Kickstart din kreativitet!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kickstart din kreativitet!"

Transkript

1 Kickstart din kreativitet! Når du har gennemgået kurset Kreativ Idéudvikling, er du godt klædt på til at arbejde struktureret og metodisk med din kreativitet. Målet med kurset er at give dig nogle simple teknikker og metoder, som kan hjælpe med dels at få struktureret din idéudvikling, dels at træne dine evner til at bryde med vanetænkning og få sjovere, vildere og mere kreative idéer. Disse noter er beregnet til de kursister, som ønsker at gå i dybden med teknikkerne eller få dem grundigt repeteret. Noterne er et sammenkog af de vigtigste tanker, begreber og teknikker fra kurset. Teknikkerne er valgt ud fra de kriterier, at de skal være brugbare og lette at anvende. Teknikkerne bygger på bøger, jeg har læst, og på mine personlige erfaringer fra en mangeårig baggrund inden for reklamebranchen. Men samtidig stammer de lige så meget fra situationer, hvor jeg manglede et kreativt indfald, en anderledes løsning på en problemstilling, skæve vinkler m.v. Kreativitet har intet med høj intelligens at gøre, den er hverken betinget af køn eller alder, og den er kun i nogen grad betinget af viden. Kreativitet kan læres, og jo mere konsekvent du benytter idéudviklingsteknikkerne og følger de få spilleregler, som opstilles, desto hurtigere vil du opnå forbløffende resultater. Held og lykke med udviklingen af din personlige kreativitet! Niels Krøjgaard Kursusleder Copyright IFF

2 Blokeringer for din personlige kreativitet Nedenfor finder du en serie punkter, som omhandler den kreative blokering. Mange menneskers skaberevner og idérigdom blokeres men det kan der gøres noget ved. Lad punkterne inspirere dig til at få fokus på de områder, hvor du er fastlåst. Blind for nye muligheder Mange mennesker er traditionsbundne og autoritetstro vi er vanedyr. Oftest stiller vi os tilfredse med de kendte og traditionelle løsninger. Dem, man kender, og ved fungerer. Med denne indstilling bliver vi blinde for nye muligheder og løsninger. Derfor bør du til tider tvinge dig selv til at søge nye veje selvom de gamle er kendte og trygge. Brug idéudviklingsteknikkerne på dine arbejdsrutiner. Prøv hele tiden at gå nye veje. Få alle muligheder afdækket, inden du beslutter dig for, hvilken retning du vil bevæge dig i. Behov for tryghed mangel på risikovillighed At tro på egne idéer og egen kreativitet kræver risikovillighed. Mennesket har en indbygget evne til at finde en løsning, når det befinder sig i en ekstrem situation. Derfor: placér dig selv helt bevidst i ekstreme situationer, hvor du bliver presset. Så vil du stimulere din kreativitet! Denne stimulering vil snart komme til syne i form af øget kreativitet i dit daglige arbejde. Men husk der er forskel på dristighed og dumdristighed! Mangel på selvtillid Det kræver mod at tro på sine egne idéer. Det kræver mod at prøve noget nyt. Mange giver op af mangel på hurtige resultater. Men ting tager tid, som det siges. Forandring kan ikke forventes fra den ene uge til den næste. Lov dig selv at give dig den tid, det tager, før forandringerne viser sig. Kritik på det forkerte tidspunkt Hvis kritiske og skeptiske holdninger præger din personlighed, er det en kraftig hindring for, at du kan udvikle dig kreativt. Hvis du er leder, hindrer det desuden dine medarbejderes kreativitet. Nogle personer er idédræbere og har som udgangspunkt kritiske/analyserende holdninger over for alt nyt. Vær MEGET bevidst omkring kritik i en kreativ idéudviklingsfase. Det er grunden til, at de fleste idéer aldrig bliver udviklet, udbygget og gjort brugbare. I en idéudviklingsgruppe er det derfor en god idé at udpege en leder eller ordstyrer, som skal sørge for at holde faserne i processen adskilte. Faglig fastlåsthed Tillærte vaner og gamle tankemønstre kan hindre kreativitet. Fagfolk kan i kraft af deres viden og fagkundskab være for fastlåste til at se nye muligheder inden for deres eget fagområde. Friske øjne fra en person med en helt anden baggrund og andre holdninger end dine vil måske netop være det, der skal til for at omforme din ikke brugbare idé til noget brugbart. Opsøg derfor personer med anden faglig baggrund, når du skal sammensætte en idéudviklingsgruppe. Måske en person, som slet ikke arbejder i din virksomhed, og som med garanti ser på dine problemstillinger med helt friske øjne. 2

3 Forhastet vurdering Blokeringen virker på den måde, at straks vi har fået den første idé, begynder vi at vurdere den, i stedet for at lade idéen inspirere os til at få andre idéer. Eller lige så slemt: Vi begynder at vurdere vores kollegers idéer uden at lade os inspirere og uden at videreudvikle. Vær meget opmærksom på, at du skal holde faserne i en idéudvikling adskilte. Nogle gange skal du arbejde kreativt andre gange logisk og analytisk. Blander du de 2 arbejdsformer, er det UMULIGT at idéudvikle. Udvikling af din personlige kreativitet et par fif! Nye vaner/ændret adfærd Gør det til en vane at ændre dine vaner! Begynd i det små køb nogle føde-varer, du aldrig har prøvet før, vælg en anden rute til dit arbejde, ommøblér din stue. Start på en ny hobby, eller gør noget fuldstændig skørt en gang imellem. Hvis du gør det, vil du opleve, at der med de nye vaner og den ændrede adfærd opstår nye tanker, og at du får nye idéer. Brug værktøjskortet Vanebrud her og nu! til at få sat gang i dine vanebrud, og gå videre med bogen Kreativitet (er omtalt i litteraturlisten). Humor En sund latter virker positivt på din kreativitet. Bland dig med sjove personer, se humoristiske film. Søg latteren, og lad humoren blive en del af dig. Glade mennesker er produktive mennesker, og man kan i høj grad selv være med til at kode sin underbevidsthed bl.a. med humor! Selvstudium i kreativitet Hvis du brændende ønsker at udvikle din kreativitet, så læs bogen Kreativitet af Julia Cameron. Det er et 12-ugers kursus, som tvinger dig til at ændre vaner og adfærd og vil udvikle din kreativitet. Hvis du springer ud i det, vil du nok finde bogen lidt langhåret i begyndelsen. Men hold ud! Du kan endvidere lade dig inspirere af de bøger, som er omtalt i litteraturlisten, bagerst i notesamlingen. Meditation Mange kunstnere, forskere og opfindere bruger minutter hver dag på at rense hjernen. Placér dig i et rum, hvor du ikke bliver forstyrret, luk øjnene, og tænk på absolut ingenting i et stykke tid. Det kan være svært i starten, men det vil geare din kreativitet eksplosivt. Tips og gode råd Jeg har prøvet flere meditationsformer nogle med større virkning end andre. I bogen Kreativitet bliver du introduceret til en meditationsform, som er let at gå til, og virkningen er utrolig. Metoden er stærkt anbefalelsesværdig! 3

4 Afsæt tid til idéudvikling Gør idéudvikling til en ny vane. Prøv at se med nye, friske øjne på indarbejdede arbejdsrutiner. Hvad kan gøres bedre? Hvor kan der spares tid? Bliv inspireret af Tidsstudieformularen, som du finder sidst i notesamlingen, til at få ryddet op i tidsrøvere. Prøv ligeledes at betragte nuværende produkter/serviceydelser med nye, friske øjne. Er vores produkt virkelig det bedste kan det ikke gøres bedre? Prøv at benytte de 2 teknikker Matrix #1 og Matrix #2 til at komme videre med din produktudvikling. Du finder teknikkerne omtalt senere i noterne. 4

5 Det kreative miljø Iscenesættelse Det kreative miljø kan i høj grad iscenesættes. Flere virksomheder har med held indrettet 3 rum, som hvert har kun ét formål: Et rum, hvor man idéudvikler et rum, hvor man konkretiserer og et rum, hvor man forholder sig kritisk til idéerne. De fysiske vægge markerer grænsen for, hvad der er tilladt i rummet eksempelvis er det ikke tilladt at kritisere i idérummet. En sådan fysisk rumopdeling kan virke meget stimulerende og effektiv. Tips og gode råd En idé fra et bureau, jeg arbejdede på for år tilbage: Vi havde en Filo-Sofa, og når vi sad i den, blev vi kreative på kommando! Præstationsangst og andre blokeringer forsvandt, når vi satte os. Vi fik selvtillid, da vi tidligere havde siddet i sofaen og fået gode idéer. Kort sagt sofaen var det ideelle miljø til at kickstarte vores kreativitet. Tværfaglige grupper Vaner og fastgroede tanker kan fastlåse en idéudviklingsgruppe bestående af fagidioter. Direktører, ingeniører, salgsfolk selv receptionisten alle kan bidrage positivt i en idéudviklingsfase. Sørg for, at der er en fornuftig spredning på faggrupperne, når du sammensætter en idéudviklingsgruppe. Den ubrugelige idé kan ofte lede direkte til den, som fungerer! Derfor handler struktureret idéudvikling om at nedbryde din analytiske blokering og tillade vilde idéer. Idéer, som ikke er brugbare. De er enten for dyre, usælgelige eller uden mulighed for at blive sat i produktion. Først når du har sluppet din sunde fornuft og kritiske sans, befinder du dig i en udgangsposition for kreativ idéudvikling. Og her hjælper det i høj grad, at gruppen er sammensat tværfagligt. Sociale forhold En syg medarbejder producerer sjældent noget af større værdi for en virksomhed. Er barnet sygt er tankerne derhjemme. En sådan medarbejder vil kun have en negativ indflydelse på gruppen. Det samme gælder, såfremt der er problemer medarbejderne imellem. Eventuelle ulmende konflikter vil altid afføde mangel på respekt og modarbejdelse i en idéudviklingsfase. En optimal situation for en idéudvikling i en gruppe er en flok mennesker typisk 5-8 personer som er trygge ved hinanden, og som har gensidig respekt. 5

6 Den kreative proces model for idéudvikling 1. fase Problemvurdering Problemstillingen gennemdiskuteres, så alle har det samme udgangspunkt. Lad dig inspirere af følgende spørgsmål: Hvad er problemet? Hvorfor er det opstået? For hvem er det et problem? Hvordan er det blevet et problem? Hvornår er det et problem? Hvad er årsagen til problemet? Kreativ Fokusering Inden start på idéudviklingen foretages en Kreativ Fokusering. Den sproglige formulering af opgaven kan være afgørende for, hvilke idéer der opstår. Opgaven formuleres derfor på flere forskellige måder: 1. Formulér opgaven som et spørgsmål, startende med spørgeordene: Hvordan/hvilke...? 2. Formulér opgaven åbent og kortfattet i kun én sætning. 3. Formulér opgaven ud fra forskellige synsvinkler (chefens, medarbejdernes, kundernes etc.). Tips og gode råd Problemvurdering og Kreativ Fokusering nedprioriteres ofte i en idéudviklingsproces, men jo mere energi man ofrer i starten, des større er sandsynligheden for, at man ender op med noget brugbart. Det sker tit, at personerne i gruppen sidder med forskellige behov, forestillinger m.v. Derfor skal der være enighed i gruppen om problemstillingen, før man starter idéudviklingen. Hvis en teknik ikke umiddelbart kaster brugbare idéer af sig, er det ikke nødvendigvis en løsning at prøve med en ny teknik. Ofte vil det kunne betale sig at gå tilbage og arbejde dybere med fokuseringen. 6

7 2. fase Idéudvikling. Her kan benyttes den eller de teknikker, som man arbejder bedst med. 3. fase Sammenfatning Gruppering inddeling i grupper, evt. efter materialevalg. Overlapning find idéer, som er dækket flere gange, og slet, så den samme idé kun fremgår én gang. Kombination mulighed for sammenskrivning af flere idéer. Konkretisering er idéerne konkrete og forstået af alle? Relevans frasortering af idéer, som ikke har nogen relevans. Konkretisering Alle idéer gennemgås enkeltvis. Nogle er måske kun simple tankeassociationer og har behov for at blive konkretiseret, så de er enkle og klare. Herved sikres, at alle i gruppen har forstået dem. 7

8 Udarbejdelse af et idékatalog Et særdeles vigtigt værktøj under en idéudviklingsproces er udarbejdelsen af et idékatalog. For at holde styr på alle idéer, som opstår i processen, bør én person have det fulde ansvar for at notere alle idéer ned, under processen. Når denne sekretær har nedfældet alle fremkomne idéer, bearbejdes disse efter nedenstående model: 1. Idékataloget renskrives Idéer, notater og associationer renskrives. 2. Sortering af idéerne Inddeling vælges, som er relevant for den aktuelle opgave. 3. Sammenfatning af idéerne Hver enkelt idé undersøges. Hvis der findes overlapning, slettes der i idéerne. Kan idéer kombineres eller sammenfattes, gøres dette. Findes der idéer, som ikke er konkrete, forsøger man at konkretisere. 4. Gennemlæsning af idékataloget Kataloget sendes til samtlige implicerede, som kan uddybe, supplere materialet eller anføre glemte idéer. 5. Prioritering af idéerne Idéerne opstilles i prioriteret rækkefølge og vurderes: - Er idéen interessant? - Er idéen gennemførlig/brugbar? - Findes der ressourcer til at gennemføre idéen? - Skal idéen gennemføres nu eller på sigt? (rækken af spørgsmål kan udbygges) Tips og gode råd Når man er færdig med sin idéudvikling, er det vigtigt, at der udarbejdes et idékatalog. Dette er specielt vigtigt, når man arbejder i grupper, da det åbner muligheden for skriftlige tilbagemeldinger og kommentarer, inden kataloget er færdigbearbejdet. Når man er kommet væk fra en opgave, vil underbevidstheden mange gange blive ved med at arbejde på problemstillingerne. Jeg har erfaring for, at netop i tiden, hvor idékataloget renskrives, får man nye idéer, som man så har mulighed for at tilskrive, når man modtager kataloget til gennemlæsning 1. gang efter idéudviklingen. Arbejder man i en organisation med et lukket net (intranet), kan det være en fordel at få idékataloget lagt på nettet så hurtigt som muligt. Har alle ikke adgang til at tilføje, mailes kommentarer til redaktøren. 8

9 Idévurdering Sluttelig vurderes idéerne systematisk og analytisk. Vurderingsfasen gennemføres lettest af én eller ganske få personer, da der ellers kan opstå forskellige vurderinger. 1. Krav til løsning Formulér alle de krav, der stilles til en løsning på problemet. Det er vigtigt, at man under denne formulering ser bort fra de idéer, som er udviklet. Alt, der skal bruges, er en række krav, som vil give en objektiv bedømmelse af de aktuelle idéer. 2. Prioritering af krav Nogle af de krav, som blev formuleret under punkt 1, vil naturligt nok være ufravigelige, mens andre vil være knap så vigtige. Lav en prioriteret rækkefølge på kravene med de vigtigste krav først. 3. Vurdering Hver enkelt idé vurderes i forhold til de stillede krav. Vurdér, om idéen opfylder kravet fuldt ud, i acceptabel grad, eller om den slet ikke opfylder kravet. Hvis man her finder, at en idé ikke opfylder nogle ufravigelige krav, forkastes idéen. 4. Ekstra fordele Når man gennemgår hver enkelt idé i forhold til de opstillede kriterier, bliver det muligt at vurdere, om den pågældende idé indeholder nogle ekstra fordele, som ikke er medtaget i de opstillede kriterier, men som bør indgå i den samlede vurdering af idéen. 5. Samlet bedømmelse Her skabes overblik over de enkelte idéers fordele og ulemper. Det giver mulighed for at foretage en samlet objektiv bedømmelse samt en udvælgelse af den eller de idéer, man vil satse på. Tips og gode råd Teknikken fungerer bedst, når du arbejder individuelt eller i små grupper. Såfremt man arbejder i store grupper, vil der let opstå forskellige vurderinger, og det kræver derfor en streng mødeledelse. 9

10 Kreative teknikker Associationsteknik Associationsteknikken kan benyttes til at se sin problemstilling fra en helt ny vinkel. Teknikken bygger på at vælge helt tilfældige ord og derefter forsøge at knytte en sammenhæng mellem ord og problemstilling at skabe associationer. Man finder hurtigt ud af, at nogle af ordene i den valgte associationskæde ikke kan bruges og disse aflives. Men nogle ord giver skøre, anderledes indfald og skaber idéer, som kan konkretiseres og blive brugbare. Teknikken kan benyttes både individuelt og i grupper. Teknikken består af 3 faser: 1. Associationskæde Der skabes en kæde af ord uden tilknytning til opgaven. Ud fra et tilfældigt start-ord nedskrives de ord, som tilfældigt popper op en associationskæde. 2. Idéskabelse Ordene i associationskæden konfronteres enkeltvis med problemformuleringen man lader sig inspirere og forsøger at skabe en kobling. Herved vil der opstå idéer, indfald og associationer. Vær opmærksom på, at nogle ord i kæden åbner op for mange ind-fald, mens andre ikke skaber nogen idéer overhovedet. 3. Konkretisering og videreudvikling Idéerne, som skabes, vil ofte være af blandet kvalitet. Nogle idéer kan umiddelbart være brugbare, mens andre kan danne grundlag for at videreudvikle. Eksempel på en brugbar associationskæde: Kaffe - varmt - sommer - strand - sand - mursten - højhus Eksempel på en indsnævret, ikke brugbar associationskæde: Kaffe - kaffekop - kaffefilter - bønner Tips og gode råd Vi har brug for støj til at lede os væk fra vanetænkning. Associationsteknikken kan benyttes til at se din problemstilling fra en helt ny vinkel, da du tvinges til at se problemstillingen i forhold til en serie helt tilfældige ord. 10

11 Hvis du benytter teknikken individuelt, så finder du hurtigt ud af, at nogle af ordene i den valgte associationskæde ikke kan bruges og disse bør aflives. Arbejder du i en gruppe, er der sikkert andre, som kan bruge de ord, du selv er fastlåst omkring. Arbejdes der i en gruppe, er det vigtigt, at alle resultater fra de forskellige faser noteres, så alle kan se dem. Husk at vælge et startord, som ligger langt fra problemstillingen. Altså hvis du er autoforhandler skal startordet ikke være alu-fælg! Konstrueret opgave: En grillbar oplever faldende omsætning. Desuden har McDonald s valgt at placere en restaurant i umiddelbar nærhed. Hvordan kan vi hjælpe grillbaren med at overleve? 1. Associationskæde (til grupper og individuelt) Startord = Postkasse Postkasse rød fane flagstang træ skov gåtur motion kondiløb kort 2. Idéskabelse Postkasse Brev til kunder Rød Fane Dekoration Flagstang Træ Grill med trækul Skov Mad til skovtur Gåtur Motion Sund mad Kondiløb Kort Klippekort 3. Konkretisering og videreudvikling Brev til kunder Direct mail-kampagne til potentielle virksomhedskunder. Evt. med udbringning af frokostretter. Dekoration Dekoration med signalværdi. Evt. højne image ved at skabe restaurant-stemning. Grill med trækul Alt kød grilles over åben ild. Giver betydelig bedre smag med imageløft til følge. Mad til skovtur Take away à la McDonald s. Sund mad Konsekvent sund linje så man evt. skaber dén situation, at børnene spiser på McDonald s, og de voksne på grillbaren. Klippekort Køb 5 retter, og få den 6. gratis. 11

12 Omvendt Brainstorm Omvendt Brainstorm blev oprindelig opfundet til at finde svage sider ved idéer, men har vist sig at være en teknik, som er glimrende, hvis idéudviklingen i en gruppe er gået lidt i stå. Den skaber stemning og ny energi i gruppen, da man oftest finder det sjovt at skabe negative idéer. Teknikken kan kun anvendes i grupper. Teknikken består af 4 faser: 1. Positiv opgaveformulering Formuleringen skal være kort og helst et spørgsmål. 2. Negativ opgaveformulering Opgaven må gerne formuleres på flere negative måder. Vælg de mest negative og ekstreme formuleringer. 3. Negative idéer Skab så mange negative idéer som muligt spontant og kritikløst. Idéerne må ikke vur deres eller bedømmes. 4. Positive idéer Alle negative idéer gennemgås. Nogle negative idéer kan umiddelbart vendes og ændres til positive idéer. Andre idéer giver helt nye input, og nogle provokerer, så man ser helt nye muligheder. Under processen må idéerne ikke vurderes eller bedømmes. Tips og gode råd Nogle gange kan det være svært at se mulighederne, som ligger lige for, pga. vaner, blokeringer m.v. Kort sagt hjernen modarbejder os. Derimod kan det til tider være betydelig lettere at beskrive det, som IKKE kan lade sig gøre, og som er dårlige idéer. Dette er kernen i Omvendt Brainstorm. Alt det, som ikke er brugbart, vendes rundt, hvorefter der opstår noget brugbart. Personligt er denne teknik en af mine favoritter. Den skaber stemning og ny energi i gruppen, da man oftest finder det sjovt at skabe negative idéer. 12

13 Konstrueret opgave: Samme grillbar som før. 1. Positiv opgaveformulering Udvikl idéer, som kan få salget til at stige, samt aktiviteter, som vil differentiere grillbaren fra McDonald s. 2. Negativ opgaveformulering Hvordan kan vi få salget til at falde? Hvordan skræmmer vi kunderne væk? Hvordan laver vi dårligere produkter? 3. Negative idéer Priserne sættes op. Der indføres uhensigtsmæssige åbningstider. Der skabes en uhyggelig stemning. Der benyttes dårligere råvarer. Serveringspersonalet nedprioriteres. Der udvikles ikke nye forretningskoncepter. 4. Positive idéer Nogle negative idéer kan umiddelbart vendes 180 grader, så de bliver brugbare andre kan give inspiration til brugbare idéer. Priserne sættes op Priserne reguleres, så de matcher McDonald s. Der indføres menuer. Der indføres uhensigtsmæssige åbningstider Der skabes en uhyggelig stemning Der benyttes dårligere råvarer Serveringspersonalet nedprioriteres Der udvikles ikke nye forretningskoncepter Kursus til serveringspersonalet i kundepleje. Der udarbejdes kodeks for råvarer, så restauranten fremover kan tage hensyn til både en allergiker og en vegetar. Antallet i serveringspersonalet afstemmes med succesen, så det bliver passende. Der skabes en fleksibel medarbejderstab. Der udvikles temafester og lign. 13

14 Visuel Teknik Visuel Teknik er en hurtig og effektiv metode til at skabe nye idéer i en gruppe. Teknikken kræver en mødeleder og lidt forberedelse. Til visuel teknik benyttes en lille serie billeder valgt af mødelederen, ud fra hvilken der skabes associationer til den konkrete problemstilling. Nogle personer tænker i ord og begreber, mens andre fortrinsvis tænker i billeder. Visuel Teknik er en effektiv metode til at skabe nye idéer og er specielt brugbar for personer, som ved brug af andre metoder kun har genereret få eller slet ingen idéer. Teknikken består af 4 faser: 1. Fremvisning/valg af billedet Arbejdes der i grupper, fremvises billedet på OH, plakat eller dias. Arbejdes der individuelt, vælges et tilfældigt billede fra denne postkortserie, et magasin, internettet eller andet. Billedet betragtes forsøg at få øje på små detaljer. 2. Beskrivelse samt skabelse af associationer Hver enkelt deltager kommer herefter med de associationer, som popper op ved at betragte billedet. Alle ord nedskrives af mødelederen. Arbejdes der individuelt, laves en skriftlig beskrivelse. 3. Idéudvikling Herefter idéudvikles individuelt ud fra de ord, mødelederen har nedskrevet. Idéerne noteres. 4. Præsentation (kun i gruppearbejde) Til slut præsenterer hver deltager efter tur sine idéer. Idéerne noteres ned på flipover eller tavle, så de er synlige for alle. Herefter bygges der i gruppen videre på de enkelte idéer, efterhånden som de præsenteres. Tips og gode råd Erfaringen siger mig, at denne teknik kan åbne op for personer, som ikke normalt finder en almindelig associationsteknik anvendelig. Husk, at teknikken kræver en mødeleder, såfremt den benyttes i en gruppe. Her benyttes typisk få billeder. Hvis man bruger teknikken personligt, kan det være en fordel at have en hel stak billeder, som man så skifter imellem. 14

15 Matrix #1 Teknikken består af 3 faser: 1. Produktet, serviceydelsen el. lign. opdeles i delelementer. 2. Hvert enkelt delelements nuværende kendetegn beskrives. 3. Der idéudvikles herefter på hvert enkelt kendetegn. Opgave: Produktforbedring af en lommelygte. Delelement Kendetegn Idé Hylster Plastic Metal Kontakt On/Off On/Off/tynd lysstråle Batteri Energi Genopladelig Pære Glas Plastic Vægt Tung Let Tips og gode råd Matrix #1 er en brugbar teknik, både når man skal kvalitetsforbedre produkter og serviceydelser. Teknikken er meget anvendelig i forbindelse med brugen af idégenereringsteknikker. Teknikkerne tillader dig at fokusere på en specifik del af produktet eller processen, før du starter med at generere nye idéer for det samlede produkt. Teknikken er ligeledes brugbar, såfremt du med dine produkter eller servicer ønsker at angribe et nyt marked. Her vil du få en fornemmelse af, hvordan du skal/kan differentiere dig i forhold til dine konkurrenter. Matrix #2 Teknikken består af 4 faser: 1. Specificér opgaven. 2. Skriv de vigtigste parametre ned, som har indflydelse på løsning af opgaven. 3. Under hver parameter skrives så mange variationer ned som muligt. 4. Sammensæt forskellige kombinationer, og lad dig inspirere til at få nye idéer. 15

16 Opgave: Designforbedring af en vasketøjskurv. Materiale Form Finish Placering Kurveflet Firkantet Neutral På gulvet Plastic Cylindrisk Malet Under loftet Papir Rektangulær Gennemsigtig På væggen Metal Kegleformet Selvlysende Under sengen Fiskenet Sekskantet Neon På døren Idé: Et 100 cm langt basketball-lignende net, fastgjort til en metalring og påskruet indersiden af en dør. Dette åbner op for muligheden for, at børn kan spille basketball med deres beskidte vasketøj og derved fylde kurven. Når den er fuld, frigøres tøjet ved at åbne kurven i bunden. Tips og gode råd Matrix #2 er en rigtig god teknik til at presse dig væk fra vanetænkning. Nogle kombinationer er ubrugelige, mens andre åbner op for masser af idéer. Da der forekommer utrolig mange kombinationsmuligheder, vil du altid ende op med brugbare idéer, blot du bliver ved med kombinere og lade din fantasi åbne op. 16

17 Afsæt tid til kreativ idéudvikling Det kan være en meget god idé at afsætte tid til at idéudvikle på eksisterende produkter, arbejdsmønstre, rutiner m.v. For at generere tid til idéudviklingen kan man skabe sig overblik over sine tidsrøvere ved at benytte en Tidsstudieformular. Tidsstudieformularen Bagest i noterne finder du en Tidsstudieformular, som du kan bruge til at analysere din arbejdsdag. Kopiér Tidsstudieformularen i de eksemplarer, du har behov for. Her følger instruktion i brugen af formularen: 1. Studér overskrifterne i eksemplet på Tidsstudieformularen. Udfyld de blanke formularer med overskrifter, der passer til din egen situation. Benyt eksemplerne, såfremt de asser til din arbejdssituation, eller tilføj nogle, der beskriver dine egne aktiviteter. Gør overskrifterne så specifikke som muligt. 2. Hav Tidsstudieformularen i nærheden, og markér med en tyk sort streg den tid, du bruger til hver opgave. Angiv tiden mindst én gang hver time, så studiet bliver så præcist som muligt. Inkludér alt, du laver selv små afbrydelser for at få studiet så komplet som muligt. 3. Indtegn hver dag i en uge, så du kan se et mønster i dit tidsforbrug. 4. Angiv det samlede tidsforbrug, der er brugt til hver aktivitet for den dag. Udregn totaler for rækker og kolonner. 5. Studér den information, du har udviklet. Identificér de opgaver, der tager for megen tid, og enten delegér dem ud, eller opgiv dem. Se efter et mønster i afbrydelserne, find kilden til disse afbrydelser, og bestem, hvorledes de kan elimineres eller samles og dermed give dig flere lange perioder til produktive aktiviteter. 6. Sæt passende mål for forbedring af dit tidsforbrug, og begynd at arbejde på at virkeliggøre dem. Er der dårlige vaner, som skal aflives, brug da teknikkerne fra afsnittet om vanebrud. 17

18 Tidsstyring Lav en liste over de opgaver, du skal i gang med den kommende uge. Del listen op i tre dele under overskrifterne: Absolut nødvendigt, Vigtigt og Muligheder. Under Absolut nødvendigt skal du notere alle de opgaver, du mener, du skal lave, uanset alt andet, for at tilfredsstille dine egne behov samt din families og dit forretningslivs. Under Vigtigt skal du notere alle de opgaver, du gerne vil gøre, men hvis de bliver udsat, eller noget andet kommer i stedet, vil det ikke have negative konsekvenser. Under Muligheder skal du notere de opgaver og ting, som dine behov ikke kræver nu, men som en dag nok vil blive ønskelige. Hvis du tidligere har fået skyldfølelse over ting og opgaver, du ikke har nået, vil sådan en liste hjælpe dig med at overvinde disse følelser. Husk på, at det oftest er det, man ikke når, man får stress af. Opgaver, som ikke nås fra Absolut nødvendigt, vil automatisk udløse større risiko for negativ stress, end fra Muligheder. Når du har fået opdelt dine opgaver, har du mulighed for at fokusere på dem, som vil udløse mest stress, og få de opgaver løst først. 18

19 TIDSSTUDIEFORMULAR DATO: I ALT 19

20 Litteraturliste Jeg har ladet mig inspirere til kurset Kreativ på kommando fra flere bøger. Nogle teknikker er kopieret direkte, andre er forenklede og forstærkede. Har du lyst til at dykke ned i emnet kreativitet, er nedenstående litteraturliste en fornuftig platform at arbejde ud fra. Titel: Kreativitet Forfatter: Julia Cameron ISBN: Her får du ingen kreative idéudviklingsteknikker men til gengæld al den viden, du skal bruge for at stimulere din personlige kreativitet, fantasi og aktivering af underbevidste ressourcer. Bogen er opbygget som et 12-ugers gør det selv-kursus. Kurset kræver tid minimum 30 minutter hver morgen men det er en investering, som kommer mangedoblet tilbage. Kurset er fyldt med opgaver og udfordringer, som på de 3 måneder opbygger din personlige kreativitet til et niveau, du ikke troede muligt. Bogen er lidt langhåret og kræver mod og vilje i starten. Titel: 101 Creative Problem Solving Techniques Forfatter: James M. Higgins ISBN: Som titlen angiver, får man her serveret mange idéudviklingsteknikker rigtig mange! Problemet er næsten at vælge fra. Bogen anbefales derfor til dem, som finder interesse i hele tiden at prøve nye teknikker eller ønsker et hurtigt overblik over en stor mængde teknikker. Titel: The Art of Innovation Forfatter: Tom Kelley ISBN: Tom Kelley er medstifter af IDEO et af de førende firmaer i USA inden for industriel design. Bogen er sparsom i formidling af kreative teknikker, men kraftigt inspirerende til, hvordan man implementerer kreativitet i sin hverdag, og hvordan man opbygger en kreativ virksomhedskultur. Bogen tager udgangspunkt i en serie cases, hvor man følger IDEO i designudviklingen af nogle af verdens førende mærkevarer. Titel: Thinkertoys Forfatter: Michael Michalko ISBN: Bogen omhandler mere end 30 teknikker, som virkelig bearbejdes i dybden. Hver teknik benyttes til at løse flere opgaver, så man kommer rundt om metoden og får et godt indblik i dens anvendelsesmuligheder. I hvert kapitel findes masser af eksempler, hints, tips og tricks, som gør bogen meget inspirerende at læse. Titel: Kreativ problemløsning og praktisk idéudvikling Forfatter: Ole Striim ISBN: Stærkt anbefalelsesværdig bog om struktureret og systematisk idéudvikling skrevet på dansk. Pædagogisk opbygget og letlæselig. Bogen omfatter en serie teknikker, men går også i dybden med de andre faser i idéudviklingen. Desuden behandler bogen Det kreative menneske og Det kreative miljø, ligesom man også får indsigt i, hvordan man planlægger og styrer idékonferencer og kreative workshops. 20

SÅDAN SKABER DU NYE AKTIVITETER

SÅDAN SKABER DU NYE AKTIVITETER FØR DU STARTER SÅDAN SKABER DU NYE AKTIVITETER Brug denne model, når I skal udvikle nye aktiviteter. Gå igennem faserne step for step, så er I tættere på en succesfuld aktivitet. Start fra bunden. 4. ORANGE

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby v/ Ryslinge Innovationshøjskole RUDME-MODELLEN - introduktion I den lille landsby Rudme har man

Læs mere

Jagten på den gode idé Af Dorte S. Nielsen

Jagten på den gode idé Af Dorte S. Nielsen Jagten på den gode idé Af Dorte S. Nielsen Startskuddet har lydt. Du sidder med en opgave eller et problem, som skal løses. Jagten på den gode idé er gået ind. Nogle dage falder det let. Idéerne vælter

Læs mere

DRENGEN BAGLÆNS. der. gik. Et touch værd! Undervisnings-e-bog

DRENGEN BAGLÆNS. der. gik. Et touch værd! Undervisnings-e-bog DRENGEN der gik BAGLÆNS Undervisnings-e-bog Et touch værd! En UNDERVISNINGS-E-BOG tilpasset børneromanen "Drengen der gik baglæns" med fokus på læse- og fortællestrategier, samt indeholdende differentierede

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Informationssøgning. Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter. Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator

Informationssøgning. Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter. Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator Informationssøgning Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator Hvordan kommer jeg i gang Sæt tid af, 5 minutter er ikke nok Begynd med det du

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse 2 Denne guide er udarbejdet af: BRMST Eva-Marie Lillelund Nielsen, BRTS Til brug på: Voksenpædagogisk Grundkursus

Læs mere

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne.

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne. Drejebog, dagsforløb Herunder finder du en drejebog til et dagsforløb i Mobil Lab 3. Det er en drejebog for hvordan et forløb kan se ud, med 6 klokketimer til rådighed. Du har måske lidt mere eller lidt

Læs mere

Introduktion til Kaleidoskopet - mindset og metode

Introduktion til Kaleidoskopet - mindset og metode Introduktion til Kaleidoskopet - mindset og metode Innovativt lederskab, kommunikation og idéudvikling Husker du magien i at sætte et kaleidoskop for øjet og forsvinde ind i de smukke mønstre, denne lille,

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Svendborg Erhvervsskole 28. april 2011

Svendborg Erhvervsskole 28. april 2011 DREJEBOG Svendborg Erhvervsskole 28. april 2011 Program 09.00 Møde i Foredragssalen, Porthusvej 71, 5700 Svendborg 09.10 Morgenmad 09.40 Introduktion til dagen 10.00 Idéudvikling 12.30 Frokost 13.00 Klargøring

Læs mere

K REATIVITET I NNOVATION E NTREPRENØRSKAB

K REATIVITET I NNOVATION E NTREPRENØRSKAB K REATIVITET I NNOVATION E NTREPRENØRSKAB MODELLEN HVAD ER KIE-MODELLEN? KIE-modellen er et pædagogisk, didaktisk redskab til planlægning af innovativ læring. Modellen kan bruges til at beskrive og styre

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Skriftlig fremstilling

Skriftlig fremstilling Skriftlig fremstilling Det at skulle formulere noget skriftligt kan være meget svært. Især hvis det er noget, man ikke gør ret tit. Hvordan skal man dog komme i gang, hvordan skal det struktureres, og

Læs mere

DIALOGMØDE. udarbejdet i samarbejde med Servicestyrelsen

DIALOGMØDE. udarbejdet i samarbejde med Servicestyrelsen DIALOGMØDE udarbejdet i samarbejde med Servicestyrelsen De væsentligste pointer fra Dialogmødet: 1. Trivselsmetoden er et afsæt for dialog og samarbejde mellem forældre, daginstitution og socialrådgiver

Læs mere

SE... UDFORDRINGEN SE

SE... UDFORDRINGEN SE SE... UDFORDRINGEN SE SE-fasen er den undersøgende fase, hvor eleverne tilegner sig viden, er ude i virkeligheden og taler med forskellige aktører. Eleverne finder frem til problemstillinger eller udfordringer,

Læs mere

Almen studieforberedelse

Almen studieforberedelse Almen studieforberedelse Synopsiseksamen 2014 - specielt om opgaven med innovation Thisted Gymnasium & HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress!

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! TEMA Psykisk arbejdsmiljø Anerkendende APV Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Anerkendende APV er det tredje værktøj i serien Vi finder

Læs mere

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Tids- og projekt styring er mere end planlægning af din tid Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Skabe overblik Have lyst (U)realistisk

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

10-trins raket til logo-design

10-trins raket til logo-design 10-trins raket til logo-design Stjerne-modellen Dette notat er udarbejdet i forbindelse med foredrag og kurser som supplement til bogen Virksomhedens logo. Ideen er, at det skal fungere sammen med bogen,

Læs mere

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse Jeg er indlagt på et hospital, hvor bevægelse og fysisk aktivitet er en naturlig del af indlæggelsen. Patienterne er derfor aktive, og omgivelserne inviterer

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Her finder du Torben Wiese s præsentation fra:

Her finder du Torben Wiese s præsentation fra: Her finder du Torben Wiese s præsentation fra: Yderligere information, foredrag, uddannelser nyhedsbreve, bøger m.m. finder du på: www.habitmanager.com www.brydvanen.dk Bryd vanerne, og bliv en bedre sælger

Læs mere

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet Kreativitet løfter elevernes faglighed Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som kreative processer.

Læs mere

Vej- og Trafiknetværket. Den Kreative Platform. Jonna Langeland Christensen jonnalc@socsci.aau.dk

Vej- og Trafiknetværket. Den Kreative Platform. Jonna Langeland Christensen jonnalc@socsci.aau.dk Vej- og Trafiknetværket Den Kreative Platform Jonna Langeland Christensen jonnalc@socsci.aau.dk Kreativitet = Uhæmmet anvendelse af viden Kommunikation og samarbejde er bevidste og ubevidste vaner Adfærd

Læs mere

Brugervenligt webdesign

Brugervenligt webdesign Brugervenligt webdesign 2. udgave Af Rolf Molich 3 Brugervenligt webdesign 2. udgave, 1. oplag 2003 Copyright 2003 Ingeniøren bøger, Ingeniøren A/S Forlagsredaktion: Peter Bjerre Rosa og Peter Græbe Omslag:

Læs mere

styrkebaseret ledelse

styrkebaseret ledelse Mads Bab i gang med styrkebaseret ledelse Håndbog med ideer og teknikker til at sikre mere engagement, robusthed og resultater der holder. På styrkebaseretledelse.dk følger otte videoer, værktøjer til

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER MARS ER FOR TABERE Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Om at gå efter drømmen

Om at gå efter drømmen Om at gå efter drømmen Hvad laver du?, bliver jeg spurgt. Jeg rådgiver om indretning. Mange nikker, når jeg siger det de ved nemlig godt, hvad det er. En slags styling. Det er en udbredt opfattelse, at

Læs mere

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv Et undervisningsforløb af Sophie Holm Strøm Arkitektur TITEL PÅ FORLØB Indhold/tekster/materiale At have en have (intro til billedkunst)

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress 1 Trivsel Pursuit - på jagt efter trivsel Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress Antal deltagere: 5-20 Tid: Ca. 80-110 minutter eks. forberedelse Målgruppe: MED-udvalg

Læs mere

FIND-fasen er idéfasen, hvor eleverne udtænker løsninger på de problemstillinger, de har fundet.

FIND-fasen er idéfasen, hvor eleverne udtænker løsninger på de problemstillinger, de har fundet. FIND... FIND-fasen er idéfasen, hvor eleverne udtænker løsninger på de problemstillinger, de har fundet. I denne kreative proces udvælger eleverne de løsninger, de mener er realistiske at gennemføre. FIND

Læs mere

Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol

Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol Sund By Netværket Anne Mette Skovsen ams@promentum.dk Tel: 2093 3515 Formiddagens program Lidt om gode processer Nogle teknikker, der

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Effektiv søgning på web-steder

Effektiv søgning på web-steder Effektiv søgning på web-steder 7. maj 1998 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Indhold 1. Indledning 3 1.1. Model for søgning 3 2. Forskellige former for søgning 4 2.1.

Læs mere

Forebyg stress af Bjarne Toftegård

Forebyg stress af Bjarne Toftegård Forebyg stress af Bjarne Toftegård Hej, jeg hedder Bjarne Toftegård. Jeg hjælper mennesker med at forebygge stress, så de får et bedre arbejdsliv, et bedre familieliv og et bedre helbred. At forebygge

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Kommunikation og ledelse, MPG-uddannelsen, E10 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Modulet rettede sig i for høj grad imod ledere, der kommunikerede

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

Forberedelse. Gennemføring. Succes.

Forberedelse. Gennemføring. Succes. Forberedelse. Gennemføring. Succes. Kelly Services Interviewguide til kandidater Hos Kelly Services er vi dedikerede til at udarbejde værktøjer og stille disse til rådighed således, at du kan optimere

Læs mere

Hvordan bryder vi. nye ideer? Integrationsseminar 3. marts 2009 Vejle

Hvordan bryder vi. nye ideer? Integrationsseminar 3. marts 2009 Vejle Hvordan bryder vi vanetænkningen nkningen og får f nye ideer? 1 Integrationsseminar 3. marts 2009 Vejle 2 + Alt4kreativ 3 Hvem er Alt4Kreativ A/S? Vi er et innovationsfirma som hjælper organisationer,

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

Var giraffen opfundet i gamle dage?

Var giraffen opfundet i gamle dage? Var giraffen opfundet i gamle dage? Af Niels Lund og Charlotte Pardi En bog om hvordan den videbegærlige Emma kører rundt med sin stakkels far, der lader sig rive med af Emma s nådesløse og småfolkelige

Læs mere

Ny skriftlighed i studieretningen IBC

Ny skriftlighed i studieretningen IBC Ny skriftlighed i studieretningen IBC Projektnummer 128981 Lise Fuur Andersen lfan@ibc.dk Lisbeth Pedersen lpe@ibc.dk Inger Ernstsen ier@ibc.dk Formålet med projektet er at udvikle en ramme for en fælles

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Ansvar for forandringer er et vilkår for langt de fleste ledere i dag. Men hvordan skal du kommunikere med dine medarbejdere om forandringerne? Og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2010 juni 2011 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Grib livet nye muligheder og nye veje! -Refleksionsark. Tilpasset udfra Vibeke Zoffmann ph.d Guidet Egen-Beslutning, 2004.

Grib livet nye muligheder og nye veje! -Refleksionsark. Tilpasset udfra Vibeke Zoffmann ph.d Guidet Egen-Beslutning, 2004. Grib livet nye muligheder og nye veje! -Refleksionsark. Tilpasset udfra Vibeke Zoffmann ph.d Guidet Egen-Beslutning, 2004. 1b. Forløbspapir Label: Arbejdspapirer, der er udfyldt og drøftet 1a. Invitation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2011 juni 2012 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab KURSUS Offentlig innovation på - for innovatører i regioner og kommuner MidtLab Region Midtjylland MidtLab Afdelingsnavn Afdelingsnavn Afdelingsnavn Kursus: Offentlig innovation på - for innovatører i

Læs mere

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Camp - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Introduktion Dette undervisningsforløb er tilrettelagt til at vare seks timer, hvilket gør det anvendeligt til fagdage eller lignende, hvor eleverne skal

Læs mere

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Vejledning i planlægning af it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Om vejledningen Vejledningen beskriver kort, hvordan man som underviser, trin for trin, kan planlægge it-kurser efter

Læs mere

BILAG 1 Fortroligt. BILAG 2 Fortroligt BILAG 3. Interviewguide. Spørgeramme i kategorier

BILAG 1 Fortroligt. BILAG 2 Fortroligt BILAG 3. Interviewguide. Spørgeramme i kategorier BILAG 1 Fortroligt BILAG 2 Fortroligt BILAG 3 Interviewguide Spørgeramme i kategorier 1. Fakta (Hvem og hvad? både Conny Ericon og Unisans som virksomhed) 2. Oplevelser og oplevelsesøkonomi generelt i

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2 IDÉ OG UDVÆLGELSE idé og udvælgelse I skal nu arbejde videre med jeres problemstiling. Det første I skal gøre for at finde en løsning på jeres problem er at få en masse idéer. Det gør I bedst ved at lave

Læs mere

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner 4. MØDEGANG Mad Introduktion Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner At diskutere hvad det betyder at spise sundt At kende og forstå Fødevarestyrelsens

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Du er den heldige oplægsholder på Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen. Læs alle slides grundigt igennem, og ligeså dette papir. Du

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Brug TripAdvisor internt, og optimér din virksomhed

Brug TripAdvisor internt, og optimér din virksomhed 104 105 KAPITEL 6 Brug TripAdvisor internt, og optimér din virksomhed 106 Involvér hele virksomheden i TripAdvisor-indsatsen Jo mere du inddrager dine medarbejdere og gør projektet omkring TripAdvisor

Læs mere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere Grafisk design og layout for ikke-grafikere 4. og 5. maj 2009 Teknologisk Institut Taastrup 1. og 2. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Lær at opstille et appellerende og spændende layout Få indblik

Læs mere

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE Biologisk forskel i nervesystemet. Har et mere følsomt nervesystem. Stimuli, indtryk

Læs mere

Elevens egen vurdering /evaluering

Elevens egen vurdering /evaluering Elevens egen vurdering /evaluering Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

ugepraksis et billede på dit liv

ugepraksis et billede på dit liv Daisy Løvendahl Personlig rådgiver ugepraksis et billede på dit liv www.daisylovendahl.dk #1. En guide til refleksion og handling Om ugepraksissen Denne ugepraksis er resultatet af megen refleksion og

Læs mere

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg 1 Indholdsfortegnelse side nr. 1. Forside. 2. Indholdsfortegnelse og indledning. 3. Problemformulering og afgræsning. 4. Tidsplan projektplan

Læs mere

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe!

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Her får du opskriften på, hvad du skal gøre for at købe det maleri, der er det helt rigtige for lige præcis dig. Rigtig god fornøjelse!

Læs mere

Etvaerkto/j, flere vaerkto/jer,

Etvaerkto/j, flere vaerkto/jer, Vaerkto/jskasse Etvaerkto/j, flere vaerkto/jer, allevaerkto/jerne. Her finder I en samlet oversigt over værktøjerne til de forskellige faser i arbejdsprocessen. Værktøjerne kan bruges, når I laver opgaver

Læs mere

Ideskabelse, ideudvikling og ideudvælgelse

Ideskabelse, ideudvikling og ideudvælgelse Kap. 8,9,10,11 orange bog kap. 3 i blå lærebog. Ideskabelse, ideudvikling og ideudvælgelse Jeres YE-gruppe skal nu til at have fundet og udvalgt én idé, som gruppen vil arbejde videre med resten af året.

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Indhold: Vigtige datoer Udlevering af opgaveformuleringen Opgaven skrives Opgaven afleveres Indhold i studieretningsprojektet Opbygning af studieretningsprojektet

Læs mere

Kursus i brugerinddragelse Workshop B. Velkommen!

Kursus i brugerinddragelse Workshop B. Velkommen! Kursus i brugerinddragelse Workshop B Velkommen! Innovationsprocessen DAG 1 DAG 2 DA G 3 Divergent proces Konvergent proces Divergent proces Konvergent proces Divergent proces Konvergent proces En o p

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere