Gymnastik 2013/2014. Ledermappe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gymnastik 2013/2014. Ledermappe"

Transkript

1 Gymnastik 2013/2014 Ledermappe 1

2 Indhold: 1. Forside 2. Velkomst 3. Kalender 4. Reklame for div. Hjemmesider 5. Gymnastikafdelingen og udvalget: hvem er vi og hvilke opgaver har vi 9. Hvad kan vi tilbyde dig 10. Hvad vi forventer af dig 11. Førstehjælp, forsikring og skadespolitik 12. Klubkultur i NRUI 15. NRUI s bestyrelse Hej Vi er meget glade for, at du vil lede gymnastik, og vil gerne i gymnastik udvalget byde dig velkommen som gymnastikleder/hjælpetræner i NRUI. Vi har udarbejdet denne mappe, som kan bruges som opslagsmappe for mange praktiske ting. Vi vil også henvise til klubbens hjemmeside, under Gymnastik, hvor der løbende vil blive lagt nyheder ind. Dit/jeres hold er tildelt en udvalgsgruppe, som vil komme og byde velkommen ved den første træning, samt besøge dig/jer i løbet af sæsonen. Er der på andre tidspunkter problemer eller noget I er i tvivl om på holdet, er du/i velkomne til at kontakte gruppen, de vil være til rådighed med råd og vejledning. Vi holder 2-3 gymnastikmøder i løbet af sæsonen, hvor vi forventer at alle ledere/hjælpetræner møder op. God arbejdslyst Gymnastikudvalget Foreløbig plan for arrangementer i 2

3 Gymnastikafdelingen 2013/2014 Opstartskursus 18. august 2013 Opstart for alle hold, Uge 38 Opstart for Juniorholdet HH Uge 36 Spotkursus om spring med NUIF i Næsbjerg 15. sept Indlevering af tilmeldingssedler Senest uge 41 Børnedag i Ølgod kl. 10:00 15:00 9. nov Juleafslutning Uge 51 Drengelejr i Helle Hallen, drenge 7-13 år jan Pigelejr Vejen Idrætscenter, piger kl januar 2014 Springweekend Juniorholdetmix, BGI efterskole feb Planlægningsmøde af lokalopvisning m. lederne Januar Fanebærer kursus, Ølgod 23. feb Lokalopvisning i NRUI 7. marts Forårsopvisning i område marts Sæson afslutning Uge 12 ROS/RIS møde - ledermøde aftales senere OBS: DER ER IKKE GYMNASTIK I: uge 42 Efterårsferie uge Juleferie uge 6 Hallen kan ikke benyttes (gym. salen kan godt benyttes) uge 7 Vinterferie I forbindelse med juleafslutning og afslutning, må I gerne købe frugt, en slikpose eller lign. til børnene til 5-10 kr. Disse kan bestilles i klubhuset eller Brugsen, hvor det skal noteres at det er til gymnastik afdelingen, til hvad og hvem der afhenter. Til opvisning er der ca kr. til tøj. Disse beløb må ikke overstiges. 3

4 4

5 NRUI gymnastikafdeling hvem er vi? Gymnastikafdelingen er en underafdeling af Næsbjerg og Rousthøje Ungdoms- og Idrætsforening. Gymnastikafdelingen har ca. 250 aktive medlemmer. Gymnastikafdelingens aktiviteter foregår i gymnastiksalen og hallen på Næsbjerg skole. Gymnastikudvalget består af 3 udvalgsmedlemmer samt 11 gruppeudvalgs medlemmer. Vi har fordelt opgaverne mellem os, og du er velkommen til at kontakte os efter behov. Gymnastikudvalget: Gitte Lambertsen Anne-Lise Nielsen Tranbjergvej 25, Næsbjerg, 6800 Varde Skonagervej 5, Næsbjerg, 6800 Varde Tlf.: Tlf: Tina Ølgaard Varde Landevej 75, Skonager, 6800 Varde Tlf: / Arbejdsopgaver: Tovholdere for alle under-udvalg Kontakt til NRUI s bestyrelse Indkaldelse til fælles ledermøder og udvalgsmøder Sørge for Børneattester Budget og lederhonorarer Nøgler Halfordeling Materialer og nyindkøb 5

6 Grupper, gruppeudvalgsmedlemmer og opgaver: Kursus: Conni Damm Roustmøllevej 7, Rousthøje, 6818 Årre Tlf: / Opgaver for kursusudvalget: Finde relevante kurser til de forskellige hold Tilmeldinger til kurser Opvisning: Torben Hansen mail: Birgitte Ellehage mail: Opgaver for opvisningsudvalget: Arrangere lokalopvisning Tilmelding til område-opvisning Finde gæstehold Arrangere leder underholdning ca. hvert 2-3 år Fanen 6

7 Småbørns hold: Sandra Christensen Janni Søndergård Knudsen Kirkevejen 37, Rousthøje, 6818 Årre Møgelbjergvej 2, 6800 Varde Tlf: Tlf: Sanne Elbæk Hovedgaden Varde Opgaver for småbørnsudvalget: Finde ledere Kontingentlister Forældre information Åbent hus arrangement Tøj til opvisning Spring/rytme hold: Dorte Skov Heidi Lønborg Poulsen Vardevej 24, Rousthøje, 6818 Årre Skoleparken 79B, Næsbjerg, 6800 Varde Tlf: Tlf: Opgaver for spring/rytmeudvalget: Finde ledere Kontingentlister Forældre information Åbent hus arrangement Tøj til opvisning Tilmeldinger til børnedag, pige- og drengelejr samt arrangere kørsel hertil Evt. hjælp til springtur 7

8 Voksen hold: Jani Lykke Conni Damm Vardevej 32, Rousth., 6818 Årre Roustmøllevej 7, Rousthøje, 6818 Årre Tlf: Tlf / Opgaver i voksenudvalget: Finde ledere Kontingentlister PR og reklame: Heidi Jensen Charlotte Pedersen Hovedgaden 16, Næsbjerg, 6800 Varde Krovej 4, Skonager, 6800 Varde Tlf: Tlf: Opgaver i PR-udvalget: Annoncer til sæsonopstart og opvisning Plakater i Brugsen og glasskabet ved klubhuset i forbindelse med sæson-opstart og opvisning Indlæg til NRUI-bladet - Obs på deadline og forslag til indlæg Indlæg til hjemmesiden Ansvar for materialer: Alle især ledere og hjælpetrænere! 8

9 Hvad vi kan tilbyde jer: Et godt og spændende samarbejde i en aktiv klub. Vi kan hjælpe med til, at I udvikler jer som gymnastik leder, gennem erfaring og kurser. Tilbud om relevante kurser interne(spotkurser) og eksterne i DGI regi. Hjælp ved evt. problemer på holdene Står I for at skulle søge arbejde eller videreuddannelse, skriver vi gerne en udtalelse til jer. Nøgler til holdet (G) til omklædningsrum, redskabsrum, musik skabe og klublokalet udleveres ved sæsonstart. Nøgler skal afleveres igen ved sidste møde til Conni. Hvis der ikke er låst op i de øvrige lokaler kontakt pedellen (Henning på tlf: / ). Du er altid velkommen til at kontakte os i gymnastikudvalget 9

10 Hvad forventer vi af jer? At I arbejder ud fra NRUI s værdier om respekt, udvikling og fællesskab se senere At I udviser ansvarlighed og omtanke ved brug af klubbens faciliteter og sørger for at der er ryddet op efter træningen både i sal, hal og omklædning. At I er et godt forbillede for jeres hold, taler pænt til hinanden og gymnasterne. At I gør jer umage for at skabe et godt socialt miljø på holdet og med forældrene. At I udviser ansvarlighed overfor det hold I er ledere for, møder til tiden og er velforberedte. At undervisningen er tilrettelagt efter gymnasternes kunnen. At I som ledere er de første i hallen og de sidste der går. At mobil telefoner kun bruges i særtilfælde under træningen At I henvender jer til jeres kontaktpersoner, hvis der opstår problemer. At I holder jer orienteret om klubbens aktiviteter (tavlen ved hallen, NRUI-bladet og hjemmesiden). At I er medansvarlige for at løse de arbejdsopgaver, der bliver tildelt gymnastikafdelingen. At I bidrager i udviklingen/ nytænkning af gymnastikken. At I deltager ved aktuelle og relevante arrangementer fx børnedag, lejr, spotkurser At I før sæsonstart skriver om jeres hold til opslagstavlen og hjemmesiden. Hvis der sker skade på bygningen, inventar eller hvis I opdager tyveri, skal I kontakte udvalget eller bestyrelsen. 10

