Fondsbørsmeddelelse nr /05 03/05/04

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04"

Transkript

1 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen i EuroCom Industries A/S ( EuroCom Industries ). For købet af de 88,6% af aktiekapitalen i EuroCom Industries betaler Thrane & Thrane 104,2 mio. kr. kontant, svarende til en pris på 5,375 kr. pr. aktie. Købet af de 88,6% af aktiekapitalen vil blive fulgt op af et pligtmæssigt offentligt købstilbud til de resterende aktionærer i EuroCom Industries med det mål at erhverve den samlede aktiekapital i EuroCom Industries og afnotere EuroCom Industries fra Københavns Fondsbørs. Med købet af aktiemajoriteten i EuroCom Industries styrker Thrane & Thrane selskabets position som en af verdens førende leverandører af udstyr til maritim kommunikation. Efter købet vil Thrane & Thrane opnå en årlig omsætning i størrelsesordenen 925 mio. kr. Såfremt det lykkes Thrane og Thrane at erhverve 100% af aktiekapitalen i EuroCom Industries er det Thrane & Thranes hensigt at integrere EuroCom Industries med Thrane & Thranes nuværende aktiviteter. Efter at denne integration er tilendebragt forventer Thrane & Thrane at opnå synergier på det primære driftsresultat i størrelsesordenen mio. kr. årligt. køber aktiemajoriteten i EuroCom Industries A/S Thrane & Thrane har indgået en aftale med EuroMarine om køb af 88,6% af aktiekapitalen i EuroCom Industries. Thrane & Thranes mål er at erhverve den samlede aktiekapital i EuroCom Industries. Formålet med et køb af EuroCom Industries er at styrke Thrane & Thranes position som en af verdens førende leverandører af udstyr til maritim kommunikation. Som følge af købet vil Thrane & Thrane kunne tilbyde maritime distributører og slutbrugere et bredere produktsortiment samt realisere synergier inden for salg, indkøb, produktion, administration og marketing. Efter overtagelse af den samlede aktiekapital i EuroCom Industries vil Thrane & Thrane opnå en årlig omsætning i størrelsesordenen 925 mio. kr. og have omkring 650 ansatte lokaliseret i Kgs. Lyngby og Aalborg,, samt Virginia Beach, USA. Det er Thrane & Thranes vurdering, at en overtagelse af EuroCom Industries medfører øget værdi for selskabets aktionærer gennem en styrkelse og udvidelse af Thrane & Thranes markedsposition. Thrane & Thrane vil komme til at råde over en bredere portefølje af produkter, herunder få tilført to internationalt anerkendte maritime varemærker, samt opnå en forbedret markedsadgang via EuroCom Industries distributionsnetværk. Samtidig forventer Thrane & Thrane at kunne tilføre EuroCom Industries værdifuld knowhow inden for teknologi og produktudvikling. Herudover opnår Thrane & Thrane adgang til et nyt forretningsområde tæt relateret til Thrane & Thranes nuværende aktiviteter inden for mobil satellitkommunikation, ligesom købet af EuroCom Industries forbedrer selskabets kapitalstruktur. Tlf CVR nr Fax Reg. nr. DK

2 Transaktionen I henhold til den indgåede aftale køber Thrane & Thrane stk. aktier i EuroCom Industries fra EuroMarine, svarende til 88,6% af aktiekapitalen i EuroCom Industries. Som vederlag for aktierne erlægger Thrane & Thrane 104,2 mio. kr. kontant, svarende til en pris på 5,375 kroner pr. aktie. I forhold til lukkekursen for EuroCom Industries aktien på Københavns Fondsbørs den 29. april 2004 modsvarer dette en negativ præmie på 54%. Pr. 31. marts 2004 havde EuroCom Industries netto rentebærende gæld på 94,5 mio. kr. I forbindelse med selskabets ordinære generalforsamling den 26. april 2004 blev det besluttet at udbetale et udbytte på 0,75 kr. pr. aktie svarende til en samlet udbyttebetaling på 16,4 mio. kr. Thrane & Thrane vil i maj fremsætte et pligtmæssigt offentligt købstilbud til EuroCom Industries øvrige aktionærer. Det er Thrane & Thranes mål at erhverve den samlede aktiekapital i EuroCom Industries og efterfølgende afnotere selskabet fra Københavns Fondsbørs. Thrane & Thrane vurderer, at den samlede investering forbundet med købet af aktiemajoriteten i EuroCom Industries, køb af den resterende del af aktiekapitalen, akkvisitionsomkostninger samt overtagelse af rentebærende gæld og vedtagne udbytteudbetalinger vil være i størrelsesordenen 235 mio. kr. Dette beløb vil Thrane & Thrane finansiere gennem et banklån. Der er ikke knyttet nogen betingelser til aftalen med EuroMarine. Købet af aktiemajoriteten i EuroCom Industries forventes derfor gennemført inden for de nærmeste dage. Fakta om EuroCom Industries EuroCom Industries er en af verdens førende leverandører af udstyr til maritim kommunikation. Selskabets aktiviteter omfatter udvikling, produktion og markedsføring af terminaler og udstyr til radiokommunikation (MF/HF og VHF baseret), hvor selskabet via sine to varemærker, Sailor og Skanti, besidder en stærk markedsposition. Herudover producerer og markedsfører EuroCom Industries terminaler og udstyr til maritim satellitkommunikation. Blandt disse er OEM-produkter fra Thrane & Thrane, som udgjorde 15% af omsætningen i EuroCom Industries arbejder primært i tre markedssegmenter: Store kommercielle skibe, fiskefartøjer samt store fritidsfartøjer over 15 meter: De store kommercielle skibe har betydelige kommunikationsbehov, som er knyttet til henholdsvis sikkerhed, skibets effektive drift og besætningens personlige kommunikation. Sikkerhedskommunikationen er reguleret af IMO (Internationale Maritime Organisation) i de såkaldte SOLAS krav (Safety Of Life At Sea). Afsætningen til de store kommercielle skibe sker ved nybygning og i forbindelse med at udstyr på eksisterende skibe fornys. Kommunikationsløsninger til fiskefartøjer er det andet hovedsegment for EuroCom Industries. Der er overvejende tale om det europæiske marked, der reguleres nationalt. Også i dette segment spiller SOLAS kravene en vigtig rolle. Salget til de store fritidsfartøjer udgør et lille marked for EuroCom Industries. Side 2 af 6

3 Omsætningen i 2003 var på 354 mio. kr., mens resultat af primær drift blev et overskud på 34 mio. kr. Egenkapitalen udgjorde pr. 31. marts mio. kr., mens den rentebærende gæld udgjorde 95 mio. kr. Selskabet er lokaliseret i Aalborg,, og har ca. 225 medarbejdere. EuroCom Industries er noteret på Københavns Fondsbørs. Yderligere information om selskabet findes på: Finansielle proformaoplysninger Thrane & Thranes køb af EuroCom Industries vil foregå med regnskabsmæssig virkning pr. 1. maj 2004, og EuroCom Industries vil således indgå med fuld effekt i regnskabsåret 2004/05. De finansielle proformatal for det sammenlagte selskab er som følger for kalenderåret 2003: Ureviderede, finansielle proformatal for kalenderåret 2003 Mio. kr. Nettoomsætning * Landmobil 157 * Maritim 514 * Aeronautisk 32 * Systemer 221 Samlet nettoomsætning 924 Vareforbrug 578 Udviklingsomkostninger 73 Bruttoresultat 272 Administration 77 Distribution 71 Goodwill 4 Resultat af primær drift (EBIT) 121 Overskudsgrad 13,1% Afkast på den investerede kapital 20,2% Proformatallene for 2003 viser en omsætning på 924 mio. kr., hvoraf maritime produkter udgjorde cirka 56%. Proformaomsætningen for 2003 er på niveau med proformaomsætningen for Proformatallene viser endvidere en overskudsgrad på 13,1% og et afkast på den investerede kapital på 20,2%. Synergier Med købet af EuroCom Industries kan Thrane & Thrane tilbyde maritime distributører og slutbrugere et bredere produktsortiment, hvilket forventes at medvirke til en forøgelse af den samlede omsætning. Herudover forventer Thrane & Thrane at realisere omkostningssynergier inden for indkøb, produktion, administration og marketing. Side 3 af 6

4 Efter integrationen af EuroCom Industries er tilendebragt ved afslutningen af regnskabsåret 2004/05 forventer Thrane & Thrane at opnå synergier på det primære driftsresultat i størrelsesordenen mio. kr. årligt svarende til en forbedring af overskudsgraden på 1-2%. De primære salgs- og omkostningssynergier, som forventes gradvist realiseret, er som følger: Salgssynergier Thrane & Thrane forventer at opnå salgssynergier ved krydssalg af de to selskabers produkter gennem det sammenlagte distributionsnetværk. Primært forventes det at være muligt at øge salget af Thrane & Thranes Fleet-produkter gennem EuroCom Industries distribution. Sekundært forventes det muligt at øge salget af EuroCom Industries radioproduktprogram gennem Thrane & Thranes distribution. Endelig forventes det forbedrede distributionsnetværk at have en positiv effekt på salget af fremtidige maritime produkter. I alt forventes en stigning i de to selskabers samlede omsætning på ca. 2% efter endt integration af selskaberne. Omkostningssynergier Integrationen af Thrane & Thrane og EuroCom Industries forventes at give omkostningssynergier inden for produktions-, marketing- og administrationsaktiviteter. De største synergier forventes i indkøb og produktion ved, at det samlede selskab opnår lavere produktionsomkostninger pr. enhed som følge af stigningen i mængde af indkøb hos underleverandører I alt forventer Thrane & Thrane at opnå besparelser i niveauet 5-10 mio. kr. årligt som følge af sammenlægningen af de to selskaber. Omkostninger forbundet med transaktionen Overtagelsen af EuroCom Industries medfører akkvisitions- og integrationsomkostninger omfattende: Honorarer til finansielle rådgivere, juridiske rådgivere, revisorer samt andre rådgivere i størrelsesordenen 6 mio. kr. Beløbet indgår som en del af købsprisen for EuroCom Industries. Implementering af ny forretningsplan for det samlede selskab medfører integrationsomkostninger på mio. kr. Integrationsomkostningerne forventes udgiftsført i regnskabsåret 2004/05. Fremtidig organisationsstruktur og forretningsplan Thrane & Thranes fremtidige organisationsstruktur og forretningsplan efter overtagelsen af EuroCom Industries er endnu ikke endelig fastlagt. Den kommende periode vil blive brugt til at færdiggøre dette arbejde. Når det er sket vil organisationsstruktur og forretningsplan blive oplyst via Københavns Fondsbørs. Det er Thrane & Thranes forventning, at forretningsplanen vil indeholde fortsat udvikling og produktion af radiokommunikationsudstyr hos EuroCom Industries i Aalborg, ligesom Thrane & Thrane fortsat vil udvikle og producere udstyr til mobil satellitkommunikation i Kgs. Lyngby. Side 4 af 6

5 Tilsvarende forventes forretningsplanen at indeholde salgsorienterede aktiviteter i både Aalborg og Kgs. Lyngby. Thrane & Thrane har et ønske om et tættere samarbejde med distributører og slutbrugere. Det har affødt en strategi om at blive repræsenteret med egne salgsselskaber i Nordamerika og Fjernøsten. Som følge heraf købte Thrane & Thrane i november 2003 sin største distributør i Nordamerika. Med købet af EuroCom Industries opnås en omsætning i niveauet 150 mio. kr. i Fjernøsten. Derfor er etablering af et salgsselskab i Fjernøsten en forventelig del af forretningsplanen. Efter overtagelse af den samlede aktiekapital i EuroCom Industries vil Thrane & Thrane have aktiviteter i Kgs. Lyngby og Aalborg,, samt Virginia Beach, USA. Tidsplan Købet af EuroCom Industries forventes at ske som følger: Inden for de nærmeste dage gennemføres købet af de 88,6% af aktiekapitalen i EuroCom Industries fra EMG EuroMarine Electronics. Med det mål at erhverve den samlede aktiekapital i EuroCom Industries vil Thrane & Thrane fremsætte et pligtmæssigt offentligt købstilbud til minoritetsaktionærerne i EuroCom Industries i maj Ultimo maj 2004 afholdes ekstraordinær generalforsamling i EuroCom Industries med det formål at tilpasse bestyrelsen for EuroCom Industries til den nye ejerstruktur. Det offentlige købstilbud forventes afsluttet i juni Såfremt Thrane & Thrane opnår kontrol med mere end 90% af den samlede aktiekapital i EuroCom Industries er det hensigten at gennemføre en tvangsindløsning af de resterende aktier i EuroCom Industries umiddelbart efter købstilbuddets udløb. Forventninger til indeværende regnskabsår og 2004/05 Købet af EuroCom Industries påvirker ikke Thrane & Thranes finansielle forventninger for 2003/04. For hele regnskabsåret 2003/04 forventer Thrane & Thrane fortsat en omsætning i niveauet mio. kr. (610 mio. kr.) og et resultat af primær drift i niveauet mio. kr. (82 mio. kr.). Thrane & Thranes finansielle forventninger for regnskabsåret 2004/05 vil blive meddelt i selskabets årsrapport for 2003/04, som offentliggøres den 15. juni **** Side 5 af 6

6 Thrane & Thrane afholder i dag kl et pressemøde, hvor købet af aktiemajoriteten i EuroCom Industries vil blive gennemgået. Mødet finder sted hos: FUHU, Fiolstræde 44, 1171 København K. For yderligere oplysninger venligst kontakt: Lars Thrane, CEO Tlf.: Henrik Lunde, COO Om Thrane & Thrane Thrane & Thrane er verdens førende producent af terminaler og jordstationer til global mobil satellitkommunikation. Selskabet har siden stiftelsen i 1981oparbejdet en stærk position inden for globale mobile satellittjenester baseret på Inmarsat systemet, og leverer i dag udstyr til landbaseret, maritim og aeronautisk brug. Selskabet er noteret på Københavns Fondsbørs. Information om Thrane & Thrane findes på: Om EuroCom Industries EuroCom Industries er en af verdens førende leverandører af udstyr til maritim kommunikation. Selskabet udvikler, producerer og markedsfører maritimt kommunikationsudstyr til alle typer fartøjer. Produkterne afsættes over hele verden under de to varemærker SAILOR og SKANTI gennem distributører, partnere og som OEM-produkter til systemleverandører. EuroCom Industries er noteret på Københavns Fondsbørs. Information om EuroCom Industries finde på: Side 6 af 6

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

Pioneering mobile communication ÅRSRAPPORT 2006/07

Pioneering mobile communication ÅRSRAPPORT 2006/07 Pioneering mobile communication ÅRSRAPPORT 2006/07 PROFIL Thrane & Thrane er verdens førende producent af udstyr og systemer til global, mobil kommunikation baseret på avanceret satellit- og radioteknologi.

Læs mere

Årsrapport for 2001/02. Thrane & Thrane A/S

Årsrapport for 2001/02. Thrane & Thrane A/S Til Københavns Fondsbørs & pressen 26. juni 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 1-2002/03 Årsrapport for 2001/02 Thrane & Thrane A/S Bestyrelsen for Thrane & Thrane har på et møde d.d. godkendt selskabets årsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni 2004-31. maj 2005).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni 2004-31. maj 2005). Til Københavns Fondsbørs via Stockwise Fondsbørsmeddelelse nr. 112 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2004/05 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S

Læs mere

PLIGTMÆSSIGT OVERTAGELSESTILBUD

PLIGTMÆSSIGT OVERTAGELSESTILBUD PLIGTMÆSSIGT OVERTAGELSESTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I MERMAID A/S (CVR-nr. 25 49 38 77) FREMSAT AF MULTIQ INTERNATIONAL AB (PUBL) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. INDLEDNING... 3 2. BAGGRUNDEN FOR OVERTAGELSESTILBUDDET

Læs mere

PLIGTMÆSSIGT OVERTAGELSESTILBUD

PLIGTMÆSSIGT OVERTAGELSESTILBUD PLIGTMÆSSIGT OVERTAGELSESTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I MERMAID A/S (CVR-nr. 25 49 38 77) FREMSAT AF MULTIQ INTERNATIONAL AB (PUBL) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. INDLEDNING... 3 2. BAGGRUNDEN FOR OVERTAGELSESTILBUDDET

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT. Sammenlægning af Vestas Wind Systems A/S og NEG Micon A/S. Anbefalet Ombytningstilbud. til aktionærerne i.

TILBUDSDOKUMENT. Sammenlægning af Vestas Wind Systems A/S og NEG Micon A/S. Anbefalet Ombytningstilbud. til aktionærerne i. TILBUDSDOKUMENT Sammenlægning af Vestas Wind Systems A/S og NEG Micon A/S Anbefalet Ombytningstilbud til aktionærerne i fremsat af 12. december 2003 Dette tilbudsdokumen t og acceptblanketten indeholder

Læs mere

Nye aktier i et af verdens største og hurtigst voksende bryggerier

Nye aktier i et af verdens største og hurtigst voksende bryggerier Nye aktier i et af verdens største og hurtigst voksende bryggerier Udbud af nye B-aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 76.278.403 stk. nye B-aktier à nom. DKK 20 til kurs 400 i forholdet

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004). Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 98 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2003/04 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt

Læs mere

Euroinvestor.com A/S. IFRS-delårsrapport. 1. januar 2011 30. juni 2011 og 1. juli 2010 30. juni 2011

Euroinvestor.com A/S. IFRS-delårsrapport. 1. januar 2011 30. juni 2011 og 1. juli 2010 30. juni 2011 IFRS-delårsrapport 1. januar 2011 30. juni 2011 og 1. juli 2010 30. juni 2011 12 måneders periode i forbindelse med omlægning af regnskabsår til 31. december 2011 Selskabsmeddelelse nr. 32/2011 af 31.august

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2004. DSV A/S 28. regnskabsår Offentliggjort 4. marts 2005 Årsrapport 1. januar 2004 31. december 2004

ÅRSRAPPORT 2004. DSV A/S 28. regnskabsår Offentliggjort 4. marts 2005 Årsrapport 1. januar 2004 31. december 2004 ÅRSRAPPORT 2004 DSV A/S 28. regnskabsår Offentliggjort 4. marts 2005 Årsrapport 1. januar 2004 31. december 2004 Kumlehusvej 1 Øm 4000 Roskilde CVR nr. 58233528 www..dk HOVED- OG NØGLETAL Hovedtal 1999/00

Læs mere

Det kommercielle perspektiv for SCF inden for de to aktivitetsområder, Advanced Materials og Energy, vurderes uændret som værende attraktivt.

Det kommercielle perspektiv for SCF inden for de to aktivitetsområder, Advanced Materials og Energy, vurderes uændret som værende attraktivt. SCF Technologies A/S Smedeholm 13B DK-2730 Herlev Fondsbørsmeddelelse Delårsrapport, 1. halvår 2008 Tlf.: +45 8830 3200 Fax: +45 8830 3211 E-mail: info@scf-technologies.com www.scf-technologies.com CVR

Læs mere

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider 2005 CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Påtegninger...2 Ledelsespåtegning...2 Revisionspåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Selskabsoplysninger...4

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2003 19.11.2003

Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2003 19.11.2003 Aktionærsekretariatet East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

Side. Glunz & Jensen udvikler, producerer og markedsfører integrerede og innovative løsninger til prepress-industrien.

Side. Glunz & Jensen udvikler, producerer og markedsfører integrerede og innovative løsninger til prepress-industrien. Årsrapport Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning: Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resumé 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold 14 Corporate governance

Læs mere

FORTEGNINGSEMISSION 2005

FORTEGNINGSEMISSION 2005 FORTEGNINGSEMISSION 2005 Prospekt dateret 18. marts 2005 Dette prospekt er udgivet alene på dansk. Udbud af 26.858.601 nye aktier á nom. DKK 1,25 til kurs DKK 3 pr. aktie i Columbus IT Partner A/S Dette

Læs mere

GLOBAL INNOVATOR IN PERSONAL COMMUNICATIONS

GLOBAL INNOVATOR IN PERSONAL COMMUNICATIONS GLOBAL INNOVATOR IN PERSONAL COMMUNICATIONS INDHOLD LEDELSENS BERETNING REGNSKAB 3 Status 4 Koncernens hovedtal 2002-2006 5 Profil 6 GN s fremtidige strategi 8 Ledelsens beretning (fortsættende aktiviteter)

Læs mere

DK Company A/S Koncernbeskrivelse

DK Company A/S Koncernbeskrivelse A/S Koncernbeskrivelse September 2011 Indledning og generelle oplysninger Indledning og generelle oplysninger Dette er en beskrivelse ( Koncernbeskrivelsen ) af DK Company A/S (tidligere Holdingselskabet

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere

NTR Holding A/S ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010

NTR Holding A/S ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010 NTR Holding A/S 2010 ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010 GENERALFORSAMLING 2011 Ordinær generalforsamling afholdes den 12. april 2011 kl. 15.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager

Læs mere

Bestyrelsens redegørelse for Aktieselskabet Dampskibsselskabet Torms købstilbud. Torms købstilbud er ikke fremsat i forståelse med NORDEN s ledelse.

Bestyrelsens redegørelse for Aktieselskabet Dampskibsselskabet Torms købstilbud. Torms købstilbud er ikke fremsat i forståelse med NORDEN s ledelse. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 9 14. juli 2002 Side 1 af 11 Aktionærerne i Dampskibsselskabet NORDEN A/S, Københavns Fondsbørs og pressen Bestyrelsens redegørelse for Aktieselskabet

Læs mere

SKAKO INDUSTRIES A/S

SKAKO INDUSTRIES A/S SKAKO INDUSTRIES A/S ÅRSRAPPORT 2009 CVR. nr. 36 44 04 14 SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LEDELSESBERETNING: SELSKABSOPLYSNINGER 3 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

I forhold til Deloittes IFRS-eksempelregnskab for 2008 er der foretaget følgende væsentlige ændringer:

I forhold til Deloittes IFRS-eksempelregnskab for 2008 er der foretaget følgende væsentlige ændringer: Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2009 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse D. 1 Eksempelregnskabet omfatter

Læs mere

Bestyrelsen for Roblon A/S har på sit møde d.d. godkendt årsrapporten for 2002/03 (01.11.2002 31.10.2003).

Bestyrelsen for Roblon A/S har på sit møde d.d. godkendt årsrapporten for 2002/03 (01.11.2002 31.10.2003). Roblon A/S Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 1-2004 Til Københavns Fondsbørs via Stockwise. Årsregnskabsmeddelelse 2002/03 Bestyrelsen for Roblon A/S har på sit møde

Læs mere

ATRIUM Partners A/S Lead Manager

ATRIUM Partners A/S Lead Manager Udbud af 103.890.151 styk nye aktier a nominelt DKK 0,25 til kurs DKK 0,90 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 4:1 Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

Indhold kære aktionær sammenfatning Hoved- og nøgletal hovedaktivitet design services enterprise & voip

Indhold kære aktionær sammenfatning Hoved- og nøgletal hovedaktivitet design services enterprise & voip 1 Årsrapport 2011/12 Indhold 2 2 Indhold Beretning 4 Kære Aktionær 5 SAMMENFATNING FOR ÅRET 8 Hoved- og nøgletal for koncernen 9 HOVEDAKTIVITET 11 Design services San José 15 Enterprise & voip 20 UDVIKLING

Læs mere

Årsrapport 2012 H+H International A/S

Årsrapport 2012 H+H International A/S Årsrapport 2012 H+H International A/S build with ease CVR-nr. 49 61 98 12 Indhold LEDELSESBERETNING 3 Femårsoversigt 5 Resumé 6 Tilbageblik 8 Hovedtal 11 Forventninger til 2013 12 Regnskabsberetning 16

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab 1 Indhold Ledelsesberetning Side 3 Hoved- og nøgletal Side 4-5 På vej mod nye højder Side 6-7 Produktområder Side 8-11 Finansielle resultater Side 12-13 Strategi Climbing New Heights 2017 Side 14-15 Forventninger

Læs mere