IDA LANDEGUIDE 2011 Island

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IDA LANDEGUIDE 2011 Island"

Transkript

1 IDA LANDEGUIDE 2011 Island 1. LANDET 1. Opholdsland Island 7 100,0% 2. Status for ophold Opholder du dig i udlandet, er du vendt tilbage til Danmark eller bor du i enten Sverige eller Tyskland og arbejder i Danmark? Jeg opholder mig i udlandet 7 100,0% Jeg opholder mig i Danmark Jeg opholder mig i Sverige eller Tyskland, men arbejder i Danmark 2. BAGGRUND OG FORVENTNINGER 3. Opmærksomhed om udlandsjob Hvordan blev du opmærksom på udlandsjobbet/udstationeringen? Jeg søgte selv, blev tilbudt eller opfordret til at søge stillingen, i den virksomhed jeg arbejder/arbejdede i Jeg søgte en specifik stilling i en udenlandsk virksomhed Jeg søgte en specifik stilling i en virksomhed i Danmark til udstationering Stillingsopslag i job-base på internettet eller i avis/fagblad 3 50,0% 1 16,7% Virksomhedens egen hjemmeside 1 16,7% Uopfordret ansøgning Personligt netværk 2 33,3% Andet. Hvilket? 1 16,7% I alt 6 100,0% Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge DK-1780 København V ida.dk

2 IDA Udlandssurvey Årsager til udlandsophold Hvad var årsagerne til, at du tog arbejde i udlandet? Ønske om faglig udvikling Personlige ambitioner og karrieremuligheder Et ønske eller krav fra virksomheden jeg arbejder for i Danmark 3 42,9% Familiemæssige årsager 4 57,1% Jeg var arbejdsløs Forventninger om højere løn/levestandard Forventninger om lavere indkomstskat Jeg ville lære andre kulturer at kende 1 14,3% Et personligt ønske om at gøre en forskel/hjælpe til i udlandet Bedre klima Andre årsager. Hvilke? 5. Betydning af skattetrykket I hvilken grad var din indkomstskat i Danmark ( skattetrykket ) medvirkende årsag til, at du tog arbejde i udlandet? Ingen betydning 6 85,7% Mindre betydning Større betydning 1 14,3% Meget stor betydning 3. ARBEJDE OG OPHOLD 6. Arbejdsgiver Er din arbejdsgiver: Dansk selskab med hovedkontor i Danmark Lokalt datterselskab til dansk baseret virksomhed Lokalt datterselskab til udenlandsk baseret virksomhed 1 14,3% Lokal arbejdsgiver baseret i arbejdslandet 5 71,4%

3 IDA Udlandssurvey Dansk myndighed eller bistandsorganisation International organisation 1 14,3% Jeg er selvstændig 7. Branche Hvilken branche tilhører virksomheden? Elektronisk industri 1 14,3% Energi inklusive produktion af vindkraftanlæg Entreprenørvirksomhed 1 14,3% Handelsvirksomhed IT virksomhed 1 14,3% Kemisk industri Medicinalindustri Olie og gas, inklusive off-shore Rådgivende ingeniør- eller konsulentvirksomhed 3 42,9% Maskin-, jern- og metalindustri Telekommunikation Forskningsinstitution 1 14,3% Anden branche. Hvilken? 8. Ansættelsesretlige forhold Er du hovedsageligt ansat i henhold til: Dansk ret Udenlandsk ret 7 100,0% 9. Første arbejde i udlandet Er dette dit første arbejdsophold i udlandet? Ja 5 71,4% Nej 2 28,6%

4 IDA Udlandssurvey Udlandsanciennitet Hvor længe har du alt i alt arbejdet i udlandet? Under 1 år 1-2 år 3-5 år 1 14,3% 6-10 år 2 28,6% år Mere end 15 år 4 57,1% 11. Forventning om tilbagekomst til Danmark Forventer du, at vende tilbage for at arbejde i Danmark? Nej 4 57,1% Ja, inden for 2 år Ja, inden for 3-5 år Ja, senere 1 14,3% Ved ikke 2 28,6% 12. Mulighed for tilbagekomstprogram Har du mulighed for at deltage i et tilbagekomstprogram gennem din virksomhed ved din tilbagekomst til Danmark? Ja 1 16,7% Nej 5 83,3% I alt 6 100,0% 13.a Danmarks tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft Hvordan vurderer du fra din position i udlandet: - Danmarks evne til at tiltrække udenlandsk arbejdskraft sammenlignet med dit arbejdsland? Meget bedre end i arbejdslandet Lidt bedre 1 14,3% Samme som i arbejdslandet 3 42,9% Lidt dårligere end i arbejdslandet 1 14,3% Meget dårligere Ved ikke 2 28,6%

5 IDA Udlandssurvey b Danmarks modtagelse af udenlandsk arbejdskraft Hvordan vurderer du fra din position i udlandet: - Danmarks evne til at modtage udenlandsk arbejdskraft sammenlignet med dit arbejdsland? Meget bedre end i arbejdslandet Lidt bedre 2 28,6% Samme som i arbejdslandet 3 42,9% Lidt dårligere end i arbejdslandet Meget dårligere Ved ikke 2 28,6% 13.c Danmarks integration af udenlandsk arbejdskraft Hvordan vurderer du fra din position i udlandet: - Danmarks evne til efterfølgende at integrere udenlandsk arbejdskraft sammenlignet med arbejdslandet Meget bedre end i arbejdslandet Lidt bedre 2 28,6% Samme som i arbejdslandet 2 28,6% Lidt dårligere end i arbejdslandet 1 14,3% Meget dårligere Ved ikke 2 28,6% 14.a Levestandens betydning for tilbagevenden til Danmark Hvilken betydning har følgende forhold for din lyst til at vende tilbage til Danmark? - Udsigt til mindst samme eller bedre levestandard i Danmark end den jeg nu har i opholdslandet Stor betydning Nogen betydning 3 42,9% Ingen betydning 2 28,6% Ved ikke 2 28,6%

6 IDA Udlandssurvey b Ægtefællens betydning for tilbagevenden til Danmark Hvilken betydning har følgende forhold for din lyst til at vende tilbage til Danmark? - Mulighed for at få ægtefælle/samlever med hjem til Danmark Stor betydning 3 42,9% Nogen betydning 1 14,3% Ingen betydning 2 28,6% Ved ikke 1 14,3% 14.c Skattens betydning for tilbagevenden til Danmark Hvilken betydning har følgende forhold for din lyst til at vende tilbage til Danmark? - Mulighed for lav skat i en overgangsperiode efter min tilbagevenden til Danmark Stor betydning Nogen betydning 1 14,3% Ingen betydning 5 71,4% Ved ikke 1 14,3% 14.d Jobbets betydning for tilbagevenden til Danmark Hvilken betydning har følgende forhold for din lyst til at vende tilbage til Danmark? - Et job der er lige så spændende/motiverende som det jeg har nu Stor betydning 3 42,9% Nogen betydning 3 42,9% Ingen betydning Ved ikke 1 14,3% 14.e Karrieplans betydning for tilbagevenden til Danmark Hvilken betydning har følgende forhold for din lyst til at vende tilbage til Danmark? - Karriereplan og et sikkert job i virksomheden i Danmark Stor betydning 3 42,9% Nogen betydning 2 28,6% Ingen betydning 1 14,3% Ved ikke 1 14,3%

7 IDA Udlandssurvey f Karrieremuligheder for samlevers betydning for tilbagevenden Hvilken betydning har følgende forhold for din lyst til at vende tilbage til Danmark? - Karrieremuligheder for ægtefælle/samlever i Danmark Stor betydning 4 57,1% Nogen betydning 1 14,3% Ingen betydning 1 14,3% Ved ikke 1 14,3% 14.g Skoleforholds betydning for tilbagevenden til Danmark Hvilken betydning har følgende forhold for din lyst til at vende tilbage til Danmark? - Gode skoleforhold - f.eks. mulighed for international skolegang i Danmark - for mine børn Stor betydning 3 42,9% Nogen betydning 1 14,3% Ingen betydning 2 28,6% Ved ikke 1 14,3% 14.h Ansættelsessikkerheds betydning for tilbagevenden til Danmark Hvilken betydning har følgende forhold for din lyst til at vende tilbage til Danmark? - Generelt større sikkerhed i ansættelsen i Danmark sammenlignet med den jeg har i udlandet Stor betydning 1 14,3% Nogen betydning 3 42,9% Ingen betydning 1 14,3% Ved ikke 2 28,6% 15. Job- og karrieremuligheder efter tilbagevenden Hvordan tror du at udlandsopholdet vil påvirke dine job- og karrieremuligheder, hvis du vender tilbage for at arbejde i Danmark? Bedre muligheder efter udlandsopholdet 2 28,6% Uændret 2 28,6% Dårligere muligheder efter udlandsopholdet 2 28,6% Ved ikke 1 14,3%

8 IDA Udlandssurvey LØN OG LEVEVILKÅR 16. Månedlig bruttoløn Hvad er din faste månedlige bruttoløn før skat og inkl. evt. diæter, udlandstillæg og hardshiptillæg samt arbejdsgivers pensionsbidrag (men ekskl. evt. bonus og andre variable løndele)? Under Euro ( DKK) 2 28,6% Euro ( DKK) Euro ( DKK) 2 28,6% Euro ( DKK) 2 28,6% Euro ( DKK) 1 14,3% Euro ( DKK) Euro ( DKK) Euro eller derover ( DKK) 17. Bonus Modtager du bonus, provision eller andre præstationsbaserede løndele? Ja 4 57,1% Nej 3 42,9% 18. Skat og sociale udgifter Hvor stor en del af din bruttoløn betales til skat og sociale udgifter f.eks. sygeforsikring? Mindre end 10% 10-20% 21-30% 1 14,3% 31-40% 5 71,4% 41-50% 1 14,3% Mere end 50%

9 IDA Udlandssurvey Goder ifm. udlandsophold Modtager du nogle af disse goder i forbindelse med din ansættelse? Mulighed for flere svar Betaling for overarbejde i form af f.eks. afspadsering 4 100,0% Fri bil 1 25,0% Hel eller delvis fri bolig Gratis hjemrejser Telefon/pc/internet 3 75,0% Betalt fridag ved barns sygdom 3 75,0% Fuld løn ved barsels-/fædreorlov 3 75,0% Hel eller delvis betaling af børns skolegang Sprogkurser 1 25,0% Kulturforberedende kurser Medlemskab af foreninger/klubber Pension og sygeforsikring 2 50,0% Anden forsikring 1 25,0% Revisorbistand Andre goder. Hvilke? I alt 4 100,0% 20. Levestandard Hvordan er din levestandard i opholdslandet? Højere end i Danmark 1 14,3% Samme som i Danmark 6 85,7% Lavere end i Danmark 5. ANSÆTTELSESFORHOLD 21. Arbejdsgivers opsigelsesvarsel Med hvilken varsel kan din arbejdsgiver afskedige dig? Mindre end 1 måned 1 måned 2 måneder 3 måneder 7 100,0% 4-5 måneder 6 måneder eller mere

10 IDA Udlandssurvey Eget opsigelsesvarsel Med hvilken varsel kan du sige dit job op? Mindre end 1 måned 1 måned 2 28,6% 2 måneder 3 måneder 5 71,4% 4-5 måneder 6 måneder eller mere 23. Ferie Hvor mange ugers ferie om året har du ret til (udover helligdage)? 1-3 uger 4-5 uger 5 71,4% 6 uger 1 14,3% 7 uger 1 14,3% 8 uger eller mere 24. Klausuler Er du omfattet af en konkurrence-/kundeklausul eller andre begrænsninger i dine muligheder for at søge/skifte job? Ja 1 14,3% Nej 6 85,7% 25. Arbejdstid Hvor mange timer arbejder du reelt i gennemsnit pr. uge? Færre end 37 timer timer 3 42,9% timer 4 57,1% Mere end 50 timer

11 IDA Udlandssurvey Titel Hvilken titel har du? Topchef (adm. direktør) 2 28,6% Funktionsdirektør Afdelingschef 2 28,6% Fagspecialist 2 28,6% Projektleder Ansat ingeniør, f.eks. konsulent, rådgiver eller sagsbehandler 1 14,3% 6. KOMPETENCER OG KVALIFIKATIONER 27. Faglige kvalifikationer I hvilken grad svarer dine ingeniørfaglige kvalifikationer til dit arbejde? Jeg føler mig overkvalificeret 1 14,3% Jeg føler mig tilpas kvalificeret 6 85,7% Jeg føler mig underkvalificeret 28. EUR-ING Er du registreret som Europaingeniør (EUR-ING)/FEANI? Ja, jeg har brugt det Ja, men har ikke brugt det 1 14,3% Nej 6 85,7% Ved ikke 29. Udenlandsk uddannelse Har du studeret/videreuddannet dig på uddannelsesinstitutioner i udlandet? Ja 2 28,6% Ja, men kun i mit nuværende arbejdsland 2 28,6% Ja, men kun i mit nuværende arbejdsland og med start efter at jeg begyndte at arbejde her 1 14,3% Nej 2 28,6%

12 IDA Udlandssurvey Supplerende uddannelse Har du suppleret din ingeniøruddannnelse med nogle af følgende uddannelser? Master 3 75,0% MBA HD Ph.D 1 25,0% Andet. Hvilken? I alt 4 100,0% 31. Fagligt niveau Hvordan oplever du det faglige niveau hos de lokale ingeniører i arbejdslandet i forhold til niveauet hos danske ingeniører generelt? Meget højere end hos danske ingeniører Lidt højere end hos danske ingeniører Samme niveau som hos danske ingeniører 6 85,7% Lidt lavere niveau end hos danske ingeniører Meget lavere niveau end hos danske ingeniører Ved ikke 1 14,3% 32. Kulturelle udfordringer Har du haft nogen større kulturelle udfordringer/problemer i forbindelse med dit ophold? Ja, i forhold til arbejdsplads/kolleger Ja, privat f.eks. i forhold til omgangskreds Ja, i lokalsamfundet Ja, i forhold til myndigheder Ja, andet. hvilket? Nej 6 100,0% I alt 6 100,0%

13 IDA Udlandssurvey FAMILIE OG SOCIALE RELATIONER 33. Ægtefælle/samlever med under udlandsophold Er din ægtefælle/samlever hos dig under udlandsopholdet? Ja - medrejsende ægtefælle/samlever 3 42,9% Ja - lokal ægtefælle/samlever 3 42,9% Nej - den pågældende foretrak at pleje sin erhvervskarriere hjemme Nej - den pågældende blev hjemme af andre årsager Jeg har ingen ægtefælle/samlever 1 14,3% 34. Ægtefælles/samlevers beskæftigelse Hvis du har en medrejsende ægtefælle/samlever hos dig i opholdslandet, hvad laver den pågældende da? Arbejder som udstationeret Arbejder som ansat i lokal virksomhed eller offentlig institution 1 33,3% Arbejder i en international organisation Arbejder med frivilligt/ulønnet arbejde 1 33,3% Studerer ved lokal uddannelsesinstituion Studerer gennem fjernundervisning Andet 1 33,3% I alt 3 100,0% 35. Børn Har du børn under 18 år med dig under opholdet? Ja 2 28,6% Nej 5 71,4% 36. Trivsel Hvordan trives du og din evt. familie generelt i landet? Jeg/vi trives bedre end i Danmark 1 14,3% Jeg/vi trives lige så godt som i Danmark 6 85,7% Jeg/vi trives dårligere end i Danmark

14 IDA Udlandssurvey a Kontakt til nær familie og nære venner I hvilken grad har du privat social omgang eller kontakt til følgende, ud over din eventuelle medfølgende familie? - Nær familie eller nære venner udenfor opholdslandet (i DK eller andre lande) (næsten) dagligt 1 14,3% ofte 3 42,9% af og til 2 28,6% sjældent 1 14,3% (næsten) aldrig 37.b Kontakt til fjern familie og fjerne venner/bekendte I hvilken grad har du privat social omgang eller kontakt til følgende, ud over din eventuelle medfølgende familie? - Fjern familie eller fjerne venner/bekendte udenfor opholdslandet (i DK eller andre lande) (næsten) dagligt ofte 1 14,3% af og til 3 42,9% sjældent 3 42,9% (næsten) aldrig 37.c Kontakt til arbejdskollegaer I hvilken grad har du privat social omgang eller kontakt til følgende, ud over din eventuelle medfølgende familie? - Arbejdskollegaer i opholdslandet (næsten) dagligt 1 14,3% ofte 4 57,1% af og til 1 14,3% sjældent 1 14,3% (næsten) aldrig

15 IDA Udlandssurvey d Kontakt til andre danskere I hvilken grad har du privat social omgang eller kontakt til følgende, ud over din eventuelle medfølgende familie? - Andre danskere i opholdslandet (næsten) dagligt ofte 2 28,6% af og til 2 28,6% sjældent 1 14,3% (næsten) aldrig 2 28,6% 37.e Kontakt til andre expats I hvilken grad har du privat social omgang eller kontakt til følgende, ud over din eventuelle medfølgende familie? - Andre expats i opholdslandet (næsten) dagligt ofte 1 16,7% af og til 3 50,0% sjældent 2 33,3% (næsten) aldrig I alt 6 100,0% 37.f. Kontakt til lokale indbyggere I hvilken grad har du privat social omgang eller kontakt til følgende, ud over din eventuelle medfølgende familie? - Andre lokale indbyggere i opholdslandet (næsten) dagligt 1 14,3% ofte 5 71,4% af og til 1 14,3% sjældent (næsten) aldrig 38. Kontakt gennem sociale medier Benytter du nogle af nedenstående sociale medier til at holde eller skabe kontakt til venner og familie? Mulighed for flere svar ,0% Facebook 6 85,7% LinkedIn 3 42,9% Messenger/Google Talk

16 IDA Udlandssurvey Skype 6 85,7% Twitter Chat Egen privat hjemmeside Andres private hjemmesider Blogs Andet, hvilket 39. Faglig erfaringsudveksling med kollegaer i Danmark Hvor ofte har du faglig erfaringsudveksling med kollegaer i Danmark? Dagligt Ugentligt 1-3 gange månedligt Sjældnere 5 71,4% Jeg har ingen kollegaer i Danmark 2 28,6% 40. Kontakt til Ingeniørforeningen, IDA Har du været i kontakt med Ingeniørforeningen vedrørende dit udlandsophold, før eller under dit arbejde i udlandet? Mulighed for flere svar Jeg har deltaget i "Job i udlandet" seminar Jeg har fået personlig rådgivning af en konsulent Jeg har haft min ansættelseskontrakt til gennemsyn Landerapporter og IDAs netværk i udlandet Kontakt med fagtekniske netværk eller selskaber Rådgivning fra lokal organisation i forbindelse med henvisning fra IDA 2 28,6% 1 14,3% 1 14,3% 1 14,3% 1 14,3% Andet. Hvilket? Ingen kontakt 4 57,1%

IDA Landerapport 2013 USA. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013 USA. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 203 USA Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +45 3 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Norge. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Norge. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 013 Norge Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Landerapporten Hvert anden år foretager IDA en survey af medlemmer i

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Australien. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Australien. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 03 Australien Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +45 3 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i

Læs mere

AT ARBEJDE I UDLANDET

AT ARBEJDE I UDLANDET AT ARBEJDE I UDLANDET 24-03-2011 Medlemsinformation vedr. ansættelse i udlandet Når man søger ansættelse i udlandet er der mange spørgsmål og mindst ligeså mange forudsætninger, der skal afklares før der

Læs mere

Ta' praktik i udlandet (PIU)

Ta' praktik i udlandet (PIU) Ta' praktik i udlandet (PIU) OM... Praktik I Udlandet Som elev på en erhvervsuddannelse har du mulighed for, at gennemføre hele eller dele af din uddannelse i udlandet med PIUordningen. Man kan godt gennemføre

Læs mere

IDA Medlemsbarometer. IDA Medlemsbarometer, 9. runde, november 2012

IDA Medlemsbarometer. IDA Medlemsbarometer, 9. runde, november 2012 IDA Medlemsbarometer IDA Medlemsbarometer, 9. runde, november 2012 November 2012 Kommentarer fra IDA Medlemsbarometer, november 2012 2 IDA Medlemsbarometer Tabel 1. Kommentarer Kommentarer - Jeg har fra

Læs mere

2. UDDANNELSEN PÅ RUC

2. UDDANNELSEN PÅ RUC Kandidatundersøgelsen 2002 Roskilde Universitetscenter Side 1 af 27 1. BAGGRUND 1.1 Køn Mand Kvinde 1.2 Din alder 20-22 år 29-31 år 38-40 år 47-49 år 23-25 år 32-34 år 41-43 år 50-52 år 26-28 år 35-37

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET UDSTATIONERINGER 2015 Indledning I Finansforbundet har vi gennem de seneste år konstateret, at den fremadskridende globalisering med

Læs mere

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Skema 1 Til lønmodtagere, selvstændige og øvrige med beskæftigelse eller bibeskæftigelse Udfyld venligst Skemaet tilhører 1-Mand Fødselsår 19 2-Kvinde HvilkendatoharDeudfyldt

Læs mere

Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer. Fra 15 danske virksomheder og forskningsinstitutioner

Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer. Fra 15 danske virksomheder og forskningsinstitutioner Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer Fra 15 danske virksomheder og forskningsinstitutioner Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer Fra 15 danske virksomheder

Læs mere

Indhold. Forord 3. 3 Forord

Indhold. Forord 3. 3 Forord På arbejde i Europa 2 Indhold Forord 3 3 Forord 4 Jobsøgning i Europa 5 Jobsøgning fra Danmark 6 Jobsøgning på internettet 9 Job i EU-systemet 11 Byt job i den offentlige sektor 12 Praktikophold for elever

Læs mere

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk Viden der styrker ida.dk Ingeniørforeningen, IDA er en interesseorganisation for tekniske og naturvidenskabelige akademikere Til at lære mere om IDAs mange fordele EN GOD fagforening GÅR ALTID FORREST

Læs mere

Dansk Magisterforening Nimbusparken Peter Bangs Vej 32 2000 Frederiksberg Telefon: 38 15 66 00 Telefax: 38 15 66 66 dm@magister.dk www.magister.

Dansk Magisterforening Nimbusparken Peter Bangs Vej 32 2000 Frederiksberg Telefon: 38 15 66 00 Telefax: 38 15 66 66 dm@magister.dk www.magister. Ansat i udlandet Dansk Magisterforening Nimbusparken Peter Bangs Vej 32 2000 Frederiksberg Telefon: 38 15 66 00 Telefax: 38 15 66 66 dm@magister.dk www.magister.dk Ansat i udlandet er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Ældre Sagen. Arbejdsmarkedet 12. juli 19. august 2013

Ældre Sagen. Arbejdsmarkedet 12. juli 19. august 2013 Ældre Sagen Arbejdsmarkedet 12. juli 19. august 2013 Metodebeskrivelse Metodebeskrivelse Baggrund & formål Undersøgelsen belyser holdninger til forhold på arbejdsmarkedet blandt henholdsvis erhvervsaktive

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej...

Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej... Skema vedr. reference uge 4,. marts 008 til 6. april 008 Undersøgelsen drejer sig om forhold på arbejdsmarkedet, og jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål om din situation i ugen fra MANDAG DEN. MARTS

Læs mere

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Skema 2 Til studerende, arbejdsløse, pensionister og øvrige uden beskæftigelse eller bibeskæftigelse Udfyld venligst Skemaet tilhører 1-Mand Fødselsår 19 2-Kvinde

Læs mere

Skema vedr. reference uge 1, 29. december 2008 til 4. januar 2009

Skema vedr. reference uge 1, 29. december 2008 til 4. januar 2009 Skema vedr. reference uge, 9. december 008 til 4. januar 009 Undersøgelsen drejer sig om forhold på arbejdsmarkedet, og jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål om din situation i ugen fra MANDAG DEN 9.

Læs mere

Praktik i udlandet / PIU

Praktik i udlandet / PIU Praktik i udlandet / PIU tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet Information til elever og lærlinge Praktik i udlandet / PIU Information til lærlinge og elever Udgivet af Styrelsen for Videregående

Læs mere

Uddannelsesbarometer 2014

Uddannelsesbarometer 2014 Uddannelsesbarometer 2014 Brug af uddannelse i 2014 Har du været på seminar, kursus eller uddannelse i 2014? Type uddannelse og arbejdsområde Salg Marketing Konsulent/rådgivning Andet Total Nej; 47,4%

Læs mere

Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere Indhold 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej...

Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej... Skema vedr. reference uge, 4. januar 00 til 0. januar 00 Undersøgelsen drejer sig om forhold på arbejdsmarkedet, og jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål om din situation i ugen fra MANDAG DEN 4. JANUAR

Læs mere

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt: Survey Akademiker projektet Forfatter: Søs Ammentorp Publiceret: 07--008 :0:36 Beskrivelse: DS akdemiker projekt 008 Forventet: Påbegyndt: 66 Færdiggjort: Baggrundsoplysninger--Er du kvinde eller mand?.

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatus

Arbejdsmarkedsstatus Arbejdsmarkedsstatus 1. Havde du arbejde i ugen fra mandag den 31. december til og med søndag den 6. januar? Vi er interesseret i alt arbejde, både som selvstændig og som lønmodtager, også selv om det

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

Udenlandske medarbejdere i virksomheden

Udenlandske medarbejdere i virksomheden Udenlandske medarbejdere i virksomheden En praktisk håndbog Udenlandske medarbejdere i virksomheden - En praktisk håndbog Udarbejdet af projekt Welcome - oktober 2011 efter oplæg udarbejdet af 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Indholdsfortegnelse Teknikumingeniører Brancher/stat/kommune Efteruddannelse Bonus Akademiingeniører Andre ansættelsesvilkår Civilingeniører

Indholdsfortegnelse Teknikumingeniører Brancher/stat/kommune Efteruddannelse Bonus Akademiingeniører Andre ansættelsesvilkår Civilingeniører LØNSTATISTIK2003 Indholdsfortegnelse Forord 3 Grundlag 4 Validitet 4 Begreber 5 Hovedkonklusioner 6 Minimalløn pr. 1. januar 2004 7 Privat og offentligt ansattes generelle lønudvikling 8 Privat ansattes

Læs mere

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark.

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. På job i udlandet Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. FORORD Mange metallere tager på arbejde i udlandet enten fordi de bliver udstationeret af deres danske virksomhed,

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Ingeniøren som leder. Resume

Ingeniøren som leder. Resume August 2010 Ingeniøren som Resume skab fremstår i dag som en uomgængelig faktor og en afgørende forudsætning for, at private og offentlige virksomheder og organisationer kan udvikle og begå sig i en stadigt

Læs mere