UDDANNELSESDAGEN 26. MAJ 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDDANNELSESDAGEN 26. MAJ 2011"

Transkript

1 INVITATION UDDANNELSESDAGEN 26. MAJ 2011 BLIV OPDATERET PÅ AKTUELLE JURIDISKE EMNER Deltagelse er gratis, og alle lektioner er omfattet af den obligatoriske efteruddannelse for jurister

2 INDHOLD DIN VIDEN ER DIN STYRKE 1 PROGRAM 2 LEKTION 1 4 Den nye selskabslov Hvad betyder ikrafttræden af 2. etape Konkurrent samarbejder AdWords LEKTION 2 5 Kunder og medarbejdere - personoplysninger Den nye selskabslov Hvad betyder ikrafttræden af 2. etape OPP Offentlig-Private skaber LEKTION 3 6 Aktuelle emner inden for finansiering af fast ejendom Ansættelses kontrakter lovkrav og seneste højesteretspraksis Aktionærlån og selvfinansiering LEKTION 4 7 OPP Offentlig-Private skaber De nye rekonstruk tionsregler De asiatiske markeder muligheder og udfordringer LEKTION 5 8 Konfliktløsning og sagkyndige Skatteretlige aspekter ved den nye selskabslov Konkurrence begrænsende aftaler konkurrence- og kundeklausuler LEKTION 6 9 Skatteretlige aspekter ved den nye selskabslov Delvis indbetaling af selskabskapital Virksomhedspant LEKTION 7 10 Omstrukturering internt eller som led i frasalg Dot.Brand/gTLD (generic top level domains) CSR i relation til investeringer, opkøb og joint ventures/samarbejder LEKTION 8 11 Introduktion til risikostyrings redskaber Facebook og andre sociale medier i ansættelses retten Erhvervslejeret med fokus på grønne lejekontrakter PRAKTISKE OPLYSNINGER 12

3 DIN VIDEN ER DIN STYRKE Det er med glæde, at Bech-Bruun for første gang kan invitere til Uddannelsesdagen. Et heldagsarrangement, som specifikt er rettet mod virksomhedsjurister. I en ofte meget travl hverdag kan det for mange virksomheder være svært at nå at blive opdateret på ny juridisk viden. På Uddannelsesdagen udbyder vi derfor lektioner i nogle af de mest aktuelle juridiske emner fordelt over en hel dag. I alt 24 lektioner af 45 minutters varighed. For hver time har du mulighed for at vælge ét emne ud af tre mulige. Deltager du i hele arrangementet, får du således otte lektioners lovpligtig efteruddannelse. juridisk indsigt, konstant fokus på udviklingen i erhvervslivet og vores evne til at tilpasse os den tid, vi lever i. Vi arbejder i et stærkt fagligt miljø og har nogle af branchens mest anerkendte og erfarne eksperter og undervisere, som du også vil få lejlighed til at møde på Uddannelsesdagen. Jeg ser frem til at byde dig velkommen den 26. maj Dagen afsluttes med drinks, snacks og mulighed for networking. Deltagelse er gratis. Hos Bech-Bruun er uddannelse og udvikling højt prioriteret. Vi er en videnbaseret virksomhed, og bredden og kvaliteten i vores viden bygger på dyb Randi Bach Poulsen, managing partner UDDANNELSESDAGEN

4 PROGRAM KL KL REGISTRERING OG MORGENKAFFE ÅBNING AF UDDANNELSESDAGEN Danmark i vækst konklusioner fra regeringens Vækstforum ved Bech-Bruuns managing partner Randi Bach Poulsen, medlem af regeringens Vækstforum SPOR 1 SPOR 2 SPOR 3 LEKTION 1 KL DEN NYE SELSKABSLOV HVAD BETYDER IKRAFTTRÆDEN AF 2. ETAPE ved partner Monica Reib og partner Niels Kornerup KONKURRENT- SAMARBEJDER ved partner Jesper Kaltoft ADWORDS ved partner Claus Barrett Christiansen LEKTION 2 KL KUNDER OG MED ARBEJDERE - PERSONOPLYSNINGER ved specialistadvokat Birgitte Toxværd og advokat Michael Møller Nielsen DEN NYE SELSKABSLOV HVAD BETYDER IKRAFTTRÆDEN AF 2. ETAPE ved partner Monica Reib og partner Niels Kornerup OPP OFFENTLIG-PRIVATE PARTNER SKABER ved advokat Johan Weihe LEKTION 3 KL AKTUELLE EMNER INDEN FOR FINANSIERING AF FAST EJENDOM ved partner Torben Schøn og partner Lars Kjær ANSÆTTELSES- KONTRAKTER LOVKRAV OG SENESTE HØJESTERETSPRAKSIS ved partner Morten Ulrich AKTIONÆRLÅN OG SELVFINANSIERING ved partner Morten Krogsgaard og partner Thomas Thordal Sevelsted LEKTION 4 KL OPP OFFENTLIG-PRIVATE PARTNER SKABER ved advokat Johan Weihe DE NYE REKONSTRUK- TIONSREGLER ved videnpartner Lars Lindencrone Petersen DE ASIATISKE MARKEDER MULIGHEDER OG UDFORDRINGER ved advokat Peter Riis Jensen og Head of Chinese desk Rachel Cao (undervisningen foregår på engelsk) KL FROKOST 2 UDDANNELSESDAGEN 2011

5 SPOR 1 SPOR 2 SPOR 3 LEKTION 5 KL KONFLIKTLØSNING OG SAGKYNDIGE ved partner Carsten Pedersen SKATTERETLIGE ASPEKTER VED DEN NYE SELSKABSLOV ved specialistadvokat Maj-Britt Klemp KONKURRENCE- BEGRÆNSENDE AFTALER KONKURRENCE- OG KUNDEKLAUSULER ved advokat Thomas Christian Thune LEKTION 6 KL SKATTERETLIGE ASPEKTER VED DEN NYE SELSKABSLOV ved specialistadvokat Maj-Britt Klemp DELVIS INDBETALING AF SELSKABSKAPITAL ved advokat Anders Rubinstein VIRKSOMHEDSPANT ved advokat Trine Hasselbalch LEKTION 7 KL OMSTRUKTURERING INTERNT ELLER SOM LED I FRASALG ved partner Michael Serup DOT.BRAND/GTLD (GENERIC TOP LEVEL DOMAINS) ved partner Claus Barrett Christiansen CSR I RELATION TIL INVESTERINGER, OPKØB OG JOINT VENTURES/ SAMARBEJDER ved partner Monica Reib og partner Mette Klingsten LEKTION 8 KL INTRODUKTION TIL RISIKOSTYRINGS- REDSKABER ved specialistadvokat Anne Kaas Hammer FACEBOOK OG ANDRE SOCIALE MEDIER I ANSÆTTELSES RETTEN ved partner Mette Klingsten ERHVERVSLEJERET MED FOKUS PÅ GRØNNE LEJEKONTRAKTER ved partner Thomas Stampe og partner Andreas Antoniades KL AFRUNDING AF UDDANNELSESDAGEN Det personlige lederskab ved Michael Christiansen, bestyrelsesformand for DR, tidligere departementschef i Forsvarsministeriet, afdelingschef i Justitsministeriet og direktør for Det Kongelige Teater Der er indlagt pauser mellem lektionerne. UDDANNELSESDAGEN

6 LEKTION 1 KL SPOR 1 DEN NYE SELSKABSLOV HVAD BETYDER IKRAFTTRÆDEN AF 2. ETAPE SPOR 2 KONKURRENT - SAMARBEJDER SPOR 3 ADWORDS Den 1. marts i år trådte de resterende dele af selskabsloven i kraft, bortset fra reglerne om det elektro niske ejerregister. Store dele af selskabsloven trådte i kraft allerede sidste år, herunder den forholdsvis detaljerede regulering af kapitalejernes rettigheder som følge af implementeringen af aktionærrettighedsdirektivet. Nu er også reglerne om lovlig selvfinansiering og udestående selskabskapital trådt i kraft. Få overblik over disse nyheder, og hvad man skal være opmærksom på blandt andet i relation til minoritetsbeskyttelse og ejeraftaler. Vi samler også op på de erfaringer, der er g jort på generalforsamlinger afholdt efter de nye regler, og de væsentligste spørgsmål, som Erhvervs- og Selskabsstyrel sen har forholdt sig til i selskabslovens første leveår. Vi gennemgår, hvad konkurrenter typisk lovligt kan samarbejde om, og hvornår samarbejder mellem konkurrenter kan blive problematisk konkurrenceretligt. Vi giver vores bud på, hvilke overvejelser der bør gøres om formen for samarbejdet, fx om der bør oprettes et joint venture, og om konkurrencemyndighederne skal involveres. Endelig kommer vi ind på, hvordan forhold som fx eksklusivitet, rettighedsforhold, vilkår for distribution og beslutningsforhold bedst håndteres. JESPER KALTOFT EU- & Konkurrenceret Vi gennemgår udviklingen i AdWordspraksis efter EU-Domstolens afgørelse fra 2010 i Google/ Louis Vuitton-sagen. Må man anvende konkurrenters varemærker eller virksomhedsnavne som AdWords? Hvad er grænserne? Kan Google gøres ansvarlig, og hvad med annoncørerne? Vi ser på, hvad fremtiden bringer fra Google, og hvordan det håndteres juridisk. CLAUS BARRETT CHRISTIANSEN IP & Technology e MONICA REIB NIELS KORNERUP 4 UDDANNELSESDAGEN 2011

7 LEKTION 2 KL SPOR 1 KUNDER OG MEDARBEJDERE PERSONOPLYSNINGER SPOR 2 DEN NYE SELSKABSLOV HVAD BETYDER IKRAFTTRÆDEN AF 2. ETAPE SPOR 3 OPP OFFENTLIG-PRIVATE PARTNERSKABER Vi gennemgår overordnet reglerne inden for persondata og ansættelsesret vedrørende behandling af oplysninger om kunder og medarbejdere under og efter ophøret af ansættelsesforholdet. Vi ser blandt andet på: Samtykke til brug af medarbejderoplysninger, fx medarbejderfotos på hjemmesiden Whistleblowing-ordninger Valg af sanktioner, hvis en medarbejder har et kundelisten til fx sin private inden fratrædelsen Customer Relations Management (CRM) systemer. e BIRGITTE TOXVÆRD Specialistadvokat IP & Technology MICHAEL MØLLER NIELSEN Advokat Arbejdsret Den 1. marts i år trådte de resterende dele af selskabsloven i kraft bortset fra reglerne om det elektroniske ejerregister. Store dele af selskabsloven trådte i kraft allerede sidste år, herunder den forholdsvis detaljerede regulering af kapitalejernes rettigheder som følge af implementeringen af aktionærrettighedsdirektivet. Nu er også reglerne om lovlig selvfinansiering og udestående selskabskapital trådt i kraft. Få overblik over disse nyheder og hvad man skal være opmærksom på blandt andet i relation til minoritetsbeskyttelse og ejeraftaler. Vi samler også op på de erfaringer, der er g jort på generalforsamlinger afholdt efter de nye regler og de væsentligste spørgsmål, som Erhvervs- og Selskabsstyrel sen har forholdt sig til i selskabslovens første leveår. e MONICA REIB OPP er en international megatrend inden for organisering af den offentlige sektor. OPP er en samarbejdsmodel, hvor det offentlige indgår langsigtede aftaler med private om, at de private helt eller delvist overtager ansvaret for løsning af offentlige opgaver. Den øgede fokus på OPP er et udslag af den voksende politiske erkendelse af, at det private skal inddrages i løsningen af det offentliges opgaver, og at der skal være større fokus på optimering af samarbejdet mellem det offentlige og det private. Vi ser på de juridiske rammer og tendenserne i markedet. JOHAN WEIHE Advokat Offentlig Virksomhed NIELS KORNERUP UDDANNELSESDAGEN

8 LEKTION 3 KL SPOR 1 AKTUELLE EMNER INDEN FOR FINANSIERING AF FAST EJENDOM SPOR 2 ANSÆTTELSES- KONTRAKTER LOVKRAV OG SENESTE HØJESTERETSPRAKSIS SPOR 3 AKTIONÆRLÅN OG SELVFINANSIERING I det nuværende danske ejendomsmarked er finansiering et meget væsentligt parameter. I forbindelse med den eksisterende finansiering kæmper mange ejendomsselskaber og -investorer særligt med covenantsafsnittet i lånedokumentationen, da bankerne bruger dette afsnit til at gennemtvinge ændringer af margin, kræve indfrielse mm. For så vidt angår eventuel ny finansiering bør ejendomsselskaberne og -investorerne i vid udstrækning overveje at bruge et eller flere (eller en kombination af) forskellige derivater og finansielle instrumenter som alternativ til klassisk realkreditog bankfinansiering. Vi gennemgår de to problemstillinger med udgangspunkt i praktiske eksempler. e TORBEN SCHØN Fast Ejendom & Entreprise Ansættelsesbevisloven har gennem en årrække været grundlaget for tildeling af en økonomisk godtgørel se til lønmod tagere, hvis ansættelseskontrakt ikke lever op til lovens krav. Niveauet for godtgørelserne har efter en række lovændringer været uensartet med en tendens til udmåling af højere godtgørelser end tidligere set. I en dom fra december 2010 udtalte Højesteret sig om godtgørelsesniveauet efter ansættelsesbevis loven. Vi gennemgår det nye niveau og genopfrisker ansættelsesbevis lovens krav og systematik. MORTEN ULRICH Arbejdsret Vi gennemgår selskabslovens regler om aktionærlån, moderselskabslån og de nye regler om selvfinansiering, der trådte i kraft den 1. marts Vi ser på eksempler på, hvornår selvfinansiering for fremtiden vil kunne komme på tale, og sammen ligner med debt push-down. Lektionen henvender sig til jurister, der beskæftiger sig med M&A, akkvisitionsfinansiering og corporate finance. e MORTEN KROGSGAARD THOMAS THORDAL SEVELSTED LARS KJÆR Fast Ejendom & Entreprise 6 UDDANNELSESDAGEN 2011

9 LEKTION 4 KL SPOR 1 OPP OFFENTLIG-PRIVATE PARTNERSKABER SPOR 2 DE NYE REKONSTRUKTIONS- REGLER SPOR 3 DE ASIATISKE MARKEDER MULIGHEDER OG UDFORDRINGER OPP er en international megatrend inden for organisering af den offentlige sektor. OPP er en samarbejdsmodel, hvor det offentlige indgår langsigtede aftaler med private om, at de private helt eller delvist overtager ansvaret for løsning af offentlige opgaver. Den øgede fokus på OPP er et udslag af den voksende politiske erkendelse af, at det private skal inddrages i løsningen af det offentliges opgaver, og at der skal være større fokus på optimering af samarbejdet mellem det offentlige og det private. Den 1. april 2011 trådte nye regler om rekonstruktion af nødlidende virksomheder i kraft. Reglerne medfører betydelige ændringer i både virksomhedens og dens kreditorers muligheder. Vi gennemgår det samlede regelsæt navnlig set med kreditors briller. Vi kommer ind på muligheden for at afsætte en virksomheds ledelse, tvangsnedskrivning af det beløb, som en kreditor har pant for, og muligheden for fremadrettet drift finansiering, særligt gennem virksomhedspant. Danske virksomheder har i stigende grad forretningsrelationer i de asiatiske lande, blandt andet i form af etablering af enheder, investeringer i eksisterende enheder og i etablering af mere permanente og vigtige forretningsforbindelser med asiatiske partnere. Denne udvikling stiller nye krav til både intern og ekstern juridisk rådgivning og risk management i de danske virksomheder. Bech-Bruuns Chinese Desk sætter fokus på nogle af mulighederne og udfordringerne. Undervisningen foregår på engelsk. Vi ser på de juridiske rammer og tendenserne i markedet. JOHAN WEIHE Advokat Offentlig Virksomhed LARS LINDENCRONE PETERSEN Videnpartner Rekonstruktion e PETER RIIS JENSEN Advokat RACHEL CAO Head of Chinese Desk UDDANNELSESDAGEN

10 LEKTION 5 KL SPOR 1 KONFLIKTLØSNING OG SAGKYNDIGE SPOR 2 SKATTERETLIGE ASPEKTER VED DEN NYE SELSKABSLOV SPOR 3 KONKURRENCE- BEGRÆNSENDE AFTALER KONKURRENCE- OG KUNDEKLAUSULER For jurister er lovgivning og retspraksis kendt, når resultatet af en opstået tvist skal vurderes. Men hvordan får man den nødvendige sagkundskab medinddraget i løsningen af konflikten? Der kan være behov for teknisk, regnskabsmæssig eller anden ekspertise. Vi ser på, hvordan ikke-juridisk ekspertise bedst muligt inddrages i sagen som rådgiver for parten og den eksterne advokat, som skønsmand eller anden form for uafhængig ekspert eller som sagkyndig dommer. CARSTEN PEDERSEN Konfliktløsning Vi gennemgår de væsentligste skatteretlige snitflader af den nye selskabslov, herunder særligt den afledte effekt på sambeskatningsområdet. Skatterådet har blandt andet udtalt, at koncerndefinitionen i selskabsskatteloven er tilpasset selskabsloven, hvorefter ejeraftaler mellem aktionærer kan have en direkte betydning for, hvornår der er etableret sambeskatning. Vi behandler de nye problemstillinger, der opstår i kølvandet heraf, og gennemgår desuden de skatteretlige forhold i relation til den nye adgang til delvis indbetaling af selskabskapitalen og lovlig selvfinansiering. Hvordan forhindrer man medarbejderen i at tage ansættelse hos konkurrenten? Og hvad koster det egentlig at pålægge medarbejderen en konkurrence- og/eller kundeklausul? Reglerne for konkurrence- og kundeklausuler er forskellige og komplekse. Hvornår og hvor længe gælder klausulerne? Hvad sker der med klausulerne, hvis medarbejderen bortvises fra virksomheden eller hvis medarbejderen selv vælger at opsige sin stilling? Skal virksomheden betale kompensation, hvis medarbejderen opsiges usagligt? Fundamentet for en vellykket konkurrencebegrænsende aftale er kendskabet til reglerne og til de faldgrubber, som kan få korthuset til at vælte. MAJ-BRITT KLEMP Specialistadvokat Skat THOMAS CHRISTIAN THUNE Advokat Arbejdsret 8 UDDANNELSESDAGEN 2011

11 LEKTION 6 KL SPOR 1 SKATTERETLIGE ASPEKTER VED DEN NYE SELSKABSLOV SPOR 2 DELVIS INDBETALING AF SELSKABSKAPITAL SPOR 3 VIRKSOMHEDSPANT Vi gennemgår de væsentligste skatteretlige snitflader af den nye selskabslov, herunder særligt den afledte effekt på sambeskatningsområdet. Skatterådet har blandt andet udtalt, at koncerndefinitionen i selskabsskatteloven er tilpasset selskabsloven, hvorefter ejeraftaler mellem aktionærer kan have en direkte betydning for, hvornår der er etableret sambeskatning. Vi behandler de nye problemstillinger, der opstår i kølvandet heraf, og gennemgår desuden de skatteretlige forhold i relation til den nye adgang til delvis indbetaling af selskabskapitalen og lovlig selvfinansiering. Fra den 1. marts 2011 er der åbnet mulighed for, at et selskabs kapital kun skal indbetales delvis. Det giver blandt andet mulighed for at optimere likviditet mellem selskab og kapital ejere og at lette generations skifter. Vi ser på de nye muligheder og nogle af de mange spørgsmål og svar om emnet. ANDERS RUBINSTEIN Advokat M&A Kapitalmarked Ved virksomhedspant kan der etableres et "flydende" pant, som giver sikkerhed i virksomhedens kundefordringer fra salg af varer og tjenesteydelser, varelagre, driftsinventar samt drifts materiel og goodwill mv. Vi gennemgår reglerne for etablering af virksomhedspanteretten, her under hvilke aktiver der omfattes af virksomhedspantet og gebyrerne til stiftelsen. Vi ser også på afviklingen af virksomhedspantet i forbindelse med rekonstruktion og konkurs samt på negativattesten. MAJ-BRITT KLEMP Specialistadvokat Skat TRINE HASSELBALCH Advokat Rekonstruktion UDDANNELSESDAGEN

12 LEKTION 7 KL SPOR 1 OMSTRUKTURERING INTERNT ELLER SOM LED I FRASALG SPOR 2 DOT.BRAND/GTLD (GENERIC TOP LEVEL DOMAINS) SPOR 3 CSR I RELATION TIL INVESTERINGER, OPKØB OG JOINT VENTURES/ SAMARBEJDER Vi giver et overblik over de forskellige former for skattefri omstrukturering og de beslutningsparametre, der er relevante ved valget mellem de enkelte modeller. Vi gennemgår også de relevante overvejelser vedrørende den praktiske tilrettelæggelse og gennemførelse af en omstrukturering, herunder mulighederne for valg og fravalg af selskabsretlige og regnskabsmæssige elementer. Endelig ser vi på mulighederne for at anvende skattefri omstrukturering med henblik på frasalg. MICHAEL SERUP Skat Bliv opdateret på de nye generiske domæner og på dot.brand. Kommer dot.brand (fx og i hvilken form, hvornår og hvordan forbereder man sig som virksomhed på dette? CLAUS BARRETT CHRISTIANSEN IP & Technology Flere og flere virksomheder giver CSR-strategi og tilhørende politikker og retningslinjer øget opmærksomhed. Corporate Social Responsibility (CRS) indgår således oftere i den kommercielle og juridiske due diligence på lige fod med de klassiske due diligence-områder, der typisk relaterer sig til forhold om fast ejendom, medarbejdere, miljø og regulatoriske forhold. Vi gennemgår, hvordan man griber en CSR-due diligence an set fra den juridiske rådgivers vinkel. Desuden ser vi på de problemer, virksomheder oftest støder på, efter at investeringen er foretaget. e MONICA REIB METTE KLINGSTEN Arbejdsret 10 UDDANNELSESDAGEN 2011

13 LEKTION 8 KL SPOR 1 INTRODUKTION TIL RISIKOSTYRINGS- REDSKABER SPOR 2 FACEBOOK OG ANDRE SOCIALE MEDIER I ANSÆTTELSESRETTEN SPOR 3 ERHVERVSLEJERET MED FOKUS PÅ GRØNNE LEJEKONTRAKTER Virksomheder kan mindske finansielle risici ved at indgå swap-aftaler og andre derivataftaler. Vi gennemgår, hvad en derivataftale er, og der gives konkrete eksempler på, hvordan virksomheder kan fjerne forskellige finansielle risici ved brug af sådanne aftaler. Endelig giver vi et indblik i den juridiske dokumentation bag produktet. Lektionen henvender sig til jurister med intet eller begrænset kendskab til risikoafdækning. ANNE KAAS HAMMER Specialistadvokat Facebook og andre sociale medier er i dag en integreret del af danskernes hverdag. 42 % af den danske befolkning mellem 16 og 74 år er tilknyttet en social netværkstjeneste. Sociale medier har udbredt sig både i privatsfæren og i arbejdslivet, og det har medført et øget behov for, at virksomhederne tager stilling til, hvordan og i hvilket omfang medarbejderne kan anvende sociale medier i forbindelse med arbejdet. Vi gennemgår forslag til retningslinjer for en politik for sociale medier og nogle af de væsentligste problemstillinger, som kan opstå, hvis arbejdsgiver gennem de sociale netværk oplever, at medarbejderen misligholder ansættelsesforholdet. METTE KLINGSTEN Arbejdsret Vi giver et konkret bud på, hvilke specielle vilkår der bør indgå i en grøn lejekontrakt, og hvordan den grønne lejekontrakt adskiller sig fra alminde lige erhvervslejekontrakter. Desuden giver vi en kort introduktion til de certificeringsordninger, der gælder for grønt byggeri, herunder særligt den tyske ordning DGNB, som Danish Green Building Council har valgt som den certificerings ordning, der primært vil blive anvendt i Danmark fremover. e THOMAS STAMPE Fast Ejendom & Entreprise ANDREAS ANTONIADES Fast Ejendom & Entreprise UDDANNELSESDAGEN

14 PRAKTISKE OPLYSNINGER Tid og sted Torsdag den 26. maj 2011 kl Der er registrering og morgenkaffe fra kl. 8.00, og vi afslutter dagen med networking, drinks og snacks. Uddannelsesdagen holdes hos: Bech-Bruun Langelinie Allé København Ø Tilmelding Du tilmelder dig Uddannelsesdagen på eller ved at sende en til med angivelse af dine valg af lektioner ud fra dagens program. Din kursustilmelding bekræftes med en mødeindkaldelse i Outlook. Bruger du ikke Outlook, bedes du oplyse dette ved din tilmelding. Så bekræfter vi pr. . Det er gratis at deltage på Uddannelsesdagen. Deltagelse inkluderer kursusbevis og forplejning. Undervisningsmateriale nes præsentationer bliver lagt på og er tilgængelige den 27. maj Parkering Vi gør opmærksom på, at vi har et begrænset antal klient parkeringspladser til rådighed, og at der er indført parkeringsafgift på Langelinie Allé. Bliver du forhindret Hvis du bliver forhindret i at deltage, beder vi dig melde afbud ved at sende en til Yderligere oplysninger Der er stillerum og telefonrum til rådighed på dagen. Det vil være muligt at benytte vores trådløse netværk også i de separate lokaler. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte uddannelsesleder Jeannette Skjoldager på telefon eller Vi har plads til et begrænset antal deltagere, og pladserne uddeles efter først til mølle-princippet. 12 UDDANNELSESDAGEN 2011

15 Du tilmelder dig Uddannelsesdagen på eller ved at sende en til

16 VORES KONTORER København Langelinie Allé København Ø Aarhus Frue Kirkeplads Aarhus C T F E

INVITATION. 1. november 2012

INVITATION. 1. november 2012 INVITATION Uddannelsesdagen med offentligretlig vinkel 1. november 2012 Din viden er din styrke INDHOLD DIN VIDEN ER DIN STYRKE 1 Program 2 Kick-off 4 fra IQ til EQ et foredrag om fremtidens borgere og

Læs mere

ACADEMY FOR KLIENTER. Juridiske kurser 2. halvår 2012 & 1. halvår 2013

ACADEMY FOR KLIENTER. Juridiske kurser 2. halvår 2012 & 1. halvår 2013 ACADEMY FOR KLIENTER Juridiske kurser 2. halvår 2012 & 1. halvår 2013 INDHOLD Nyt om varemærkeret 2 Generationsskifte for virksomhedsejere 3 E-handel modul 1: Etablering 4 Bliv opdateret på AIFM-direktivet

Læs mere

VIDEN TIL TIDEN INVITATION. UDDANNELSESDAGen 31. MAJ 2012

VIDEN TIL TIDEN INVITATION. UDDANNELSESDAGen 31. MAJ 2012 INVITATION VIDEN TIL TIDEN UDDANNELSESDAGen 31. MAJ 2012 bliv opdateret på aktuelle juridiske emner Deltagelse er gratis, og alle lektioner er omfattet af den obligatoriske efteruddannelse for advokater

Læs mere

Din viden er din styrke. Uddannelsesdagen 22. maj 2014. Bliv endnu stærkere på aktuelle juridiske emner.

Din viden er din styrke. Uddannelsesdagen 22. maj 2014. Bliv endnu stærkere på aktuelle juridiske emner. Titel Invitation 1 Din viden er din styrke Uddannelsesdagen 22. maj 2014 Bliv endnu stærkere på aktuelle juridiske emner. Indhold Din viden er din styrke 3 Program 4 Kick-off 6 Culture Intelligence (CQ)

Læs mere

SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD...

SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD... INVITATION TIL MORGENMØDE SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD - 10 TING, SOM HR BØR VIDE OM SKAT OG SOCIAL SIKRING NORRBOM VINDING INVITERER TIL MORGENMØDE TORSDAG DEN 26. MARTS 2015 KL. 9.00 11.30,

Læs mere

ACADEMY FOR KLIENTER. Juridiske kurser 1. halvår 2013

ACADEMY FOR KLIENTER. Juridiske kurser 1. halvår 2013 ACADEMY FOR KLIENTER Juridiske kurser 1. halvår 2013 INDHOLD Ændring af konkurrenceloven indførelse af fængselsstraf 2 Skatteretlige forhold og finansiering 3 E-handel modul 3: Køb og betaling 4 Bliv opdateret

Læs mere

ANTI-KORRUPTION. At vælge den rigtige vej

ANTI-KORRUPTION. At vælge den rigtige vej ANTI-KORRUPTION At vælge den rigtige vej KORRUPTION Der er stigende fokus på virksomheders forebyggelse af korruption og bestikkelse, og for mange danske virksomheder er det en udfordring at holde sig

Læs mere

KONFLIKTLØSNING 2009

KONFLIKTLØSNING 2009 KONFLIKTLØSNING 2009 2 Alle virksomheder, hvad enten de er offentlige eller private, kan komme ud for, at der opstår en konflikt eller tvist med fx en samarbejdspartner. Uafklarede konflikter kan imidlertid

Læs mere

10 ANSÆTTELSESRETLIGE FALDGRUBER...

10 ANSÆTTELSESRETLIGE FALDGRUBER... INVITATION TIL MORGENMØDE 10 ANSÆTTELSESRETLIGE FALDGRUBER VI GENNEMFØRTE MED STOR SUCCES ET TILSVARENDE MORGENMØDE FOR ET PAR ÅR SIDEN, OG VI SÆTTER IGEN FOKUS PÅ 10 NYE PROBLEMSTILLINGER, SOM DET ER

Læs mere

Academy Client I gear til vækst 2. halvår 2014

Academy Client I gear til vækst 2. halvår 2014 Academy Client I gear til vækst 2. halvår 2014 Indhold I gear til vækst 3 Grundlæggende selskabsret 4 Modul 3: aktuelle problemstillinger, seneste ændringer og nyere praksis Garantier i byggebranchen 5

Læs mere

INVITATION TIL SEMINAR DISKRIMINATION DET SENESTE ÅRS RETSUDVIKLING ...

INVITATION TIL SEMINAR DISKRIMINATION DET SENESTE ÅRS RETSUDVIKLING ... INVITATION TIL SEMINAR (BEGRÆNSET ANTAL PLADSER) DISKRIMINATION DET SENESTE ÅRS RETSUDVIKLING Norrbom Vinding inviterer til seminar, hvor vi gør status på baggrund af det seneste års retspraksis. Vi vil

Læs mere

Uddannelsesdagen 28. maj 2015

Uddannelsesdagen 28. maj 2015 Titel Invitation 1 Din viden er din styrke Uddannelsesdagen 28. maj 2015 Bliv endnu stærkere på aktuelle juridiske emner. Det er gratis at deltage, og alle lektioner er omfattet af den obligatoriske efteruddannelse

Læs mere

Academy Client 1. halvår 2014

Academy Client 1. halvår 2014 1. halvår 2014 Indhold Din viden er din styrke 3 Erhvervslejeret 4 indtroduktion Persondataret 5 grundlæggende viden og indsigt Offentlige kontrakter 6 få overblik og forståelse Grundlæggende selskabsret

Læs mere

OUTSOURCING OG SHARED SERVICES

OUTSOURCING OG SHARED SERVICES INVITATION TIL PÅ VEJ HJEM-MØDE OUTSOURCING OG SHARED SERVICES NORRBOM VINDING INVITERER TIL PÅ VEJ HJEM- MØDE TIRSDAG DEN 10. NOVEMBER 2015 KL.16.00 18.30, HVOR VI DRØFTER EN RÆKKE AF DE TEMAER, SOM OUTSOURCING

Læs mere

DISKRIMINATION SENESTE NYT

DISKRIMINATION SENESTE NYT INVITATION TIL MORGENMØDE DISKRIMINATION SENESTE NYT - HVORDAN NAVIGERER HR UDEN OM FALDGRUBERNE I LYSET AF DEN NYESTE PRAKSIS FRA EU-DOMSTOLEN OG DE DANSKE DOMSTOLE PÅ MORGENMØDET VIL VI BLANDT ANDET

Læs mere

OVERSIGT OVER EMNEOMRÅDER OG SPECIALISTER

OVERSIGT OVER EMNEOMRÅDER OG SPECIALISTER OVERSIGT OVER EMNEOMRÅDER OG SPECIALISTER 1) Udbudsret Når kommunerne foretager indkøb, skal de anvende de særlige procedureregler i udbudsdirektivet eller de danske udbudsregler i tilbudsloven. Der kan

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

INVITATION TIL KURSUS GRUNDLÆGGENDE ANSÆTTELSESRET

INVITATION TIL KURSUS GRUNDLÆGGENDE ANSÆTTELSESRET INVITATION TIL KURSUS GRUNDLÆGGENDE ANSÆTTELSESRET GRUNDLÆGGENDE ANSÆTTELSESRET Norrbom Vinding inviterer til et kursus i ansættelsesret torsdag den 29. september 2016, hvor vi vil opdatere alle, der i

Læs mere

Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten. Monica Reib, Partner

Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten. Monica Reib, Partner Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten Monica Reib, Partner 2 Udvalgte emner 1. Revision af Selskabsloven 2. Det Offentlige Ejerregister 3. Ihændehaveraktier 4. Registrering af de reele ejere

Læs mere

Invitation til aktuelle seminarer hos Rønne & Lundgren

Invitation til aktuelle seminarer hos Rønne & Lundgren Aktuelle seminarer 2013/2014 Invitation til aktuelle seminarer hos Rønne & Lundgren Efter sidste års succes med en samlet række af kontraktseminarer har Rønne & Lundgren besluttet at gentage en samlet

Læs mere

Bestyrelsesskolen 2015

Bestyrelsesskolen 2015 Bestyrelsesskolen 2015 En uddannelse for dig, der vil styrke din karriere og forberede dig til det professionelle bestyrelsesarbejde. Et samarbejde mellem Økonomisk Ugebrev, Deloitte og Bech-Bruun. 2 Bestyrelsesskolen

Læs mere

Bestyrelsesskolen 2016

Bestyrelsesskolen 2016 Bestyrelsesskolen 2016 En uddannelse for dig, der vil styrke din karriere og forberede dig til det professionelle bestyrelsesarbejde. Et samarbejde mellem Økonomisk Ugebrev, Deloitte og Bech-Bruun. 2 Bestyrelsesskolen

Læs mere

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld Dit ansvar med vores hjælp. Det handler om familie, virksomhed og formue. Om at lægge spor i takt med, at man bliver afklaret. Om at få inspiration til at blive afklaret. I et generationsskifte vil der

Læs mere

It-kontrakter. Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter. Overblik over komplekse kontrakter. Undgå it-kontrakternes største faldgruber

It-kontrakter. Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter. Overblik over komplekse kontrakter. Undgå it-kontrakternes største faldgruber It-kontrakter 2 7. m a j 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter Kurset opfylder kravene til efteruddannelse for advokater

Læs mere

KØB AF FAST EJENDOM I TYSKLAND

KØB AF FAST EJENDOM I TYSKLAND KØB AF FAST EJENDOM I TYSKLAND DET TYSKE EJENDOMSMARKED Ejendomsmarkedet i Tyskland er kendetegnet ved en række forhold, der gør det attraktivt at investere i fast ejendom. I Tyskland eksisterer der ikke

Læs mere

FORDI. Indsigt. Viden er vores værktøj

FORDI. Indsigt. Viden er vores værktøj 201 5 Uddra in g i r o g af g o l a t alt ka FORDI Indsigt Viden er vores værktøj Et individuelt, sammenhængende uddannelsesforløb med fokus på faglig, personlig og forretningsmæssig udvikling. Et kompetence-

Læs mere

10 ansættelsesretlige faldgruber, som HR ofte falder i

10 ansættelsesretlige faldgruber, som HR ofte falder i Invitation til morgenmøde i Aarhus 10 ansættelsesretlige faldgruber, som HR ofte falder i På grund af et overvældende antal tilmeldinger til dette morgenmøde tidligere på måneden i København, har vi besluttet

Læs mere

Hvor meget ved du om din forretning i virkeligheden?

Hvor meget ved du om din forretning i virkeligheden? Hvor meget ved du om din forretning i virkeligheden? Sådan får du gennemsigtighed og et faktabaseret beslutningsgrundlag 28. september 2017 Seminar om lønsomhed costing som styringsværktøj Invitation til

Læs mere

#MeToo udfordringerne for HR

#MeToo udfordringerne for HR Invitation til morgenmøde #MeToo udfordringerne for HR #MeToo-bevægelsen har med lynets hast bevæget sig fra filmindustrien i USA til en lang række andre brancher og lande, og flere virksomheder/ organisationer

Læs mere

Om ferieloven og samtidighedsferie

Om ferieloven og samtidighedsferie Invitation til morgenmøde (begrænset antal deltagere) Om ferieloven og samtidighedsferie Kom og hør om de kommende ændringer i ferieloven særligt om samtidighedsferie. Norrbom Vinding inviterer til morgenmøde

Læs mere

Ansættelsesret. Det er afgørende at knytte medarbejdere og ledelse til virksomheden på en måde, der sikrer den størst mulige gensidige tilfredshed.

Ansættelsesret. Det er afgørende at knytte medarbejdere og ledelse til virksomheden på en måde, der sikrer den størst mulige gensidige tilfredshed. Ansættelsesret Det er afgørende at knytte medarbejdere og ledelse til virksomheden på en måde, der sikrer den størst mulige gensidige tilfredshed. Hos Lundgrens trækker du på omfattende ekspertise og mange

Læs mere

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015 Uddannelsesdagen 2015 Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015 Nye regler om konkurrencebegrænsende klausuler Forberedelse samt tilpasning til de nye regler ved fremtidige ansættelsesklausuler 3 Ny

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Juni 2015

FAIF nyhedsservice. Juni 2015 FAIF nyhedsservice Juni 2015 Indledende I dette nyhedsbrev sættes der fokus på de regler der gælder, når en fond (AIF) foretager nye investeringer, herunder kravet om obligatorisk due diligence, opbevaring

Læs mere

Andersen Partners Advokatfirma inviterer til: Seminar for virksomhedsjurister onsdag den 12. november 2014

Andersen Partners Advokatfirma inviterer til: Seminar for virksomhedsjurister onsdag den 12. november 2014 Andersen Partners Advokatfirma inviterer til: Seminar for virksomhedsjurister onsdag den 12. november 2014 1 DK 6000 DE 20354 1 Andersen Partners Vi gør en forskel - sammen! Hos Andersen Partners er mottoet

Læs mere

HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR

HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR INVITATION TIL MORGENMØDE HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR...... HVORDAN NAVIGERER HR UDEN OM FALDGRUBERNE PÅ MORGENMØDET VIL VI BLANDT ANDET SÆTTE FOKUS PÅ: Virksomhedens forpligtelser i forbindelse med en medarbejders

Læs mere

Data Protection Officer Til lægemiddelindustrien og sundhedssektoren

Data Protection Officer Til lægemiddelindustrien og sundhedssektoren Data Protection Officer Til lægemiddelindustrien og sundhedssektoren Uddannelse til lægemiddelindustrien og sundhedssektoren Bliv uddannet Data Protection Officer (DPO) til lægemiddelindustrien og sundhedssektoren.

Læs mere

HR OG DATASIKKERHED DATATILSYNET HAR FORMULERET NYE MINIMUMSKRAV FOR SIKKERHED I FORBINDELSE MED PERSONALEADMINISTRATION

HR OG DATASIKKERHED DATATILSYNET HAR FORMULERET NYE MINIMUMSKRAV FOR SIKKERHED I FORBINDELSE MED PERSONALEADMINISTRATION INVITATION TIL GÅ HJEM-MØDE HR OG DATASIKKERHED DATATILSYNET HAR FORMULERET NYE MINIMUMSKRAV FOR SIKKERHED I FORBINDELSE MED PERSONALEADMINISTRATION HØR NÆRMERE OM, HVILKE VILKÅR VIRKSOMHEDER SKAL IAGTTAGE

Læs mere

EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater

EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater Yderligere krav for anvendelse af derivatkontrakter 7. august 2013 EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater OTC-derivater dækker kontrakter, som handles direkte mellem to parter. Eksempler

Læs mere

Mediation hvor svært kan det være? Ved partner Thomas Gjøl-Trønning Uddannelsesdagen 2014

Mediation hvor svært kan det være? Ved partner Thomas Gjøl-Trønning Uddannelsesdagen 2014 Mediation hvor svært kan det være? Ved partner Thomas Gjøl-Trønning Uddannelsesdagen 2014 Tvistløsningsfora i M&A-processer Ordinære domstole (almindelige sager og forbudssager) Voldgift Mediation Sagkyndig

Læs mere

Finansierings- og insolvensretlige morgenseminarer 2011

Finansierings- og insolvensretlige morgenseminarer 2011 Finansierings- og insolvensretlige morgenseminarer 2011 Finansierings- og insolvensretlige morgenseminarer 2011 Plesner inviterer igen i 2011 til en række morgenseminarer inden for finansierings- og insolvensretten.

Læs mere

Bestyrelsesarbejdet. Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014

Bestyrelsesarbejdet. Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014 Bestyrelsesarbejdet Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014 2 PROGRAM A. Indhold af bestyrelsesarbejde i bestyrelser B. Bestyrelsens 10 væsentligste fejl C. Retlige rammer for bestyrelsesarbejdet

Læs mere

Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere?

Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere? 14 Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere? JURA Af advokat Mette Klingsten og advokat Anders Rubinstein, Bech-Bruun Ny højesteretsdom gør det nødvendigt for selskaber og rådgivere

Læs mere

Civilingeniør, HD JACOB JUUL-HANSEN. Projektstyring, Værdiskabelse og Udvikling af Fast Ejendom

Civilingeniør, HD JACOB JUUL-HANSEN. Projektstyring, Værdiskabelse og Udvikling af Fast Ejendom Civilingeniør, HD JACOB JUUL-HANSEN Projektstyring, Værdiskabelse og Udvikling af Fast Ejendom - analyse af alle ejendommens muligheder (og risici) for at sikre investor en bedre pengestrøm, likviditet

Læs mere

Virksomhedsovertagelser og konkurrencereglerne. Ved partner Jesper Kaltoft og specialistadvokat Mark Gall Uddannelsesdagen 2014

Virksomhedsovertagelser og konkurrencereglerne. Ved partner Jesper Kaltoft og specialistadvokat Mark Gall Uddannelsesdagen 2014 Virksomhedsovertagelser og konkurrencereglerne Ved partner Jesper Kaltoft og specialistadvokat Mark Gall Uddannelsesdagen 2014 2 Forberedelser og forhandlinger Overdragelse og gennemførelse Efterfølgende

Læs mere

Årets seminar om revisionsudvalg

Årets seminar om revisionsudvalg Årets seminar om revisionsudvalg Revisionsudvalg i danske selskaber praktik, muligheder og udfordringer. Audit Committee Institute Sponsored by KPMG Revisionsudvalg i danske selskaber praktik, muligheder

Læs mere

Seminar om finanskrisen. Finanskrisen Sådan styrer du gennem krisen

Seminar om finanskrisen. Finanskrisen Sådan styrer du gennem krisen Seminar om finanskrisen Finanskrisen Sådan styrer du gennem krisen På vores seminar får du viden om konkrete værktøjer og initiativer, der kan optimere og beskytte værdierne i din virksomhed. Kriser er

Læs mere

Program for Seminar og Generalforsamling

Program for Seminar og Generalforsamling Program for Seminar og Generalforsamling Fredag den 12. november og lørdag den 13. november 2010 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted Fredag den 12. november Kl. 09.30 10.00 Ankomst Kaffebuffet

Læs mere

INDSIGT NOVEMBER 2009

INDSIGT NOVEMBER 2009 INDSIGT NOVEMBER 2009 DEN KOMMUNALE ØKONOMI UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Baggrund Det danske samfund, herunder kommunerne, står i disse år over for nogle kolossale økonomiske udfordringer. Mens emner som

Læs mere

TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED

TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED DANISH DESK TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED Tyskland er Danmarks største handelspartner. Ca. en femtedel af både den danske import og eksport sker inden for rammerne af den dansk-tyske samhandel. (kilde: Udenrigsministeriet

Læs mere

Bestyrelsesarbejde. På kurset arbejder du med at: Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet. Mød en advokat, en jurist og en økonom

Bestyrelsesarbejde. På kurset arbejder du med at: Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet. Mød en advokat, en jurist og en økonom Bestyrelsesarbejde Bestyrelsesarbejde Bliv et værdiskabende, kompetent og ansvarligt bestyrelsesmedlem Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet Bestyrelsen er virksomhedens øverste ledelse. Derfor er

Læs mere

Plesner Certifikat i Persondataret

Plesner Certifikat i Persondataret Plesner Certifikat i Persondataret Plesner Certifikat i Persondataret Med vedtagelsen af EU s persondataforordning indføres et krav om udpegning af en Data Protection Officer (DPO) for en række organisationer,

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

IPR I KINA. Claus Barrett Christiansen, partner, Bech-Bruun, clb@bechbruun.com. Juni 2013

IPR I KINA. Claus Barrett Christiansen, partner, Bech-Bruun, clb@bechbruun.com. Juni 2013 IPR I KINA Claus Barrett Christiansen, partner, Bech-Bruun, clb@bechbruun.com Juni 2013 IPR HVAD ER DET EGENTLIG, VI TALER OM? Varemærker Navne, slogans, logoer Ophavsret Frembringelser, hvor der er krav

Læs mere

NYE, EKSKLUSIVE KURSER I 2016. Academy Client

NYE, EKSKLUSIVE KURSER I 2016. Academy Client NYE, EKSKLUSIVE KURSER I 2016 Academy Client Fremtidens rådgiver 1. halvår 2016 Indhold Fremtidens rådgiver 3 Kreditvurdering 4 Økonomiske nøgletal Resultatledelse 5 Øg effekten af dit lederskab Forretningsmøder

Læs mere

Jura for ikke-jurister fokus på kontrakters indgåelse og indhold

Jura for ikke-jurister fokus på kontrakters indgåelse og indhold Deltag på et intensivt seminar om Jura for ikke-jurister fokus på kontrakters indgåelse og indhold n Den kommercielle kontrakts opbygning få overblik over kommercielle kontrakters væsentligste delelementer

Læs mere

Den nye danske udbudslov 4. februar 2015

Den nye danske udbudslov 4. februar 2015 UDBUDSKONFERENCE Den nye danske udbudslov 4. februar 2015 Nyhed! Udkastet til den nye udbudslov er nu fremsat! Begrænset antal pladser tilbage. Mere end 160 er allerede tilmeldt! 1 TALERLISTE Morten Kroon

Læs mere

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld Dit ansvar med vores hjælp. Det handler om familie, virksomhed og formue. Om at lægge spor i takt med, at man bliver afklaret. Om at få inspiration til at blive afklaret. I et generationsskifte vil der

Læs mere

STRESS OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ...

STRESS OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ... INVITATION TIL MORGENMØDE STRESS OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ Virksomheder oplever i stigende grad sygemeldinger på grund af stress, og disse situationer er ofte vanskelige at håndtere for både den konkrete

Læs mere

Din viden er din styrke

Din viden er din styrke Titel Den offentlige uddannelsesdag 2014 1 Din viden er din styrke Bliv opdateret på aktuelle juridiske emner ved Bech-Bruuns offentlige uddannelsesdag 2014. Det er gratis at deltage, og alle lektioner

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Af advokat Jacob Christensen, advokat Frederik Lassen

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Af advokat Jacob Christensen, advokat Frederik Lassen NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 CORPORATE COMMERCIAL Oplæg til ny selskabslov Af advokat Jacob Christensen, advokat Frederik Lassen Udvalget for Modernisering af Selskabsretten har i løbet af de seneste

Læs mere

NYHED: HR Jura webinars

NYHED: HR Jura webinars September 2016 NYHED: HR Jura webinars Velkommen til Accuras arbejds- og ansættelsesretlige webinarer Accuras Afdeling for Arbejds- og Ansættelsesret inviterer til deltagelse på vores webinar-program,

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

Kurset. Opnå succes med din bestyrelsespost. Hvem deltager? På kurset arbejder du med: Mød en advokat, en jurist og en økonom

Kurset. Opnå succes med din bestyrelsespost. Hvem deltager? På kurset arbejder du med: Mød en advokat, en jurist og en økonom Bestyrelsesarbejde Opnå succes med din bestyrelsespost En bestyrelse er en virksomheds øverste ledelse. Du har derfor et stort ansvar, når du siger ja til en bestyrelsespost. Det er afgørende, at du har

Læs mere

DE NYE REGLER I SYGEDAGPENGELOVEN OG EU-DOMSTOLENS DOM I FEDMESAGEN

DE NYE REGLER I SYGEDAGPENGELOVEN OG EU-DOMSTOLENS DOM I FEDMESAGEN INVITATION TIL MORGENMØDE DE NYE REGLER I SYGEDAGPENGELOVEN OG EU-DOMSTOLENS DOM I FEDMESAGEN - GENNEMGANG AF DE SENESTE ÆNDRINGER I SYGEDAGPENGEREGLERNE OG KONSEKVENSERNE AF EU-DOMSTOLENS DOM I FEDMESAGEN,

Læs mere

Global standard, lokal ekspertise OM FIRMAET:

Global standard, lokal ekspertise OM FIRMAET: Global standard, lokal ekspertise OM FIRMAET: Carsted Rosenberg LLP Advokatfirma er et internationalt arbejdende advokatfirma med kontorer i København og Frankfurt am Main med stærke internationale relationer.

Læs mere

DER ER INGEN GRÆNSER HR-juRa HaNDlER om: VoRES forretning ER Global, og VI tager DEt INtERNatIoNalE SERIøSt. www.norrbomvinding.com.

DER ER INGEN GRÆNSER HR-juRa HaNDlER om: VoRES forretning ER Global, og VI tager DEt INtERNatIoNalE SERIøSt. www.norrbomvinding.com. EN PROFIL DE FLESTE PROBLEMER HAR EN JURIDISK LØSNING MEN JURA ER IKKE altid NOK Norrbom Vinding er et advokatfirma, som rådgiver offentlige og private virksomheder inden for alle dele af arbejds- og ansættelsesretten.

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Den Nye Generation Ejerledere

Den Nye Generation Ejerledere Dato 28.03.2014 og 07.04.2014 kl. 08:30 til 11:00 og 11.04.2014 kl. 08:30 til 13:00 Sted Forskerparken 10, 5230 Odense M Pris Kr. 1.650,00 inkl. moms Baggrund og formål Fra det fynske erhvervsliv er der

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

Hvad er tidsperspektivet og ressourceforbruget? Hvordan sammensætter du det perfekte team? Datarum hvorfor, hvad er det til, og hvad er tilladt?

Hvad er tidsperspektivet og ressourceforbruget? Hvordan sammensætter du det perfekte team? Datarum hvorfor, hvad er det til, og hvad er tilladt? Due diligence med fokus på den finansielle og juridiske due diligence-proces TEKNOLOGISK INSTITUT TAASTRUP DEN 6. SEPTEMBER 2006 Hvad er formålet med og betydningen af finansiel og juridisk due diligence?

Læs mere

Survey-rapport: Persondata og it-sikkerhed 1. Bech-Bruun Intelligence. Persondata og it-sikkerhed

Survey-rapport: Persondata og it-sikkerhed 1. Bech-Bruun Intelligence. Persondata og it-sikkerhed Survey-rapport: Persondata og it-sikkerhed 1 Bech-Bruun Intelligence Persondata og it-sikkerhed Survey-rapport April 2015 2 Survey-rapport: Persondata og it-sikkerhed Indhold Baggrund 3 Overordnede resultater

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

Den nye danske udbudslov 4. februar 2015

Den nye danske udbudslov 4. februar 2015 UDBUDSKONFERENCE Den nye danske udbudslov 4. februar 2015 OBS! Konferencen afholdes kort efter lovforslaget er fremsat/ vedtaget. 1 TALERLISTE Morten Kroon Advokat og partner, Kammeradvokaten Ordstyrer

Læs mere

Plesner Certifikat i Persondataret

Plesner Certifikat i Persondataret Plesner Certifikat i Persondataret Plesner Certifikat i Persondataret Med vedtagelsen af EU's persondataforordning indføres et krav om udpegning af en Data Protection Officer (DPO) for en række organisationer,

Læs mere

E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne

E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne Advokat, Head of Trademarks, Lisbet Andersen, Bech-Bruun 7. december 2011 Oversigt 1. Søgeordsbaseret reklamering 2. Lovgrundlaget

Læs mere

Fremtidens organisering af kommunale opgaver. Ved Johan Weihe

Fremtidens organisering af kommunale opgaver. Ved Johan Weihe Fremtidens organisering af kommunale opgaver Ved Johan Weihe 2 Organisationsformer Privat leverandør Kommunalt fællesskab ( 60-selskab) L548 14-selskab Kommunen OPP Kommunalt ejet A/S Selvejende institution

Læs mere

Grøn omstilling - nye muligheder for Grønland

Grøn omstilling - nye muligheder for Grønland Grøn omstilling - nye muligheder for Grønland CSR Greenland, Grønlands Erhverv og Kommuneqarfik Sermersooq inviterer til konference med fokus på grøn omstilling og nye muligheder for Grønland. Onsdag d.

Læs mere

Invitation til gratis seminar Lær af branchens bedste, og find din genvej til vækst

Invitation til gratis seminar Lær af branchens bedste, og find din genvej til vækst Invitation til gratis seminar Lær af branchens bedste, og find din genvej til vækst Vil du have en mere effektiv administration, et stærkere overblik over tilbudsgivning eller måske bedre styr på planlægningen

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Revision eller udvidet gennemgang?

Revision eller udvidet gennemgang? www.pwc.dk/udvidetgennemgang Revision eller udvidet gennemgang? Stil skarpt på din virksomheds behov Få et indblik i de overvejelser, du skal gøre dig, når du skal vælge mellem fortsat revision eller udvidet

Læs mere

Kursuskatalog for medlemmer af GLS-A Primo 2016

Kursuskatalog for medlemmer af GLS-A Primo 2016 Kursuskatalog for medlemmer af GLS-A Primo 2016 Kataloget indeholder kurser om de rettigheder og pligter som virksomhederne har overfor sine medarbejdere, både gennem lovgivningen og vore overenskomster.

Læs mere

Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1

Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1 Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1 I medfør af 20, stk. 11, 22, stk. 4, og 189, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni

Læs mere

Uddannelsesdagen 31. maj 2017

Uddannelsesdagen 31. maj 2017 Din viden er din styrke Uddannelsesdagen 31. maj 2017 Bliv opdateret på aktuelle juridiske emner. Det er gratis at deltage, og alle lektioner er omfattet af den obligatoriske efteruddannelse for advokater.

Læs mere

Årets seminar om revisionsudvalg

Årets seminar om revisionsudvalg Årets seminar om revisionsudvalg Revisionsudvalg i danske selskaber praktik, muligheder og udfordringer. Mandag den 18. juni 2012 kl. 09.30 Audit Committee Institute Sponsored by KPMG Revisionsudvalg i

Læs mere

INVITATION - 8 GRATIS SEMINARER JURIDISKE TIPS & TRICKS TIL ERHVERVSVIRKSOMHEDER

INVITATION - 8 GRATIS SEMINARER JURIDISKE TIPS & TRICKS TIL ERHVERVSVIRKSOMHEDER INVITATION - 8 GRATIS SEMINARER JURIDISKE TIPS & TRICKS TIL ERHVERVSVIRKSOMHEDER VELKOMMEN HOS ELVERDAM ADVOKATER Vi rådgiver virksomheder om jura i den daglige drift, hvor vi fungerer som daglig sparring

Læs mere

Velkommen til kurser og fyraftensmøder i 2014-2015

Velkommen til kurser og fyraftensmøder i 2014-2015 Kursus- og mødekatalog 2014-2015 Velkommen til kurser og fyraftensmøder i 2014-2015 BO-VESTs kursusudvalg ønsker, at alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne er klædt godt på til de opgaver, der skal løses,

Læs mere

Iværksætterkursus. Download forretningsplan og budgetplaner Som forberedelse til kurset kan du downloade skabeloner til forretningsplan og budgetter.

Iværksætterkursus. Download forretningsplan og budgetplaner Som forberedelse til kurset kan du downloade skabeloner til forretningsplan og budgetter. Iværksætterkursus Formål Formålet med kursusrækken er at give dig og din nystartede virksomhed det bedst mulige fundament fra starten. Du lærer at navigere uden om faldgruber samtidig med, at du får et

Læs mere

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 Nyheder inden for selskabsretten v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 2 1. januar 2014 På baggrund af den forudsatte 2 års-revision af SEL: Nedsættelse af kapitalkrav for ApS fra kr. 80.000 til kr. 50.000

Læs mere

Giv tallene mere værdi sådan gør du finansfunktionen til en strategisk partner i virksomheden

Giv tallene mere værdi sådan gør du finansfunktionen til en strategisk partner i virksomheden Giv tallene mere værdi sådan gør du finansfunktionen til en strategisk partner i virksomheden Deloitte Aarhus, 23. april 2015 Gå-hjem-møde om lønsomhed - costing som styringsværktøj Deloitte klæder dig

Læs mere

Antikorruption. Ved CSR-rådgiver Morten Hove Henriksen Uddannelsesdagen 2014

Antikorruption. Ved CSR-rådgiver Morten Hove Henriksen Uddannelsesdagen 2014 Antikorruption Ved CSR-rådgiver Morten Hove Henriksen Uddannelsesdagen 2014 Tendenser og initiativer 3 Incitamenter til at bekæmpe korruption Risikoprofil Undgå straf- og erstatningsansvar Omdømme Konkurrenceparameter

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Præsentation af Ejendomsforeningen Danmark v/ Elsebeth Due Kjeldsen, leder af Aarhusafdelingen Netværksmøde den 17/9 2013 hos BoligPortal.dk Ejendomsforeningen Danmark En erhvervsorganisation

Læs mere

Analyse: Kontraktstyring 1. Bech-Bruun Intelligence. Kontraktstyring

Analyse: Kontraktstyring 1. Bech-Bruun Intelligence. Kontraktstyring Analyse: Kontraktstyring 1 Bech-Bruun Intelligence Kontraktstyring Analyse September 2015 2 Analyse: Kontraktstyring Indhold Baggrund 3 Overordnede resultater 4 Data 6 Alle rettigheder til denne analyse

Læs mere

VÆLG DIT NETVÆRK MED OMHU

VÆLG DIT NETVÆRK MED OMHU Netværk for ejerledere VÆLG DIT NETVÆRK MED OMHU Ejerledede virksomheder udgør med god grund 85 procent af dansk erhvervsliv. Friheden til at styre sit eget arbejdsliv, forfølge sine ideer og arbejde med

Læs mere

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib KVINDER I LEDELSE Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib Agenda Hvorfor er det relevant? Hvilke virksomheder er omfattet? Hvilke krav stilles til virksomhederne? Hvad skal man som virksomhed

Læs mere

SEMINAR OM VÆRDIANSÆTTELSE OG MOMS PÅ GRUNDE OG PROJEKTEJENDOMME

SEMINAR OM VÆRDIANSÆTTELSE OG MOMS PÅ GRUNDE OG PROJEKTEJENDOMME SEMINAR OM VÆRDIANSÆTTELSE OG MOMS PÅ GRUNDE OG PROJEKTEJENDOMME Dagens program 9:00 Velkomst og introduktion Michael Nyboe, partner MOMENTUM R&D, bestyrelsesmedlem RICS Danmark 9:10 Residualværdi-modellen

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder I medfør af 71, stk. 2, 77 a, stk. 8, 77 d, stk. 4, og

Læs mere

KAMMERAKADEMIET din vej til viden

KAMMERAKADEMIET din vej til viden KAMMERAKADEMIET din vej til viden FORÅR 2016 Velkommen til KAMMERAKADEMIET Vi har samlet et udvalg af s faglige aktiviteter og tilbud. Arrangementerne ligger i løbet af foråret 2016. Aktiviteterne dækker

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2014. København d. 19. november

Beierholms Faglige Dage 2014. København d. 19. november Beierholms Faglige Dage 2014 København d. 19. november Velkommen NYE PENGE TIL VÆKST 2 2014 November Beierholms 2012 Faglige Mastersæt. Dage Power Point Fremgang kræver balancegang 3 2014 November Beierholms

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere