Vejledning til de 28 fejltyper ifm. kvalitetssikring af tilbud til personer med erhvervet hjerneskade oktober 2011 februar 2012.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til de 28 fejltyper ifm. kvalitetssikring af tilbud til personer med erhvervet hjerneskade oktober 2011 februar 2012."

Transkript

1 Vejledning til de 28 fejltyper ifm. kvalitetssikring af tilbud til persner med erhvervet hjerneskade ktber 2011 februar Tilbuddet har færre end 4 pladser (mulig fejl) På stamplysningsblankettens anden side skal du indberette Antal pladser. Tilbuddet har færre pladser end gennemsnitlige antal pladser på sammenlignelige tilbud. Hvis der er tale m en fejl, skal du på stamplysningsblankettens anden side rette Antal pladser. Husk at du gså skal specificere, hvilke af nedenstående pladstyper, der er tale m. Det er ikke nk kun at angive antal pladser i alt. Døgntilbudspladser Døgntilbudspladser-aflastningspladser/akutpladser Antallet af aflastningspladser på døgninstitutiner skal angives, så det svarer til årsnrmering. Dagtilbudspladser Pladser fr ambulant behandling er dagpladser. Fr ambulant behandling på alkhl- g stfmisbrugsmrådet pgøres antallet af persner, der gennem året benytter tilbuddet, da det ikke vil være muligt at pgøre nrmerede pladser. Dagtilbudspladser aflastningspladser/akutpladser Antallet af aflastningspladser på dagtilbud skal angives, så det svarer til årsnrmering. Sikrede pladser Skærmede pladser Hvis antallet af pladser er krrekte, skal du skrive til g bekræfte dette. Du kan læse nærmere m indberetningen af antal pladser, i vres Vejledning til blanketter (link til pdf-fil) på side 14.

2 2. Antal pladser i alt er frskellig fra summen af udspecificerede antal pladser (fejl) På stamplysningsblankettens anden side skal du indberette Antal pladser. Summen af udspecificerede antal pladser skal stemme verens med antal pladser i alt. Husk at du gså skal specificere, hvilke af nedenstående pladstyper, der er tale m. Det er ikke nk kun at angive antal pladser i alt. Døgntilbudspladser Døgntilbudspladser-aflastningspladser/akutpladser Antallet af aflastningspladser på døgninstitutiner skal angives, så det svarer til årsnrmering. Dagtilbudspladser Pladser fr ambulant behandling er dagpladser. Fr ambulant behandling på alkhl- g stfmisbrugsmrådet pgøres antallet af persner, der gennem året benytter tilbuddet, da det ikke vil være muligt at pgøre nrmerede pladser. Dagtilbudspladser aflastningspladser/akutpladser Antallet af aflastningspladser på dagtilbud skal angives, så det svarer til årsnrmering. Sikrede pladser Skærmede pladser Du kan læse nærmere m indberetningen af antal pladser, i vres Vejledning til blanketter (link til pdf-fil) på side Oplysningerne m tilbuddet er ikke pdateret siden 10. ktber 2010 (fejl) Oplysningerne på Tilbudsprtalen skal pdateres løbende. Du skal redigere relevante plysninger g indsende ændringerne til din ansvarlige myndighed. 4. Der er ikke angivet en takst fr en ydelse (fejl) På ydelsesblankettens sidste side skal du indberette Takst pr. døgn i kr. (1/365). Du kan kun bruge hele tal, idet et kmma i døgntakst bliver betragtet sm tusindtalsseparatr. Du kan læse nærmere m indberetningen af takst i vres Vejledning til blanketter (link til pdf-fil) på side Taksten er 1 kr. eller mindre end 1 kr. (fejl) På ydelsesblankettens sidste side kan du indberette Takst pr. døgn i kr. (1/365). Dertil skal du kun bruge et helt tal. Taksten skal være pdateret g retvisende. Du kan læse nærmere m indberetningen af takst i vres Vejledning til blanketter (link til pdf-fil) på side 39. 2/9

