Designdokument for GEUS.dk Overblik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Designdokument for GEUS.dk Overblik"

Transkript

1 Designdokument for GEUS.dk Overblik Indledning Dette dokument giver overblik over forprojektet vedr. relanceringen af GEUS.dk. Desuden forklarer og begrunder dokumentet valg, der er truffet mht. struktur og navigation i de tilhørende sitemaps og wireframes. Indhold Dokumentet indeholder følgende emner. Emne Se side Formål 2 Målgrupper 3 Sidetyper 4 Mest besøgte sider 7 Funktioner 9 Struktur 10 Navigation 11 Tagging 21 Synlighed i Google 22 Visuelt udtryk 24 Inspiration fra andre sites 25 Standarder 30 Se også For at få det fulde udbytte af dette dokument, henviser vi til to dokumenter: Sitemap Wireframes 1

2 Formål Oversigt Formålsbeskrivelsen er blevet til under en workshop med Copenux i marts, Formålene understøtter det overordnede mål om formidling af geologisk forskning, data og kompetencer. Formål Profilering At være Danmarks geologiske hukommelse Informere offentligheden om aktuel geologi Understøtte digital forvaltning, myndigheders sagsbehandling Beskrivelse Formidle forskning Etablere partnerskaber Sælge ekspertise, forskningsresultater og data Blive omtalt i pressen Følge op på ting, der er i fokus/i pressen Rekruttere nye medarbejdere Informere om GEUS Stille information (rå data) til rådighed Beskrive geologiske hændelser (farer/ricisi) Sætte fokus på aktuelle emner (vandkvalitet, CO2- lagring, grøn vækst, vandsektorlov ) Formidle konferencer, nye love, ny forskning, nye regeringsinitiativer Indsamle indberetninger, data Gøre det muligt at uploade data via hjemmesiden 2

3 Målgrupper Oversigt Oversigten over målgrupper er blevet til under en workshop med Copenux i marts, Målgruppe Partnere Offentligheden Pressen Potentielle medarbejdere Politikere Ærinder Forskere, videns- og forskningsinstitutioner, søsterorganisationer Kunder (fx olieselskaber, mineindustrien, Verdensbanken) Myndigheder (kommuner, regioner, DANIDA) Opdragsgivere (Klima- og Energiministeriet, Miljøministeriet, styrelser, miljøcentre) Borgere med interesse for geologi Undervisere Skoleelever, gymnasieelever, studerende (Søger baggrundsviden samt information om aktuelle geologiske hændelser). Jobansøgere Ph.d.-studerende Specialestuderende (Vedr. nationale geologiske interesser) 3

4 Sidetyper Overblik Herunder ses de forskellige sidetyper. Hvis sidetypen anvendes flere steder, er dette angivet under Anvendelse. Type Forside Sektionsforside: Emner Sektionsforside: Data og kort Sektionsforside: Projekter Sektionsforside: Publikationer Sektionsforside: Nyheder Sektionsforside: Geologi for alle Kategoriside: Geologi for alle Oversigtsside Serviceydelse Afdeling Publikationer Forskningsformidling Anvendelse (Det store foto på forsiden skal kunne skifte/rotere). (Udvalget af links på forsiden skal styres manuelt, men hvis redaktøren ikke har truffet et valg, skal systemet vise links til det nyeste indhold i den pågældende sektion). Geohændelser Mineralske råstoffer Energi Vand og jord Natur og klima Serviceydelser Om GEUS Job ved GEUS Presse Grønland Danmark Internationale samarbejder Udviklingsprojekter Maringeologiske instrumenter Borehulslogninger Etc. Afdelinger Laboratorier Bridge page med resumé og abstract Bridge page med resumé, uden abstract Bridge page med resumé, abstract og købsmulighed Publiktionstekst Populærformidling: Geologi for alle Specialistviden: Mineralefterforskning i Grønland 4

