Undersøgelse af jern og metalindustrien herunder elektronik i Sønderjylland Beskæftigelse Rekruttering Samarbejde Initiativer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af jern og metalindustrien herunder elektronik i Sønderjylland Beskæftigelse Rekruttering Samarbejde Initiativer"

Transkript

1 Rådsmødet 27. januar 2005 Undersøgelse af jern og metalindustrien herunder elektronik i Sønderjylland - Beskæftigelse Rekruttering Samarbejde Initiativer

2 1. Resumé Baggrund for undersøgelsen Stikprøven Hvorfor virksomhederne ikke ønsker at deltage i undersøgelsen Beskæftigelsesforventninger Rekrutteringsproblemer Områder med stigende behov Kendskabet til AF s tilbud Initiativer Bilag: Det anvendte spørgeskema 1

3 1. Resumé 151 virksomheder fra branchen har deltaget i undersøgelsen 151 virksomheder med godt ansatte inden for jern- og metalindustrien deltog i december og starten af januar i en undersøgelse gennemført af AF. Formålet med undersøgelsen var at afdække beskæftigelsesudviklingen, rekrutteringssituationen, kendskabet til AF s tilbud og mulighederne for at samarbejde. Svag fremgang forude Undersøgelsen dokumenterer, at der igen er fremgang i industrien i Sønderjylland. Virksomhederne har svagt positive beskæftigelsesforventninger for de kommende 3 måneder. Hvis den positive udvikling fortsætter, er spørgsmålet om regionen på længere sigt kan indfri arbejdskraftbehovene. 13% har ubesatte job Undersøgelsen dokumenterer, at der allerede nu er 13% af virksomhederne, som har haft job især inden for det faglærte område, som de ikke kunne få besat i løbet af de seneste 3 måneder. 12 af de 20 virksomheder med rekrutteringsproblemer ønsker at indgå et samarbejde med AF for at løse problemerne. 20% melder om stigende behov på en række fagområder 20% af virksomheder har endvidere tilkendegivet fagområder, der er et stigende behov for. Områderne dækker over et bredt spektrum af kompetenceniveauer herunder også det ufaglærte område, men det er primært faglærte, industrien forventer stigende efterspørgsel på. 20 af 29 virksomheder har tilkendegivet, at de gerne vil indgå i et samarbejde med AF om at løse fremtidige behov for arbejdskraft. 42% vil samarbejde med AF 64 virksomheder svarende til 42% af de adspurgte tilkendegiver, at de gerne vil samarbejde med AF om de tilbud, AF har til virksomhederne. AF igangsætter konkrete initiativer AF er på baggrund af undersøgelsen aktuelt ved at følge op på alle typer af interessetilkendegivelser. AF vil bl.a. som følge af undersøgelsen 2

4 igangsætte uddannelsesforløb, fremme voksenlærlingeforløb og overveje muligheden for et samlet fremstød overfor branchen. AF vil endvidere målrette indsatsen for ledige i målgruppen jern- og metalindustri. 2. Baggrund for undersøgelsen AF s indsats i 2005 er ændret på en række punkter i forhold til I Kontrakt2005 er det besluttet, at AF skal varetage indsatsen for ledige med uddannelse/erfaring og ønske om at arbejde inden for jern- og metalindustrien herunder også elektronikindustrien. Undersøgelsen skal belyse rekruttering og beskæftigelse i branchen og samarbejdet med AF Et af de initiativer, der skal understøtte denne indsats, er jf. Kontrakten en særlig intensiv overvågningsindsats af jern- og metalbranchen herunder elektronik. Ud over den ordinære overvågningsindsats AF gennemfører, har AF besluttet at supplere med en brancheundersøgelse. Den vil bidrage til at øge AF s kendskab til branchen. På baggrund af undersøgelsen vil AF bl.a. kunne Målrette indsatsen for de ledige, AF har kontakten med Afdække aktuelle rekrutteringsproblemer og igangsætte forebyggende initiativer Afdække områder, hvor virksomhederne vurderer, der er stigende behov og på den baggrund igangsætte nye uddannelsesinitiativer Afdække mulighederne for at intensivere samarbejdet med virksomhederne i branchen Alt i alt kan en sådan undersøgelse være med til at understøtte samarbejdsgraden med virksomhederne og på lidt længere sigt bidrage til, at effekterne af indsatsen styrkes. 3. Stikprøven Antal virksomheder i undersøgelsen Målet med undersøgelsen var at få et fyldestgørende billede af rekruttering og beskæftigelse i branchen og samtidig afdække samarbejdsmulighederne med branchen. Den valgte metode var telefonbaserede interviews af alle virksomheder 3

5 inden for jern- og metalbranchen med mere end 1 ansat. Der er registreret i alt 474 virksomheder inden for jern- og 151 virksomheder med tilsammen godt ansatte har deltaget i undersøgelsen metalindustrien, hvoraf de 336 virksomheder har mere end to ansatte. AF har i december og starten af januar kontaktet 245 af disse virksomheder telefonisk. 151 af virksomhederne har sagt ja til at svare på undersøgelsens spørgsmål, hvilket giver en svarprocent på 45. Der er i henhold til oplysninger i AF s IT-system, Amanda, beskæftiget i Sønderjylland i branchen. Virksomhederne i undersøgelsen beskæftiger personer, hvilket giver en beskæftigelsesdækning på 59%. 1 Undersøgelsen afspejler nogenlunde branchens sammensætning på størrelse og der er en pæn beskæftigelsesdækning % 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1 Antal virksomheder der deltog i undersøgelsen % 36 Beskæftigelsesdækning 42% 60% 12 53% 15 62% Antal ansatte Stikprøvens sammensætning afspejler nogenlunde branchens sammensætning på virksomhedsstørrelse, men der er dog en 1 Ifølge de seneste tal fra Danmarks Statistik er beskæftigede i branchen i Sønderjylland 4

6 underrepræsentation af virksomheder mellem 1-5 ansatte og en overrepræsentation af virksomheder med ansatte. 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Stikprøvens repræsentativitet 43% 29% 28% 29% 24% 1% 1% 16% 5% 8% 7% 10% Population Stikprøve 3.1. Hvorfor virksomhederne ikke ønsker at deltage i undersøgelsen 94 af 245 adspurgte virksomheder ønskede ikke at deltage AF kontaktede i forbindelse med undersøgelsen i alt 245 virksomheder, men det var ikke alle som ønskede eller kunne deltage. I alt 94 virksomheder deltog ikke i undersøgelsen og af disse har 85 virksomheder begrundet, hvorfor de ikke ønskede at deltage. Mange af dem lå udenfor undersøgelsens målgruppe eller var lukket Begrundelser for ikke at ville deltage Anden branche Lukket Ingen behov Ikke tid Andet Reduktion Ingen kontakt Omstrukturering Dårlig service/emner Den primære årsag til, at virksomhederne ikke besvarer undersøgelsen, er at de ikke er i målgruppen for undersøgelsen, da de har været fejlagtigt 5

7 registreret under jern- og metalbranchen og dermed er kommet med ud i stikprøven. Der er f.eks. virksomheder registreret inden for fremstilling af produkter i træ og glasfiber. Den næste gruppe er virksomheder, som er lukket. De to første kategorier omfatter 39 af 94 virksomheder. 16 virksomheder deltager ikke, da de ikke har et aktuelt arbejdskraftbehov. Dertil kommer 5 virksomheder, som reducerer i antallet af ansatte. Endelig er der en række andre begrundelser som f.eks. at enkelte virksomheder har været gennem omstruktureringer. 4. Beskæftigelsesforventninger 2 Det fremgår af regionens beskæftigelsesprognose fra oktober 2004, at regionen står overfor en fremgang, som også omfatter jern- og metalindustrien herunder særligt elektronik. Branchen er kendetegnet ved, at være mere eksportintensiv end den er for landet som helhed og i naboregionerne. Branchen er endvidere af stor beskæftigelsesmæssig betydning. Derfor betyder udsving i konjunkturer også at beskæftigelsen varierer mere end for hele landet. Dynamikken og betydningen af branchen fremgår bl.a. af en ny analyse, hvorfra nedenstående citat er hentet. Elektronik oplever den største vækst i forhold til resten af landet, men også jern- og metalindustrien har stor fremgang i forhold til resten af landet. Efter 1991 er andelen af job inden for jern og metal i Sønderjylland højere end for hele landet, og efter 1996 er det samme tilfældet for elektronikindustrien. Jern og metal og elektronikindustrien i Sønderjylland har i perioden skabt og fastholdt en førende position i Danmark. 3 2 Virksomhedernes beskæftigelsesvurderinger i denne undersøgelse er ikke sammenlignelige med beskæftigelsesvurderingerne i Arbejdsmarkedsredegørelsens prognose. I denne undersøgelse vurderer virksomhederne udsigterne 3 måneder frem i forhold til i dag, mens udgangspunktet i Arbejdsmarkedsredegørelsen er en vurdering af et kvartal sammenlignet med samme kvartal året før. 3 Læs mere om branchen i Jobnedlæggelser, jobskabelse og beskæftigelse i Sønderjylland, side 35, 2004, Handelshøjskolen i Århus 6

8 Udviklingen i antal arbejdspladser i jern- og metalindustrien Som en vigtig del af denne undersøgelse er virksomhederne, derfor blevet bedt om at give deres vurdering af den aktuelle beskæftigelsesudviklingen for at kunne slå fast om beskæftigelsen igen her i 2004/2005 er på vej frem. Samlet set viser undersøgelsen, at virksomhedernes forventninger til beskæftigelsesudviklingen i første kvartal 2005 er svagt positive. Langt de fleste virksomheder vurderer, at beskæftigelsen vil være uændret de kommende 3 måneder. Svagt positive forventninger til beskæftigelsesudviklingen Virksomhedernes vurdering af beskæftigelsesudviklingen i første kvartal Faldende Stigende Uændret Den langt overvejende del af virksomhederne vurderer beskæftigelsesudviklingen til at være uændret, mens et mindre antal virksomheder forventer faldende beskæftigelse eller stigende beskæftigelse. Samlet set vurderer virksomheder, der repræsenterer 855 ansatte, at beskæftigelsen vil stige, mens virksomheder der repræsenterer 491 ansatte vurderer, at den vil falde. Tallene viser dermed, at virksomheder, 7

9 der netto repræsenterer 364 ansatte svarende til 2,3% af alle ansatte, at beskæftigelsen vil stige svagt i branchen i første kvartal Forventninger til udviklingen i beskæftigelsen i virksomhederne i første kvartal stigende faldende De små og mellemstore virksomheder er mest positive mht. fremgang i beskæftigelsen Analysen viser, at det fortrinsvis er de små og mellemstore virksomheder, som forventer ændringer i beskæftigelsesudviklingen i den kommende periode. Det er værd at bemærke, at 28% af de adspurgte virksomheder med ansatte forventer stigende beskæftigelse, mens andelen blandt virksomheder med 6-19 ansatte er på 21%. De større virksomheder dvs. med mere end 100 ansatte har mere moderate forventninger. Her forventer 7% fremgang i beskæftigelsen. Virksomhedernes forventning til udviklingen i beskæftigelsen i første kvartal 2005 Andelen af adspurgte virk. 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 12% 9% 21% 9% 28% 14% 17% 17% 7% 7% Andel ansatte stigende faldende Det er ikke overraskende, at der især er de mellemstore virksomheder, som har de mest positive forventninger. Det fremgår bl.a. af konklusionen 8

10 i Strukturanalysen, som blev offentliggjort i november 2004, at: Traditionelt betragtes de mellemstore virksomheder som det centrale vækstlag for fremtidens arbejdsmarked, eller med andre ord som de vigtigste kilder til fremtidige arbejdspladser. Netop derfor er det værd at bemærke, at Sønderjylland både har en mindre andel af små og mellemstore virksomheder, sammenlignet med resten af landet, og at væksten i antallet af små og mellemstore virksomheder samtidig er mindre i Sønderjylland end i resten af landet Rekrutteringsproblemer Et formål med undersøgelsen var ligeledes at afdække, hvor udbredte rekrutteringsproblemerne i regionen aktuelt er. Virksomhederne er derfor blevet spurgt, om de har haft ledige stillinger som ikke kunne besættes de seneste 3 måneder. 13% af de adspurgte virksomheder kunne ikke få besat ledige job I alt 20 af de 151 virksomheder oplyser, at de har haft ledige stillinger, som ikke kunne besættes. Det svarer til, at 13% af alle adspurgte virksomheder har haft problemer i det seneste kvartal. Undersøgelsen viser endvidere, at det er såvel små som store virksomheder, der har problemer. 8 6 Antal virksomheder, der har haft ledige job, som ikke kunne besættes i de seneste 3 måneder Antal ansatte 4 Arbejdsmarkedet i Sønderjylland Udfordringer det næste årti, side 14, Rambøll Management,

11 25% 20% 15% 10% 5% 0% Andelen af de adspurgte virksomheder, der har ubesatte job 12% 16% 8% 17% 20% Antal ansatte Strukturanalysen bekræfter også manglen på arbejdskraft i industrien Rambøll Management gennemførte i 2004 en strukturanalyse af det sønderjyske arbejdsmarked jf. note 4. Som en del af undersøgelsen blev der gennemført 5 fokusgruppeinterviews på tværs af brancherne med deltagelse af 40 repræsentanter fra de sønderjyske virksomheder. Det fremgår af undersøgelsen, at deltagerne generelt understøtter vurderingerne af mangelområderne, der er peget ud i Arbejdsmarkedsredegørelse. Det gælder f.eks. faglærte med cnckvalifikationer eller svejsere. Fagområder Der er en række fag virksomhederne ikke kan få besat. Det er værd at bemærke, at de adspurgte virksomheder især har problemer med, at besætte job som kræver faglærte medarbejdere. Virksomhederne melder stort set ikke om problemer på det videregående niveau. Listen af indmeldte problemer omfatter følgende områder: Især problemer med at få faglærte medarbejdere Arbejdsleder PLC og CNC-programører Maskinarbejdere og værktøjsmager Sælgere Svejsere Web-designer Landbrugsmaskinsmed Faglærte rejsemontører Smede Udvikler VVS-montør Der er række enkeltstående problemer, som kommer frem i undersøgelsen 10

12 som f.eks. web-designer og udvikler. Men undersøgelsen viser også, at der fortsat er betydelige problemer med at rekruttere personer med kvalifikationer inden for områder som f.eks. faglærte med CNCkompetencer, herunder ikke mindst maskinarbejdere. Ovenstående underbygger de vurderinger AF gennem de senere år har registreret i sin overvågningsindsats og det bekræfter også, at virksomhederne til stadighed oplever, at der er kompetencer, der er vanskelige at finde i regionen. Undersøgelsen dokumenterer at der løbende bør opkvalificeres arbejdskraft til industrien Disse udmeldinger er med til at understrege, at løbende opkvalificering af arbejdskraft til industrien fortsat skal have høj prioritet hos Rådet og AF. Dette vil kunne bidrage til at sikre, at virksomhedernes arbejdskraftbehov kan dækkes. Samtidig viser det, at der fortsat er gode beskæftigelsesmuligheder for de ledige at søge inden for. Baggrunden for at jobbene ikke bliver besat Der er en række forhold som gør, at virksomhederne ikke har fået de ledige stillinger besat. Hovedårsagen er ifølge de adspurgte virksomheder, at der ikke er uddannede nok inden for områderne. Virksomhederne angiver også en række andre forhold, som har betydning for, at jobbene ikke bliver besat. Det gælder f.eks. den manglende mobilitet blandt ansøgerne. Dette er bl.a. et af de områder, som Udviklings Råd Sønderjylland har sat fokus på i deres handlingsplan. 5 Manglende erfaring, sproglige kundskaber og forkert indstilling er andre årsager, som anføres af virksomhederne som forklaring på at jobbene ikke kan blive besat. 5 Læs mere på Amtets hjemmeside 11

13 Årsag Antal virksomheder Der er mangel på uddannede 13 Mangel på uddannede og mobilitet primære årsager til at jobbene ikke bliver besat Mobiliteten er for lav 7 Ansøgerne har ikke rette erfaring 3 Lønforhold 2 Manglende sproglige forudsætninger 1 Der er mangel på ansøgere 1 Ansøgere har den forkerte indstilling 1 Der er rejseaktivitet 1 Nystartet virksomhed har svært ved at rekruttere 1 AF i dialog med 12 virksomheder for at løse aktuelle problemer AF tilbyder virksomhederne hjælp til at løse problemerne 12 ud af de 20 virksomheder har i undersøgelsen sagt ja til at samarbejde med AF med henblik på at løse rekrutteringsproblemerne. Det kan oplyses, at AF aktuelt er i gang med at følge op på disse sager. 6. Områder med stigende behov I de kommende år står regionen over for store udfordringer på arbejdsmarkedet på grund af den faldende arbejdsstyrke. En række fremskrivninger af den fremtidige arbejdsmarkedsudvikling i Sønderjylland viser, at der bliver udbredte rekrutteringsproblemer, hvis efterspørgslen efter arbejdskraft stiger af de 151 virksomheder, der har svaret, svarende til 19% har oplyst, at der er fagområder, der er et stigende behov for på arbejdsmarkedet. Tilkendegivelserne kommer fra virksomheder af alle størrelse. 19% af virksomhederne tilkendegiver områder med stigende behov især på det faglærte område Loddemontører herunder med kendskab til blyfri lodning CNC-operatører/programmører Faglærte med CNC Ufaglærte med CNC Generelt faglærte Montering af bio-fyringsanlæg Maskinarbejdere Sælgere Klejnsmede med speciale i rustfaste arbejder. Smede herunder VVS Skiltemalere Svejsere Tegningslæsning 6 Læs bl.a. Registerbaseret fremskrivning for arbejdsmarkedet i Sønderjylland, 2002, Sønderjyllands Amt eller Arbejdsmarkedet i Sønderjylland Udfordringer det næste årti, side 14, Rambøll Management,

14 Værktøjsmagere Ufaglærte metalarbejdere De indmeldte vurderinger er med til at underbygge, at det er relevant for AF fortsat at understøtte opkvalificeringen af ufaglærte til faglærte. AF i dialog med 20 virksomheder om at løse fremtidige problemer 20 af de 29 virksomheder ønsker at samarbejde med AF omkring de fremtidige behov for arbejdskraft og AF er aktuelt ved at følge op på disse ønsker med henblik på at kunne vurdere det konkrete behov for at opkvalificerer medarbejdere til industrien. Fremtidige behov også belyst i Strukturanalysen fra 2004 Strukturanalysen, der blev gennemført i 2. og 3. kvartal 2004 af Rambøll Management jf. note 4 indeholder også vurderinger af de fremtidige behov. Fokusgruppedeltagerne oplyste bl.a.: At der i stigende grad vil efterspørges kompetencer på et højere niveau Omstillingsparathed er afgørende og efteruddannelse kommer til at spille en større rolle Det er afgørende for industrivirksomhederne at medarbejderne kan læse og forstå en vejledning De bogligt svage vil få stadig sværere ved at begå sig 6.1. Kendskabet til AF s tilbud Et tæt og velfungerende samarbejde med et bredt udsnit af virksomhederne er en væsentlig forudsætning for at kunne løfte den beskæftigelsespolitiske opgave i Det medvirker til, at virksomhederne har en opdateret viden, om de tilbud AF har til virksomhederne herunder også til udbuddet af arbejdskraft. Som en del af undersøgelsen er virksomhederne derfor blevet spurgt om, de kender AF s tilbud og om de ønsker et møde med AF for at drøfte dem. 13

15 Godt kendskab til mange af AF s tilbud men der er udviklingspotentiale Virksomheder med Andel af de 151 Område kendskab virksomheder Formidling % Løntilskud % Virksomhedspraktik 99 66% Jobnet 86 57% Voksenlærlinge 81 54% Ansættelse af ledige med videregående uddannelse 33 22% Mentorordningen 15 10% Ingen kendskab 23 15% Bred virksomhedskontakt fortsat nødvendig Som det fremgår viser tallene, at der et godt kendskab til AF s ydelser, men også, at der er 15% som ikke kender AF s ydelser. Tallene understreger, at det er vigtigt at fastholde en bred virksomhedskontakt og at AF løbende skal informerer virksomhederne om tilbudene. Virksomhedernes kendskab er størst til formidling, løntilskudsordningerne og virksomhedspraktik. 81 af 141 virksomheder oplyser, at de har kendskab til voksenlærlingeordningen, hvilket viser, at der også her er behov for at informere om mulighederne. Modsat er der er begrænset kendskab til mentorordningen og ansættelse af ledige med videregående uddannelse. Sidstnævnte er et interessant resultat i lyset af den megen medieomtale de senere år i regionen af behovet for at ansætte højtuddannet arbejdskraft. AF gennemfører fra januar 2005 en kampagne for at øge kendskabet til og brugen af ansættelse af ledige med videregående uddannelse. AF er aktuelt ved at følge op på virksomhedernes ønsker. AF i dialog med 64 virksomheder for at samarbejde Samarbejde med AF Virksomhederne er generelt interesserede i at bruge AF s tilbud eller blive introduceret til dem. 64 af virksomhederne oplyser således, at de enten ønsker at bruge AF s tilbud eller at blive introduceret til et eller flere af tilbudene. Ønskerne dækker de fleste af områderne lige fra løntilskud, 14

16 ansættelse af ledige med videregående uddannelse til mentorordningen. 7. Initiativer AF vil på baggrund af undersøgelsen igangsætte en række aktiviteter. AF har allerede nu planlagt et nyt uddannelsesforløb inden for CNC med start primo februar. Regionen planlægger et forløb inden for plastmager-området. AF følger op over for de virksomheder, som ønsker et samarbejde om rekruttering eller andre AF-tilbud. AF kan f.eks. tilbyde voksenlærlingeforløb. AF overvejer at gennemføre et samlet fremstød målrettet branchen. Endelig kan AF tilbyde at udvælge ledige med henblik på rekruttering eller opkvalificering før rekruttering. 15

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Faxe Kommune. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Næstved Kommune (Fladså, Holmegaard, Suså, Fuglebjerg og Næstved kommuner). Ny Næstved Kommune betegnes efterfølgende

Læs mere

Den nordjyske IKT-branche. rekruttering og udvikling,

Den nordjyske IKT-branche. rekruttering og udvikling, Den nordjyske IKT-branche rekruttering og udvikling, juni 2007 Indledning. Denne analyse er gennemført i et samarbejde imellem IKT Forum (www.iktforum.dk), en forening for private og offentlige IKT-virksomheder,

Læs mere

Spotanalyse af jern og metalbranchen

Spotanalyse af jern og metalbranchen Spotanalyse af jern og metalbranchen i Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland November 2007 Indledning Det Regionale Beskæftigelsesråd har på sit møde i juni 2007 besluttet, at der skal udarbejdes

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse 2014 November Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Jobcentrenes virksomhedsrettede indsats... 1 Afdækning af virksomhedernes behov for arbejdskraft...

Læs mere

INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD

INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD ØKONOMISK ANALYSE Industriens opkvalificeringsindsats halter bagud Danske industrivirksomheder gør ikke nok for at opkvalificere medarbejderne. Kun 4

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE. Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy

ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE. Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy 1 ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy INDHOLD I MIT OPLÆG 2 Kort om formålet med og rammer for analysen Hovedresultater fra analysen

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft Virksomhederne i Region Syddanmark har fortsat vanskeligt ved at finde de rette medarbejdere

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER INDLEDNING Den politiske målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015, udfordres af manglen på lære- og elevpladser

Læs mere

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling Arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune Nedenfor er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune, der er en sammenlægning af Græsted-Gilleleje og Helsinge kommuner. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK SEPTEMBER 2011

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK SEPTEMBER 2011 VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK SEPTEMBER 2011 Ver01 27. oktober 2011 INDHOLD Indledning 1 1. Udviklingen i antal medarbejdere indeks og faktiske tal 5 1.1 Resultaterne af undersøgelsen

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Virksomhedspanelet. Gennemgang af hovedresultater fra 1. runde og 2. runde

Virksomhedspanelet. Gennemgang af hovedresultater fra 1. runde og 2. runde Virksomhedspanelet Gennemgang af hovedresultater fra 1. runde og 2. runde 11-05-2017 1 Fakta om Virksomhedspanelet FORMÅLET MED VIRKSOMHEDSPANELET Virksomhedspanelundersøgelsen gennemføres for at give

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft

Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft Pressemeddelelse: Odense, d. 8. januar 29 Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft De netop offentliggjorte ledighedstal

Læs mere

Norddjurs Kommunes virksomhedsstrategi

Norddjurs Kommunes virksomhedsstrategi A r b e j d s m a r k e d s o m r å d e t Udkast til Norddjurs Kommunes virksomhedsstrategi Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf. 87 59 10 00 www.norddjurs.dk Norddjurs Kommunes virksomhedsstrategi

Læs mere

Lidt færre rekrutteringsproblemer

Lidt færre rekrutteringsproblemer Lidt færre rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Der har den senere tid været fokus på tiltagende flaskehalsproblemer i dansk økonomi. Rekrutteringsundersøgelsen fra 1. halvår 2014 fra Styrelsen for Arbejdsmarked

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

MANGLEN PÅ KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT I INDUSTRIEN SKÆRPES MARKANT

MANGLEN PÅ KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT I INDUSTRIEN SKÆRPES MARKANT MANGLEN PÅ KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT I INDUSTRIEN SKÆRPES MARKANT ØKONOMISK ANALYSE Manglen på kvalificeret arbejdskraft i industrien skærpes markant Manglen på kvalificeret arbejdskraft er et stadigt

Læs mere

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen NOTAT 8. oktober 2009 Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen J.nr. Analyse og overvågning/mll 1. Hvad er formålet med Arbejdsmarkedsbalancen? Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte jobcentrene,

Læs mere

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland 8. juni 2010 Gryende joboptimisme i Region Midtjylland Jobglidning. I kriseårene 2008-2010 forsvandt op mod 10 procent af stillingerne i de små og mellemstore virksomheder med 5-250 ansatte i Region Midtjylland

Læs mere

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK FEBRUAR 2012

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK FEBRUAR 2012 VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK FEBRUAR 2012 Marts 2012 INDHOLD Indledning 1 1. Udviklingen i antal medarbejdere indeks og faktiske tal 3 1.1 Resultaterne af undersøgelsen september

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2012 Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2012.

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Med den ventede private beskæftigelsesudvikling frem mod 2020 og de historiske strukturelle tendenser vil efterspørgslen efter ufaglærte

Læs mere

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Formål Virksomhederne er en vigtig medspiller i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med strategien er at sikre et professionelt service- og samarbejdsniveau,

Læs mere

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne 08-1230 - 20.11.2009 Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne Danmark står over for en periode med stigende ledighed. Der vil imidlertid fortsat være mangel på arbejdskraft i nogle sektorer. Der er dokumentation

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Formål Formålet med bygge- og anlægsstrategi 2015 er at sikre, at Jobcenter Svendborg drager optimal udnyttelse af (job)vækstpotentialet, der vil

Læs mere

Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere

Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere Mangel på uddannet arbejdskraft Analyse udarbejdet i samarbejde med Dansk Metal Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere Frem mod 22 forventes en stigende mangel på uddannet arbejdskraft.

Læs mere

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015 Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion Vejle, 25. marts 2015 1 PROGRAM 1. Velkomst 2. Vækstforum: Handlingsplan, mål og kriterier 3. Socialfonden 2014-20 rammer,

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2017 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Lidt tættere på Sydjylland

Lidt tættere på Sydjylland Lidt tættere på Sydjylland Ledighed Beskæftigelse Stillingsopslag Forgæves rekruttering Udvikling i antal jobsøgende Og en målrettet indsats Økonomisk Redegørelse, maj 2016, Finansministeriet 25. maj 2016

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2007 Figur 1

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2007 Figur 1 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2007 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 2. halvår af 2007. Undersøgelsens

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune

Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune Norddjurs Udfordringer og resultater 1. kvartal 2007 Beskæftigelsesregion Midtjylland Maj 2007 Forord Denne rapport indeholder en beskrivelse af de største udfordringer

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER METODENOTAT

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER METODENOTAT UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER METODENOTAT INDLEDNING OG OPERATIONALISERING Undersøgelsen er gennemført som en telefonisk spørgeskemaundersøgelse af Epinion i december 2013. Undersøgelsen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ANALYSE AF BESKÆFTIGELSEN OG EFTERSPØRGSLEN I INDUSTRIEN I SYDDANMARK September 214 Indhold 1. Analyse af beskæftigelsen og efterspørgslen i industrien i Syddanmark... 3

Læs mere

POSITIVE FORVENTNINGER I DE DANSKE INDUSTRI VIRKSOMHEDER

POSITIVE FORVENTNINGER I DE DANSKE INDUSTRI VIRKSOMHEDER POSITIVE FORVENTNINGER I DE DANSKE INDUSTRI VIRKSOMHEDER ØKONOMISK ANALYSE Positive forventninger i de danske industrivirksomheder Jobfremgangen i 16 var den kraftigste som dansk økonomi har oplevet siden

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Strategi for forsikrede ledige.

Strategi for forsikrede ledige. Strategi for forsikrede ledige. Baggrund 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Som følge heraf, men også som følge af at der i 2016 træder en reform af refusionssystemet

Læs mere

VIRKSOMHEDSPANEL BYGGE OG ANLÆG RUNDE 2

VIRKSOMHEDSPANEL BYGGE OG ANLÆG RUNDE 2 Til Beskæftigelsesregion Midtjylland Dokumenttype otat - udkast 3 Dato Juli, VIRKSOMHEDSPAEL BYGGE OG ALÆG RUDE 2 IDHOLD 1. Indledning og baggrund 1 2. Hovedresultater 2 3. Udviklingen for udvalgte stillingsgrupper

Læs mere

Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere

Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere 29. november 216 ANALYSE Af Jørgen Bang-Petersen Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere Advarselslamperne på det danske arbejdsmarked blinker rødt med udsigten til stigende mangel på arbejdskraft.

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Flere medarbejdere til et Danmark i vækst

Flere medarbejdere til et Danmark i vækst Flere medarbejdere til et Danmark i vækst - En andengenerationsreform der skal adressere flaskehalsudfordringer på det danske arbejdsmarked Dansk økonomi er sund, og vi er endelig ude af den største økonomiske

Læs mere

ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE

ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE og tilfredshed med jobcentrenes indsats Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering maj 17 HOVEDKONKLUSION: De virksomheder, der samarbejder med et jobcenter,

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Virksomheder har større fokus på alternativer til afskedigelser

Virksomheder har større fokus på alternativer til afskedigelser Organisation for erhvervslivet December 29 Virksomheder har større fokus på alternativer til afskedigelser AF ØKONOMISK KONSULENT ULLA SILBYE, USI@DI.DK De danske virksomheders forventninger til beskæftigelsen

Læs mere

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Udarbejdet for Skanderborg Kommune December David Mortensen Karsten Drejer Indhold Resume... 3 Sammenfatning/anbefaling...

Læs mere

Rebild. Faktaark om langtidsledige

Rebild. Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige i Kommune kommune har bedt mploy udarbejde et faktaark om langtidsledigheden i kommunen. Nedenfor præsenteres analysens hovedresultater. Herefter præsenteres

Læs mere

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne 08-1230 - 23.2.2009 Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne Danmark står over for en periode med stigende ledighed. Der vil imidlertid fortsat være mangel på arbejdskraft i nogle sektorer. Der er dokumentation

Læs mere

Stabsmedarbejdernetværk

Stabsmedarbejdernetværk Stabsmedarbejdernetværk - 4. februar 2014 v. Sekretariatschef Vagn Jensen, Overvågning af arbejdsmarkedet Beskæftigelsesregionen overvåger løbende det syddanske arbejdsmarked Hvad har vi nu: Arbejdsmarkedsbalance

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 21-03-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn marts 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 21-06-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn juni 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked

Udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked Maj 2011 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked UDBUD AF OG EFTERSPØRGSEL PÅ UFAGLÆRT ARBEJDSKRAFT FREM TIL 2020 1 INDLEDNING I denne pjece præsenteres de

Læs mere

At matche virksomhedernes behov for arbejdskraft med borgernes behov for arbejde.

At matche virksomhedernes behov for arbejdskraft med borgernes behov for arbejde. Virksomhedsservice i Jobcenter Varde Jobcenter Vardes mission er: At matche virksomhedernes behov for arbejdskraft med borgernes behov for arbejde. Vi ønsker at være i front og samarbejde på en ny og mere

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d 2 0 2 0 RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Dato: 23. maj 2017 COWI A/S har udarbejdet en analyse af den private servicesektor

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved 15. september 2016 Beskæftigelsesudvalget i Næstved Kommune har besluttet at gennemføre en strategiproces, som skal føre frem til formulering af

Læs mere

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder Fokus på socialøkonomiske virksomheder Bilag 1: Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder BAGGRUND Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Læs mere

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+ Virksomhedstilfredshedsundersøgelse for Brønderslev Kommune Jobcenter Brønderslev har i samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL) gennemført en undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrets

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT TIL FREMTIDEN

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT TIL FREMTIDEN KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT TIL FREMTIDEN Arbejdsmarkedschef David Hedegaard Andersen Dansk Metal Beskæftigelsespolitisk konference, Aarhus 29. MAJ 2017 I 2025 VIL DER MANGLE 30.000 I INDUSTRIEN* Nye tal

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

Indsatsplan for erhvervsrettede initiativer på Beskæftigelsesområdet.

Indsatsplan for erhvervsrettede initiativer på Beskæftigelsesområdet. BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: April 2014 Kontakt: Ole Christiansen Indsatsplan for erhvervsrettede initiativer på Beskæftigelsesområdet. 1. og formål Sammenhængen mellem Beskæftigelses- og Erhvervsområdet

Læs mere

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark April 2011 1 Sammenfatning I dette notat sammenfattes analysens overordnede resultater

Læs mere

Orientering om Jobcenter Aalborgs arbejde med opkvalificering af ledige

Orientering om Jobcenter Aalborgs arbejde med opkvalificering af ledige #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Beskæftigelsesudvalget Kopi til Forvaltningsledelsen Fra Jobcentersekretariatet Sagsnr./Dok.nr. 2017-010767 / 2017-010767-4 Jobcenter Sekretariat

Læs mere

Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft

Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft Oplæg på Kompetencerådets møde den 25.1.2017 v./ Merete Giehm-Reese, Regional Udvikling, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hovedpointer

Læs mere

FRI undersøgelse i forbindelse med Erhvervsskolereformen Udført i perioden d.03.09-12.092013.

FRI undersøgelse i forbindelse med Erhvervsskolereformen Udført i perioden d.03.09-12.092013. FRI undersøgelse i forbindelse med Erhvervsskolereformen Udført i perioden d.03.09-12.092013. Størstedelen er besvaret skriftligt, 3 er besvaret telefonisk. 16 respondenter som repræsenterer 79% af medarbejderstaben

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Tegn på stabilisering på arbejdsmarkedet

Tegn på stabilisering på arbejdsmarkedet Organisation for erhvervslivet April 2010 Tegn på stabilisering på arbejdsmarkedet AF ØKONOMISK KONSULENT ULLA SILBYE, USI@DI.DK virksomhedernes forventninger til 2. kvartal 2010 peger i retning af en

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

REKRUTTERING I NORDJYLLAND

REKRUTTERING I NORDJYLLAND REKRUTTERING I NORDJYLLAND Rekrutteringssituationen i Nordjylland i foråret 2008 Beskæftigelsesregion Nordjylland INDHOLDSFORTEGNELSE LIGE SÅ STORE REKRUTTERINGSPROBLEMER SOM FOR 1 ÅR SIDEN 4 Over 4.000

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Jobcentrenes aktivering bringer ikke ledige tættere på job

Jobcentrenes aktivering bringer ikke ledige tættere på job Jens Frank Arbejdsmarkedschef, Dansk Metal 0000jef@danskmetal.dk 29 42 13 98 Jobcentrenes aktivering bringer ikke ledige tættere på job En ny undersøgelse fra Dansk Metal viser, at jobcentrenes aktivering

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2016 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET

ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET FORORD Odense Byråd godkendte i januar 2016 Beskæftigelses- og Socialudvalgets beskæftigelsespolitik Odense i job. Politikken sætter

Læs mere

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE Beskæftigelsesregion Nordjylland, november 2010 BRUG FOR FLERE FAG- LÆRTE Der skal uddannes mange flere faglærte for at fylde pladserne ud efter dem, der forlader

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 I foråret 2011 kontaktede vi 806 virksomheder og institutioner i ønsket om at afdække deres holdninger og handlemønstre i forhold til ansættelse

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Baggrund Arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer går på tværs af kommunegrænserne. Formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene

Læs mere