BETJENINGSVEJLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENINGSVEJLEDNING"

Transkript

1 BETJENINGSVEJLEDNING AR0 AR0 AR0P AR0 AR0P VL-S 0 ORDER NO.: 00-VL-S DK Original betjeningsvejledning AS Wodschow & Co. Industrisvinget DK-0 Brøndby Denmark Phone: + 88 Telefax:

2 In d h o l d s f o r t e g n e l s e: Ge n e r e l t:... Si k k e r h e d:... In s t a l l e r i n g a f n y m a s k i n e:... Ma s k i n e n s o p b y g n i n g:... Ma s k i n e n s b e t j e n i n g s p a n e l:... Ma s k i n e n s m a x. k a p a c i t e t:... An b e f a l e d e m a x. h a s t i g h e d e r:... Be t j e n i n g a f m a s k i n e n:... Ke d e l l ø f t o g h a s t i g h e d s r e g u l e r i n g:... Ti m e r f u n k t i o n:... Au t o m a t i s k k e d e l s æ n k:... Pa u s e f u n k t i o n:... Ma s k i n e n s s t a r t h a s t i g h e d e f t e r s t o p:... Op s t a r t e f t e r s t o p i h ø j h a s t i g h e d:... Ov e r b e l a s t n i n g:... Ko n t r o l p a n e l e t s s o f t w a r e-v e r s i o n:... Ko r r e k t b r u g a f v æ r k t ø j e r:...7 Re n g ø r i n g:...7 Ve d l i g e h o l d o g s m ø r i n g:...7 Fe d t t y p e r:...7 Fe j l l i s t e o g l ø s n i n g s m u l i g h e d:...8 Ju s t e r i n g a f b r e d k i l e r e m:...8 Ju s t e r i n g a f k e d e l f a s t s p æ n d i n g:... Ju s t e r i n g a f k e d e l c e n t r e r i n g:... Må l i n g a f k e d e l h ø j d e:... Ju s t e r i n g a f k e d e l h ø j d e:... Ju s t e r i n g a f h a s t i g h e d (Ka m s k i v e r f o r l a v o g h ø j h a s t i g h e d):... El e k t r i s k d i a g r a m:... OBS: Maskinen skal forbindes elektrisk via en stikprop. Stikproppen skal være dimensioneret til min. A, 000V~, IP. Ved tilslutning: fase med 0 + jord anvendes polet stik faser + jord anvendes polet stik faser + jord anvendes polet stik faser med 0 + jord anvendes polet stik Ge n e r e l t: Ved fejl på maskinen rettes henvendelse til leverandøren. Garantien dækker ikke for fejl opstået ved fejlbetjening, overbelastning samt manglende overholdelse af ved ligeholdel sesforskrifter. Kontroller at alle løsdele medfølger maskinen, bl.a. kedel, værktøjer og justerplader. Er maskinen forsynet med hjælpetræk, må der kun tilsluttes tilbehør, der er fremstillet af AS Wodschow & Co. Si k k e r h e d: Det vedvarende lydniveau ved maskinen er for operatøren maksimalt 70 db (A) Maskinen er beregnet til fremstilling af produkter, der under bearbejdningsprocessen ikke udløser reaktioner eller frigør stoffer, som kan være til skade for brugeren. Det kan medføre legemsbeskadigelse, hvis hænderne stikkes ned i kedlen mens maskinen kører Installering af ny maskine: Opstilling og fastgøring: Maskinen skal monteres med gummifødder, som både modvirker rystelser og rustdannelser. Der kan indsæt tes mellemstykker under maskinens fødder, hvis gulvet ikke er helt plant. Maskinen stilles direkte på gulvet, fundamentsbolte i gulvet er kun nødvendige under særlige forhold, f.eks. på skibe. Strømtilslutning: Før maskinen forbindes elektrisk, kontrolleres at den spænding og frekvens, der er påtrykt maskinens maskinskilt, er korrekt i forhold til installationsstedet. Maskinskiltet er placeret øverst på maskinens højre side. Kontrol af rørehovedets omdrejningsretning: Løft kedelarmene til normal arbejdsposition og start maskinen uden kedel og værktøjer. Check røre hovedets omdrejningsretning: rørehovedet skal rotere i samme retning som pilen over rørehovedet an giver, hvis omdrejningsretningen er forkert, ombyttes af tilslut ning skablets faseledninger.

3 Maskinens opbygning: Sikkerhedsafbryder for sikkerhedsskærm Sikkerhedsafbryder for låg (valgfri) Hastigheds indikator Motor Maskinstørrelse Motor AR0,0 kw AR0, kw AR0P,8 kw AR0,8 kw AR0P,0 kw Micro switch for kedelbøjlers øverste position Servomotor Løftemotor Microswitch for kedelbøjlers nederste position Sikker hedsafbryder (CE) Strømforsyning Motorrelæ Termorelæ Sikring Maskinens betjeningspanel: TimerDisplay Tid ned Tid op VL-S betjeningspanelets features: Timer Nødstop Pause Start Stop Knapper med skiftende funktion: Nødstop Pause StartStop Kedel op Hastighed op Kedel ned Hastighed ned Kedel op Hastighed op Kedel ned Hastighed ned Hastigheden reduceres til minimum når maskinen stoppes. Automatisk kedelsænk: Når der er sat en tid på timeren og maskinen kører, trykkes kort på, grøn diode ved blinker. Kedlen vil nu automatisk sænkes når maskinen stopper, se også Automatisk kedelsænk side.

4 Maskinens max. kapacitet: Kapacitet pr. mix Værktøj AR0 AR0 AR0P AR0 AR0P Æggehvide Ris, L L L L L Flødeskum Ris 7, L 0 L 0 L L L Mayonnaise * Ris L L L 8 L 8 L Kryddersmør Spartel 7 kg kg kg kg kg Kartoffelmos * Spartel Ris 8 kg kg kg kg kg Gærdej (0%AR) ** Krog kg kg kg kg kg Gærdej (0%AR) Krog kg 0 kg kg kg kg Ciabattadej * (70%AR) Krog kg 0 kg kg 0 kg 0 kg Muffins * Spartel 8 kg kg kg kg kg Lagkagebund Ris 7 kg 0 kg 0 kg kg kg Frikadellefars * Spartel kg 0 kg 0 kg kg kg Glasur Spartel 0 kg kg kg 0 kg 0 kg Doughnut (0%AR) Krog 8 kg kg kg kg kg * Skraber anbefales ** Kørsel i lav hastighed anbefales Lokale variationer i råvarernes beskaffenhed kan influere på vandoptagelse, volumen, bageegenskaber m.m. AR = Absorption Ratio (%AR) (væske i % af tørstof) Eks.: en opskrift indeholder kg tørstof og 0, kg væske: dette giver AR = 0, kg x 00 kg = 0% Hvis man nu f.eks. ønsker at udnytte maskinens max. kapa citet, bruges den beregnede AR = 0% til at bestemme mængden af tørstof og væske i dejen: Der bruges en maskine på 0L, og der skal æltes en dej med AR = 0%, dette giver en max. kapacitet = kg. Nu beregnes vægten af tørstof i denne dej: Tørstof = Max. kapacitet x00 = kg x 00 =,7 kg AR Vægten af væske = kg -,7 kg = 8, kg Anbefalede max. hastigheder: MIN 0 0 MAX % Fig.

5 Betjening af maskinen: A Værktøj lægges i kedlen. Sikkerhedsskærmen åbnes. Hastighedsindikator B OBS: kedelarmene skal være i laveste stilling. Kedel placeres i kedelarmene. Kontroller at kedlen er skubbet helt tilbage i armene og at kedelringens midterste øre vender ind mod maskinen (fig ). Røreværktøjet placeres i bajonetakslen. Tappen på værktøjet skal drejes helt ind i bajonethullet. Sikkerhedsskærmen lukkes Kedlens midterste øre C For at løfte kedlen trykkes på (fig. ) Kedlen stopper automatisk i topposition. D Røretiden kan indstilles på timeren ved hjælp af knapperne og eller maskinen kan startes uden at sætte en tid. Hvis der ikke sættes en tid, fungerer displayet som et ur der tæller op. Se også Timer funktion side Kedel set fra oven, OBS kedlens midterste øre vender ind mod maskinen. E Tryk på for at starte maskinen (fig.). F Tryk på og til den ønskede hastighed er fundet, hastigheden aflæses på indikatoren på maskinens side (fig.). Se også Anbefalede max. hastigheder (fig.). Fig. Maskine kører G Undervejs i røreprocessen kan maskinen pauses ved at trykke på. Kedlen kan nu sænkes eller sikkerhedsskærmen åbnes. Hvis maskinen startes igen på vil alle indstillinger være uændrede. Hvis maskinen startes på nulstilles alle indstillinger. Se også Pause funktion side. Nej Ja H Når arbejdsprocessen er fuldført, stoppes maskinen ved at trykke på, eller ved at timeren går i stopposition, i begge tilfælde sænkes værktøjets hastighed automatisk til minimum for derefter at stoppe helt. I Når værktøjet står stille, kan kedlen sænkes ved at trykke på Kedelløft og hastighedsregulering: Timer Kedel opned Hastighedsregulering Maskinen har på betjeningspanelet to knapper,,som begge har to funktioner (fig.): Kedel op eller hastighed op og Tid ned Tid op Kedel ned eller hastighed ned Knappernes funktion er bestemt af om maskinen kører eller ej: Hvis maskinen ikke kører, bruges knapperne til kedel op og kedel ned. Hvis maskinen kører, bruges knapperne til hastighed op og hastighed ned. Når maskinen stopper ved endt arbejdsproces og værktøjet står stille, bruges knapperne til kedel op og kedel ned. Fig. Nødstop Pause StartStop Kedelløft og hastighedsregulering. Kedel Hastighed op Kedel Hastighed ned

6 Timer funktion: Maskinen har valgfri timer funktion. Hvis ikke der sættes en tid på timeren viser displayet i stedet den tid maskinen har kørt. Timeren kan maksimalt sættes til 0 min. Knapperne og bruges til at sætte tiden inden maskine startes eller mens maskinen kører. Der kan ændres på tiden efter den er sat. Når timeren er i brug er det vigtigt at bruge til at stoppe og starte maskinen med, hvis timeren ikke skal nulstilles. Når tiden løber ud sænkes hastigheden til minimum og maskinen stopper. Automatisk sænk af kedel kan vælges når timer er i brug. Tryk kort på. Automatisk kedelsænk: Er timeren i brug kan man få kedlen til automatisk at køre ned, når tiden løber ud og maskinen stopper. Mens maskinen kører trykkes kort på, Den grønne dioden ved blinker indtil maskinen stopper. Når automatisk kedelsænk er valgt er det vigtigt at bruge til at stoppe og starte maskinen med, da valget ellers nulstilles. Pause funktion: Maskinen har en pauseknap, som skal bruges til at stoppe og starte maskinen undervejs i en proces, hvor timeren er i brug. Stop maskinen på. Timeren fortsætter med at tælle ned når maskinen igen startes på. Når maskinen er stoppet på kan kedelen sænkes og sikkerhedsskærmen åbnes. Når der igen startes på fortsætter timeren med at tælle ned. Maskinens starthastighed efter stop: Stoppet på : Maskinen kører til laveste hastighed og starter i laveste hastighed Stoppet på : Maskinen kører til laveste hastighed og starter i laveste hastighed Stoppet ved timerudløb: Maskinen kører til laveste hastighed og starter i laveste hastighed Stoppet på nødstop: Maskinen starter i den hastighed den blev stoppet i. Nødstop må kun bruges i nødstilfælde Stoppet ved at åbne sikkerhedsskærm: Maskinen starter i den hastighed den blev stoppet i. Sikkerhedsskærmen må ikke bruges til at stoppe maskinen med! Opstart efter stop i høj hastighed: Hvis nødstop er aktiveret eller sikkerhedsskærm åbnet under løft eller sænk af kedel... Frigør nødstop (fig.) ved at dreje det mod uret eller luk sikkerhedsskærmen. Løftsænk af kedlen kan atter aktiveres. Hvis nødstop er aktiveret eller sikkerhedsskærm åbnet mens maskinen kører og man ikke ønsker at starte op i samme hastighed... Kedlen skal først sænkes, dette gøres ved at frigøre nødstoppet eller lukke sikkerhedsskærmen, tage låget af maskinen og trykke på en lille rød knap, som sidder på betjeningspanelets overside og samtidig trykke på. Tag værktøjet ud af bajonetten. Luk sikkerhedsskærmen, kør kedelarmene op i topposition (tomme eller med kedlen), start maskinen og kør tilbage til laveste hastighed ved at trykke på. Stop maskinen og fastgør maskinens låg igen Der kan nu foretages normal betjening af maskinen. Hvis nødstop er aktiveret eller sikkerhedsskærmen åbnet mens maskinen kører i lav has tighed og man ønsker at starte op i samme hastighed... Frigør nødstop (fig.) ved at dreje det mod uret eller luk sikkerhedsskærmen. Tryk på og maskinen starter i den hastighed, den blev stoppet i. Hastigheden kan nu reguleres på og Ov e r b e l a s t n i n g: Maskinen må ikke overbelastes. Seje og tunge deje kan nedsætte maskinens kapacitet med 7%. Kapaciteten nedsættes yderligere, hvis røreværktøjets hastighed sættes op over det anbefalede, eller der benyttes forkert røreværktøj. Større klumper fedtstof eller nedkølede ingredienser skal fin deles før de lægges i kedlen. Længere tids overbelastning vil afbryde maskinen. Der skrives i maskinens display. Efter et kort stykke skifter displayet tilbage til normaltilstand og maskinen kan startes igen som beskrevet under Opstart efter stop i høj hastighed. Kontrolpanelets software-version: Når maskinen tændes (strøm sluttes til maskinen eller nødstop udløses), kan kontrolpanelets software version aflæses i maskinens display: Først udlæses det antal gange der er sluttet strøm til maskinen. Så skrives. Så udlæses software versionen.

7 7 Korrekt brug af værktøjer: Kødhakkeren må ikke bruges til fremstilling af rasp, da dette kan medføre unødigt slid på visse af maskinens dele. Piskeris bør ikke slås mod hårde genstande, som f.eks. kedelkanten. Denne behandling vil forkorte værktøjets levetid p.g.a. tiltagende deformering. Anbefalede anvendelsesområder for værktøj: Re n g ø r i n g: Piskeris Spartel Krog Fløde Kagedej Brøddej Æggehvider Smørcreme Rugbrød Mayonnaise Pandekagedej eller lignende eller lignende Kødfars eller lignende Til fremstilling af kartoffelmos, anbefales det specielle røreris eller et ris med tykkere tråde. Alternativt bruges spartel og derefter det almindelige ris.! Maskinen bør rengøres daglig eller efter brug. Afvaskning bør foretages med en blød børste og rent vand. Sulfonerede sæber skal anvendes med forsigtighed, da de ødelægger maskinens smøremidler. Anvend aldrig højtryksspuler ved rengøring af maskine. Røreværktøjer af aluminium må ikke afvaskes med stærkt alkaliske midler (ph skal være mellem og 8). Maskinen må ikke startes før skruerne, der fastholder låget, er isat. Start maskinen og kør tilbage til lav hastighed. Stop maskinen og fyld fedtsprøjten op med ny fedt, så den er klar til brug ved næste smøring. Smøring af øvrige bevægelige dele: Kedelarmenes bevægelige dele samt akslen og løftestangens bevægelige dele smøres med olie. Smøringen foretages ved at aftage maskinens bagbeklædning og, med oliekande, smøre de mar kerede steder (fig. pkt.). Fe d t t y p e r: Til remskivesættenes aksler: Castrol LMX. Ved reparation af rørehoved: Tandhjul og tandkrans smøres med Alloy SF Heavy eller Castrol Grippa, nålelejerne i rørehoved et må ikke smøres med denne fedttype. Der må ikke anvendes andre fedttyper end den her angivne. Ved reparation af hjælpetræk: Hjælpetrækket fyldes med 0, liter ESSO Fibrax EP 70. fig. Smøring af trinløst gear og øvrige bevægelige dele. Sæbeleverandørerne kan være behjælpelig med at anbefale den rette type sæbe. Bemærk venligst, at plastik sikkerhedsskærmen kan tage skade, hvis den udsættes for høje temperaturer i længere tid. (Max. temperatur ºC) Rengøring af hjælpetræk: efter brug af hjælpetrækket bør dette aftørres indvendigt med en klud. Vedligehold og smøring: Det trinløse gear smøres regelmæssigt, svarende til et smøringsinterval på ca. 0 timers kørsel med maskinen. Smøring af trinløst gear: OBS. Special fedt!! (Hertil bruges fedtsprøjten som leveres med maskinen.) Start maskinen og sæt hastigheden op til ca. 0%. Stop maskinen (brug nødstoppet), og åben låget i toppen af maskinen. Øverst på hver af de to remskivesæts aksler findes en smørenippel (fig. pkt.). Pres fedt gennem smøreniplerne indtil fedtsprøjten føles hård at trykke på, eller til der presses fedt ud mellem akslen og remskiverne.

8 Fe j l l i s t e: Ved andre fejl, kontakt leverandøren l ø s n i n g s m u l i g h e d: 8 Der kommer klaprende lyde fra maskinens lukkede del. Maskinen begynder at strejke ved æltning af dej, som normalt ikke volder problemer. Maskinen skifter hastighed af sig selv. Minimum- og maximum hastighed ændrer sig. Kedel sidder for stramt eller for løst. Værktøj slår mod siderne af kedel. Værktøj slår mod bunden af kedel. Justering af bredkilerem Justering af bredkilerem Justering af bredkilerem Justering af hastighed Justering af kedelfastspænding Justering af kedelcentrering Justering af kedelhøjde. Før en eventuel reparation eller justering, skal spændingen til maskinen afbrydes ved at demontere tilslutnings kablet fra tilslutningsstedet. Justering af bredkilerem: Afstanden (X) er kun retningsgivende, da den er afhængig af bredkileremmens tolerance.. Start med at stramme kileremmene ( * ).. Bredkileremmen (A) strammes ved at flytte eller skiver fra (V) til (T).. Start maskinen og lad den køre, når møtrikken (U) spændes. Den må ikke spændes for hårdt.. Tappen (E) på gearskifteringen (F) skal på forreste remskivesæt placeres inden i gearskiftegaflen (G), og på bageste remskivesæt placeres udenfor gaf fel for remstrammer (B), (begge skal vende bagud).. Tolerancer i transmissionen kan forårsage, at bredkileremmen (A) rammer remskivesættenes stifter (Z), når hastigheden er opjusteret. I disse tilfælde skal afstanden (X) mindskes.. Følg herefter afsnittet: Justering af hastighed side. AR0 = mm +- mm. (X) AR00P = mm +- mm. AR00P = 0 mm +- mm.

9 Justering af kedelfastspænding: Kedelbøjlerne skal være hævet til normal arbejdsposition. Kontramøtrikkerne () løsnes (fig. ). Udtag låsesplitterne (). Drej boltene () indtil den korrekte fastspænding af kedlen er fundet. Ved at dreje boltene ud af udviderrøret øges fastspændingen. Start med at dreje den ene bolt ½ omgang. Justeringsdiameter måles indvendigt mellem kedelarmene (fig. ) AR0 =,8mm Justeringsdiameter Y: AR0 =,mm AR0 = 0,mm Justering af kedelcentrering: Kontramøtrikkerne () løsnes (fig.). Udtag låsesplitterne (). Drej boltene () indtil kedlen sidder i maskinens centrum. For ikke at ændre på kedlens fastspænding ved denne justering, skal den ene bolt drejes ud af udviderrøret og den anden ind i udviderrøret. Kontroller med spartlen og drej rørehovedet rundt med hånden, før spændingen til sluttes. Måling af kedelhøjde: fig. Justering af kedelfastspænding og kedelcentrering. Justeringsdiameter Afstanden (X) måles fra undersiden af bajonethullet til den flade på kedelarmene, som kedlen hviler på (fig. ). Kedelarmene skal være hævet til normal arbejdsposition. AR0 = mm. Kedelhøjde (X): AR0 = mm. AR0 = 78 mm. fig. Måling af kedelhøjde: Justering af kedelhøjde: Kedlens øverste og nederste position bestemmes af switch () og (), (fig.a). De to mekaniske stop bestående af boltene () og () er indstillet således at de rammes ca. mm efter switchen, hvis denne skulle svigte. Kedelarmenes øverste position justeres ved at bukke fjederarmen på switch () enten for- eller bag-over. Det er meget vigtigt at stopskruen () herefter indstilles igen. På samme måde indstilles nederste position ved at bøje fjederarmen på switch (). OBS : Fjederarmen må ikke bøjes så langt bagover, at kedelbøjlerne ikke rammer den. Efterfølgende indstilles det mekaniske stop (). fig.a Justering af kedelhøjde:

10 0 K L D A J F I G E M N H B C mm fig.7a Remmens placering ved laveste hastighed. - mm fig.7b Remmens placering ved højeste hastighed. fig.8 Servomotorens dårlige position

11 Justering af hastighed (Kamskiver for lav og høj hastighed): Inden der foretages nogen justeringer sikres det at maskinen ikke kører, at kedlen er i øverste position, og at sikkerhedsskærmen er lukket. For at sikre at der ikke er strøm på maskinen aktiveres nødstoppet. Afmonter maskinens låg. Servomotoren (A) kobles af servoarmen (B): Fjern splitten (C) og stiften (D). Servoarmen (B) må ikke løsnes fra akslen (E). Løsn pinolskruen (F) og udtag hastighedsindikatoren (G). Løsn skruen i spændstykket (H) og fjern skiven med pil (I). Placer håndtaget for manuel hastighedsregulering (J) i akslen (E) (hvor hastighedsindikatoren sad), således at det peger opad og fremad. Start maskinen. Drej håndtaget mod min. hastighed (mod maskinens front) indtil der er ca. mm fra remmen ud til kanten af rørehovedremskiven, se fig. 7a. Stop maskinen på nødstoppet. Løsn skruerne på de to kamskiver (K) og (L). Drej kamskiven for min. hastighed (K) indtil den lige aktiverer en. Spænd skruen. Frigør nødstoppet og start maskinen. Drej håndtaget mod max. hastighed (væk fra maskinens front) indtil der er ca. - mm fra remmen ud til kanten af motorremskiven, se fig. 7b. Stop maskinen på nødstoppet. Drej kamskiven for max. hastighed (L) indtil den lige aktiverer en. Spænd skruen Fjern håndtaget Monter atter servomotoren på servoarmen og kontroller at motoren ikke klemmes mod stativet, akslen eller andre dele, samt at motoren ikke indtager den dårlige position (fig. 8) ved max. hastighed. Hvis servomotorens positioner ikke er optimale, løsnes skruene (M) og (N), der fastholder servoarmen på akslen, og servoarmen justeres. Herefter skal håndtaget atter monteres og kamskiverne justeres igen. Når justeringen af min. og maks. hastighed er færdig monteres spændstykke og skiven med pil, herefter monteres hastighedsindikatoren. Kamskiver for høj og lav hastighed er nu justeret.

12 Elektrisk diagram: Nødstop Sikring -S -F L.0 0V,A L.0.0 -K 8 Kontaktor Hoved Motor -F Termo relæ Overstrømsrelæ -K 8 -F M 7 PCB N 8 7 L L L U BN V BU W BK GNYE -K -F Hold Termorelæ 0VAC0Hz Forsyning L -K -K A A Kontaktor hoved motor x 00-0V AC + Strømforsyning Max. A -M Hoved Motor Udenfor leverance 7 AS WODSCHOW & CO Industrisvinget DK-0 Broenby Project title: VLS, x 00-0V AC + Page title: Main Power File name: 00 - VLS-P-00- Subject name: Drawing no.: Const. (projectpage): Appr. (initdate): Project rev.: Page rev.: Last printed: Last corrected: Page Previous page Next page Number of pages: L.. L. -K 8 L+ VDC.0 STM CL 80 -R Hjælperelæ -S Reset -TR -F Transformator Styrestrøm 0 VAC Sikring 8A -R - + Ensretter(bro) forbindelse Ned -B Ned BK BU Kedel bund Op Betjenings- Panel Op -B BE BK Kedel top -K 7 0 +VDC Styreenhed, Løft Ned 0VDC Ud Op Overstrømsrelæ RD 0VAC VAC -M M Løfte motor L- 0 Volt.0.0 AS WODSCHOW & CO Industrisvinget DK-0 Broenby Project title: VLS, x 00-0V AC + Page title: Control Voltage, Lift Motor File name: 00 - VLS-P-00- Subject name: Drawing no.: Const. (projectpage): Appr. (initdate): Project rev.: Page rev.: Last printed: Last corrected: Page Previous page Next page Number of pages:

13 0 7 8 L+ VDC. -CE -G Sikkerheds(CE) Sikkerhedsskærm sikkerheds -R 8 0 Hastighed ned Hastighed ned -V s s Servo minimum Start Start -F 8 7 Termorelæ -K 8 0 -R -R -R -V BE h h 0 -R Servo maximum BN Hastighed op Hastighed op Wire on print 7 8 -R 7 Stop Stop Hastighed op Hastighed op Hastighed ned Hastighed ned BN -K Hjælperelæ box -R Hjælperelæ -M M Servomotor -R Hjælperelæ L- 0 Volt = 8 AS WODSCHOW & CO Project title: Subject name: VLS, x 00-0V AC + Industrisvinget Page title: Control Voltage, Servo Motor Drawing no.: DK-0 Broenby File name: Const. (projectpage): VLS-P-00- Appr. (initdate): Project rev.: Page Page rev.: Last printed: Last corrected: Previous page Next page Number of pages:

14 0 7 8 Nødstop -S Sikring -F 0V,A L(N).0 L.0.0 -K 8 Kontaktor Hoved Motor -F 8 Termo relæ Overstrømsrelæ -K 8 -F 7 L(N) L U BN V BU M GNYE K -F Hold Termorelæ 0VAC0Hz Forsyning -K -K A A Kontaktor hoved motor x 00-0V AC + N + eller x 0V AC + -M Hoved Motor Strømforsyning Max. A Udenfor leverance 7 AS WODSCHOW & CO Industrisvinget DK-0 Broenby Project title: VLS, x 00-0V AC + N + or x 0V AC + Page title: Main Power File name: 00 - VLS-P-N- OR P- Subject name: Drawing no.: Const. (projectpage): Appr. (initdate): Project rev.: Page rev.: Last printed: Last corrected: Page Previous page -0-0 Next page -0-0 Number of pages: L(N).. L. -K 8 L+ VDC.0 STM CL 80 -R Hjælperelæ RD -S Reset -TR -F Transformator Styrestrøm 0 VAC Sikring 8A -R - + Ensretter(bro) forbindelse Ned -B Ned BK BU Kedel bund Op Betjenings- Panel Op -B BE BK Kedel top -K 7 0 +VDC Styreenhed, Løft Ned 0VDC Ud Op Overstrømsrelæ 0VAC VAC -M M Løfte motor L- 0 Volt.0.0 AS WODSCHOW & CO Industrisvinget DK-0 Broenby Project title: VLS, x 00-0V AC + N + or x 0V AC + Page title: Control Voltage, Lift Motor File name: 00 - VLS-P-N- OR P- Subject name: Drawing no.: Const. (projectpage): Appr. (initdate): Project rev.: Page rev.: Last printed: Last corrected: Page Previous page Next page Number of pages:

15 0 7 8 L+ VDC. -CE -G Sikkerheds(CE) Sikkerhedsskærm sikkerheds -R 8 0 Hastighed ned Hastighed ned -V s s Servo minimum Start Start -F 8 7 Termorelæ -K 8 0 -R -R -R -V BE h h 0 -R Servo maximum BN Hastighed op Hastighed op Wire on print 7 8 -R 7 Stop Stop Hastighed op Hastighed op Hastighed ned Hastighed ned BN -K Hjælperelæ box -R Hjælperelæ -M M Servomotor -R Hjælperelæ L- 0 Volt = 8 AS WODSCHOW & CO Project title: Subject name: VLS, x 00-0V AC + N + or x 0V AC + Industrisvinget Page title: Control Voltage, Servo Motor Drawing no.: DK-0 Broenby File name: Const. (projectpage): VLS-P-N- OR P- Appr. (initdate): Project rev.: Page Page rev.: Last printed: Last corrected: Previous page Next page Number of pages:

16 0 7 8 Nødstop Sikring -S -F L.0 0V,A N.0.0 -K 8 Kontaktor Hoved Motor -F Termo relæ Overstrømsrelæ -K 8 -F M 7 PCB N 8 7 L L L N U BK V GY W BN GNYE -K -F Hold Termorelæ 0VAC0Hz Forsyning L -K -K A A Kontaktor hoved motor x 80-80V AC N + Strømforsyning Max. A -M Hoved Motor Udenfor leverance 7 AS WODSCHOW & CO Industrisvinget DK-0 Broenby Project title: VLS, x80-80v AC + N + Page title: Main Power File name: 00 - VLS-P-N- Subject name: Drawing no.: Const. (projectpage): Appr. (initdate): Project rev.: Page rev.: Last printed: Last corrected: Page Previous page Next page Number of pages: L.. N. L+ VDC.0 -R Hjælperelæ -S Reset -TR -F Transformator Styrestrøm 0 VAC Sikring 8A -R - + Ensretter(bro) forbindelse Ned -B Ned BK BU Kedel bund Op Betjenings- Panel Op -B BE BK Kedel top -K 7 0 +VDC Styreenhed, Løft Ned 0VDC Ud Op Overstrømsrelæ -K 8 STM CL 80 RD 0VAC VAC -M M Løfte motor L- 0 Volt.0.0 AS WODSCHOW & CO Industrisvinget DK-0 Broenby Project title: VLS, x80-80v AC + N + Page title: Control Voltage, Lift Motor File name: 00 - VLS-P-N- Subject name: Drawing no.: Const. (projectpage): Appr. (initdate): Project rev.: Page rev.: Last printed: Last corrected: Page Previous page Next page Number of pages:

17 L+ VDC. -CE -G Sikkerheds(CE) Sikkerhedsskærm sikkerheds -R 8 0 Hastighed ned Hastighed ned -V s s Servo minimum Start Start -F 8 7 Termorelæ -K 8 0 -R -R -R -V BE h h 0 -R Servo maximum BN Hastighed op Hastighed op Wire on print 7 8 -R 7 Stop Stop Hastighed op Hastighed op Hastighed ned Hastighed ned BN -K Hjælperelæ box -R Hjælperelæ -M M Servomotor -R Hjælperelæ L- 0 Volt = 8 AS WODSCHOW & CO Project title: Subject name: VLS, x 80-80V AC + N + Industrisvinget Page title: Control Voltage, Servo Motor Drawing no.: DK-0 Broenby File name: Const. (projectpage): VLS-P-N- Appr. (initdate): Project rev.: Page Page rev.: Last printed: Last corrected: Previous page Next page Number of pages:

18 Transformator -TR 00VAC 0VAC Nødstop -S Sikring -F 0V,A L.0 L.0.0 -K 8 Kontaktor Hoved Motor -F Termo relæ Overstrømsrelæ -K 8 -F M 7 PCB N 8 7 L L L U BK V GY W BN GNYE -K -F Hold Termorelæ 0VAC0Hz Forsyning L -K -K A A Kontaktor hoved motor x 80-80V AC + Strømforsyning Max. A -M Hoved Motor Udenfor leverance 7 AS WODSCHOW & CO Industrisvinget DK-0 Broenby Project title: VLS, x 80-80V AC + Page title: Main Power File name: 00 - VLS-P- Subject name: Drawing no.: Const. (projectpage): Appr. (initdate): Project rev.: Page rev.: Last printed: Last corrected: Page Previous page Next page Number of pages: L.. L. -K 8 L+ VDC.0 -R Hjælperelæ -S Reset -TR -F Transformator Styrestrøm 0 VAC Sikring 8A -R - + Ensretter(bro) forbindelse Ned -B Ned BK BU Kedel bund Op Betjenings- Panel Op -B BE BK Kedel top -K 7 0 +VDC Styreenhed, Løft Ned 0VDC Ud Op Overstrømsrelæ STM CL 80 RD 0VAC VAC -M M Løfte motor L- 0 Volt.0.0 AS WODSCHOW & CO Industrisvinget DK-0 Broenby Project title: VLS, x 80-80V AC + Page title: Control Voltage, Lift Motor File name: 00 - VLS-P- Subject name: Drawing no.: Const. (projectpage): Appr. (initdate): Project rev.: Page rev.: Last printed: Last corrected: Page Previous page Next page Number of pages:

19 0 7 8 L+ VDC. -CE -G Sikkerheds(CE) Sikkerhedsskærm sikkerheds -R 8 0 Hastighed ned Hastighed ned -V s s Servo minimum Start Start -F 8 7 Termorelæ -K 8 0 -R -R -R -V BE h h 0 -R Servo maximum BN Hastighed op Hastighed op Wire on print 7 8 -R 7 Stop Stop Hastighed op Hastighed op Hastighed ned Hastighed ned BN -K Hjælperelæ box -R Hjælperelæ -M M Servomotor -R Hjælperelæ L- 0 Volt = 8 AS WODSCHOW & CO Project title: Subject name: VLS, x80-80v AC + Industrisvinget Page title: Control Voltage, Servo Motor Drawing no.: DK-0 Broenby File name: Const. (projectpage): VLS-P- Appr. (initdate): Project rev.: Page Page rev.: Last printed: Last corrected: Previous page Next page Number of pages:

20 0 Indhold af CE Overensstemmelseserklæring, (Maskindirektivet, 00EC, Bilag II, del A) Contents of the EC Declaration of conformity for machinery, (Machinery Directive 00EC, Annex II., sub. A) Inhalt der EG Konformitätserklärung für Maschinen, (Richtlinie 00EG, Anhang II, sub A) Contenu de la Déclaration CE de conformité d une machine, (Directive Machine 00CE, Annexe II.A) Inhoud van de EG verklaring van overeenstemming voor machines, (Richtlijn 00EC, Bijlage II, onder A) Contenido de la declaración "CE" de conformidad sobre máquinas, (Directiva 00EC, Anexo II, sub A) DK GB DE FR NL ES Fabrikant; Manufacturer; Hersteller; Fabricant; Fabrikant; Fabricante: Adresse; Address; Adresse; Adresse; Adres; Dirección: AS. Wodschow & Co. Industrisvinget., DK 0 Brøndby, Denmark Navn og adresse på den person, som er bemyndiget til at udarbejde teknisk dossier: Name and address of the person authorised to compile the technical file Name und Anschrift der Person, die bevollmächtigt ist, die technischen Unterlagen zusammenzustellen Nom et adresse de la personne autorisée à constituer le dossier technique naam en adres van degene die gemachtigd is het technisch dossier samen te stellen nombre y dirección de la persona facultada para elaborar el expediente técnico Navn; Name; Name; Nom; Naam; Nombre: Kim. Jensen Adresse; Address; Adresse; Adresse; Adres; Dirección: Industrisvinget..., DK 0 Brøndby, Denmark Sted, dato; Place, date; Ort, Datum; Lieu, date ; Plaats, datum ; Place, Fecha: Brøndby, Erklærer hermed at denne røremaskine Herewith we declare that this planetary mixer Erklärt hiermit, dass diese Rührmaschine Déclare que le batteur mélangeur ci dessous Verklaart hiermede dat Menger Declaramos que el producto batidora er i overensstemmelse med relevante bestemmelser i Maskindirektivet (Direktiv 00EC) is in conformity with the relevant provisions of the Machinery Directive (00EC) konform ist mit den Bestimmungen der EG Maschinenrichtlinie (Direktiv 00EG) Satisfait à l ensemble des dispositions pertinentes de la Directive Machines (00CE) voldoet aan de bepalingen van de Machinerichtlijn (Richtlijn 00EC) corresponde a las exigencias básicas de la Directiva sobre Máquinas (Directiva 00EC) er i overensstemmelse med følgende andre CE direktiver is in conformity with the provisions of the following other EC Directives konform ist mit den Bestimmungen folgender weiterer EG Richtlinien Est conforme aux dispositions des Directives Européennes suivantes voldoet aan de bepalingen van de volgende andere EG richtlijnen está en conformidad con las exigencias de las siguientes directivas de la CE 0008EC... Endvidere erklæres det And furthermore, we declare that Und dass Et déclare par ailleurs que En dat Además declaramos que at de følgende (dele af) harmoniserede standarder, er blevet anvendt the following (partsclauses of) European harmonised standards have been used folgende harmonisierte Normen (oder TeileKlauseln hieraus) zur Anwendung gelangten Les (partiesarticles des) normes européennes harmonisées suivantes ont été utilisées de volgende (onderdelenbepalingen van) geharmoniseerde normennationale normen zijn toegepast las siguientes normas armonizadas y normas nacionales (o partes de ellas) fueron aplicadas EN:000 ; EN00 :00; EN00 :00... EN00 :00; EN000 :007; EN000 :007...

21 Innehåll i EG försäkran om maskinens överensstämmelse, (Maskindirektivet 00EG, bilaga, A) Contenuto della dichiarazione CE di conformità per macchine, (Direttiva 00CE, Allegato II, parte A) Sisukord EÜ masina vastavusdeklaratsioon, (Masinadirektiiv 00EÜ, lisa II, punkt A) Treść Deklaracja zgodności WE dla maszyn (Dyrektywa maszynowa 00WE, Załącznik II, pkt A) Sisältö EY vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta (Konedirektiivi 00EY, Liite II A) SE IT EE PL FI Tillverkare; Fabbricante; Tootja; Producent; Valmistaja: Adress; Indirizzo; Aadress; Adres; Osoite: AS. Wodschow & Co. Industrisvinget., DK 0 Brøndby, Denmark Namn och adress till den person som är behörig att ställa samman den tekniska dokumentationen: Nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico Tehnilise kausta volitatud koostaja nimi ja aadress Imię i nazwisko oraz adres osoby upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej Henkilön nimi ja osoite, joka on valtuutettu kokoamaan teknisen tiedoston Namn; Nome e cognome; Nimi; Imię i nazwisko; Nimi: Kim. Jensen Adress; Indirizzo; Aadress; Adres; Osoite: Industrisvinget..., DK 0 Brøndby, Denmark Ort och datum; Luogo e data; Koht, kuupäev; Miejscowość, data; Paikka, aika: Brøndby, Försäkrar härmed att denna blandningsmaskin Con la presente si dichiara che questo mixer planetaria Deklareerime käesolevaga, et Planetaarmikseri Niniejszym oświadczamy, że mikser planetarny vakuuttaa, että tämä mikseri tyyppi överensstämmer med tillämpliga bestämmelser i maskindirektivet (00EG) is è conforme alle disposizioni della Direttiva Macchine (Direttiva 00CE) vastab kehtivatele masinadirektiivi (00EÜ) nõuetele spełnia wymagania odpowiednich przepisów dyrektywy maszynowej (00WE) on konedirektiivin (00EY) asiaankuuluvien säännösten mukainen överensstämmer med bestämmelser i följande andra EG direktiv è conforme alle disposizioni delle seguenti altre direttive CE vastab järgmiste EÜ direktiivide nõuetele spełnia wymagania przepisów innych dyrektyw WE on seuraavien muiden EY direktiivien säännösten mukainen 0008EC... Vi försäkrar dessutom att e che Lisaks ülaltoodule deklareerime, et Ponadto oświadczamy, że ja lisäksi vakuuttaa, että följande (delarparagrafer av) europeiska harmoniserade standarder har använts sono state applicate le seguenti (particlausole di) norme armonizzate kasutatud on järgmisi Euroopa harmoniseeritud standardeid (või nende osinõudeid) zastosowano następujące częściklauzule zharmonizowanych norm europejskich seuraavia eurooppalaisia yhdenmukaistettuja standardeja (tai niiden osiakohtia) on sovellettu EN:000 ; EN00 :00; EN00 :00... EN00 :00; EN000 :007; EN000 :007...

22

23

24 AS WODSCHOW & CO. Industrisvinget DK-0 Brøndby Denmark Phone: 88 Telefax: 80

BETJENINGSVEJLEDNING AR30 AR40-AR40P AR60-AR60P

BETJENINGSVEJLEDNING AR30 AR40-AR40P AR60-AR60P BETJENINGSVEJLEDNING AR30 AR40-AR40P AR60-AR60P VL- 050 ORDER NO.: 003-VL DK Original betjeningsvejledning A/S Wodschow & Co. Industrisvinget 6 DK-605 Brøndby Denmark Phone: +45 43 44 88 Telefax: +45 43

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING AR30 AR40 / AR40P AR60 / AR60P AR80 - AR100

BETJENINGSVEJLEDNING AR30 AR40 / AR40P AR60 / AR60P AR80 - AR100 BETJENINGSVEJLEDNING AR0 AR40 / AR40P AR60 / AR60P AR80 - AR100 MK-1S 022010 ORDER NO.: 0062 DK Original betjeningsvejledning A/S Wodschow & Co. Industrisvinget 6 DK-2605 Brøndby Denmark Phone: +45 4 44

Læs mere

BJØRN VARIMIXER BETJENINGSVEJLEDNING

BJØRN VARIMIXER BETJENINGSVEJLEDNING BJØRN VARIMIXER BETJENINGSVEJLEDNING 1 RN20 2 3 MASKIN NR.: MK-I I 0 Kedlen placeres i kedelarmene. Kontroller at kedlen sidder korrekt. 4 Røreværktøjet placeres i bajonetakslen. Tappen på røreværktøjet

Læs mere

RN10 VL-2. A/S Wodschow & Co. Denmark. Industrisvinget 6 DK-2605 Brøndby

RN10 VL-2. A/S Wodschow & Co. Denmark. Industrisvinget 6 DK-2605 Brøndby Betjeningsvejledning RN0 VL- 00 ORDER NO.: 00_VL DK Original betjeningsvejledning A/S Wodschow & Co. Industrisvinget 6 DK-605 Brøndby Denmark Phone: +5 88 Telefax: +5 80 www.bearvarimixer.com info@wodschow.dk

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KODIAK CR30 082014 ORDER NO.: 00512 DK Original betjeningsvejledning A/S Wodschow & Co. Kirkebjerg Søpark 6 DK-2605 Brøndby Denmark Phone: +45 43 44 22 88 www.bearvarimixer.com info@wodschow.dk

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING RN0 VL- 005 ORDER NO.: 00_VL DK Original betjeningsvejledning A/S Wodschow & Co. Kirkebjerg Søpark 6 DK-605 Brøndby Denmark Phone: +5 88 www.bearvarimixer.com info@wodschow.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING RN20/VL2 092017 ORDER NO.: 00009_VL2 DK Original betjeningsvejledning A/S Wodschow & Co. Kirkebjerg Søpark 6 DK-2605 Brøndby Denmark Phone: +45 43 44 22 88 www.bearvarimixer.com info@wodschow.dk

Læs mere

AR140 - AR200 MK-III

AR140 - AR200 MK-III BJØRN - OURS BEAR - BÄR - OSO VARIMIXER BETJENINGSVEJLEDNING BETJENING - INSTALLATION - VEDLIGEHOLDELSE - SERVICE AR140 - AR200 MK-III ISSUE - AUSGABE - UDGAVE 4 A/S WODSCHOW & CO. Denmark 032004 ORDRE

Læs mere

MIX-IT l røremaskiner

MIX-IT l røremaskiner MIXIT... 51030608010010 l røremaskiner DK TEDDY 5 L standard udstyr Skål i rustfrit stål, hvidt plastlåg Ifyldningsbakke Ris i rustfrit stål Dejkrog i rustfrit stål Spartel i rustfrit stål EKSTRA TILBEHØR

Læs mere

MIX-IT... Det komplette sortiment fra BJØRN Varimixer. Dansk kvalitet siden 1915

MIX-IT... Det komplette sortiment fra BJØRN Varimixer. Dansk kvalitet siden 1915 MIX-IT... Det komplette sortiment fra BJØRN Varimixer Dansk kvalitet siden 1915 DK TEDDY 5 L UDEN HJÆLPETRÆK MED HJÆLPETRÆK VÆRKTØJ INKLUDERET RUSTFRIT STÅL Kedel og låg TILBEHØR Stænkskærm Ifyldningstragt

Læs mere

MIX-IT... DET KOMPLETTE SORTIMENT AF BJØRN RØREMASKINER

MIX-IT... DET KOMPLETTE SORTIMENT AF BJØRN RØREMASKINER MIX-IT... DET KOMPLETTE SORTIMENT AF BJØRN RØREMASKINER DK TEDDY 5 L UDEN HJÆLPETRÆK MED HJÆLPETRÆK Hvid Sølv Rød Sort Hvid med hjælpetræk VÆRKTØJ INKLUDERET RUSTFRIT STÅL Skål og låg Stænkskærm Ifyldningsbakke

Læs mere

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Betjeningsvejledning Golfvogn G180-F Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3

Læs mere

ERGO BEAR 4 0 / 6 0 / 8 0 / 1 0 0. Hurtigere, mere skånsom og enkel betjening

ERGO BEAR 4 0 / 6 0 / 8 0 / 1 0 0. Hurtigere, mere skånsom og enkel betjening ERGO BEAR 4 0 / 6 0 / 8 0 / 1 0 0 Hurtigere, mere skånsom og enkel betjening S t a n d a r d u d s t y r O v e r b l i k Til ERGO BEAR i størrelserne 40, 60, 80 og 100 L leveres følgende udstyr: Vari-Logic

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

. Apparatet må kun bruges af professionelle. Lacl aldrig et fladt batteri sidde i apparatet, da dette kan

. Apparatet må kun bruges af professionelle. Lacl aldrig et fladt batteri sidde i apparatet, da dette kan {D Vink Biggenstaartcoupeerder @ Vink Piglet's Tailcutter (G) vink Ldcoupe Queue de Porcelet GD Vink Ferkelschwanz-kupiergeråt ad Vink Tagliacode GD VinkGrisehateklipper Vink Livestock equipment {p Vink

Læs mere

English 1-6. Nederlands 7-13. Français 14-20. Deutsch 21-27. Italiano 28-34. Português 35-41. Español 42-48. Dansk 49-54. Svenska 55-60.

English 1-6. Nederlands 7-13. Français 14-20. Deutsch 21-27. Italiano 28-34. Português 35-41. Español 42-48. Dansk 49-54. Svenska 55-60. KMX50 series w English 1-6 Nederlands 7-13 Français 14-20 Deutsch 21-27 Italiano 28-34 Português 35-41 Español 42-48 Dansk 49-54 Svenska 55-60 Norsk 61-66 Suomi 67-72 Türkçe 73-79 Ïesky 80-85 Magyar 86-92

Læs mere

BJØRN Varimixer RN10 VL-2 OG RN20 VL-2 - HELT VARIABLE TRINLØS HASTIGHED - FULD EFFEKT

BJØRN Varimixer RN10 VL-2 OG RN20 VL-2 - HELT VARIABLE TRINLØS HASTIGHED - FULD EFFEKT BJØRN Varimixer RN10 V-2 OG RN20 V-2 4 HASTIGHEDER - HET VARIABE TRINØS HASTIGHED - FUD EFFEKT SPECIA UDSTYR RN20 V-2 A B C D E F G H I J K M N O Kan kun anvendes til RN10 V-2 RN10 V-2 / RN20 V-2 Kan kun

Læs mere

Røremaskine - brugsvejledning. version a. Indholdsfortegnelse

Røremaskine - brugsvejledning. version a. Indholdsfortegnelse SM-20 / CM-20 Røremaskine - brugsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse 2. Tekniske specifikationer 3. Røremaskinens primære eksterne dele 4. Brugsvejledning 5. Tilbehør og funktioner 6.

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14.

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14. S i d e 1 Montage vejledning for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Overensstemmelseserklæring... 4 Service

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

S N D UK side 2-5 Bruksanvisning sida 6-9 Bruksanvisning side 10-13 Bedienungsanleitung seite 14-17 User instructions side 18-21 ESL 1WM EXHAUSTO A/S Odensevej 76-55 Langeskov Tel. + 65 66 12 34 Fax +

Læs mere

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur.

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. ES 7 faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. HEAT MASTER LSC A/S POWER HEAT ON ES 7 / 5 / 996 Beskrivelse: Regulator for tilslutning af faser. Der reguleres

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Original brugermanual for. Savsmuldsvarmer

Original brugermanual for. Savsmuldsvarmer Original brugermanual for Savsmuldsvarmer 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 14 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Savsmuldsvarmer

Læs mere

Falsemaskine IDEAL 8305

Falsemaskine IDEAL 8305 Falsemaskine IDEAL 8305 Sikkerhedsforskrifter Læs denne brugsanvisning igennem inden maskinen tages i brug og vær opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. Lad ikke børn betjene maskinen! - 2 - Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG Tak fordi du valgte at købe dette SJÖBO kvalitetsprodukt. Inden brug bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Kassens indhold 1 stk. Røremaskine 1 stk. Skål 1 stk.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING HG TRANSPORTBÅND 1. Indholdsfortegnelse. 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Introduktion.... 3 2.1 Garanti... 3 3. Advarsel... 3 3.1 Piktogram forklaring... 4 4. Betjeningsmidler.... 5

Læs mere

STIGA VILLA 102M

STIGA VILLA 102M STIGA VILLA 102M 8211-3028-04 O (x4) M (x4) N (x4) P (x4) J (x2) S (x4) U (x2) T (x2) X (x2) V (x2) Y (x2) Q (x4) 1. O M N P Q J T U R S 2. S C B C D 3. 7. 4. 8. F G 5. 9. 6. 10. 11. 15. 12. 16. 13. 17.

Læs mere

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT BETJENINGSVEJLEDNING FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT Tlf. 7589 1244 * Fax. 7589 1180 C:\Gol\manualer\Flåmaskine.doc Flåmaskine 2 / 13 FLÅMASKINE TYPE: MASKIN NR.: ÅR: KUNDE: FORHANDLER: Typeskilt 7 TYPE: 270

Læs mere

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03 1. udgave, DK TrendCon Instruktionsbog 0403-52-08-03 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT Side OVERBLIK FUNKTIER.. 1 ADVARSEL.. 1 INSTRUKTI GENERELT.. 2 INDIKATI GENERELT.. 2 FEJLSIGNALER.. 2 SYSTEM OVERSIGT.. 3

Læs mere

DAR-35-E BUKKEMASKINE

DAR-35-E BUKKEMASKINE DAR-35-E BUKKEMASKINE GENEREL INFORMATION 1.1 De er indehaver af en ALBA Automatisk Bukkemaskine. Denne instruktion skal følge maskinen og være tilgængelig for de personer, som skal betjene maskinen. Personer,

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

TROLLA Transportvogn M/tiplad 200 kg

TROLLA Transportvogn M/tiplad 200 kg TROLLA Transportvogn M/tiplad 200 kg Artikel nr.: 12003 DK montagevejledning 2010/01 (Kan bruges som trillebør) Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen

Læs mere

Brugsanvisning. El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922

Brugsanvisning. El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922 Brugsanvisning El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P.

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 01-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

K-522. Betjeningsvejledning

K-522. Betjeningsvejledning K-522. Betjeningsvejledning 1 Beskrivelse Maskinen er specialudviklet til afbalancering af motorcykelhjul. I modsætning til en traditionel afbalanceringsmaskine, har K-22 en fast aksel, hvor det opspændte

Læs mere

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900.

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Lagerføres i farven gul/blå. Der tager forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana A/S Udgave 1.0 11 2007. Sprog: Dansk. Tillykke med Deres nye Grampus

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN110B, Nr. B107DKF Bernard el-aktuator Type SQ4 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 2 Komplet leverance... 2 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 - drejende (fig. 1)... 3 2. Indstilling

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7 1 Indholdsfortegnelse Side: Brugsanvisning 2 Brugervejledning 3 Før du kører ud på din første tur 3 Din første tur 4 Tilpasning af din cykel 5 Justering af sadel 5 Justering af ryglæn 5 Justering af styr

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

2Level 1600. Frontmonteret jordpakker. Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste

2Level 1600. Frontmonteret jordpakker. Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste 2Level 1600 Frontmonteret jordpakker Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste Vigtigt: Før maskinen tages i brug er det vigtigt at gennemlæse denne brugervejledning og forstå sikkerhedsanvisningerne.

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere.

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Let at klappe sammen uden at skulle bøje sig Lav transporthøjde Nem adskillelse, uden brug af værktøj

Læs mere

Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. stationær toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T4

Original brugermanual for Skindrenser T4 Original brugermanual for Skindrenser T4 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Skindrenseautomat

Læs mere

Manual til Deluxe saxlift til nedsænkning 3500 kg

Manual til Deluxe saxlift til nedsænkning 3500 kg Nimalift 2014 4 Manual til Deluxe saxlift til nedsænkning 3500 kg Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE))

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan bruges af personer med reducerede fysiske, mentale eller sensoriske færdigheder eller manglende

Læs mere

Montering af dit spil. Monteringsvejledning for SUPERWINCH el-spil - X9

Montering af dit spil. Monteringsvejledning for SUPERWINCH el-spil - X9 Side 1 af 6 Montering af dit spil Venligst læs vejledningen grundigt for at sikre en god installation, og samtidig undgå at der opstår problemer ved monteringen. Advarsel: Spillet skal monteres således

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

SCAN COMBIFLEX 45 BRUGSVEJLEDNING. Indhold. Tekniske oplysninger 2. Start af maskinen sikkerhedsforskrifter 3. Håndtering fejlfinding 4.

SCAN COMBIFLEX 45 BRUGSVEJLEDNING. Indhold. Tekniske oplysninger 2. Start af maskinen sikkerhedsforskrifter 3. Håndtering fejlfinding 4. 1 SCAN COMBIFLEX 45 BRUGSVEJLEDNING Indhold Tekniske oplysninger 2 Start af maskinen sikkerhedsforskrifter 3 Håndtering fejlfinding 4 Tilbehør 5-6 Garanti 7-8 2 Brdr. A & O Johansen anbefaler, at du læser

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

POWXG8250 DA 1 BESTANDDELE (FIG. A) GENERELLE SIKKERHEDSREGLER MONTERING JUSTERINGER (FIG. 10) KONFORMITETSERKLÆRING...

POWXG8250 DA 1 BESTANDDELE (FIG. A) GENERELLE SIKKERHEDSREGLER MONTERING JUSTERINGER (FIG. 10) KONFORMITETSERKLÆRING... 1 BESTANDDELE (FIG. A)... 2 2 GENERELLE SIKKERHEDSREGLER... 2 3 MONTERING... 2 3.1 Figur 19... 2 3.2 Figur 2... 2 3.3 Figur 3... 2 3.4 Figur 4... 3 3.5 Figur 5... 3 3.6 Figur 6... 3 3.7 Figur 7... 4 3.8

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Teckno- Trading-dk BRUGERMANUAL PA 250-500-800-990. www.elspil.com tel: +45 40 40 72 25

Teckno- Trading-dk BRUGERMANUAL PA 250-500-800-990. www.elspil.com tel: +45 40 40 72 25 BRUGERMANUAL PA 250-500-800-990 Brugermanual 220V elhejs Indledning: Denne manual dækker alle PA spil. Tilslutning 220 volt 50 Hz Anvendelse: Elhejsene er kun fremstillet tilløfteopgaver og bør kun betienes

Læs mere

Aqua drejbart badekarsæde

Aqua drejbart badekarsæde Aqua drejbart badekarsæde Montage- og brugervejledning for 302022 Fabrikant: MOBILEX A/S Danmark Rev. 06/12 Side 1 af 5 UM-302022-DK 1. Indledning Kære kunde, Denne brugervejledning er en beskrivelse af

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Original brugermanual for Skindtromle

Original brugermanual for Skindtromle Original brugermanual for Skindtromle 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindtromle

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Manuel Klovbeskæringsboks. Brugsvejledning. Sondergaard maskinteknik

Manuel Klovbeskæringsboks. Brugsvejledning. Sondergaard maskinteknik Manuel Klovbeskæringsboks Brugsvejledning Sondergaard maskinteknik Kanstrupvej 10 9460 Brovst Forord Boksen er indrettet, og bygget til at anvendes ved klovbeskæring af kreaturer der har en vægt mellem

Læs mere

ELECTRIC BLANKET INSTRUCTION MANUAL MODEL VARMETÆPPE. Brugsanvisning 2

ELECTRIC BLANKET INSTRUCTION MANUAL MODEL VARMETÆPPE. Brugsanvisning 2 MODEL 79576 ELECTRIC BLANKET INSTRUCTION MANUAL DA VARMETÆPPE Brugsanvisning 2 NO SV FI Fremstillet i P.R.C. 6001 - Zhejiang Cixi Kanghong, Zhejiang EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2007

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

MANUAL FOR DCC TURNTABLE. Indhold:

MANUAL FOR DCC TURNTABLE. Indhold: MANUAL FOR DCC TURNTABLE Indhold: Page: Introduktion 2 Inden du går i gang 2 Justering af spor 2-3 Tilslutning ledningsdiagram 3-4 Funktioner og oversigt over kontrolboksen 4-6 Programmering af drejeskiven:

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING HYDRO-FIX Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH Postfach 1181, 866 Lengede Bahnhofstr. 1, 868 Lengede Telefon: +49 (0) 44/0 0 Fax: +49 (0) 44/0 18 E-Mail: info@stoll-germany.com Web:

Læs mere

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Datablad Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Beskrivelse Motorerne AME 85 og AME 86 bruges med ventilerne VFM 2 (DN 50-250), VFS 2 (DN 65-00), VF2/3 (DN 25, 50) og AFQM (DN 50-250). Funktioner:

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

SIDE ORDRE... KUNDE...

SIDE ORDRE... KUNDE... -(39%5$1'32579±[9 %5$1'325767

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES ANVISNING SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL Serie nummer: Leverings dato: El tilslutning: V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej 18 8600 Silkeborg Telefon 8682 4366

Læs mere

2006/1. DT40 Mosfjerner. DK Samlevejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. DT40 Mosfjerner. DK Samlevejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Samlevejledning DT40 Mosfjerner Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3 3. Identifikation...4

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning ATV Slagleklipper Varenr.: 90 40 023 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og

Læs mere

Bruger- og monteringsvejledning Installation and user manual Installatie- en gebruikershandleiding... 17

Bruger- og monteringsvejledning Installation and user manual Installatie- en gebruikershandleiding... 17 Bruger- og monteringsvejledning... 3 Installation and user manual... 10 Installatie- en gebruikershandleiding... 17 Les instructions et le manuel... 24 www.kronings.com - next generation caravan equipment

Læs mere

- t e k n i s k b r u g e r v e j l e d n i n g

- t e k n i s k b r u g e r v e j l e d n i n g Stella - t e k n i s k b r u g e r v e j l e d n i n g D e n n e b r u g e r v e j l e d n i n g e r u d v i k l e t t i l t e k n i k e r e, i n s t a l l a t ø r e r, f y s i o t e r a p e u t e r, e

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

Original brugermanual for Jasopels Farm Cat

Original brugermanual for Jasopels Farm Cat Original brugermanual for Jasopels Farm Cat 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 14 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Farm

Læs mere