Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00. Type. Poul Jacobsen Adresse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00. Type. Poul Jacobsen Adresse."

Transkript

1 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00 Navn Poul Jacobsen Adresse Akkerupvej Telefon Mobil Kort beskrivelse Poul Jacobsen, Akkerupvej 55, 5683 Hårby. Revurdering januar 2017.

2 1 GENERELLE FORHOLD Ejer- og driftsforhold Godkendelsespligt Godkendelsens omfang Projektets omfang Tidligere godkendelser Biaktiviteter Husdyrbrugets ophør Offentlighed og høring Ikke-teknisk resumé 5 2 ANLÆGGET Dyrehold og management Lokalisering Faste afstandskrav Landskabet og planforhold Energiforbrug Vandforbrug Lugt Støj Lys Fluer og skadedyr Støv Transport Restvand Husdyrgødning og foder Affald og kemikalier Ammoniaktab Påvirkning af natur BAT/Ammoniaktab 16 3 AREALERNE Markoplysninger Gødningsregnskab Nitrat (overfladevand) Nitrat (grundvand) Fosfor Ammoniak fra udbringning Gener fra udbringning 22 Bilag kort: Samlet visning (automatisk) Bilag kort: Staldafsnit og opbevaringslagre (automatisk) Side 2 / 22

3 1 Generelle Forhold 1.1 Ejer- og driftsforhold Kommunikations- adresse der bliver brugt til kommunikation mellem ansøger og sagsbehandler: Ejendomme og ejendomsnumre Navn Ejendomsnummer CVR/P nummer Akkerupvej Adresse Postnummer By Matrikler på ejendom Akkerupvej Ejerlav Akkerup By, Haarby Akkerup By, Haarby Akkerup By, Haarby Akkerup By, Haarby Akkerup By, Haarby Akkerup By, Haarby Akkerup By, Haarby Filstrup, Haarby Filstrup, Haarby Haarby By, Haarby Haarby By, Haarby Haarby By, Haarby Matrikel nummer 13c 14a 2l 3y 8a 8b 8d 1al 1n 16aq 16dx 16x CHR på ejendom Akkerupvej CHR Ansøger Poul Jacobsen Akkerupvej 5683 Hårby Tlf.nr.: Mobil: Konsulent Mette L. Baadegaard, Centrovice Damsbovej Vissenbjerg Tlf.nr.: Mobil: Kontaktperson på bedriften Pol Jacobsen Side 3 / 22

4 Tlf.nr.: Mobil: Bedriftsoplysninger POUL JACOBSEN Akkerupvej Haarby CVR nummer: : 1.2 Godkendelsespligt : 1.3 Godkendelsens omfang : Projektets omfang : Tidligere godkendelser : Side 4 / 22

5 Biaktiviteter : Husdyrbrugets ophør : Offentlighed og høring : Ikke-teknisk resumé : Side 5 / 22

6 2 Anlægget 2.1. Dyrehold og management Beskrivelse af anlægget: Akkerupvej Oversigt over dyretyper og staldsystemer der indgår i ansøgningen Tabellen viser hvilke kombinationer af dyretyper og staldsystemer (dyrekategorier), der indgår i ansøgningen. Koden for dyretype og staldsystem (staldsystemkode) erstatter efterfølgende den fulde betegnelse. Staldsystem kode Navn på dyretype og staldsystem Nudrift/ ansøgt SvSl04 Slagtesvin, Drænet gulv + spalter 33/67 Nudrift ,65 Ansøgt ,65 SvSl03 Slagtesvin, Delvis spaltegulv, 50 75% fast gulv Nudrift ,18 Ansøgt ,18 Antal dyr Antal DE Produktionsoversigt med angivelse af kode for dyrekategori Tabellen viser hvilke dyrekategorier, der indgår i ansøgningen i henholdsvis nudrift og ansøgt drift. Staldsystemkoder er forklaret i den ovenstående tabel.tal i kursiv er standardtal (normtal), som anvendes i beregningerne, når ansøger ikke har oplyst andet. Når et tal ikke vises i kursiv, betyder det, at ansøger har indtastet sine egne oplysninger. Staldnavn Godk. Staldsystem pligtig kode renovering Nudrift/ ansøgt Antal dyr Antal Stipladser Evt. vægt kg /alder mdr. Ind Ud Evt. mælkeydelse EKM /ændret fravænningsvægt i alt per årsso* 2. Eksisterende stald Nej SvSl04 Nudrift ,00 107,00 133,16 Ansøgt ,00 107,00 133,16 1A. Eksisterende stald Nej SvSl04 Nudrift ,00 107,00 27,75 Ansøgt ,00 107,00 27,75 1B. Eksisterende stald Nej SvSl04 Nudrift ,00 107,00 27,75 Ansøgt ,00 107,00 27,75 1C + 1D. Eksisterende stald Nej SvSl03 Nudrift ,00 107,00 22,18 Ansøgt ,00 107,00 22,18 Sum Nudrift 210,83 Ansøgt 210,83 Ændring alle produktioner: 0,00 * Ændret fravænningsvægt i alt per årsso er beregnet efter formlen: Ændret fravænningsvægt per årsso = ((Indtastet vægt ved fravænning - 7,3) x aktuelt antal fravænnede smågrise per årsso). Hvor antal fravænnede smågrise per årsso enten er den indtastede værdi eller det aktuelle antal smågrise ifølge nyeste N-normer (dvs. systemets standardtal). Antal DE Der er ingen udegående dyr Oplysninger om mink Der er ingen mink på ejendommen. Normer for beregning af produktionseffektivitet og fodring samt oplysninger om fravænning i soproduktioner Tal i kursiv er standardtal (normtal), som anvendes i beregningerne når ansøger ikke har oplyst andet. Når et tal ikke vises i kursiv, betyder det, at ansøger har indtastet sine egne oplysninger. Staldnavn Staldsystem kode Nudrift / ansøgt Foder total¹ Protein² Fosfor³ Proteinprocent Antal Fravænningsvægt i mælk / kg æg fravænnede per høne fjerkræ grise per årsso / kg tilvækst per enhed fjerkræ Side 6 / 22

7 2. Eksisterende stald SvSl04 Nudrift 2,84 145,80 4,80 Ansøgt 2,84 145,80 4,59 1A. Eksisterende stald SvSl04 Nudrift 2,84 145,80 4,80 Ansøgt 2,84 145,80 4,59 1B. Eksisterende stald SvSl04 Nudrift 2,84 145,80 4,80 Ansøgt 2,84 145,80 4,59 1C + 1D. Eksisterende stald SvSl03 Nudrift 2,84 145,80 4,80 Ansøgt 2,84 145,80 4,59 1) "Foder total" angiver for dyretyperne; svin, kødkvæg, tyrekalve og ungtyre samt andre dyr antal FE/dyr. For dyretyperne; malkekøer (tung race) og jersey angiver "foder total" kg. fodertørstof/årsko og for dyretyperne; mink og fjerkræ angiver "foder total" kg. foder/dyr. 2) "Protein" angiver for dyretyperne; svin, kødkvæg, tyrekalve og ungtyre samt andre dyr gram råprotein/fe. For dyretyperne; malkekøer (tung race) og jersey angiver "protein" gram råprotein/kg. fodertørstof og for dyretypen fjerkræ angiver "protein" protein % i foder. 3) "Fosfor" angiver for dyretyperne; svin, kødkvæg, tyrekalve og ungtyre samt andre dyr gram fosfor/fe. For dyretyperne; malkekøer (tung race) og jersey angiver "fosfor" gram fosfor/kg. fodertørstof og for dyretypen fjerkræ angiver "fosfor" fosfor % i foder. Bedste tilgængelige foderteknologi Staldnavn ProduktionsID Staldsystem kode 2. Eksisterende stald PR SvSl04 1A. Eksisterende stald PR SvSl04 1B. Eksisterende stald PR SvSl04 1C + 1D. Eksisterende stald PR SvSl03 Bedste tilgængelige foderteknologi Produktioner fordelt på dyrekategorier Dyrekategorier Nudrift/ansøgt drift Antal Dyreenheder Kvæg Nudrift 0,00 Ansøgt 0,00 Ændring Kvæg 0,00 Fjerkræ og andre dyr Nudrift 0,00 Ansøgt 0,00 Ændring Fjerkræ og andre dyr 0,00 Svin Nudrift 210,83 Ansøgt 210,83 Ændring Svin 0,00 Sum Nudrift 210,83 Ansøgt 210,83 Ændring I alt 0,00 : 2.2. Lokalisering : Faste afstandskrav Side 7 / 22

8 : Landskabet og planforhold : Energiforbrug : Vandforbrug : Lugt Samlet resultat af lugtberegning Bebyggelse Model Ukorrigeret geneafstand ansøgt Ukorrigeret geneafstand nudrift Korrigeret geneafstand ansøgt Korrigeret geneafstand nudrift Kumulation Vægtet Bortscreenet gennemsnitsafstand Genekriterie overholdt Akkerupvej 51 0 NY 182,94 182,94 146,35 146,35 114,21 Nej Nej* 1A. Eksisterende stald + 1B. Eksisterende stald + 1C + 1D. Eksisterende stald + 2. Eksisterende stald NY 46,76 46,76 37,41 37,41 97,14 Nej Ja FMK 49,35 49,35 49,35 49,35 97,14 Nej Ja NY 83,35 83,35 66,68 66,68 97,62 Nej Ja FMK 69,79 69,79 69,79 69,79 97,62 Nej Ja NY 98,23 98,23 78,59 78,59 100,01 Nej Ja FMK 82,54 82,54 82,54 82,54 100,86 Nej Ja NY 182,94 182,94 146,35 146,35 114,21 Nej Nej* FMK 136,00 136,00 136,00 136,00 114,03 Nej Nej* Side 8 / 22

9 Akkerupvej 63 0 NY 403,87 403,87 403,87 403,87 213,80 Nej Nej* 1C + 1D. Eksisterende stald + 1B. Eksisterende stald + 1A. Eksisterende stald + 2. Eksisterende stald NY 48,57 48,57 48,57 48,57 182,37 Nej Ja FMK 78,34 78,34 78,34 78,34 182,37 Nej Ja NY 109,39 109,39 109,39 109,39 191,11 Nej Ja FMK 117,61 117,61 117,61 117,61 189,82 Nej Ja NY 164,45 164,45 164,45 164,45 199,93 Nej Ja FMK 146,72 146,72 146,72 146,72 198,26 Nej Ja NY 403,87 403,87 403,87 403,87 213,80 Nej Nej* FMK 241,75 241,75 241,75 241,75 212,70 Nej Nej* Akkerup By, Haarby 0 NY 543,52 543,52 516,34 516,34 456,81 Nej Nej* 1A. Eksisterende stald + 2. Eksisterende stald + 1B. Eksisterende stald + 1C + 1D. Eksisterende stald NY 96,36 96,36 91,54 91,54 441,18 Nej Ja FMK 156,05 156,05 156,05 156,05 441,18 Nej Ja NY 449,54 449,54 427,06 427,06 453,91 Nej Ja FMK 375,74 375,74 375,74 375,74 453,91 Nej Ja NY 511,23 511,23 485,67 485,67 454,86 Nej Nej* FMK 406,85 406,85 406,85 406,85 454,86 Nej Ja NY 543,52 543,52 516,34 516,34 456,81 Nej Nej* FMK 430,06 430,06 430,06 430,06 457,68 Nej Ja Nej* = Genekriterie ikke overholdt, men kommunen kan vurdere om der er grundlag for at give dispensation, da ansøgt korrigeret geneafstand er mindre end eller lig med nudrift korrigeret geneafstand, og vægtet gennemsnitsafstand er større end 50 % af geneafstand. Forklaring til tabel "Samlet resultat af lugtberegning". I tabellen vises geneafstanden til den stald, der begrænser produktionen mest. For at lette overskueligheden er der tilføjet en farve til linjen, der viser begrænsningen til det indtastede nabopunkt. I oversigten prioriteres staldene i følgende rækkefølge rød, gul, hvid, grøn. Således er der aldrig røde, gule eller hvide linjer gemt, hvis linjen er markeret med grøn. Rød: Genekriterie er ikke overholdt. Gul: Genekriterie er ikke overholdt, men der kan søges om dispensation. Hvid: Stalden er ikke bortscreenet, men genekriterie er overholdt. Grøn: Afstanden til nabo er så stor, at alle stalde er bortscreenet. + Tryk på plus for at få det fulde overblik over de beregnede geneafstande til et udpeget nabopunkt. Når tabellen er foldet ud, vil staldene blive listet i en rækkefølge, således at den stald der er tættest på nabopunktet listes først, og stalden der er længst væk, listes sidst. Bebyggelsestyper Enkeltbolig Enkeltbolig forstås som en enkelt beboelsesbygning, som ikke er del af en ejendom med landbrugspligt efter landbrugslovens regler og heller ikke er ejet af driftsherren for det ansøgte anlæg. Samlet bebyggelse Ved samlet bebyggelse forstås, at der inden for en afstand af 200 meter fra en beboelsesbygning ligger mere end 6 andre beboelsesbygninger på hver sin samlede faste ejendom. Byzone Byzone forstås som et eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidigt byzone- eller sommerhusområde. Lugtgeneberegninger Detaljer om staldafsnit I nedenstående tabeller er de valgte bebyggelser angivet. Afstanden (m) angiver afstanden fra det vægtede punkt i staldafsnittet til den udpegende bebyggelse. Bortscreenet for ny og FMK angiver om staldafsnittet er bort screenet eller ej. Enkeltbolig: Akkerupvej 51 Staldafsnit Afstand [m] Placering grader Bortscreenet for NY Bortscreenet for FMK 1A. Eksisterende stald 97,14 Ja Nej Nej Side 9 / 22

10 1B. Eksisterende stald 98,10 Ja Nej Nej 1C + 1D. Eksisterende stald 109,00 Ja Nej Nej 2. Eksisterende stald 121,71 Ja Nej Nej Samlet bebyggelse: Akkerupvej 63 Staldafsnit Afstand [m] Placering grader Bortscreenet for NY Bortscreenet for FMK 1C + 1D. Eksisterende stald 182,37 Nej Nej Nej 1B. Eksisterende stald 195,76 Nej Nej Nej 1A. Eksisterende stald 213,44 Nej Nej Nej 2. Eksisterende stald 221,12 Nej Nej Nej Byzone: Akkerup By, Haarby Staldafsnit Afstand [m] Placering grader Bortscreenet for NY Bortscreenet for FMK 1A. Eksisterende stald 441,18 Ja Nej Nej 2. Eksisterende stald 456,56 Ja Nej Nej 1B. Eksisterende stald 460,39 Ja Nej Nej 1C + 1D. Eksisterende stald 481,70 Ja Nej Nej Lugtemission fra produktioner Nedenfor ses forudsætningerne til den beregnede lugtemission med værdierne LE og OU. Hvis der er anført en lugtreducerende teknologi på stald, vil dette fremgå af effekt af teknologi, og det samlede output for LE og OU ses under faktisk lugt[le][ou]. Under tabellen fremgår den vejledende konsekvenszone. Bemærk at den beregnede værdi for vejledende konsekvenszone for pelsdyr ikke er retvisende, da konsekvenszonen beregnes på grundlag af LE, og pelsdyr har ikke normtal for LE. Ansøgt drift Staldafsnit Staldsystem kode Antal dyr Antal stipladser Ton dyr på stald Antal måneder Lugt [LE] udegående Lugt [OU] Effekt af teknologi [%] Faktisk lugt [LE] Faktisk lugt [OU] 2. Eksisterende stald SvSl , , ,03 0, , ,03 1A. Eksisterende stald SvSl , , ,53 0, , ,53 1B. Eksisterende stald SvSl , , ,53 0, , ,53 1C + 1D. Eksisterende stald SvSl , , ,95 0, , ,95 SUM , , , , ,03 Vejledende konsekvenszone: 1,6 * ,00 0,6 = 581,24 meter Nudrift Staldafsnit Staldsystem kode Antal dyr Antal stipladser Ton dyr på stald Antal måneder Lugt [LE] udegående Lugt [OU] Effekt af teknologi [%] Faktisk lugt [LE] Faktisk lugt [OU] 2. Eksisterende stald SvSl , , ,03 0, , ,03 1A. Eksisterende stald SvSl , , ,53 0, , ,53 1B. Eksisterende stald SvSl , , ,53 0, , ,53 1C + 1D. Eksisterende stald SvSl , , ,95 0, , ,95 SUM , , , , ,03 Side 10 / 22

11 Effekt af miljøteknologi til begrænsning af lugt Nedenfor ses de anførte lugtreducerende teknologi på stald som indgår i lugtberegningen. Staldnavn Nudrift ansøgt drift Supplerende teknologi Indtastet lugt effekt Driftstimer pr. år Resulterende reduktion % 2. Eksisterende stald Ingen data. 1A. Eksisterende stald Ingen data. 1B. Eksisterende stald Ingen data. 1C + 1D. Eksisterende stald Ingen data. Oplysninger om ventilation (ansøgt drift) Nedenfor ses oplysninger om ventilation, disse oplysninger indgår ikke i lugtberegningen. Staldnavn Naturlig ventilation Drifts effekt % Driftstimer pr. år Højde på afkast 2. Eksisterende stald Ingen data 1A. Eksisterende stald Ingen data 1B. Eksisterende stald Ingen data 1C + 1D. Eksisterende stald Ingen data Afkasttype og øvrige bemærkninger Nedenfor ses oplysninger om afkast, disse oplysninger indgår ikke i lugtberegningen. Staldnavn 2. Eksisterende stald 1A. Eksisterende stald 1B. Eksisterende stald 1C + 1D. Eksisterende stald Afkast type Type og øvrige bemærkninger : Støj : Lys : Side 11 / 22

12 2.4.4 Fluer og skadedyr : Støv : Transport : Restvand : Husdyrgødning og foder Oversigt over opbevaringslagre Navn på opbevaringslager Beskrivelse af opbevaringslager Gylletank Detaljer om opbevaringslagre Navn på opbevaringslager Nyt/eksisterende opbevaringslager Drifttype Lagertype Dimension Kapacitet [ton] Gylletank Eksisterende Nudrift 0,0 Ansøgt drift 0,0 Sum Nudrift 0,0 Side 12 / 22

13 Navn på opbevaringslager Detaljer om fast lager Nyt/eksisterende opbevaringslager Drifttype Lagertype Dimension Kapacitet [ton] Ansøgt drift 0,0 Navn på opbevaringslager Drifttype Lagerandel fast i % Andel af dybstrøelse der køres direkte ud og pløjes ned Gylletank Nudrift 0,00 0 Ansøgt 0,00 0 Detaljer om flydende lager Navn på opbevaringslager Drifttype Lagerandel Virkemiddel flydende i % Gylletank Nudrift 100,00 Fast overdækning betonlåg, teltoverdækning eller tilsvarende Ansøgt drift 100,00 Fast overdækning betonlåg, teltoverdækning eller tilsvarende : Affald og kemikalier : Ammoniaktab Resultat af beregninger på generelt ammoniakreduktionskrav Overstiger græsmarksafgrøder over 25 % af totalrationen for malkekøer inklusiv opdræt? Nej Er det generelle krav om reduktion af ammoniaktab fra stald og lager opfyldt? Ja Eventuel yderligere reduktion nødvendig for at opfylde kravet -137,25 kgn/år Ammoniaktab i nudift og ansøgt drift fordelt på staldsystemer og opbevaringslagre Ansøgt(kgN/år) Ammoniaktab fra staldsystemer mv. ikke omfattet af det generelle ammoniakreduktionskrav: 0 Ammoniaktab fra staldafsnit og lagre omfattet af det generelle ammoniakreduktionskrav, men eksisterende uændret produktion: 2981,81 Ammoniaktab fra husdyrproduktion omfattet af det generelle ammoniakreduktionskrav (etableringer udvidelser, ændringer): 0 Ammoniaktab fra lagre af flydende husdyrgødning: 147,63 Ammoniaktab fra lagre af fast husdyrgødning: 0,00 Resultat af beregning af den vejledende grænseværdi for ammoniaktab ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT) Samlet faktisk ammoniaktab fra stald og lager i ansøgt drift (hele anlægget): 3129,44 kgn/år Samlet vejledende ammoniaktab fra hele anlægget ved anvendelse af BAT: 3218,85 kgn/år Er samlet vejledende ammoniaktab fra hele anlægget ved anvendelse af BAT overholdt?: Ja Difference mellem samlet faktisk ammoniaktab og samlet vejledende ammoniaktab ved anvendelse BAT: -89,41 kgn/år Resultat af beregninger af ammoniaktab på produktionsniveau Staldnavn Kode for staldsystem Ammoniaktab fra Ammoniaktab fra Effekt af valgt Effekt af valgt Effekt af miljø Effekt af foder Effekt af miljøtiltag Faktisk ammoniak Sum Nudrift 3549, ,07 272,41 0,00 0,00 147, ,44 Ansøgt 3549, ,07 272,41 0,00 0,00 147, ,44 Side 13 / 22

14 reference staldsystem kgn/år valgt staldsystem kgn/år staldsystem kgn/år staldsystem % teknologi kgn/år optimering m.m. kgn/år lager kgn/år tab fra stald og lager kgn/år 2. Eksisterende stald SvSl , ,46 95,40 4,26% 0,00 0,00 92, , , ,46 95,40 4,26% 0,00 0,00 92, ,20 1A. Eksisterende stald SvSl04 467,13 447,25 19,88 4,26% 0,00 0,00 19,22 428,03 467,13 447,25 19,88 4,26% 0,00 0,00 19,22 428,03 1B. Eksisterende stald SvSl04 467,13 447,25 19,88 4,26% 0,00 0,00 19,22 428,03 467,13 447,25 19,88 4,26% 0,00 0,00 19,22 428,03 1C + 1D. Eksisterende stald SvSl03 373,35 236,11 137,25 36,76% 0,00 0,00 16,92 219,18 373,35 236,11 137,25 36,76% 0,00 0,00 16,92 219,18 Sum Nudrift 3549, ,07 272,41 0,00 0,00 147, ,44 Ansøgt 3549, ,07 272,41 0,00 0,00 147, ,44 Ammoniaktab pr. DE og pr. produktionsenhed Staldnavn Kode for staldsystem Ammoniaktab pr. produktionsenhed kgn/år * Ammoniaktab pr. DE kgn/år 2. Eksisterende stald SvSl04 0,42 15,43 0,42 15,43 1A. Eksisterende stald SvSl04 0,42 15,43 0,42 15,43 1B. Eksisterende stald SvSl04 0,42 15,43 0,42 15,43 1C + 1D. Eksisterende stald SvSl03 0,27 9,88 0,27 9,88 * Ammoniaktab pr. produktionsenhed er ikke type 1 og type 2 korrigeret. Effekt af teknologier til begrænsning af ammoniakfordampning (miljøteknologi) Staldnavn Nudrift Ansøgt drift 2. Eksisterende stald Ingen data 1A. Eksisterende stald Ingen data 1B. Eksisterende stald Ingen data 1C + 1D. Eksisterende stald Ingen data Supplerende teknologi Indtastet ammoniak effekt % Driftstimer per år / Benzoesyre gr Reduceret ammoniakfordampning kgn/år Effekt af foderoptimering og antal fravænnede smågrise Staldnavn Kode for staldsystem Nudrift Ansøgt drift FE Gram råprotein pr. FE Gram P pr. FE Antal fravænnede grise Fravænningsvægt Effekt foderoptimering 2. Eksisterende stald SvSl04 Nudrift 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ansøgt 0,00 0,00 4,59 0,00 0,00 0,00 1A. Eksisterende stald SvSl04 Nudrift 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ansøgt 0,00 0,00 4,59 0,00 0,00 0,00 1B. Eksisterende stald SvSl04 Nudrift 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ansøgt 0,00 0,00 4,59 0,00 0,00 0,00 1C + 1D. Eksisterende stald SvSl03 Nudrift 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ansøgt 0,00 0,00 4,59 0,00 0,00 0,00 Effekt af teknologier til begrænsning af ammoniakfordampning fra lager (miljøteknologi og andel dybstrøelse direkte ud) Lagernavn Lager type Nudrift Ansøgt drift Tiltag Indtastet emmisions effekt % Andel af dybstrøelse direkte ud Reduceret ammoniakfordampning kgn/år Gylletank Markstak Nudrift Overdækning fast 50,00% 0,00 148,00 Markstak Ansøgt Overdækning fast 50,00% 0,00 148,00 : Side 14 / 22

15 Påvirkning af natur Nøgletal emission Samlet emission fra stald og lager: 3.129,44 kgn/år Meremission fra stald og lager: 0,00 kgn/år Oversigt over naturpunkter Navn Kategori Opretter Kumulationen Ruhed natur Merdeposition [kgn] Totaldeposition [kgn] Nærmeste Natura 2000 område 1 Ansøger Nul ejendomme Bn 0,0 0,0 Nærmeste kat. 2 natur overdrev 2 Ansøger Nul ejendomme Bn 0,0 0,0 Naturpunkt: Nærmeste Natura 2000 område Kategori: 1 Opretter: Ansøger Kumulationen: Nul ejendomme Ruhed natur: Bn Merdeposition: 0,0 kgn Totaldeposition: 0,0 kgn Kilde Merdeposition [kgn] Totaldeposition [kgn] Ruhed opland Kildehøjde [m] Afstand [m] Retning [ ] S: 2. Eksisterende stald 0,0 0,0 L S: 1A. Eksisterende stald 0,0 0,0 L S: 1B. Eksisterende stald 0,0 0,0 L S: 1C + 1D. Eksisterende stald 0,0 0,0 L O: Gylletank 0,0 0,0 L Naturpunkt: Nærmeste kat. 2 natur (overdrev) Kategori: 2 Opretter: Ansøger Kumulationen: Nul ejendomme Ruhed natur: Bn Merdeposition: 0,0 kgn Totaldeposition: 0,0 kgn Kilde Merdeposition [kgn] Totaldeposition [kgn] Ruhed opland Kildehøjde [m] Afstand [m] Retning [ ] S: 2. Eksisterende stald 0,0 0,0 L S: 1A. Eksisterende stald 0,0 0,0 L S: 1B. Eksisterende stald 0,0 0,0 L S: 1C + 1D. Eksisterende stald 0,0 0,0 L O: Gylletank 0,0 0,0 L : Side 15 / 22

16 BAT/Ammoniaktab Herunder er der foretaget en beregning af den vejledende grænseværdi for ammoniaktab (emissionsgrænseværdien) pr. år opnåelig ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Beregningerne er foretaget efter de retningslinjer og beregningsmetoder der fremgår af Miljøstyrelsens standardvilkår for BAT fra 2011, og afhænger af om en produktion er placeret i ny eller eksisterende stald. For eksisterende stalde vil gælde en fast værdi per dyr på en given gulvtype. For nye stalde vil værdien afhænge af produktionens størrelse, således at BAT-kravet skærpes i takt med en voksende produktion. Produktionsstørrelsen for nye stalde beregnes med udgangspunkt i den omregningsfaktor mellem antal dyr og DE, som var gældende i 2011, da det er denne, der ligger til grund for proportionalitetsvurderingen af teknologier og dermed for fastlæggelsen af BAT-niveauet. Samlet ammoniaktab for hele anlægget opnåelig ved anvendelse af BAT Vejl. sum Ansøgers forslag Kommunens krav Ammoniaktab for hele anlægget total for alle produktioner 3.218,85 Det samlede ammoniaktab pr. år opnåelig for anlægget ved anvendelse af BAT efter Miljøstyrelsen BAT-standardvilkår. Der mulighed for at indtaste et alternativt forslag til grænseværdien for ammoniaktab for hele anlægget, og skrive en begrundelse herfor. Beregninger af grænseværdier for ammoniaktab opnåelig ved anvendelse af BAT for produktioner i nye stalde Ansøgningen indeholder ikke produktioner hvor BAT niveau bestemmes ud fra antal DE. Grænseværdier for ammoniaktab (EGV) opnåelig ved anvendelse af BAT for nye og eksisterende stalde Staldafsnitnavn Navn på dyretype og staldsystem EGV ved Ny stald EGV ved Eksisterende stald Staldsystemkode Husdyrtypeenhed 2. Eksisterende stald Slagtesvin, Drænet gulv + spalter 33/67 SvSl04 0,3 0,4 per prod. slagtesvin 1A. Eksisterende stald Slagtesvin, Drænet gulv + spalter 33/67 SvSl04 0,3 0,4 per prod. slagtesvin 1B. Eksisterende stald Slagtesvin, Drænet gulv + spalter 33/67 SvSl04 0,3 0,4 per prod. slagtesvin 1C + 1D. Eksisterende stald Slagtesvin, Delvis spaltegulv, 50 75% fast gulv SvSl03 0,3 0,31 per prod. slagtesvin Tabellen viser de vejledende grænseværdier for ammoniaktab (EGV) pr. år opnåelig ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT) for både nye og eksisterende stalde for alle produktioner på anlægget. Hvis der ikke står en værdi i en af EGV-kolonnerne, betyder det, at der ikke findes en grænseværdi for ammoniaktab for den pågældende produktion. I disse tilfælde anvendes normtallet for ammoniaktab for valgt staldsystem i beregningen af ammoniaktabet (EGV) for den pågældende produktion. Ammoniaktab pr. produktion opnåelig ved anvendelse af BAT Herunder vises udregningerne af grænseværdien for ammoniaktab (EGV) pr. år pr. husdyrtypeenhed, anvendte korrektioner samt den vejledende sum, opnåelig ved anvendelse af BAT, for hver af de dyretyper på anlægget hvor der er krav om anvendelse af BAT. 2. Eksisterende stald Eksisterende stald Stald system kode ProdID BAT Husdyrtype Antal dyr EGV Korrektion Vejl. sum Ansøgers forslag Kommunens krav SvSl04 PR Slagtesvin ,4 1, ,32 Korrektion: Den vejledende sum er korrigeret for ændrede vægtgrænser: (akt. vægt ud akt. vægt ind) (PK1+PK2 (akt. vægt ud+akt. vægt ind)) Korrektion= (ref. vægt ud ref. vægt ind) (PK1+PK2 (ref. vægt ud+ref. vægt ind)) Side 16 / 22

17 2. Eksisterende stald Eksisterende stald Stald system kode ProdID BAT Husdyrtype Antal dyr EGV Korrektion Vejl. sum Ansøgers forslag Kommunens krav = (107,00 30,00) (13,9+0,161 (107,00+30,00)) =1,02 (107,00 32,00) (13,9+0,161 (107,00+32,00)) 1A. Eksisterende stald Eksisterende stald Stald system kode ProdID BAT Husdyrtype Antal dyr EGV Korrektion Vejl. sum Ansøgers forslag Kommunens krav SvSl04 PR Slagtesvin ,4 1,02 433,89 Korrektion: Den vejledende sum er korrigeret for ændrede vægtgrænser: (akt. vægt ud akt. vægt ind) (PK1+PK2 (akt. vægt ud+akt. vægt ind)) Korrektion= (ref. vægt ud ref. vægt ind) (PK1+PK2 (ref. vægt ud+ref. vægt ind)) = (107,00 30,00) (13,9+0,161 (107,00+30,00)) =1,02 (107,00 32,00) (13,9+0,161 (107,00+32,00)) 1B. Eksisterende stald Eksisterende stald Stald system kode ProdID BAT Husdyrtype Antal dyr EGV Korrektion Vejl. sum Ansøgers forslag Kommunens krav SvSl04 PR Slagtesvin ,4 1,02 433,89 Korrektion: Den vejledende sum er korrigeret for ændrede vægtgrænser: (akt. vægt ud akt. vægt ind) (PK1+PK2 (akt. vægt ud+akt. vægt ind)) Korrektion= (ref. vægt ud ref. vægt ind) (PK1+PK2 (ref. vægt ud+ref. vægt ind)) = (107,00 30,00) (13,9+0,161 (107,00+30,00)) =1,02 (107,00 32,00) (13,9+0,161 (107,00+32,00)) 1C + 1D. Eksisterende stald Eksisterende stald Stald system kode ProdID BAT Husdyrtype Antal dyr EGV Korrektion Vejl. sum Ansøgers forslag Kommunens krav SvSl03 PR Slagtesvin 852 0,31 1,02 268,76 Korrektion: Den vejledende sum er korrigeret for ændrede vægtgrænser: (akt. vægt ud akt. vægt ind) (PK1+PK2 (akt. vægt ud+akt. vægt ind)) Korrektion= (ref. vægt ud ref. vægt ind) (PK1+PK2 (ref. vægt ud+ref. vægt ind)) = (107,00 30,00) (13,9+0,161 (107,00+30,00)) =1,02 (107,00 32,00) (13,9+0,161 (107,00+32,00)) Forklaring af forkortelser brugt i beregningerne akt. vægt ind: Aktuel indgangsvægt, enten indtastet eller fra kvælstof-normtal. Findes i kvælstof-normtalssæt[vaegtind]. akt. vægt ud: Aktuel udgangsvægt, enten indtastet eller fra kvælstof-normtal. Findes i kvælstof-normtalssæt[vaegtud]. PK1: Konstant til brug i vægtkorrektion af svin. Findes i kvælstof-normtalssæt[produktionskonstant1]. PK2: Konstant til brug i vægtkorrektion af svin. Findes i kvælstof-normtalssæt[produktionskonstant2]. ref. vægt ind: Reference indgangsvægt fra BAT-normtal. Findes i BAT-normtalssæt[VaegtInd]. ref. vægt ud: Reference udgangsvægt fra BAT-normtal. Findes i BAT-normtalssæt[VaegtUd]. BAT på fosfor Herunder gøres der rede for BAT kravet til fosfor. Ansøger tekst: Side 17 / 22

18 : Side 18 / 22

19 3 Arealerne 3.1 Markoplysninger Grundlæggende arealoplysninger Antal DE kvæg, får og geder på bedriften inkl. DE på andre bedrifter, der afsættes grovfoder til beregnet ud fra 3000 FE/DE: 0,00 DE Er antal af andre DE udbragt på bedriften større end det før angivne antal DE kvæg, får og geder: Ja Anvender og efterlever bedriften husdyrgødningsbek. bilag 2 jf. 28 stk. 3 om forhøjet harmonital på 2,3 for visse kvægbedrifter: Nej Er bedriften et økologisk landbrug: Nej % af samlet areal med efterafgrøder udover PD-krav: 0,00 % Reduceret kvælstofnorm: 0,00 % Arealoplysninger Udbringningsarealer Navn Ha Drænet Jb.Type Vandet Ingen data Sædskifte Ref. Sædskifte N kl. 0 ha N kl. 1 ha N kl. 2 ha N kl. 3 ha G.vand ha Total P kl. 0 ha Marker markeret med # er manuelt udpeget til at indgå i beregning af overfladeudvaskning svarende til et plantebrug. De stjernemarkerede (*) arealer er manuelt redigerede af ansøger til at være beliggende i andre beskyttelseområder for fosfor, nitrat og grundvand end det fremgår af kortværket til husdyrgodkendelse.dk. Arealerne kan også redigeres manuelt til at ligge udenfor beskyttelsesområderne. I de efterfølgende beregninger bliver arealerne som er markeret med * behandlet efter de manuelt indtastede oplysninger i arealtabellen. P kl. 1 ha P kl. 2 ha P kl. 3 ha Aftalearealeraler Navn ha Områder omfattet af N eller P klasse 1 3? Ingen data Total 0 Har modtageren en arealgodkendelse til modtagelse af de tilførte mængder? : 3.2 Gødningsregnskab Nudrift Produceret husdyrgødning Side 19 / 22

20 Anlæg Gødningstype KgN KgP Udnyttelses% DE kvæg, får, geder DE svin og andre dyr Ingen adresse Fjerkrægylle 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 Ingen adresse Svinegylle 19189, ,72 75,00 0,00 210,82 Ingen adresse Kvæggylle 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 Ingen adresse Minkgylle 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 Ingen adresse Dybstrøelse 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 Ingen adresse Fast gødning 0,00 0,00 65,00 0,00 0,00 Ingen adresse Ajle 0,00 0,00 65,00 0,00 0,00 Ingen adresse Afsat ved græsning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilført husdyrgødning Adresse Gødningstype KgN KgP Udnyttelses% Antal DE Ingen data Afsat husdyrgødning Adresse Gødningstype KgN KgP Udnyttelses% Ingen data DE kvæg, får, geder DE svin og andre dyr Total husdyrgødning Gødningstype KgN KgP DE kvæg, får, geder DE svin og andre dyr Svinegylle 19189, , ,82 Total 19189, , ,82 Beregning af harmonital Harmonital: 1,4 DE/ha Ansøgt drift Produceret husdyrgødning Anlæg Gødningstype KgN KgP Udnyttelses% DE kvæg, får, geder DE svin og andre dyr Ingen adresse Fjerkrægylle 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 Ingen adresse Svinegylle 19189, ,40 75,00 0,00 210,82 Ingen adresse Kvæggylle 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 Ingen adresse Minkgylle 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 Ingen adresse Dybstrøelse 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 Ingen adresse Fast gødning 0,00 0,00 65,00 0,00 0,00 Ingen adresse Ajle 0,00 0,00 65,00 0,00 0,00 Ingen adresse Afsat ved græsning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilført husdyrgødning Adresse Gødningstype KgN KgP Udnyttelses% Antal DE Ingen data Afsat husdyrgødning Side 20 / 22

21 Adresse Gødningstype KgN KgP Udnyttelses% Ingen data DE kvæg, får, geder DE svin og andre dyr Total husdyrgødning Gødningstype KgN KgP DE kvæg, får, geder DE svin og andre dyr Svinegylle 19189, , ,82 Total 19189, , ,82 Beregning af harmonital Harmonital: 1,4 DE/ha Udbringningsteknologi : 3.3 Nitrat (overfladevand) Beregning af nitratudvaskning til overfladevand Tabellen viser det maksimale dyretryk (DE max ) og udvaskning svarende til maksimalt dyretryk uden virkemidler, samt det reelle dyretryk (DE reel ) for ansøgt drift og den reelle udvaskning med brug af virkemidler i ansøgt drift. DE max bestemmes af dyreholdets sammensætning og reduktionsprocent. Beregning af nitratudvaskningen til brug for afskæringskriterium 2A/2B Merudvaskning fra husdyrbrug beregnes som difference mellem udvaskning ved DE reel og udvaskning svarende til et plantebrug. Beregning af maksimal nitratudvaskning på bedrifter med arealer, hvor der er krav om udvaskning svarende til et plantebrug. Vægtet maksimal udvaskning på bedriften beregnes som et arealvægtet gennemsnit af udvaskning fra arealer med krav om udvaskning svarende til et plantebrug og arealer uden krav om udvaskning svarende til et plantebrug. Udvaskningen ved det maksimale dyretryk (DE max ) på arealer med krav om udvaskning svarende til et plantebrug anvendes i vægtningen i de tilfælde hvor denne er lavere end udvaskning svarende til et plantebrug. : 3.4 Nitrat (grundvand) Beregning af N-udvaskning for arealer med nitratfølsomme indvindingsområder via FarmN. : Side 21 / 22

22 Ansøgningen indeholder ingen arealer 3.5 Fosfor Krav om P-overskud overholdt: Evt. yderligere reduktion nødvendig for at overholde kravet: kg P. Maksimalt tilladt P-overskud/ha/år i gennemsnit for hele bedriften (ifølge tabel) : kg P/ha/år. P tilført pr. ha/år i ansøgt drift: kg P/ha/år. P-fraførsel per ha/år i ansøgt drift (arealvægtet gennemsnit): kg P/ha/år. P-overskud/ha/år for ansøgt projekt: kg P/ha/år. : 3.6 Ammoniak fra udbringning : 3.7 Gener fra udbringning : Side 22 / 22

23 Samlet visning (automatisk) Gylletank 1C + 1D. Eksisterende stald 2. Eksisterende stald 1B. Eksisterende stald 1A. Eksisterende stald 10 m

24 Staldafsnit og opbevaringslagre (automatisk) Gylletank 1C + 1D. Eksisterende stald 2. Eksisterende stald 1B. Eksisterende stald 1A. Eksisterende stald 10 m

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 0 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 0 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 83997 Version 0 Dato 08-01-2016 00:00:00 Navn Solvang I/S Adresse Hejlskovvej 25 Telefon 23412356 Mobil E-Mail Kort beskrivelse

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 90587 Version 1 Dato 02-08-2016 00:00:00 Navn Thomas Rasmussen Adresse Lindhovedvej 17 Telefon 64771347 Mobil 20810455 E-Mail thomas@stenbaekgaard.dk

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 87628 Version 1 Dato 13-05-2016 00:00:00 Navn Anders Rasmussen Adresse Mygindvej 8 Telefon 64791022 Mobil 20662422 E-Mail mygindgaard@gmail.com

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 76450 Version 1 Dato 17-06-2015 00:00:00 Navn Anders Andersen Adresse Klovbygade 48 Telefon 59598844 Mobil 40615504 E-Mail anders@sandagergaardis.dk

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 85254 Version 1 Dato 16-03-2016 00:00:00 Navn Pilegaard Slagtesvineproduktion I/S Adresse Lundbovej 10 Telefon 61367364 Mobil E-Mail

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 75766 Version 1 Dato 18-02-2016 00:00:00 Navn Klaus Henrik Voldsgaard Adresse Langstedvej 57 Telefon 28697684 Mobil E-Mail khvoldsgaard@hotmail.com

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 88656 Version 1 Dato 02-06-2016 00:00:00 Navn Peder Rasmussen Adresse Hovmuren 5 Telefon 86230842 Mobil 20714542 E-Mail elevgard@post10.tele.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 85201 Version 3 Dato 08-08-2016 00:00:00 Navn Flemming Pedersen Adresse Vesterlaugsvej 15 Telefon 64752564 Mobil E-Mail hf-pedersen@mail.tele.dk

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 102215 Version 1 Dato 31-07-2017 00:00:00 Navn Ole Skaarup Nielsen Adresse Orte Byvej 24 Telefon 64451088 Mobil 40133088 E-Mail

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 93174 Version 1 Dato 12-12-2016 00:00:00 Navn Klaus Henrik Voldsgaard Adresse Langstedvej 57 Telefon 28697684 Mobil E-Mail khvoldsgaard@hotmail.com

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 5 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 5 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 90501 Version 5 Dato 01-06-2017 00:00:00 Navn Kåre Svendsen Adresse Rællingvej 2 Telefon 97576299 Mobil 20926299 E-Mail grinderslevmink@hotmail.com

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 58647 Version 1 Dato 12-11-2013 00:00:00 Navn Henrik Terkelsen Adresse Bøllemosevej 21 Telefon 62262910 Mobil 20896407 E-Mail terkelsen.dairy@gmail.com

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 7 Dato :00:00. Type. KK Agro Adresse.

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 7 Dato :00:00. Type. KK Agro Adresse. husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 91795 Version 7 Dato 22-12-2016 00:00:00 Navn KK Agro Adresse Sæbyvej 11 A Telefon 40420410 Mobil E-Mail jekaptain@fiberpost.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 65113 Version 3 Dato 15 05 2014 00:00:00 Navn Richard Peeters Adresse Slaugvej 8 Telefon 75 33 32 51 Mobil 20992150 E Mail Kort

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 5 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 5 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 75581 Version 5 Dato 13-01-2016 00:00:00 Navn Susanne Holm Adresse Krogårdsvej 6 Telefon 11111111111 Mobil E-Mail Kort beskrivelse

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00 Navn Per Andersen Adresse Bjergbyvej 5 Telefon 59264375 Mobil 21265861 E Mail uhrslunde@adr.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 88078 Version 3 Dato 20-10-2016 00:00:00 Navn Michael Mulvad Madsen Adresse Vihøjvej 2 Telefon 21270846 Mobil E-Mail michael@vihojgaard.dk

Læs mere

Angående Sall Skovvej 11, 8450 Hammel Ansøgning om 12 miljøgodkendelse til udvidelse af kvægbrug

Angående Sall Skovvej 11, 8450 Hammel Ansøgning om 12 miljøgodkendelse til udvidelse af kvægbrug Angående Sall Skovvej 11, 8450 Hammel Ansøgning om 12 miljøgodkendelse til udvidelse af kvægbrug Favrskov Kommune har modtaget en ansøgning om at udvide dyreholdet på Sall Skovvej 11, 8450 Hammel. Ansøger

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 92371 Version 1 Dato 12-01-2017 00:00:00 Navn Lars Staugaard Bertram Adresse Snogbæk Nederby 26 Telefon 74469246 Mobil 40869246

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 70270 Version 1 Dato 28 10 2014 00:00:00 Navn Skærbækgård I/S Adresse Solbuen 8 Telefon 75895102 Mobil 40895175 E Mail skaerbaekgaard@dlgmail.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 89130 Version 1 Dato 30-06-2016 00:00:00 Navn Robert Beck Adresse c/o LandboSyd, Peberlyk 2 Telefon 21271427 Mobil 21271427 E-Mail

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 75744 Version 3 Dato 28-04-2016 00:00:00 Navn Klaus Henrik Voldsgaard Adresse Langstedvej 57 Telefon 28697684 Mobil E-Mail khvoldsgaard@hotmail.com

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 68692 Version 2 Dato 20 11 2014 00:00:00 Navn NM Vestergaard Adresse Stevning Gade 17 Telefon 23938703 Mobil E Mail nis1604@hotmail.com

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 80625 Version 1 Dato 30-09-2015 00:00:00 Navn Klaus Sørensen Adresse Stenkærvej 8 Telefon 75781250 Mobil 24480860 E-Mail mk@energipost.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 68203 Version 1 Dato 15 09 2014 00:00:00 Navn Harald Skov Adresse Ildvedvej 6 Telefon 75802223 Mobil 20872322 E Mail mgskov@skov.mail.dk

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 88989 Version 4 Dato 18-09-2017 00:00:00 Navn Martin Pedersen Adresse Krovej 4, Næsbjerg Telefon 75267778 Mobil 22310033 E-Mail

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 60157 Version 2 Dato 08 08 2014 00:00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 60157 Version 2 Dato 08 08 2014 00:00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 60157 Version 2 Dato 08 08 2014 00:00:00 Navn Dan Larsen Adresse Kulagervej 39 Telefon 56788351 Mobil 26828351 E Mail aabylund@privat.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 5 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 5 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 62326 Version 5 Dato 19-04-2016 00:00:00 Navn Søfælde I/S Adresse Grøftebjergvej 7 Telefon 29615068 Mobil E-Mail soefaeldeis@gmail.com

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 56590 Version 1 Dato 27 02 2014 00:00:00 Navn Steen Østerholm Hansen Karlsfeldt Adresse Hovedgårdsvej 3 Telefon 54442574 Mobil

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 54203 Version 1 Dato 05-08-2013 00:00:00 Navn Grubegård I/S Adresse Hovslundvej 34 Telefon 74575610 Mobil 20132596 E-Mail grubegaard@mail.tele.dk

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 72780 Version 3 Dato 02-07-2015 00:00:00 Navn Rubenlund Agro A/S v. Ulrik Bremholm Adresse Korsvej 3 Telefon 62591181 Mobil 20201285

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 0 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 0 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 85576 Version 0 Dato 25-02-2016 00:00:00 Navn Christian og Per Therkildsen Adresse Mejlbyvej 658 Telefon 26447423 Mobil 26447423

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 0 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 0 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 91874 Version 0 Dato 21-09-2016 00:00:00 Navn Erling Gert Nielsen Adresse Lemmervej 12 Telefon 86974004 Mobil 51240319 E-Mail egn@fibermail.dk

Læs mere

1 Generelle Forhold. Page 1 of 18. https://www.husdyrgodkendelse.dk/pdf/outputpage/ansoegningoutputpage.aspx?s Ejer- og driftsforhold

1 Generelle Forhold. Page 1 of 18. https://www.husdyrgodkendelse.dk/pdf/outputpage/ansoegningoutputpage.aspx?s Ejer- og driftsforhold Page 1 of 18 1 Generelle Forhold 1.1 Ejer- og driftsforhold Kommunikations-e-mail Email adresse der bliver brugt til kommunikation mellem ansøger og sagsbehandler: hbw@sraad.dk Ejendomme og ejendomsnumre

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 7257 Version 5 Dato 30-11-2009 Navn Poul Staal Adresse Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222 E-Mail cab@lmo.dk

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Svend Åge Lyngby Pedersen Lykkegårdsvej 55, 8355 Solbjerg Telefon Mobil

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Svend Åge Lyngby Pedersen Lykkegårdsvej 55, 8355 Solbjerg Telefon Mobil husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 9957 Version 1 Dato 21-10-2008 Navn Svend Åge Lyngby Pedersen Adresse Lykkegårdsvej 55, 8355 Solbjerg Telefon 86928049 Mobil 24639878

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 3948 Version: 1 Dato:

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 3948 Version: 1 Dato: husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 3948 Version: 1 Dato: 02-07-2007 Navn I/S Ørritslevgård Adresse Ørritslev Gade 46, 5450 Otterup Telefon 63851048 Mobil - E-Mail ingen@email.dk Kort Beskrivelse

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Den Økologiske Landbrugsskole Skovridervej 1, 8410 Rønde Telefon Mobil 0

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Den Økologiske Landbrugsskole Skovridervej 1, 8410 Rønde Telefon Mobil 0 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 6937 Version 1 Dato 07-02-2008 Navn Den Økologiske Landbrugsskole Adresse Skovridervej 1, 8410 Rønde Telefon 96966666 Mobil 0 E-Mail

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 85619 Version 2 Dato 11-05-2016 00:00:00 Navn Skovgård I/S Adresse Skovgårdsvej 4 Telefon 86372120 Mobil 22435266 E-Mail sorenlybye@hotmail.com

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 78013 Version 3 Dato 11-01-2016 00:00:00 Navn Torben Bang Møllegaard Adresse Middelfartvej 69 Telefon 64791186 Mobil 61394855 E-Mail

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Flemming Risbjerg Egebjergvej 3, 4050 Skibby Telefon Mobil

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Flemming Risbjerg Egebjergvej 3, 4050 Skibby Telefon Mobil husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 12374 Version 3 Dato 11-01-2010 Navn Flemming Risbjerg Adresse Egebjergvej 3, 4050 Skibby Telefon 47511012 Mobil 21286212 E-Mail

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 6338 Version 2 Dato 08-04-2009 Navn I/S Ny Odgaard v. Niels og Karl Georg Lyngs Adresse Torpvej 6, 7790 Thyholm Telefon 97878067

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 75000 Version 4 Dato 19-08-2015 00:00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 75000 Version 4 Dato 19-08-2015 00:00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 75000 Version 4 Dato 19-08-2015 00:00:00 Navn Hans Kurt Høgedal Adresse Vilevej 3 Telefon 97731492 Mobil 22261492 E-Mail hkmink@mail.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 78518 Version 1 Dato 30-06-2015 00:00:00 Navn Henry Jørgensen Adresse Kjeldgårdsvej 9 Telefon 97596177 Mobil 23325962 E-Mail henry@hmkjeldgaard.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 67261 Version 5 Dato 26-02-2015 00:00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 67261 Version 5 Dato 26-02-2015 00:00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 67261 Version 5 Dato 26-02-2015 00:00:00 Navn Søren Andersen Adresse Spøttrup Mark 2 Telefon 97548840 Mobil 61704433 E-Mail svineproduktion@pc.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 11173 Version 1 Dato 31-08-2009 Navn Anders Andersen Adresse Bække 5, 5471 Søndersø Telefon 64861635 Mobil xxx E-Mail mode18@post8.tele.dk

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer 6940

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer 6940 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 6940 Version 3 Dato 03-05-2010 Navn Kim Blaudzun Adresse Lambjergvej 15, 6470 Sydals Telefon 74468949 Mobil 40438949 E-Mail kimblaudzun@yahoo.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 64974 Version 2 Dato 08 10 2014 00:00:00 Navn Lars Rasmussen Adresse Nr. Ramsingvej 4 Telefon 97564717 Mobil Ingen E Mail bthorgaard@ofir.dk

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skema nummer: 2070 Dato: 14-06-2007

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skema nummer: 2070 Dato: 14-06-2007 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skema nummer: 2070 Dato: 14-06-2007 Navn Niels Birkmand Adresse Hellemosevej 11, 8305 Samsø Telefon 86592676 Mobil 24942222 E-Mail Birkmand@mail.tele.dk 1. Oplysninger

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 5 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 5 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 81793 Version 5 Dato 26-04-2016 00:00:00 Navn Kjeld Sørensen Adresse Betrykvej 1 Telefon 97568352 Mobil ingen E-Mail kjeldslisbeth@forum.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 8 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 8 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 41015 Version 8 Dato 06-04-2016 00:00:00 Navn Kresten Bjerre Adresse Hedegyden 10 Telefon 62252564 Mobil 20456564 E-Mail Kort beskrivelse

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 3032 Version 1 Dato 31-08-2009 Navn ns Henning Madsen Adresse Moderupvej 2, 5471 Søndersø Telefon 64841259 Mobil 23262559 E-Mail

Læs mere

Arealgodkendelse. Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej 61 9670 Løgstør. Indledning

Arealgodkendelse. Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej 61 9670 Løgstør. Indledning Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej 61 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 18. juni 2014

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 89432 Version 3 Dato 18-10-2016 00:00:00 Navn Henrik Gregersen Adresse Sønderskovvej 6 Telefon 86398282 Mobil 20123008 E-Mail henrik@dybdalsgaard.dk

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær. Michael Hansen Snøde Udflyttervej 2 5953 Tranekær Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 08-11-2016 J. nr.

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 3036 Version 1 Dato 31-08-2009 Navn ns Kristian Jakobsen Adresse Moderupvej 24, 5471 Søndersø Telefon 64841139 Mobil xxx E-Mail

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 69318 Version 2 Dato 16 01 2015 00:00:00 Navn Jens Gudike Fly Christensen Adresse Holmhuse 22 Telefon 21662427 Mobil 21662427 E

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 27207 Version 6 Dato 19 05 2014 00:00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 27207 Version 6 Dato 19 05 2014 00:00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 27207 Version 6 Dato 19 05 2014 00:00:00 Navn Pauli Riis Adresse Vilevej 9 Telefon 97731600 Mobil 61384933 E Mail pauliriis@hotmail.com

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 60928 Version 2 Dato 07 08 2014 00:00:00 Navn Kresten Wrang Rasmussen Adresse Assensvej 319 Telefon 62261118 Mobil 20481179 E Mail

Læs mere

Projektbeskrivelse og oplysninger til IT-ansøgning for Henrik Engemann Stengårdsvej Løgstør

Projektbeskrivelse og oplysninger til IT-ansøgning for Henrik Engemann Stengårdsvej Løgstør Projektbeskrivelse og oplysninger til IT-ansøgning for Henrik Engemann Stengårdsvej 13 9670 Løgstør 2017-07-21 Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse, Stengårdsvej 13, 9670 Løgstør Agri Nord Henrik Engemann,

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble. Bjarne Larsen Kædebyvej 28 5932 Humble Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 17-02-2016 J. nr. 16/1084 Ref:

Læs mere

Ansøgning i Husdyrgodkendelse.dk. v/ Ejler Petersen

Ansøgning i Husdyrgodkendelse.dk. v/ Ejler Petersen Ansøgning i Husdyrgodkendelse.dk v/ Ejler Petersen Ansøgning i husdyrgodkendelse.dk Oprettelse af skema Kumulation og græsmarksandel Opret staldafsnit og valg af teknologi på staldniveau Indtegning af

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 58562 Version 1 Dato 19-11-2013 00:00:00 Navn René Laursen Adresse Guldforhovedvej 38 Telefon 86861875 Mobil 22837667 E-Mail guldforhoved@gmail.com

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 3923 Version: 1 Dato:

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 3923 Version: 1 Dato: husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 3923 Version: 1 Dato: 27-08-2007 Navn Lene Voldgaard Jensen Adresse Langehede 14, Serup, 5471 Søndersø Telefon 64891265 Mobil 61995104 E-Mail SerupVoldgaard@privat.dk

Læs mere

Skema til visitation af 11, 12 og 16 ansøgning ver. nr. gældende for: Anlæg:

Skema til visitation af 11, 12 og 16 ansøgning ver. nr. gældende for: Anlæg: Skema til visitation af 11, 12 og 16 ansøgning ver. nr. gældende for: Adresse: Driftansvarlig: Adresse: Konsulent: Tlf. konsulent: Dato for visitering: udført af: Anlæg: Tjekpunkt ja/nej Reaktion Hvor

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 78566 Version 1 Dato 8-6-215 :: Navn Tommy Matthiesen Adresse Dianalundvej 1 Telefon 216192 Mobil E-Mail Kort beskrivelse Kopi:

Læs mere

T Brugervejledning BATberegning

T Brugervejledning BATberegning Miljø- og Fødevareministeriet - Miljøstyrelsen husdyrgodkendelse.dk T0150 - Brugervejledning BATberegning Version: 1.0 Status: 05 - Godkendt Godkender: Poul Lundsby Forfatter: Morten Lange Kirkegaard Copyright

Læs mere

Introduktion til husdyrgodkendelse.dk

Introduktion til husdyrgodkendelse.dk Introduktion til husdyrgodkendelse.dk Godkendelser og tilladelser ( 16 a og b) Den 1. august 2017 trådte en ny husdyrregulering i kraft, der omfatter krav om godkendelse eller tilladelse efter husdyrbruglovens

Læs mere

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup.

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup. Assens Kommune Miljø og Natur (Vedhæftet skema 87.959 i husdyrgodkendelse.dk) Vissenbjerg, den 02.05.2016 Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup. På vegne af Steen Stenskrog,

Læs mere

Bilag 3. Korrigeret. geneafstand (meter), nudrift. Genekriterie overholdt. Ingen Enkelt bolig

Bilag 3. Korrigeret. geneafstand (meter), nudrift. Genekriterie overholdt. Ingen Enkelt bolig Bilag B I L A G 1. Kort over stalde og interne transportvejet 2. Ventilationsafkast 3. Lugt 4. Afløbsforhold 5. Overfladevandsafløb fra stalde 6. Kort over gylletransportveje 7. BAT 8. Naturpunkter 9.

Læs mere

Husdyrgødning Ansøgt: Kg N Kg P DE Tilført Minkgylle 5.600 1.600 53,3 Tilført Kvæggylle 6.080 891 60,8 Total sum: 11.680 2.

Husdyrgødning Ansøgt: Kg N Kg P DE Tilført Minkgylle 5.600 1.600 53,3 Tilført Kvæggylle 6.080 891 60,8 Total sum: 11.680 2. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars GÅRDEJER KRISTIAN STEIN NIELSEN Bandsholmvej 54 Hvorvarp 9600 Aars Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato:

Læs mere

10 tilladelse. til udvidelse af kvægproduktionen på Orholmvej 3, 8850 Bjerringbro

10 tilladelse. til udvidelse af kvægproduktionen på Orholmvej 3, 8850 Bjerringbro 10 tilladelse til udvidelse af kvægproduktionen på Orholmvej 3, 8850 Bjerringbro Tilladelsesdato: 21. november 2016 1 Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed Matrikel nr. CHR. nr. 10064 CVR.

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63604 Version 2 Dato 14 04 2014 00:00:00 Navn Henning Jakobsen Adresse Diernæsvej 192 Telefon 21226460 Mobil 21226460 E Mail elbjerg@c.dk

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 6145 Version 3 Dato 26-10-2008 Navn Svend Åge Lyngby Pedersen Adresse Lykkegårdsvej 55, 8355 Solbjerg Telefon 86928049 Mobil 24639878

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

For hvert anlæg skal der desuden oplyses om en række miljøforhold omkring landskab, affald, vand osv. som bedst beskrives for hele anlægget

For hvert anlæg skal der desuden oplyses om en række miljøforhold omkring landskab, affald, vand osv. som bedst beskrives for hele anlægget Landområdet J.nr. Ref. GUIDE til kommunerne vedrørende IT-ansøgningssystemet Den 20. september 2007 Ansøgnings- og ejerforhold Der oplyses om navne og adresser. Såfremt ansøgningen anvendes til testberegninger

Læs mere

Dato for gyldighed 8. januar 2014

Dato for gyldighed 8. januar 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Rævdalvej 11A 9900 Frederikshavn * 12,stk. 3 Lovbekg. nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 8. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015)

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (artiklen senest ændret november

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 64492 Version 2 Dato 14 10 2014 00:00:00 Navn Peter Pedersen Adresse Sjørupgårdvej 9 Telefon 86398425 Mobil 40582977 E Mail Sjoerup@post12.tele.dk

Læs mere

For hvert anlæg skal der desuden oplyses om en række miljøforhold omkring landskab, affald, vand osv. som bedst beskrives for hele anlægget

For hvert anlæg skal der desuden oplyses om en række miljøforhold omkring landskab, affald, vand osv. som bedst beskrives for hele anlægget GUIDE til kommunerne vedrørende IT-ansøgningssystemet Landområdet J.nr. Ref. Den 21. juni 2007 Ansøgnings- og ejerforhold Der oplyses om navne og adresser. Såfremt ansøgningen anvendes til testberegninger

Læs mere

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. februar 2013 J.nr.: NMK-131-00098 (tidl. MKN-130-01153) Ref.: JANBN/XPSAL AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 15767 Version 1 Dato 10-12-2010 Navn Niels Aage og Julius Arve IS Adresse Krannestrup 1, 8530 Hjortshøj Telefon 86999117 Mobil

Læs mere

10 TILLADELSE til husdyrbruget. Nørregårdsvej Tønder

10 TILLADELSE til husdyrbruget. Nørregårdsvej Tønder 10 TILLADELSE til husdyrbruget Nørregårdsvej 2 6270 Tønder Nørregårdsvej 2, 6270 Tønder INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Afgørelse om tilladelse...3 2 Vilkår...4 2.1. Generelt...4 2.2. Lugtgener...4 2.3. Støjgener...4

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej 60 9352 Dybvad I medfør af Lovbekg. nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 29-08-2016 * INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ansøgningi Husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningi Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningi Husdyrgodkendelse.dk v/ Ejler Petersen 1 Ansøgningihusdyrgodkendelse.dk Oprettelse af skema Kumulation og græsmarksandel Opret staldafsnit og valg af teknologi på staldniveau Indtegning af anlæg

Læs mere

Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Ringkøbingvej 320, 6800 Varde

Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Ringkøbingvej 320, 6800 Varde Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg Teknik og Miljø Erhvervscenteret Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende

Læs mere

10 TILLADELSE til husdyrbruget. Gammel Toftlundvej Toftlund

10 TILLADELSE til husdyrbruget. Gammel Toftlundvej Toftlund 10 TILLADELSE til husdyrbruget Gammel Toftlundvej 8 6520 Toftlund Gammel Toftlundvej 8, 6520 Toftlund INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Afgørelse om tilladelse...3 2 Vilkår...4 2.1. Generelt...4 2.2. Husdyrbrugets

Læs mere

Bilag 5: Husdyrgødning, korrektion af kvælstof- og fosforindhold

Bilag 5: Husdyrgødning, korrektion af kvælstof- og fosforindhold Bilag 5: Husdyrgødning, korrektion af kvælstof- og fosforindhold Kvælstof- og fosforindholdet i husdyrgødningen kan og skal for visse dyrearter korrigeres ved at beregne en korrektionsfaktor. Kvælstof-

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 1577 Version: 1 Dato: 21-09-2007

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 1577 Version: 1 Dato: 21-09-2007 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 1577 Version: 1 Dato: 21-09-2007 Navn Gitte og ns Kristian Olsen Adresse Gerskov Bygade 35, 5450 Otterup Telefon 64824449 Mobil 24839449 E-Mail lindegaarden@os.dk

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 78013 Version 3 Dato 11-01-2016 00:00:00 Navn Torben Bang Møllegaard Adresse Middelfartvej 69 Telefon 64791186 Mobil 61394855 E-Mail

Læs mere

Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår. Dialogmøder marts 2010

Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår. Dialogmøder marts 2010 Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår Dialogmøder marts 2010 1 Dagens emner Husdyraftalen BAT - Standardvilkår Metode til fastlæggelse af emissionsgrænseværdier Proportionalitet BAT- standardvilkår for slagtesvin

Læs mere

Andy Jensen Borrebyvej Odense S. Afgørelse om ændring af dyrehold på Borrebyvej 30

Andy Jensen Borrebyvej Odense S. Afgørelse om ændring af dyrehold på Borrebyvej 30 Andy Jensen Borrebyvej 30 5260 Odense S By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Landbrug og Grundvand Odense Slot Indgang M Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512525

Læs mere

Svendborg Kommune har modtaget en anmeldelse om ændring af husdyrproduktionen på ejendommen Sdr. Vornæsvej 31, 5700 Svendborg, CVR nr

Svendborg Kommune har modtaget en anmeldelse om ændring af husdyrproduktionen på ejendommen Sdr. Vornæsvej 31, 5700 Svendborg, CVR nr Frank Madsen Sdr. Vornæsvej 31 5700 Svendborg noregaard@taasingemail.dk Byg, Natur og Miljø Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Jette.raal.stockholm@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse

Læs mere

REGNEARK TIL BEREGNING AF BAT-KRAV PÅ SVINEBRUG

REGNEARK TIL BEREGNING AF BAT-KRAV PÅ SVINEBRUG REGNEARK TIL BEREGNING AF BAT-KRAV PÅ SVINEBRUG NOTAT NR. 1540 I notatet forklares regler og regnearkets beregningsforudsætninger ud fra de vejledende BAT-emissionsgrænseværdier for ammoniak og fosfor.

Læs mere

Antal dyr DE Antal dyr DE Ammekøer over 600 kg, dybstrøelse 40 28,57 Småkalve, st race,

Antal dyr DE Antal dyr DE Ammekøer over 600 kg, dybstrøelse 40 28,57 Småkalve, st race, BOUKE HUIZINGA Ll Urlundvej 9 7500 Holstebro Dato: 07.01.2016 Sagsnr.: 08.17.44-P19-18-15 Henv. til: Christian Westergaard Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 18 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere