16. Budgetoplysninger 2015 drift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "16. Budgetoplysninger 2015 drift"

Transkript

1 16. Budgetoplysninger 2015 drift 16.1 Teknik og Miljøudvalg Teknik og Miljøudvalg Oprindeligt budget Teknik og Miljøudvalg Park og Vej Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Fælles formål Vedligeholdelse og renholdelse Materiale og aktivitetsudgifter Renholdelse og vedligeholdelse af kom. areal Faste ejendomme Fælles formål Ren by Aktiviteter og materialer Offentlige toiletter Personale Lønninger Aktiviteter og materialer Materialer Glyngøre Havn Virksund Havn Grunde og bygninger Vedligeholdelse Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Parker og legepladser Personale Lønninger Skive Anlæg og Børnenes Paradis Lønninger Tekniske anlæg - anskaffelse og drift Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Øvrige parker, anlæg og grønne områder Aktiviteter Vedligeholdelse Strandområder Drift og vedligehold Aktiviteter Vedligeholdelse

2 Teknik og Miljøudvalg 506 Redningstjeneste/Falckabonnement Skive Søsportshavn/Strandtangen/ lystbådehavn Tilskud til strandrensning Blå flag - redningsposter Badebroer Drift og vedligehold Vedligeholdelse Forsikringer Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Stadions- og idrætsanlæg Stadions- og idrætsanlæg IT, inventar og materiel Tekniske anlæg - anskaffelse og drift Grunde og bygninger Vedligeholdelse Naturbeskyttelse Skove Skove og plantager Drift og vedligehold Ådalen Jagtleje Plantager (skovdrift) - Købsmoms Tekniske anlæg Vedligeholdelse Skatter og afgifter Krabbesh, Hvidbj,Vadum Skov Skat moms Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Kommunale veje Afledt drift - områdefornyelse Selde Afledt drift områdeforny. Vestlig del Skive Afledt drift - projekter Vejplanlægning % reduktion, Park og Vej Vejplanlægning mv Vejmandstilsyn Entreprenørgård Administration Ledelse og administration Lønninger Øvrige personalerelaterede udgifter Personale

3 Teknik og Miljøudvalg 001 Lønninger Uddannelse og kurser Personalerelaterede udgifter Aktiviteter og materialer Administration Møder, rejser og repræsentation Diverse udgifter vedr. kalkulationer, opmåln Kontrol af afspærringer IT, inventar og materiel Materiel - anskaffelse, salg og drift Diverse vedr. forsikringsskader Forbrugslager Lager - grus - stabil og sand Indtægter Arbejder for fremmed regning Arb. for fremmed regn. skatmoms Arbejder for fr. regning Centraladmin Aktiviteter Salg af produkter og ydelser Driftsbygninger og -pladser Driftsbygninger og pladser Administration Personale Lønninger Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Husleje, leje Rengøring Forsikringer Parkering Parkering Komm. indtægter fra parkeringsbilletordn Materiale- og aktivitetsudgifter P-vagt Information/annoncer Betaling andre off. myndygheder Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Kommunale veje Kunstværker - vedligeholdelse og rep Afstribning Afvandningsforanstaltninger Autoværn og sikkerhedsrækværker Broer, tuneller m.v Diverse kunstværker i bymiljøet

4 Teknik og Miljøudvalg 518 Renholdelde Gadefejning langs kantsten - 4S Renholdelde gågademiljø Renholdelse iøvrigt Rabatter Skilte, tavler og anden afmærkning Vejbelysningsanlæg Fælles udgifter vejbelysning Kontrakt vedr. gammel Salling komm Kontrakt vedr. gammel Skive kommune Vejbidrag Indtægter Projekt og trafiksikkerhed Signalanlæg og andet teknisk udstyr Skive Færdselssikkerhedsråd Informationskampagner Andre aktiviteter Trafiksikkerhed/trafikfarlige veje Vedligehold af grønt ved veje Aktiviteter og materialer Aktiviteter Belægninger m.v Forbedringer/rep. af vejbelægninger Cykel- og gangst. incl. tekn.anl. + indklip Fortove Grusveje Reparation af belægning på kørebaner Slidlag på kørebaner m.v Vintertjeneste Vintertjeneste Udg. til beredskabst. anskaf. og klargøring Udg. til snerydning og glatførebekæmp Kollektiv trafik Fælles formål Kollektiv trafik Læskure Busterminal Busterminal Havne Kystbeskyttelse Kystbeskyttelse Højvandsberedskab Kystsikring

5 Teknik og Miljøudvalg 06 Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Udendørsareal i Rådhus- og bib.omr Grunde og bygninger Vedligeholdelse Natur og miljø Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Naturbeskyttelse Fredningsnævn Naturformidling Administration Aktiviteter Naturforvaltning Aktiviteter Inventar og materiel anskaff. og drift Naturforvaltn.projekt udenfor fredninger Aktiviteter Ny registrering af Aktiviteter Restaurering af søer Aktiviteter Natura Vandplan,Natura2000, Grøn Vækst Personale Lønninger Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb Vedligeholdelse af vandløb Aktiviteter og materialer Aktiviteter Bygværker og rørledninger Aktiviteter IT, inventar og materiel Grødeskæring, oprensning, grødeoptag Regulativ, opmåling, afmærkn. af vandløb Aktiviteter og materialer Tilsyn, erstatning og information Aktiviteter og materialer Limfjordsrådet Aktiviteter Indtægter Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål

6 Teknik og Miljøudvalg Limfjordsrådet Aktiviteter og materialer Aktiviteter Vandindvinding Vandindvinding Grundvandsundersøgelser Administration Overfladevand Rådgivning og konsulentbistand Miljøtilsyn - virksomheder Miljøtilsyn - virksomheder Godkend./tilsyn brugerbetalingsplig. virks Indtægter Lovmæssige gebyrer Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn Recipientkvalitet og spildevand Badevand, kyst og badevandsanalyser Blå Flag Øvrig planlægning, undersøg., tilsyn Affald Rådgivning og konsulentbistand IT Miljø IT - anskaffelse og drift Jordforurening Rådgivning og konsulentbistand IT - anskaffelse og drift Kvalitetsstyring Rådgivning og konsulentbistand IT - anskaffelse og drift Råstoffer Rådgivning og konsulentbistand Spildevand Lønninger Rådgivning og konsulentbistand Virksomheder Rådgivning og konsulentbistand Øvrig miljø Tjenestemænd Aktiviteter Rådgivning og konsulentbistand % reduktion, Natur og Miljø Natur og miljø % redukt., budget Indsatsplanlægning for grundvand Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse Personale Lønninger

7 Teknik og Miljøudvalg 020 Uddannelser og kurser Personalerelaterede udgifter Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Skadedyrsbekæmpelse Aktiviteter og materialer Administration Bekæmpelse - Byzone Bekæmpelsesmidler Indtægter Kollektiv trafik Transport og infrastruktur Kollektiv trafik Busdrift Busdrift Trafiktilskud Handicapkørsel Grunde og bygninger Vedligeholdelse Færgedrift Fur Færgeri - Skatmoms Personale Lønninger Uddannelse og kurser Personalerelaterede udgifter Aktiviteter og materialer Administration Møder, rejser og repræsentation Forplejning Materialer Lønsumsafgift IT, inventar og materiel IT - anskaffelse og drift Inventar og materiel anskaff. og drift Transportmidler - anskaffelse og drift Tekniske anlæg - anskaffelse og drift Grunde og bygninger Vedligeholdelse Rengøring Forsikringer Betalinger andre offentlige myndigheder Indtægter Hvalpsund Færgeri Grunde og bygninger Husleje, leje Betalinger andre offentlige myndigheder Indtægter

8 Teknik og Miljøudvalg Oprindeligt budget Lufthavne Skive Lufthavn Aktiviteter og materialer Aktiviteter Grunde og bygninger Vedligeholdelse Indtægter Planlægning Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Fælles formål Udleje af jord Grunde og bygninger Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Husleje, leje Faste ejendomme Fælles formål Kort og Gis Aktiviteter og materialer Ikke anvendt niveau Luftfotografering Salg af bykort Aktiviteter og materialer Ikke anvendt niveau Indtægter Planlægning Personale Uddannelse og kurser Aktiviteter og materialer Møder, rejser og repræsentation Reproduktion Lokalplan Tinglysning af lokalplaner Reduktioner budget Byfornyelse Byfornyelse, ydelsesstøtte Udgifter til byfornyelse Transport og infrastruktur Havne Havne Oprens og uddybn. af komm. havne Aktiviteter og materialer

9 Teknik og Miljøudvalg Skive Havn Aktiviteter og materialer Administration Møder og rejser Isbrydning - fast afgift PR - virksomhed IT, inventar og materiel Drift og vedligeholdelse Grunde og bygninger Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Indtægter Fur Havn IT, inventar og materiel Inventar og materiel anskaff. og drift Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Forsikringer Indtægter Glyngøre Havn IT, inventar og materiel Inventar og materiel anskaff. og drift Grunde og bygninger Vedligeholdelse Indtægter Lystbådehavne m.v Lystbådehavne Aktiviteter og materialer Uddybning og oprensning Bygninger Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles formål Pulje. teknisk vedligehold Aktiviteter og materialer Aktiviteter Teknisk vedligehold Personale Lønninger Personalerelaterede udgifter Aktiviteter og materialer Aktiviteter Energimærkningsordning (EMO) IT, inventar og materiel Transportmidler - anskaffelse og drift

10 Teknik og Miljøudvalg Kommunale ejendomme Aktiviteter og materialer Administration Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forsikringer Beboelse Vedligehold kommunale ejendomme Glyngøre Museum, Museumstorv Grunde og bygninger Vedligeholdelse Oddense Bymidte, Torvet 2A-2F Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Husleje, leje Rengøring Engblommevej 1/Søndergade 25A-B Personale Lønninger Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Husleje, leje Klostervej/Fasanvej, Breum Personale Lønninger Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Husleje, leje Skivevej 1, Selde Personale Lønninger Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Husleje, leje Østerrisvej 15, Højslev Grunde og bygninger Vedligeholdelse Floutrupvej 7, Selde Grunde og bygninger Husleje, leje Erhvervsejendomme Vedligehold kommunale ejendomme Krejbjerg Forsamlingshus Personale Lønninger

11 Teknik og Miljøudvalg 025 Personalerelaterede udgifter Aktiviteter og materialer Administration Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Rengøring Forsikringer Indtægter Andre faste ejendomme Vedligehold kommunale ejendomme Smedien, Odden 17, Glyngøre Grunde og bygninger Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Herningvej Grunde og bygninger Vedligeholdelse Indtægter Ydunsvej Grunde og bygninger Vedligeholdelse Indtægter Stensbjergvej 4, Højslev Grunde og bygninger Vedligeholdelse Indtægter Gl. Stadion, Mølkærvej 3, Durup Grunde og bygninger Vedligeholdelse Gl. Skivehus Grunde og bygninger Vedligeholdelse Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Stadions- og idrætsanlæg Klubhus, Stoholmvej Grunde og bygninger Vedligeholdelse SIK Klubhus, Skyttevej Grunde og bygninger Vedligeholdelse Transport og infrastruktur Havne Havne Vedligehold kommunale ejendomme Fur Havnekontor IT, inventar og materiel

12 Teknik og Miljøudvalg 004 Tekniske anlæg - anskaffelse og drift Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Vedligehold kommunale ejendomme Annexet Brårupvej Grunde og bygninger Vedligeholdelse Klima og energi Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Diverse udgifter og indtægter Fælles Formål Energibyen Skive Aktiviteter og materialer Aktiviteter Forsikringer Grøn borgerpulje Aktiviteter og materialer Ikke anvendt niveau Hovedtotal

13 16.2 Forsyning Forsyning Oprindeligt budget Forsyning Renovation Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Generel administration Renovation - administration Aktiviteter og materialer Administration Renter Renter vedr. kommunens udlæg Reg. og data gebyr - Miljøcenter Roskilde Private Erhverv Fællesudgifter adm Fællesudgifter adm., Private Fællesudgifter adm., Erhverv Fællesudgifter, affaldsplan, Erhverv Indtægter Ordninger for dagrenovation - restaffald Dagrenovation Bortskaffelse Bortskaffelse af dagrenovation Indsamling af dagrenovation FAS, Skive Vand A/S Indtægter Ordninger for storskrald og haveaffald Renovation - storskrald Bortskaffelse Bortskaffelse af affald Indsamling Indsamling af storskrald Indtægter Ordninger for glas, papir og pap Renovation-papir- og glasindsamling Bortskaffelse Bortskaffelse af skår og glas Indsamling Indsamling/tømning tuber, glas Indsamling ved husstande, papir Indtægter Ordninger for farligt affald Renovation - olie og kemikalier Øvrige omkostninger Behandlingsafgift Behandlingsafgift Mokana

14 Forsyning Oprindeligt budget Indtægter Genbrugsstationer Renovation - genbrugspladser Bortskaffelse Bortskaffelse af affald Øvrige omkostninger FAS 50% Indtægter Øvrige ordninger og anlæg Tilvalgsordninger, private og inst Indsamling Indsamling ved institutioner Indsamling ved private Indtægter Bygninger, vej og plads Indtægter Hovedtotal

15 16.3 Beredskabskommissionen Beredskabskommissionen Oprindeligt budget Beredskabskommissionen Beredskab Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Redningsberedskab Redningsberedskab Skive Brandvæsen Fælles formål Personale Lønninger Udannelse og kursur Personalerelaterede udgifter Aktiviter og materialer Administration Møder, rejser og repræsentation Brandslukning Uddannelse og øvelser Brandstandere mv Køb til videre salg IT, inventar og materiel Inventar/materiel-anskaf og drift Grunde og bygninger Husleje, leje Forsikringer Arbejdsskadeforsikring Forsikring- transportsmidler Indtægter Uheld med farlige stoffter Assistance Refusion af uddannelsesudgift Ledelse og administration Lønninger Uddannelse og kurser Hovedtotal

16 16.4 Kultur- og fritidsudvalget Kultur- og fritidsudvalget Oprindeligt budget Kultur- og fritidsudvalget Kultur Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Museer Jenle Forsikringer Oddense Træmuseum Aktiviteter og materialer Ikke anvendt niveau Teatre Teatre Skive og Omegns Teaterkreds Aktiviteter og materialer Ikke anvendt niveau Limfjordsteatret Aktiviteter og materialer Ikke anvendt niveau Betalinger andre offentlige myndigheder Musikarrangementer Musikarrangementer Husleje Musikskolen Grunde og bygninger Husleje, leje Skive Theater arrangementer Aktiviteter og materialer Ikke anvendt niveau Andre kulturelle opgaver Kultur Svanen Aktiviteter og materialer Med skolen i biografen/mobilt øvelokale Aktiviteter og materialer Jenle Aktiviteter og materialer Billedskole Aktiviteter og materialer Skive Garden Aktiviteter og materialer Kulturaftale Aktiviteter og materialer

17 Kultur- og fritidsudvalget Oprindeligt budget Ørslevkloster Aktiviteter og materialer Limfjorden rundt træskibe Aktiviteter og materialer Hjerk Harre Beboerudvalg Aktiviteter og materialer Herregården Østergaard Grunde og bygninger Vedligeholdelse Løbende aktiviteter u/kf-udvalget Aktiviteter og materialer Aktiviteter Skive Theater forpagtningsvederlag Aktiviteter og materialer Skive Theater pedelmedhjælp Aktiviteter og materialer Skive Theater Bygningen Grunde og bygninger Vedligeholdelse Info-tavler Aktiviteter og materialer Posthustorvet Aktiviteter og materialer Udviklingspulje Aktiviteter og materialer Implementering af ny kulturpolitik Aktiviteter og materialer Tilskud til anlægskoncerter Aktiviteter og materialer Kulturkonsulentens område Kulturarrangementer Aktiviteter og materialer Aktiviteter Ungdomsaktiviteter Aktiviteter og materialer Aktiviteter Mere liv i midtbyen Aktiviteter og materialer Aktiviteter Juleudsmykning Aktiviteter og materialer Aktiviteter Musikfestival for udviklingshæmmede Aktiviteter og materialer Aktiviteter Århus som Kulturhovedstad i Aktiviteter og materialer Aktiviteter Drivhuset - Skive Ungdomshus

18 Kultur- og fritidsudvalget Oprindeligt budget Aktiviteter og materialer Administration Aktiviteter Grunde og bygninger Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Rengøring Idræt Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Stadions Ikke anvendt niveau Ledelse og administration Lønninger Personale Lønninger Uddannelse og kurser Personalerelaterede udgifter Aktiviteter og materialer Administration IT, inventar og materiel Transportmidler - anskaffelse og drift Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Rengøring Forsikringer Skive Stadion Aktiviteter og materialer Administration IT, inventar og materiel Inventar og materiel - anskaffelse og drift Transportmidler - anskaffelse og drift Tekniske anlæg - anskaffelse og drift Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Rengøring Forsikringer Indtægter Egeris Idrætsanlæg IT, inventar og materiel Inventar og materiel - anskaffelse og drift Tekniske anlæg - anskaffelse og drift Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Forsikringer Indtægter Stoholmvej 9, Nr. Søby IT, inventar og materiel

19 Kultur- og fritidsudvalget Oprindeligt budget Tekniske anlæg - anskaffelse og drift Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Rengøring Forsikringer Drift og vedligeholdelse af idrætsanlæg Inventar og redskaber Vedligeholdelse inventar og redskaber Kridt og maling Tilskud til rengøring Idrætsklubber m.fl Bet. Tilsyn/rengøring Sparbank Arena Indtægter Skive Roklub Grunde og bygninger Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Forsikringer Skive Sejlklub og jollegarage Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Forsikringer Skive Windsurfere Grunde og bygninger Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Forsikringer Skive Dykkerklub Grunde og bygninger Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Forsikringer Gebyrer vedr. udlån Indtægter Skive Søsportshavn Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Forsikringer Idræt Skive Stadion - Leasing Aktiviteter og materialer Bidrag fra SIK Indtægter Lejeindtægt Indtægter Bidrag fra Skive Roklub Indtægter Bidrag fra Skive Søsportshavn Indtægter Forpagtningsaftale Strandtangen Indtægter

20 Kultur- og fritidsudvalget Oprindeligt budget Kulturcenter Østsalling Aktiviteter og materialer Sparbank Arena Aktiviteter og materialer KCL Aktiviteter og materialer Administration Forsikringer Indtægter Drift af kunstgræsbane, Jebjerg Tilskud uden moms KCL - driftstilskud Tilskud uden moms Andre fritidsfaciliteter Andre Fritidsaktiviteter BMX-baner Grunde og bygninger Husleje, leje Folkeracebaner Grunde og bygninger Husleje, leje Skøjtebanen Personale Lønninger Grunde og bygninger Vedligeholdelse Indtægter Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Idrætsfaciliteter for børn og unge Idrætsfaciliteter for børn og unge Skolernes brug af haller Aktiviteter og materialer Folkeoplysning Undervisning og kultur Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Folkeoplysende voksenundervisning Voksenundervisning LOF-Skive Aktiviteter og materialer AOF-Skive Aktiviteter og materialer Gigtforeningens oplysningskreds Aktiviteter og materialer Spøttrup aftenskole Aktiviteter og materialer FOF Nordvestjylland Aktiviteter og materialer

21 Kultur- og fritidsudvalget Oprindeligt budget Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Foreninger og klubber Aktivitetstilskud Folkeopl. Udvalgets rådighedsbeløb Skive Idrætssamvirke Spejdersamråd Lokaletilskud Lokaletilskud haller Lokaletilskud t. frivillige folkeoplys foren.arb Skive Hallerne Skive Skyttecenter Søby-Højslev Hallerne Skive Kaserne Sundsøre Hallen Sport og Event Center Jebjerg Fursund Hallen Balling Hallen Oddense Hallen Spøttrup Hallen Durup Hallen Glyngøre Hallen Sallinghallerne Skive Letha/Skive Tennisklub/SAM Boksernes Hus Virksund Lystbådehavn Aktivitetstilskud til hallerne Maritim Center Skive Krejbjerg forsamlingshus Lokaletilskud kommunale klubhuse Lokaletilskud t. frivillige folkeoplys foren.arb Klubhuset Nr. Allé, Rødding Ørumvej Brårupvej Flyvej Vindevej 48B Folmentoftevej Fur Spejderhytte Ballling Spejderhytte Klubhuset, Lundgårdsvej, Rettrup Klubhuset, Søbyvej 1 A Idrætshus, Viumvej Overmarksvej Lokaletilskud foreninger Lokaletilskud t.frivillige folkeoplys foren.arb Skive Gymnasium Skive Seminarium Hem Skytteforening Skive Country Liners

22 Kultur- og fritidsudvalget Oprindeligt budget Højslev Kirkeby Idrætsforening Højslev St. Idrætsforening Rønbjerg Idrætsforening Fursund Idrætsforening Østsalling Idrætsforening Sundsøre Fodboldklub Roslev Idrætsklub Sallingsund Fodboldklub Hvidbjerg-Rettrup UIF Håsum-Ramsing UIF Rødding Atletik Klub J.G.T. Motion M Vestsalling Tennisklub Lihme Tennisklub Jebjerg-Lyby Tennisklub Glyngøre Tennisklub Durup Tennisklub Nr. Søby Cykelklub Skive Rideklub Sundsøre Rideklub Sallingsund Hesteklub Lem Rideklub Næstildgård Sportsklub Sallingsund Sejlklub Gyldendal Bådelaug Bokseklubben Limfjord Skive Kampsports Center Skive Golfklub Skive Svæveflyveklub Skive Svømmeklub Skive Tennisklub Skive Forenede Håndboldklubber Vestsalling Petanqueklub BMX-Klubben Faldskærmsklubben Westjump Bowlingklubben Skive Sportsdanserforening Skive Windsurfingklub Det Danske Spejderkorps FDF/FPF - Egeris FDF Glyngøre FDF Glyngøre, skibet Berta KFUM Skivehusgruppen KFUM Bruddalsgruppen KFUM Flyndersøgruppen KFUM & KFUK - Sallinggade KFUM Spejderne Breum KFUM Spejderne Roslev KFUM Spejderne Balling Rødding KFUM & K KFUM Spejderne Spøttrup Virksund Borgerforening

23 Kultur- og fritidsudvalget Oprindeligt budget Sallingkredsens Søndagsskole Salling Cirkus Klub Skive Skateboard Klub Skive Modelflyve Klub Harrevig Golfklub Diverse kontoen DGI Nordvest HRH - lokale Lokaletilskud Lokaletilskud Annoncer Start og udviklingspulje Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Kommissioner, råd og nævn Kommission, råd og nævn Folkeoplysningsudvalg Personale Uddannelse og kurser Aktiviteter og materialer Møder, rejser og repræsentation Bibliotek Undervisning og kultur Folkebiblioteker Folkebiblioteker Bibliotek Bøger m.v Bøger og indbinding Andre udlånsmaterialer Lydbøger Ledelse og administration Lønninger Personale Lønninger Aktiviteter og materialer Administration IT, inventar og materiel IT - anskaffelse og drift Grunde og bygninger Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Forsikringer Indtægter Skive musikskole Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Musikarrangementer

24 Kultur- og fritidsudvalget Oprindeligt budget Skive Musikskole Ledelse og administration Lønninger Personale Lønninger Uddannelse og kurser Personalerelaterede udgifter Aktiviteter og materialer Administration Møder, rejser og repræsentation Aktiviteter Rådgivning og konsulentbistand Arrangementer, møder mv Copy-Dan og Koda Instrumenter Klaverstemning Koncerter Reparation af instrumenter Noder og andet undervisningsmateriale Skive Symfoniorkester IT, inventar og materiel IT - anskaffelse og drift Inventar og materiel - anskaffelse og drift Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Rengøring Forsikringer Indtægter Museum Salling Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Museer Museum Salling, museumsdrift Personaleudgifter Ledelse og administration Lønninger Personale Lønning Uddannelse og kurser Personalerelaterede udgifter Lokaler, ejendomme og friarealer IT, inventar og materiel Inventar og materiel - anskaffelse og drift Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugerafgifter, skatter og afgifter Forsikringer Administration Aktiviteter og materialer Administration

25 Kultur- og fritidsudvalget Oprindeligt budget Stratetiske projekter Markedsføring Lokalitetskonti Fagområdekonti Museumschefens dispositionskonto IT, inventar og materiel Transportmidler - anskaffelse og drift Husleje Grunde og bygninger Husleje, leje Ikke off-tilskud Ikke off-tilskud Statstilskud Statstilskud Entre Indtægter Museum Salling, samlingerne Samlingens forvaltning Aktiviteter og materialer Tværgående Kunst Undersøgelser og erhvervelser Aktiviteter og materialer Kunst Historie Arkæologi Konservering Aktiviteter og materialer Historie Samlingschefens dispositionskonto Museum Salling, formidling Udstillinger Aktiviteter og materialer Tværgående Kunst Historie Arkæologi Natur Andenformidling Aktiviteter og materialer Kunst Historie Natur Skoletjenesten Aktiviteter og materialer Natur Formidlingschefens dispositionskonto Museum Salling Forskning Undersøgelser og erhvervelser

26 Kultur- og fritidsudvalget Oprindeligt budget Aktiviteter og materialer Natur Forskningsprojekter Aktiviteter og materialer Arkæologi Natur Forskningschefens dispositionskonto Museum Salling Kiosk SBM Aktiviteter og materialer SBN Kiosk Skive Aktiviteter og materialer Skive kiosk FUM Aktiviteter og materialer Fur kiosk SOM Aktiviteter og materialer SOM kiosk Museum Salling Erhvervsklub Museum Salling Arkæologi Betaling for undersøgelser kap Aktiviteter og materialer Lokaler, ejendomme og friarealer Grunde og bygninger Forbrugerafgifter, skatter og afgifter Hovedtotal

27 16.5 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Oprindeligt budget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundhed Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinans. af sundshedsvæsenet Aktivitetsbest. Medfinans. sundhedsvæsen Stationær somatik Ambulant somatik Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Praksissektoren (Sygesikring) Genoptræning under indlæggelse Kommunal genoptræning/vedligeholdelsestræning Komm. genoptræning og vedligeh.træning Komm. genoptræning og vedligeholdelsestræning Personale Aktiviteter og materialer Bassin Brugerbetaling Ergo- og fys. studerende Svømmebassin/motionscenter Svømmebassin/udlejning IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Forsikringer Ledelse og administration Lønninger Uddannelse og kurser Øvrige personalerelaterede udgifter Øvrige udgifter SU.LO Personbefordring Taxa Befordringsgodtgørelse Almindeligt ambulant genoptræning Ambulant specialiseret genoptræning Ambulant specialiseret genoptræn (sundhedsl. 140) Betalinger offentlige myndigheder Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut Vederlagsfri fysioterapi

Budgetoplysninger drift Bår

Budgetoplysninger drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 13 Kultur- og fritidsudvalget 99.881.100-14.186.500 85.694.600 03 Kultur 9.352.500-148.400 9.204.100 03 Undervisning og kultur 9.352.500-148.400

Læs mere

Kultur og Fritidsudvalget

Kultur og Fritidsudvalget Kultur og Fritidsudvalget Udgift Indtægt i alt 13 Kultur- og fritidsudvalget 94.213.940-13.735.097 80.478.843 1 Skattefinansieret 94.213.940-13.735.097 80.478.843 03 Kultur 7.980.658-142.866 7.837.792

Læs mere

Budgetoplysninger 2013

Budgetoplysninger 2013 Budgetoplysninger 2013 Drift Udvalget for Teknik og Miljø Udgift Indtægt i alt 10 Teknik og Miljøudvalg 136.149.209-18.399.624 117.749.585 1 Skattefinansieret 136.149.209-18.399.624 117.749.585 01 Park

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 77 78 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2014 Kultur U 8.036.400 I -144.000 Idræt U 10.162.900 I - 3.413.500 Folkeoplysning

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget 8. Kultur- og Fritidsudvalget 79 80 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2013 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2013 Kultur U 7.980.660 I -142.866 Idræt U 9.438.124 I - 3.338.577 Folkeoplysning

Læs mere

Hovedoversigt..3. Sammendrag af budget... 7. Budgetoplysninger 2013... 10

Hovedoversigt..3. Sammendrag af budget... 7. Budgetoplysninger 2013... 10 Budget 2013 Bilag 2 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt..3 Sammendrag af budget... 7 Budgetoplysninger 2013... 10 Drift... 10 Udvalget for Teknik og Miljø... 10 Forsyningsområdet... 31 Beredskabskommissionen...

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014

SKIVEKOMMUNE Budget 2014 Bilag 2 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 5 Sammendrag af budget... 7 Budgetoplysninger 2014... 11 Drift... 11 Udvalget for Teknik og Miljø... 11 Forsyningsområdet... 31 Beredskabskommissionen... 39

Læs mere

Budgetoverblik. Teknik- og Miljøudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016

Budgetoverblik. Teknik- og Miljøudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016 Budgetoverblik Teknik- og Miljøudvalg 15. december 2016 DRIFT OG STATSREFUSION Vedtaget budget Teknik- og Miljøudvalg 172.363.563 169.173.008 167.798.630 167.133.020 Trafik og Park 79.781.976 78.713.087

Læs mere

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013 123 11 2012 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger F1 165.700.967 63.225.600 22 Jordforsyning F2 18.816.864 20.656.290 02 Boligformål F3 15.081.764 6.999.999 1 Drift D1 381.765 001 Fælles S1 381.764

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2015 Teknik- og Miljøudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer s procent 73.959-1.012 0 72.947 42.217 57,9 71.389-1.558 0 Natur og miljø 16.644-1.020 0 15.624 12.457 79,7 14.066-1.558

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Udvalget for Natur, Miljø og Klima 72 Planlægning

Udvalget for Natur, Miljø og Klima 72 Planlægning 72 Planlægning 302 Udvalget for Natur, Miljø og Klima 66.912.809-54.494.161 13.013.000-1.569.000 51.424.000-52.535.000 72 Planlægning.. bev. 292.170 101.000 202.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Læs mere

Budgetoverblik med regnskab

Budgetoverblik med regnskab Budgetoverblik med regnskab 7. december DRIFT OG STATSREFUSION Forbrug 2014 Kapitalmidler DKK DKK DKK DKK DKK DKK 115.688.636 110.363.792 117.654.325 115.826.089 116.692.333 116.692.333 Trafik og Park

Læs mere

Teknik- og Miljøudvlgets budgetopfølgning pr. 1. april 2012

Teknik- og Miljøudvlgets budgetopfølgning pr. 1. april 2012 4.672.055 21.193.401 16.521.346 100.000 Boliger og byudvikling -8.650 202.884 211.535 0 002510 Fælles formål 266.189 266.189 0 Ejendomme, fælles formål Ændret bygningsdrift - rammebesparelse 266.189 266.189

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Korr. Budget. 002205 Ubestemte formål -371.498-93.878-277.620 0. Peter Bangs Vej 102 - brugerbetatl XG-1010022060-00026 418-418

Korr. Budget. 002205 Ubestemte formål -371.498-93.878-277.620 0. Peter Bangs Vej 102 - brugerbetatl XG-1010022060-00026 418-418 Teknik- og Miljøudvalgets budgetopfølgning pr. 1. april 2015 Udgifter uden overførselsadgang Bilag 3 Teknik og Miljøudvalget Boliger og byudvikling 23.129.038 7.765.908 15.363.130 631.962-807.259 1.718.802-2.154.563-83.182

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2016 Teknik- og Miljøudvalget Tillægs- Om- Forbrug Forbrugs Anmodning Anmodning bevillinger placeringer procent om- placeringer tillægsbev. 68.110 1.972 0 70.082 31.161 44,5 69.599-483

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 1 01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 00 Byudvikling, bolig og F1 U 968 969 969 969 miljøforanstaltninger F1 I 222 222 222 222 28 Fritidsområder F2 U 968 969 969 969

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Drift Regnskab 2013 - ØD overførsler

Drift Regnskab 2013 - ØD overførsler Forbrug Rest ikke ØD Total 2.581.839.379 2.761.305.537 179.466.158 552.476 136.317.461 43.701.172 10 Teknik og Miljøudvalg 125.670.275 122.290.142-3.380.133 81.683-2.736.029-562.421 01 Park og Vej 77.806.839

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.

35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019. Budget 2013 16 1 35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 00 Byudvikling, bolig og 9.929.306 9.829.305

Læs mere

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed 51 Kulturel virksomhed 237 Udvalget for Kultur og Fritid 136.547.066-51.553.003 97.290.000-13.662.000 4.391.705 231.000 51 Kulturel virksomhed. bev. 60.193.222-25.137.383 37.434.000-4.994.000 4.844.705

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/4 2015

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/4 2015 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/4 215 7-5-215 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed 51 Kulturel virksomhed 237 Udvalget for Kultur og Fritid 133.542.766-47.828.609 102.502.000-13.756.000-1.066.000 2.455.000 51 Kulturel virksomhed. bev. 54.304.915-20.371.927 38.965.000-5.072.000 117.000

Læs mere

1 2 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 6 Bevillingsoversigt... 8 Bevillingsspecifikationer... 10 Drift og refusion... 10 Anlæg... 20 Renter afdrag og finasiering... 26 soversigt... 28 Teknik og Miljøudvalget...

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 15 Social- og ældreudvalg 706.207.300-160.211.200 545.996.100 01 Socialområdet/handicappede 271.643.800-88.932.100 182.711.700 03 Undervisning

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/9 2015

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/9 2015 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/9 215 6-1-215 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering...

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 1 2 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9 Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 25 soversigt... 27 Teknik og Miljøudvalget...

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget

Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Regn Opr. Basis Budget Budget Budget Budget skab budget budget forslag forslag forslag forslag 2014

Læs mere

Korr. budget. Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Korr. budget. Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Trafik, Park og Havne Budget s- Samlet resultat: 73.206 74.078 12.466 75.023 945 101 Budgetramme 1 65.717 66.589 10.440 67.534 945 101 Vejdrift: 28.757 29.853 1.134 29.453-400 99 Kolonihaver -16-16 2-16

Læs mere

Korr. budget med ød Restbudget 2014

Korr. budget med ød Restbudget 2014 TOTAL 2.612.953.873 2.753.080.241 140.126.368 35.000 134.293.974 5.867.394 10 Teknik og Miljøudvalg 126.415.640 125.785.180-630.460 140.636-771.096 01 Park og Vej 76.207.366 70.905.169-5.302.197-4.925.976-376.221

Læs mere

Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Park & Vej udgør følgende:

Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Park & Vej udgør følgende: 4.1 Park & Vej Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Park & Vej udgør følgende: 73.702.100 kr. -2.328.200 kr. Opgaver og målsætninger: Politikområdet Park & Vej har følgende hovedopgaver:

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt BUDGETOPFØLGNING PR. UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Tekst Jordforsyning 0-1 0 Faste ejendomme 2.877 36 3.077 200 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 5.424 986 5.377-47 Redningsberedskab

Læs mere

Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter.

Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter. 40.00 Generelle bemærkninger Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter. 40.20 Haller og baneanlæg Området vedrører

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Detailbudget på kostbærer

Fritids- og Kulturudvalget. Detailbudget på kostbærer Detailbudget på kostbærer Fællesudgifter Haller m.m. 10102000 Fast Løn Fællesudg. Haller m. - 3.538.310 Fællesudgifter Haller m.m. 22168000 Personalemøder fødevarer Fællesudg. Haller m. - 5.359 Fællesudgifter

Læs mere

KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER

KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 217 1 KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 132.728.127 kr. Politikområde Biblioteker 37.587.23 kr. Museer 11.584.477 kr. Musikaktiviteter 6.76.65 kr. Idræt 23.47.342 kr. Fritidsaktiviteter

Læs mere

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge

Læs mere

Bevillingsoversigt. Budget 2013

Bevillingsoversigt. Budget 2013 Byplanudvalget 1.551 172 172 172 172 Faste ejendomme mv. 1.551 172 172 172 172 Beskæftigelse - ydelser og indsats 192 192 192 192 192 Boliger til flygtninge 192 192 192 192 192 011 Beboelse 192 192 192

Læs mere

Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Planlægning udgør følgende:

Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Planlægning udgør følgende: 4.4 Planlægning Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Planlægning udgør følgende: 4.771.600 kr. -3.854.800 kr. Indsatsområde: Team Plan servicerer borgere, virksomheder og institutioner

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Hovedkonto 2 Trafik og Infrastruktur

Hovedkonto 2 Trafik og Infrastruktur Budget- og regnskabssystem 4.2 - side 1 Hovedkonto 2 Trafik og Infrastruktur Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende det kommunale vejvæsen samt udgifter og indtægter i forbindelse med

Læs mere

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET (side 60-79) 60 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af tværgående udvikling og

Læs mere

Budget 2010. Udvalget for Teknik og Miljø

Budget 2010. Udvalget for Teknik og Miljø Lejre Kommune Udvalget for Teknik og Miljø Udvalget for Teknik og Miljø 233 Lejre Kommune Strukturtekst Opr. vedt. overslag 2011 overslag 2012 overslag 2013 4 UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ 81.900 81.854

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

Udvalget Kultur og fritid

Udvalget Kultur og fritid Udvalget Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid er ansvarlig for et politikområde: Kultur og fritid. Politikområde 15. Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid varetager opgaver indenfor

Læs mere

13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima

13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima 13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima overslag Regn skab 2012 Udvalget for Natur, Miljø og Klima 7.934 14.652 14.197 14.195 14.152 14.152 Planlægning 91 101 101 101 101 101 Natur og miljø 12.50 3 14.155

Læs mere

Kultur- og fritidsudvalget: Kultur- og fritid

Kultur- og fritidsudvalget: Kultur- og fritid Kultur og Fritidsudvalget er tildelt en række nettorammer på følgende funktionsområder. Den samlede budgetbevilling for 2008 fordeler sig således: Tabel 1 Budget 2008 (1.000 kr.) Netto udgifter 00.32.31

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

museum vestfyn ikke balanceret budget 2014.xls 1 af 8

museum vestfyn ikke balanceret budget 2014.xls 1 af 8 Museum Vestfyn - ikke balanceret budget Ikke balanceret Konto Udgifter 22 Personale 22.1.0.0. Lønninger m.v. 4.790.000,00 4.390.358,72 22.1.0.0. Reg. af beregnede feriepenge 713.897,41 22.2.2.0 Diverse

Læs mere

7. Kultur- og Fritidsudvalget

7. Kultur- og Fritidsudvalget 7. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2015 på politikområder, Drift: Politikområder U/ Budget 2015 Kultur U 9.352.500 kr. -148.400 kr. dræt U 22.986.100 kr. - 3.626.800 kr. Folkeoplysning U 25.991.300 kr.

Læs mere

012 Erhvervs og Borgerservice Teknik og Miljø

012 Erhvervs og Borgerservice Teknik og Miljø Haderslev Kommune 1 budget 2013 månedsk. budget pr. md.skifte 012 Erhvervs og Borgerservice 175.766 127.347 48.419 72 50 Teknik og 175.766 127.347 48.419 72 45 Udvalget for Plan og 155.842 109.726 46.116

Læs mere

Teknik og Miljøudvalget 126.917.091 124.872.192 120.089.190-285.330 5.068.332 Park og vej

Teknik og Miljøudvalget 126.917.091 124.872.192 120.089.190-285.330 5.068.332 Park og vej Regnskab Korr. Budget Regnskabsoversigt - drift Teknik og Miljøudvalget 126.917.091 124.872.192 120.089.190-285.330 5.068.332 Park og vej 82.242.398 79.138.820 75.718.820 0 3.420.000 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side Indholdsfortegnelse Side 3 l Bevillinger 2013 6 l Hovedoversigt 2013 8 l Regnskabssammendrag 2013 11 l Tværgående hovedartsoversigt 2013 13 l Driftsregnskab 2013 75 l Anlæg 2013 92 l Konto 7 og 8 2013

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015 Udvalg: DRIFT Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget til 2015 -

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

Social- og Ældreudvalget

Social- og Ældreudvalget Social- og Ældreudvalget Udgift Indtægt i alt 15 Social- og ældreudvalg 806.599.719-209.339.027 597.260.692 1 Skattefinansieret 800.835.749-185.008.404 615.827.345 01 Socialområdet/handicappede 377.217.773-141.277.914

Læs mere

Budgetlægning 2015 2018

Budgetlægning 2015 2018 Budgetlægning 2015 2018 Driftsbudgetoplæg 2015 Budgettal og bemærkninger Odder Rådhus, august 2014-1 - Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes Bevillingsoversigt 2015 1 Budgetoplæg 2015 Bemærkninger

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau

Læs mere

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknikudvalget. 1.000., netto Oprindeligt budget Sekretariat Miljø og teknik 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillægsbevillinger Korrigeret Halvårs- budget regnskab regnskab * 1+2 afvigelse

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

(120) (120) H C 6 B

(120) (120) H C 6 B Justus Lars Lindy Martin Ole Michael 120 SKOLER 101 102 103 10103H 10103A (120) 10103B 104 105 (120) 106 107 108 109 10109H Balling Skole Stadion Alle 18 Breum Skole Skolevej 11 Brårup Skole Brårupvej

Læs mere

Kultur- og Familieforvaltning

Kultur- og Familieforvaltning Kultur- og Familieforvaltning Administration Anlæg Kultur og Familie Torvegade 10 7800 Skive 5798004092026 Sekretariat og økonomi - Skole, Dagtilbud og Familie Torvegade 10 7800 Skive 5790001120160 1011600936

Læs mere

Bevilling før Forbrug før Overført til Forbrug i alt ultimo Bevilling i alt ultimo Bevilling i 2013

Bevilling før Forbrug før Overført til Forbrug i alt ultimo Bevilling i alt ultimo Bevilling i 2013 Anlæg og rådighedsbeløb, der overføres til Bevilling i Forbrug i ØKONOMIUDVALGET 23.120.959 13.586.475 36.707.434 618.596 5.783.660 6.402.256 30.305.178 032 Udvikling 346.959-2.592.425-2.245.466 618.596-1.247.760-629.164-1.616.302

Læs mere

- XV - Bilag 15. Sektorbeskrivelser som følge af organisationsændringen

- XV - Bilag 15. Sektorbeskrivelser som følge af organisationsændringen Regnskab 2012 XV Generelle Bemærkninger Bilag 15 Sektorbeskrivelser som følge af organisationsændringen i Teknik og Miljø Regnskab 2014 Decentraliseringsordning Sektor 2.01: Administration, stabsfunktioner

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer Sektorbeskrivelse for miljø- og teknikudvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse til korr. budget 2012* Sekretariat

Læs mere

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 66 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 Fælles juniorklub 3101200002 162.400-55.900 106.500 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 052516

Læs mere

Decentralisering - Vej og Gartner 2012

Decentralisering - Vej og Gartner 2012 Decentralisering - Vej og Gartner 2012 Gruppering Tekst Forbrug Ultimo 2012 Korr. Budget Afvigelse Procentuel afvigelse 20 Grønne områder og naturpladser 15.059 42.600 27.541 0,65 32 Fritidsfaciliteter

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr.

Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr. 10 Økonomiudvalget 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 02 Boligformål 002610 Salg af areal ved Lyngparken i Karup til -630.000-498.055 Boligselskabet Viborg Amt 80 Salg af

Læs mere

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16 Hovedoversigt Hovedoversigt - Budgetlægning (FIB059) Skæringsdato 01.01.2015 Aktuel bruger Krebs, Janne Statiske filtre Regnskabsår Kontoplan 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan Regnskabsårsvariant InfoProvider

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

museum vestfyn budgetforslag 2016f.xlsx 1 af 8

museum vestfyn budgetforslag 2016f.xlsx 1 af 8 skitsemæssigt Konto Udgifter 22 Personale lønudv +1% 22.1.0.0. Lønninger m.v. 5.177.000,00 5.125.000,00 4.609.640,48 22.1.0.0. Reg. af beregnede feriepenge lønudv +1% 9.870,35 22.2.2.0 Diverse personaleudgifter

Læs mere

Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2014 31.08.2014 af budget

Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2014 31.08.2014 af budget Virksomheden 504 - Plan og Byg Budgetopfølgning pr. 31.08.2014 Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2014 31.08.2014 af budget Udvalget for Plan og Teknik 4.777.666 2.174.155 46% Økonomiudvalget 40.054.489

Læs mere

Teknisk Udvalg arbejdsopgaverne. Januar 2018

Teknisk Udvalg arbejdsopgaverne. Januar 2018 Teknisk Udvalg arbejdsopgaverne Januar 218 Styrelsesvedtægten Teknisk Udvalg 18. Teknisk Udvalg består af 7 medlemmer. Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på teknik-,

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetopfølgning pr. 1. juli 2017

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetopfølgning pr. 1. juli 2017 Kultur- og Fritidsudvalgets opfølgning pr. 1. juli 2017 Positiv beløb = mindre udgift Udgifter uden overførselsadgang Kultur 11.170.082 15.874.838 4.704.756 7.138 003231 Stadion og idrætsanlæg 4.198.060

Læs mere

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 22 Jordforsyning Bevillingsniveau

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 22 Jordforsyning Bevillingsniveau 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 22 Jordforsyning Bevillingsniveau Regnskab 2013 Budget 2014 05 Ubestemte formål 8.465 10.370 10.370 I alt bevilling 8.465 10.370 10.370 0.05

Læs mere

Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget

Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget I. kr. Opr. budget 24 Korr. budget 24 Forv. regnsk. 24 inkl. over- /underskud 24 inkl. over- /underskud Over- /underskud 24 Øvig drift 24 Natur- Fritids- og Kulturudvalg

Læs mere

Renter, afdrag og finansiering

Renter, afdrag og finansiering Renter, afdrag og finansiering Udgift Indtægt i alt 18 Økonomiudvalget 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 1 Skattefinansieret 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 01 Renter 26.928.000-9.628.000 17.300.000

Læs mere

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014 Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-

Læs mere

Boliger og byudvikling side 1

Boliger og byudvikling side 1 Boliger og byudvikling side 1 Indhold 0.05 Jordforsyning, ubestemte formål... 2 0.10 Ejendomme, fælles formål... 3 0.10 Teknisk drift Rengøring... 4 0.10 Teknisk drift Teknisk service administration...

Læs mere