11 Førstehjælp. Der findes en Falck kasse i skabet i redskabsrummet. Isposer ligger herved. Hvis isposerne bruges kontaktes Gitte Lambertsen Hvis uheldet sker: Få overblik over situationen (prøv at bevare roen). Stop alle aktiviteter og koncentrer jer om den tilskadekomne. Spørg den tilskadekomne, hvad der skete og hvor det gør ondt. Se på skaden (hævelse, stillingsforandring m.m.). Det er vigtigt altid at sammenligne den syge side med den raske. Få hjælp af forældre eller andre voksne, der er i nærheden Sørg for at skaden ikke bliver værre: Is, koldt vand eller koldt omslag husk aldrig is direkte på huden Kompression = stram forbinding Elevation = armen eller benet holdes højt KONTAKT FORÆLDRENE! Ved brud/slag på ryggen: Flyt ikke den tilskadekomne, men tilkald læge eller ambulance: 112 Klubhuset/hallens adresse: Hovedgaden 55, Næsbjerg Varde Det er vigtigt at der står en person ude ved indkørslen og viser vejen! Uanset hvilken skade der evt. er sket vil vi gerne kontaktes i udvalget, så vi har mulighed for at hjælpe/støtte jer, samt tale med den tilskadekomne og/eller forældrene. Forsikringer: Hvis en aktiv gymnast kommer til skade og der bliver tale om en forsikringssag, er det gymnastens fritids/ulykkesforsikring der skal dække. Skadespolitik: Skader på bygninger eller på/i forbindelse med idrætsanlægget, der kræver reparation, skal meddeles til tovholderen for afdelingen, som kontakter bestyrelsen eller direkte til bestyrelsen I samarbejde træffer vi derefter beslutning om hvordan eventuelle skader udbedres og laver handleplan herfor. 11

12 Gode links: NRUI s hjemmeside: DGI s Trænerguide til gymnastik på: - her finder du en masse gode ideer og øvelser til træningen. Forslag og ideer til musik på: Opbygning af baner og ideer til brug af redskaber og øvelser: og KLUBKULTUR I NRUI Klubkulturen i NRUI er kendetegnet ved at foreningens medlemmer og frivillige efterstræber og arbejder ud fra følgende værdier: RESPEKT UDVIKLING FÆLLESSKAB RESPEKT betyder at: Vi er opmærksomme på hinanden. Vi bakker op om og passer på hinanden, og vi hjælper og vejleder hinanden også i vanskelige situationer. Vi har en anerkendende og tolerant tilgang til hinanden, hvor vi giver ros og et klap på skulderen Vi har en positiv fremtoning og udstråling, og vi bidrager til en positiv omgangstone så al kommunikation sker i et ordentligt sprog. Forskellige holdninger/meninger kan diskuteres, men mødes altid med respekt. Det er i orden også at sige fra. Den enkelte udøvers niveau tilgodeses, vi har ret til at være forskellige. 12

13 Brug af slag, spark eller anden vold tolereres ikke, hverken på eller udenfor banen, før, under eller efter en kamp. Forældre er gode tilskuere, som kun kommer med positive og anerkendende tilråb under træning, ved opvisninger og til konkurrence/kamp. NRUI`s vedtægter, værdier og politikker efterleves. UDVIKLING betyder at: Alle skal tilgodeses til såvel træning som kampe. Kun medlemmer af NRUI deltager i kampe, men alle har mulighed for prøvetræning. Der skal skabes kontakt til elite klubber for dem der kan og vil mere. Alle kan altid komme tilbage, hvis elite klubben ikke var sagen. Eliten sendes videre for at tilgodese motionisten vi er en bredde idrætsforening. Alle nye medlemmer/forældre bydes velkommen i den enkelte afdeling, så de også føler det er deres forening. NRUI s målgruppe for aktiviteterne er lokale medlemmer, men medlemmer fra andre klubber er velkomne på lige fod med medlemmer fra lokalområdet. NRUI er forpligtiget til at pleje og sørge for, at de ydre rammer er i orden, fungere og er renoveret. NRUI er forpligtiget til at informere om hvad der foregår i klubben, samarbejde med HIS + Varde kommune, være synlig ved andre aktiviteter i lokalsamfundet samt at vise ansigt ved indlæg i de lokale medier. NRUI er ansvarlig for erhvervelse af frivillige. NRUI er forpligtiget til at oprette nye afdelinger samt afvikle aktiviteter, der ikke fungere eller har medlemmer nok. NRUI er forpligtiget til sammen med de enkelte afdelinger at udvikle disse ved at turde tage chancer og være åben for nye ideer og tiltag. NRUI skal være åben for konstruktiv kritik. NRUI s bestyrelse og de enkelte afdelinger har en gensidig forpligtigelse til at kommunikere med hinanden. NRUI og de enkelte afdelinger er forpligtiget til at skabe inspiration for klubbens medlemmer, udøve lederpleje og sørge for, at der er midler til uddannelse og kurser til ledere/trænere. 13

14 FÆLLESSKAB betyder at: Der er plads til alle medlemmer uanset køn, alder, niveau og kulturel baggrund samt til børn der fylder meget. Idræt skal være leg og sjov og skabe nysgerrighed og glæde gennem aktiviteterne og et godt grin. Der skal skabes sociale oplevelser og sammenhold gennem arrangementer, stævner, kurser, klubmesterskaber og opvisninger. Der skal meldes afbud ved sygdom eller anden form for fravær af såvel udøvere som trænere/ledere. Den enkelte udviser respekt for andres arbejde/indsats. Andre er afhængige af den enkeltes indsats og den enkeltes indsats er nødvendig for at tingene fungerer. Den enkelte udøver, leder/træner eller forælder bidrager til fællesskabet ved at tage del i de opgaver der er i forbindelse med holdet og klubben. Alle er forpligtiget til og ansvarlige for at behandle foreningens værdier og ejendele ordentligt og rydde op efter sig selv i omklædningsrum, hallen og på banen. Samarbejde gennem ris og ros finder sted på alle niveauer i foreningen for at skabe de bedste betingelser for foreningen. Samarbejdet skal munde ud i vi følelse. Ledere/trænere og forældre skal samarbejde om foreningens børn og unge. Klubben skal være et rart sted at komme. Alle skal medvirke til at medlemmer, ledere/trænere og forældre trives og føler sig som en del af fællesskabet gennem anerkendelse, omsorg og respekt. 14

15 NRUI s bestyrelse: Formand: Næstformand: Kasserer: Gymnastik afd: Lillian Jacobsen. Vardevej 17, Rousthøje, 6818 Årre Tlf.: Mail: Dorthe Kock. Skoleparken 80 Næsbjerg, 6800 Varde Tlf.: Mail: Bente Madsen, Møllebakken 54,Næsbjerg 6800 Varde Tlf. : Mail: Lene Hansen. Møgelbjergvej 16, Næsbjerg, 6800 Varde Tlf.: Mail : Medlem Fodbold: Henning Madsen. Biltoftvej 9 Næsbjerg, 6800 Varde Tlf.: Mail: Fri Repræsentant: Fri Repræsentant: Ole Nielsen. Møllebakken Næsbjerg, 6800 Varde Tlf.: Mail : Lasse Mortensen. Vardevej 48, Knoldeflod Tlf.: Mail : 15

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

Centerleder Anja Astrup Larsen anja@vgf.dk Tlf.: 8660 3500 Mobil: 20739798

Centerleder Anja Astrup Larsen anja@vgf.dk Tlf.: 8660 3500 Mobil: 20739798 Velkommen som træner i VGF Bestyrelsen ønsker dig velkommen i Viborg Gymnastik-Forening. Som træner er du gymnasternes primære kontakt til foreningen, og du vil sikkert få mange forskellige spørgsmål.

Læs mere

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik Instruktørmappe Gymnastikbestyrelsen Formand Laila Poulsgaard 61664557 poulsgaard@sport.dk Næstformand Mette Johansen 29785886 mette_k_johansen@hotmail.com Kasserer Aase Nørgaard 22739613 aasenoergaard@webspeed.dk

Læs mere

Foreningshåndbog 1. KONTAKTINFO OG CONVENTUS... 2 2. TILMELDING ONLINE... 2 3. LOKALER OG MATERIALER... 2 4. TRIVSELS- OG MOBBEPOLITK...

Foreningshåndbog 1. KONTAKTINFO OG CONVENTUS... 2 2. TILMELDING ONLINE... 2 3. LOKALER OG MATERIALER... 2 4. TRIVSELS- OG MOBBEPOLITK... Foreningshåndbog Opdateret den 16. august 2015 Bogen er et opslagsværk og samling af vigtige informationer, regler, mm til alle instruktører og bestyrelsesmedlemmer i foreningen. INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.

Læs mere

Sportspolitik og andre praktiske oplysninger

Sportspolitik og andre praktiske oplysninger Sportspolitik og andre praktiske oplysninger Indhold Indledning og formål... 3 Hvem er vi?... 3 FORMÅL FOR RY HÅNDBOLD... 4 FORENINGENS OPBYGNING... 4 Organisatorisk... 4 Inddeling i teams... 4 PRAKTISKE

Læs mere

VFK Trænerhåndbog. I VFK er der plads til alle uanset alder, køn og fodboldmæssige færdigheder. Læs mere om dette i træningsvejledningen.

VFK Trænerhåndbog. I VFK er der plads til alle uanset alder, køn og fodboldmæssige færdigheder. Læs mere om dette i træningsvejledningen. Forord til Vonsild Fodbold Klubs Trænerhåndbog Velkommen til Vonsild Fodbold Klub Du har valgt at blive træner eller hjælpetræner i fodboldklubben, og vi byder dig derfor velkommen og håber at du vil få

Læs mere

Foreningshåndbog for. Hedehusene Gymnastik Forening

Foreningshåndbog for. Hedehusene Gymnastik Forening Foreningshåndbog for Hedehusene Gymnastik Forening Formålet med denne håndbog er at angive nogle retningslinier for HGF og samtidig sikre, at alle får de samme informationer. Retningslinierne er vedtaget

Læs mere

Den hvide pil. Sådan spiller vi fodbold i Varde IF. En introduktion til spillere, forældre, ledere og andre med interesse for fodbolden i Varde

Den hvide pil. Sådan spiller vi fodbold i Varde IF. En introduktion til spillere, forældre, ledere og andre med interesse for fodbolden i Varde Den hvide pil Sådan spiller vi fodbold i Varde IF En introduktion til spillere, forældre, ledere og andre med interesse for fodbolden i Varde 1. Indledning Varde IF har siden 1975 stået for gode fodboldoplevelser

Læs mere

Trænermanual. sådan træner vi Mikro- og børnefodbold i HGI. (Trænermanual HGI.odt - opdateret februar 2011)

Trænermanual. sådan træner vi Mikro- og børnefodbold i HGI. (Trænermanual HGI.odt - opdateret februar 2011) Trænermanual sådan træner vi Mikro- og børnefodbold i HGI (Trænermanual HGI.odt - opdateret februar 2011) Indholdsfortegnelse 1 Holdninger til mikro- og børnefodbold...4 1.1 Selektion...4 2 Trænerrollen...5

Læs mere

FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13

FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13 SB&I-Linjen FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13 TIL DIG SOM FORÆLDER I SB&I 14 RETNINGSLINIER FOR U5 U11 (4

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...5 2.0 Brande IF...6 2.1 Strukturen i Brande IF...6 2.1.1 Organisationsdiagram over Brande IF...7 2.1.2 Mail- telefonliste

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 Rugvængets Skole Rugvænget 10 2750 Ballerup Kommune tlf.nr.: 4477-3277 E-mail.: rugvaengetsskole@balk.dk www.rugvaengetsskole.dk Skolens kontor og telefon

Læs mere

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 1 Velkommen til Håndbold i BRÆDSTRUP HK Vi er glade for, at du har valgt Brædstrup Håndboldklub som stedet, hvor du eller dit barn vil dyrke håndbold.

Læs mere

TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED

TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED Velkommen i klubben Erritsø GIF fodboldafdeling Snaremosevej 69 Erritsø 7000 Fredericia www.egif.dk TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED I EGIF S FODBOLDAFDELING bliver der ydet et kæmpe

Læs mere

GYMNASTIK SÆSONPROGRAM

GYMNASTIK SÆSONPROGRAM GYMNASTIK SÆSONPROGRAM DER ER SKET EN DEL SIDEN 1934 2014/2015 1 Velkommen til sæson 2014/2015 i FGIF gymnastikafdeling Det er med stor glæde, jeg kan byde velkommen til den nye sæson, hvor det igen i

Læs mere

Velkommen til Nr. Søby Børnehave

Velkommen til Nr. Søby Børnehave Velkommen til Nr. Søby Børnehave Hej. Børn og voksne siger velkommen til dig og din familie Vores adresse: Nr. Søby børnehave Stoholmvej 26 7840 Højslev Telefonnumre: Hoved nr. 9915 7450 Kontor 9915 7451

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

PRAKTISKE INFORMATIONER M.M.

PRAKTISKE INFORMATIONER M.M. PRAKTISKE INFORMATIONER M.M. INDHOLD: Side Adresser og telefonnr., udvalg 1 Sæsonplan og telefonnr., ledere / hjælpere 2 Kontingent / Vigtige datoer 3 T-shirts / Afslutning 4 Førstehjælpskassen 5 Nøgler,

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Håndbog 1. januar 2015

Håndbog 1. januar 2015 Håndbog Forord Dans er bevægelse til musik og har alle dage været en måde for folk at udtrykke deres sjæl og energi. Verden er i forandring med den nye skolestruktur og de udfordringer vores kommune stiller

Læs mere

Gughåndbogen. Det blå bånd og den røde tråd. 2. udgave

Gughåndbogen. Det blå bånd og den røde tråd. 2. udgave Gughåndbogen En arbejdshåndbog for børne- og ungdomsafdelingen i Gug Boldklub Det blå bånd og den røde tråd 2. udgave Adresse: Vissevej 26, 9210 Aalborg SØ Tlf.: 98145155 eller 98145265 Mail: kantinegb@gvdnet.dk

Læs mere

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO Velkommen til Hørning IF FODBOLD INSIDE Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL Hørning IF FODBOLD... 5 Vision/Mission... 6 Holdsamarbejde og samarbejde med

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen.

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Lederbogen Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt udgave,

Læs mere

TMG Håndbold trænermappe

TMG Håndbold trænermappe 1.0 Træner... 2 1.1 Trænermøder...2 1.2 Hjælp...2 1.3 Trænergodtgørelse...2 1.4 Trænerkursus...2 1.5 Deltagerliste...3 1.6 Nøgler...3 1.7 Alarmer...3 1.8 Lys i hallen...3 1.9 Oprydning...3 2.0 Medlem...

Læs mere

Bestyrelsen Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896. Redaktion af nærværende eksemplar: Jørgen Holm Madsen. Side 1 af 13

Bestyrelsen Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896. Redaktion af nærværende eksemplar: Jørgen Holm Madsen. Side 1 af 13 Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som klubbens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer derfor

Læs mere

Træner/leder i SSK Håndbold Sæsonen 2009/2010

Træner/leder i SSK Håndbold Sæsonen 2009/2010 Træner/leder i SSK Håndbold Sæsonen 2009/2010 Denne ungdomsleder vejledning bruges af trænere og ledere som opslagsværk. Er svaret ikke at finde i vejledningen, skal du ikke tøve med at kontakte undertegnede

Læs mere

GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD RINGKØBING IF

GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD RINGKØBING IF GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD RINGKØBING IF Version 5 - august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ringkøbing IF... 4 3. Ungdomsudvalgets arbejdsopgaver... 5 4. Retningslinjer for dannelse af hold

Læs mere

FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening

FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening Version 2.1/11.02.2013 Side 1 Indholdsfortegnelse FORENINGSHÅNDBOG... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 Hvad er Stillinge IF... 5 Stillinge IF s vision og

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere