16. Budgetoplysninger 2015 drift

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "16. Budgetoplysninger 2015 drift"

Transkript

1 16. Budgetoplysninger 2015 drift 16.1 Teknik og Miljøudvalg Teknik og Miljøudvalg Oprindeligt budget Teknik og Miljøudvalg Park og Vej Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Fælles formål Vedligeholdelse og renholdelse Materiale og aktivitetsudgifter Renholdelse og vedligeholdelse af kom. areal Faste ejendomme Fælles formål Ren by Aktiviteter og materialer Offentlige toiletter Personale Lønninger Aktiviteter og materialer Materialer Glyngøre Havn Virksund Havn Grunde og bygninger Vedligeholdelse Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Parker og legepladser Personale Lønninger Skive Anlæg og Børnenes Paradis Lønninger Tekniske anlæg - anskaffelse og drift Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Øvrige parker, anlæg og grønne områder Aktiviteter Vedligeholdelse Strandområder Drift og vedligehold Aktiviteter Vedligeholdelse

2 Teknik og Miljøudvalg 506 Redningstjeneste/Falckabonnement Skive Søsportshavn/Strandtangen/ lystbådehavn Tilskud til strandrensning Blå flag - redningsposter Badebroer Drift og vedligehold Vedligeholdelse Forsikringer Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Stadions- og idrætsanlæg Stadions- og idrætsanlæg IT, inventar og materiel Tekniske anlæg - anskaffelse og drift Grunde og bygninger Vedligeholdelse Naturbeskyttelse Skove Skove og plantager Drift og vedligehold Ådalen Jagtleje Plantager (skovdrift) - Købsmoms Tekniske anlæg Vedligeholdelse Skatter og afgifter Krabbesh, Hvidbj,Vadum Skov Skat moms Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Kommunale veje Afledt drift - områdefornyelse Selde Afledt drift områdeforny. Vestlig del Skive Afledt drift - projekter Vejplanlægning % reduktion, Park og Vej Vejplanlægning mv Vejmandstilsyn Entreprenørgård Administration Ledelse og administration Lønninger Øvrige personalerelaterede udgifter Personale

3 Teknik og Miljøudvalg 001 Lønninger Uddannelse og kurser Personalerelaterede udgifter Aktiviteter og materialer Administration Møder, rejser og repræsentation Diverse udgifter vedr. kalkulationer, opmåln Kontrol af afspærringer IT, inventar og materiel Materiel - anskaffelse, salg og drift Diverse vedr. forsikringsskader Forbrugslager Lager - grus - stabil og sand Indtægter Arbejder for fremmed regning Arb. for fremmed regn. skatmoms Arbejder for fr. regning Centraladmin Aktiviteter Salg af produkter og ydelser Driftsbygninger og -pladser Driftsbygninger og pladser Administration Personale Lønninger Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Husleje, leje Rengøring Forsikringer Parkering Parkering Komm. indtægter fra parkeringsbilletordn Materiale- og aktivitetsudgifter P-vagt Information/annoncer Betaling andre off. myndygheder Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Kommunale veje Kunstværker - vedligeholdelse og rep Afstribning Afvandningsforanstaltninger Autoværn og sikkerhedsrækværker Broer, tuneller m.v Diverse kunstværker i bymiljøet

4 Teknik og Miljøudvalg 518 Renholdelde Gadefejning langs kantsten - 4S Renholdelde gågademiljø Renholdelse iøvrigt Rabatter Skilte, tavler og anden afmærkning Vejbelysningsanlæg Fælles udgifter vejbelysning Kontrakt vedr. gammel Salling komm Kontrakt vedr. gammel Skive kommune Vejbidrag Indtægter Projekt og trafiksikkerhed Signalanlæg og andet teknisk udstyr Skive Færdselssikkerhedsråd Informationskampagner Andre aktiviteter Trafiksikkerhed/trafikfarlige veje Vedligehold af grønt ved veje Aktiviteter og materialer Aktiviteter Belægninger m.v Forbedringer/rep. af vejbelægninger Cykel- og gangst. incl. tekn.anl. + indklip Fortove Grusveje Reparation af belægning på kørebaner Slidlag på kørebaner m.v Vintertjeneste Vintertjeneste Udg. til beredskabst. anskaf. og klargøring Udg. til snerydning og glatførebekæmp Kollektiv trafik Fælles formål Kollektiv trafik Læskure Busterminal Busterminal Havne Kystbeskyttelse Kystbeskyttelse Højvandsberedskab Kystsikring

5 Teknik og Miljøudvalg 06 Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Udendørsareal i Rådhus- og bib.omr Grunde og bygninger Vedligeholdelse Natur og miljø Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Naturbeskyttelse Fredningsnævn Naturformidling Administration Aktiviteter Naturforvaltning Aktiviteter Inventar og materiel anskaff. og drift Naturforvaltn.projekt udenfor fredninger Aktiviteter Ny registrering af Aktiviteter Restaurering af søer Aktiviteter Natura Vandplan,Natura2000, Grøn Vækst Personale Lønninger Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb Vedligeholdelse af vandløb Aktiviteter og materialer Aktiviteter Bygværker og rørledninger Aktiviteter IT, inventar og materiel Grødeskæring, oprensning, grødeoptag Regulativ, opmåling, afmærkn. af vandløb Aktiviteter og materialer Tilsyn, erstatning og information Aktiviteter og materialer Limfjordsrådet Aktiviteter Indtægter Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål

6 Teknik og Miljøudvalg Limfjordsrådet Aktiviteter og materialer Aktiviteter Vandindvinding Vandindvinding Grundvandsundersøgelser Administration Overfladevand Rådgivning og konsulentbistand Miljøtilsyn - virksomheder Miljøtilsyn - virksomheder Godkend./tilsyn brugerbetalingsplig. virks Indtægter Lovmæssige gebyrer Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn Recipientkvalitet og spildevand Badevand, kyst og badevandsanalyser Blå Flag Øvrig planlægning, undersøg., tilsyn Affald Rådgivning og konsulentbistand IT Miljø IT - anskaffelse og drift Jordforurening Rådgivning og konsulentbistand IT - anskaffelse og drift Kvalitetsstyring Rådgivning og konsulentbistand IT - anskaffelse og drift Råstoffer Rådgivning og konsulentbistand Spildevand Lønninger Rådgivning og konsulentbistand Virksomheder Rådgivning og konsulentbistand Øvrig miljø Tjenestemænd Aktiviteter Rådgivning og konsulentbistand % reduktion, Natur og Miljø Natur og miljø % redukt., budget Indsatsplanlægning for grundvand Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse Personale Lønninger

7 Teknik og Miljøudvalg 020 Uddannelser og kurser Personalerelaterede udgifter Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Skadedyrsbekæmpelse Aktiviteter og materialer Administration Bekæmpelse - Byzone Bekæmpelsesmidler Indtægter Kollektiv trafik Transport og infrastruktur Kollektiv trafik Busdrift Busdrift Trafiktilskud Handicapkørsel Grunde og bygninger Vedligeholdelse Færgedrift Fur Færgeri - Skatmoms Personale Lønninger Uddannelse og kurser Personalerelaterede udgifter Aktiviteter og materialer Administration Møder, rejser og repræsentation Forplejning Materialer Lønsumsafgift IT, inventar og materiel IT - anskaffelse og drift Inventar og materiel anskaff. og drift Transportmidler - anskaffelse og drift Tekniske anlæg - anskaffelse og drift Grunde og bygninger Vedligeholdelse Rengøring Forsikringer Betalinger andre offentlige myndigheder Indtægter Hvalpsund Færgeri Grunde og bygninger Husleje, leje Betalinger andre offentlige myndigheder Indtægter

8 Teknik og Miljøudvalg Oprindeligt budget Lufthavne Skive Lufthavn Aktiviteter og materialer Aktiviteter Grunde og bygninger Vedligeholdelse Indtægter Planlægning Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Fælles formål Udleje af jord Grunde og bygninger Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Husleje, leje Faste ejendomme Fælles formål Kort og Gis Aktiviteter og materialer Ikke anvendt niveau Luftfotografering Salg af bykort Aktiviteter og materialer Ikke anvendt niveau Indtægter Planlægning Personale Uddannelse og kurser Aktiviteter og materialer Møder, rejser og repræsentation Reproduktion Lokalplan Tinglysning af lokalplaner Reduktioner budget Byfornyelse Byfornyelse, ydelsesstøtte Udgifter til byfornyelse Transport og infrastruktur Havne Havne Oprens og uddybn. af komm. havne Aktiviteter og materialer

9 Teknik og Miljøudvalg Skive Havn Aktiviteter og materialer Administration Møder og rejser Isbrydning - fast afgift PR - virksomhed IT, inventar og materiel Drift og vedligeholdelse Grunde og bygninger Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Indtægter Fur Havn IT, inventar og materiel Inventar og materiel anskaff. og drift Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Forsikringer Indtægter Glyngøre Havn IT, inventar og materiel Inventar og materiel anskaff. og drift Grunde og bygninger Vedligeholdelse Indtægter Lystbådehavne m.v Lystbådehavne Aktiviteter og materialer Uddybning og oprensning Bygninger Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles formål Pulje. teknisk vedligehold Aktiviteter og materialer Aktiviteter Teknisk vedligehold Personale Lønninger Personalerelaterede udgifter Aktiviteter og materialer Aktiviteter Energimærkningsordning (EMO) IT, inventar og materiel Transportmidler - anskaffelse og drift

10 Teknik og Miljøudvalg Kommunale ejendomme Aktiviteter og materialer Administration Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forsikringer Beboelse Vedligehold kommunale ejendomme Glyngøre Museum, Museumstorv Grunde og bygninger Vedligeholdelse Oddense Bymidte, Torvet 2A-2F Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Husleje, leje Rengøring Engblommevej 1/Søndergade 25A-B Personale Lønninger Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Husleje, leje Klostervej/Fasanvej, Breum Personale Lønninger Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Husleje, leje Skivevej 1, Selde Personale Lønninger Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Husleje, leje Østerrisvej 15, Højslev Grunde og bygninger Vedligeholdelse Floutrupvej 7, Selde Grunde og bygninger Husleje, leje Erhvervsejendomme Vedligehold kommunale ejendomme Krejbjerg Forsamlingshus Personale Lønninger

11 Teknik og Miljøudvalg 025 Personalerelaterede udgifter Aktiviteter og materialer Administration Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Rengøring Forsikringer Indtægter Andre faste ejendomme Vedligehold kommunale ejendomme Smedien, Odden 17, Glyngøre Grunde og bygninger Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Herningvej Grunde og bygninger Vedligeholdelse Indtægter Ydunsvej Grunde og bygninger Vedligeholdelse Indtægter Stensbjergvej 4, Højslev Grunde og bygninger Vedligeholdelse Indtægter Gl. Stadion, Mølkærvej 3, Durup Grunde og bygninger Vedligeholdelse Gl. Skivehus Grunde og bygninger Vedligeholdelse Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Stadions- og idrætsanlæg Klubhus, Stoholmvej Grunde og bygninger Vedligeholdelse SIK Klubhus, Skyttevej Grunde og bygninger Vedligeholdelse Transport og infrastruktur Havne Havne Vedligehold kommunale ejendomme Fur Havnekontor IT, inventar og materiel

12 Teknik og Miljøudvalg 004 Tekniske anlæg - anskaffelse og drift Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Vedligehold kommunale ejendomme Annexet Brårupvej Grunde og bygninger Vedligeholdelse Klima og energi Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Diverse udgifter og indtægter Fælles Formål Energibyen Skive Aktiviteter og materialer Aktiviteter Forsikringer Grøn borgerpulje Aktiviteter og materialer Ikke anvendt niveau Hovedtotal

13 16.2 Forsyning Forsyning Oprindeligt budget Forsyning Renovation Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Generel administration Renovation - administration Aktiviteter og materialer Administration Renter Renter vedr. kommunens udlæg Reg. og data gebyr - Miljøcenter Roskilde Private Erhverv Fællesudgifter adm Fællesudgifter adm., Private Fællesudgifter adm., Erhverv Fællesudgifter, affaldsplan, Erhverv Indtægter Ordninger for dagrenovation - restaffald Dagrenovation Bortskaffelse Bortskaffelse af dagrenovation Indsamling af dagrenovation FAS, Skive Vand A/S Indtægter Ordninger for storskrald og haveaffald Renovation - storskrald Bortskaffelse Bortskaffelse af affald Indsamling Indsamling af storskrald Indtægter Ordninger for glas, papir og pap Renovation-papir- og glasindsamling Bortskaffelse Bortskaffelse af skår og glas Indsamling Indsamling/tømning tuber, glas Indsamling ved husstande, papir Indtægter Ordninger for farligt affald Renovation - olie og kemikalier Øvrige omkostninger Behandlingsafgift Behandlingsafgift Mokana

14 Forsyning Oprindeligt budget Indtægter Genbrugsstationer Renovation - genbrugspladser Bortskaffelse Bortskaffelse af affald Øvrige omkostninger FAS 50% Indtægter Øvrige ordninger og anlæg Tilvalgsordninger, private og inst Indsamling Indsamling ved institutioner Indsamling ved private Indtægter Bygninger, vej og plads Indtægter Hovedtotal

15 16.3 Beredskabskommissionen Beredskabskommissionen Oprindeligt budget Beredskabskommissionen Beredskab Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Redningsberedskab Redningsberedskab Skive Brandvæsen Fælles formål Personale Lønninger Udannelse og kursur Personalerelaterede udgifter Aktiviter og materialer Administration Møder, rejser og repræsentation Brandslukning Uddannelse og øvelser Brandstandere mv Køb til videre salg IT, inventar og materiel Inventar/materiel-anskaf og drift Grunde og bygninger Husleje, leje Forsikringer Arbejdsskadeforsikring Forsikring- transportsmidler Indtægter Uheld med farlige stoffter Assistance Refusion af uddannelsesudgift Ledelse og administration Lønninger Uddannelse og kurser Hovedtotal

16 16.4 Kultur- og fritidsudvalget Kultur- og fritidsudvalget Oprindeligt budget Kultur- og fritidsudvalget Kultur Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Museer Jenle Forsikringer Oddense Træmuseum Aktiviteter og materialer Ikke anvendt niveau Teatre Teatre Skive og Omegns Teaterkreds Aktiviteter og materialer Ikke anvendt niveau Limfjordsteatret Aktiviteter og materialer Ikke anvendt niveau Betalinger andre offentlige myndigheder Musikarrangementer Musikarrangementer Husleje Musikskolen Grunde og bygninger Husleje, leje Skive Theater arrangementer Aktiviteter og materialer Ikke anvendt niveau Andre kulturelle opgaver Kultur Svanen Aktiviteter og materialer Med skolen i biografen/mobilt øvelokale Aktiviteter og materialer Jenle Aktiviteter og materialer Billedskole Aktiviteter og materialer Skive Garden Aktiviteter og materialer Kulturaftale Aktiviteter og materialer

17 Kultur- og fritidsudvalget Oprindeligt budget Ørslevkloster Aktiviteter og materialer Limfjorden rundt træskibe Aktiviteter og materialer Hjerk Harre Beboerudvalg Aktiviteter og materialer Herregården Østergaard Grunde og bygninger Vedligeholdelse Løbende aktiviteter u/kf-udvalget Aktiviteter og materialer Aktiviteter Skive Theater forpagtningsvederlag Aktiviteter og materialer Skive Theater pedelmedhjælp Aktiviteter og materialer Skive Theater Bygningen Grunde og bygninger Vedligeholdelse Info-tavler Aktiviteter og materialer Posthustorvet Aktiviteter og materialer Udviklingspulje Aktiviteter og materialer Implementering af ny kulturpolitik Aktiviteter og materialer Tilskud til anlægskoncerter Aktiviteter og materialer Kulturkonsulentens område Kulturarrangementer Aktiviteter og materialer Aktiviteter Ungdomsaktiviteter Aktiviteter og materialer Aktiviteter Mere liv i midtbyen Aktiviteter og materialer Aktiviteter Juleudsmykning Aktiviteter og materialer Aktiviteter Musikfestival for udviklingshæmmede Aktiviteter og materialer Aktiviteter Århus som Kulturhovedstad i Aktiviteter og materialer Aktiviteter Drivhuset - Skive Ungdomshus

18 Kultur- og fritidsudvalget Oprindeligt budget Aktiviteter og materialer Administration Aktiviteter Grunde og bygninger Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Rengøring Idræt Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Stadions Ikke anvendt niveau Ledelse og administration Lønninger Personale Lønninger Uddannelse og kurser Personalerelaterede udgifter Aktiviteter og materialer Administration IT, inventar og materiel Transportmidler - anskaffelse og drift Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Rengøring Forsikringer Skive Stadion Aktiviteter og materialer Administration IT, inventar og materiel Inventar og materiel - anskaffelse og drift Transportmidler - anskaffelse og drift Tekniske anlæg - anskaffelse og drift Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Rengøring Forsikringer Indtægter Egeris Idrætsanlæg IT, inventar og materiel Inventar og materiel - anskaffelse og drift Tekniske anlæg - anskaffelse og drift Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Forsikringer Indtægter Stoholmvej 9, Nr. Søby IT, inventar og materiel

19 Kultur- og fritidsudvalget Oprindeligt budget Tekniske anlæg - anskaffelse og drift Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Rengøring Forsikringer Drift og vedligeholdelse af idrætsanlæg Inventar og redskaber Vedligeholdelse inventar og redskaber Kridt og maling Tilskud til rengøring Idrætsklubber m.fl Bet. Tilsyn/rengøring Sparbank Arena Indtægter Skive Roklub Grunde og bygninger Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Forsikringer Skive Sejlklub og jollegarage Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Forsikringer Skive Windsurfere Grunde og bygninger Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Forsikringer Skive Dykkerklub Grunde og bygninger Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Forsikringer Gebyrer vedr. udlån Indtægter Skive Søsportshavn Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Forsikringer Idræt Skive Stadion - Leasing Aktiviteter og materialer Bidrag fra SIK Indtægter Lejeindtægt Indtægter Bidrag fra Skive Roklub Indtægter Bidrag fra Skive Søsportshavn Indtægter Forpagtningsaftale Strandtangen Indtægter

20 Kultur- og fritidsudvalget Oprindeligt budget Kulturcenter Østsalling Aktiviteter og materialer Sparbank Arena Aktiviteter og materialer KCL Aktiviteter og materialer Administration Forsikringer Indtægter Drift af kunstgræsbane, Jebjerg Tilskud uden moms KCL - driftstilskud Tilskud uden moms Andre fritidsfaciliteter Andre Fritidsaktiviteter BMX-baner Grunde og bygninger Husleje, leje Folkeracebaner Grunde og bygninger Husleje, leje Skøjtebanen Personale Lønninger Grunde og bygninger Vedligeholdelse Indtægter Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Idrætsfaciliteter for børn og unge Idrætsfaciliteter for børn og unge Skolernes brug af haller Aktiviteter og materialer Folkeoplysning Undervisning og kultur Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Folkeoplysende voksenundervisning Voksenundervisning LOF-Skive Aktiviteter og materialer AOF-Skive Aktiviteter og materialer Gigtforeningens oplysningskreds Aktiviteter og materialer Spøttrup aftenskole Aktiviteter og materialer FOF Nordvestjylland Aktiviteter og materialer

21 Kultur- og fritidsudvalget Oprindeligt budget Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Foreninger og klubber Aktivitetstilskud Folkeopl. Udvalgets rådighedsbeløb Skive Idrætssamvirke Spejdersamråd Lokaletilskud Lokaletilskud haller Lokaletilskud t. frivillige folkeoplys foren.arb Skive Hallerne Skive Skyttecenter Søby-Højslev Hallerne Skive Kaserne Sundsøre Hallen Sport og Event Center Jebjerg Fursund Hallen Balling Hallen Oddense Hallen Spøttrup Hallen Durup Hallen Glyngøre Hallen Sallinghallerne Skive Letha/Skive Tennisklub/SAM Boksernes Hus Virksund Lystbådehavn Aktivitetstilskud til hallerne Maritim Center Skive Krejbjerg forsamlingshus Lokaletilskud kommunale klubhuse Lokaletilskud t. frivillige folkeoplys foren.arb Klubhuset Nr. Allé, Rødding Ørumvej Brårupvej Flyvej Vindevej 48B Folmentoftevej Fur Spejderhytte Ballling Spejderhytte Klubhuset, Lundgårdsvej, Rettrup Klubhuset, Søbyvej 1 A Idrætshus, Viumvej Overmarksvej Lokaletilskud foreninger Lokaletilskud t.frivillige folkeoplys foren.arb Skive Gymnasium Skive Seminarium Hem Skytteforening Skive Country Liners

22 Kultur- og fritidsudvalget Oprindeligt budget Højslev Kirkeby Idrætsforening Højslev St. Idrætsforening Rønbjerg Idrætsforening Fursund Idrætsforening Østsalling Idrætsforening Sundsøre Fodboldklub Roslev Idrætsklub Sallingsund Fodboldklub Hvidbjerg-Rettrup UIF Håsum-Ramsing UIF Rødding Atletik Klub J.G.T. Motion M Vestsalling Tennisklub Lihme Tennisklub Jebjerg-Lyby Tennisklub Glyngøre Tennisklub Durup Tennisklub Nr. Søby Cykelklub Skive Rideklub Sundsøre Rideklub Sallingsund Hesteklub Lem Rideklub Næstildgård Sportsklub Sallingsund Sejlklub Gyldendal Bådelaug Bokseklubben Limfjord Skive Kampsports Center Skive Golfklub Skive Svæveflyveklub Skive Svømmeklub Skive Tennisklub Skive Forenede Håndboldklubber Vestsalling Petanqueklub BMX-Klubben Faldskærmsklubben Westjump Bowlingklubben Skive Sportsdanserforening Skive Windsurfingklub Det Danske Spejderkorps FDF/FPF - Egeris FDF Glyngøre FDF Glyngøre, skibet Berta KFUM Skivehusgruppen KFUM Bruddalsgruppen KFUM Flyndersøgruppen KFUM & KFUK - Sallinggade KFUM Spejderne Breum KFUM Spejderne Roslev KFUM Spejderne Balling Rødding KFUM & K KFUM Spejderne Spøttrup Virksund Borgerforening

23 Kultur- og fritidsudvalget Oprindeligt budget Sallingkredsens Søndagsskole Salling Cirkus Klub Skive Skateboard Klub Skive Modelflyve Klub Harrevig Golfklub Diverse kontoen DGI Nordvest HRH - lokale Lokaletilskud Lokaletilskud Annoncer Start og udviklingspulje Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Kommissioner, råd og nævn Kommission, råd og nævn Folkeoplysningsudvalg Personale Uddannelse og kurser Aktiviteter og materialer Møder, rejser og repræsentation Bibliotek Undervisning og kultur Folkebiblioteker Folkebiblioteker Bibliotek Bøger m.v Bøger og indbinding Andre udlånsmaterialer Lydbøger Ledelse og administration Lønninger Personale Lønninger Aktiviteter og materialer Administration IT, inventar og materiel IT - anskaffelse og drift Grunde og bygninger Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Forsikringer Indtægter Skive musikskole Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Musikarrangementer

24 Kultur- og fritidsudvalget Oprindeligt budget Skive Musikskole Ledelse og administration Lønninger Personale Lønninger Uddannelse og kurser Personalerelaterede udgifter Aktiviteter og materialer Administration Møder, rejser og repræsentation Aktiviteter Rådgivning og konsulentbistand Arrangementer, møder mv Copy-Dan og Koda Instrumenter Klaverstemning Koncerter Reparation af instrumenter Noder og andet undervisningsmateriale Skive Symfoniorkester IT, inventar og materiel IT - anskaffelse og drift Inventar og materiel - anskaffelse og drift Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Rengøring Forsikringer Indtægter Museum Salling Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Museer Museum Salling, museumsdrift Personaleudgifter Ledelse og administration Lønninger Personale Lønning Uddannelse og kurser Personalerelaterede udgifter Lokaler, ejendomme og friarealer IT, inventar og materiel Inventar og materiel - anskaffelse og drift Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugerafgifter, skatter og afgifter Forsikringer Administration Aktiviteter og materialer Administration

25 Kultur- og fritidsudvalget Oprindeligt budget Stratetiske projekter Markedsføring Lokalitetskonti Fagområdekonti Museumschefens dispositionskonto IT, inventar og materiel Transportmidler - anskaffelse og drift Husleje Grunde og bygninger Husleje, leje Ikke off-tilskud Ikke off-tilskud Statstilskud Statstilskud Entre Indtægter Museum Salling, samlingerne Samlingens forvaltning Aktiviteter og materialer Tværgående Kunst Undersøgelser og erhvervelser Aktiviteter og materialer Kunst Historie Arkæologi Konservering Aktiviteter og materialer Historie Samlingschefens dispositionskonto Museum Salling, formidling Udstillinger Aktiviteter og materialer Tværgående Kunst Historie Arkæologi Natur Andenformidling Aktiviteter og materialer Kunst Historie Natur Skoletjenesten Aktiviteter og materialer Natur Formidlingschefens dispositionskonto Museum Salling Forskning Undersøgelser og erhvervelser

26 Kultur- og fritidsudvalget Oprindeligt budget Aktiviteter og materialer Natur Forskningsprojekter Aktiviteter og materialer Arkæologi Natur Forskningschefens dispositionskonto Museum Salling Kiosk SBM Aktiviteter og materialer SBN Kiosk Skive Aktiviteter og materialer Skive kiosk FUM Aktiviteter og materialer Fur kiosk SOM Aktiviteter og materialer SOM kiosk Museum Salling Erhvervsklub Museum Salling Arkæologi Betaling for undersøgelser kap Aktiviteter og materialer Lokaler, ejendomme og friarealer Grunde og bygninger Forbrugerafgifter, skatter og afgifter Hovedtotal

27 16.5 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Oprindeligt budget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundhed Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinans. af sundshedsvæsenet Aktivitetsbest. Medfinans. sundhedsvæsen Stationær somatik Ambulant somatik Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Praksissektoren (Sygesikring) Genoptræning under indlæggelse Kommunal genoptræning/vedligeholdelsestræning Komm. genoptræning og vedligeh.træning Komm. genoptræning og vedligeholdelsestræning Personale Aktiviteter og materialer Bassin Brugerbetaling Ergo- og fys. studerende Svømmebassin/motionscenter Svømmebassin/udlejning IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Forsikringer Ledelse og administration Lønninger Uddannelse og kurser Øvrige personalerelaterede udgifter Øvrige udgifter SU.LO Personbefordring Taxa Befordringsgodtgørelse Almindeligt ambulant genoptræning Ambulant specialiseret genoptræning Ambulant specialiseret genoptræn (sundhedsl. 140) Betalinger offentlige myndigheder Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut Vederlagsfri fysioterapi

Hovedoversigt..3. Sammendrag af budget... 7. Budgetoplysninger 2013... 10

Hovedoversigt..3. Sammendrag af budget... 7. Budgetoplysninger 2013... 10 Budget 2013 Bilag 2 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt..3 Sammendrag af budget... 7 Budgetoplysninger 2013... 10 Drift... 10 Udvalget for Teknik og Miljø... 10 Forsyningsområdet... 31 Beredskabskommissionen...

Læs mere

Teknik og Miljøudvalget 126.917.091 124.872.192 120.089.190-285.330 5.068.332 Park og vej

Teknik og Miljøudvalget 126.917.091 124.872.192 120.089.190-285.330 5.068.332 Park og vej Regnskab Korr. Budget Regnskabsoversigt - drift Teknik og Miljøudvalget 126.917.091 124.872.192 120.089.190-285.330 5.068.332 Park og vej 82.242.398 79.138.820 75.718.820 0 3.420.000 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering...

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 1 2 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9 Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 25 soversigt... 27 Teknik og Miljøudvalget...

Læs mere

Budget 2015 Budgetoverslag for 2016-2018

Budget 2015 Budgetoverslag for 2016-2018 2015 for 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Teknik- og Miljøudvalget, brugerfinansieret 29 Børne- og Skoleudvalget 34 Social- og

Læs mere

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 66 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 Fælles juniorklub 3101200002 162.400-55.900 106.500 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 052516

Læs mere

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 1 2010-2011 2 2012-2013 3 SAMMENDRAG 5 2010-2011 6 2012-2013 9 BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT OG REFUSION 13 1 Kommunalbestyrelsen 14 10 Udvalget

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 16 Ejendomme og administrationsbygninger... 16 Politisk

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 16 Ejendomme og administrationsbygninger... 16 Politisk

Læs mere

2014 2014 2015 2015 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)

2014 2014 2015 2015 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Beløb i 1.000 kr. Udgifter Udgifter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 91.185 22.296 103.483 23.499 Heraf refusion 25 0 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 33.457

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner 2 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2007 Korrig. budget 2007 Budget 2007 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger........................

Læs mere

Bevillingsoversigt 2005-2010 Sammendrag

Bevillingsoversigt 2005-2010 Sammendrag Bevillingsoversigt 2005-2010 Sammendrag Sidenr. Mio. kr. 2006 2008 2009 2010 Indtægter 3 Skatter 900,4 695,7 1.131,1 1.213,7 1.281,0 1.367,3 5 Generelle tilskud m.v. 283,9 140,1 276,5 291,7 316,1 327,1

Læs mere

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger Budgetoplæg 2015 Budgetseminar 28. august 2014 Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger 2 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 5 1.1 Resultatopgørelse 2015-2018 5 1.2 Indtægtsgrundlag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189 Budget 2015-2018 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 3 Tværgående artsoversigt... 7 Bevillingsoversigt... 11 Budget opdelt efter funktion... 29 Bemærkninger... 41 Økonomiudvalget... 43 Socialudvalget...

Læs mere

Regnskab 2006 Bevilling Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

Regnskab 2006 Bevilling Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 100 ØKONOMIUDVALGET 11.278.005-7.365 8.796.100-4.320 9.843.246-3.746.473 30 Udvalg med overførselsadgang 277.273 112.320 664.580 06 Administration m.v. 277.273 112.320 664.580 42 Politisk organisation

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Budgetforslag 2013 Budgetoverslag for 2014-2016

Budgetforslag 2013 Budgetoverslag for 2014-2016 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag for 2014-2016 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemrkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og 15

Læs mere

Regnskab 2014 Bind II

Regnskab 2014 Bind II Bind II Indholdsfortegnelse Bind II 1 Regnskabsoversigter... 3 1.1 Konto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger... 3 1.2 Konto 01 Forsyningsvirksomheder m.v.... 16 1.3 Konto 02 Transport og infrastruktur...

Læs mere

Regnskab 2013. Bind II

Regnskab 2013. Bind II Regnskab 2013 Bind II Indholdsfortegnelse Bind II 1 Regnskabsoversigter... 2 1.1 Konto 00 Byudvikling... 2 1.2 Konto 01 Forsyningen... 15 1.3 Konto 02 Transport og infrastruktur... 18 1.4 Konto 03 Skoler

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side. Generelle bemrkninger 3. Hovedoversigt 9. Bevillingsoversigt udskrevet

Indholdsfortegnelse. Side. Generelle bemrkninger 3. Hovedoversigt 9. Bevillingsoversigt udskrevet 7c p z III C m C 0 LD CD 0 CD (I) -h 0 - C UJJ C 0 CD rr M C w C 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemrkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 5 SAMMENDRAG AF BUDGET... 9

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 5 SAMMENDRAG AF BUDGET... 9 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 5 SAMMENDRAG AF BUDGET... 9 BEVILLINGSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 18 Ejendomme og administrationsbygninger... 18 Politisk organisation...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag... 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag... Regnskabsoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation... Administrativ

Læs mere

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 1 01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 00 Byudvikling, bolig og F1 U 968 969 969 969 miljøforanstaltninger F1 I 222 222 222 222 28 Fritidsområder F2 U 968 969 969 969

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0201 ALLERØD HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Rregnskab 2013 - taloversigt 2009-2020

Rregnskab 2013 - taloversigt 2009-2020 2009-2020 h e l h e d s p l a n Rregnskab 2013 - taloversigt Regnskab 2013 taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret... 3 Miljø- og Planlægningsudvalget,

Læs mere

GENTOFTE-PLAN 2014. Økonomioversigter

GENTOFTE-PLAN 2014. Økonomioversigter GENTOFTE-PLAN 2014 Økonomioversigter Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke

Læs mere

Rregnskab 2012 - taloversigt 2009-2020

Rregnskab 2012 - taloversigt 2009-2020 2009-2020 h e l h e d s p l a n Rregnskab 2012 - taloversigt Regnskab 2012 taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret... 3 Miljø- og Planlægningsudvalget,

Læs mere