Designdokument for GEUS.dk Overblik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Designdokument for GEUS.dk Overblik"

Transkript

1 Designdokument for GEUS.dk Overblik Indledning Dette dokument giver overblik over forprojektet vedr. relanceringen af GEUS.dk. Desuden forklarer og begrunder dokumentet valg, der er truffet mht. struktur og navigation i de tilhørende sitemaps og wireframes. Indhold Dokumentet indeholder følgende emner. Emne Se side Formål 2 Målgrupper 3 Sidetyper 4 Mest besøgte sider 7 Funktioner 9 Struktur 10 Navigation 11 Tagging 21 Synlighed i Google 22 Visuelt udtryk 24 Inspiration fra andre sites 25 Standarder 30 Se også For at få det fulde udbytte af dette dokument, henviser vi til to dokumenter: Sitemap Wireframes 1

2 Formål Oversigt Formålsbeskrivelsen er blevet til under en workshop med Copenux i marts, Formålene understøtter det overordnede mål om formidling af geologisk forskning, data og kompetencer. Formål Profilering At være Danmarks geologiske hukommelse Informere offentligheden om aktuel geologi Understøtte digital forvaltning, myndigheders sagsbehandling Beskrivelse Formidle forskning Etablere partnerskaber Sælge ekspertise, forskningsresultater og data Blive omtalt i pressen Følge op på ting, der er i fokus/i pressen Rekruttere nye medarbejdere Informere om GEUS Stille information (rå data) til rådighed Beskrive geologiske hændelser (farer/ricisi) Sætte fokus på aktuelle emner (vandkvalitet, CO2- lagring, grøn vækst, vandsektorlov ) Formidle konferencer, nye love, ny forskning, nye regeringsinitiativer Indsamle indberetninger, data Gøre det muligt at uploade data via hjemmesiden 2

3 Målgrupper Oversigt Oversigten over målgrupper er blevet til under en workshop med Copenux i marts, Målgruppe Partnere Offentligheden Pressen Potentielle medarbejdere Politikere Ærinder Forskere, videns- og forskningsinstitutioner, søsterorganisationer Kunder (fx olieselskaber, mineindustrien, Verdensbanken) Myndigheder (kommuner, regioner, DANIDA) Opdragsgivere (Klima- og Energiministeriet, Miljøministeriet, styrelser, miljøcentre) Borgere med interesse for geologi Undervisere Skoleelever, gymnasieelever, studerende (Søger baggrundsviden samt information om aktuelle geologiske hændelser). Jobansøgere Ph.d.-studerende Specialestuderende (Vedr. nationale geologiske interesser) 3

4 Sidetyper Overblik Herunder ses de forskellige sidetyper. Hvis sidetypen anvendes flere steder, er dette angivet under Anvendelse. Type Forside Sektionsforside: Emner Sektionsforside: Data og kort Sektionsforside: Projekter Sektionsforside: Publikationer Sektionsforside: Nyheder Sektionsforside: Geologi for alle Kategoriside: Geologi for alle Oversigtsside Serviceydelse Afdeling Publikationer Forskningsformidling Anvendelse (Det store foto på forsiden skal kunne skifte/rotere). (Udvalget af links på forsiden skal styres manuelt, men hvis redaktøren ikke har truffet et valg, skal systemet vise links til det nyeste indhold i den pågældende sektion). Geohændelser Mineralske råstoffer Energi Vand og jord Natur og klima Serviceydelser Om GEUS Job ved GEUS Presse Grønland Danmark Internationale samarbejder Udviklingsprojekter Maringeologiske instrumenter Borehulslogninger Etc. Afdelinger Laboratorier Bridge page med resumé og abstract Bridge page med resumé, uden abstract Bridge page med resumé, abstract og købsmulighed Publiktionstekst Populærformidling: Geologi for alle Specialistviden: Mineralefterforskning i Grønland 4

5 Sidetyper, fortsat Overblik (fortsat) Data Kort Video Type Interaktion Indholdsside * Søgeresultat: Generelt Søgeresultat: Ingen resultater Søgeresultat: Projekter Søgeresultat: Publikationer Biografi Printervenlig side Indholdsfortegnelse I fokus (temaside) Anvendelse Den centrale boringsdatabase, Jupiter Geofysisk relationel database, GERDA Digitale kort Drikkevand Grundvand Geologiske værdier Etc. Ilulissat isfjord Kviksølvsæber i Afrika Lagring af CO2 Etc. Tjek din vandkvalitet Grundvandsquiz Kort Upload af data (Jupiter og GERDA) Etc. Nyheder Projekt Kontakt os Personale-oversigt Stillingsopslag Om RSS Tip en ven Kategorier Alfabetisk 5

6 Sidetyper, fortsat Overblik (fortsat) Type Systemrespons Anvendelse 404: Siden findes ikke Andre fejlsider (serverside) Tilmelding: Godkendt Afmelding: Godkendt Tilmelding: Fejl Afmelding: Fejl afsendt * Indholdstyperne skal kunne identificeres separat, så de kan trækkes ud i relevante sammenhænge, for eksempel nyhedsoversigter, lister, RSS-feed osv. 6

7 Mest besøgte sider Top 20 Følgende tal bygger på WebTrends webstatistik for GEUS.dk i perioden 1. dec dec Nr. Side Views 1 GEUS - De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland 2 (Fejl) Velkomstside - De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GE 4 JUPITER-databasen Personalelisten GEUS Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS), Afdelinger 7 Homepage in English, Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS) 8 Publikationer Digitale data og kort JUPITER - adgang til alle data Welcome to the Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS) 12 Serviceydelser, GEUS Fakta om De Nationale Geologiske Undersøgelser Geologi for alle - Generel formidling Borearkivet Arbejdsområder (programområder)

