UDDANNELSESDAGEN 26. MAJ 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDDANNELSESDAGEN 26. MAJ 2011"

Transkript

1 INVITATION UDDANNELSESDAGEN 26. MAJ 2011 BLIV OPDATERET PÅ AKTUELLE JURIDISKE EMNER Deltagelse er gratis, og alle lektioner er omfattet af den obligatoriske efteruddannelse for jurister

2 INDHOLD DIN VIDEN ER DIN STYRKE 1 PROGRAM 2 LEKTION 1 4 Den nye selskabslov Hvad betyder ikrafttræden af 2. etape Konkurrent samarbejder AdWords LEKTION 2 5 Kunder og medarbejdere - personoplysninger Den nye selskabslov Hvad betyder ikrafttræden af 2. etape OPP Offentlig-Private skaber LEKTION 3 6 Aktuelle emner inden for finansiering af fast ejendom Ansættelses kontrakter lovkrav og seneste højesteretspraksis Aktionærlån og selvfinansiering LEKTION 4 7 OPP Offentlig-Private skaber De nye rekonstruk tionsregler De asiatiske markeder muligheder og udfordringer LEKTION 5 8 Konfliktløsning og sagkyndige Skatteretlige aspekter ved den nye selskabslov Konkurrence begrænsende aftaler konkurrence- og kundeklausuler LEKTION 6 9 Skatteretlige aspekter ved den nye selskabslov Delvis indbetaling af selskabskapital Virksomhedspant LEKTION 7 10 Omstrukturering internt eller som led i frasalg Dot.Brand/gTLD (generic top level domains) CSR i relation til investeringer, opkøb og joint ventures/samarbejder LEKTION 8 11 Introduktion til risikostyrings redskaber Facebook og andre sociale medier i ansættelses retten Erhvervslejeret med fokus på grønne lejekontrakter PRAKTISKE OPLYSNINGER 12

3 DIN VIDEN ER DIN STYRKE Det er med glæde, at Bech-Bruun for første gang kan invitere til Uddannelsesdagen. Et heldagsarrangement, som specifikt er rettet mod virksomhedsjurister. I en ofte meget travl hverdag kan det for mange virksomheder være svært at nå at blive opdateret på ny juridisk viden. På Uddannelsesdagen udbyder vi derfor lektioner i nogle af de mest aktuelle juridiske emner fordelt over en hel dag. I alt 24 lektioner af 45 minutters varighed. For hver time har du mulighed for at vælge ét emne ud af tre mulige. Deltager du i hele arrangementet, får du således otte lektioners lovpligtig efteruddannelse. juridisk indsigt, konstant fokus på udviklingen i erhvervslivet og vores evne til at tilpasse os den tid, vi lever i. Vi arbejder i et stærkt fagligt miljø og har nogle af branchens mest anerkendte og erfarne eksperter og undervisere, som du også vil få lejlighed til at møde på Uddannelsesdagen. Jeg ser frem til at byde dig velkommen den 26. maj Dagen afsluttes med drinks, snacks og mulighed for networking. Deltagelse er gratis. Hos Bech-Bruun er uddannelse og udvikling højt prioriteret. Vi er en videnbaseret virksomhed, og bredden og kvaliteten i vores viden bygger på dyb Randi Bach Poulsen, managing partner UDDANNELSESDAGEN

4 PROGRAM KL KL REGISTRERING OG MORGENKAFFE ÅBNING AF UDDANNELSESDAGEN Danmark i vækst konklusioner fra regeringens Vækstforum ved Bech-Bruuns managing partner Randi Bach Poulsen, medlem af regeringens Vækstforum SPOR 1 SPOR 2 SPOR 3 LEKTION 1 KL DEN NYE SELSKABSLOV HVAD BETYDER IKRAFTTRÆDEN AF 2. ETAPE ved partner Monica Reib og partner Niels Kornerup KONKURRENT- SAMARBEJDER ved partner Jesper Kaltoft ADWORDS ved partner Claus Barrett Christiansen LEKTION 2 KL KUNDER OG MED ARBEJDERE - PERSONOPLYSNINGER ved specialistadvokat Birgitte Toxværd og advokat Michael Møller Nielsen DEN NYE SELSKABSLOV HVAD BETYDER IKRAFTTRÆDEN AF 2. ETAPE ved partner Monica Reib og partner Niels Kornerup OPP OFFENTLIG-PRIVATE PARTNER SKABER ved advokat Johan Weihe LEKTION 3 KL AKTUELLE EMNER INDEN FOR FINANSIERING AF FAST EJENDOM ved partner Torben Schøn og partner Lars Kjær ANSÆTTELSES- KONTRAKTER LOVKRAV OG SENESTE HØJESTERETSPRAKSIS ved partner Morten Ulrich AKTIONÆRLÅN OG SELVFINANSIERING ved partner Morten Krogsgaard og partner Thomas Thordal Sevelsted LEKTION 4 KL OPP OFFENTLIG-PRIVATE PARTNER SKABER ved advokat Johan Weihe DE NYE REKONSTRUK- TIONSREGLER ved videnpartner Lars Lindencrone Petersen DE ASIATISKE MARKEDER MULIGHEDER OG UDFORDRINGER ved advokat Peter Riis Jensen og Head of Chinese desk Rachel Cao (undervisningen foregår på engelsk) KL FROKOST 2 UDDANNELSESDAGEN 2011

5 SPOR 1 SPOR 2 SPOR 3 LEKTION 5 KL KONFLIKTLØSNING OG SAGKYNDIGE ved partner Carsten Pedersen SKATTERETLIGE ASPEKTER VED DEN NYE SELSKABSLOV ved specialistadvokat Maj-Britt Klemp KONKURRENCE- BEGRÆNSENDE AFTALER KONKURRENCE- OG KUNDEKLAUSULER ved advokat Thomas Christian Thune LEKTION 6 KL SKATTERETLIGE ASPEKTER VED DEN NYE SELSKABSLOV ved specialistadvokat Maj-Britt Klemp DELVIS INDBETALING AF SELSKABSKAPITAL ved advokat Anders Rubinstein VIRKSOMHEDSPANT ved advokat Trine Hasselbalch LEKTION 7 KL OMSTRUKTURERING INTERNT ELLER SOM LED I FRASALG ved partner Michael Serup DOT.BRAND/GTLD (GENERIC TOP LEVEL DOMAINS) ved partner Claus Barrett Christiansen CSR I RELATION TIL INVESTERINGER, OPKØB OG JOINT VENTURES/ SAMARBEJDER ved partner Monica Reib og partner Mette Klingsten LEKTION 8 KL INTRODUKTION TIL RISIKOSTYRINGS- REDSKABER ved specialistadvokat Anne Kaas Hammer FACEBOOK OG ANDRE SOCIALE MEDIER I ANSÆTTELSES RETTEN ved partner Mette Klingsten ERHVERVSLEJERET MED FOKUS PÅ GRØNNE LEJEKONTRAKTER ved partner Thomas Stampe og partner Andreas Antoniades KL AFRUNDING AF UDDANNELSESDAGEN Det personlige lederskab ved Michael Christiansen, bestyrelsesformand for DR, tidligere departementschef i Forsvarsministeriet, afdelingschef i Justitsministeriet og direktør for Det Kongelige Teater Der er indlagt pauser mellem lektionerne. UDDANNELSESDAGEN

6 LEKTION 1 KL SPOR 1 DEN NYE SELSKABSLOV HVAD BETYDER IKRAFTTRÆDEN AF 2. ETAPE SPOR 2 KONKURRENT - SAMARBEJDER SPOR 3 ADWORDS Den 1. marts i år trådte de resterende dele af selskabsloven i kraft, bortset fra reglerne om det elektro niske ejerregister. Store dele af selskabsloven trådte i kraft allerede sidste år, herunder den forholdsvis detaljerede regulering af kapitalejernes rettigheder som følge af implementeringen af aktionærrettighedsdirektivet. Nu er også reglerne om lovlig selvfinansiering og udestående selskabskapital trådt i kraft. Få overblik over disse nyheder, og hvad man skal være opmærksom på blandt andet i relation til minoritetsbeskyttelse og ejeraftaler. Vi samler også op på de erfaringer, der er g jort på generalforsamlinger afholdt efter de nye regler, og de væsentligste spørgsmål, som Erhvervs- og Selskabsstyrel sen har forholdt sig til i selskabslovens første leveår. Vi gennemgår, hvad konkurrenter typisk lovligt kan samarbejde om, og hvornår samarbejder mellem konkurrenter kan blive problematisk konkurrenceretligt. Vi giver vores bud på, hvilke overvejelser der bør gøres om formen for samarbejdet, fx om der bør oprettes et joint venture, og om konkurrencemyndighederne skal involveres. Endelig kommer vi ind på, hvordan forhold som fx eksklusivitet, rettighedsforhold, vilkår for distribution og beslutningsforhold bedst håndteres. JESPER KALTOFT EU- & Konkurrenceret Vi gennemgår udviklingen i AdWordspraksis efter EU-Domstolens afgørelse fra 2010 i Google/ Louis Vuitton-sagen. Må man anvende konkurrenters varemærker eller virksomhedsnavne som AdWords? Hvad er grænserne? Kan Google gøres ansvarlig, og hvad med annoncørerne? Vi ser på, hvad fremtiden bringer fra Google, og hvordan det håndteres juridisk. CLAUS BARRETT CHRISTIANSEN IP & Technology e MONICA REIB NIELS KORNERUP 4 UDDANNELSESDAGEN 2011

7 LEKTION 2 KL SPOR 1 KUNDER OG MEDARBEJDERE PERSONOPLYSNINGER SPOR 2 DEN NYE SELSKABSLOV HVAD BETYDER IKRAFTTRÆDEN AF 2. ETAPE SPOR 3 OPP OFFENTLIG-PRIVATE PARTNERSKABER Vi gennemgår overordnet reglerne inden for persondata og ansættelsesret vedrørende behandling af oplysninger om kunder og medarbejdere under og efter ophøret af ansættelsesforholdet. Vi ser blandt andet på: Samtykke til brug af medarbejderoplysninger, fx medarbejderfotos på hjemmesiden Whistleblowing-ordninger Valg af sanktioner, hvis en medarbejder har et kundelisten til fx sin private inden fratrædelsen Customer Relations Management (CRM) systemer. e BIRGITTE TOXVÆRD Specialistadvokat IP & Technology MICHAEL MØLLER NIELSEN Advokat Arbejdsret Den 1. marts i år trådte de resterende dele af selskabsloven i kraft bortset fra reglerne om det elektroniske ejerregister. Store dele af selskabsloven trådte i kraft allerede sidste år, herunder den forholdsvis detaljerede regulering af kapitalejernes rettigheder som følge af implementeringen af aktionærrettighedsdirektivet. Nu er også reglerne om lovlig selvfinansiering og udestående selskabskapital trådt i kraft. Få overblik over disse nyheder og hvad man skal være opmærksom på blandt andet i relation til minoritetsbeskyttelse og ejeraftaler. Vi samler også op på de erfaringer, der er g jort på generalforsamlinger afholdt efter de nye regler og de væsentligste spørgsmål, som Erhvervs- og Selskabsstyrel sen har forholdt sig til i selskabslovens første leveår. e MONICA REIB OPP er en international megatrend inden for organisering af den offentlige sektor. OPP er en samarbejdsmodel, hvor det offentlige indgår langsigtede aftaler med private om, at de private helt eller delvist overtager ansvaret for løsning af offentlige opgaver. Den øgede fokus på OPP er et udslag af den voksende politiske erkendelse af, at det private skal inddrages i løsningen af det offentliges opgaver, og at der skal være større fokus på optimering af samarbejdet mellem det offentlige og det private. Vi ser på de juridiske rammer og tendenserne i markedet. JOHAN WEIHE Advokat Offentlig Virksomhed NIELS KORNERUP UDDANNELSESDAGEN

8 LEKTION 3 KL SPOR 1 AKTUELLE EMNER INDEN FOR FINANSIERING AF FAST EJENDOM SPOR 2 ANSÆTTELSES- KONTRAKTER LOVKRAV OG SENESTE HØJESTERETSPRAKSIS SPOR 3 AKTIONÆRLÅN OG SELVFINANSIERING I det nuværende danske ejendomsmarked er finansiering et meget væsentligt parameter. I forbindelse med den eksisterende finansiering kæmper mange ejendomsselskaber og -investorer særligt med covenantsafsnittet i lånedokumentationen, da bankerne bruger dette afsnit til at gennemtvinge ændringer af margin, kræve indfrielse mm. For så vidt angår eventuel ny finansiering bør ejendomsselskaberne og -investorerne i vid udstrækning overveje at bruge et eller flere (eller en kombination af) forskellige derivater og finansielle instrumenter som alternativ til klassisk realkreditog bankfinansiering. Vi gennemgår de to problemstillinger med udgangspunkt i praktiske eksempler. e TORBEN SCHØN Fast Ejendom & Entreprise Ansættelsesbevisloven har gennem en årrække været grundlaget for tildeling af en økonomisk godtgørel se til lønmod tagere, hvis ansættelseskontrakt ikke lever op til lovens krav. Niveauet for godtgørelserne har efter en række lovændringer været uensartet med en tendens til udmåling af højere godtgørelser end tidligere set. I en dom fra december 2010 udtalte Højesteret sig om godtgørelsesniveauet efter ansættelsesbevis loven. Vi gennemgår det nye niveau og genopfrisker ansættelsesbevis lovens krav og systematik. MORTEN ULRICH Arbejdsret Vi gennemgår selskabslovens regler om aktionærlån, moderselskabslån og de nye regler om selvfinansiering, der trådte i kraft den 1. marts Vi ser på eksempler på, hvornår selvfinansiering for fremtiden vil kunne komme på tale, og sammen ligner med debt push-down. Lektionen henvender sig til jurister, der beskæftiger sig med M&A, akkvisitionsfinansiering og corporate finance. e MORTEN KROGSGAARD THOMAS THORDAL SEVELSTED LARS KJÆR Fast Ejendom & Entreprise 6 UDDANNELSESDAGEN 2011

9 LEKTION 4 KL SPOR 1 OPP OFFENTLIG-PRIVATE PARTNERSKABER SPOR 2 DE NYE REKONSTRUKTIONS- REGLER SPOR 3 DE ASIATISKE MARKEDER MULIGHEDER OG UDFORDRINGER OPP er en international megatrend inden for organisering af den offentlige sektor. OPP er en samarbejdsmodel, hvor det offentlige indgår langsigtede aftaler med private om, at de private helt eller delvist overtager ansvaret for løsning af offentlige opgaver. Den øgede fokus på OPP er et udslag af den voksende politiske erkendelse af, at det private skal inddrages i løsningen af det offentliges opgaver, og at der skal være større fokus på optimering af samarbejdet mellem det offentlige og det private. Den 1. april 2011 trådte nye regler om rekonstruktion af nødlidende virksomheder i kraft. Reglerne medfører betydelige ændringer i både virksomhedens og dens kreditorers muligheder. Vi gennemgår det samlede regelsæt navnlig set med kreditors briller. Vi kommer ind på muligheden for at afsætte en virksomheds ledelse, tvangsnedskrivning af det beløb, som en kreditor har pant for, og muligheden for fremadrettet drift finansiering, særligt gennem virksomhedspant. Danske virksomheder har i stigende grad forretningsrelationer i de asiatiske lande, blandt andet i form af etablering af enheder, investeringer i eksisterende enheder og i etablering af mere permanente og vigtige forretningsforbindelser med asiatiske partnere. Denne udvikling stiller nye krav til både intern og ekstern juridisk rådgivning og risk management i de danske virksomheder. Bech-Bruuns Chinese Desk sætter fokus på nogle af mulighederne og udfordringerne. Undervisningen foregår på engelsk. Vi ser på de juridiske rammer og tendenserne i markedet. JOHAN WEIHE Advokat Offentlig Virksomhed LARS LINDENCRONE PETERSEN Videnpartner Rekonstruktion e PETER RIIS JENSEN Advokat RACHEL CAO Head of Chinese Desk UDDANNELSESDAGEN

10 LEKTION 5 KL SPOR 1 KONFLIKTLØSNING OG SAGKYNDIGE SPOR 2 SKATTERETLIGE ASPEKTER VED DEN NYE SELSKABSLOV SPOR 3 KONKURRENCE- BEGRÆNSENDE AFTALER KONKURRENCE- OG KUNDEKLAUSULER For jurister er lovgivning og retspraksis kendt, når resultatet af en opstået tvist skal vurderes. Men hvordan får man den nødvendige sagkundskab medinddraget i løsningen af konflikten? Der kan være behov for teknisk, regnskabsmæssig eller anden ekspertise. Vi ser på, hvordan ikke-juridisk ekspertise bedst muligt inddrages i sagen som rådgiver for parten og den eksterne advokat, som skønsmand eller anden form for uafhængig ekspert eller som sagkyndig dommer. CARSTEN PEDERSEN Konfliktløsning Vi gennemgår de væsentligste skatteretlige snitflader af den nye selskabslov, herunder særligt den afledte effekt på sambeskatningsområdet. Skatterådet har blandt andet udtalt, at koncerndefinitionen i selskabsskatteloven er tilpasset selskabsloven, hvorefter ejeraftaler mellem aktionærer kan have en direkte betydning for, hvornår der er etableret sambeskatning. Vi behandler de nye problemstillinger, der opstår i kølvandet heraf, og gennemgår desuden de skatteretlige forhold i relation til den nye adgang til delvis indbetaling af selskabskapitalen og lovlig selvfinansiering. Hvordan forhindrer man medarbejderen i at tage ansættelse hos konkurrenten? Og hvad koster det egentlig at pålægge medarbejderen en konkurrence- og/eller kundeklausul? Reglerne for konkurrence- og kundeklausuler er forskellige og komplekse. Hvornår og hvor længe gælder klausulerne? Hvad sker der med klausulerne, hvis medarbejderen bortvises fra virksomheden eller hvis medarbejderen selv vælger at opsige sin stilling? Skal virksomheden betale kompensation, hvis medarbejderen opsiges usagligt? Fundamentet for en vellykket konkurrencebegrænsende aftale er kendskabet til reglerne og til de faldgrubber, som kan få korthuset til at vælte. MAJ-BRITT KLEMP Specialistadvokat Skat THOMAS CHRISTIAN THUNE Advokat Arbejdsret 8 UDDANNELSESDAGEN 2011

11 LEKTION 6 KL SPOR 1 SKATTERETLIGE ASPEKTER VED DEN NYE SELSKABSLOV SPOR 2 DELVIS INDBETALING AF SELSKABSKAPITAL SPOR 3 VIRKSOMHEDSPANT Vi gennemgår de væsentligste skatteretlige snitflader af den nye selskabslov, herunder særligt den afledte effekt på sambeskatningsområdet. Skatterådet har blandt andet udtalt, at koncerndefinitionen i selskabsskatteloven er tilpasset selskabsloven, hvorefter ejeraftaler mellem aktionærer kan have en direkte betydning for, hvornår der er etableret sambeskatning. Vi behandler de nye problemstillinger, der opstår i kølvandet heraf, og gennemgår desuden de skatteretlige forhold i relation til den nye adgang til delvis indbetaling af selskabskapitalen og lovlig selvfinansiering. Fra den 1. marts 2011 er der åbnet mulighed for, at et selskabs kapital kun skal indbetales delvis. Det giver blandt andet mulighed for at optimere likviditet mellem selskab og kapital ejere og at lette generations skifter. Vi ser på de nye muligheder og nogle af de mange spørgsmål og svar om emnet. ANDERS RUBINSTEIN Advokat M&A Kapitalmarked Ved virksomhedspant kan der etableres et "flydende" pant, som giver sikkerhed i virksomhedens kundefordringer fra salg af varer og tjenesteydelser, varelagre, driftsinventar samt drifts materiel og goodwill mv. Vi gennemgår reglerne for etablering af virksomhedspanteretten, her under hvilke aktiver der omfattes af virksomhedspantet og gebyrerne til stiftelsen. Vi ser også på afviklingen af virksomhedspantet i forbindelse med rekonstruktion og konkurs samt på negativattesten. MAJ-BRITT KLEMP Specialistadvokat Skat TRINE HASSELBALCH Advokat Rekonstruktion UDDANNELSESDAGEN

12 LEKTION 7 KL SPOR 1 OMSTRUKTURERING INTERNT ELLER SOM LED I FRASALG SPOR 2 DOT.BRAND/GTLD (GENERIC TOP LEVEL DOMAINS) SPOR 3 CSR I RELATION TIL INVESTERINGER, OPKØB OG JOINT VENTURES/ SAMARBEJDER Vi giver et overblik over de forskellige former for skattefri omstrukturering og de beslutningsparametre, der er relevante ved valget mellem de enkelte modeller. Vi gennemgår også de relevante overvejelser vedrørende den praktiske tilrettelæggelse og gennemførelse af en omstrukturering, herunder mulighederne for valg og fravalg af selskabsretlige og regnskabsmæssige elementer. Endelig ser vi på mulighederne for at anvende skattefri omstrukturering med henblik på frasalg. MICHAEL SERUP Skat Bliv opdateret på de nye generiske domæner og på dot.brand. Kommer dot.brand (fx og i hvilken form, hvornår og hvordan forbereder man sig som virksomhed på dette? CLAUS BARRETT CHRISTIANSEN IP & Technology Flere og flere virksomheder giver CSR-strategi og tilhørende politikker og retningslinjer øget opmærksomhed. Corporate Social Responsibility (CRS) indgår således oftere i den kommercielle og juridiske due diligence på lige fod med de klassiske due diligence-områder, der typisk relaterer sig til forhold om fast ejendom, medarbejdere, miljø og regulatoriske forhold. Vi gennemgår, hvordan man griber en CSR-due diligence an set fra den juridiske rådgivers vinkel. Desuden ser vi på de problemer, virksomheder oftest støder på, efter at investeringen er foretaget. e MONICA REIB METTE KLINGSTEN Arbejdsret 10 UDDANNELSESDAGEN 2011

13 LEKTION 8 KL SPOR 1 INTRODUKTION TIL RISIKOSTYRINGS- REDSKABER SPOR 2 FACEBOOK OG ANDRE SOCIALE MEDIER I ANSÆTTELSESRETTEN SPOR 3 ERHVERVSLEJERET MED FOKUS PÅ GRØNNE LEJEKONTRAKTER Virksomheder kan mindske finansielle risici ved at indgå swap-aftaler og andre derivataftaler. Vi gennemgår, hvad en derivataftale er, og der gives konkrete eksempler på, hvordan virksomheder kan fjerne forskellige finansielle risici ved brug af sådanne aftaler. Endelig giver vi et indblik i den juridiske dokumentation bag produktet. Lektionen henvender sig til jurister med intet eller begrænset kendskab til risikoafdækning. ANNE KAAS HAMMER Specialistadvokat Facebook og andre sociale medier er i dag en integreret del af danskernes hverdag. 42 % af den danske befolkning mellem 16 og 74 år er tilknyttet en social netværkstjeneste. Sociale medier har udbredt sig både i privatsfæren og i arbejdslivet, og det har medført et øget behov for, at virksomhederne tager stilling til, hvordan og i hvilket omfang medarbejderne kan anvende sociale medier i forbindelse med arbejdet. Vi gennemgår forslag til retningslinjer for en politik for sociale medier og nogle af de væsentligste problemstillinger, som kan opstå, hvis arbejdsgiver gennem de sociale netværk oplever, at medarbejderen misligholder ansættelsesforholdet. METTE KLINGSTEN Arbejdsret Vi giver et konkret bud på, hvilke specielle vilkår der bør indgå i en grøn lejekontrakt, og hvordan den grønne lejekontrakt adskiller sig fra alminde lige erhvervslejekontrakter. Desuden giver vi en kort introduktion til de certificeringsordninger, der gælder for grønt byggeri, herunder særligt den tyske ordning DGNB, som Danish Green Building Council har valgt som den certificerings ordning, der primært vil blive anvendt i Danmark fremover. e THOMAS STAMPE Fast Ejendom & Entreprise ANDREAS ANTONIADES Fast Ejendom & Entreprise UDDANNELSESDAGEN

14 PRAKTISKE OPLYSNINGER Tid og sted Torsdag den 26. maj 2011 kl Der er registrering og morgenkaffe fra kl. 8.00, og vi afslutter dagen med networking, drinks og snacks. Uddannelsesdagen holdes hos: Bech-Bruun Langelinie Allé København Ø Tilmelding Du tilmelder dig Uddannelsesdagen på eller ved at sende en til med angivelse af dine valg af lektioner ud fra dagens program. Din kursustilmelding bekræftes med en mødeindkaldelse i Outlook. Bruger du ikke Outlook, bedes du oplyse dette ved din tilmelding. Så bekræfter vi pr. . Det er gratis at deltage på Uddannelsesdagen. Deltagelse inkluderer kursusbevis og forplejning. Undervisningsmateriale nes præsentationer bliver lagt på og er tilgængelige den 27. maj Parkering Vi gør opmærksom på, at vi har et begrænset antal klient parkeringspladser til rådighed, og at der er indført parkeringsafgift på Langelinie Allé. Bliver du forhindret Hvis du bliver forhindret i at deltage, beder vi dig melde afbud ved at sende en til Yderligere oplysninger Der er stillerum og telefonrum til rådighed på dagen. Det vil være muligt at benytte vores trådløse netværk også i de separate lokaler. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte uddannelsesleder Jeannette Skjoldager på telefon eller Vi har plads til et begrænset antal deltagere, og pladserne uddeles efter først til mølle-princippet. 12 UDDANNELSESDAGEN 2011

15 Du tilmelder dig Uddannelsesdagen på eller ved at sende en til

16 VORES KONTORER København Langelinie Allé København Ø Aarhus Frue Kirkeplads Aarhus C T F E

ACADEMY FOR KLIENTER. Juridiske kurser 2. halvår 2012 & 1. halvår 2013

ACADEMY FOR KLIENTER. Juridiske kurser 2. halvår 2012 & 1. halvår 2013 ACADEMY FOR KLIENTER Juridiske kurser 2. halvår 2012 & 1. halvår 2013 INDHOLD Nyt om varemærkeret 2 Generationsskifte for virksomhedsejere 3 E-handel modul 1: Etablering 4 Bliv opdateret på AIFM-direktivet

Læs mere

forår Juridiske kurser 2010

forår Juridiske kurser 2010 Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/advokat forår Juridiske kurser 2010 juridiske kurser for advokater, jurister og juridiske sagsbehandlere Aktuelle juridiske kurser Fokus på praktisk anvendelighed

Læs mere

Studiedage 3. og 4. marts 2015

Studiedage 3. og 4. marts 2015 Studiedage Invitation 2015 1 Fokus på din fremtid Studiedage 3. og 4. marts 2015 Er du jurastuderende i København? Så grib muligheden for at blive undervist, udfordret og inspireret. 2 Studiedage 2015

Læs mere

Persondataretligt Forum

Persondataretligt Forum Persondataretligt Forum Persondataretten har ikke nydt større opmærksomhed i såvel den brede offentlighed som i juridiske kredse end netop nu. Med stor hastighed udvikles nye muligheder for at indsamle,

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Titel CSR 2012 1 Corporate Social Responsibility fra frivilligt til reguleret ansvar Indhold Året der gik 3 Fra soft law til hard law 4 Viden er fundamentet for vækst 6 Diversitet giver de bedste resultater

Læs mere

WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012

WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012 WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012 Mere og bedre - obligatorisk efteruddannelse for revisorer Vi er stolte af at kunne præsentere vores katalog for den

Læs mere

Ansættelses- og arbejdsret HR-LØSNINGER DER HOLDER

Ansættelses- og arbejdsret HR-LØSNINGER DER HOLDER Ansættelses- og arbejdsret HR-LØSNINGER DER HOLDER 1 HR-løsninger der holder HR-løsninger der holder Som arbejdsgiver er man i løbende berøring med ansættelses- og arbejdsretten. De fleste arbejdsgivere

Læs mere

Academy Client I takt med tiden 1. halvår 2015

Academy Client I takt med tiden 1. halvår 2015 Academy Client I takt med tiden 1. halvår 2015 Indhold I takt med tiden 3 Varemærke-update 4 Nyt om praksis i ind- og udland Regnskabsforståelse 5 Læs og analyser et regnskab Persondataret 6 Aktuelle emner

Læs mere

Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor

Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 04/2010 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Corporate Fokus: Mere om ejeraftaler

Læs mere

DELACOUR Advokater, der sørger for sikkerhed

DELACOUR Advokater, der sørger for sikkerhed DELACOUR TAX DELACOUR Advokater, der sørger for sikkerhed Advokatfirmaet DELACOUR har kontorer i København og Aarhus. Hos DELACOUR er vi mere end 180 medarbejdere, heraf over 80 jurister. DELACOUR har

Læs mere

Andersen Partners Advokatfirma inviterer til: Seminar for virksomhedsjurister onsdag den 12. november 2014

Andersen Partners Advokatfirma inviterer til: Seminar for virksomhedsjurister onsdag den 12. november 2014 Andersen Partners Advokatfirma inviterer til: Seminar for virksomhedsjurister onsdag den 12. november 2014 1 DK 6000 DE 20354 1 Andersen Partners Vi gør en forskel - sammen! Hos Andersen Partners er mottoet

Læs mere

CORPORATe. Iværksætterselskaber. Kreditorer får bedre vilkår ved forsinket betaling. - anpartsselskabets nye lillebror

CORPORATe. Iværksætterselskaber. Kreditorer får bedre vilkår ved forsinket betaling. - anpartsselskabets nye lillebror JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 01/2013 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Iværksætterselskaber - anpartsselskabets

Læs mere

KURSUS- PROGRAM LIGE TIL SAGEN. Advokatfirma

KURSUS- PROGRAM LIGE TIL SAGEN. Advokatfirma KURSUS- PROGRAM 2014 13 LIGE TIL SAGEN Advokatfirma ACADEMY KURSER 2014 KURSUSTILBUD ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Opsigelser og fratrædelsesaftaler... 7 CORPORATE COMMERCIAL Partnerselskaber... 8 Omstrukturering...

Læs mere

KURSUSPROGRAM FOR SOMMeR/eFteRåR 2015 OBLIGAtORISK efteruddannelse FOR ReVISOReR ReVISOReRNeS-HR DK

KURSUSPROGRAM FOR SOMMeR/eFteRåR 2015 OBLIGAtORISK efteruddannelse FOR ReVISOReR ReVISOReRNeS-HR DK KURSUSPROGRAM FOR sommer/efterår 2015 OBLIGATORISK EFTERUDDANNELSE FOR REVISORER Revisorernes-HR DK Obligatorisk efteruddannelse til fornuftige priser REVISORERNES HR GENNEMFØRER REKRUTTERINGER, FUSIONER

Læs mere

WWW.JUC.DK. Juridiske kurser

WWW.JUC.DK. Juridiske kurser WWW.JUC.DK Juridiske kurser AUGUST 2015 FEBRUAR 2016 Ny viden i nye omgivelser JUC er flyttet til Axelborg - nye lokaler to minutters gang fra Hovedbanegården, med samme kvalitet og professionelle facilitering

Læs mere

Invitation til aktuelle seminarer hos Rønne & Lundgren

Invitation til aktuelle seminarer hos Rønne & Lundgren Aktuelle seminarer 2013/2014 Invitation til aktuelle seminarer hos Rønne & Lundgren Efter sidste års succes med en samlet række af kontraktseminarer har Rønne & Lundgren besluttet at gentage en samlet

Læs mere

Kursusprogram. efterår 2015. advokaternes-hr

Kursusprogram. efterår 2015. advokaternes-hr Kursusprogram Obligatorisk EFTERUDDANNELSE for advokater efterår 2015 advokaternes-hr DK indhold Ansættelsesret Det kollektive overenskomstsystem... 6 Handicap - i lyset af forskelsbehandlingsloven...

Læs mere

Rekonstruktion i en krisetid

Rekonstruktion i en krisetid TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk/res KONFERENCE KØBENHAVN 24.-25. M ARTS 2009 Rekonstruktion i en krisetid Krisens rekonstruktioner få indblik i de aktuelle udfordringer og seneste erfaringer

Læs mere

Barcelona. Kr. 24.950 REKONSTRUKTIONS SYMPOSIUM. Sådan optimerer du arbejdet med rekonstruktion, omstrukturering

Barcelona. Kr. 24.950 REKONSTRUKTIONS SYMPOSIUM. Sådan optimerer du arbejdet med rekonstruktion, omstrukturering REKONSTRUKTIONS SYMPOSIUM Barcelona 21. til 24. april 2015 Sådan optimerer du arbejdet med rekonstruktion, omstrukturering og finansiering af kriseramte virksomheder i form af indenretlige eller udenretlige

Læs mere

Nye muligheder for offentlig-private selskaber. nye muligheder for finansiering af klimainvesteringer. skærpede betingelser for førtidspension

Nye muligheder for offentlig-private selskaber. nye muligheder for finansiering af klimainvesteringer. skærpede betingelser for førtidspension Nyhedsmagasin for kommuner Nr. 01/2013 horten yder full-service juridisk rådgivning til kommuner, offentlige og private virksomheder Nye muligheder for offentlig-private selskaber nye muligheder for finansiering

Læs mere

KURSUSPROGRAM FOR efterår 2015

KURSUSPROGRAM FOR efterår 2015 RSUSPROGRAM FOR efterår 2015 OBLIGATORISK EFTERUDDANNELSE FOR REVISORER Revisorernes-HR DK Obligatorisk efteruddannelse til fornuftige priser REVISORERNES HR GENNEMFØRER REKRUTTERINGER, SIONER OG GENERATIONSSKIFTER

Læs mere

Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13

Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13 1 Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13 Velkommen: Vores kurser i denne sæson vil naturligvis være præget af den skattereform som regeringen netop har fremlagt i en helt overordnet form. Vi forventer

Læs mere

& +1"/+ 1&,+ ) * + $"*"+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / (

& +1/+ 1&,+ ) * + $*+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / ( & +1"/+ 1&,+ ) * + $"*"+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / ( KRISELEDELSE IMG yder dagligt rådgivning til et bredt udsnit af erhvervslivet og i den seneste tid har vore klienter

Læs mere

DRIVKRAFT FOR ANSVARLIGHED. Corporate Social Responsibility 2012

DRIVKRAFT FOR ANSVARLIGHED. Corporate Social Responsibility 2012 DRIVKRAFT FOR ANSVARLIGHED Corporate Social Responsibility 2012 INDHOLD 3 MP STATEMENT 4 VÆRDISKABENDE LØSNINGER GENNEM ANSVARLIG VÆKST 5 CSR-ORGANISATION 6 NYE KOMPETENCER 7 UDDANNELSE PÅ SKEMAET 8 TALENTUDVIKLING

Læs mere

Juridisk rådgivning. Der er masser af hjælp at hente TEMA FINANSKRISEN SENDER VIRKSOMHEDER TIL TÆLLING S10 UDNYT AKTIVERNE STIL KRAV TIL DIN RÅDGIVER

Juridisk rådgivning. Der er masser af hjælp at hente TEMA FINANSKRISEN SENDER VIRKSOMHEDER TIL TÆLLING S10 UDNYT AKTIVERNE STIL KRAV TIL DIN RÅDGIVER STIL KRAV TIL DIN RÅDGIVER S02 UDNYT AKTIVERNE OPTIMALT S06 FINANSKRISEN SENDER VIRKSOMHEDER TIL TÆLLING S10 ANNONCETILLÆG DECEMBER 2011 TEMA PRODUCERET AF PARTNER PUBLISHING OG DISTRIBUERET MED BERLINGSKE

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

KURSUSKATALOG 2012 13

KURSUSKATALOG 2012 13 KURSUSKATALOG 2012 13 - revisionsbranchens foretrukne efteruddannelsespartner VIDEN OG GLÆDE PÅ DET RIGTIGE NIVEAU Velkommen til Fakta Kursers kursuskatalog 2012-13. Det har været en stor fornøjelse at

Læs mere

Academy Client Nye krav nye kompetencer 2. halvår 2015

Academy Client Nye krav nye kompetencer 2. halvår 2015 Academy Client Nye krav nye kompetencer 2. halvår 2015 Indhold Nye krav nye kompetencer 3 Corporate compliance 4 Effektiv risikostyring Permission marketing 5 Seneste vejledninger, nye bestemmelser og

Læs mere

Kursusprogram. efterår 2015. advokaternes-hr

Kursusprogram. efterår 2015. advokaternes-hr Kursusprogram Obligatorisk EFTERUDDANNELSE for advokater efterår 2015 advokaternes-hr DK indhold Byggeri, fast ejendom og lejeret Byggeriets regler AB erne nu og lidt om revisionen... 6 Skimmelsvamp i

Læs mere

WWW.JUC.DK. JUC Kursus katalog

WWW.JUC.DK. JUC Kursus katalog WWW.JUC.DK JUC Kursus katalog Sommer/efterår 2012 JUC Kurser Fordi vi er garant for Det højeste faglige niveau Aktualitet og relevans Bevis for efteruddannelse Kursus København Jylland Side Erhvervs- og

Læs mere