FN s definition på hustruvold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FN s definition på hustruvold"

Transkript

1 Årsskrift 2007

2 FN s definition på hustruvold Vold i parforhold forårsaget af manden mod kvinden omhandler handlinger og forsømmelser, der har taget form af fysiske overgreb så som at skubbe, klemme, spytte, sparke, ramme ud efter, slå med knytnæve, chokere, brænde, slå med kølle, stikke med kniv, smide med kogende vand eller syre og sætte ild til. Resultatet af sådan fysisk vold kan strække sig fra brud til drab; det, der begynder som et mindre overgreb, kan eskalere i både intensitet og hyppighed. Psykisk vold kan bestå i gentagne mundtlige overgreb og plagerier, indskrænkninger i og berøvelse af fysiske, finansielle og personlige ressourcer. Kontakt med familiemedlemmer og venner bliver kontrolleret. 2

3 Indholdsfortegnelse Formandens klumme side 4 Bestyrelsens årsberetning side 7 Bidragsydere side 10 Statistik side 12 Politiaften side års jubilar Lis W. Christensen side 24 Aktivitetsplan side 26 Digt om Kvindedagen side 29 Den Internationale Kvindedag side 31 Fra medierne side 31 Årsberetning fra Etikgruppen side 33 Julearrangement side 35 Halloween side 36 Billeder fra personlige gaveoverrækkelser side 37 Nyt tag side 39 Faktiske og praktiske oplysninger side 40 Vedtægter side 44 Børnepolitik side 50 Den internationale deklaration af etiske principper side 51 3

4 Formandens klumme af Lis Augustenborg Jeg sidder på Kegnæs i mit nyerhvervede sommerhus og tænker glad og tilfreds: Hvem der dog skulle have troet det? for 24 år siden, da jeg som nyudklækket psykolog forlod universitet i Århus. Tankerne flyver tilbage til dengang: Jeg gik i minushæl, ejede et eneste par lilla smækbukser, røg majspibe og havde studiegæld. Arbejdsløsheden gjorde sig gældende, så vi drog sydpå, min mand og jeg. Til et etårigt vikariat i Sønderborg. Og siden er det gået stærkt. Men hvor var jeg/vi stolte dengang. Vi kunne slet ikke få armene ned. Vores sociale bevidsthed var i højsædet. Ih, hvor ville jeg gerne gøre en forskel. Vi var glade for vores dejlige, lille, rige Danmark. Vores dygtige sundhedsvæsen, vores sociale velstand. Jeg skulle ud i verden og hjælpe hr. og fru Jensen. Bistandsloven var endnu ret ny, men vi havde alt, vi havde de økonomiske rammer, som vi bare skulle udfylde med hr. og fru Jensens behov. Vi ville så gerne gøre en forskel. Jeg ville så gerne give noget tilbage til samfundet i taknemmelighed over, at samfundet jo havde ofret en dyr uddannelse på mig. Efter det første vikarår fik jeg fastansættelse på Amtsgården. Min gamle far var stolt som en pave og glad, for nu var min fremtid da sikret. Fast arbejde på Amtskommunen, det var virkelig flot. Dem på amtet var lidt mere end de andre. Min far var glad for, jeg ikke skulle ud i det private, det var der ingen fremtid i, mente han. Det var stressende, larmende, lavtlønnet og med stor risiko for fyringer, at arbejde i det private!! -Og hvor er vi så i dag? Managementteorierne har haft deres indtog på socialområdet. Begreber som ressourceprofil, kvalitetssikring, suc- 4

5 cesparametre og effektmåling er dagligdagsbegreber i det sociale arbejde. Klienter får udviklet ressourceprofiler, socialrådgivere får opstillet effektmål og succesparametre. Kan man bare overføre teorien for management til social politik, hvor effektmål i mange sammenhænge ikke kan gennemføres? Desuden fokuseres der mere end nogensinde før på, hvordan man helt konkret bør gennemføre tiltag. Metoderne er i centrum. Når socialpolitiske områder skal evalueres, ønskes der ikke kun en beskrivelse af de givne forhold, men også en række forslag til, hvordan man skal gøre fremover, så succesparametrene kan nås og effekterne måles. Systemet er godt -i hvert fald til at holde sig selv i gang. Hvis man er så uheldig at miste sit job, er der en række fagfolk med hver deres ekspertise som står til rådighed med vejledning, behandling, hjælp til at vurdere ens situation mv. Man har måske svært ved at finde beskæftigelse til sig selv, men man kan være sikker på at sikre beskæftigelse til sagsbehandlere, værkstedledere, projektledere, jobkonsulenter, fysioterapeuter, afspændingspædagoger, læger og psykologer. De er alle ansat til at hjælpe med en afklaringsproces, hvis mål er at lette en eventuel omskoling eller flexansættelse eller tilvejebringe det grundlag tildeling af førtidspension hviler på, -og er man ikke faldet for en eller anden tidsgrænse, skal man nok gøre det! Det tager nemlig tid, oceaner af tid. Men, men, alle kan bare ikke komme i arbejde Og hvad så? Jo, så begynder man at støtte sig til de mange professionelle fagfolks vurderinger: nemlig, at det skyldes, at man selv er uafklaret. Og så er det at systemet kan tilbyde sig selv som løsning. Der er jo altid et projekt til Målet for det sociale arbejde er ude af trit med midlerne og 5

6 nogle gange også med virkeligheden. Jeg er ikke særlig stolt af at arbejde med socialt arbejde længere. Gad vist om jeg skulle søge mig en stilling på det private arbejdsmarked, spørger jeg mig selv, mens jeg dovent nyder den første sommersol på min nye terrasse. 6

7 Bestyrelsens årsberetning 2007 Det var så vores første år i Ny Sønderborg Kommune, hvor vi i januar startede med at hilse på den ny borgmester, Jan Prokopek Jensen og det nye meget engagerede Sundhedsudvalg. Til at forestå vores tilsyn har Fagcenter Sundhed udpeget følgende: Afdelingsleder Thomas Lund Sørensen, ledende sundhedsplejerske Ulla Lyskjær, kommunal børnelæge Jytte Bech, frivillighedskonsulent Anna Elisabeth Aagaard og socialrådgiver Sigrun Frank. Det første tilsynsbesøg fandt sted en dag i november. Det er tydeligt, at tilsynet bliver af anderledes karakter end det, vi kender fra amtets tilsynsbesøg. Det bliver spændende at se, hvilket leje det med tiden lander på. Vi har allerede set resultater fra tilsynet, bl.a. er der sket omrokering i huset. Rengøringsmidler har fået ny og mere sikker plads, der er blevet sat skabe op til formålet. Vores tag er blevet udskiftet, hvilket vi glæder os over. Det er herligt, at vi ikke skulle være nervøse under de seneste storme. Det vil vi gerne takke regionen for. Så fik vi den ny forældreansvarslov, som fokuserer på barnets tarv og ret til at have begge forældre. Der skal tungtvejende grunde til at ophæve fælles forældremyndighed og tiden fremover må vise os, hvilke konsekvenser loven vil få for vore børn og kvinder. Den ny folkeregisterlov giver hjemmel til, at folkeregisteret kan tildele kvinderne bopælsadresse her i huset. Det kan berøre både opholdsbetaling, og måske kvindens adgang til sit eget tidligere hjem. Konsekvenserne er stadig uafklarede, men vil givet falde på plads i løbet af næste år. Der har været afviklet 811 ambulante krisesamtaler i samtaleafdelingen, så vi holder nogenlunde sidste års niveau. I beboerafdelingen er 52 personer afvist. 48 p.g.a. pladsmangel, 3 p.g.a. psykisk sygdom og en enkelt af andre årsager. I år var vores julearrangement den 12. december knap så godt 7

8 besøgt, som det plejer at være. Vi havde ca. 180 gæster. Der har i år heller ikke været så mange f.eks. kommunale repræsentanter at invitere, som vi er vant til. Dette p.g.a. kommunesammenlægningen. Vi havde før 7 kommuner med forskellige forvaltninger, der skulle inviteres. Nu har vi én. Endelig langt om længe er kvalitetsstandarderne på plads og vi er begyndt at revidere forskelligt materiale i forhold hertil. Beboerpjecen er ved at være færdig, så vi er nået langt allerede. Nu er vi også kommet med på tilbudsportalen og den ser ud til at køre. En kæmpe tak til alle de frivillige, som bare yder en stor indsats her på centeret. Og især skal der lyde en meget stor tak til Ingelise fra mandagsgruppen. Ingelise og hendes mand har nymalet alle vores familieværelser. Vi har i år én 20 års jubilar og to 10-års jubilarer. Det er en imponerende indsats. Tak for det. Og nu kan vi se frem til år 2009, hvor vi fylder 25 år. På bestyrelsens vegne Lis Augustenborg formand 8

9 Yderlige oplysninger på: 9

10 Bidragsydere Tusind tak til alle jer, der i året 2007 har støttet Sønderborg Kvinde- & Krisecenter dels med økonomiske midler og dels med personlig indsats. Det har medført, at Centeret har haft mulighed for at arbejde med at omsætte foreningens vedtægter til handling. Årsregnskabet for 2007 er godkendt af revisor og foreningens generalforsamling den 11. marts 2008, og kan indhentes ved skriftligt tilsagn i forbindelse med sagsbehandling af fonds- og puljeansøgninger. Her udtrykker vi blot en særlig tak til følgende tilskudsgivere og private bidragsydere. De fleste beløb er øremærkede til særlige opgaver. Samlet offentligt driftstilskud: Ny Sønderborg Kommune , midler: ,00 Statspuljer: ,00 Fonde, legater, gaver og tilskud: Danske Kvinders Beredskab Danmarks Radio Giro 413 Kvindekomitéen Sønderborg Fabrikant Mads Clausens Fond Handelsskoleelever, gave Børnesagens Fællesråd Peter Hansen, Byrådsmedl. Sønderborg, gave Rotary Syd, Sønderborg Lady Cirkle, Sønderborg William og Hugo Evers Fond Direktør Werner Richter og Hustrus Legat Sydbank Sønderborg Dansk Metal Sønderborg Den Sociale Fond, Kbh. i 3F Arbejdernes Landsbank Sønderborg Nordea Danmark-fonden kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 500 kr kr kr kr. 10

11 Als Offset, Augustenborg, sponsorgaver: Til trykning af Årsberetning, foldere, og til trykning af Juleinvitationer á Diverse gaver Støttemedlemmer Egne aktiviteter: Klejnevridning i samarbejde med bagermesteren i Kvickly Sønderborg og Søsterlogen Odd Fellow 84 Svanen Amerikansk lotteri til julehyggedag Loppemarked kr. 200 kr. 500 kr kr kr kr. Andet: Lions Club Sønderborg-Alssund, tusind tak for lån af feriehuse. Vi havde 3 børnefamilier, der fik et ferieophold i et dejligt sommerhus i skønne omgivelser. Tusind tak til alle for gaver og hilsner i årets løb. Hund 11

12 Statistik Nedenstående statistikker i hhv. henvendelser og i ophold. Henvendelser: I 2006 var der 901 registrerede henvendelser til akut krisesamtale. I 2007 var tallet 811. Et fald på 10 %. I år 2006 fordelte de 901 henvendelser sig på 284 personlige og 536 telefoniske og 81 skriftlige henvendelser. I år 2007 fordeler de 811 henvendelser sig på 229 personlige, 515 telefoniske og 67 skriftlige henvendelser. Henvendelser fordelt på ugedage: Mandage Tirsdage Onsdage Torsdage Fredage Lørdage Søndage I alt Trebenet kat 12

13 Registrerede henvendelser til akut krisesamtale fordelt på nationalitet: år 2006 antal % år 2007 antal % Norden , ,7 Vesteuropa 9 1,0 7 0,9 Østeuropa 52 5,8 9 1,1 Balkan 3 0,3 41 5,4 Mellemøsten 12 1, ,4 Fjernøsten 23 2,6 19 2,2 Afrika ,0 55 6,4 Sydamerika 0 0,0 0 0,0 Uoplyst ,8 49 6,4 USA 2 0,2 1 0,1 I alt Registrerede henvendelser for akut krisesamtale fordelt på indtægtsoplysninger: år 2006 antal år 2007 antal Ordinært ansættelsesforhold Pension/efterløn/ overgangsydelse Kontanthjælp/Sprogskole/ uddannelse/aktivering Arbejdsløshedsdagpenge/ jobtræning/aktivering Sygedagpenge/barsel Selvstændig virksomhed 1 4 Medhjælpende hustru 0 0 Under uddannelse via SU Hjemmearbejdende 2 7 Ingen forsørgelse 0 0 Uoplyst Skoleelever under 18 år I alt

14 Registrerede henvendelser for akut krisesamtale fordelt på alder: år 2006 antal år 2007 antal Under 18 år år år år år over 60 år 44 9 Uoplyst I alt Registrerede henvendelser for akut krisesamtale fordelt på personer: år 2006 antal år 2007 antal Mænd 5 6 Kvinder voldsramte Andre pva. kvinden *) Uoplyst 0 2 I alt *) Andre pva. kvinden: sagsbehandler, politi, sygehus, andet krisecenter, veninde, social bagvagt/døgnvagt, familiemedlem, arbejdsplads, lægevagt, praktiserende læge, faglig organisation. 14

15 Registrerede henvendelser for akut krisesamtale fordelt på kommuner: år 2006 antal år 2007 antal Ny Sønderborg Kommune 659 A. Alssundkommunerne i alt 762 Sønderborg 616 Gråsten 14 Broager 12 Augustenborg 4 Sundeved 10 Sydals 26 Nordborg 80 B. Øvrige sønderjyske kommuner C. Kommuner uden for amtet D. Uoplyst I alt Registrerede henvendelser for akut krisesamtale fordelt på måneder: år 2006 antal år 2007 antal Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt

16 Ophold Der har i 2007 boet 33 voksne og 44 børn på centeret mod hhv. 40 og 33 i år Det vil for år 2007 sige i alt 77 beboere med et samlet antal overnatninger på 2464 døgn mod 1881 døgn året før. Gennemsnitsophold år 2007 er 32 døgn mod 18 døgn i Tallene gælder antal beboere, der har haft midlertidigt ophold på Centeret. På side 23 findes en samlet statistik gennem 24 år. Indflytning fordelt på ugedage: år 2006 antal år 2007 antal Mandage 4 3 Tirsdage 8 4 Onsdage 2 4 Torsdage 8 9 Fredage 5 5 Lørdage 5 3 Søndage 8 5 I alt Krisecenteret kender også, når børn diskuterer indbyrdes. 16

17 Om de voksne beboere er der oplyst følgende om indtægtsforhold: år 2006 antal år 2007 antal Ordinært ansættelsesforhold 10 7 Pension/efterløn/ overgangsydelse 4 1 Kontanthjælp/Sprogskole/ uddannelse/aktivering 9 15 Arbejdsløshedsdagpenge/ jobtræning/aktivering 0 1 Sygedagpenge/barsel 10 5 Selvstændig virksomhed 1 0 Medhjælpende hustru 0 0 Under uddannelse via SU 3 2 Hjemmearbejdende 1 0 Andet 0 0 Uoplyst 2 2 I alt Om de voksne beboere er der oplyst følgende om nationalitetsfordeling: år 2006 antal år 2007 antal Norden *) Vesteuropa 0 0 Østeuropa 3 0 Balkan 0 5 Mellemøsten 4 6 Fjernøsten 3 2 Afrika 0 0 Sydamerika 0 0 I alt *) Norden: Danmark, Norge, Sverige, Finland, Grønland, Island, Færøerne. 17

18 Om de voksne beboere er der oplyst følgende om aldersfordeling: år 2006 antal år 2007 antal Under 18 år år år år år år 1 0 Uoplyst 2 0 I alt Om voldens art fortæller de voksne beboere: år 2006 antal år 2007 antal Trusler om vold Psykisk vold 7 8 Fysisk og psykisk vold * Anvendt våben/genstande 1 1 Materiel vold ** 8 9 Økonomisk vold *** 7 9 Uoplyst 1 1 *) Ved fysisk vold forstås eksempelvis: Slag, spark, kvælningsforsøg, voldtægt og voldtægtsforsøg, bid, brændemærker, hårafrivning. **) Smadret indbo, døre osv. ***) Indskrænkning/berøvelse af finansielle ressourcer. Det skal bemærkes, at flere kvinder figurerer med mere end én form for vold. 18

19 Ved fraflytning valgtes følgende boform: år 2006 antal år 2007 antal Egen ny bolig Egen tidligere bolig, samlever fraflyttet 3 3 Tilbage til samlever uden samfundsstøtte 9 5 Tilbage til samlever med samfundsstøtte 2 2 Til familie, indtil indflytning i egen ny bolig 2 1 Til venner, indtil indflytning i egen ny bolig 4 0 Andet krisecenter 2 2 Andet 5 0 Uoplyst 2 3 I alt Afvisninger til beboerafdelingen grundet: år 2006 antal år 2007 antal Pladsmangel 4 48 Aktuel fysisk sygdom 0 0 Aktuel psykisk sygdom 3 3 Aktuel misbruger af stoffer/alkohol 0 0 Andet 13 1 Uoplyst 0 0 I alt Andet = Andet tilbud eller eksempelvis ikke voldsramt eller ikke centerets målgruppe. Den afviste i andet er en mand. 19

20 Overnatninger: år 2006 personer døgn år 2007 personer døgn 20 Børn ekskl. samværsbørn Voksne I alt Børnebeboere ekskl. samværsbørn - Aldersfordeling: år 2006 antal år 2007 antal 0-2 år år år år år år 7 4 Uoplyst 1 0 I alt Børnebeboere ekskl. samværsbørn - Nationalitetsfordeling: år 2006 antal år 2007 antal Norden *) Vesteuropa 0 0 Østeuropa 3 0 Balkan 0 5 Mellemøsten 7 13 Fjernøsten 7 4 Afrika 0 0 I alt Samværsbørn i alt 7 1 *) Norden: Danmark, Norge, Sverige, Finland, Grønland, Island, Færøerne

21 Voldens følgevirkninger: Samlivsvold har en række følgevirkninger. Eksempelvis sundhedsmæssigt (psykisk/fysisk), socialt og juridisk. Det medfører ofte kontakt til en række instanser. Om de 811 henvendelser og 33 voksne beboere oplyses det, at samlivsvold har medført kontakt til eksempelvis: Statsforvaltning/eks.: Separation, skilsmisse, forældrerådgivning, samvær. Sundhedsområdet/eks.: Sygehus, læge, psykolog, zoneterapeut, fysioterapeut, kiropraktor, afspænding. Socialområdet/eks.: Økonomisk hjælp, familie- børne- og ungevejledning, dagog døgninstitution, sygedagpenge, rådgivningscenter. Politi/eks.: Opholdstilladelse, polititilhold, anmeldelse af vold, anmodning om alarm, samtale, råd og vejledning. Advokat/eks.: Statsforvaltning, byret/landsret vedr. sep./skilsmisse, voldssager, forældremyndighed, bodeling. Andet/eks.: Faglige organisationer, arbejdsmarkedscenter, pengeinstitut, posthus, boligformidling, arbejdspladser, folkeregister. Vedr. dansk statsborgerskab Mange kvinder af anden etnisk oprindelse end dansk har søgt og fået dansk statsborgerskab. Denne statistik fortæller intet om etnisk oprindelse hvad angår fødeland. 21

22 År Krisesamt. ambulant Overnatn. voksne Overnatn. børn Overnatn. i alt Antal voksne Antal børn Beboere i alt G snit døgn voksne G snit døgn børn G snit døgn i alt ,0 13,4 13, ,4 12,9 12, ,7 8,4 8, ,4 9,7 10, ,6 24,8 20, ,9 18,4 16, ,4 7,0 7, ,0 26,2 23, ,7 23,0 22, ,7 31,5 22, ,0 17,6 16, ,1 11,3 11, ,2 16,3 16, ,1 23,4 23, ,6 37,3 23, ,9 20,8 21, ,7 22,8 25, ,6 12,3 16, ,1 42,7 31, ,1 19,2 23, ,2 22,0 25, ,3 9,8 10, ,3 19,3 18, , år ,6 19,5 18,8 Samværsbørn er ikke talt med i statistikken. 22

23 Centerets årlige politiaften: Sønderborg Politi og Sønderborg Kvinde- & Krisecenter har gennem årene etableret et meget fint samarbejde, som til stadighed uddybes. Sammen med Sønderborg Politi hjælper centeret voldsramte kvinder og børn med rådgivning, anmeldelse, begæring om tilhold og ansøgning om overfaldsalarm. I år glædede vi os over, at lederen af Voldssektionen Lars Thomsen og Dorthe Rasmussen fra Særlov tog imod invitationen til at se vores Krisecenter indefra. Lars Thomsen fortalte om følgerne af omstruktureringen hos Politiet og om arbejdet i Voldssektionen. Dorthe Rasmussen gav et godt indblik i Politiets forebyggende arbejde i forbindelse med dannelsen af pigebander her i Sønderborg. Både Lars og Dorthe formåede på en spændende og livlig måde at fortælle om deres arbejde og besvare de mange forskellige spørgsmål, som centerets medarbejdere havde til dem. 23

24 20 år som krisevagt En aften for lidt over 20 år siden blev jeg en aften ringet op af en fortvivlet kvinde. Jeg anbefalede hende at tage kontakt til krisecentret dagen efter. Samtalen medførte, at jeg, da jeg næste gang så en annonce om introduktion i krisecentret, mødte op. Det blev begyndelsen til et langt og givende forløb som frivillig. Krisecentret lå dengang i en gammel bygning, der hvor Fakta i dag har parkeringsplads. Der var 2 værelser, et kælderværelse og et værelse på første sal. Der boede ofte flere kvinder med børn i det største af værelserne, hvor der var opstillet etagesenge. Legeværelset var et lille hjørne i stuen på ca. 2 kvadratmeter. Husets personale var langtidsledige og frivillige. Alle beslutninger blev i tidens ånd truffet på fællesmøder ved håndsoprækning. Møderne startede med en sang og en præsentationsrunde. Som arbejdsmarkedet ændrede sig, blev det sværere og sværere at få kvalificerede langtidsledige. Efter mange ansøgninger blev der i 1991 bevilliget så mange penge, at der kunne ansættes en leder, hvorefter Ruth blev ansat. Ansættelsen af hende gjorde en mærkbar forskel i hverdagen. Da det senere blev besluttet, at huset skulle have en bestyrelse, og fællesmødet ikke længere skulle være den øverste myndighed, besluttede flere af de gamle frivillige, at de ville stoppe. Det betød, at mange erfarne krisevagter stoppede, men der kom heldigvis mange nye til. Da Huset på Agervang omtrent på samme tid blev stillet til rådighed, gav det en del presseomtale, og mange nye frivillige meldte sig: Nogle til renoveringsopgaver, andre som krisevagter. Resultatet blev så det dejlige hus, vi i dag har. Nogle syntes, det var ren luksus, de kriseramte her blev tilbudt. Jeg syntes, det var dejligt, vi nu kunne tilbyde kvinder og børn nogle gode rammer. 24

25 Der kom også flere ansatte til, bl.a. en omsorgsmedarbejder, der skulle tage sig af børnene. Jeg har i hele perioden været medlem af Tirsdagsgruppen. Også de 3 år, hvor jeg hver tirsdag aften gik til spansk på handelsskolen. Jeg måtte så tage vagter i weekenderne og hjælpe de andre grupper. Det tilhørsforhold, man får til sin gruppe er guld værd. Jeg har mødt mange kvinder og børn gennem de 20 år. Nogle skæbner fra de første år husker jeg tydeligt den dag i dag. Sommerudflugter, julearrangementer og foredrag har jeg med fornøjelse og udbytte deltaget i. Jeg har en enkelt gang været med på LOKK seminar i Rebild, en uforglemmelig oplevelse. Jeg har gennem alle årene været fuldtidsbeskæftiget. I perioder har jeg taget flere vagter end dem, man forpligtiger sig til. I andre perioder færre, hvilket der altid har været en god forståelse for. For at kunne passe arbejdet som frivillig har det været nødvendigt med familiens opbakning. Den har jeg haft hele vejen igennem. Da jeg ved jubilæet fik en vinhilsen og et gavekort til en middag for to, glædede det både min mand og mig. Lis Wolf Christiansen 25

26 Foreningens Aktivitetsplan 2007: Måned Dato Aktivitet Kl. Januar 8. Mandagsgr. møde Etikgr. møde Udslusningsgr. møde Onsdagsgr. møde Torsdagsgr. møde Intro Børnegr. møde Voldsspiralen v. LOKK 18 Februar 5. Mandagsgr. møde Løsgængermøde Tirsdagsgr. møde Etikgr. møde Onsdagsgr. møde Politiaften med fællesspisning Børnegr. møde 17 Marts 5. Mandagsgr. møde Intro International Kvindedag Etikgr. møde Udslusningsgr. møde Generalforsamling Børnegr. møde Torsdagsgr. møde 19 April 2. Mandagsgr, møde Etikgr. møde Tirsdagsgr. møde Løsgængergr. møde Onsdagsgr. møde Bytte-Tøj-Aften Børnegr. møde 17 26

27 Måned Dato Aktivitet Kl. Maj 7. Mandagsgr. møde Intro Udslusningsgr. møde Etikgr. møde Traumatiserede Børn Børnegr. møde Onsdagsgr. møde Torsdagsgr. møde 19 Juni 4. Mandagsgr. møde Tirsdagsgr. møde Løsgængergr. møde Etikgr.møde Sommerudflugt Børnegr. møde 17 Juli 4. Onsdagsgr. møde Børnegr. møde 17 August 6. Mandagsgr. møde Tirsdagsgr. møde Etikgr. møde Udslusningsgr. møde Børnegr. møde Onsdagsgr. møde Torsdagsgr. møde 19 September 3. Mandagsgr. møde Løsgængergr. møde Etikgr. møde INTRO Traumatiserede Børn Børnegr. møde 17 Oktober 1. Mandagsgr. møde Tirsdagsgr. møde Etikgr. møde Udslusningsgr. møde Onsdagsgr. møde Torsdagsgr. møde Børnegr. møde 17 27

28 Måned Dato Aktivitet Kl. November 1. INTRO Fællesarr. Aabenraa+Haderslev Mandagsgr. møde Etikgr. møde Udslusningsgr. møde Psykisk Syge v. Lis Augustenborg Psykisk Syge v. Lis Augustenborg FN s internationale dag til bekæmpelse af vold mod kvinder Børnegr. møde Onsdagsgr. møde Løsgængergr. møde 17 December 3. Mandagsgr. møde Tirsdagsgr. møde Etikgr. julemøde Julehyggedag Torsdagsgr. julemøde 18 Mandage året rundt er der personalemøde for dagholdet fra kl. 10 til 12. Herudover en serie af udflugter, aktiviteter og småferier for tidligere og nuværende brugere af Centeret - børn såvel som voksne - planlagt og gennemført af frivillige i Leg med børn, eller Den frivillige udslusningsgruppe eller dagholdet. 28 Samtalerum ved juletid.

29 Den internationale Kvindedag Digt af Nuria Hussein Saleh. 8. marts har stor betydning for mig der er den bedste dag af alle den har brudt de lænker som fysisk og psykisk har fængslet kvinder. 8. marts har gjort det klart for hele verden hvor undertrykt kvinden er. 8. marts har lavet den sorte nat om til lys. En stor tak til den dag som har givet undertrykte kvinder et redskab til at få frihed. Tag imod denne besked 8. marts giver den unge kvinde og hendes mor besked om at de må kæmpe sammen med deres brødre når de arbejder sammen, vil de opnå frihed. 29

30 Den eritreanske kvinde har ikke nervøs mave. Hun bliver ikke bange. Hendes arbejde er effektivt. Hun er klar til frihed og lighed. Hun tager sin del. Hun er klar til at deltage i kampen for frihed og lighed. Gennem kampen styrkes hun. Hun lægger livet hos dem derhjemme bag sig. Hun kaster sig ud i den voldsomme kamp. I den evige brydekamp for frihed og lighed, rejser hun sig atter efter et hvert fald. Og hun vil fortsætte til kampen er vundet. Før kvindebevægelsen opstod troede mændene, at kvinderne ikke var noget. Efter kvindebevægelsen forstår mænd, at kvinder ikke er, som de troede, og de stopper med at moppe og drille kvinder. Og dog, selv om de er stoppet med at drille kvinder, accepterer de dog stadig ikke, at kvinder er lige så lige som de. Målet er, at mand og kvinde arbejder sammen. De går på arbejde sammen, kommer hjem sammen og får lige løn. Systemet, som fastholder, at mænd stadig tjener bedst, må ændres! 30

31 Den Internationale Kvindedag den 8. marts 2007 I forbindelse med afholdelsen af Den Internationale Kvindedag på EUC Syd, var der fremmødt ca. 400 gæster som hyggede sig med de mange boder, modeshow og koncerten med Etta Cameron. Etta Cameron og Hanne Johansen Kvindeprisen gik i år til Emilie Godbersen fra Oksbøl ved Nordborg. Emilie, som i april fyldte 75 år, er grønlænder og i 1959 flyttede hun til Danmark. 31

32 Emilie, som i april fyldte 75 år, er grønlænder og i 1959 flyttede hun til Danmark. Hun var allerede i 1974 initiativtager til Grønlænderforeningen ULO Sønderjylland, hvor hun siden har virket som kasserer. Foreningen bistår grønlændere, som har problemer med at finde sig tilrette i det danske samfund og hjælper som tolk hos myndighederne. Hun klarer tingene med et smil og er foreningens mor. Emilie beskrives som en frisk og ungdommelig kvinde, der glædes ved at kunne gøre andre lykkelig. En del af overskuddet fra Kvindedagen går til Krisecenterets aktiviteter. Hanne Johansen og Kirsten Jensen fra Kvindekomiteen overrækker en chec på kr. 32

33 Årsberetning fra Etikgruppen 2007 Etikgruppen blev oprettet af generalforsamlingen i 1999 og har bl.a. til opgave at sørge for, at den etik, som følger Kvindeforeningens kultur med fokus på ligeværdighed og medmenneskelighed, bliver varetaget. Andre vigtige opgaver er bl.a.: - at arrangere relevante foredrag og kurser til Kvindeforeningens medlemmer. - at udarbejde den årlige aktivitetskalender og et nyhedsbrev hver 3. måned. - at medvirke til udarbejdelse af etiske retningslinier for frivillige og ansatte. Værdier: Sidste år, ja da sad vi og arbejdede med at få Kvindeforeningens værdier bragt til papir. Og, vi fik dem da også færdige som planlagt. De findes i en pjece, såvel som indrammet. Det er Etikgruppens håb og forventning, at der jævnligt ses på værdierne, reflekteres over værdierne og at værdierne inddrages i arbejdet. Etikgruppen er altså lidt stolte over vores allesammens værdier. Kurser og undervisning: Et nyt tiltag i 2007 i forbindelse med, at frivillige har fået offentligt driftstilskud til undervisning og kurser er: 2 gange om året efter INTRO ERNE i foråret og i efteråret tilbyder vi: 1 aften i Aktiv lytning og kriseforståelse ved psykolog Henrik Wengel i juni og nov., samt 1 aften i Tavshedspligt ved advokat Jonna Hjeds i juni og nov. Etikgruppen forventer, at alle krisevagter, som ikke har været på disse kurser før, deltager i undervisningen. Selvfølgelig er alle velkommen til at få opfrisket deres viden. Dansk/tysk erfaringsudveksling: Den del har ligget stille i det forgangne år, men jeg kan da fortælle, at en gruppe kvinder fra 7 forskellige Krisecentre i Schleswig-Holstein har bedt om at måtte komme i april 2008 for at se centeret og høre om centerets arbejde med volds- 33

34 ramte kvinder. Etikgruppen oplever at: det nytter alligevel noget med vores initiativ i 2004 om at etablere en erfaringsudveksling med Krisecentre syd for grænsen. Håndbogen Retningslinier for samtaler Håndbogen er uddelt til alle og skal jævnligt suppleres med nyt materiale og dermed holdes i live. Etikgruppen har foreløbig udarbejdet Korrekt aktiv lytning til håndbogen. Dernæst følger Kropssprog. Det er Etikgruppens håb, at håndbogen kan bruges til gruppemøder, hvor der evt. kan diskuteres et af emnerne ad gangen så vi vedligeholder og udvikler vores færdigheder i forb. med krisearbejdet. Etikgruppens mål for 2008: Afslutte materiale om viden om Kropssprog, som kompetenceredskab. Og listen er lang med nye emner f. eks.: - Vold i FN s definition. Viden som kompetenceredskab. Hvorfor egen læge? skadestue? voldtægtscenter? - Krise, viden som kompetenceredskab i forbindelse med samlivsvold. - Humor viden som kompetenceredskab. - Kultur viden i forhold til mønsterbrydning som kompetenceredskab. - Forsvarsmekanismer viden som kompetenceredskab. - Etiske grænser og begrænsninger udfordring/forandring. 34

35 Fra en kursusaften i centeret. Andreas Nielsen fortæller her om emnet Traumatiserede børn. Julearrangement Til både små og stores glæde og fornøjelse kom Nissemor og Nissefar igen i år forbi og underholdt med sjove historier om en Nissemus og endda om en Nissehund. De havde også sækken fuld af fine godteposer til alle børnene. En vellykket julehyggedag for tidligere og nuværende brugere, frivillige og ansatte med familie, venner af Krisecenteret og vore samarbejdspartnere. 35

36 Halloween Husets beboere, både voksne og børn, var i år værter ved en flot arrangeret halloweenfest. Alle havde klædt sig ud, der var pyntet op i huset og der blev serveret flagermusvinger og drageblod. 36

37 Billeder fra personlige gaveoverrækkelser til Krisecenteret Erhvervsskolen BC Syd, Sønderborg Rotary ved Ole Jespersen Byrådsmedlem Peter Hansen, Sønderborg 37

38 Giro 413 ved Margrethe Lindhard (th) 38 Hospitalsklovnen Mille er i sig selv en gave til store og små.

39 2007 er året, hvor Sønderborg Kvinde- & Krisecenter fik nyt tag En stor tak til Region Syd. 39

40 Faktiske og praktiske oplysninger revideret i april 2008 Foreningens navn: Sønderborg Kvinde- & Krisecenter Adresse: Agervang 5, 6400 Sønderborg Tlf. nummer: Fax nummer: Hjemmeside: CVR nummer: Nemkonto: Kreditbanken Organisationsform: En uformuende selvejende forening med en ulønnet bestyrelse, dannet i Den årlige generalforsamling er øverste beslutningsorgan. Formål: Foreningen har til formål at virke for voldsramte (samlivsvold) kvinder og deres medfølgende børn: stk. 1 at tilbyde voldsramte kvinder og deres medfølgende børn krisehjælp og midlertidig husly døgnet rundt. stk. 2 at den voldsramte kvinde i krise støttes gennem hjælp til selvhjælp. stk. 3 at arbejde på såvel et individuelt som et samfundsmæssigt plan, for derigennem at gøre voldsramte kvinder i krise opmærksomme på rettigheder, muligheder og forpligtelser. stk. 4 at sprede viden og erfaring for at samfundsforholdende ændres til fordel for voldsramte kvinder i krise og deres 40

41 børn. stk. 5 at give voldsramte kvinder i krise og deres børn mulighed for kulturelle, sociale og kreative udfoldelser. Grafisk dækning: Ny Sønderborg Kommune ( indbyggere) og sekundært, i samarbejde med øvrige danske centre, hele landet. Der samarbejdes også med centre i Slesvig-Holsten. Samlivsvold: Samlivsvold findes i alle samfundslag, voksenaldre, nationaliteter og trosretninger. Brugertal: I bo-afdelingen er der mulighed for 3000 overnatninger årligt. Samtaleafdelingen havde i 2007 i alt 811 henvendelser. Døgnåben: 70 frivillige krisearbejdere udgør et akut beredskab, hvis formål er at sikre, at centeret er døgnåbent. Andre 30 frivillige yder anden form for arbejde. Leg med børn har til formål at give børn gode oplevelser under opholdet. Administration: På hverdage kl. 7 til 18 er administrationen åben, al øvrig tid er frivillig tid. Af ugens 168 døgntimer er 55 timer løntimer og 113 timer er frivilligtid. Revision: Foreningen lønner 1/8 tids ansat økonomisk rådgiver, samt et revisionsfirma for at udarbejde årsregnskab. Brugerbetaling: Beboere betaler et symbolsk beløb for ophold og kost. Offentlige tilskud: Et årligt driftstilskud fra Sønderborg Kommune, der er refusionsberettiget fra Staten. Driftstilskuddet er ikke større end at fonds- og legatsøgning er påkrævet. Tilsyn: Ifølge lovgivningen skal Sønderborg Kommune føre tilsyn med Centeret. Fagcenter Sundhed har beskrevet en kvalitetsstandard for Centeret. 41

42 Se Arbejdstilsyn og brandtilsyn finder ligeledes sted. Uddybende materiale: På foreningens hjemmeside findes flere informationer. Årsskriftet kan downloades. Yderligere kan henvises til Hjælp til selvhjælp: Foreningen arbejder ud fra Hjælp til selvhjælpsprincippet. Det vil sige, at brugerne skal evne at modtage og drage nytte efter dette princip. Kvinder, hvis aktuelle livskvalitet er afhængig af et behandlingstilbud, henvises om muligt til et sådant. Etik: Generalforsamlingen besluttede i 1999 at tilslutte sig Den internationale deklaration af etiske principper (Beskrevet i Årsskrift) Fonde og andre tilskudsgivere: Foreningen er afhængig af økonomiske bidrag fra fonde, legater, faglige organisationer, erhvervslivet og private for at realisere foreningens formålsparagraf. 42

43 En stor torskefisk Æseldyr 43

44 Vedtægter For Kvindeforeningen Sønderborg Kvinde- & Krisecenter som vedtaget på generalforsamlingen den 11. marts Navn, hjemsted og formål. Foreningens navn: Sønderborg Kvinde- & Krisecenter (KKC). Hjemstedskommune: Sønderborg Foreningens adresse: Agervang 5, 6400 Sønderborg Foreningen har til formål, at virke for voldsramte (samlivsvold) kvinder i krise og deres medfølgende børn. Stk. 1. At tilbyde voldsramte kvinder i krise og deres medfølgende børn krisehjælp og midlertidigt husly døgnet rundt. Stk. 2. At den voldsramte kvinde i krise støttes gennem hjælp til selvhjælp. Stk. 3. At arbejde på såvel et individuelt som et samfundsmæssigt plan for derigennem, at gøre voldsramte kvinder i krise opmærksomme på rettigheder, muligheder og forpligtigelser. Stk. 4. At sprede viden og erfaring for at samfundsforholdene ændres til fordel for voldsramte kvinder i krise og deres børn. Stk. 5. At give voldsramte kvinder i krise og deres børn mulighed for kulturelle, sociale og kreative udfoldelser. 2. Medlemsforhold. Stk. 1. Optagelse Som medlemmer kan optages kvinder og mænd over 18 år. Indmeldelse sker ved henvendelse til KKC. Støttemedlemskab kan tegnes af personer M/K over 18 år, foreninger og erhvervsvirksomheder. Stk. 2. Udmeldelse og eksklusion Udmeldelse finder sted skriftligt til Sønderborg Kvinde- & Krisecenter, senest med 3 måneders varsel til et regnskabsårs udgang. Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de af medlemskabets flydende forpligtelser eller som handler til skade for foreningen. Beslutningen kan ap- 44

45 pelleres til generalforsamlingen, der med 2/3 majoritet af de fremmødte træffer den endelige afgørelse. Medlemmer, der (trods påkrav) ikke betaler forfaldent kontingent, slettes dog uden videre fra det pågældende regnskabsårs udløb. Eksklusion eller slettelse på grund af kontingentrestance fritager ikke for kontingentforpligtelsen for det regnskabsår, i hvilket udelukkelsen finder sted. Stk. 3. Kontingent Kontingent fastsættes for hvert regnskabsår, der følger kalenderåret, af generalforsamlingen og indbetales til foreningen senest den Stk. 4. Medlemspligter Medlemmerne er forpligtet til, at overholde foreningens vedtægter samt foreningens etiske regsæt. 3. Bestyrelsen Stk. 1. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består af 8 medlemmer og 2 suppleanter valgt på den ordinære generalforsamling. Suppleanter har taleret, dog ikke stemmeret. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand umiddelbart efter generalforsamlingen. Kun kvinder er valgbare til næstformandsposten. Stk. 2. Bestyrelses opgaver Bestyrelsen leder KKC mellem generalforsamlingerne. I bestyrelsesmøderne deltager desuden centerlederen og en anden lønnet medarbejder, begge med taleret, dog uden stemmeret. Anden lønnet medarbejder fungerer som sekretær for bestyrelsen. Der nedsættes et forretningsudvalg af bestyrelsens midte bestående af: formand, næstformand, 2 bestyrelsesmedlemmer, centerlederen og anden lønnet medarbejder. Centerlederen og anden lønnet medarbejder har begge taleret, dog uden stemmeret. Anden lønnet medarbejder fungerer som sekretær for forretningsudvalget. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 45

46 Forretningsudvalget leder KKC mellem bestyrelsesmøderne. Forretningsudvalget refererer til bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Indkaldelse til bestyrelsesmøder sker skriftligt med angivelse af dagsorden. Der føres beslutningsreferat over møderne. Alt bestyrelsesarbejde er ulønnet. Stk. 2a. Ansatte Bestyrelsen ansætter og afskediger centerlederen. 4. Generalforsamlingen Stk. 1. Øverste myndighed Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Tidspunkt og indkaldelse Ordinær generalforsamling Der afholdes ordinær generalforsamling én gang årligt i første kvartal. Indkaldelse med dagsorden skal være udsendt 1 måned før afholdelsen. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Ekstraordinær generalforsamling Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, som kan afholdes, hvis en enig bestyrelse eller 2/3 af foreningens medlemmer, skriftligt fremsender krav herom med angivelse af grund. Den ekstraordinære generalforsamling skal varsles som den ordinære og afholdes senest 6 uger efter fremsat krav. Stk. 3. Mødeberettigede Mødeberettigede på generalforsamlingen er kontingentbetalende medlemmer. Stk. 4. Stemmeberettigede Stemmeberettigede på generalforsamlingen er medlemmer. For at være stemmeberettiget skal kontingent være betalt inden generalforsamlingen. 46

47 Stk. 5. Gennemførelsen Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. På den ordinære generalforsamling fremlægger formanden bestyrelsens årsberetning. Endvidere fremlægges årlige regnskaber til godkendelse. Kun kvinder er valgbare til formandsposten. Der foretages valg til følgende: Udefra: Formand + 3 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant. Indefra: 4 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant. I lige år vælges følgende: Udefra: Formand for en 2 årig periode. 1 bestyrelsesmedlem for en 2 årig periode. 1 suppleant for 1 år. Indefra: 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode. 1 suppleant for 1 år. I ulige år vælges følgende: Udefra: 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode. 1 suppleant for 1 år. Indefra: 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode. 1 suppleant for 1 år. Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg på 3 personer. 5. Bestyrelsens beretning. 6. Godkendelse af regnskaber. 7. Kontingentfastsættelse. 8. Indkomne forslag. 9. Valg til bestyrelsen ifølge vedtægter: a valg af formand. b valg af bestyrelsesmedlemmer udefra. c valg af bestyrelsesmedlemmer indefra. 47

48 d valg af suppleant udefra. e valg af suppleant indefra. 10. Årsberetning fra nedsatte arbejdsgrupper. 11. Nedsættelse af arbejdsgrupper. 12. Evt. Afstemninger afgøres ved alm. flertal ved vedtægtsændringer kræves dog 2/3 af de afgivne stemmer. Ved personvalg afgives stemmer på antal personer, der vælges. Ved stemmelighed kræves omvalg mellem de personer, der opnår lige mange stemmer. Der kan stemmes ved håndsoprækning, dog kræves der skriftlig afstemning, hvis et medlem ønsker dette. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Der kan kun træffes beslutning om forhold, der er optaget på dagsordenen eller som er indkommet som anført, medmindre samtlige stemmeberettigede er tilstede og tiltræder. 5. Regnskaber Foreningens regnskabs- og kontingentår følger kalenderåret. Driftsregnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en registreret revisor. 6. Tegning og hæftelse Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem. Ved salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de af foreningen indgåede forpligtelser. For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Bestyrelsen sørger for, at foreningens fulde navn oplyses, når der indgås aftaler på foreningens vegne. 7. Ophør eller fusion Til foreningens ophør eller fusion kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken ophøret 48

49 eller fusionen kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer. I tilfælde af foreningens ophør tilfalder erhvervede midler andet arbejde til fordel for volds- og kriseramte kvinder og deres børn eller andet velgørende arbejde. Denne vedtægt er oprindelig vedtaget på fællesmødet i 1984 og senest ændret på generalforsamlingen den 11. marts Lis Augustenborg - formand 49

50 Børnepolitik er under revidering 1. at få snakket egen og deres families voldshistorie igennem 2. at vide, at der findes andre familier med vold 3. at erfare, at vold ikke skal være en hemmelighed 4. at blive beskyttet mod at skulle høre på andre voksnes voldshistorie 5. egne steder at være - børnerum, legerum 6. at have kammerater på besøg 7. gode oplevelser mens de bor på krisecenter 8. at have tilknytning til krisecenteret efter afrejse 9. at få personlig støtte til deres krise/problem 10. at være børn og at vide, at børn kan stole på voksne 11. at blive forberedt på deres fremtid efter opholdet på krisecenter 12. at have og at tale om deres positive og negative følelser over for moderen/faderen 13. at få hjælp til at etablere et ordentligt samkvem med faderen Frivilliggruppen Leg med børn fortæller: Vi er en gruppe frivillige m/k over 18 år, der kommer på krisecenteret som børnenes gæster. Vi er voksne på børnenes præmisser, hvilket vil sige, at vi kommer med overskud, tid og lyst til netop børnene. Vi ønsker at styrke deres tillid til voksne ved at være de voksne, der overholder aftaler og er dem, børnene kan stole på. Vi tager på ture og laver spændende aktiviteter i og uden for huset, og vi bestræber os på at give børnene positive og inspirerende oplevelser. Dette gælder også tidligere børnebeboere, som ofte inviteres til at deltage i de forskellige aktiviteter. 50

51 Generalforsamlingen besluttede i 1999 at tilslutte sig Den internationale deklaration af etiske principper. Selvstændig gennem gensidighed: A: At styrke individers og gruppers kollektive identitet, så de har frihed til at magte deres eget liv og livsvilkår, samt frihed til at kunne klare sig selv og udvikle sig selvstændigt. B: At styrke individers og gruppers mulighed for at have kontakt med andre mennesker, grupper og fællesskaber. Frihed gennem solidaritet: A: At fremme ligestilling, solidaritet og sammenhold mellem mennesker og at fremme kompenserende ressourcer til mennesker, der behøver hjælp til at kunne deltage på lige vilkår med andre i samfundet. B: At gøre opmærksom på uligheder, social retfærdighed og undertrykkende politiske og sociale strukturer og systemer og om nødvendigt at arbejde på at ændre disse strukturer og systemer. C: at have en særlig forpligtelse over for børn og andre der ikke selv er i stand til at tage vare på egne interesser. Ikke-diskriminering: At arbejde udføres uden diskriminering på grund af race, religion, kultur, social klasse, køn, alder, handikap, sprog, politisk overbevisning og seksuel orientering. Undtagen de ideologiske opfattelser, der stræber mod systematisk at underminere grundlæggende menneskerettigheder. Demokrati og ukrænkelighed: A: At respektere individers og gruppers rettigheder og ukrænkelighed og værdighed. B: At støtte individers og gruppers udfoldelse af deres demokratiske rettigheder. Menneskers ukrænkelighed: A: At arbejde hviler på værdien af respekt for menneskers ukrænkelighed, herunder værdien af tavshedspligt og individers ret til at kende sin egen sag. 51

52 Medvirken: A: At tage udgangspunkt i individets beskrivelse af egen situation. B: At løsning af problem sker i samarbejde. C: Respekt og accept af individet er en forudsætning for samarbejdet. D: At individet altid skal informeres om formålet og følgerne af ens handlinger, der vedrør individet. Information skal gives i et for individet forståeligt sprog. Selvbestemmelse: A: At arbejde hviler på værdien af frit indgåede aftaler. Når tvang er nødvendig må brugen af tvang hvile på grundige overvejelser af interessemodsætninger. Brugen af tvang skal hvile på tydelige præmisser og valg af værdigrundlag. B: Det forventes at der arbejdes for at minimere muligheden for legal brug af tvang i den danske lovgivning. Afvisning af brutalitet: A: Al arbejde er uforeneligt med direkte eller indirekte støtte til personer, grupper eller politiske kræfter og magtstrukturer, der undertrykker mennesker ved anvendelse af terrorisme, tortur eller lignende brutale metoder. 52

53 Opholdsstue 53

54 Alle tegninger i årsskriftet er tegnet af Centrets børn.

55

56 Agervang Sønderborg Telefon: Fax: Hompage: CVR. nr.: Kreditbank: Giro:

Formålsparagraffen 1. Navn, hjemsted og formål: Stk. 1 Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. VÆRDIER VÆRDIER

Formålsparagraffen 1. Navn, hjemsted og formål: Stk. 1 Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. VÆRDIER VÆRDIER VÆRDIER ANSVARLIGHED - Vi passer på og beskytter voldsramte kvinder og deres børn, os selv og hinanden. - Vi respekterer og overholder tavshedspligten. - Vi overholder aftaler. - Vi har fokus på løbende

Læs mere

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Kvindehusforeningen i Silkeborg (benævnes i det følgende som KHF). Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Sønderjysk pigekor

Vedtægter for Sønderjysk pigekor Vedtægter for Sønderjysk pigekor 1 Foreningen. 1.1 Foreningens navn er Sønderjysk Pigekor. Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune. Foreningens formål er at fremme korsang for piger i alderen 6-20 år..

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G Advokat Susanne Bundgaard Møller Torvet 2 5900 Rudkøbing tlf 62 51 10 32 J.nr. 3-11-16893 (UDKAST af den 16/5 2006) Formateret: Lige margener V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P Formateret: Engelsk

Læs mere

V E D T Æ G T E R for den selvejende institution

V E D T Æ G T E R for den selvejende institution V E D T Æ G T E R for den selvejende institution Skrejrupvej 9B, 8410 Rønde CVR-nr: 32573010 www.roendeic.dk 1 Navn Institutionens navn er Rønde Idrætscenter. Institutionen er selvejende og har hjemsted

Læs mere

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn Vedtægt for Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Navnet er Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. 2. Formål Herning Krisecenters formål er at være boform for voldsramte

Læs mere

Vedtægter for Aabenraa Krisecenter

Vedtægter for Aabenraa Krisecenter Vedtægter for Aabenraa Krisecenter 1 Aabenraa Krisecenter er en selvejende forening, uafhængig af partipolitiske interesser og drives i henhold til nuværende Servicelovens 109. Aabenraa Krisecenter har

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

F O R E N I N G S V E D T Æ G T

F O R E N I N G S V E D T Æ G T F O R E N I N G S V E D T Æ G T 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1. Navn Foreningens navn er Nepal 2010. Foreningen er stiftet den 2. januar 2010 af Anne-Sofie og Tommy Legène Jørgensen. Stk. 2. Hjemsted Foreningen

Læs mere

Vedtægter Finn Nørgaard foreningen af 14. februar 2015

Vedtægter Finn Nørgaard foreningen af 14. februar 2015 Vedtægter Finn Nørgaard foreningen af 14. februar 2015 1 Baggrund: Filminstruktør Finn Nørgaards blev dræbt lørdag den 14. februar 2015. Familie og venner ønsker ved stiftelse af denne forening at ære

Læs mere

3. OVERORDNEDE VÆRDIER

3. OVERORDNEDE VÆRDIER Kolding Krisecenter Basagerhus, Nr. Bjertvej 89, 6000 Kolding Tlf. 75 53 17 81 mail: info@koldingkrisecenter.dk www.koldingkrisecenter.dk VEDTÆGTER 1. NAVN Den selvejende institutions navn er Kolding Krisecenter.

Læs mere

FN s definition på hustruvold:

FN s definition på hustruvold: Årsberetning 2004 FN s definition på hustruvold: Vold i parforhold forårsaget af manden mod kvinden omhandler handlinger og forsømmelser, der har taget form af fysiske overgreb så som at skubbe, klemme,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 29. november 1999. Senest ændret på den 17. generalforsamling den 25. marts 2015. Navn, hjemsted, stiftelse

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden.

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. V E D T Æ G T E R V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING 1. Foreningens navn er KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. 3.

Læs mere

FN s definition på hustruvold:

FN s definition på hustruvold: Årsskrift 2006 1 FN s definition på hustruvold: Vold i parforhold forårsaget af manden mod kvinden omhandler handlinger og forsømmelser, der har taget form af fysiske overgreb så som at skubbe, klemme,

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid VEDTÆGTER for Danish Muslim Aid Med hjemmel i Kongeriget Danmarks Grundlov, 67 1, og med respekt for det land vi lever i og dets love, skal de nedenfor gældende regler gælde indenfor vor forening: 1. Navn,

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

Vedtægter for Foreningen WSPA Danmark / World Animal Protection Danmark. Vedtaget på foreningens generalforsamling den 30.

Vedtægter for Foreningen WSPA Danmark / World Animal Protection Danmark. Vedtaget på foreningens generalforsamling den 30. Vedtægter for Foreningen WSPA Danmark / World Animal Protection Danmark Vedtaget på foreningens generalforsamling den 30. april 2014 1. Navn, formål og hjemsted Foreningens navn er WSPA Danmark. Med virkning

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Vedtægter for Studenterhus Odense

Vedtægter for Studenterhus Odense Vedtægter for Studenterhus Odense Dato for ikrafttræden: 13. juni 2013 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Studenterhus Odense og har hjemsted i Odense Kommune. I daglig tale også kaldet Studenterhus

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK

VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK 1. NAVN Foreningens navn er Make-A-Wish Ønskefonden Danmark. 2. HJEMSTED Foreningens hjemsted er i Danmark. 3. FORMÅL 3.1 Foreningen har til formål at opfylde

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 MEDLEMMER 4 GENERALFORSAMLING

VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 MEDLEMMER 4 GENERALFORSAMLING VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælp 1 NAVN OG HJEMSTED FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælp Thisted kommune 2 FORMÅL Organisationen er en frivillig, social og kulturel sammenslutning,

Læs mere

Vedtægter for Trinord

Vedtægter for Trinord Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 27-11-2011 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT

VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er Silkeborg Motor Sport forkortet SMS Stk.2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af/

Læs mere

FN s definition på hustruvold:

FN s definition på hustruvold: Årsskrift 2011 FN s definition på hustruvold: Vold i parforhold forårsaget af manden mod kvinden omhandler handlinger og forsømmelser, der har taget form af fysiske overgreb så som at skubbe, klemme, spytte,

Læs mere

Vedtægter for foreningen SIND Pårørenderådgivning

Vedtægter for foreningen SIND Pårørenderådgivning Vedtægter for foreningen SIND Pårørenderådgivning 1. Foreningens navn er SIND Pårørenderådgivning. 2. Foreningens formål: SIND Pårørenderådgivnings formål er: at tilbyde pårørende til sindslidende rådgivning,

Læs mere

Vedtægter Familieidræt København

Vedtægter Familieidræt København Vedtægter Familieidræt København 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Familieidræt København. 1.2 Foreningen hører hjemme i Københavns Kommune. 1.3 Foreningen er medlem af DGI. 2. Formål 2.1

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Vedtægter for PRIMO DANMARK

Vedtægter for PRIMO DANMARK Vedtægter for PRIMO DANMARK Foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor som vedtaget den 27. maj 2005. Ændret på den ordinære generalforsamling den 6. december 2006. Ændret på den ordinære

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for PRIMO DANMARK

Vedtægter for PRIMO DANMARK Vedtægter for PRIMO DANMARK Foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor som vedtaget den 27. maj 2005. Ændret på den ordinære generalforsamling den 6. december 2006. Ændret på den ordinære

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for PUFF Panums UngdomsForsker Forening

Vedtægter for PUFF Panums UngdomsForsker Forening Vedtægter for PUFF Panums UngdomsForsker Forening Foreningens Formål Er at motivere til og forbedre vilkårene for den sundhedsvidenskabelige studenterforskning og videreudvikle studenterforskerens faglige

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt.

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt. Vedtægter for Torskehalerne 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er: Torskehalerne. Foreningens hjemsted er: [Den til enhver tid siddende formands adresse] Slåenvej 24.2. 2 Formål. Stk.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Alle foreninger er organiseret med en bestyrelse eller ledelse om man vil der forestår arbejdet indadtil og repræsenterer foreningen udadtil.

Alle foreninger er organiseret med en bestyrelse eller ledelse om man vil der forestår arbejdet indadtil og repræsenterer foreningen udadtil. Fritids- og idrætsafdelingen Dr. Margrethesvej 28 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 50 13 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Dir. tlf. 46 31 40 44 kimjp@roskilde.dk

Læs mere

For at have stemmeret ved generalforsamlingen, skal man have været medlem i en måned. Foreninger har 1 stemme.

For at have stemmeret ved generalforsamlingen, skal man have været medlem i en måned. Foreninger har 1 stemme. 1 Navn og adresse: Institutionens navn er Gudum Sognehus Adresse: Toftevej 19, Gudum, 7620 Lemvig, Lemvig Kommune. Formål: Sognehusets formål er at være samlingspunkt og ramme for lokalbefolkningen. Et

Læs mere

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune.

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER 1. Navn, formål og hjemsted Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Foreningens formål er at virke for at Nordskov Mølle restaureres

Læs mere

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013 Vedtægter for den Selvejende institution Horsens Krisecenter Marts 2013 1 Navn og hjemsted. Den selvejende institution, Horsens Krisecenter, har til formål midlertidigt at huse voldsramte kvinder og deres

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub:

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev Tennisklub (BTK), som er stiftet den 2. maj 1897 og har hjemsted i Brønderslev Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Syddjurs Sportsrideklub Møllevej 6 8420 knebel info@syddjurssportsrideklub.dk 1 Foreningen Syddjurs Sportsrideklub er stiftet den 18. oktober 2006. og har hjemsted

Læs mere

4 - Udmeldelse Udmeldelse sker ved henvendelse til foreningen via eller brev. Udmeldelse sker til udgangen af en kontingentperiode.

4 - Udmeldelse Udmeldelse sker ved henvendelse til foreningen via  eller brev. Udmeldelse sker til udgangen af en kontingentperiode. DINNødhjælp Vedtægter 1 Navn, Stiftelse, hjemsted Den humanitære forening DINNødhjælp er stiftet den 12. december 2012 og har hjemsted i Århus kommune. 2 - Værdier/mission og formål/vision Foreningens

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle UDKAST Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle 1. Navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er FOF Horsens-Hedensted-Vejle.

Læs mere

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus 1: Foreningens navn: Foreningens navn er FSK Foreningen for Sebber Kulturhus. Kultur er her defineret som aktiviteter, formidling, møder og kreativitet.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for Danske Naturister København

Vedtægter for Danske Naturister København Vedtægter for Danske Naturister København Revideret 5.03.2006 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Naturister København, forkortet DN-KBH. Foreningens hjemsted er København Kommune. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for foreningen STATIONEN

Vedtægter for foreningen STATIONEN Vedtægter for foreningen STATIONEN 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Stationen Dens hjemsted er Aulum i Herning Kommune. Foreningens er oprettet ved en stiftende generalforsamling den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for B NAVN OG FORMÅL 2 MEDLEMMER

Vedtægter for B NAVN OG FORMÅL 2 MEDLEMMER Vedtægter for B1950 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Boldklubben af 1950 og hjemsted er Ryparkens Idrætsanlæg, Lyngbyvej 110, 2100 København Ø. Klubben er stiftet d. 19. januar 1950 på Nørrebro. Boldklubben

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening 1 NAVN OG STATUS Stk. 1. Foreningens navn er Hovedstadens Lan Party Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005.

Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005. Vedtægter for RAA billardklub pr. 23. april 2013. 1 Navn og hjemsted. Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005. Foreningen er tilsluttet Den Danske

Læs mere

FN s definition på hustruvold:

FN s definition på hustruvold: Årsskrift 2010 FN s definition på hustruvold: Vold i parforhold forårsaget af manden mod kvinden omhandler handlinger og forsømmelser, der har taget form af fysiske overgreb så som at skubbe, klemme, spytte,

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

VEDTÆGTER For FODBOLDKLUBBEN Vallensbæk Idrætsforening af 1939

VEDTÆGTER For FODBOLDKLUBBEN Vallensbæk Idrætsforening af 1939 VEDTÆGTER For FODBOLDKLUBBEN Vallensbæk Idrætsforening af 1939 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Vallensbæk Idrætsforening af 1939 Fodbold, i forkortelse: Vallensbæk IF Fodbold eller VI 39 Fodbold,

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

1: Navn, hjemsted og virkeområde. Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted og virkeområde er Aabenraa Kommune. 2: Baggrund og formål

1: Navn, hjemsted og virkeområde. Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted og virkeområde er Aabenraa Kommune. 2: Baggrund og formål 1 Vedtægter for den selvejende institution Aabenraa Selvhjælp 1: Navn, hjemsted og virkeområde Stk. 1: Den selvejende institutions navn er Aabenraa Selvhjælp Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted

Læs mere

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I?

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I? Ny forening hvordan gør I? Hvordan bliver I en forening? En forening skal være godkendt som folkeoplysende forening for at kunne modtage tilskud og låne ledige offentlige lokaler. Der er nogle ting, som

Læs mere

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 ad dagsordenens punkt 4, forslag til vedtægtsændringer (markeret med rødt/det med rødt overstregede udgår) nuværende forslag 1 Navn Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Herning Løbeklub. 1 Navn og Hjemsted. Herning Løbeklub, forkortet HLK, med hjemsted i Herning Kommune, er stiftet den 18. april 2001.

Vedtægter for Herning Løbeklub. 1 Navn og Hjemsted. Herning Løbeklub, forkortet HLK, med hjemsted i Herning Kommune, er stiftet den 18. april 2001. Vedtægter for Herning Løbeklub 1 Navn og Hjemsted Herning Løbeklub, forkortet HLK, med hjemsted i Herning Kommune, er stiftet den 18. april 2001. Foreningen er medlem af Dansk Atletik Forbund (DAF), og

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse.

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Vedtægter for T3 Klub Danmark 1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Stk. 2 Foreningens formål er:.. at bevare motorkøretøjer af mærket Volkswagen

Læs mere