Befolkningstilvækst 2001 til 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Befolkningstilvækst 2001 til 2010"

Transkript

1 Med denne nøgletalsfolder ønsker byrådet at give dig en række fakta om budgettet for 2011 og andre statistiske oplysninger om Odder Kommune. Ønsker du at vide mere om den kommunale virksomhed, kan du ved at henvende dig til kommunen enten elektronisk eller ved henvendelse til Rådhuset få udleveret budgettet for Budgettet kan også læses på Rådhuset, Biblioteket eller Nøgletal 2011

2 Befolkningstilvækst 2001 til

3 Borgmester og Udvalg Borgmester Elvin J. Hansen Socialdemokraterne 1. viceborgmester Sanne Rubrinke SF 2. viceborgmester Niels-Ulrik Bugge Venstre Økonomiudvalg Formand Elvin J. Hansen Socialdemokraterne Sanne Rubinke SF Hanne Broe Kultur- og Miljølisten Niels-Ulrik Bugge Venstre Niels Rosenberg Konservative Teknisk Udvalg Formand Hanne Broe Kultur- og Miljølisten Niels Rosenberg Konservatiive Kim Nørgaard Socialdemokraterne Vera Bruus Jørgensen Socialdemokraterne Theis Rubinke Sørensen SF Niels-Ulrik Bugge Venstre Per Ringgaard Venstre Udvalget for Undervisning og Kultur Formand Lars Grønlund Socialdemokraterne Marianne Hundebøll SF Rie Ramsdal Jensen Socialdemokraterne Hanne Broe Kultur- og Miljølisten Hans Hammann Konservative Bent Jacobsen Venstre Uffe Jensen Venstre Det Sociale Udvalg Formand Sanne Rubinke SF Finn Thranum Venstre Rie Ramsdal Jensen Socialdemokraterne Morten Piil Grau SF Annette Møller Konservative Anne Bonefeld Venstre Bent Jacobsen Venstre 3

4 Nøgletal Skatteprocenter: Kommunen 20,4 20,4 24,12 24,9 24,9 24,9 25,1 Kirken 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Amtet 11,6 11,6 Staten (bundskat) 5,5 5,5 5,5 5,5 5,04 3,76 3,67 Sundhedsskat 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Grundskyldspromille Kommunen 13,5 13,5 23,5 27,5 27,4 24,7 30,32 Amtet 10,0 10,0 Befolkningstal pr Indvandrere og efterkommere pr Dagplejebørn, kommunal (0-2 årige) Dagplejebørn, privat (0-2 årige) Integrerede pladser og vuggestue (0-5 årige) Børnehavepladser (3-5 årige) Skolefritidsordningspladser (6-10 årige) Skolefritidsordningpl. i private skoler Fritidscenterpladser og klubpladser Pladser for udviklingshæmmede (Fabos) Plejeboliger og friplejeboliger Aflastnings- og genoptræningspladser Daghjemspladser for ældre Hospicepladser på plejehjem Skoler Privatskoler (4) Antal børnehaveklasseelever Antal normalklasseelever Antal elever i privat skoler *) Eventuelle privatskoler i Randlev og Ørting er ikke medregnet (ikke etableret ved redaktionens afslutning). 4

5 Odder Kommunes budget for 2011 Beløb i mio.kr. Udgift indtægt Netto Skatter, tilskud og udligning Indkomstskatter (25,1 pct.) 1) 29,2 748,4-719,2 Ejendomskatter (30,32/12,3 promille) 2) 110,3-110,3 Selskabsskat 5,5-5,5 Generelle tilskud fra staten og udligning 13,6 299,9-286,3 Skatter, tilskud og udligning i alt 42, , ,3 Drift: Skoler 202,6 18,0 184,6 Indkomstoverførsler 369,5 187,9 181,6 Ældre 184,7 16,3 168,4 Byråd og administration 3) 131,1 2,2 128,9 Børnepasning 114,3 27,2 87,1 Voksne handicappede og udsatte grupper 124,3 39,5 84,8 Børne- og Familiecentret 69,3 4,6 64,7 Sundhed (sygehuse, sygesikring mm) 51,6 51,6 Forsikrede ledige og arbejdsmarked 59,0 15,2 43,8 Fritid, bibliotek og kultur 27,7 3,1 24,6 Veje og grønne områder 24,1 0,3 23,8 Kollektiv trafik og havne 16,9 10,4 6,5 Beredskabstjeneste 4,8 1,2 3,6 Bygningsvedligeholdelse, udlejning mm 7,0 3,7 3,3 Erhvervsfremme og turisme 3,0 3,0 Miljø 2,4 0,7 1,7 Drift i alt 1.392,3 330, ,0 Renter på lån 9,4 9,4 Bidrag til Region Midtjylland 29,0 29,0 Resultat af ordinær driftsvirksomhed 1.473, ,4-20,9 (Nettokolonnen: positivt tal angiver udgift, negativt tal angiver indtægt) Beløb i mio.kr. Udgift indtægt Netto Anlægsudgifter og indtægter Vedligeholdelse af veje 2,7 2,7 Køb af bygninger/salg af bygninger 10,4 16,1-5,7 Specialklasser på Parkvejens skole 6,1 6,1 Læringscenter på Parkvejens skole 5,4 5,4 Ældreboliger ved Ålykkecentret 21,6 5,7 15,9 Ombygning af Ålykkecentret 5,0 5,0 Anlæg i alt 51,2 21,8 29,4 Kommunalt bidrag til støttet boligbyggeri 4,7 4,7 Afdrag på gæld til Odder spildevand a/s 1,2 1,2 Beboerindskud i ældreboliger -0,4-0,4 Afdrag på lån 13,3 13,3 Låneoptagelse t. anlæg 7,7-7,7 Låneoptagelse t. ældreboligbyggeri v. Ålykkecentret 19,6-19,6 Resultat før jordforsyning 1.543, ,5 0,0 Jordforsyning, byggemodning og salg 12,8 12,8 0,0 Samlet budgetresultat 1.556, ,3 0,0 1) Personskatten er fra 2011 forhøjet med 0,2 procent. 2) Grundskyldspromillen er fra 2011 forhøjet med 2,92 promille. 3) Budgettet indeholder en budgetforbedringspulje på 20 mio.kr. Der er afsat en pulje på 3 mio. kr. til fremme af udvikling i Odder Kommune 5

6 Nøgletal Odder kommunes størrelse i km 2 225,1 Kystlængde i km 94,4 Indbyggere pr. kvardratkilometer 97 Indbyggere pr. kvardratkilometer i hele landet 129 Beboede boligere i Sommerhuse i Beboede boliger opført før år Kilometer veje 379 Indbyggere i Odder by Indbyggere i Hov by Indbyggere i Saxild by 612 Indbyggere i Gylling by 634 Indbyggere i Ørting by 622 Indbyggere i Hundslund by 559 Indbyggere i Boulstrup by 319 Indbyggere på Tunø 118 Indbyggere i Region Midtjylland Indbyggertal i hele landet Indvandrede til Odder Kommune i Udvandrede fra Odder Kommune i Flytninger indenfor Odder Kommune i Vielser i Skilsmisser i Antal fødsler i Antal dødsfald i Folkepensionister i Førtidspensionister i Skatteydere i Kommunale børnepasningspladser i Skolebørn i kommunale skoler Skolebørn i private skoler og efterskoler 750 Antal beskæftigede med bopæl i Odder Kommune Arbejdspladser i Odder kommune Antal arbejdssteder i Odder Kommune Skov i hektar i Skov i hektar i Antal kirker i Odder Kommune 14 Antal årsværk (helårsansatte) ved Odder Kommune Odder Kommunes egenkapital i kr. pr. indbygger Befolkningstal: Mænd Kvinder Indvandrere og efterkommere i Odder Kommune 5,4% Indvandrere og efterkommere i hele landet 10,1% Aldersstrukturen i Odder Kommune (procent): 0-5 årige, faldende 7,1% 6-16 årige, stigende 15,3% årige, faldende 60,4% årige,stigende 10,0% 75 årige og derover, stigende 7,2% Erhvervsfrekvens for personer i alderen år: 79,9% Mænd, faldende 82,7% Kvinder, faldende 77,0% Famileforhold: Enlige unden børn, stigende 38,3% Enlige med børn, stigende 5,6% Par unden børn, stigende 29,8% Par med børn, faldende 25,6% Ikke hjemmeboende børn under 18 år 0,6% 6

