Beredskab af viden og teknologi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskab af viden og teknologi"

Transkript

1 DI SÅDAN Også i denne serie: Indsigt i kundens verden Idé og konceptudvikling Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres Markedsintroduktion Ledelse og innovationskultur Innovationsprocessen Beredskab af viden og teknologi

2 DI Sådan Innovationsprocessen Beredskab af viden og teknologi

3 Forord Innovation kan være et af redskaberne for at genskabe vækst i Danmark. En udfordring der er meget aktuel. Danmark har gennem de seneste år oplevet det største dyk i væksten siden 2. verdenskrig. Derfor skal en innovativ og produktiv anvendelse af ressourcerne overalt i det danske samfund være med til at sikre et Danmark i udvikling. Virksomhedernes evne til at udvikle og producere i en kvalitet og til en pris, der er konkurrencedygtige såvel på hjemmemarked som på eksportmarkederne, er helt afgørende for vækstudviklingen og dermed den velstand, der skabes herhjemme. Det er centralt at kunne omsætte viden og ideer til konkrete kundeløsninger, der vækker begejstring hos kunderne og skaber overskud i virksomheden. Innovationsledelse er derfor et vigtigt kompetencefelt, der kan være med til at fastholde og udvikle gode medarbejdere og virksomhedens konkurrencekraft. Bogserien Innovationsprocessen består af seks bøger og indeholder en række virksomhedseksempler, værktøjer og ledelsesbudskaber fra DI s medlemskreds. De kan forhåbentlig inspirere indsatsen i din virksomhed. Bogserien er bygget op omkring DI s innovationsmodel, der på en overskuelig form viser flowet i arbejdsfaserne lige fra behovsafdækningen hos kunderne og til markedsintroduktionen, hvor indtjeningen skal komme. Hvert afsnit i de seks bøger indeholder også en række oplæg til drøftelser i virksomhedens ledergruppe. Held og lykke med din indsats. Udgivelsen af bogserien er finansieret af Industriens Fond, som et led i projektet Fremtidens ledelse og organisering af innovation. Udgivet af DI Forfatter: Carsten Broder Hansen/ScienceComm-IPU Tryk: Kailow Graphic ISBN: November 2010 Hans Skov Christensen Adm. direktør 2 Sådan Forord 3

4 Indhold 7 Introduktion DI s publikationsserie Innovationsprocessen 8 DI s innovationsmodel 9 Beredskab af viden og teknologi 11 Temaer og problemstillinger inden for beredskab af viden og teknologi 11 Indsamling af viden kombineret med forståelse for virksomhedens kerneydelse 13 Kontakt til de rigtige videncentre og kreativ brug af partnere 14 Teknologisk parathed 15 Problemstillinger 15 Innovation i netværk hvordan? 15 Mangelfuld brug af videncentre og universiteter 15 Beredskab der ikke er tilpasset kerneydelser og innovationsstrategi 16 Det interne beredskab skal opbygges 16 Mere fokus på fremadrettet viden 19 Praksis i virksomheder der har succes med teknologiberedskab og videnindsamling 20 Innovation i netværk sådan! eksempel fra Knudsen Plast 25 Sådan findes partnere, og sådan bruges partnerne kreativt eksempel fra Helene Elsass Center 29 Målrettet brug af universiteternes kompetencer eksempel fra R. Færch Plast 30 Fokus på front-end og strategi eksempel fra Grundfos 32 Afrunding af virksomhedseksempler 35 Anvend videncentre og universiteter optimalt 37 Studerende og erhvervsforskere som kanaler til viden 39 Udnyt virksomhedens interne viden 43 Redskab til intern forventningsafstemning 44 Få styr på viden og genanvend løsninger 49 Brug viden fremadrettet 50 Scouting 50 S-kurver 52 Product roadmap 53 Technology roadmap 57 Refleksion over open innovation og netværk 61 Afslutning Kom godt i gang med at styrke beredskabet 65 Universiteternes døre mod erhvervslivet 69 Danske videncentre 71 Udvalgte redskaber 4 Sådan Indhold 5

5 Introduktion DI s publikationsserie Innovationsprocessen For at styrke innovationsarbejdet i dansk erhvervsliv har DI udgivet publikationsserien Innovationsprocessen. Serien består af seks publikationer, der kan læses samlet eller i uddrag. Hver publikation knytter sig op til DI s innovationsmodel, der er vist på næste side. Læseren får derved mulighed for at udvælge de temaer, der har størst interesse. Hver publikation bygger på input fra en række virksomheder, der arbejder med at forbedre deres innovationsproces. Publikationerne kan forhåbentlig inspirere dig og dine kollegaer i jeres arbejde med at styrke virksomhedens innovationskraft. Publikationerne har følgende titler: 1 Indsigt i kundens verden 2 Beredskab af viden og teknologi 3 Idé og konceptudvikling 4 Lean-tanken når innovationsprocessen gennemføres 5 Markedsintroduktion 6 Ledelse og innovationskultur > Medarbejdere udfører Skunk Work hos Færch Plast DI har også udgivet publikationen Direktøren og innovation, hvor en række erhvervsledere har bidraget med ledelsesindsigt og overblik over innovationsprocessen. 6 Sådan Introduktion 7

6 DI s innovationsmodel BOG 1 Indsigt i kundens verden BOG 2 Beredskab af viden og teknologi BOG 3 Idé- og konceptudvikling BOG 4 Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres BOG 5 Markedsintroduktion Beredskab af viden og teknologi Det globale videnskapløb betyder, at internationale konkurrenter i dag har de samme muligheder for at erhverve sig teknologisk og videnmæssig indsigt, som danske virksomheder har. Mængden af viden og adgangen til denne er således ikke nok for at opnå succes med innovationsprocessen hastigheden hvormed virksomheden er i stand til at opfange, forstå og anvende de nye tendenser, er helt afgørende for at opnå succes med innovation. Viden og teknologi er i dag til stede i et omfang, der gør at evnen til at skabe overblik er en uvurderlig kompetence. Virksomhederne må bruge betydelige ressourcer til at uddanne og efteruddanne sine medarbejdere, så de kan håndtere viden og omsætte den til gode produktløsninger. Samtidig ligger der et stort potentialer i at finde de rigtige samarbejdspartnere, der besidder unik viden om nye teknologiske muligheder og/eller indsigt i nye kundebehov. BOG 6 Ledelse og innovationskultur Pilene i DI s innovationsmodel binder innovationsfaserne sammen. De symboliserer: ledelse, innovationsstrategi, organisering og innovationskultur Figuren viser et flow fra venstre mod højre i innovationsmodellen. Samt følgende seks vigtige kompetenceområder, netop svarende til titlerne på de seks publikationer. 1 Indsigt i kundens verden 2 Beredskab af viden og teknologi 3 Idé og konceptudvikling 4 Lean-tanken når innovationsprocessen gennemføres 5 Markedsintroduktion 6 Ledelse og innovationskultur. Denne publikation giver nogle eksempler på, hvordan forskellige virksomheder med held har etableret samarbejdsrelationer og erhvervet ny strategisk teknologi og indsigt i nye produktløsninger. Det styrkede beredskab har fået central betydning for de pågældende virksomheders innovationsproces og indtjening. En række problemstillinger inden for beredskab, er ikke medtaget i denne publikation, eksempelvis de meget centrale emner inden for IPR og patenter. Formålet med publikationen er at fremdrage nogle temaer, der erfaringsmæssigt er relevante for mange danske virksomheder, for at få et flow af ny viden og teknologier. Med det rette beredskab kan virksomheden opnå en innovationsproces, der kontinuerligt skaber konkurrencedygtige produkter. I denne publikation sættes der fokus på område 2. Beredskab og viden og teknologi. Evnen til at håndtere viden og omsætte den til gode kundeløsninger er afgørende for succes med innovation. 8 Sådan Introduktion 9

7 Temaer og problemstillinger inden for beredskab af viden og teknologi Mange virksomheder erfarer, at fokus alene på produktinnovation ikke tilfører virksomheden det ekstra, der for alvor giver udbytte. Der savnes ofte tilstrækkelig viden om innovationens brede potentiale. Behandling af den rigtige viden og teknologi bringer virksomheden frem, og eksempler fra virksomheder der har styr på beredskabet cementerer denne sammenhæng gang på gang. Virksomheder der arbejder systematisk med sit beredskab i alle trin i innovationen og hos alle nøglemedarbejdere, vil opfatte nye teknologiske trends hurtigt og være godt rustet til at reagere i forhold til markedet. I denne publikation behandles derfor de temaer, som erfaringsmæssigt er de centrale for virksomhedernes beredskab. Indsamling af viden kombineret med forståelse for virksomhedens kerneydelse En stor virksomhed har ofte mulighed for at allokere medarbejdere til at spejde efter nye materialer, processer og teknologier. Mindre virksomheder har sjældent sådanne personalemæssige ressourcer og må i stedet i højere grad satse på eksterne partnerskaber, når det handler om parathed. Kunderne og/eller leverandører kan ofte være det naturlige førstevalg i den sammenhæng. Det skal planlægges og styres, hvordan virksomheden skal indsamle viden på en systematisk måde og ikke mindst, hvordan man udvælger den viden og teknologi, der er relevant netop for ens egen virksomhed. : SÅDAN 10 Sådan Temaer og problemstillinger inden for beredskab af viden og teknologi 11

8 " Nilpeter har valgt at producere i Danmark på højautomatisk udstyr, og " det har haft stor positiv betydning for kostprisen. Dertil kommer mulighed for en tæt kontakt mellem udvikling og produktion. Investeringen i højteknologisk udstyr er den samme, uanset hvor i verden det sker. Da udstyret producerer en del af tiden ubemandet, bliver lønfaktoren ikke så afgørende for produktionsprisen. Vi har tillige meget bedre styr på logistikken. Det ser vi som en stor fordel. Nilpeter har traditionelt været meget innovative med de produkter, vi har bragt på markedet. For nogle produkters vedkommende forestår vi selv teknologiudviklingen. Andre produkter bliver til i samarbejde med partnere, da vi i udstrakt grad gør brug af eksterne kompetencer. Peter Albrechtsen, Udviklingschef, Nilpeter Kontakt til de rigtige videncentre og kreativ brug af partnere Noget af det vanskeligste i innovationsprocessen er at vide, hvilke samarbejdspartnere der skal inddrages for at kunne opfange og udnytte nye tendenser. Kunsten er at finde dem, som passer netop til ens egen virksomheds behov. En del virksomheder har med fordel set på partnere af tilsvarende størrelse og satset på udvikling i et tæt parløb med disse partnere. En mindre virksomhed har sjældent alle kompetencer internt, men hvis man kan finde en partner med komplementære kompetencer, kan man hyppigt opnå en forbedret position. Uanset virksomhedens størrelse er det oplagt at styrke sit netværk ved at etablere alliancer med andre brancher, hvor der foregår en interessant udvikling. Tilsvarende kan man også trække på danske videncentre og universiteter som partnere i teknologiudviklingen. Dette sker desværre kun i begrænset omfang i dag, men mulighederne er mange. " Servodan har en klar strategi for, hvilke kompetencer man vil bevare i virksomheden, " hvilke der kan outsources og hvilke kompetencer, der skal erhverves gennem partnerskaber og netværk. Vi var således tidligt ude med outsourcing af produktionen, og i dag produceres de fleste styringsrelæer og lignende i Kina, fordi det er mest rentabelt. For at beskytte virksomhedens know-how og konkurrencekritiske kompetencer bliver udvalgte dele af komponenterne og eksempelvis programmeringen tilført i Danmark af vore egne medarbejdere. I forbindelse med udviklingen af vores dagslyskoncept manglede Servodan væsentlige kompetencer, og vi gik derfor i tæt samarbejde med en softwareudvikler. Sammen drev vi projektet frem til Proof of Concept og den første præsentation til kunderne. Herefter overtog Servodan processen og skal sikre, at produktet bliver kommercialiseret. Leif Petersen, Head of Business Development, Servodan 12 Sådan Temaer og problemstillinger inden for beredskab af viden og teknologi 13

