som lønbudgetter og lønprocenter. Ydermere samles de ansattes ferieregnskaber og overarbejdskonti i Staff. Staff kan også registrere de faktuelle planer, det vil sige de ansattes fravær og komme-gå-tider. De ansattes møde og gåtider kan godkendes i Staff, hvorefter det er hurtigt og nemt at lave lønrapporter og/eller elektronisk lønrapportering til lønsystem. Staff kan udskrive butikkens egne ansættelseskontrakter, stamkort og ophørsblanketter. Staff_Brugervejledning_

3 Indholdsfortegnelse 1. Før udrulning af planer Opsætning af Apotek Oprettelse af medarbejdere Medarbejder plandata Angive kendt fravær Planlægning Skemalægning Oversigt Tilrettelser Korrektioner Manglende Vagter Print arbejdsplaner Frigiv planer Status faktisk Staff Web Korrigering Almene korrigeringer Sygdoms korrigeringer Markeringer herunder vagter Timekonto Lønrapportering Løngodkendelse Print løntimer og fravær mm Diverse Ophør, ændring og arkivering af medarbejdere Ophør af medarbejder Arkivering af medarbejder Opsætningsmenu Funktioner Brugere Kalenderstyring Staff_Brugervejledning_

4 1. Før udrulning af planer 1.1 Opsætning af Apotek Før planlægningen overhovedet kan finde sted er det vigtigt at gøre sig klart, hvordan apoteket skal opbygges. Metode 1 Det kan være, at apoteket har mange medarbejdere i forskellige afdelinger, hvor hver enkel afdeling kan planlægges separat uden hensyn til de andre afdelinger. I så fald skal disse planlægningsafdelinger oprettes. Et eksempel kunne være: Apotek Storeby Apotek Dosispak Magistrel Her er Storeby delt op i særskilte, uafhængige afdelinger. Dvs. der skal planlægges særskilt for hver afdeling og der kan være flere brugere, der kun administrerer en eller flere afdelinger, men ikke nødvendigvis har adgang til hele apoteket. Det er muligt at låne medarbejdere imellem afdelingerne. Metode 2 En anden metode kan være mere af geografisk art, hvis apoteket har flere udsalgssteder og at disse udsalgssteder (eller mindre apotekforretninger) skal planlægges særskilt. Apotek Storeby Storeby Lilleby Tofteparken Dvs. Storeby planlægges separat fra de andre lokationer, men der kan lånes/udlånes afdelingerne i mellem. Metode 3 En tredje metode kan være at der kun ønskes et planlægningssted, for at bevare alle ansatte i samme vindue og at der kun skal planlægges på én gang af en bruger. For at kunne dette er det muligt at tildele farvefunktionskoder, sådan så arbejdsfunktioner men også lokationer kan få hver deres farve og dermed alligevel skabe det nødvendige overblik. Et eksempel kunne være: Funktion Ekspedition Forsendelse Farve Staff_Brugervejledning_

5 Receptur Service Lilleby Tofteparken Dvs. at alle ansatte er i samme vindue, men at planlægningen i de enkelte funktioner eller lokationer kan laves særskilt pga. farvefunktionsopdelingen. Ved Metode 1 og Metode 2 kan der naturligvis også laves arbejdsfunktioner under hver afdeling. Se afsnit 6.1 for hvordan funktioner laves for dit apotek. 1.2 Oprettelse af medarbejdere Dette skal gøres i Dynamics AX. Når medarbejderen er oprettet i Dynamics AX, vil den ansatte være tilgængelig i Staff. Følgende vindue viser at Kim Hansen er oprettet i Dynamics. Du kan vælge at færdiggøre medarbejderen ved "JA" eller vente til næste gang du åbner Staff ved "NEJ". Vælges "JA" skal du færdiggøre den ansatte med grundplan, medarbejdertype, månedsnorm etc. Der er en række medarbejdertyper at vælge i mellem. Disse typer bestemmer den ansattes arbejdsmæssige forhold i henhold til arbejdstider/tillæg og overarbejde, honorering ved sygdom, ferie osv. Vinduet hvor du skal angive medarbejdertype + stilling ser således ud: Staff_Brugervejledning_

6 Der er følgende typer at vælge i mellem. Typenavn Tillæg Afspadseringskonto Løn ved sygdom 00 - Apoteker NEJ NEJ JA 10 - Fastlønnet Farmaceut JA JA JA 10/20 - Faglært Vikar Ferie m/løn JA NEJ JA 10/20 - Fastlønnet Jobløn NEJ NEJ JA 20 - Fastlønnet Farmakonom JA JA JA 30 - Defektrice JA JA JA 50 - FastLønnet Elev JA JA JA 80 - Ufaglært Fastlønnet Ferie u/løn JA JA NEJ kan sættes individuelt 80 - Ufaglært Timelønnet JA NEJ NEJ kan sættes individuelt 85 - Faglært Vikar Ferie u/løn JA NEJ JA 90 - Ufaglært Fastlønnet Ferie m/løn JA JA JA kan sættes individuelt Bemærk at visse vikarer og fastlønnet ufaglærte kan have ferie med eller uden løn. Det er derfor meget vigtigt at vælge den rigtige type. Det er kun typen "80 Ufaglært Timelønnet" der sendes timer på hver måned til Dynamics. OBS!! Bemærk at Staff regner med ugenorm udregnet på basis af månedsnorm. Arbejdsfunktionen sættes under fanebladet "Person Data". Staff_Brugervejledning_

7 1.3 Medarbejder plandata Ved at klikke på nedenstående knap vises al stamdata vedrørende medarbejdere. 1. Tryk på knappen Medarbejder stamdata 2. Vælg en medarbejder i listen til venstre og vælg fanebladet Skemalægning. Her udarbejdes de stamplaner, der skal rulles ud. Som udgangspunkt skal du oprette, hvor mange uger den ansattes stamplan består af 3. Tryk på knappen Tilføj ny uge 4. Nu foretager Staff den første uge i rulleplanen. Tryk herefter på knappen Tilføj ny uge igen, for at lave uge nr. 2. Hvis du har en stamplan, der er angivet i lige eller ulige uger, er dette tilstrækkeligt. Har du en 3 ugers rulleplan, skal du trykke tre gange på knappen Tilføj ny uge osv. Bemærk Den første uge vil være ugen med den dato, du har valgt at køre den første plan i Staff. Nu skal du angive de vagter, der findes for medarbejderen. De vagter, som oprettes her, kan også benyttes som skabeloner til resten af butik. Staff_Brugervejledning_