5 Sidetyper, fortsat Overblik (fortsat) Data Kort Video Type Interaktion Indholdsside * Søgeresultat: Generelt Søgeresultat: Ingen resultater Søgeresultat: Projekter Søgeresultat: Publikationer Biografi Printervenlig side Indholdsfortegnelse I fokus (temaside) Anvendelse Den centrale boringsdatabase, Jupiter Geofysisk relationel database, GERDA Digitale kort Drikkevand Grundvand Geologiske værdier Etc. Ilulissat isfjord Kviksølvsæber i Afrika Lagring af CO2 Etc. Tjek din vandkvalitet Grundvandsquiz Kort Upload af data (Jupiter og GERDA) Etc. Nyheder Projekt Kontakt os Personale-oversigt Stillingsopslag Om RSS Tip en ven Kategorier Alfabetisk 5

6 Sidetyper, fortsat Overblik (fortsat) Type Systemrespons Anvendelse 404: Siden findes ikke Andre fejlsider (serverside) Tilmelding: Godkendt Afmelding: Godkendt Tilmelding: Fejl Afmelding: Fejl afsendt * Indholdstyperne skal kunne identificeres separat, så de kan trækkes ud i relevante sammenhænge, for eksempel nyhedsoversigter, lister, RSS-feed osv. 6

7 Mest besøgte sider Top 20 Følgende tal bygger på WebTrends webstatistik for GEUS.dk i perioden 1. dec dec Nr. Side Views 1 GEUS - De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland 2 (Fejl) Velkomstside - De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GE 4 JUPITER-databasen Personalelisten GEUS Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS), Afdelinger 7 Homepage in English, Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS) 8 Publikationer Digitale data og kort JUPITER - adgang til alle data Welcome to the Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS) 12 Serviceydelser, GEUS Fakta om De Nationale Geologiske Undersøgelser Geologi for alle - Generel formidling Borearkivet Arbejdsområder (programområder)

8 Mest besøgte sider, fortsat Nr. Side Views 18 JUPITER - PC JUPITER / PC JUPITER XL FORMAT GRUNDVANDSOVERVÅGNING 763 undvandsovervaagning.htm 20 Fakta om GEUS

9 Funktioner Overblik Her er en oversigt over funktioner på sitet. Med funktioner forstås de komponenter, der hverken er indhold eller navigation, herunder alt fra simple page tools til avancerede databaser. Type Tip en ven (page tool) Print (page tool) Del (page tool) Tekststørrelse (page tool) Søg PDF on the fly Nyhedsbreve RSS Indkøbskurv Interaktive kort Projektdatabase Publikationsdatabase Real time data Funktion Formular, der sender link og valgfri tekst til en adresse. Formaterer siden til et printvenligt format via CSS og åbner printerdialog. (Den printervenlige side vises ikke). Funktionalitet som addthis.com (eventuelt en regulær addthis-knap). Skifter tekststørrelse på alle tekstelementer, relativt til brugerens standardindstilling. (Funktionen er en tilgængelighedsfremmende foranstaltning, og skal derfor være CSS-baseret og ikke anvende JavaScript). Tekstfelt med mindst 27 anslag. Søgningen startes med retur/enter eller klik på en knap med etiketten: Søg. Det skal være muligt at skabe PDF-filer on the fly, sådan at en publikation kan tilgås både som HTML og PDF. Det skal være muligt for brugerne at til- og framelde sig flere nyhedsbreve, ligesom det skal være muligt for GEUS at udgive og arkivere nyhedsbreve via systemet. Diverse sektioner og kategorier på sitet skal have deres eget RSS-feed. Det skal være muligt for GEUS at tage stilling til, om der skal være RSS fra side til side. RSSfeeds skal vises i HTML-headeren på den enkelte side. Der skal være en indkøbskurvs-funktion i forbindelse med Publikationer. GEUS tilbyder interaktive kort, hvor data bliver vist, og hvor brugeren kan zoome og vælge visninger efter diverse kriterier. Indholdet under menupunktet Projekter hentes fra en særlig projektdatabase. Indholdet under menupunktet Publikationer hentes fra en publikationsdatabase. Det skal være muligt at hente og vise data i realtid, fx fra grønlandske målestationer. 9

10 Struktur Sitemap Websitets struktur inkl. underpunkter er beskrevet i sitemap-dokumentet. Herunder ses sitets overordnede struktur. Primær menu (Emner) Område Sekundær menu (Informationstyper) Tertiær menu (Information om GEUS og websitet) Højrespalte (Temasider, oversigter over indhold, der findes andre steder på websitet) Menupunkt Geohændelser Mineralske råstoffer Energi Vand og jord Natur og klima Data og kort Serviceydelser Projekter Publikationer Nyheder Geologi for alle Om GEUS Kontakt os Job ved GEUS Digital forvaltning Presse Indholdsfortegnelse English Grønland Danmark Internationale samarbejder * Udviklingsprojekter * I fokus * Bemærk, at der også findes sider med navnet Internationale samarbejder og Udviklingsprojekter under Om GEUS. Under dette meunpunkt er der imidlertid tale om sider, der beskriver samarbejderne og projekterne, mens linkene på forsiden går til oversigtssider en slags sitemap over alt, hvad der vedrører internationale samarbejder og udviklingsprojekter. (Hvis der ikke er indhold nok til at skabe meningsfulde oversigter, kan man i stedet vælge at linke til beskrivelserne af de to emner under Om os ). 10

11 Navigation Oversigt Herunder ses forskellige måder at navigere på GEUS.dk. Topmenuen (den globale navigation) følger med på alle sider på sitet. Menuen er i 3 linjer: Øverst: Den tertiære menu (Om GEUS, Kontakt os, osv.). I midten: Den primære menu, som er emneorienteret (Geohændelser, Energi, osv.). Nederst: Den sekundære menu, som er ordnet efter typer eller genrer. Bemærk, at skriften i den primære menu er lidt større end i den sekundære, og at skriften i den tertiære menu er mindst. Topebaren tager udgangspunkt i det nuværende design. I højre spalte på forsiden er vist en række genveje til vigtige navigationssider, der fungerer som en slags sitemaps. Eksempelvis bor der intet indhold under menupunktet Grønland, men siden giver et samlet overblik over alt, hvad der har med Grønland at gøre på tværs af sitets struktur. 11

12 Navigation, fortsat Venstremenuen viser underpunkter (den lokale navigation) til det valgte menupunkt i topmenuen. Menupunkterne under emnemenuen (fx Energi ) har emnets navn som overskrift for menupunkterne, mens menupunkterne under typemenuen (fx Data og kort ) har dokumenttypens navn plus om som overskrift for menupunkterne (fx Data og kort om ). 12

13 Navigation, fortsat Eksempel-navigation er nøgleordet på forsiden. Vi viser for hvert menupunkt 3 eksempler på indhold. På den måde bliver de abstrakte betegnelser i menupunkterne gjort konkrete og dermed forståelige for brugerne. Samtidig har GEUS mulighed for at promovere særligt vigtigt, populært eller aktuelt indhold på forsiden. Bemærk, at emnerne og typerne vises på to forskellige måder. Det sker for at skabe variation på siden, og fordi navnet på fx et projekt eller et data/kort (fx Jupiter ) ikke er selvforklarende, og derfor kræver et resumé. 13

14 Navigation, fortsat På sektionsforsiderne præsenteres hvert undermenupunkt med et billede og en kort tekst. 14

15 Navigation, fortsat Faneblade bruges til at sortere funktioner eller indhold geografisk. Lister bruges ofte på oversigtssider, når titlerne er nogenlunde selvforklarende. Fx fortæller titlerne på GEUS laboratorier, hvilke ydelser laboratorierne tilbyder. 15

16 Navigation, fortsat Eksempelnavigation bruges til at eksemplificere mere eller mindre abstrakte menupunkter. Her er det publikationerne, hvor der er mulighed for både at klikke sig til kategorien Vandressourcer og til en konkret publikation. Eksemplerne hjælper brugeren med at forstå, hvilke typer af publikationer han kan forvente under menupunkterne, og det giver GEUS en mulighed for at gøre opmærksom på nye eller særligt vigtige publikationer. En alfabetisk liste, suppleret med et søgefelt gør det muligt at finde rundt i store mængder information enten ved at klikke eller ved at søge. Nogle oversigter vises i form af en tabel med kontrollerede data. 16

17 Navigation, fortsat Indholdet i en kategori vises ofte med en overskrift, et lille billede og et kort resumé. For nogle dokumenttypers vedkommende fx nyheder er det også vigtigt at vise en dato. 17

18 Navigation, fortsat I sektionen Geologi for alle vises bokse med et enkelt eksempel på indhold samt en liste med flere eksempler. 18

19 Navigation, fortsat I nogle oversigter her under Geologi for alle er der flere forskellige typer dokumenter (videoklip, film, tekster) i samme oversigt. Det vises ved hjælp af et ikon. Vi anbefaler, at der indsættes en alt-tekst eller lignende på ikonerne, så brugerne kan få dem forklaret ved at holde musen hen over dem. Nogle af sidetyperne har en udvidet søgefunktion, hvor der indgår tekstfelter, tjekbokse, og drop down-menuer. 19

20 Navigation, fortsat Publikationer vises i tabelform med et ikon for dokumenttypen (pdf, html, doc osv.), forfatter, titel og udgivelsesår. 20

21 Tagging Oversigt For at kunne præsentere GEUS store mængder af indhold, hvor det er relevant, skal alle indholdssider tagges med kontrollerede nøgleord. Her er en oversigt over, hvor nøgleordene skal anvendes: Område Højrespalter Temasider Søgning Anvendelse Højrespalterne på indholdssider viser relaterede sider, sorteret efter type. (Se wireframes for de enkelte sider). For hver enkelt sidetype er det i wireframen angivet, hvor mange relaterede ting, der skal vises i højrespalten. Rækkefølgen er som udgangspunkt omvendt kronologisk (de nyeste øverst). Sektionen I fokus er 100 % bygget op af nøgleord. Tagging skal være med til at kvalificere søgningen internt på websitet, sådan at en søgning på et nøgleord og evt. dets relationer medfører et match på alle tekster, der har det pågældende nøgleord (brugerens søgeord) tilknyttet, uanset om ordet findes i den pågældende tekst eller ej. Man kan overveje at opbygge nøgleordene på tre måder (fra mindst til mest avanceret): Kontrolleret ordbog: Skribenten kan vælge at tagge sin tekst med et antal foruddefinerede ord Taksonomi: Skribenten kan vælge at tagge sin tekst med et antal foruddefinerede ord, men ordene er opbygget i et hierarki, sådan at en søgning på fx danmark også viser tekster, der er tagget med ordene sjælland og holbæk osv. Thesaurus: Skribenten kan vælge at tagge sin tekst med et antal foruddefinerede ord; ordene er ikke alene knyttet til et hierarki, de har også indbyrdes relationer som synonymer, bøjninger osv. En søgning på flodbølge udløser således også et søgeresultat med tekster, der er tagget med ordet tsunami. 21

22 Synlighed i Google Søgeord Herunder ses et udvalg af søgeord, der er relevante for GEUS, samt deres søgevolumen på Google og GEUS.dk placering i søgresultaterne. Nøgleord Google søgevolumen, april 2009 GEUS.dk s placering i Google april 2009 borehulslog - 8 borehulslogning - 12 CO corestore - 13 danmarks geologi - 3 data og kort - 5 energi ferskvand forsteninger forurening geohændelser - - geologi geologisk udvikling - 3 geologiske - 2 egnsbeskrivelser geotermi geus grundvand grønland grønlands geologi - 1 grønlandskort - 5 ilulissat jordskælv jordskælv i danmark - 1 jordskælv danmark - 1 jupiter kontinentalsokkel kort over grønland - 2 marinegeologi - 1 maringeologi - - mineralske råstoffer - 3 natur og klima - 6 olie og gas pladetektonik tsunami tsunamien vand og jord - 37 vandets kredsløb - 5 vulkaner vulkanudbrud

23 Synlighed i Google, fortsat Søgeordenes søgevolumen er undersøgt vha. Google Keyword AdWords Tool (https://adwords.google.com/select/keywordtoolexternal). Når der ikke er angivet et antal, skyldes det, at Google ikke har nok data til at fastslå antallet af søgninger. Placeringen i Googles søgeresultater er undersøgt vha. programmet Free Monitor For Google (http://www.cleverstat.com/en/ google-monitor-query.htm). Når der ikke er angivet en placering, skyldes det, at en evt. side fra GEUS, der matcher søgestrengen, ligger under top 100. Oversigten kan fx bruges til at sammenligne det gamle sites placering i Google med det nye sites placering i Google efter lanceringen. 23

24 Visuelt udtryk Signal GEUS ønsker at sende følgende signaler med det visuelle udtryk: Seriøst Nyttigt (anvendt forskning viden, der skal bruges) Udadvendt Tilgængelig Adgang til viden, adgang til resultater, inviterer indenfor Vi har historien i orden, men er sprællevende 24

25 Inspiration fra andre sites Sites Vi har hentet inspiration hos en række andre websites, primært inden for den geologiske verden. På British Geological Survey (http://www.bgs.ac.uk/) er hovedindgangene til sitets indhold synlige midt på sitets forside. Norges Geologiske Undersøkelse (http://www.ngu.no/) viser sitets emner på forsiden på en meget visuel måde. I ét øjekast er det klart, hvad sitet beskæftiger sig med. Vi synes dog, der mangler eksempler fra de forskellige sektioner for at brugerne kan få et billede af, hvad der helt præcist menes med fx Georessurser og Geofarer mv. 25

26 Inspiration fra andre sites, fortsat Norges Geologiske Undersøkelse (http://www.ngu.no/) har en ordliste med forklaring på geologiske udtryk. U.S. Geological Survey (http://www.usgs.gov/) har en oversigt over Science Topics eller temaer på forsiden. 26

27 Inspiration fra andre sites, fortsat DMI (http://www.dmi.dk/) viser relateret indhold (nyheder, viden mv.) i højrespalten. 27

28 Inspiration fra andre sites, fortsat Dansk Journalistforbund (http://www.journalistforbundet.dk/) viser eksempler på indhold fra alle deres hovedsektioner på forsiden. Det Kongelige Bibliotek (http://www.kb.dk/) har rig mulighed for at sætte fokus på skiftende emner og arrangementer på forsiden. 28

29 Inspiration fra andre sites, fortsat CNN (http://www.cnn.com/) har temaer knyttet op på aktuelle nøgleord som fx Environment. Siden er i virkeligheden et søgeresultat med aktuelle artikler, videoer, mv., men pga. sidens layout og brug af billeder, virker den som en redaktionelt produceret temaside. 29

30 Standarder Overblik GEUS ønsker et website, der overholder standarder for: HTML XML CSS Tilgængelighed Desuden ønskes, at sitet skal leve op til krav, der stilles i Bedst på nettet (Videnskabsministeriets årlige måling af kvaliteten af den offentlige, digitale borgerbetjening). Endelig ønsker GEUS et fleksibelt design, der er i stand til at tilpasse sig skærme med forskellig opløsning, herunder tablets. 30

Manual for indholdsredaktører til Plone 3

Manual for indholdsredaktører til Plone 3 Manual for indholdsredaktører til Plone 3 Ophavsretten til denne manual tilhører Headnet ApS. Manualen er udgivet under Creative Commons Attribution-Sharealike -licens. En beskrivelse af den gældende licens

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

1. SCREENING OG BAGGRUND

1. SCREENING OG BAGGRUND 1. SCREENING OG BAGGRUND BL Danmarks Almene Boliger gennemfører i 2014 for andet år i træk konkurrencen Bedste boligorganisation på nettet. Bedste boligorganisation på nettet baserer sig på samme overordnede

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

3S brugermanual VERSION 2

3S brugermanual VERSION 2 3S brugermanual VERSION 2 Version 2.2 - Udgivet 20/7 2012 3S brugermanual Kom igang med 3S Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge dine nye eller opdaterede hjemmeside. Det er en trin-for-trin

Læs mere

Umbraco. Brugerdokumentation

Umbraco. Brugerdokumentation 2 Umbraco Brugerdokumentation Indholdsfortegnelse Generel dokumentation... 3 Hvordan logger jeg ind i CMS et?... 3 Sidertyper... 3 Content... 3 Forside... 3 Sektionsforside... 3 Artikel... 3 Servicemappe...

Læs mere

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE Kære læser I vores arbejde med at tiltrække mere erhvervsturisme til Aarhus og Herning, drøfter vi tit, hvordan vi skal arbejde mere strategisk med digitale

Læs mere

Hjemmesidehåndbog. for Norddjurs Kommune

Hjemmesidehåndbog. for Norddjurs Kommune Hjemmesidehåndbog for Norddjurs Kommune I denne vejledning kan du læse om, hvordan du skriver til nettet. Det er en vejledning i at lægge indhold på Norddjurs Kommunes hjemmesider, så brugerne kan læse

Læs mere

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk Samlet guide til Portalen Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN PÅ PORTALEN... 3 Lær at bruge Portalen...

Læs mere

Introduktion til Alia

Introduktion til Alia Introduktion til Alia Hej - og velkommen som bruger af Alia. Denne hjælpeguide skal ikke læses fra ende til anden bare rolig. Guiden er derimod et opslagsværk, der kan bruges, hvis du har glemt, eller

Læs mere

Ekstern manual Version 8 - Marts 2011 - for eksterne leverandører til arbejdsmiljøweb samt datterhjemmesider.

Ekstern manual Version 8 - Marts 2011 - for eksterne leverandører til arbejdsmiljøweb samt datterhjemmesider. Ekstern manual Version 8 - Marts 2011 - for eksterne leverandører til arbejdsmiljøweb samt datterhjemmesider. I denne manual dækker betegnelsen 3BAR over de tre branchearbejdsmiljøråd BAR FOKA, BAR SoSu

Læs mere

DDB CMS User Experience Analyse

DDB CMS User Experience Analyse DDB CMS User Experience Analyse Version 1.2 Dato Analyse Bureau af B14 Aps Værnedamsvej 15, 1. sal 1819 Frederiksberg C Danmark b14.dk 1 Introduktion 3 1.1 Introduktion 4 2 Identitet og guidelines 5 2.1

Læs mere

Håndbogen kan distribueres frit i sin helhed, digitalt eller i trykt format til alle brugere af EPiServer CMS.

Håndbogen kan distribueres frit i sin helhed, digitalt eller i trykt format til alle brugere af EPiServer CMS. Copyright Denne håndbog er beskyttet af ophavsretlige love. Ændringer af indholdet eller delvis kopiering af indhold må ikke finde sted uden tilladelse fra ophavsretshaveren.. Håndbogen kan distribueres

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

VisitDenmark. Designmanual

VisitDenmark. Designmanual VisitDenmark Designmanual 1 Indhold Guidens formål og indhold 3... DESIGN 4... Farver 5... Skrifter 6... Skrifter i fritekstfeltet 7... Kommunikér med billeder 8... Brandløftet i billeder 9... Billedstørrelser

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

1. SCREENING OG BAGGRUND

1. SCREENING OG BAGGRUND 1. SCREENING OG BAGGRUND BL Danmarks Almene Boliger har på forvaltningskonferencen d. 22. august 2012 lanceret konkurrencen Bedst til bolig på nettet. Bedst til bolig på nettet baserer sig på samme overordnede

Læs mere

TYPO3 CMS. Redaktør manual. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk. Dato: Juli 2009. TYPO3 version 4.2.0. E-mail: info@cmshouse.

TYPO3 CMS. Redaktør manual. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk. Dato: Juli 2009. TYPO3 version 4.2.0. E-mail: info@cmshouse. TYPO3 CMS Redaktør manual CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk Dato: Juli 2009 TYPO3 version 4.2.0 E-mail: info@cmshouse.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Generelt om TYPO3...3

Læs mere

Pris: 149 kr. ex. moms. Version 7.0. InternetService A/S. Side 1 af 63

Pris: 149 kr. ex. moms. Version 7.0. InternetService A/S. Side 1 af 63 Version 7.0 InternetService A/S Pris: 149 kr. ex. moms Side 1 af 63 InternetService A/S // Jernbanegade 23 B // Postboks 621 // DK 4000 Roskilde // T: 7027 8910 // F: 7027 8911 // CVR: 2522 2369 Indeks

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Designmanual til online kommunikationsplatform

Designmanual til online kommunikationsplatform Designmanual til online kommunikationsplatform Udarbejdet af Kidvertising Agency Januar 2012 1 Indhold 1. Baggrund... 3 1.1 Opgavebeskrivelse... 3 2. Research og metode... 3 2.1 Designmanual... 3 2.2.

Læs mere

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0 Det digitale bestyrelsesrum Vejledning Version 2.0 September 2012 2 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Om afdelingens eller organisationens hjemmeside... 4 Hvem har adgang til hvad?... 4 Hvad kan vi

Læs mere

Der findes utallige versioner af CMSer til forskellige styresystemer og databaser.

Der findes utallige versioner af CMSer til forskellige styresystemer og databaser. Indholdsfortegnelse Abstract... 1 Indledning... 2 Hvad er CMS?... 3 Open source CMS vs. closed source CMS... 4 Analyse... 5 Analyse af Joomla (version 1.5.15)... 7 Joomla frontend... 7 Joomla backend...

Læs mere

Content Management System TYPO3

Content Management System TYPO3 Content Management System TYPO3 -specielt tilpasset til Rotary DK Grundlæggende vejledning og opgavesamling til brug ved CICO INFO & WORKSHOP/Varde 14. jan. 2012 Backend visning Vi er nu inde i backend

Læs mere

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Indholdsfortegnelse 3 Indholdsfortegnelse OM DENNE DOKUMENTATION 6 SÅDAN FÅR DU ADGANG TIL HJÆLPESYSTEMET I EPISERVER 6 FORVENTET VIDEN 6 REFERENCER 6 ONLINE FÆLLESSKAB PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELELSE

Læs mere

Webredaktørens værktøjskasse

Webredaktørens værktøjskasse Webredaktørens værktøjskasse Indledning Hjemmesider er i dag en nødvendig kommunikationskanal for alle virksomheder, organisationer og myndigheder. Netkommunikation kræver tid og viden. En vellykket hjemmeside

Læs mere

Evaluering af kommunikationen på 20 nye kommuners sammenlægningshjemmesider

Evaluering af kommunikationen på 20 nye kommuners sammenlægningshjemmesider Evaluering af kommunikationen på 20 nye kommuners sammenlægningshjemmesider Udarbejdet af Xylofon, maj 2006 20 nye kommuner på nettet - en kvalitativ evaluering 1. Evalueringens resultater executive summary...

Læs mere

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq Indholdsfortegnelse Indledning - Ditte, Signe Problemformulering Metode og valg Hvilken udviklingsmetode har vi valgt og hvorfor? - Simone Design Thinking - Ditte Work Breakdown Structure - Ditte Projektstyringsværktøj

Læs mere