8 Mest besøgte sider, fortsat Nr. Side Views 18 JUPITER - PC JUPITER / PC JUPITER XL FORMAT GRUNDVANDSOVERVÅGNING 763 undvandsovervaagning.htm 20 Fakta om GEUS

9 Funktioner Overblik Her er en oversigt over funktioner på sitet. Med funktioner forstås de komponenter, der hverken er indhold eller navigation, herunder alt fra simple page tools til avancerede databaser. Type Tip en ven (page tool) Print (page tool) Del (page tool) Tekststørrelse (page tool) Søg PDF on the fly Nyhedsbreve RSS Indkøbskurv Interaktive kort Projektdatabase Publikationsdatabase Real time data Funktion Formular, der sender link og valgfri tekst til en adresse. Formaterer siden til et printvenligt format via CSS og åbner printerdialog. (Den printervenlige side vises ikke). Funktionalitet som addthis.com (eventuelt en regulær addthis-knap). Skifter tekststørrelse på alle tekstelementer, relativt til brugerens standardindstilling. (Funktionen er en tilgængelighedsfremmende foranstaltning, og skal derfor være CSS-baseret og ikke anvende JavaScript). Tekstfelt med mindst 27 anslag. Søgningen startes med retur/enter eller klik på en knap med etiketten: Søg. Det skal være muligt at skabe PDF-filer on the fly, sådan at en publikation kan tilgås både som HTML og PDF. Det skal være muligt for brugerne at til- og framelde sig flere nyhedsbreve, ligesom det skal være muligt for GEUS at udgive og arkivere nyhedsbreve via systemet. Diverse sektioner og kategorier på sitet skal have deres eget RSS-feed. Det skal være muligt for GEUS at tage stilling til, om der skal være RSS fra side til side. RSSfeeds skal vises i HTML-headeren på den enkelte side. Der skal være en indkøbskurvs-funktion i forbindelse med Publikationer. GEUS tilbyder interaktive kort, hvor data bliver vist, og hvor brugeren kan zoome og vælge visninger efter diverse kriterier. Indholdet under menupunktet Projekter hentes fra en særlig projektdatabase. Indholdet under menupunktet Publikationer hentes fra en publikationsdatabase. Det skal være muligt at hente og vise data i realtid, fx fra grønlandske målestationer. 9

10 Struktur Sitemap Websitets struktur inkl. underpunkter er beskrevet i sitemap-dokumentet. Herunder ses sitets overordnede struktur. Primær menu (Emner) Område Sekundær menu (Informationstyper) Tertiær menu (Information om GEUS og websitet) Højrespalte (Temasider, oversigter over indhold, der findes andre steder på websitet) Menupunkt Geohændelser Mineralske råstoffer Energi Vand og jord Natur og klima Data og kort Serviceydelser Projekter Publikationer Nyheder Geologi for alle Om GEUS Kontakt os Job ved GEUS Digital forvaltning Presse Indholdsfortegnelse English Grønland Danmark Internationale samarbejder * Udviklingsprojekter * I fokus * Bemærk, at der også findes sider med navnet Internationale samarbejder og Udviklingsprojekter under Om GEUS. Under dette meunpunkt er der imidlertid tale om sider, der beskriver samarbejderne og projekterne, mens linkene på forsiden går til oversigtssider en slags sitemap over alt, hvad der vedrører internationale samarbejder og udviklingsprojekter. (Hvis der ikke er indhold nok til at skabe meningsfulde oversigter, kan man i stedet vælge at linke til beskrivelserne af de to emner under Om os ). 10

11 Navigation Oversigt Herunder ses forskellige måder at navigere på GEUS.dk. Topmenuen (den globale navigation) følger med på alle sider på sitet. Menuen er i 3 linjer: Øverst: Den tertiære menu (Om GEUS, Kontakt os, osv.). I midten: Den primære menu, som er emneorienteret (Geohændelser, Energi, osv.). Nederst: Den sekundære menu, som er ordnet efter typer eller genrer. Bemærk, at skriften i den primære menu er lidt større end i den sekundære, og at skriften i den tertiære menu er mindst. Topebaren tager udgangspunkt i det nuværende design. I højre spalte på forsiden er vist en række genveje til vigtige navigationssider, der fungerer som en slags sitemaps. Eksempelvis bor der intet indhold under menupunktet Grønland, men siden giver et samlet overblik over alt, hvad der har med Grønland at gøre på tværs af sitets struktur. 11

12 Navigation, fortsat Venstremenuen viser underpunkter (den lokale navigation) til det valgte menupunkt i topmenuen. Menupunkterne under emnemenuen (fx Energi ) har emnets navn som overskrift for menupunkterne, mens menupunkterne under typemenuen (fx Data og kort ) har dokumenttypens navn plus om som overskrift for menupunkterne (fx Data og kort om ). 12

13 Navigation, fortsat Eksempel-navigation er nøgleordet på forsiden. Vi viser for hvert menupunkt 3 eksempler på indhold. På den måde bliver de abstrakte betegnelser i menupunkterne gjort konkrete og dermed forståelige for brugerne. Samtidig har GEUS mulighed for at promovere særligt vigtigt, populært eller aktuelt indhold på forsiden. Bemærk, at emnerne og typerne vises på to forskellige måder. Det sker for at skabe variation på siden, og fordi navnet på fx et projekt eller et data/kort (fx Jupiter ) ikke er selvforklarende, og derfor kræver et resumé. 13

14 Navigation, fortsat På sektionsforsiderne præsenteres hvert undermenupunkt med et billede og en kort tekst. 14

15 Navigation, fortsat Faneblade bruges til at sortere funktioner eller indhold geografisk. Lister bruges ofte på oversigtssider, når titlerne er nogenlunde selvforklarende. Fx fortæller titlerne på GEUS laboratorier, hvilke ydelser laboratorierne tilbyder. 15

16 Navigation, fortsat Eksempelnavigation bruges til at eksemplificere mere eller mindre abstrakte menupunkter. Her er det publikationerne, hvor der er mulighed for både at klikke sig til kategorien Vandressourcer og til en konkret publikation. Eksemplerne hjælper brugeren med at forstå, hvilke typer af publikationer han kan forvente under menupunkterne, og det giver GEUS en mulighed for at gøre opmærksom på nye eller særligt vigtige publikationer. En alfabetisk liste, suppleret med et søgefelt gør det muligt at finde rundt i store mængder information enten ved at klikke eller ved at søge. Nogle oversigter vises i form af en tabel med kontrollerede data. 16

17 Navigation, fortsat Indholdet i en kategori vises ofte med en overskrift, et lille billede og et kort resumé. For nogle dokumenttypers vedkommende fx nyheder er det også vigtigt at vise en dato. 17

18 Navigation, fortsat I sektionen Geologi for alle vises bokse med et enkelt eksempel på indhold samt en liste med flere eksempler. 18

19 Navigation, fortsat I nogle oversigter her under Geologi for alle er der flere forskellige typer dokumenter (videoklip, film, tekster) i samme oversigt. Det vises ved hjælp af et ikon. Vi anbefaler, at der indsættes en alt-tekst eller lignende på ikonerne, så brugerne kan få dem forklaret ved at holde musen hen over dem. Nogle af sidetyperne har en udvidet søgefunktion, hvor der indgår tekstfelter, tjekbokse, og drop down-menuer. 19

20 Navigation, fortsat Publikationer vises i tabelform med et ikon for dokumenttypen (pdf, html, doc osv.), forfatter, titel og udgivelsesår. 20

21 Tagging Oversigt For at kunne præsentere GEUS store mængder af indhold, hvor det er relevant, skal alle indholdssider tagges med kontrollerede nøgleord. Her er en oversigt over, hvor nøgleordene skal anvendes: Område Højrespalter Temasider Søgning Anvendelse Højrespalterne på indholdssider viser relaterede sider, sorteret efter type. (Se wireframes for de enkelte sider). For hver enkelt sidetype er det i wireframen angivet, hvor mange relaterede ting, der skal vises i højrespalten. Rækkefølgen er som udgangspunkt omvendt kronologisk (de nyeste øverst). Sektionen I fokus er 100 % bygget op af nøgleord. Tagging skal være med til at kvalificere søgningen internt på websitet, sådan at en søgning på et nøgleord og evt. dets relationer medfører et match på alle tekster, der har det pågældende nøgleord (brugerens søgeord) tilknyttet, uanset om ordet findes i den pågældende tekst eller ej. Man kan overveje at opbygge nøgleordene på tre måder (fra mindst til mest avanceret): Kontrolleret ordbog: Skribenten kan vælge at tagge sin tekst med et antal foruddefinerede ord Taksonomi: Skribenten kan vælge at tagge sin tekst med et antal foruddefinerede ord, men ordene er opbygget i et hierarki, sådan at en søgning på fx danmark også viser tekster, der er tagget med ordene sjælland og holbæk osv. Thesaurus: Skribenten kan vælge at tagge sin tekst med et antal foruddefinerede ord; ordene er ikke alene knyttet til et hierarki, de har også indbyrdes relationer som synonymer, bøjninger osv. En søgning på flodbølge udløser således også et søgeresultat med tekster, der er tagget med ordet tsunami. 21

22 Synlighed i Google Søgeord Herunder ses et udvalg af søgeord, der er relevante for GEUS, samt deres søgevolumen på Google og GEUS.dk placering i søgresultaterne. Nøgleord Google søgevolumen, april 2009 GEUS.dk s placering i Google april 2009 borehulslog - 8 borehulslogning - 12 CO corestore - 13 danmarks geologi - 3 data og kort - 5 energi ferskvand forsteninger forurening geohændelser - - geologi geologisk udvikling - 3 geologiske - 2 egnsbeskrivelser geotermi geus grundvand grønland grønlands geologi - 1 grønlandskort - 5 ilulissat jordskælv jordskælv i danmark - 1 jordskælv danmark - 1 jupiter kontinentalsokkel kort over grønland - 2 marinegeologi - 1 maringeologi - - mineralske råstoffer - 3 natur og klima - 6 olie og gas pladetektonik tsunami tsunamien vand og jord - 37 vandets kredsløb - 5 vulkaner vulkanudbrud

23 Synlighed i Google, fortsat Søgeordenes søgevolumen er undersøgt vha. Google Keyword AdWords Tool (https://adwords.google.com/select/keywordtoolexternal). Når der ikke er angivet et antal, skyldes det, at Google ikke har nok data til at fastslå antallet af søgninger. Placeringen i Googles søgeresultater er undersøgt vha. programmet Free Monitor For Google (http://www.cleverstat.com/en/ google-monitor-query.htm). Når der ikke er angivet en placering, skyldes det, at en evt. side fra GEUS, der matcher søgestrengen, ligger under top 100. Oversigten kan fx bruges til at sammenligne det gamle sites placering i Google med det nye sites placering i Google efter lanceringen. 23

24 Visuelt udtryk Signal GEUS ønsker at sende følgende signaler med det visuelle udtryk: Seriøst Nyttigt (anvendt forskning viden, der skal bruges) Udadvendt Tilgængelig Adgang til viden, adgang til resultater, inviterer indenfor Vi har historien i orden, men er sprællevende 24

25 Inspiration fra andre sites Sites Vi har hentet inspiration hos en række andre websites, primært inden for den geologiske verden. På British Geological Survey (http://www.bgs.ac.uk/) er hovedindgangene til sitets indhold synlige midt på sitets forside. Norges Geologiske Undersøkelse (http://www.ngu.no/) viser sitets emner på forsiden på en meget visuel måde. I ét øjekast er det klart, hvad sitet beskæftiger sig med. Vi synes dog, der mangler eksempler fra de forskellige sektioner for at brugerne kan få et billede af, hvad der helt præcist menes med fx Georessurser og Geofarer mv. 25

26 Inspiration fra andre sites, fortsat Norges Geologiske Undersøkelse (http://www.ngu.no/) har en ordliste med forklaring på geologiske udtryk. U.S. Geological Survey (http://www.usgs.gov/) har en oversigt over Science Topics eller temaer på forsiden. 26

27 Inspiration fra andre sites, fortsat DMI (http://www.dmi.dk/) viser relateret indhold (nyheder, viden mv.) i højrespalten. 27

28 Inspiration fra andre sites, fortsat Dansk Journalistforbund (http://www.journalistforbundet.dk/) viser eksempler på indhold fra alle deres hovedsektioner på forsiden. Det Kongelige Bibliotek (http://www.kb.dk/) har rig mulighed for at sætte fokus på skiftende emner og arrangementer på forsiden. 28

29 Inspiration fra andre sites, fortsat CNN (http://www.cnn.com/) har temaer knyttet op på aktuelle nøgleord som fx Environment. Siden er i virkeligheden et søgeresultat med aktuelle artikler, videoer, mv., men pga. sidens layout og brug af billeder, virker den som en redaktionelt produceret temaside. 29

30 Standarder Overblik GEUS ønsker et website, der overholder standarder for: HTML XML CSS Tilgængelighed Desuden ønskes, at sitet skal leve op til krav, der stilles i Bedst på nettet (Videnskabsministeriets årlige måling af kvaliteten af den offentlige, digitale borgerbetjening). Endelig ønsker GEUS et fleksibelt design, der er i stand til at tilpasse sig skærme med forskellig opløsning, herunder tablets. 30

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Du kan hente siden ved at trykke på det lille hus i øverste venstre hjørne af skærmen og derefter finde frem til siden via forsiden.

Du kan hente siden ved at trykke på det lille hus i øverste venstre hjørne af skærmen og derefter finde frem til siden via forsiden. Hvordan redigerer du en eksisterende side? Hent siden, mens du er logget på. Du kan hente siden ved at trykke på det lille hus i øverste venstre hjørne af skærmen og derefter finde frem til siden via forsiden.

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

1. SCREENING OG BAGGRUND

1. SCREENING OG BAGGRUND 1. SCREENING OG BAGGRUND BL Danmarks Almene Boliger har på forvaltningskonferencen d. 22. august 2012 lanceret konkurrencen Bedst til bolig på nettet. Bedst til bolig på nettet baserer sig på samme overordnede

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Titel Overskrift. Hold den kort og præcis! Som Førtidspension & Skånejob. Andet relevant information skal stå i resumefeltet.

Titel Overskrift. Hold den kort og præcis! Som Førtidspension & Skånejob. Andet relevant information skal stå i resumefeltet. Oprettelse af Indholdsside fra a-z For at oprette en side skal du vælge en indholdstype, som i de fleste tilfælde er en Indholdsside. Herefter skal du udfylde felterne; på en indholdsside skal du koncentrere

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Marts 2012 Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ Mobilside: Der er lavet en

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Globale links Som administrator kan man redigere i de globale links, som brugerne ser i toppen af alle sider på portalen

Globale links Som administrator kan man redigere i de globale links, som brugerne ser i toppen af alle sider på portalen Indhold Indhold... 2 Administratorvejledning version 1.0... 3 Indledning... 3 Globale links... 3 Titel og logo... 5 Brugerroller... 6 Administrator... 6 Forsideredaktør... 7 Rumoprettere... 9 Aarshjul_oprettere...

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 5 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 5 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 7 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 7 3.4 VISNING

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 4 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 4 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 5 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 6 3.4 VISNING

Læs mere

Håndtering af lokale hjemmesider (pr )

Håndtering af lokale hjemmesider (pr ) Håndtering af lokale hjemmesider (pr. 21.12.2016) Forsiden Side 1 A. Skift øverste store foto Side 1 B. Kredsens / afdelingens navn i øverste foto Side 1 C. Kommende Åbne haver Side 2 D. Kommende Arrangementer

Læs mere

Vejledning til redigering af sider på Ballerup.dk

Vejledning til redigering af sider på Ballerup.dk Vejledning til redigering af sider på Ballerup.dk Til webredaktører af ballerup.dk Indhold Sidst opdateret 12. November 2013 1: Indledning... 3 Login... 3 2: Redigeringsside beskrivelse af værktøjskassen...

Læs mere

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens WordPress vejledning september 2014 INDHOLD Hvad er WordPress 1 Generelt om WordPress 2 Frontend og backend 2 Skrive en blog-tekst (indlæg/post)

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

Umbraco. Brugerdokumentation

Umbraco. Brugerdokumentation 2 Umbraco Brugerdokumentation Indholdsfortegnelse Generel dokumentation... 3 Hvordan logger jeg ind i CMS et?... 3 Sidertyper... 3 Content... 3 Forside... 3 Sektionsforside... 3 Artikel... 3 Servicemappe...

Læs mere

Spiseliv redesign 2013 Endelig kravspecifikation

Spiseliv redesign 2013 Endelig kravspecifikation Spiseliv redesign 2013 Endelig kravspecifikation Layout Designet skal opgraderes, så det udnytter skærme på 1366 px bredde. Mobil-layout Layoutet skal desuden forberedes på automatisk tilpasning til mobile

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 2 Log ind... 2 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 3 Opret ny artikel... 6 a) Skriv direkte i tekstfelt... 7 b) Indsæt tekst

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2

Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2 Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2 Indledning:... 2 Metode 1 en samling af sider, med kun en engelsk version:... 3 Metode 2 Eksisterende sider med både en dansk og en engelsk

Læs mere

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Hardeknud gruppe Brugermanual Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Indhold Indledning... 4 Om denne brugermanual... 4 Formålet med Gruppeweb... 4 Hjemmesidens opbygning... 4 Redaktører... 5 Log

Læs mere

Kenn Römer-Bruhn. WordPress. - gør dig synlig på nettet

Kenn Römer-Bruhn. WordPress. - gør dig synlig på nettet Kenn Römer-Bruhn WordPress - gør dig synlig på nettet version 1.3 2. september 2013 Lidt om hvem Kenn er Arbejdsområder i dag: Forfatter, skribent, redaktør, forlægger, fotojournalist, blogger, grafisk

Læs mere

Indhold Indhold... 1 Upload fil... 2 Skift sektion... 2 Rediger menu... 2 Planlæg udgivelse... 3 Opret side... 3 Opret nyhed... 3 Opret galleri...

Indhold Indhold... 1 Upload fil... 2 Skift sektion... 2 Rediger menu... 2 Planlæg udgivelse... 3 Opret side... 3 Opret nyhed... 3 Opret galleri... Indhold Indhold... 1 Upload fil... 2 Skift sektion... 2 Rediger menu... 2 Planlæg udgivelse... 3 Opret side... 3 Opret nyhed... 3 Opret galleri... 3 Opret oversigtsside... 4 Opret element i række... 5

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

IA WORKSHOP #1 NAVIGATION #2 IA STRUKTUR #3 WIREFRAME

IA WORKSHOP #1 NAVIGATION #2 IA STRUKTUR #3 WIREFRAME IA WORKSHOP #1 NAVIGATION #2 IA STRUKTUR #3 WIREFRAME # 1 NAVIGATION DESIGN BRUGERENS VEJ TIL INDHOLD NAVIGATION ER ALLE DESIGN ELEMENTER DER GUIDER BRUGEREN TIL INDHOLDET HVOR ER JEG LAD BRUGEREN VIDE

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

SÅDAN SIKRER DU KVALITETEN I DIT INDHOLD PÅ SUNDHED.DK. Vejledning til redaktører. Web-kommunikation, nov. 2013, version 1.0

SÅDAN SIKRER DU KVALITETEN I DIT INDHOLD PÅ SUNDHED.DK. Vejledning til redaktører. Web-kommunikation, nov. 2013, version 1.0 SÅDAN SIKRER DU KVALITETEN I DIT INDHOLD PÅ SUNDHED.DK Vejledning til redaktører Web-kommunikation, nov. 2013, version 1.0 INDHOLD Vejledning til redaktører 1 Web-kommunikation, nov. 2013, version 1.0

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

Få adgang til medieovervågningen

Få adgang til medieovervågningen Få adgang til medieovervågningen Som ansat har du mulighed for at modtage den daglige medieovervågning, som Forsvaret og Forsvarsministeriet abonnerer på. Medieovervågningen giver dig adgang til artikler

Læs mere

Lav en hjemme side der kan sælge fly billetter til en stor i Europa.

Lav en hjemme side der kan sælge fly billetter til en stor i Europa. EKSAMENS OPGAVE Lav en hjemme side der kan sælge fly billetter til en stor i Europa. Det første jeg startede ud med var at brainstorme hvad det var jeg skulle bruge i min side da jeg nu ved hvad den skal

Læs mere

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag Kære læser, Du sidder med en brochure, der beskriver et nyt websted,. Det er et websted med rigtig mange oplysninger om de miljøpåvirkninger, der

Læs mere

Schultz lovportaler. Kvikguide

Schultz lovportaler. Kvikguide Version: 1.4 Forfatter: MRN Dato: 01.09.2014 Indhold 1 FORSIDE ET OVERBLIK... 3 2 SØGEFUNKTION... 4 2.1 GENERELLE SØGEPRINCIPPER... 4 2.1.1 SØGEFELT... 4 2.1.2 SØG VIDERE... 4 2.1.3 BEDSTE MATCH... 4 2.1.4

Læs mere

Galleri modul. Side 1 af 18

Galleri modul. Side 1 af 18 Galleri modul Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Installation... 3 Oprette menupunkt... 5 Kategoriseret menupunkt (Avanceret)... 6 Opsætning... 9 Generel opsætning... 10 Opsætning

Læs mere

Vejledning til opdatering. Til webredaktører af det nye ballerup.dk

Vejledning til opdatering. Til webredaktører af det nye ballerup.dk Sidst opdateret 13. januar 2012 Indholdsfortegnelse Vejledning til opdatering Til webredaktører af det nye ballerup.dk 1: Indledning... 2 Login... 2 Om den gamle Ballerup.dk og din opgave efter offentliggørelsen...

Læs mere

1. SCREENING OG BAGGRUND

1. SCREENING OG BAGGRUND 1. SCREENING OG BAGGRUND BL Danmarks Almene Boliger gennemfører i 2014 for andet år i træk konkurrencen Bedste boligorganisation på nettet. Bedste boligorganisation på nettet baserer sig på samme overordnede

Læs mere

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Indledning Myndigheder og rådgivere som arbejder med den nationale grundvandskortlægning kan blive oprettet som bruger (redaktør) af rapportdatabasen. Herved får

Læs mere

3 OPRETTELSE AF SIDER

3 OPRETTELSE AF SIDER 3 OPRETTELSE AF SIDER En af VuptiWebs styrker er muligheden for at oprette forskellige sidetyper og - ikke mindst - sider, som automatisk henter data fra vores administrationsprogram (DOFPro). I første

Læs mere

MANUAL TIL FS PÅ NETTET

MANUAL TIL FS PÅ NETTET MANUAL TIL FS PÅ NETTET Sådan opretter du nyheder og artikler (side 4) Sådan laver du links (side 14) Om tjek ind/ud og publicer (side 20) Sådan uploader du billeder og dokumenter (side 25) Sådan redigerer

Læs mere

Sitecore manual Institutionshjemmesider 2013. Kom godt i gang med at bygge din nye hjemmeside

Sitecore manual Institutionshjemmesider 2013. Kom godt i gang med at bygge din nye hjemmeside Sitecore manual Institutionshjemmesider 2013 Kom godt i gang med at bygge din nye hjemmeside 1 Log- ind så kommer du ind i Sitecore Gå til: institutionsnavn.gentoftesites.dk/sitecore ( f.eks.jaegersborgfc.gentoftesites.dk/sitecore)

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Quickguide til kredscms. Login

Quickguide til kredscms. Login Quickguide til kredscms Dette er en quickguide, der vil præsentere dig for de mest basale funktioner i kredscms. Finder du ikke svar her, så prøv at spørge andre webmastere via debatforummet på leder.fdf.dk:

Læs mere

Vejledning til vedligehold af

Vejledning til vedligehold af Vejledning til vedligehold af www.ajsport.dk Udarbejdet af Helle M. Klausen Indhold Sådan logger du på... 2 Sådan logger du af... 2 Hvad er ikke tilladt under vedligehold af www.ajsport.dk?... 2 Kan www.ajsport.dk

Læs mere

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Af Inger Hindhede Kjær (28.02.2013) Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til platformen... 2 2 Login processen... 3 2.1 Login på siden... 3 2.2 Sådan logger

Læs mere

Generel information. Brugere. Hjemmesidens lay-out. HIF Hjemmeside How to do

Generel information. Brugere. Hjemmesidens lay-out. HIF Hjemmeside How to do Generel information Dette dokument er en brugsanvisning for hjemmesidens back-end brugere, med information om hvordan man logger ind og hvordan man arbejder med hjemmesiden/hjemmesidens funktioner samt

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

Hjælpeguide til Digitalisér.dk

Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hvad er Digitalisér.dk Digitalisér.dk er et socialt netværk og værktøj som du kan anvende på flere forskellige måder. Har du viden som du ønsker at dele og debattere med

Læs mere

BEDSTE BOLIGORGANISATION PÅ NETTET KRITERIER: NAVIGATION

BEDSTE BOLIGORGANISATION PÅ NETTET KRITERIER: NAVIGATION KRITERIER: NAVIGATION Der er ingen søgeboks på hjemmesidens forside 0 p. i hele spg. 1.1 Søgefunktionen testes med tre søgeord, der er relevante for den pågældende hjemmeside 1.1 Når man benytter søgeboksen

Læs mere

Manual til Vandværksløsninger

Manual til Vandværksløsninger Topmenu, hovedmenu og venstremenu 1 Manual til Vandværksløsninger 6. Topmenu, hovedmenu og venstremenu Topmenu, hovedmenu og venstremenu 2 Hjemmesidens tre menuer Hjemmesiden har tre menuer, en topmenu,

Læs mere

Introduktion til redigeringsfaciliteterne

Introduktion til redigeringsfaciliteterne Introduktion til redigeringsfaciliteterne 11. august 2014 - Version 1.1 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16 GRAFISK WORKFLOW Indhold Grafisk workflow Procesbeskrivelse Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 2 Html, css og seo 6 Grafisk workflow Opgaven At skabe et nyt og

Læs mere

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1 Sitecore Foundry 4 Kom godt i gang 26. maj 2014 - Version 1.1 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Google websites. https://sites.google.com. Pædagogiske og didaktiske mål

Google websites. https://sites.google.com. Pædagogiske og didaktiske mål Google websites https://sites.google.com Pædagogiske og didaktiske mål Et værktøj til at samle og dele klassens materialer og noter på ét sted med mulighed for et lækkert layout. Der kan lægges dokumenter

Læs mere

For at logge ind i PURE, skal du gå til siden medarbejdere.au.dk/pure. Tryk på det blå loginfelt i højre side.

For at logge ind i PURE, skal du gå til siden medarbejdere.au.dk/pure. Tryk på det blå loginfelt i højre side. CV i PURE I dette dokument finder du en vejledning til, hvordan du: 1) logger ind i PURE 2) opretter et CV i PURE 3) vedligeholder dit CV Der er desuden megen hjælp at hente i disse to videoer: Opret CV:

Læs mere

Fronter for elever - Første undervisning

Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning 1 Kom godt i gang 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 0) Nulstille unilogin i UMS - (Elev) 4 1) Logge på Fronter

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING DANSKE BEDEMÆND august 2014 v1.4 1 P a g e INDHOLDSFORTEGNELSE Adgang... 3 Overordnet om Umbraco... 4 Højreklik muligheder i oversigten...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul

BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul TYPO3 CMS Ext:direct_mail Side 1 Indhold Tilmeldings / Afmeldings processen... 2 Manuel tilføjelse af e-mail adresser... 3 Oprettelse af nyhedsbreve... 4 Udsendelse

Læs mere

Undervisningsministeriets. Løsningsbeskrivelse for. koncernløsning. 29.9.2011 / Version 1.0 / Kontakt: Rasmus Ørgaard Rudolf (rru@1508.

Undervisningsministeriets. Løsningsbeskrivelse for. koncernløsning. 29.9.2011 / Version 1.0 / Kontakt: Rasmus Ørgaard Rudolf (rru@1508. Undervisningsministeriet Løsningsbeskrivelse for Undervisningsministeriets koncernløsning 29.9.2011 / Version 1.0 / Kontakt: Rasmus Ørgaard Rudolf (rru@1508.dk) Indhold 1.0 Indledning 4 1.1 Læsevejledning

Læs mere

Vejledning til: Mine aktiviteter (behandler)

Vejledning til: Mine aktiviteter (behandler) Vejledning til: Mine aktiviteter (behandler) Modulet "Mine aktiviteter" fungerer som et katalog over skemaer og øvelser, som er tildelt den enkelte borger. De skemaer og øvelser, man er vant til at give

Læs mere

få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside

få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside 1 Alle har ret og råd til en professionel hjemmeside på få minutter GoMinisite

Læs mere

Vejledning for metadatabasen

Vejledning for metadatabasen Vejledning for metadatabasen Version 1.0, d. 20. juni 2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 LOG IND... 4 ABONNERE PÅ RETTELSER OG ÆNDRINGER I DATASÆT VIA GEORSS... 4 SØGNING EFTER METADATA I METADATABASEN...

Læs mere

Håndbogen kan distribueres frit i sin helhed, digitalt eller i trykt format til alle brugere af EPiServer CMS..

Håndbogen kan distribueres frit i sin helhed, digitalt eller i trykt format til alle brugere af EPiServer CMS.. Copyright Denne håndbog er beskyttet af ophavsretlige love. Ændringer af indholdet eller delvis kopiering af indhold må ikke finde sted uden tilladelse fra ophavsretshaveren. Håndbogen kan distribueres

Læs mere

Center for E-lærings App-designer. Uddybende vejledning

Center for E-lærings App-designer. Uddybende vejledning s App-designer Uddybende vejledning Indhold Indledning... 3 Hvad er App-designeren?... 3 Hvornår bør jeg benytte mig af App-designeren?... 3 Hvad kan app'en ikke?... 3 Hvordan fungerer en app, der er udviklet

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ HUSK ingen www i adressen, skriv blot

Læs mere

Visning 1: Når linket til www.baekkelundsvej.dk åbnes, ses følgende side 12-12-2014/BFR

Visning 1: Når linket til www.baekkelundsvej.dk åbnes, ses følgende side 12-12-2014/BFR 12-12-2014/BFR Sådan bruges hjemmesiden for Bækkelundsvej Øst Hjemmesiden vises forskelligt afhængigt af, hvilken IPad/tablet, IPhone/smartphone eller computer, man bruger. Visning 1: Når linket til www.baekkelundsvej.dk

Læs mere

Formatering af tekst, JCE Editor, Joomla

Formatering af tekst, JCE Editor, Joomla Formatering af tekst, JCE Editor, Joomla skrevet af Inge Vittrup Paragraph anvender du ved almindelige sætninger. Heading 1 er hovedoverskrift med største skrift. Heading 2 er overskrift til en artikel

Læs mere

Søgevejledning til SocINDEX with Full Text - 1

Søgevejledning til SocINDEX with Full Text - 1 Søgevejledning til SocINDEX with Full Text Søgevejledning til SocINDEX with Full Text Indholdsfortegnelse Søgning i SocINDEX Advanced Search Felter der afgrænser søgningen Søgehistorie Kombinatorisk søgning

Læs mere

Portalen & CampusNet Intranet og netbaseret samarbejde på DTU

Portalen & CampusNet Intranet og netbaseret samarbejde på DTU Portalen & CampusNet Intranet og netbaseret samarbejde på DTU Find uddybende vejledninger, support og seneste nyt her: http://portalen.dtu.dk/portalen Portalen Er det fælles intranet for hele DTU Her kan

Læs mere

En guide gennem Filmstriben Lån film fra biblioteket

En guide gennem Filmstriben Lån film fra biblioteket 1 En guide gennem Filmstriben Lån film fra biblioteket Dette er en guide som fører dig gennem Filmstriben og giver dig gode råd om hvordan du bruger filmtjenesten. For at kunne benytte tjenesten skal dit

Læs mere

Tastemanual til Webbyggeren

Tastemanual til Webbyggeren Tastemanual til Webbyggeren Denne tastemanual er opbygget således, at eleverne skal lave deres hjemmeside i en allerede konstrueret hjemmesideskabelon, som de kan arbejde videre i, lægge tekst ind i, ændre

Læs mere

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0 Dokumenter Dokumenter er stedet, hvor du opretter og vedligeholder dit indhold på hjemmesiden. Der kan uploades filer og billeder til brug på hjemmesiden, samt oprettes sider hvis indhold du redigerer

Læs mere

ActiveBuilder Brugermanual

ActiveBuilder Brugermanual ActiveBuilder Brugermanual Forfatter: TalkActive I/S Dato: Juni 2004 Version: R. 1.01 Sprog: Dansk Copyright 2004 - Talk Active - all rights reserved. Indhold: 1. INDLEDNING...2 2. QUICK-START...3 3. OPBYGNINGEN

Læs mere

Sorring.dk guide. Du kan finde mere information om WebsiteBaker her:

Sorring.dk guide. Du kan finde mere information om WebsiteBaker her: Sorring.dk guide 13. juli 2011 Her er en beskrivelse af administration af sorring.dk, for de enkelte redaktører. Websitet er bygget op på et system, der hedder Websitebaker. WebsiteBaker giver dig nem

Læs mere

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur Redaktørmanual Kentaur Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - TYPO3 Brugerfladen 3 Log ind 3 Backend 4 Frontend 5 Hvor skal jeg klikke? 5 Gem, gem og vis, gem og luk 6 Kapitel 2 - Sider & menuer 7 Sammenhæng

Læs mere

Søgevejledning til Cinahl Plus with Full Text (Ebsco) Bibliotekerne i Professionshøjskolen Metropol. Søgevejledning til CINAHL Plus with Full Text

Søgevejledning til Cinahl Plus with Full Text (Ebsco) Bibliotekerne i Professionshøjskolen Metropol. Søgevejledning til CINAHL Plus with Full Text Søgevejledning til CINAHL Plus with Full Text Revideret af: Vibeke Witt, Professionshøjskolen Metropol, August 2013 1 Indholdsfortegnelse Databasens indhold... 3 Adgang til Cinahl... 3 Søgning i Cinahl

Læs mere

Brugervejledning Joomla

Brugervejledning Joomla Brugervejledning Joomla Denne brugervejledning vil guide dig gennem de funktioner, som du skal bruge for at redigere indhold på dit website. Indholdsfortegnelse LOG- IN:... 2 OPRET ARTIKEL:... 3 INDSÆT

Læs mere

DET NYE ARKIVALIERONLINE

DET NYE ARKIVALIERONLINE Hurtige tips & tricks til DET NYE ARKIVALIERONLINE - især om folketællinger Hvorfor nyt Arkivalieronline (AO)? Vi har været nødt til at sætte den nye arkivalieronline i drift nu. Grunden er, at systemerne

Læs mere

Manual Joomla! CMS 1.5

Manual Joomla! CMS 1.5 Manual Joomla! CMS 1.5 Indhold 1. Generel information... 1 2. Strukturering af indhold... 3 3. Oprettelse og opdatering af indhold... 4 4. Rette indhold i frontend... 17 5. Menuer... 17 5. Moduler... 21

Læs mere

Redigering af Nyheder

Redigering af Nyheder Redigering af Nyheder Her er først klikket på Liste i venstre kolonne, derefter på Nyheder i næste kolonne: (Husk at man klikker på ordet og ikke på ikonet!) For at tilføje, redigere og slette nyheder

Læs mere

Magnus WebGuide Kom godt igang med Magnus Søg!

Magnus WebGuide Kom godt igang med Magnus Søg! Magnus WebGuide Kom godt igang med Magnus Søg! Indholdsfortegnelse Log ind 4 Tre indgange til indholdet på Magnus Søg 5 Hvilken indgang skal jeg vælge? 6 1. Søg faglig information 8 1.1 Søgeresultat 10

Læs mere

Klub-cms brugermanual

Klub-cms brugermanual 2013 Klub-cms brugermanual Andreas Helmer Herstedøster Idræts Club Sidst opdateret d. 03-04-2013 Indhold VELKOMST... 3 ADMINISTRATION... 4 Hold... 5 Spillere... 6 Kampe... 7 SIDEOPBYGNING... 10 Tekstsider...

Læs mere

4 ARBEJDE MED SEKTIONER

4 ARBEJDE MED SEKTIONER 4 ARBEJDE MED SEKTIONER Sektioner er en ny måde at vise indhold på. I bund og grund handler det om, at vi opdeler en side i en eller flere sektioner, som kan vise indhold på en række forskellige måder.

Læs mere

Hjemmesidens layout. Sitecore Foundry maj Version 1.2

Hjemmesidens layout. Sitecore Foundry maj Version 1.2 Sitecore Foundry 3.0 Hjemmesidens layout 31. maj 2012 - Version 1.2 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Kom godt i gang med NIS

Kom godt i gang med NIS Kom godt i gang med NIS Viden med videre Kom godt i gang Velkommen til NIS Kommuneinformations internetbaserede lovsystem. Denne lille folder giver dig en kort introduktion til arbejdet med NIS, så du

Læs mere

Vejledning Digital Håndbog for energikonsulenter

Vejledning Digital Håndbog for energikonsulenter Vejledning Digital Håndbog for energikonsulenter Indhold Introduktion... 1 Her finder du den elektroniske Håndbog for Energikonsulenter... 1 Håndbogens opdeling... 2 Håndbogens søgefunktion... 3 Sådan

Læs mere

Sitecore - basisvejledning Version 2. September 2010

Sitecore - basisvejledning Version 2. September 2010 Sitecore - basisvejledning Version. September 00 Sådan opretter du en ny artikelside... Sådan omdøber du et artikelnavn så du får vist æ,ø og å... Sådan udgiver (publiserer) du nyt eller redigeret indhold...4

Læs mere

Guide til hjemmesider for Broen

Guide til hjemmesider for Broen Guide til hjemmesider for Broen Hjemmesiden er opbygget i WordPress. Afdelingens egne sider kan redigeres og opdateres, når der er oprettet en bruger. Kontakt Broen Danmark, hvis I vil have oprettet en

Læs mere

En guide gennem Filmstriben Se film i undervisningen

En guide gennem Filmstriben Se film i undervisningen 1 En guide gennem Filmstriben Se film i undervisningen Dette er en guide som fører dig gennem Filmstriben og giver dig gode råd om hvordan du bruger filmtjenesten. Vælg indgang Hvis du holder musen hen

Læs mere

Forsvarsakademiets Informationsservice. Kom godt i gang. - med at bruge EBSCO Host Research Databases

Forsvarsakademiets Informationsservice. Kom godt i gang. - med at bruge EBSCO Host Research Databases Forsvarsakademiets Informationsservice Kom godt i gang - med at bruge EBSCO Host Research Databases FAKIS AUG 2006 Kom godt i gang med EBSCO FAKIS AUG 2006 Vejledning i anvendelse af EBSCO Host Research

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 18 09 2015 Ny version af editor SkoleIntra benytter som bekendt en editor ved navn CKeditor til online redigering af tekster. I SkoleIntra 5.10.0 opdateres editor

Læs mere

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV WebTV Vejledning til WebTV på web Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV ITS 24-11-2015 WebTV Vejledning til WebTV på web Indholdsfortegnelse WebTV... 2 Login... 2 Navigation... 3

Læs mere