POT ENT IALE DESTINATIONSUDVIKLING I PRAKSIS. Hvidbog med udgangspunkt i EU-vækstprojektet Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjælland POTENTIALE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "POT ENT IALE DESTINATIONSUDVIKLING I PRAKSIS. Hvidbog med udgangspunkt i EU-vækstprojektet Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjælland POTENTIALE"

Transkript

1 I PRAKSIS DESTINATIONSUDVIKLING Hvidbog med udgangspunkt i EU-vækstprojektet Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjælland POT ENT IALE

2 DIGITALE BILAG Dette ikon viser, at der er links til digitale bilag og uddybende materiale, du kan hente online. DESTINATIONSUDVIKLING I PRAKSIS VisitNordsjælland, EU-vækstprojektet Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjælland Mørdrupvej 15, 2. sal, DK-3060 Espergærde, Tlf. (+45) , Redaktør: Camilla Kjærsgaard Redaktion: Birgitte Bergman, Søren Damstrup, Christina Jozefa Jensen, Dorte Kiilerich og Camilla Kjærsgaard Korrektur: Bente Hoffmann, Webredaktricen Design og produktion: Sebastian Sejer & Co A/S 1. oplag, oktober 2013, trykt i 500 eksemplarer

3 POT ENT IALE for destinationsudvikling af projektet Ferie- og mødekoncepter Strategi og brand Digitale platforme Projektets opmærksomhed i medierne Projektets forankring i 2014 og fremefter 3

4 FORORD 2 IDÉER WORKSHOPPER 4 5 REALISERING MÅL 4 3 KONCEP TUALISERING KONKRETISERING DESTINATIONSUDVIKLING I PRAKSIS Nogle af de store spørgsmål, der melder sig inden for turismen i disse år, er, hvordan vi sikrer os, at Danmark fortsat tiltrækker købestærke turister, og hvordan destinationerne kan blive ved med at udvikle sig, så de holder trit med omkringliggende konkurrenter fra nabolandene. Der er ingen tvivl om, at nøglen til svarene ligger i evnen, viljen og lysten til at samarbejde. Samarbejdet mellem de lokale turismeaktører, kommuner og destinationer. Kongernes Nordsjælland var et geografisk område, der i turismemæssig forstand var underudviklet og usynligt. Et tæt samarbejde mellem Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød Kommune, Wonderful Copenhagen og Region Hovedstaden førte til EU-projektet Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjælland. Et projekt, der har formået at samle og pulje alle ressourcer i en og samme strategiske retning og skabe en egentlig destination med en klar profil, konkrete møde- og oplevelseskoncepter og digitale værktøjer, der i den grad gør, at Kongernes Nordsjælland nu er klædt på til at møde og præge fremtiden. Denne hvidbog er et udtryk for, hvordan det kan gøres i praksis. Et bud til andre destinationsudviklere på, hvordan standarden generelt kan hæves, hvilke veje og udviklingstrin, der giver mening og størst effekt. Vores udvikling fra potentiale og idéer til konkrete, reelle koncepter, der digitalt kommunikeres til omverdenen, danner grundlag for strukturen i denne hvidbog. Hvidbogen beskriver, hvordan projektet har arbejdet, underbygget af konkrete eksempler, digitale bilag og overskuelige opsummeringer. Med Destinationsudvikling i praksis giver projektet sit bud på, hvad der skal til for ikke bare at skabe en destination og få den på niveau med de danske konkurrenter. Med projektet er det også lykkes at gøre Nordsjælland konkurrencedygtig i forhold til nærmarkederne ved at give destinationen et godt digitalt skub ind i fremtiden, gøre ferieoplevelser og møder tilgængelige og bookbare og få lokale turismeaktører til at samarbejde og forstå vigtigheden af, hvad deres engagement betyder ikke bare for turismeerhvervet, men også for destinationens økonomiske og beskæftigelsesmæssige fremtid.

5 POT ENT IALE

6 MOTIVERET TIL UDVIKLING Med Region Hovedstaden i spidsen oplevede det meste af Danmark en pæn vækst i turismeovernatninger i perioden En vækst på næsten 5 procent var hovedstadsregionen ansvarlig for, mens de nordsjællandske kommuner isoleret set kun havde en vækst på knapt 1/2 procent. Wonderful Copenhagen undrede sig. Hvorfor trak de nordsjællandske kommuner ned i det samlede overnatningsregnskab? I en årrække havde Nordsjælland, hvad turisme angik, udviklet sig langsommere end resten af Danmark. Der var masser af attraktive produkter og oplevelser, men ikke nogen klar oplevelsesprofil. Oplevelserne var ikke samlet i let tilgængelige tilbud, der gjorde det nemt for turisten at sammensætte sit eget program. Turismeprodukterne blev udviklet, præsenteret og markedsført spredt og ustruktureret, fordi Nordsjællands kommuner, turismeaktører og udbydere ikke havde tradition for samarbejde. Den uklare profil skyldtes også, at destinationen ikke havde nogen overordnet fortælling og et svagt og spredt modtageapparat med begrænsede ressourcer. Det var usammenhængende, utidssvarende og brugte ikke de digitale værktøjer, der er et altafgørende konkurrence- og oplevelsesparameter for turisme- og oplevelseserhvervet i dag. Samtidig blev modtagelsen af turister håndteret sporadisk og uensartet af Nordsjælland-kommunerne, hvilket også resulterede i en uklar oplevelsesprofil. Det samme var gældende for turismemarkedsføringen. Den var ukoordineret og ineffektiv, primært fordi den var struktureret efter kommunegrænser. Der var for alvor behov for udvikling af nye temaer og oplevelsesruter med udgangspunkt i turisternes nyeste interesser og motiver på tværs af kommunerne. Et kærkomment initiativ var også VisitDenmarks nationale fokus på strategisk udvikling af stærke destinationer i dansk turisme ( ). Det bidrog også til Nordsjællands udvikling bl.a. ved 6

7 POT ENT IALE DRØMMEN Kongernes Nordsjælland kendt af mange og et foretrukket fristed med plads til livskvalitet og livsglæde. MISSION Vi vil udvikle Kongernes Nordsjælland til en af Skandinaviens mest attrak tive og book bare oplevelsesdestinationer. VISION Sammen med vores partnere til byder vi bookbare og unikke oplevelses tilbud, der øger livskvaliteten og livsglæden hos vores gæster fra Danmark og landene omkring. at tilføre Wonderful Copenhagen midler, så de i 2008 kunne lave en stor analyse om Helårsturisme i Nordsjælland Samfundsmæssig og markedsmæssig potentiale. Tendensen var ikke til at tage fejl af. Oplevelsesøkonomien i Nordsjælland havde et uforløst potentiale, der kunne realiseres med en strategisk og ambitiøs satsning. En målrettet indsats, som kunne vende en forventet negativ årlig vækst til plus 1 procent i perioden 2012 til 2018 en samlet meromsætning på mere end 1,7 mia. kr. Analysen dannede grundlag for en EU-ansøgning om finansiering til at udvikle Nordsjælland til en egentlig destination, et attraktivt og synligt turistmål for en bred vifte af målgrupper. Tanken var, at det skulle ske gennem udvikling og gennemførelse af tværkommunale aktiviteter, netværk og produkter, der samlede og styrkede det nordsjællandske oplevelsesudbud og skærpede synliggørelsen af det. Derudover skulle projektet samle Nordsjællands mange turismeaktører i tematiserede oplevelsesspor, styrke 7

8 DESTINATIONSUDVIKLING AF KONGERNES NORDSJÆLLAND HAR... en styregruppe, der repræsenterer investorerne i projektet. Deres opgave er at følge projektets indsatsområder og tiltag tæt, følge op på budget og planer samt bidrage med sparring og vejledning til sekretariatet en følgegruppe, der udelukkende består af aktører i oplevelsesøkonomien, som tænker på tværs af geografi, brancher og aktører. Følgegruppen er reference- og høringsgruppe, som skal råde og vejlede sekretariatet undervejs i de tre år, projektet varer. kvalitetssikring i form af Teknologisk Institut og Erhvervsstyrelsen. EU-MIDLERNE SKULLE GÅ TIL AT udvikle digitale kommunikationsplatforme styrke formidlings- og modtageapparat bl.a. med implementering af ny teknologi i Nordsjællands turistservice formulere fortællinger og udvikle tematiserede oplevelsesspor i Nordsjælland. Temaerne, projektet blev født med, var: aktiv natur, gastronomi, kunst- og kultur, sport og forkælelse, møder og events og krydstogtturisme. 8 den teknologiske formidling og udvikle en fremtidssikret digital platform. Overordnet set var målsætningen naturligvis at realisere det betydelige besøgs- og vækstpotentiale, der lå i Nordsjælland. Ansøgningen, der blev indsendt af kommunerne Fredensborg, Gribskov, Helsingør og Hillerød, Region Hovedstaden, VisitNordsjælland og Wonderful Copenhagen, blev godkendt af Hovedstadens Vækstforum i december Halsnæs Kommune kom med fra Destinationsudvikling i Nordsjælland nu en realitet Siden 2010 har et samlet VisitNordsjælland taget sig af turisterne og samarbejdet kommunerne imellem om at samle midler til markedsføring. Men da den fælles EU-ansøgning om midler til at udvikle turismen endelig var i hus, var det en yderligere anerkendelse af, at arbejdet som én destination var vejen frem. Meget motiverende, men også forpligtende pludselig at have ressourcer til at kunne udvikle og tænke fremad. Der var nu 21 mio. kr. til at løfte destinationen. Tre år til at gøre Nordsjælland til et attraktivt og synligt turistmål for både danske og internationale turister. På vegne af VisitNordsjælland-kommunerne stod Wonderful Copenhagen for projektansøgningen. Projektet skulle gennem føres af et projektsekretariat i VisitNordsjælland i tæt samarbejde med Wonderful Copenhagen, der også skulle varetage administrationen. En organisation blev dannet som et internt projekt sekretariat i et tæt dagligt samarbejde med DMO en (Destination Management Organisation) Visit Nordsjælland. Derudover blev der nedsat en styregruppe med repræsentanter fra de fem Visit-

9 Projektkoordinator /-assistent Økonomi og opfølgning PROJEKT SEKRETARIAT DATABASE, MOBIL APP, INFOSTANDER, WEB, GPS OSV. Koncept- og teknologiudvikling Koncept- og netværksudvikling Kommunikations platform MØDER OG BUSINESS-EVENTS STRATEGI, BRANDBOOK, SPLATFORM Koncept- og netværksudvikling KUNST OG KULTUR, GASTRONOMI, SPORT OG VELVÆRE, KRYDSTOGT, AKTIV NATURFERIE Kommunikation POT ENT IALE Analyser & evaluering Det er den følelse, oplevelser i Nordsjælland skal give. Det er her, man tager hen, ud, op, væk og til, når der skal skrues op for livsgnisten, og energien skal rulle i kroppen. Det er her, du søger spænding, skønhed, udfordringer, forkælelse og nye oplevelser, der kan adsprede sjælen Og om man er konge, kunstner eller it-konsulent. Om man går på jagt, maler eller spiller golf. Om man er til heste- eller cykelsadler pensel eller tastatur drikker vin eller vand. Så er en ting sikker: Livet leves lidt ekstra godt i Kongernes Nordsjælland! og aktivere kroppen. Det er et fristed med plads til at leve livet lidt ekstra godt plads til glæde og kreativitet. Dette søgte de gamle danske konger, når de var mætte af deres offentlige pligter, når de ville øge deres livskvalitet og mærke glæden ved livet og bordets glæder. Og nu gør det moderne menneske det også, når det har brug for nye impulser i og til en god hverdag. Alle har prøvet det og vi kender fornemmelsen: De dage hvor du virkelig føler, at du lever. Hvor livet ikke alene handler om at trække vejret, spise og gå på arbejde, men hvor alle sanserne er vakt, hvor energien strømmer, og du mærker blodet rulle i årerne. Dage, hvor alle oplevelser står skarpere, og du midt mellem nydelse og aktivitet kan strække dig og sige Det er nu jeg lever livet. FORTÆLLINGEN OM DET MODERNE KONGERNES NORDSJÆLLAND 9

10 TIPS OG TRICKS Kig på de seneste fem års overnatningstal. Sammenhold det med destinationens potentiale. Søg penge til en markedsanalyse, eller forsøg evt. at engagere studerende fra en af landets turismeuddannelser til at foretage en. Find frem til destinationens unikke DNA. Hvad kan vi, som de andre ikke kan? Det er det, turismen på jeres destination skal overleve på. Nordsjælland-kommuner og en følgegruppe med toneangivende aktører. Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjælland var en realitet. Fra historisk fundament til destinationens DNA Hvad er så den unikke historie om Nordsjælland, der skal kendetegne destinationen fremover? Nordsjælland har strand, kyst og hav. Skønne havnebyer og købstæder. Det er der også andre danske destinationer, der har. Nordsjælland har naturoplevelser og gode overnatningsmuligheder lige fra hotel over sommerhus til camping. Det er heller ikke unikt. Men hvad har og hvad kan Nordsjælland som ingen andre danske destinationer? Med andre ord, hvad er destinationens DNA? Svaret skal findes i destinationens historie. Allerede helt tilbage i middelalderen blev de første slotte opført i Nordsjælland, men fra 1500-tallet var Nordsjælland anerkendt som de danske kongers rekreative område. Selvom kongerne havde deres residens i København, søgte de nordpå, når de holdt fri. Her var der fokus på kreativitet, velvære, natur og fritid. I Københavns grønne forhave kunne kongerne slappe af og nyde livet. Men det lå bestemt ikke i kortene dengang, at især Frederik IIs passion for jagt og hans stræben efter at skabe en vildtbane uden lige i de nordsjællandske skove, senere kom til at betyde en velbevaret skov og natur. Et område, der i dag både geografisk og kulturelt er én destination og forhåbentlig også snart bliver betegnelsen for en kommende nationalpark. Det er Nordsjællands særegne natur- og kulturarv, hvis autenticitet er uden sammenligning i dansk turisme i en sådan grad, at der er tale om en verdensnaturarv. På den bygger VisitNordsjælland nu også sin moderne fortælling om Kongernes Nordsjælland. Både før og nu er det de royales fristed. I dag er det også turisternes fristed. 10

11 MODERNE POT ENT IALE KULTURELLE NATURLIGE HISTORISKE STYRKEPOSITIONER 11

12 12

13 FOR ANK RING

14 MISSIONEN Sammen med vores partnere tilbyder vi bookbare og unikke oplevelsestilbud, der øger livskvaliteten og livsglæden hos vores gæster fra Danmark og landene omkring. Destinationsudviklingsprojektet er en del af strategien Mere for flere, der har været rammen for turismeudviklingsarbejdet i Kongernes Nordsjælland Projektet er samtidig også et selvstændigt indsatsområde i strategien for at øge gennemslags-, sammenhængs- og attraktionskraften og et supplement til VisitNordsjælland som Nordsjællands DMO. Forankringen af EU-projektet har derfor været strategisk vigtig og består af: Projektpartnere: Helsingør, Gribskov, Fredensborg, Hillerød og Halsnæs (2012) kommuner, Wonderful Copenhagen, VisitNordsjælland og Region Hovedstaden. Projektejer- og administrator: Wonderful Copenhagen. Projektsekretariat: Projektansatte medarbejdere i Wonderful Copenhagen med fysisk placering i sekretariatet hos VisitNordsjælland. Projektledelsen: Direktøren hos VisitNordsjælland sikrer sammenhængskraften med destinationens øvrige turismearbejde. Projektets styregruppe: Ledende embedsmænd fra de fem ejerkommuner og formanden fra Wonderful Copenhagen. Projektets følgegruppe: Toneangivende erhvervsaktører fra de fem ejerkommuner på tværs af turismebranchen. Projektets interne arbejdsgrupper: En koordinerende indsats mellem projektets projektledere, DMO og VisitNordsjællands projektledere. 14

15 POT ENT IALE PROJEKTPERIODE EU-vækstprojekterne Destinations- og kompetenceudvikling af Kongernes Nordsjælland (supplement til driften) TEMA 2 TEMA 3 MODTAGE APPARAT KOMMUNIKA TIONSPLATFORM Øge attraktions kraften Øge sammen hængskraften Øge gennemslags kraften TEMA 1 OPLEVELSES PROFIL ETABLERET 2009 Basis DMO en VisitNordsjælland TEMA 2 TEMA 3 OPLEVELSES PROFIL MODTAGE APPARAT MARKEDSFØRINGSPLATFORM Øge attraktions kraften Øge sammen hængskraften Øge gennemslags kraften TEMA 1 Et EU-finansieret, tidsbegrænset udviklingsprojekt anbefales som supplement til en fremtidssikret DMO. Det skal være en strategisk DMO, som skal forankre og implementere projektets resultater og sikre, at de også føres kommercielt ud i livet. Oplevelseskoncepter og digitale værktøjer, som projektet har udviklet sammen med erhvervslivet, forankres i netværk. TIPS OG TRICKS 1 Projektejer er formand for styregruppen. 2 Projektledelsen har en stærk forankring i såvel projektet som i DMO en. 3 Projektpartnerne er repræsenteret i styregruppen. 4 Erhvervsaktører inddrages aktivt i følgegruppen. 5 Tæt samarbejde med det regionale turismeudviklingsselskab Wonderful Copenhagen om analyser, evaluering, administration og afrapportering. 6 Tæt samarbejde med den internationale markedsføringsorganisation VisitDenmark om tendenser, potentialer, test og vurdering af attraktionskraften. 15

16 Eksempler på forankring mellem EU-projektsekretariatet i VisitNordsjælland og DMO VisitNordsjælland Hjemmeside for projektet oprettes i visitnordsjaelland.com regi men med et helt eget univers. Nyhedsbrevsskabelon og -database oprettes i VisitNordsjællands regi men med helt egen database og eget design. Informationsstandere, app og online-booking bygger på VisitNordsjællands aftale med VisitDenmark om brug af GuideDanmark-databasen. Oplevelseskoncepter formidles online på visitnordsjaelland.com men i et helt eget univers. Mødekoncepter formidles online på visitnordsjaelland.com men i et helt eget univers. Visuel og grafisk linje bygger videre på VisitNordsjællands brand for destinationen, Kongernes Nordsjælland. Mobil-app Brandbook 16 Nyhedsbreve

17 POT ENT IALE Infostander EU MICE-website Bookingløsning Konceptpræsentationer 17

18 18

19 KON CEP TER

20 METODE OG PROCES EN ILDSJÆL ER At være ildsjæl handler om at have en konkret idé, et produkt eller en virksomhed, du kan se vil vokse i sammenhæng med andre. Du brænder for at give turisterne en ny oplevelse, hvor din idé eller dit produkt er en del af den oplevelse, men hvor den bliver til noget helt særligt, hvis den kobles med noget mere. Det kunne f.eks. være oplevelser på vandet, gastronomi eller kunst. Du behøver ikke at have den færdige idé, da projektet sammen med dig vil forme og arbejde med din idé i en større sammenhæng. Men det kræver, at du selv har engagementet og kan se pointen i at udvikle ideen sammen med andre for at skabe forretning til alle. Projektet arbejder med at gøre ideen til en konceptbeskrivelse med pitch og oplevelsesruter, som bliver let tilgængelige, synlige og bookbare for turisten på infostandere, via applikationer, på hjemmesider og via bookingsværktøjer. 20 Som en af de første og største udfordringer skulle Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjælland udvikle unikke ferieoplevelser og mødekoncepter. Konkurrencen om turisterne kræver, at erhvervet går nye veje. Turisterne vil gerne på tematiserede ferier; de vil have sport og velvære, gastronomi, krydstogt, kunst og kultur. Efterspørgslen stiger efter oplevelser, der kombinerer temaer og produkter på nye måder til levedygtige koncepter. Koncepter, der gør, at turisterne fortæller deres venner om det og ikke kan lade være med at komme igen. Det vil ikke bare gavne turismen, men også resten af erhvervet. For at skabe ejerskab fra turismeerhvervet fra projektets start var nøgleordet involvering. Projektet søgte derfor gode idéer til at udvikle oplevelseskoncepter med nyt indhold. Lokale ildsjæle, der brændte for egne og andres idéer med oplevelsespotentiale. Temaerne var som sagt defineret på forhånd (se side 8). Men den store udfordring lå i, at koncepterne skulle udvikles på tværs af kommunegrænser, brancher og idéer. Via hjemmesiden, nyhedsbrevet og pressen søgte projektet efter ildsjæle med bæredygtige idéer til oplevelses- og mødekoncepter. I EU-projektet var det frit for alle og gratis at deltage. Det eneste, det krævede af de turismeaktører, der meldte sig, var deres engagement og egne ressourcer. Mange turismeaktører bød ind med gode idéer. De kunne se pointen i, at det på sigt ville give dem selv mere forretning, hvis

21 POT ENT IALE Kickoffkonference Modne individuelle idéer fra ildsjæle Ideationworkshopper Feriekoncept Feriekoncept Feriekoncept Feriekoncept Feriekoncept de bidrog til at udvikle møde- og oplevelseskoncepter, de selv indgik i. I samarbejde fandt turismeaktørerne og projektet frem til de mest bæredygtige idéer, der alle lå inden for de definerede temaer. Idéerne kom fra ildsjæle, som blev frontløbere for hver deres oplevelses- eller mødekoncept. Og alle indvilligede i at deltage på projektets kickoff-konference og på bedste Speakers Corner-manér fremlægge deres idéer for resten af det lokale turismeerhverv og projektets investorer. Tanken var så, at restaurant- og hotelejere, cykeludlejere, slotsforvaltere, kanoudlejere m.fl. skulle tilslutte sig det koncept, de så størst potentiale i at deltage i. Var det eksempelvis Kærlighed på cykel, Dessertweekend, Kings Challenge eller Det transformative møde? Nordsjællands største turismesatsning På Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjællands kickoffkonference skulle destinationen starte udviklingsprocessen med det uforløste potentiale i Kongernes Nordsjælland. Sammen med 21

22 Billeder af ildsjæle-oplæg fra kickoff turismeerhvervet skulle projektet produktudvikle turismekoncepter inden for nogle givne temaer. Projektets opgave var at skabe fremtidens Nordsjælland for turister og genskabe den fornødne entusiasme fra erhvervet for at bakke op om destinationens tiltrængte udvikling. Ferie- og oplevelseskoncepterne var afhængige af turismeaktørernes deltagelse. Ingen deltagelse fra erhvervet, ingen koncepter, ingen ruter ingen udvikling. Samtidig havde erhvervet også behov for en samlende enhed, en fødselshjælper, der tænkte på tværs af kommunerne, havde ressourcer og kompetencer til at udvikle både koncepter, ruter og digitale værktøjer. Og teste det hele bagefter. Udgangspunktet for dagen var oplæggene og invitationerne fra ildsjælene, der skulle tiltrække interesserede turismeaktører gennem en større matchmaking-proces. Formålet var, at turismeaktørerne blev en del af et eller flere initiativer og netværk, tilknyttet den enkelte ildsjæle idé, der skulle munde ud i nye ferie- og oplevelsestilbud til turisterne. Derefter sørgede projektet for den bedst kvalificerede facilitering af workshopper, så ildsjæleidéen blev til virkelighed og understøttede de endelige ferie- og oplevelsestilbud ved at give dem og aktørerne mest mulig synlighed vha. kommunikationsværktøjer, der informerer og involverer turisterne. Overordnet set handlede det naturligvis om at gøre destinationen attraktiv og tiltrække flere turister. Fra individuel til sammenhængende Hvordan involveres aktørerne så til at tage mest muligt ejerskab i den konkrete udviklingsproces? Med turismeaktører som ildsjæle for de gode idéer havde projektet et afgørende afsæt til en vellykket proces. Men at skabe spændende og alsidige oplevelser, som overrasker og beriger turisterne, er en udfordring, der konstant kræver nye måder at tænke og samarbejde på. Projektet havde behov for en 22

23 POT ENT IALE Overatning Spisesteder Attraktioner Aktiviteter Planlægning og tematisering af ruter inden for rammerne Web, mobilapp, GPS, Facebook, print, info standere, online-booking, ruteplannere Øget omsætning på primære markeder (DK, SE, NO, DE, UK) Koncepter som lokale aktører kan samarbejde om at udfylde ke de r IDEATION er en kreativ proces, hvor du udvikler, genererer og kommunikerer nye idéer. Spillet er en slags strategisk rollespil, hvor de medvirkende skal på rejse ud i det ukendte for at udføre en mission. På rejsen er der forskellige poster, hvor de vil møde udfordringer, som går ud på at undersøge, udvide og beskrive bestemte idéer. Undervejs vil deltagerne samle partnere, som de skal samarbejde med om at udvikle idéerne. Ved rejsens afslutning vender deltagerne hjem med de oplevelseskoncepter, som er blevet udviklet undervejs. Her er ingen tabere. Kun vindere med nye idéer og inspiration til deres arbejde. Resultatet blev konceptudviklingsspillet Ideation, som projektet i dag har varemærkeregistreret som et produkt inden for kategorierne konsulentbistand, som omhandler ferie og erhvervsturisme, og undervisningsvirksomhed, hvor spillet fungerer som et udvik- ar Der var i den grad behov for nytænkning. Via en større markedsafsøgning fandt projektet frem til, at forandringsbureauet Workz kunne levere den mest kreative og skræddersyede løsning. Workz lever af at hjælpe virksomheder igennem større udviklingsprocesser via spil, men havde ingen erfaring med innovation i turismebranchen. Så der var mange overvejelser i forbindelse med udviklingen af det helt rigtige innovationsværktøj, som skulle favne turismens mange udfordringer. Ifølge Workz var den største udfordring dog, at værktøjet skulle fungere både til den specifikke kickoff konference, men også efterfølgende til en række work shopper med mere konkrete formål. Det kræver en god forestillingsevne både at forestille sig processen som helhed og samtidig forholde sig til, hvordan den enkelte deltager vil opleve de forskellige skridt i forløbet. Sidst men ikke mindst skulle rammerne leve op til standarterne for et EU-projekt. M gs n er ri øj fø kt ds ær ke v ar M du te u /r pt ce on /k a m Te r/ re rk dø æ n tv ra ne ve s le lse ds e ol lev dh op kt ro sp se el ev pl In O udviklingsproces og et innovationsværktøj, der kunne understøtte strategien om at skabe en kreativ og dynamisk arbejdsproces ved at samle aktører på tværs af kommunegrænser og brancher, samtidig med at det skulle skabe udvikling, innovation og fremdrift. 23

24 POSTERNE UDFORDREDE NE PÅ Pitch lingsværktøj til workshopper. I praksis betød det, at selve kickoffkonferencen efter matchmakingen af ildsjæle og aktører blev en slags orienteringsløb med poster, der hver især sikrede fremdrift for udviklingsprocessen på de enkelte ildsjæles koncepter. Målgrupper Touch points Brandhistorie Illustration Tid og sted Samarbejdspartnere Succesmål Næste skridt Snorkelstier, Hemmelige stier og fyrtårne og Mit slot, mit fristed var bare nogle af idéerne, der var at arbejde videre med. Knapt 200 lokale turismeaktører deltog. Ved dagens udgang var ildsjæleidéerne blevet til 10 koncepter, der alle havde vakt interesse hos deltagerne, som i løbet af dagen blev engageret i udviklingsprocessen. Destination Kongernes Nordsjællands projektledere for oplevelses- og mødeudvikling havde nu til opgave at videreudvikle idéerne til færdige ferie- og mødekoncepter. Konceptudvikling i workshopper Kort efter kickoff blev udviklingsarbejdet for alvor skudt i gang med hele syv workshopper, hvor netværksgrupperne mødtes for første gang. Projektets første workshop var Kærlighed på cykel med Dansk Cyklistforbund i spidsen. Sammen med projektet fik de idéen til at lave en anderledes oplevelsesrute inden for cykling, fordi efterspørgsel på nye ferieformer på cykel er stor, og Nordsjælland ifølge forbundet er en meget romantisk destination, der kunne blive verdens bedste cykeldestination for korte ture. Interessen for at deltage i arbejdet med at opfinde nye ruter og mødetyper til fremtidens turister var der lige fra begyndelsen. Og turismeaktørerne tog godt imod den nye måde at samarbejde på. Samtidig gav det branchen et stort ansvar for turismeudviklingen og ejerskab til helt fra start at kunne være med til at præge nye produkter. Repræsentanter for attraktioner, hoteller, mødesteder, 24

25 STEP 2 Valg af tema Test af feriekoncept på nærmarkederne Idégenerering Målgruppebeskrivelse Markedsanalyse/potentiale Konceptbeskrivelse STEP 3 L ancering på web, mobil applikation etc. STEP 4 Presselancering Oplevelsesruter STEP 5 Co-branding logo Feriemanual E tablering af aktørnetværksgruppe Storytelling Deltager aktøren i disse workshopper, vil han både få mulighed for at præge turismen i Nordsjælland fremover, dele viden og få ny viden om rejsetendenser og udviklingsmuligheder, matchmake med andre aktører og være med til på sigt at skabe flere arbejdspladser og større turismeomsætning. Aktøren vil også få synlighed på mobil applikationer, informationsstandere og -skærme til turisterne, fordi han aktivt vælger at indgå i udviklingen af nye ferie- og mødekoncepter. Kortlægning af aktører HVAD FÅR TURISME AKTØREN UD AF DET STEP 1 TIPS OG TRICKS restauranter, detailhandlen, kunstnere og andre turismeinteressenter satte ressourcer af til at komme med deres input til, hvor turisterne fremover skal overnatte, hvad de skal spise, se og opleve på deres ophold i Kongerens Nordsjælland. Der blev talt praktik ned til mindste detalje. Hvordan kommer turisterne rundt? Hvem lapper cyklerne? Hvor skal madkurven leveres? Hvad kan lade sig gøre? Med knappenåle på landkort blev ruterne konkret visualiseret med inspirerende collager. Metoden, Ideation, var den samme som på kickoff. På workshopperne blev det bare langt mere konkret i form af målgrupper, ruter og aktører, der for alvor begyndte at forpligte sig til opgaven med at tiltrække nye turister til destinationen. Det krævede flere workshopper inden for hvert emne at nå frem til de endelige koncepter. POT ENT IALE Billeder af arbejdsproces i workshopper 25

26 WORKSHOPPERNE MUNDEDE UD I 10 FERIE KUNST OG KULTUR AKTIV NATURFERIE GASTRONOMI SPORT OG VELVÆRE MØDER OG EVENTS TILGÆNGELIGT FOR TURISTEN Tanken er, at ingen af de færdige oplevelseskoncepter skal præsenteres for turisterne som traditionelle pakkerejser. Gæsten sammensætter selv opholdet efter egne interesser. En personlig, elektronisk guide giver inspiration og hjælp til at tilrettelægge turistens egen rute. Guiden kan både bruges fra egen PC og fra en mobilapplikation. Oplevelsesruterne kan bestilles via hjemmesiden. TIPS OG TRICKS 1 Find egnet ildsjæl med gode idéer inden for et eller flere temaer. 2 Inviter til konceptuel workshop. 3 Matchmake med aktører på tværs af brancher og kommunegrænser. 4 Brug Ideation-værktøjet til at udvikle oplevelsesindhold og ruter sammen med de andre aktører. 5 Udarbejd storytellingmanual til hvert koncept med klar oplevelsesprofil. 6 Kortlæg og list ruterne inden for konceptet. 7 Kommuniker og synliggør feriekoncepterne. 8 Test feriekoncepterne på nærmarkederne. 9 Udvikl digitale platforme, der gør det nemt, let tilgængeligt, synligt og bookbart for gæsterne. 10 Lav co-brand og pay-off til de respektive koncepter. 11 Vælg 10 egnede billeder, der illustrerer konceptet. 12 Lav en top 10-liste pr. rute. 13 Alt oversættes til engelsk og tysk. 26

27 KONCEPTMANUALERNE RUMMER I alt mødtes 265 aktører i netværk fordelt på 36 workshopper drevet af Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjællands projektledere. DIGITALT BILAG Konceptmanual: Langs Den Danske Riviera POT ENT IALE DIGITALT BILAG Konceptmanual: Sensommerdage Konceptbeskrivelse Pitchen/storytelling Ruteforslag Hvert enkelt ferie- og mødekoncept fik sin egen storytelling og manual. Tanken med manualerne er, at de ikke bare skal fungere som et arbejdsredskab for projektlederne, men også være den guideline turismeaktørerne skal hente inspiration i, når de skal formidle oplevelserne videre til deres gæster. Samtidig indeholder manualen også en erklæring om fælles forventningsafstemning til samarbejdet destinationen og turismeaktøren imellem; hvad får aktøren ud af det, og hvad forpligter begge parter sig til. Synlighed via digitale medier Konceptet som fortælling Synlighed via andre kanaler Fordele og forpligtelser Samarbejdsaftale om konceptet Samarbejdsaftale om bestilling. Manualen er også den introduktion, nye interesserede aktører får til koncepterne og de retningslinjer, de forpligter sig til at samarbejde om i formidlingen til og modtagelsen af turisten. På den måde får turisten en ensartet oplevelse af de enkelte koncepter. Det Transformative Møde Mens oplevelseskoncepterne var under udvikling, blev der sideløbende arbejdet på et mødekoncept. En ny mødestil skulle inspirere erhvervslivet til nytænkning. Ligesom oplevelseskoncepterne havde deres egne ildsjæle, skulle mødekonceptet også have sin. Den Magiske Have lå ligefor med sin i forvejen meget alternative måde at tænke møder ind i nye rammer på. Meditationshuler, hængebroer, vandfald og vindmøller. Mange af Den Magiske Haves gæster fra erhvervslivet havde allerede oplevet, hvordan ro, natur og ændrede omgivelser hjalp dem til at se nye muligheder 27

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Resultat og retning 2013-2014

Resultat og retning 2013-2014 Resultat og retning 2013-2014 #tivoli #odense #aarhus #sharingcph #skagen #legoland #bornholm #visitdenmark Indhold Resultater 3 Formandens beretning 4 Turismen er vigtig for Danmark 6 Kort om VisitDenmark

Læs mere

Danmarks Nye Turisme

Danmarks Nye Turisme Danmarks Nye Turisme Oplæg til vækststrategi for dansk turisme Danske Regioner Regionale turismeselskaber Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden VisitNordjylland

Læs mere

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Udgivet af: Region Midtjylland, April 2013 1. oplag: 200 Grafisk bearbejdning: Grafisk Service

Læs mere

Turismestrategi mod 2020

Turismestrategi mod 2020 Turismestrategi mod 2020 Forfatter: Nordfyns Kommune/Nordfyns Turistforening Revideret den 20. januar 2015 Dokument nr. Sags nr. Indhold Forord... 2 Fakta om turisme på Nordfyn... 4 Strategien i hovedtræk...

Læs mere

Resultat og retning 2011-2012

Resultat og retning 2011-2012 Resultat og retning 2011-2012 VisitDenmark VisitDenmark er den eneste organisation, der markedsfører hele Danmark som destination for ferie- og mødeturister i udlandet. Introduktion 4: Resultater 2011

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 INDHOLD SAMMENFATNING... 7 DANSK TURISME OG OPLEVELSESØKONOMI I DAG... 10 DANSK TURISME

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere

Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020

Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020 Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020 Udarbejdet af KvistgaardConsulting og Hird&Ko, december 2013 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Grundlag og udfordringer 5 2.1. Grundlag 5

Læs mere

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Resume December 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Læs mere

GUIDE TIL OPLEVELSES- BASERET EVENT- UDVIKLING

GUIDE TIL OPLEVELSES- BASERET EVENT- UDVIKLING GUIDE TIL OPLEVELSES- BASERET EVENT- UDVIKLING EVENTGÆSTEN I CENTRUM FOR EVENTARRANGØRER, TURISTAKTØRER OG DESTINATIONER 1. oplag. Oktober 2014 Udgivet af EVINN - Eventbaseret Innovation Eventgæstundersøgelsen

Læs mere

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 FORRETNINGSMODELLER I DANSK KYSTTURISME Undersøgelsen er del af projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme ERDFK-12-0030 Forsidefoto: Ole Akhøj, VisitDenmark Mediacenter

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Strategi for international profilering og positionering af Norden DET NORDISKE PERSPEKTIV

Strategi for international profilering og positionering af Norden DET NORDISKE PERSPEKTIV Strategi for international profilering og positionering af Norden 2015 2018 DET NORDISKE PERSPEKTIV Strategi for international profilering og positionering af Norden i 2015 2018 ISBN 978-92-893-3930-8

Læs mere

Målgruppeanalyse for Energisafari Et testprojekt i RETHINK Kulturturisme 2014-regi

Målgruppeanalyse for Energisafari Et testprojekt i RETHINK Kulturturisme 2014-regi Målgruppeanalyse for Energisafari Et testprojekt i RETHINK Kulturturisme 2014-regi Projektet er medfinansieret af EU s Socialfond Indledning... 3 Målgruppe A... 4 Generelt om målgruppen... 4 Volumen...

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Det bliver. samme igen. Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt

Det bliver. samme igen. Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt Det bliver aldrig det samme igen Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt 3 University College Sjælland University College Sjælland er professionshøjskolen

Læs mere

DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN

DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN POTENTIALEPLAN FOR NIVÅ - BØRNEFAMILIERNES BADEBY AB SO LUTLA NDS KAB HUMLEBÆK-NIVÅ HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Lærerseminar 2015 Digitale ressourcer og pædagogik. Vi opfordrer til, at man tilmelder sig Facebook gruppen: Nr. 64 > JuNI > 2015

Lærerseminar 2015 Digitale ressourcer og pædagogik. Vi opfordrer til, at man tilmelder sig Facebook gruppen: Nr. 64 > JuNI > 2015 Nr. 64 > JuNI > 2015 På DAnsK som AnDEtsPROg FOR VOKsnE Leder side 02 Danskuddannelser til voksne udlændinge en evaluering side 03 Evas rapport om danskuddannelserne er et godt redskab side 03 Fornyet

Læs mere

Gæster ved turistservice og deres behov Rapport til Dansk Turismefremme

Gæster ved turistservice og deres behov Rapport til Dansk Turismefremme Gæster ved turistservice og deres behov Rapport til Dansk Turismefremme Anne-Mette Hjalager Advance/1 Incuba Science Park Åbogade 15 DK-8200 Aarhus C hjalager@advance1.dk www.advance1.dk 8734 5555 8734

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Formidlingsstrategi Det Sydfynske Øhav

Formidlingsstrategi Det Sydfynske Øhav Formidlingsstrategi for Det Sydfynske Øhav Fortællingen om Det Sydfynske Øhav fra velbevaret hemmelighed til national stolthed Naturturisme I/S - ejet af Svendborg, Faaborg Midtfyn, Langeland og Ærø Kommune

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

de små skridts metode

de små skridts metode de små skridts metode et stort skridt i den sociale indsats Landsforeningen af VæreSteder De små skridts metode de små skridts metode Udgivet af Landsforeningen af VæreSteder et stort skridt i den sociale

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere