Mad s. 4 Aktiviteter s. 4 Aktiviteter SFO-tavlen. Fysiske rammer s. 5. Kontaktpædagog s. 5 Normering s. 5. Moduler s. 5 Ferier og skolefridage s.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mad s. 4 Aktiviteter s. 4 Aktiviteter SFO-tavlen. Fysiske rammer s. 5. Kontaktpædagog s. 5 Normering s. 5. Moduler s. 5 Ferier og skolefridage s."

Transkript

1

2 Indhold Velkommen til Nymarken s SFO s. 3 SFO-tid er god fritid s. 3 Pædagogiske overvejelser s. 3 Mål s. 3 Dagsrytme s. 4 MorgenSFO Skoletid EftermiddagsSFO Mad s. 4 Aktiviteter s. 4 Aktiviteter SFO-tavlen Fysiske rammer s. 5 Indenfor Udenfor Hvor er børnene... Kontaktpædagog s. 5 Normering s. 5 Moduler s. 5 Ferier og skolefridage s. 6 Hvordan og hvornår hjem fra SFO s. 6 Faste aftaler Afhentning Bus Praktiske oplysninger s. 7 Praktisk tøj Glemt tøj Skiftetøj Kartotek Forsikringer Nyhedsbrev Telefonkontakt s. 7 Kontakt SFO s. 8 2

3 Velkommen til Nymarkens SFO Velkommen til SFO, og til dette lille info-hæfte, som fortæller lidt om alt i SFO-tid. I er naturligvis altid velkomne til at komme til os med spørgsmål om stort og småt. Vi satser på samarbejde og god dialog. For at få det bedste samarbejde omkring jeres barns trivsel og udvikling er det vigtigt at være klar over forventninger til hinanden; hvad er forældreansvar og -ønsker, samt hvad er SFO s ansvar og muligheder. Vi opfordrer til at I læser info-hæftet, og taler med jeres barn det det kan være relevant, og selvfølgelig om barnets oplevelser i SFO. SFO-tid er god fritid SFOtid er børnenes FRI TID, og pædagogens fornemste opgave er at medvirke til, at børnene trives og lærer at fylde den frie tid med gode, sunde interesser i samvær med andre. Det betyder - at børnene kan lege, hygge og knytte venskaber på tværs af klasserne - at børnene kan fortsætte aktiviteter og relationer der er startet op i skoletiden - at aktiviteter udspringer af børnenes ønsker, interesser og behov - at voksne støtter op om børnenes initiativer yder hjælp til selvhjælp og gerne gør sig overflødige - at børnene er kompetente, og involveres i ansvaret for sig selv og hinanden - at de tildeles/påtager sig opgaver efter modenhed og interesse - at voksne er der for børnene, og er til at finde, når der er brug for en snak - at der tilbydes værksteder og aktiviteter med voksendeltagelse, og med inspiration til børnenes egne ideer - at vi støtter op om børnenes egen håndtering af dagligt samvær, konflikt-løsning mm. Pædagogiske overvejelser Vores overordnede pædagogiske mål stemmer overens med værdierne i Den Røde Tråd (se skolens hjemmeside) og tager således - som i skoletiden - udgangspunkt i at børnene er forskellige, har forskellige kompetencer, og forskellige måder at lære, lege og arbejde på. Børnene kan altid regne med en voksens opmærksomhed og hjælp, når de har brug for det, så de selv kan skabe kontakter, etablere 3 venskaber, være kreative, være aktive eller bare slappe af. Derudover bestræber vi os på at give børnene rammer, som støtter deres udvikling, med mulighed for at udfordre sig selv i forskellige legeområder og med forskellige aktiviteter. Med vores struktur, engagerede voksne og fælles værdier i vores pædagogiske arbejde, ønsker vi at give jeres barn et solidt fundament, som det kan tage med sig ud i andre sammenhænge og i fremtiden. Mål Kommunens fælles overordnede mål- og indholdsbeskrivelser kan findes på kommunens hjemmeside. I de enkelte SFO er arbejdes med beskrivelser af SFO ens arbejde. I løbet af efteråret behandles Nymarkens delmål og handleplaner i bestyrelsen, hvorefter de offentliggøres på skolens hjemmeside. Som udgangspunkt gælder dog fortsat, at vi arbejder med: Personlige og sociale kompetencer Børnene skal - blive selvstændige og livsduelige - have del i forpligtende fællesskaber - opleve tryghed og nære relationer Æstetiske, sproglige og kropslige udtryksformer Børnene skal - opleve glæden ved at være - skabe kontakter og kommunikere nuanceret - opleve glæde ved krop og bevægelse - udvikle en sund livsstil Mødet med natur og kultur Børnene skal - opleve glæden ved at være i naturen - have respekt for naturen og være med til at værne om den - have del i og være medskaber af kulturel aktivitet

4 Dagens rytme Morgen-SFO Børn der går i morgensfo starter dagen mellem fra i børnehavens lokaler, hvor det er muligt for børnene at spise morgenmad i en hyggelig atmosfære med stille og rolig hyggesnak, mange børn nyder at starte dagen sammen med deres mindre søskende, som går i børnehaven at lege, spille spil, høre musik osv. i de forskellige legeområder med deres søskende og kammerater Kl går børnene sammen med pædagogen over på indskolingsgangen. Skoletid Helhedsskolen er nedlagt, og det betyder bl.a. at børnene i indskolingen har fri på forskellige tidspunkter (kl , og 13.30) Når skoledagen er slut bliver børnene sendt hjem eller til frikvarter/i SFO. Eftermiddags-SFO Fra kl : Leg i den friske luft på legepladsen, og diverse aktiviteter (se afsnit om aktiviteter) Ca.14: børnene samles i café-området og sulten stilles : dagen rundes af (enkelte dage i børnehaven se skiltning v. indgangen) Mad Børnene bliver sultne i løbet af eftermiddagen, så det er en god ide med en sund og lækker eftermiddagsmadpakke. Der vil af og til være et lille tilskud til madpakken, hvis der bliver fremtryllet noget spiseligt på bålet, i køkkenet (boller, frugt, suppe ). En dag om ugen laver vi cafédag, hvor børnene på skift laver eftermiddagsmad til alle følg med på nyhedsbreve hvilken dag Aktiviteter Vi bestræber os på at tilbyde børnene et varieret tilbud af aktiviteter i ugens løb; leg og bevægelse i hal og gymnastiksal - eller på legepladsen bål, med forskellige aktiviteter omkring bålet; madlavning eller kreative ideer der folder sig ud (snitte i træ, støbe tin, brænde ler o.m.a.) værksted med frie aktiviteter eller voksenstyrede kursus-forløb (fx filtning), så det er muligt at prøve og øve sig i forskellige teknikker. spil og andet sjov ved computeren - hver årgang har ugentlig spilledag (i perioder har computeren dog helt fri) når vejret og andre praktiske forhold tillader det, tager vi gerne på ture, hvor vi oplever natur eller kultur i lokalområdet. når der er noget nyt at fortælle børnene om, holder vi børnemøde - det kan være præsentation af nye børn eller voksne, nyt legetøj, som en opstart på, eller som en del af en aktivitet. SFO- tavle Med vores SFO-tavle giver vi børnene et overblik over, hvilke voksne der er på arbejde, hvem der sender til bussen og hvilke aktiviteter der tilbydes, hvor og af hvem. På tavlen er billeder af de voksne, så børn og forældre kan orientere sig om, hvem og hvor de voksne er. Det er også her børnene med deres foto skal oplyse hvor de er, fx på værksted, i hallen eller ude på legepladsen. 4

5 Fysiske rammer Indenfor Nymarkens SFO deler lokaler med skolen, og børnene skal ikke skifte lokaler. Børnene har mulighed for at arbejde videre på ting, de er startet på i skoletiden. Det er en særlig udfordring i, at SFO og undervisning skal være i de fælles lokaler på samme tid, men vi forsøger at tage mest muligt hensyn til hinanden. Vi har et klasselokale, som vil fungere som SFOlokale, er indrettet til hygge og fællesskab i SFO-tiden. Vores fælles gang er delt op i områder til leg og hygge, dertil kommer et stort kreativt værksted, puderum til tumleleg og multisalen til udklædning, teater, musik, dans og gøgl. I de forskellige klasselokaler er der hygge- og legeområder med forskelligt legetøj. Som udgangspunkt er klasselokalerne lukket af i SFO-tiden. Udenfor Vi har en stor legeplads med mange aktivitetsmuligheder: bålplads, fodboldbane bag hallen, gynger, mooncarbane, klatrestativ og -bane, legehuse, sandklasser samt buske og krat med gode gemmesteder... Hvor er børnene Børnene kan lege og hygge sig i alle kroge af legepladsen og indskolingsgangen, og derfor ved vi ikke altid præcis, hvor jeres barn er, når I kommer for at hente. Vi forsøger at lære det enkelte barn gode vaner, så vi kan se på vores magnettavle, om vi skal lede på værkstedet, i hallen eller ude. På børnemøder i starten af skoleåret lærer børnene hvor man må være, så de kender de fysiske rammer, regler og grænser. Vi har en klar forventning om at børnene bliver på skolens/sfo s arealer, så længe de er i SFO. Det er vigtigt, at I også hjemme taler med jeres barn om, hvor man må være i SFO en, og at det er en vigtig forudsætning, at børn og voksne kan stole på hinanden og de aftaler, vi laver. Kontaktpædagog Hver årgang har en kontaktpædagog, som samarbejder med årgangens lærere om børnenes trivsel og årgangens sociale årsplan. Og så er det selvfølgelig kontaktpædagogen der er særlig opmærksom på årgangens børn i SFO-tiden; børnene ved hvem de kan henvende sig til, når de har brug for hjælp i konkrete, vanskelige situationer. En kontaktpædagog kan, gennem sin viden om det enkelte barn, støtte og inspirere i forhold til venskaber, konflikter og de forskellige udfordringer barnet møder. Desuden er det kontaktpædagogen, som har den primære kontakt til jer som forældre (medvirker ved forældrearrangementer og - samtaler). Normering Der er omkring 80 børn og 4 voksne i SFO i dette skoleår. Moduler Der er et morgen- og et eftermiddagsmodul. Eftermiddagsmodulet starter når skoledagen er slut. Yderligere oplysninger om moduler, takster mm. kan man se på kommunes hjemmeside. Tilmelding eller ændringer i moduler sker på blanketter, som I kan få ved henvendelse i SFO en, hvor den også skal afleveres i udfyldt stand. Tilmelding til moduler kan ske med dags varsel ændringer eller udmeldelse skal ske til den 1. eller 15., med en måneds varsel. Fx.: hvis et barn skal udmeldes eller gå ned i tid til 1.okt., skal SFO have besked senest 31. aug. 5

6 Ferie og skolefridage Alle børn, der er indskrevet i SFO, kan tilkøbe feriepasningsmodul i en eller flere af følgende uger: Vinterferie uge 8 Efterårsferie uge 42 Sommerferie 4 første uger i juli Pasning på øvrige skolefridage er inkluderet i den almindelige takst, hvis man er tilmeldt et eftermiddagsmodul. Vi spørger til pasningsbehov i god tid før skolefridagene - om fremmøde og mødetider. I mellem jul og nytår, fredag efter Kr. Himmelfartsdag samt 2 uger i juli tilbydes fællespasning i distrikt Kerteminde På øvrige skolefridage planlægges dagene i fællesskab med børnehaven. Hvordan og hvornår hjem fra SFO Vi vil gerne have besked om ca. hvornår jeres barn skal hjem, det kan foregå på forskellig vis: 1. Lav en fast aftale, hvis jeres barn hver dag hentes ca. samme tid eller skal med den samme bus; få en lille blanket og udfyld - så bliver tiderne ført ind i afkrydsningslisten (Xliste). 2. Skriv en besked i kontaktbogen fx for en uge ad gangen 3. Skriv evt. ændringer i kontaktbogen, ligeså andre meddelelser til SFO Kontaktbogen bliver dagligt tjekket i skoletiden, og ændringer noteres på vores X-liste. Undgå mundtlige beskeder - de kan let smutte i en overlevering! I slutningen af 2. kl. og i 3. kl. må børnene selv give besked, hvis vi har en konkret aftale med jer forældre Afhentning På tavlen overfor Multisalen findes alle X-listerne. Her er børnene krydset ind og skal - selv eller med forældrehjælp - tjekke ud ved at lave en cirkel omkring krydset inden hjemturen. Når I henter jeres barn, er det vigtigt at I giver jer tid til, at barnet får ryddet op efter sig. Det er børnene selv, der skal holde orden på deres garderobeplads, men giv gerne jeres barn et nap med, når I henter. Vi vil gerne opfordre til, at I slukker mobiltelefonen, eller lader den ligge i bilen, så børn og voksne kan tale sammen. Bus: Efter skoletid sender læreren børn til bus - der er opsyn ved bussen, når skoledagen slutter. I SFO-tid samler vi børn og sender til 15-bus og 16-bus - der er ikke opsyn ved bussen. Det er vigtigt at barnet er trygt ved at skulle med bus - det er en god ide, at I tager turen sammen med barnet en eller flere gange at barnet er helt klar over, hvordan og hvornår han/hun skal hjem. (mange ændringer i bustid, hentedage og hvor skal jeg hen kan være stressende for barnet. at have en aftale med barnet - en nødplan - hvis han/hun kører for langt med bussen, er kommet med den forkerte bus, eller kommer hjem til et tomt hus el.lign. at I lærer jeres barn god opførsel ved et stoppested (kø-kultur, må man lege/spille bold ved en vej?, etc.) at I er sikre på, at barnet er klar til opgaven, ellers vent!!! 6

7 Praktiske oplysninger Praktisk tøj: Børnene elsker at lege og tumle. Det er derfor en god ide at huske ikke at give børnene det bedste eller nyeste tøj på og at huske at have skiftetøj liggende i garderoben. En vandkamp eller leg i mudder kan også kræve en omklædning. SFO`en påtager sig ikke ansvaret for beskadiget tøj, men vi gør selvfølgelig børnene opmærksom på at bruge forklæder osv., hvor det kan være aktuelt. Nyhedsbrev: Når der er nyt at berette fra SFO, sender vi et nyhedsbrev med hjem - så I har mulighed for at vide lidt om, hvad vi går og laver. Nu og da er der også informationer fra SFO i årgangenes forældrebreve. Telefonkontakt: Det er bedst at ringe mellem , så er der nogen i nærheden af telefonen. Vi opfordrer jer til kun at ringe, hvis det er virkelig vigtigt at komme i kontakt med os eller jeres barn her og nu. Ellers skriv en besked i kontaktbogen, så ringer vi til jer, når det passer ind i dagens aktiviteter. Navn i tøjet kan være en fordel, vi har tit bunker af glemt tøj, som vi ikke kan finde ejeren til! Glemt tøj: Lægges i slagbænken v. afkrydsningslisterne, så kig der, hvis I mangler noget. Bænken tømmes sidste fredag i måneden, og uafhentet glemmetøj overgår til skiftetøj, eller gives videre til genbrug. Skiftetøj: Vi har lidt skiftetøj til nødsituationer og beder jer hurtigst muligt returnere lånetøj - nyvasket, så det er klar til næste nødsituation! Kartotek: Ved skolestart udfyldes et kartoteksblad med forskellige oplysninger. Disse oplysninger skal altid ajourføres ved jobskifte, flytning osv., så vi altid kan få fat i jer, hvis det skulle blive nødvendigt. Og så er det særligt vigtig, at give besked, hvis flytning sker over kommunegrænser, idet betaling så skal ske til den nye kommune. Husk at legeaftaler skal laves hjemmefra Og så ringer vi selvfølgelig til jer, hvis vi oplever jeres barn har bekymringer eller problemer, som vi sammen skal forsøge at løse. Besked til SFO skrives i kontaktbogen, som læreren giver videre til SFO-pædagogen efter endt skoledag. Forsikringer: Børnene skal være dækket af familiens egen forsikring. Tandskader behandles gratis indtil barnet fylder 18 år. 7

8 Kontakt SFO: SFO/ indskolingsgangen SFO/Børnehave, kontoret Skolens hjemmeside: 8

www.munkebjergskolen.odense.dk Vi er voksne, der er engagerede, anerkendende, lyttende og tydelige i samværet med børn og hinanden.

www.munkebjergskolen.odense.dk Vi er voksne, der er engagerede, anerkendende, lyttende og tydelige i samværet med børn og hinanden. Skoleåret 2014/15 Fritter abc VELKOMMEN TIL MUNKEBJERGSKOLENS FRITIDSORDNING Fengersvej 6-5230 Odense M www.munkebjergskolen.odense.dk e-mail munkebjergskolen.buf@odense.dk Vi har følgende kriterier for

Læs mere

Forældreguiden. KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien

Forældreguiden. KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien Forældreguiden KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien Arne Jacobsens Allé 21, 2300 København S Tlf. 3530 2310 Telefontid mellem 6:30-8:00 og 12:30-17:00. Email: Ørestad

Læs mere

Forældreguiden. KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien

Forældreguiden. KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien Forældreguiden KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien Arne Jacobsens Allé 21, 2300 København S Tlf. 3530 2310 Telefontid mellem 6:30-8:00 og 12:30-17:00. Email: Ørestad

Læs mere

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 Vi glæder os til at give jeres børn en god og tryg skolestart i førskole-gruppen samt skabe et godt og positivt forældresamarbejde med jer. Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 På Særslev-Hårslev

Læs mere

Velkommen til Mølleskolens SFO

Velkommen til Mølleskolens SFO Årsplan 2010/11 Velkommen til Mølleskolens SFO Hermed foreligger årsplanen for 2010/2011. I årsplanen beskrives kort de tanker, der ligger bag dagligdagen. Dette er forhåbentlig med til, at I som forældre

Læs mere

Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420. Kontor: 30695960. Brumbasserne: 30695952. Sommerfugle 30695957.

Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420. Kontor: 30695960. Brumbasserne: 30695952. Sommerfugle 30695957. Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420 Kontor: 30695960 Brumbasserne: 30695952 Sommerfugle 30695957 Myggene: 30695946 Larverne: 30695956 Mail: bh-kroghoej@frederikssund.dk Åbningstid:

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter

Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter Gamle Hjortespringskole Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter Specialpædagogisk Udviklingscenter Gl. Klausdalsbrovej 460 2730 Herlev Telefon:

Læs mere

Velkommen til GFO Skovshoved

Velkommen til GFO Skovshoved Velkommen til GFO Skovshoved 1 Opstart 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til alle børn og forældre...3 Dagligdagen i GFO en...5 Når barnet skal hjem fra GFO...5 Beskeder til GFO en...5 Aktiviteter...6

Læs mere

Velkommen til Eventyrhulens side

Velkommen til Eventyrhulens side Velkommen til Eventyrhulens side Her på siden håber vi at du kan finde oplysninger og svar på en stor del af det der rører sig når dit barn enten snart skal starte, eller allerede går i børnehaven. Skulle

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE I Børnehaveklassehuset på Gl. Hasseris Skole, er den anerkendende tilgang af stor værdi for os i det daglige arbejde med, og omkring børnene 1 Det er

Læs mere

Velkommen til Hunderupskolen

Velkommen til Hunderupskolen Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl. 8.00 Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl. 8.00 Skolestarten er en lille milepæl i de fleste børns liv.

Læs mere

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18 2 Garderoben 20 Mad og drikke 23 Fest 26 Ferie og fri 28 Sygdom 29 Forældresamarbejde

Læs mere

Virksomhedsplan for Gøngehesten for 2015... 2. Præsentation af institutionen... 2. Fakta oplysninger... 3

Virksomhedsplan for Gøngehesten for 2015... 2. Præsentation af institutionen... 2. Fakta oplysninger... 3 Indhold Virksomhedsplan for Gøngehesten for 2015... 2 Præsentation af institutionen... 2 Fakta oplysninger... 3 Principper fastlagt af bestyrelsen... 4 Pædagogiske principper og principper for de pædagogiske

Læs mere

Velkommen til. Daginstitution Stensballe

Velkommen til. Daginstitution Stensballe Velkommen til Daginstitution Stensballe Velkommen til Daginstitution Stensballe Vi vil gerne byde velkommen til Daginstitution Stensballe. Vi glæder os til at lære Jer og Jeres barn at kende. Det er dejligt

Læs mere

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt.

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt. Velkommen til Trekløveret Med denne pjece ønsker vi at give jer et billede af livet i Trekløveret samt nogle praktiske informationer. Trekløveret er en integreret institution med børn i alderen 0-6 år

Læs mere

Distriktet ved Tuse Næs

Distriktet ved Tuse Næs Distriktet ved Tuse Næs Årsplan 2014 I Distriktet ved Tuse Næs, udarbejder hver afdeling en gang om året en årsplan som følger skoleåret. Den er tænkt som et arbejdsredskab for os selv og en oversigt for

Læs mere

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog 4. november 2013 1. udgave Forældrehåndbog Kontaktinformationer Interskolen Engtoften 22 8260 Viby J Telefon: 21 48 92 18 Email: adm@interskolen.dk Kontorets åbningstider 8.00-14.00 Telefontid er fra kl.

Læs mere

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE 1 Indholdsfortegnelse Kære forældre... 3 Dagtilbuddet Christiansbjerg.... 4 Bodøgården... 4 De ydre rammer... 4 Haven... 5 Havens pædagogiske målsætning... 5 Tryghed,

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Børne- og Kulturforvaltningen, Skoleafdelingen, april 2010 1 Indledning Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for

Læs mere

Ansvarlig leder: Anders D. Andersen. Medarbejdere: Ilse og Tommy. DUS II Frejlev Skole Frejlev Skolevej 1 9200 Aalborg SV 99 31 63 68

Ansvarlig leder: Anders D. Andersen. Medarbejdere: Ilse og Tommy. DUS II Frejlev Skole Frejlev Skolevej 1 9200 Aalborg SV 99 31 63 68 Ansvarlig leder: Anders D. Andersen. Medarbejdere: Ilse og Tommy DUS II Frejlev Skole Frejlev Skolevej 1 9200 Aalborg SV 99 31 63 68 Indhold Åbningstider... 2 Hvad er en DUS II... 2 Den voksne som tovholder

Læs mere

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk Dreslette Skole Snavevej 27, 5683 Haarby 64771447 skolen, 64771389 SFO email: dreslette-skole@assens.dk Orienteringshefte om fællesinstitutionen Indholdsfortegnelse Forord 2 Lidt om Dreslette Skole 2 Børnehave

Læs mere

Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf.9945 4996 E-mail: petra@99454545.dk

Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf.9945 4996 E-mail: petra@99454545.dk Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf.9945 4996 E-mail: petra@99454545.dk 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMSTFOLDER.... 4 BØRNEHUSETS PERSONALE... 4 ÅBNINGSTIDER:... 5 LUKKEDAGE:...

Læs mere

Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk

Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk OM BØRNEHUSET Ved Skoven Børnehuset ligger i et spændende, nybygget boligområde med mange forskellige bebyggelser og rekreative

Læs mere

Va l l ø B ø r n e h u s

Va l l ø B ø r n e h u s Va l l ø B ø r n e h u s Velkommen Med denne folder vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Vallø Børnehus. Når jeres barn starter i institution, er der meget at forholde sig til, og der er mange

Læs mere

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution.

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution. Indhold Velkommen... 2 Tøjhushavens Børnehus... 2 Ansatte i Tøjhushavens Børnehus... 2 Åbningstider... 2 Økonomi... 2 Barnets start... 3 Aflevering og afhentning... 3 Forældresamtaler... 3 Samarbejde:...

Læs mere

Velkommen til Nr. Søby Børnehave

Velkommen til Nr. Søby Børnehave Velkommen til Nr. Søby Børnehave Hej. Børn og voksne siger velkommen til dig og din familie Vores adresse: Nr. Søby børnehave Stoholmvej 26 7840 Højslev Telefonnumre: Hoved nr. 9915 7450 Kontor 9915 7451

Læs mere

Livet i Børnehaven Æblegården

Livet i Børnehaven Æblegården En brochure om Livet i Børnehaven Æblegården Baunegårdsvej 82 2900 Hellerup Telefon 39 62 16 11 www.gentoftekommune.dk/aeblegaarden Indhold Intro til Æblegården 3 Målsætning 4 Fysiske rammer 6 Tidpunkter

Læs mere

Velkommen i Smilehullet

Velkommen i Smilehullet Velkommen i Smilehullet Vi ønsker kommende børn og deres forældre velkommen til Den Integrerede Institution Smilehullet Denne pjece vil give et lille indblik i Smilehullets hverdag, værdier, traditioner,

Læs mere

Skovlund Børnehus. Virksomhedsplan 2010/11. Børnehusets mål er at skabe et sammenhængende miljø, hvor store og små lærer at respektere hinanden.

Skovlund Børnehus. Virksomhedsplan 2010/11. Børnehusets mål er at skabe et sammenhængende miljø, hvor store og små lærer at respektere hinanden. Skovlund Børnehus Virksomhedsplan 2010/11 Børnehusets mål er at skabe et sammenhængende miljø, hvor store og små lærer at respektere hinanden. Nørremarken 9 6823 Ansager Tlf. 75292447 www.skovlundbornehus.dk

Læs mere