Kickstart din kreativitet!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kickstart din kreativitet!"

Transkript

1 Kickstart din kreativitet! Når du har gennemgået kurset Kreativ Idéudvikling, er du godt klædt på til at arbejde struktureret og metodisk med din kreativitet. Målet med kurset er at give dig nogle simple teknikker og metoder, som kan hjælpe med dels at få struktureret din idéudvikling, dels at træne dine evner til at bryde med vanetænkning og få sjovere, vildere og mere kreative idéer. Disse noter er beregnet til de kursister, som ønsker at gå i dybden med teknikkerne eller få dem grundigt repeteret. Noterne er et sammenkog af de vigtigste tanker, begreber og teknikker fra kurset. Teknikkerne er valgt ud fra de kriterier, at de skal være brugbare og lette at anvende. Teknikkerne bygger på bøger, jeg har læst, og på mine personlige erfaringer fra en mangeårig baggrund inden for reklamebranchen. Men samtidig stammer de lige så meget fra situationer, hvor jeg manglede et kreativt indfald, en anderledes løsning på en problemstilling, skæve vinkler m.v. Kreativitet har intet med høj intelligens at gøre, den er hverken betinget af køn eller alder, og den er kun i nogen grad betinget af viden. Kreativitet kan læres, og jo mere konsekvent du benytter idéudviklingsteknikkerne og følger de få spilleregler, som opstilles, desto hurtigere vil du opnå forbløffende resultater. Held og lykke med udviklingen af din personlige kreativitet! Niels Krøjgaard Kursusleder Copyright IFF

2 Blokeringer for din personlige kreativitet Nedenfor finder du en serie punkter, som omhandler den kreative blokering. Mange menneskers skaberevner og idérigdom blokeres men det kan der gøres noget ved. Lad punkterne inspirere dig til at få fokus på de områder, hvor du er fastlåst. Blind for nye muligheder Mange mennesker er traditionsbundne og autoritetstro vi er vanedyr. Oftest stiller vi os tilfredse med de kendte og traditionelle løsninger. Dem, man kender, og ved fungerer. Med denne indstilling bliver vi blinde for nye muligheder og løsninger. Derfor bør du til tider tvinge dig selv til at søge nye veje selvom de gamle er kendte og trygge. Brug idéudviklingsteknikkerne på dine arbejdsrutiner. Prøv hele tiden at gå nye veje. Få alle muligheder afdækket, inden du beslutter dig for, hvilken retning du vil bevæge dig i. Behov for tryghed mangel på risikovillighed At tro på egne idéer og egen kreativitet kræver risikovillighed. Mennesket har en indbygget evne til at finde en løsning, når det befinder sig i en ekstrem situation. Derfor: placér dig selv helt bevidst i ekstreme situationer, hvor du bliver presset. Så vil du stimulere din kreativitet! Denne stimulering vil snart komme til syne i form af øget kreativitet i dit daglige arbejde. Men husk der er forskel på dristighed og dumdristighed! Mangel på selvtillid Det kræver mod at tro på sine egne idéer. Det kræver mod at prøve noget nyt. Mange giver op af mangel på hurtige resultater. Men ting tager tid, som det siges. Forandring kan ikke forventes fra den ene uge til den næste. Lov dig selv at give dig den tid, det tager, før forandringerne viser sig. Kritik på det forkerte tidspunkt Hvis kritiske og skeptiske holdninger præger din personlighed, er det en kraftig hindring for, at du kan udvikle dig kreativt. Hvis du er leder, hindrer det desuden dine medarbejderes kreativitet. Nogle personer er idédræbere og har som udgangspunkt kritiske/analyserende holdninger over for alt nyt. Vær MEGET bevidst omkring kritik i en kreativ idéudviklingsfase. Det er grunden til, at de fleste idéer aldrig bliver udviklet, udbygget og gjort brugbare. I en idéudviklingsgruppe er det derfor en god idé at udpege en leder eller ordstyrer, som skal sørge for at holde faserne i processen adskilte. Faglig fastlåsthed Tillærte vaner og gamle tankemønstre kan hindre kreativitet. Fagfolk kan i kraft af deres viden og fagkundskab være for fastlåste til at se nye muligheder inden for deres eget fagområde. Friske øjne fra en person med en helt anden baggrund og andre holdninger end dine vil måske netop være det, der skal til for at omforme din ikke brugbare idé til noget brugbart. Opsøg derfor personer med anden faglig baggrund, når du skal sammensætte en idéudviklingsgruppe. Måske en person, som slet ikke arbejder i din virksomhed, og som med garanti ser på dine problemstillinger med helt friske øjne. 2

