Matematik A. Højere handelseksamen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Matematik A. Højere handelseksamen"

Transkript

1 Matematik A Højere handelseksamen hhx141-mat/a Fredag den 3. maj 014 kl

2 Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt 5 spørgsmål. Besvarelsen af denne delprøve skal afleveres kl. 10. Delprøven med hjælpemidler består af opgave 6 til 1 med i alt 18 spørgsmål. De 3 spørgsmål indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med hver 5 point. Af opgaverne 1A, 1B og 1C må kun den ene afleveres til bedømmelse. Hvis flere opgaver afleveres, bedømmes kun besvarelsen af den første opgave. I prøvens første time må hjælpemidler, bortset fra skrive- og tegneredskaber, ikke benyttes. I prøvens sidste 4 timer er alle hjælpemidler tilladt. I bedømmelsen af besvarelsen af de enkelte spørgsmål og i helhedsindtrykket vil der blive lagt vægt på, om eksaminandens tankegang fremgår klart af besvarelsen. Besvarelsen skal indeholde en redegørelse for den anvendte fremgangsmåde og dokumentation i form af et passende antal mellemregninger og/eller en matematisk forklaring på brugen af de forskellige faciliteter, som et værktøjsprogram tilbyder. Ved brug af grafer og illustrationer skal der være en tydelig sammenhæng mellem tekst og illustration. Til eksamenssættet hører følgende tre datafiler: rejer familier ekspeditioner

3 Side 1 af 9 sider Side 1 af 9 sider Delprøven uden hjælpemidler Kl Opgave 1 En funktion f er givet ved forskriften f ( x) = x + 4x 3x a) Bestem f (x) og bestem hældningen på tangenten til grafen for f, når x = 1. 3 Opgave a) Tegn grafen for en funktion f, der opfylder følgende: Dm( f ) = ] 7;9] Vm( f ) = [ 4;6] f har tre nulpunkter ( = f 3) 0 Opgave 3 Bilag 1 kan benyttes. Dækningsbidraget ved salg af en given vare er bestemt ved funktionen med forskriften DB ( x) = x + 8x, 0 x 10 hvor x angiver den afsatte mængde af varen (i 100 stk.), og DB (x) angiver det tilsvarende dækningsbidrag (i 1000 kr.). dækningsbidrag i 1000 i 1000 kr. kr. DB 10 afsat mængde i 100 i 100 stk. stk a) Bestem det interval for den afsatte mængde, hvor virksomheden opnår et positivt dækningsbidrag.

4 Side af 9 sider Side af 9 sider Opgave 4 En funktion p er givet ved forskriften p ( x ) = 3 x 3. Funktionen p har nulpunkter i x = 1 og x = 1. Det grå område på figuren afgrænses af grafen for p og x-aksen i intervallet fra 0 til 1. y p -1 1 x a) Bestem arealet af det grå område. Opgave 5 En lineær funktion f af to variable har forskriften y (0,8) 8 (4,7) 6 (6,5) 4 f ( x, y) = 10x + 0y. (8,0) x a) Bestem ligningen for niveaulinjen givet ved f ( x, y) = 80 og bestem størsteværdien for f indenfor polygonområdet vist på figuren. Bilag kan benyttes. Besvarelsen afleveres kl

5 Side 3 af 9 sider Side 3 af 9 sider Delprøven med hjælpemidler Kl Opgave 6 Følgende to spørgsmål besvares uafhængigt af hinanden: a) Isolér Y i følgende udtryk: Y = CS + c ( Y t Y + TR) + I + G eventuelt ved hjælp af et CAS-værktøj. x+ 3 b) Ligningen 3x e 3x = 0 er løst nedenfor. Forklaring til løsningen af ligningen skal gives. Bilag 3 kan benyttes. 3x e x+ 3 3x = 0 Ligningen er skrevet op. x+ 3 3x ( e 1) = 0 x+ 3 3x = 0 e 1 = 0 x+ 3 = x = 0 e 1 x = 0 x + 3 = 0 x = 0 x = 3

6 Side 4 af 9 sider Side 4 af 9 sider Opgave 7 En virksomhed pakker luksusrejer i pakker med en påtrykt vægt på 500 g. Det antages, at pakkernes vægt X er normalfordelt med middelværdi μ = 500 g og spredning σ = 10 g, dvs. X ~ N(500,10). a) Bestem sandsynligheden for, at en tilfældigt udvalgt pakke vejer mindre end 490 g. Virksomheden udtager tilfældigt en stikprøve på 4 pakker for at kontrollere pakkernes vægt. Nedenstående tabel viser et udsnit af data fra stikprøven, som findes i filen rejer. vægt : b) Lav en grafisk præsentation af fordelingen af pakkernes vægt. Fordelingen kan beskrives ved forskellige statistiske deskriptorer, som f.eks. typetal/typeinterval median kvartilsæt gennemsnit varians standardafvigelse c) Beskriv fordelingen af pakkernes vægt ved hjælp af 3 statistiske deskriptorer. Opgave 8 Funktionen f er givet ved forskriften f ( x) = x x + 10x, 0 x 10 Funktionen kan bl.a. beskrives ved følgende analysepunkter: nulpunkter fortegnsvariation monotoniforhold ekstrema vendetangent krumningsforhold a) Beskriv funktionen f ved hjælp af af ovenstående analysepunkter. b) Tegn grafen for funktionen f og markér de fundne resultater på grafen.

7 Side 5 af 9 sider Side 5 af 9 sider Opgave 9 Sammenhængen mellem prisen y = d(x) på en vare og den efterspurgte mængde x af varen, opfylder følgende differentialligning: d ( x) d ( x) =, x 0 x + 10 Det oplyses, at d ( 0) = a) Gør rede for, at funktionen givet ved forskriften d ( x) =, x 0 x + 10 er løsning til ovenstående differentialligning. Udbuddet s af varen kan beskrives ved en lineær funktion med forskriften s ( x) = 80x + 100, x 0 Skæringspunktet mellem d og s angiver ligevægtsmængden Q og ligevægtsprisen P. b) Bestem ligevægtsmængden Q og ligevægtsprisen P. Forbrugeroverskuddet kan bestemmes som arealet af det grå område vist i nedenstående figur. c) Bestem forbrugeroverskuddet. pris d s P Q mængde

8 Side 6 af 9 sider Side 6 af 9 sider Opgave 10 Antallet af familier med bil i Danmark i perioden 000 til 01 er registreret i filen familier. Nedenstående tabel viser et udsnit af data fra filen. År x Antal familier med bil : : : Lad x angive antal år efter 000 og lad y angive antal familier med bil. a) Lav et xy-plot og opstil en lineær regressionsmodel B ( x) = a x + b, der beskriver sammenhængen mellem x og y. b) Bestem et 95% -konfidensinterval for hældningskoefficienten a. I Søndagsavisen kunne følgende læses den 10. maj 013: Antallet af familier med bil er steget med hvert eneste år siden årtusindskiftet, så 0000 flere danske familier har fået egne hjul at køre på i den periode. (år ). c) Kommentér ud fra dine svar til spørgsmål a) og b) ovenstående citat fra Søndagsavisen. Kilder: Nykredit, Johan Juul-Jensen

9 Side 7 af 9 sider Side 7 af 9 sider Opgave 11 En virksomhed afsætter to slags elektriske tandbørster, ERGO og FLEX. Lad x betegne den ugentlige afsætning af ERGO og lad y betegne den ugentlige afsætning af FLEX. Sammenhængen mellem salgspriserne p og q og afsætningerne kan beskrives ved p ( x) = 0,x + 700, 100 x 500 q ( y) = 0,5y + 900, 100 y 3000 hvor p er salgsprisen for ERGO og q er salgsprisen for FLEX. De variable enhedsomkostninger er 100 kr. pr. tandbørste. Dækningsbidraget pr. tandbørste kan bestemmes som dækningsbidrag = afsætning (salgspris variable enhedsomkostninger) a) Gør rede for, at det samlede ugentlige dækningsbidrag kan beskrives ved funktionen DB( x, y) = 0,x + 600x 0,5y + 800y b) Gør rede for, at niveaukurven N (890000) bestemt ved DB( x, y) = er en ellipse. Begrænsninger på produktionen gør, at virksomheden maksimalt kan producere 4000 tandbørster pr. uge. Det vil sige at x + y c) Bestem det antal ERGO og det antal FLEX, der skal afsættes pr. uge for at få det størst mulige dækningsbidrag og bestem dette maksimale dækningsbidrag.

10 Side 8 af 9 sider Side 8 af 9 sider Af opgaverne 1A, 1B og 1C må kun den ene afleveres til bedømmelse. Hvis flere opgaver afleveres, bedømmes kun besvarelsen af den første opgave. Opgave 1A Experimentarium i København registrerer udenlandske kunders ekspeditioner ved kassen. Experimentarium ønsker at undersøge, om der er sammenhæng, mellem det land kunden kommer fra og tidspunkt for besøget. De to første kvartaler i sæsonen 01 udtages som stikprøve. Tabellen herunder viser et udsnit af stikprøven, som findes i filen ekspeditioner. Land Tidspunkt Øvrigt udland. kvartal Sverige. kvartal Sverige 1. kvartal Norge 1. kvartal : : a) Konstruér en tabel som nedenstående, der indeholder data fra filen ekspeditioner. 1. kvartal. kvartal Total Norge Sverige Øvrigt udland Total 85 b) Undersøg med et signifikansniveau på 5%, om der kan antages uafhængighed mellem land og tidspunkt for besøg og bestem bidragene til χ teststørrelsen. Kilde: Erik Johansen, Økonomichef, Experimentarium

11 Side 9 af 9 sider Side 9 af 9 sider Opgave 1B I forbindelse med sommerhuskøb kan op til 60% af købssummen finansieres med et realkreditlån, mens resten kan finansieres med et banklån. Andrea vil købe et sommerhus med en købssum på kr. og vælger at optage et banklån på 40% af købssummen. Banklånet afdrages med en fast månedlig ydelse over 0 år til en månedlig rente på 0,44%. a) Bestem ydelsen på banklånet. Efter 10 år arver Andrea kr. b) Undersøg, om arven er stor nok til, at Andrea kan betale restgælden på banklånet. Opgave 1C En virksomhed sælger bl.a. espressomaskiner. Omsætningen R og omkostningerne C ved salg af espressomaskiner kan beskrives ved funktionerne med forskrifterne R( x) = 0,75x x, 0 x 6000 C( x) = 0,0001x 3 0,7x + 700x, 0 x 6000 hvor x er antal solgte espressomaskiner. Dækningsbidraget kan bestemmes ved: dækningsbidrag = omsætning omkostninger. a) Bestem en forskrift for dækningsbidraget og bestem dækningsbidraget, ved et salg på 000 espressomaskiner. b) Bestem det størst mulige dækningsbidrag kr. R C dækningsbidrag antal

12 Opgaven er produceret med anvendelse af kvalitetsstyringssystemet ISO 9001 og miljøledelsessystemet ISO 14001

13 Bilag 1 til opgave Skole: Eksamensnr. Hold: Navn: y x

14

15 Bilag til opgave 5 Skole: Eksamensnr. Hold: Navn: y 8 8 (0,8) (4,7) (4,7) 6 6 (6,5) (6,5) 4 4 (8,0) (8,0) x x

16

17 Bilag 3 til opgave 6 Skole: Eksamensnr. Hold: Navn: 3x e x+ 3 3x = 0 Ligningen er skrevet op. x+ 3 3x ( e 1) = 0 x+ 3 3x = 0 e 1 = 0 x+ 3 = x = 0 e 1 x = 0 x + 3 = 0 x = 0 x = 3

Matematik B. Højere handelseksamen

Matematik B. Højere handelseksamen Matematik B Højere handelseksamen hh11-mat/b-70501 Mandag den 7. maj 01 kl. 9.00-1.00 Matematik B Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt 5 spørgsmål.

Læs mere

Matematik B. Højere handelseksamen

Matematik B. Højere handelseksamen Matematik B Højere handelseksamen hhx132-mat/b-16082013 Fredag den 16. august 2013 kl. 9.00-13.00 Matematik B Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt

Læs mere

Matematik B. Højere handelseksamen

Matematik B. Højere handelseksamen Matematik B Højere handelseksamen hh141-mat/b-23052014 Fredag den 23. maj 2014 kl. 9.00-13.00 Matematik B Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt 5

Læs mere

Matematik B. Højere handelseksamen. Mandag den 18. august 2014 kl. 9.00-13.00. hhx142-mat/b-18082014

Matematik B. Højere handelseksamen. Mandag den 18. august 2014 kl. 9.00-13.00. hhx142-mat/b-18082014 Matematik B Højere handelseksamen hhx142-mat/b-18082014 Mandag den 18. august 2014 kl. 9.00-13.00 Matematik B Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt

Læs mere

Matematik B. Højere handelseksamen. Mandag den 15. december 2014 kl. 9.00-13.00. hhx143-mat/b-15122014

Matematik B. Højere handelseksamen. Mandag den 15. december 2014 kl. 9.00-13.00. hhx143-mat/b-15122014 Matematik B Højere handelseksamen hhx143-mat/b-15122014 Mandag den 15. december 2014 kl. 9.00-13.00 Matematik B Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i

Læs mere

Matematik B. Højere handelseksamen

Matematik B. Højere handelseksamen Matematik B Højere handelseksamen hh123-mat/b-17122012 Mandag den 17. december 2012 kl. 9.00-13.00 Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt 5 spørgsmål.

Læs mere

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. Mandag den 15. august 2011 kl. 9.00-14.00. kl. 9.00-10.00. hhx112-mat/a-15082011

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. Mandag den 15. august 2011 kl. 9.00-14.00. kl. 9.00-10.00. hhx112-mat/a-15082011 Matematik A Højere handelseksamen 1. Delprøve, uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 hhx11-mat/a-1508011 Mandag den 15. august 011 kl. 9.00-14.00 Matematik A Prøven uden hjælpemidler Prøvens varighed er 1 time.

Læs mere

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. Mandag den 19. december 2011. kl. 9.00-14.00

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. Mandag den 19. december 2011. kl. 9.00-14.00 Matematik A Højere handelseksamen 1. Delprøve, uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 hhx113-mat/a-19122011 Mandag den 19. december 2011 kl. 9.00-14.00 Matematik A Prøven uden hjælpemidler Prøvens varighed er

Læs mere

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00 Matematik A Højere handelseksamen 1. Delprøve, uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 hhx111-mat/a-305011 Mandag den 3. maj 011 kl. 9.00-14.00 Matematik A Prøven uden hjælpemidler Prøvens varighed er 1 time.

Læs mere

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. Mandag den 4. juni 2012. kl. 9.00-14.00

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. Mandag den 4. juni 2012. kl. 9.00-14.00 Matematik A Højere handelseksamen 1. Delprøve, uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 hh121-mat/a-04062012 Mandag den 4. juni 2012 kl. 9.00-14.00 Matematik A Prøven uden hjælpemidler Prøvens varighed er 1 time.

Læs mere

Matematik A Delprøven uden hjælpemidler

Matematik A Delprøven uden hjælpemidler Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve August 2009 HHX092-MAA Matematik A Delprøven uden hjælpemidler Dette opgavesæt består af 5 opgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse

Læs mere

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. Mandag den 16. august 2010. kl. 9.00-14.00

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. Mandag den 16. august 2010. kl. 9.00-14.00 Matematik A Højere handelseksamen 1. Delprøve, uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 hh10-mat/a-1608010 Mandag den 16. august 010 kl. 9.00-14.00 Matematik A Prøven uden hjælpemidler Dette opgavesæt består af

Læs mere

Matematik Niveau B Prøveform b

Matematik Niveau B Prøveform b GUX Matematik Niveau B Prøveform b Torsdag den 15. maj 2014 Kl. 09.00-13.00 GL141 - MAB - NY 1 GUX matematik B sommer 2014 side 0 af 5 Matematik B Prøvens varighed er 4 timer. Delprøven uden hjælpemidler

Læs mere

Matematik B. Studentereksamen. Torsdag den 31. maj 2012 kl. 9.00-13.00. 2stx121-MAT/B-31052012

Matematik B. Studentereksamen. Torsdag den 31. maj 2012 kl. 9.00-13.00. 2stx121-MAT/B-31052012 Matematik B Studentereksamen stx11-mat/b-310501 Torsdag den 31. maj 01 kl. 9.00-13.00 Side 1 af 6 sider Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål.

Læs mere

STUDENTEREKSAMEN MATHIT PRØVESÆT MAJ 2007 2010 MATEMATIK A-NIVEAU. MATHIT Prøvesæt 2010. Kl. 09.00 14.00 STXA-MATHIT

STUDENTEREKSAMEN MATHIT PRØVESÆT MAJ 2007 2010 MATEMATIK A-NIVEAU. MATHIT Prøvesæt 2010. Kl. 09.00 14.00 STXA-MATHIT STUDENTEREKSAMEN MATHIT PRØVESÆT MAJ 007 010 MATEMATIK A-NIVEAU MATHIT Prøvesæt 010 Kl. 09.00 14.00 STXA-MATHIT Opgavesættet er delt i to dele. Delprøve 1: timer med autoriseret formelsamling Delprøve

Læs mere

Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve August 2007. Matematik Niveau B. Delprøven uden hjælpemidler. Prøvens varighed: 1 time

Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve August 2007. Matematik Niveau B. Delprøven uden hjælpemidler. Prøvens varighed: 1 time Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve August 2007 07-0-6-U Matematik Niveau B Delprøven uden hjælpemidler Prøvens varighed: 1 time Dette opgavesæt består af 5 opgaver, der indgår i bedømmelsen

Læs mere

Matematik B. Studentereksamen

Matematik B. Studentereksamen Matematik B Studentereksamen 2stx131-MAT/B-29052013 Onsdag den 29. maj 2013 kl. 9.00-13.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve 2006. Typeopgave 2. Matematik Niveau B. Delprøven uden hjælpemidler. Prøvens varighed: 1 time.

Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve 2006. Typeopgave 2. Matematik Niveau B. Delprøven uden hjælpemidler. Prøvens varighed: 1 time. Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve 2006 05-B-2-U Typeopgave 2 Matematik Niveau B Delprøven uden hjælpemidler Prøvens varighed: 1 time. Dette opgavesæt består af 5 opgaver, der indgår

Læs mere

Svar : d(x) = s(x) <=> x + 12 = 2 6 = 2. x = 4 <=> d(4) = s(4) = 8 dvs. Ligevægtsprisen er 8. Opg 2. <=> x = 4 eller x = 1; <=> x =

Svar : d(x) = s(x) <=> x + 12 = 2 6 = 2. x = 4 <=> d(4) = s(4) = 8 dvs. Ligevægtsprisen er 8. Opg 2. <=> x = 4 eller x = 1; <=> x = MAT B GSK august 009 delprøven uden hjælpemidler Opg 1 For en vare er sammenhængen mellem pris og efterspørgsel bestemt ved funktionen d() = + 1 0 1 hvor angiver den efterspurgte mængde og d() angiver

Læs mere

gl. Matematik A Studentereksamen

gl. Matematik A Studentereksamen gl. Matematik A Studentereksamen gl-stx132-mat/a-14082013 Onsdag den 14. august 2013 kl. 9.00-14.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål.

Læs mere

Matematik C. Højere forberedelseseksamen

Matematik C. Højere forberedelseseksamen Matematik C Højere forberedelseseksamen 2hf131-MAT/C-31052013 Fredag den 31. maj 2013 kl. 9.00-12.00 Opgavesættet består af 7 opgaver med i alt 15 spørgsmål. De 15 spørgsmål indgår med lige vægt ved bedømmelsen.

Læs mere

FRANSK BEGYNDERSPROG HØJT NIVEAU FORTSÆTTERSPROG TILVALGSFAG HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2009 HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2009

FRANSK BEGYNDERSPROG HØJT NIVEAU FORTSÆTTERSPROG TILVALGSFAG HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2009 HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2009 STUDENTEREKSAMEN MAJ 2005 2005-11-2 SPROGLIG OG MATEMATISK LINJE HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN MAJ 2005 HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2009 HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2009 FRANSK BEGYNDERSPROG

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen

Matematik A. Studentereksamen Matematik A Studentereksamen stx11-mat/a-310501 Torsdag den 31. maj 01 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 7 sider Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål.

Læs mere

MATEMATIK A-NIVEAU 2g

MATEMATIK A-NIVEAU 2g NETADGANGSFORSØGET I MATEMATIK APRIL 2009 MATEMATIK A-NIVEAU 2g Prøve April 2009 1. delprøve: 2 timer med formelsamling samt 2. delprøve: 3 timer med alle hjælpemidler Hver delprøve består af 14 spørgsmål,

Læs mere

Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve 2006. Typeopgave 2. Matematik Niveau A. Delprøven uden hjælpemidler. Prøvens varighed: 1 time.

Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve 2006. Typeopgave 2. Matematik Niveau A. Delprøven uden hjælpemidler. Prøvens varighed: 1 time. Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve 2006 05-A-2-U Typeopgave 2 Matematik Niveau A Delprøven uden hjælpemidler Prøvens varighed: 1 time. Dette opgavesæt består af 6 opgaver, der indgår

Læs mere

Matematik Indhold Matematik Bilag M6 - stillads generelt til Den gode besvarelse af opgaver i matematik. Den gode besvarelse af opgaver i matematik.

Matematik Indhold Matematik Bilag M6 - stillads generelt til Den gode besvarelse af opgaver i matematik. Den gode besvarelse af opgaver i matematik. Matematik Indhold Matematik... 1 Bilag M1 Bilag: Genrekatalog matematik hhx - fageksempler... 2 Bilag M2 Matematik - vejledende opgavesæt efter 2011 og forår 2012 MatematikB samt eksamen juni 2012... 4

Læs mere

Opgave 6. Opgave 7. Peter Harremoës Matematik A med hjælpemidler 26 maj 2015. a) Se Bilag 2! b) Variablen n isoleres. L = 2 z 1 α. L = 2 z 1 α L = n =

Opgave 6. Opgave 7. Peter Harremoës Matematik A med hjælpemidler 26 maj 2015. a) Se Bilag 2! b) Variablen n isoleres. L = 2 z 1 α. L = 2 z 1 α L = n = Opgave 6 a) Se Bilag 2! b) Variablen n isoleres ( L = 2 z 1 α 2 ) 2 L = 2 z 1 α 2 L = 2 z 1 α 2 n = ( ˆp (1 ˆp) n ˆp (1 ˆp) n ˆp (1 ˆp) ( n ( ˆp (1 ˆp) ) 1/2 ) 2 L 2 z 1 α 2 n ) 1/2 Opgave 7 n = 4ˆp (1

Læs mere

18. december 2013 Mat B eksamen med hjælpemidler Peter Harremoës. P = 100 x 0.6 y 0.4 1000 = 100 x 0.6 y 0.4 10 = x 0.6 y 0.4 10 y 0.4 = x 0.

18. december 2013 Mat B eksamen med hjælpemidler Peter Harremoës. P = 100 x 0.6 y 0.4 1000 = 100 x 0.6 y 0.4 10 = x 0.6 y 0.4 10 y 0.4 = x 0. Opgave 6 Vi sætter P = 1000 og isolerer x i ligningen Se Bilag 2! P = 100 x 0.6 y 0.4 1000 = 100 x 0.6 y 0.4 10 = x 0.6 y 0.4 10 y 0.4 = x 0.6 ( 10 y 0.4 )1 /0.6 = x 10 1 /0.6 y 0.4 /0.6 = x x = 10 5 /3

Læs mere

EKSAMENSOPGAVER I MATEMATIK

EKSAMENSOPGAVER I MATEMATIK VEJLENDENDE EKSEMPLER PÅ EKSAMENSOPGAVER I MATEMATIK STX A-NIVEAU INKLUSIV STX B-NIVEAU 1 Forord Matematik A i stx er beskrevet gennem henholdsvis læreplan, undervisningsvejledning og de to vejledende

Læs mere

fs10 1 Jordvarme 2 Solenergi 3 Elpærer 4 Vindmøller 5 Papirfoldning Matematik 10.-klasseprøven Maj 2013

fs10 1 Jordvarme 2 Solenergi 3 Elpærer 4 Vindmøller 5 Papirfoldning Matematik 10.-klasseprøven Maj 2013 fs0 0.-klasseprøven Matematik Maj 0 Et svarark er vedlagt som bilag til dette opgavesæt Jordvarme Solenergi Elpærer Vindmøller Papirfoldning Jordvarme På familien Petersens grund er et jordstykke, der

Læs mere