Skanderborg Ungdomsskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skanderborg Ungdomsskole"

Transkript

1 Medarbejderhåndbog For fritidsundervisningen i Skanderborg Ungdomsskole Revideret Skanderborg Ungdomsskole Højvangen 6, 8660 Skanderborg Tlf:

2 Indhold Kontaktoplysninger... 2 Løn, ansættelse m.v Ansættelse... 3 Holdets størrelse... 3 Aflønning... 3 Aflønningstakst... 3 Børneattester... 3 Lønudbetaling... 3 Feriepenge... 4 Sygdom... 4 Krisehjælp... 4 Arbejdsmiljø... 4 MED-udvalg Undervisning... 4 Mødeliste... 4 Elevforsømmelser... 4 Ind- og udmeldelse... 4 Tilsyn... 4 Flytning af timer... 5 Undervisningsmidler... 5 Indkøb... 5 Regningshåndtering... 5 Rejser, weekendture m.v Generelle regler... 6 Øvrige forhold... 6 Beskadigelser... 6 Forsikring elever... 6 Udlandsrejser... 6 Nøgler... 6 Busser... 7 Grejbank... 7 Rygning... 7 Tavshedspligt... 7 Mistanke om overgreb/mistrivsel... 7 Ferie... 7 Side 1

3 Kontaktoplysninger Skanderborg Ungdomsskole Højvangen Skanderborg Tlf: Fritidsundervisningens EAN: Åbningstider mandag fredag fredag Kontaktoplysninger Ungdomsskoleleder Knud Stange, tlf , mobil Viceungdomsskoleleder Birthe Lykke Laursen, tlf , mobil Afdelingsleder Stine Høigaard Wonsild, tlf , mobil Afdelingsleder Frank Oxholm Jensen, tlf , mobil Afdelingsleder Michael Stevens, tlf , mobil Administrativ medarbejder Stella Bodal Petersen, tlf Receptionist Charlotte Brorsen, tlf Administrativ medarbejder Gitte Korsbakke, tlf Fagområder hvilken afdelingsleder er min kontaktperson? Outdoor Skolepakker Kreative fag Mad Sprog Musik & Dans Sport Motor Rejser & Ture Øvrige hold Knallert & Traktor Michael Stevens Michael Stevens Stine Wonsild Stine Wonsild Stine Wonsild Frank Oxholm Jensen Frank Oxholm Jensen Frank Oxholm Jensen Alle tre afdelingsledere Alle tre afdelingsledere Birthe Lykke Laursen Side 2

4 Løn, ansættelse m.v. Aftale vedr. løn og arbejdstid for ansatte ved Skanderborg Ungdomsskole. Ansættelse Ved ansættelse under 8 timer om ugen vælges timelønsansættelse eller månedslønsansættelse. Der orienteres om dette ved ansættelsen. Ved skoleårets start aftales antal lektioner og uger for undervisningen. Holdets størrelse Holdets størrelse afhænger af type fag, lokalestørrelse, underviser mm. og aftales derfor individuelt med afdelingslederen. Ved for stort frafald kan holdet lukkes, dog med varsel. Aflønning Timerne afsættes som en ramme, indenfor hvilken arbejdet tilrettelægges. Aflønningstakst Undervisningstimer (hele klokketimer) aflønnes med undervisningstakst. (326,80 kr. + 12,95% i feriepenge). Andre aktiviteter end undervisning aflønnes med arbejdstimetakst. (181,55 kr. + 12,95% i feriepenge). I undervisningstaksten er der per undervisningstime indregnet 0,8 time til opgaver i forbindelse med undervisningen. Det er f.eks. følgende opgaver: Forberedelse (herunder indkøb) og efterbehandling Handleplaner/undervisningsplaner Forældrekontakt Klasselærerkontakt Klub/foreningskontakt Mødevirksomhed Evt. deltagelse i netværksgruppens møder Møder med afdelingsleder Dokumentation og evaluering Børneattester Lønudbetaling Ved ansættelse indhentes børneattest. Lønnen indsættes på din Nemkonto den sidste bankdag i måneden. Lønsedler sendes til din e-boks. Ekstra timer, fravær af timer eller ændringer skal være kontoret i hænde senest d. 10. i måneden. Løntimer indberettes fra den 16. i måneden til og med den 15. i næstfølgende måned og udbetales den sidste bankdag i samme måned. Side 3

