Kickstart din kreativitet!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kickstart din kreativitet!"

Transkript

1 Kickstart din kreativitet! Når du har gennemgået kurset Kreativ Idéudvikling, er du godt klædt på til at arbejde struktureret og metodisk med din kreativitet. Målet med kurset er at give dig nogle simple teknikker og metoder, som kan hjælpe med dels at få struktureret din idéudvikling, dels at træne dine evner til at bryde med vanetænkning og få sjovere, vildere og mere kreative idéer. Disse noter er beregnet til de kursister, som ønsker at gå i dybden med teknikkerne eller få dem grundigt repeteret. Noterne er et sammenkog af de vigtigste tanker, begreber og teknikker fra kurset. Teknikkerne er valgt ud fra de kriterier, at de skal være brugbare og lette at anvende. Teknikkerne bygger på bøger, jeg har læst, og på mine personlige erfaringer fra en mangeårig baggrund inden for reklamebranchen. Men samtidig stammer de lige så meget fra situationer, hvor jeg manglede et kreativt indfald, en anderledes løsning på en problemstilling, skæve vinkler m.v. Kreativitet har intet med høj intelligens at gøre, den er hverken betinget af køn eller alder, og den er kun i nogen grad betinget af viden. Kreativitet kan læres, og jo mere konsekvent du benytter idéudviklingsteknikkerne og følger de få spilleregler, som opstilles, desto hurtigere vil du opnå forbløffende resultater. Held og lykke med udviklingen af din personlige kreativitet! Niels Krøjgaard Kursusleder Copyright IFF

2 Blokeringer for din personlige kreativitet Nedenfor finder du en serie punkter, som omhandler den kreative blokering. Mange menneskers skaberevner og idérigdom blokeres men det kan der gøres noget ved. Lad punkterne inspirere dig til at få fokus på de områder, hvor du er fastlåst. Blind for nye muligheder Mange mennesker er traditionsbundne og autoritetstro vi er vanedyr. Oftest stiller vi os tilfredse med de kendte og traditionelle løsninger. Dem, man kender, og ved fungerer. Med denne indstilling bliver vi blinde for nye muligheder og løsninger. Derfor bør du til tider tvinge dig selv til at søge nye veje selvom de gamle er kendte og trygge. Brug idéudviklingsteknikkerne på dine arbejdsrutiner. Prøv hele tiden at gå nye veje. Få alle muligheder afdækket, inden du beslutter dig for, hvilken retning du vil bevæge dig i. Behov for tryghed mangel på risikovillighed At tro på egne idéer og egen kreativitet kræver risikovillighed. Mennesket har en indbygget evne til at finde en løsning, når det befinder sig i en ekstrem situation. Derfor: placér dig selv helt bevidst i ekstreme situationer, hvor du bliver presset. Så vil du stimulere din kreativitet! Denne stimulering vil snart komme til syne i form af øget kreativitet i dit daglige arbejde. Men husk der er forskel på dristighed og dumdristighed! Mangel på selvtillid Det kræver mod at tro på sine egne idéer. Det kræver mod at prøve noget nyt. Mange giver op af mangel på hurtige resultater. Men ting tager tid, som det siges. Forandring kan ikke forventes fra den ene uge til den næste. Lov dig selv at give dig den tid, det tager, før forandringerne viser sig. Kritik på det forkerte tidspunkt Hvis kritiske og skeptiske holdninger præger din personlighed, er det en kraftig hindring for, at du kan udvikle dig kreativt. Hvis du er leder, hindrer det desuden dine medarbejderes kreativitet. Nogle personer er idédræbere og har som udgangspunkt kritiske/analyserende holdninger over for alt nyt. Vær MEGET bevidst omkring kritik i en kreativ idéudviklingsfase. Det er grunden til, at de fleste idéer aldrig bliver udviklet, udbygget og gjort brugbare. I en idéudviklingsgruppe er det derfor en god idé at udpege en leder eller ordstyrer, som skal sørge for at holde faserne i processen adskilte. Faglig fastlåsthed Tillærte vaner og gamle tankemønstre kan hindre kreativitet. Fagfolk kan i kraft af deres viden og fagkundskab være for fastlåste til at se nye muligheder inden for deres eget fagområde. Friske øjne fra en person med en helt anden baggrund og andre holdninger end dine vil måske netop være det, der skal til for at omforme din ikke brugbare idé til noget brugbart. Opsøg derfor personer med anden faglig baggrund, når du skal sammensætte en idéudviklingsgruppe. Måske en person, som slet ikke arbejder i din virksomhed, og som med garanti ser på dine problemstillinger med helt friske øjne. 2

3 Forhastet vurdering Blokeringen virker på den måde, at straks vi har fået den første idé, begynder vi at vurdere den, i stedet for at lade idéen inspirere os til at få andre idéer. Eller lige så slemt: Vi begynder at vurdere vores kollegers idéer uden at lade os inspirere og uden at videreudvikle. Vær meget opmærksom på, at du skal holde faserne i en idéudvikling adskilte. Nogle gange skal du arbejde kreativt andre gange logisk og analytisk. Blander du de 2 arbejdsformer, er det UMULIGT at idéudvikle. Udvikling af din personlige kreativitet et par fif! Nye vaner/ændret adfærd Gør det til en vane at ændre dine vaner! Begynd i det små køb nogle føde-varer, du aldrig har prøvet før, vælg en anden rute til dit arbejde, ommøblér din stue. Start på en ny hobby, eller gør noget fuldstændig skørt en gang imellem. Hvis du gør det, vil du opleve, at der med de nye vaner og den ændrede adfærd opstår nye tanker, og at du får nye idéer. Brug værktøjskortet Vanebrud her og nu! til at få sat gang i dine vanebrud, og gå videre med bogen Kreativitet (er omtalt i litteraturlisten). Humor En sund latter virker positivt på din kreativitet. Bland dig med sjove personer, se humoristiske film. Søg latteren, og lad humoren blive en del af dig. Glade mennesker er produktive mennesker, og man kan i høj grad selv være med til at kode sin underbevidsthed bl.a. med humor! Selvstudium i kreativitet Hvis du brændende ønsker at udvikle din kreativitet, så læs bogen Kreativitet af Julia Cameron. Det er et 12-ugers kursus, som tvinger dig til at ændre vaner og adfærd og vil udvikle din kreativitet. Hvis du springer ud i det, vil du nok finde bogen lidt langhåret i begyndelsen. Men hold ud! Du kan endvidere lade dig inspirere af de bøger, som er omtalt i litteraturlisten, bagerst i notesamlingen. Meditation Mange kunstnere, forskere og opfindere bruger minutter hver dag på at rense hjernen. Placér dig i et rum, hvor du ikke bliver forstyrret, luk øjnene, og tænk på absolut ingenting i et stykke tid. Det kan være svært i starten, men det vil geare din kreativitet eksplosivt. Tips og gode råd Jeg har prøvet flere meditationsformer nogle med større virkning end andre. I bogen Kreativitet bliver du introduceret til en meditationsform, som er let at gå til, og virkningen er utrolig. Metoden er stærkt anbefalelsesværdig! 3

