Ledelse og kultur forandring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelse og kultur forandring"

Transkript

1 Ledelse og kultur forandring Introduktion Hvorfor skal man undersøge virksomhedskulturen? Hvorfor mislykkes CMMI-implementeringer? Hvad er virksomhedskultur? Hvad er kendetegnene for en virksomhed med høj ydeevne? Hvad er karakteristikaerne for en ineffektiv og dårlig virksomhedskultur? Hvordan kan kultur defineres og måles? Circumplex et Hvad er de tre generelle typer af organisatoriske kultur? Konstruktiv kultur Passiv/Defensiv Kultur Aggressiv/Defensiv Kultur Hvordan kan HS-værktøjer undersøtte en CMMI-implentering? Hvad er de vigtigste løftestænger for at forbedre virksomhedskulturen? Levers for Change (Forandringsløftestænger) Hvor hurtigt kan man ændre kultur? Hvad er Human Synergistics (HS)? Hvad er Life Styles Inventory? Hvad er Group Styles Inventory? Hvad er Organizational Cultural Inventory? Hvad er fordelene ved at bruge HS-værktøjer? Hvem er jeres HS-partnere i Danmark? Introduktion CMMI-projekter har en stor indflydelse på andre aspekter af organisationen, f.eks., kultur, ledelse, struktur, strategi. Ligeledes har strategi, kultur, ledelse og struktur en stor indflydelse på succesen af CMMI-projekter. Det centrale tema for denne produktpræsentation er at skitsere, hvordan man skal administrere, udvikle og ændre LEDERSKAB og KULTUR som del af et CMMI-projekt ved hjælp af Human Synergistics Integrerede Udviklingssystem. Organizational Coach ApS Side 1

2 Hvorfor skal man undersøge virksomhedskulturen? Kan du nikke genkende til ét eller flere af følgende udsagn? Er du... frustreret over, at din virksomhed konsekvent har undladt at gennemføre nye strategier og procesforbedringer, samt realisere det forventede investeringsafkast? bekymret for, at dit CMMI-tiltag måske har en negativ indflydelse på din nuværende virksomhedskultur? stillet over for den udfordring at gennemføre CMMI-tiltag i en kynisk, demotiveret og apatisk arbejdsstyrke? usikker på, hvordan man kan støtte CMMI-tiltag med ledelse og kulturel forandring? villig til at skabe (eller bevare) en virksomhedskultur, hvor mennesker kommer først? bekymret over, at din CMMI-tiltag rent faktisk ikke kommer til at levere bedre produktkvalitet og lavere omkostninger? Hvis ét eller flere af disse udsagn afspejler, hvordan du har det, anbefaler vi, at du taler med os om en måling af din virksomhedskultur ved hjælp af Organizational Cultural Inventory. Proces360 ApS og vores partner Organizational Coach ApS har en 3-timers workshop specielt udviklet til at hjælpe ledelsesgrupper undersøge forholdet mellem en CMMI-implementering og virksomhedskulturen. Hvis du ønsker at påbegynde et CMMI-projekt, eller at bringe et eksisterende projekt tilbage på sporet, vil Organizational Cultural Inventory give dig nye indsigter og strategier for at komme i gang. Hvorfor mislykkes CMMI-implementeringer? Baseret på vores erfaring med talrige CMMI projekter, har vi udviklet følgende liste over de vigtigste årsag til at CMMI-projekter mislykkes eller tager længere tid end forventet : Man bliver for opgave-orienteret glemmer det menneskelige perspektiv Man mister fokus på kreativitet, entusiasme og passion (sjæl) - bliver for regel-orienteret. Man glemmer de overordnede mål for CMMI-projektet - bliver for snæversynet og stringent. Man lægger for meget vægt på ansvarlighed og dokumentation, hvilket kan være på bekostning af at skabe værdi for kunden. Ledere er arrogante, defensive og politiske. Medarbejdere er kyniske og uvillige til at forandre sig pga. tidligere erfaringer med forbedrings- og forandringsprojekter. Ledere og medarbejdere har den overbevisning, at CMMI-tiltag kommer i vejen for det reelle arbejde. Man har for meget vægt på, HVAD der skal forbedres snarere end HVORDAN. Organizational Coach ApS Side 2

3 Hvad er virksomhedskultur? Kultur omfatter de værdier, overbevisninger, holdninger og adfærd som gør sig gældende i en organisation. Kultur er den måde hvorpå tingene bliver gjort i organisationer. Det er også et velkendt faktum, at virksomheds kulturen påvirker evnen til at gennemføre strategien og at skabe forandringer. Det er derfor vigtigt at forstå virksomhedskulturens indvirkning på implementeringen af CMMI. Ledelsens primære opgave er at skabe og udvikle en højtydende virksomhedskultur. Hvad er kendetegnene for en virksomhed med høj ydeevne? Baseret på tre af de vigtigste undersøgelser af sammenhængen mellem virksomhedskultur og økonomiske resultater, har vi sammenfattet en liste over kendetegnene for en højtydende virksomehdskultur. Man har en fælles forståelse for strategien. Strategien er dynamisk og sætter fokus på mennesker. Medarbejderne har en klar forståelse af deres rolle og hvilke mål der skal tilstræbes, og hvordan disse hænger sammen med den overordnede strategi. Der er en høj grad af medarbejderindflydelse og decentralisering af problemløsning, selv på bekostning af højere omkostninger og redundans. Der tilbydes meget uddannelse og udvikling. Man opfordrer til livslang læring, deltagelse i faglige sammenslutninger, især i perioder med lavkonjunktur og kriser. Virksomheden har meget social kapital, en samarbejdende kultur og aktiv videndeling. Virksomheden forholder sig til og agere efter etiske principper, og er værdibaseret og socialt ansvarlig. Man organiserer sig efter højtillidsprincippet, dvs. at tillid er mere effektiv end kontrol. Ledelsen har gode relationer med mennesker på alle niveauer i virksomheden. Organizational Coach ApS Side 3

4 Hvad er karakteristikaerne for en ineffektiv og dårlig virksomhedskultur? Har din virksomhed én eller flere af følgende karakteristika for en defensiv og dårligt fungerende kultur? Alt for politisk organisering: indre politiske kampe, silo-tænkning, for meget egoisme og selvinteresse. Kynisme og pessimisme Man mangler forståelse for sin personlige rolle i forhold til forandringsprojektet. Man dækker over problemer, bekymrer sig over sin status, er for konventionel. Der hersker en frygt for at slå fejl og der mangler risikovillighed. Der udkonkurreres internt. Man mangler samhørighed og lysten til at samarbejde i og mellem arbejdsgrupper. Der er for mange regler. Man forvalter i stedet for at lede. Virksomheden er for bureaukratisk. Man er snæversynet og uopmærksom på alle interessenter. Man mangler en sammenhængende strategi og at kommunikere den på tværs af og på alle niveauer i virksomheden. Man er urealistisk eller tager fejl af den aktuelle situation. Der er mangel på ærlig snak og læring. Organizational Coach ApS Side 4

5 Hvordan kan kultur defineres og måles? Circumplex et Human Synergistics (HS) Cicumplex et er udviklet af psykolog Dr. J. Clayton Lafferty for over 30 år siden, og er ét af de første udviklingsværktøjer til at skabe sammenheæng i udviklingen af ledere, teams og organisationer. I løbet af de sidste 25 år har Dr. Robert A. Cooke lavet talrige undersøgelser med henblik på at validere Circumplexet og bekræfte pålideligheden af de HS-værktøjer der er baseret derpå. Circumplex et skaber en forståelsesramme for at blotlægge de underliggende faktorer, der driver resultater og effektivitet hos ledere, arbejdsgrupper og organisationer. Værktøjet opdeler disse faktorer i 12 stilarter, dvs. måder, som man tænker, opfører sig, og samarbejder på. Nogle stilarter er effektive og produktive, og nogle andre er ikke. Uanset om de er effektive eller ej, beskriver de, hvad der kendetegner mennesket, teamet eller organisationen, og hvad man skal gøre for at udvikle sig. Copyright 2008 Human Synergistics International. All rights reserved. Circumplex et er centralt for Human Synergistics integrerede udvikling system. Alle Human Synergistics værktøjer, inkl. Organisational Cultural Inventory, Group Styles Inventory og Life Styles Inventory, bruger circumplex et til at visualisere målinger og udviklingsbehov. Organizational Coach ApS Side 5

6 Hvad er de tre generelle typer af organisatoriske kultur? Baseret på 30-års forskning har Human Synergistics udviklet 3 generelle typer af virksomhedskulturer: Konstruktive, Passiv/Defensiv og Aggressiv/Defensiv. Forskningen viser en stærk sammenhæng mellem konstruktive kulturer og højtydende virksomheder, samt evnen til at udvikle en kvalitetsbevidst og lærende organisation. Konstruktiv kultur Passiv/Defensiv Kultur Aggressiv/Defensiv Kultur Højtydende, kreativ, fleksibel,tilfredsstillende, udviklende, samarbejdende, sammenholdende, visionær, fremtidsorienteret. CMMI-implementeringen vil sandsynligvis blive meget vellykket i denne form for virksomhedskultur. Der er stor overensstemmelse mellem CMMI-målene og en konstruktiv kultur. Kreativitet og kvalitet er forstærket med en høj grad af effektivitet og kundetilfredshed. Modstand minimeres ved at inddrage alle medarbejdere og knytte personlige mål og ambitioner til organisatoriske mål. Konstruktiv adfærd med en god balance mellem mennesker- og opgave-orientering. Risikovillighed afbalanceret med en god beslutningsproces. Kreativitet afbalanceret med høj kvalitet. Konventionel, behagende, undgående, tøvende, regel-orienteret, konservativ, gammeldags. CMMI vil sandsynligvis blive implementeret på en meget overfladisk måde. Der kan opstå en mangel på kreativitet, initiativ og for meget dokumentation. Forandringstiltag bliver accepteret uden megen diskussion, men implementeringen mangler engagement og effektivitet. Resultater bliver ofte ringere end forventet. Overholdelsen af reglerne er meget vigtigere end resultater. Der sker for lidt læring og for få forbedringer. Defensiv adfærd for at minimere risiko og ansvar. Manglende fokusering på kundernes behov. Fokus på at opretholde den eksisterende status quo. Kritisk, kynisk, politisk, beskyldende, stridig, usamarbejdsvillig, hamstrende, perfektionistisk, snæversynet, selvoptaget, stressende CMMI vil sandsynligvis blive brugt til at styrke den nuværende politiske dagsorden, og derved passer nogle beslutningstagere bedre end andre. Der kan forventes meget modstand fra dem, der ikke er en del af beslutningen eller er imod den. Der sker ofte magtmisbrug og udstødelse af mennesker, der er uenige eller viser andre tegn på modstand. Der er for meget opgave-orientering, hvilket er på bekostning af motivation, engagement og kreativitet. Defensiv adfærd for at maksimere kontrol og opretholde status. Ikke kundeorienterede, men fokuseret på interne politiske dagsordener Copyright 2008 Human Synergistics International. All rights reserved. Copyright 2008 Human Synergistics International. All rights reserved. Copyright 2008 Human Synergistics International. All rights reserved. Organizational Coach ApS Side 6

7 Hvordan kan HS-værktøjer undersøtte en CMMI-implentering? 1. Definer den kulturelle kløft Det første skridt for at komme i gang med HS-værktøjer er, at foretage en vurdering af den nuværende og den foretrukne virksomhedskultur. Organizational Culture Inventory (OCI) bruges til at vurdere virksomhedens kulturelle kløft. OCI et giver en dybtgående diagnose af, hvor effektive virksomhedskultur er lige nu, og hvilken grad villighed der er for at ændre kulturen i retning af en mere konstruktiv og højtydende kultur. OCI et kan anvendes af lederteamet alene eller anvendes på tværs af organisationen. Kulturel Kløft Workshop for ledelsesteamet varer ca. 3-4 timer. 2. Udvikl strategi for ledelses- og kulturforandring. Når organisationen har et billede af den kulturelle kløft mellem den nuværende og foretrukne virksomhedskultur, skal der udvikles en strategi for lederskab og kultur, herunder mål og målinger. 3. Leder- og kulturudviklingsprojekt i lederteamet Det næste skridt er at tage hul på et ledelses- og kulturudviklingsprojekt i lederteamet. Vi anbefaler anvendlesen af Life Styles Inventory (LSI) og Group Styles Inventory (GSI) for at fastslå hvordan individuelle ledelsesstil arter og ledelsesteamets kultur påvirker og bidrager til virksomhedskulturen og den kulturelle kløft. Ledelsesteamet og de enkelte medlemmer har en stor indflydelse på virksomhedskulturen. Den konstruktive ledelse og teamkultur skal slå igennem i lederteamet, før man kan forvente forandringer i virksomhedskulturen. Udviklingsprojektet indebærer teambuilding, teamcoaching og individuel coaching på baggrund af LSI- og GSI-målinger. 4. Udvikle CMMI-forandringsteamet De centrale medlemmer af et CMMI-forandringsledelsesteam, forandringsagenter, og CMMI-assessors har behov for at deltage i team- og personlig udvikling baseret på LSI et og GSI et. Dette vil typisk indebærer anvendelse af beslutnings-simuleringer såsom Desert Survival Situation for at skabe forståelse for, hvordan individuelle præferencer for kommunikation og samarbejde påvirker effektivitet. På denne måde sikrer man, at CMMI-projektet bliver en del af en læringskultur, som fremmer personlig, team- og organisationsudvikling. 5. Tilpas CMMI-implementeringsplanen CMMI-implementeringsplanen bør sammenstemmes med den indsigt, som HS-værktøjene, f.eks. OCI-målingen, har givet ledelsesgruppen. Det vil sige, at man bør indarbejde den konstruktive kulturel praksis i hvad, og vigtigst, hvordan man agter at gennemføre CMMI. 6. Udrulning af forandringsprojekt til hele organisationen HS-udviklingssystemet bør implementeres i hele organisationen. Dette tager typisk form af et udviklingsforløb baseret på GSI-værktøjet og indeholder alle relevante oplysninger om organisationens strategi, den kulturelle kløft, samt principper for effektive gennemførelse af CMMI. Alle ledere og projektledere bør deltage i lederudviklingsprogrammer baseret på LSI et. 7. Evaluering og ny planer for CMMI-implementering og kulturforandringen Efter 12 måneder bør organisationen gennemgå resultaterne af projektet baseret på de målinger og succeskriterier man har udviklet for at gennemføre strategien. På dette tidspunkt kan man foretage en ny OCI-måling for at vurdere fremskridtet hen imod at lukke den kulturelle kløft og at skabe en konstruktiv og højtydende virksomhedskultur. Disse resultater sammenlignes med fremskridt i CMMI-implementeringen og andre relevante finansielle, kunderelaterede, proces- og medarbejder/læringsmålinger. Organizational Coach ApS Side 7

8 Hvad er de vigtigste løftestænger for at forbedre virksomhedskulturen? Når en organisation er nået til enighed om retningen for forandringen, er det nødvendigt at afgøre, hvordan og hvor man skal fokusere sine opmærksomhed, indsatser og ressourcer. Baseret på 30 års forskning i sammenhængen mellem ledelse, virksomhedskultur og ydeevne har Human Synergistics identificeret 5 årsagsfaktorer eller løftestænger til forandring. Mission og Filosofi Organisationsstrukturer Systemer (HRM, præstationsvurderinger og belønning, målsættelse) Teknologi (autonomi, feedback, mening, feedback) Kompetence & ledelseskvalitet Ved at arbejde med løftestængerne for forandring bør organisationen være i stand til at skabe forandringer i virksomhedskulturen og påvirke effektiviteten af den enkelte medarbejder, arbejdsgrupperne og organisationen som helhed. Human Synergistics har udviklet en Organizational Effectiveness Inventory (OEI) til at måle effekten af en given løftestang for forandring og hvordan den påvirker nøgletallene på, f.eks. samarbejde, kvalitet, og kommunikation. Nøgletallene er målt på det individuelle niveau ved at måle motivation, rolle klarhed, tilfredshed, loyalitet, jobusikkerhed og stress. På arbejdsgruppeniveauet måler man samarbjedet i og mellem arbejdsgrupper, og opfattelsen af kvalitet. På det organisatoriske niveau måler man opfattelsen af kvalitet, og hvor tilpasset organisationen er til eksterne interessenter. Levers for Change (Forandringsløftestænger) Copyright 2008 Human Synergistics International. All rights reserved Organizational Coach ApS Side 8

9 Hvor hurtigt kan man ændre kultur? Forandringer i virksomhedskultur tager lang tid (det er bl.a. forklaringen på hvorfor de fleste virksomheder ikke har en effektiv organisationskultur). Virksomhedskulturen udvikle sig i en positiv retning langsomt og er yderst følsom over for negative kulturelle indflydelser, f.eks. dårlig ledelse, kriser, fyringer. Erfaringen viser, at mens det kan tage op til 5 år at udvikle en mere konstruktiv og højtydende kultur, kan en virksomhed kan falde tilbage til en negativ kultur i løbet af uger eller dage. Hvad er Human Synergistics (HS)? Human Synergistics mission er intet mindre end... Changing the World One Organization at a Time Siden 1970 har HS udviklet og leveret værktøjer og simuleringer til at hjælpe medarbejdere, ledere, teams og organisationer til at realisere deres potentiale. HS er formentlig bedst kendt for Desert Survival Situation og Organizational Culture Inventory (verdens mest anvendte kulturanalyseværktøj). Human Synergistics fokus på at måle forholdet mellem menneskets adfærd og præstationer har gjort det muligt at hjælpe millioner af mennesker til at opnå en dybere selvforståelse og indsigt, og for at hjælpe tusinder af organisationer forstå deres virksomhedskultur og forholdet til resultater såsom rentabilitet, medarbejdertilfredshed, servicekvalitet og samarbejde. Human Synergistics Integrerede Udviklingssystem hjælper... ledere identificere forholdet mellem deres adfærdsmønstrer og ledelseseffektivitet, og lave en udviklingsplan. medarbejdere identificere, hvordan deres adfærd og aktiviteter bidrager til forbedringsprogrammer og til at skabe en mere konstruktiv arbejdsplads. arbejdsgrupper og teams forstå deres kultur, og hvordan de kan blive mere effektive gennem samarbejde og beslutningsprocesser. organisationer og virksomheder identificere de værdier og forventninger, der definerer deres nuværende kultur, og hvordan strukturer, systemer, teknologier og lederskab kan blive den løftestang for forandring som skaber en højtydende virksomhedskultur. Hvad er Life Styles Inventory? LSI et hjælper mennesker til at styrke tænkning og adfærd, der fremmer deres effektivitet, og at moderere tankerog adfærdsmønstre, der forhindrer dem i at realisere deres potentiale. LSI et giver uvurderlig, og ellers utilgængelige oplysninger, der kan motivere, guide og måle personlig udvikling. Målgruppe: Ledere og alle andre ansatte Anvendes oftest til... at fremme selvforståelse og lave personlig udvikling. at forbedre kompetencer såsom samarbejde og kommunikation. at give feedback til stresshåndteringsprogrammer. at styrke organisationer ved at fremme effektivitet hos medarbejderne. lederudvikling. Organizational Coach ApS Side 9

