ServiceNyt juni 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ServiceNyt 6 2015 22. juni 2015"

Transkript

1 ServiceNyt juni 2015 Fordelingssekretariatet: Sommerferie Deltag i Fordelingssekretariatets og Undervisningsministeriets orienteringsdage Friplads- og opholdsstøtte: Forældreansøgningsskema og fordelingsnøgle 2015/16 Stikprøvekontrol 2014/15 Befordring: Tilskud til generel befordring og tilskud til befordring til brobygningsinstitution 2015/16 Frist for indsendelse af opgørelse af udgifter til befordring til syge/ invalide elever 2014/15 Skolens erklæring om anvendelse af tilskud til befordring i skoleåret 2014/15 Vikar: Frist for ansøgninger om vikartilskud for fravær i maj 2015 Ændringer i vikartilskudsreglerne Indberetning af Fordelingssekretariatet Sommerferie Fordelingssekretariatet vil gerne sige tak for samarbejdet i det snart forgange skoleår. Vi ønsker samtidig alle en rigtig god sommerferie. Fordelingssekretariatet holder sommerferie i ugerne 28-31, begge incl. Vi træffes igen mandag den 3. august Deltag i Fordelingssekretariatets og Undervisningsministeriets orienteringsdage Den 1. og 3. september 2015 afholder Fordelingssekretariatet og Undervisningsministeriet 2 orienteringsdage om tilskudsadministration for nye/nyere skoler og nye/nyere ansatte i skolernes administration. Orienteringsdagene afholdes henholdsvis i Slagelse og i Silkeborg. Vi vedlægger en invitation. Orienteringsdagene har til formål at give deltagerne et godt overblik over tilskudsmulighederne, regler og frister, samspillet mellem skolerne, Fordelingssekretariatet og Undervisningsministeriet og den hjælp og de værktøjer, som skolerne kan få. Tilmeldingsfristen er den 21. august Tilmelding foregår via mail til : Vi glæder os til at se jer. Friplads- og opholdsstøtte Forældreansøgningsskema og fordelingsnøgle 2015/16 Forældreansøgningsskemaer og fordelingsnøgler til brug for ansøgning om fripladstilskud i skoleåret 2015/16 findes i Eunomia. Forældreansøgningsskemaerne findes således: Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler Japanvej Slagelse Tlf.: Fax: Mail: Web:

2 overmerarbejde for 2014/15 Frist for ansøgning om tilskud til sygeundervisning i 1. halvår 2015 Ajourføring af Ansættelsesregistrets løndele pr. 30. april 2015 Udgivelsesplan 2015: 24. august 28. september 26. oktober 23. november 14. december 1. Log på Eunomia 2. Vælg Fripladstilskud 3. Vælg skoleåret 2015/16 (det er meget vigtigt at vælge det korrekte skoleår) 4. Under Udskrifter vælges Forældreansøg. Fordelingsnøgler findes således: 1. Log på Eunomia 2. Vælg Fripladstilskud 3. Vælg skoleåret 2015/16 (det er meget vigtigt at vælge det korrekte skoleår) 4. Under Udskrifter vælges Fordelingsnøgle Hjælp og vejledning findes desuden i Vejledning til Friplads. Vejledningen findes på vores hjemmeside under Friplads. Skolernes frist for elektronisk indberetning for skoleåret 2015/16 er den 15. september Stikprøvekontrol 2014/15 Som nævnt i administrationsgrundlaget for Friplads skal Fordelingssekretariatet stikprøvevis kontrollere, at udbetalte tilskud m.v. er behørigt dokumenteret, og at udbetalingen er i overensstemmelse med love og bestemmelser, og at tilskuddet er anvendt til dets formål. På baggrund heraf har vi ved lodtrækning udvalgt 26 skoler til stikprøvekontrol svarende til ca. 5% af de skoler, der har fået tilskud for skoleåret 2014/15. Skolerne er blevet bedt om at indsende bilag som dokumentation for korrekt tilskudsadministration. De berørte skoler har fået besked. Befordring Tilskud til generel befordring og tilskud til befordring til brobygningsinstitution 2015/16 Tilskud til generel befordring og tilskud til befordring til brobygningsinstitution 2015/16 er i samme størrelsesorden som de tidligere år. Der er kr. til fordeling til skolerne til generel befordring og kr. til fordeling blandt skolerne i tilskud til befordring til brobygningsinstitution, for elever i 9. og 10. kl. Information om ansøgning om ovenstående fremsendes til skolens mailadresse i september måned ServiceNyt Side 2 af 5

3 Frist for indsendelse af opgørelse af udgifter til befordring af syge/ invalide elever 2014/15 Vi skal bede om, at alle sager vedrørende befordring af syge/ invalide elever i 2014/15 indsendes til afregning i Fordelingssekretariatet senest den 1. september Overskrides denne frist, kan det betyde, at skolen ikke kan få refunderet udgifter til befordring af syge/ invalide elever for skoleåret 2014/15. Skolens erklæring om anvendelse af tilskud til befordring i skoleåret 2014/15 Skolen vil sidst i september måned modtage en erklæring om anvendelse af tilskud til generel befordring og tilskud til nedbringelse af befordringsudgifter i forbindelse med brobygning. Erklæringerne skal underskrives, og eventuelt overskydende befordringstilskud skal tilbagebetales til Fordelingssekretariatet. Skolen bedes vente med at indbetale overskydende tilskud til erklæringen er modtaget fra Fordelingssekretariatet, så erklæring og indbetaling kan følges ad. Vikar Frist for ansøgninger om vikartilskud for fravær i maj 2015 Ansøgninger om vikartilskud for fravær i maj måned 2015 skal være indberettet via Eunomia senest den 30. juni Ændringer i vikartilskudsreglerne På grund af lærernes nye arbejdstidsregler besluttede Fordelingssekretariatets bestyrelse en række ændringer i vikartilskudssystemet fra skoleåret 2014/15. Bestyrelsen har i løbet af skoleåret drøftet virkningerne af ændringerne, men har samtidig også drøftet det samlede vikartilskudssystem. Drøftelserne har resulteret i nedenstående pakke af ændringer, som et flertal i Fordelingssekretariatets bestyrelse har vedtaget. 1. Tilskud til vikarpuljetimer genindføres Fra 1. august 2014 har Fordelingssekretariatet ikke Iængere ydet tilskud til lærere og børnehaveklasselederes vikartimer, når timerne var indregnet i vikarens årsnorm ( vikarpuljetimer ). Dette ændres, således at der fra 1. august 2015 igen ydes tilskud til lærere ServiceNyt Side 3 af 5

4 og børnehaveklasselederes vikarpuljetimer. Tilskud er betinget af, at vikarpuljen er aftalt som en del af vikarens årsnorm. 2. Løbende tilskud til lærere og børnehaveklasselederes løse vikartimer genindføres For løse vikartimer, der er læst af skolens månedslønnede lærere/børnehaveklasseledere i skoleåret 2014/15, kan der i dag først ansøges om vikartilskud efter normperiodens udløb. Dette ændres således, at der med virkning fra 1. august 2015 løbende kan ansøges om og opnås vikartilskud for løse vikartimer, der er læst af skolens månedslønnede lærere/børnehaveklasseledere. Tilskud er betinget af, at der enten er udbetalt løn for timerne, eller at timerne er en del af en vikartimepulje, som nævnt ovenfor. 3. Intervallønnedes 100-timers pulje bortfalder Reglen om, at der kan ydes tilskud til op til 100 timer pr. skoleår for intervallønnede afskaffes med virkning fra 1. januar Der ydes fortsat vikartilskud til intervallønnede (og andre), der konstitueres i forbindelse med en intervallønnets tilskudsberettigede fravær. 4. Karensperioden ved sygdom forhøjes Med virkning fra 1. januar 2016 forhøjes karensperioden ved sygdom til 14 dage for lærer- og pædagog-personale og til 30 dage for tekniskadministrativt personale, således at der ved lærer- og pædagog-personales sygdom først kan opnås vikartilskud fra sygdommens dag 15, og ved teknisk administrativt personales sygdom først fra dag 31. Som hidtil vil der ikke være karens ved kritisk og kronisk sygdom og sygefravær jf. 56 i dagpengeloven. Indberetning af overmerarbejde for 2014/15 For løse vikartimer, der er læst af skolens månedslønnede lærere/børnehaveklasseledere i skoleåret 2014/15, kan der først søges om vikartilskud efter skoleårets udløb, og kun hvis timerne udbetales som overeller merarbejde. I løbet af skoleåret har det været muligt at indberette timerne månedsvist. Endelig ansøgning kan ske efter skoleårets udløb, hvis timerne udløser over-merarbejde. ServiceNyt Side 4 af 5

5 Skoler, der ikke har indberettet timerne løbende, kan indberette og ansøge om tilskud efter skoleårets udløb, hvis timerne udløser over-merarbejde. Det er endnu ikke fastlagt, hvordan ansøgningen skal foretages, men skolen vil blive orienteret, så snart vi har løsningen klar. Frist for ansøgning om tilskud til sygeundervisning i 1. halvår 2015 Den 1. september 2015 er sidste frist for ansøgning om tilskud til sygeundervisning i perioden 1. januar 30. juni Ajourføring af Ansættelsesregistrets løndele pr. 30. april 2015 Den 18. maj var der frist for ajourføring af løndele i Ansættelsesregistret. I løbet af juni måned gennemgår vi skolens lønindberetninger og kontakter skolen, hvis vi har spørgsmål til det indberettede. Herefter vil skolen blive bedt om at indsende en ledelseserklæring attesteret af skolens leder og skolens bestyrelsesformand og en revisorerklæring attesteret af skolens revisor, om at skolens indberetning af løn pr. 30. april 2015 er korrekt. Skolen vil først kunne udskrive ledelseserklæringen og revisorerklæringen, når vores gennemgang af løndelene er overstået vi forventer, at afslutte gennemgangen ultimo juni måned. Erklæringerne skal indsendes til os senest 30. september ServiceNyt Side 5 af 5

Ajourføring af Ansættelsesregistret

Ajourføring af Ansættelsesregistret April 2015 Pr. 30. april 2015 Vejledning om Ajourføring af Ansættelsesregistret pr. 30. april 2015 1 0. Indledning... 3 1. Hvilke ansættelser?... 3 2. Hvor ajourføres oplysningerne?... 4 3. Ajourføring

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Ansættelsesvilkår OK 11-13

Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår OK 11-13 1 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Frie Grundskoler 2 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår Frie Grundskoler Overenskomst 2011-2013 Red. Simone Dalsgaard Tryk: Tarm Bogtryk

Læs mere

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) September 2014 1. Om vejledningen Denne vejledning gælder for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Læs mere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere OK 2015 Ekstra: 10.03.2015 OK 2015 Orientering om CFU-aftalen af 6. Februar og Organisationsaftale af 9. marts. OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere Mandag formiddag nåede Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Projekter og U-lands-tv-puljen

Projekter og U-lands-tv-puljen November 2014 D A N I D A S O P L Y S N I N G S B E V I L L I N G Retningslinier for ydelse af tilskud til oplysningsvirksomhed i Danmark om udviklingslandene, udviklingsproblemer og udviklingssamarbejde

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Vejledning til virksomheder Denne guide giver dig en introduktion til hvordan, du anmoder om refusion for løntilskud og fleksjob i NemRefusion.

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune).

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune). Borgerrådgiverens beretning for 2012 Den 4. marts 2013. Sagsnr.: 13/7402. Dok.nr.: 3. Sagsbehandler: Michael Thomsen. Direkte tlf.: 72596226 E-mail: Borgerraadgiveren@egekom.dk Borgerrådgiverens beretning

Læs mere

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. Cirkulære om overenskomst for Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. 2013 Cirkulære af 28. juni 2013 Modst.nr. 018-13 PKAT nr. 0088, 0623 J.nr. 13-333/51-75 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2)

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2) Ansøgningsfrist 1. april 2015 MEDLEMSTILSKUD 2015 Foreningens navn og adresse: Eller evt. selvstændig afdelings navn Kassererens E-mail: Kassererens tlf: nr. i dagtimerne Foreningens CVR. nr. Foreningens

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over.

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over. Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

Overgange mellem tilbud

Overgange mellem tilbud Juli 2014 Overgange mellem tilbud Lyngby Taarbæk Kommune Center for Uddannelse og Pædagogik Retningslinjerne vil blive redigeret i skoleåret 2014/2015 i forhold til den nye skolereform Bindende retningslinjer

Læs mere

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA7_da_110814

Læs mere

Refusion af sygedagpenge for funktionærer

Refusion af sygedagpenge for funktionærer Gode råd om Refusion af sygedagpenge for funktionærer Hvis du håndterer refusionsreglerne på sygedagpengeområdet korrekt, kan din virksomhed spare mange penge! Udgivet af Dansk Handel & Service Refusion

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere