Beredskab af viden og teknologi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskab af viden og teknologi"

Transkript

1 DI SÅDAN Også i denne serie: Indsigt i kundens verden Idé og konceptudvikling Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres Markedsintroduktion Ledelse og innovationskultur Innovationsprocessen Beredskab af viden og teknologi

2 DI Sådan Innovationsprocessen Beredskab af viden og teknologi

3 Forord Innovation kan være et af redskaberne for at genskabe vækst i Danmark. En udfordring der er meget aktuel. Danmark har gennem de seneste år oplevet det største dyk i væksten siden 2. verdenskrig. Derfor skal en innovativ og produktiv anvendelse af ressourcerne overalt i det danske samfund være med til at sikre et Danmark i udvikling. Virksomhedernes evne til at udvikle og producere i en kvalitet og til en pris, der er konkurrencedygtige såvel på hjemmemarked som på eksportmarkederne, er helt afgørende for vækstudviklingen og dermed den velstand, der skabes herhjemme. Det er centralt at kunne omsætte viden og ideer til konkrete kundeløsninger, der vækker begejstring hos kunderne og skaber overskud i virksomheden. Innovationsledelse er derfor et vigtigt kompetencefelt, der kan være med til at fastholde og udvikle gode medarbejdere og virksomhedens konkurrencekraft. Bogserien Innovationsprocessen består af seks bøger og indeholder en række virksomhedseksempler, værktøjer og ledelsesbudskaber fra DI s medlemskreds. De kan forhåbentlig inspirere indsatsen i din virksomhed. Bogserien er bygget op omkring DI s innovationsmodel, der på en overskuelig form viser flowet i arbejdsfaserne lige fra behovsafdækningen hos kunderne og til markedsintroduktionen, hvor indtjeningen skal komme. Hvert afsnit i de seks bøger indeholder også en række oplæg til drøftelser i virksomhedens ledergruppe. Held og lykke med din indsats. Udgivelsen af bogserien er finansieret af Industriens Fond, som et led i projektet Fremtidens ledelse og organisering af innovation. Udgivet af DI Forfatter: Carsten Broder Hansen/ScienceComm-IPU Tryk: Kailow Graphic ISBN: November 2010 Hans Skov Christensen Adm. direktør 2 Sådan Forord 3

4 Indhold 7 Introduktion DI s publikationsserie Innovationsprocessen 8 DI s innovationsmodel 9 Beredskab af viden og teknologi 11 Temaer og problemstillinger inden for beredskab af viden og teknologi 11 Indsamling af viden kombineret med forståelse for virksomhedens kerneydelse 13 Kontakt til de rigtige videncentre og kreativ brug af partnere 14 Teknologisk parathed 15 Problemstillinger 15 Innovation i netværk hvordan? 15 Mangelfuld brug af videncentre og universiteter 15 Beredskab der ikke er tilpasset kerneydelser og innovationsstrategi 16 Det interne beredskab skal opbygges 16 Mere fokus på fremadrettet viden 19 Praksis i virksomheder der har succes med teknologiberedskab og videnindsamling 20 Innovation i netværk sådan! eksempel fra Knudsen Plast 25 Sådan findes partnere, og sådan bruges partnerne kreativt eksempel fra Helene Elsass Center 29 Målrettet brug af universiteternes kompetencer eksempel fra R. Færch Plast 30 Fokus på front-end og strategi eksempel fra Grundfos 32 Afrunding af virksomhedseksempler 35 Anvend videncentre og universiteter optimalt 37 Studerende og erhvervsforskere som kanaler til viden 39 Udnyt virksomhedens interne viden 43 Redskab til intern forventningsafstemning 44 Få styr på viden og genanvend løsninger 49 Brug viden fremadrettet 50 Scouting 50 S-kurver 52 Product roadmap 53 Technology roadmap 57 Refleksion over open innovation og netværk 61 Afslutning Kom godt i gang med at styrke beredskabet 65 Universiteternes døre mod erhvervslivet 69 Danske videncentre 71 Udvalgte redskaber 4 Sådan Indhold 5

5 Introduktion DI s publikationsserie Innovationsprocessen For at styrke innovationsarbejdet i dansk erhvervsliv har DI udgivet publikationsserien Innovationsprocessen. Serien består af seks publikationer, der kan læses samlet eller i uddrag. Hver publikation knytter sig op til DI s innovationsmodel, der er vist på næste side. Læseren får derved mulighed for at udvælge de temaer, der har størst interesse. Hver publikation bygger på input fra en række virksomheder, der arbejder med at forbedre deres innovationsproces. Publikationerne kan forhåbentlig inspirere dig og dine kollegaer i jeres arbejde med at styrke virksomhedens innovationskraft. Publikationerne har følgende titler: 1 Indsigt i kundens verden 2 Beredskab af viden og teknologi 3 Idé og konceptudvikling 4 Lean-tanken når innovationsprocessen gennemføres 5 Markedsintroduktion 6 Ledelse og innovationskultur > Medarbejdere udfører Skunk Work hos Færch Plast DI har også udgivet publikationen Direktøren og innovation, hvor en række erhvervsledere har bidraget med ledelsesindsigt og overblik over innovationsprocessen. 6 Sådan Introduktion 7

6 DI s innovationsmodel BOG 1 Indsigt i kundens verden BOG 2 Beredskab af viden og teknologi BOG 3 Idé- og konceptudvikling BOG 4 Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres BOG 5 Markedsintroduktion Beredskab af viden og teknologi Det globale videnskapløb betyder, at internationale konkurrenter i dag har de samme muligheder for at erhverve sig teknologisk og videnmæssig indsigt, som danske virksomheder har. Mængden af viden og adgangen til denne er således ikke nok for at opnå succes med innovationsprocessen hastigheden hvormed virksomheden er i stand til at opfange, forstå og anvende de nye tendenser, er helt afgørende for at opnå succes med innovation. Viden og teknologi er i dag til stede i et omfang, der gør at evnen til at skabe overblik er en uvurderlig kompetence. Virksomhederne må bruge betydelige ressourcer til at uddanne og efteruddanne sine medarbejdere, så de kan håndtere viden og omsætte den til gode produktløsninger. Samtidig ligger der et stort potentialer i at finde de rigtige samarbejdspartnere, der besidder unik viden om nye teknologiske muligheder og/eller indsigt i nye kundebehov. BOG 6 Ledelse og innovationskultur Pilene i DI s innovationsmodel binder innovationsfaserne sammen. De symboliserer: ledelse, innovationsstrategi, organisering og innovationskultur Figuren viser et flow fra venstre mod højre i innovationsmodellen. Samt følgende seks vigtige kompetenceområder, netop svarende til titlerne på de seks publikationer. 1 Indsigt i kundens verden 2 Beredskab af viden og teknologi 3 Idé og konceptudvikling 4 Lean-tanken når innovationsprocessen gennemføres 5 Markedsintroduktion 6 Ledelse og innovationskultur. Denne publikation giver nogle eksempler på, hvordan forskellige virksomheder med held har etableret samarbejdsrelationer og erhvervet ny strategisk teknologi og indsigt i nye produktløsninger. Det styrkede beredskab har fået central betydning for de pågældende virksomheders innovationsproces og indtjening. En række problemstillinger inden for beredskab, er ikke medtaget i denne publikation, eksempelvis de meget centrale emner inden for IPR og patenter. Formålet med publikationen er at fremdrage nogle temaer, der erfaringsmæssigt er relevante for mange danske virksomheder, for at få et flow af ny viden og teknologier. Med det rette beredskab kan virksomheden opnå en innovationsproces, der kontinuerligt skaber konkurrencedygtige produkter. I denne publikation sættes der fokus på område 2. Beredskab og viden og teknologi. Evnen til at håndtere viden og omsætte den til gode kundeløsninger er afgørende for succes med innovation. 8 Sådan Introduktion 9

7 Temaer og problemstillinger inden for beredskab af viden og teknologi Mange virksomheder erfarer, at fokus alene på produktinnovation ikke tilfører virksomheden det ekstra, der for alvor giver udbytte. Der savnes ofte tilstrækkelig viden om innovationens brede potentiale. Behandling af den rigtige viden og teknologi bringer virksomheden frem, og eksempler fra virksomheder der har styr på beredskabet cementerer denne sammenhæng gang på gang. Virksomheder der arbejder systematisk med sit beredskab i alle trin i innovationen og hos alle nøglemedarbejdere, vil opfatte nye teknologiske trends hurtigt og være godt rustet til at reagere i forhold til markedet. I denne publikation behandles derfor de temaer, som erfaringsmæssigt er de centrale for virksomhedernes beredskab. Indsamling af viden kombineret med forståelse for virksomhedens kerneydelse En stor virksomhed har ofte mulighed for at allokere medarbejdere til at spejde efter nye materialer, processer og teknologier. Mindre virksomheder har sjældent sådanne personalemæssige ressourcer og må i stedet i højere grad satse på eksterne partnerskaber, når det handler om parathed. Kunderne og/eller leverandører kan ofte være det naturlige førstevalg i den sammenhæng. Det skal planlægges og styres, hvordan virksomheden skal indsamle viden på en systematisk måde og ikke mindst, hvordan man udvælger den viden og teknologi, der er relevant netop for ens egen virksomhed. : SÅDAN 10 Sådan Temaer og problemstillinger inden for beredskab af viden og teknologi 11

8 " Nilpeter har valgt at producere i Danmark på højautomatisk udstyr, og " det har haft stor positiv betydning for kostprisen. Dertil kommer mulighed for en tæt kontakt mellem udvikling og produktion. Investeringen i højteknologisk udstyr er den samme, uanset hvor i verden det sker. Da udstyret producerer en del af tiden ubemandet, bliver lønfaktoren ikke så afgørende for produktionsprisen. Vi har tillige meget bedre styr på logistikken. Det ser vi som en stor fordel. Nilpeter har traditionelt været meget innovative med de produkter, vi har bragt på markedet. For nogle produkters vedkommende forestår vi selv teknologiudviklingen. Andre produkter bliver til i samarbejde med partnere, da vi i udstrakt grad gør brug af eksterne kompetencer. Peter Albrechtsen, Udviklingschef, Nilpeter Kontakt til de rigtige videncentre og kreativ brug af partnere Noget af det vanskeligste i innovationsprocessen er at vide, hvilke samarbejdspartnere der skal inddrages for at kunne opfange og udnytte nye tendenser. Kunsten er at finde dem, som passer netop til ens egen virksomheds behov. En del virksomheder har med fordel set på partnere af tilsvarende størrelse og satset på udvikling i et tæt parløb med disse partnere. En mindre virksomhed har sjældent alle kompetencer internt, men hvis man kan finde en partner med komplementære kompetencer, kan man hyppigt opnå en forbedret position. Uanset virksomhedens størrelse er det oplagt at styrke sit netværk ved at etablere alliancer med andre brancher, hvor der foregår en interessant udvikling. Tilsvarende kan man også trække på danske videncentre og universiteter som partnere i teknologiudviklingen. Dette sker desværre kun i begrænset omfang i dag, men mulighederne er mange. " Servodan har en klar strategi for, hvilke kompetencer man vil bevare i virksomheden, " hvilke der kan outsources og hvilke kompetencer, der skal erhverves gennem partnerskaber og netværk. Vi var således tidligt ude med outsourcing af produktionen, og i dag produceres de fleste styringsrelæer og lignende i Kina, fordi det er mest rentabelt. For at beskytte virksomhedens know-how og konkurrencekritiske kompetencer bliver udvalgte dele af komponenterne og eksempelvis programmeringen tilført i Danmark af vore egne medarbejdere. I forbindelse med udviklingen af vores dagslyskoncept manglede Servodan væsentlige kompetencer, og vi gik derfor i tæt samarbejde med en softwareudvikler. Sammen drev vi projektet frem til Proof of Concept og den første præsentation til kunderne. Herefter overtog Servodan processen og skal sikre, at produktet bliver kommercialiseret. Leif Petersen, Head of Business Development, Servodan 12 Sådan Temaer og problemstillinger inden for beredskab af viden og teknologi 13

9 Teknologisk parathed Det er naturligvis en fordel, hvis alle i en virksomhed bidrager til det videnmæssige beredskab. En række danske virksomheder har allerede haft succes med at udbrede en innovationskultur i hele organisationen. Men der er nogle udfordringer. I en mindre virksomhed med få ansatte kan man hurtigt få spredt ny viden til alle. Opgaven er sværere i en stor koncern med mange medarbejdere eller i hastigt voksende organisationer, hvor man ikke har en systematisk videnopsamling eller videndeling. En vej frem kan være at sikre hurtig teknologisk parathed hos alle nyansatte. Ligesom projektgrupper skal have adgang til den nødvendige teknologi, så beredskabet hurtigt kan mobiliseres. Det giver en forbedret innovationsproces og i sidste ende et bedre økonomisk resultat. " Det teknologiske beredskab er af afgørende betydning for Oticon. Det " har i mange år været en konstant indsats for at få så meget funktionalitet som muligt ind i vores høreapparater, og vi bruger fortsat mange penge på vores forsknings- og udviklingsaktiviteter. Dette kombineret med indsigt i brugernes behov fører til mange konkurrencedygtige produktintroduktioner, hvilket lægger et konstant pres på konkurrenterne. Thomas E. Christensen, Vice President, Research & Development, Oticon Problemstillinger Innovation i netværk hvordan? Et stort antal virksomheder er i gang med at omstille sig til nye ydelses- og markedssituationer, nødvendiggjort af globaliseringen og efterspørgsel fra kunder og brugere. En del danske virksomheder har udtrykt ambitioner om at bevæge sig mod open innovation og netværksrelationer, da der øjnes et potentiale. En del savner dog inspiration og tilstrækkelig effektivitet, når de skal i gang med at åbne deres innovationsproces mod omverdenen og få en forretning ud af dette. Der er behov for afklaring af, hvem i virksomheden der skal føre dialogen med interessenterne, og hvilke partnere der skal med i innovationsprocessen. Nyetablerede virksomheder mangler af og til en præcis fornemmelse for, hvordan man kan bruge partnerne til at udvikle attraktive løsninger, eller der er kun få erfaringer med resultatskabelsen. I almindelighed er der behov for mere viden om, hvordan man kommer i gang med at udvikle gennem stærke netværksrelationer. Mangelfuld brug af videncentre og universiteter Universiteter kan være gode samarbejdspartnere, når det gælder planlægning af sit beredskab, men kun få danske virksomheder benytter denne oplagte mulighed. Det er et erkendt problem, at dansk erhvervsliv i langt mindre grad end konkurrenter i USA, Kina og Indien etablerer livslange parløb med forskningsinstitutioner. Derfor halter danske virksomheder ofte bagud på centrale teknologiske områder. Der er et stort uudnyttet potentiale for samarbejde mellem virksomheder og universiteter. I skrivende stund er det således langt under 10 pct. af de danske virksomheder, som regelmæssigt samarbejder med et universitet. Beredskab der ikke er tilpasset kerneydelser og innovationsstrategi Det kan være tilfældigheder, der afgør, om et innovationsprojekt igangsættes, og der findes ikke altid systematiske procedurer til at få viden fra kunderne ind i virksomheden eller tilsvarende systematiske metoder til at sortere den viden, der kan blive til konkrete produkter. En innovationsstrategi er erfaringsmæssigt et nyttigt styringsværktøj ikke mindst, når virksomheden står i en ny konkurrencesituation. 14 Sådan Temaer og problemstillinger inden for beredskab af viden og teknologi 15

10 Det interne beredskab skal opbygges At opretholde et beredskab er naturligvis en investering, der skal målrettes. Der skal tænkes langsigtet, og her udnytter virksomhederne ikke altid den interne viden optimalt. Nøglemedarbejdere kan sidde alene med viden, der aldrig kommer i spil i organisationen, og gode ideer risikerer at gå tabt. Virksomheden står normalt bedre, hvis eksterne partnere oplever, at de har relationer til hele organisationen frem for specifikke nøglemedarbejdere. Mere fokus på fremadrettet viden Veletablerede virksomheder har som regel gode data om forbrugerønsker inden for kerneydelserne. Når det gælder fremadrettet viden, savner de ofte samme indsigt. Her er det en god idé at undersøge mulige fremtidsscenarier for deres forretning og produkter og ikke kun trække på velkendte og gennemprøvede kilder til indsamling af viden. Dette kan resultere i, at overraskende og gunstige muligheder bliver opdaget og undersøgt nærmere. > SÅDAN 16 17

11 Praksis i virksomheder der har succes med teknologiberedskab og videnindsamling En virksomheds viden og teknologi kan organiseres i et beredskab alt efter tradition, ressourcer, temperament eller markedssituation. Det afgørende er hurtighed frem for volumen. Beredskabet skal sikre, at virksomheden kan skaffe den nødvendige indsigt og teknik hurtigere end konkurrenterne og samtidig sikre forståelse for, hvordan man skal anvende samme viden og teknik optimalt. Som virksomhedseksemplerne viser, kan det ske ved at etablere netværk med rette partnere, indgå alliancer med videncentre eller være særlig omhyggelig med front-end af udviklingsprocessen. Eller som andre vælger det; at angribe problemstillingerne ad hoc, men dette kræver særlig forståelse for virksomhedens kerneydelser. Efter virksomhedseksemplerne finder du supplerende inspiration og nogle værktøjer, der kan hjælpe din virksomhed videre. Afslutningsvis giver vi et overblik over nyttige universitetsindgange og vigtige danske videncentre. : SÅDAN 18 Sådan Praksis i virksomheder der har succes med teknologiberedskab og videnindsamling 19

12 Innovation i netværk sådan! eksempel fra Knudsen Plast Knudsen Plast har som ny strategi at udvikle sig fra en traditionel underleverandør og produktionsvirksomhed til at blive kundernes foretrukne innovationspartner med en hovedrolle som konsulent og projektleder. Skiftet i strategi er ikke mindst drevet af den omfattende outsourcing af produktion, der er foregået i medicobranchen de seneste år. Produktion af medico-komponenter vil fremover foregå i udlandet samtidig med at virksomhedens danske kunder øger forsknings- og udviklingsaktiviteterne herhjemme. Der er nu en svækket forbindelse mellem udvikling og produktion og af geografiske årsager har kunderne vanskeligt ved at få produktionsfolk med på udviklingsprojekterne. Det er således Knudsen Plasts nye mulighed at fylde det gab som fraværet af produktionsmæssige kompetencer har skabt hos kunderne. Knudsen Plast vil i fremtiden skabe værdi for kunderne ved at trække på deres egne kernekompetencer og inddrage andre samarbejdspartnere i deres netværk. Den store udfordring for virksomheden er at gennemføre udviklingsprojekter med Knudsen Plast i en ny rolle altså skabe innovation gennem netværk med Knudsen Plast i rollen som projektleder. " Et eksempel på den nye problematik er omkring sprøjtestøbninger og kunderelationer, " hvor man historisk har vænnet markedet til, at en stor del af serviceomkostningerne var inkluderet i prisen. Når Knudsen Plast nu vil være innovationspartnere kræves derfor samtidig en stor indsat med at omstille kundernes forventninger til vores rolle og de ydelser der skal betales for. Tora Hedeager, R&D Manager, Knudsen Plast > Knudsen Plast har samlet innovative specialister og erfarne praktikere og etableret et kompetence netværk bestående af eksperter fra healthcare-sektoren. Knudsen Plasts tilgang til den nye strategi er to-faset: Klar fokus på nøglekoncepter Skift til værdibaseret ledelse Første fase handler om at arbejde fokuseret ud fra virksomhedens strategiske nøglekoncepter. Knudsen Plast driver i høj grad sit innovationsarbejde med udgangspunkt i sådanne nøglekoncepter, hvoraf de to mest markante er: > > World class in networking > > På forkant med innovationsudviklingen 20 Sådan Praksis i virksomheder der har succes med teknologiberedskab og videnindsamling 21

13 Som en naturlig følge af disse nøglekoncepter gik Knudsen Plast i gang med at facilitere og bekoste opbygningen af stærke netværksrelationer med udgangspunkt i tidligere og nuværende samarbejdsparterne. Et stort gennembrud i forhold til at lykkes med at gennemføre udviklingsprojekter med Knudsen Plast som innovationspartner kom med skabelsen af kompetencenetværket medworks. Anden fase, som Knudsen Plast igangsatte for at implementere virksomhedens nye strategi, handler om at gå til værdibaseret ledelse og om at give medarbejderne nogle kompetencer, så de kan indtræde i en nye rolle som sælgere af konsulentydelser. Til det formål havde Knudsen Plads brug for ekstern assistance, og valget faldt på et konsulenthus, der arbejder med organisationsudvikling, og som havde den nødvendige grundlæggende forståelse for virksomhedens specifikke behov. Samarbejdet førte til flere vellykkede forløb, både med strategiimplementering og med at få nye øjne på salget, ikke mindst hvordan tekniske kompetencer kan anvendes i konsulentsammenhæng. Et eksempel på hvordan den nye strategi har skabt resultat er en henvendelse fra en kunde med et eksisterende produkt, som skulle redesignes, men som fortsat skulle køre på samme procesanlæg. Knudsen Plast fandt folk fra et ingeniørhus som projektdeltagere, og disse ingeniører havde tidligere arbejdet for samme kunde. Produktet viser sig endvidere at være udviklet af en automatbygger fra netværket, og Knudsen Plast kunne nu samle et trekløver og møde samlet op hos kunden. Derved blev virksomheden i stand til at fremstå uhyre stærkt fagligt, og det fik en meget positiv effekt i forhold til kunden. De partnere som Knudsen Plast er sammen med, har virksomheden haft relationer til i årevis, og partnerne besidder spidskompetencerne inden for medico-området. I denne fase i virksomhedens udvikling har Knudsen Plast ikke brug for volumen, men for specialister med dyb viden. "" Når man er en lille virksomhed er det vigtigt at vide hvad man er god til, men der vil være en række områder, hvor man ikke har kompetencer i huset. Her skal man til gengæld kunne få fat i viden hurtigt, og det førte til medworks. Vi skulle tilbyde noget der var hurtigere end det kunderne allerede havde, og vi skulle være fleksible, og endelig skulle vores ydelser være mindst lige så gode som det kunderne kunne finde andre steder. Jens Thor Hansen, Managing Director, Knudsen Plast > SÅDAN 22 Sådan Praksis i virksomheder der har succes med teknologiberedskab og videnindsamling 23

14 Sådan findes partnere, og sådan bruges partnerne kreativt eksempel fra Helene Elsass Center MiTii er en forkortelse af Move It To Improve It, et virtuelt, internetbaseret træningssystem, udviklet til træning af mennesker med Cerebral Parese (CP), i første omgang primært børn. Systemet kræver hos brugeren et webkamera, en computer samt internetadgang. Med udgangspunkt i individuelle undersøgelser og tests tilrettelægges et personligt optræningsprogram, der i perioden tilrettes, ændres og justeres løbende. Dette sker på basis af, at systemet genererer feedback til terapeuterne med oplysninger om personens daglige træningsforløb. " Vi ved, at hjernen kan udvikles med daglig træning, også hos børn med " Cerebral Parese, men vi løb hurtigt ind i den økonomiske mur og problemet med de manglende hænder. Daglig træning i ½ time med fysio- og ergoterapeuter og psykologer er i praksis umuligt at realisere. Derfor fandt vi på at udvikle et internetbaseret træningsredskab, der skal gøre det muligt for børnene selv at gennemføre en serie individuelt tilpassede øvelser. Peder Esben Bilde, direktør, Helene Elsass Center Helene Elsass Center > Ergoterapeut Line Zacho Petersen assisterer Mathias med at gennemføre sine øvelser ved hjælp af MiTii (Move it to improve it) software. MiTii er et virtuelt, internetbaseret træningssystem, udviklet til træning af mennesker med Cerebral Parese (Spastisk lammelse). Systemet findes i dag i en første prototype, som er udviklet i et tæt samarbejde mellem Helene Elsass Center, flere rådgivere samt Københavns Universitet. Formålet med at anvende et virtuelt internetbaseret træningssystem er at: øge synergieffekten ved at træne opmærksomhed, hukommelse og motorik samtidigt, motivere til selvtræning og derved gøre indsatsen kontinuerlig og intensiv samt gøre brugerne uafhængige af trænere/terapeuters tilstedeværelse i træningsøjeblikket. Via medierne havde Helene Elsass Center hørt om en rådgiver, som i tilgang og størrelse passede som partner til den lille opstartvirksomhed. Rådgiveren undersøgte, hvorvidt der i forvejen fandtes et redskab på markedet, der opfyldte kravene. Efter kontakt til Nintendo Wii og flere andre store producenter blev det afklaret, at eksisterende teknologi ikke kunne individualiseres. Næste skridt blev derfor selv at påbegynde designet af et sådant træningssystem. Tanken var hurtigst muligt at lave en bro fra viden til brugerne, og Helene Elsass Center mødte nu både en teknologisk og en videnmæssig problemstilling: > > Find en partner, der hurtigt kan udvikle et internetbaseret træningsredskab fra bunden. > > Find en partner, der har så dyb viden om kroppens og hjernens funktion, at man med denne viden som baggrund kan udvikle de rette øvelser til træningsredskabet, og som kan fungere som forskningsbaseret PR-spydspids. 24 Sådan Praksis i virksomheder der har succes med teknologiberedskab og videnindsamling 25

15 Valget af teknologisk partner faldt på en lille virksomhed, som både havde de tekniske kompetencer og det rette projektstyringsredskab til denne type udviklingsopgave. Ved hjælp af en tilpasset Scrum-model (se figur) er virksomheden i stand til at styre et projektforløb, hvor kunden er aktiv medudvikler, og hvor kunden samtidig har mulighed for at kontrollere og tilpasse alle faser undervejs. Institut for Neurovidenskab og Farmakologi samt Institut for Idræt på Københavns Universitet blev involveret som videnskabelig partner, og i dag er der tre Ph.d.-studerende knyttet til projektet ud over omfattende konsulentbistand fra en professor fra Institut for Neurovidenskab og Farmakologi. Den afledte effekt af input fra universitetsmiljøerne er, at der er skabt stor interesse for projektet i den internationale forskningsverden. Denne interesse forventes at hjælpe markant i den kommende markedsudrulning af produktet. CLIENT IDE Product backlog PRODUCT OWNER Daily Scrum Feedback from users Virksomheden MiTii Development er siden etableret sammen med en forskerpark for at gøre klar til en egentlig kommercialisering af produktet. Målgruppen for produktet er kommuner, ergoterapeuter, fysioterapeuter, klinikker og andre behandlere. Det store kommercielle scoop i produktet er, at et tredages kursus i Mitii, vil sætte en terapeut i stand til at hjælpe op til 25 patienter samtidigt, på grund af systemets enestående feedbackegenskaber, og individualiseringsgrad, der betyder at systemet løbende kan tilpasses den enkeltes fremskridt. Prioritized backlog USERS Estimated backlog Sprint User test SCRUM MASTER TEAM Sprint backlog Retrospective process Potentially shippable product Improvements for next sprint Retrospective meeting with team > Denne tilpassede Scrum-model er blandt andet anvendt til at styre udviklingsforløbet i samarbejde med Helene Elsass Center. Kunden er aktiv medudvikler, og korte accelerationsperioder sikrer hurtig feedback, så kunden får mulighed for at kontrollere og medvirke i tilpasningen af alle faser i udviklingsforløbet. > SÅDAN 26 Sådan Praksis i virksomheder der har succes med teknologiberedskab og videnindsamling 27

16 Målrettet brug af universiteternes kompetencer eksempel fra R. Færch Plast Hos R. Færch Plast arbejdes med fokus på innovation og forbrugertrends. Der foretages analyse af alle faser netop for at sikre, at produktet fungerer optimalt fra produktion og pakning af varen og videre til distribution og salg. R. Færch Plast ser universiteter og studerende som et aktiv og bruger dem i udviklingen af produkter og processer, ligesom man gerne anvender forskere og universitetsansatte, når en given kompetence ikke findes internt. R. Færch Plast s vej til kvantificering af produkternes carbon footprint viser, hvordan samarbejdet med et universitet kan gennemføres. Virksomheden havde ikke selv kompetencerne til at beregne sine enkelte produkters miljøbelastning og indgik derfor et samarbejde med en lektor på Aalborg Universitet. R. Færch Plast har altid arbejdet aktivt for at nedbringe virksomhedens energiforbrug blandt andet, fordi det kan betale sig! Forskerens undersøgelse afklarede, at mange af R. Færch Plast s produkter faktisk havde en lavere miljøbelastning end de fleste konkurrenter, og med det som udgangspunkt har det været overkommeligt at fastholde en førerposition på området. Den pågældende forsker har siden arbejdet for R. Færch Plast på ad hoc basis herunder været udlånt til forskellige projekter. Virksomheden har ikke behov for en fuldtidsansat på området og har på denne måde sikret sig adgang til en person, som hele tiden udvikler sin kompetence på området til fælles bedste. Også en ny kreativ metode til analyse af markedspotentialer for forskellige emballageløsninger er udviklet sammen med et universitet. Her er det en studerende, som har udført dataarbejdet og hjulpet med til at bringe R. Færch Plast i front med hensyn til markedsindsigt. Studerende hos Færch Plast > Studerende hos Færch Plast kigger på computerskærm med antallet af solgte mikrobølgeovne i et givet land. Færch Plast har blandt andet anvendt universitetsstuderende til at udføre dataarbejde, der har hjulpet med til at bringe virksomheden i front med hensyn til markedsindsigt. "" Som følge af den store fokus på omkostninger har R. Færch Plast valgt at arbejde med nye måder til at indsamle data. Samarbejdet med en studerende har eksempelvis ført til en ny og langt billigere måde at få markedsinformation. Gennem det lokale erhvervsråd, som vi er medlem af, kan virksomheden bestille rådata om antallet af solgte mikrobølgeovne i et givet land, portioner færdiglavet babymad, antal personer i en bestemt aldersgruppe osv. Ved at kombinere den type af data med viden om forbrugerne er det muligt at beregne markedspotentialet for f.eks. nemme måltidsløsninger til børn i Storbritannien. Merete Rosendahl, Teknisk Service og Produktudviklingschef, R. Færch Plast 28 Sådan Praksis i virksomheder der har succes med teknologiberedskab og videnindsamling 29

17 Fokus på front-end og strategi eksempel fra Grundfos Innovation har altid fyldt meget hos Grundfos. Grundlæggeren Poul Due Jensen var selv meget engageret i udviklingen af pumperne, og topledelsen har i dag fuld fokus på innovation. Virksomheden opsummerer sit værdigrundlag som: be responsible > think ahead > innovative Grundfos har tidligere været meget teknologidrevet, men bevæger sig gradvist mod mere brugerdrevet innovation. I den forbindelse har medarbejderne også gennemgået en udvikling, og der mærkes en grundlæggende ændring i virksomhedskulturen. Ingeniørerne hos Grundfos efterspørger i stor stil kundesynspunkter, og de deltager ofte selv i de forskellige kundebesøg. Flere grupper af ansatte bidrager i dag til at indsamle viden og til at beskrive de forskellige relevante elementer fra kundesynspunkterne, så dette indgår i det samlede beredskab. Disse medarbejderinput vurderes som en stor fordel, ikke mindst i fasen inden selve idégenereringen og konceptudviklingen. Hovedproblemstillingen i beredskabet er at afklare, hvilke kompetencer Grundfos skal beherske for at gennemføre et projekt. Herunder afdækkes, hvad virksomheden allerede har at bygge på, altså hvad der er virksomhedens basis. Det kan være det rigtige partnerskab eller netværk eller en teknologi, som Grundfos allerede mestrer. Problemstillingen imødegås ved at afklare kompetencegabet, også på tværs af værdikæden, og definere, hvad der kræves for at få succes. Jo mere radikalt nyt produktet eller processen er, både for virksomhed og samfund, jo større er kompetencegabet typisk, men uanset størrelsen skal Grundfos finde ud af, hvordan kompetencegabet lukkes. Når kompetencegabets størrelse er bestemt, kan virksomheden vælge selv at opbygge den manglende kompetence, finde en partner der behersker kompetencen eller købe sig til de nødvendige teknologier. Finansiel styrke, størrelse og tradition afgør normalt, hvilken model der vælges. Grundfos vil ofte foretrække løsningen med at købe teknologien, mens partnerløsningen nok er attraktiv for mindre virksomheder. " Ved indhentning af viden og teknologi udefra er det vigtigt at have en plan for, hvordan det erhvervede skal anvendes. Ellers står man med en indsigt, som man ikke aner, hvad man skal bruge til. Man skal have testet, hvordan det planlagte koncept fungerer på markedet. Hos Grundfos har vi masser af eksempler på projekter, hvor vi har grebet processen an forkert. Et projekt har måske kørt et år, og så sidder vi omkring bordet og spørger hinanden om, hvad ideen egentlig var? Lars R. Enevoldsen, Innovation Director, Grundfos Målfastsættelse og retning er således vigtig i dette trin i processen. Med andre ord vil Grundfos altid sikre, at det er helt klart, hvad virksomheden vil opnå med innovationsprocessen! THE INNOVATION MODEL Ideation Discover User Needs Idea Selection LEADERSHIP Identify Opportunities Concept Studies & Pilot Project PROCESS Strategic choice Strategy Monitoring Implementation Learning Culture Teams Cooperation Structure Empowerment FUNDAMENTALS > Et nyttigt redskab er det Grundfos definerer som Leadership i innovationsprocessen (se figur over hvordan virksomheden anskuer modellens ledelsestemaer i detaljer i publikationen: Ledelse og innovationskultur, bog 6). 30 SåDAN Praksis i virksomheder der har succes med teknologiberedskab og videnindsamling 31

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

DI S INNOVATIONSuddannelse

DI S INNOVATIONSuddannelse INNOVATION DI S INNOVATIONSuddannelse Bliv bedre til at skabe innovative produkter og lede innovative processer 2 DI S INNOVATIONSUDDANNELSE SKAB FORSPRING MED DINE innovative processer OG ledelseskompetencer

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference DI s Innovationskonference Innovation Hub 2012 Tegnet af Jens Hage, som i løbet af konferencen vil trække essensen ud af indlæggene i inspirerende tegninger. Jagten på indbringende innovation Tirsdag den

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts. MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer

MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts. MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Center for Ide & Vækst Peter Lyngdrup Nedergaard

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Hvad er innovation? Innovation kan være Et nyt generisk produkt En ny procedure for fremstilling Skabelse af helt nyt marked

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED INTRODUKTION TIL 4IMPROVE SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED VI HJÆLPER DIG MED AT SKABE FORANDRING Kunder, medarbejdere og netværkspartnere oplever en intensiv og stejl læringskurve

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

Guide til outsourcing og etablering

Guide til outsourcing og etablering Guide til outsourcing og etablering Oktober 2004 Udgivet af Dansk Industri og ITEK Redaktion afsluttet 1. oktober 2004 Redaktion: Niels Conradsen og Henrik Bjørn Christensen ISBN 87-7353-528-1 1000.10.04

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2011 og frem til 2014 med omkring 0,9 mia. kr. fra 3,9 mia. kr. til 3,0 mia. kr. Statens indkøb har været faldende år for år

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation.

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation. Projekt strategi og innovation - Resumé Projektets titel: Udvikling af model til implementering af vedtagne strategier og arbejde med innovation i aftenskolen Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi

Læs mere

Innovationsprocessen Ledelse og innovationskultur

Innovationsprocessen Ledelse og innovationskultur DI SÅDAN Også i denne serie: Indsigt i kundens verden Beredskab af viden og teknologi Idé og konceptudvikling Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres Markedsintroduktion Innovationsprocessen Ledelse

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Lean Construction -DK

Lean Construction -DK Lean Construction -DK Hvad er Medarbejderdreven Innovation og hvordan kan det bruges i byggeriet? 1. november 2007 Claus Homann Inddragelse af (hele) medarbejdere en klar tendens Fra hænder til hænder,

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING Vi letter ansøgningen GO EUROPE! EN HÅND VI GI R DIG TIL DIN FORSKNING & UDVIKLING Vi letter ansøgningen Nordjyske virksomheder skal

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

Workshop - Mindset, vilje og holdning

Workshop - Mindset, vilje og holdning Workshop Mindset, vilje og holdning Mindset? Hvad sælger I ud over jeres produkter? Hvad er jeres overordnet fokus? Hvad er det egentlig for et problem i løser Kommunikation: Adfærd og Mindset Service:

Læs mere

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Strategisk Overensstemmelse, en kort introduktion 2008 Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Omgivelser (marked) Segment Segment Segment Kunde interface Strategi Enhed Enhed Enhed Værdiskabelse

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Ledelse i TDC. Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development. DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S

Ledelse i TDC. Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development. DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S Ledelse i TDC Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S November 2005 Indledning Nedenstående case er en beskrivelse af samarbejdet mellem TDC Koncern HR og

Læs mere

Nyhedsbrev. Maj 2007. Velkommen til vores første nyhedsbrev.

Nyhedsbrev. Maj 2007. Velkommen til vores første nyhedsbrev. Nyhedsbrev Maj 2007 Velkommen til vores første nyhedsbrev. Vi håber at dette og de kommende nyhedsbreve vil give dig en mulighed for at følge med i hvad der sker i Changepilot, og forhåbentlig også give

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER

DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER HAVNEGADE 39 DK-1059 KØBENHAVN K T : +45 33 25 33 27 W: WWW.BJERGK.DK E : KONTAKT@BJERGK.DK 2

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER Projektledelse handler i høj grad om at få resultater i samarbejde med mennesker. Bevidst projektlederskab er en forudsætning for at skabe effektive teams og

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Innovation i Dagligvarebranchen

Innovation i Dagligvarebranchen Innovation i Dagligvarebranchen En undersøgelse af innovations-kulturen i branchen og en kortlægning af problemer og muligheder 13. marts 2014 Kort om DLF innovation score board Webbaseret spørgeskema,

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Canon Essential Business Builder Program Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Essential Business Builder Program - Introduktion Det er udfordrende at drive en printforretning.

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

PRODUKTIONSSTYRING OG -PLANLÆGNING

PRODUKTIONSSTYRING OG -PLANLÆGNING PRODUKTIONSSTYRING OG -PLANLÆGNING Introduktion Er det egentlig præcist at tale om produktion når temaet er spiludvikling? For produktion dufter jo af faste procedurer, kendte milepæle, og definerede krav

Læs mere

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB PRESENTATION INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB AGENDA Om Innovation Lab Brugerdreven Innovation Unge ordblinde Ideation og Konceptualisering

Læs mere

Er akademisk kvalitet vejen til kundskabsbaseret vækst i næringslivet?

Er akademisk kvalitet vejen til kundskabsbaseret vækst i næringslivet? Er akademisk kvalitet vejen til kundskabsbaseret vækst i næringslivet? Erfaringer fra Danmark Oplæg, NIFUs Årskonferanse, 23. maj 2014 ved Maria Theresa Norn, Analysechef, ph.d. i Tænketanken DEA Danmark

Læs mere

Vi ved, hvad der skal til

Vi ved, hvad der skal til Vi ved, hvad der skal til -nu skal der handling bag ordene Danmarks Lærerforenings skolepolitiske indspil Danmarks Lærerforening Copyright 2012 1. oplag 2012 Fotos: Ulrik Jantzen Layout: Stig Nielsen Så

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

FACILITERING Et værktøj

FACILITERING Et værktøj FACILITERING Et værktøj Af PS4 A/S Velkommen til PS4s værktøj til facilitering Facilitering af møder Ved møder sker det ofte, at den indholdsmæssige diskussion sluger al opmærksomheden fra deltagerne,

Læs mere

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde.

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde. VIFU Videncenter for fødevareudvikling Att.: Gunhild Brynning Nupark 51 7500 Holstebro Konsulentopgave Århus, 10. januar 2011 1 1. Effektmåling i projekt Innovation i øjenhøjde v/hans Henrik Bruhn, Operatøropgave:

Læs mere

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden Introduktion Innovationsfonden investerer i entreprenører, forskere og virksomheder for at opdyrke og omsætte

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse Lean Six Sigma For dig, der arbejder med meget komplekse problemstillinger og derfor har behov for et højt kompetenceniveau til at udføre komplekse forbedringsprojekter, der involverer store mængder data

Læs mere

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab KURSUS Offentlig innovation på - for innovatører i regioner og kommuner MidtLab Region Midtjylland MidtLab Afdelingsnavn Afdelingsnavn Afdelingsnavn Kursus: Offentlig innovation på - for innovatører i

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

User Experience metoder i fødevarebranchen

User Experience metoder i fødevarebranchen User Experience metoder i fødevarebranchen Rådgivning i produktudvikling, innovation og brugerinvolvering til primært fødevarebranchen Helle Heiselberg, Cand.ling.merc. og projektleder for forbrugerplatformen

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Optimized Brain reading (C-63)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Optimized Brain reading (C-63) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Optimized Brain reading (C-63) Deltagere/partnere: Brainreader Institut for datalogi, Aarhus Universitet Caretech Innovation Dato: 3. oktober 2012 Version: c-63

Læs mere

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra Juni 2012 Mental Frikommune idéerne begynder at tage form Arbejdet med at realisere strategien Mental Frikommune er i fuld gang. På nogle af de overordnede innovations-temaer nærmer vi os det punkt, hvor

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG.

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. Få din virksomhed til at vokse med IPR - SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. 2 INDHOLD Produktudvikling Produktion Salg & Markedsføring Internationalisering

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

PÅ FASTE OMKOSTNINGER?

PÅ FASTE OMKOSTNINGER? SAMLER DU PÅ FASTE OMKOSTNINGER? Medicologic A/S Milnersvej 7 DK-3400 Hillerød Denmark (+45) 48 24 51 13 contact@medicologic.dk www.medicologic.dk CVR-no. 26 68 63 93 KØB KUN DET DU MANGLER! En foranderlig

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at gennemføre et Lean Six Sigma DMAIC-projekt på en konkret problemstilling i egen organisation 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2011 juni 2012 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen Når organisationer oplever store forandringsprocesser i forbindelse med nye strategier, fusioner eller hurtig vækst opstår der ofte et gab mellem

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Hvad er REG LAB? Formål: Et medlemsbaseret laboratorium der indsamler, udvikler og formidler god praksis inden for regional erhvervsudvikling.

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Kære private rådgiver!

Kære private rådgiver! Kære private rådgiver! Der er virksomheder i Danmark med udfordringer, de ikke selv kan løse. De har brug for din ekspertise og viden de ved bare ikke, hvordan de finder dig. Derfor vil InnovationsAgenterne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2010 juni 2011 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation.

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Att.: Sekretariatschef Niels C. Beier Sendt pr. e-mail til ncb@produktivitetskommissionen.dk Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Læs mere