10 Der er to variater af LSI-værktøjet. Man vil typisk vælge at lave begge målinger. LSI 1 måler de tankermønstrer og holdninger, som motiverer din adfærd, dvs. din selvopfattelse. LSI 2 - er et 360-graders værktøj som giver feedback på, hvordan dine adfærdsmønstrer opfattes af andre. Hvad er Group Styles Inventory? GSI-værktøjet blev udviklet til arbejdsgruppe- og teamudviklingsforløb. GSI et måler den måde, hvorpå teammedlemmer samarbejder med hinanden, og deres tilgang til problemløsning og beslutninger. Indsigt i disse samspilsstilarter gør det muligt for en arbejdsgruppe eller team at kortlægge, hvad de skal gøre for at samarbejde mere effektivt og opnå SYNERGI, dvs. at sikre at deres fælles indsats har en større effekt end summen af deres individuelle indsats. Målgruppen: midlertidige eller permanente arbejdsgrupper eller teams. Anvendes oftest til... at styrke virkningen af teambuilding aktiviteter. at vurdere stilarter og processer i teams, mens de arbejder på at løse virkelige problemer. at forbedre gruppedynamikken. at forbedre kvaliteten af gruppebeslutningsprocesser. at øge teammedlemmernes tilfredshed med teamet. at integrere team udvikling med medarbejde-, leder-, og organisationsudvikling. GSI-værktøjet anvendes oftest sammen med spil som simulerer gruppebeslutnings-processer, f.eks. Desert Survival Situation. Hvad er Organizational Cultural Inventory? OCI-værtøjet er anerkendt som ét af de mest anvendte og valide værktøjer til at måle virksomhedskultur. OCI et giver et billede af den nuværende virksomhedskultur i form af den adfærd, som medlemmerne mener, der forventes eller påkræves af dem. Disse forventninger og normer kan kommunikeres på direkte eller indirekte vis, og er formel eller uformel (f.eks. skrevne eller uskrevne regler). Disse adfærdsnormer bestemmer organisationens evne til at løse problemer, tilpasse sig forandringerne, og være effektiv. Målgruppen: Medlemmer og ledelsen af store virksomheder, små og mellem-store virksomheder, offentlige virksomheder og andre organisationer. Anvendes oftest til... at måle kulturkløften mellem den nuværende og den ønskede virksomhedskultur. at evaluere behovet for forandring hos ledere og medarbjedere i en organisation. at planlægge og evaluere forandringsprojekter at understøtte programmer som har til formål at forbedre medarbjederengagement, organisatorisk læring, kvalitet og kundeservice. at afhjælpe forandringsledelsen af fusioner, opkøb og strategiske alliancer at måle af virksomhedskultur for akademisk forskning Organizational Coach ApS Side 10

11 Hvad er fordelene ved at bruge HS-værktøjer? Det er meget spændende og motiverende at bruge HS-værktøjer, fordi de bygger på menneskers lyst til at indfrie målsætninger, at blive udfordret, at udvikle sig, at lære nyt, samt at opnå højere tilfredshed. - Skip Bowman, Direktør, Organizational Coach ApS Fordelene er at... HS-modellen tilstræber at skabe høj tillid i personlige relationer, en samarbejdende kultur, og at fremme teamwork og videndeling. der er fokus på at skabe effektivitet og kvalitet uden at glemme det menneskelige perspektiv. der er fokus på ledelse snarere end forvaltningen (management). HS-værktøjer fremmer kreativitet, vækst og innovation. der er en klar identifikation af ledelses- og kulturelle barrierer der er muligheden for at kortlægge og måle forbedringer i ledelse og kultur. der er muligheden for at tilknytte udvikling på individ-, gruppe- og organisatorisk niveau. man kommer dybere end symptombehandling af problemer. HS-værktøjer er baseret på løbende forskning og validering, og skaber en tydelig sammenhæng mellem virksomhedskultur og den højtydende organisation. Hvem er jeres HS-partnere i Danmark? Skip Bowman, ejeren af Organizational Coach ApS, er organisationspsykolog, og har specialiseret sig i ledelses udvikling og kulturforandringer for over 10 år. Han har mange internationale erfaringer fra Europa, Skandinavien og Australien. Han blev certificeret HS-værktøjer i Skip har bestridt forskellige ledende stillinger i HR-udvikling i mellemstore til store organisationer (Ericsson og TrygVesta) og har været konsulent til en række industrier, herunder teknologi, software, minedrift og ressourcer, bank, forsikring og transport. Skip grundlagde Organizational Coach ApS i 2004 og for nylig etableret en samarbejdsaftale med Proces360 ApS til at levere konsulentydelse i ledelsesudvikling og forandringsledelse til organisationer som arbejder med CMMI. Proces360 ApS og Organizational Coach ApS kan tilbyde en komplet CMMI-implementeringsløsning. Organisatoriske Coach ApS og Proces360 ApS er baseret i Danmark. Organizational Coach ApS Side 11

Coaching og mentoring det samme eller noget forskelligt? v/ Kirsten M. Poulsen

Coaching og mentoring det samme eller noget forskelligt? v/ Kirsten M. Poulsen Coaching og mentoring det samme eller noget forskelligt? v/ Kirsten M. Poulsen KMP+ Business Partner of the International Cross-Mentoring Program KMP+ mission og min kæphest! Løfte kvaliteten af organisatoriske

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz Full Circle Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Hvorfor vælge dette træningsprogram De grundlæggende forudsætninger for menneskelig succes

Læs mere

styrkebaseret ledelse

styrkebaseret ledelse Mads Bab i gang med styrkebaseret ledelse Håndbog med ideer og teknikker til at sikre mere engagement, robusthed og resultater der holder. På styrkebaseretledelse.dk følger otte videoer, værktøjer til

Læs mere

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen og skaber udvikling Personligt Lederskab Organisationer Personer Kick-off Workshops Teambuilding Krisehjælp Coaching PMI Personal Management

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

GØR JERES LEDELSE TIL ET

GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET HIGH PERFORMANE TEAM SIDE 1:6 Nye udfordringer i en globaliseret verden kræver nye, stærke former for ledelse, hvis din virksomhed skal gå fra gode til

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer Uddannelse der udvikler - HR-kompetencer Kære læser I denne folder kan du læse om AK-Samvirkes HR-uddannelsestilbud til alle ansatte i a-kasserne. Hvorfor vælge AK-Samvirke til uddannelse på HR-området?

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Den værdiskabende bestyrelse

Den værdiskabende bestyrelse Af cand. merc. Halfdan Schmidt, CMC, Konsulent i Udviklingsledelse Halfdan Schmidt LedelsesRådgivning ApS Den værdiskabende bestyrelse Det at sidde i en bestyrelse er et krævende og betroet job, der kræver

Læs mere

Ledelse og management

Ledelse og management Kompetenceramme Kompetencer inden for Ledelse og management Kompetenceområdet for ledelsen består af de kompetencer, der er relateret til adfærd med fokus på at lede, motivereog udvikle menneskelige ressourcer

Læs mere

Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater

Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater Overordnet udbytte Vi styrker din evne til kontakt og ligeværd og dermed din evne til at møde andre, hvor

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Lean Construction -DK

Lean Construction -DK Lean Construction -DK Hvad er Medarbejderdreven Innovation og hvordan kan det bruges i byggeriet? 1. november 2007 Claus Homann Inddragelse af (hele) medarbejdere en klar tendens Fra hænder til hænder,

Læs mere

Ledelse og kompetencer når organisationen skifter retning. Helle Havgaard

Ledelse og kompetencer når organisationen skifter retning. Helle Havgaard Ledelse og kompetencer når organisationen skifter retning Helle Havgaard Når forandringer rammer Når forandringens vinde blæser, bygger nogle læhegn, og andre bygger vindmøller. Skiftende tider betyder

Læs mere

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL Cima Development udvikler ledere, medarbejdere og teams. Vi er specialiseret i at hjælpe: Nyetablerede teams og deres ledere, som skal godt og hurtigt fra start. Teams

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Preben Werther FULL CIRCLE Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Hvorfor FULL CIRCLE? Full Circle programmet adresserer de grundlæggende forudsætninger for personlig og organisatorisk

Læs mere

Den nye psykologi. - for fremtidens ledere

Den nye psykologi. - for fremtidens ledere - for fremtidens ledere Den nye psykologi sætter større begejstring og øget vækst på dagsordenen. Med et koncentreret fokus, begejstring og den rette overbevisning kan alle skabe, det de tænker og fokuserer

Læs mere

OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE. Roskilde bibliotekerne 2013

OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE. Roskilde bibliotekerne 2013 OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE Roskilde bibliotekerne 2013 1 FORSTÅ FORANDRINGSBEHOVET Det nye i opgaven? For mig som leder? krav til ledelse? Kulturen? For medarbejderne Arbejdsmetoderne? Kompetencer?

