Nyspecialisering og legi3mitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyspecialisering og legi3mitet"

Transkript

1 Nyspecialisering og legi3mitet v/ Steffen Löfvall Copenhagen Business School Kontak3nforma3on Ph.d., chefonsulent Steffen Löfvall Mail: Mobil: Linkedin: 1

2 Min indgang 3l feltet Bedrevet forskning om kompetenceaflaring ifm. Opgave- & Strukturreformen 2007 Underviser på master uddannelser i offentlig strategisk ledelse Det, der optager mig for 3den... Succesfulde strategiimplementeringsprocesser Indførsel af nye undervisningsparadigmer gennem en benzinblanding af ny teknologi, kompetenceudvikling og høflig overtalelse Privat: GiZ med en afspændingspædagog og godkendt som kommunal aflastningsfamilie Indlæggets sni\lader 3l andre oplægsholdere Netværksstyring og håndtering af genstridige problems3llinger Konklusionen først Mere nyspecialisering... gør netværksledelse, legi3mitetsledelse og meningsledelse i en skøn blanding 3l det nye sort 2

3 Hvordan hænger nyspecialisering sammen med legi3mitetsledelse? Kommunale paradigmeændringer afspejler oze en pakke af Ny økonomisk rammestyring af drizsins3tu3oner/service3lbud 2. Nye offentlige lederkolleger og netværk 3. Ny strategisk posi3onering af forvaltning og drizsins3tu3on 4. Nye ins3tu3ons- og forvaltningskoblinger 3l borgere og interesseorganisa3oner 5. Nye ydelseskataloger herunder målgruppe-, udgizs- og indholdsprofiler 6. Nye teknisk- administra3ve it- systemer 7. Fagrelateret kompetenceaflaring- og udvikling 3

4 Paradigmeændringer betyder som regel... Legi%mitetspres på både personer og organisa3oner der advokerer for enten nye eller etablerede meninger og arbejdsser Moralsk forsvarlig og anerkendelsesværdig adfærd? Sømand kysser sygeplejerske på Times Square ved fejringen af Japans overgivelse i Fotograf: Alfred Eisenstaedt LEGITIMITET: Det man i virkeligheden kæmper om... er... stø7e og opbakning 9l at foretage sig noget bestemt Legi9mitet forstået som det, at relevante andre tror på, at noget er legi7mt, dvs. retligt eller moralsk gyldigt, re<ærdiggjort og anerkendelsesværdigt (Klausen 2011:71) 4

5 Anerkendelsesværdige kommunale specialiseringsparadigmer Funk%onelt perspek%v Specialisering Barnet problemer er individualiserede Forældre og netværk optræder typisk som kunder eller er en del af problemet Barnet flyles 3l beskylende 3lbud og forældre afskæres i løsningen Specialviden opbygges i ins3tu3oner med tæt kontakt 3l børnene Frontmedarbejder sender børn med komplekse problemer videre 3l segregerede 3lbud hos andre offentlige funk3oner Rela%onelt perspek%v (Ny)specialisering Barnets problemer, iden3tet og deltagelsesmuligheder skabes i rela3oner Børn kan befinder sig i udsale posi3oner under bestemte omstændigheder Forældre og netværk er deltagere i løsningen Specialviden opbygges i netværket omkring børnene Frontmedarbejdere deltager i projekter Specialister deltager med metoder og viden - Børne- og Kulturchefforeningen (2012) Anerkendelsesværdige kommunale specialiseringsparadigmer Funk%onelt perspek%v Specialisering Barnet problemer er individualiserede Forældre og netværk optræder typisk som kunder eller er en del af problemet Barnet flyles 3l beskylende 3lbud og forældre afskæres i løsningen Specialviden opbygges i ins3tu3oner med tæt kontakt 3l børnene Frontmedarbejder sender børn med komplekse problemer videre 3l segregerede 3lbud hos andre offentlige funk3oner Funk3onsspecialisterne: Rela%onelt perspek%v Afspecialisering! (Ny)specialisering Økonomitænkning! Barnets problemer, iden3tet og Uholdbar inklusion! deltagelsesmuligheder skabes i rela3oner Børn kan befinder sig i udsale posi3oner under bestemte omstændigheder Forældre og netværk er deltagere i løsningen Specialviden opbygges i netværket omkring børnene Rela3onsspecialisterne: Vanetænkning! Økonomisk slagside! Fagfaglige / silo løsninger! Frontmedarbejdere deltager i projekter Specialister deltager med metoder og viden - Børne- og Kulturchefforeningen (2012) 5

6 Dri?s- ins%tu%oner Eksperter KL / Regioner Faglige interesse organisa%oner Harmoni felt Enhver organisation har et harmonifelt og et konfliktfelt i relation til sine interessenter Harmonifelt: Det man er enige om Lokalpoli%kere Ministerier Nyspecialisering i kommunen Pårørende -- ROBUST legitimitet Pressen Brugere: Børn / Unge Handikappede. Konflikt felt Konfliktfelt: Det man er enige om, at man er uenige om Medarbejdere -- SKRØBELIG legitimitet Hvad er det største dilemma ved paradigmeskizet mod nyspecialisering? (1 svar er muligt - dit sidste klik registreres) Vælg blandt dilemmaerne: 1. At medarbejdere er forbeholdne og usikre 2. At de decentrale ledere mangler viden 3. At forældrene er optaget af deres eget barn, ikke helheden 4. At poli%kerne vil have hur3ge økonomiske resultater uden dårlige sager 5. At det er uklart hvilke metoder, der virker bedre end andre 6. At lovgiver mener at det bare er med at komme i gang 7. At mediernes fokus på de få dårlige enkeltsager ødelægger helhedsbilledet 8. At der er flere børn, der har segregerings- behov end vi ønsker er 3lfældet 9. At der ikke er økonomi 3l de nødvendige investeringer lokalt 10. At de faglige organisa%oner vil bevare segregeringsmulighederne (tast NUL) 6

7 Legitimitet er en nødvendig, men sparsom ressource begrænser og ekspanderer aktørens strategiske handlerum Konflikt Legi3mitet blandt interessenter Fleksibilitet balancerer på et knivsæg mellem effektiv intern drift og ekstern behovstilfredsstillelse Effek3v driz Standardisering Hvornår er en aktør (person, projekt, organisation, sektor) legitim? Stabilitet omgivelserne udviser en vedvarende anerkendelse af aktørens virke Troværdig - omgivelserne anser aktøren som troværdig og tildeler tillid Passiv støtte - omgivelserne blander sig ikke unødigt i aktørens daglige virke Aktiv støtte - omgivelserne engagerer sig konstruktivt i aktørens udvikling, når aktøren ønsker det 7

8 Er de troværdige? Kan de rere op på %llidsbruddet? Skal vi give dem vores opbakning fremover? Lance Armstrong fratages sine syv Tour de France første pladser Michael Rasmussen ekskluderes fra Touren og ezerfølgende cykelløb Alberto Contador er ikke velkommen i ProTour- løbet i Hamburg Eksempel på en strategi: Undskyld og forklar Bjarne Riis erkender sit misbrug 8

9 Strategisk håndtering af legi3mitet Legitimitetsform Opnå Fastholde Reparere Nytte og interesser (pragmatisk) Love og regler (legal) Værdier og Tilfredsstil behov Vær konkret i tilbuddet Overhold skrevne regler og love Tilfredsstil politiske og faglige Gør som de bedste og byg billeder herom Skab nærhed og forståelse samarbejdet ordentlighed og retslighed etik og billeder og idealer Afvis Ændr tilbud Udvikl overvågningssystemer Tilpas regler eller Undskyld Ændr Forklar eksistensberettigelse Tilpas til modeller Strategisk håndtering af legi3mitet Belerplace.com Legitimitetsform Opnå Fastholde Reparere Nytte og interesser (pragmatisk) Love og regler (legal) Værdier og Tilfredsstil behov Vær konkret i tilbuddet Overhold skrevne regler og love Tilfredsstil politiske og faglige Gør som de bedste og byg billeder herom Skab nærhed og forståelse samarbejdet ordentlighed og retslighed etik og billeder og idealer Afvis Ændr tilbud Udvikl overvågningssystemer Tilpas regler eller Undskyld Ændr Forklar eksistensberettigelse Tilpas til - Suchmann (1995) modeller 9

10 Novozymes Strategisk håndtering af legi3mitet Legitimitetsform Opnå Fastholde Reparere Nytte og interesser (pragmatisk) Love og regler (legal) Værdier og Tilfredsstil behov Vær konkret i tilbuddet Overhold skrevne regler og love Tilfredsstil politiske og faglige Gør som de bedste og byg billeder herom Skab nærhed og forståelse samarbejdet ordentlighed og retslighed etik og billeder og idealer Afvis Ændr tilbud Udvikl overvågningssystemer Tilpas regler eller Undskyld Ændr Forklar eksistensberettigelse Tilpas til modeller Thyra Frank / Plejehjemmet Lole Strategisk håndtering af legi3mitet Legitimitetsform Opnå Fastholde Reparere Nytte og interesser (pragmatisk) Love og regler (legal) Værdier og Tilfredsstil behov Vær konkret i tilbuddet Overhold skrevne regler og love Tilfredsstil politiske og faglige Gør som de bedste og byg billeder herom Skab nærhed og forståelse samarbejdet ordentlighed og retslighed etik og billeder og idealer Afvis Ændr tilbud Udvikl overvågningssystemer Tilpas regler eller Undskyld Ændr Forklar eksistensberettigelse Tilpas til modeller 10

11 Københavns kommune / Hjemmeplejen Odense kommune / Ungdomsins3tu3on Strategisk håndtering af legi3mitet Legitimitetsform Opnå Fastholde Reparere Nytte og interesser (pragmatisk) Love og regler (legal) Værdier og Tilfredsstil behov Vær konkret i tilbuddet Overhold skrevne regler og love Tilfredsstil politiske og faglige Gør som de bedste og byg billeder herom Skab nærhed og forståelse samarbejdet ordentlighed og retslighed etik og billeder og idealer Afvis Ændr tilbud Udvikl overvågningssystemer Tilpas regler eller Undskyld Ændr Forklar eksistensberettigelse Tilpas til modeller Københavns kommune / Specialins3tu3on Strategisk håndtering af legi3mitet Legitimitetsform Opnå Fastholde Reparere Nytte og interesser (pragmatisk) Love og regler (legal) Værdier og Tilfredsstil behov Vær konkret i tilbuddet Overhold skrevne regler og love Tilfredsstil politiske og faglige Gør som de bedste og byg billeder herom Skab nærhed og forståelse samarbejdet ordentlighed og retslighed etik og billeder og idealer Afvis Ændr tilbud Udvikl overvågningssystemer Tilpas regler eller Undskyld Ændr Forklar eksistensberettigelse Tilpas til modeller 11

12 Hvis interviewet handler om at reparere hvilken primære argumenta3on vælger Søren Pind at holde sig 3l? (1 svar muligt dit sidste klik registreres) 1. Afvis 2. Ændr 3lbud 3. Udvikle overvågn 4. Nytte Re\ærdiggør og 5. interesser Tilpas regler 6. (pragmatisk) Undskyld 7. Re\ærd 8. Ændr 9. Love Forklare og regler 10. (legal) Almen Legitimitetsform Værdier og Reparere Afviser Ændre adfærd Udvikler overvågningssystemer Tilpasser regler eller Undskylder Ændre Forklarer eksistensberettigelse Tilpasser sig til rollemodeller Strategisk håndtering af legi3mitet Legitimitetsform Opnå Fastholde Reparere Nytte og interesser (pragmatisk) Love og regler (legal) Værdier og Tilfredsstil behov Vær konkret i tilbuddet Overhold skrevne regler og love Tilfredsstil politiske og faglige Gør som de bedste og byg billeder herom Skab nærhed og forståelse samarbejdet ordentlighed og retslighed etik og billeder og idealer Afvis Ændr tilbud Udvikl overvågningssystemer Tilpas regler eller Undskyld Ændr Forklar eksistensberettigelse Tilpas til modeller 12

13 Strategisk håndtering af legi3mitet Legitimitetsform Opnå Fastholde Reparere Nytte og interesser (pragmatisk) Tilfredsstil behov Vær konkret i tilbuddet samarbejdet Afvis Ændr tilbud Udvikl overvågningssystemer Love og regler (legal) Overhold skrevne regler og love ordentlighed og retslighed Tilpas regler eller Værdier og Tilfredsstil politiske og faglige etik og Undskyld Ændr Gør som de bedste og byg billeder herom Skab nærhed og forståelse billeder og idealer Forklar eksistensberettigelse Tilpas til modeller Strategisk håndtering af legi3mitet Legitimitetsform Opnå Fastholde Reparere Nytte og interesser (pragmatisk) Tilfredsstil behov Vær konkret i tilbuddet samarbejdet Afvis Ændr tilbud Udvikl overvågningssystemer Love og regler (legal) Overhold skrevne regler og love ordentlighed og retslighed Tilpas regler eller Værdier og Tilfredsstil politiske og faglige etik og Undskyld Ændr Gør som de bedste og byg billeder herom Skab nærhed og forståelse billeder og idealer Forklar eksistensberettigelse Tilpas til modeller 13

14 Vil introduk3on af mere nyspecialisering i dit arbejdsfelt primært betyde ledelsesarbejde for at Opbygge legi3mitet omkring ini3a3ver ved at gøre som de bedste 2. Fastholde legi3mitet omkring ini3a3ver ved at fortsæ7e i samme retning og overvåge interessenterne 3. Reparere legi3mitet ved at renærdiggøre, 9lpasse eller afvise Op 7l 2 svar muligt - de sidste 2 klik tæller Sociale udfordringer som forvaltningschefer måske skal arbejde med i overgangsprocessen - ud over legi9miteten 14

15 Ledelsesopgave #1: Individuelle reak3oner på ændringer Reak%oner på ændringer 1. Ændringen opleves som destruk9v eller truende 2. Tvivl og usikkerhed med hensyn 3l hvorledes ændringen skal opfa7es 3. Usikkerhed, men generel posi9v med hensyn 3l ændringen 4. En overordentlig posi7v holdning 3l ændringen Influerende forhold 1. Graden af informa9on deltagerne har om ændringen 2. Graden af deltagelse i ændringsbeslutningerne 3. Tillid 3l ini3a3vtageren 3l ændringen 4. Tidligere erfaringer med lignende ændringer 5. Den opfalede sociale konsekvens af ændringen 6. Individuelle personlighedstræk Ledelsesopgave #2: Reak3oner på top- down- implementeringsprocesser Ledelse: Analyse Formulering (4 måneder) 4- toget Top- down- filosofi Mellemledelse: Forståelse / formidle Ændre (4 dage) Medarbejdere: Forståelse Ændre (4 3mer) BEHOV FOR INDBLIK OG FORSTÅELSE FØR OPBAKNING => MENINGSLEDELSE BLIVER VIGTIGT 15

16 Ledelsesopgave #3: Interferens i personalegruppernes ståsted Mellemledere Medarbejder- gruppe Topledelsen Bjergetapen - organisatoriske frontløbere og gruppe7oen Ledelsesopgave #4: Reak3oner på double bind: Produk3vitets- forbedringer + kompetenceudvikling + besparelser + flere brugere Ak3v deltagelse Passiv 3lpasning AFoblinger og hykleri 16

17 Ledelsesopgave #5: Opbygning af fleksibel specialisering og 3llid er studier af fleksibel specialisering i skandinaviske og italienske forretningssystemer Tid - gentagne rela3oner og samarbejdsprojekter Tillid og dermed sårbarhed Accept af faglighed og arbejds Renommé 3l at udvælge partnere Løbende procesforbedringer og læring gennem prak3sk handlen Bredt funderet 3llid 3l ligesindede er oze 3l stede, men faglighed og god opførsel skal bevises Ledelsesopgave #6: Skjulte Fagfaglige kulturkampe i netværksprocesserne Udvælg elever med omhu Mindre klasse kvo3enter Flere støle- pædagoger Fed proces EZeruddan os og hvad kan inklusions- løsningen være her på skolen? Bring psykologerne i spil Stadig usikker på problemet Mere data tak! 17

18 Konklusionen Nyspecialisering... + Ledelse af legi3mitetspres Meningsledelse 3l opbakning Ledelse af netværksprocesser Top-down-styring Bottom-up-styring Netværksstyring Beslutningscenter Politikere og topledelse Driftsinstitutioner og borgere Netværk af parter Hvordan organiseres processer? Neutral implementering af præformuleret politik Interesserepræsentation/ Interessevaretagelse Ressourceudveksling, samstyring, netværk Hvad er god styring? At opnå de ovenfra definerede mål At overlade selvbestemmelse til lokalt niveau At definere fælles mål og realisere fælles handling Hvad skyldes fejl? Tvetydige mål, for mange aktører indblandet, manglende information og kontrol Rigide procedurer, for få/uklare valgmuligheder for få ressourcer, for lidt lokal deltagelse For få tilskyndelser til samarbejde, for store blokeringer i det institutionelle set-up Hvordan skal fejlene udbedres? Koordination og centralisering Tilbagerulning af centrale styringsambitioner / flere valgmuligheder lokalt Opbygning af nye rammer for samarbejde 18

Netværks- og legi5mitetsledelse Boligsocialtnet April 2013

Netværks- og legi5mitetsledelse Boligsocialtnet April 2013 Netværks- og legi5mitetsledelse Boligsocialtnet April 2013 Steffen Löfvall Ph.d., cheeonsulent Cand.merc. SOL e- mail: sl.edu@cbs.dk Mobil: 20 32 10 22 Centrale pointer 1. Genstridige problemer kan ikke

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar fjkdsgfjkhgdsjhfgsjhkfgkdsgfkj gfdjhssgfjhdsgjhfgdsjhfgjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Om ledelseskompetencer, der kan få et vi-sprog til at vokse frem Tina Fischer Den strukturforandring, som ledere og medarbejdere i kommunerne står overfor kaldes

Læs mere

Brobyggerne. Erfaringer fra ti projekter om ledelse af fremtidens velfærd

Brobyggerne. Erfaringer fra ti projekter om ledelse af fremtidens velfærd Brobyggerne Erfaringer fra ti projekter om ledelse af fremtidens velfærd Indhold Ledelsesudfordringer i praksis 4 1. At skabe en samlende mening 6 Akutte ledelsesudfordringer 10 Marcus og meningen med

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE 10 GODE IDÉER Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE Organisering Redskaber Forankring Samarbejdspartnere Fokus på arbejdskraftudfordringen 10 gode idéer

Læs mere

Figur 2.1 Typologi for projekter: Projekters primære fokus. Kilde: Egen figur.

Figur 2.1 Typologi for projekter: Projekters primære fokus. Kilde: Egen figur. Formål Resultat Eksempel Udredning At udrede, hvad et emne handler om Viden om et emnes udbredelse og virkninger Omfanget af fedme blandt unge Analyse At analysere, hvorfor emnet fremtræder, som det gør

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet

Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet INDHOLD Forord 3 En vanskelig rejse 4 Erfaringer fra fire samarbejder 7 Når samarbejdet lykkes 8 Samarbejdets syv plager 14 Chefopgaver

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR

LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES

Læs mere

På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner

På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner 1 2 Drift er ikke nok Det er ikke tilstrækkeligt at kunne driftsopgaverne. Man skal være i stand til at løfte sig til et mere

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Ledere sammen og hver for sig

Ledere sammen og hver for sig Ledere sammen og hver for sig Få mere ud af områdeledelse lederweb.dk 2 Kolofon Ledere sammen og hver for sig Væksthus for Ledelse 2015 Projektledelse Sanne Brønserud Larsen, KL Susanne Hyldborg Jensen,

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Variation i jobbet 9. Metoder og erfaring. Læring på jobbet. KL og KTO

Variation i jobbet 9. Metoder og erfaring. Læring på jobbet. KL og KTO Variation i jobbet 9 Metoder og erfaring Læring på jobbet KL og KTO Variation i jobbet 1 Metoder og erfaring Læring på jobbet KL og KTO, juni 2002 2 TEMA 2 Læring på jobbet Metoder og erfaring 1. udgave,

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere