POT ENT IALE DESTINATIONSUDVIKLING I PRAKSIS. Hvidbog med udgangspunkt i EU-vækstprojektet Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjælland POTENTIALE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "POT ENT IALE DESTINATIONSUDVIKLING I PRAKSIS. Hvidbog med udgangspunkt i EU-vækstprojektet Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjælland POTENTIALE"

Transkript

1 I PRAKSIS DESTINATIONSUDVIKLING Hvidbog med udgangspunkt i EU-vækstprojektet Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjælland POT ENT IALE

2 DIGITALE BILAG Dette ikon viser, at der er links til digitale bilag og uddybende materiale, du kan hente online. DESTINATIONSUDVIKLING I PRAKSIS VisitNordsjælland, EU-vækstprojektet Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjælland Mørdrupvej 15, 2. sal, DK-3060 Espergærde, Tlf. (+45) , Redaktør: Camilla Kjærsgaard Redaktion: Birgitte Bergman, Søren Damstrup, Christina Jozefa Jensen, Dorte Kiilerich og Camilla Kjærsgaard Korrektur: Bente Hoffmann, Webredaktricen Design og produktion: Sebastian Sejer & Co A/S 1. oplag, oktober 2013, trykt i 500 eksemplarer

3 POT ENT IALE for destinationsudvikling af projektet Ferie- og mødekoncepter Strategi og brand Digitale platforme Projektets opmærksomhed i medierne Projektets forankring i 2014 og fremefter 3

4 FORORD 2 IDÉER WORKSHOPPER 4 5 REALISERING MÅL 4 3 KONCEP TUALISERING KONKRETISERING DESTINATIONSUDVIKLING I PRAKSIS Nogle af de store spørgsmål, der melder sig inden for turismen i disse år, er, hvordan vi sikrer os, at Danmark fortsat tiltrækker købestærke turister, og hvordan destinationerne kan blive ved med at udvikle sig, så de holder trit med omkringliggende konkurrenter fra nabolandene. Der er ingen tvivl om, at nøglen til svarene ligger i evnen, viljen og lysten til at samarbejde. Samarbejdet mellem de lokale turismeaktører, kommuner og destinationer. Kongernes Nordsjælland var et geografisk område, der i turismemæssig forstand var underudviklet og usynligt. Et tæt samarbejde mellem Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød Kommune, Wonderful Copenhagen og Region Hovedstaden førte til EU-projektet Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjælland. Et projekt, der har formået at samle og pulje alle ressourcer i en og samme strategiske retning og skabe en egentlig destination med en klar profil, konkrete møde- og oplevelseskoncepter og digitale værktøjer, der i den grad gør, at Kongernes Nordsjælland nu er klædt på til at møde og præge fremtiden. Denne hvidbog er et udtryk for, hvordan det kan gøres i praksis. Et bud til andre destinationsudviklere på, hvordan standarden generelt kan hæves, hvilke veje og udviklingstrin, der giver mening og størst effekt. Vores udvikling fra potentiale og idéer til konkrete, reelle koncepter, der digitalt kommunikeres til omverdenen, danner grundlag for strukturen i denne hvidbog. Hvidbogen beskriver, hvordan projektet har arbejdet, underbygget af konkrete eksempler, digitale bilag og overskuelige opsummeringer. Med Destinationsudvikling i praksis giver projektet sit bud på, hvad der skal til for ikke bare at skabe en destination og få den på niveau med de danske konkurrenter. Med projektet er det også lykkes at gøre Nordsjælland konkurrencedygtig i forhold til nærmarkederne ved at give destinationen et godt digitalt skub ind i fremtiden, gøre ferieoplevelser og møder tilgængelige og bookbare og få lokale turismeaktører til at samarbejde og forstå vigtigheden af, hvad deres engagement betyder ikke bare for turismeerhvervet, men også for destinationens økonomiske og beskæftigelsesmæssige fremtid.

5 POT ENT IALE

6 MOTIVERET TIL UDVIKLING Med Region Hovedstaden i spidsen oplevede det meste af Danmark en pæn vækst i turismeovernatninger i perioden En vækst på næsten 5 procent var hovedstadsregionen ansvarlig for, mens de nordsjællandske kommuner isoleret set kun havde en vækst på knapt 1/2 procent. Wonderful Copenhagen undrede sig. Hvorfor trak de nordsjællandske kommuner ned i det samlede overnatningsregnskab? I en årrække havde Nordsjælland, hvad turisme angik, udviklet sig langsommere end resten af Danmark. Der var masser af attraktive produkter og oplevelser, men ikke nogen klar oplevelsesprofil. Oplevelserne var ikke samlet i let tilgængelige tilbud, der gjorde det nemt for turisten at sammensætte sit eget program. Turismeprodukterne blev udviklet, præsenteret og markedsført spredt og ustruktureret, fordi Nordsjællands kommuner, turismeaktører og udbydere ikke havde tradition for samarbejde. Den uklare profil skyldtes også, at destinationen ikke havde nogen overordnet fortælling og et svagt og spredt modtageapparat med begrænsede ressourcer. Det var usammenhængende, utidssvarende og brugte ikke de digitale værktøjer, der er et altafgørende konkurrence- og oplevelsesparameter for turisme- og oplevelseserhvervet i dag. Samtidig blev modtagelsen af turister håndteret sporadisk og uensartet af Nordsjælland-kommunerne, hvilket også resulterede i en uklar oplevelsesprofil. Det samme var gældende for turismemarkedsføringen. Den var ukoordineret og ineffektiv, primært fordi den var struktureret efter kommunegrænser. Der var for alvor behov for udvikling af nye temaer og oplevelsesruter med udgangspunkt i turisternes nyeste interesser og motiver på tværs af kommunerne. Et kærkomment initiativ var også VisitDenmarks nationale fokus på strategisk udvikling af stærke destinationer i dansk turisme ( ). Det bidrog også til Nordsjællands udvikling bl.a. ved 6

7 POT ENT IALE DRØMMEN Kongernes Nordsjælland kendt af mange og et foretrukket fristed med plads til livskvalitet og livsglæde. MISSION Vi vil udvikle Kongernes Nordsjælland til en af Skandinaviens mest attrak tive og book bare oplevelsesdestinationer. VISION Sammen med vores partnere til byder vi bookbare og unikke oplevelses tilbud, der øger livskvaliteten og livsglæden hos vores gæster fra Danmark og landene omkring. at tilføre Wonderful Copenhagen midler, så de i 2008 kunne lave en stor analyse om Helårsturisme i Nordsjælland Samfundsmæssig og markedsmæssig potentiale. Tendensen var ikke til at tage fejl af. Oplevelsesøkonomien i Nordsjælland havde et uforløst potentiale, der kunne realiseres med en strategisk og ambitiøs satsning. En målrettet indsats, som kunne vende en forventet negativ årlig vækst til plus 1 procent i perioden 2012 til 2018 en samlet meromsætning på mere end 1,7 mia. kr. Analysen dannede grundlag for en EU-ansøgning om finansiering til at udvikle Nordsjælland til en egentlig destination, et attraktivt og synligt turistmål for en bred vifte af målgrupper. Tanken var, at det skulle ske gennem udvikling og gennemførelse af tværkommunale aktiviteter, netværk og produkter, der samlede og styrkede det nordsjællandske oplevelsesudbud og skærpede synliggørelsen af det. Derudover skulle projektet samle Nordsjællands mange turismeaktører i tematiserede oplevelsesspor, styrke 7

8 DESTINATIONSUDVIKLING AF KONGERNES NORDSJÆLLAND HAR... en styregruppe, der repræsenterer investorerne i projektet. Deres opgave er at følge projektets indsatsområder og tiltag tæt, følge op på budget og planer samt bidrage med sparring og vejledning til sekretariatet en følgegruppe, der udelukkende består af aktører i oplevelsesøkonomien, som tænker på tværs af geografi, brancher og aktører. Følgegruppen er reference- og høringsgruppe, som skal råde og vejlede sekretariatet undervejs i de tre år, projektet varer. kvalitetssikring i form af Teknologisk Institut og Erhvervsstyrelsen. EU-MIDLERNE SKULLE GÅ TIL AT udvikle digitale kommunikationsplatforme styrke formidlings- og modtageapparat bl.a. med implementering af ny teknologi i Nordsjællands turistservice formulere fortællinger og udvikle tematiserede oplevelsesspor i Nordsjælland. Temaerne, projektet blev født med, var: aktiv natur, gastronomi, kunst- og kultur, sport og forkælelse, møder og events og krydstogtturisme. 8 den teknologiske formidling og udvikle en fremtidssikret digital platform. Overordnet set var målsætningen naturligvis at realisere det betydelige besøgs- og vækstpotentiale, der lå i Nordsjælland. Ansøgningen, der blev indsendt af kommunerne Fredensborg, Gribskov, Helsingør og Hillerød, Region Hovedstaden, VisitNordsjælland og Wonderful Copenhagen, blev godkendt af Hovedstadens Vækstforum i december Halsnæs Kommune kom med fra Destinationsudvikling i Nordsjælland nu en realitet Siden 2010 har et samlet VisitNordsjælland taget sig af turisterne og samarbejdet kommunerne imellem om at samle midler til markedsføring. Men da den fælles EU-ansøgning om midler til at udvikle turismen endelig var i hus, var det en yderligere anerkendelse af, at arbejdet som én destination var vejen frem. Meget motiverende, men også forpligtende pludselig at have ressourcer til at kunne udvikle og tænke fremad. Der var nu 21 mio. kr. til at løfte destinationen. Tre år til at gøre Nordsjælland til et attraktivt og synligt turistmål for både danske og internationale turister. På vegne af VisitNordsjælland-kommunerne stod Wonderful Copenhagen for projektansøgningen. Projektet skulle gennem føres af et projektsekretariat i VisitNordsjælland i tæt samarbejde med Wonderful Copenhagen, der også skulle varetage administrationen. En organisation blev dannet som et internt projekt sekretariat i et tæt dagligt samarbejde med DMO en (Destination Management Organisation) Visit Nordsjælland. Derudover blev der nedsat en styregruppe med repræsentanter fra de fem Visit-

9 Projektkoordinator /-assistent Økonomi og opfølgning PROJEKT SEKRETARIAT DATABASE, MOBIL APP, INFOSTANDER, WEB, GPS OSV. Koncept- og teknologiudvikling Koncept- og netværksudvikling Kommunikations platform MØDER OG BUSINESS-EVENTS STRATEGI, BRANDBOOK, SPLATFORM Koncept- og netværksudvikling KUNST OG KULTUR, GASTRONOMI, SPORT OG VELVÆRE, KRYDSTOGT, AKTIV NATURFERIE Kommunikation POT ENT IALE Analyser & evaluering Det er den følelse, oplevelser i Nordsjælland skal give. Det er her, man tager hen, ud, op, væk og til, når der skal skrues op for livsgnisten, og energien skal rulle i kroppen. Det er her, du søger spænding, skønhed, udfordringer, forkælelse og nye oplevelser, der kan adsprede sjælen Og om man er konge, kunstner eller it-konsulent. Om man går på jagt, maler eller spiller golf. Om man er til heste- eller cykelsadler pensel eller tastatur drikker vin eller vand. Så er en ting sikker: Livet leves lidt ekstra godt i Kongernes Nordsjælland! og aktivere kroppen. Det er et fristed med plads til at leve livet lidt ekstra godt plads til glæde og kreativitet. Dette søgte de gamle danske konger, når de var mætte af deres offentlige pligter, når de ville øge deres livskvalitet og mærke glæden ved livet og bordets glæder. Og nu gør det moderne menneske det også, når det har brug for nye impulser i og til en god hverdag. Alle har prøvet det og vi kender fornemmelsen: De dage hvor du virkelig føler, at du lever. Hvor livet ikke alene handler om at trække vejret, spise og gå på arbejde, men hvor alle sanserne er vakt, hvor energien strømmer, og du mærker blodet rulle i årerne. Dage, hvor alle oplevelser står skarpere, og du midt mellem nydelse og aktivitet kan strække dig og sige Det er nu jeg lever livet. FORTÆLLINGEN OM DET MODERNE KONGERNES NORDSJÆLLAND 9

10 TIPS OG TRICKS Kig på de seneste fem års overnatningstal. Sammenhold det med destinationens potentiale. Søg penge til en markedsanalyse, eller forsøg evt. at engagere studerende fra en af landets turismeuddannelser til at foretage en. Find frem til destinationens unikke DNA. Hvad kan vi, som de andre ikke kan? Det er det, turismen på jeres destination skal overleve på. Nordsjælland-kommuner og en følgegruppe med toneangivende aktører. Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjælland var en realitet. Fra historisk fundament til destinationens DNA Hvad er så den unikke historie om Nordsjælland, der skal kendetegne destinationen fremover? Nordsjælland har strand, kyst og hav. Skønne havnebyer og købstæder. Det er der også andre danske destinationer, der har. Nordsjælland har naturoplevelser og gode overnatningsmuligheder lige fra hotel over sommerhus til camping. Det er heller ikke unikt. Men hvad har og hvad kan Nordsjælland som ingen andre danske destinationer? Med andre ord, hvad er destinationens DNA? Svaret skal findes i destinationens historie. Allerede helt tilbage i middelalderen blev de første slotte opført i Nordsjælland, men fra 1500-tallet var Nordsjælland anerkendt som de danske kongers rekreative område. Selvom kongerne havde deres residens i København, søgte de nordpå, når de holdt fri. Her var der fokus på kreativitet, velvære, natur og fritid. I Københavns grønne forhave kunne kongerne slappe af og nyde livet. Men det lå bestemt ikke i kortene dengang, at især Frederik IIs passion for jagt og hans stræben efter at skabe en vildtbane uden lige i de nordsjællandske skove, senere kom til at betyde en velbevaret skov og natur. Et område, der i dag både geografisk og kulturelt er én destination og forhåbentlig også snart bliver betegnelsen for en kommende nationalpark. Det er Nordsjællands særegne natur- og kulturarv, hvis autenticitet er uden sammenligning i dansk turisme i en sådan grad, at der er tale om en verdensnaturarv. På den bygger VisitNordsjælland nu også sin moderne fortælling om Kongernes Nordsjælland. Både før og nu er det de royales fristed. I dag er det også turisternes fristed. 10

11 MODERNE POT ENT IALE KULTURELLE NATURLIGE HISTORISKE STYRKEPOSITIONER 11

12 12

13 FOR ANK RING

14 MISSIONEN Sammen med vores partnere tilbyder vi bookbare og unikke oplevelsestilbud, der øger livskvaliteten og livsglæden hos vores gæster fra Danmark og landene omkring. Destinationsudviklingsprojektet er en del af strategien Mere for flere, der har været rammen for turismeudviklingsarbejdet i Kongernes Nordsjælland Projektet er samtidig også et selvstændigt indsatsområde i strategien for at øge gennemslags-, sammenhængs- og attraktionskraften og et supplement til VisitNordsjælland som Nordsjællands DMO. Forankringen af EU-projektet har derfor været strategisk vigtig og består af: Projektpartnere: Helsingør, Gribskov, Fredensborg, Hillerød og Halsnæs (2012) kommuner, Wonderful Copenhagen, VisitNordsjælland og Region Hovedstaden. Projektejer- og administrator: Wonderful Copenhagen. Projektsekretariat: Projektansatte medarbejdere i Wonderful Copenhagen med fysisk placering i sekretariatet hos VisitNordsjælland. Projektledelsen: Direktøren hos VisitNordsjælland sikrer sammenhængskraften med destinationens øvrige turismearbejde. Projektets styregruppe: Ledende embedsmænd fra de fem ejerkommuner og formanden fra Wonderful Copenhagen. Projektets følgegruppe: Toneangivende erhvervsaktører fra de fem ejerkommuner på tværs af turismebranchen. Projektets interne arbejdsgrupper: En koordinerende indsats mellem projektets projektledere, DMO og VisitNordsjællands projektledere. 14

15 POT ENT IALE PROJEKTPERIODE EU-vækstprojekterne Destinations- og kompetenceudvikling af Kongernes Nordsjælland (supplement til driften) TEMA 2 TEMA 3 MODTAGE APPARAT KOMMUNIKA TIONSPLATFORM Øge attraktions kraften Øge sammen hængskraften Øge gennemslags kraften TEMA 1 OPLEVELSES PROFIL ETABLERET 2009 Basis DMO en VisitNordsjælland TEMA 2 TEMA 3 OPLEVELSES PROFIL MODTAGE APPARAT MARKEDSFØRINGSPLATFORM Øge attraktions kraften Øge sammen hængskraften Øge gennemslags kraften TEMA 1 Et EU-finansieret, tidsbegrænset udviklingsprojekt anbefales som supplement til en fremtidssikret DMO. Det skal være en strategisk DMO, som skal forankre og implementere projektets resultater og sikre, at de også føres kommercielt ud i livet. Oplevelseskoncepter og digitale værktøjer, som projektet har udviklet sammen med erhvervslivet, forankres i netværk. TIPS OG TRICKS 1 Projektejer er formand for styregruppen. 2 Projektledelsen har en stærk forankring i såvel projektet som i DMO en. 3 Projektpartnerne er repræsenteret i styregruppen. 4 Erhvervsaktører inddrages aktivt i følgegruppen. 5 Tæt samarbejde med det regionale turismeudviklingsselskab Wonderful Copenhagen om analyser, evaluering, administration og afrapportering. 6 Tæt samarbejde med den internationale markedsføringsorganisation VisitDenmark om tendenser, potentialer, test og vurdering af attraktionskraften. 15

16 Eksempler på forankring mellem EU-projektsekretariatet i VisitNordsjælland og DMO VisitNordsjælland Hjemmeside for projektet oprettes i visitnordsjaelland.com regi men med et helt eget univers. Nyhedsbrevsskabelon og -database oprettes i VisitNordsjællands regi men med helt egen database og eget design. Informationsstandere, app og online-booking bygger på VisitNordsjællands aftale med VisitDenmark om brug af GuideDanmark-databasen. Oplevelseskoncepter formidles online på visitnordsjaelland.com men i et helt eget univers. Mødekoncepter formidles online på visitnordsjaelland.com men i et helt eget univers. Visuel og grafisk linje bygger videre på VisitNordsjællands brand for destinationen, Kongernes Nordsjælland. Mobil-app Brandbook 16 Nyhedsbreve

17 POT ENT IALE Infostander EU MICE-website Bookingløsning Konceptpræsentationer 17

18 18

19 KON CEP TER

20 METODE OG PROCES EN ILDSJÆL ER At være ildsjæl handler om at have en konkret idé, et produkt eller en virksomhed, du kan se vil vokse i sammenhæng med andre. Du brænder for at give turisterne en ny oplevelse, hvor din idé eller dit produkt er en del af den oplevelse, men hvor den bliver til noget helt særligt, hvis den kobles med noget mere. Det kunne f.eks. være oplevelser på vandet, gastronomi eller kunst. Du behøver ikke at have den færdige idé, da projektet sammen med dig vil forme og arbejde med din idé i en større sammenhæng. Men det kræver, at du selv har engagementet og kan se pointen i at udvikle ideen sammen med andre for at skabe forretning til alle. Projektet arbejder med at gøre ideen til en konceptbeskrivelse med pitch og oplevelsesruter, som bliver let tilgængelige, synlige og bookbare for turisten på infostandere, via applikationer, på hjemmesider og via bookingsværktøjer. 20 Som en af de første og største udfordringer skulle Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjælland udvikle unikke ferieoplevelser og mødekoncepter. Konkurrencen om turisterne kræver, at erhvervet går nye veje. Turisterne vil gerne på tematiserede ferier; de vil have sport og velvære, gastronomi, krydstogt, kunst og kultur. Efterspørgslen stiger efter oplevelser, der kombinerer temaer og produkter på nye måder til levedygtige koncepter. Koncepter, der gør, at turisterne fortæller deres venner om det og ikke kan lade være med at komme igen. Det vil ikke bare gavne turismen, men også resten af erhvervet. For at skabe ejerskab fra turismeerhvervet fra projektets start var nøgleordet involvering. Projektet søgte derfor gode idéer til at udvikle oplevelseskoncepter med nyt indhold. Lokale ildsjæle, der brændte for egne og andres idéer med oplevelsespotentiale. Temaerne var som sagt defineret på forhånd (se side 8). Men den store udfordring lå i, at koncepterne skulle udvikles på tværs af kommunegrænser, brancher og idéer. Via hjemmesiden, nyhedsbrevet og pressen søgte projektet efter ildsjæle med bæredygtige idéer til oplevelses- og mødekoncepter. I EU-projektet var det frit for alle og gratis at deltage. Det eneste, det krævede af de turismeaktører, der meldte sig, var deres engagement og egne ressourcer. Mange turismeaktører bød ind med gode idéer. De kunne se pointen i, at det på sigt ville give dem selv mere forretning, hvis

21 POT ENT IALE Kickoffkonference Modne individuelle idéer fra ildsjæle Ideationworkshopper Feriekoncept Feriekoncept Feriekoncept Feriekoncept Feriekoncept de bidrog til at udvikle møde- og oplevelseskoncepter, de selv indgik i. I samarbejde fandt turismeaktørerne og projektet frem til de mest bæredygtige idéer, der alle lå inden for de definerede temaer. Idéerne kom fra ildsjæle, som blev frontløbere for hver deres oplevelses- eller mødekoncept. Og alle indvilligede i at deltage på projektets kickoff-konference og på bedste Speakers Corner-manér fremlægge deres idéer for resten af det lokale turismeerhverv og projektets investorer. Tanken var så, at restaurant- og hotelejere, cykeludlejere, slotsforvaltere, kanoudlejere m.fl. skulle tilslutte sig det koncept, de så størst potentiale i at deltage i. Var det eksempelvis Kærlighed på cykel, Dessertweekend, Kings Challenge eller Det transformative møde? Nordsjællands største turismesatsning På Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjællands kickoffkonference skulle destinationen starte udviklingsprocessen med det uforløste potentiale i Kongernes Nordsjælland. Sammen med 21

22 Billeder af ildsjæle-oplæg fra kickoff turismeerhvervet skulle projektet produktudvikle turismekoncepter inden for nogle givne temaer. Projektets opgave var at skabe fremtidens Nordsjælland for turister og genskabe den fornødne entusiasme fra erhvervet for at bakke op om destinationens tiltrængte udvikling. Ferie- og oplevelseskoncepterne var afhængige af turismeaktørernes deltagelse. Ingen deltagelse fra erhvervet, ingen koncepter, ingen ruter ingen udvikling. Samtidig havde erhvervet også behov for en samlende enhed, en fødselshjælper, der tænkte på tværs af kommunerne, havde ressourcer og kompetencer til at udvikle både koncepter, ruter og digitale værktøjer. Og teste det hele bagefter. Udgangspunktet for dagen var oplæggene og invitationerne fra ildsjælene, der skulle tiltrække interesserede turismeaktører gennem en større matchmaking-proces. Formålet var, at turismeaktørerne blev en del af et eller flere initiativer og netværk, tilknyttet den enkelte ildsjæle idé, der skulle munde ud i nye ferie- og oplevelsestilbud til turisterne. Derefter sørgede projektet for den bedst kvalificerede facilitering af workshopper, så ildsjæleidéen blev til virkelighed og understøttede de endelige ferie- og oplevelsestilbud ved at give dem og aktørerne mest mulig synlighed vha. kommunikationsværktøjer, der informerer og involverer turisterne. Overordnet set handlede det naturligvis om at gøre destinationen attraktiv og tiltrække flere turister. Fra individuel til sammenhængende Hvordan involveres aktørerne så til at tage mest muligt ejerskab i den konkrete udviklingsproces? Med turismeaktører som ildsjæle for de gode idéer havde projektet et afgørende afsæt til en vellykket proces. Men at skabe spændende og alsidige oplevelser, som overrasker og beriger turisterne, er en udfordring, der konstant kræver nye måder at tænke og samarbejde på. Projektet havde behov for en 22

23 POT ENT IALE Overatning Spisesteder Attraktioner Aktiviteter Planlægning og tematisering af ruter inden for rammerne Web, mobilapp, GPS, Facebook, print, info standere, online-booking, ruteplannere Øget omsætning på primære markeder (DK, SE, NO, DE, UK) Koncepter som lokale aktører kan samarbejde om at udfylde ke de r IDEATION er en kreativ proces, hvor du udvikler, genererer og kommunikerer nye idéer. Spillet er en slags strategisk rollespil, hvor de medvirkende skal på rejse ud i det ukendte for at udføre en mission. På rejsen er der forskellige poster, hvor de vil møde udfordringer, som går ud på at undersøge, udvide og beskrive bestemte idéer. Undervejs vil deltagerne samle partnere, som de skal samarbejde med om at udvikle idéerne. Ved rejsens afslutning vender deltagerne hjem med de oplevelseskoncepter, som er blevet udviklet undervejs. Her er ingen tabere. Kun vindere med nye idéer og inspiration til deres arbejde. Resultatet blev konceptudviklingsspillet Ideation, som projektet i dag har varemærkeregistreret som et produkt inden for kategorierne konsulentbistand, som omhandler ferie og erhvervsturisme, og undervisningsvirksomhed, hvor spillet fungerer som et udvik- ar Der var i den grad behov for nytænkning. Via en større markedsafsøgning fandt projektet frem til, at forandringsbureauet Workz kunne levere den mest kreative og skræddersyede løsning. Workz lever af at hjælpe virksomheder igennem større udviklingsprocesser via spil, men havde ingen erfaring med innovation i turismebranchen. Så der var mange overvejelser i forbindelse med udviklingen af det helt rigtige innovationsværktøj, som skulle favne turismens mange udfordringer. Ifølge Workz var den største udfordring dog, at værktøjet skulle fungere både til den specifikke kickoff konference, men også efterfølgende til en række work shopper med mere konkrete formål. Det kræver en god forestillingsevne både at forestille sig processen som helhed og samtidig forholde sig til, hvordan den enkelte deltager vil opleve de forskellige skridt i forløbet. Sidst men ikke mindst skulle rammerne leve op til standarterne for et EU-projekt. M gs n er ri øj fø kt ds ær ke v ar M du te u /r pt ce on /k a m Te r/ re rk dø æ n tv ra ne ve s le lse ds e ol lev dh op kt ro sp se el ev pl In O udviklingsproces og et innovationsværktøj, der kunne understøtte strategien om at skabe en kreativ og dynamisk arbejdsproces ved at samle aktører på tværs af kommunegrænser og brancher, samtidig med at det skulle skabe udvikling, innovation og fremdrift. 23

24 POSTERNE UDFORDREDE NE PÅ Pitch lingsværktøj til workshopper. I praksis betød det, at selve kickoffkonferencen efter matchmakingen af ildsjæle og aktører blev en slags orienteringsløb med poster, der hver især sikrede fremdrift for udviklingsprocessen på de enkelte ildsjæles koncepter. Målgrupper Touch points Brandhistorie Illustration Tid og sted Samarbejdspartnere Succesmål Næste skridt Snorkelstier, Hemmelige stier og fyrtårne og Mit slot, mit fristed var bare nogle af idéerne, der var at arbejde videre med. Knapt 200 lokale turismeaktører deltog. Ved dagens udgang var ildsjæleidéerne blevet til 10 koncepter, der alle havde vakt interesse hos deltagerne, som i løbet af dagen blev engageret i udviklingsprocessen. Destination Kongernes Nordsjællands projektledere for oplevelses- og mødeudvikling havde nu til opgave at videreudvikle idéerne til færdige ferie- og mødekoncepter. Konceptudvikling i workshopper Kort efter kickoff blev udviklingsarbejdet for alvor skudt i gang med hele syv workshopper, hvor netværksgrupperne mødtes for første gang. Projektets første workshop var Kærlighed på cykel med Dansk Cyklistforbund i spidsen. Sammen med projektet fik de idéen til at lave en anderledes oplevelsesrute inden for cykling, fordi efterspørgsel på nye ferieformer på cykel er stor, og Nordsjælland ifølge forbundet er en meget romantisk destination, der kunne blive verdens bedste cykeldestination for korte ture. Interessen for at deltage i arbejdet med at opfinde nye ruter og mødetyper til fremtidens turister var der lige fra begyndelsen. Og turismeaktørerne tog godt imod den nye måde at samarbejde på. Samtidig gav det branchen et stort ansvar for turismeudviklingen og ejerskab til helt fra start at kunne være med til at præge nye produkter. Repræsentanter for attraktioner, hoteller, mødesteder, 24

25 STEP 2 Valg af tema Test af feriekoncept på nærmarkederne Idégenerering Målgruppebeskrivelse Markedsanalyse/potentiale Konceptbeskrivelse STEP 3 L ancering på web, mobil applikation etc. STEP 4 Presselancering Oplevelsesruter STEP 5 Co-branding logo Feriemanual E tablering af aktørnetværksgruppe Storytelling Deltager aktøren i disse workshopper, vil han både få mulighed for at præge turismen i Nordsjælland fremover, dele viden og få ny viden om rejsetendenser og udviklingsmuligheder, matchmake med andre aktører og være med til på sigt at skabe flere arbejdspladser og større turismeomsætning. Aktøren vil også få synlighed på mobil applikationer, informationsstandere og -skærme til turisterne, fordi han aktivt vælger at indgå i udviklingen af nye ferie- og mødekoncepter. Kortlægning af aktører HVAD FÅR TURISME AKTØREN UD AF DET STEP 1 TIPS OG TRICKS restauranter, detailhandlen, kunstnere og andre turismeinteressenter satte ressourcer af til at komme med deres input til, hvor turisterne fremover skal overnatte, hvad de skal spise, se og opleve på deres ophold i Kongerens Nordsjælland. Der blev talt praktik ned til mindste detalje. Hvordan kommer turisterne rundt? Hvem lapper cyklerne? Hvor skal madkurven leveres? Hvad kan lade sig gøre? Med knappenåle på landkort blev ruterne konkret visualiseret med inspirerende collager. Metoden, Ideation, var den samme som på kickoff. På workshopperne blev det bare langt mere konkret i form af målgrupper, ruter og aktører, der for alvor begyndte at forpligte sig til opgaven med at tiltrække nye turister til destinationen. Det krævede flere workshopper inden for hvert emne at nå frem til de endelige koncepter. POT ENT IALE Billeder af arbejdsproces i workshopper 25

26 WORKSHOPPERNE MUNDEDE UD I 10 FERIE KUNST OG KULTUR AKTIV NATURFERIE GASTRONOMI SPORT OG VELVÆRE MØDER OG EVENTS TILGÆNGELIGT FOR TURISTEN Tanken er, at ingen af de færdige oplevelseskoncepter skal præsenteres for turisterne som traditionelle pakkerejser. Gæsten sammensætter selv opholdet efter egne interesser. En personlig, elektronisk guide giver inspiration og hjælp til at tilrettelægge turistens egen rute. Guiden kan både bruges fra egen PC og fra en mobilapplikation. Oplevelsesruterne kan bestilles via hjemmesiden. TIPS OG TRICKS 1 Find egnet ildsjæl med gode idéer inden for et eller flere temaer. 2 Inviter til konceptuel workshop. 3 Matchmake med aktører på tværs af brancher og kommunegrænser. 4 Brug Ideation-værktøjet til at udvikle oplevelsesindhold og ruter sammen med de andre aktører. 5 Udarbejd storytellingmanual til hvert koncept med klar oplevelsesprofil. 6 Kortlæg og list ruterne inden for konceptet. 7 Kommuniker og synliggør feriekoncepterne. 8 Test feriekoncepterne på nærmarkederne. 9 Udvikl digitale platforme, der gør det nemt, let tilgængeligt, synligt og bookbart for gæsterne. 10 Lav co-brand og pay-off til de respektive koncepter. 11 Vælg 10 egnede billeder, der illustrerer konceptet. 12 Lav en top 10-liste pr. rute. 13 Alt oversættes til engelsk og tysk. 26

27 KONCEPTMANUALERNE RUMMER I alt mødtes 265 aktører i netværk fordelt på 36 workshopper drevet af Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjællands projektledere. DIGITALT BILAG Konceptmanual: Langs Den Danske Riviera POT ENT IALE DIGITALT BILAG Konceptmanual: Sensommerdage Konceptbeskrivelse Pitchen/storytelling Ruteforslag Hvert enkelt ferie- og mødekoncept fik sin egen storytelling og manual. Tanken med manualerne er, at de ikke bare skal fungere som et arbejdsredskab for projektlederne, men også være den guideline turismeaktørerne skal hente inspiration i, når de skal formidle oplevelserne videre til deres gæster. Samtidig indeholder manualen også en erklæring om fælles forventningsafstemning til samarbejdet destinationen og turismeaktøren imellem; hvad får aktøren ud af det, og hvad forpligter begge parter sig til. Synlighed via digitale medier Konceptet som fortælling Synlighed via andre kanaler Fordele og forpligtelser Samarbejdsaftale om konceptet Samarbejdsaftale om bestilling. Manualen er også den introduktion, nye interesserede aktører får til koncepterne og de retningslinjer, de forpligter sig til at samarbejde om i formidlingen til og modtagelsen af turisten. På den måde får turisten en ensartet oplevelse af de enkelte koncepter. Det Transformative Møde Mens oplevelseskoncepterne var under udvikling, blev der sideløbende arbejdet på et mødekoncept. En ny mødestil skulle inspirere erhvervslivet til nytænkning. Ligesom oplevelseskoncepterne havde deres egne ildsjæle, skulle mødekonceptet også have sin. Den Magiske Have lå ligefor med sin i forvejen meget alternative måde at tænke møder ind i nye rammer på. Meditationshuler, hængebroer, vandfald og vindmøller. Mange af Den Magiske Haves gæster fra erhvervslivet havde allerede oplevet, hvordan ro, natur og ændrede omgivelser hjalp dem til at se nye muligheder 27

Det Transformative Møde

Det Transformative Møde Konceptbeskrivelse Version 2 Titel Baggrund Det Transformative Møde Fra foråret 2011 og foreløbig tre år fremover er der nu ressourcer til at gøre en ekstra indsats for at udvikle Nordsjælland som rejsemål.

Læs mere

Sammen står vi stærkere!

Sammen står vi stærkere! Sammen står vi stærkere! Bliv en del af vores MICE Netværk Fælles markedsføring af alle erhvervsturisme aktører 2014 Styrken ligger i forskelligheden Bliv partner i MICE Netværket hos VisitNordsjælland

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Kings Challenge. Udvikling af oplevelsesruter i Kongernes Nordsjælland. Konceptbeskrivelse. Version 1

Kings Challenge. Udvikling af oplevelsesruter i Kongernes Nordsjælland. Konceptbeskrivelse. Version 1 Udvikling af oplevelsesruter i Kongernes Nordsjælland Konceptbeskrivelse Kings Challenge Version 1 Baggrund Fra foråret 2011 og foreløbig tre år fremover er der nu ressourcer til at gøre en ekstra indsats

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Kommunikations- og formidlingsstrategi

Kommunikations- og formidlingsstrategi Kommunikations- og formidlingsstrategi For ferie- og mødekoncepter i Kongernes Nordsjælland Oktober 2012 Udgave 1, version 6 i planen Introduktion til strategien Interessenter Udfordringer i brandudviklingen

Læs mere

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 Det strategiske fundament for VisitSilkeborg VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 er udarbejdet af: VisitSilkeborg info@silkeborg.com Tlf. 86 82 19 11 www.silkeborg.com

Læs mere

Handleplan 2017 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2017 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2017 Implementering af Turismestrategi 2015-17 Side 1 af 5 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Lad os sammen skabe vækst! I Visit Ikast-Brande arbejder vi målrettet med udvikling af turismen både lokalt i Ikast-Brande området og bredt i den midtjyske region. Som

Læs mere

TURISMEINDSATS

TURISMEINDSATS TURISMEINDSATS 2015-2018 UDGANGSPUNKT FORVENTNINGER TIL MARKEDET / 2015-2018 CENTRALE MULIGHEDER Der er opbygget et TÆT SAMARBEJDE mellem erhvervet og etableret en stærk markedsføringsplatform for både

Læs mere

Turismestrategi 2013-2017

Turismestrategi 2013-2017 Turismestrategi 2013-2017 1 Indhold Forord... 4 Vision... 5 Strategi... 6 Fokus Stærke værdikæder... 7 Fokus Nem tilgængelighed... 8 Fokus Smart markedsføring... 9 2 Vision: Køge vil overraske dig Strategi:

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere

Hemmelige Stier. Projektstatus Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren

Hemmelige Stier. Projektstatus Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren Hemmelige Stier Projektstatus 2012 Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren KMØ Ramme Organisationsmodel Mål Afsæt Mødeaktivitet Digital platform Forandringsteori Udfordringer 2013 Gevinster

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS HVAD TALER JEG OM? Kommunebranding definition og udbredelse Typiske udfordringer Brandingprocessen involvering og eksekvering

Læs mere

Kommunikationsplan Oktober 2012. Udgave 1, version 4

Kommunikationsplan Oktober 2012. Udgave 1, version 4 Kommunikationsplan Oktober 2012 Udgave 1, version 4 Kærlighed på cykel i planen Introduktion Vision. Løfte. Position Situation og succeskriterier Målgruppe-dimensioner og -beskrivelse Værdier og budskaber

Læs mere

Netværket for ferie- og erhvervsturisme i Kongernes Nordsjælland. Ny netværksmodel for VisitNordsjælland 2014 SAMMEN SKABER VI VÆKST

Netværket for ferie- og erhvervsturisme i Kongernes Nordsjælland. Ny netværksmodel for VisitNordsjælland 2014 SAMMEN SKABER VI VÆKST Netværket for ferie- og erhvervsturisme i Kongernes Nordsjælland Ny netværksmodel for VisitNordsjælland 2014 SAMMEN SKABER VI VÆKST FLERE GÆSTER FLERE OVERNATNINGER FLERE BESØG FLERE MØDER CAMP VINO PARTNERSKABSMODEL

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

HEKSENS, TROLDENS & ELVERPIGENS NORDSJÆLLAND

HEKSENS, TROLDENS & ELVERPIGENS NORDSJÆLLAND Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjælland Konceptbeskrivelse Version 2 Baggrund Feriekoncepter HEKSENS, TROLDENS & ELVERPIGENS NORDSJÆLLAND Fra foråret 2011 og foreløbig tre år fremover er der nu

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Det transformative møde

Det transformative møde Kommunikationsplan Oktober 2012 Udgave 1, version 5 Det transformative møde i planen Introduktion Vision. Løfte. Position Situation og succeskriterier Målgruppe-dimensioner og -beskrivelse Værdier og budskaber

Læs mere

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL Giv turisten let adgang til oplevelser i naturen Guide til pakketering - Tjen penge på naturen Naturligt Samspil drives af HORESTA med støtte fra Naturstyrelsen

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Afrapportering Turismefokuseret erhvervsserviceindsats. Herning 5. september 2013

Afrapportering Turismefokuseret erhvervsserviceindsats. Herning 5. september 2013 Afrapportering Turismefokuseret erhvervsserviceindsats Herning 5. september 2013 1 Indledning Torsdag den 5. september mødtes 21 deltagere til workshop i Innovatorium, Herning for at diskutere og følge

Læs mere

Digital turismeinformation i international topklasse

Digital turismeinformation i international topklasse Digital turismeinformation i international topklasse Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark 30. Juni 2014 Baggrund Digital turismeinformation De danske turismeorganisationer har opbygget en unik produktdatabase

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013 Hemmelige Stier Årsrapport 2013 KMØ Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som er et af 9 projekter under kulturaftalen Kulturmetropol-Øresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Projektansøger: Kalundborg Kommune Projektets formål: Formålet med projektet er at udvikle og iværksætte en række tiltag, der skal realisere Vestsjællands væsentlige

Læs mere

Kommunikationsplan Maj 2013. Udgave 1. Sensommerdage. i Kongernes Nordsjælland

Kommunikationsplan Maj 2013. Udgave 1. Sensommerdage. i Kongernes Nordsjælland Kommunikationsplan Maj 2013 Udgave 1 Sensommerdage i Kongernes Nordsjælland i planen Introduktion Vision. Løfte. Position Situation og succeskriterier Målgruppe-dimensioner og -beskrivelse Værdier og budskaber

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Principper for kommunikation i Odense Kommune

Principper for kommunikation i Odense Kommune Principper for kommunikation i Odense Kommune Odense Kommune skal have en god kommunikation og tæt dialog mellem borgere, brugere, kommunens ansatte, virksomheder og andre samarbejdspartnere. Det skal

Læs mere

Sønderjylland værd at erobre

Sønderjylland værd at erobre Sønderjylland værd at erobre DMO-dannelse Før destinationsdannelsen I 2012 havde vi i Sønderjylland, 4 kommuner med hver sin turismeorganisering, hver sin strategi og begrænsede midler til at udføre den.

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Kommunikationsplan Maj 2013. Udgave 1. Smag. på Kongernes Nordsjælland

Kommunikationsplan Maj 2013. Udgave 1. Smag. på Kongernes Nordsjælland Kommunikationsplan Maj 2013 Udgave 1 Smag på Kongernes Nordsjælland i planen Introduktion Vision. Løfte. Position Situation og succeskriterier Målgruppe-dimensioner og -beskrivelse Værdier og budskaber

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Det nye VisitVesthimmerland Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Vi markedsfører Vesthimmerland, rådgiver og servicerer både gæster og turisterhverv Fordi turismen er af stor betydning

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

Indledning. Kongernes Nordsjælland.

Indledning. Kongernes Nordsjælland. 1 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Det strategiske fundament 4 Vision Mission Værdier Drømmen Kongernes Nordsjælland som brand Det strategiske hus VisitNordsjællands virke 10 Målgrupper Værdiskabende

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017 Miljøråd Vordingborg Kommune 27 februar 2017 Turismens omsætning 2015 1 Overnatningsstatistik 2008 2015 Vordingborg kommune Sum of Overnatning Column La Row Labels 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Læs mere

STRATEGI. Digital formidling på Statens Museum for Kunst

STRATEGI. Digital formidling på Statens Museum for Kunst 22. februar 2010 STRATEGI Digital formidling på Statens Museum for Kunst Statens Museum for Kunst satser over en fem-årig periode på at bringe museet helt i front med digital kunstformidling. Satsningen

Læs mere

Danboat. 27. november 2015

Danboat. 27. november 2015 Danboat 27. november 2015 Hvorfor projekt Vild med Vand? Dansk Sejlunion Færre og ældre medlemmer 1/3-del af klubberne mister medlemmer 1/3-del har status quo Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID)

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

VISION OG STRATEGI SILKEBORG SØHØJLANDET DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD

VISION OG STRATEGI SILKEBORG SØHØJLANDET DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD VISION OG STRATEGI 2017-2022 SILKEBORG SØHØJLANDET DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD 1 V s t Vision og strategi 2017-2022 kort version Silkeborg Søhøjlandet - Danmarks Outdoor Hovedstad VisitSilkeborgs vision

Læs mere

Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som et ud af 9 projekter underkulturaftalen, der er indgået mellem 26 kommuner

Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som et ud af 9 projekter underkulturaftalen, der er indgået mellem 26 kommuner Hemmelige Stier Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som et ud af 9 projekter underkulturaftalen, der er indgået mellem 26 kommuner og Region Hovedstaden Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Erhvervs- og Turismepolitik

Erhvervs- og Turismepolitik Erhvervs- og Turismepolitik Fredensborg Kommune 2013-2016 l Godkendt af Byrådet den 24. juni 2013 1 Forord Det er med stor fornøjelse og glæde, at vi på vegne af Fritids- og Erhvervsudvalget og Kultur-

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016 Bornholm rigere på oplevelser Bornholms turismestrategi 2013-2016 STRATEGI Bornholms nye turismestrategi tager over, hvor strategien fra 2006 slipper. Ambitionen med Bornholm I/S var at skabe grundlag

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mediegruppen bevæger mennesker

Mediegruppen bevæger mennesker Mediegruppen bevæger mennesker 03 Fra ide til færdig løsning Hos Mediegruppen har vi arbejdet med internettet siden bureauets start i 1997. Vi har været med fra de traditionelle løsninger i HTML og de

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Destination Fyn. Vi vil Fyn!

Destination Fyn. Vi vil Fyn! Vi vil Fyn! Vision: Destination Fyn skal gennem en tydelig identitet være kendt nationalt og internationalt for eventyrlige kvalitetsoplevelser og unikke former for kystturisme. Vision: Destination Fyn

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Brandingproces kombineret med Vision 2021:

Brandingproces kombineret med Vision 2021: Vedrørende: branding proces version 3 Sagsnavn: Branding.Randers.2014 Sagsnummer: 00.13.02-G01-3-14 Skrevet af: Karen Balling Radmer E-mail: karen.balling.radmer@randers.dk Forvaltning: Kommunikation Dato:

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig INDHOLD INTRODUKTION NY MÅDE AT TÆNKE OG HANDLE 2 2 VÆRDISKABELSE UDVIKLING OPMÆRKSOMHED SAMLINGSPUNKT PARTNERSKABER VIDEN

Læs mere

Udviklingsstrategi år 2009

Udviklingsstrategi år 2009 Kulturstærke børn i Vesthimmerland Udviklingsstrategi år 2009 Børn gør en forskel i Vesthimmerlands Kommune. Kultur er en kilde til livskvalitet for alle børn. I Vesthimmerland er børnene aktive og ligeværdige

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Langs Den Danske Riviera

Langs Den Danske Riviera Kommunikationsplan Maj 2013 Udgave 1 Langs Den Danske Riviera i Kongernes Nordsjælland i planen Introduktion Vision. Løfte. Position Situation og succeskriterier Målgruppe-dimensioner og -beskrivelse Værdier

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

DESTINATIONSUDVIKLING SØNDERJYLLAND VED URS DEN 28.08.2013

DESTINATIONSUDVIKLING SØNDERJYLLAND VED URS DEN 28.08.2013 DESTINATIONSUDVIKLING SØNDERJYLLAND VED URS DEN 28.08.2013 FORMÅL OG PROCES Denvigtige sønderjyske turisme I 2010 brugte turister 3,3 mia. kr. i destinationen lig med en værditilvækst på 1,7 mia. kr. i

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Turisme i Business Region Aarhus + Gæsteservice i Aarhus. Skanderborg 13. april 2016

Turisme i Business Region Aarhus + Gæsteservice i Aarhus. Skanderborg 13. april 2016 Turisme i Business Region Aarhus + Gæsteservice i Aarhus Skanderborg 13. april 2016 Agenda Baggrund Status Gæsteservice i Aarhus Baggrund Kommunerne iværksatte i 2014 en proces i regi af Business Region

Læs mere

VÆRKTØJ. til formulering af mål og opgørelse af ROI

VÆRKTØJ. til formulering af mål og opgørelse af ROI VÆRKTØJ til formulering af mål og opgørelse af ROI INTRODUKTION Hvis ikke vi formulerer et mål, vil vi aldrig kunne opgøre hvor langt vi når på vores møder. Og så kan vi ikke retfærdiggøre den investering

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

TYSKLAND: DET GODE LIV

TYSKLAND: DET GODE LIV TYSKLAND: DET GODE LIV Det gode liv Alder: 45+ år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 23.900.000 Hjemland: Tyskland Ferietype: Tyskland generelt Højsæson: Opholdslængde: Samlet forbrug: Døgnforbrug: Strandhoteller

Læs mere

Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012

Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012 Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012 Baggrund I forbindelse med det afsluttede projekt om udvikling af stærke oplevelseskoncepter via det lokale destinationsnetværk

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015 Dansk Sejlunion - Klubkonference 21. november 2015 Vi vil fortælle om Baggrunden for projekt Vild med Vand Status for projektet Hvad består projektet af Hvad leverer projektsekretariatet Hvordan kommer

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision

Læs mere