3 6. Du har brugt et decimaltal til at angive døgntakst (fejl) På ydelsesblankettens sidste side skal du indberette Takst pr. døgn i kr. (1/365). Du kan kun bruge hele tal, idet en kmma i døgntakst bliver betragtet sm tusindtalsseparatr. Du kan læse nærmere m indberetningen af takst i vres Vejledning til blanketter (link til pdf-fil) på side Tilbuddet har flere 5 målgrupper (mulig fejl) Målgruppen skal være udtryk fr de målgrupper, sm står i gdkendelsen fra jeres tilsynsførende myndighed. Hvis der er alt fr mange typer klienter, der er markeret i jeres tilbud, kan pårørende eller sagsbehandlere være i tvivl m, hvrvidt de har fundet det rette tilbud. Derfr bedes du rette målgrupperne, hvis I har sat fr mange målgrupper på. Er målgrupperne krrekte, skal du skrive tilbage til g frtælle, hvrfr dine målgrupper er rigtige. Du kan læse nærmere m indberetningen af målgruppe, i vres Vejledning til blanketter (link til pdf-fil) på side Hjerneskade kmbineret med sindslidelse, autismespektrum g/eller demens (mulig fejl) Målgruppen skal være udtryk fr de målgrupper, sm står i gdkendelsen fra jeres tilsynsførende myndighed. Kmbinatinen af målgruppen Hjerneskade kmbineret med sindslidelse, autismespektrum g/eller demens er sjælden. Hvis der er alt fr mange typer klienter, der er markeret i jeres tilbud, kan pårørende eller sagsbehandlere være i tvivl m, hvrvidt de har fundet det rette tilbud. Derfr bedes du rette målgrupperne, hvis I har sat fr mange eller frkerte målgrupper på. Er målgrupperne krrekte, skal du skrive tilbage til g frtælle, hvrfr dine målgrupper er rigtige. Du kan læse nærmere m indberetningen af målgruppe, i vres Vejledning til blanketter (link til pdf-fil) på side Hjerneskade kmbineret med kriminalitet, msrgssvigt/ tilknytningsfrstyrrelse g/eller misbrug (mulig fejl) Målgruppen skal være udtryk fr de målgrupper, sm står i gdkendelsen fra jeres tilsynsførende myndighed. Kmbinatinen af målgruppen Hjerneskade kmbineret med kriminalitet, msrgssvigt/tilknytningsfrstyrrelse g/eller misbrug er sjælden. Hvis der er alt fr mange typer klienter, der er markeret i jeres tilbud, kan pårørende eller sagsbehandlere være i tvivl m, hvrvidt de har fundet det rette tilbud. Derfr bedes du rette målgrupperne, hvis I har sat fr mange eller frkerte målgrupper på. Er målgrupperne krrekte, skal du skrive tilbage til g frtælle, hvrfr dine målgrupper er rigtige. Du kan læse nærmere m indberetningen af målgruppe, i vres Vejledning til blanketter (link til pdf-fil) på side 37. 3/9

4 10. Ydelsens juridiske grundlag er frskellig fra tilbuddets juridiske grundlag (fejl) Ydelsens juridiske grundlag, skal stemme verens med tilbuddets juridiske grundlag. I ydelsesblanketten skal der vælges det juridiske grundlag, sm ydelsen er gdkendt efter, mens der i stamplysningsblanketten skal vælges samtlige paragraffer tilbuddet er prettet efter. Du kan læse nærmere m indberetningen af tilbuddets juridiske grundlag g ydelsens juridiske grundlag i vres 11. Ydelse er hjemlet i anden lv, men er ikke undervisning (fejl) På ydelsesblanketten første side skal du vælge ydelsens juridiske grundlag. På ydelsesblankettens anden side skal du vælge en ydelse. Ydelsen skal stemme verens Det juridiske grundlag Anden lv kan alene anvendes til at angive undervisningsydelser. Du kan læse nærmere m indberetningen af ydelsens juridiske grundlag g ydelser, i vres Vejledning til blanketter (link til pdf-fil) på side 30 g Tilbudstypen svarer ikke til ydelsens juridiske grundlag 32 (fejl) SEL 32 (Særlige dagtilbud) mfatter dagtilbud til børn g unge, der leverer pasning til mindre børn med særlige behv, der ikke kan dækkes af de almindelige dagtilbud. Derfr skal du gså vælge særligt dagtilbud i tilbudstypen. 13. Tilbudstypen svarer ikke til ydelsens juridiske grundlag 36 (fejl) SEL 36 (Særlige klubtilbud) mfatter dagtilbud til børn g unge, der leverer fritidsmæssige aktivitets- g samværsydelser til større børn g unge med særlige behv, der ikke kan dækkes gennem de almindelige klubtilbud. Derfr skal du gså vælge særligt klubtilbud i tilbudstypen. 4/9

5 14. Tilbudstypen svarer ikke til ydelsens juridiske grundlag 66, nr. 6 (fejl) 66, nr. 6 (Døgninstitutiner) mfatter btilbud til børn g unge, der er ffentligt drevet, herunder døgninstitutiner med mulighed fr ambulant behandling g sikrede døgninstitutiner. Derfr skal du gså vælge en af følgende tilbudstyper: Døgninstitutin Sikret døgninstitutin Ambulant tilbud til børn g unge 15. Tilbudstypen svarer ikke til ydelsens juridiske grundlag 66, nr. 1 & 2 (fejl) SEL 66, nr. 1 & 2 (Plejefamilier) mfatter familiepleje, hvr der ikke er en familierelatin eller netværksrelatin til et barn eller en ung. Derfr skal du gså vælge Plejefamilie i tilbudstypen. 16. Tilbudstypen svarer ikke til ydelsens juridiske grundlag 66, nr. 5 (fejl) SEL 66, nr. 5 (Scialpædaggiske phldssteder)) mfatter btilbud til børn g unge, der er privat drevet. Derfr skal du gså vælge en af følgende tilbudstyper: Scialpædaggisk phldssted Skibsprjekt Scialpædaggisk efterskletilbud Scialpædaggisk kstskletilbud 5/9

6 17. Tilbudstypen svarer ikke til ydelsens juridiske grundlag 101 (fejl) SEL 101 mfatter Tilbud m behandling af stfmisbrugere. Derfr skal du gså vælge en af følgende tilbudstyper: Ambulant tilbud til børn g unge Døgninstitutin Sikret Døgninstitutin Scialpædaggisk phldssted Skibsprjekt Ambulant tilbud til vksne Behandlingstilbud Midlertidige btilbud Længerevarende btilbud Sikret btilbud Rehabiliteringstilbud Bfællesskab 18. Tilbudstypen svarer ikke til ydelsens juridiske grundlag 103 (fejl) SEL 103 mfatter beskyttet beskæftigelse. Derfr skal du gså vælge beskyttet beskæftigelsestilbud i tilbudstypen. 19. Tilbudstypen svarer ikke til ydelsens juridiske grundlag 104 (fejl) SEL 104 mfatter aktivitets- g samværstilbud. Derfr skal du gså vælge aktivitets- g samværstilbud i tilbudstypen. 6/9

7 20. Tilbudstypen svarer ikke til ydelsens juridiske grundlag 107 (fejl) SEL 107 mfatter midlertidigt btilbud fr vksne. Derfr skal du gså vælge en af følgende tilbudstyper: Behandlingstilbud Midlertidige btilbud til vksne Rehabiliteringstilbud Bfællesskab 21. Tilbudstypen svarer ikke til ydelsens juridiske grundlag 108 (fejl) SEL 108 mfatter permanent btilbud til vksne (egnet til længerevarende phld). Derfr skal du gså vælge en af følgende tilbudstyper: Længerevarende btilbud til vksne Sikret btilbud Bfællesskab 22. Tilbudstypen svarer ikke til ydelsens juridiske grundlag 109 (fejl) SEL 109 mfatter Krisecentre. Derfr skal du gså vælge Krisecenter i tilbudstypen. 23. Tilbudstypen svarer ikke til ydelsens juridiske grundlag 110 (fejl) SEL 110 mfatter Frsrgshjem g herberg. Derfr skal du gså vælge Frsrgshjem/herberg i tilbudstypen. 7/9

8 24. Tilbudstypen svarer ikke til ydelsens juridiske grundlag 192 (fejl) SEL 192 mfatter Plejehjem. Derfr skal du gså vælge Plejehjem i tilbudstypen. 25. Tilbudstypen svarer ikke til ydelsens juridiske grundlag SUL 141 (fejl) SUL 141 mfatter Behandlingstilbud til alkhlmisbrugere efter sundhedslven. Derfr skal du gså vælge en af følgende tilbudstyper: Ambulant tilbud til børn g unge Døgninstitutin Sikret Døgninstitutin Scialpædaggisk phldssted Skibsprjekt Ambulant tilbud til vksne Behandlingstilbud Midlertidige btilbud Længerevarende btilbud Sikret btilbud Rehabiliteringstilbud Bfællesskab 26. Tilbudstypen svarer ikke til ydelsens juridiske grundlag ABL (fejl) ABL 5, stk. 2 g 105, stk. 2 mfatter btilbud til vksne, der består af almindelige bliger, sm retter sig imd persner med plejebehv. Derfr skal du gså vælge almenblig eller plejeblig i tilbudstypen. 8/9

9 27. Tilbudstypen svarer ikke til ydelsens juridiske grundlag FPL (fejl) FPL 1 (lv m friplejebliger) mfatter friplejebliger. Derfr skal du gså vælge plejeblig i tilbudstypen. 28. Juridisk grundlag g målgruppe indikerer I måske er et rehabiliteringstilbud (rientering) Tilbudsprtalen har fået en speciel tilbudstype: Rehabiliteringstilbud. Rehabiliteringstilbud er et btilbud til vksne, der retter sig md persner med erhvervet hjerneskade, g sm leverer krdinerede, tværfaglige ydelser til denne målgruppe. Hvis I er et rehabiliteringstilbud, skal du på ydelsesblankettens side 4, vælge tilbudstypen rehabiliteringstilbud. Herved bliver det lettere fr brugerne af Tilbudsprtalen at finde jer sm rehabiliteringstilbud. Du kan læse nærmere m indberetningen af tilbudstype, i vres 9/9

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2014 Side 1 af 69 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 69 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 69 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kmmune Budget 2015 Side 69 Detaljerede budgetfrudsætninger - Scial- g Sundhedsudvalget B60.10 Bevillingsmråde Det specialiserede scialmråde:... 103.393 B.60.10.05 Frebyggende indsats fr ældre g handicappede...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2014 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Indhentning af børne- og straffeattester

Indhentning af børne- og straffeattester Kncern HR Juni 2014 Anne-Marie Pulsen g Nina Skarum Indhentning af børne- g straffeattester Ansættelse ved Regin Midtjylland kræver på ngle mråder, at der frligger en tilfredsstillende straffeattest g

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Vesthimmerlands Kmmune Psykiatri g handicapafdelingen Revideret April 2013 1. 2. INDLEDNING... 4 DET SIGER LOVEN... 5 2.1 2.2 Frmål med

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

& $ & ' $ ( ( 6 +!! $! +! &..5$!

& $ & ' $ ( ( 6 +!! $! +! &..5$! !""#$ %"" !"#!!$ % $$! & & $ & ' $ ( )!$*$+!$$$,)-.+!+$+/#+!$ & &.+!+$+ +0! 1 ' +!$+!$+2! 3 3 4+25++$2 ( ( 6 +!! $! +! & 7++$ # $$ % 7++$ +#$ & 7++$ #+!# $$ + &# 8$)..5$! 7 2+8 2 ' &()$* $ $ 1&"0$$$ $

Læs mere

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave.

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave. Det lysner - TAK Siden efteråret har vi mdtaget vervældende mange psitive tilbagemeldinger m virkningen af phldet hs s. Ngle gæster har været hs s fr nylig, mens andre har været på phld tidligere i vres

Læs mere

Flere registreres i RKI

Flere registreres i RKI 20. ktber 2009 Antallet af dårlige betalere stiger: Flere registreres i RKI Det højeste antal danskere i tre år er registreret i Experians RKI register, g mere end 202.000 står nu pført sm dårlig betalere.

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

Akkreditering Danmark

Akkreditering Danmark ANSØGNING OM AKKREDITERING DØGNTILBUD Dkument nr. Dat: Oplysninger m ansøgersted Ansøgerstedets navn: Ophldsstedet Rønnebæk Pstadresse: Kirkevej 9, Rønnebæk, 4700 Næstved Evt. hjemmesideadresse: Ingen

Læs mere

Familierådgivningen. Godkendt serviceniveau for foranstaltninger på området for udsatte børn og unge. Serviceloven

Familierådgivningen. Godkendt serviceniveau for foranstaltninger på området for udsatte børn og unge. Serviceloven Familierådgivningen Gdkendt serviceniveau fr franstaltninger på mrådet fr udsatte børn g unge Servicelven vedr. Merudgifter jfr. 41 Tabt arbejdsfrtjeneste, jf. 42 g Særligt supplerende tabt arbejdsfrtjeneste,

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10 Generelt m KlubOffice...3 Frsiden...3 Generelt fr vinduerne...4 Hjælp...4 Start...5 Jeg er ny bruger af KlubOffice....5 Standardplysninger...5 Oprettelse af øvrige brugere g grupper...5 Klub Admin...6

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og tinglysningsmåden

Høring over udkast til bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og tinglysningsmåden Justitsministeriet Sltshlmsgade 10 1216 København K Att. Lennart Humann Høring ver udkast til bekendtgørelse m adgang til tinglysningssystemet g tinglysningsmåden Den finansielle sektr (sektren) mdtg den

Læs mere

Akkreditering Danmark

Akkreditering Danmark ANSØGNING OM AKKREDITERING DØGNTILBUD Oplysninger m ansøgersted Ansøgerstedets navn: Langemettegaard Pstadresse: Langemettevej 8, 7500 Hlstebr Evt. hjemmesideadresse: www.langemettegaard.dk Navn på leder

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG

FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG Servicedirektivet giver frbrugerne større valgmuligheder, mere valuta fr pengene g lettere adgang til serviceydelser i hele EU HVORFOR

Læs mere

Regnskabskonferencen 2015

Regnskabskonferencen 2015 www.pwc.dk Velkmmen til Revisin. Skat. Rådgivning. Præsentatin af regnskabshåndbgen Henrik Steffensen partner Kim Tang Lassen directr Regnskabshåndbgen gennem 20 år Premiere på Regnskabshåndbgen. Første

Læs mere

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger Center fr HR g Udvikling 2014 Håndbg m specielle jbtyper Det sciale kapitel g integratins- g plæringsstillinger Indhld Frrd 3 Regler g rdninger 4 Persner med nedsat arbejdsevne 5 Aftalebaserede jb 6 Løntilskudsjb

Læs mere

Ansøgningsskema: Godkendelse af nye sociale tilbud

Ansøgningsskema: Godkendelse af nye sociale tilbud Ansøgningsskema: Godkendelse af nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Uddrag af 5: Socialtilsynet træffer efter ansøgning afgørelse om godkendelse som generelt egnet af sociale tilbud mv., jf. 4, på

Læs mere

Resultatopgørelse +/- 5 % RAMMEAFTALE 2008

Resultatopgørelse +/- 5 % RAMMEAFTALE 2008 Resultatopgørelse +/- 5 % RAMMEAFTALE 2008 Hvad er meningen? Beregning af over-/underskud på taksten Eventuelle over-/underskud skal indregnes i taksten 2 år efter (dvs. i 2010-taksten) I rammeaftalen

Læs mere