8 1. Vælg fanebladet Planer, herunder Indtast ny plan 2. I billedet indtaster du nu vagtens længde og varighed af pausen, f.eks. Der kan kun skrives i én linie, uden punktum og komma, som vist i eksemplet ovenfor. Det vil sige, der nu er lavet en plan fra kl til med 3 kvarters medarbejderbetalt pause. Du skal kun angive medarbejderbetalt pause. Er vagten en åbne/lukke vagt eller skal vagten være en døgnvagt/tilkaldevagt mm. skal du nederst trykke på markering nederst i vinduet: Tryk på knappen til højre og vælg en eller flere valgmuligheder som vist på billedet. Når vagten er oprettet vil den figurere som en byggesten, som du kan vælge på de enkelte dage i de enkelte uger. Nedenstående vindue viser, at vagten vi har oprettet skal gælde torsdage i lige og ulige uger. Staff_Brugervejledning_

9 Næste vagt indtastes efterfølgende under Indtast ny plan på samme måde som beskrevet ovenfor. Skal vagten splittes op i flere tidsrum skal du trykke på "Indsæt Ny Tid" fanebladet når du er ved at lave vagten. F.eks. hvis den ansatte skal møde og have en vagt igen samme dag fra Først laves som normalt derefter trykkes på "Indsæt Ny Tid" og der angives og derefter afsluttes der med OK. Se nedestående billede for korrekt angivelse. Staff_Brugervejledning_

10 Planen skal kun indtastes én gang. Derefter eksisterer den altid som byggesten og er klar til at blive klikket ind på den enkelte dag i den specifikke rulleuge. OBS! Det er meget vigtigt at alle ekstraaktiviteter inkorporeres i medarbejderens stamplan, f.eks. læsetid 2 timer hver mandag morgen. Brug bemærkningsfeltet til dette. Grunden til at alt skal inkorporeres skyldes ferieudregning og månedsnorm udregning, der ikke vil give korrekte ferietimer og derfor vil være i strid med aftalt ferieafregning. Løse medhjælpere For disse specielle medarbejdere som ikke har en decideret stamplan at rulle ud, trykkes kun på Tilføj ny uge. Dermed får de en friuge, når der rulles ud. Staff_Brugervejledning_

11 1.4 Angive kendt fravær Det er en god idé altid at angive det fravær, som man er bekendt med, inden man planlægger. 1. Klik på knappen Medarbejder Stamdata 2. Vælg fanebladet Skemalægning 3. Vælg fanebladet Specifik Uge 4. Klik på knappen Tilføj ny uge Heri angiver du år og uge for medarbejderens fravær. Nu skal du vælge fraværstypen for medarbejderen. 1. Klik på fanebladet Fraværstyper 2. Vælg her den aktuelle fraværstype Her kan du indsætte ferie på en medarbejder. Klik på knappen Ferie og klik efterfølgende på de dage, som medarbejderen ønsker ferie i. Se eksempel nedenfor. Staff_Brugervejledning_

12 Eksemplet viser en ferieplanlægning for uge 22 og 23. Nu ved Staff under udrulning, at medarbejderen skal på ferie og ikke kan arbejde som sædvanligt i disse uger. Husk Hvis medarbejderen har ferie i en hel uge, skal du markere alle ugens dage som ferie, uanset om medarbejderen kun plejer at arbejde en dag i løbet af ugen. Dette grundet at en ferieuge altid udgør 7 ugedage. Staff_Brugervejledning_

13 2. Planlægning Når du har angivet stamplan for alle medarbejdere, skal du nu skemalægge/udrulle stamplanerne. 2.1 Skemalægning 1. Klik på knappen Guider/Skemalægning af planer Nu fremkommer et vindue, hvor du har to muligheder. Skemalægning Det betyder, at du vil lægge planer for en helt ny periode med alle medarbejdere. Gen-skemalægning Det vil sige, du vil gen-skemalægge en eksisterende periode med en eller flere medarbejdere. Typisk brugt ved ændring af medarbejdernes stamplaner. Herefter kommer nedenstående billede frem. Staff_Brugervejledning_

14 1. Angiv her den næste ledige skemalægningsperiode ved at klikke på Listepilen 2. Vælg med Listepilen hvor mange uger frem, du vil skemalægge for 3. Klik på knappen Videre for at komme videre til næste billede. Bemærk Du kan skemalægge 2,4,6,8,12 eller 16 uger ad gangen. Husk også at angive det rigtige ugenummer for start. 2.2 Oversigt Når udrulningen er foretaget, vil du kunne gennemgå planerne uge for uge. Du kan rette til for eventuelle søndagsåbninger eller byttede vagter mm. Det gør du ved at skrive direkte i planerne, der er rullet ud. I ugeskemaet er også tre totalkolonner. Kolonnen Timer Angiver arbejdstimerne ekskl. pause for medarbejderen Kolonnen Periode Angiver periode-totalen. Det indikerer, om medarbejderen rammer sin 16-ugers norm Staff_Brugervejledning_

15 Kolonnen Konto Angiver timekontoen for medarbejderen. Det er en ajourført konto, der uge for uge viser, hvem der skylder hinanden hvad. Er kontoen i plus (grøn), skylder arbejdsgiver medarbejderen timer, dvs. medarbejderen har arbejdet mere end arbejdsplanen pågældende uge. Er kontoen i minus (rød), skylder medarbejderen sin arbejdsgiver timer, dvs. medarbejderen har arbejdet mindre end arbejdsplanen pågældende uge. Følgende skærmbillede viser oversigt med funktionsnavne, bemærkninger, tilkalde-døgnvagter og mødepenge dage. Dvs. en visning af ugeskema uge status faktisk. Funktionsnavnene er forkortet. Planer med nøgle-ikon betyder åbne-lukke vagt. Planer med rødt kryds er en tilkaldevagt eller døgnvagt. Henrik Bruun er rødmarkeret mandag pga. sygdom. Vælg under ugeskema den specifikke funktion du vil se for at få det store overblik. Nedestående vindue viser ugeskemaet uge kun med Ekspedition funktion: Staff_Brugervejledning_

16 3. Tilrettelser 3.1 Korrektioner I oversigten ugeskema eller medarbejderskema kan du rette i planerne ved: 1 Skrive direkte i planerne. F.eks. markér en dag og skriv for en ny vagt 2 Højreklik på planen. F.eks. for hurtig angivelse af feriedag, afspadsering. 3 Dobbeltklik på planen for detaljeret angivelse. F.eks. overarbejde, bemærkninger osv. Her er valgt Hans Jensen tirsdag. Skriv derefter som vist og vagten bliver (3). 1. For at angive ferie på f.eks. Gitte skal du markere hende alle ugens dage. Benyt Shift + venstre museknap for at markere alle dage 2. Højreklik med musen og vælg Sæt plantype 3. Vælg her Ferie. Dermed kan du hurtigt markere en hel uge og ændre denne. Når ferien er lavet vil der fremkomme manglende vagter. 3.2 Manglende Vagter Hvergang du højreklikker på en vagt og angiver et fravær (fx ferie/sygdom/afspadsering/barn 1. sygedag mm.) vil Staff i bunden af oversigten Ugeskema præsentere den manglende vagt pr. dag. Disse vagter kan trækkes op til andre medarbejdere, der skal planlægges at besætte denne Staff_Brugervejledning_

17 manglende vagt. Hvis du ikke ønsker en manglende vagt, så angiv direkte i planen dit fravær ved at skrive bogstaverne. Nedenstående eksempel viser de manglende vagter for Sofie Erikssens ferieuge. Hold musen over vagten for at få informationen. Bemærk Visse manglende vagter kan vælges ikke at blive besat af andre medarbejdere. Højreklik da på den manglende vagt og vælg Slet Vagt. 3.3 Print arbejdsplaner Når du har fået rettet det, du ønsker og er blevet tilfreds med planerne, så er du klar til at printe dem ud. 1. Vælg fanebladet Rapporter 2. Vælg fanebladet Data 3. Her kan du vælge imellem print af f.eks. Ugeskema, Dagsliste og medarbejderens personlige planer, som eksemplet nedenfor. Bemærk Der er flere faneblade, herunder flere udskriftsmuligheder. Husk altid at trykke på knappen Lav Rapport for hver gang du vil se en ændring. Tryk derefter på Print Report ikonet for at udskrive. Opsætning Her kan du bl.a. vælge, om udskriftet skal være liggende eller stående. Du kan ændre font, fontstørrelse og tekstfarve. Plan visning Ved at markere i tjekboksene kan du vælge, hvad du vil have vist i udskriftet. F.eks. datoer, arbejdsfunktioner, bemærkninger og telefonnummer. Funktioner Her kan du gemme en ønsket rapport eller få vist tidligere gemte rapporter. Staff_Brugervejledning_

18 3.4 Frigiv planer Status faktisk Nu har du udskrevet planerne og de er måske også blevet godkendt af medarbejderen. Så kan du frigive planerne. Det betyder, at du fastlåser alle planlagte vagter og budgetter, for dermed altid at kunne sammenholde dette med det realiserede. Frigivelsen fortæller Staff at de planlagte vagter er blevet offentliggjort overfor de ansatte. Staff opretter nu en kopi af de planlagte vagter, som hedder status faktisk. Fra nu af skal der kun rettes i de faktiske vagter, da det altid er faktiske vagter der danner grundlag for lønnen. 1. Klik på knappen Guider/Frigiv planlagte skemaer. Du kan vælge at frigive en hel periode ad gangen, men du kan også frigive op til den uge, som du ønsker. Nedenstående billede viser et eksempel i Guiden, hvordan du vælger frigivelsesperioden. 1. Angiv ved hjælp af Listepilen det antal uger du ønsker at frigive frem eller 2. Angiv ved hjælp af Listepilen hvilken uge du ønsker at frigive frem til (og med). 3.5 Staff Web Når du har frigivet planerne, vil disse blive tilgængelige på internettet. Du kan godt planlægge lang tid frem uden at frigive alle planer. F.eks. kan du planlægge sommerferien til og med uge 36, Staff_Brugervejledning_

19 men kun have frigivet til og med uge 27. Medarbejderne vil da kun kunne se til og med uge 27 på internettet. Hjemmesiden de ansatte skal gå ind på er; Hvor login-vinduet ser således ud: Login er altid medarbejderens CPR-nr. uden bindestreg. Kodeordet defineres i Staff under medarbejderens "Person Info". Kodeordet angives én gang af medarbejderen selv og skal derefter ikke ændres. Herefter kan medarbejderen selv se sine planer og timekonto, apotekets planer og sin timeseddel. Staff_Brugervejledning_

20 3.6 Korrigering Almene korrigeringer Ved frigivelse af planer oprettes en status, der hedder Faktisk. Heri retter du i planerne for de faktuelle komme-gå-tider og det realiserede fravær. 1. Klik på Listepilen ved Status 2. Vælg her Faktisk. Billedet ændrer sig nu til Status Faktisk. Rettelser i planerne angiver nu de faktuelle rettelser, der også endeligt foretages lønrapportering på. Det er igen meget nemt at rette et tidspunkt. Markér dagen og skriv tiden ind som vist i nedenstående vindue. Det vil sige, vi retter Hans Jensen tirsdag til med 3 kvarters pause. 1. Markér Hans Jensen om tirsdagen 2. Skriv ny arbejdstid f.eks (3). Bemærk Husk nu at efter frigivelse er det kun i status faktisk, der arbejdes med planerne. Det er udelukkende de faktiske vagter, der efterfølgende benyttes til lønrapportering og elektronisk lønindberetning Sygdoms korrigeringer Sygdom laves ved et simpelt højreklik på dagen. Vil du lave et delvist syg på dagen, dvs. hvor noget af dagen er syg og resten arbejde, skal du gøre dette ved at dobbeltklikke, såfremt dagen skal indrapportere sygdom for dagen til Dynamics. Nedestående vindue viser dobbelklik på Lotte Dam Thomsen 12. april Hun er gået hjem kl. 11. Derfor skal der trykkes på fanebladet "Indsæt ny tid" og skrive Staff_Brugervejledning_

21 Der er flere sygdomstyper at vælge imellem. Husk at vælge Syg (Kronisk) for dem der er 56 syge pga. deres kroniske lidelse Markeringer herunder vagter Disse markeringer fremkommer ved et simpelt højreklik på planen. Der vil være et par egenoprettede farvemarkeringer, f.eks. filial/udsalgssteder eller en OBS-markering. Derudover er der samtlige vagtmarkeringer. Det er vigtigt, at markere både nattevagt og lørdagsvagt, hvis den ansatte skal have både nattevagt til søndag morgen og lørdagsvagttillæg for dagtimerne lørdag. Nedestående lister markeringerne, der er mulige i dag. Har du ufaglærte der er syge og skal have maksimal dagpengesats, skal disse markeres med "Sygdom (max. dagpengesats)" udover sygdomsmarkeringen. Staff_Brugervejledning_

22 Her skal du være særlig opmærksom på at ansatte på barsel også skal have vagtmarkeringer, ellers sendes den rigtige information til Dynamics ikke. Det er nemt at gå ind i oversigten "Medarbejderskema" og vælge personen der er på barsel. Derefter markeres alle tirsdage og der højreklikkes for at få mulighed for at give medarbejderen "Barsel - Nattevagt" på alle tirsdage. Staff_Brugervejledning_

23 Mødepenge er også en markeringdu skal bruge for at indrapportere mødepenge til Dynamics. I Staff kan du nemt vælge de ansatte der skal have mødepenge. Gå ind i oversigten "Ugeskema" og marker da de ansatte der skal have mødepenge ved at holde Ctrl-knappen nede og succevsivt venstre-klikke de ansatte. Dermed bliver de markeret enkeltvis. Afslut det hle med et højreklik og vælg da markeringen mødepenge (se vindue nedenfor). Bemærk at alle der skal have mødepenge for at gruppe-ikon i øverste venstre hjørne af hver plan. I eksemplet vil der være 3 ansatte der ikke får mødepenge. Staff_Brugervejledning_