7 Hvad koster det i 2011 Bruger- Bruger- Udgift betaling betaling i % af udgift Vuggestue (0-2 år) pr. plads Dagpleje (0-2 år) pr. plads Daginstitution for 0-5 årige pr. plads Børnehave (3-5 år) pr. plads Ældreområdet pr. person over 66 år Fritidscenter pr. plads Skolefritidsordning pr. plads Vanskeligt stillede børn og unge pr. person under 18 år Sundhedsplejen pr. 0-årige Sne- og glatførebekæmpelse pr. kilometer vej Indkomstoverførsler (kommunal andel) pr. indbygger Voksne handicappede pr. person år Administration pr. indbygger Sundhed (sygehuse, sygesikring mm) pr. indbygger Tandplejen pr. person under 18 år Fritid, bibliotek og kultur pr. indbygger Kollektiv trafik og havne pr indbygger Byråd og politiske udvalg og råd pr. indbygger Redningsberedskab pr. indbygger Miljø (personaleressourcer ikke indregnet) pr. indbygger Erhvervsfremme og turisme pr. indbygger

8 Det vedtagne budget for 2011 Budgettet for 2011 blev vedtaget den 11. oktober 2010, og indeholder: en forhøjelse af personskatten på 0,2 procent til 25,1 procent, og en forhøjelse af grundskyldspromillen med 2,92 til 30,32 promille. Skatteforhøjelsen medfører ikke sanktion som følge af skattestoppet, idet Odder Kommune har fået dispensation til at forhøje skatteprovenuet med 14,9 mio. kr. fra Byrådet vedtog den 10. maj 2010 en lang række besparelser på tilsammen 42,0 mio. kr. i 2011 stigende til 55,7 mio. kr. i Besparelserne er gennemført for at skabe balance i Odder Kommunes budget for perioden Besparelserne svarer til en reduktion af serviceudgifterne fra 2010 til 2011 på 5 pct. stigende til 6,2 procent i Driftsbudgettet indeholder en budgetforbedringspulje på 20 mio. kr. til bl.a. imødegåelse af uforudsete udgifter og styrkelse af kassebeholdningen. Fra 2012 udgør denne puljen 25 mio. kr. Endvidere er der indarbejdet en pulje i 2011 på 3 mio. kr. til fremme af udvikling i Odder Kommune. Jordforsyningsområdet er budgetteret udgiftsneutral hvilket betyder, at udgifterne til byggemodning af nye parcelhusgrunde og veje i nye udstykninger, forudsættes finansieret gennem salgsindtægter. Endvidere er der budgetteret med salg af en række ejendomme for 16,1 mio. kr. Salget af ejendommen er gennemført i 2010 men betalingen forfalder i Anlægsinvesteringerne udgør 64 mio. kr. i 2011 og omfatter: 2,7 mio.kr. til veje, 10,4 mio. kr. til køb af bygninger. 11,5 mio. kr. til renovering af skoler og etablering af specialklasser. 21,6 mio. kr. til 10 ældreboliger ved Ålykkecentret. 5,0 mio. kr. til ombygning af Ålykkecentret. 12,8 mio. kr. til byggemodning af nye parcelhusgrunde. Gennemsnitlig kassebeholdning siden kommunalreformen Mio. kr regnskab 107, regnskab 129, regnskab 42, Skønnet regnskab 35, budget 19, budgetoverslag 29, budgetoverslag 39, budgetoverslag 49,1 Den gennemsnitlige kassebeholdning må i henhold til lovgivningen ikke være negativ. Serviceudgifterne i 2011 Serviceudgifterne udgør 839,2 mio. kr. og omfatter samtlige driftsudgifter på nær udgifter til indkomstoverførsler til personer (kontanthjælp, dagpenge, pension, boligstøtte m.m.) 8

9 Serviceudgifter fra 2010 til 2011 Fra budget 2010 til budget kr. Serviceudgifter i Pris- og lønudvikling fra 2010 til 2011 på 0,83 % Serviceudgifter i 2010 i 2011 pris- og lønniveau Folkeskolen. Forventet tilvækst i 2011 på 31 helårselever Børnepasning 0-5 årige. Forventet fald i antal pladser på 59 i Skolefritidsordninger. Forventet stigning i antal pladser på Børne- og Familiecentret. Fald i antal børn i aldersgruppen 0-17 år på Børnetandplejen. Fald i antallet af børn i aldersgruppen 0-17 år på Voksen handicap. Stigning i antal personer i aldersgruppen år på Aktivitetsbestemte sundhedsudgifter. Tilvækst i samlede befolkning på Ældreområdet Forventet tilvækst i antal ældre over 66 år på Tilvækst i bygningskvadratmeter og grønne områder. 122 Lægeerklæringer, stigende udgifter i forb. med vurdering af arbejdsevne mm. 836 Stigende udgifter til Region Midtjylland (sygehuse og sygesikring) Odder NetTv, udgiftsstigning i henhold til fastlagt plan 43 Tilskud til Ålekvasen udgår. Tilskuddet var tidsbestemt til 2009 og Opsigelse af lejemål, Nørregade, besp. v. flytning af funktioner til Rådhuset -350 Endelig fastlæggelse husleje på Brandstation, kr. (budg kr.) -39 Energisparepulje oprettet ved genåbning af budget 2006, er ikke effektueret 455 Engangsbeløb til radioterminaler hos Beredskab udgår af budget -514 Rettelse af tilskud til Erhvervsråd, resultat af lønaftale medtaget 2 gange -47 Indtægter fra nødfærgeleje (svarende til ydelser på lån) -355 DIADEM, bortfald af indtægter fra ejendomsopl.-skemaer fra medio Borgmesterpension til borgmester i perioden Tjenestemandspensioner, regulering i forhold til faktiske antal 284 Tjenestemandsforsikr., regulering af forsikring i forh. t. antal tjenestemænd -172 Valg til folketinget, ordinært valg 300 Yderligere to timer på de humanistiske fag i folkeskolen på mellemtrin 442 Låneydelser fra stat og amt vedr. Tunø Havn blev ikke fjernet ved kommunalreformen 267 Nye låneregler for ældreboliger betyder fald i huslejeindtægter 524 Afledt drift af IT-plan mm 304 Tunø færgen, Tunø havn og Tunø teltplads 900 Løntilskud i forbindelse med jobtræning i offentlige tilbud Flytning af udgifter til løntilskud fra service til overførsler Fald i indtægter ved udlejning af bygninger og grunde 756 Lov- og cirkulæreprogramsmidler afsat i pulje som ikke er ansøgt frigivet -160 Produktionsskoler (beløb finansieret af beskæftigelsestilskuddet) 500 Flytteomkostninger boliger ved Ålykkecentret 100 Tabt beboerindskud boliger ved Ålykkecentret 160 Investeringsplan for beredskabet 450 Husleje vuggestue i Ørting 250 Konsekvenser af lovændringer Pulje til fremme af udvikling i Odder Kommune Budgetforbedringspulje Vedtagne besparelser 10. maj Serviceudgifter i Negativt beløb angiver mindreudgift og besparelser. 9

10 Fordeling af børn på de enkelte skoler Parkvejens skole Skovbakkeskolen Vestermarksskolen Gylling Skole Hou Skole Hundslund Skole Randlev Skole Saxild Skole Tunø (del af Hou skole) Ørting Skole klasser Kommunale skoler Odder lille friskole Rathlouskolen Elever i alt Børn fra andre kommuner er ikke medregnet. Børn i specialklasser mm indgår Elevtallet i de 2 private skoler er elever med bopæl i Odder Kommune. Klassekvotient skoleåret 2008/2009 Odder Hele Landet 0. klassse 18,8 20,8 1. klasse 18,0 19,6 2. klasse 17,9 19,6 3. klasse 20,1 19,8 4. klasse 18,5 19,9 5. klasse 17,8 20,1 6. klasse 18,5 20,0 7. klasse 20,9 20,8 8. klasse 20,5 20,9 9. klasse 16,1 18,9 10

11 Skatten i Odder Kommune og kommuner i Region Midtjylland Kommune Skatteprocent Samsø 26,0 Viborg 25,8 Skanderborg 25,7 Faverskov 25,7 Randers 25,6 Silkeborg 25,5 Skive 25,5 Syddjurs 25,4 Hedensted 25,4 Holsterbro 25,3 Horsens 25,2 Ikast-Brande 25,1 Odder 25,1 Herning 24,9 Struer 24,9 Lemvig 24,8 Ringkøbing-Skjern 24,7 Norddjurs 24,6 Århus 24,4 Landsgennemsnit 24,9 Kommune Grundskyldspromille * Syddjurs 34,00 Norddjurs 33,23 Samsø 30,75 Odder 30,32 Ringkøbing-Skjern 29,56 Silkeborg 28,26 Lemvig 28,00 Randers 27,93 Skanderborg 24,66 Viborg 24,60 Århus 24,58 Faverskov 24,32 Holsterbro 24,12 Horsens 22,56 Struer 21,25 Skive 20,68 Herning 20,53 Ikast-Brande 20,35 Hedensted 18,00 Landsgennemsnit 26,05 *) For produktionsjord er grundskylden fastsat til maksimalt 7,2 promille Skattesatser i procent Kommuneskat i Odder kommune 24,90 24,90 25,10 Sundhedsbidrag 8,00 8,00 8,00 Kommunal/regional skat 32,90 32,90 33,10 Bundskat (statsskat) 5,04 3,76 3,67 Mellemskat (statsskat) afskaffes fra ,00 Topskat (statsskat) 15,00 15,00 15,00 Nedslag i topskat -0,16-0,27 Højest mulig skatteprocent af sidst tjenet krone 58,94 51,50 51,50 Kirkeskat 1,00 1,00 1,00 Højeste skatteprocent inkl. kirkeskat 59,94 52,50 52,50 AM-bidrag (arbejdsmarkedsbidrag) 8,00 8,00 8,00 11

12 Skatteprocenter Kirkeskat Skatteprocent Grundskyldspromille Odder kommune Hele landet Odder kommune Hele landet ,2 19,6 7,5 11, ,2 19,6 7,0 11, ,2 19,7 7,0 11, ,2 19,8 7,0 11, ,7 19,9 7,0 11, ,1 20,2 10,5 12, ,1 20,4 10,5 12, ,1 20,5 13,5 13, ,1 20,6 13,5 13, ,1 20,7 13,5 13, ,1 20,7 13,5 13, ,1 20,7 13,5 13, ,1 20,7 13,5 13, ,4 20,8 13,5 13, ,4 20,8 13,5 13, ,12 24,58 23,5 23, ,9 24,8 27,5 25, ,9 24,8 27,4 25, ,9 24,9 27,4 25, ,1 24,9 30,32 26,05 Kirkeskatten i 2011 er på 1 % Kirkeskat betales af medlemmer af folkekirken Medlem Ikke medlem Sogn Antal Odder Halling Saksild Hundslund Gylling Ørting Bjerager Randlev Falling Gosmer Torrild Nølev Alrø Tunø Astrup 13 0 Hvilsted 8 1 Uden placerbar adresse I alt pr I alt pr i procent 87,2 12,8 Stigning i skatteprocent og grundskyldspromille fra 2006 til 2007 skyldes alene kommunalreformen hvor amterne blev nedlagt og en del af den amtskommunale beskatning blev overført til kommunerne. Odder Kommunes skatteprocent blev som følge af kommunalreformen forhøjet med 3,72 % og grundskyldspromillen med

13 Uddrag af kommunale takster inkl. moms Spildevand: Vandafledningsbidrag pr. m 3 20,48 23,60 26,88 26,88 26,88 Fast årlig afgift pr. stikledning 250,00 250,00 312,50 312,50 312,50 Tilslutningsbidrag , , , , ,00 Renovation: Helårsbeboelse med ugetømning 892,50 912, , , ,50 Helårsbeboelse med 14. dagstømning 615,00 628,75 543,75 553,75 553,75 Papirindsamling pr. helårsbeboelse 148,75 148,75 148,75 222,50 222,50 Sommer-/ fritidshuse 515,00 526,25 585,00 596,25 596,25 Genbrugsbidrag pr. helårsbeboelse 887,50 912,50 912, , ,00 Genbrugsbidrag sommer-/fritidshuse 291,25 527,50 585,00 650,00 650,00 Pasning af børn pr. måned (juli måned er betalingsfri) Dagpleje 0-2 årige Vuggestue Børnehaver Børnehaveplads 37,5 timer Kommunal frokostordning i daginstitutioner 399 Fritidscenter Skolefritidsordning Skolefritidsordning - morgentilsyn Ældreområdet: Fuldkost på plejehjem pr. måned Leje af linned pr. måned Vask af linned og tøj pr. måned Udbragt mad for hoved- og biret Andre: Nyt sygesikringsbevis Tunøfærgen retur

14 Fordeling af drifts- og anlægsudgifter i 2011 på udgiftsarter Tilskud til foreninger, haller m.fl. 1,0% Finansudgifter 6,4% Overførsel til personer (sociale ydelser) 23,3% Lønninger 38,0% Betalinger til staten, andre kommuner og regioner 13,0% Fødevarer, energi og anskaffelser 2,9% Reparation og vedligeholdelse og tjenesteydelser fra private leverandører 15,4% Fordeling af drifts- og anlægsudgifterne i 2011 på udgiftsarter Mio.kr. Procent Lønninger 592,0 38,0 Fødevarer, energi og anskaffelser 44,6 2,9 Reparation og vedligeholdelse og tjenesteydelser fra private leverandører 240,0 15,4 Betalinger til staten, andre kommuner og regioner 202,0 13,0 Overførsel til personer (sociale ydelser) 362,2 23,3 Tilskud til foreninger, haller m.fl 15,3 1,0 Finansudgifter 100,1 6,4 I alt 1556,2 100,0 14

15 Finansieringen af udgifterne i budget 2011 Refusioner 12,7% Drift- og anlægsindtægter 10,8% Skatter 55,5% Låneoptagelse 1,8% Generelle tilskud 19,3% Finansieringen af udgifterne budget 2011 Mio. kr. Procent Skatter 864,3 55,5 Generelle tilskud 299,7 19,3 Låneoptagelse 27,4 1,8 Drift- og anlægsindtægter 167,4 10,8 Refusioner 197,4 12,7 I alt 1556,2 100,0 Kommunens lån Mio.kr. Lån til anlægsprojekter 196,8 Lån til ældreboliger 87,1 Lån til køb af jord 110,2 Leasingkontrakter 12,3 I alt 406,4 15

16 Anlægsbudget 2011 Udgifter Indtægter I alt samtlige udvalg Miljø- og Teknikudvalget Byggemodninger rammebeløb Forundersøgelser af jordstykke i Odder vest Vedligeholdelse af veje i øvrigt I alt Børn, Unge og Kulturudvalget Parkvejens skole, læringscenter mm Specialklasselokaler på Parkvejens skole I alt Social- og Sundhedsudvalget Ålykkecentret, færdiggørelse af ombygning ældreboliger ved Ålykkecentret I alt Økonomiudvalget Salg af byggegrunde Salg af bygninger Køb af ejendomme I alt Resultat

17 Beskæftigelsesstruktur, Børn af enlige forsørgere og Befolkningsudvikling Beskæftigelsesstruktur 2009 Odder Smnl. Region Hele Kommune gruppen Midtjyll. landet Selvstændige 6,1 6,8 6,8 6,1 Medhjælpende ægtefæller 0,2 0,2 0,3 0,2 Topledere 3,1 3,1 3,0 3,1 Lønmodtagere, højeste niveau 12,1 9,0 9,9 13,0 Lønmodtagere, mellemniveau 19,9 17,0 17,0 18,8 Lønmodtagere, grundniveau 38,7 41,6 41,2 38,2 Andre lønmodtagere 8,9 9,9 9,3 9,0 Lønmodtagere uden nærmere angivelse 9,8 10,9 11,2 10,0 Arbejdsløse 1,3 1,5 1,3 1,6 Arbejdsstyrken i alt 100,0 100,0 100,0 100,0 Antal børn af enlige forsørgere 2009 Odder Smnl. Region Hele Kommune gruppen Midtjyll. landet 0-2 år 5,9 7,5 7,7 10,8 3-6 år 12,2 12,7 12,8 15, år 16,5 16,9 17,0 20, år 19,4 18,7 19,7 23,6 I alt (0-17 år) 14,6 14,9 15,2 18,5 Befolkningsudvikling Befolkningen 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskud Tilflyttede Fraflyttede Nettotilflyttede Indvandrede Udvandrede Nettoindvandrede Korrektioner Befolkningstilvækst Befolkningen 31. december Befolkningstilvækst i procent 0,1 0,7 1,3 1,2 1,6 0,7 1,3 0,9 0,6 0,4 0,1 0,6 Befolkningstilvækst hele landet 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,7 0,4 17

18 Boliger, Indkomster og Beskæftigelsesforhold Boligernes fordeling på ejerforhold Odder Sammen- Region i 2010 i procent Kommune lignelige Midtjylland kommuner Private ejer- og andelsboliger 78,8 79,9 78,2 Almennyttige boliger 13,7 12,3 13,4 Aktieselskaber 4,2 4,3 4,6 Offentlige boliger 1,6 2,2 2,1 Andet eller uoplyst 1,6 1,3 1,6 Udviklingen i boligforholdene Odder Sammen- Region i procent Kommune lignelige Midtjylland kommuner Parcelhuse 3,6 3,0 2,7 Række-, kæde- og dobbelthuse 5,3 7,1 6,5 Etageboliger 4,1 4,2 4,1 Øvrige 1,3-2,1-2,8 Befolkningen efter socio-økonomisk Mænd Kvinder I alt status og køn i 2008 Selvstændige Medarbejdende ægtefælle Topledere Lønmodtagere højeste niveau Lønmodtager mellemniveau Lønmodtagere grundniveau Andre lønmodtagere Lønmodtagere u.n.a Arbejdsløse Midlertidigt uden for arbejdsstyrken Tilbagetrækning fra abejdsstyrken Pensionister Andre uden for arbejdsstyrken (bl.a. børn) I alt Familiernes indkomster efter boligform Beboet af ejer Antal familier Indkomstbeløb (1.000 kr.) Gennemsnit for alle familier Lejer af bolig Antal familier Indkomstbeløb (1.000 kr.) Gennemsnit for alle familier

19 Pendling, Arbejdspladser, Beskæftigede og Biler Antal arbejdspladser og beskæftigede Arbejdspladser Beskæftigede Indpendlere Udpendlere Indpendlingsfrekvens 27,2 Udpendlingsfrekvens 48,4 En indpendler er en person, der bor i en anden kommune, men arbejder i Odder kommune. Indpendlingsfrekvensen er defineret som beskæftigede indpendlere i procent af antal personer med arbejdssted i Odder Kommune. En udpendler er en person, der bor i Odder kommune, men arbejder i en anden kommune. Udpendlingsfrekvensen er defineret som beskæftigede udpendlere i procent af antal beskæftigede med bopæl i Odder Kommune. Pendling opdelt på brancer Indpendling Udpendlere Frekvens Frekvens Landbrug 13,1 12,3 Industri og forsyning 30 55,3 Bygge og anlæg 22,9 41 Handel og transport 24,9 47,4 Information og kommunikation 39,6 79 Finansiering og forsikring 35,1 75,7 Ejendomshandel og udlejning 8,9 50 Erhvervsservice 25,1 56,4 Offentlige arbejdsområder 32,3 47,5 Kultur, fritid og anden service 21,7 37,7 Uoplyst 4,1 7,8 Familiernes bilrådighed Familier i alt Familier uden bil i alt Familier med bil i alt Familier med 1 bil i alt Familier med 2 biler i alt Familier med 3 biler i alt Familier med flere end 3 biler

20 Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag Torsdag Telefonen er åben alle hverdage fra kl Rådhuset Rådhusgade Odder Tlf Fax BRUHN Grafisk håndværk ApS, tlf

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Budget 2012. Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.

Budget 2012. Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet. Budget 2012 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2 Budgetaftalen for år 2009... 3-5 Generelle bemærkninger til budget 2009 2012... 5-15 Tilskud og udligningsordninger... 16-18

Læs mere

Budgetlægning 2015 2018

Budgetlægning 2015 2018 Budgetlægning 2015 2018 Budgetredegørelse Odder Rådhus, juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3-6 Driftsoverskud på 44,5 mio. kr. i 2015... 7-8 Hovedoversigt for perioden 2013 2018... 9 Budgetforudsætninger...

Læs mere

Budgetlægning 2016 2019

Budgetlægning 2016 2019 Budgetlægning 2016 2019 Budgetredegørelse Odder Rådhus, august 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 Totalbudget 2016-2019... 3-5 Økonomiaftalens påvirkning af Odder Kommunes økonomi... 5-9 Driftsoverskud...

Læs mere

Årsberetning 2010 MED BILAG. Årsberetning 2010

Årsberetning 2010 MED BILAG. Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere

Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts 2010 727-2009-894763

Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts 2010 727-2009-894763 Økonomisk balance Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau Direktionen Marts 2010 727-2009-894763 Indholdsfortegnelse: Resume: udfordringens omfang.... 1 1. økonomiskøn

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

Årsberetning 2011 MED BILAG. Årsberetning 2011

Årsberetning 2011 MED BILAG. Årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag

Læs mere

Budgetlægning 2014 2017

Budgetlægning 2014 2017 Budgetlægning 2014 2017 Budgetredegørelse Odder Rådhus, juli 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3-10 Driftsoverskud i 2014... 3-4 Totalbudget 2014... 4 Totalbudget 2014-2017... 5 Hovedoversigt 2012

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

Budget 2014. Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.

Budget 2014. Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet. Budget 2014 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag og

Læs mere

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb Indholdsfortegnelse Hovedoversigt for det skattefinansierede budget 2009 2012... 1 Driftsoverskud på 13 mio.kr....

Læs mere

Årsberetning 2012 MED BILAG. Årsberetning 2012

Årsberetning 2012 MED BILAG. Årsberetning 2012 Årsberetning 2012 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2013 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes Budget 2013 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-10 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 1. Byråd, direktionen og revision 2. Teknisk Udvalg 3. Udvalget for Undervisning og Kultur 7. Det Sociale Udvalg 10

Indholdsfortegnelse. Forord 1. Byråd, direktionen og revision 2. Teknisk Udvalg 3. Udvalget for Undervisning og Kultur 7. Det Sociale Udvalg 10 Indholdsfortegnelse Side Forord 1 Byråd, direktionen og revision 2 Beskrivelser Teknisk Udvalg 3 Udvalget for Undervisning og Kultur 7 Det Sociale Udvalg 10 Økonomiudvalget 14 Nøgletal 16 Økonomisk beretning

Læs mere

Økonomisk overblik 2015

Økonomisk overblik 2015 Økonomisk overblik 2015 Økonomiafdelingen, 1. september 2014 2 INDHOLD 1. Hovedresultater... 4 2. Skatter og generelle tilskud... 7 3. Befolkningsudviklingen og demografisk udgiftspres... 13 4. Serviceudgifterne...

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

gladsaxe.dk Gladsaxe i tal 2007

gladsaxe.dk Gladsaxe i tal 2007 Gladsaxe i tal 2007 Gladsaxe Byråd 01.01.2006 31.12.2009 Indholdsfortegnelse A. Socialdemokraterne Borgmester, Karin Søjberg Holst Indkøbschef Erling Schrøder Fritidsklubleder Peter Nielsen Biolog Mette

Læs mere

Årsberetning 2014 MED BILAG. Årsberetning 2014

Årsberetning 2014 MED BILAG. Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag

Læs mere

1. Indledning. 2. Budgetresultatet

1. Indledning. 2. Budgetresultatet GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2013 med overslagsårene 2014-2016 vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012. Bornholms Regionskommunes budget 2013 består af to bøger.

Læs mere

Bemærkninger til driftsbudgetoplæg

Bemærkninger til driftsbudgetoplæg Bemærkninger til driftsbudgetoplæg 2011 Indholdsfortegnelse. Serviceudgifter: Miljø- og Teknikudvalget: Udlejning af bygninger og grunde... 1-2 Bygningsvedligeholdelse... 3 Tunø teltplads... 4 Driftscentret...

Læs mere

BUDGET 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18

BUDGET 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18 BUDGET 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 5 Budgetforudsætninger... 7 1. Skatter.... 8 2. Tilskud og udligning... 11 3. Driftsvirksomhed... 13

Læs mere

Bilag til teknisk budget 2013-2016

Bilag til teknisk budget 2013-2016 Bilag til teknisk budget 2013-2016 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 BUDGETTET I TAL... 2 INDTÆGTER...2 DRIFTSUDGIFTERNE... 12 PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING AF DRIFTSBUDGETTET...12 KORREKTIONER PÅ DRIFTSOMRÅDET...13

Læs mere

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Budget 2012 2015. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret

Budget 2012 2015. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Budget 2012 2015 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser

Læs mere

Årsberetning 2013 MED BILAG. Årsberetning 2013

Årsberetning 2013 MED BILAG. Årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag

Læs mere