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 - PT360 Performance PT360 måler fokuspersonens performance på fem ledelsesmæssige ansvarsområder. Fokuspersonens

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Forandringsagenten. Efter denne lektion skal du:

Forandringsagenten. Efter denne lektion skal du: Forandringsagenten Forandringsagenten Rollemodel Krav til de enkelte roller Diffusionssystemer Forandringsplanlægning Slide no.: 1 Efter denne lektion skal du: Kende til forandringsagentens rolle og ansvar

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske M a g a s i n e t f o r M e d a r b e j d e r n e s T r i v s e l, S u n d h e d o g V e l v æ r e ISSN: 1604-2875 Nr. 3 Marts 2007 Konsulent virksomheden Create You Indehavere Mika Heilmann og Charlotte

Læs mere

Forandring... Slide 1 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk tlf.: 40 333 773 SKA Workshop 6. sept. 2011

Forandring... Slide 1 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk tlf.: 40 333 773 SKA Workshop 6. sept. 2011 Forandring... Slide 1 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk tlf.: 40 333 773 SKA Workshop 6. sept. 2011 Vi vil alle gerne have Udvikling... De fleste ønsker ingen forandring Slide 2 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk

Læs mere

Martin Langagergaard. EHF Mastercoach. Psykologi. Marts 2013 Kolding

Martin Langagergaard. EHF Mastercoach. Psykologi. Marts 2013 Kolding EHF Mastercoach Psykologi Marts 2013 Kolding Team filosofi Du vinder ingenting alene Team handler om relationer og præstationer! På banen, udenfor banen, rundt om banen Forbindelsen mellem værdier, relationer,

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 02 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept.

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept. Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer Excellence Seminar 13. sept. Udfordringer for den offentlige sektors lederskab 2006+ Globaliseringsdagsorden hvad betyder det for den offentlige

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling. V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse

Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling. V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse Virksomhedsrådgiver, Strategisk ledelse Ellen Vejle Faglige kompetencer Strategi-

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab LEDERSKABETS ESSENS LEDERSKAB MED BEVIDSTHED, EMPATI OG KANT. PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE For

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Strategisk Overensstemmelse, en kort introduktion 2008 Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Omgivelser (marked) Segment Segment Segment Kunde interface Strategi Enhed Enhed Enhed Værdiskabelse

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige Go Morgenmøde Ledelse af frivillige MacMann Bergs bidrag og fokus Vi ønsker at bidrage til et bedre samfund og arbejdsliv gennem bedre ledelse. Fra PROFESSION til PROFESSIONEL LEDELSE af VELFÆRD i forandring

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Lær mere Navn Sample Candidate Dato 1. oktober 2013 www.ceb.shl.com Introduktion En opmærksomhed på individuel læring er i stigende grad afgørende for udviklingen af de menneskelige ressourcer,

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Det Personlige Lederskab

Det Personlige Lederskab Det Personlige Lederskab.i spil og på spil i sammenspillet Ledelsesfilosofi Ledelsesidealet i Spar Nord Frihed til sin ledelsesstil Sætte sig i spil og på spil 08-12-2010 2 Hvordan udvikler jeg min personlige

Læs mere

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne 5 workshops målrettet klyngedannelsen LivingValue har udarbejdet 5 workshops, der er målrettet klyngeledere og pædagogiske ledere i forbindelse med klyngedannelsen, samt

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Et godt team er mere end en flok kloge hoveder. Det er en fælles sag.

Et godt team er mere end en flok kloge hoveder. Det er en fælles sag. Et godt team er mere end en flok kloge hoveder. Det er en fælles sag. Team og grupper med et stærkt sammenhold præsterer bedre og mere. Få hjælp til at sikre, at jeres teamwork også fungerer optimalt til

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Min passion for ledelse

Min passion for ledelse Min passion for ledelse UCCC Comwell 23. April 2013 Fremtidens ledelse og Innovation i ledelse Alfred Josefsen - direktør, Alfred AS adjungeret professor, CBS 1 Budskaber Højere krav fra omverdenen og

Læs mere

DI's videregående lederuddannelse. Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di.

DI's videregående lederuddannelse. Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di. DI's videregående lederuddannelse 2008 Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di.dk Præsentation Med DI s videregående lederuddannelse får

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Teamwork -metoder til effektivt samarbejde

Teamwork -metoder til effektivt samarbejde Teamwork -metoder til effektivt samarbejde Forfatter: Michael A. West Fag: HRM Indledning Indledningen fungerer som appetitvækker, bogens hovedvision præsenteres Der argumenteres for at vi som enkelt personer

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Handlekraft i Ledelse & Organisation. Tune Hein

Handlekraft i Ledelse & Organisation. Tune Hein Handlekraft i Ledelse & Organisation Tune Hein 1 Hein Degn & Partnere Lederudvikling og coaching Organisationsudvikling & change management Handlekraft projekter Novozymes, Nykredit, NNIT, KU, Nordea,

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

Visual Teams ogvisual Leaders workshops med

Visual Teams ogvisual Leaders workshops med Visual Teams ogvisual Leaders workshops med David Sibbet den 23. og den 24. april 2013 Nu har du en enestående mulighed for at blive indført i visualiseringens verden af pioneren inden for grafisk facilitering,

Læs mere

EASI- dit udviklingsværktøj

EASI- dit udviklingsværktøj Få afdækket trænings- og udviklingsbehov EASI- dit udviklingsværktøj Hvorfor handler mennesker ikke altid, som vi forventer? Find ud af, hvad der motiverer mennesker Spar tid på at identificere potentiale

Læs mere

DESIGN FOR PERFORMANCE Organisationsdesign, der skaber resultater

DESIGN FOR PERFORMANCE Organisationsdesign, der skaber resultater Organisationsdesign, der skaber resultater WALK THE CHANGE www.walkthechange.com 1 Der er op til 10% forskel i Return on Investment mellem de bedst og de dårligst konfigurerede organisationer En vel-konfigureret

Læs mere

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Formål dagen Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Kick-off 25. februar 2010 Kirsten M. Poulsen AT SKABE FUNDAMENT for mentor/mentee-samarbejdet for netværket for at opnå et godt udbytte af programmet

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation mindbiz Udvikling af ledelsessystemet i en organisation Poul Mouritsen Fra lederudvikling til ledelsesudvikling Tiderne ændrer sig og ledere bliver mere veluddannede inden for ledelsesfeltet. Den udvikling

Læs mere

VL89 Executives Changing the Game

VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game Opgradér til Leadership 2.0, den nye virkelighed "What got you here, won t get you there" Hvad er din virksomheds eksistensberettigelse

Læs mere

Forandringsledelse. Erhvervskonference

Forandringsledelse. Erhvervskonference Forandringsledelse. Erhvervskonference Lindø Industripark den 21. august 2014 Agenda Præsentation af ego Kort præsentation af Training Gallery ApS Management/leadership Forandringsprocessens mål og indhold

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 25. september 2014 15:35 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur?

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur? DIAS 1 PersonaleLEDELSE Nordjysk 6. april 2011 Af Karin Hindkjær Hvordan skaber man en stærk performancekultur? HVAD ER PERFORMANCE 28. OKTOBER 2010 DIAS 2 KMDLIB-#1039536-V1D KMD fra offentligt til privatejet

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Uddrag af artikel udgivet i Effektivisering Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel udgivet i Effektivisering Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Effektivisering Uddrag af artikel udgivet i Effektivisering Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED INTRODUKTION TIL 4IMPROVE SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED VI HJÆLPER DIG MED AT SKABE FORANDRING Kunder, medarbejdere og netværkspartnere oplever en intensiv og stejl læringskurve

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Kommentarer: Formålet med enhver organisation er at søge og bevare en kundekreds, for uden denne vil virksomheden ikke kunne eksistere.

Kommentarer: Formålet med enhver organisation er at søge og bevare en kundekreds, for uden denne vil virksomheden ikke kunne eksistere. De 8 ledelsesprincipper og deres sammenhæng med kvalitetsledelse. På de følgende sider beskrives de 8 ledelsesprincipper lidt mere detaljeret for at give et genkendeligt billede i forhold til kvalitetsledelse.

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Guide til arbejdet med strategier til ledelsesudvikling

Guide til arbejdet med strategier til ledelsesudvikling Guide til arbejdet med strategier til ledelsesudvikling Ledelsesudviklingsstrategier skal medvirke til at gøre kommunernes ledere endnu bedre. Ved at have en strategi for ledelsesudvikling sikres det,

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Personal Leadership. Lederuddannelse. - Et kursus for ledere med personaleansvar -

Personal Leadership. Lederuddannelse. - Et kursus for ledere med personaleansvar - Personal Leadership Lederuddannelse - Et kursus for ledere med personaleansvar - Derfor laver vi Personal Leadership Vi lever i en global verden, hvor krav til viden og konstante forandringer gør arbejdskonteksten

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen Når organisationer oplever store forandringsprocesser i forbindelse med nye strategier, fusioner eller hurtig vækst opstår der ofte et gab mellem

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne!

Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne! Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne! Med Service Desken i førersædet! IT chef Lise Wormstrup Onsdag den 29. oktober 2008 Agenda Kort om it-afdelingen

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere