DEN DANSKE RIVIERA NYT BILLEDE DEN DANSKE RIVIERA - VISION. Tillæg til potentialeplaner for Liseleje-Tisvildeleje-Gilleleje-Hornbæk-Humlebæk/Nivå

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN DANSKE RIVIERA NYT BILLEDE DEN DANSKE RIVIERA - VISION. Tillæg til potentialeplaner for Liseleje-Tisvildeleje-Gilleleje-Hornbæk-Humlebæk/Nivå"

Transkript

1 DEN DANSKE RIVIERA DEN DANSKE RIVIERA - VISION Tillæg til potentialeplaner for Liseleje-Tisvildeleje-Gilleleje-Hornbæk-Humlebæk/Nivå AB SO LUTLA NDS KAB NYT BILLEDE

2 VISION DEN DANSKE RIVIERA - VISION Udarbejdet for VisitNordsjælland, Redaktion: Layout: Dansk Bygningsarv A/S, Manto, Absolut Landskab Dansk Bygningsarv A/S 2

3 VISION INDHOLD INDLEDNING S. 4 ERFARINGER S. 6 VISION S. 10 ANBEFALINGER S. 12 KERNEVÆRDIER S. 21 3

4 VISION INDLEDNING FAKTA OM PROJEKTET DEN DANSKE RIVIERA Formålet med projektet Den Danske Riviera er at styrke og udvikle turismen og gentænke den klassiske badeferie i danske kystbyer. Projektet er udviklet på initiativ af VisitNordsjælland i samarbejde med Humlebæk-Nivå, Hornbæk, Gilleleje, Tisvildeleje og Liseleje. Mere end 130 erhvervsdrivende og ildsjæle fra de fem byer har deltaget i projektet og har tilsammen lagt over timer som medfinansiering i projektet. Fredensborg Kommune, Gribskov Kommune, Helsingør Kommune og Halsnæs Kommune har bidraget til projektet med opbakning, viden og ideer. Rådgivere fra Dansk Bygningsarv, Manto og Absolut Landskab har stået for kortlægning, analyse og udarbejdelse af de fem potentialeplaner. Projektet er støttet af EU og er del af et samarbejde med VisitNordjylland, Kerteminde og Guldborgsund. Det samlede budget for de fire samarbejdspartnere er 36 mio. kr., heraf 22. mio. kr. i støtte fra EU. Projektet er realiseret i perioden Liseleje Tisvildeleje Gilleleje Hornbæk Humlebæk-Nivå 4

5 INDLEDNING VISION EN SAMLET VISION FOR DEN DANSKE RIVIERA På visionsseminaret for Den Danske Riviera den 29. maj i 2013 deltog over 100 lokale aktører i at udvikle en fælles vision for de fem byer. Der var stor opbakning til at arbejde med at styrke forbindelser og samarbejde på tværs af de fem badebyer og dagens konklusion var også en fælles erklæring om at arbejde for et samlet løft af destinationen: Sammen skal vi styrke forbindelser og sammenhængskraft og skabe synergi mellem byerne Humlebæk-Nivå, Hornbæk, Gilleleje, Tisvildeleje og Liseleje på Den Danske Riviera. Sammen skal vi blive endnu bedre til at tiltrække, forkæle og fastholde turisterne i vores Nordsjælland. Visionen og de fem potentialeplaner henvender sig til alle, der arbejder med udvikling af Den Danske Riviera - turistaktører, kommunale planlæggere, lokale investorer og ildsjæle - og kan downloades på VisitNordsjællands hjemmeside: Dette tillæg præsenterer en vision for Den Danske Riviera som samlet turismedestination. Visionen bygger på rivieraens særlige stedbundne kvaliteter, og er bygget op omkring en vision, tre erfaringer og en strategi bestående af 8 generelle anbefalinger til den videre udvikling. Til slut præsenteres kernebudskaberne for Den Danske Riviera samt for de fem badebyer. Tillægget står ikke alene, men skal ses i sammenhæng med de fem potentialeplaner, der er blevet udviklet for Liseleje, Tisvildeleje, Gilleleje, Hornbæk og Humblebæk-Nivå i Den overordnede hensigt med projektet er at udvikle og markedsføre det særlige liv langs Den Danske Riviera, gentænke den klassiske badeferie og udvikle stedbundne turistkoncepter i nordsjællandske kystferiebyer, som kan konkurrere med destinationer på det internationale marked. Visionen bygger på de analyser, der ligger til grund for de fem potentialeplaner, og der henvises til dem for uddybning af data, analyse og individuelle potentialer for de enkelte byer. Visionen samler de erfaringer, anbefalinger og budskaber, der er gået igen i arbejdet med de fem badebyer, og som peger på hvordan, der bør arbejdes videre med udviklingen af Den Danske Riviera. 5

6 VISION INDLEDNING ERFARINGER ERFARING 1: ILDSJÆLE-FORANDRING GENNEM FORANKRING Mere end 130 aktører fra Liseleje, Tisvildeleje, Gilleleje, Hornbæk samt Humlebæk-Nivå har været inddraget i udviklingen af de fem potentialeplaner. Der har været byvandringer, dialog, telefonsamtaler, visionsseminar, spot-on aktiviteter og bymøder. Det meste af dette arbejde er ikke synligt i de færdige potentialeplaner, men er ikke desto mindre halvdelen af produktet. De deltagende aktører har været uundværlige for analysen af byernes stedbundne udfordringer og potentialer. Processen i byerne har gjort, at de lokale aktører har fået nye øjne på deres by og at fokus er flyttet fra de enkelte aktiviteter til et fælles byprojekt. Hjemmeblindheden er blevet forvandlet til lokal bevidsthed, og aktørerne har haft mulighed for at identificere stedbundne kvaliteter og fået en forståelse for, hvad deres sted har af potentialer og muligheder i sammenhold med konkurrerende byer og steder. De lokale aktører har fortalt, diskuteret og kommet med indsigter, som man ikke kan læse sig til. De har bidraget med idéer, projekter og en forståelse for deres bys unikke kvaliteter, og potentialeplanerne er dybt forankret i det lokale miljø og den lokale selvforståelse. 6 Processen i byerne har gjort, at de lokale aktører har fået nye øjne på deres by og at fokus er flyttet fra de enkelte aktiviteter til et fælles badebysprojekt. Således er projektet ikke blot et eksempel på en vellykket bottum up -metode, hvor udviklingen sker nedefra og op. Projektet har i høj grad vist, at inddragelse af lokale ildsjæle på Den Danske Riviera udgør en vigtig ressource i den videre udvikling af destinationen. Projektet har skabt motivation og ejerskab blandt de lokale, og der er meget vundet ved fortsat at tænke inddragelse på Den Danske Riviera. ERFARING 2: HELHEDSPERSPEKTIVET SKABER RETNING OG DIALOG Kortlægningen af byernes fysiske miljø (By & Landskab), deres identitet og DNA (Målgruppe og identitet) og de lokale aktører og de oplevelser, de formidler (Oplevelse og aktører), har været med til at skabe et helhedsperspektiv, som har overskredet ellers traditionelle faggrænser og perspektiver. Aktørerne har fået forståelse for, hvad der skaberer en helhedsoplevelse og de har fået et blik for, at deres by ikke blot er smukke strande og badeoplevelser, men kultur, fortællinger, stemninger og byoplevelse. Dette helhedsblik har gjort det tydeligere at se, hvilke tiltag, forandringer og oplevelser, som fremadrettet skal styrke de enkelte byer som Den Danske Riviera generelt. Helhedsperspektivet har desuden været et redskab til at bygge bro mellem projektets forskellige målgrupper: VisitNordsjælland, kommunerne og byernes turismeaktører og ildsjæle, og der er blevet skabt en konstruktiv dialog og forståelse for forskellige (fag)blikke på byen. Helhedsbilleder skaber retning i det store perspektiv, og plads til mangfoldighed i det lille perspektiv.

7 INDLEDNING VISION Tisvildeleje by ERFARING 3: STEDBUNDEN UDVIKLING LØFTER IKKE BLOT TURISTERNES BADEBY, MEN DEN LOKALE BY Arbejdet med at gentænke den klassiske badeferie i de fem byer har desuden vist, at man ikke kan adskille udvikling af turisternes badeby fra udviklingen af den lokale by. De stedbundne potentialer handler om at fokusere på egenskaber og unikke kvaliteter. Ved at styrke, forbinde og gentænke det, der i forvejen er, forbindes byernes fortid med byernes fremtid, der skabes sammenhæng i dengang og engang, og den autentiske lokale stemning, som mange turister efterlyser og værdsætter, trækkes frem. Stedbunden udvikling gør det muligt for de enkelte byer at finde deres egen identitet på Den Danske Riviera, og det skaber grobund for en bæredygtig udvikling med afsæt i stedernes unikke DNA. Når stedbundne kvaliteter bruges til at udvikle badebyen, er det ikke kun noget, der appellerer til turisterne og kommer turismebranchen til gavn. Det viser sig, at det i lige så høj grad er noget, der øger den lokale bykvalitet og byoplevelse, og som skaber lokal identitet, fællesskab og stolthed. Derfor har arbejdet med badebyernes potentiale kunne bruges i en bosætningsstrategi, og som indikator på, hvad der skal til for at fastholde de lokale beboere i byen samt at kunne tiltrække nye borgere. Arbejdet med byernes stedbundne potentialer har derfor haft en dobbelt effekt: Byerne styrkes indadtil i henhold til intern sammenhæng og byidentitet, samt udadtil i forhold til bybranding og bosætning. 7

8 VISION INDLEDNING DE 5 POTENTIALEPLANER Der er udviklet fem planer, heraf en dobbelt plan for Humlebæk-Nivå. Alle er bundet op på en vision pr. by DEN DANSKE RIVIERA TISVILDELEJE DEN DANSKE RIVIERA GILLELEJE DEN DANSKE RIVIERA HORNBÆK GILLELEJE - PORTAL FOR DEN DANSKE RIVIERA Potentialeplan for Gilleleje TISVILDELEJE - DEN AUTENTISKE BADEBY AB SO LUTLA NDS KAB v HORNBÆK I VERDENSKLASSE Potentialeplan for Hornbæk Potentialeplan for Tisvildeleje AB SO LUTLA NDS KAB NYT BILLEDE NYT BILLEDE AB SO LUTLA NDS KAB TISVILDELEJE - DEN AUTENTISKE BADEBY Tisvildeleje skal udfolde sit potentiale som den autentiske badeby på Den Danske Riviera. Tisvildeleje er bohemernes eksil, tæt på storbyen, langt fra rampelyset og det hektiske byliv. Her kan du blive ét med naturen, søge det sociale fællesskab eller begrave dig i god litteratur. Byen skal trække historien frem, bruge den varierede natur mere aktivt og tilbyde kultur i særklasse og mad fra lokale producenter. Tisvildeleje skal tilbyde afslapning, romantik og forkælelse af den bedste slags, koblet med en stærk fortælling om badeferien, som den var i gamle dage. I Tisvildeleje kan du forsvinde i hegnet, skrive dig ind i en rig kulturhistorie og finde dig selv! GILLELEJE - PORTAL FOR DEN DANSKE RIVIERA Gilleleje skal udfolde sit potentiale som levende havneby og det kulturelle, fysiske og oplevelsesmæssige knudepunkt på Den Danske Riviera. Gilleleje skal være udflugtsmål hele året og i alt slags vejr for københavnere og internationale turister, på jagt efter autentisk havneliv, folkelige begivenheder, kultur, shopping og afslappende ferieliv. Gilleleje skal tilbyde alt det gode fra Den Danske Riviera, og blive samlings- og udgangspunkt for oplevelser langs hele kysten. Således skal Gilleleje være løftestang for turismen langs Den Danske Riviera. HORNBÆK I VERDENSKLASSE Hornbæk skal realisere sit internationale potentiale og blive de købestærke turisters foretrukne badeby på Den Danske Riviera. Hornbæk skal tilbyde den bedste kvalitet, de mest eksklusive oplevelser og de smukkeste omgivelser. Byen skal åbne sig op for de nyeste og internationale tendenser, der skal skrues op for volumen og spilles på alle tangenter: I Hornbæk finder du det aktive liv, de eksklusive oplevelser og velvære i autentiske omgivelser. Her kan du forvente luksus i verdensklasse. Her lever du livet! 8

9 INDLEDNING VISION DEN DANSKE RIVIERA NIVÅ LISELEJE BYDER VELKOMMEN Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB NYT BILLEDE DEN DANSKE RIVIERA LISELEJE HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN Potentialeplan for Humlebæk AB SO LUTLA NDS KAB DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK NIVÅ - BØRNEFAMILIERNES BADEBY Potentialeplan for Nivå AB SO LUTLA NDS KAB LISELEJE BYDER VELKOMMEN Liseleje skal være det lille eftertragtede alternativ på Den Danske Riviera. Med sin unikke pensionatstemning skal byen satse på oplevelser, der er i øjenhøjde, nære og nede i tempo - også udenfor sæsonen. Den varierede og rige natur skal danne ramme om aktiviteter for alle børnefamilierne og de naturglade, og Havtyren skal være byens trækplaster. For Liseleje er lokal, ligetil og inviterende, og turisten behandles altid som en længeventet gæst. HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN Humlebæk skal udnytte sin position som det kulturelle fyrtårn på Den Danske Riviera og få gæsterne til at blive længere. Humlebæk skal betragte sig selv som en samlet destination og der skal skabes sammenhænge og forbindelser mellem de mange enkeltstående udflugtsmål. Med afsæt i fællesnævnerne kunst, kultur og fødevarer skal Humlebæk bruge sine mangfoldige fysiske rammer til at udvide og udvikle sine gode attraktioner og skabe sammenhænge og oplevelser, som kan åbne byen for de besøgende. NIVÅ - BØRNEFAMILIERNES BADEBY Nivå skal udfolde sit potentiale som både besøgs- og bosætningsby. Nivå skal være det gode alternativ til de etablerede kystbyer for endagsturisme på Den Danske Riviera. Nivå skal være destination for børnefamilier fra storbyen, der gerne vil nemt ud til natur og en børnevenlig strand. Nivå skal tilbyde vandsportsaktiviteter, hvor der er alt fra fart over feltet til mulighed for at lære fra begyndelsen eller nyde de smukke omgivelser og det dejlige, trygge badeliv. Byen skal genskabe sin lokale stolthed og værtskab, trække historien frem i landskabet og åbne op og invitere både byens lokale og besøgende ind ved at tilbyde gode og hyggelige rammer på havnen. Nivå skal være byen, hvor familien kan være sammen! 9

10 VISION VISION VISION DEN DANSKE RIVIERA - PÅ TOPPEN Den Danske Riviera har potentiale til at blive Skandinaviens mest eftertragtede badeferiedestination, der tiltrækker de mest kræsne turister med det højeste døgnforbrug. Som hovedstadens foretrukne fristed er Den Danske Riviera et must for den internationale turist, med fantastiske strande, varieret natur og unikke bymiljøer med kulturhistorie og kulturelle seværdigheder og fortællinger. Kvaliteten i overnatning, service og udbud er i top og der er noget for både senioren og familien året rundt. Den Danske Riviera på toppen af Kongernes Nordsjælland er badeferie i verdensklasse. 10

11 VISION VISION VISION: DEN DANSKE RIVIERA - PÅ TOPPEN Den Danske Riviera har et stort potentiale, som allerede nu er ved at blive realiseret. De Nordsjællandske badebyer er historien om den danske kystturismes fødsel. Som bærere af vores fælles kulturarv, vidner de fem byer langs Den Danske Riviera om tidligere tiders værdier, drømme, hverdagsliv og ferieliv. De fysiske rammer på Den Danske Riviera med strandene, havnene, naturen, stierne, de gamle badehoteller og bydannelserne fortæller om den danske kulturhistorie, som udgør en central ressource for turismeerhvervet ved Den Danske Riviera. Sammen med den autentiske atmosfære og identitet, nærheden til København og de lokale oplevelser og aktører har Den Danske Riviera et potentiale for at tiltrække flere, mere købestærke og internationale turister. Og endnu vigtigere få dem til at komme igen. Men meget har også ændret sig fra badebyens start i slutningen af 1800tallet og frem til i dag. Både turisten og byerne har undergået forvandlinger, og der er behov for at sætte fokus på stedbundne kvaliteter og potentialer, hvis Den Danske Riviera skal genvinde sin historiske storhedstid og blive den mest eftertragtede badeferiedestination i Skandinavien. Efter i årtier at have haft fokus på masseturisme, optimering og priskonkurrence skal badebyerne have fokus på deres historiske identitet, kvalitet og den unikke, lokale helhedsoplevelse, og nærheden til hovedstaden skal styrkes. UDVIKLINGSPRINCIPPER: FREMHÆV BADEBYERNES HISTORISKE OPRINDELSE TÆNK STEDBUNDNE KVALITETER SOM LIGE DELE NATUR OG LIGE DELE BY SE RIVIERAEN I SAMMENHÆNG MED KØBENHAVN TÆNK I ÉN DESTINATION MED UNIKKE BADEBYER 11

12 VISION ANBEFALINGER STRATEGI FOR DEN DANSKE RIVIERA: OTTE GENERELLE ANBEFALINGER For at indfri visionen på Den Danske Riviera må der fokuseres på destinationens helhedsoplevelse, brand og fysiske kvalitet og serviceniveau. Badebyernes historiske oprindelse skal trækkes frem både fysisk og mentalt, det lokale unikke skal styrkes, gentænkes og forbedres, og der skal sættes fokus på destinationens kulturhistoriske bagland og attraktioner i Kongernes Nordsjælland. Nærheden til hovedstaden skal genetableres, og der skal tænkes i kædetilbud og samlede oplevelser for den internationale turist. Strategien for udviklingen af Den Danske Riviera er bygget op omkring otte generelle anbefalinger, der samlet giver et helhedsperspektiv på de tiltag og projekter, der skal til for at forfølge potentialet på den fantastiske badeferiedestination på toppen af Kongernes Nordsjælland. ANBEFALINGER FOR UDVIKLINGEN AF DEN DANSKE RIVIERA 1. Forstå målgruppen: Turisten på Den Danske Riviera er kræsen, international og på forkant 2. Udvikl rivieraen som en samlet turismedestination 3. Gilleleje er hovedstaden på Den Danske Riviera // De andre byer er unikke støttebyer 4. Den Danske Riviera skal se sig selv som del af Københavns turismeudbud 5. Brug badebyernes historie i formidling og fysisk transformation 6. Fokusér på fysiske sammenhænge og ruter 7. Sæt fokus på bedre byrum og mødesteder i badebyerne 8. Brug badehuset som destinationens ikon 12

13 ANBEFALINGER VISION ANBEFALING 1. FORSTÅ MÅLGRUPPEN: TURISTEN PÅ DEN DANSKE RIVIERA ER KRÆSEN, INTERNATIONAL OG PÅ FORKANT Modellen til højre viser fem målgruppetyper, som er typiske for Den Danske Riviera. Turisttyperne har forskellige værdier, går efter forskellige overnatningsformer og oplevelser, og deres døgnforbrug varierer. De fem turisttyper er udviklet med afsæt i de fem badebyer langs Den Danske Riviera: Humlebæk-Nivå, Hornbæk, Gilleleje, Tisvildeleje og Liseleje. Alle fem turismetyper har dog det særlige karaktertræk, som adskiller denne turist fra mange andre. KULTURTURISTEN MOTIV Det gode liv OVERNATNING Slot, kro & badehotel FORBRUG Højt VÆRDIER Efterspørger kultur, museer og historiske seværdigheder og vil gerne betale for den autentiske oplevelse. TURISTEN PÅ DEN DANSKE RIVIERA Det, der er fælles for alle målgrupper på Den Danske Riviera, er, at de generelt beskriver et mere kræsent, internationalt og trendsættende segment end andre steder på den danske kyst. Men også en målgruppe, der er potentielt villig til at lægge et højere døgnforbrug end ved andre kystdestinationer i landet. Turisten på Den Danske Riviera kommer nemlig både for at se, at gøre og at forstå. EVENTYRTURISTEN NATURTURISTEN HYGGETURISTEN Det spændende liv Det enkle, naturlige liv Underholdning & samvær Hotel & naturcamp Afsondret & i naturen Campingplads, kroer & sommerhus Højt Lavt /middel Lavt /middel Efterspørger natur, action og wellness, og betaler gerne for særlige oplevelser, som styrker krop og sjæl. Efterspørger ægte oplevelser i uspoleret natur og interesserer sig for bæredygtighed og lokal kulturhistorie. Efterspørger stemningsfulde rammer om samvær, og deltager gerne i folkelige arrangementer. FAMILIETURISTEN Samvær, leg & læring Campingplads & sommerhus Lavt Efterspørger sjove oplevelser og aktiviteter, der kan samle generationerne og facilitere samvær i familien. 13

14 VISION ANBEFALINGER AT SE Turisten på Den Danske Riviera er draget af smukke landskaber, den varierede natur og den historiske og bevaringsværdige arkitektur, som ligger overalt langs kysten. Turisten har store krav til udsigten, faciliteterne og de fysiske og kulturelle rammer, og finder tilfredsstillelse i smukke ting og skønne objekter. Det betyder, at der skal tænkes i god arkitektur, smukt design og høj kvalitet hele vejen rundt i værdikæderne. AT GØRE Turister i dag ønsker ikke blot passiv underholdning, men vil gerne engageres og deltage i aktiviteter og begivenheder. Særligt turisten på Den Danske Riviera har et stort ønske om at kunne udfolde sig i ferierne både individuelt i form af biking, løbeture, vandreture, vandsportsaktiviteter, men også i forskellige former for samvær med familien. Ofte ønsker turisten på Den Danske Riviera at kunne tage sin hjemlige fritidsaktivitet med på ferie, og det stiller krav til faciliteter, udbud og det nyeste af det nyeste, for at kunne tilfredstille den kræsne og kvalitetsbevidste målgruppe. AT FORSTÅ Flere og flere turister efterspørger i dag viden om det lokale sted, der besøges, og der er derved behov for at kunne formidle historien, kulturen og naturen. Den Danske Riviera har en fordel i at kunne servicere sin målgruppe i oplevelser, som giver viden, inspiration og læring. Kongernes Nordsjælland, som udgør den kulturelle bagside til kyststrækningen, rummer utallige muligheder for kunstoplevelser, kulturhistoriske fortællinger og viden om flora, fauna og det unikke istidslandskab, som har skabt naturen. 1/ Smuk natur 2/ Strand 3/ Bevaringsværdi arkitektur 14

15 ANBEFALINGER VISION ANBEFALING 2: UDVIKL DEN DANSKE RIVIERA TIL EN SAMLET TURISMEDESTINATION For at indfri den fælles vision, skal der arbejdes med de fysiske og mentale forbindelser på tværs af byerne. Turisterne, om de er danske, svenske, tyske eller engelske, tænker ikke i kommune- eller bygrænser, men søger den gode autentiske oplevelse. Om de finder den i Gilleleje eller Tisvildeleje betyder intet. Derfor er der behov for at arbejde med den fysiske og mentale nærhed til hinanden på tværs af by- og kommunegrænser, så hver by får endnu flere muligheder og oplevelser at tilbyde sine gæster. På det konkrete niveau skal der skabes bedre sammenhæng, synlige ruter og forbindelser mellem de fem byer, så turisten oplever en samlet kyststrækning med en samlet vifte af nemt tilgængelige oplevelser og tilbud (se anbefaling 6 for uddybning). På de interne linjer blandt turistaktørerne i de fem byer skal det gøres nemmere og mere naturligt at bruge hinanden, samarbejde om events og projekter, og henvise til hinanden. Aktørerne mangler kendskab til hinandens oplevelser og muligheder, og det gør det svært at hægte sig op på hinanden og henvise til hinanden. Mere fysisk og mental sammenhæng vil gøre det muligt at holde endnu længere på turisterne, der så er tilbøjelige til at lægge en større del af deres forbrug i de fem byer. Der er derfor behov for at arbejde med nogle konkrete aktiviteter, der kan styrke forbindelserne mellem byerne. Med fokus på turistens oplevelse af destinationen bør der fokuseres på: MARKEDSFØRING: Destinationens aktiviteter og udbud bør styrkes ved synliggørelse på VisitNordsjællands digitale platform for Den Danske Riviera. Denne digitale platform giver aktørerne mulighed for at oprette en fælles årskalender og formidle events, aktiviteter og oplevelser, og derigennem gøre det nemmere for turisten og sommerhusejeren at orientere sig om aktiviteter langs Den Danske Riviera. Den fælles platform bør desuden fungere som visuel identitet i de enkelte byer og i den lokale markedsføring. FÆLLES BOOKINGSYSTEM: Brug af en fælles portal/digital platform til booking vil gøre det muligt at sammenkæde ophold på tværs af badebyerne på Den Danske Riviera. VisitNordsjælland har allerede en platform, som turisterne bruger, når de skal planlægge deres tur. Det er oplagt at alle tilbydes muligheden for at lægge deres produkter ind på portalen, så de er synlige i et fælles bookingsystem. VÆRTSKAB: De lokale netværk udgør oplagte platforme for at sætte fokus på værtskab og service. Værtskabsrollen er vigtig for Den Danske Riviera, da de besøgende ikke kun kommer for naturen og de kulturelle oplevelser, men også for at møde de lokale. Derfor er tilgangen og forståelsen af turisten essentiel for opbygningen af en god oplevelse, som skal få turisterne til at komme igen og det vil de gerne! For at skabe sammenhæng i den interne selvforståelse blandt destinationens aktører, bør der fokuseres på: LOKAL FORANKRING: Overordnet bør der arbejdes på at fastholde det netværk, som er blevet etableret lokalt i løbet af projektets levetid. Arbejdet med potentialeplanerne har betydet, at lokale aktører som ikke tidligere har haft noget med hinanden at gøre, nu er gået i dialog og har delt en fælles forståelse om deres lokale mikro-destination. VisitNordsjælland bør arbejde videre med dette lokale netværk, som er forudsætningen for samarbejde, værtskab og en fælles destinationsforståelse. Det personlige kendskab mellem byerne skal fortsat styrkes - fx ved at arrangere en årlig bustur, hvor oplevelses- og attraktionsudbyderne præsenteres for hinandens produkter. ORGANISATION: Der bør nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de fem byer (kommuner, foreninger, erhvervsliv), som har til formål at lave en fælles handlingsplan og markedsføringsstrategi for arbejdet på tværs af byerne. KOORDINERING AF SÆSONEVENTS: Etablering af en fælles digital platform for Den Danske Rivieras aktører, vil gøre det nemmere og mere naturligt for turistaktører og foreninger 15

16 VISION ANBEFALINGER 16 at kommunikere og koordinere på tværs af byerne. Platformen bør desuden bruges til at koordinere større events, så man undgår konkurrence byerne i mellem. KOMMUNAL INDDRAGELSE: Arbejdet med potentialeplanerne har vist, at inddragelse og opbakning fra kommunen er essentiel for gennemførsel af projekterne. Særligt de fysiske projekter er afhængig af en kommunal og politisk forståelse, og der bør derfor fortsat arbejdes på at styrke dialogen mellem kommunerne, de lokale aktører og VisitNordsjælland. Som erfaringen ligeledes viser, er udviklingen af bedre byrum og en højere stedskvalitet, noget der ikke kun kommer turismebranchen til gode, men i høj grad også borgerne. For at indfri den fælles vision om at styrke sammenhængskraften på Den Danske Riviera og mellem de fem byer, anbefales det derfor, at Gilleleje får karakter som portal for den samlede riviera en slags hovedstad. ANBEFALING 3: GILLELEJE ER HOVEDSTADEN PÅ DEN DANSKE RIVIERA // DE ANDRE BADEBYER ER UNIKKE STØTTEBYER GILLELEJE SOM HOVEDSTAD Det strategiske greb handler om at skabe en klar profil og en samlet indgang til at forstå og opleve Den Danske Riviera. Gilleleje har med sin status af helårsby, indbyggertal, en god kritisk masse af overnatningstilbud, bespisningsmuligheder og en god strategisk geografisk placering i forhold til de andre byer, et potentiale til at blive knudepunktet på Den Danske Riviera. Et knudepunkt hvorfra turisterne bliver sendt videre til de andre byer og deres oplevelsestilbud. Samtidig er Gilleleje, med sine mange regnvejrsoplevelser, et velfungerende bymiljø og en levende havn et naturlig sted, hvor turisterne søger hen, når solen ikke skinner. For at indfri den fælles vision om at styrke sammenhængskraften på Den Danske Riviera og mellem de fem byer, anbefales det derfor, at Gilleleje får karakter som portal for den samlede riviera en slags hovedstad. Konkret anbefales det, at der lægges en fælles turistinformation i Gilleleje, som får ansvar for at sende turisterne videre til de andre byer og derved sørge for at turisterne bliver på kysten og bliver præsenteret for det brede katalog af oplevelser og muligheder, som de fem byer rummer tilsammen. Med det strategiske greb gøres Gilleleje til fælles indgangsport til alle fem byer. KULTURELLE STØTTEBYER: TISVILDELEJE OG HORNBÆK Er Gilleleje portalen til hele rivieraen er Tisvildeleje og Hornbæk dens kulturelle støttebyer. De to badebyer er karakteristeret ved en stærk destinationsidentitet, en defineret individuel profil og et godt, troværdigt brand, som hele rivieraen kan få gavn og glæde af. Begge byer er rige på kulturel kapital og attraktionsværdi, som er vigtig for den samlede fortælling om Den Danske Riviera: Hornbæk har en fantastisk strand, havn, by og natur. Her er eksklusive sommerhuse og badeliv, og en nærhed til København og det liv, der leves der. Hornbæk er byen, som tidligere tiltrak store kunstnere, før de tog videre til Skagen. I dag er byen trækplaster for udlandsdanskerne og turister i store biler og dyre både. Hornbæk er den mest eksklusive badeby på Den Danske Riviera og den by, der har det største potentiale i forhold til international turisme. Tisvildeleje er bohemernes foretrukne badeby og et eksil for hovedstadens kulturelle personligheder. Tisvildeleje er samtidig historien om den historiske badeby, og er med sit badehus, sit badehotel og sine kulturelle begivenheder indbegrebet af Den Danske Riviera. Den Danske Riviera skal benytte Tisvildelejes og Hornbæks brand i formidling og markedsføring, og de to byer skal betragtes som kulturelle identitetsmarkører for den samlede fortælling om Den Danske Riviera.

17 ANBEFALINGER VISION HUMLEBÆK-NIVÅ: KULTURELT FYRTÅRN OG BROBYGGER TIL HOVEDSTADEN Humlebæk-Nivå er med Louisiana Museum for Moderne Kunst det kulturelle fyrtårn på Den Danske Riviera. Knap besøgende, primært fra hovedstaden, tager årligt forbi Humlebæk for at opleve kunst og kultur i verdensklasse. Som den første kystdestination på rivieraen bygger Humlebæk-Nivå således en vigtig bro mellem de store attraktioner i København og kystperlerne på toppen af Kongernes Nordsjælland. Den Danske Riviera skal være bedre til at udnytte det brand og den placering som Louisiana har, både i Danmark og globalt. Rivieraen skal omfavne Louisiana og arbejde for at Humlebæk-Nivå lyser hele vejen op ad nordkysten og tilbage mod hovedstaden. LISELEJE DEN UNIKKE LOKALE HISTORIE Med sin placering, som den yderste af de fem badebyer på Den Danske Riviera, er Liseleje på mange måder rejsens endemål. Med sin unikke pensionatstemning, den synlige kulturhistorie i byrum og arkitektur og en lokal befolkning, der aktivt og med hjerterum byder velkommen, er Liseleje det lokale valg. Fortællingen om, at fiskerne i gamle dage rykkede ud af deres senge for at gæsterne havde en sengeplads, viser, at værtskab og service altid har været vigtig på Den Danske Riviera og at udvekslingen mellem by og kyst er en del af badebyernes DNA. ANBEFALING 4. DEN DANSKE RIVIERA SKAL SE SIG SELV SOM DEL AF KØBENHAVNS SAMLEDE TURISMEUDBUD Den Danske Riviera har en nærhed til København, som både forklarer badebyernes tilblivelse, og ligeledes er en vigtig del af dens fremtid. Afstanden mellem udbud i byen og Den Danske Riviera er kort, og både sommerhusejere og turister valfarter gerne mellem de åbne strande og shopping i København. Men Den Danske Riviera udnytter ikke den store strøm af turister, som allerede kommer til København og som let og for få ressourcer, gerne vil bruge en dag eller to på at opleve den autentiske danske badeby. Nærheden til storbyen er ikke kun fysisk. For sommerhusejerne og turisterne tager også storbyen med ud til badebyerne. Den Danske Riviera er urban i sin indstilling turisterne på Den Danske Riviera er mere kræsne og mere på forkant end andre steder. Nok ønsker turisten at møde den ægte lokale kystbefolkning, men det skal være i øjenhøjde og den lokale vært skal være på forkant med nye behov og ønsker, for at kunne servicere storbyturisten bedst muligt. Det betyder, at Den Danske Riviera på den ene side skal se sig selv om del af storbyens turisme udbud, og at der på den anden side skal arbejdes på at tydeliggøre forbindelsen mellem København og de nordsjællandske badebyer mentalt og kulturelt. Der bør udvikles samarbejde med hoteller og aktører i København, og der bør tænkes i fælles markedsføring og kædetilbud. Afstanden mellem udbud i byen og Den Danske Riviera er kort, og både sommerhusejere og turister valfarter gerne mellem de åbne strande og shopping i København. 17

18 VISION ANBEFALINGER ANBEFALING 5: BRUG BADEBYERNES HISTORIE I FORMIDLING OG FYSISK TRANSFORMATION DEN DANSKE RIVIERA ER KULTUREL OG HISTORISK Det, der kendetegner badebyerne ved Den Danske Riviera, er, at gæsterne ikke blot kommer for at bade og være ved stranden, de kommer også for at opleve og mærke den historiske atmosfære, som stadig ligger mellem husene, pladserne og det omgivende landskab. Det er fortællingen om dengang kunstnere og det Københavnske borgerskab første gang søgte mod vandet og grundlagde den danske badeby i Kongernes Nordsjælland. Denne kulturhistorie er rivieraens DNA. Kulturen, kunsten og arkitekturen går hånd i hånd med den skønne strand, klitterne og skoven, og er væsentlige alternativer til badelivet, når vejret er dårligt eller man er træt af at ligge på stranden. Den kulturelle riviera adskiller sig fra resten af den danske kyststrækning ved at være rig på oplevelser, steder og begivenheder som er kunstneriske, historiske og kulturelle, og de to primære oplevelser ses som én: Den Danske Riviera er lige så meget kultur som natur, ligeså meget historie som moderne gentænkning og de nyeste tendenser. På den måde minder Den Danske Riviera om den franske. En vigtig del af oplevelsen er, at vi tydeligt fornemmer historiens vingesus, den lokale ånd og den kulturhistoriske betydning, 18 badebyerne har haft og stadig har i dansk sammenhæng. Den historiske stemning bør være levende i formidlingen af badebyernes samlede og individuelle fortælling. Sammen med kulturhistorien hører en særlig naturfortælling, som er lige så essentiel for badebyernes DNA: I modsætning til det vilde og farlige - Vesterhav er naturen ved Den Danske Riviera et kunstværk: Smuk, varieret og indtagende. Ikke fordi, der ikke bliver vandret, cyklet og leget i rivieraens mangfoldige natur. Men den er i skala, tæthed og temperament i øjenhøjde med mennesket. På Den Danske Riviera tager naturen os i hånden og viser sig fra sin bedste side. Den Danske Riviera er det danske kystlandskab, når det er smukkest. Denne naturoplevelse er unik for rivieraen og det, der også - adskiller denne badeferie fra andre badeferier i landet. Efter i årtier at have fokuseret på masseturisme, med den konsekvens, at de fysiske rammer er blevet mere funktionelle og anonyme, er tiden kommet til at genskabe den lokale historiske identitet. Med udgangspunkt i de stedbundne kvaliteter, defineret af områdets topografi, beplantning og arkitektur, skal de enkelte badebyers fysiske rammer styrkes og omdannes, med henblik på at skabe bedre byrum, opholdsmuligsteder og rekreative tilbud i byerne og det omgivende landskab. Med afsæt i kulturhistorien og det stedsspecifikke, skal hver by tilbyde gode rammer for at mødes og fornemme stedets særlige karakter og oplevelsesmæssige kvaliteter. Ishuset i Liseleje

19 ANBEFALINGER VISION ANBEFALING 6. FOKUSÉR PÅ FYSISKE SAMMENHÆNGE OG RUTER FYSISK SAMMENHÆNG For at imødekomme visionen for den samlede destination skal de fysiske sammenhænge mellem byerne styrkes, så adgangen tilog mellem byerne, for særligt gående og cyklende, forbedres. Der er allerede igangsat flere initiativer om flere cykelstier på nationalt og internationalt niveau. I forlængelse af det, skal de enkelte byer tænke i faciliteter og indretning af byens rum og gader der imødekommer cykelturismen. Den Danske Rivieras mange badebyer har et fint net af stier og ruter, som forbinder byerne med det omgivende landskab og attraktioner. Men mange af stierne er ikke forbundet til samlede ruter. Derfor skal der udarbejdes et samlet rutekort for destinationens mange stier, og der skal arbejdes på at lave supplerende stier, som binder de eksisterende stier til et samlet system af ruter, som imødekommer gående og løbende gæster, som vil opleve Nordsjællands flotte natur og kulturhistoriske attraktioner. Der skal tænkes i spændende vandreruter mellem byerne, hvor der er sikret enkle overnatningsmuligheder på vandrerhjem, i shelter eller B&B. De fysiske sammenhænge mellem byerne kan også styrkes ved at bruge lokalbanen mere aktivt, åbne mulighed for shuttlebusser mellem byerne og tilbyde bådfart mellem havnene. FORMIDLING Den Danske Riveras mange stier, ruter og mulige forbindelser mellem byerne skal styrkes og formidles tydeligt for områdets mange gæster. Et tydeligt rutekort skal styrke formidlingen, sammen med infotavler på enkelte udvalgte steder. Fælles markering og infotavler kan skabe en visuel sammenhæng og understøtte den fælles identitet og fortælling, der ligger i Den Danske Riviera. Markering af ruter skal føre turister og fritidsbrugere fra by til by, skabe synlighed og sammenhæng. VisitNordsjælland har allerede udviklet en brandingstrategi, og det vil være oplagt, at arbejdsgruppen, tager udgangspunkt i dette arbejde. Her er det essentielt at kommunerne og de store grundejere som havnene sidder med, da det er dem, der har ansvar og myndighed til at udvikle arealer og skiltning. 19

20 VISION ANBEFALINGER ANBEFALING 7: SÆT FOKUS PÅ BEDRE BYRUM OG MØDESTEDER I BADEBYERNE Med udgangspunkt i de stedbundne kvaliteter skal der prioriteres en opgradering af udvalgte gaderum, pladser, torve og havnearealer på Den Danske Riviera. En fornyelse af byernes fysiske rammer skal underbygge visionen og imødekomme, at flere finder vej, opholder sig længere tid og vender tilbage til Den Danske Riviera. Mange steder skal belægninger, beplantning og møblering af byens rum invitere til nye rekreative aktiviteter, ophold og mødesteder for besøgende såvel som for lokale. Transformationen af byens rum skal være tro over for byens historie, placering i landskabet og omgivende natur. Med afsæt i historien skal udvalgte steder udvikles med lokal forankring, høj kvalitet af materialer og med aftryk af nutidens behov og muligheder. Fornyelsen af de fysiske rammer, skal understøtte den enkelte bys vision, og bidrage til at fremhæve og underbygge byens særkende og kvaliteter. Uden for byerne skal der også tænkes i mødesteder og opholdsmuligheder, der med stor respekt for plante- og dyreliv understøtter de rekreative tilbud i det åbne landskab. Der skal tænkes i etablering af stier, broer over åer og placering af bænke ved særlige steder med udsigt eller en særlig historie. Der kan tænkes i shelterpladser og faciliteter, som fordrer bevægelse i og adgang til landskabet. 20 Der skal tænkes i at udarbejde et fælles udtryk for tiltagene, som tilpasser sig det nordsjællandske landskab og som, på tværs af kommunegrænser, skaber samhørighed og forbedrede muligheder for at opleve områdets natur og kulturhistorie. Badehuset er på mange måder symbolet på, hvad Den Danske Riviera er: En gentænkning af den klassiske badeferie på toppen af Nordsjælland - historisk forankret men med blik for fremtiden, for kvalitet og det gode liv. ANBEFALING 8: BRUG BADEHUSET SOM DESTINATIONENS IKON Badehuset på Den Danske Riviera har potentiale til at blive et ikon på, hvad destinationen kan og vil. Badehuset vidner om badebyernes historie som fristed for storbyens kulturelle overklasse, og er samtidig et designprodukt, som signalerer kvalitet og god smag. Badehusenes placering på stranden er desuden med til at markere badebyernes geografiske placering på Den Danske Riviera og den nærhed, der er mellem natur og det byggede miljø i badebyerne. De peger på det gode liv i badebyerne, afslapning og velvære, og de er ressourcemæssigt lette at orkestrere. Det anbefales derfor, at der i højsæson opstilles identiske badehuse i alle fem byer, og at badehuset bruges som ikonbillede i markedsføring internationalt.

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Den danske riviera. Gilleleje. nyt billede. Gilleleje - portal for den danske riviera. Potentialeplan for Gilleleje AB SO LUTLA NDS KAB

Den danske riviera. Gilleleje. nyt billede. Gilleleje - portal for den danske riviera. Potentialeplan for Gilleleje AB SO LUTLA NDS KAB Den danske riviera Gilleleje Gilleleje - portal for den danske riviera Potentialeplan for Gilleleje AB SO LUTLA NDS KAB nyt billede Gilleleje gilleleje - portal for den danske riviera Udarbejdet for VisitNordsjælland,

Læs mere

Den danske riviera. Tisvildeleje. nyt billede. Tisvildeleje - den autentiske badeby. Potentialeplan for Tisvildeleje AB SO LUTLA NDS KAB

Den danske riviera. Tisvildeleje. nyt billede. Tisvildeleje - den autentiske badeby. Potentialeplan for Tisvildeleje AB SO LUTLA NDS KAB Den danske riviera Tisvildeleje Tisvildeleje - den autentiske badeby Potentialeplan for Tisvildeleje AB SO LUTLA NDS KAB nyt billede Tisvileleje Tisvildeleje - den autentiske badeby Udarbejdet for VisitNordsjælland,

Læs mere

Den danske riviera HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN

Den danske riviera HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN Den danske riviera HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN POTENTIALEPLAN FOR NIVÅ - BØRNEFAMILIERNES BADEBY AB SO LUTLA NDS KAB HUMLEBÆK-NIVÅ HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN

Læs mere

DEN DANSKE RIVIERA TISVILDELEJE NYT BILLEDE TISVILDELEJE - DEN AUTENTISKE BADEBY. Potentialeplan for Tisvildeleje AB SO LUTLA NDS KAB

DEN DANSKE RIVIERA TISVILDELEJE NYT BILLEDE TISVILDELEJE - DEN AUTENTISKE BADEBY. Potentialeplan for Tisvildeleje AB SO LUTLA NDS KAB DEN DANSKE RIVIERA TISVILDELEJE TISVILDELEJE - DEN AUTENTISKE BADEBY Potentialeplan for Tisvildeleje AB SO LUTLA NDS KAB NYT BILLEDE TISVILELEJE TISVILDELEJE - DEN AUTENTISKE BADEBY Udarbejdet for VisitNordsjælland,

Læs mere

DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN

DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN POTENTIALEPLAN FOR NIVÅ - BØRNEFAMILIERNES BADEBY AB SO LUTLA NDS KAB HUMLEBÆK-NIVÅ HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

LISELEJE BYDER VELKOMMEN. Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB. nyt billede. Den danske riviera

LISELEJE BYDER VELKOMMEN. Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB. nyt billede. Den danske riviera LISELEJE BYDER VELKOMMEN Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB nyt billede Den danske riviera LISEleje LISEleje LISELEJE BYDER VELKOMMEN Udarbejdet for VisitNordsjælland, 2013-2014. Redaktion:

Læs mere

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 Styregruppemøde for Kystdestination Møns Klint, 18. december 2013 Fasthold god placering men få flere til at komme Turistanalyse: Østmøn ligger på en 9. plads over 28

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Den danske riviera HORNBÆK. Potentialeplan for Hornbæk AB SO LUTLA NDS KAB

Den danske riviera HORNBÆK. Potentialeplan for Hornbæk AB SO LUTLA NDS KAB Den danske riviera HORNBÆK Hornbæk i verdensklasse Potentialeplan for Hornbæk AB SO LUTLA NDS KAB HORNBÆK Hornbæk i verdensklasse Udarbejdet for VisitNordsjælland, 2013-2014. Redaktion: Layout: Dansk Bygningsarv

Læs mere

Den danske riviera HORNBÆK. Potentialeplan for Hornbæk AB SO LUTLA NDS KAB

Den danske riviera HORNBÆK. Potentialeplan for Hornbæk AB SO LUTLA NDS KAB Den danske riviera HORNBÆK Hornbæk i verdensklasse Potentialeplan for Hornbæk AB SO LUTLA NDS KAB HORNBÆK Hornbæk i verdensklasse Udarbejdet for VisitNordsjælland, 2013. Redaktion: Layout: Dansk Bygningsarv

Læs mere

potentialeplan Hvide sande & søndervig by & landskab vækstgruppe #4 12. marts 2014

potentialeplan Hvide sande & søndervig by & landskab vækstgruppe #4 12. marts 2014 potentialeplan Hvide sande & søndervig by & landskab vækstgruppe #4 12. marts 2014 dagens program 15.00-15.05 Velkomst 15.05-15.45 Præsentation af by og landskab 15.45-16.00 gangbroer og Trafikplan i Hvide

Læs mere

DEN DANSKE RIVIERA HORNBÆK HORNBÆK I VERDENSKLASSE. Potentialeplan for Hornbæk AB SO LUTLA NDS KAB

DEN DANSKE RIVIERA HORNBÆK HORNBÆK I VERDENSKLASSE. Potentialeplan for Hornbæk AB SO LUTLA NDS KAB DEN DANSKE RIVIERA HORNBÆK HORNBÆK I VERDENSKLASSE Potentialeplan for Hornbæk AB SO LUTLA NDS KAB HORNBÆK HORNBÆK I VERDENSKLASSE Udarbejdet for VisitNordsjælland, 2013-2014. Redaktion: Layout: Dansk Bygningsarv

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL Giv turisten let adgang til oplevelser i naturen Guide til pakketering - Tjen penge på naturen Naturligt Samspil drives af HORESTA med støtte fra Naturstyrelsen

Læs mere

Visionær profil: Natur & Fritid

Visionær profil: Natur & Fritid Visionær profil: Natur & Fritid Denne sektion er opdelt i disse afsnit: A. Alternativets vurdering, vision og mærkesager B. Kommunens vision og mærkesager C. Fakta og beskrivelser Alternativets vurdering

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Kulturpolitik i Kolding

Kulturpolitik i Kolding Kolding Kommunes Kulturpolitik 2016-2017 Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Kulturområdet Kulturpolitik i Kolding 2016-2017 - kulturdynamik og fællesskab Forord...2 Kultur i Kolding...3 Kulturpolitiske

Læs mere

Begivenhedsstrategier

Begivenhedsstrategier Begivenhedsstrategier Begivenhedsstrategi Region Hovedstaden Begivenhedsstrategi Region Hovedstaden I dag står et af hovedslagene i storbykonkurrencen om metropolernes evne til at tiltrække og fastholde

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Vision 2030 Oplev det rå og autentiske Halsnæs. - det er ikke for fint, og det føles ægte

Vision 2030 Oplev det rå og autentiske Halsnæs. - det er ikke for fint, og det føles ægte Vision 2030 Oplev det rå og autentiske Halsnæs - det er ikke for fint, og det føles ægte Marts 2016 Forord Halsnæs Kommune ligger i Nordsjælland i det nordvestlige hjørne af Region Hovedstaden. Her ligger

Læs mere

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013 Hemmelige Stier Årsrapport 2013 KMØ Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som er et af 9 projekter under kulturaftalen Kulturmetropol-Øresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Mit Fredensborg / Analyse og vision

Mit Fredensborg / Analyse og vision Mit Fredensborg / Analyse og vision Identitet og moderne byliv i den historiske slotsby Bymøde den 12. december 2013 METODE PROCES 3 workshops med byambassadørgruppe 3 byvandringer PRODUKT Stedsansanalyse

Læs mere

Turismestrategi 2013-2017

Turismestrategi 2013-2017 Turismestrategi 2013-2017 1 Indhold Forord... 4 Vision... 5 Strategi... 6 Fokus Stærke værdikæder... 7 Fokus Nem tilgængelighed... 8 Fokus Smart markedsføring... 9 2 Vision: Køge vil overraske dig Strategi:

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Stedet Tæller Yderområdernes potentialer

Stedet Tæller Yderområdernes potentialer Stedet Tæller Yderområdernes potentialer Projektleder Karen Skou, Realdania Filantropiske strategiområder Byen Byggeriet Bygningsarven Særlige indsatsområder Yderområdernes potentialer Hvad er yderområdernes

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 København: Grønne uderum som urbane uderum Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 Oversigt 1. Hvor er København? 2. Visioner og mål 3. Urbane tendenser - hvad siger københavnerne?

Læs mere

Danskerne og yderområderne. Thomas Martinsen 9. november 2011, Inspirationsmøde, Vejle

Danskerne og yderområderne. Thomas Martinsen 9. november 2011, Inspirationsmøde, Vejle Danskerne og yderområderne Thomas Martinsen 9. november 2011, Inspirationsmøde, Vejle Om undersøgelsen Repræsentativ undersøgelse blandt danskere i den erhvervsaktive alder 18-65 år (3,5 mio. ud af 5,6

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni for Esbjerg Kommune

Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni for Esbjerg Kommune Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni 2012 for Esbjerg Kommune Forord Esbjerg Kommune er begunstiget med et stærkt kulturliv, der rummer en mangfoldighed af engagerede kulturaktører.

Læs mere

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN En sørgelig meddelelse vedr. vores tidligere formand Kirsten Meleshko Har den 13/1 haft en opringning fra Kirstens mand, Kirsten er her ikke mere. Efter et kraftigt hosteangreb, brast lungerne med blødning

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Den nye dreng i klassen Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING

Læs mere

Hemmelige Stier. Projektstatus Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren

Hemmelige Stier. Projektstatus Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren Hemmelige Stier Projektstatus 2012 Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren KMØ Ramme Organisationsmodel Mål Afsæt Mødeaktivitet Digital platform Forandringsteori Udfordringer 2013 Gevinster

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

JUNGSHOVED LOKALRÅD LOKAL UDVIKLINGSPLAN FOR JUNGSHOVED. Jungshoved et sving ud i naturen

JUNGSHOVED LOKALRÅD LOKAL UDVIKLINGSPLAN FOR JUNGSHOVED. Jungshoved et sving ud i naturen JUNGSHOVED LOKALRÅD LOKAL UDVIKLINGSPLAN FOR JUNGSHOVED Jungshoved et sving ud i naturen Foto Tage Klee Lokal udviklingsplan for Jungshoved, Vordingborg kommune, vedtaget på borgermøde juni 2016 Handlingsplan

Læs mere

Turismekonference 23. November Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv

Turismekonference 23. November Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv Turismekonference 23. November 2016 Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv BAGGRUND: Hver Dataindsamlingen Respondenterne destinationer har indsamlet 300 besvarelser pr. feriested,

Læs mere

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om 1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK Krig, fred og kærlighed Vi er Skanderborg Kommune ligger i et geografisk og historisk smørhul. Her kan du bo 15 minutter fra Aarhus, midt i naturen og være en del af de

Læs mere

Fadebursloven Nyborg, april 2013

Fadebursloven Nyborg, april 2013 Fadebursloven Nyborg, april 2013 Kongens Fadebur Kongens Fadebur er et fødevarenetværk etableret af Nyborg Slot for fødevareproducenter, specialiserede fødevareforhandlere og restauranter på Fyn. Mission:

Læs mere

Gilleleje. Din lokale sommerhusudlejer nummer 1. Servicekontoret

Gilleleje. Din lokale sommerhusudlejer nummer 1. Servicekontoret dansommer Gilleleje Smidstrup Strandvej 59 3250 Gilleleje tlf. 39 14 30 20 mail: gilleleje@dansommer.dk Din lokale sommerhusudlejer nummer 1 Servicekontoret Gilleleje lokal husejerbrochure dansommer 2012

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Erhvervs- og Turismepolitik

Erhvervs- og Turismepolitik Erhvervs- og Turismepolitik Fredensborg Kommune 2013-2016 l Godkendt af Byrådet den 24. juni 2013 1 Forord Det er med stor fornøjelse og glæde, at vi på vegne af Fritids- og Erhvervsudvalget og Kultur-

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Kommunikationsplatform Sydjylland

Kommunikationsplatform Sydjylland Kommunikationsplatform Sydjylland Destinationsudvikling - macro destination Sydvestjylland Skærbæk Fritidscenter, 4. februar 2009 Opgaven Vi skal formulere et unikt, relevant og troværdigt omdrejningspunkt

Læs mere

Pressemeddelelse 11. december 2012. Fem unikke nordjyske steder udpeget

Pressemeddelelse 11. december 2012. Fem unikke nordjyske steder udpeget Fem unikke nordjyske steder udpeget Løkken vil genopfinde sig selv som turismedestination i høj kvalitet og skabe bedre sammenhæng mellem by og hav. Ved Ejerslev Havn skal moleret formidles og tilgængeliggøres.

Læs mere

Forslag til Turismestrategi

Forslag til Turismestrategi Indholdsfortegnelse Forslag til Turismestrategi 2016-2020 [ETU 08.02.2016] Forord og indledning...2 Vision...3 Overordnede turistpolitiske overvejelser...4 Fem centrale temaer...5 1 Natur- og Kystturisme...6

Læs mere

inspirationsmøde, fordi vi meget gerne vil inddrage jer og jeres ideer i udviklingen af konceptet!

inspirationsmøde, fordi vi meget gerne vil inddrage jer og jeres ideer i udviklingen af konceptet! Dette scenarie har meget meget lidt at gøre med vores vision for vandog wellnessprojektet. Men denne visionære mand fra en helt anden tidsalder er alligevel et godt udgangspunkt for at belyse nutidens

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 Det strategiske fundament for VisitSilkeborg VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 er udarbejdet af: VisitSilkeborg info@silkeborg.com Tlf. 86 82 19 11 www.silkeborg.com

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 1 of 5 Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik. Visionen

Læs mere

Nyt liv ved Fjellerup Strand

Nyt liv ved Fjellerup Strand Nyt liv ved Fjellerup Strand Bygning fra fiskeriets storhedstid Norddjurs Kommune ansøger om deltagelse i Realdania-kampagnen Stedet tæller med projektet Nyt liv ved Fjellerup Strand. Projektet tager ud

Læs mere

Turismestrategi 2013-2020

Turismestrategi 2013-2020 STRATEGI Turismestrategi 2013-2020 Frederikssund Kommune vil være destinationen hvor danske og svenske familier på ferie og udflugt tager hen for at få aktive oplevelser med udgangspunkt i naturen, kulturen

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Culture Plus Dansk Turismefremme 7. april Søren Krogh

Culture Plus Dansk Turismefremme 7. april Søren Krogh Culture Plus Dansk Turismefremme 7. april 2016 Søren Krogh Succeskriterier Succeskriterier for samtale mellem turismeerhverv og kultursektoren: At kulturturisme fokus bliver bedre ved at vi anvender og

Læs mere

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark www.visitdenmark.com turisterne i Danmark turisterne i Danmark ISBN: 87-87393-44-1 VisitDenmark Turismefaglig Viden April 2008 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. sal 2300 København S Tlf.: +45 32 88 99

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FOR, MED boernekultur.vejle.dk OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FORORD Bliv et af de topmotiverede mandskaber, som skal dyste i kaproning over en distance på ca. 300m på Vejle Visionen for Børnekulturen er

Læs mere

Velkommen til kick-off

Velkommen til kick-off Tøndermarsk Initiativet Velkommen til kick-off Marskhallen, Højer Onsdag den 28. september 2016 29-09-2016 www.toender.dk 2 Velkommen 29-09-2016 www.toender.dk 3 Kick-off 19.00-19.10 Velkommen v. borgmester

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Principper for kommunikation i Odense Kommune

Principper for kommunikation i Odense Kommune Principper for kommunikation i Odense Kommune Odense Kommune skal have en god kommunikation og tæt dialog mellem borgere, brugere, kommunens ansatte, virksomheder og andre samarbejdspartnere. Det skal

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

VISION OG STRATEGI SILKEBORG SØHØJLANDET DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD

VISION OG STRATEGI SILKEBORG SØHØJLANDET DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD VISION OG STRATEGI 2017-2022 SILKEBORG SØHØJLANDET DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD 1 V s t Vision og strategi 2017-2022 kort version Silkeborg Søhøjlandet - Danmarks Outdoor Hovedstad VisitSilkeborgs vision

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Vision 2020 Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der skal vise vejen for, hvordan kommunens fritids-

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som et ud af 9 projekter underkulturaftalen, der er indgået mellem 26 kommuner

Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som et ud af 9 projekter underkulturaftalen, der er indgået mellem 26 kommuner Hemmelige Stier Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som et ud af 9 projekter underkulturaftalen, der er indgået mellem 26 kommuner og Region Hovedstaden Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015 Dansk Sejlunion - Klubkonference 21. november 2015 Vi vil fortælle om Baggrunden for projekt Vild med Vand Status for projektet Hvad består projektet af Hvad leverer projektsekretariatet Hvordan kommer

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere