Beredskab af viden og teknologi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskab af viden og teknologi"

Transkript

1 DI SÅDAN Også i denne serie: Indsigt i kundens verden Idé og konceptudvikling Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres Markedsintroduktion Ledelse og innovationskultur Innovationsprocessen Beredskab af viden og teknologi

2 DI Sådan Innovationsprocessen Beredskab af viden og teknologi

3 Forord Innovation kan være et af redskaberne for at genskabe vækst i Danmark. En udfordring der er meget aktuel. Danmark har gennem de seneste år oplevet det største dyk i væksten siden 2. verdenskrig. Derfor skal en innovativ og produktiv anvendelse af ressourcerne overalt i det danske samfund være med til at sikre et Danmark i udvikling. Virksomhedernes evne til at udvikle og producere i en kvalitet og til en pris, der er konkurrencedygtige såvel på hjemmemarked som på eksportmarkederne, er helt afgørende for vækstudviklingen og dermed den velstand, der skabes herhjemme. Det er centralt at kunne omsætte viden og ideer til konkrete kundeløsninger, der vækker begejstring hos kunderne og skaber overskud i virksomheden. Innovationsledelse er derfor et vigtigt kompetencefelt, der kan være med til at fastholde og udvikle gode medarbejdere og virksomhedens konkurrencekraft. Bogserien Innovationsprocessen består af seks bøger og indeholder en række virksomhedseksempler, værktøjer og ledelsesbudskaber fra DI s medlemskreds. De kan forhåbentlig inspirere indsatsen i din virksomhed. Bogserien er bygget op omkring DI s innovationsmodel, der på en overskuelig form viser flowet i arbejdsfaserne lige fra behovsafdækningen hos kunderne og til markedsintroduktionen, hvor indtjeningen skal komme. Hvert afsnit i de seks bøger indeholder også en række oplæg til drøftelser i virksomhedens ledergruppe. Held og lykke med din indsats. Udgivelsen af bogserien er finansieret af Industriens Fond, som et led i projektet Fremtidens ledelse og organisering af innovation. Udgivet af DI Forfatter: Carsten Broder Hansen/ScienceComm-IPU Tryk: Kailow Graphic ISBN: November 2010 Hans Skov Christensen Adm. direktør 2 Sådan Forord 3

4 Indhold 7 Introduktion DI s publikationsserie Innovationsprocessen 8 DI s innovationsmodel 9 Beredskab af viden og teknologi 11 Temaer og problemstillinger inden for beredskab af viden og teknologi 11 Indsamling af viden kombineret med forståelse for virksomhedens kerneydelse 13 Kontakt til de rigtige videncentre og kreativ brug af partnere 14 Teknologisk parathed 15 Problemstillinger 15 Innovation i netværk hvordan? 15 Mangelfuld brug af videncentre og universiteter 15 Beredskab der ikke er tilpasset kerneydelser og innovationsstrategi 16 Det interne beredskab skal opbygges 16 Mere fokus på fremadrettet viden 19 Praksis i virksomheder der har succes med teknologiberedskab og videnindsamling 20 Innovation i netværk sådan! eksempel fra Knudsen Plast 25 Sådan findes partnere, og sådan bruges partnerne kreativt eksempel fra Helene Elsass Center 29 Målrettet brug af universiteternes kompetencer eksempel fra R. Færch Plast 30 Fokus på front-end og strategi eksempel fra Grundfos 32 Afrunding af virksomhedseksempler 35 Anvend videncentre og universiteter optimalt 37 Studerende og erhvervsforskere som kanaler til viden 39 Udnyt virksomhedens interne viden 43 Redskab til intern forventningsafstemning 44 Få styr på viden og genanvend løsninger 49 Brug viden fremadrettet 50 Scouting 50 S-kurver 52 Product roadmap 53 Technology roadmap 57 Refleksion over open innovation og netværk 61 Afslutning Kom godt i gang med at styrke beredskabet 65 Universiteternes døre mod erhvervslivet 69 Danske videncentre 71 Udvalgte redskaber 4 Sådan Indhold 5

5 Introduktion DI s publikationsserie Innovationsprocessen For at styrke innovationsarbejdet i dansk erhvervsliv har DI udgivet publikationsserien Innovationsprocessen. Serien består af seks publikationer, der kan læses samlet eller i uddrag. Hver publikation knytter sig op til DI s innovationsmodel, der er vist på næste side. Læseren får derved mulighed for at udvælge de temaer, der har størst interesse. Hver publikation bygger på input fra en række virksomheder, der arbejder med at forbedre deres innovationsproces. Publikationerne kan forhåbentlig inspirere dig og dine kollegaer i jeres arbejde med at styrke virksomhedens innovationskraft. Publikationerne har følgende titler: 1 Indsigt i kundens verden 2 Beredskab af viden og teknologi 3 Idé og konceptudvikling 4 Lean-tanken når innovationsprocessen gennemføres 5 Markedsintroduktion 6 Ledelse og innovationskultur > Medarbejdere udfører Skunk Work hos Færch Plast DI har også udgivet publikationen Direktøren og innovation, hvor en række erhvervsledere har bidraget med ledelsesindsigt og overblik over innovationsprocessen. 6 Sådan Introduktion 7

6 DI s innovationsmodel BOG 1 Indsigt i kundens verden BOG 2 Beredskab af viden og teknologi BOG 3 Idé- og konceptudvikling BOG 4 Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres BOG 5 Markedsintroduktion Beredskab af viden og teknologi Det globale videnskapløb betyder, at internationale konkurrenter i dag har de samme muligheder for at erhverve sig teknologisk og videnmæssig indsigt, som danske virksomheder har. Mængden af viden og adgangen til denne er således ikke nok for at opnå succes med innovationsprocessen hastigheden hvormed virksomheden er i stand til at opfange, forstå og anvende de nye tendenser, er helt afgørende for at opnå succes med innovation. Viden og teknologi er i dag til stede i et omfang, der gør at evnen til at skabe overblik er en uvurderlig kompetence. Virksomhederne må bruge betydelige ressourcer til at uddanne og efteruddanne sine medarbejdere, så de kan håndtere viden og omsætte den til gode produktløsninger. Samtidig ligger der et stort potentialer i at finde de rigtige samarbejdspartnere, der besidder unik viden om nye teknologiske muligheder og/eller indsigt i nye kundebehov. BOG 6 Ledelse og innovationskultur Pilene i DI s innovationsmodel binder innovationsfaserne sammen. De symboliserer: ledelse, innovationsstrategi, organisering og innovationskultur Figuren viser et flow fra venstre mod højre i innovationsmodellen. Samt følgende seks vigtige kompetenceområder, netop svarende til titlerne på de seks publikationer. 1 Indsigt i kundens verden 2 Beredskab af viden og teknologi 3 Idé og konceptudvikling 4 Lean-tanken når innovationsprocessen gennemføres 5 Markedsintroduktion 6 Ledelse og innovationskultur. Denne publikation giver nogle eksempler på, hvordan forskellige virksomheder med held har etableret samarbejdsrelationer og erhvervet ny strategisk teknologi og indsigt i nye produktløsninger. Det styrkede beredskab har fået central betydning for de pågældende virksomheders innovationsproces og indtjening. En række problemstillinger inden for beredskab, er ikke medtaget i denne publikation, eksempelvis de meget centrale emner inden for IPR og patenter. Formålet med publikationen er at fremdrage nogle temaer, der erfaringsmæssigt er relevante for mange danske virksomheder, for at få et flow af ny viden og teknologier. Med det rette beredskab kan virksomheden opnå en innovationsproces, der kontinuerligt skaber konkurrencedygtige produkter. I denne publikation sættes der fokus på område 2. Beredskab og viden og teknologi. Evnen til at håndtere viden og omsætte den til gode kundeløsninger er afgørende for succes med innovation. 8 Sådan Introduktion 9

7 Temaer og problemstillinger inden for beredskab af viden og teknologi Mange virksomheder erfarer, at fokus alene på produktinnovation ikke tilfører virksomheden det ekstra, der for alvor giver udbytte. Der savnes ofte tilstrækkelig viden om innovationens brede potentiale. Behandling af den rigtige viden og teknologi bringer virksomheden frem, og eksempler fra virksomheder der har styr på beredskabet cementerer denne sammenhæng gang på gang. Virksomheder der arbejder systematisk med sit beredskab i alle trin i innovationen og hos alle nøglemedarbejdere, vil opfatte nye teknologiske trends hurtigt og være godt rustet til at reagere i forhold til markedet. I denne publikation behandles derfor de temaer, som erfaringsmæssigt er de centrale for virksomhedernes beredskab. Indsamling af viden kombineret med forståelse for virksomhedens kerneydelse En stor virksomhed har ofte mulighed for at allokere medarbejdere til at spejde efter nye materialer, processer og teknologier. Mindre virksomheder har sjældent sådanne personalemæssige ressourcer og må i stedet i højere grad satse på eksterne partnerskaber, når det handler om parathed. Kunderne og/eller leverandører kan ofte være det naturlige førstevalg i den sammenhæng. Det skal planlægges og styres, hvordan virksomheden skal indsamle viden på en systematisk måde og ikke mindst, hvordan man udvælger den viden og teknologi, der er relevant netop for ens egen virksomhed. : SÅDAN 10 Sådan Temaer og problemstillinger inden for beredskab af viden og teknologi 11

8 " Nilpeter har valgt at producere i Danmark på højautomatisk udstyr, og " det har haft stor positiv betydning for kostprisen. Dertil kommer mulighed for en tæt kontakt mellem udvikling og produktion. Investeringen i højteknologisk udstyr er den samme, uanset hvor i verden det sker. Da udstyret producerer en del af tiden ubemandet, bliver lønfaktoren ikke så afgørende for produktionsprisen. Vi har tillige meget bedre styr på logistikken. Det ser vi som en stor fordel. Nilpeter har traditionelt været meget innovative med de produkter, vi har bragt på markedet. For nogle produkters vedkommende forestår vi selv teknologiudviklingen. Andre produkter bliver til i samarbejde med partnere, da vi i udstrakt grad gør brug af eksterne kompetencer. Peter Albrechtsen, Udviklingschef, Nilpeter Kontakt til de rigtige videncentre og kreativ brug af partnere Noget af det vanskeligste i innovationsprocessen er at vide, hvilke samarbejdspartnere der skal inddrages for at kunne opfange og udnytte nye tendenser. Kunsten er at finde dem, som passer netop til ens egen virksomheds behov. En del virksomheder har med fordel set på partnere af tilsvarende størrelse og satset på udvikling i et tæt parløb med disse partnere. En mindre virksomhed har sjældent alle kompetencer internt, men hvis man kan finde en partner med komplementære kompetencer, kan man hyppigt opnå en forbedret position. Uanset virksomhedens størrelse er det oplagt at styrke sit netværk ved at etablere alliancer med andre brancher, hvor der foregår en interessant udvikling. Tilsvarende kan man også trække på danske videncentre og universiteter som partnere i teknologiudviklingen. Dette sker desværre kun i begrænset omfang i dag, men mulighederne er mange. " Servodan har en klar strategi for, hvilke kompetencer man vil bevare i virksomheden, " hvilke der kan outsources og hvilke kompetencer, der skal erhverves gennem partnerskaber og netværk. Vi var således tidligt ude med outsourcing af produktionen, og i dag produceres de fleste styringsrelæer og lignende i Kina, fordi det er mest rentabelt. For at beskytte virksomhedens know-how og konkurrencekritiske kompetencer bliver udvalgte dele af komponenterne og eksempelvis programmeringen tilført i Danmark af vore egne medarbejdere. I forbindelse med udviklingen af vores dagslyskoncept manglede Servodan væsentlige kompetencer, og vi gik derfor i tæt samarbejde med en softwareudvikler. Sammen drev vi projektet frem til Proof of Concept og den første præsentation til kunderne. Herefter overtog Servodan processen og skal sikre, at produktet bliver kommercialiseret. Leif Petersen, Head of Business Development, Servodan 12 Sådan Temaer og problemstillinger inden for beredskab af viden og teknologi 13

9 Teknologisk parathed Det er naturligvis en fordel, hvis alle i en virksomhed bidrager til det videnmæssige beredskab. En række danske virksomheder har allerede haft succes med at udbrede en innovationskultur i hele organisationen. Men der er nogle udfordringer. I en mindre virksomhed med få ansatte kan man hurtigt få spredt ny viden til alle. Opgaven er sværere i en stor koncern med mange medarbejdere eller i hastigt voksende organisationer, hvor man ikke har en systematisk videnopsamling eller videndeling. En vej frem kan være at sikre hurtig teknologisk parathed hos alle nyansatte. Ligesom projektgrupper skal have adgang til den nødvendige teknologi, så beredskabet hurtigt kan mobiliseres. Det giver en forbedret innovationsproces og i sidste ende et bedre økonomisk resultat. " Det teknologiske beredskab er af afgørende betydning for Oticon. Det " har i mange år været en konstant indsats for at få så meget funktionalitet som muligt ind i vores høreapparater, og vi bruger fortsat mange penge på vores forsknings- og udviklingsaktiviteter. Dette kombineret med indsigt i brugernes behov fører til mange konkurrencedygtige produktintroduktioner, hvilket lægger et konstant pres på konkurrenterne. Thomas E. Christensen, Vice President, Research & Development, Oticon Problemstillinger Innovation i netværk hvordan? Et stort antal virksomheder er i gang med at omstille sig til nye ydelses- og markedssituationer, nødvendiggjort af globaliseringen og efterspørgsel fra kunder og brugere. En del danske virksomheder har udtrykt ambitioner om at bevæge sig mod open innovation og netværksrelationer, da der øjnes et potentiale. En del savner dog inspiration og tilstrækkelig effektivitet, når de skal i gang med at åbne deres innovationsproces mod omverdenen og få en forretning ud af dette. Der er behov for afklaring af, hvem i virksomheden der skal føre dialogen med interessenterne, og hvilke partnere der skal med i innovationsprocessen. Nyetablerede virksomheder mangler af og til en præcis fornemmelse for, hvordan man kan bruge partnerne til at udvikle attraktive løsninger, eller der er kun få erfaringer med resultatskabelsen. I almindelighed er der behov for mere viden om, hvordan man kommer i gang med at udvikle gennem stærke netværksrelationer. Mangelfuld brug af videncentre og universiteter Universiteter kan være gode samarbejdspartnere, når det gælder planlægning af sit beredskab, men kun få danske virksomheder benytter denne oplagte mulighed. Det er et erkendt problem, at dansk erhvervsliv i langt mindre grad end konkurrenter i USA, Kina og Indien etablerer livslange parløb med forskningsinstitutioner. Derfor halter danske virksomheder ofte bagud på centrale teknologiske områder. Der er et stort uudnyttet potentiale for samarbejde mellem virksomheder og universiteter. I skrivende stund er det således langt under 10 pct. af de danske virksomheder, som regelmæssigt samarbejder med et universitet. Beredskab der ikke er tilpasset kerneydelser og innovationsstrategi Det kan være tilfældigheder, der afgør, om et innovationsprojekt igangsættes, og der findes ikke altid systematiske procedurer til at få viden fra kunderne ind i virksomheden eller tilsvarende systematiske metoder til at sortere den viden, der kan blive til konkrete produkter. En innovationsstrategi er erfaringsmæssigt et nyttigt styringsværktøj ikke mindst, når virksomheden står i en ny konkurrencesituation. 14 Sådan Temaer og problemstillinger inden for beredskab af viden og teknologi 15

10 Det interne beredskab skal opbygges At opretholde et beredskab er naturligvis en investering, der skal målrettes. Der skal tænkes langsigtet, og her udnytter virksomhederne ikke altid den interne viden optimalt. Nøglemedarbejdere kan sidde alene med viden, der aldrig kommer i spil i organisationen, og gode ideer risikerer at gå tabt. Virksomheden står normalt bedre, hvis eksterne partnere oplever, at de har relationer til hele organisationen frem for specifikke nøglemedarbejdere. Mere fokus på fremadrettet viden Veletablerede virksomheder har som regel gode data om forbrugerønsker inden for kerneydelserne. Når det gælder fremadrettet viden, savner de ofte samme indsigt. Her er det en god idé at undersøge mulige fremtidsscenarier for deres forretning og produkter og ikke kun trække på velkendte og gennemprøvede kilder til indsamling af viden. Dette kan resultere i, at overraskende og gunstige muligheder bliver opdaget og undersøgt nærmere. > SÅDAN 16 17

11 Praksis i virksomheder der har succes med teknologiberedskab og videnindsamling En virksomheds viden og teknologi kan organiseres i et beredskab alt efter tradition, ressourcer, temperament eller markedssituation. Det afgørende er hurtighed frem for volumen. Beredskabet skal sikre, at virksomheden kan skaffe den nødvendige indsigt og teknik hurtigere end konkurrenterne og samtidig sikre forståelse for, hvordan man skal anvende samme viden og teknik optimalt. Som virksomhedseksemplerne viser, kan det ske ved at etablere netværk med rette partnere, indgå alliancer med videncentre eller være særlig omhyggelig med front-end af udviklingsprocessen. Eller som andre vælger det; at angribe problemstillingerne ad hoc, men dette kræver særlig forståelse for virksomhedens kerneydelser. Efter virksomhedseksemplerne finder du supplerende inspiration og nogle værktøjer, der kan hjælpe din virksomhed videre. Afslutningsvis giver vi et overblik over nyttige universitetsindgange og vigtige danske videncentre. : SÅDAN 18 Sådan Praksis i virksomheder der har succes med teknologiberedskab og videnindsamling 19

12 Innovation i netværk sådan! eksempel fra Knudsen Plast Knudsen Plast har som ny strategi at udvikle sig fra en traditionel underleverandør og produktionsvirksomhed til at blive kundernes foretrukne innovationspartner med en hovedrolle som konsulent og projektleder. Skiftet i strategi er ikke mindst drevet af den omfattende outsourcing af produktion, der er foregået i medicobranchen de seneste år. Produktion af medico-komponenter vil fremover foregå i udlandet samtidig med at virksomhedens danske kunder øger forsknings- og udviklingsaktiviteterne herhjemme. Der er nu en svækket forbindelse mellem udvikling og produktion og af geografiske årsager har kunderne vanskeligt ved at få produktionsfolk med på udviklingsprojekterne. Det er således Knudsen Plasts nye mulighed at fylde det gab som fraværet af produktionsmæssige kompetencer har skabt hos kunderne. Knudsen Plast vil i fremtiden skabe værdi for kunderne ved at trække på deres egne kernekompetencer og inddrage andre samarbejdspartnere i deres netværk. Den store udfordring for virksomheden er at gennemføre udviklingsprojekter med Knudsen Plast i en ny rolle altså skabe innovation gennem netværk med Knudsen Plast i rollen som projektleder. " Et eksempel på den nye problematik er omkring sprøjtestøbninger og kunderelationer, " hvor man historisk har vænnet markedet til, at en stor del af serviceomkostningerne var inkluderet i prisen. Når Knudsen Plast nu vil være innovationspartnere kræves derfor samtidig en stor indsat med at omstille kundernes forventninger til vores rolle og de ydelser der skal betales for. Tora Hedeager, R&D Manager, Knudsen Plast > Knudsen Plast har samlet innovative specialister og erfarne praktikere og etableret et kompetence netværk bestående af eksperter fra healthcare-sektoren. Knudsen Plasts tilgang til den nye strategi er to-faset: Klar fokus på nøglekoncepter Skift til værdibaseret ledelse Første fase handler om at arbejde fokuseret ud fra virksomhedens strategiske nøglekoncepter. Knudsen Plast driver i høj grad sit innovationsarbejde med udgangspunkt i sådanne nøglekoncepter, hvoraf de to mest markante er: > > World class in networking > > På forkant med innovationsudviklingen 20 Sådan Praksis i virksomheder der har succes med teknologiberedskab og videnindsamling 21

13 Som en naturlig følge af disse nøglekoncepter gik Knudsen Plast i gang med at facilitere og bekoste opbygningen af stærke netværksrelationer med udgangspunkt i tidligere og nuværende samarbejdsparterne. Et stort gennembrud i forhold til at lykkes med at gennemføre udviklingsprojekter med Knudsen Plast som innovationspartner kom med skabelsen af kompetencenetværket medworks. Anden fase, som Knudsen Plast igangsatte for at implementere virksomhedens nye strategi, handler om at gå til værdibaseret ledelse og om at give medarbejderne nogle kompetencer, så de kan indtræde i en nye rolle som sælgere af konsulentydelser. Til det formål havde Knudsen Plads brug for ekstern assistance, og valget faldt på et konsulenthus, der arbejder med organisationsudvikling, og som havde den nødvendige grundlæggende forståelse for virksomhedens specifikke behov. Samarbejdet førte til flere vellykkede forløb, både med strategiimplementering og med at få nye øjne på salget, ikke mindst hvordan tekniske kompetencer kan anvendes i konsulentsammenhæng. Et eksempel på hvordan den nye strategi har skabt resultat er en henvendelse fra en kunde med et eksisterende produkt, som skulle redesignes, men som fortsat skulle køre på samme procesanlæg. Knudsen Plast fandt folk fra et ingeniørhus som projektdeltagere, og disse ingeniører havde tidligere arbejdet for samme kunde. Produktet viser sig endvidere at være udviklet af en automatbygger fra netværket, og Knudsen Plast kunne nu samle et trekløver og møde samlet op hos kunden. Derved blev virksomheden i stand til at fremstå uhyre stærkt fagligt, og det fik en meget positiv effekt i forhold til kunden. De partnere som Knudsen Plast er sammen med, har virksomheden haft relationer til i årevis, og partnerne besidder spidskompetencerne inden for medico-området. I denne fase i virksomhedens udvikling har Knudsen Plast ikke brug for volumen, men for specialister med dyb viden. "" Når man er en lille virksomhed er det vigtigt at vide hvad man er god til, men der vil være en række områder, hvor man ikke har kompetencer i huset. Her skal man til gengæld kunne få fat i viden hurtigt, og det førte til medworks. Vi skulle tilbyde noget der var hurtigere end det kunderne allerede havde, og vi skulle være fleksible, og endelig skulle vores ydelser være mindst lige så gode som det kunderne kunne finde andre steder. Jens Thor Hansen, Managing Director, Knudsen Plast > SÅDAN 22 Sådan Praksis i virksomheder der har succes med teknologiberedskab og videnindsamling 23

14 Sådan findes partnere, og sådan bruges partnerne kreativt eksempel fra Helene Elsass Center MiTii er en forkortelse af Move It To Improve It, et virtuelt, internetbaseret træningssystem, udviklet til træning af mennesker med Cerebral Parese (CP), i første omgang primært børn. Systemet kræver hos brugeren et webkamera, en computer samt internetadgang. Med udgangspunkt i individuelle undersøgelser og tests tilrettelægges et personligt optræningsprogram, der i perioden tilrettes, ændres og justeres løbende. Dette sker på basis af, at systemet genererer feedback til terapeuterne med oplysninger om personens daglige træningsforløb. " Vi ved, at hjernen kan udvikles med daglig træning, også hos børn med " Cerebral Parese, men vi løb hurtigt ind i den økonomiske mur og problemet med de manglende hænder. Daglig træning i ½ time med fysio- og ergoterapeuter og psykologer er i praksis umuligt at realisere. Derfor fandt vi på at udvikle et internetbaseret træningsredskab, der skal gøre det muligt for børnene selv at gennemføre en serie individuelt tilpassede øvelser. Peder Esben Bilde, direktør, Helene Elsass Center Helene Elsass Center > Ergoterapeut Line Zacho Petersen assisterer Mathias med at gennemføre sine øvelser ved hjælp af MiTii (Move it to improve it) software. MiTii er et virtuelt, internetbaseret træningssystem, udviklet til træning af mennesker med Cerebral Parese (Spastisk lammelse). Systemet findes i dag i en første prototype, som er udviklet i et tæt samarbejde mellem Helene Elsass Center, flere rådgivere samt Københavns Universitet. Formålet med at anvende et virtuelt internetbaseret træningssystem er at: øge synergieffekten ved at træne opmærksomhed, hukommelse og motorik samtidigt, motivere til selvtræning og derved gøre indsatsen kontinuerlig og intensiv samt gøre brugerne uafhængige af trænere/terapeuters tilstedeværelse i træningsøjeblikket. Via medierne havde Helene Elsass Center hørt om en rådgiver, som i tilgang og størrelse passede som partner til den lille opstartvirksomhed. Rådgiveren undersøgte, hvorvidt der i forvejen fandtes et redskab på markedet, der opfyldte kravene. Efter kontakt til Nintendo Wii og flere andre store producenter blev det afklaret, at eksisterende teknologi ikke kunne individualiseres. Næste skridt blev derfor selv at påbegynde designet af et sådant træningssystem. Tanken var hurtigst muligt at lave en bro fra viden til brugerne, og Helene Elsass Center mødte nu både en teknologisk og en videnmæssig problemstilling: > > Find en partner, der hurtigt kan udvikle et internetbaseret træningsredskab fra bunden. > > Find en partner, der har så dyb viden om kroppens og hjernens funktion, at man med denne viden som baggrund kan udvikle de rette øvelser til træningsredskabet, og som kan fungere som forskningsbaseret PR-spydspids. 24 Sådan Praksis i virksomheder der har succes med teknologiberedskab og videnindsamling 25

15 Valget af teknologisk partner faldt på en lille virksomhed, som både havde de tekniske kompetencer og det rette projektstyringsredskab til denne type udviklingsopgave. Ved hjælp af en tilpasset Scrum-model (se figur) er virksomheden i stand til at styre et projektforløb, hvor kunden er aktiv medudvikler, og hvor kunden samtidig har mulighed for at kontrollere og tilpasse alle faser undervejs. Institut for Neurovidenskab og Farmakologi samt Institut for Idræt på Københavns Universitet blev involveret som videnskabelig partner, og i dag er der tre Ph.d.-studerende knyttet til projektet ud over omfattende konsulentbistand fra en professor fra Institut for Neurovidenskab og Farmakologi. Den afledte effekt af input fra universitetsmiljøerne er, at der er skabt stor interesse for projektet i den internationale forskningsverden. Denne interesse forventes at hjælpe markant i den kommende markedsudrulning af produktet. CLIENT IDE Product backlog PRODUCT OWNER Daily Scrum Feedback from users Virksomheden MiTii Development er siden etableret sammen med en forskerpark for at gøre klar til en egentlig kommercialisering af produktet. Målgruppen for produktet er kommuner, ergoterapeuter, fysioterapeuter, klinikker og andre behandlere. Det store kommercielle scoop i produktet er, at et tredages kursus i Mitii, vil sætte en terapeut i stand til at hjælpe op til 25 patienter samtidigt, på grund af systemets enestående feedbackegenskaber, og individualiseringsgrad, der betyder at systemet løbende kan tilpasses den enkeltes fremskridt. Prioritized backlog USERS Estimated backlog Sprint User test SCRUM MASTER TEAM Sprint backlog Retrospective process Potentially shippable product Improvements for next sprint Retrospective meeting with team > Denne tilpassede Scrum-model er blandt andet anvendt til at styre udviklingsforløbet i samarbejde med Helene Elsass Center. Kunden er aktiv medudvikler, og korte accelerationsperioder sikrer hurtig feedback, så kunden får mulighed for at kontrollere og medvirke i tilpasningen af alle faser i udviklingsforløbet. > SÅDAN 26 Sådan Praksis i virksomheder der har succes med teknologiberedskab og videnindsamling 27

16 Målrettet brug af universiteternes kompetencer eksempel fra R. Færch Plast Hos R. Færch Plast arbejdes med fokus på innovation og forbrugertrends. Der foretages analyse af alle faser netop for at sikre, at produktet fungerer optimalt fra produktion og pakning af varen og videre til distribution og salg. R. Færch Plast ser universiteter og studerende som et aktiv og bruger dem i udviklingen af produkter og processer, ligesom man gerne anvender forskere og universitetsansatte, når en given kompetence ikke findes internt. R. Færch Plast s vej til kvantificering af produkternes carbon footprint viser, hvordan samarbejdet med et universitet kan gennemføres. Virksomheden havde ikke selv kompetencerne til at beregne sine enkelte produkters miljøbelastning og indgik derfor et samarbejde med en lektor på Aalborg Universitet. R. Færch Plast har altid arbejdet aktivt for at nedbringe virksomhedens energiforbrug blandt andet, fordi det kan betale sig! Forskerens undersøgelse afklarede, at mange af R. Færch Plast s produkter faktisk havde en lavere miljøbelastning end de fleste konkurrenter, og med det som udgangspunkt har det været overkommeligt at fastholde en førerposition på området. Den pågældende forsker har siden arbejdet for R. Færch Plast på ad hoc basis herunder været udlånt til forskellige projekter. Virksomheden har ikke behov for en fuldtidsansat på området og har på denne måde sikret sig adgang til en person, som hele tiden udvikler sin kompetence på området til fælles bedste. Også en ny kreativ metode til analyse af markedspotentialer for forskellige emballageløsninger er udviklet sammen med et universitet. Her er det en studerende, som har udført dataarbejdet og hjulpet med til at bringe R. Færch Plast i front med hensyn til markedsindsigt. Studerende hos Færch Plast > Studerende hos Færch Plast kigger på computerskærm med antallet af solgte mikrobølgeovne i et givet land. Færch Plast har blandt andet anvendt universitetsstuderende til at udføre dataarbejde, der har hjulpet med til at bringe virksomheden i front med hensyn til markedsindsigt. "" Som følge af den store fokus på omkostninger har R. Færch Plast valgt at arbejde med nye måder til at indsamle data. Samarbejdet med en studerende har eksempelvis ført til en ny og langt billigere måde at få markedsinformation. Gennem det lokale erhvervsråd, som vi er medlem af, kan virksomheden bestille rådata om antallet af solgte mikrobølgeovne i et givet land, portioner færdiglavet babymad, antal personer i en bestemt aldersgruppe osv. Ved at kombinere den type af data med viden om forbrugerne er det muligt at beregne markedspotentialet for f.eks. nemme måltidsløsninger til børn i Storbritannien. Merete Rosendahl, Teknisk Service og Produktudviklingschef, R. Færch Plast 28 Sådan Praksis i virksomheder der har succes med teknologiberedskab og videnindsamling 29

17 Fokus på front-end og strategi eksempel fra Grundfos Innovation har altid fyldt meget hos Grundfos. Grundlæggeren Poul Due Jensen var selv meget engageret i udviklingen af pumperne, og topledelsen har i dag fuld fokus på innovation. Virksomheden opsummerer sit værdigrundlag som: be responsible > think ahead > innovative Grundfos har tidligere været meget teknologidrevet, men bevæger sig gradvist mod mere brugerdrevet innovation. I den forbindelse har medarbejderne også gennemgået en udvikling, og der mærkes en grundlæggende ændring i virksomhedskulturen. Ingeniørerne hos Grundfos efterspørger i stor stil kundesynspunkter, og de deltager ofte selv i de forskellige kundebesøg. Flere grupper af ansatte bidrager i dag til at indsamle viden og til at beskrive de forskellige relevante elementer fra kundesynspunkterne, så dette indgår i det samlede beredskab. Disse medarbejderinput vurderes som en stor fordel, ikke mindst i fasen inden selve idégenereringen og konceptudviklingen. Hovedproblemstillingen i beredskabet er at afklare, hvilke kompetencer Grundfos skal beherske for at gennemføre et projekt. Herunder afdækkes, hvad virksomheden allerede har at bygge på, altså hvad der er virksomhedens basis. Det kan være det rigtige partnerskab eller netværk eller en teknologi, som Grundfos allerede mestrer. Problemstillingen imødegås ved at afklare kompetencegabet, også på tværs af værdikæden, og definere, hvad der kræves for at få succes. Jo mere radikalt nyt produktet eller processen er, både for virksomhed og samfund, jo større er kompetencegabet typisk, men uanset størrelsen skal Grundfos finde ud af, hvordan kompetencegabet lukkes. Når kompetencegabets størrelse er bestemt, kan virksomheden vælge selv at opbygge den manglende kompetence, finde en partner der behersker kompetencen eller købe sig til de nødvendige teknologier. Finansiel styrke, størrelse og tradition afgør normalt, hvilken model der vælges. Grundfos vil ofte foretrække løsningen med at købe teknologien, mens partnerløsningen nok er attraktiv for mindre virksomheder. " Ved indhentning af viden og teknologi udefra er det vigtigt at have en plan for, hvordan det erhvervede skal anvendes. Ellers står man med en indsigt, som man ikke aner, hvad man skal bruge til. Man skal have testet, hvordan det planlagte koncept fungerer på markedet. Hos Grundfos har vi masser af eksempler på projekter, hvor vi har grebet processen an forkert. Et projekt har måske kørt et år, og så sidder vi omkring bordet og spørger hinanden om, hvad ideen egentlig var? Lars R. Enevoldsen, Innovation Director, Grundfos Målfastsættelse og retning er således vigtig i dette trin i processen. Med andre ord vil Grundfos altid sikre, at det er helt klart, hvad virksomheden vil opnå med innovationsprocessen! THE INNOVATION MODEL Ideation Discover User Needs Idea Selection LEADERSHIP Identify Opportunities Concept Studies & Pilot Project PROCESS Strategic choice Strategy Monitoring Implementation Learning Culture Teams Cooperation Structure Empowerment FUNDAMENTALS > Et nyttigt redskab er det Grundfos definerer som Leadership i innovationsprocessen (se figur over hvordan virksomheden anskuer modellens ledelsestemaer i detaljer i publikationen: Ledelse og innovationskultur, bog 6). 30 SåDAN Praksis i virksomheder der har succes med teknologiberedskab og videnindsamling 31

Idé og konceptudvikling

Idé og konceptudvikling DI SÅDAN Også i denne serie: Indsigt i kundens verden Beredskab af viden og teknologi Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres Markedsintroduktion Ledelse og innovationskultur Innovationsprocessen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Radikale innovationer i services med kunden som partner. Forhold af betydning!

Radikale innovationer i services med kunden som partner. Forhold af betydning! Radikale innovationer i services med kunden som partner. Forhold af betydning! Hanne Westh Nicolajsen adjunkt, CMI, Aalborg universitet i København. Westh@cmi.aau.dk Ada Scupola lektor, Roskilde Universitet.

Læs mere

INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER

INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER FORORD 3 PÅ VEJ MOD EN RE-INDUSTRIALISERING? 4 En fælles forretningsmodel 5 Nye forretningsmodeller og vækst 7 Hvornår

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Spin off - set med virksomhedens øjne

Spin off - set med virksomhedens øjne FORRETNINGSVÆRKTØJER Spin off - set med virksomhedens øjne Guide til virksomhedsejeren, der ønsker at udvikle sin virksomhed ved at igangsætte eller understøtte spin-off Spin-off - Virksomhed Side 1 FORRETNINGSVÆRKTØJER

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

MED BRUGEREN I CENTRUM CASESAMLING OM ANVENDELSEN AF BRUGERDREVEN INNOVATION I VIRKSOMHEDER OG INSTITUTIONER

MED BRUGEREN I CENTRUM CASESAMLING OM ANVENDELSEN AF BRUGERDREVEN INNOVATION I VIRKSOMHEDER OG INSTITUTIONER MED BRUGEREN I CENTRUM CASESAMLING OM ANVENDELSEN AF BRUGERDREVEN INNOVATION I VIRKSOMHEDER OG INSTITUTIONER MED BRUGEREN I CENTRUM Casesamling om anvendelsen af brugerdreven innovation i virksomheder

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Indlejret teknologi og Byggeri. Køreplan for brugerdreven innovation

Indlejret teknologi og Byggeri. Køreplan for brugerdreven innovation Innovation, BIIBBrugerdreven Indlejret teknologi og Byggeri Køreplan for brugerdreven innovation Titel: Køreplan for brugerdreven innovation Udgivet af: DI Byggematerialer Forfattere: Kresten Storgaard,

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Rapport, november 2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 1. udgave, 1. oplag 2014 FORFATTERE: Allan Schmidt,

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser Erhvervsstyrelsen Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser December 2013 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning, perspektiver

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

!"##$%&'( %)*+%,%-%. en håndbog om hvordan kommuner involverer virksomheder i udvikling af velfærdsydelser

!##$%&'( %)*+%,%-%. en håndbog om hvordan kommuner involverer virksomheder i udvikling af velfærdsydelser !"##$%&'( %)*+%,%-%. en håndbog om hvordan kommuner involverer virksomheder i udvikling af velfærdsydelser icph 2011 1 Kommunal nytænkning en håndbog om hvordan kommuner involverer virksomheder i udvikling

Læs mere

Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet

Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet INDHOLD Forord 3 En vanskelig rejse 4 Erfaringer fra fire samarbejder 7 Når samarbejdet lykkes 8 Samarbejdets syv plager 14 Chefopgaver

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

Talentvejen Maj 2013

Talentvejen Maj 2013 Talentvejen Maj 2013 TALENTVEJEN MAJ 2013 Forfattere: Teknologisk Institut Gregersensvej 2630 Taastrup Kontakt : Annemarie Holsbo University College Syddanmark Lembckesvej 7 6100 Haderslev Kontakt: Simon

Læs mere