5 Feriepenge Udbetales fra maj måned. Sygdom Sygdom meldes til afdelingslederen senest samme dag inden kl Du kontakter eleverne og aflyser undervisningen. Du kan evt. få hjælp fra kontoret til at sende SMS-beskeder til holdet. De aflyste timer afholdes iflg. aftale med afdelingslederen. Krisehjælp Kontakt din afdelingsleder. Arbejdsmiljø Har du spørgsmål eller forslag til forbedringer af arbejdsmiljøet i undervisningen, kan du kontakte Ungdomsskolens MED-udvalg eller arbejdsmiljørepræsentanten. Der er også mulighed for at oprette en sag, hvis der er problemer med arbejdspladsmiljøet. Find skema til indberetning på MED-udvalg Formand Knud Stange Lederrepræsentant Michael Stevens & Helle Andersen Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter: Lasse Laulund Møinichen, Jeksendalskolen og Mette Danielsen, UCS10 Medarbejder- og arbejdsmiljørepræsentant: Claus Daugaard, fritids- og klubområdet. Undervisning Mødeliste Elevforsømmelser Ind- og udmeldelse Mødeliste udleveres til læreren ved opstartsmødet - eller senest første undervisningsgang. Mødelisten føres hver undervisningsgang og afleveres i udfyldt og underskrevet stand til din afdelingsleder, når holdet er afsluttet. Der er mødepligt til undervisningen, dvs. at eleverne skal melde afbud til læreren eller på kontoret. Ved fravær uden afbud kontakter læreren eleven. Ved permanent udmelding skal afdelingslederen orienteres af læreren. Tilsyn Det forventes, at du som lærer har tilsyn med elevernes færden i og udenfor undervisningslokalet. Læreren er den sidste, som forlader lokalet og sikrer sig, at lokalet er i orden, vinduerne lukkede og døren låst. Side 4

6 Flytning af timer Meddeles afdelingslederen. Vær opmærksom på, at der kun aflønnes for afholdte timer. Undervisningsmidler Elevbeløb til materialeudgifter aftales med din afdelingsleder. Der gives et beløb pr. elev, som kan være forskellig alt afhængig af holdets karakter. Du kan disponere over det tildelte beløb. Større anskaffelser aftales med din afdelingsleder. Indkøb Alle indkøb skal være i overensstemmelse med de aftaler, der er indgået med din afdelingsleder og indenfor den beløbsramme, der er aftalt. Regningshåndtering Der må ikke foretages dispositioner, hvor din private og den offentlig interesse blandes sammen. (F.eks. salg af dine private ting til ungdomsskolen, køb af serviceydelser fra eget firma osv.). Hjemtag ikke ungdomsskolens materiel til privat brug, med mindre du har lavet en aftale med din afdelingsleder. Privat hjemtagning skal altid noteres og aftales med din afdelingsleder. Køb altid det billigste sted. Er der lavet en obligatorisk kommunal indkøbsaftale med én eller flere leverandører, SKAL indkøb foretages under den pågældende aftale. Kontoret kan oplyse om aktuelle indkøbsaftaler. Ved ansættelsen kan du få et indkøbskort med afdelingens EAN-nummer til fremvisning på indkøbsstedet. Ved større investeringer, ture og lign. skal du udarbejde et budgetoverslag, som skal godkendes af din afdelingsleder. Kørsel i privat bil må kun foregå i begrænset omfang og efter aftale med din afdelingsleder. Afregning efter gældende regler laveste befordringstakst. Betal kun kontant, hvis der ikke er andre muligheder. Kontantudlæg refunderes mod kvittering på ungdomsskolens kontor og indsættes efterfølgende på din Nemkonto. Regning sendes elektronisk til Skanderborg Ungdomsskole via EAN-nummeret. På regningen skal tydeligt fremgå: Firmaets navn, adresse, varernes art og dit navn. Ved køb fra private skal navn, adresse og personnummer noteres på regningen. Husk at udgifter til grupper/personer f.eks. diskotek, orkester o.lign. normalt betragtes som en lønudgift, som skal indberettes til told/skat. HVIS DU ER I TVIVL - SÅ SPØRG PÅ UNGDOMSSKOLENS KONTOR. Side 5

7 Rejser, weekendture m.v. Generelle regler Bemanding ved ture, rejser og arrangementer aftales med din afdelingsleder. Ungdomsskolen tegner en rejseforsikring for deltagende ansatte (udlandet). Flere ansatte kan deltage afhængig af deltagerantal, turens særlige karakter eller elevsammensætning. Lav aftale med din afdelingsleder om økonomi og antal løntimer i god tid før aktiviteten. Som udgangspunkt dannes lønnen ud fra følgende: Aktivitet med varighed under et døgn: - 11 arbejdstimer Aktivitet med varighed over et døgn: - 7,4 arbejdstimer pr. påbegyndt døgn - Diæter ifølge gældende takster. Afvikles ture/rejser med alle 3 måltider inkluderet, udløses en udbetaling på kr. 117,75 pr. dag. Efter aftale kan der til planlægning og efterbehandling af turen betales timer til denne. Øvrige forhold Beskadigelser Forsikring elever Udlandsrejser Ved skader på inventar, materiel osv. skal du underrette din afdelingsleder. Børn/unge er ikke dækket af en kollektiv ulykkesforsikring i skole eller dagtilbud. Derfor er det vigtigt, at de er forsikret mod tand-, brille- eller legemsskade gennem forældrenes egen forsikring. Det betyder helt konkret, at elever i Ungdomsskolen ikke er dækket af en kommunal ulykkesforsikring. Eleven er udelukkende dækket af en ulykkesforsikring som hjemmet har tegnet. Ved flere af ungdomsskolens aktiviteter skal forældre nogle gange tegne en tillægsforsikring alt efter hvilket forsikringsselskab der benyttes. Forældre opfordres derfor altid til at undersøge deres forsikringsforhold, så man er dækket, hvis der skulle ske et uheld. Ved rejser i udlandet tegner Ungdomsskolen en tillægsforsikring som dækker hjemrejse. Nøgler Aftales med din afdelingsleder. Side 6

8 Busser Grejbank Ungdomsskolen har busser (9 personer inkl. chauffør) til rådighed, som kan benyttes til ture og aktiviteter. Kontakt din afdelingsleder som kan booke og give yderligere oplysninger. Ungdomsskolen har en grejbank med adresse på Finlandsvej i Skanderborg, som opbevarer Ungdomsskolens outdoor-udstyr (telte, gryder, mountainbikes, kajakker, sumodragter osv.). Kontakt din afdelingsleder som kan booke og give yderligere oplysninger. Rygning Tavshedspligt» 7. På børneinstitutioner, skoler, kostskoler, efterskoler, institutioner med udbud af treårige gymnasiale ungdomsuddannelser, opholdssteder og lign., der fortrinsvis har optaget børn og unge under 18 år, er det ikke tilladt at ryge på institutionens område. Alle ansatte har tavshedspligt jf. Straffelovens 152. Mistanke om overgreb/mistrivsel Hvis der er mistanke om overgreb/mistrivsel overfor børn/unge og børn/unge indbyrdes kontaktes afdelingslederen. Husk din tavshedspligt. Ferie Ungdomsskolen følger skolerne i Skanderborg kommunes ferieplan. Side 7

Skanderborg Ungdomsskole

Skanderborg Ungdomsskole Medarbejderhåndbog For fritidsundervisningen i Skanderborg Ungdomsskole Revideret 09-09-2013 Skanderborg Ungdomsskole Højvangen 6, 8660 Skanderborg Tlf: 87948794 ungdomsskolen@skanderborg.dk www.skanderborg-ungdomsskole.dk

Læs mere

Skanderborg Ungdomsskole

Skanderborg Ungdomsskole Medarbejderhåndbog For klubberne i Skanderborg Ungdomsskole Revideret 24-10-2013 Skanderborg Ungdomsskole Højvangen 6, 8660 Skanderborg Tlf: 87948794 ungdomsskolen@skanderborg.dk www.skanderborg-ungdomsskole.dk

Læs mere

KALUNDBORG UNGDOMSSKOLE

KALUNDBORG UNGDOMSSKOLE KALUNDBORG UNGDOMSSKOLE Medarbejderhåndbogen December 2009 Skovbrynet 51 4400 Kalundborg : 59 53 46 98 : www.kalundborgungdomsskole.dk :ungdomsskolen@kalundborg.dk Vigtige telefonnumre Ungdomsskolen i

Læs mere

MEDARBEJDERHÅNDBOG 2015/16 N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E

MEDARBEJDERHÅNDBOG 2015/16 N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E MEDARBEJDERHÅNDBOG 2015/16 N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E UNGDOMSSKOLENS FORMÅL Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber,

Læs mere

ROSKILDE USK-SYD PRAKTISKE OPLYSNINGER

ROSKILDE USK-SYD PRAKTISKE OPLYSNINGER ROSKILDE USK-SYD PRAKTISKE OPLYSNINGER 2011/2012 1 ADGANGSKORT. Adgangskortet giver eleverne adgang til forskellige arrangementer og fester. VIGTIGT! Læreren skal skrive kortet under hver måned. Kortet

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for fritidsundervisere Sæson 2013 2014. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for fritidsundervisere Sæson 2013 2014. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for fritidsundervisere Sæson 2013 2014 OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolens personalefolder for fritidsundervisere. I denne folder finder

Læs mere

MEDARBEJDERHÅNDBOG 2013/14 N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E

MEDARBEJDERHÅNDBOG 2013/14 N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E MEDARBEJDERHÅNDBOG 2013/14 N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E .UNGDOMSSKOLENS FORMÅL Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber,

Læs mere

Kære kollega ved Ikast-Brande kommunale Ungdomsskole...

Kære kollega ved Ikast-Brande kommunale Ungdomsskole... Kære kollega ved Ikast-Brande... Velkommen som medarbejder i sæsonen 2014/2015! Denne medarbejderhåndbog til alle undervisere ved Ikast-Brande kommunale Ungdomsskole kan forhåbentlig medvirke til et højt

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for klubmedarbejdere. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for klubmedarbejdere. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for klubmedarbejdere OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolen Koldings personalefolder for klub- og ungmedarbejdere. I denne folder finder

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for klubmedarbejdere Sæson 2013 2014. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for klubmedarbejdere Sæson 2013 2014. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for klubmedarbejdere Sæson 2013 2014 OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolen Koldings personalefolder for klub- og ungmedarbejdere. I denne

Læs mere

Hvidovre kommunale Ungdomsskoles Lærervejledning 2012-2013 Indholdsfortegnelse. Knallerter - se Parkering Knallertkøreskolen Kopiering Kurser

Hvidovre kommunale Ungdomsskoles Lærervejledning 2012-2013 Indholdsfortegnelse. Knallerter - se Parkering Knallertkøreskolen Kopiering Kurser Hvidovre kommunale Ungdomsskoles Lærervejledning 2012-2013 Indholdsfortegnelse Administration Aflysning / ændring af undervisning Afmelding af elev Aftenvagt / telefonvagt Aktivitetsplan Alkoholpolitik

Læs mere

Kære medarbejder. Velkommen til sæson 2014-2015 i Sønderborg Ungdomsskole.

Kære medarbejder. Velkommen til sæson 2014-2015 i Sønderborg Ungdomsskole. Kære medarbejder Velkommen til sæson 2014-2015 i Sønderborg Ungdomsskole. Administration: Sønderborg Ungdomsskole 8872 4432 Kastanie Allé 26 Kontortid kl. 8.00 14.00 eller efter aftale Ledelse: Ungdomsskoleinspektør:

Læs mere

Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014. www.hvidovre-ungdomsskole.dk. side 1

Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014. www.hvidovre-ungdomsskole.dk. side 1 Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014 www.hvidovre-ungdomsskole.dk side 1 Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014 Indholdsfortegnelse Administration Aflysning / ændring af undervisning

Læs mere

Informationspjece. - til aflastningspersoner

Informationspjece. - til aflastningspersoner Informationspjece - til aflastningspersoner Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som aflastningsperson. Derudover finder du en alfabetisk opslagsliste, som

Læs mere

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os. Træffetid for personlig og telefonisk henvendelse:

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os. Træffetid for personlig og telefonisk henvendelse: Er du interesseret i at være tilkalde- eller ferievikar for en kortere eller længere periode, kan du kontakte HandiBasen. NOTATER INDLEDNING I denne pjece finder du information om HandiBasen og din rolle

Læs mere

Personaleguide. Kære medarbejder.

Personaleguide. Kære medarbejder. Kære medarbejder. Denne håndbog er til dig som medarbejder i Frederikssund Ungdomsskole. Indholdet kan hjælpe dig til at handle korrekt i alle opgaver og udfordringer du måtte møde, både administrative,

Læs mere

Personalehåndbog 1. august 2015

Personalehåndbog 1. august 2015 Personalehåndbog 1. august 2015 1 Forord Denne personalehåndbog har til formål at hjælpe alle medarbejdere ved Sønderborg Statsskole til at få svar på mange af de spørgsmål, der kan forekomme i det daglige.

Læs mere

Personalehåndbog for ansatte ved Svendborg Musikskole 2011 / 2012

Personalehåndbog for ansatte ved Svendborg Musikskole 2011 / 2012 Personalehåndbog for ansatte ved Svendborg Musikskole 2011 / 2012 1 Indholdsfortegnelse A Adresse Adfærdssætninger Aflysning af undervisning Aktivitetskalender Aktivitetsniveau Alarm/aflåsning Alkoholpolitik

Læs mere

PERSONALEHÅNDBOG VERSION 5. Fordi kreativitet er alletiders råstof. Kreativitet, Høj faglighed, Seriøsitet.

PERSONALEHÅNDBOG VERSION 5. Fordi kreativitet er alletiders råstof. Kreativitet, Høj faglighed, Seriøsitet. PERSONALEHÅNDBOG Fordi kreativitet er alletiders råstof Kreativitet, Høj faglighed, Seriøsitet. VERSION 5 Kulturskole Rev: Nov 2014 1. Indhold 1. INTRODUKTION...4 a. Hvem er VI?...4 b. Åbningstider...5

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Håndbog 1. januar 2015

Håndbog 1. januar 2015 Håndbog Forord Dans er bevægelse til musik og har alle dage været en måde for folk at udtrykke deres sjæl og energi. Verden er i forandring med den nye skolestruktur og de udfordringer vores kommune stiller

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Skolekontrakt for efterskoleophold på Mellerup Efterskole

Skolekontrakt for efterskoleophold på Mellerup Efterskole SKOLEKONTRAKT Skolekontrakt for efterskoleophold på Mellerup Efterskole I denne kontrakt har vi samlet en række vigtige oplysninger, som vi vil sikre os, at forældre og elever på Mellerup Efterskole er

Læs mere

HÅNDBOG til Borgerstyret. Personlig Assistance efter Servicelovens 95. Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014

HÅNDBOG til Borgerstyret. Personlig Assistance efter Servicelovens 95. Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014 HÅNDBOG til Borgerstyret 2014 Personlig Assistance efter Servicelovens 95 Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014 Håndbog til Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 95 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kære nye praktikcenterelev. Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST.

Kære nye praktikcenterelev. Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST. Kære nye praktikcenterelev Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST. Håndbogen giver en orientering om de vigtigste regler gældende

Læs mere

Informationspjece. - til forældre

Informationspjece. - til forældre Informationspjece - til forældre Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar

Læs mere

Personalehåndbog. For Stenløse private skovbørnehave

Personalehåndbog. For Stenløse private skovbørnehave Personalehåndbog For Stenløse private skovbørnehave Forord. Denne håndbog tænkes som et arbejdsredskab som skal tages op 1 gang om året, for at sikre at det er en løbende proces. Brug denne håndbog, men

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 3 Selvbetjening side 3 Afmelding på jobcentret side 3 CV skal på jobnet.dk side 4 Kundenummer

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4

INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4 Klub Håndbog Indholdsfortegnelse: INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4 4. MATERIALEFORHOLD...4 4.1 NYHØJ...5 4.2 TAASTRUP IDRÆTSPARK...5 4.3 GADEHAVESKOLEN...5

Læs mere

VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2015-2016

VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2015-2016 VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2015-2016 ELEV - OG FORÆLDREORIENTERING Kære elev. Et år på efterskole betyder, at du tager det første skridt væk fra hjemmets kendte rammer. Barndommen er

Læs mere