Delrapport 1. Bilag 1.2. Udrykningsstatistik Vestsjællands Brandvæsen. Plan for risikobaseret dimensionering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delrapport 1. Bilag 1.2. Udrykningsstatistik Vestsjællands Brandvæsen. Plan for risikobaseret dimensionering"

Transkript

1 Bilag 1.2 Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 1 Udrykningsstatistik Plan for risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø december 2015

2 1 Fremgangsmåde til udarbejdelse af udrykningsanalyse I første omgang trækkes dataene ud af ODIN (Beredskabsstyrelsens Online Dataregistrerings- og INdberetningssystem, Herefter føres de over i: 1) Excel, hvor der laves tabeller, diagrammer osv. 2) GIS (ODIN), hvor der laves kort. 1.1 Datagrundlag for statistikken Der er lavet dataudtræk på basis af udrykninger for perioden 1. januar 2010 til 31. december 2014, i alt 5 år. Datagrundlaget udgøres udelukkende af udrykningsrapporter vedrørende akutte redningsberedskabsmæssige udrykninger. De anvendte data-udtræk udgør et brugbart grundlag for det videre arbejde med den risikobaserede dimensionering, men redningsberedskabet er opmærksom på, at en korrekt indberetning og efterfølgende kvalitetssikring vil udgøre et mere detaljeret grundlag for en analyse af de beredskabsmæssige forhold i Vestsjællands Brandvæsen i forbindelse med det fremtidige arbejde med risikobaseret dimensionering. Dataene er hentet fra følgende datakilder: 1) Statistikkerne er udarbejdet på basis af tal fra Beredskabsstyrelsens Statistikbank, som er tilgængelig via Beredskabsstyrelsens hjemmeside, se 2) GIS-kortene er udarbejdet på basis af registreringer foretaget i ODIN og illustreret via kortudtræk fra ODINs GIS-modul, Kvalitetssikring af datagrundlaget Datagrundlaget er blevet kvalitetssikret på følgende måde. De enkelte redningsberedskaber har haft fokus på at kvalitetssikre registreringer af deres udrykningsdata løbende. Der har været anvendt forskellige metoder til kvalitetssikring af udrykningsdata i ODIN.dk Ved opstarten af Vestsjællands Brandvæsen skal der implementeres et kvalitetssikringssystem, som skal medvirke til at sikre et ensartet datagrundlag fremadrettet for Vestsjællands Brandvæsen. Der vil være fokus på kvalitetssikring af følgende registreringer i ODIN.brs.dk: 1. Rapportnummer 2. Alarmdato 3. Alarmtidspunkt ( alarm modtaget -tidspunkt) for alle køretøjer 4. ankomst tidspunktet ( fremme på skadestedet ) 5. Alarmadresse (vejnavn og -kode, husnummer og evt. bogstav i hver sin kolonne), evt. geokodning 6. Alarmtype: følgende kategorier i Odin: Reel, blind og falsk 7. For reelle alarmer kvalitetssikres følgende data: a. Opgavetype: Brand, redning, miljø og assistance b. Skadestedets placering c. Objekt typen 8. For brandopgaver kvalitetssikres brandklassificering i følgende kategorier i Odin: Side 1

3 a. brand uoplyst b. slukket før ankomst c. slukket med småredskaber d. slukket med 1 HT-rør e. slukket med 2 HT-rør f. slukket med 1 rør g. slukket med 2-3 rør h. slukket med mere end 3 rør 2 Udrykningsstatistik Udrykningsstatistikken indeholder følgende statistikker: 1. Udrykningernes fordeling på alarmtype (blind, falsk og reel). 2. De reelles alarmers fordeling på opgavetype (brand, miljø og redning). 3. Udrykningernes fordeling på meldingsgrupper, jf. 112-picklistens meldingskoder. 4. Udrykningernes fordeling på årets måneder. 5. Udrykningernes fordeling på ugedage. 6. Udrykningernes fordeling på døgnets timer. 7. Udrykninger omkring jul og nytår. 8. Samtidige udrykninger. 9. Tilkaldte assistancer. 2.1 Udrykningernes fordeling på alarmtype (blind, falsk og reel) Kommune Holbæk Kalundborg Lejre Odsherred Slagelse Sorø I alt År Alarmtype Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal % 2010 I alt Reelle Blinde Falske I alt Reelle Blinde Falske I alt Reelle Blinde Falske I alt Reelle Blinde Falske I alt Reelle Blinde Falske Side 2

4 Der er i snit 2271 udrykninger pr. år i Vestsjællands Brandvæsens område svarende til 6,2 udrykninger pr. døgn. Det svarer til 0,0080 alarmer pr. indbygger pr. år svarende til en alarm for hver 125. indbygger pr. år, hvilket er lidt under niveauet for landsgennemsnittet på en alarm pr. år for hver 140. indbygger Udrykningerne i Vestsjællands Brandvæsens område fordeler sig i : Område Reelle alarmer % Blinde/falske alarmer % Vestsjælland 64,5 35,5 Region Sjælland 64,9 35,1 Hele landet 60,2 39,8 Tallene for Vestsjælland adskiller sig en del fra landsgennemsnittet for samme periode, hvorimod tallene for Vestsjælland og resten af Region Sjælland er stort set ens. Antallet af udrykninger og alarmtypen ligger nogenlunde stabilt i perioden 2010 til Det højeste antal udrykninger på et år er (2013), mens det laveste antal udrykninger er (2012). 2.2 De reelles alarmers fordeling på opgavetype (brand, miljø og redning) I udarbejdelsen af udrykningsstatistik er der lagt vægt på reelle alarmer, da det er denne type af alarmer, der fortæller om, hvilke hændelser der sker i Vestsjællands Brandvæsens område og således er med til at give et billede af risikoprofilen i Vestsjællands Brandvæsens område. De reelle alarmer fordeler sig på de forskellige typer af opgaver på følgende måde: Alarmtype I alt Antal Antal Antal Antal Antal Antal % Brand ,4 Redning ,1 Miljø ,2 Andet ,3 Reelle i alt Det svarer til, at der er en brandopgave 137,1 gange om måneden, en miljøopgave 17,4 gange om måneden og en redningsopgave 15,4 gange om måneden og andre opgaver 19,6 gange om måneden. Side 3

5 2.3 Udrykningernes fordeling på meldingsgrupper, jf. 112-picklistens meldingskoder De største grupper af alarmer indenfor Vestsjællands Brandvæsens område er i 2014 fordelt som følger: - ABA-alarmer: 35 %. - Bygningsbrand: 15 %. - Indsatsledereftersyn: 9 % - Mindre forurening: 8 % som primært er mindre spild - Brand i transportmiddel: 7 %. - Naturbrand: 7 %. - Færdselsuheld: 5 %. - Brand i container/affald: 4 %. - Skorstensbrand: 3 %, hvor de fleste er med hårdt tag - Redning drukneulykke: 2 %. Første melding gruppe (Antal ) Total Procent DK % ABA-anlæg Bygningsbrand Bygningsbrand - Røg Container/affald (brand) EL-installationer (brand) Gas (Lugt/udsivning/brand) Naturbrand Skorstensbrand Transportmidler (brand) Brand Andet Mindre forurening Større forurening Forurening Indsatsleder Færdselsuheld Personredning Redn.-Drukneulykke Redning Andet Togulykke Flyulykke Prøve Andet Total Tabel 1: Fordeling af udrykninger på første melding i perioden Side 4

6 2.4 Udrykningernes fordeling på årets måneder Udrykningerne lå nogenlunde ligeligt fordelt over månederne dog lidt højere omkring sommerferieperioden. Figur 1: Antal udrykninger fordelt over månederne i 2014, kilde ODIN 2.5 Udrykningernes fordeling på ugedage Udrykningerne lå nogenlunde ligeligt fordelt på ugen, dog med en mindre forhøjelse midt på uge. Side 5

7 Figur 2: Antal udrykninger i 2014 fordelt over ugedagene, kilde ODIN 2.6 Udrykningernes fordeling på døgnets timer Udrykningerne indenfor Vestsjællands Brandvæsens område toppede i hverdagene i tidsrummet fra kl og var lavest i tidsrummet fra kl Det gennemsnitlige antal udrykninger pr. time over hele døgnet mandag til fredag var ca. 70 udrykninger for hele Figur 3: Antal udrykninger i gennemsnit pr. time mandag til fredag i de enkelte tidsintervaller i 2014, kilde ODIN Samme billede tegnede sig i weekenderne, hvor udrykningerne var markant højere i tidsrummet fra kl end i tidsrummet fra kl Side 6

8 Figur 4: Antal udrykninger i gennemsnit pr. time lørdag til søndag i de enkelte tidsintervaller i 2014, kilde ODIN 2.7 Udrykninger omkring jul og nytår Gennemsnitligt var der i Vestsjællands Brandvæsens område 6,3 udrykninger i døgnet i I julen 2014 var der i gennemsnit 5,5 udrykninger pr. døgn, hvilket således ligger lidt under niveauet for et gennemsnitsdøgn. I nytårsdøgnet 2014 var der 28 udrykninger i alt, hvilket var 4,4 gange så højt som niveauet for et gennemsnitsdøgn. Figur 5: Antal udrykninger i julen 2014 (perioden fra 23/ kl. 18 til 27/ kl. 18) og nytår 2014(tidsrummet 31/ kl. 12 til 1/ kl. 12). 2.8 Samtidige udrykninger Der var i alt 390 gange i 2014, hvor der har været samtidige hændelser indenfor Vestsjællands Brandvæsens slukningsområde. Det typiske sammenfald i hændelser forekommer, hvor en af de store stationer kaldes ud til to samtidige hændelser, eller hvor en stor station kaldes ud til en hændelse samtidig med, at en mindre station kaldes ud til en hændelse. Samtidige hændelser udgør et problem for udrykningstiden i de tilfælde, hvor en af de mindre stationer med en udrykningsenhed bliver kaldt ud til to eller flere samtidige hændelser. Side 7

9 Figur 6: Oversigt over samtidige hændelser i de enkelte kommuner, samt i forhold til nabokommuner Figur 7: Samtidighedsoversigt. Blå tal er antallet af samtidige udrykninger i kommunen, mens grønne tal er samtidige udrykninger mellem to kommuner. 2.9 Tilkaldte assistancer. Der har i 2014 været i alt ca. 32 hændelser, hvortil der er i Vestsjællands Brandvæsens slukningsområde er kaldt assistance fra andre redningsberedskaber herunder de seks, som indgår i Vestsjællands Brandvæsen. Assistancerne har været i forbindelse med 25 brande, 4 redningsopgaver, 1 miljøopgave, 1 blind alarm og 1 andre opgaver (uspecificeret opgave i Lejre Kommune). Endvidere modtog de seks kommuner assistancer fra Beredskabsstyrelsen Sjælland 26 gange og fra Beredskabsstyrelsen Hedehusene 13 gange i Assistancen fordelte sig som følger: - Holbæk: 7 - Kalundborg: 9 - Lejre: 10 - Odsherred: 4 - Slagelse: 7 - Sorø: 2 Side 8

10 2.10 Udførte assistancer I 2014 har de seks kommunale redningsberedskaber i Vestsjællands Brandvæsen udført i alt 26 assistancer internt til hinanden, mens der er udført 16 assistancer eksternt til kommuner, der ligger udenfor Vestsjællands Brandvæsen. De interne assistancer fordelte sig på følgende opgavetyper; 20 brand, 5 redning og 1 miljø. De eksterne assistancer omfattede; 8 brand, 6 redning og 2 blinde alarmer. Side 9

11 3 GIS-kortanalyse GIS-kortanalysen indeholder følgende GIS-kort: 1. Alle udrykninger 2. Reelle udrykninger fordelt på a. Brand. b. Miljø. c. Redning. d. Diverse. 3. Blinde alarmer 4. Udrykningstider Eget beredskab Naboberedskaber 3.1 Alle udrykninger Der er anvendt data fra 2013 til illustrering af den geografiske placering af udrykninger i Vestsjællands Brandvæsens område.. Der er ca udrykninger om året i Vestsjællands Brandvæsens område, hvilket gør, at kort med mere end 1 års udrykninger vil gøre kortmaterialet uoverskueligt. Der er tidligere udarbejdet et kortmateriale for udrykningerne i 2013, hvilket danner grundlaget for GIS kortene. I 2013 var der 2423 udrykninger, hvilket sammenholdt med at forskellen mellem 2013 og 2014 er under 10 % og der er ikke den store forskel i fordelingen af udrykningerne i Vestsjælland gør at 2013 er valgt som referenceår. Side 10

12 Figur 8: Geografisk placering af udrykninger i 2013, antal Tallene stammer fra ODIN.dk. Side 11

13 3.2 Reelle udrykninger i 2013 Figur 9: Geografisk placering af alle alarmer i Brand Side 12

14 Fordelingen af reelle brandudrykninger i Vestsjællands Brandvæsen i perioden svarer til landsgennemsnittet. Brandplacering kategori (Antal ) Total Procent DK % Beboelse Erhverv Åbne arealer Uoplyst Total Figur 10: Geografisk placering af reelle brandalarmer i Miljø Side 13

15 Fordelingen af reelle miljøudrykninger i Vestsjællands Brandvæsen i perioden svarer til landsgennemsnittet. Miljøårsag (Antal ) Total Procent DK % Lækage fra køretøj Trafikuheld Uheld sket under transport Under af- eller pålæsning Under industriproduktion Andet Ikke oplyst Total Figur 11: Geografisk placering af reelle miljøopgaver i Redning Redningklassificering (Antal ) Total Side 14

16 Redning Total Figur 12: Geografisk placering af redningsopgaver i Side 15

17 Diverse Beredskabsmæssig Opgave (Antal ) Total Diverse Følgeskadebekæmpelse Total 15 Figur 13: Geografisk placering af reelle diverse opgaver i Der er i tabellen kun opgjort beredskabsmæssige diverse opgaver, mens der på Figur 13 er placeret alle diverse opgaver, dvs. også ikke beredskabsmæssige opgaver. Side 16

18 Blinde alarmer Alarmtype (Antal ) Total Blinde alarmer Total Figur 14: Geografisk placering af udrykninger til blinde alarmer i Side 17

19 3.3 Udrykningstider Udrykningstidszonerne er gældende for alle kortene beregnet ud fra følgende forudsætninger: Kørselshastigheder: 96 km/t på motorvej, 80 km/t på hovedvej og 64 km/t på byvej (svarende til fremkommelighed på 80% i ODIN). Afgangstid: 5 minutter. Stationen i Roskilde, som dækker den østlige del af Lejre Kommune, er sat til en afgangstid på 5 min., velvidende at der 1 min. beredskab på station Roskilde. Tidszoner: - Grøn = fremmøde indenfor 10 minutter fra alarm er modtaget. - Gul = fremmøde indenfor 15 minutter fra alarm er modtaget. - Rød = Kort A - fremmøde indenfor 18 minutter fra alarm er modtaget/kort B fremmøde indenfor 20 minutter fra alarm er modtaget. Udrykningstiderne 1 for de faktuelle udrykninger for de seneste to år viser, at: Udrykningstider over 15 min og under 20 min udgjorde: Ca. 6,0 % af samtlige udrykninger. Udrykningstider over 20 min udgjorde: Ca. 1,8 % af samtlige udrykninger i perioden i hele området. Tidsinterval Antal % Akk. <= 5 min 449 5,2 5, min ,8 57, min ,3 92, min 517 6,0 98, min 113 1,3 99, min 40 0,5 100,0 Total ,0 Tabel 2: Udrykningstider, kilde Redningsberedskabets statistikbank 1 Udrykningstiden er kun for det hurtigste køretøj (ikke indsatsledervogn), ved kørsel 1 udrykninger. Side 18

20 3.3.1 Udrykningstider for autosprøjter og tanksprøjter, primære køretøjer Tidszoner: - Grøn = fremmøde indenfor 10 minutter fra alarm er modtaget. - Gul = fremmøde indenfor 20 minutter fra alarm er modtaget. - Rød = fremmøde indenfor 30 minutter fra modtaget alarm. Fremkommelighed på 80%. Figur 15: Udrykningstider for autosprøjter/tanksprøjter. Side 19

21 3.3.2 Udrykningstider for tankvogne Tidszoner: - Grøn = fremmøde indenfor 10 minutter fra alarm er modtaget. - Gul = fremmøde indenfor 20 minutter fra alarm er modtaget. - Rød = fremmøde indenfor 30 minutter fra modtaget alarm. Fremkommelighed på 80%. Figur 16: Udrykningstider for tankvogne Side 20

22 3.3.3 Udrykningstider for drejestiger 2015 serviceniveau: Tidszoner: - Grøn = fremmøde indenfor 10 minutter fra alarm er modtaget. - Gul = fremmøde indenfor 20 minutter fra alarm er modtaget. - Rød = fremmøde indenfor 30 minutter fra modtaget alarm. Fremkommelighed på 80%. Figur 17: Udrykningstider for drejestiger, serviceniveau 2015 Side 21

23 Serviceniveau i den nordlige del for drejestige/lift. Forslag 1: Nedlæggelse af drejestige på st. Nykøbing. Grøn 20 min udrykningstid Gul 30 min udrykningstid Rød 40 min udrykningstid Fremkommelighed: 80 %. Figur 18: Udrykningstider for drejestiger i den nordlige del, ved drejestiger i Kalundborg og Holbæk Forslaget er nærmere beskrevet i Delrapport 5, herunder en konsekvensanalyse Serviceniveau i den sydlige del for drejestige/lift Der foretages ingen ændring af serviceniveauet i den sydlige del. En ændring af serviceniveauet vil kræve en risikoanalyse og -vurdering af konsekvenserne ved en evt. nedlæggelse af en drejestige/redningslift i det sydlige område, herunder en kontakt til Beredskabsstyrelsen for at få en udtalelse omkring hvor lang tid Beredskabsstyrelsen anser som forsvarligt i forhold til personredning fra etager i bygninger med redningsåbninger højere end 10,8 m. Side 22

Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 1

Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 1 Bilag 1.2 Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 1 Udrykningsstatistik 2010-2014 Plan for risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, og Sorø januar 2016 Indholdsfortegnelse 1 Fremgangsmåde

Læs mere

Bilag 5: Udrykningsstatistikker.

Bilag 5: Udrykningsstatistikker. Bilag 5: Udrykningsstatistikker. Indhold Generelt for statistikken.... 3 Datagrundlaget for statistikken... 3 Kvalitetssikring af datagrundlaget... 3 Følgende er taget med i statistikken:... 3 Statistik

Læs mere

Delrapport 1 Risikoidentifikation

Delrapport 1 Risikoidentifikation Vestsjællands Brandvæsen Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 1 Risikoidentifikation Plan for risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø December 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 1 Risikoidentifikation

Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 1 Risikoidentifikation Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 1 Risikoidentifikation Plan for risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred og Sorø januar 2016 Indholdsfortegnelse Bilag: 1 Formål med risikoidentifikationen

Læs mere

Bilag 1.2: Udrykningsanalyse i form af statistik og GIS-kort. Faxe Kommune 2012

Bilag 1.2: Udrykningsanalyse i form af statistik og GIS-kort. Faxe Kommune 2012 Bilag 1.2: Udrykningsanalyse i form af statistik og GIS-kort Faxe Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. FREMGANGSMÅDE TIL UDARBEJDELSE AF UDRYKNINGSANALYSE... 2 1.1 DATAGRUNDLAGET FOR UDRYKNINGSANALYSEN...

Læs mere

Delrapport 1: Risikoidentifikation. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune

Delrapport 1: Risikoidentifikation. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Delrapport 1: Risikoidentifikation Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Julni 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION... 3 3. STRUKTURERING

Læs mere

Delrapport 1: Risikoidentifikation (bilag 1.1) Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2016

Delrapport 1: Risikoidentifikation (bilag 1.1) Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2016 Delrapport 1: Risikoidentifikation (bilag 1.1) Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET

Læs mere

Bilag 1.2 Udrykningsanalyse August 2016

Bilag 1.2 Udrykningsanalyse August 2016 Bilag 1.2 Udrykningsanalyse August 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FREMGANGSMÅDE TIL UDARBEJDELSE AF UDRYKNINGSANALYSE... 4 1.1 DATAGRUNDLAGET FOR UDRYKNINGSANALYSEN... 4 1.2 KVALITETSSIKRING AF DATAGRUNDLAGET...

Læs mere

Delrapport 1: Risikoidentifikation

Delrapport 1: Risikoidentifikation Delrapport 1: Risikoidentifikation Faxe Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 3. STRUKTURERING OG IDENTIFIKATION

Læs mere

3. Udrykningstider. Fra beredskabsstation Esbjerg er der besluttet følgende udrykningstider:

3. Udrykningstider. Fra beredskabsstation Esbjerg er der besluttet følgende udrykningstider: Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. august 2012 Login jsm Sagsbehandler Jes Seerup Møller Telefon direkte 76 16 10 47 Esbjerg Kommunes serviceniveau på beredskabsområdet. Denne beskrivelse bygger på den

Læs mere

Delrapport 1 - Risikoidentifikation

Delrapport 1 - Risikoidentifikation Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen Delrapport 1 - Risikoidentifikation Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION...

Læs mere

Udrykninger 2013. Operationelt beredskab. Udarbejdet af:

Udrykninger 2013. Operationelt beredskab. Udarbejdet af: Bilag 10 Udrykninger 2013 Operationelt beredskab Udarbejdet af: Tovholder: Jan Bruun Holbæk (JB) Jesper Christensen Kalundborg (JC) Søren Lundhild Lejre (SL) Lars Karlsen Odsherred (LK) Per S. Eilertsen

Læs mere

Redningsberedskabets Statistik 2014

Redningsberedskabets Statistik 2014 Redningsberedskabets Statistik 2014 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2014/032563 Juni 2014 ISBN: 978-87-91590-74-0

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING 30. DECEMBER Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING 30. DECEMBER Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING 30. DECEMBER 2011 Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2008

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2008 Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2008 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Oplag: 1000 (august 2009) Tryk: Schultz Grafisk

Læs mere

Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab

Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab 1 BEREDSKABSSTYRELSEN April 2010 Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab (risikobaseret dimensionering) Dette forslag til disposition

Læs mere

Statistisk Nyhedsbrev 2/2009

Statistisk Nyhedsbrev 2/2009 Statistisk Nyhedsbrev 2/2009 Kommunale redningsopgaver 2007-2008 Samtlige kommunale redningsberedskaber varetager i dag redningsopgaver, herunder opgaver med frigørelse af fastklemte ved trafikuheld, som

Læs mere

De bedste hilsner. Stine Johansen (Kommunaldirektør) Helsingør Kommune. Tlf: 49 28 20 20 Mobil: 25 31 20 20. Kære Stine

De bedste hilsner. Stine Johansen (Kommunaldirektør) Helsingør Kommune. Tlf: 49 28 20 20 Mobil: 25 31 20 20. Kære Stine From: Stine Johansen (Kommunaldirektør) Sent: 23 Nov 2015 15:24:55 +0100 To: Louise Amkær;Vivi Moseholm Subject: VS: Økonomiudvalgsmøde Helsingør Kommune 231115 Attachments: Notat om sekundære enheder,

Læs mere

DRIFTSRAPPORT 2. Kvartal 2014

DRIFTSRAPPORT 2. Kvartal 2014 Kilde: ODIN, GIS kort, Beredskabsstyrelsen April - juni 82 opgaver kørt af Falck. 7 indsatsledereftersyn og udkald af det frivillige beredskab 1/10 Varde Kommune 2. kvartal. 2014 Opgave- og stationsfordeling:

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 BilagKB_110426_pkt.18_02 Tillæg af december 2010 til notat vedrørende Beregning og afdækning af besparelsesforslag samt redegørelse vedrørende vagtcentral Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 Udarbejdet

Læs mere

S T A T I S T I S K E B E R E T N I N G 2 0 0 6

S T A T I S T I S K E B E R E T N I N G 2 0 0 6 R E D N I N G S B E R E D S K A B E T S S T A T I S T I S K E B E R E T N I N G 2 0 0 6 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Statistik og Analyse Datavej 16 DK-3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Telefax: 45

Læs mere

Formodet brandårsag: Påsat brand

Formodet brandårsag: Påsat brand Formodet brandårsag: Påsat brand 3. ÅRGANG NOVEMBER 28 NR. 3 Redningsberedskabet (brandvæsenet) rykker i gennemsnit ud til 17.5 brande om året. I 27 blev det til 18.276 udrykninger til brande. De kommunale

Læs mere

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2009

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2009 Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2009 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Oplag: 1000 (august 2010) Tryk: Rosendahls-Schultz

Læs mere

Bilag 2.4 Analyse af dækningsområderne August 2016

Bilag 2.4 Analyse af dækningsområderne August 2016 Bilag 2.4 Analyse af dækningsområderne August 2016 Indholdsfortegnelse ANALYSE AF DÆKNINGSOMRÅDERNE... 3 UDRYKNINGSTIDSZONER... 3 Forudsætninger... 3 Fastsatte hastigheder... 4 Indsatsleder Endelavevej,

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering (1-0-2012) Jane Borchersen Hansen - Afs 01.doc Side 1 Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at Faaborg Midtfyn Kommune har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen

Læs mere

Redningsberedskabet er hurtigt fremme

Redningsberedskabet er hurtigt fremme 1. ÅRGANG NOVEMBER 2006 NR. 2 Redningsberedskabet er hurtigt fremme Hvis en brand bryder ud i et boligkompleks i byen, kan beboerne regne med, at hjælpen er på vej lige om hjørnet. Tallene i dette nyhedsbrev

Læs mere

Drifts- og økonomirapport. Aabenraa Brand & Redning

Drifts- og økonomirapport. Aabenraa Brand & Redning Drifts- og økonomirapport Aabenraa Brand & Redning 01.01.2014-31.12.2014 Operativ afdeling Månedsberetning fordelt på alarmtyper. Alarmtype Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec I alt Blind

Læs mere

Notat om operativt beredskab.

Notat om operativt beredskab. Notat om operativt beredskab. Resume Regeringen og KL indgik i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 en aftale om, at de kommunale beredskaber skulle samordnes, således at der pr. 1.

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Rudersdal og Hørsholm Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Rudersdal og Hørsholm Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Rudersdal og Hørsholm Kommune Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND... 3 1.1 OPBYGNING AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. RISIKOPROFIL AF RUDERSDAL

Læs mere

Åbent ODIN-brugergruppemøde

Åbent ODIN-brugergruppemøde Åbent ODIN-brugergruppemøde Medlemmer af brugergruppen + ODIN-kontaktpersoner i beredskabsenhederne Dagsorden Indledning Siden sidst, herunder status på sager I rejste på sidste møde Statistikbanken,

Læs mere

Delrapport 2 Risikoanalyse

Delrapport 2 Risikoanalyse Vestsjællands Brandvæsen Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 2 Risikoanalyse Plan for risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø december 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune August 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND... 3 1.1 OPBYGNING AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. RISIKOPROFIL AF FAXE KOMMUNE... 4 2.1

Læs mere

Vestsjællands Brandvæsen Plan for Risikobaseret dimensionering. Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø

Vestsjællands Brandvæsen Plan for Risikobaseret dimensionering. Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Vestsjællands Brandvæsen Plan for Risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø 14. december 2015 Indholdsfortegnelse Formål og baggrund 4 1.1 Formål 4 1.2 Udarbejdelsen

Læs mere

Delrapport 1: Risikoidentifikation

Delrapport 1: Risikoidentifikation Delrapport 1: Risikoidentifikation Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 3. STRUKTURERING OG IDENTIFIKATION AF RISICI... 2 3.1

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Næstved Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Næstved Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Næstved Kommune December 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND... 3 1.1 OPBYGNING AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. RISIKOPROFIL AF NÆSTVED KOMMUNE...

Læs mere

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen.

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen. Greve Kommune Solrød Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Greve og Solrød Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 21. august 2012 Greve

Læs mere

Delrapport 5 Forslag

Delrapport 5 Forslag Delrapport 5 Forslag Plan for risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø december 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Beskrivelse 4 1 Ændrede slukningsområder

Læs mere

REDNINGSBEREDSKABETS STATISTISKE BERETNING

REDNINGSBEREDSKABETS STATISTISKE BERETNING REDNINGSBEREDSKABETS STATISTISKE BERETNING 2003 Foto i kapitler: Beredskabsstyrelsen og Dennis Jensen, www.denernem.dk (billede i kap. 3) Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Data og Statistik Datavej 16 DK-3460

Læs mere

Vestsjællands Brandvæsen Plan for Risikobaseret dimensionering. Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, og Sorø

Vestsjællands Brandvæsen Plan for Risikobaseret dimensionering. Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, og Sorø Vestsjællands Brandvæsen Plan for Risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, og Sorø januar 2016 Indholdsfortegnelse Formål og baggrund 4 1.1 Formål 4 1.2 Udarbejdelsen af planen

Læs mere

Notat. Der bliver ikke kapacitet til personredning inden for den i RBD

Notat. Der bliver ikke kapacitet til personredning inden for den i RBD Notat Notat vedr. ændringer i plan for risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Egedal Kommune Nærværende notat redegør for de fremsatte ændringer til den gældende plan for risikobaseret dimensionering

Læs mere

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009 Referat fra møde i mandag den 27. april 2009 Mødet startede kl. 08:00 på Beredskabsstationen, Vintapperbuen 2, 4070 Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Orientering...

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ODIN

KOM GODT I GANG MED ODIN KOM GODT I GANG MED ODIN Anvend denne folder hvis du skal i gang med at bruge ODIN, eller hvis du ønsker vejledning i indberetning af oplysninger om redningsberedskabets udrykningsaktivitet i ODIN. INDHOLD

Læs mere

PLAN FOR DIMENSIONERING. af redningsberedskabet. Beredskab Øst. Beredskab Øst

PLAN FOR DIMENSIONERING. af redningsberedskabet. Beredskab Øst. Beredskab Øst PLAN FOR DIMENSIONERING af redningsberedskabet Beredskab Øst 2015 Beredskab Øst SIDE 2 Rapport Plan for dimensionering af redningsberedskabet, Beredskab Øst. Fælles plan for Ballerup, Gentofte, Gladsaxe,

Læs mere

Bilag 2.4: Oplæg til kapacitetsniveauer. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning. Risikobaseret dimensionering 2016

Bilag 2.4: Oplæg til kapacitetsniveauer. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning. Risikobaseret dimensionering 2016 Bilag 2.4: Oplæg til kapacitetsniveauer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2016 1 Indledning Oplæg til udrykningssammensætninger (bilag 3.1) er en sammenstykning af de kapacitetsanalyser,

Læs mere

REDNINGSBEREDSKABETS STATISTISKE BERETNING 2002

REDNINGSBEREDSKABETS STATISTISKE BERETNING 2002 2002 REDNINGSBEREDSKABETS STATISTISKE BERETNING 2002 Foto i kapitler: Michael Wincentz, Ronni Petersen Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Data- og statistikenheden Datavej 16 DK-3460 Birkerød Telefon: 45

Læs mere

DRIFTSRAPPORT 1. Kvartal 2014

DRIFTSRAPPORT 1. Kvartal 2014 Kilde: ODIN, GIS kort, Beredskabsstyrelsen Januar-Marts 70 opgaver kørt af Falck. 8 indsatsledereftersyn og udkald af det frivillige beredskab 1/7 Varde Kommune 1. kvartal. 2014 Opgave- og stationsfordeling:

Læs mere

Risikobaseret dimensionering Sydvestjysk Brandvæsen 2016

Risikobaseret dimensionering Sydvestjysk Brandvæsen 2016 Risikobaseret dimensionering Sydvestjysk Brandvæsen 2016 Fast Susanne. SUFA Sydvestjysk Brandvæsen 15.11.2015/ rev. 20.12.2015 Dok. nr. 318377-15 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Lovgivning...

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Oplæg til Serviceniveau

Oplæg til Serviceniveau Vestsjællands Brandvæsen Vestsjællands Brandvæsen Oplæg til Serviceniveau Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø december 2015 Indholdsfortegnelse: Resume 3 1 Formål og baggrund for udarbejdelse

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Referat tirsdag den 2. september 2014 Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - 2. september 2014... 2 3. ODIN rapporter 2. kvartal

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune september 2011 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND...3 2. RISIKOPROFIL AF RINGSTED KOMMUNE...4 3. FREMTIDIGT SERVICENIVEAU FOR RINGSTED

Læs mere

ODIN brugergruppe. Møde januar 2016

ODIN brugergruppe. Møde januar 2016 ODIN brugergruppe Møde 1 19. januar 2016 16. april 2013 DAGSORDEN 1. Indledning 2. Sammenlægning af beredskaber 3. Konvertering af rapporter fra gamle ODIN 4. ODIN udvikling i 2016 5. Statistikbank mv.

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen Trekantområdets Brandvæsen Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen 28. september 2016 Beredskabsstyrelsen har modtaget forslag

Læs mere

Nordsjællands Brandvæsen

Nordsjællands Brandvæsen Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen 14. oktober 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND... 3 1.1 OPBYGNING AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. RISIKOPROFIL AF NORDSJÆLLANDS

Læs mere

Redningsberedskabets Statistik 2013

Redningsberedskabets Statistik 2013 Redningsberedskabets Statistik 2013 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2013/029057 Udgivet: Juni 2013

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

REDNINGSBEREDSKABETS STATISTISKE BERETNING 2007

REDNINGSBEREDSKABETS STATISTISKE BERETNING 2007 REDNINGSBEREDSKABETS STATISTISKE BERETNING 2007 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Telefax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Redaktion: Berit Lumbye

Læs mere

REDNINGSBEREDSKABETS STATISTISKE BERETNING 2005

REDNINGSBEREDSKABETS STATISTISKE BERETNING 2005 REDNINGSBEREDSKABETS STATISTISKE BERETNING 2005 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Statistik og Analyse Datavej 16 DK-3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Telefax: 45 90 60 60 Redaktion: Steen H. Nonnemann,

Læs mere

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet.

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Notat Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Lovgivningen. Lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004 (beredskabsloven) 1. Redningsberedskabets opgave

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen Endelig udgave 12. september 2012 Revideret udgave af 12. marts 2013 NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN 1 1. FORMÅL OG BAGGRUND... 3 1.1 OPBYGNING

Læs mere

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen Kommentarer til udtalelse Generel indledning

Læs mere

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i. Nordsjællands Brandvæsen. 13. august 2015

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i. Nordsjællands Brandvæsen. 13. august 2015 Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen 13. august 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND FOR UDARBEJDELSE AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2 FORLØB FOR ARBEJDET...

Læs mere

STRUER BEREDSKAB. Risikobaseret dimensionering af beredskabet

STRUER BEREDSKAB. Risikobaseret dimensionering af beredskabet STRUER BEREDSKAB Risikobaseret dimensionering af beredskabet 2013 2 Risikobaseret dimensionering af beredskabet Indledning Denne plan indeholder det beredskabsfaglige grundlag for en indstilling til byrådet

Læs mere

Et tilrettet udkast til plan blev fremsendt til Beredskabsstyrelsen med mail af 5. april 2011.

Et tilrettet udkast til plan blev fremsendt til Beredskabsstyrelsen med mail af 5. april 2011. Frederikssund Kommune Halsnæs Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Frederikssund og Halsnæs Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Læs mere

Nomenklatur og klassifikation i ODIN

Nomenklatur og klassifikation i ODIN Nomenklatur og klassifikation i ODIN (Picklister) Udarbejdet den 29. november 2011 Indhold Første meldings ordlyd 2 29. november 2011 Side 1 af 5 Beskrivelse Vagtcentralens første melding til redningsberedskabet

Læs mere

Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune 2014-2017

Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune 2014-2017 Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune 2014-2017 Indhold Side 1.Indledning... 2 2.Beskrivelse at eksisterende udrykningsberedskab.... 5 3.Silkeborg Kommune beskrivelse.... 13 4.Risikoidentifikation...

Læs mere

Scenarier for effektivisering. katalog

Scenarier for effektivisering. katalog Fremtidens Beredskab katalog Dette katalog er udarbejdet af den administrative styregruppe på baggrund af de i projektgruppen og tilhørende arbejdsgrupper fremstillede sagsforberedende dokumenter. Katalogetkataloget

Læs mere

Risikobaseret dimensionering for. Helsingør Kommunes Beredskab Udkast

Risikobaseret dimensionering for. Helsingør Kommunes Beredskab Udkast Risikobaseret dimensionering for Helsingør Kommunes Beredskab Udkast 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND...3 1.1 OPBYGNING AF RISIKOBASERET DIMENSIONERING...3 2. RISIKOPROFIL AF HELSINGØR

Læs mere

Drifts- og økonomirapport. Aabenraa Brand & Redning

Drifts- og økonomirapport. Aabenraa Brand & Redning Drifts- og økonomirapport Aabenraa Brand & Redning 01.01.2013-30.09.2013 Operativ afdeling Månedsberetning fordelt på alarmtyper. Alarmtype Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec I alt Blind

Læs mere

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Fordeles til: Ad: Sagsnr.: 2009/ CFO 2.1 Dato: 23. marts 2009 CUH 2.1 DIS NBR CSB (HOB) CSB (ODIN)

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Fordeles til: Ad: Sagsnr.: 2009/ CFO 2.1 Dato: 23. marts 2009 CUH 2.1 DIS NBR CSB (HOB) CSB (ODIN) Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Fordeles til: Ad: Sagsnr.: 2009/010059 CFO 2.1 Dato: 23. marts 2009 CUH 2.1 DIS NBR CSB (HOB) CSB (ODIN) Rapport om Beredskabsstyrelsens tilsyns- og rådgivningsbesøg

Læs mere

Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen

Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen Om Beredskabsstyrelsens vurdering af konsekvenser ved et samarbejde mellem Greve og Solrød kommuner om det afhjælpende

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Bilag 1 Plan for risikobaseret redningsberedskab i Horsens Kommune

Bilag 1 Plan for risikobaseret redningsberedskab i Horsens Kommune Bilag 1 Plan for risikobaseret redningsberedskab i Horsens Kommune Oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND... 3 1.1 OPBYGNING AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. RISIKOPROFIL AF HORSENS

Læs mere

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Juni 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND FOR UDARBEJDELSE AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET... 3 3. OPBYGNING

Læs mere

STRUER BEREDSKAB Risikobaseret dimensionering af beredskabet Oplæg til Serviceniveau 2013

STRUER BEREDSKAB Risikobaseret dimensionering af beredskabet Oplæg til Serviceniveau 2013 STRUER BEREDSKAB Risikobaseret dimensionering af beredskabet Oplæg til Serviceniveau 2013 Risikobaseret dimensionering af beredskabet Serviceniveau Mål Struer Kommunes borgere, institutioner og virksomheder

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 23. september 2015. Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 23. september 2015. Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Referat Beredskabskommissionen onsdag den 23. september 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Indholdsfortegnelse 1.! Godkendelse af dagsordenen... 1! 2.! Til orientering september

Læs mere

REDNINGSBEREDSKABETS STATISTISKE BERETNING

REDNINGSBEREDSKABETS STATISTISKE BERETNING REDNINGSBEREDSKABETS STATISTISKE BERETNING 2004 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Statistik og Analyse Datavej 16 DK-3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Telefax: 45 90 60 60 Redaktion: Steen H. Nonnemann

Læs mere

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse I Retningslinjer for indsatsledelse fra januar 2009 er foretaget en række ændringer. De indførte ændringer er oplistet nedenfor og udformet i et format,

Læs mere

OPLÆG TIL SERVICENIVEAU SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN AUGUST 2016

OPLÆG TIL SERVICENIVEAU SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN AUGUST 2016 OPLÆG TIL SERVICENIVEAU SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN AUGUST 2016 Indholdsfortegnelse 3.1 OPBYGNING AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 3.1.1 OPBYGNING... 3 3.1.2 ANVENDELSE... 3 3.2 BEREDSKABET... 4 3.2.1 KONKRETE

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune Version 4, marts 2015 1. Formål og baggrund 1. september 2005 trådte bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab

Læs mere

Referat af åbent møde for Beredskabskommissions møde den 08. juni 2009 kl. 17:00 i Torvehallerne i Vejle

Referat af åbent møde for Beredskabskommissions møde den 08. juni 2009 kl. 17:00 i Torvehallerne i Vejle Referat af åbent møde for Beredskabskommissions møde den 08. juni 2009 kl. 17:00 i Torvehallerne i Vejle Indholdsfortegnelse 009. Revidering af den risikobaserede dimensionering og redningsberedskabets

Læs mere

Bilag 1 Obligatorisk indberetning ved anvendelse af ODIN. Ver

Bilag 1 Obligatorisk indberetning ved anvendelse af ODIN. Ver Bilag 1 Obligatorisk indberetning ved anvendelse af ODIN. Ver 1.0.01.2005 Ved at anvende denne vejledning tilses det, at de områder, der er omfattet af pligten til at indberette bestemte oplysninger om

Læs mere

Picklister. Operationelt beredskab. Udarbejdet af:

Picklister. Operationelt beredskab. Udarbejdet af: Bilag 9 Picklister Operationelt beredskab Udarbejdet af: Tovholder: Jan Bruun Holbæk (JB) Jesper Christensen Kalundborg (JC) Søren Lundhild Lejre (SL) Lars Karlsen Odsherred (LK) Per S. Eilertsen Slagelse

Læs mere

Serviceniveau for det fælleskommunale redningsberedskab i Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner

Serviceniveau for det fælleskommunale redningsberedskab i Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner Serviceniveau for det fælleskommunale redningsberedskab i Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner Risikobaseret dimensionering, 19. oktober 2015 Opdateret med redaktionelle rettelser på baggrund

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 9:30 i Mødelokale 4, Allerslev

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 9:30 i Mødelokale 4, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 9:30 i Mødelokale 4, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Orientering oktober 2013... 2 3. Kommunens generelle beredskabsplan 2013...

Læs mere

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning:

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning: NOTAT April 2011 Sagsnr.: Sagsbehandler: JP Baggrund Der har gennem årene været anvendt forskellige definitioner af begreberne blinde og falske alarmer, og der har været en række forespørgsler

Læs mere

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Ingen. Indholdsfortegnelse: 48. Orientering om udrykning med redningsberedskabet... 3 49.

Læs mere

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSREFERAT. Fraværende: Torben Jensen, Norddjurs (L) Tom Bytoft, Norddjurs (A)

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSREFERAT. Fraværende: Torben Jensen, Norddjurs (L) Tom Bytoft, Norddjurs (A) Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSREFERAT Sted: Station Ebeltoft Kirkegade 30, 8400 Ebeltoft Dato: Onsdag den 6. februar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:00 Medlemmer:

Læs mere

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder Overordnede mål Aktivitetsområdet Beredskab er en del af Fredericia Kommunes By- og Landsbypolitik. By- og Landsbypolitikken er en sektorpolitik, og angiver kommunalbestyrelsens holdning og retning for

Læs mere

Frederikssund og Halsnæs kommuners risikoprofil samt oplæg til serviceniveau 2010/11

Frederikssund og Halsnæs kommuners risikoprofil samt oplæg til serviceniveau 2010/11 Frederikssund og Halsnæs kommuners risikoprofil samt oplæg til serviceniveau 2010/11 Indholdsfortegnelse: Indledning 4 Nuværende beredskab og serviceniveau 4 Redningsberedskabets opgaver 7 Frederikssund

Læs mere

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune september 2011 1 /var/www/ringsted/ringsted/sites/default/files/acadre/mm/files_1634_1462840/bilag_2_-_oplaeg_til_serviceniveau_2011.docindholdsforteg

Læs mere

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Beredskabskommissionen, 21-01-2015 Referat fra mødet i Beredskabskommissionen (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 21. januar 2015 Mødested: Brandstationen - L1 Mødetidspunkt: Kl. 14:00-15:00

Læs mere

Indhold. Risikobaseret dimensionering

Indhold. Risikobaseret dimensionering Indhold Indledning... 2 1. Kommunens risikoprofil... 3 1.1 Beskrivelse af Furesø Kommune... 3 1.2 Udrykningsstatistikker... 7 1.3 Risikoidentifikation... 12 1.4 Risikoanalyse... 15 1.5 Vandforsyning...

Læs mere

NOTAT. 4. februar 2013 STAB OG SEKRETARIAT. Udviklingsteam & Operativ Ledelse Bag Rådhuset København V.

NOTAT. 4. februar 2013 STAB OG SEKRETARIAT. Udviklingsteam & Operativ Ledelse Bag Rådhuset København V. NOTAT Vedr. spørgsmål fra Socialborgmester Mikkel Warming om de beredskabsmæssige konsekvenser er afdækkede i forbindelse med godkendelse af indstilling vedr. Tilpasningsplan Københavns Brandvæsen (Dok.

Læs mere

Statistisk Nyhedsbrev 5/2011 24. NOVEMBER 2011

Statistisk Nyhedsbrev 5/2011 24. NOVEMBER 2011 Statistisk Nyhedsbrev 5/2011 24. NOVEMBER 2011 Skolebrande I de seneste fire år er det kommunale redningsberedskab (brandvæsenet) rykket ud til ca. 18.700 brande om året. Omkring 240 af brandudrykningerne,

Læs mere

Redningsberedskabets statistiske beretning 1998: Brand - Redning - Miljø

Redningsberedskabets statistiske beretning 1998: Brand - Redning - Miljø Redningsberedskabets statistiske beretning 1998: Brand - Redning - Miljø Forsidefoto: Udgivet af: Redaktion: Gert Jensen, EKTA-foto. Udlånt af Falck Videogruppen ved Redningsskolen. Københavns Brandvæsen

Læs mere

Analyse: Automatiske brandalarmanlæg JULI 2017

Analyse: Automatiske brandalarmanlæg JULI 2017 Analyse: Automatiske brandalarmanlæg JULI 2017 Fortsat mange udrykninger til blinde alarmer De kommunale redningsberedskaber (brandvæsener) havde 41.251 udrykninger i 2016. Mere end 40 % af udrykningerne

Læs mere