Deltagere: Ane, Johanne, Splint, Drejer, Janus, Jonas, Jacob, Mia, Elmer, Ole, Bo Tid: Fredag 20/ Søndag 22/ Sted: Vatelunden, Nærum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Deltagere: Ane, Johanne, Splint, Drejer, Janus, Jonas, Jacob, Mia, Elmer, Ole, Bo Tid: Fredag 20/1-2011 Søndag 22/1-2011 Sted: Vatelunden, Nærum"

Transkript

1 Lederweekend referat / beslutninger Deltagere: Ane, Johanne, Splint, Drejer, Janus, Jonas, Jacob, Mia, Elmer, Ole, Bo Tid: Fredag 20/ Søndag 22/ Sted: Vatelunden, Nærum Nedenstående findes de dokumenter, der blev produceret i løbet af weekendene. /Bo Tilbagemelding efter gruppearbejde om gruppens arrangementer og aktiviteter hen over året Ane, Jacob, Jonas Blå Uge Ligger godt efter sommerferien (en sommerlejr kræver meget planlægning dvs. bedre tid..) Juleweekend God weekend Ny tænke tema Vil gerne i hytte Loppemarkeder Mangler et loppeteam, der bruges for meget ledertid, Salgskultur, hvordan forbedre... mindre tyveri Familieweekend God idé med grupperådsmøde Vi bør (måske) gentænke konceptet Sct. Georgsdag / Tænkedag Sommerlejr Det rigtige koncept? Skal vi diskutere/forklare vores værdigrundlag Det må ikke være kedeligt Godt at skifte mellem gruppe- og grenlejr Vigtigt for den enkelte at have oplevet begge dele Det vil være godt om alle har prøvet en udenlandslejr (trop/klan) Klan mere med i gruppens arbejde hvordan? Divisionsturneringer aldrig i samme weekend for de forskellige grene 2012_01_20-22 Lederweekend referat 1

2 Mia, Johanne, Drejer, Ole Spejderfest Spejderåret Skt. Hansbål Ligger godt om sommeren Familierne kommer lettere med Udenfor og i vores eget område Mange aktiviteter i sommerhalvåret og færre i vinterhalvåret Placer f.eks. BUS-bålet efter Spejdernes Lejr 2012 i efteråret (den mørke tid) Godt arrangement som det er for alle spejdere, forældre, tilløbere,.. Blå Uge Det skal ikke være større end vi har kapacitet til (borde, grill, bål, hvor stort arbejde vil vi ligge i det, ) Skal vi evt. skubbe en uge så man kan starte med et grenmøde inden (den anden gruppe tænkte omvendt) Arbejdsaftener Hold fast ved men det er vigtigt at dem der står for det er klar både fysisk og mentalt, så forældrene ikke føler, at de spilder deres tid Familieweekend Hvordan inddrage forældrene bedre. Overvej at inddele forældre for sig og børn i grupper for sig (ryste forældrene bedre sammen) Sct. Georgsdag / Tænkedag Oprykning Klanen Hvordan gøre det mere interessant for de større spejdere Inddrage de større i det aktive eller helt nytænke Det er godt, at det er sammen Godt at det er sammen så de kender hinanden (eller har set) Vi taber ofte (juniorerne tabte ikke børn i 2011, er det fordi vi rykkede op på Blå Uge i spejderåret) Stort aldersspænd det kan give udfordringer med at finde interesser for alle Plads til alle både dem som gerne vil være ledere og dem som blot ønsker at være klanspejder F.eks. kan klan holde klanweekend og så blot være sammen med lederne og/eller gruppen et par timer Lederweekend Hvorfor får vi ikke de klanspejdere med, som ikke er ledere Hvordan får vi dem med 2012_01_20-22 Lederweekend referat 2

3 Bestyrelsesmøder Forældreengagementet har været dalene ift. år tilbage Er vi gode nok til at bede om / fortælle om, hvornår vi har brug for deres hjælp. Der sige sjældent nej, hvis der spørges Forældre som ansvarlige for aktiviteter kaffekomite (salg af øl, vand, vin), etc. ifm. grenmøder Forældrevidenbank det kan en forældre stå for Hvordan få de yngre til at interessere sig. I kortere tidsrum, sikre dem taletid og at vi skal lytte. Spejdernes moment Færdigheder hvor skal de lære det enkelt færdigheder? En gruppe af spejderne der vil spejderiet, mange der synes, at det er hyggeligt at være der Splint, Elmer, Janus Herlev Festuge Tjene penge... pandekager, øl, mursten med navne,... Prioritere lederkræfter og forældrekræfter Hvilke aktiviteter kan vi bede forældre med at hjælpe til med? Skumringsaften Godt arrangement særligt kulsø aktiviteten var god i 2011 Juleweekend Spejderlotteri Gøre kedelige ting sjove Vi får nye børn på baggrund af God og vil gerne fastholde Være bedre til give info om hvad der er planlagt og skal planlægges Hvad tjente vi Fødselsdagsløb En spejder må invitere sin klasse til fødselsdagslagkageløb (gruppens fødselsdag..) SFO dag Klassens arrangementsforældre skal deltage Betale f.eks. 20,- pr. deltager som muligvis kan betales af klassekassen Evt. afsluttes med præmie eller lodtrækning Ærgerligt at vi ikke afholder Invitere i god tid, så det kan lægges i skolernes og vores egne planer Generelt skal vi være bedre til at have overblik over vores arrangementer Forventning til egen indsats det kommende år og mulighed for at trække på andre personer Drejer Antal møder som nu, forventer at bruge mere tid på planlægning end tidligere 2012_01_20-22 Lederweekend referat 3

4 Ole Janus Vil gerne lave arrangementer men ikke f.eks. ½ time sammen i hytten da der går for meget tid til transport Fortsætte med BUS Deltage i arrangementer (ikke ugentlige møder) og stiller op som hjælper Hjælpe med loppemarked Fortsætter som kasserer Vildrede om ønsker og rolle evt. pause Deltager ikke i divisionsrådsmøderne frem til valget Forventer at deltage i gruppearrangementer og weekender Bo Som tidligere men med forbehold for meget arbejde som i de seneste 3 måneder Jacob Fortsætte som hidtil i gruppen Overveje flere kurser er der nogen, som vil med? Ikke postansvarlig men hjælper på Solaris, evt. hjælper på Saxes?, Mia Deltager på et par møder og ser hvordan det går, så måske.. Prioriterer tropsmøder, -weekender, og så fællesarrangementer Johanne Rykke op til juniorerne sammen med de 12 minier, der rykker op. Booket voldsomt op med Spejdernes Lejr 2012 Prioritet mini arrangementer frem mod sommer Skal vedligeholde Spejdernes Lejr 2012 Web-siden frem til oktober Splint Ane Jonas Elmer Det samme, prioriterer mini- og gruppearrangementer Skal ikke gabe over for meget, skal være frisk nok til at kunne passe det hele Det samme, prioriterer mini- og gruppearrangementer Nedprioriterer nogle arrangementer helt for at få tid til forretningen Komme til samtlige møder og arrangementer i juniorgrenen Andre arrangementer når der er på plads (spejder prioritet efter brand og redning) Som nu 2012_01_20-22 Lederweekend referat 4

5 Fortsætte som DASP Mere tid på klan fremfor trop. Mere tid på ture og kurser med klanen dog fortsat tropsledelse Mette via Ane Prioriterer pt. leder i minigrenen fremfor klan Pingo gætværk På interrail frem mod sommer Formentlig også tropsleder efter sommerferien, fortsætte med klanarbejdet Natja via Splint På Spejdernes Lejr 2012 som hjælper f.eks. køkken men ikke leder Efter sommer? Kir gætværk På Spejdernes Lejr 2012 med Danni og Arthur Muligvis efter sommerferien (forventer selv at komme tilbage) Annie gætværk Tager sig af kontakten til loppemarkederne på Klausdal Malene og Carsten Vil gerne hjælpe til på arrangementer men ikke i dagligdagen. Logistikken hænger ikke sammen. Husk at spørge dem Jonas veninde Lærke Vil ikke være leder, men vil gerne hjælpe på enkelte arrangementer, hvis vi (Jonas) spørger Engagere forældre Bålkapper; svært at få logistikken til at hænge sammen Hvordan sikre at hjælperne ikke bliver trætte af f.eks. syning af tørklæder, bålkapper,.. Kan vi langtidsplanlægge opgaver Kan vi bruge arbejdsaftener på nogle af opgaverne Lederne skal introducere forældre inden de selv overtager opgaven En fra ledergruppen som ansvarlig og kontaktperson for gruppen Opgaver Kaffekomite til at forberede før de månedlige forældremøder Sygruppe (Tørklæder, Bålkapper, Gardiner,..) Loppekomite Rengøring/gulvvask periodisk Administrativ support af en gren a la Pia for troppen Styre arbejdsaftenerne Kandidater Claus (sommerfugl) support til loppemarked 2012_01_20-22 Lederweekend referat 5

6 Delfin mor til sygruppe (bålkapper, tørklæder,..) Generelt Loppemarkeder: Det er vores holdning at åbningstiden bør være Fyld ikke i tasker før betalt kan vi få indkøbskurve? Hvordan med ferier/vagter Gruppearbejde Hvor ligger spejdernes basis færdigheder/kompetencer (Ane, Jacob, Jonas.) Nedenstående tabel angiver vores fokus for mærker og færdigheder for de enkelte grene Har man været spejder en hel periode skal man have været igennem emnerne Mini Junior Trop Sikkerhedsmærker Kniv Sav (3. klasse) Bål Simpel 1. hjælp Færdigheder Simpel alm. Knob Intro til besnøringer Intro til pioner Intro telt (plykker, barduner, rengøring, opførsel, teltdug,..) Km 5+10 km Forløb/Oplevelser Rep. kniv Sav Økse Rep. bål Alm. 1. hjælp Husk søen! Se det enkle barn Simpel alm. + special knob Lære at kunne besnøringer Lære at kunne pioner Lære at kunne telt Km km Rep. sav Rep. økse Rep. bål Alm. 1. hjælp Simpel alm. + special + pynte knob Rep. og special besnøringer Rep. og special pioner Rep. telt Km 30+5 baglæns (for de ældre) Shorty Udgangspunkt Gul basis Rød udvidet Lilla expert Som udgangspunkt skal mini kun bruge rød, junior kun rød og gul, trop alle Vi bør få etableret et Shorty mærke Fastholdelse af spejdere (Johanne, Splint, Drejer) 2012_01_20-22 Lederweekend referat 6

7 Vanskeligt at fastholde ved skift af gren og dermed voksne/ledere Mini er vant til voksen omsorg, hvordan når de rykker op etc. Mindre tivoli, gode oplevelser må gerne bygges op over tid Vigtigst at fastholde de spejdere, der har interessen for at være spejder Der skal læring til for at fastholde, der skal også være tid til leg, find balancen Få dem til at se frem til næste gren (sæbekassebilen på forsiden af Hjortetakken... det skal man som junior) Lad dem, der skal rykke op, prøve at være... De skal forstå, at de måske ikke selv kan det hele nu. Lederne fra en gren på besøg hos den yngre gren Ledere kan rykke med op for kortere eller længere tid (det kan også være med til ryste op i en grens måde at fungere på) Skal ikke holde fast ved børn, der ikke hører til Afstemning for den enkelt af hvad der forventes for hhv. en mini, junior, trop (f.eks. tropsspejder formidler til junior, muligvis junior til mini ellers voksen) Vores egen holdning til at være spejder (natur, hjælpsomhed, KAFSU,..) og formidle til såvel børn som spejdere. Herunder også at sige fra overfor den enkelte men sørg for at give en forklaring, hvis det sker. Velplanlagte arrangementer giver rolige møder og børn Klanen (Elmer, Mia, Janus) Blive mere engageret, få nogen gode møder Janus og Mia kan tage en snak med klanen om, hvad de ønsker, hvor de ser sig selv, hvordan være del af gruppen, etc. Stille åbne spørgsmål Hvordan strukturere klan og møder Struktur på møder, hvordan afholde, hvem styre, færdigheder Klan weekender Hvorfor ikke deltagelse på f.eks. familieweekender, senior- lederweekend Hvad kan vi gøre for at de vil være interesseret for.. Hvem er klanleder, vil det være en idé med en klanleder og assistent for en kortere periode af gangen? Bruge en administrativ support til at sende info ud til alle Vil det være en idé at dele klanen op aldersopdelt Kurser; hvad har I brugt fra dette kursus, hvad får gruppen ud af at sende dig på et kursus Opfølgning; kom igen og hør/se hvad der er sket siden sidst Området Toilettet i Mosehytten er ikke godt. Det er muligvis kloakeringen, der er problemet. Kommunens ansvar.. Hvad koster det at leje et Godik toilet for en weekend? 2012_01_20-22 Lederweekend referat 7

8 Lørdan eftermiddag diverse Hyttediskussionen 1. Toilet faciliteter Der er kun et toilet i mosehytten. Dette kan givet et logistisk problem hvis man har mange børn med på weekend. Toilet, kloakering og håndvask er ikke super funktionelt i mosehytten. Dette skal muligvis rettes til og fornyes. Vi kan eventuelt flytte toilet og/eller vask fra Rudelen til mosehytten. Man kunne eventuelt installere en lang håndvask på ydersiden af mosehytten, så man har ektra kapacitet til tandbørstning og håndvask, samt at børnene kan vakse hænder uden at gå indenfor? Minilederne spørger Fnug-far om han vil sætte op. 2. Køkkenet Køkkenet er meget gammelt og ikke særlig praktisk indrettet. Kommunen har tilbudt at financiere renovere køkkenet. (Vi har hos Johannes Fog, som vi kan/skal bruge inden 31/12-12) Splint har tilbudt at prøve og designe et forslag til et nyt køkken, som vil kunne bruges i mosehytten. 3. Opbevaring af materialer Hvad gør vi med opbevaring af alle vores materialer? Bumle rykkes udenfor, bag ved mosehytten.. Vi skal have sat hylder/reoler op i containeren. Man kunne forbedre og isolere skuret på siden af mosehytten, så telte kunne opbevares her. Tambur-tingene kan sælges eller gives væk til enten Jon eller Stenlænderne. Vi skal have lavet en liste over tambour ting vi har til rådighed, og finde ud af hvem der er interesseret i dette og til hvilke priser (Ole og Bo) Det er selvfølgelig en fordel at kunne hjælpe andre vi kender, men ellers må målet være at afsætte tingene til nogen der vil betale lidt for det. Målet er ikke at tjene formuer, men blot at få lidt for tingene. Ole og Bo tager kontakt til Annie og finder ud af hvad der er af ting i hytten. 4. Er der noget fra hytten der stadig kan bruges? Vinduer kan eventuelt gemmes og benyttes til andet. Der er dog ikke noget forslag til hvad. Kalmer-brædderne fra storstuen kan eventuelt benyttes igen. Dog kun udendørs, da der er svamp I? Man kan eventuelt gemme spær til en senere overdækning af et eller andet. Det skal bemærkes at vi kommer til at mangle plads, og de dele fra hytten vi gemmer også skal opbevares et sted. Alt efter den aftale der laves vedrørende nedrivningen er det muligvis ikke muligt at vi kan gemme dele af den gamle hytte? Der stilles spørgsmål til hvor vidt terrassen kan bevares, og om man eventuelt kan overdække denne? 2012_01_20-22 Lederweekend referat 8

9 Gemte ting kan eventuelt gemmes til at benytte til en bålhytte. Vil materialerne kunne benyttes til dette, og hvad ekstra vil skulle bruges? 5. Andre ændringer for at rykke hytterne sammen Vi skal have gjort plads i Mosehytten for at gøre plads til et nyt køkken og alle vores køkkenting. Det vil være hensigtsmæssigt at mosehyttens køkken gøres klar til brug inden Rudelen skal rives ned. Ved oprydning i skabene inde i trops-lokalet skal vi have gjort plads til en masse køkkenting, samt eventuelt et mini-skab samt plads til sangbøger, flag og knobtov. Der skal dog stadig være plads til troppen. Man kunne eventuelt benytte bagvæggen hos Wapiti til en skabs-væg mere. Drejer, Jacob og Splint vil planlægge hvordan vi kan bruge Mosehytten 26/1. Lederrummet i Rudelen laves om til værksted/depot. Man kunne lave en dag/weekend hvor man mødes og rydder op og tilretter skabe samme dag. Eventuelt kan man mødes og måle op til projektet inden da. Vi planlægger med at have tømt Rudelen efter weekenden 3-4. marts. 6. Årets aktiviteter 20/1 22/1 Leder weekend 31/1 Bestyrelsesmøde 3/2 5/2 Trops divi 21/2 Ledermøde 19:00 22/2 Tænkedag (Jacob og splint, info ud 30/1) 26/2 Lejrmesse (send adresse til alle) 3-4/3 Arbejdsweekend kl. 10:00, tømme Rudelen og re-etablere Mosehytten 6/3 Kvartersmøde om Spejdernes Lejr hos os 8/3 Fællesledermøde 9/3 11/3 Familie weekend (Indbydelse: bo, Indbydelser ud 6/2, Indbydelser hjem 1/3) 20/3 Ledermøde 19:00 24/3 Loppemarked (Junior) flyttet fra 25/2 17/4 Divisionsrådsmøde 23/4 Sct Georg dag (bo og johanne, 18:30-20:00, info ud 11/4) 27/4-29/4 Junior divi 11/5-13/5 Mini divi 15/5 Ledermøde 19:00 19/5-20/5 Junior weekend med Oak City 2/6 Loppemarked (Trop) check 1/6-3/6 Junior kanotur 13/6 Mini cirkus forestilling Gruppen er inviteret til at komme og se 16/6 Spejderfest og hyttevedligeholdelse (evt. med mini cirkus) 23/6 Sankt Hans bål... taler? Hannes minde xx, Fritidskonsulent Dorte Kargo,, talerstol,... grillen åbnes kl... husk evt. tæppe 1/7 Sommerferie start 21/7-29/7 Sommerlejr /8 Sommerferie slut 13,15,16/8 Blå uge (Elmer og Ane, 18:30-20:00) 2012_01_20-22 Lederweekend referat 9

10 18/8-19/8 Mølleåsejladsen 27/8-2/9 Herlev festuge 1/9 Loppemarked (Mini) 28/9-30/9 Drageweekend 6/10 Skumringsaften (Janus) 27/10 Loppemarked (Klan og bestyrelse) 30/11-2/12 Jule weekend (Ane kigger på hytte) Arrangementer uden datoer: Bus-bål (Ole) Divi-bål (Elmer) Vi kunne godt tænke os, at disse ligger i de lidt mørkere måneder i forår/efterår, da man i forvejen har så travlt i sommer månederne. Evt kunne bus-bål bruges som et 2012 gensynsbål i løbet af september. Søndag formiddag Familieweekend marts 2012 Familieweekend gruppe: Ane, Janus, Splint Invitation: Splint; Bo sender tidligere invitationer til inspiration Invitation ud 6/2; Indbydelser hjem 1/3 Tidsplan nogenlunde som tidligere James Bond tema Organisationen (Gruppen) skal undersøges for eventuelle lyssky aktiviteter Postfortælling for at sætte scenen Post hvor hvert hold bager boller med indbagt kode af forberedt dej. Skal selv spise boller og løse kode. Model bil ræs indendørs Flytte gruppen vha mælkekasser... over en flod... Qs værksted Slukke ild Snigning / skygning / Rådsmøde QR (firkantet stregkode ) der peger mod Hjortespring hjemmesiden. Søg QR code generator til Hjortetakken. Post med opgaver relateret til hjemmesiden Posters opsættes forskellige steder i hytten Festtøj.. Udklældningstøj Casino om aftenen I form af spil f.eks. årets gang i gruppen/byspil/matador hvor forældre og børn får kort med opgaver. Får point/penge som kan bruges senere. 2012_01_20-22 Lederweekend referat 10

11 Madplan / madhold.. Bestyrelsesmedlemmer Mangler vi kandidater? Emner til bestyrelsesmødet 31/1 Målsætning for bestyrelsesarbejdet 2012 (forældreinvolvering, vi har nogen emner,...) o Loppemarkeder o Forældrekomiteer o Kaffekomite til at forberede før de månedlige forældremøder o Sygruppe (Tørklæder, Bålkapper, Gardiner,..) o Loppekomite o Rengøring/gulvvask periodisk o Administrativ support af en gren a la Pia for troppen Styre arbejdsaftenerne Nedrivning Tambour ting Familieweekend Rådsmøde Bestyrelsesmedlemmer/emner Hvad gjorde vi på lederweekenden o Ane og Bo forbereder indlæg om frivillighed til næste gang (Evt. baseret på Roskilde..) Sommerlejr Hjemmeside Skt. Hans Endelig tilmelding i ugen efter familieweekenden (Ole / Bo) Invitation til dem der er nye, eller som ikke har reageret Hvordan oprette nyheder med billeder, skriv en vejledning (Bo) Hvem skal være båltaler Ole spørger Dorthe. Janus og Ole taler videre hvis det ikke lykkes. Lederudannelse eller for andre Førstehjælp og sikkerhed omkring spejderhytter og børn.. evt. sammen med BUS. Jonas arbejder vider _01_20-22 Lederweekend referat 11

Hjortetakken. Hjortespring Gruppe Hareskov Division Det Danske Spejderkorps. Program for Juni 2015 September 2015

Hjortetakken. Hjortespring Gruppe Hareskov Division Det Danske Spejderkorps. Program for Juni 2015 September 2015 Hjortetakken Hjortespring Gruppe Hareskov Division Det Danske Spejderkorps Program for Juni 2015 September 2015 Hjortespring gruppe netop nu Så nærmer endnu et halvår sig sin afslutning, og vi kan se frem

Læs mere

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Godt 60 forældre, ledere og spejdere var med på forældreweekend på Høbjerghus, hvor rådsmødet foregik i forbindelse med

Læs mere

Gruppehåndbog for Frydenborg Gruppe 1. udgave, maj 2011/MKB. Indholdsfortegnelse

Gruppehåndbog for Frydenborg Gruppe 1. udgave, maj 2011/MKB. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning og brug af bogen Side 2 Grenene i Frydenborg Gruppe Side 2 Fælles mødestruktur for grenene Side 2 Gruppens Røde tråd Side 3 Idégrundlag og visioner Side 4 Udviklingsplaner

Læs mere

Kom. nger om. og fordeles. i 2014.

Kom. nger om. og fordeles. i 2014. 1. Ry Gruppe inviterer til en den årlige genera amforsamling fredag 14. marts kl. 18.00 20.000 på Spejdergården Lynghoved Kom og vær med til at tage beslutnin nger om udvidelsen af Lynghoved, den fremtidige

Læs mere

Invitation til Grupperåd 2014

Invitation til Grupperåd 2014 Invitation til Grupperåd 2014 Kære spejderforælder! Det vil glæde spejderne, lederne og bestyrelsen, at se dig til Grupperåd 2014 i Bagsværd Gruppe, Søndag den 23. februar kl. 10:00 13.30 i Sambo Hanehøj

Læs mere

Udviklingsplan 2012 for Kgs. Lyngby Gruppe

Udviklingsplan 2012 for Kgs. Lyngby Gruppe Udviklingsplan 2012 for Kgs. Lyngby Gruppe Vi har valgt 4 indsatsområder for gruppens udvikling det kommende år. Indsatsområderne evalueres i efteråret 2012. Indsatsområde Hjemmesiden Hjemmesiden skal

Læs mere

Grupperådsmøde (generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 16. februar 2015 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup.

Grupperådsmøde (generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 16. februar 2015 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup. Referat af: Grupperådsmøde (generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 16. februar 2015 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup. a) Valg af dirigent og referent Alex valgt til dirigent og Bettina valgt

Læs mere

Flere hænder - ja tak!

Flere hænder - ja tak! Flere hænder - ja tak! Lederrekruttering FDF er et godt og attraktivt tilbud til børn og unge. En del af det tilbud er de mange engagerede ledere, der gør FDF til et vedkommende fællesskab baseret på

Læs mere

de grå Senior-, leder- og bestyrelsesblad Antvorskov division

de grå Senior-, leder- og bestyrelsesblad Antvorskov division D e T D A n s K e s P e j D e r K o r P s de grå Senior-, leder- og bestyrelsesblad Antvorskov division 2013 DeT DAnsKe spejderkorps De Grå 2013 AnTVorsKoV DiVision Tak for denne gang Det startede, da

Læs mere

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe Årsberetning 2014 3. Silkeborg Gruppe Fastelavnsfest og generalforsamling Dagsorden for generalforsamlingen Invitation til fastelavnsfest og generalforsamling Bestyrelsen i 3. Silkeborg vil gerne invitere

Læs mere

online Læs mere på side 11 Velkommen hjem fra Blå Sommer 2009 Indhold www.absalondivision.dk Redaktion Rune Lyhne Seglet@absalondivision.

online Læs mere på side 11 Velkommen hjem fra Blå Sommer 2009 Indhold www.absalondivision.dk Redaktion Rune Lyhne Seglet@absalondivision. Seglet online Absalon Division Det Danske Spejderkorps Indhold DC nyt 2 BSF/GK møde 2 Senior/Leder dag 3 Bøfaften 2009 4 Nyt fra DAJUN en 5 JuniorTræf 6 Info fra DASP en 7 Info fra DASEN en 8 Slange på

Læs mere

Gruppeblad for. Skovfolket. De blå i Haderslev MAJ - AUGUST 2008 KOGLEN. Koglen, maj - august 2008 1

Gruppeblad for. Skovfolket. De blå i Haderslev MAJ - AUGUST 2008 KOGLEN. Koglen, maj - august 2008 1 Gruppeblad for Skovfolket De blå i Haderslev MAJ - AUGUST 2008 KOGLEN Koglen, maj - august 2008 1 hilsen til skovfolket Mangel på voksne udfordrer alle omkring Skovfolket Hvad arbejder vi med i bestyrelsen?

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN. Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN. Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE INDHOLD 1 2 3 4 5 6 INTRODUKTION... 4 Introduktion til kredslederen... 4 Introduktion til mentor... 4 FORKYNDELSEN

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen.

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Lederbogen Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt udgave,

Læs mere

Hvad gør de bedste? Foto: Jonas S. Holmriis. - Rapport fra 15 kredse der er gode til at holde på medlemmerne

Hvad gør de bedste? Foto: Jonas S. Holmriis. - Rapport fra 15 kredse der er gode til at holde på medlemmerne Hvad gør de bedste? Foto: Jonas S. Holmriis - Rapport fra 15 kredse der er gode til at holde på medlemmerne Morten Dalgaard, 2011 Indledning... 2 Metode... 2 Hvor kan kredsen hente nye ledere?... 2 Rekruttering...

Læs mere

Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015. 1. Ry Gruppes blad

Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015. 1. Ry Gruppes blad Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015 1. Ry Gruppes blad STAMMEN Gruppeblad for 1. Ry Gruppe og F.R.Y.S. som er gruppens støtteforening. Bladet udkommer 7 gange årligt, i et oplag på 300 eksemplarer.

Læs mere

3. Silkeborg Information til juniorspejderen og forældre

3. Silkeborg Information til juniorspejderen og forældre Kære Juniorspejder Velkommen i juniorgrenen til sjove, spændende og udfordrende aktiviteter. Side 1 af 7 Udg.: 07 Som juniorspejder laver vi mere seje aktiviteter. Vi sover i bivuak, sejler i kano og kører

Læs mere

Velkommen til Eventyrhulens side

Velkommen til Eventyrhulens side Velkommen til Eventyrhulens side Her på siden håber vi at du kan finde oplysninger og svar på en stor del af det der rører sig når dit barn enten snart skal starte, eller allerede går i børnehaven. Skulle

Læs mere

Budstiken november 2008.

Budstiken november 2008. Budstiken november 2008. Sikken voldsom trængsel og alarm, det er koldt, og man må gå sig varm... Ledere og assistenter: Gruppeleder HER KAN DIT NAVN STÅ, Skriv eller ring til en af os på siden her, og

Læs mere

Fælles spisning både med og uden søskende På tale i en klasse med forældrefest, for at lære hinanden bedre at kende

Fælles spisning både med og uden søskende På tale i en klasse med forældrefest, for at lære hinanden bedre at kende 1. Hvordan arbejder I som nuværende kontaktforældre med kontakt og trivsel? - Hvilken del af arbejdet er det vigtigste, og hvordan kan det gøres bedre? Ikke meget med kontakt og trivsel i klassen Lærer

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af PL-intro.

Dette er et elektronisk eksemplar af PL-intro. D E T D A N K E P E J D E R K O R P PL-intro Dette er et elektronisk eksemplar af PL-intro. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt udgave, er det billigste

Læs mere

Nr. 2 2. halvår 2014 Årgang 77. v e l k o m m e n

Nr. 2 2. halvår 2014 Årgang 77. v e l k o m m e n Nr. 2 2. halvår 2014 Årgang 77 v e l k o m m e n til et nyt spejderår, til en ny mikro-gren, til et nyt spejderblad - og velkommen hjem til 1. Klampenborgs superseje tropsspejdere, som har besteget bjerge,

Læs mere

Som dirigent blev valgt Mads Agerholm og som referent blev valgt Susanne Hansen.

Som dirigent blev valgt Mads Agerholm og som referent blev valgt Susanne Hansen. GRUPPERÅDSMØDE THISTEDSPEJDERNE Søndag den 22. februar 2015 kl. 15.00 17.00. Afholdt i spejderhuset Knakken REFERAT a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Mads Agerholm og som referent

Læs mere

Hej alle Mjølnerfolk!

Hej alle Mjølnerfolk! Kære tropsspejdere. Efter grundig overvejelse i tropsledelsen, har vi besluttet at vi har haft vinter nok for i år. Vi har derfor bestilt den allernyeste udgave af Forår - Model 2005, og forventer at det

Læs mere

Grp.rådsmedl. Charlotte Kirkegaaard Martinsvej 19 7593 2767/3045 1027 charlotte.kirkegaard@hotmail.com

Grp.rådsmedl. Charlotte Kirkegaaard Martinsvej 19 7593 2767/3045 1027 charlotte.kirkegaard@hotmail.com Ledervikar Pia Jensen Anchersvej 23 7591 0708/2811 4541 undulat@live.dk Lån af Knuden Søren Christensen Albert Naursvej 9 7593 1162 Webredaktør Sune Amstrup Olsen Klanleder Tove Bahnsen Bissensvej 32 6146

Læs mere

April Maj Juni 2008. 1. Ribe Trop. Det Danske Spejderkorps

April Maj Juni 2008. 1. Ribe Trop. Det Danske Spejderkorps April Maj Juni 2008 1. Ribe Trop Det Danske Spejderkorps 4 1 Udgives af: 1. Ribe Trop Dronning Dagmar Division, Det Danske Spejderkorps. Redaktion: Jesper Gregersen. Næste deadline.: I juni 2008. Indlæg

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Klubblad Januar Juli 2015

Klubblad Januar Juli 2015 Klubblad Januar Juli 2015 Åbningstider i klubben Mandag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Tirsdag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Onsdag: 13.00-18.00 Torsdag: 13.00-18.00 Fredag: 13.00-17.00

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

D e t D a n s k e s p e j D e r k o r p s. de grå. antvorskov division. nr. maj 007

D e t D a n s k e s p e j D e r k o r p s. de grå. antvorskov division. nr. maj 007 D e t D a n s k e s p e j D e r k o r p s de grå antvorskov division nr. maj 007 D e t D a n s k e S p e j d e r k o r p s Skandale på Forårsturneringen»de grå«bringer her det afslørende foto på forsiden

Læs mere