9 Teknologisk parathed Det er naturligvis en fordel, hvis alle i en virksomhed bidrager til det videnmæssige beredskab. En række danske virksomheder har allerede haft succes med at udbrede en innovationskultur i hele organisationen. Men der er nogle udfordringer. I en mindre virksomhed med få ansatte kan man hurtigt få spredt ny viden til alle. Opgaven er sværere i en stor koncern med mange medarbejdere eller i hastigt voksende organisationer, hvor man ikke har en systematisk videnopsamling eller videndeling. En vej frem kan være at sikre hurtig teknologisk parathed hos alle nyansatte. Ligesom projektgrupper skal have adgang til den nødvendige teknologi, så beredskabet hurtigt kan mobiliseres. Det giver en forbedret innovationsproces og i sidste ende et bedre økonomisk resultat. " Det teknologiske beredskab er af afgørende betydning for Oticon. Det " har i mange år været en konstant indsats for at få så meget funktionalitet som muligt ind i vores høreapparater, og vi bruger fortsat mange penge på vores forsknings- og udviklingsaktiviteter. Dette kombineret med indsigt i brugernes behov fører til mange konkurrencedygtige produktintroduktioner, hvilket lægger et konstant pres på konkurrenterne. Thomas E. Christensen, Vice President, Research & Development, Oticon Problemstillinger Innovation i netværk hvordan? Et stort antal virksomheder er i gang med at omstille sig til nye ydelses- og markedssituationer, nødvendiggjort af globaliseringen og efterspørgsel fra kunder og brugere. En del danske virksomheder har udtrykt ambitioner om at bevæge sig mod open innovation og netværksrelationer, da der øjnes et potentiale. En del savner dog inspiration og tilstrækkelig effektivitet, når de skal i gang med at åbne deres innovationsproces mod omverdenen og få en forretning ud af dette. Der er behov for afklaring af, hvem i virksomheden der skal føre dialogen med interessenterne, og hvilke partnere der skal med i innovationsprocessen. Nyetablerede virksomheder mangler af og til en præcis fornemmelse for, hvordan man kan bruge partnerne til at udvikle attraktive løsninger, eller der er kun få erfaringer med resultatskabelsen. I almindelighed er der behov for mere viden om, hvordan man kommer i gang med at udvikle gennem stærke netværksrelationer. Mangelfuld brug af videncentre og universiteter Universiteter kan være gode samarbejdspartnere, når det gælder planlægning af sit beredskab, men kun få danske virksomheder benytter denne oplagte mulighed. Det er et erkendt problem, at dansk erhvervsliv i langt mindre grad end konkurrenter i USA, Kina og Indien etablerer livslange parløb med forskningsinstitutioner. Derfor halter danske virksomheder ofte bagud på centrale teknologiske områder. Der er et stort uudnyttet potentiale for samarbejde mellem virksomheder og universiteter. I skrivende stund er det således langt under 10 pct. af de danske virksomheder, som regelmæssigt samarbejder med et universitet. Beredskab der ikke er tilpasset kerneydelser og innovationsstrategi Det kan være tilfældigheder, der afgør, om et innovationsprojekt igangsættes, og der findes ikke altid systematiske procedurer til at få viden fra kunderne ind i virksomheden eller tilsvarende systematiske metoder til at sortere den viden, der kan blive til konkrete produkter. En innovationsstrategi er erfaringsmæssigt et nyttigt styringsværktøj ikke mindst, når virksomheden står i en ny konkurrencesituation. 14 Sådan Temaer og problemstillinger inden for beredskab af viden og teknologi 15

10 Det interne beredskab skal opbygges At opretholde et beredskab er naturligvis en investering, der skal målrettes. Der skal tænkes langsigtet, og her udnytter virksomhederne ikke altid den interne viden optimalt. Nøglemedarbejdere kan sidde alene med viden, der aldrig kommer i spil i organisationen, og gode ideer risikerer at gå tabt. Virksomheden står normalt bedre, hvis eksterne partnere oplever, at de har relationer til hele organisationen frem for specifikke nøglemedarbejdere. Mere fokus på fremadrettet viden Veletablerede virksomheder har som regel gode data om forbrugerønsker inden for kerneydelserne. Når det gælder fremadrettet viden, savner de ofte samme indsigt. Her er det en god idé at undersøge mulige fremtidsscenarier for deres forretning og produkter og ikke kun trække på velkendte og gennemprøvede kilder til indsamling af viden. Dette kan resultere i, at overraskende og gunstige muligheder bliver opdaget og undersøgt nærmere. > SÅDAN 16 17

11 Praksis i virksomheder der har succes med teknologiberedskab og videnindsamling En virksomheds viden og teknologi kan organiseres i et beredskab alt efter tradition, ressourcer, temperament eller markedssituation. Det afgørende er hurtighed frem for volumen. Beredskabet skal sikre, at virksomheden kan skaffe den nødvendige indsigt og teknik hurtigere end konkurrenterne og samtidig sikre forståelse for, hvordan man skal anvende samme viden og teknik optimalt. Som virksomhedseksemplerne viser, kan det ske ved at etablere netværk med rette partnere, indgå alliancer med videncentre eller være særlig omhyggelig med front-end af udviklingsprocessen. Eller som andre vælger det; at angribe problemstillingerne ad hoc, men dette kræver særlig forståelse for virksomhedens kerneydelser. Efter virksomhedseksemplerne finder du supplerende inspiration og nogle værktøjer, der kan hjælpe din virksomhed videre. Afslutningsvis giver vi et overblik over nyttige universitetsindgange og vigtige danske videncentre. : SÅDAN 18 Sådan Praksis i virksomheder der har succes med teknologiberedskab og videnindsamling 19

12 Innovation i netværk sådan! eksempel fra Knudsen Plast Knudsen Plast har som ny strategi at udvikle sig fra en traditionel underleverandør og produktionsvirksomhed til at blive kundernes foretrukne innovationspartner med en hovedrolle som konsulent og projektleder. Skiftet i strategi er ikke mindst drevet af den omfattende outsourcing af produktion, der er foregået i medicobranchen de seneste år. Produktion af medico-komponenter vil fremover foregå i udlandet samtidig med at virksomhedens danske kunder øger forsknings- og udviklingsaktiviteterne herhjemme. Der er nu en svækket forbindelse mellem udvikling og produktion og af geografiske årsager har kunderne vanskeligt ved at få produktionsfolk med på udviklingsprojekterne. Det er således Knudsen Plasts nye mulighed at fylde det gab som fraværet af produktionsmæssige kompetencer har skabt hos kunderne. Knudsen Plast vil i fremtiden skabe værdi for kunderne ved at trække på deres egne kernekompetencer og inddrage andre samarbejdspartnere i deres netværk. Den store udfordring for virksomheden er at gennemføre udviklingsprojekter med Knudsen Plast i en ny rolle altså skabe innovation gennem netværk med Knudsen Plast i rollen som projektleder. " Et eksempel på den nye problematik er omkring sprøjtestøbninger og kunderelationer, " hvor man historisk har vænnet markedet til, at en stor del af serviceomkostningerne var inkluderet i prisen. Når Knudsen Plast nu vil være innovationspartnere kræves derfor samtidig en stor indsat med at omstille kundernes forventninger til vores rolle og de ydelser der skal betales for. Tora Hedeager, R&D Manager, Knudsen Plast > Knudsen Plast har samlet innovative specialister og erfarne praktikere og etableret et kompetence netværk bestående af eksperter fra healthcare-sektoren. Knudsen Plasts tilgang til den nye strategi er to-faset: Klar fokus på nøglekoncepter Skift til værdibaseret ledelse Første fase handler om at arbejde fokuseret ud fra virksomhedens strategiske nøglekoncepter. Knudsen Plast driver i høj grad sit innovationsarbejde med udgangspunkt i sådanne nøglekoncepter, hvoraf de to mest markante er: > > World class in networking > > På forkant med innovationsudviklingen 20 Sådan Praksis i virksomheder der har succes med teknologiberedskab og videnindsamling 21

13 Som en naturlig følge af disse nøglekoncepter gik Knudsen Plast i gang med at facilitere og bekoste opbygningen af stærke netværksrelationer med udgangspunkt i tidligere og nuværende samarbejdsparterne. Et stort gennembrud i forhold til at lykkes med at gennemføre udviklingsprojekter med Knudsen Plast som innovationspartner kom med skabelsen af kompetencenetværket medworks. Anden fase, som Knudsen Plast igangsatte for at implementere virksomhedens nye strategi, handler om at gå til værdibaseret ledelse og om at give medarbejderne nogle kompetencer, så de kan indtræde i en nye rolle som sælgere af konsulentydelser. Til det formål havde Knudsen Plads brug for ekstern assistance, og valget faldt på et konsulenthus, der arbejder med organisationsudvikling, og som havde den nødvendige grundlæggende forståelse for virksomhedens specifikke behov. Samarbejdet førte til flere vellykkede forløb, både med strategiimplementering og med at få nye øjne på salget, ikke mindst hvordan tekniske kompetencer kan anvendes i konsulentsammenhæng. Et eksempel på hvordan den nye strategi har skabt resultat er en henvendelse fra en kunde med et eksisterende produkt, som skulle redesignes, men som fortsat skulle køre på samme procesanlæg. Knudsen Plast fandt folk fra et ingeniørhus som projektdeltagere, og disse ingeniører havde tidligere arbejdet for samme kunde. Produktet viser sig endvidere at være udviklet af en automatbygger fra netværket, og Knudsen Plast kunne nu samle et trekløver og møde samlet op hos kunden. Derved blev virksomheden i stand til at fremstå uhyre stærkt fagligt, og det fik en meget positiv effekt i forhold til kunden. De partnere som Knudsen Plast er sammen med, har virksomheden haft relationer til i årevis, og partnerne besidder spidskompetencerne inden for medico-området. I denne fase i virksomhedens udvikling har Knudsen Plast ikke brug for volumen, men for specialister med dyb viden. "" Når man er en lille virksomhed er det vigtigt at vide hvad man er god til, men der vil være en række områder, hvor man ikke har kompetencer i huset. Her skal man til gengæld kunne få fat i viden hurtigt, og det førte til medworks. Vi skulle tilbyde noget der var hurtigere end det kunderne allerede havde, og vi skulle være fleksible, og endelig skulle vores ydelser være mindst lige så gode som det kunderne kunne finde andre steder. Jens Thor Hansen, Managing Director, Knudsen Plast > SÅDAN 22 Sådan Praksis i virksomheder der har succes med teknologiberedskab og videnindsamling 23

14 Sådan findes partnere, og sådan bruges partnerne kreativt eksempel fra Helene Elsass Center MiTii er en forkortelse af Move It To Improve It, et virtuelt, internetbaseret træningssystem, udviklet til træning af mennesker med Cerebral Parese (CP), i første omgang primært børn. Systemet kræver hos brugeren et webkamera, en computer samt internetadgang. Med udgangspunkt i individuelle undersøgelser og tests tilrettelægges et personligt optræningsprogram, der i perioden tilrettes, ændres og justeres løbende. Dette sker på basis af, at systemet genererer feedback til terapeuterne med oplysninger om personens daglige træningsforløb. " Vi ved, at hjernen kan udvikles med daglig træning, også hos børn med " Cerebral Parese, men vi løb hurtigt ind i den økonomiske mur og problemet med de manglende hænder. Daglig træning i ½ time med fysio- og ergoterapeuter og psykologer er i praksis umuligt at realisere. Derfor fandt vi på at udvikle et internetbaseret træningsredskab, der skal gøre det muligt for børnene selv at gennemføre en serie individuelt tilpassede øvelser. Peder Esben Bilde, direktør, Helene Elsass Center Helene Elsass Center > Ergoterapeut Line Zacho Petersen assisterer Mathias med at gennemføre sine øvelser ved hjælp af MiTii (Move it to improve it) software. MiTii er et virtuelt, internetbaseret træningssystem, udviklet til træning af mennesker med Cerebral Parese (Spastisk lammelse). Systemet findes i dag i en første prototype, som er udviklet i et tæt samarbejde mellem Helene Elsass Center, flere rådgivere samt Københavns Universitet. Formålet med at anvende et virtuelt internetbaseret træningssystem er at: øge synergieffekten ved at træne opmærksomhed, hukommelse og motorik samtidigt, motivere til selvtræning og derved gøre indsatsen kontinuerlig og intensiv samt gøre brugerne uafhængige af trænere/terapeuters tilstedeværelse i træningsøjeblikket. Via medierne havde Helene Elsass Center hørt om en rådgiver, som i tilgang og størrelse passede som partner til den lille opstartvirksomhed. Rådgiveren undersøgte, hvorvidt der i forvejen fandtes et redskab på markedet, der opfyldte kravene. Efter kontakt til Nintendo Wii og flere andre store producenter blev det afklaret, at eksisterende teknologi ikke kunne individualiseres. Næste skridt blev derfor selv at påbegynde designet af et sådant træningssystem. Tanken var hurtigst muligt at lave en bro fra viden til brugerne, og Helene Elsass Center mødte nu både en teknologisk og en videnmæssig problemstilling: > > Find en partner, der hurtigt kan udvikle et internetbaseret træningsredskab fra bunden. > > Find en partner, der har så dyb viden om kroppens og hjernens funktion, at man med denne viden som baggrund kan udvikle de rette øvelser til træningsredskabet, og som kan fungere som forskningsbaseret PR-spydspids. 24 Sådan Praksis i virksomheder der har succes med teknologiberedskab og videnindsamling 25

15 Valget af teknologisk partner faldt på en lille virksomhed, som både havde de tekniske kompetencer og det rette projektstyringsredskab til denne type udviklingsopgave. Ved hjælp af en tilpasset Scrum-model (se figur) er virksomheden i stand til at styre et projektforløb, hvor kunden er aktiv medudvikler, og hvor kunden samtidig har mulighed for at kontrollere og tilpasse alle faser undervejs. Institut for Neurovidenskab og Farmakologi samt Institut for Idræt på Københavns Universitet blev involveret som videnskabelig partner, og i dag er der tre Ph.d.-studerende knyttet til projektet ud over omfattende konsulentbistand fra en professor fra Institut for Neurovidenskab og Farmakologi. Den afledte effekt af input fra universitetsmiljøerne er, at der er skabt stor interesse for projektet i den internationale forskningsverden. Denne interesse forventes at hjælpe markant i den kommende markedsudrulning af produktet. CLIENT IDE Product backlog PRODUCT OWNER Daily Scrum Feedback from users Virksomheden MiTii Development er siden etableret sammen med en forskerpark for at gøre klar til en egentlig kommercialisering af produktet. Målgruppen for produktet er kommuner, ergoterapeuter, fysioterapeuter, klinikker og andre behandlere. Det store kommercielle scoop i produktet er, at et tredages kursus i Mitii, vil sætte en terapeut i stand til at hjælpe op til 25 patienter samtidigt, på grund af systemets enestående feedbackegenskaber, og individualiseringsgrad, der betyder at systemet løbende kan tilpasses den enkeltes fremskridt. Prioritized backlog USERS Estimated backlog Sprint User test SCRUM MASTER TEAM Sprint backlog Retrospective process Potentially shippable product Improvements for next sprint Retrospective meeting with team > Denne tilpassede Scrum-model er blandt andet anvendt til at styre udviklingsforløbet i samarbejde med Helene Elsass Center. Kunden er aktiv medudvikler, og korte accelerationsperioder sikrer hurtig feedback, så kunden får mulighed for at kontrollere og medvirke i tilpasningen af alle faser i udviklingsforløbet. > SÅDAN 26 Sådan Praksis i virksomheder der har succes med teknologiberedskab og videnindsamling 27

16 Målrettet brug af universiteternes kompetencer eksempel fra R. Færch Plast Hos R. Færch Plast arbejdes med fokus på innovation og forbrugertrends. Der foretages analyse af alle faser netop for at sikre, at produktet fungerer optimalt fra produktion og pakning af varen og videre til distribution og salg. R. Færch Plast ser universiteter og studerende som et aktiv og bruger dem i udviklingen af produkter og processer, ligesom man gerne anvender forskere og universitetsansatte, når en given kompetence ikke findes internt. R. Færch Plast s vej til kvantificering af produkternes carbon footprint viser, hvordan samarbejdet med et universitet kan gennemføres. Virksomheden havde ikke selv kompetencerne til at beregne sine enkelte produkters miljøbelastning og indgik derfor et samarbejde med en lektor på Aalborg Universitet. R. Færch Plast har altid arbejdet aktivt for at nedbringe virksomhedens energiforbrug blandt andet, fordi det kan betale sig! Forskerens undersøgelse afklarede, at mange af R. Færch Plast s produkter faktisk havde en lavere miljøbelastning end de fleste konkurrenter, og med det som udgangspunkt har det været overkommeligt at fastholde en førerposition på området. Den pågældende forsker har siden arbejdet for R. Færch Plast på ad hoc basis herunder været udlånt til forskellige projekter. Virksomheden har ikke behov for en fuldtidsansat på området og har på denne måde sikret sig adgang til en person, som hele tiden udvikler sin kompetence på området til fælles bedste. Også en ny kreativ metode til analyse af markedspotentialer for forskellige emballageløsninger er udviklet sammen med et universitet. Her er det en studerende, som har udført dataarbejdet og hjulpet med til at bringe R. Færch Plast i front med hensyn til markedsindsigt. Studerende hos Færch Plast > Studerende hos Færch Plast kigger på computerskærm med antallet af solgte mikrobølgeovne i et givet land. Færch Plast har blandt andet anvendt universitetsstuderende til at udføre dataarbejde, der har hjulpet med til at bringe virksomheden i front med hensyn til markedsindsigt. "" Som følge af den store fokus på omkostninger har R. Færch Plast valgt at arbejde med nye måder til at indsamle data. Samarbejdet med en studerende har eksempelvis ført til en ny og langt billigere måde at få markedsinformation. Gennem det lokale erhvervsråd, som vi er medlem af, kan virksomheden bestille rådata om antallet af solgte mikrobølgeovne i et givet land, portioner færdiglavet babymad, antal personer i en bestemt aldersgruppe osv. Ved at kombinere den type af data med viden om forbrugerne er det muligt at beregne markedspotentialet for f.eks. nemme måltidsløsninger til børn i Storbritannien. Merete Rosendahl, Teknisk Service og Produktudviklingschef, R. Færch Plast 28 Sådan Praksis i virksomheder der har succes med teknologiberedskab og videnindsamling 29

17 Fokus på front-end og strategi eksempel fra Grundfos Innovation har altid fyldt meget hos Grundfos. Grundlæggeren Poul Due Jensen var selv meget engageret i udviklingen af pumperne, og topledelsen har i dag fuld fokus på innovation. Virksomheden opsummerer sit værdigrundlag som: be responsible > think ahead > innovative Grundfos har tidligere været meget teknologidrevet, men bevæger sig gradvist mod mere brugerdrevet innovation. I den forbindelse har medarbejderne også gennemgået en udvikling, og der mærkes en grundlæggende ændring i virksomhedskulturen. Ingeniørerne hos Grundfos efterspørger i stor stil kundesynspunkter, og de deltager ofte selv i de forskellige kundebesøg. Flere grupper af ansatte bidrager i dag til at indsamle viden og til at beskrive de forskellige relevante elementer fra kundesynspunkterne, så dette indgår i det samlede beredskab. Disse medarbejderinput vurderes som en stor fordel, ikke mindst i fasen inden selve idégenereringen og konceptudviklingen. Hovedproblemstillingen i beredskabet er at afklare, hvilke kompetencer Grundfos skal beherske for at gennemføre et projekt. Herunder afdækkes, hvad virksomheden allerede har at bygge på, altså hvad der er virksomhedens basis. Det kan være det rigtige partnerskab eller netværk eller en teknologi, som Grundfos allerede mestrer. Problemstillingen imødegås ved at afklare kompetencegabet, også på tværs af værdikæden, og definere, hvad der kræves for at få succes. Jo mere radikalt nyt produktet eller processen er, både for virksomhed og samfund, jo større er kompetencegabet typisk, men uanset størrelsen skal Grundfos finde ud af, hvordan kompetencegabet lukkes. Når kompetencegabets størrelse er bestemt, kan virksomheden vælge selv at opbygge den manglende kompetence, finde en partner der behersker kompetencen eller købe sig til de nødvendige teknologier. Finansiel styrke, størrelse og tradition afgør normalt, hvilken model der vælges. Grundfos vil ofte foretrække løsningen med at købe teknologien, mens partnerløsningen nok er attraktiv for mindre virksomheder. " Ved indhentning af viden og teknologi udefra er det vigtigt at have en plan for, hvordan det erhvervede skal anvendes. Ellers står man med en indsigt, som man ikke aner, hvad man skal bruge til. Man skal have testet, hvordan det planlagte koncept fungerer på markedet. Hos Grundfos har vi masser af eksempler på projekter, hvor vi har grebet processen an forkert. Et projekt har måske kørt et år, og så sidder vi omkring bordet og spørger hinanden om, hvad ideen egentlig var? Lars R. Enevoldsen, Innovation Director, Grundfos Målfastsættelse og retning er således vigtig i dette trin i processen. Med andre ord vil Grundfos altid sikre, at det er helt klart, hvad virksomheden vil opnå med innovationsprocessen! THE INNOVATION MODEL Ideation Discover User Needs Idea Selection LEADERSHIP Identify Opportunities Concept Studies & Pilot Project PROCESS Strategic choice Strategy Monitoring Implementation Learning Culture Teams Cooperation Structure Empowerment FUNDAMENTALS > Et nyttigt redskab er det Grundfos definerer som Leadership i innovationsprocessen (se figur over hvordan virksomheden anskuer modellens ledelsestemaer i detaljer i publikationen: Ledelse og innovationskultur, bog 6). 30 SåDAN Praksis i virksomheder der har succes med teknologiberedskab og videnindsamling 31

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Deltagerne vil efter endt forløb, med rette, kunne kalde sig eksperter i behovsdreven innovation til sundhedsområdet. Side 2 af 10

Deltagerne vil efter endt forløb, med rette, kunne kalde sig eksperter i behovsdreven innovation til sundhedsområdet. Side 2 af 10 BioMedical Design er en interdisciplinær og toneangivende efteruddannelse. Formålet med efteruddannelsen er, at uddanne mennesker der kan tænke og agere kreativt og løsningsorienteret samt identificere

Læs mere

DI S INNOVATIONSuddannelse

DI S INNOVATIONSuddannelse INNOVATION DI S INNOVATIONSuddannelse Bliv bedre til at skabe innovative produkter og lede innovative processer 2 DI S INNOVATIONSUDDANNELSE SKAB FORSPRING MED DINE innovative processer OG ledelseskompetencer

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts. MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer

MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts. MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Center for Ide & Vækst Peter Lyngdrup Nedergaard

Læs mere

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING Vi letter ansøgningen GO EUROPE! EN HÅND VI GI R DIG TIL DIN FORSKNING & UDVIKLING Vi letter ansøgningen Nordjyske virksomheder skal

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Hvad er innovation? Innovation kan være Et nyt generisk produkt En ny procedure for fremstilling Skabelse af helt nyt marked

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference DI s Innovationskonference Innovation Hub 2012 Tegnet af Jens Hage, som i løbet af konferencen vil trække essensen ud af indlæggene i inspirerende tegninger. Jagten på indbringende innovation Tirsdag den

Læs mere

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGSGUIDEN 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse COI Center for Offentlig Innovation Købmagergade 22 1150

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Ambitionen Det er MacMann Bergs vision at være dagsordensættende

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Viden om innovation. Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark

Viden om innovation. Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark Viden om innovation Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark Tirsdag d. 22. september kl. 8.15 13.30 Moltkes Palæ Dronningens Tværgade 2 1302 Kbh. K. Program < 08.15 Netværksmorgenmad

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Kernekompetencer og innovation

Kernekompetencer og innovation Kernekompetencer og innovation Erfaringer fra fremstillingsvirksomhed Jens Frøslev Christensen, Copenhagen Business School Bygherreforeningens årskonference, 20. september 2013. Kernekompetencer Skaber

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Skab sammenhæng og synergi mellem mål, handleplan og et procesorienteret ledelsessystem Skab udvikling på baggrund af bevidst styring

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Del viden og få mere innovation

Del viden og få mere innovation DI s Innovationskonference 2009 - Ny styrke til vækst DI s Innovationsundersøgelse 2009 Del viden og få mere innovation DI, Produktivitet November 2009 1 DI s innovationsundersøgelse 2009 Undersøgelsen

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

UDDANNELSE Innovationsagent 2017

UDDANNELSE Innovationsagent 2017 UDDANNELSE Innovationsagent 2017 Vi har fået skabt et tættere forløb mellem patienter og personale - en bedre forståelse for hinanden. INNOVATION I HVERDAGEN Uddannelse i praktisk innovation og brugerinddragelse

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind

SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind T r a n s p o r t e n s I n n o v a t i o n s d a g 1 5 SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind

Læs mere

POTENTIALE. Realisér jeres. Tina Skov Andersen Administrerende direktør FLK Cabin A/S

POTENTIALE. Realisér jeres. Tina Skov Andersen Administrerende direktør FLK Cabin A/S Tid til INNOVATION Innovationsagenterne identificerede en række indsatsområder, og vi fandt hurtigt det fokus- område, der havde det største potentiale. De satte os i kontakt med en ekspert, der havde

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Canon Essential Business Builder Program Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Essential Business Builder Program - Introduktion Det er udfordrende at drive en printforretning.

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL Cima Development udvikler ledere, medarbejdere og teams. Vi er specialiseret i at hjælpe: Nyetablerede teams og deres ledere, som skal godt og hurtigt fra start. Teams

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODTOG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER KORT OG GODT Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Innovative samarbejder

Innovative samarbejder Innovative samarbejder 1 Indledning 2 Afsluttende undersøgelse i Innogate-projektet Denne undersøgelse er lavet som en afslutning på Innogate- rede resultater er produktet af en lille interviewundersøgelse

Læs mere

Kære private rådgiver!

Kære private rådgiver! Kære private rådgiver! Der er virksomheder i Danmark med udfordringer, de ikke selv kan løse. De har brug for din ekspertise og viden de ved bare ikke, hvordan de finder dig. Derfor vil InnovationsAgenterne

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY

IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY SELVSTÆNDIGE KONSULENTER - FÅ DET PERFEKTE MATCH TIL DIT PROJEKT, HER OG NU IT er et omdrejningspunkt i mange forretningsprocesser og behovene ændrer

Læs mere

Praktiske erfaringer fra projektet

Praktiske erfaringer fra projektet Praktiske erfaringer fra projektet En præsentation af 3 identi icerede behov for selvhjælpskoncepter vedr. business case, IPR og idea management Møde d. 26. oktober 2011 1 Om projektet Baggrunden for projektet

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Guide til outsourcing og etablering

Guide til outsourcing og etablering Guide til outsourcing og etablering Oktober 2004 Udgivet af Dansk Industri og ITEK Redaktion afsluttet 1. oktober 2004 Redaktion: Niels Conradsen og Henrik Bjørn Christensen ISBN 87-7353-528-1 1000.10.04

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Workshop - Mindset, vilje og holdning

Workshop - Mindset, vilje og holdning Workshop Mindset, vilje og holdning Mindset? Hvad sælger I ud over jeres produkter? Hvad er jeres overordnet fokus? Hvad er det egentlig for et problem i løser Kommunikation: Adfærd og Mindset Service:

Læs mere

Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald

Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald For virksomheden Flexiket A/S blev Region Midtjyllands projekt Rethink Business startskuddet til at give indspil til kundernes ressourcestrategier.

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk.

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK EGN er din kilde til innovation,

Læs mere

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk Vær nysgerrig 1 Investeringer for fremtiden innovationsfonden.dk 2 3 Investeringer for fremtiden Innovationsfonden investerer i det, som driver Danmark fremad. I det, som endnu ikke er skabt. I nye og

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Ledelseskvaliteten kan den måles

Ledelseskvaliteten kan den måles 9. Virksomheds 5. Processer 1. Lederskab Ledelseskvaliteten kan den måles Af Jan Wittrup, Adm. Direktør og Executive Advisor Fokus på balancerede indsatser for at skabe balancerede er et eksempel på Excellent

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Vi er et stærkt team på arbejdsmiljø, og vi ser helst, at dine medarbejdere er sunde og sikre - hele dagen, også når de holder fri 2013 Sponsorkoncept:

Læs mere

MARKEDSFØRINGSØKONOM FÅ EN MARKEDSFØRINGSØKONOM STUDERENDE I PRAKTIK

MARKEDSFØRINGSØKONOM FÅ EN MARKEDSFØRINGSØKONOM STUDERENDE I PRAKTIK MARKEDSFØRINGSØKONOM FÅ EN MARKEDSFØRINGSØKONOM STUDERENDE I PRAKTIK Et friskt pust, en hjælpende hånd og nye øjne på markedsføringen Hvad kan en markedsføringsøkonom studerende gøre for din virksomhed?

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Wake up. Plejer er død NU handler det om: Innovation og Differentiering

Wake up. Plejer er død NU handler det om: Innovation og Differentiering Wake up Plejer er død NU handler det om: Innovation og Differentiering Det vil forbrugerne efterspørge: Tilbud, der er målrettet imod dem og deres ønsker Træning skal være tilgængeligt, underholdende og

Læs mere

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser NOTAT HR-Centret 27-08-2015 Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser Kommunens HR-strategi er i årene 2015-2018 pejlemærke for de HR-indsatser, som ledere på alle niveauer skal

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet DI s produktivitetsundersøgelse 212 De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet Produktivitet som konkurrenceparameter Hvordan sikrer vi fortsat velfærd i Danmark? Det gør vi blandt andet

Læs mere

Medarbejderudvikling på bundlinjen hvordan måler vi effekten af udvikling? Ved Nikolaj Stakemann

Medarbejderudvikling på bundlinjen hvordan måler vi effekten af udvikling? Ved Nikolaj Stakemann Medarbejderudvikling på bundlinjen hvordan måler vi effekten af udvikling? Ved Nikolaj Stakemann Deloitte Business Consulting A/S Introduktion: Nikolaj Stakemann Manager, Deloitte Business Consulting Fokusområder

Læs mere

K- afdelingen lader IT i stikken

K- afdelingen lader IT i stikken K- afdelingen lader IT i stikken Kommunikationsfolk bør i langt højere grad rette blikket mod IT- afdelingen. Alt for ofte står den alene med opgaver, der bliver helt afgørende for virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder!

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Lektor Per Servais, Ph.D. Det Samfundsvidenskabelige fakultet Syddansk Universitet Odense Agenda Udgangspunkt; Traditionelle internationaliserings

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Brugerdreven innovation - værktøjer til udvikling med brugeren i centrum Det får du ud af at deltage: n Få en innovationsprofil af din virksomhed n Skab optimale produkter og processer gennem brugernes

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Lederskab i en turbulent verden. Niels Duedahl, CEO, SE

Lederskab i en turbulent verden. Niels Duedahl, CEO, SE Lederskab i en turbulent verden Niels Duedahl, CEO, SE Markedet ændrer sig med stor hastighed Vi er nødt til at revidere vores samfundsmodel på mange områder Ny Teknologi og konstant Innovation er det

Læs mere

Skab forretning med CSR

Skab forretning med CSR VELKOMMEN I DANMARKS CSR HUS Skab forretning med CSR Opbyg de rette CSR kompetencer og løsninger i samarbejde med Green Network GREEN NETWORK MAKE CSR YOUR BUSINESS NÅ I MÅL MED CSR Få styr på kvaliteten

Læs mere

FACILITERING Et værktøj

FACILITERING Et værktøj FACILITERING Et værktøj Af PS4 A/S Velkommen til PS4s værktøj til facilitering Facilitering af møder Ved møder sker det ofte, at den indholdsmæssige diskussion sluger al opmærksomheden fra deltagerne,

Læs mere

Hjælp til tilskudsjunglen

Hjælp til tilskudsjunglen Hjælp til tilskudsjunglen Væksthus Hovedstadens Cleantechdag 10. December 2008 Civilingeniør Hanne Eriksen Konsulent for Miljøstyrelsen Disposition Har vi en jungle? Danske puljer et overblik De internationale

Læs mere

Forretning med mening og effekt

Forretning med mening og effekt Jasper Steinhausen Sustainable Business Developer COWI A/S Parallelvej 2 DK-2800 Lyngby Telefon 4597 2211 Direkte 4597 1812 Mobil 2135 1029 E-mail jase@cowi.dk http://www.cowi.dk Forretning med mening

Læs mere

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale STRATEGI Vision og strategi for Educational IT på Arts, 2013-2020 Arts, dekanatet Vision Arts sætter i uddannelsesdelen af strategien for 2013 20 fokus på kvalitetsudvikling af uddannelserne, herunder

Læs mere