Befolkningstilvækst 2001 til 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Befolkningstilvækst 2001 til 2010"

Transkript

1 Med denne nøgletalsfolder ønsker byrådet at give dig en række fakta om budgettet for 2011 og andre statistiske oplysninger om Odder Kommune. Ønsker du at vide mere om den kommunale virksomhed, kan du ved at henvende dig til kommunen enten elektronisk eller ved henvendelse til Rådhuset få udleveret budgettet for Budgettet kan også læses på Rådhuset, Biblioteket eller Nøgletal 2011

2 Befolkningstilvækst 2001 til

3 Borgmester og Udvalg Borgmester Elvin J. Hansen Socialdemokraterne 1. viceborgmester Sanne Rubrinke SF 2. viceborgmester Niels-Ulrik Bugge Venstre Økonomiudvalg Formand Elvin J. Hansen Socialdemokraterne Sanne Rubinke SF Hanne Broe Kultur- og Miljølisten Niels-Ulrik Bugge Venstre Niels Rosenberg Konservative Teknisk Udvalg Formand Hanne Broe Kultur- og Miljølisten Niels Rosenberg Konservatiive Kim Nørgaard Socialdemokraterne Vera Bruus Jørgensen Socialdemokraterne Theis Rubinke Sørensen SF Niels-Ulrik Bugge Venstre Per Ringgaard Venstre Udvalget for Undervisning og Kultur Formand Lars Grønlund Socialdemokraterne Marianne Hundebøll SF Rie Ramsdal Jensen Socialdemokraterne Hanne Broe Kultur- og Miljølisten Hans Hammann Konservative Bent Jacobsen Venstre Uffe Jensen Venstre Det Sociale Udvalg Formand Sanne Rubinke SF Finn Thranum Venstre Rie Ramsdal Jensen Socialdemokraterne Morten Piil Grau SF Annette Møller Konservative Anne Bonefeld Venstre Bent Jacobsen Venstre 3

4 Nøgletal Skatteprocenter: Kommunen 20,4 20,4 24,12 24,9 24,9 24,9 25,1 Kirken 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Amtet 11,6 11,6 Staten (bundskat) 5,5 5,5 5,5 5,5 5,04 3,76 3,67 Sundhedsskat 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Grundskyldspromille Kommunen 13,5 13,5 23,5 27,5 27,4 24,7 30,32 Amtet 10,0 10,0 Befolkningstal pr Indvandrere og efterkommere pr Dagplejebørn, kommunal (0-2 årige) Dagplejebørn, privat (0-2 årige) Integrerede pladser og vuggestue (0-5 årige) Børnehavepladser (3-5 årige) Skolefritidsordningspladser (6-10 årige) Skolefritidsordningpl. i private skoler Fritidscenterpladser og klubpladser Pladser for udviklingshæmmede (Fabos) Plejeboliger og friplejeboliger Aflastnings- og genoptræningspladser Daghjemspladser for ældre Hospicepladser på plejehjem Skoler Privatskoler (4) Antal børnehaveklasseelever Antal normalklasseelever Antal elever i privat skoler *) Eventuelle privatskoler i Randlev og Ørting er ikke medregnet (ikke etableret ved redaktionens afslutning). 4

5 Odder Kommunes budget for 2011 Beløb i mio.kr. Udgift indtægt Netto Skatter, tilskud og udligning Indkomstskatter (25,1 pct.) 1) 29,2 748,4-719,2 Ejendomskatter (30,32/12,3 promille) 2) 110,3-110,3 Selskabsskat 5,5-5,5 Generelle tilskud fra staten og udligning 13,6 299,9-286,3 Skatter, tilskud og udligning i alt 42, , ,3 Drift: Skoler 202,6 18,0 184,6 Indkomstoverførsler 369,5 187,9 181,6 Ældre 184,7 16,3 168,4 Byråd og administration 3) 131,1 2,2 128,9 Børnepasning 114,3 27,2 87,1 Voksne handicappede og udsatte grupper 124,3 39,5 84,8 Børne- og Familiecentret 69,3 4,6 64,7 Sundhed (sygehuse, sygesikring mm) 51,6 51,6 Forsikrede ledige og arbejdsmarked 59,0 15,2 43,8 Fritid, bibliotek og kultur 27,7 3,1 24,6 Veje og grønne områder 24,1 0,3 23,8 Kollektiv trafik og havne 16,9 10,4 6,5 Beredskabstjeneste 4,8 1,2 3,6 Bygningsvedligeholdelse, udlejning mm 7,0 3,7 3,3 Erhvervsfremme og turisme 3,0 3,0 Miljø 2,4 0,7 1,7 Drift i alt 1.392,3 330, ,0 Renter på lån 9,4 9,4 Bidrag til Region Midtjylland 29,0 29,0 Resultat af ordinær driftsvirksomhed 1.473, ,4-20,9 (Nettokolonnen: positivt tal angiver udgift, negativt tal angiver indtægt) Beløb i mio.kr. Udgift indtægt Netto Anlægsudgifter og indtægter Vedligeholdelse af veje 2,7 2,7 Køb af bygninger/salg af bygninger 10,4 16,1-5,7 Specialklasser på Parkvejens skole 6,1 6,1 Læringscenter på Parkvejens skole 5,4 5,4 Ældreboliger ved Ålykkecentret 21,6 5,7 15,9 Ombygning af Ålykkecentret 5,0 5,0 Anlæg i alt 51,2 21,8 29,4 Kommunalt bidrag til støttet boligbyggeri 4,7 4,7 Afdrag på gæld til Odder spildevand a/s 1,2 1,2 Beboerindskud i ældreboliger -0,4-0,4 Afdrag på lån 13,3 13,3 Låneoptagelse t. anlæg 7,7-7,7 Låneoptagelse t. ældreboligbyggeri v. Ålykkecentret 19,6-19,6 Resultat før jordforsyning 1.543, ,5 0,0 Jordforsyning, byggemodning og salg 12,8 12,8 0,0 Samlet budgetresultat 1.556, ,3 0,0 1) Personskatten er fra 2011 forhøjet med 0,2 procent. 2) Grundskyldspromillen er fra 2011 forhøjet med 2,92 promille. 3) Budgettet indeholder en budgetforbedringspulje på 20 mio.kr. Der er afsat en pulje på 3 mio. kr. til fremme af udvikling i Odder Kommune 5

6 Nøgletal Odder kommunes størrelse i km 2 225,1 Kystlængde i km 94,4 Indbyggere pr. kvardratkilometer 97 Indbyggere pr. kvardratkilometer i hele landet 129 Beboede boligere i Sommerhuse i Beboede boliger opført før år Kilometer veje 379 Indbyggere i Odder by Indbyggere i Hov by Indbyggere i Saxild by 612 Indbyggere i Gylling by 634 Indbyggere i Ørting by 622 Indbyggere i Hundslund by 559 Indbyggere i Boulstrup by 319 Indbyggere på Tunø 118 Indbyggere i Region Midtjylland Indbyggertal i hele landet Indvandrede til Odder Kommune i Udvandrede fra Odder Kommune i Flytninger indenfor Odder Kommune i Vielser i Skilsmisser i Antal fødsler i Antal dødsfald i Folkepensionister i Førtidspensionister i Skatteydere i Kommunale børnepasningspladser i Skolebørn i kommunale skoler Skolebørn i private skoler og efterskoler 750 Antal beskæftigede med bopæl i Odder Kommune Arbejdspladser i Odder kommune Antal arbejdssteder i Odder Kommune Skov i hektar i Skov i hektar i Antal kirker i Odder Kommune 14 Antal årsværk (helårsansatte) ved Odder Kommune Odder Kommunes egenkapital i kr. pr. indbygger Befolkningstal: Mænd Kvinder Indvandrere og efterkommere i Odder Kommune 5,4% Indvandrere og efterkommere i hele landet 10,1% Aldersstrukturen i Odder Kommune (procent): 0-5 årige, faldende 7,1% 6-16 årige, stigende 15,3% årige, faldende 60,4% årige,stigende 10,0% 75 årige og derover, stigende 7,2% Erhvervsfrekvens for personer i alderen år: 79,9% Mænd, faldende 82,7% Kvinder, faldende 77,0% Famileforhold: Enlige unden børn, stigende 38,3% Enlige med børn, stigende 5,6% Par unden børn, stigende 29,8% Par med børn, faldende 25,6% Ikke hjemmeboende børn under 18 år 0,6% 6

7 Hvad koster det i 2011 Bruger- Bruger- Udgift betaling betaling i % af udgift Vuggestue (0-2 år) pr. plads Dagpleje (0-2 år) pr. plads Daginstitution for 0-5 årige pr. plads Børnehave (3-5 år) pr. plads Ældreområdet pr. person over 66 år Fritidscenter pr. plads Skolefritidsordning pr. plads Vanskeligt stillede børn og unge pr. person under 18 år Sundhedsplejen pr. 0-årige Sne- og glatførebekæmpelse pr. kilometer vej Indkomstoverførsler (kommunal andel) pr. indbygger Voksne handicappede pr. person år Administration pr. indbygger Sundhed (sygehuse, sygesikring mm) pr. indbygger Tandplejen pr. person under 18 år Fritid, bibliotek og kultur pr. indbygger Kollektiv trafik og havne pr indbygger Byråd og politiske udvalg og råd pr. indbygger Redningsberedskab pr. indbygger Miljø (personaleressourcer ikke indregnet) pr. indbygger Erhvervsfremme og turisme pr. indbygger

8 Det vedtagne budget for 2011 Budgettet for 2011 blev vedtaget den 11. oktober 2010, og indeholder: en forhøjelse af personskatten på 0,2 procent til 25,1 procent, og en forhøjelse af grundskyldspromillen med 2,92 til 30,32 promille. Skatteforhøjelsen medfører ikke sanktion som følge af skattestoppet, idet Odder Kommune har fået dispensation til at forhøje skatteprovenuet med 14,9 mio. kr. fra Byrådet vedtog den 10. maj 2010 en lang række besparelser på tilsammen 42,0 mio. kr. i 2011 stigende til 55,7 mio. kr. i Besparelserne er gennemført for at skabe balance i Odder Kommunes budget for perioden Besparelserne svarer til en reduktion af serviceudgifterne fra 2010 til 2011 på 5 pct. stigende til 6,2 procent i Driftsbudgettet indeholder en budgetforbedringspulje på 20 mio. kr. til bl.a. imødegåelse af uforudsete udgifter og styrkelse af kassebeholdningen. Fra 2012 udgør denne puljen 25 mio. kr. Endvidere er der indarbejdet en pulje i 2011 på 3 mio. kr. til fremme af udvikling i Odder Kommune. Jordforsyningsområdet er budgetteret udgiftsneutral hvilket betyder, at udgifterne til byggemodning af nye parcelhusgrunde og veje i nye udstykninger, forudsættes finansieret gennem salgsindtægter. Endvidere er der budgetteret med salg af en række ejendomme for 16,1 mio. kr. Salget af ejendommen er gennemført i 2010 men betalingen forfalder i Anlægsinvesteringerne udgør 64 mio. kr. i 2011 og omfatter: 2,7 mio.kr. til veje, 10,4 mio. kr. til køb af bygninger. 11,5 mio. kr. til renovering af skoler og etablering af specialklasser. 21,6 mio. kr. til 10 ældreboliger ved Ålykkecentret. 5,0 mio. kr. til ombygning af Ålykkecentret. 12,8 mio. kr. til byggemodning af nye parcelhusgrunde. Gennemsnitlig kassebeholdning siden kommunalreformen Mio. kr regnskab 107, regnskab 129, regnskab 42, Skønnet regnskab 35, budget 19, budgetoverslag 29, budgetoverslag 39, budgetoverslag 49,1 Den gennemsnitlige kassebeholdning må i henhold til lovgivningen ikke være negativ. Serviceudgifterne i 2011 Serviceudgifterne udgør 839,2 mio. kr. og omfatter samtlige driftsudgifter på nær udgifter til indkomstoverførsler til personer (kontanthjælp, dagpenge, pension, boligstøtte m.m.) 8

9 Serviceudgifter fra 2010 til 2011 Fra budget 2010 til budget kr. Serviceudgifter i Pris- og lønudvikling fra 2010 til 2011 på 0,83 % Serviceudgifter i 2010 i 2011 pris- og lønniveau Folkeskolen. Forventet tilvækst i 2011 på 31 helårselever Børnepasning 0-5 årige. Forventet fald i antal pladser på 59 i Skolefritidsordninger. Forventet stigning i antal pladser på Børne- og Familiecentret. Fald i antal børn i aldersgruppen 0-17 år på Børnetandplejen. Fald i antallet af børn i aldersgruppen 0-17 år på Voksen handicap. Stigning i antal personer i aldersgruppen år på Aktivitetsbestemte sundhedsudgifter. Tilvækst i samlede befolkning på Ældreområdet Forventet tilvækst i antal ældre over 66 år på Tilvækst i bygningskvadratmeter og grønne områder. 122 Lægeerklæringer, stigende udgifter i forb. med vurdering af arbejdsevne mm. 836 Stigende udgifter til Region Midtjylland (sygehuse og sygesikring) Odder NetTv, udgiftsstigning i henhold til fastlagt plan 43 Tilskud til Ålekvasen udgår. Tilskuddet var tidsbestemt til 2009 og Opsigelse af lejemål, Nørregade, besp. v. flytning af funktioner til Rådhuset -350 Endelig fastlæggelse husleje på Brandstation, kr. (budg kr.) -39 Energisparepulje oprettet ved genåbning af budget 2006, er ikke effektueret 455 Engangsbeløb til radioterminaler hos Beredskab udgår af budget -514 Rettelse af tilskud til Erhvervsråd, resultat af lønaftale medtaget 2 gange -47 Indtægter fra nødfærgeleje (svarende til ydelser på lån) -355 DIADEM, bortfald af indtægter fra ejendomsopl.-skemaer fra medio Borgmesterpension til borgmester i perioden Tjenestemandspensioner, regulering i forhold til faktiske antal 284 Tjenestemandsforsikr., regulering af forsikring i forh. t. antal tjenestemænd -172 Valg til folketinget, ordinært valg 300 Yderligere to timer på de humanistiske fag i folkeskolen på mellemtrin 442 Låneydelser fra stat og amt vedr. Tunø Havn blev ikke fjernet ved kommunalreformen 267 Nye låneregler for ældreboliger betyder fald i huslejeindtægter 524 Afledt drift af IT-plan mm 304 Tunø færgen, Tunø havn og Tunø teltplads 900 Løntilskud i forbindelse med jobtræning i offentlige tilbud Flytning af udgifter til løntilskud fra service til overførsler Fald i indtægter ved udlejning af bygninger og grunde 756 Lov- og cirkulæreprogramsmidler afsat i pulje som ikke er ansøgt frigivet -160 Produktionsskoler (beløb finansieret af beskæftigelsestilskuddet) 500 Flytteomkostninger boliger ved Ålykkecentret 100 Tabt beboerindskud boliger ved Ålykkecentret 160 Investeringsplan for beredskabet 450 Husleje vuggestue i Ørting 250 Konsekvenser af lovændringer Pulje til fremme af udvikling i Odder Kommune Budgetforbedringspulje Vedtagne besparelser 10. maj Serviceudgifter i Negativt beløb angiver mindreudgift og besparelser. 9

10 Fordeling af børn på de enkelte skoler Parkvejens skole Skovbakkeskolen Vestermarksskolen Gylling Skole Hou Skole Hundslund Skole Randlev Skole Saxild Skole Tunø (del af Hou skole) Ørting Skole klasser Kommunale skoler Odder lille friskole Rathlouskolen Elever i alt Børn fra andre kommuner er ikke medregnet. Børn i specialklasser mm indgår Elevtallet i de 2 private skoler er elever med bopæl i Odder Kommune. Klassekvotient skoleåret 2008/2009 Odder Hele Landet 0. klassse 18,8 20,8 1. klasse 18,0 19,6 2. klasse 17,9 19,6 3. klasse 20,1 19,8 4. klasse 18,5 19,9 5. klasse 17,8 20,1 6. klasse 18,5 20,0 7. klasse 20,9 20,8 8. klasse 20,5 20,9 9. klasse 16,1 18,9 10

11 Skatten i Odder Kommune og kommuner i Region Midtjylland Kommune Skatteprocent Samsø 26,0 Viborg 25,8 Skanderborg 25,7 Faverskov 25,7 Randers 25,6 Silkeborg 25,5 Skive 25,5 Syddjurs 25,4 Hedensted 25,4 Holsterbro 25,3 Horsens 25,2 Ikast-Brande 25,1 Odder 25,1 Herning 24,9 Struer 24,9 Lemvig 24,8 Ringkøbing-Skjern 24,7 Norddjurs 24,6 Århus 24,4 Landsgennemsnit 24,9 Kommune Grundskyldspromille * Syddjurs 34,00 Norddjurs 33,23 Samsø 30,75 Odder 30,32 Ringkøbing-Skjern 29,56 Silkeborg 28,26 Lemvig 28,00 Randers 27,93 Skanderborg 24,66 Viborg 24,60 Århus 24,58 Faverskov 24,32 Holsterbro 24,12 Horsens 22,56 Struer 21,25 Skive 20,68 Herning 20,53 Ikast-Brande 20,35 Hedensted 18,00 Landsgennemsnit 26,05 *) For produktionsjord er grundskylden fastsat til maksimalt 7,2 promille Skattesatser i procent Kommuneskat i Odder kommune 24,90 24,90 25,10 Sundhedsbidrag 8,00 8,00 8,00 Kommunal/regional skat 32,90 32,90 33,10 Bundskat (statsskat) 5,04 3,76 3,67 Mellemskat (statsskat) afskaffes fra ,00 Topskat (statsskat) 15,00 15,00 15,00 Nedslag i topskat -0,16-0,27 Højest mulig skatteprocent af sidst tjenet krone 58,94 51,50 51,50 Kirkeskat 1,00 1,00 1,00 Højeste skatteprocent inkl. kirkeskat 59,94 52,50 52,50 AM-bidrag (arbejdsmarkedsbidrag) 8,00 8,00 8,00 11

12 Skatteprocenter Kirkeskat Skatteprocent Grundskyldspromille Odder kommune Hele landet Odder kommune Hele landet ,2 19,6 7,5 11, ,2 19,6 7,0 11, ,2 19,7 7,0 11, ,2 19,8 7,0 11, ,7 19,9 7,0 11, ,1 20,2 10,5 12, ,1 20,4 10,5 12, ,1 20,5 13,5 13, ,1 20,6 13,5 13, ,1 20,7 13,5 13, ,1 20,7 13,5 13, ,1 20,7 13,5 13, ,1 20,7 13,5 13, ,4 20,8 13,5 13, ,4 20,8 13,5 13, ,12 24,58 23,5 23, ,9 24,8 27,5 25, ,9 24,8 27,4 25, ,9 24,9 27,4 25, ,1 24,9 30,32 26,05 Kirkeskatten i 2011 er på 1 % Kirkeskat betales af medlemmer af folkekirken Medlem Ikke medlem Sogn Antal Odder Halling Saksild Hundslund Gylling Ørting Bjerager Randlev Falling Gosmer Torrild Nølev Alrø Tunø Astrup 13 0 Hvilsted 8 1 Uden placerbar adresse I alt pr I alt pr i procent 87,2 12,8 Stigning i skatteprocent og grundskyldspromille fra 2006 til 2007 skyldes alene kommunalreformen hvor amterne blev nedlagt og en del af den amtskommunale beskatning blev overført til kommunerne. Odder Kommunes skatteprocent blev som følge af kommunalreformen forhøjet med 3,72 % og grundskyldspromillen med

13 Uddrag af kommunale takster inkl. moms Spildevand: Vandafledningsbidrag pr. m 3 20,48 23,60 26,88 26,88 26,88 Fast årlig afgift pr. stikledning 250,00 250,00 312,50 312,50 312,50 Tilslutningsbidrag , , , , ,00 Renovation: Helårsbeboelse med ugetømning 892,50 912, , , ,50 Helårsbeboelse med 14. dagstømning 615,00 628,75 543,75 553,75 553,75 Papirindsamling pr. helårsbeboelse 148,75 148,75 148,75 222,50 222,50 Sommer-/ fritidshuse 515,00 526,25 585,00 596,25 596,25 Genbrugsbidrag pr. helårsbeboelse 887,50 912,50 912, , ,00 Genbrugsbidrag sommer-/fritidshuse 291,25 527,50 585,00 650,00 650,00 Pasning af børn pr. måned (juli måned er betalingsfri) Dagpleje 0-2 årige Vuggestue Børnehaver Børnehaveplads 37,5 timer Kommunal frokostordning i daginstitutioner 399 Fritidscenter Skolefritidsordning Skolefritidsordning - morgentilsyn Ældreområdet: Fuldkost på plejehjem pr. måned Leje af linned pr. måned Vask af linned og tøj pr. måned Udbragt mad for hoved- og biret Andre: Nyt sygesikringsbevis Tunøfærgen retur

14 Fordeling af drifts- og anlægsudgifter i 2011 på udgiftsarter Tilskud til foreninger, haller m.fl. 1,0% Finansudgifter 6,4% Overførsel til personer (sociale ydelser) 23,3% Lønninger 38,0% Betalinger til staten, andre kommuner og regioner 13,0% Fødevarer, energi og anskaffelser 2,9% Reparation og vedligeholdelse og tjenesteydelser fra private leverandører 15,4% Fordeling af drifts- og anlægsudgifterne i 2011 på udgiftsarter Mio.kr. Procent Lønninger 592,0 38,0 Fødevarer, energi og anskaffelser 44,6 2,9 Reparation og vedligeholdelse og tjenesteydelser fra private leverandører 240,0 15,4 Betalinger til staten, andre kommuner og regioner 202,0 13,0 Overførsel til personer (sociale ydelser) 362,2 23,3 Tilskud til foreninger, haller m.fl 15,3 1,0 Finansudgifter 100,1 6,4 I alt 1556,2 100,0 14

15 Finansieringen af udgifterne i budget 2011 Refusioner 12,7% Drift- og anlægsindtægter 10,8% Skatter 55,5% Låneoptagelse 1,8% Generelle tilskud 19,3% Finansieringen af udgifterne budget 2011 Mio. kr. Procent Skatter 864,3 55,5 Generelle tilskud 299,7 19,3 Låneoptagelse 27,4 1,8 Drift- og anlægsindtægter 167,4 10,8 Refusioner 197,4 12,7 I alt 1556,2 100,0 Kommunens lån Mio.kr. Lån til anlægsprojekter 196,8 Lån til ældreboliger 87,1 Lån til køb af jord 110,2 Leasingkontrakter 12,3 I alt 406,4 15

16 Anlægsbudget 2011 Udgifter Indtægter I alt samtlige udvalg Miljø- og Teknikudvalget Byggemodninger rammebeløb Forundersøgelser af jordstykke i Odder vest Vedligeholdelse af veje i øvrigt I alt Børn, Unge og Kulturudvalget Parkvejens skole, læringscenter mm Specialklasselokaler på Parkvejens skole I alt Social- og Sundhedsudvalget Ålykkecentret, færdiggørelse af ombygning ældreboliger ved Ålykkecentret I alt Økonomiudvalget Salg af byggegrunde Salg af bygninger Køb af ejendomme I alt Resultat

17 Beskæftigelsesstruktur, Børn af enlige forsørgere og Befolkningsudvikling Beskæftigelsesstruktur 2009 Odder Smnl. Region Hele Kommune gruppen Midtjyll. landet Selvstændige 6,1 6,8 6,8 6,1 Medhjælpende ægtefæller 0,2 0,2 0,3 0,2 Topledere 3,1 3,1 3,0 3,1 Lønmodtagere, højeste niveau 12,1 9,0 9,9 13,0 Lønmodtagere, mellemniveau 19,9 17,0 17,0 18,8 Lønmodtagere, grundniveau 38,7 41,6 41,2 38,2 Andre lønmodtagere 8,9 9,9 9,3 9,0 Lønmodtagere uden nærmere angivelse 9,8 10,9 11,2 10,0 Arbejdsløse 1,3 1,5 1,3 1,6 Arbejdsstyrken i alt 100,0 100,0 100,0 100,0 Antal børn af enlige forsørgere 2009 Odder Smnl. Region Hele Kommune gruppen Midtjyll. landet 0-2 år 5,9 7,5 7,7 10,8 3-6 år 12,2 12,7 12,8 15, år 16,5 16,9 17,0 20, år 19,4 18,7 19,7 23,6 I alt (0-17 år) 14,6 14,9 15,2 18,5 Befolkningsudvikling Befolkningen 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskud Tilflyttede Fraflyttede Nettotilflyttede Indvandrede Udvandrede Nettoindvandrede Korrektioner Befolkningstilvækst Befolkningen 31. december Befolkningstilvækst i procent 0,1 0,7 1,3 1,2 1,6 0,7 1,3 0,9 0,6 0,4 0,1 0,6 Befolkningstilvækst hele landet 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,7 0,4 17

18 Boliger, Indkomster og Beskæftigelsesforhold Boligernes fordeling på ejerforhold Odder Sammen- Region i 2010 i procent Kommune lignelige Midtjylland kommuner Private ejer- og andelsboliger 78,8 79,9 78,2 Almennyttige boliger 13,7 12,3 13,4 Aktieselskaber 4,2 4,3 4,6 Offentlige boliger 1,6 2,2 2,1 Andet eller uoplyst 1,6 1,3 1,6 Udviklingen i boligforholdene Odder Sammen- Region i procent Kommune lignelige Midtjylland kommuner Parcelhuse 3,6 3,0 2,7 Række-, kæde- og dobbelthuse 5,3 7,1 6,5 Etageboliger 4,1 4,2 4,1 Øvrige 1,3-2,1-2,8 Befolkningen efter socio-økonomisk Mænd Kvinder I alt status og køn i 2008 Selvstændige Medarbejdende ægtefælle Topledere Lønmodtagere højeste niveau Lønmodtager mellemniveau Lønmodtagere grundniveau Andre lønmodtagere Lønmodtagere u.n.a Arbejdsløse Midlertidigt uden for arbejdsstyrken Tilbagetrækning fra abejdsstyrken Pensionister Andre uden for arbejdsstyrken (bl.a. børn) I alt Familiernes indkomster efter boligform Beboet af ejer Antal familier Indkomstbeløb (1.000 kr.) Gennemsnit for alle familier Lejer af bolig Antal familier Indkomstbeløb (1.000 kr.) Gennemsnit for alle familier

19 Pendling, Arbejdspladser, Beskæftigede og Biler Antal arbejdspladser og beskæftigede Arbejdspladser Beskæftigede Indpendlere Udpendlere Indpendlingsfrekvens 27,2 Udpendlingsfrekvens 48,4 En indpendler er en person, der bor i en anden kommune, men arbejder i Odder kommune. Indpendlingsfrekvensen er defineret som beskæftigede indpendlere i procent af antal personer med arbejdssted i Odder Kommune. En udpendler er en person, der bor i Odder kommune, men arbejder i en anden kommune. Udpendlingsfrekvensen er defineret som beskæftigede udpendlere i procent af antal beskæftigede med bopæl i Odder Kommune. Pendling opdelt på brancer Indpendling Udpendlere Frekvens Frekvens Landbrug 13,1 12,3 Industri og forsyning 30 55,3 Bygge og anlæg 22,9 41 Handel og transport 24,9 47,4 Information og kommunikation 39,6 79 Finansiering og forsikring 35,1 75,7 Ejendomshandel og udlejning 8,9 50 Erhvervsservice 25,1 56,4 Offentlige arbejdsområder 32,3 47,5 Kultur, fritid og anden service 21,7 37,7 Uoplyst 4,1 7,8 Familiernes bilrådighed Familier i alt Familier uden bil i alt Familier med bil i alt Familier med 1 bil i alt Familier med 2 biler i alt Familier med 3 biler i alt Familier med flere end 3 biler

20 Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag Torsdag Telefonen er åben alle hverdage fra kl Rådhuset Rådhusgade Odder Tlf Fax BRUHN Grafisk håndværk ApS, tlf

Med denne nøgletalsfolder ønsker Byrådet at give dig en række fakta om budgettet for 2010 og andre statistiske oplysninger om Odder Kommune.

Med denne nøgletalsfolder ønsker Byrådet at give dig en række fakta om budgettet for 2010 og andre statistiske oplysninger om Odder Kommune. Med denne nøgletalsfolder ønsker Byrådet at give dig en række fakta om budgettet for 2010 og andre statistiske oplysninger om Odder Kommune. Ønsker du at vide mere om den kom munale virksomhed, kan du

Læs mere

Befolkningstilvækst 2001 til 2013

Befolkningstilvækst 2001 til 2013 Nøgletal 2014 Med denne nøgletalsfolder ønsker byrådet at give dig en række fakta om budgettet for 2014 og andre statistiske oplysninger om Odder Kommune. Ønsker du at vide mere om den kommunale virksomhed,

Læs mere

Befolkningstilvækst 2001 til 2010

Befolkningstilvækst 2001 til 2010 Med denne nøgletalsfolder ønsker byrådet at give dig en række fakta om budgettet for 2012 og andre statistiske oplysninger om Odder Kommune. Ønsker du at vide mere om den kommunale virksomhed, kan du ved

Læs mere

2006: 137 2007: 93 2008: 31

2006: 137 2007: 93 2008: 31 Med denne nøgletalsfolder ønsker byrådet at give dig en række fakta om budgettet for 2013 og andre statistiske oplysninger om Odder Kommune. Ønsker du at vide mere om den kommunale virksomhed, kan du ved

Læs mere

Befolkningstilvækst 2001 til 2014

Befolkningstilvækst 2001 til 2014 Nøgletal 2015 Med denne nøgletalsfolder ønsker byrådet at give dig en række fakta om budgettet for 2015 og andre statistiske oplysninger om Odder Kommune. Ønsker du at vide mere om den kommunale virksomhed,

Læs mere

Borgmester og Udvalg. Odder Kommune

Borgmester og Udvalg. Odder Kommune Nøgletal 2009 Med denne nøgletalsfolder ønsker Byrådet at give dig en række fakta om budgettet for 2009 og andre statistiske oplysninger om Odder. Ønsker du at vide mere om den kommunale virksomhed, kan

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct.

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct. Arbejdsmarked Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. Tabel 3.2. Ind- og udpendlere fordelt på erhverv pr. 1. januar. Tabel 3.3. Gennemsnitlig arbejdsløshed

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Underrubrik eller dato

Underrubrik eller dato gladsaxe.dk Underrubrik eller dato Gladsaxe i tal 2014 Takster og skatter Befolkning Ydelser og afgifter Ydelser pr. 1.1.2014 Kr. Børnetilskud (pr. kvartal) Ordinært 1.319 Ekstra 1.345 Særligt stk. 2 6.744

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

Aktører i velfærdssamfundet. Børnehaver Uddannelse Folkepension Ældrepleje SU etc. Fig. 17.1 Aktører i velfærdssamfundet.

Aktører i velfærdssamfundet. Børnehaver Uddannelse Folkepension Ældrepleje SU etc. Fig. 17.1 Aktører i velfærdssamfundet. Aktører i velfærdssamfundet Familie Børnehaver Uddannelse Folkepension Ældrepleje SU etc. Marked Frivillig sektor Offentlig sektor Fig. 17.1 Aktører i velfærdssamfundet. De tre velfærdsmodeller UNIVERSEL

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2005 Pendlingen til/fra Århus Kommune 2004 1. januar 2004 pendlede 45.587 personer til Århus Kommune, mens 23.706 pendlede ud af kommunen. Der var

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN

NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN 1. Geografi Bymæssig bebyggelse 2003 Andel af kommunens indbyggere, der bor i byområde (mindst 200 indbyggere). Areal Kommunens geografiske størrelse i km 2 Befolkningstæthed

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne.

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne. Notat Vedrørende: Notat om Arbejdsmarked, Pendling og demografi Sagsnavn: Arbejdsmarked, Statistik og Analyser 2015 Sagsnummer: 15.20.00-G01-15-15 Skrevet af: Morten Fich og Troels Rasmussen E-mail: Morten.Brorson.Fich@randers.dk

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

1 Budgetredegørelse 2011

1 Budgetredegørelse 2011 1 Budgetredegørelse 2011 1 Indholdsfortegnelse Side Hovedoversigt regnskab 2009 budget 2014... 2 Indledning, fra 1. økonomiskøn i marts til budgetoplæg 2011... 3-4 Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen...

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts 2010 727-2009-894763

Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts 2010 727-2009-894763 Økonomisk balance Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau Direktionen Marts 2010 727-2009-894763 Indholdsfortegnelse: Resume: udfordringens omfang.... 1 1. økonomiskøn

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

BUDGETLÆGNING 2010-2013 BUDGETREDEGØRELSE ODDER RÅDHUS, JULI 2009

BUDGETLÆGNING 2010-2013 BUDGETREDEGØRELSE   ODDER RÅDHUS, JULI 2009 BUDGETLÆGNING 2010-2013 BUDGETREDEGØRELSE ODDER RÅDHUS, JULI 2009 727-2009-841718 / JB Indholdsfortegnelse Strukturel balance 2008-2013... 1 Indledning.... 3 1. Økonomiaftalen mellem KL og regeringen...

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland v. regionsdirektør Palle Christiansen Hovedproblemet på sigt 2 Indeks: 2009=100 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Dokumentation af takstudvikling fra 2011 til 2012. Favrskov Kommune. Opsumering 2012 31-05-2012. ekskl. rente og afsk.

Dokumentation af takstudvikling fra 2011 til 2012. Favrskov Kommune. Opsumering 2012 31-05-2012. ekskl. rente og afsk. avrskov Kommune ntal pladser ra 2011 lle pladser i 2011, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud 264 83.023 Pladser i 2011, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår

Læs mere

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om:

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018 23. september 2014 Budgetlægning

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Serviceudgifter Hvor intet andet er nævnt er oplysningerne hentet for regnskab 2005

Serviceudgifter Hvor intet andet er nævnt er oplysningerne hentet for regnskab 2005 Serviceudgifter Hvor intet andet er nævnt er oplysningerne hentet for regnskab 2005 2 Odder kommune Sammenlign. Gruppe Århus Amt Hele Landet Udskrivningsgrundlag pr. indbygger i 2006 119.818 123.374 116.444

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance September 2011 ERHVERV NORDDANMARK Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance Et centralt emne i den regionale debat i Nordjylland har i de

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 199 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 199 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 199 Offentligt 25. februar 2016 J.nr. 16-0130333 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 199 af 28. januar 2016

Læs mere

Budgetlægning 2015 2018

Budgetlægning 2015 2018 Budgetlægning 2015 2018 Driftsbudgetoplæg 2015 Budgettal og bemærkninger Odder Rådhus, august 2014-1 - Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes Bevillingsoversigt 2015 1 Budgetoplæg 2015 Bemærkninger

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af kommunal udligning og tilskud til kommunerne for 2013

Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af kommunal udligning og tilskud til kommunerne for 2013 BEK nr 719 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr 1207194 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Aktivitetsniveauet i Viborg Kommune og den private sektor. v/ Erhvervs og Udviklingschef Kristian Brøns Nielsen

Aktivitetsniveauet i Viborg Kommune og den private sektor. v/ Erhvervs og Udviklingschef Kristian Brøns Nielsen Aktivitetsniveauet i Viborg Kommune og den private sektor v/ Erhvervs og Udviklingschef Kristian Brøns Nielsen Program Kl. 08.00 Velkomst Kl. 08.05 Viborg Kommune - Aktivitetsniveauet i Viborg Kommune

Læs mere

Budgetforslag 2008 2011

Budgetforslag 2008 2011 BUDGETLÆGNING 2008-2011 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2007 Dok.nr.:934944 Indholdsfortegnelse Budgetforslag 2008 2011... 1 Budgetforudsætninger, økonomisk politik og økonomiaftalen... 2 Underskud

Læs mere

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE Areal (km2) 540 Befolkning 46.894 Kommunens andel af regionens befolkning 3,7 Befolkningstæthed 86 Andel af 0 15 årige 23,6 Andel af 15 24 årige 8,9 Andel af 25 64 årige 8,9

Læs mere

Et stramt budget 2016

Et stramt budget 2016 Budget 2016 Et stramt budget 2016 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2016. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014 Profilanalyse udvalgte hovedresultater 3. april 2014 Disposition Kort om metoden Profil af vejledte Før-startere Iværksættere Etablerede virksomheder Vækstlagets brug af lokal erhvervsservice 2 Kort om

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Borgermøde om budget 2015 2018. Borgmester Benedikte Kiær Direktør Lars Rich

Borgermøde om budget 2015 2018. Borgmester Benedikte Kiær Direktør Lars Rich Borgermøde om budget 2015 2018 Borgmester Benedikte Kiær Direktør Lars Rich Dagsorden 1. Velkomst og oplæg ved Borgmester Benedikte Kiær 2. Direktør Lars Rich orienterer om budgettet for 2015 2018 og serviceniveauer

Læs mere

Nordvestsjælland som forstad

Nordvestsjælland som forstad Nordvestsjælland som forstad Borgmester Jørn Sørensen, Holbæk Kommune Nordvestsjælland som forstad Borgmester Jørn Sørensen, Holbæk Kommune Bykatalog - Nordvestsjælland - Ny Holbæk Kommune - Holbæk Kommune

Læs mere

BUDGET 2016-2019. Temamøde for kommunalbestyrelsen 21. april 2015

BUDGET 2016-2019. Temamøde for kommunalbestyrelsen 21. april 2015 BUDGET 2016-2019 Temamøde for kommunalbestyrelsen 21. april 2015 Dagens program Velkomst Indtægtsanalyser fra budgetaftalen 2015 Skatteindtægter fra 2014 Indkomstsammensætningen i Norddjurs Budgetprocessen

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Budget/regnskab: Budget 2006 Opgjort som: Blandet tabel antal elever, pr. lære, pr. skole, pr. lære og procent

Budget/regnskab: Budget 2006 Opgjort som: Blandet tabel antal elever, pr. lære, pr. skole, pr. lære og procent Nøgletalsrapport 2005 Teknisk specifikationsliste Generelle bemærkninger I rapporten indgår regnskabstal for år 2002, 2003 og 2004. Regnskabstallene er omregnet til år 2004 prisniveau. Hertil er benyttet

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 2. september 200 LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND UNDER % Med en ledighed på kun 2,%, er Midtjylland den eneste region i landet med en ledighed under % i august

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 3. september 2 LAVESTE LEDIGHED I DANMARK Ledigheden er fortsat rekordlav i Midtjylland. Med kun.2 ledige i juli 2 er ledigheden nede på 2,%. Region Midtjylland

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019 Tilhørermateriale ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 5. oktober 2015 Tlf.: 4477 2000 E-mail: balkom@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-14 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Nøgletalsoversigt 2015

Nøgletalsoversigt 2015 Rødovre Kommune Økonomi og Personaleforvaltningen Nøgletalsoversigt 2015 juli 2015 Indhold Hvor forskellige er kommunerne betingelser og rammevilkår... 5 Samlet udgiftsbehov pr. borger i 2015... 5 Socioøkonomisk

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

24,6 % i kommuneskat, 21,17 promille i grundskyld og statsgaranti af skat og tilskud. (netto i mio. kr.) 2016 2017 2018 2019

24,6 % i kommuneskat, 21,17 promille i grundskyld og statsgaranti af skat og tilskud. (netto i mio. kr.) 2016 2017 2018 2019 Økonomisk råderum 24,6 % i kommuneskat, 21,17 promille i grundskyld og statsgaranti af skat og tilskud. (netto i mio. kr.) 2016 2017 2018 2019 Indtægter: Skatter -1.142,9-1.221,7-1.262,1-1.306,2 Udligning

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger. Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08 Budget 2005-2008 550 Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget Vedtaget i Byrådet: 7. oktober 2004 Administrativ: Borgerservice@htk.dk

Læs mere

Budgetlægning 2016 2019

Budgetlægning 2016 2019 Budgetlægning 2016 2019 Budgetredegørelse Odder Rådhus, august 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 Totalbudget 2016-2019... 3-5 Økonomiaftalens påvirkning af Odder Kommunes økonomi... 5-9 Driftsoverskud...

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2014-2018

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2014-2018 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2014-2018 Resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Resultatopgørelse for Lemvig Kommune for 2014-2018 (I 1.000 kr.) Forv.

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Jette Fabricius Toft Investeringstanken lever Vi ser fortsat investeringer som en vigtig basis for budgettet og

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Erhverv og beskæftigelse

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Erhverv og beskæftigelse BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg Tema: Erhverv og beskæftigelse nr. 2 2016 Nye virksomheder 7% flere nye CVR-numre i 1. kvartal 2016 sammenlignet med 1. kvartal 2015 Iværksættere

Læs mere

Budgetlægning 2015 2018

Budgetlægning 2015 2018 Budgetlægning 2015 2018 Budgetredegørelse Odder Rådhus, juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3-6 Driftsoverskud på 44,5 mio. kr. i 2015... 7-8 Hovedoversigt for perioden 2013 2018... 9 Budgetforudsætninger...

Læs mere