24 3.7 Timekonto Alle procenttillæg og overarbejde ryger over på de ansattes timekonto. Underpræsterer de ansatte (går tidligere, får fri osv) ryger dette også direkte ind på kontoen, der dermed altid er ajourført. Se de ansattes timekonto i oversigten Følgende billede viser et eksempel på en time konto, hvor der er lavet en manuel opstart på time, som medarbejderen havde til gode inden Staff blev taget i brug. Staff_Brugervejledning_

25 Ad timekontoen kan vi se samtlige tillæg og overarbejde samt hvis medarbejderen underpræsterer i løbet af en turnus. Hans Knudsen vil ende med et minus på i uge 20, medmindre Hans kommer mere på arbejde. Hvis der skal foretages udbetalinger til Dynamics tryk da på knappen. Herefter skal du angive mertimer eller 50% udbetalte timer eller 100% udbetalte timer. Alle udbetalinger skal have en udbetalingsdato påhæftet. Det er vigtigt at vælge en dato der er indeholdt i den lønperiode, der indberettes for. Dvs. laves maj-lønnen skal der vælges en april dato. I eksemplet udbetales Hans Knudsens overarbejdsdag på 8.5 mertimer. Udbetalingsdatoen er 30.04, dvs Hans får disse 8.5 mertimer med i majlønnen til udbetaling ultimo maj. Staff_Brugervejledning_

26 4. Lønrapportering 4.1 Løngodkendelse Staff leverer løbende løninformation for fravær og vagter til Dynamics AX. Nedestående lister alt der sendes dag for dag til Dynamics AX. Fravær Vagter Sygdom o Fraværet syg dækker alle former for almindelig sygdom Kronisk syg o Angives hvis der foreligger en 56-aftale med kommunen Flex syg o Angives hvis en flexjobber bliver syg pga. den sygdom, der gør at den ansatte er på flexjob ordningen. Barn Syg Sygdom (maks dagpengesats) o Angives hvis det skal være dagpengesats og ikke fuld løn for sygedagen Syg (arbejdsskaderelateret) Ferie Feriefri o Gælder kun 70 Kontorfunktionær, 80 Ufaglært Timelønnet og 95 Ufaglært fastlønnet ferie m/løn Nattevagt Tilkaldevagt Lørdagsvagt Søndagsvagt Helligdagsvagt Nytårsaftensdagsvagt Alle vagter listet ovenfor men med påtryk Barsel. Med andre ord: Når du angiver fravær eller vagt i Staff kan du se dette i AX dagen efter. En gang om måneden skal der foretages en løngodkendelse. Datoen for hvornår I skal løngodkende kan variere, men Staff sender altid kun løndata for forrige måned. Dette sikrer at følgende bliver sendt til Apotekerforeningen: Periode : Forrige kalendermåned Normaltimer o Gælder kun typen 80 Ufaglært timelønnet Udbetalt overarbejde o Skal der udbetales overarbejde gøres dette under fanebladet timekonto, se afsnit 3.7. Husk at vælge en dato i forrige kalendermåned. Staff_Brugervejledning_

27 Mødepenge o Sendes for de personer der har fået markeringen mødepenge pågældende mødedag. Efter løngodkendelsen vil planerne blive låst, så der ikke længere kan rettes i dem. Dette sikrer at data der er sendt til Apotekerforeningen og Dynamics AX er ens med data i Staff. Når apotekerforeningen har indlæst løndata vil disse blive synlige i Dynamics AX. Løngodkendelsen foretages ved aktionen til venstre i Staff hovedvindue. Klik da på "Løngodkendelse" og vælg da altid sidste dag i forrige måned, f.eks. vil det være 31. marts når du skal lave april-lønnen.. OBS!! VIGTIGT! Husk at al fravær og timer og udbetalingerne og vagter skal være korrekte inden du løngodkender, da planerne herefter vil blive låst 4.2 Print løntimer og fravær mm. Der er flere rapporter i Staff, der kan hjælpe med opsummering af lønoverblikket. Gå ind i oversigten og vælg enten "Løntimer" (alle ansatte på samme A4) eller "Timeseddel" (alle ansatte på hver sin A4). Staff_Brugervejledning_

28 Her kan du se at der er valgt "Timeseddel" for hele april Tryk på "Lav Rapport" og følgende vil fremkomme: Rapporten udspecificerer samtlige dage i lønperioden med tillæg og udbetalt overarbejde (se afsnit 3.7 for udbetaling af afspadseringskonto) Tryk på printer-ikon knappen for at printe endeligt ud. Fraværsrapporten inkl. alt ferie i timer dannes i menu-oversigten Vælg da fra den lange liste "Fraværsoversigt - Samlet" og husk korrekt til og fra dato. Tryk på knappen "Hent Udtræk" som vist på nedestående billede: Staff_Brugervejledning_

29 Her er valgt fravær for samtlige medarbejdere fra 1.april til og med 30. April Du kan nu printe oversigten vha. printknappen eller overføre til excel ved "excel"-knappen. I menuen udtræk findes mange andre relevante statistikker eller nyttige informationer. F.eks. kan du herinde se sygedage og sygestatistik. Du kan lave en rapport over samtlige manglende vagter osv. Staff_Brugervejledning_

30 5. Diverse 5.1 Ophør, ændring og arkivering af medarbejdere Ved brugen af Staff kan der ske ændringer i de ansattes ansættelsesforhold. Du kan i Staff datoangive ændringen, hvad enten der er tale om ophør af en medarbejder eller et nyt ansættelsesforhold. Vælg "Ændring af ansættelse" guide til venstre i hovedmenuvinduet. I fremkommende vindue vælges medarbejderen og datoen for det nye ansættelsesforhold. I eksemplet skal Ketty gå ned i norm til 150 timer pr. 1. maj 2011 og have en ny stamplan. Tryk "Videre" og "Udfør" og Staff giver dig i ansættelsesvinduet for Ketty mulighed for at ændre på månedsnormen. Her skriver du 150, da tidsperiode-bjælken øverst i vinduet er fra 1.maj Staff_Brugervejledning_

31 Herefter kan du angive Ketty's nye grundplan i "Skemalægning"-fanebladet.. Staff spørger da om hvornår Ketty s grundplan skal gælde fra. Her skal du igen vælge 1. maj. Staff_Brugervejledning_

32 Skemaer med ændringer skal stå til ikke at blive overskrevet. Dermed bibeholder Staff byttede vagter, kursusdage, feriedage osv. Problemet er, at ferien er lavet med gammel grundplan og derfor med forkert norm. Du bør derfor gå ind på Ketty s ferieuge under medarbejderskema. Markér hele ugen og højreklik "Indsæt stamplan". Derefter markerer du hele ugen igen og højreklikker Fravær->Ferie. Nu vil ferieugen stå til den nye stamplans norm. 5.2 Ophør af medarbejder Dette skal gøres i Dynamics AX og den ansatte vil herefter blive ophørt i Staff. 5.3 Arkivering af medarbejder Når en medarbejder er ophørt, kan man arkivere denne. Dette kan være interessant, hvis man i en periode efter ansættelsesophøret stadig ønsker, at medarbejderen skal figurere på rapporter 1. Klik på knappen Guider/Arkivering af medarbejder 2. Vælg med Listepilen den ønskede medarbejder 3. Afslut ved at klikke på knappen Videre. Staff_Brugervejledning_

33 Staff_Brugervejledning_

34 6. Opsætningsmenu I menuen Afdelinger ligger der nogle menuer, hvori man kan ændre og tilpasse opsætninger i Staff. Det er ikke alle menuer, som man i butikken har adgang til, herunder bl.a. Lønopsætning, Stillinger og Opsætning. I denne brugervejledning beskriver vi nedenstående funktioner. 6.1 Funktioner Man kan vælge at oprette nogle overordnede afdelinger i Staff, således at man i sine rapporter lettere kan se og skille afdelingerne fra hinanden ved evt. at give dem en forkortelse. Man kan ydermere angive en sorteringsværdi, så man får rapportens indhold listet i ønsket rækkefølge. Bemærk Efter at have oprettet arbejdsfunktionerne, skal hver enkel medarbejder tildeles en arbejdsfunktion. Dette foretages under menuen Medarbejder Stamdata, fanebladet Person Data. 1. Vælg menuen Afdeling/Arbejdsfunktioner 2. Klik på knappen Ny 3. Angiv et kort navn for den tiltænkte afdeling 4. Angiv afdelingens fulde navn 5. Vælg en farve ved at klikke på Listepilen 6. Markér i tjekboksen hvis du ønsker at funktionen skal tælle med som en del af bemandingen Staff_Brugervejledning_

35 7. Angiv, hvis ønsket, en sorteringsværdi 8. Klik på knappen Ok for at gemme. Det er en rigtig god ide, at give et kort navn som vist i vinduet, hvor Ekspedition har forkortelsen Eks. 6.2 Brugere Når du får nye medarbejdere, der skal have adgang til Staff, skal disse oprettes som brugere. Det gør du på følgende måde. 1. Vælg menuen Afdeling/Brugere 2. Klik på knappen Ny 3. Angiv medarbejderens Brugernavn 4. Indtast et Kodeord 5. Ønsker man at brugeren selv skal angive kodeord ved allerførste opstart af Staff, kan man sætte en markering i tjekboksen Reset ved login 6. Klik på Listepilen ved Brugerniveau og vælg niveau 7. Klik på Listepilen og vælg medarbejderen. Bemærk Brugernavn og kodeord skal indeholde min. 5 tegn. 6.3 Kalenderstyring Under menuen kalenderstyring angiver man, om butikken er åben eller lukket på helligdage. Har man ændret åbningstider disse dage, skrives den tidligste og seneste vagt samt pauselængde i felterne. Staff_Brugervejledning_

36 1. Vælg menuen Afdeling/Kalenderstyring 2. Markér den ønskede dag i feltet under Datoer 3. Dobbeltklik på dagen og nedenstående billede kommer frem I dette billede angives vagttidspunkterne. Der er tre muligheder. Åbent Hvis butikken holder åbent på den valgte helligdag, sættes en markering deri. Lukket Holder butikken lukket, sættes markeringen i denne. Vagter fra Hvis butikken holder åbent, kan man i felterne angive, hvornår den første person møder og hvornår den sidste person går. Husk også at angive hvor meget pause, der skal afvikles. Staff_Brugervejledning_

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Staff bemandingsplanlægning. Version 2.88.0.0

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Staff bemandingsplanlægning. Version 2.88.0.0 EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Staff bemandingsplanlægning Version 2.88.0.0 Staff Brugervejledning Version 2.88.0.0 Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. Copyright

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Staff bemandingsplanlægning. Version 2.78.0.0

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Staff bemandingsplanlægning. Version 2.78.0.0 EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Staff bemandingsplanlægning Version 2.78.0.0 Staff Brugervejledning Version 2.78.0.0 Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. Copyright

Læs mere

EG Retail - Brugervejledning. Staff bemandingsplanlægning. Version

EG Retail -  Brugervejledning. Staff bemandingsplanlægning. Version EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Staff bemandingsplanlægning Version 2.78.0.0 Staff Brugervejledning Version 2.78.0.0 Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. Copyright

Læs mere

EG Retail - Brugervejledning. Staff bemandingsplanlægning. Version

EG Retail -  Brugervejledning. Staff bemandingsplanlægning. Version EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Staff bemandingsplanlægning Version 2.88.0.0 Staff Brugervejledning Version 2.88.0.0 Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. Copyright

Læs mere

Daginstitution Personale Institutionernes Daglige Administration

Daginstitution Personale Institutionernes Daglige Administration Daginstitution Personale Institutionernes Daglige Administration Indholdsfortegnelse Institutionens stamdata... 3 Bruger... 3 Opret personale... 3 Personaleliste... 4 Normperiode, stillingskategorier og

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 47 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Print af månedsskema

Læs mere

Bruger Hjælper Info. Bruger Vejledning

Bruger Hjælper Info. Bruger Vejledning Bruger Hjælper Info Bruger Vejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Menu...3 Ugeplan...4 Skærmbilledet Ugeplan...4 Opgaver...4 Aktiviteter...4 Information fra bruger til hjælper...5 Zoom

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 0

Indholdsfortegnelse. Side 0 Quickguide Indholdsfortegnelse 1. Navigering i MinTid - generel beskrivelse... 1 2. Fanen MinTid... 2 3. Fanen Ønsker... 3 3.1 Generelt om ønsker... 3 3.2 Se dine ønsker og afdelingens behov... 6 3.3

Læs mere

Fraværsha ndtering i PROMARK

Fraværsha ndtering i PROMARK 1 Fraværsha ndtering i Specielt for institutter, der er delvis tidsregistrerende i Denne vejledning er til medarbejdere, der skal foretage delvis tidsregistrering og/eller fraværsregistrering i ProMark.

Læs mere

Vejledning. Vejledning Trio Dannelse og indberetning af månedsløn

Vejledning. Vejledning Trio Dannelse og indberetning af månedsløn Vejledning Trio Dannelse og indberetning af månedsløn Indholdsfortegnelse Lønoverførsel... 3 Lønkoder... 3 Grænser for uv-tillæg/overtid... 4 Afregning af løn... 4 Dannelse af månedsløn/faste tillæg...

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 50 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Vis Print... 7 Fraværs

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 5 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut måned... 9 Godkendte/afviste måneder...

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

How to! Sidst tilrettet maj 2015

How to! Sidst tilrettet maj 2015 How to! Sidst tilrettet maj 2015 Indhold Hvordan- How to!... 1 Opretter jeg Afdelinger og Kategorier?... 3 Opretter jeg et Fag?... 4 Sammenspil.... 8 Tilføjer jeg elever til et Sammenspil... 10 Tildeler

Læs mere

6. Udskrifter og eksport

6. Udskrifter og eksport 6. Udskrifter og eksport 6.1 Listeopsætning - Grid 6.1.1 Generelt Ved søgninger i DOFPro vil man ofte støde på den såkaldte grid. Gridden indeholder alle kolonnerne i søgeresultatet. Det er også et redskab,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

Tidshå ndtering i PROMARK Særligt om fråværsregistrering

Tidshå ndtering i PROMARK Særligt om fråværsregistrering 1 Tidshå ndtering i Særligt om fråværsregistrering Denne vejledning er til medarbejdere, der skal foretage faktisk tidsregistrering - dvs. medarbejdere som tidligere har brugt ARS. Fraværsregistrering

Læs mere

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen Opret og vedligehold af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen Mine, og tryk på Tilføj Tryk

Læs mere

Brugervejledning NewRevision version 4.0.12

Brugervejledning NewRevision version 4.0.12 Brugervejledning NewRevision version 4.0.12 NewRevision Brugervejledning version 4.0.12.96 Alle rettigheder til programmet ejes af IT Gruppen, Tækkemandsvej 1, 4300 Holbæk, telefon 7015 3003. Der henvises

Læs mere

VEJLEDNING TIL MYDUTYPLANNER

VEJLEDNING TIL MYDUTYPLANNER VEJLEDNING TIL MYDUTYPLANNER Se dine tillægsregnskaber Se dine ferie og feriefri saldi Hold styr på dine søgne helligdagsfridage og din medarbejderbetalte frihed Kommunikér med din planlægger eller booker

Læs mere

Guide til registrering på Medarbejdernet for månedslønnet

Guide til registrering på Medarbejdernet for månedslønnet Guide til registrering på Medarbejdernet for månedslønnet 1 Indhold 1. Login på privat computer... 3 1.1 Login på arbejdscomputer... 3 1.2 Login på Ipad... 5 2. Registrering af fravær... 6 2.1 Indberetning

Læs mere

1. Navigering i MinTid - generel beskrivelse

1. Navigering i MinTid - generel beskrivelse Mi nt i d Qui c k g ui de Indholdsfortegnelse 1. Navigering i MinTid - generel beskrivelse... 1 2. Fanen MinTid... 2 3. Fanen Ønsker... 3 3.1 Generelt om ønsker... 3 3.2 Se dine ønsker og afdelingens

Læs mere

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland Tabulex Trio Grunddata Grønland Trio Grunddata Grønland Side 2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Trio!... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Backup... 4 Dan backup... 4 Indlæs backup... 4 Send backup til

Læs mere

Reeft vejledning: Login i programmet:

Reeft vejledning: Login i programmet: Login i programmet: Skriv dine initialer i brugernavn (små bogstaver), og din adgangskode, (som er den samme til lemvigh müller, pc og mail). Klik på Stempel ind. Oversigt: Jobliste: Her finder du oversigten

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER

DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER Eksempler på de daglige opgaver Få overblik over programmets muligheder Arbejd med manuel og halvautomatisk vagtplanlægning Vejledning til OnDutyPlanner INDHOLD

Læs mere

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Indholdsfortegnelse Om Trio Forvaltning... 3 Download Trio... 3 Opstart af Trio Forvaltning... 3 Hvis du har Trio installeret i forvejen... 4 Hvis du IKKE har Trio

Læs mere

Digital Timeseddelregistrering Introduktion og vejledning til vikarerne

Digital Timeseddelregistrering Introduktion og vejledning til vikarerne Digital Timeseddelregistrering Introduktion og vejledning til vikarerne 1 Kære Medarbejder Vi har i Hartmanns A/S besluttet at overgå til digital timeseddelregistrering. Det betyder for dig, at du fremover

Læs mere

ScanPas. brugervejledning

ScanPas. brugervejledning brugervejledning Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Ind i...3 Ændring af adgangskode...6 Forespørgsel - medarbejderdata... 13 Udvalgte medarbejderoplysninger...13 Alle centrale oplysninger...20 Fravær...

Læs mere

Opsætning af 60 dags regel

Opsætning af 60 dags regel 2015 Opsætning af 60 dags regel Indhold... 0 Guide til opsætning af 60-dags regel i Autolog Klienten... 1 Hvad er forskellen mellem den Automatiske og Manuelle opsætning af 60-dags reglen?... 2 Hvordan

Læs mere

Hvis der ikke er strøm på datboksen i dette tidsrum, vil aflæsningerne blive fremsendt til telelink når der igen tændes for strømmen.

Hvis der ikke er strøm på datboksen i dette tidsrum, vil aflæsningerne blive fremsendt til telelink når der igen tændes for strømmen. Guide til telelink Hvad er telelink Telelink er en database hvor alle aflæsninger på automaterne bliver fremsendt til fra spillestedets datboks(e). Aflæsningerne bliver fremsendt hver nat mellem kl. 00.00

Læs mere

Vejledning til Ferieplanlægning i Smartklik.

Vejledning til Ferieplanlægning i Smartklik. Vejledning til Ferieplanlægning i Smartklik. Ferieplanlægning er et modul i Smartklik, hvor man kan planlægge sit fravær på nedenstående typer af fravær: Ferie Særlige feriedage Omsorgsdage Seniordage

Læs mere

Nyheder. Fra TimePlan ver til ver Frigivelses dato den INDHOLDSFORTEGNELSE

Nyheder. Fra TimePlan ver til ver Frigivelses dato den INDHOLDSFORTEGNELSE Fra TimePlan ver. 6.19 til ver. 6.20 Frigivelses dato den 12.05.2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 01-02 Program menu... 2 Oversigter (Version 6.20.59.400)... 2 04-01 Globale indstillinger...

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

Anvendelse af favoritliste på markedspladsen

Anvendelse af favoritliste på markedspladsen Anvendelse af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen mine, og tryk på Tilføj Tryk på Skriv

Læs mere

Brugervejledning til indberetning af planlagt fravær og raskmeldinger (KMD Browser App)

Brugervejledning til indberetning af planlagt fravær og raskmeldinger (KMD Browser App) Brugervejledning til indberetning af planlagt fravær og raskmeldinger (KMD Browser App) Hvilket fravær skal jeg selv indberette? Alt planlagt fravær skal være godkendt af leder før indberetning. Alt planlagt

Læs mere

Lærervejledning. Lærer-vejledning til Speedadmin

Lærervejledning. Lærer-vejledning til Speedadmin Lærer-vejledning til Speedadmin Sidst tilrettet januar 2015 1 Generelt Denne brugervejledning er en kort gennemgang af de mest brugte lærer-funktioner i Speedadmin. Se evt. flere uddybende vejledninger

Læs mere

TRIO+ FOR SKOLELEDERE

TRIO+ FOR SKOLELEDERE VEJLEDNING TRIO+ FOR SKOLELEDERE Indholdsfortegnelse Trio+... 2 Læreradgang til Trio+... 2 Login... 2 Åbn/luk forbindelsen til Trio+... 2 Trio Fagfordeling... 5 Noter... 5 Faneblade i Trio+... 9 Login...

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Udskrifter - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Indholdsfortegnelse Udskriv side 3 Ressourcer til udskrift side 3 Diverse side 4-5 -dato, tid, filnavn, blokeringer, tomme udskrifter, team-markering

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn app en

Kom godt i gang med Danløn app en Kom godt i gang med Danløn app en Danløn app en gør det muligt for en medarbejder se sine lønsedler 12 måneder tilbage i tid, samt registrere timer, kørsel og fravær, hvis virksomheden har åbnet op for

Læs mere

KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær

KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær Vejledning til lærer Fraværsindberetning af heldagsfravær via LærerIntra Når din kommune har tilkøbt modulet KMD Educa WEB-elevfravær, kan du som klasselærer eller

Læs mere

Vejledning til Medarbejdernet

Vejledning til Medarbejdernet Vejledning til Medarbejdernet Silkeborg Datas selvbetjeningsløsninger sker blandt andet via portalen www.medarbejdernet.dk. Det giver dig som medarbejder mulighed for selv at kunne indberette fravær, kørsel,

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Hvad er TEA Fravær... 3 Hvad siger bekendtgørelsen om fravær?... 3 Indstilling af TEA... 4 Skolen... 4 Fraværsårsager... 4 Fraværstyperne... 5 Dagsfravær...

Læs mere

FRAVÆRSREGISTRERING I PROMARK

FRAVÆRSREGISTRERING I PROMARK 1 FRAVÆRSREGISTRERING I Denne vejledning er til medarbejdere, der skal foretage faktisk tidsregistrering, dvs. medarbejdere som tidligere har brugt ARS. Registrering af fravær sker under fanen Fravær.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

MedWin laboratorieskema

MedWin laboratorieskema MedWin laboratorieskema EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut 1. november 2015 Brugervejledning til brugere af EDI-systemet for pensionsoverførsler

Læs mere

Vejledning. Vejledning. Trio+ for skoleledere OK13

Vejledning. Vejledning. Trio+ for skoleledere OK13 Vejledning Trio+ for skoleledere OK13 Indholdsfortegnelse Trio+... 2 Læreradgang til Trio+... 2 Login... 2 Åbn/luk forbindelsen til Trio+... 2 Trio Fagfordeling... 4 Noter... 5 Faneblade i Trio+... 9 Login...

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Untis er et skemalægningsprogram, der anvendes i mange lande. I Gruber og Petters manual Kalender-Semesterskema (som du finder på vores hjemmeside under

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere)

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere) PROPHIX 11 Systemansvarlige Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Vejledning (Kun til Avanceret-brugere) Opdateret:

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Vallensbæk Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

Manual til Løn. ShopProloen. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer løn der rapporteres til Proløn. Consulo ApS 02-06-2009

Manual til Løn. ShopProloen. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer løn der rapporteres til Proløn. Consulo ApS 02-06-2009 2012 Manual til Løn ShopProloen Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer løn der rapporteres til Proløn Consulo ApS 02-06-2009 1 Introduktion 4 1.1 Formål 4 1.2 Anvendelse 4 2 Referencer 5

Læs mere

Ved at klikke på ADMIN i øverste menu linje går man ind i butiks administrations delen.

Ved at klikke på ADMIN i øverste menu linje går man ind i butiks administrations delen. Vejledning i www.tempobooking.dk s butiksadministration. Efter butiks LOGIN vises dagsoversigten: Ved at klikke på ADMIN i øverste menu linje går man ind i butiks administrations delen. Butiksadministrationen

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på en eller

Læs mere

En liste, hvor der kun kan angives et svar. En dropdown menu, hvori kun et svar kan vælges

En liste, hvor der kun kan angives et svar. En dropdown menu, hvori kun et svar kan vælges Huskeseddel til uv-evaluering 1. Sådan oprettes en undersøgelse Klik på ikonet Surveys og dernæst det grønne plus Ny undersøgelse. Navngiv din undersøgelse og vælg under Basic options, om der skal være

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

RiskMinder APV-vejledning til butikschefer og arbejdsmiljøkoordinatorer

RiskMinder APV-vejledning til butikschefer og arbejdsmiljøkoordinatorer RiskMinder APV-vejledning til butikschefer og arbejdsmiljøkoordinatorer Indhold Indledning... 2 Spørgsmål og svar... 2 Trin 1. Opstart af APV... 2 Start APV-periode... 6 Indtast antal medarbejdere... 9

Læs mere

Regulering af lønafregning

Regulering af lønafregning Regulering af lønafregning Det følgende er en punkt for punkt vejledning i at regulere de afregnede lønkørsler for en periode, så den afregnede løn kommer til at svare til de aktuelle satser og fortolkning,

Læs mere

Vejledning. Vejledning til Trio Vikardækning

Vejledning. Vejledning til Trio Vikardækning til Trio Vikardækning Indholdsfortegnelse Vikardækning... 3 Visningsmuligheder i oversigtsskemaet... 3 Vikardække én lektion... 4 Metode Drag-and-drop... 4 Metode Vikarforslag... 6 Metode 3 Indsæt initial

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Det bliver klart og tydeligt, når en medarbejder er oprettet og klar til planlægning.

Det bliver klart og tydeligt, når en medarbejder er oprettet og klar til planlægning. Medarbejder i ét flow (MIF) Medarbejder i ét flow kaldes i daglig tale MIF. Løsningen er indeholdt i SD Tjenestetid. Når der kommer nye medarbejdere ind fra lønsystemet, så kan man opdatere dem i ét samlet

Læs mere

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot?

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot? 5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab 1 5.1 Introduktion til kanalen 1 5.2 HTML-grab kanalside 1 5.2.1 Hvad er et spot? 2 5.2.2 Opret et nyt spot 2 5.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 5.2.4 Rediger

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og

Læs mere

DOKUMENTATION OG VEJLEDNING

DOKUMENTATION OG VEJLEDNING DOKUMENTATION OG VEJLEDNING VERSION 2 Registrering af oplysninger på personalet Denne vejledning beskriver, hvordan der registreres oplysninger om personalet. Vejledningen er delt op i 2 dele. - Opdatering

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Vejledning til indberetning af elevfravær via LærerIntra i Københavns kommune

Vejledning til indberetning af elevfravær via LærerIntra i Københavns kommune Vejledning til indberetning af elevfravær via LærerIntra i Københavns kommune I denne vejledning kan du læse, hvordan du indberetter fravær, sender sms er i forbindelse med indberetning af fravær og foretager

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

Manual version 7. TimePlan A/S Vandmanden 10C, DK-9200 Aalborg SV CVR

Manual version 7. TimePlan A/S Vandmanden 10C, DK-9200 Aalborg SV CVR Manual version 7 Side 2 af 46 TimePlan A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 TimePlan App... 5 Log ind... 5 Log ind-oplysning... 6 Menuen... 8 Søg... 9 Dashboard... 10 Vagtplan... 11 Mine tider...

Læs mere

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE Katalog 2013 - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ADGANG OG LOGIN... 2 2. STAMDATA... 2 3. TEKSTER... 4 (OBS: DER ER IKKE TEKSTER I 2013 KATALOGET)...

Læs mere

Mbridge tilmeldingssystem Version Vejledning.

Mbridge tilmeldingssystem Version Vejledning. Mbridge tilmeldingssystem Version 23-07-2017. Vejledning. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Tilmelding til turnering (spillere)...2 Slet tilmelding...4 Opsætning af turneringer (turneringsleder)...5

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

ProArkiv ProArkiv. Beskrivelse af ProLøn s internetbaserede arkivsystem. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers.

ProArkiv ProArkiv. Beskrivelse af ProLøn s internetbaserede arkivsystem. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers. ProArkiv Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s internetbaserede arkivsystem. Hensigten med dette hæfte er at give en kort introduktion til ProArkiv, som alle brugere af ProLøn har

Læs mere

KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær

KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær Vejledning til lærer Fraværsindberetning af heldagsfravær via LærerIntra Når din kommune har tilkøbt modulet KMD Educa WEB-elevfravær, kan du som klasselærer eller

Læs mere

Eunomias Ansættelsesregister

Eunomias Ansættelsesregister August 2014 Version 1-2014 Vejledning til Eunomias Ansættelsesregister 0. INDLEDNING... 3 1. SKOLENS OPGAVER VEDRØRENDE ANSÆTTELSESREGISTRET... 3 2. ADGANG TIL EUNOMIA... 4 3. LISTE OVER ANSÆTTELSER...

Læs mere

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan Hvorfor? Arbejdet med at lave etiketter i Office 365 er blevet meget besværligt. Hvis du har behov for at lave etiketter, vil vi anbefale at bruge programmet, Avery, som findes som en onlineversion på

Læs mere

Guide til registrering af fravær og afvigelser (kun for dagplejen) på Medarbejdernet for månedslønnet

Guide til registrering af fravær og afvigelser (kun for dagplejen) på Medarbejdernet for månedslønnet Guide til registrering af fravær og afvigelser (kun for dagplejen) på Medarbejdernet for månedslønnet 1 Indhold 1. Login på privat computer... 3 1.1 Login på arbejdscomputer... 3 1.2 Find Minløn app på

Læs mere

Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST

Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST Indhold 1 Baggrund... 2 1.1 Formål med tidsregistreringen... 2 1.2 Overordnede principper for tidsregistrering på CPH WEST... 2 1.3 Øvrige

Læs mere

STEM AUHR. Kursus i AUHRA fraværsadministration. Peter Blæsberg og Thomas Frid AUHRA/ FRAVÆRSADMINISTRATION

STEM AUHR. Kursus i AUHRA fraværsadministration. Peter Blæsberg og Thomas Frid AUHRA/ FRAVÆRSADMINISTRATION STEM AUHR Kursus i AUHRA fraværsadministration Undervisere: Projekt: Afsnit / aktivitet: Version: Peter Blæsberg og Thomas Frid AUHRA/ FRAVÆRSADMINISTRATION Uddannelse / Brugervejledning 06-09-2012-A 1

Læs mere

Manual til Statistik. ShopStatistics. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer statistik. Consulo ApS 20-03-2009

Manual til Statistik. ShopStatistics. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer statistik. Consulo ApS 20-03-2009 2012 Manual til Statistik ShopStatistics Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer statistik Consulo ApS 20-03-2009 1 Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Anvendelse... 3 2 Referencer... 4

Læs mere

Vejledning. Vejledning. Grundskoleindberetning til UVM Frie Grundskoler 2015

Vejledning. Vejledning. Grundskoleindberetning til UVM Frie Grundskoler 2015 Vejledning Grundskoleindberetning til UVM Frie Grundskoler 2015 Indberetning Du kan få hjælp til Grundskoleindberetning til UVM, 2015 vha. Trio. Dette er kun gældende for skoler på OK15 og fra Trio version

Læs mere

Tabulex Trio. Tjenestetid. Grønland

Tabulex Trio. Tjenestetid. Grønland Tabulex Trio Tjenestetid Grønland Trio Tjenestetid Grønland Side 2 Indholdsfortegnelse Kap 1. Tjenestetid... 4 Tjenestetid Grundtid... 4 Særlige aftaleforhold... 5 Regulering af beskæftigelsesgrad... 5

Læs mere

KMD Educa WEB-elevfravær

KMD Educa WEB-elevfravær KMD Educa WEB-elevfravær Vejledning til skolens sekretær Klassens lærere har mulighed for at indberette elevers fravær og sende SMS til elevernes kontaktpersoner, når eleven er fraværende. De medarbejdere,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 5 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut måned... 9 Godkendte/afviste måneder...

Læs mere

Skemadialog. 1. Skemadialogen finder du i fanebladet "Planlægning".

Skemadialog. 1. Skemadialogen finder du i fanebladet Planlægning. Skemadialog Du kan bruge skemadialogen til manuel skemalægning. Men du kan også bruge skemadialogen i dit analyse arbejde i forb. med optimeringprocessen, hvor ikke alle lektioner er blevet placeret. Har

Læs mere

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LÆRERE

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LÆRERE VEJLEDNING TRIO WEB FOR LÆRERE Indholdsfortegnelse Trio Web... Adgang... Login... Forside... Dine oplysninger... Dine linjefag... 4 Skift din adgangskode... 4 Dit ugeskema... 5 Dagens vikarskema... 6 Ugens

Læs mere

Brugervejledning til lejet ekstern trådløs router

Brugervejledning til lejet ekstern trådløs router Brugervejledning til lejet ekstern trådløs router Sådan opsætter du den lejede eksterne trådløse router fra AURA Fiber Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad. En bestemt aktivitet... 4 Ad. Et bestemt sted... 5 Eksempel på at søge flere tider på en gang i én forespørgsel...

Indholdsfortegnelse. Ad. En bestemt aktivitet... 4 Ad. Et bestemt sted... 5 Eksempel på at søge flere tider på en gang i én forespørgsel... Indholdsfortegnelse Kort om Interbook.roskilde.dk.... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Hjælpefunktion... 3 Startsiden... 4 Nyheder... 4 Søg ledige tider enkelt søgning... 4 Ad. En bestemt aktivitet... 4 Ad.

Læs mere

Fejlrettelser og justeringer - TimePlan

Fejlrettelser og justeringer - TimePlan TimePlan version 6.19.62.275 dato 20.05.2014 A-14029 Omkostninger Fejl rettet Omkostnings lønparametre som kr. tillæg på mdr. lønnede blev opjusteret i omkostningerne når medarbejderen havde mertid. A-13574

Læs mere

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning 1 Indholdsfortegnelse 1 At logge på EG Bolig Web 3 2 Menupunktet Standard 4 3 Menupunktet økonomi 4 o 3.1 Finansudskrifter 5 4 Menupunktet Lejer 8 o 4.1 Lejerkartotek

Læs mere