3 Forhastet vurdering Blokeringen virker på den måde, at straks vi har fået den første idé, begynder vi at vurdere den, i stedet for at lade idéen inspirere os til at få andre idéer. Eller lige så slemt: Vi begynder at vurdere vores kollegers idéer uden at lade os inspirere og uden at videreudvikle. Vær meget opmærksom på, at du skal holde faserne i en idéudvikling adskilte. Nogle gange skal du arbejde kreativt andre gange logisk og analytisk. Blander du de 2 arbejdsformer, er det UMULIGT at idéudvikle. Udvikling af din personlige kreativitet et par fif! Nye vaner/ændret adfærd Gør det til en vane at ændre dine vaner! Begynd i det små køb nogle føde-varer, du aldrig har prøvet før, vælg en anden rute til dit arbejde, ommøblér din stue. Start på en ny hobby, eller gør noget fuldstændig skørt en gang imellem. Hvis du gør det, vil du opleve, at der med de nye vaner og den ændrede adfærd opstår nye tanker, og at du får nye idéer. Brug værktøjskortet Vanebrud her og nu! til at få sat gang i dine vanebrud, og gå videre med bogen Kreativitet (er omtalt i litteraturlisten). Humor En sund latter virker positivt på din kreativitet. Bland dig med sjove personer, se humoristiske film. Søg latteren, og lad humoren blive en del af dig. Glade mennesker er produktive mennesker, og man kan i høj grad selv være med til at kode sin underbevidsthed bl.a. med humor! Selvstudium i kreativitet Hvis du brændende ønsker at udvikle din kreativitet, så læs bogen Kreativitet af Julia Cameron. Det er et 12-ugers kursus, som tvinger dig til at ændre vaner og adfærd og vil udvikle din kreativitet. Hvis du springer ud i det, vil du nok finde bogen lidt langhåret i begyndelsen. Men hold ud! Du kan endvidere lade dig inspirere af de bøger, som er omtalt i litteraturlisten, bagerst i notesamlingen. Meditation Mange kunstnere, forskere og opfindere bruger minutter hver dag på at rense hjernen. Placér dig i et rum, hvor du ikke bliver forstyrret, luk øjnene, og tænk på absolut ingenting i et stykke tid. Det kan være svært i starten, men det vil geare din kreativitet eksplosivt. Tips og gode råd Jeg har prøvet flere meditationsformer nogle med større virkning end andre. I bogen Kreativitet bliver du introduceret til en meditationsform, som er let at gå til, og virkningen er utrolig. Metoden er stærkt anbefalelsesværdig! 3

4 Afsæt tid til idéudvikling Gør idéudvikling til en ny vane. Prøv at se med nye, friske øjne på indarbejdede arbejdsrutiner. Hvad kan gøres bedre? Hvor kan der spares tid? Bliv inspireret af Tidsstudieformularen, som du finder sidst i notesamlingen, til at få ryddet op i tidsrøvere. Prøv ligeledes at betragte nuværende produkter/serviceydelser med nye, friske øjne. Er vores produkt virkelig det bedste kan det ikke gøres bedre? Prøv at benytte de 2 teknikker Matrix #1 og Matrix #2 til at komme videre med din produktudvikling. Du finder teknikkerne omtalt senere i noterne. 4

5 Det kreative miljø Iscenesættelse Det kreative miljø kan i høj grad iscenesættes. Flere virksomheder har med held indrettet 3 rum, som hvert har kun ét formål: Et rum, hvor man idéudvikler et rum, hvor man konkretiserer og et rum, hvor man forholder sig kritisk til idéerne. De fysiske vægge markerer grænsen for, hvad der er tilladt i rummet eksempelvis er det ikke tilladt at kritisere i idérummet. En sådan fysisk rumopdeling kan virke meget stimulerende og effektiv. Tips og gode råd En idé fra et bureau, jeg arbejdede på for år tilbage: Vi havde en Filo-Sofa, og når vi sad i den, blev vi kreative på kommando! Præstationsangst og andre blokeringer forsvandt, når vi satte os. Vi fik selvtillid, da vi tidligere havde siddet i sofaen og fået gode idéer. Kort sagt sofaen var det ideelle miljø til at kickstarte vores kreativitet. Tværfaglige grupper Vaner og fastgroede tanker kan fastlåse en idéudviklingsgruppe bestående af fagidioter. Direktører, ingeniører, salgsfolk selv receptionisten alle kan bidrage positivt i en idéudviklingsfase. Sørg for, at der er en fornuftig spredning på faggrupperne, når du sammensætter en idéudviklingsgruppe. Den ubrugelige idé kan ofte lede direkte til den, som fungerer! Derfor handler struktureret idéudvikling om at nedbryde din analytiske blokering og tillade vilde idéer. Idéer, som ikke er brugbare. De er enten for dyre, usælgelige eller uden mulighed for at blive sat i produktion. Først når du har sluppet din sunde fornuft og kritiske sans, befinder du dig i en udgangsposition for kreativ idéudvikling. Og her hjælper det i høj grad, at gruppen er sammensat tværfagligt. Sociale forhold En syg medarbejder producerer sjældent noget af større værdi for en virksomhed. Er barnet sygt er tankerne derhjemme. En sådan medarbejder vil kun have en negativ indflydelse på gruppen. Det samme gælder, såfremt der er problemer medarbejderne imellem. Eventuelle ulmende konflikter vil altid afføde mangel på respekt og modarbejdelse i en idéudviklingsfase. En optimal situation for en idéudvikling i en gruppe er en flok mennesker typisk 5-8 personer som er trygge ved hinanden, og som har gensidig respekt. 5

6 Den kreative proces model for idéudvikling 1. fase Problemvurdering Problemstillingen gennemdiskuteres, så alle har det samme udgangspunkt. Lad dig inspirere af følgende spørgsmål: Hvad er problemet? Hvorfor er det opstået? For hvem er det et problem? Hvordan er det blevet et problem? Hvornår er det et problem? Hvad er årsagen til problemet? Kreativ Fokusering Inden start på idéudviklingen foretages en Kreativ Fokusering. Den sproglige formulering af opgaven kan være afgørende for, hvilke idéer der opstår. Opgaven formuleres derfor på flere forskellige måder: 1. Formulér opgaven som et spørgsmål, startende med spørgeordene: Hvordan/hvilke...? 2. Formulér opgaven åbent og kortfattet i kun én sætning. 3. Formulér opgaven ud fra forskellige synsvinkler (chefens, medarbejdernes, kundernes etc.). Tips og gode råd Problemvurdering og Kreativ Fokusering nedprioriteres ofte i en idéudviklingsproces, men jo mere energi man ofrer i starten, des større er sandsynligheden for, at man ender op med noget brugbart. Det sker tit, at personerne i gruppen sidder med forskellige behov, forestillinger m.v. Derfor skal der være enighed i gruppen om problemstillingen, før man starter idéudviklingen. Hvis en teknik ikke umiddelbart kaster brugbare idéer af sig, er det ikke nødvendigvis en løsning at prøve med en ny teknik. Ofte vil det kunne betale sig at gå tilbage og arbejde dybere med fokuseringen. 6

7 2. fase Idéudvikling. Her kan benyttes den eller de teknikker, som man arbejder bedst med. 3. fase Sammenfatning Gruppering inddeling i grupper, evt. efter materialevalg. Overlapning find idéer, som er dækket flere gange, og slet, så den samme idé kun fremgår én gang. Kombination mulighed for sammenskrivning af flere idéer. Konkretisering er idéerne konkrete og forstået af alle? Relevans frasortering af idéer, som ikke har nogen relevans. Konkretisering Alle idéer gennemgås enkeltvis. Nogle er måske kun simple tankeassociationer og har behov for at blive konkretiseret, så de er enkle og klare. Herved sikres, at alle i gruppen har forstået dem. 7

8 Udarbejdelse af et idékatalog Et særdeles vigtigt værktøj under en idéudviklingsproces er udarbejdelsen af et idékatalog. For at holde styr på alle idéer, som opstår i processen, bør én person have det fulde ansvar for at notere alle idéer ned, under processen. Når denne sekretær har nedfældet alle fremkomne idéer, bearbejdes disse efter nedenstående model: 1. Idékataloget renskrives Idéer, notater og associationer renskrives. 2. Sortering af idéerne Inddeling vælges, som er relevant for den aktuelle opgave. 3. Sammenfatning af idéerne Hver enkelt idé undersøges. Hvis der findes overlapning, slettes der i idéerne. Kan idéer kombineres eller sammenfattes, gøres dette. Findes der idéer, som ikke er konkrete, forsøger man at konkretisere. 4. Gennemlæsning af idékataloget Kataloget sendes til samtlige implicerede, som kan uddybe, supplere materialet eller anføre glemte idéer. 5. Prioritering af idéerne Idéerne opstilles i prioriteret rækkefølge og vurderes: - Er idéen interessant? - Er idéen gennemførlig/brugbar? - Findes der ressourcer til at gennemføre idéen? - Skal idéen gennemføres nu eller på sigt? (rækken af spørgsmål kan udbygges) Tips og gode råd Når man er færdig med sin idéudvikling, er det vigtigt, at der udarbejdes et idékatalog. Dette er specielt vigtigt, når man arbejder i grupper, da det åbner muligheden for skriftlige tilbagemeldinger og kommentarer, inden kataloget er færdigbearbejdet. Når man er kommet væk fra en opgave, vil underbevidstheden mange gange blive ved med at arbejde på problemstillingerne. Jeg har erfaring for, at netop i tiden, hvor idékataloget renskrives, får man nye idéer, som man så har mulighed for at tilskrive, når man modtager kataloget til gennemlæsning 1. gang efter idéudviklingen. Arbejder man i en organisation med et lukket net (intranet), kan det være en fordel at få idékataloget lagt på nettet så hurtigt som muligt. Har alle ikke adgang til at tilføje, mailes kommentarer til redaktøren. 8

9 Idévurdering Sluttelig vurderes idéerne systematisk og analytisk. Vurderingsfasen gennemføres lettest af én eller ganske få personer, da der ellers kan opstå forskellige vurderinger. 1. Krav til løsning Formulér alle de krav, der stilles til en løsning på problemet. Det er vigtigt, at man under denne formulering ser bort fra de idéer, som er udviklet. Alt, der skal bruges, er en række krav, som vil give en objektiv bedømmelse af de aktuelle idéer. 2. Prioritering af krav Nogle af de krav, som blev formuleret under punkt 1, vil naturligt nok være ufravigelige, mens andre vil være knap så vigtige. Lav en prioriteret rækkefølge på kravene med de vigtigste krav først. 3. Vurdering Hver enkelt idé vurderes i forhold til de stillede krav. Vurdér, om idéen opfylder kravet fuldt ud, i acceptabel grad, eller om den slet ikke opfylder kravet. Hvis man her finder, at en idé ikke opfylder nogle ufravigelige krav, forkastes idéen. 4. Ekstra fordele Når man gennemgår hver enkelt idé i forhold til de opstillede kriterier, bliver det muligt at vurdere, om den pågældende idé indeholder nogle ekstra fordele, som ikke er medtaget i de opstillede kriterier, men som bør indgå i den samlede vurdering af idéen. 5. Samlet bedømmelse Her skabes overblik over de enkelte idéers fordele og ulemper. Det giver mulighed for at foretage en samlet objektiv bedømmelse samt en udvælgelse af den eller de idéer, man vil satse på. Tips og gode råd Teknikken fungerer bedst, når du arbejder individuelt eller i små grupper. Såfremt man arbejder i store grupper, vil der let opstå forskellige vurderinger, og det kræver derfor en streng mødeledelse. 9

10 Kreative teknikker Associationsteknik Associationsteknikken kan benyttes til at se sin problemstilling fra en helt ny vinkel. Teknikken bygger på at vælge helt tilfældige ord og derefter forsøge at knytte en sammenhæng mellem ord og problemstilling at skabe associationer. Man finder hurtigt ud af, at nogle af ordene i den valgte associationskæde ikke kan bruges og disse aflives. Men nogle ord giver skøre, anderledes indfald og skaber idéer, som kan konkretiseres og blive brugbare. Teknikken kan benyttes både individuelt og i grupper. Teknikken består af 3 faser: 1. Associationskæde Der skabes en kæde af ord uden tilknytning til opgaven. Ud fra et tilfældigt start-ord nedskrives de ord, som tilfældigt popper op en associationskæde. 2. Idéskabelse Ordene i associationskæden konfronteres enkeltvis med problemformuleringen man lader sig inspirere og forsøger at skabe en kobling. Herved vil der opstå idéer, indfald og associationer. Vær opmærksom på, at nogle ord i kæden åbner op for mange ind-fald, mens andre ikke skaber nogen idéer overhovedet. 3. Konkretisering og videreudvikling Idéerne, som skabes, vil ofte være af blandet kvalitet. Nogle idéer kan umiddelbart være brugbare, mens andre kan danne grundlag for at videreudvikle. Eksempel på en brugbar associationskæde: Kaffe - varmt - sommer - strand - sand - mursten - højhus Eksempel på en indsnævret, ikke brugbar associationskæde: Kaffe - kaffekop - kaffefilter - bønner Tips og gode råd Vi har brug for støj til at lede os væk fra vanetænkning. Associationsteknikken kan benyttes til at se din problemstilling fra en helt ny vinkel, da du tvinges til at se problemstillingen i forhold til en serie helt tilfældige ord. 10

11 Hvis du benytter teknikken individuelt, så finder du hurtigt ud af, at nogle af ordene i den valgte associationskæde ikke kan bruges og disse bør aflives. Arbejder du i en gruppe, er der sikkert andre, som kan bruge de ord, du selv er fastlåst omkring. Arbejdes der i en gruppe, er det vigtigt, at alle resultater fra de forskellige faser noteres, så alle kan se dem. Husk at vælge et startord, som ligger langt fra problemstillingen. Altså hvis du er autoforhandler skal startordet ikke være alu-fælg! Konstrueret opgave: En grillbar oplever faldende omsætning. Desuden har McDonald s valgt at placere en restaurant i umiddelbar nærhed. Hvordan kan vi hjælpe grillbaren med at overleve? 1. Associationskæde (til grupper og individuelt) Startord = Postkasse Postkasse rød fane flagstang træ skov gåtur motion kondiløb kort 2. Idéskabelse Postkasse Brev til kunder Rød Fane Dekoration Flagstang Træ Grill med trækul Skov Mad til skovtur Gåtur Motion Sund mad Kondiløb Kort Klippekort 3. Konkretisering og videreudvikling Brev til kunder Direct mail-kampagne til potentielle virksomhedskunder. Evt. med udbringning af frokostretter. Dekoration Dekoration med signalværdi. Evt. højne image ved at skabe restaurant-stemning. Grill med trækul Alt kød grilles over åben ild. Giver betydelig bedre smag med imageløft til følge. Mad til skovtur Take away à la McDonald s. Sund mad Konsekvent sund linje så man evt. skaber dén situation, at børnene spiser på McDonald s, og de voksne på grillbaren. Klippekort Køb 5 retter, og få den 6. gratis. 11

12 Omvendt Brainstorm Omvendt Brainstorm blev oprindelig opfundet til at finde svage sider ved idéer, men har vist sig at være en teknik, som er glimrende, hvis idéudviklingen i en gruppe er gået lidt i stå. Den skaber stemning og ny energi i gruppen, da man oftest finder det sjovt at skabe negative idéer. Teknikken kan kun anvendes i grupper. Teknikken består af 4 faser: 1. Positiv opgaveformulering Formuleringen skal være kort og helst et spørgsmål. 2. Negativ opgaveformulering Opgaven må gerne formuleres på flere negative måder. Vælg de mest negative og ekstreme formuleringer. 3. Negative idéer Skab så mange negative idéer som muligt spontant og kritikløst. Idéerne må ikke vur deres eller bedømmes. 4. Positive idéer Alle negative idéer gennemgås. Nogle negative idéer kan umiddelbart vendes og ændres til positive idéer. Andre idéer giver helt nye input, og nogle provokerer, så man ser helt nye muligheder. Under processen må idéerne ikke vurderes eller bedømmes. Tips og gode råd Nogle gange kan det være svært at se mulighederne, som ligger lige for, pga. vaner, blokeringer m.v. Kort sagt hjernen modarbejder os. Derimod kan det til tider være betydelig lettere at beskrive det, som IKKE kan lade sig gøre, og som er dårlige idéer. Dette er kernen i Omvendt Brainstorm. Alt det, som ikke er brugbart, vendes rundt, hvorefter der opstår noget brugbart. Personligt er denne teknik en af mine favoritter. Den skaber stemning og ny energi i gruppen, da man oftest finder det sjovt at skabe negative idéer. 12

13 Konstrueret opgave: Samme grillbar som før. 1. Positiv opgaveformulering Udvikl idéer, som kan få salget til at stige, samt aktiviteter, som vil differentiere grillbaren fra McDonald s. 2. Negativ opgaveformulering Hvordan kan vi få salget til at falde? Hvordan skræmmer vi kunderne væk? Hvordan laver vi dårligere produkter? 3. Negative idéer Priserne sættes op. Der indføres uhensigtsmæssige åbningstider. Der skabes en uhyggelig stemning. Der benyttes dårligere råvarer. Serveringspersonalet nedprioriteres. Der udvikles ikke nye forretningskoncepter. 4. Positive idéer Nogle negative idéer kan umiddelbart vendes 180 grader, så de bliver brugbare andre kan give inspiration til brugbare idéer. Priserne sættes op Priserne reguleres, så de matcher McDonald s. Der indføres menuer. Der indføres uhensigtsmæssige åbningstider Der skabes en uhyggelig stemning Der benyttes dårligere råvarer Serveringspersonalet nedprioriteres Der udvikles ikke nye forretningskoncepter Kursus til serveringspersonalet i kundepleje. Der udarbejdes kodeks for råvarer, så restauranten fremover kan tage hensyn til både en allergiker og en vegetar. Antallet i serveringspersonalet afstemmes med succesen, så det bliver passende. Der skabes en fleksibel medarbejderstab. Der udvikles temafester og lign. 13

14 Visuel Teknik Visuel Teknik er en hurtig og effektiv metode til at skabe nye idéer i en gruppe. Teknikken kræver en mødeleder og lidt forberedelse. Til visuel teknik benyttes en lille serie billeder valgt af mødelederen, ud fra hvilken der skabes associationer til den konkrete problemstilling. Nogle personer tænker i ord og begreber, mens andre fortrinsvis tænker i billeder. Visuel Teknik er en effektiv metode til at skabe nye idéer og er specielt brugbar for personer, som ved brug af andre metoder kun har genereret få eller slet ingen idéer. Teknikken består af 4 faser: 1. Fremvisning/valg af billedet Arbejdes der i grupper, fremvises billedet på OH, plakat eller dias. Arbejdes der individuelt, vælges et tilfældigt billede fra denne postkortserie, et magasin, internettet eller andet. Billedet betragtes forsøg at få øje på små detaljer. 2. Beskrivelse samt skabelse af associationer Hver enkelt deltager kommer herefter med de associationer, som popper op ved at betragte billedet. Alle ord nedskrives af mødelederen. Arbejdes der individuelt, laves en skriftlig beskrivelse. 3. Idéudvikling Herefter idéudvikles individuelt ud fra de ord, mødelederen har nedskrevet. Idéerne noteres. 4. Præsentation (kun i gruppearbejde) Til slut præsenterer hver deltager efter tur sine idéer. Idéerne noteres ned på flipover eller tavle, så de er synlige for alle. Herefter bygges der i gruppen videre på de enkelte idéer, efterhånden som de præsenteres. Tips og gode råd Erfaringen siger mig, at denne teknik kan åbne op for personer, som ikke normalt finder en almindelig associationsteknik anvendelig. Husk, at teknikken kræver en mødeleder, såfremt den benyttes i en gruppe. Her benyttes typisk få billeder. Hvis man bruger teknikken personligt, kan det være en fordel at have en hel stak billeder, som man så skifter imellem. 14

15 Matrix #1 Teknikken består af 3 faser: 1. Produktet, serviceydelsen el. lign. opdeles i delelementer. 2. Hvert enkelt delelements nuværende kendetegn beskrives. 3. Der idéudvikles herefter på hvert enkelt kendetegn. Opgave: Produktforbedring af en lommelygte. Delelement Kendetegn Idé Hylster Plastic Metal Kontakt On/Off On/Off/tynd lysstråle Batteri Energi Genopladelig Pære Glas Plastic Vægt Tung Let Tips og gode råd Matrix #1 er en brugbar teknik, både når man skal kvalitetsforbedre produkter og serviceydelser. Teknikken er meget anvendelig i forbindelse med brugen af idégenereringsteknikker. Teknikkerne tillader dig at fokusere på en specifik del af produktet eller processen, før du starter med at generere nye idéer for det samlede produkt. Teknikken er ligeledes brugbar, såfremt du med dine produkter eller servicer ønsker at angribe et nyt marked. Her vil du få en fornemmelse af, hvordan du skal/kan differentiere dig i forhold til dine konkurrenter. Matrix #2 Teknikken består af 4 faser: 1. Specificér opgaven. 2. Skriv de vigtigste parametre ned, som har indflydelse på løsning af opgaven. 3. Under hver parameter skrives så mange variationer ned som muligt. 4. Sammensæt forskellige kombinationer, og lad dig inspirere til at få nye idéer. 15

16 Opgave: Designforbedring af en vasketøjskurv. Materiale Form Finish Placering Kurveflet Firkantet Neutral På gulvet Plastic Cylindrisk Malet Under loftet Papir Rektangulær Gennemsigtig På væggen Metal Kegleformet Selvlysende Under sengen Fiskenet Sekskantet Neon På døren Idé: Et 100 cm langt basketball-lignende net, fastgjort til en metalring og påskruet indersiden af en dør. Dette åbner op for muligheden for, at børn kan spille basketball med deres beskidte vasketøj og derved fylde kurven. Når den er fuld, frigøres tøjet ved at åbne kurven i bunden. Tips og gode råd Matrix #2 er en rigtig god teknik til at presse dig væk fra vanetænkning. Nogle kombinationer er ubrugelige, mens andre åbner op for masser af idéer. Da der forekommer utrolig mange kombinationsmuligheder, vil du altid ende op med brugbare idéer, blot du bliver ved med kombinere og lade din fantasi åbne op. 16

17 Afsæt tid til kreativ idéudvikling Det kan være en meget god idé at afsætte tid til at idéudvikle på eksisterende produkter, arbejdsmønstre, rutiner m.v. For at generere tid til idéudviklingen kan man skabe sig overblik over sine tidsrøvere ved at benytte en Tidsstudieformular. Tidsstudieformularen Bagest i noterne finder du en Tidsstudieformular, som du kan bruge til at analysere din arbejdsdag. Kopiér Tidsstudieformularen i de eksemplarer, du har behov for. Her følger instruktion i brugen af formularen: 1. Studér overskrifterne i eksemplet på Tidsstudieformularen. Udfyld de blanke formularer med overskrifter, der passer til din egen situation. Benyt eksemplerne, såfremt de asser til din arbejdssituation, eller tilføj nogle, der beskriver dine egne aktiviteter. Gør overskrifterne så specifikke som muligt. 2. Hav Tidsstudieformularen i nærheden, og markér med en tyk sort streg den tid, du bruger til hver opgave. Angiv tiden mindst én gang hver time, så studiet bliver så præcist som muligt. Inkludér alt, du laver selv små afbrydelser for at få studiet så komplet som muligt. 3. Indtegn hver dag i en uge, så du kan se et mønster i dit tidsforbrug. 4. Angiv det samlede tidsforbrug, der er brugt til hver aktivitet for den dag. Udregn totaler for rækker og kolonner. 5. Studér den information, du har udviklet. Identificér de opgaver, der tager for megen tid, og enten delegér dem ud, eller opgiv dem. Se efter et mønster i afbrydelserne, find kilden til disse afbrydelser, og bestem, hvorledes de kan elimineres eller samles og dermed give dig flere lange perioder til produktive aktiviteter. 6. Sæt passende mål for forbedring af dit tidsforbrug, og begynd at arbejde på at virkeliggøre dem. Er der dårlige vaner, som skal aflives, brug da teknikkerne fra afsnittet om vanebrud. 17

18 Tidsstyring Lav en liste over de opgaver, du skal i gang med den kommende uge. Del listen op i tre dele under overskrifterne: Absolut nødvendigt, Vigtigt og Muligheder. Under Absolut nødvendigt skal du notere alle de opgaver, du mener, du skal lave, uanset alt andet, for at tilfredsstille dine egne behov samt din families og dit forretningslivs. Under Vigtigt skal du notere alle de opgaver, du gerne vil gøre, men hvis de bliver udsat, eller noget andet kommer i stedet, vil det ikke have negative konsekvenser. Under Muligheder skal du notere de opgaver og ting, som dine behov ikke kræver nu, men som en dag nok vil blive ønskelige. Hvis du tidligere har fået skyldfølelse over ting og opgaver, du ikke har nået, vil sådan en liste hjælpe dig med at overvinde disse følelser. Husk på, at det oftest er det, man ikke når, man får stress af. Opgaver, som ikke nås fra Absolut nødvendigt, vil automatisk udløse større risiko for negativ stress, end fra Muligheder. Når du har fået opdelt dine opgaver, har du mulighed for at fokusere på dem, som vil udløse mest stress, og få de opgaver løst først. 18

19 TIDSSTUDIEFORMULAR DATO: I ALT 19

20 Litteraturliste Jeg har ladet mig inspirere til kurset Kreativ på kommando fra flere bøger. Nogle teknikker er kopieret direkte, andre er forenklede og forstærkede. Har du lyst til at dykke ned i emnet kreativitet, er nedenstående litteraturliste en fornuftig platform at arbejde ud fra. Titel: Kreativitet Forfatter: Julia Cameron ISBN: Her får du ingen kreative idéudviklingsteknikker men til gengæld al den viden, du skal bruge for at stimulere din personlige kreativitet, fantasi og aktivering af underbevidste ressourcer. Bogen er opbygget som et 12-ugers gør det selv-kursus. Kurset kræver tid minimum 30 minutter hver morgen men det er en investering, som kommer mangedoblet tilbage. Kurset er fyldt med opgaver og udfordringer, som på de 3 måneder opbygger din personlige kreativitet til et niveau, du ikke troede muligt. Bogen er lidt langhåret og kræver mod og vilje i starten. Titel: 101 Creative Problem Solving Techniques Forfatter: James M. Higgins ISBN: Som titlen angiver, får man her serveret mange idéudviklingsteknikker rigtig mange! Problemet er næsten at vælge fra. Bogen anbefales derfor til dem, som finder interesse i hele tiden at prøve nye teknikker eller ønsker et hurtigt overblik over en stor mængde teknikker. Titel: The Art of Innovation Forfatter: Tom Kelley ISBN: Tom Kelley er medstifter af IDEO et af de førende firmaer i USA inden for industriel design. Bogen er sparsom i formidling af kreative teknikker, men kraftigt inspirerende til, hvordan man implementerer kreativitet i sin hverdag, og hvordan man opbygger en kreativ virksomhedskultur. Bogen tager udgangspunkt i en serie cases, hvor man følger IDEO i designudviklingen af nogle af verdens førende mærkevarer. Titel: Thinkertoys Forfatter: Michael Michalko ISBN: Bogen omhandler mere end 30 teknikker, som virkelig bearbejdes i dybden. Hver teknik benyttes til at løse flere opgaver, så man kommer rundt om metoden og får et godt indblik i dens anvendelsesmuligheder. I hvert kapitel findes masser af eksempler, hints, tips og tricks, som gør bogen meget inspirerende at læse. Titel: Kreativ problemløsning og praktisk idéudvikling Forfatter: Ole Striim ISBN: Stærkt anbefalelsesværdig bog om struktureret og systematisk idéudvikling skrevet på dansk. Pædagogisk opbygget og letlæselig. Bogen omfatter en serie teknikker, men går også i dybden med de andre faser i idéudviklingen. Desuden behandler bogen Det kreative menneske og Det kreative miljø, ligesom man også får indsigt i, hvordan man planlægger og styrer idékonferencer og kreative workshops. 20

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Inddragelse af brugerne er væsentlig for at sikre og udvikle kvaliteten af de leverede ydelser. Der gennemføres traditionelle brugerundersøgelser, der

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge Publication date: 2010 Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA):

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Indhold 1. Stress og personlige strategier Oplæg 2. Vi oplever krav forskelligt Gruppearbejde

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius Find din type, før du søger job Fredi Falk Vogelius Find din type før du søger job > Kend dit talent og dine skjulte ressourcer > Vælg det job, der passer til dig > Prøv en personlighedstest på Facebook

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

A K RY L PÅ L Æ R R E D M A L D I G G L A D MAL DIG GLAD

A K RY L PÅ L Æ R R E D M A L D I G G L A D MAL DIG GLAD A K RY L PÅ L Æ R R E D M A L D I G G L A D m ø b e r g s f o r l a g MAL DIG GLAD MAL DIG GLAD af Susanne Møberg Copyright Møbergs Forlag, 2008 1. udgave 1. oplag Layout og foto: Søren Larsen Tlf. +45

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Jagten på den gode idé Af Dorte S. Nielsen

Jagten på den gode idé Af Dorte S. Nielsen Jagten på den gode idé Af Dorte S. Nielsen Startskuddet har lydt. Du sidder med en opgave eller et problem, som skal løses. Jagten på den gode idé er gået ind. Nogle dage falder det let. Idéerne vælter

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

-foreningens. Håndbog for støttepersoner

-foreningens. Håndbog for støttepersoner -foreningens Håndbog for støttepersoner 1. Fakta om ADHD 2. Sådan kommer ADHD til udtryk 3. Diagnose og behandling 4. Kommunikation og samarbejde 5. Hvordan støtter jeg bedst? 6. Struktur i hverdagen 7.

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Tegn og Mal med intuition

Tegn og Mal med intuition Dansk niveau C Winnie Soelberg Pedersen Social- og sundhedsskolen i Hammerbakker Omskolingsforløb til social- og sundhedsassistent Hold: 0309165 Lærer: Liselotte Meelsen Oktober 2003 Forord I forbindelse

Læs mere

Ny Pædagogik til Kreative Læreprocesser. Lotte Darsø Bo Krüger Jørgen Rafn

Ny Pædagogik til Kreative Læreprocesser. Lotte Darsø Bo Krüger Jørgen Rafn Ny Pædagogik til Kreative Læreprocesser Lotte Darsø Bo Krüger Jørgen Rafn Kort resumé 2 Indledning 2 Baggrund 3 Forløbet 3 Den pædagogiske model Afprøvning af nye lærerroller 4 7 Læring og kreativitet

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere