Staff Brugervejledning Version

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Staff Brugervejledning Version 2.77.0"

Transkript

1 Staff Brugervejledning Version Alle rettigheder til programmet ejes af IT Gruppen AS, Tækkemandsvej 1, 4300 Holbæk, telefon Der henvises i øvrigt til IT Gruppens generelle salgs- og leveringsbetingelser af 1. juli IT Gruppen AS forbeholder sig ret til ændringer i specifikationer uden varsel. Support Tlf. nr.: alle hverdage mellem 9-16, dog fredag Copyright IT Gruppen AS. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne brugervejledning er uden skriftlig samtykke fra IT Gruppen AS forbudt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Ajourført april 2011 Staff_Brugervejledning_

2 Hvad er og kan Staff? Programmet Staff er en brugervenlig løsning til bemandingsplanlægning og tidsregistrering. Løsningen gør det lettere for dig at langtidsplanlægge og optimere dine ressourcer i butikken. Der fokuseres bl.a. på de ansattes vagtplaner og bemanding i butikken, samt på nøgletal som lønbudgetter og lønprocenter. Ydermere samles de ansattes ferieregnskaber og overarbejdskonti i Staff. Staff kan også registrere de faktuelle planer, det vil sige de ansattes fravær og komme-gå-tider. De ansattes møde og gåtider kan godkendes i Staff, hvorefter det er hurtigt og nemt at lave lønrapporter og/eller elektronisk lønrapportering til lønsystem. Staff kan udskrive butikkens egne ansættelseskontrakter, stamkort og ophørsblanketter. Staff_Brugervejledning_

3 Indholdsfortegnelse 1. Før udrulning af planer Opsætning af Apotek Oprettelse af medarbejdere Medarbejder plandata Angive kendt fravær Planlægning Skemalægning Oversigt Tilrettelser Korrektioner Manglende Vagter Print arbejdsplaner Frigiv planer Status faktisk Staff Web Korrigering Almene korrigeringer Sygdoms korrigeringer Markeringer herunder vagter Timekonto Lønrapportering Løngodkendelse Print løntimer og fravær mm Diverse Ophør, ændring og arkivering af medarbejdere Ophør af medarbejder Arkivering af medarbejder Opsætningsmenu Funktioner Brugere Kalenderstyring Staff_Brugervejledning_

4 1. Før udrulning af planer 1.1 Opsætning af Apotek Før planlægningen overhovedet kan finde sted er det vigtigt at gøre sig klart, hvordan apoteket skal opbygges. Metode 1 Det kan være, at apoteket har mange medarbejdere i forskellige afdelinger, hvor hver enkel afdeling kan planlægges separat uden hensyn til de andre afdelinger. I så fald skal disse planlægningsafdelinger oprettes. Et eksempel kunne være: Apotek Storeby Apotek Dosispak Magistrel Her er Storeby delt op i særskilte, uafhængige afdelinger. Dvs. der skal planlægges særskilt for hver afdeling og der kan være flere brugere, der kun administrerer en eller flere afdelinger, men ikke nødvendigvis har adgang til hele apoteket. Det er muligt at låne medarbejdere imellem afdelingerne. Metode 2 En anden metode kan være mere af geografisk art, hvis apoteket har flere udsalgssteder og at disse udsalgssteder (eller mindre apotekforretninger) skal planlægges særskilt. Apotek Storeby Storeby Lilleby Tofteparken Dvs. Storeby planlægges separat fra de andre lokationer, men der kan lånes/udlånes afdelingerne i mellem. Metode 3 En tredje metode kan være at der kun ønskes et planlægningssted, for at bevare alle ansatte i samme vindue og at der kun skal planlægges på én gang af en bruger. For at kunne dette er det muligt at tildele farvefunktionskoder, sådan så arbejdsfunktioner men også lokationer kan få hver deres farve og dermed alligevel skabe det nødvendige overblik. Et eksempel kunne være: Funktion Ekspedition Forsendelse Farve Staff_Brugervejledning_

5 Receptur Service Lilleby Tofteparken Dvs. at alle ansatte er i samme vindue, men at planlægningen i de enkelte funktioner eller lokationer kan laves særskilt pga. farvefunktionsopdelingen. Ved Metode 1 og Metode 2 kan der naturligvis også laves arbejdsfunktioner under hver afdeling. Se afsnit 6.1 for hvordan funktioner laves for dit apotek. 1.2 Oprettelse af medarbejdere Dette skal gøres i Dynamics AX. Når medarbejderen er oprettet i Dynamics AX, vil den ansatte være tilgængelig i Staff. Følgende vindue viser at Kim Hansen er oprettet i Dynamics. Du kan vælge at færdiggøre medarbejderen ved "JA" eller vente til næste gang du åbner Staff ved "NEJ". Vælges "JA" skal du færdiggøre den ansatte med grundplan, medarbejdertype, månedsnorm etc. Der er en række medarbejdertyper at vælge i mellem. Disse typer bestemmer den ansattes arbejdsmæssige forhold i henhold til arbejdstider/tillæg og overarbejde, honorering ved sygdom, ferie osv. Vinduet hvor du skal angive medarbejdertype + stilling ser således ud: Staff_Brugervejledning_

6 Der er følgende typer at vælge i mellem. Typenavn Tillæg Afspadseringskonto Løn ved sygdom 00 - Apoteker NEJ NEJ JA 10 - Fastlønnet Farmaceut JA JA JA 10/20 - Faglært Vikar Ferie m/løn JA NEJ JA 10/20 - Fastlønnet Jobløn NEJ NEJ JA 20 - Fastlønnet Farmakonom JA JA JA 30 - Defektrice JA JA JA 50 - FastLønnet Elev JA JA JA 80 - Ufaglært Fastlønnet Ferie u/løn JA JA NEJ kan sættes individuelt 80 - Ufaglært Timelønnet JA NEJ NEJ kan sættes individuelt 85 - Faglært Vikar Ferie u/løn JA NEJ JA 90 - Ufaglært Fastlønnet Ferie m/løn JA JA JA kan sættes individuelt Bemærk at visse vikarer og fastlønnet ufaglærte kan have ferie med eller uden løn. Det er derfor meget vigtigt at vælge den rigtige type. Det er kun typen "80 Ufaglært Timelønnet" der sendes timer på hver måned til Dynamics. OBS!! Bemærk at Staff regner med ugenorm udregnet på basis af månedsnorm. Arbejdsfunktionen sættes under fanebladet "Person Data". Staff_Brugervejledning_

7 1.3 Medarbejder plandata Ved at klikke på nedenstående knap vises al stamdata vedrørende medarbejdere. 1. Tryk på knappen Medarbejder stamdata 2. Vælg en medarbejder i listen til venstre og vælg fanebladet Skemalægning. Her udarbejdes de stamplaner, der skal rulles ud. Som udgangspunkt skal du oprette, hvor mange uger den ansattes stamplan består af 3. Tryk på knappen Tilføj ny uge 4. Nu foretager Staff den første uge i rulleplanen. Tryk herefter på knappen Tilføj ny uge igen, for at lave uge nr. 2. Hvis du har en stamplan, der er angivet i lige eller ulige uger, er dette tilstrækkeligt. Har du en 3 ugers rulleplan, skal du trykke tre gange på knappen Tilføj ny uge osv. Bemærk Den første uge vil være ugen med den dato, du har valgt at køre den første plan i Staff. Nu skal du angive de vagter, der findes for medarbejderen. De vagter, som oprettes her, kan også benyttes som skabeloner til resten af butik. Staff_Brugervejledning_

8 1. Vælg fanebladet Planer, herunder Indtast ny plan 2. I billedet indtaster du nu vagtens længde og varighed af pausen, f.eks. Der kan kun skrives i én linie, uden punktum og komma, som vist i eksemplet ovenfor. Det vil sige, der nu er lavet en plan fra kl til med 3 kvarters medarbejderbetalt pause. Du skal kun angive medarbejderbetalt pause. Er vagten en åbne/lukke vagt eller skal vagten være en døgnvagt/tilkaldevagt mm. skal du nederst trykke på markering nederst i vinduet: Tryk på knappen til højre og vælg en eller flere valgmuligheder som vist på billedet. Når vagten er oprettet vil den figurere som en byggesten, som du kan vælge på de enkelte dage i de enkelte uger. Nedenstående vindue viser, at vagten vi har oprettet skal gælde torsdage i lige og ulige uger. Staff_Brugervejledning_

9 Næste vagt indtastes efterfølgende under Indtast ny plan på samme måde som beskrevet ovenfor. Skal vagten splittes op i flere tidsrum skal du trykke på "Indsæt Ny Tid" fanebladet når du er ved at lave vagten. F.eks. hvis den ansatte skal møde og have en vagt igen samme dag fra Først laves som normalt derefter trykkes på "Indsæt Ny Tid" og der angives og derefter afsluttes der med OK. Se nedestående billede for korrekt angivelse. Staff_Brugervejledning_

10 Planen skal kun indtastes én gang. Derefter eksisterer den altid som byggesten og er klar til at blive klikket ind på den enkelte dag i den specifikke rulleuge. OBS! Det er meget vigtigt at alle ekstraaktiviteter inkorporeres i medarbejderens stamplan, f.eks. læsetid 2 timer hver mandag morgen. Brug bemærkningsfeltet til dette. Grunden til at alt skal inkorporeres skyldes ferieudregning og månedsnorm udregning, der ikke vil give korrekte ferietimer og derfor vil være i strid med aftalt ferieafregning. Løse medhjælpere For disse specielle medarbejdere som ikke har en decideret stamplan at rulle ud, trykkes kun på Tilføj ny uge. Dermed får de en friuge, når der rulles ud. Staff_Brugervejledning_

11 1.4 Angive kendt fravær Det er en god idé altid at angive det fravær, som man er bekendt med, inden man planlægger. 1. Klik på knappen Medarbejder Stamdata 2. Vælg fanebladet Skemalægning 3. Vælg fanebladet Specifik Uge 4. Klik på knappen Tilføj ny uge Heri angiver du år og uge for medarbejderens fravær. Nu skal du vælge fraværstypen for medarbejderen. 1. Klik på fanebladet Fraværstyper 2. Vælg her den aktuelle fraværstype Her kan du indsætte ferie på en medarbejder. Klik på knappen Ferie og klik efterfølgende på de dage, som medarbejderen ønsker ferie i. Se eksempel nedenfor. Staff_Brugervejledning_

12 Eksemplet viser en ferieplanlægning for uge 22 og 23. Nu ved Staff under udrulning, at medarbejderen skal på ferie og ikke kan arbejde som sædvanligt i disse uger. Husk Hvis medarbejderen har ferie i en hel uge, skal du markere alle ugens dage som ferie, uanset om medarbejderen kun plejer at arbejde en dag i løbet af ugen. Dette grundet at en ferieuge altid udgør 7 ugedage. Staff_Brugervejledning_

13 2. Planlægning Når du har angivet stamplan for alle medarbejdere, skal du nu skemalægge/udrulle stamplanerne. 2.1 Skemalægning 1. Klik på knappen Guider/Skemalægning af planer Nu fremkommer et vindue, hvor du har to muligheder. Skemalægning Det betyder, at du vil lægge planer for en helt ny periode med alle medarbejdere. Gen-skemalægning Det vil sige, du vil gen-skemalægge en eksisterende periode med en eller flere medarbejdere. Typisk brugt ved ændring af medarbejdernes stamplaner. Herefter kommer nedenstående billede frem. Staff_Brugervejledning_

14 1. Angiv her den næste ledige skemalægningsperiode ved at klikke på Listepilen 2. Vælg med Listepilen hvor mange uger frem, du vil skemalægge for 3. Klik på knappen Videre for at komme videre til næste billede. Bemærk Du kan skemalægge 2,4,6,8,12 eller 16 uger ad gangen. Husk også at angive det rigtige ugenummer for start. 2.2 Oversigt Når udrulningen er foretaget, vil du kunne gennemgå planerne uge for uge. Du kan rette til for eventuelle søndagsåbninger eller byttede vagter mm. Det gør du ved at skrive direkte i planerne, der er rullet ud. I ugeskemaet er også tre totalkolonner. Kolonnen Timer Angiver arbejdstimerne ekskl. pause for medarbejderen Kolonnen Periode Angiver periode-totalen. Det indikerer, om medarbejderen rammer sin 16-ugers norm Staff_Brugervejledning_

15 Kolonnen Konto Angiver timekontoen for medarbejderen. Det er en ajourført konto, der uge for uge viser, hvem der skylder hinanden hvad. Er kontoen i plus (grøn), skylder arbejdsgiver medarbejderen timer, dvs. medarbejderen har arbejdet mere end arbejdsplanen pågældende uge. Er kontoen i minus (rød), skylder medarbejderen sin arbejdsgiver timer, dvs. medarbejderen har arbejdet mindre end arbejdsplanen pågældende uge. Følgende skærmbillede viser oversigt med funktionsnavne, bemærkninger, tilkalde-døgnvagter og mødepenge dage. Dvs. en visning af ugeskema uge status faktisk. Funktionsnavnene er forkortet. Planer med nøgle-ikon betyder åbne-lukke vagt. Planer med rødt kryds er en tilkaldevagt eller døgnvagt. Henrik Bruun er rødmarkeret mandag pga. sygdom. Vælg under ugeskema den specifikke funktion du vil se for at få det store overblik. Nedestående vindue viser ugeskemaet uge kun med Ekspedition funktion: Staff_Brugervejledning_

16 3. Tilrettelser 3.1 Korrektioner I oversigten ugeskema eller medarbejderskema kan du rette i planerne ved: 1 Skrive direkte i planerne. F.eks. markér en dag og skriv for en ny vagt 2 Højreklik på planen. F.eks. for hurtig angivelse af feriedag, afspadsering. 3 Dobbeltklik på planen for detaljeret angivelse. F.eks. overarbejde, bemærkninger osv. Her er valgt Hans Jensen tirsdag. Skriv derefter som vist og vagten bliver (3). 1. For at angive ferie på f.eks. Gitte skal du markere hende alle ugens dage. Benyt Shift + venstre museknap for at markere alle dage 2. Højreklik med musen og vælg Sæt plantype 3. Vælg her Ferie. Dermed kan du hurtigt markere en hel uge og ændre denne. Når ferien er lavet vil der fremkomme manglende vagter. 3.2 Manglende Vagter Hvergang du højreklikker på en vagt og angiver et fravær (fx ferie/sygdom/afspadsering/barn 1. sygedag mm.) vil Staff i bunden af oversigten Ugeskema præsentere den manglende vagt pr. dag. Disse vagter kan trækkes op til andre medarbejdere, der skal planlægges at besætte denne Staff_Brugervejledning_

17 manglende vagt. Hvis du ikke ønsker en manglende vagt, så angiv direkte i planen dit fravær ved at skrive bogstaverne. Nedenstående eksempel viser de manglende vagter for Sofie Erikssens ferieuge. Hold musen over vagten for at få informationen. Bemærk Visse manglende vagter kan vælges ikke at blive besat af andre medarbejdere. Højreklik da på den manglende vagt og vælg Slet Vagt. 3.3 Print arbejdsplaner Når du har fået rettet det, du ønsker og er blevet tilfreds med planerne, så er du klar til at printe dem ud. 1. Vælg fanebladet Rapporter 2. Vælg fanebladet Data 3. Her kan du vælge imellem print af f.eks. Ugeskema, Dagsliste og medarbejderens personlige planer, som eksemplet nedenfor. Bemærk Der er flere faneblade, herunder flere udskriftsmuligheder. Husk altid at trykke på knappen Lav Rapport for hver gang du vil se en ændring. Tryk derefter på Print Report ikonet for at udskrive. Opsætning Her kan du bl.a. vælge, om udskriftet skal være liggende eller stående. Du kan ændre font, fontstørrelse og tekstfarve. Plan visning Ved at markere i tjekboksene kan du vælge, hvad du vil have vist i udskriftet. F.eks. datoer, arbejdsfunktioner, bemærkninger og telefonnummer. Funktioner Her kan du gemme en ønsket rapport eller få vist tidligere gemte rapporter. Staff_Brugervejledning_

18 3.4 Frigiv planer Status faktisk Nu har du udskrevet planerne og de er måske også blevet godkendt af medarbejderen. Så kan du frigive planerne. Det betyder, at du fastlåser alle planlagte vagter og budgetter, for dermed altid at kunne sammenholde dette med det realiserede. Frigivelsen fortæller Staff at de planlagte vagter er blevet offentliggjort overfor de ansatte. Staff opretter nu en kopi af de planlagte vagter, som hedder status faktisk. Fra nu af skal der kun rettes i de faktiske vagter, da det altid er faktiske vagter der danner grundlag for lønnen. 1. Klik på knappen Guider/Frigiv planlagte skemaer. Du kan vælge at frigive en hel periode ad gangen, men du kan også frigive op til den uge, som du ønsker. Nedenstående billede viser et eksempel i Guiden, hvordan du vælger frigivelsesperioden. 1. Angiv ved hjælp af Listepilen det antal uger du ønsker at frigive frem eller 2. Angiv ved hjælp af Listepilen hvilken uge du ønsker at frigive frem til (og med). 3.5 Staff Web Når du har frigivet planerne, vil disse blive tilgængelige på internettet. Du kan godt planlægge lang tid frem uden at frigive alle planer. F.eks. kan du planlægge sommerferien til og med uge 36, Staff_Brugervejledning_

19 men kun have frigivet til og med uge 27. Medarbejderne vil da kun kunne se til og med uge 27 på internettet. Hjemmesiden de ansatte skal gå ind på er; Hvor login-vinduet ser således ud: Login er altid medarbejderens CPR-nr. uden bindestreg. Kodeordet defineres i Staff under medarbejderens "Person Info". Kodeordet angives én gang af medarbejderen selv og skal derefter ikke ændres. Herefter kan medarbejderen selv se sine planer og timekonto, apotekets planer og sin timeseddel. Staff_Brugervejledning_

20 3.6 Korrigering Almene korrigeringer Ved frigivelse af planer oprettes en status, der hedder Faktisk. Heri retter du i planerne for de faktuelle komme-gå-tider og det realiserede fravær. 1. Klik på Listepilen ved Status 2. Vælg her Faktisk. Billedet ændrer sig nu til Status Faktisk. Rettelser i planerne angiver nu de faktuelle rettelser, der også endeligt foretages lønrapportering på. Det er igen meget nemt at rette et tidspunkt. Markér dagen og skriv tiden ind som vist i nedenstående vindue. Det vil sige, vi retter Hans Jensen tirsdag til med 3 kvarters pause. 1. Markér Hans Jensen om tirsdagen 2. Skriv ny arbejdstid f.eks (3). Bemærk Husk nu at efter frigivelse er det kun i status faktisk, der arbejdes med planerne. Det er udelukkende de faktiske vagter, der efterfølgende benyttes til lønrapportering og elektronisk lønindberetning Sygdoms korrigeringer Sygdom laves ved et simpelt højreklik på dagen. Vil du lave et delvist syg på dagen, dvs. hvor noget af dagen er syg og resten arbejde, skal du gøre dette ved at dobbeltklikke, såfremt dagen skal indrapportere sygdom for dagen til Dynamics. Nedestående vindue viser dobbelklik på Lotte Dam Thomsen 12. april Hun er gået hjem kl. 11. Derfor skal der trykkes på fanebladet "Indsæt ny tid" og skrive Staff_Brugervejledning_

21 Der er flere sygdomstyper at vælge imellem. Husk at vælge Syg (Kronisk) for dem der er 56 syge pga. deres kroniske lidelse Markeringer herunder vagter Disse markeringer fremkommer ved et simpelt højreklik på planen. Der vil være et par egenoprettede farvemarkeringer, f.eks. filial/udsalgssteder eller en OBS-markering. Derudover er der samtlige vagtmarkeringer. Det er vigtigt, at markere både nattevagt og lørdagsvagt, hvis den ansatte skal have både nattevagt til søndag morgen og lørdagsvagttillæg for dagtimerne lørdag. Nedestående lister markeringerne, der er mulige i dag. Har du ufaglærte der er syge og skal have maksimal dagpengesats, skal disse markeres med "Sygdom (max. dagpengesats)" udover sygdomsmarkeringen. Staff_Brugervejledning_

22 Her skal du være særlig opmærksom på at ansatte på barsel også skal have vagtmarkeringer, ellers sendes den rigtige information til Dynamics ikke. Det er nemt at gå ind i oversigten "Medarbejderskema" og vælge personen der er på barsel. Derefter markeres alle tirsdage og der højreklikkes for at få mulighed for at give medarbejderen "Barsel - Nattevagt" på alle tirsdage. Staff_Brugervejledning_

23 Mødepenge er også en markeringdu skal bruge for at indrapportere mødepenge til Dynamics. I Staff kan du nemt vælge de ansatte der skal have mødepenge. Gå ind i oversigten "Ugeskema" og marker da de ansatte der skal have mødepenge ved at holde Ctrl-knappen nede og succevsivt venstre-klikke de ansatte. Dermed bliver de markeret enkeltvis. Afslut det hle med et højreklik og vælg da markeringen mødepenge (se vindue nedenfor). Bemærk at alle der skal have mødepenge for at gruppe-ikon i øverste venstre hjørne af hver plan. I eksemplet vil der være 3 ansatte der ikke får mødepenge. Staff_Brugervejledning_

24 3.7 Timekonto Alle procenttillæg og overarbejde ryger over på de ansattes timekonto. Underpræsterer de ansatte (går tidligere, får fri osv) ryger dette også direkte ind på kontoen, der dermed altid er ajourført. Se de ansattes timekonto i oversigten Følgende billede viser et eksempel på en time konto, hvor der er lavet en manuel opstart på time, som medarbejderen havde til gode inden Staff blev taget i brug. Staff_Brugervejledning_

25 Ad timekontoen kan vi se samtlige tillæg og overarbejde samt hvis medarbejderen underpræsterer i løbet af en turnus. Hans Knudsen vil ende med et minus på i uge 20, medmindre Hans kommer mere på arbejde. Hvis der skal foretages udbetalinger til Dynamics tryk da på knappen. Herefter skal du angive mertimer eller 50% udbetalte timer eller 100% udbetalte timer. Alle udbetalinger skal have en udbetalingsdato påhæftet. Det er vigtigt at vælge en dato der er indeholdt i den lønperiode, der indberettes for. Dvs. laves maj-lønnen skal der vælges en april dato. I eksemplet udbetales Hans Knudsens overarbejdsdag på 8.5 mertimer. Udbetalingsdatoen er 30.04, dvs Hans får disse 8.5 mertimer med i majlønnen til udbetaling ultimo maj. Staff_Brugervejledning_

26 4. Lønrapportering 4.1 Løngodkendelse Staff leverer løbende løninformation for fravær og vagter til Dynamics AX. Nedestående lister alt der sendes dag for dag til Dynamics AX. Fravær Vagter Sygdom o Fraværet syg dækker alle former for almindelig sygdom Kronisk syg o Angives hvis der foreligger en 56-aftale med kommunen Flex syg o Angives hvis en flexjobber bliver syg pga. den sygdom, der gør at den ansatte er på flexjob ordningen. Barn Syg Sygdom (maks dagpengesats) o Angives hvis det skal være dagpengesats og ikke fuld løn for sygedagen Syg (arbejdsskaderelateret) Ferie Feriefri o Gælder kun 70 Kontorfunktionær, 80 Ufaglært Timelønnet og 95 Ufaglært fastlønnet ferie m/løn Nattevagt Tilkaldevagt Lørdagsvagt Søndagsvagt Helligdagsvagt Nytårsaftensdagsvagt Alle vagter listet ovenfor men med påtryk Barsel. Med andre ord: Når du angiver fravær eller vagt i Staff kan du se dette i AX dagen efter. En gang om måneden skal der foretages en løngodkendelse. Datoen for hvornår I skal løngodkende kan variere, men Staff sender altid kun løndata for forrige måned. Dette sikrer at følgende bliver sendt til Apotekerforeningen: Periode : Forrige kalendermåned Normaltimer o Gælder kun typen 80 Ufaglært timelønnet Udbetalt overarbejde o Skal der udbetales overarbejde gøres dette under fanebladet timekonto, se afsnit 3.7. Husk at vælge en dato i forrige kalendermåned. Staff_Brugervejledning_

27 Mødepenge o Sendes for de personer der har fået markeringen mødepenge pågældende mødedag. Efter løngodkendelsen vil planerne blive låst, så der ikke længere kan rettes i dem. Dette sikrer at data der er sendt til Apotekerforeningen og Dynamics AX er ens med data i Staff. Når apotekerforeningen har indlæst løndata vil disse blive synlige i Dynamics AX. Løngodkendelsen foretages ved aktionen til venstre i Staff hovedvindue. Klik da på "Løngodkendelse" og vælg da altid sidste dag i forrige måned, f.eks. vil det være 31. marts når du skal lave april-lønnen.. OBS!! VIGTIGT! Husk at al fravær og timer og udbetalingerne og vagter skal være korrekte inden du løngodkender, da planerne herefter vil blive låst 4.2 Print løntimer og fravær mm. Der er flere rapporter i Staff, der kan hjælpe med opsummering af lønoverblikket. Gå ind i oversigten og vælg enten "Løntimer" (alle ansatte på samme A4) eller "Timeseddel" (alle ansatte på hver sin A4). Staff_Brugervejledning_

28 Her kan du se at der er valgt "Timeseddel" for hele april Tryk på "Lav Rapport" og følgende vil fremkomme: Rapporten udspecificerer samtlige dage i lønperioden med tillæg og udbetalt overarbejde (se afsnit 3.7 for udbetaling af afspadseringskonto) Tryk på printer-ikon knappen for at printe endeligt ud. Fraværsrapporten inkl. alt ferie i timer dannes i menu-oversigten Vælg da fra den lange liste "Fraværsoversigt - Samlet" og husk korrekt til og fra dato. Tryk på knappen "Hent Udtræk" som vist på nedestående billede: Staff_Brugervejledning_

29 Her er valgt fravær for samtlige medarbejdere fra 1.april til og med 30. April Du kan nu printe oversigten vha. printknappen eller overføre til excel ved "excel"-knappen. I menuen udtræk findes mange andre relevante statistikker eller nyttige informationer. F.eks. kan du herinde se sygedage og sygestatistik. Du kan lave en rapport over samtlige manglende vagter osv. Staff_Brugervejledning_

30 5. Diverse 5.1 Ophør, ændring og arkivering af medarbejdere Ved brugen af Staff kan der ske ændringer i de ansattes ansættelsesforhold. Du kan i Staff datoangive ændringen, hvad enten der er tale om ophør af en medarbejder eller et nyt ansættelsesforhold. Vælg "Ændring af ansættelse" guide til venstre i hovedmenuvinduet. I fremkommende vindue vælges medarbejderen og datoen for det nye ansættelsesforhold. I eksemplet skal Ketty gå ned i norm til 150 timer pr. 1. maj 2011 og have en ny stamplan. Tryk "Videre" og "Udfør" og Staff giver dig i ansættelsesvinduet for Ketty mulighed for at ændre på månedsnormen. Her skriver du 150, da tidsperiode-bjælken øverst i vinduet er fra 1.maj Staff_Brugervejledning_

31 Herefter kan du angive Ketty's nye grundplan i "Skemalægning"-fanebladet.. Staff spørger da om hvornår Ketty s grundplan skal gælde fra. Her skal du igen vælge 1. maj. Staff_Brugervejledning_

32 Skemaer med ændringer skal stå til ikke at blive overskrevet. Dermed bibeholder Staff byttede vagter, kursusdage, feriedage osv. Problemet er, at ferien er lavet med gammel grundplan og derfor med forkert norm. Du bør derfor gå ind på Ketty s ferieuge under medarbejderskema. Markér hele ugen og højreklik "Indsæt stamplan". Derefter markerer du hele ugen igen og højreklikker Fravær->Ferie. Nu vil ferieugen stå til den nye stamplans norm. 5.2 Ophør af medarbejder Dette skal gøres i Dynamics AX og den ansatte vil herefter blive ophørt i Staff. 5.3 Arkivering af medarbejder Når en medarbejder er ophørt, kan man arkivere denne. Dette kan være interessant, hvis man i en periode efter ansættelsesophøret stadig ønsker, at medarbejderen skal figurere på rapporter 1. Klik på knappen Guider/Arkivering af medarbejder 2. Vælg med Listepilen den ønskede medarbejder 3. Afslut ved at klikke på knappen Videre. Staff_Brugervejledning_

33 Staff_Brugervejledning_

34 6. Opsætningsmenu I menuen Afdelinger ligger der nogle menuer, hvori man kan ændre og tilpasse opsætninger i Staff. Det er ikke alle menuer, som man i butikken har adgang til, herunder bl.a. Lønopsætning, Stillinger og Opsætning. I denne brugervejledning beskriver vi nedenstående funktioner. 6.1 Funktioner Man kan vælge at oprette nogle overordnede afdelinger i Staff, således at man i sine rapporter lettere kan se og skille afdelingerne fra hinanden ved evt. at give dem en forkortelse. Man kan ydermere angive en sorteringsværdi, så man får rapportens indhold listet i ønsket rækkefølge. Bemærk Efter at have oprettet arbejdsfunktionerne, skal hver enkel medarbejder tildeles en arbejdsfunktion. Dette foretages under menuen Medarbejder Stamdata, fanebladet Person Data. 1. Vælg menuen Afdeling/Arbejdsfunktioner 2. Klik på knappen Ny 3. Angiv et kort navn for den tiltænkte afdeling 4. Angiv afdelingens fulde navn 5. Vælg en farve ved at klikke på Listepilen 6. Markér i tjekboksen hvis du ønsker at funktionen skal tælle med som en del af bemandingen Staff_Brugervejledning_

35 7. Angiv, hvis ønsket, en sorteringsværdi 8. Klik på knappen Ok for at gemme. Det er en rigtig god ide, at give et kort navn som vist i vinduet, hvor Ekspedition har forkortelsen Eks. 6.2 Brugere Når du får nye medarbejdere, der skal have adgang til Staff, skal disse oprettes som brugere. Det gør du på følgende måde. 1. Vælg menuen Afdeling/Brugere 2. Klik på knappen Ny 3. Angiv medarbejderens Brugernavn 4. Indtast et Kodeord 5. Ønsker man at brugeren selv skal angive kodeord ved allerførste opstart af Staff, kan man sætte en markering i tjekboksen Reset ved login 6. Klik på Listepilen ved Brugerniveau og vælg niveau 7. Klik på Listepilen og vælg medarbejderen. Bemærk Brugernavn og kodeord skal indeholde min. 5 tegn. 6.3 Kalenderstyring Under menuen kalenderstyring angiver man, om butikken er åben eller lukket på helligdage. Har man ændret åbningstider disse dage, skrives den tidligste og seneste vagt samt pauselængde i felterne. Staff_Brugervejledning_

36 1. Vælg menuen Afdeling/Kalenderstyring 2. Markér den ønskede dag i feltet under Datoer 3. Dobbeltklik på dagen og nedenstående billede kommer frem I dette billede angives vagttidspunkterne. Der er tre muligheder. Åbent Hvis butikken holder åbent på den valgte helligdag, sættes en markering deri. Lukket Holder butikken lukket, sættes markeringen i denne. Vagter fra Hvis butikken holder åbent, kan man i felterne angive, hvornår den første person møder og hvornår den sidste person går. Husk også at angive hvor meget pause, der skal afvikles. Staff_Brugervejledning_

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Staff bemandingsplanlægning. Version 2.88.0.0

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Staff bemandingsplanlægning. Version 2.88.0.0 EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Staff bemandingsplanlægning Version 2.88.0.0 Staff Brugervejledning Version 2.88.0.0 Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. Copyright

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Staff bemandingsplanlægning. Version 2.78.0.0

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Staff bemandingsplanlægning. Version 2.78.0.0 EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Staff bemandingsplanlægning Version 2.78.0.0 Staff Brugervejledning Version 2.78.0.0 Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. Copyright

Læs mere

Vejledning til KMD Vagtplan

Vejledning til KMD Vagtplan Vejledning til KMD Vagtplan Udarbejdet af Social og Sundhedsafdelingen Varde Kommune 2008-2015 Ver. 1.3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 4 1. Rulleplan... 5 Oprettelse af ny rulleplan...

Læs mere

Vejledning til KMD Vagtplan

Vejledning til KMD Vagtplan Vejledning til KMD Vagtplan Udarbejdet af Staben Social og Sundhed Varde Kommune 2008 Ver. 1.2 Sidst opdateret 16. december 2009 Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

Kom godt i gang med vagtplan

Kom godt i gang med vagtplan Kom godt i gang med vagtplan februar 2009 1 Indholdsfortegnelse Hvad er KMD Vagtplan?... 3 Vagtplanlægningsmodul. (VpMenu)... 3 Rapportmodul. (VpRapport)... 3 Overenskomstmodul.... 4 Sådan starter du vagtplan

Læs mere

Indhold. Vejledning til rollebaseret indgang

Indhold. Vejledning til rollebaseret indgang Vejledning til rollebaseret indgang Indhold Log på... 2 Opbygning af skærmbilledet... 2 Løn- og Personaleoplysninger... 4 Medarbejderprofil / mine medarbejdere... 4 Opret termin / erindring... 4 Lønprofil...

Læs mere

Epos Portal Brugermanual for UCL

Epos Portal Brugermanual for UCL Indholdsfortegnelse Indledning...... 2 Formål... 2 Generelt... 2 Hvordan kommer du på Epos Portal?... 3 Første gang du logger på Epos... 3 Har du glemt dit password?... 5 Hvorfor kan jeg ikke logge på

Læs mere

STYR TIDSFORBRUGET PÅ DINE PROJEKTER MED ONDUTYPLANNER

STYR TIDSFORBRUGET PÅ DINE PROJEKTER MED ONDUTYPLANNER STYR TIDSFORBRUGET PÅ DINE PROJEKTER MED ONDUTYPLANNER Skab overblik i dine projekters tids og personaleforbrug Bevar fokus på dine projekters faglighed og lad OnDutyPlanner klare resten Sådan arbejder

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Septimana HVORDAN GØR JEG & FAQ

Septimana HVORDAN GØR JEG & FAQ HVORDAN GØR JEG & FAQ INDHOLD 1. HVORDAN GØR JEG... 1 1.1. HOW CAN I SELECT ENGLISH AS LANGUAGE... 1 1.2. LOGIN UDEN AT TASTE BRUGERNAVN OG ADGANGSKODE (QUICKLOGIN)... 2 1.3. JEG HAR GLEMT MIT PASSWORD...

Læs mere

DEL 2 LAV VAGTPLANER MED ONDUTYPLANNER

DEL 2 LAV VAGTPLANER MED ONDUTYPLANNER DEL 2 LAV VAGTPLANER MED ONDUTYPLANNER Vi laver vagtplaner for medarbejderne Om rulleplaner og skift Om manuel og automatisk vagtplanlægning Vejledning til OnDutyPlanner INDHOLD Indledning... 2 Sådan arbejder

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Brugervejledning. til. Flex 5

Brugervejledning. til. Flex 5 Brugervejledning til Flex 5 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 (Forord) Side Forord 1 Generelt om Flex 5 2 Hovedmenuen 6 Generelle forhold i Flex 5 8 Afsnit 2 (Login) Side Login 1 Ændring af adgangskode 3 Afsnit

Læs mere

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk. Brugervejledning til Virksomhedsdialog Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.dk Version 2.0-09.03.2011 Indhold Dokument og versionsoversigt... 3 1 Introduktion

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Lectio. Lectio import vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio import vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio import vejledning 1992-2008 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Brugervejledning til administratorer

Brugervejledning til administratorer Brugervejledning til administratorer Version pr 20130612 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning - så

Læs mere

ProLøn Internet. ProLøn - Internet. ProLøn A/S Tlf.: 87 10 19 30 Fax: 86 42 37 95 Marts 2015 Side: 1 www.proloen.dk e-mail: proloen@proloen.

ProLøn Internet. ProLøn - Internet. ProLøn A/S Tlf.: 87 10 19 30 Fax: 86 42 37 95 Marts 2015 Side: 1 www.proloen.dk e-mail: proloen@proloen. ProLøn - Internet ProLøn A/S Tlf.: 87 10 19 30 Fax: 86 42 37 95 Marts 2015 Side: 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLERE PROLØN.... 4 OPSTART PÅ EN IKKE GODKENDT COMPUTER... 6 STARTBILLEDE PÅ GODKENDT COMPUTER....

Læs mere

Omega EMS Manual. - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems. Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf.

Omega EMS Manual. - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems. Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf. Omega EMS Manual - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf. +45 7026 3606 Omega Web-bruger Manual Omega web-administrator Indhold 1 INTRODUKTION

Læs mere

For at ændre en eksisterende registrering kan man dobbeltklikke på den eller trykke ENTER på en valgt registrering.

For at ændre en eksisterende registrering kan man dobbeltklikke på den eller trykke ENTER på en valgt registrering. Daglig brug Vedligehold af registreringer Når CompuClock startes kan man åbne vinduet for de registreringer der er blevet registreret i systemet. Her opsamles alle registreringer vedrørende arbejdstid

Læs mere

Kundekalender. 2010 Skovjuul Development

Kundekalender. 2010 Skovjuul Development Kundekalender 3 Indholdsfortegnelse Del I Introduktion 6 Del II Installation 8 1 Velkomst... 8 2 Licens... 9 3 Placering... 10 4 Første... bruger 11 5 Afslutning... 12 6 Fejlmeddelelser... 13 Del III

Læs mere

LS Version 1.1.0.3 Referencemanual Nov. 2010. Ib Elfving

LS Version 1.1.0.3 Referencemanual Nov. 2010. Ib Elfving LS Version 1.1.0.3 Referencemanual Nov. 2010 Ib Elfving 1 Indhold 1 Indhold...1 2 Indledning...5 3 Daglig opstart af LS...6 4 LS systemets hovedmenu...7 4.1 Meddelelser...8 5 Filer...10 5.1 Patientstamdata...10

Læs mere

Brugervejledning for v5.0 til administratorer

Brugervejledning for v5.0 til administratorer Brugervejledning for v5.0 til administratorer Version pr 20120127 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

EazyProject. Brugermanual. Version 2.4

EazyProject. Brugermanual. Version 2.4 EazyProject Brugermanual Version 2.4 Side 1 af 66 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 7 1.1 Om EazyProject... 7 1.2 Support... 7 1.3 Generel sikkerhed (ved en leje-løsning)... 7 1.4 Opret genvej til

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Status med NewStore Food Status med NewStore Food brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 0

Indholdsfortegnelse. Side 0 Quickguide Indholdsfortegnelse 1. Navigering i MinTid - generel beskrivelse... 1 2. Fanen MinTid... 2 3. Fanen Ønsker... 3 3.1 Generelt om ønsker... 3 3.2 Se dine ønsker og afdelingens behov... 6 3.3

Læs mere

Tidsplan Tirsdag den 19. marts 2013 kl. 12.00

Tidsplan Tirsdag den 19. marts 2013 kl. 12.00 Vejledning i valg af forløb i den kliniske basisuddannelse, Andet halvår 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Tidsplan 3 Den praktiske fremgangsmåde 4 Framelding eller udskydelse af valg af forløb

Læs mere