4 Afsæt tid til idéudvikling Gør idéudvikling til en ny vane. Prøv at se med nye, friske øjne på indarbejdede arbejdsrutiner. Hvad kan gøres bedre? Hvor kan der spares tid? Bliv inspireret af Tidsstudieformularen, som du finder sidst i notesamlingen, til at få ryddet op i tidsrøvere. Prøv ligeledes at betragte nuværende produkter/serviceydelser med nye, friske øjne. Er vores produkt virkelig det bedste kan det ikke gøres bedre? Prøv at benytte de 2 teknikker Matrix #1 og Matrix #2 til at komme videre med din produktudvikling. Du finder teknikkerne omtalt senere i noterne. 4

5 Det kreative miljø Iscenesættelse Det kreative miljø kan i høj grad iscenesættes. Flere virksomheder har med held indrettet 3 rum, som hvert har kun ét formål: Et rum, hvor man idéudvikler et rum, hvor man konkretiserer og et rum, hvor man forholder sig kritisk til idéerne. De fysiske vægge markerer grænsen for, hvad der er tilladt i rummet eksempelvis er det ikke tilladt at kritisere i idérummet. En sådan fysisk rumopdeling kan virke meget stimulerende og effektiv. Tips og gode råd En idé fra et bureau, jeg arbejdede på for år tilbage: Vi havde en Filo-Sofa, og når vi sad i den, blev vi kreative på kommando! Præstationsangst og andre blokeringer forsvandt, når vi satte os. Vi fik selvtillid, da vi tidligere havde siddet i sofaen og fået gode idéer. Kort sagt sofaen var det ideelle miljø til at kickstarte vores kreativitet. Tværfaglige grupper Vaner og fastgroede tanker kan fastlåse en idéudviklingsgruppe bestående af fagidioter. Direktører, ingeniører, salgsfolk selv receptionisten alle kan bidrage positivt i en idéudviklingsfase. Sørg for, at der er en fornuftig spredning på faggrupperne, når du sammensætter en idéudviklingsgruppe. Den ubrugelige idé kan ofte lede direkte til den, som fungerer! Derfor handler struktureret idéudvikling om at nedbryde din analytiske blokering og tillade vilde idéer. Idéer, som ikke er brugbare. De er enten for dyre, usælgelige eller uden mulighed for at blive sat i produktion. Først når du har sluppet din sunde fornuft og kritiske sans, befinder du dig i en udgangsposition for kreativ idéudvikling. Og her hjælper det i høj grad, at gruppen er sammensat tværfagligt. Sociale forhold En syg medarbejder producerer sjældent noget af større værdi for en virksomhed. Er barnet sygt er tankerne derhjemme. En sådan medarbejder vil kun have en negativ indflydelse på gruppen. Det samme gælder, såfremt der er problemer medarbejderne imellem. Eventuelle ulmende konflikter vil altid afføde mangel på respekt og modarbejdelse i en idéudviklingsfase. En optimal situation for en idéudvikling i en gruppe er en flok mennesker typisk 5-8 personer som er trygge ved hinanden, og som har gensidig respekt. 5

6 Den kreative proces model for idéudvikling 1. fase Problemvurdering Problemstillingen gennemdiskuteres, så alle har det samme udgangspunkt. Lad dig inspirere af følgende spørgsmål: Hvad er problemet? Hvorfor er det opstået? For hvem er det et problem? Hvordan er det blevet et problem? Hvornår er det et problem? Hvad er årsagen til problemet? Kreativ Fokusering Inden start på idéudviklingen foretages en Kreativ Fokusering. Den sproglige formulering af opgaven kan være afgørende for, hvilke idéer der opstår. Opgaven formuleres derfor på flere forskellige måder: 1. Formulér opgaven som et spørgsmål, startende med spørgeordene: Hvordan/hvilke...? 2. Formulér opgaven åbent og kortfattet i kun én sætning. 3. Formulér opgaven ud fra forskellige synsvinkler (chefens, medarbejdernes, kundernes etc.). Tips og gode råd Problemvurdering og Kreativ Fokusering nedprioriteres ofte i en idéudviklingsproces, men jo mere energi man ofrer i starten, des større er sandsynligheden for, at man ender op med noget brugbart. Det sker tit, at personerne i gruppen sidder med forskellige behov, forestillinger m.v. Derfor skal der være enighed i gruppen om problemstillingen, før man starter idéudviklingen. Hvis en teknik ikke umiddelbart kaster brugbare idéer af sig, er det ikke nødvendigvis en løsning at prøve med en ny teknik. Ofte vil det kunne betale sig at gå tilbage og arbejde dybere med fokuseringen. 6

7 2. fase Idéudvikling. Her kan benyttes den eller de teknikker, som man arbejder bedst med. 3. fase Sammenfatning Gruppering inddeling i grupper, evt. efter materialevalg. Overlapning find idéer, som er dækket flere gange, og slet, så den samme idé kun fremgår én gang. Kombination mulighed for sammenskrivning af flere idéer. Konkretisering er idéerne konkrete og forstået af alle? Relevans frasortering af idéer, som ikke har nogen relevans. Konkretisering Alle idéer gennemgås enkeltvis. Nogle er måske kun simple tankeassociationer og har behov for at blive konkretiseret, så de er enkle og klare. Herved sikres, at alle i gruppen har forstået dem. 7

8 Udarbejdelse af et idékatalog Et særdeles vigtigt værktøj under en idéudviklingsproces er udarbejdelsen af et idékatalog. For at holde styr på alle idéer, som opstår i processen, bør én person have det fulde ansvar for at notere alle idéer ned, under processen. Når denne sekretær har nedfældet alle fremkomne idéer, bearbejdes disse efter nedenstående model: 1. Idékataloget renskrives Idéer, notater og associationer renskrives. 2. Sortering af idéerne Inddeling vælges, som er relevant for den aktuelle opgave. 3. Sammenfatning af idéerne Hver enkelt idé undersøges. Hvis der findes overlapning, slettes der i idéerne. Kan idéer kombineres eller sammenfattes, gøres dette. Findes der idéer, som ikke er konkrete, forsøger man at konkretisere. 4. Gennemlæsning af idékataloget Kataloget sendes til samtlige implicerede, som kan uddybe, supplere materialet eller anføre glemte idéer. 5. Prioritering af idéerne Idéerne opstilles i prioriteret rækkefølge og vurderes: - Er idéen interessant? - Er idéen gennemførlig/brugbar? - Findes der ressourcer til at gennemføre idéen? - Skal idéen gennemføres nu eller på sigt? (rækken af spørgsmål kan udbygges) Tips og gode råd Når man er færdig med sin idéudvikling, er det vigtigt, at der udarbejdes et idékatalog. Dette er specielt vigtigt, når man arbejder i grupper, da det åbner muligheden for skriftlige tilbagemeldinger og kommentarer, inden kataloget er færdigbearbejdet. Når man er kommet væk fra en opgave, vil underbevidstheden mange gange blive ved med at arbejde på problemstillingerne. Jeg har erfaring for, at netop i tiden, hvor idékataloget renskrives, får man nye idéer, som man så har mulighed for at tilskrive, når man modtager kataloget til gennemlæsning 1. gang efter idéudviklingen. Arbejder man i en organisation med et lukket net (intranet), kan det være en fordel at få idékataloget lagt på nettet så hurtigt som muligt. Har alle ikke adgang til at tilføje, mailes kommentarer til redaktøren. 8

9 Idévurdering Sluttelig vurderes idéerne systematisk og analytisk. Vurderingsfasen gennemføres lettest af én eller ganske få personer, da der ellers kan opstå forskellige vurderinger. 1. Krav til løsning Formulér alle de krav, der stilles til en løsning på problemet. Det er vigtigt, at man under denne formulering ser bort fra de idéer, som er udviklet. Alt, der skal bruges, er en række krav, som vil give en objektiv bedømmelse af de aktuelle idéer. 2. Prioritering af krav Nogle af de krav, som blev formuleret under punkt 1, vil naturligt nok være ufravigelige, mens andre vil være knap så vigtige. Lav en prioriteret rækkefølge på kravene med de vigtigste krav først. 3. Vurdering Hver enkelt idé vurderes i forhold til de stillede krav. Vurdér, om idéen opfylder kravet fuldt ud, i acceptabel grad, eller om den slet ikke opfylder kravet. Hvis man her finder, at en idé ikke opfylder nogle ufravigelige krav, forkastes idéen. 4. Ekstra fordele Når man gennemgår hver enkelt idé i forhold til de opstillede kriterier, bliver det muligt at vurdere, om den pågældende idé indeholder nogle ekstra fordele, som ikke er medtaget i de opstillede kriterier, men som bør indgå i den samlede vurdering af idéen. 5. Samlet bedømmelse Her skabes overblik over de enkelte idéers fordele og ulemper. Det giver mulighed for at foretage en samlet objektiv bedømmelse samt en udvælgelse af den eller de idéer, man vil satse på. Tips og gode råd Teknikken fungerer bedst, når du arbejder individuelt eller i små grupper. Såfremt man arbejder i store grupper, vil der let opstå forskellige vurderinger, og det kræver derfor en streng mødeledelse. 9

10 Kreative teknikker Associationsteknik Associationsteknikken kan benyttes til at se sin problemstilling fra en helt ny vinkel. Teknikken bygger på at vælge helt tilfældige ord og derefter forsøge at knytte en sammenhæng mellem ord og problemstilling at skabe associationer. Man finder hurtigt ud af, at nogle af ordene i den valgte associationskæde ikke kan bruges og disse aflives. Men nogle ord giver skøre, anderledes indfald og skaber idéer, som kan konkretiseres og blive brugbare. Teknikken kan benyttes både individuelt og i grupper. Teknikken består af 3 faser: 1. Associationskæde Der skabes en kæde af ord uden tilknytning til opgaven. Ud fra et tilfældigt start-ord nedskrives de ord, som tilfældigt popper op en associationskæde. 2. Idéskabelse Ordene i associationskæden konfronteres enkeltvis med problemformuleringen man lader sig inspirere og forsøger at skabe en kobling. Herved vil der opstå idéer, indfald og associationer. Vær opmærksom på, at nogle ord i kæden åbner op for mange ind-fald, mens andre ikke skaber nogen idéer overhovedet. 3. Konkretisering og videreudvikling Idéerne, som skabes, vil ofte være af blandet kvalitet. Nogle idéer kan umiddelbart være brugbare, mens andre kan danne grundlag for at videreudvikle. Eksempel på en brugbar associationskæde: Kaffe - varmt - sommer - strand - sand - mursten - højhus Eksempel på en indsnævret, ikke brugbar associationskæde: Kaffe - kaffekop - kaffefilter - bønner Tips og gode råd Vi har brug for støj til at lede os væk fra vanetænkning. Associationsteknikken kan benyttes til at se din problemstilling fra en helt ny vinkel, da du tvinges til at se problemstillingen i forhold til en serie helt tilfældige ord. 10

11 Hvis du benytter teknikken individuelt, så finder du hurtigt ud af, at nogle af ordene i den valgte associationskæde ikke kan bruges og disse bør aflives. Arbejder du i en gruppe, er der sikkert andre, som kan bruge de ord, du selv er fastlåst omkring. Arbejdes der i en gruppe, er det vigtigt, at alle resultater fra de forskellige faser noteres, så alle kan se dem. Husk at vælge et startord, som ligger langt fra problemstillingen. Altså hvis du er autoforhandler skal startordet ikke være alu-fælg! Konstrueret opgave: En grillbar oplever faldende omsætning. Desuden har McDonald s valgt at placere en restaurant i umiddelbar nærhed. Hvordan kan vi hjælpe grillbaren med at overleve? 1. Associationskæde (til grupper og individuelt) Startord = Postkasse Postkasse rød fane flagstang træ skov gåtur motion kondiløb kort 2. Idéskabelse Postkasse Brev til kunder Rød Fane Dekoration Flagstang Træ Grill med trækul Skov Mad til skovtur Gåtur Motion Sund mad Kondiløb Kort Klippekort 3. Konkretisering og videreudvikling Brev til kunder Direct mail-kampagne til potentielle virksomhedskunder. Evt. med udbringning af frokostretter. Dekoration Dekoration med signalværdi. Evt. højne image ved at skabe restaurant-stemning. Grill med trækul Alt kød grilles over åben ild. Giver betydelig bedre smag med imageløft til følge. Mad til skovtur Take away à la McDonald s. Sund mad Konsekvent sund linje så man evt. skaber dén situation, at børnene spiser på McDonald s, og de voksne på grillbaren. Klippekort Køb 5 retter, og få den 6. gratis. 11

12 Omvendt Brainstorm Omvendt Brainstorm blev oprindelig opfundet til at finde svage sider ved idéer, men har vist sig at være en teknik, som er glimrende, hvis idéudviklingen i en gruppe er gået lidt i stå. Den skaber stemning og ny energi i gruppen, da man oftest finder det sjovt at skabe negative idéer. Teknikken kan kun anvendes i grupper. Teknikken består af 4 faser: 1. Positiv opgaveformulering Formuleringen skal være kort og helst et spørgsmål. 2. Negativ opgaveformulering Opgaven må gerne formuleres på flere negative måder. Vælg de mest negative og ekstreme formuleringer. 3. Negative idéer Skab så mange negative idéer som muligt spontant og kritikløst. Idéerne må ikke vur deres eller bedømmes. 4. Positive idéer Alle negative idéer gennemgås. Nogle negative idéer kan umiddelbart vendes og ændres til positive idéer. Andre idéer giver helt nye input, og nogle provokerer, så man ser helt nye muligheder. Under processen må idéerne ikke vurderes eller bedømmes. Tips og gode råd Nogle gange kan det være svært at se mulighederne, som ligger lige for, pga. vaner, blokeringer m.v. Kort sagt hjernen modarbejder os. Derimod kan det til tider være betydelig lettere at beskrive det, som IKKE kan lade sig gøre, og som er dårlige idéer. Dette er kernen i Omvendt Brainstorm. Alt det, som ikke er brugbart, vendes rundt, hvorefter der opstår noget brugbart. Personligt er denne teknik en af mine favoritter. Den skaber stemning og ny energi i gruppen, da man oftest finder det sjovt at skabe negative idéer. 12

13 Konstrueret opgave: Samme grillbar som før. 1. Positiv opgaveformulering Udvikl idéer, som kan få salget til at stige, samt aktiviteter, som vil differentiere grillbaren fra McDonald s. 2. Negativ opgaveformulering Hvordan kan vi få salget til at falde? Hvordan skræmmer vi kunderne væk? Hvordan laver vi dårligere produkter? 3. Negative idéer Priserne sættes op. Der indføres uhensigtsmæssige åbningstider. Der skabes en uhyggelig stemning. Der benyttes dårligere råvarer. Serveringspersonalet nedprioriteres. Der udvikles ikke nye forretningskoncepter. 4. Positive idéer Nogle negative idéer kan umiddelbart vendes 180 grader, så de bliver brugbare andre kan give inspiration til brugbare idéer. Priserne sættes op Priserne reguleres, så de matcher McDonald s. Der indføres menuer. Der indføres uhensigtsmæssige åbningstider Der skabes en uhyggelig stemning Der benyttes dårligere råvarer Serveringspersonalet nedprioriteres Der udvikles ikke nye forretningskoncepter Kursus til serveringspersonalet i kundepleje. Der udarbejdes kodeks for råvarer, så restauranten fremover kan tage hensyn til både en allergiker og en vegetar. Antallet i serveringspersonalet afstemmes med succesen, så det bliver passende. Der skabes en fleksibel medarbejderstab. Der udvikles temafester og lign. 13

14 Visuel Teknik Visuel Teknik er en hurtig og effektiv metode til at skabe nye idéer i en gruppe. Teknikken kræver en mødeleder og lidt forberedelse. Til visuel teknik benyttes en lille serie billeder valgt af mødelederen, ud fra hvilken der skabes associationer til den konkrete problemstilling. Nogle personer tænker i ord og begreber, mens andre fortrinsvis tænker i billeder. Visuel Teknik er en effektiv metode til at skabe nye idéer og er specielt brugbar for personer, som ved brug af andre metoder kun har genereret få eller slet ingen idéer. Teknikken består af 4 faser: 1. Fremvisning/valg af billedet Arbejdes der i grupper, fremvises billedet på OH, plakat eller dias. Arbejdes der individuelt, vælges et tilfældigt billede fra denne postkortserie, et magasin, internettet eller andet. Billedet betragtes forsøg at få øje på små detaljer. 2. Beskrivelse samt skabelse af associationer Hver enkelt deltager kommer herefter med de associationer, som popper op ved at betragte billedet. Alle ord nedskrives af mødelederen. Arbejdes der individuelt, laves en skriftlig beskrivelse. 3. Idéudvikling Herefter idéudvikles individuelt ud fra de ord, mødelederen har nedskrevet. Idéerne noteres. 4. Præsentation (kun i gruppearbejde) Til slut præsenterer hver deltager efter tur sine idéer. Idéerne noteres ned på flipover eller tavle, så de er synlige for alle. Herefter bygges der i gruppen videre på de enkelte idéer, efterhånden som de præsenteres. Tips og gode råd Erfaringen siger mig, at denne teknik kan åbne op for personer, som ikke normalt finder en almindelig associationsteknik anvendelig. Husk, at teknikken kræver en mødeleder, såfremt den benyttes i en gruppe. Her benyttes typisk få billeder. Hvis man bruger teknikken personligt, kan det være en fordel at have en hel stak billeder, som man så skifter imellem. 14

15 Matrix #1 Teknikken består af 3 faser: 1. Produktet, serviceydelsen el. lign. opdeles i delelementer. 2. Hvert enkelt delelements nuværende kendetegn beskrives. 3. Der idéudvikles herefter på hvert enkelt kendetegn. Opgave: Produktforbedring af en lommelygte. Delelement Kendetegn Idé Hylster Plastic Metal Kontakt On/Off On/Off/tynd lysstråle Batteri Energi Genopladelig Pære Glas Plastic Vægt Tung Let Tips og gode råd Matrix #1 er en brugbar teknik, både når man skal kvalitetsforbedre produkter og serviceydelser. Teknikken er meget anvendelig i forbindelse med brugen af idégenereringsteknikker. Teknikkerne tillader dig at fokusere på en specifik del af produktet eller processen, før du starter med at generere nye idéer for det samlede produkt. Teknikken er ligeledes brugbar, såfremt du med dine produkter eller servicer ønsker at angribe et nyt marked. Her vil du få en fornemmelse af, hvordan du skal/kan differentiere dig i forhold til dine konkurrenter. Matrix #2 Teknikken består af 4 faser: 1. Specificér opgaven. 2. Skriv de vigtigste parametre ned, som har indflydelse på løsning af opgaven. 3. Under hver parameter skrives så mange variationer ned som muligt. 4. Sammensæt forskellige kombinationer, og lad dig inspirere til at få nye idéer. 15

16 Opgave: Designforbedring af en vasketøjskurv. Materiale Form Finish Placering Kurveflet Firkantet Neutral På gulvet Plastic Cylindrisk Malet Under loftet Papir Rektangulær Gennemsigtig På væggen Metal Kegleformet Selvlysende Under sengen Fiskenet Sekskantet Neon På døren Idé: Et 100 cm langt basketball-lignende net, fastgjort til en metalring og påskruet indersiden af en dør. Dette åbner op for muligheden for, at børn kan spille basketball med deres beskidte vasketøj og derved fylde kurven. Når den er fuld, frigøres tøjet ved at åbne kurven i bunden. Tips og gode råd Matrix #2 er en rigtig god teknik til at presse dig væk fra vanetænkning. Nogle kombinationer er ubrugelige, mens andre åbner op for masser af idéer. Da der forekommer utrolig mange kombinationsmuligheder, vil du altid ende op med brugbare idéer, blot du bliver ved med kombinere og lade din fantasi åbne op. 16

17 Afsæt tid til kreativ idéudvikling Det kan være en meget god idé at afsætte tid til at idéudvikle på eksisterende produkter, arbejdsmønstre, rutiner m.v. For at generere tid til idéudviklingen kan man skabe sig overblik over sine tidsrøvere ved at benytte en Tidsstudieformular. Tidsstudieformularen Bagest i noterne finder du en Tidsstudieformular, som du kan bruge til at analysere din arbejdsdag. Kopiér Tidsstudieformularen i de eksemplarer, du har behov for. Her følger instruktion i brugen af formularen: 1. Studér overskrifterne i eksemplet på Tidsstudieformularen. Udfyld de blanke formularer med overskrifter, der passer til din egen situation. Benyt eksemplerne, såfremt de asser til din arbejdssituation, eller tilføj nogle, der beskriver dine egne aktiviteter. Gør overskrifterne så specifikke som muligt. 2. Hav Tidsstudieformularen i nærheden, og markér med en tyk sort streg den tid, du bruger til hver opgave. Angiv tiden mindst én gang hver time, så studiet bliver så præcist som muligt. Inkludér alt, du laver selv små afbrydelser for at få studiet så komplet som muligt. 3. Indtegn hver dag i en uge, så du kan se et mønster i dit tidsforbrug. 4. Angiv det samlede tidsforbrug, der er brugt til hver aktivitet for den dag. Udregn totaler for rækker og kolonner. 5. Studér den information, du har udviklet. Identificér de opgaver, der tager for megen tid, og enten delegér dem ud, eller opgiv dem. Se efter et mønster i afbrydelserne, find kilden til disse afbrydelser, og bestem, hvorledes de kan elimineres eller samles og dermed give dig flere lange perioder til produktive aktiviteter. 6. Sæt passende mål for forbedring af dit tidsforbrug, og begynd at arbejde på at virkeliggøre dem. Er der dårlige vaner, som skal aflives, brug da teknikkerne fra afsnittet om vanebrud. 17

18 Tidsstyring Lav en liste over de opgaver, du skal i gang med den kommende uge. Del listen op i tre dele under overskrifterne: Absolut nødvendigt, Vigtigt og Muligheder. Under Absolut nødvendigt skal du notere alle de opgaver, du mener, du skal lave, uanset alt andet, for at tilfredsstille dine egne behov samt din families og dit forretningslivs. Under Vigtigt skal du notere alle de opgaver, du gerne vil gøre, men hvis de bliver udsat, eller noget andet kommer i stedet, vil det ikke have negative konsekvenser. Under Muligheder skal du notere de opgaver og ting, som dine behov ikke kræver nu, men som en dag nok vil blive ønskelige. Hvis du tidligere har fået skyldfølelse over ting og opgaver, du ikke har nået, vil sådan en liste hjælpe dig med at overvinde disse følelser. Husk på, at det oftest er det, man ikke når, man får stress af. Opgaver, som ikke nås fra Absolut nødvendigt, vil automatisk udløse større risiko for negativ stress, end fra Muligheder. Når du har fået opdelt dine opgaver, har du mulighed for at fokusere på dem, som vil udløse mest stress, og få de opgaver løst først. 18

19 TIDSSTUDIEFORMULAR DATO: I ALT 19

20 Litteraturliste Jeg har ladet mig inspirere til kurset Kreativ på kommando fra flere bøger. Nogle teknikker er kopieret direkte, andre er forenklede og forstærkede. Har du lyst til at dykke ned i emnet kreativitet, er nedenstående litteraturliste en fornuftig platform at arbejde ud fra. Titel: Kreativitet Forfatter: Julia Cameron ISBN: Her får du ingen kreative idéudviklingsteknikker men til gengæld al den viden, du skal bruge for at stimulere din personlige kreativitet, fantasi og aktivering af underbevidste ressourcer. Bogen er opbygget som et 12-ugers gør det selv-kursus. Kurset kræver tid minimum 30 minutter hver morgen men det er en investering, som kommer mangedoblet tilbage. Kurset er fyldt med opgaver og udfordringer, som på de 3 måneder opbygger din personlige kreativitet til et niveau, du ikke troede muligt. Bogen er lidt langhåret og kræver mod og vilje i starten. Titel: 101 Creative Problem Solving Techniques Forfatter: James M. Higgins ISBN: Som titlen angiver, får man her serveret mange idéudviklingsteknikker rigtig mange! Problemet er næsten at vælge fra. Bogen anbefales derfor til dem, som finder interesse i hele tiden at prøve nye teknikker eller ønsker et hurtigt overblik over en stor mængde teknikker. Titel: The Art of Innovation Forfatter: Tom Kelley ISBN: Tom Kelley er medstifter af IDEO et af de førende firmaer i USA inden for industriel design. Bogen er sparsom i formidling af kreative teknikker, men kraftigt inspirerende til, hvordan man implementerer kreativitet i sin hverdag, og hvordan man opbygger en kreativ virksomhedskultur. Bogen tager udgangspunkt i en serie cases, hvor man følger IDEO i designudviklingen af nogle af verdens førende mærkevarer. Titel: Thinkertoys Forfatter: Michael Michalko ISBN: Bogen omhandler mere end 30 teknikker, som virkelig bearbejdes i dybden. Hver teknik benyttes til at løse flere opgaver, så man kommer rundt om metoden og får et godt indblik i dens anvendelsesmuligheder. I hvert kapitel findes masser af eksempler, hints, tips og tricks, som gør bogen meget inspirerende at læse. Titel: Kreativ problemløsning og praktisk idéudvikling Forfatter: Ole Striim ISBN: Stærkt anbefalelsesværdig bog om struktureret og systematisk idéudvikling skrevet på dansk. Pædagogisk opbygget og letlæselig. Bogen omfatter en serie teknikker, men går også i dybden med de andre faser i idéudviklingen. Desuden behandler bogen Det kreative menneske og Det kreative miljø, ligesom man også får indsigt i, hvordan man planlægger og styrer idékonferencer og kreative workshops. 20

14-09-2011. Sprogpakken. Forankring af praksis i. Indhold. Om at møde udfordringer: skabe længsler og drømme

14-09-2011. Sprogpakken. Forankring af praksis i. Indhold. Om at møde udfordringer: skabe længsler og drømme Sprogpakken Forankring af praksis i et innovativt perspektiv Udgave 22 05 2011 6 dages kursus SUM, VIA 1 12.30-12.45 Om at skabe længsler og drømme Innovation som en måde at møde udfordringer på Indhold

Læs mere

Fasen kort fortalt Idéfase har to elementer, som I kan afvikle samlet eller delt op i to workshops.

Fasen kort fortalt Idéfase har to elementer, som I kan afvikle samlet eller delt op i to workshops. FASE 4: IDÉ I skal nu bruge jeres viden fra opdagelsesrejsen og tematiseringen som brændstof til at få nye ideer, der giver jer svaret på jeres innovationsspørgsmål. I de foregående faser fik I med stor

Læs mere

Materiale til kursus i brugercentreret design

Materiale til kursus i brugercentreret design Materiale til kursus i brugercentreret design Sønderborg 2014 Indledning Hvorfor brugercentreret design? Fordi det giver god mening! Og fordi det medvirker til at kvalificere koncepter, undervisningsaktiviteter,

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

Boligselskabet Sjælland 14.01.12

Boligselskabet Sjælland 14.01.12 Boligselskabet Sjælland 14.01.12 1. Hvordan skaffer vi engagerede personer som vil deltagere i beboerdemokratiet? 2. Hvordan rekrutterer vi unge mennesker til bestyrelsesarbejdet? 3. Hvordan sikrer vi

Læs mere

eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder

eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder Inno-elev SÅDAN KOMMER DU I GANG! Drejebog til undervisningsforløb i innovative arbejdsmetoder Projektleder: Annie Bekke Kjær Faglig projektleder: Alan Proschowsky Inno-Agent: Lene Gundersen Inno-Agent:

Læs mere

FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB MEDLEM AF JA WORLDWIDE LÆRERVEJLEDNING. IDÉTRÆNING Et kreativitetstræningsmateriale til 4. klasse og op

FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB MEDLEM AF JA WORLDWIDE LÆRERVEJLEDNING. IDÉTRÆNING Et kreativitetstræningsmateriale til 4. klasse og op FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB MEDLEM AF JA WORLDWIDE LÆRERVEJLEDNING IDÉTRÆNING Et kreativitetstræningsmateriale til 4. klasse og op ISBN 978-87-92167-15-6 Copyright 2017 Fotografisk, mekanisk eller anden

Læs mere

SÅDAN SKABER DU NYE AKTIVITETER

SÅDAN SKABER DU NYE AKTIVITETER FØR DU STARTER SÅDAN SKABER DU NYE AKTIVITETER Brug denne model, når I skal udvikle nye aktiviteter. Gå igennem faserne step for step, så er I tættere på en succesfuld aktivitet. Start fra bunden. 4. ORANGE

Læs mere

Velkommen til. Projektstyring

Velkommen til. Projektstyring Velkommen til Dag 2 på Akademifaget Projektstyring m/u PRINCE2 Foundation certificering i samarbejde med PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office 1 Projektfaser Ide / behov Analyse Planlægning

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

KREATIV IDÉ- & KONCEPTUDVIKLING

KREATIV IDÉ- & KONCEPTUDVIKLING KREATIV IDÉ- & KONCEPTUDVIKLING AGENDA Divergent vs. Konvergent tænkning Idéudvikling Kickstart kreativiteten Kreative metoder til idé- & konceptudvikling Konceptudvikling DIVERGENT VS. KONVERGENT Divergent

Læs mere

Kreativ nytænkning. Få nye ideer til innovation og forandring. Kreativitet på kommando. Hvem deltager? Bryd dine tankemønstre, og lær at få nye ideer

Kreativ nytænkning. Få nye ideer til innovation og forandring. Kreativitet på kommando. Hvem deltager? Bryd dine tankemønstre, og lær at få nye ideer Kreativ nytænkning Kreativ nytænkning Bryd dine tankemønstre, og lær at få nye ideer Få nye ideer til innovation og forandring Vi lever i en verden fuld af forandring. Hvis du har vanskeligt ved at bryde

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Bliv afhængig af kritik

Bliv afhængig af kritik Bliv afhængig af kritik - feedback er et forslag og ikke sandheden Kritik er for mange negativt ladet, og vi gør gerne rigtig meget for at undgå at være modtager af den. Måske handler det mere om den betydning,

Læs mere

Indhold: Testopgaver... 2. Øvelser... 4. Tankehavet... 6. Arbejdsskema og checkliste: Kreativ fokusering.. 7. Associationsteknik...

Indhold: Testopgaver... 2. Øvelser... 4. Tankehavet... 6. Arbejdsskema og checkliste: Kreativ fokusering.. 7. Associationsteknik... Indhold: Testopgaver.............................. 2 Øvelser................................. 4 Tankehavet.............................. 6 Arbejdsskema og checkliste: Kreativ fokusering.. 7 Associationsteknik........................

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB

DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB INDHOLD Start din jobsøgning med at klarlæg dit/dine jobmål 3 Læg en plan 3 Her gik det særligt godt 3 Kom godt i gang med din ansøgning og CV 4 Dine faglige kompetencer

Læs mere

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby v/ Ryslinge Innovationshøjskole RUDME-MODELLEN - introduktion I den lille landsby Rudme har man

Læs mere

Jagten på den gode idé Af Dorte S. Nielsen

Jagten på den gode idé Af Dorte S. Nielsen Jagten på den gode idé Af Dorte S. Nielsen Startskuddet har lydt. Du sidder med en opgave eller et problem, som skal løses. Jagten på den gode idé er gået ind. Nogle dage falder det let. Idéerne vælter

Læs mere

Introduktion - Modul 2

Introduktion - Modul 2 Introduktion - er det andet forløb af 4 og er i materialet sat til to dage. handler om at få nye ideer, at drømme om hvad der er muligt og blive klogere på kreativitet og hvordan man kan tænke nye tanker.

Læs mere

PROOF OF CONCEPT. Metode til konceptudvikling og proof of concept

PROOF OF CONCEPT. Metode til konceptudvikling og proof of concept PROOF OF CONCEPT Metode til konceptudvikling og proof of concept Introduktion Metoden for proof of concept er et generisk redskab, som kan bruges som en integreret del af en virksomheds produktudvikling.

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

Visuel Mind Mapping. Visuel Mind Mapping

Visuel Mind Mapping. Visuel Mind Mapping Visuel Mind Mapping 5 Visuel Mind Mapping - introduktion Kunne du tænke dig: At have overblik - også i pressede situationer - det gælder som taler, som referent, som mødeleder, i eksamenssituationer eller...?

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

DRENGEN BAGLÆNS. der. gik. Et touch værd! Undervisnings-e-bog

DRENGEN BAGLÆNS. der. gik. Et touch værd! Undervisnings-e-bog DRENGEN der gik BAGLÆNS Undervisnings-e-bog Et touch værd! En UNDERVISNINGS-E-BOG tilpasset børneromanen "Drengen der gik baglæns" med fokus på læse- og fortællestrategier, samt indeholdende differentierede

Læs mere

Lukke-øvelser til dine processer. En e-bog om at afslutte og samle op på processer

Lukke-øvelser til dine processer. En e-bog om at afslutte og samle op på processer Lukke-øvelser til dine processer En e-bog om at afslutte og samle op på processer I denne e-bog får du tre øvelser, du kan bruge, når du skal afslutte en proces. Øvelserne har til formål at opsamle idéer

Læs mere

Mind Map. Bevar overblikket i alle situationer. Hvad kan du bruge Mind Map til? Få det visuelle overblik, du har brug for

Mind Map. Bevar overblikket i alle situationer. Hvad kan du bruge Mind Map til? Få det visuelle overblik, du har brug for Mind Map Mind Map Få det visuelle overblik, du har brug for Bevar overblikket i alle situationer Giv dig selv et værktøj, der hjælper dig med at være oven på i de fleste situationer. Mind Map er et visuelt

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Vej- og Trafiknetværket. Den Kreative Platform. Jonna Langeland Christensen jonnalc@socsci.aau.dk

Vej- og Trafiknetværket. Den Kreative Platform. Jonna Langeland Christensen jonnalc@socsci.aau.dk Vej- og Trafiknetværket Den Kreative Platform Jonna Langeland Christensen jonnalc@socsci.aau.dk Kreativitet = Uhæmmet anvendelse af viden Kommunikation og samarbejde er bevidste og ubevidste vaner Adfærd

Læs mere

1. Samarbejdsaftale Markér. 2. Dit liv lige nu Markér. 3. Imellem ideal og virkelighed Markér

1. Samarbejdsaftale Markér. 2. Dit liv lige nu Markér. 3. Imellem ideal og virkelighed Markér 1a. Forløbspapir Arbejdspapirer, der er udfyldt (sæt /) og drøftet (sæt\) 1. Samarbejdsaftale Markér 1a. Invitation til samarbejde 1b. Aftaleark Problemlister Problemer, der arbejdes med nu Afslutningsaftale

Læs mere

Få bedre møder. Dette er et værktøj for dig, som vil. Dette værktøj indeholder. Herunder et arbejdspapir, som indeholder.

Få bedre møder. Dette er et værktøj for dig, som vil. Dette værktøj indeholder. Herunder et arbejdspapir, som indeholder. Få bedre møder Dette er et værktøj for dig, som vil - udnytte dine møder bedre - rydde ud i din mødekalender - tilpasse din mødeform til mødeindhold - inspireres til mere kreative møder Dette værktøj indeholder

Læs mere

Ideer til undervisningsmetoder

Ideer til undervisningsmetoder Ideer til undervisningsmetoder Udvælgelsen af undervisningsmetode skal understøtte opnåelsen af læringsmålene for kurset bedst muligt. Generelt anbefales en kombination af forskellige metoder, og at disse

Læs mere

KREATIVITET - OG FILOSOFI

KREATIVITET - OG FILOSOFI P r o j e k t 2 01 2. 1 O k t. 1 2 fe b. 1 3 KREATIVITET - OG FILOSOFI Dagtilbuddet Riisvangen i samarbejde med Louise NabeNielsen Hvor skal vi hen? Opsamling - konklusioner Vidensdeling Evaluering Næste

Læs mere

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW Et interview er en samtale mellem to eller flere, hvor interviewerens primære rolle er at lytte. Formålet med interviewet er at få detaljeret viden om interviewpersonerne, deres

Læs mere

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv Håndbog til Større Skriftlig Opgave Aalborg Katedralskole 2017 Større Skriftlig Opgave (SSO) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig B- niveau-karakter med vægten 1,5 på eksamensbeviset.

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser til konkurrence for X. IT klasser Indledning Konkurrencen for 7.-9. klasser på X:IT skoler har to formål: Dels skal konkurrencen være med til at fastholde elevernes interesse for projektet og de røgfri

Læs mere

Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU

Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU Nyhedsbrev nr. 4 Januar 2013 Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU Inspiration til innovation i AMU Det seneste år har Industriens Uddannelser i samarbejde med Herningsholm Erhvervsskole,

Læs mere

Innovationskompetence

Innovationskompetence Innovationskompetence Innovation i skolen Når vi arbejder med innovation i grundskolen handler det om at tilrette en pædagogisk praksis, der kvalificerer eleverne til at skabe og omsætte nye idéer, handle

Læs mere

Motivation. Indledning. Alt er muligt

Motivation. Indledning. Alt er muligt Motivation Indledning Alt er muligt Motivation er en flyvsk størrelse. Nogle gange kan den få hjertet til at banke og blodet til at bruse. Den kan holde dig søvnløs om natten og giver dig lysten til planlægge

Læs mere

Mennesker er mønstertænkere! den menneskelige natur derfor er. Hvad ser du her?

Mennesker er mønstertænkere! den menneskelige natur derfor er. Hvad ser du her? Fra ide til koncept Mennesker er mønstertænkere! At være kreativ er at yde vold på den menneskelige natur derfor er det svært! Hvad ser du her? Idéudvikling d i 5 trin 1. Identifikation af innovationsfelter

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Den Kreative Platform i DGI Uhæmmet anvendelse af viden fra forening til forening

Den Kreative Platform i DGI Uhæmmet anvendelse af viden fra forening til forening Den Kreative Platform i DGI Uhæmmet anvendelse af viden fra forening til forening I må gerne sætte jer ned Det vi ser og forstår er styret af mønstre I hjerne og krop Vi ser det vi plejer at se Vi forstår

Læs mere

LEKTION 1:7 FÅ OVERBLIK OG FLERE IDÉER

LEKTION 1:7 FÅ OVERBLIK OG FLERE IDÉER LEKTION 1:7 FÅ OVERBLIK OG FLERE IDÉER FÅ EN IDÉ Når vi står overfor en udfordring, uanset om det er privat eller professionelt, så går vores hjerne automatisk igang med at generere idéer, der kan løse

Læs mere

Her finder du Torben Wiese s præsentation fra:

Her finder du Torben Wiese s præsentation fra: Her finder du Torben Wiese s præsentation fra: Yderligere information, foredrag, uddannelser nyhedsbreve, bøger m.m. finder du på: www.habitmanager.com www.brydvanen.dk Bryd vanerne, og bliv en bedre sælger

Læs mere

Design dit eget computerspil med Kodu

Design dit eget computerspil med Kodu Design dit eget computerspil med Kodu I sensommeren var vi to CFU-konsulenter ude i SFO en på Borup Ris Skolens Grønbro-afdeling. Her var vi sammen med børnene for at få erfaringer i arbejdet med platformen

Læs mere

STYRK BØRNS SPROGLIGE UDVIKLING

STYRK BØRNS SPROGLIGE UDVIKLING STYRK BØRNS SPROGLIGE UDVIKLING KURSER FOR ANSATTE I DAGINSTITUTIONER, DAGPLEJER, BØRNEHAVEKLASSER SAMT PÆDAGOGSTUDERENDE HANNE HTCompany HTTROLLE I/S OM KURSET STYRK BØRNS SPROGLIGE UDVIKLING ET KURSUS

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

ugepraksis et billede på dit liv

ugepraksis et billede på dit liv Daisy Løvendahl Personlig rådgiver ugepraksis et billede på dit liv www.daisylovendahl.dk #1. En guide til refleksion og handling Om ugepraksissen Denne ugepraksis er resultatet af megen refleksion og

Læs mere

En ny begyndelse med skizofreni. Arbejdsark. Tilpasset fra: Vibeke Zoffmann: Guidet Egen-Beslutning, 2004.

En ny begyndelse med skizofreni. Arbejdsark. Tilpasset fra: Vibeke Zoffmann: Guidet Egen-Beslutning, 2004. En ny begyndelse med skizofreni Arbejdsark Tilpasset fra: Vibeke Zoffmann: Guidet Egen-Beslutning, 2004. Label: Arbejdspapirer, der er udfyldt og drøftet 1. Samarbejdsaftale Markér 1a. Invitation til samarbejde

Læs mere

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Den anerkendende opfølgningsproces Pernille Lundtoft og Morten Bisgaard Ennova A/S Agenda 1 Introduktion (10:10 10:30) Lidt om anerkendende tilgang 2 ERFA og

Læs mere

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne.

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne. Drejebog, dagsforløb Herunder finder du en drejebog til et dagsforløb i Mobil Lab 3. Det er en drejebog for hvordan et forløb kan se ud, med 6 klokketimer til rådighed. Du har måske lidt mere eller lidt

Læs mere

Skriftlig fremstilling

Skriftlig fremstilling Skriftlig fremstilling Det at skulle formulere noget skriftligt kan være meget svært. Især hvis det er noget, man ikke gør ret tit. Hvordan skal man dog komme i gang, hvordan skal det struktureres, og

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Sådan undgår du, at stress forstyrrer din søvn

Sådan undgår du, at stress forstyrrer din søvn Sådan undgår du, at stress forstyrrer din søvn Stress og bekymringer forhindrer søvnen. Få råd til at redde din nattesøvn her. November 2012 03 Sov godt uden stress 06 7 stærke fra Chris 2 Sov godt uden

Læs mere

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads FOA Fag Og Arbejde Projektansvarlig politiker: Gina Liisborg køkken & rengøringssektoren Projektleder: Lea Groth-Andersen November 2005 1 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien.

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Stress Hvad kan jeg selv gøre? I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Omstrukturering af fejlfortolkninger. 1) Træn din

Læs mere

Effektive og stressfrie arbejdsdage

Effektive og stressfrie arbejdsdage Sådan skaber du Effektive og stressfrie arbejdsdage En workbook af Dorthe Rindbo Denne workbook tilhører: INDHOLD Sådan skaber du effektive og stressfrie arbejdsdage Effektiv arbejdsdag Sådan!... 04 Trin

Læs mere

Skriv bedre tekster. Dette kursus hjælper dig til at skrive knivskarpe tekster, der på en levende måde formidler præcis det, du gerne vil sige.

Skriv bedre tekster. Dette kursus hjælper dig til at skrive knivskarpe tekster, der på en levende måde formidler præcis det, du gerne vil sige. Skriv bedre tekster Dette kursus hjælper dig til at skrive knivskarpe tekster, der på en levende måde formidler præcis det, du gerne vil sige. Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere formår

Læs mere

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet Kreativitet løfter elevernes faglighed Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som kreative processer.

Læs mere

Kreativitetskonsulentuddannelse

Kreativitetskonsulentuddannelse Kreativitetskonsulentuddannelse Valgfagspakke til Diplom i ledelse Har du brug for at kunne levere nyskabende resultater? Skal du kunne produktudvikle og stå i spidsen for processer, hvor forskellige menneskers

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Innovation Step by Step

Innovation Step by Step Innovation Step by Step Elevhæfte. kl. verdens bedste læserum Et tværfagligt forløb mellem dansk og billedkunst Innovation Step by Step Et undervisningsmateriale til mellemtrinnet med fokus på arkitektur

Læs mere

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse 2 Denne guide er udarbejdet af: BRMST Eva-Marie Lillelund Nielsen, BRTS Til brug på: Voksenpædagogisk Grundkursus

Læs mere

Før I starter, skal det være klart, hvem der gør hvad og hvornår.

Før I starter, skal det være klart, hvem der gør hvad og hvornår. FASE 1: FOKUS Når innovationsforløbet er forankret, er I klar til at gå i gang. Det første vigtige skridt er at beslutte, hvad I konkret vil arbejde med i innovationsforløbet. I fokuseringen undersøger

Læs mere

ind i historien 3. k l a s s e

ind i historien 3. k l a s s e find ind i historien 3. k l a s s e»find Ind i Historien, 3.-5. klasse«udgør sammen med historiesystemet for de ældste klassetrin»ind i Historien Danmark og Verden, 6.-8. klasse«og»ind i Historien Danmark

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER Idéudvikling i forhold til jeres kerneopgave og igangsætning af idéerne er ikke noget, der kører af sig selv. Der er behov for,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

sproget Tag 1 fat på Samarbejde Løsninger Grammatik Voksne udlændinge, sprogindlæring og LEGO Arbejde, fritid og transport Lærervejledning side 1

sproget Tag 1 fat på Samarbejde Løsninger Grammatik Voksne udlændinge, sprogindlæring og LEGO Arbejde, fritid og transport Lærervejledning side 1 Tag 1 fat på sproget Arbejde, fritid og transport Lærervejledning side 1 Samarbejde At tilegne sig et nyt sprog er vanskeligt og for de fleste en lang, omstændelig proces. Vi tror på, at det er muligt

Læs mere

Ideskabelse, ideudvikling og ideudvælgelse

Ideskabelse, ideudvikling og ideudvælgelse Kap. 8,9,10,11 orange bog kap. 3 i blå lærebog. Ideskabelse, ideudvikling og ideudvælgelse Jeres YE-gruppe skal nu til at have fundet og udvalgt én idé, som gruppen vil arbejde videre med resten af året.

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Grib livet nye muligheder og nye veje! -Refleksionsark. Tilpasset udfra Vibeke Zoffmann ph.d Guidet Egen-Beslutning, 2004.

Grib livet nye muligheder og nye veje! -Refleksionsark. Tilpasset udfra Vibeke Zoffmann ph.d Guidet Egen-Beslutning, 2004. Grib livet nye muligheder og nye veje! -Refleksionsark. Tilpasset udfra Vibeke Zoffmann ph.d Guidet Egen-Beslutning, 2004. 1b. Forløbspapir Label: Arbejdspapirer, der er udfyldt og drøftet 1a. Invitation

Læs mere

Meditation er hjernefitness - og kan skabe bro mellem arbejdsliv og fritid.

Meditation er hjernefitness - og kan skabe bro mellem arbejdsliv og fritid. Henning Daverne Ejer af kursusvirksomheden Lotusheart Meditation er hjernefitness - og kan skabe bro mellem arbejdsliv og fritid. T E B B JO På Magasinet for Medarbejdernes Trivsel, Sundhed og Velvære

Læs mere

Nye opgaver, organisationsændringer

Nye opgaver, organisationsændringer Få mere ud af HJERNEFORSKNING. Nye opgaver, organisationsændringer eller et godt råd, man ikke har bedt om, kan få os til at gå i forsvarsposition, og det dræner os for energi til at udføre vores arbejde.

Læs mere

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale 3 sikre steps til din virksomheds vækst Hvis du er iværksætter, selvstændig eller virksomhedsejer har du sandsynligvis stiftet bekendtskab med en forretningsplan. En del interessenter som banken, potentielle

Læs mere

Tegn på læring sådan gør I

Tegn på læring sådan gør I Tegn på læring sådan gør I 1 2 3 Tegn på læring sådan bruger I materialet At sætte ord på læring sådan gør I At evaluere læring sådan gør I 4 Redskaber sådan holder I fokus 5 Cases sådan kan det gøres

Læs mere

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen?

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Udgangspunktet for at bruge en erhvervspsykologisk test bør være, at de implicerede parter ønsker at lære noget nyt i

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Informationssøgning. Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter. Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator

Informationssøgning. Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter. Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator Informationssøgning Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator Hvordan kommer jeg i gang Sæt tid af, 5 minutter er ikke nok Begynd med det du

Læs mere

trine kolding Få styr på tiden Sådan bliver du mere effektiv

trine kolding Få styr på tiden Sådan bliver du mere effektiv trine kolding Få styr på tiden Sådan bliver du mere effektiv BØRSEN MIKRO kapitel 5 Tidsregistrering En tidsrealist er bevidst om, at ting tager tid, og bruger tidsestimering som et værktøj til skabe en

Læs mere

Svendborg HandelsGymnasium

Svendborg HandelsGymnasium Svendborg HandelsGymnasium Innovation og Bæredygtighed Fortællingen om et skoleprojekt fra virkeligheden på godt og ondt Hvem er vi? HHX-undervisere Svendborg Erhvervsskole Fusionsskole Ny ledelse nye

Læs mere

Hvordan ting kan vokse op nedefra!

Hvordan ting kan vokse op nedefra! Hvordan ting kan vokse op nedefra! - en kreativ arbejdsmodel som redskab til at skabe nye tanker, idéer og alternative løsninger i pædagogiske miljøer Af Anne Sofie Møller Sparre i kreativt samarbejde

Læs mere

Salgsledelse den 9. maj 2012

Salgsledelse den 9. maj 2012 Salgsledelse den 9. maj 2012 Hvem er ham der? Mads Skibdal, Partner, medejer af Key Learning A/S Managementkonsulent (15 år) med Mening-gitis Salgsledelse og salgsudvikling, Projektledelse, Ledelse, Profiler

Læs mere

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase.

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Overgang fra mellemtrin til ældste trin samtale med 6. kl. Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Det er en meget anderledes arbejdsform, men

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding I dette afsnit beskrives de overordnede elementer i forandringsteorien for Bænkevarmerne/Folkekøkkenet, der er en social café og

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN?

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? Har du en god idé? Og har du lyst til at tage springet og starte selvstændig virksomhed? Eller er du allerede i gang og

Læs mere

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre.

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Indledning Denne evaluering giver viden om anvendeligheden og relevansen af bogen 'Snak om angst og depression... med børn

Læs mere

Det du skal til at læse nu, er det første kapitel i vores bog. Rigtig god oplevelse !!!!!! Hilsen. Kasper & Tobias. Side! 1 of! 9

Det du skal til at læse nu, er det første kapitel i vores bog. Rigtig god oplevelse !!!!!! Hilsen. Kasper & Tobias. Side! 1 of! 9 Det du skal til at læse nu, er det første kapitel i vores bog. Rigtig god oplevelse Hilsen Kasper & Tobias Side 1 of 9 1 -" DIN BESLUTNING Det er altså ikke så svært. Livet handler om at træffe én beslutning.

Læs mere

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Meget Bedre Møder Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Sådan går du fra Til Hvad er det bedste møde du har været til? Tænk tilbage til et rigtig godt

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere