Ledelse og kultur forandring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelse og kultur forandring"

Transkript

1 Ledelse og kultur forandring Introduktion Hvorfor skal man undersøge virksomhedskulturen? Hvorfor mislykkes CMMI-implementeringer? Hvad er virksomhedskultur? Hvad er kendetegnene for en virksomhed med høj ydeevne? Hvad er karakteristikaerne for en ineffektiv og dårlig virksomhedskultur? Hvordan kan kultur defineres og måles? Circumplex et Hvad er de tre generelle typer af organisatoriske kultur? Konstruktiv kultur Passiv/Defensiv Kultur Aggressiv/Defensiv Kultur Hvordan kan HS-værktøjer undersøtte en CMMI-implentering? Hvad er de vigtigste løftestænger for at forbedre virksomhedskulturen? Levers for Change (Forandringsløftestænger) Hvor hurtigt kan man ændre kultur? Hvad er Human Synergistics (HS)? Hvad er Life Styles Inventory? Hvad er Group Styles Inventory? Hvad er Organizational Cultural Inventory? Hvad er fordelene ved at bruge HS-værktøjer? Hvem er jeres HS-partnere i Danmark? Introduktion CMMI-projekter har en stor indflydelse på andre aspekter af organisationen, f.eks., kultur, ledelse, struktur, strategi. Ligeledes har strategi, kultur, ledelse og struktur en stor indflydelse på succesen af CMMI-projekter. Det centrale tema for denne produktpræsentation er at skitsere, hvordan man skal administrere, udvikle og ændre LEDERSKAB og KULTUR som del af et CMMI-projekt ved hjælp af Human Synergistics Integrerede Udviklingssystem. Organizational Coach ApS Side 1

2 Hvorfor skal man undersøge virksomhedskulturen? Kan du nikke genkende til ét eller flere af følgende udsagn? Er du... frustreret over, at din virksomhed konsekvent har undladt at gennemføre nye strategier og procesforbedringer, samt realisere det forventede investeringsafkast? bekymret for, at dit CMMI-tiltag måske har en negativ indflydelse på din nuværende virksomhedskultur? stillet over for den udfordring at gennemføre CMMI-tiltag i en kynisk, demotiveret og apatisk arbejdsstyrke? usikker på, hvordan man kan støtte CMMI-tiltag med ledelse og kulturel forandring? villig til at skabe (eller bevare) en virksomhedskultur, hvor mennesker kommer først? bekymret over, at din CMMI-tiltag rent faktisk ikke kommer til at levere bedre produktkvalitet og lavere omkostninger? Hvis ét eller flere af disse udsagn afspejler, hvordan du har det, anbefaler vi, at du taler med os om en måling af din virksomhedskultur ved hjælp af Organizational Cultural Inventory. Proces360 ApS og vores partner Organizational Coach ApS har en 3-timers workshop specielt udviklet til at hjælpe ledelsesgrupper undersøge forholdet mellem en CMMI-implementering og virksomhedskulturen. Hvis du ønsker at påbegynde et CMMI-projekt, eller at bringe et eksisterende projekt tilbage på sporet, vil Organizational Cultural Inventory give dig nye indsigter og strategier for at komme i gang. Hvorfor mislykkes CMMI-implementeringer? Baseret på vores erfaring med talrige CMMI projekter, har vi udviklet følgende liste over de vigtigste årsag til at CMMI-projekter mislykkes eller tager længere tid end forventet : Man bliver for opgave-orienteret glemmer det menneskelige perspektiv Man mister fokus på kreativitet, entusiasme og passion (sjæl) - bliver for regel-orienteret. Man glemmer de overordnede mål for CMMI-projektet - bliver for snæversynet og stringent. Man lægger for meget vægt på ansvarlighed og dokumentation, hvilket kan være på bekostning af at skabe værdi for kunden. Ledere er arrogante, defensive og politiske. Medarbejdere er kyniske og uvillige til at forandre sig pga. tidligere erfaringer med forbedrings- og forandringsprojekter. Ledere og medarbejdere har den overbevisning, at CMMI-tiltag kommer i vejen for det reelle arbejde. Man har for meget vægt på, HVAD der skal forbedres snarere end HVORDAN. Organizational Coach ApS Side 2

3 Hvad er virksomhedskultur? Kultur omfatter de værdier, overbevisninger, holdninger og adfærd som gør sig gældende i en organisation. Kultur er den måde hvorpå tingene bliver gjort i organisationer. Det er også et velkendt faktum, at virksomheds kulturen påvirker evnen til at gennemføre strategien og at skabe forandringer. Det er derfor vigtigt at forstå virksomhedskulturens indvirkning på implementeringen af CMMI. Ledelsens primære opgave er at skabe og udvikle en højtydende virksomhedskultur. Hvad er kendetegnene for en virksomhed med høj ydeevne? Baseret på tre af de vigtigste undersøgelser af sammenhængen mellem virksomhedskultur og økonomiske resultater, har vi sammenfattet en liste over kendetegnene for en højtydende virksomehdskultur. Man har en fælles forståelse for strategien. Strategien er dynamisk og sætter fokus på mennesker. Medarbejderne har en klar forståelse af deres rolle og hvilke mål der skal tilstræbes, og hvordan disse hænger sammen med den overordnede strategi. Der er en høj grad af medarbejderindflydelse og decentralisering af problemløsning, selv på bekostning af højere omkostninger og redundans. Der tilbydes meget uddannelse og udvikling. Man opfordrer til livslang læring, deltagelse i faglige sammenslutninger, især i perioder med lavkonjunktur og kriser. Virksomheden har meget social kapital, en samarbejdende kultur og aktiv videndeling. Virksomheden forholder sig til og agere efter etiske principper, og er værdibaseret og socialt ansvarlig. Man organiserer sig efter højtillidsprincippet, dvs. at tillid er mere effektiv end kontrol. Ledelsen har gode relationer med mennesker på alle niveauer i virksomheden. Organizational Coach ApS Side 3

4 Hvad er karakteristikaerne for en ineffektiv og dårlig virksomhedskultur? Har din virksomhed én eller flere af følgende karakteristika for en defensiv og dårligt fungerende kultur? Alt for politisk organisering: indre politiske kampe, silo-tænkning, for meget egoisme og selvinteresse. Kynisme og pessimisme Man mangler forståelse for sin personlige rolle i forhold til forandringsprojektet. Man dækker over problemer, bekymrer sig over sin status, er for konventionel. Der hersker en frygt for at slå fejl og der mangler risikovillighed. Der udkonkurreres internt. Man mangler samhørighed og lysten til at samarbejde i og mellem arbejdsgrupper. Der er for mange regler. Man forvalter i stedet for at lede. Virksomheden er for bureaukratisk. Man er snæversynet og uopmærksom på alle interessenter. Man mangler en sammenhængende strategi og at kommunikere den på tværs af og på alle niveauer i virksomheden. Man er urealistisk eller tager fejl af den aktuelle situation. Der er mangel på ærlig snak og læring. Organizational Coach ApS Side 4

5 Hvordan kan kultur defineres og måles? Circumplex et Human Synergistics (HS) Cicumplex et er udviklet af psykolog Dr. J. Clayton Lafferty for over 30 år siden, og er ét af de første udviklingsværktøjer til at skabe sammenheæng i udviklingen af ledere, teams og organisationer. I løbet af de sidste 25 år har Dr. Robert A. Cooke lavet talrige undersøgelser med henblik på at validere Circumplexet og bekræfte pålideligheden af de HS-værktøjer der er baseret derpå. Circumplex et skaber en forståelsesramme for at blotlægge de underliggende faktorer, der driver resultater og effektivitet hos ledere, arbejdsgrupper og organisationer. Værktøjet opdeler disse faktorer i 12 stilarter, dvs. måder, som man tænker, opfører sig, og samarbejder på. Nogle stilarter er effektive og produktive, og nogle andre er ikke. Uanset om de er effektive eller ej, beskriver de, hvad der kendetegner mennesket, teamet eller organisationen, og hvad man skal gøre for at udvikle sig. Copyright 2008 Human Synergistics International. All rights reserved. Circumplex et er centralt for Human Synergistics integrerede udvikling system. Alle Human Synergistics værktøjer, inkl. Organisational Cultural Inventory, Group Styles Inventory og Life Styles Inventory, bruger circumplex et til at visualisere målinger og udviklingsbehov. Organizational Coach ApS Side 5

6 Hvad er de tre generelle typer af organisatoriske kultur? Baseret på 30-års forskning har Human Synergistics udviklet 3 generelle typer af virksomhedskulturer: Konstruktive, Passiv/Defensiv og Aggressiv/Defensiv. Forskningen viser en stærk sammenhæng mellem konstruktive kulturer og højtydende virksomheder, samt evnen til at udvikle en kvalitetsbevidst og lærende organisation. Konstruktiv kultur Passiv/Defensiv Kultur Aggressiv/Defensiv Kultur Højtydende, kreativ, fleksibel,tilfredsstillende, udviklende, samarbejdende, sammenholdende, visionær, fremtidsorienteret. CMMI-implementeringen vil sandsynligvis blive meget vellykket i denne form for virksomhedskultur. Der er stor overensstemmelse mellem CMMI-målene og en konstruktiv kultur. Kreativitet og kvalitet er forstærket med en høj grad af effektivitet og kundetilfredshed. Modstand minimeres ved at inddrage alle medarbejdere og knytte personlige mål og ambitioner til organisatoriske mål. Konstruktiv adfærd med en god balance mellem mennesker- og opgave-orientering. Risikovillighed afbalanceret med en god beslutningsproces. Kreativitet afbalanceret med høj kvalitet. Konventionel, behagende, undgående, tøvende, regel-orienteret, konservativ, gammeldags. CMMI vil sandsynligvis blive implementeret på en meget overfladisk måde. Der kan opstå en mangel på kreativitet, initiativ og for meget dokumentation. Forandringstiltag bliver accepteret uden megen diskussion, men implementeringen mangler engagement og effektivitet. Resultater bliver ofte ringere end forventet. Overholdelsen af reglerne er meget vigtigere end resultater. Der sker for lidt læring og for få forbedringer. Defensiv adfærd for at minimere risiko og ansvar. Manglende fokusering på kundernes behov. Fokus på at opretholde den eksisterende status quo. Kritisk, kynisk, politisk, beskyldende, stridig, usamarbejdsvillig, hamstrende, perfektionistisk, snæversynet, selvoptaget, stressende CMMI vil sandsynligvis blive brugt til at styrke den nuværende politiske dagsorden, og derved passer nogle beslutningstagere bedre end andre. Der kan forventes meget modstand fra dem, der ikke er en del af beslutningen eller er imod den. Der sker ofte magtmisbrug og udstødelse af mennesker, der er uenige eller viser andre tegn på modstand. Der er for meget opgave-orientering, hvilket er på bekostning af motivation, engagement og kreativitet. Defensiv adfærd for at maksimere kontrol og opretholde status. Ikke kundeorienterede, men fokuseret på interne politiske dagsordener Copyright 2008 Human Synergistics International. All rights reserved. Copyright 2008 Human Synergistics International. All rights reserved. Copyright 2008 Human Synergistics International. All rights reserved. Organizational Coach ApS Side 6

7 Hvordan kan HS-værktøjer undersøtte en CMMI-implentering? 1. Definer den kulturelle kløft Det første skridt for at komme i gang med HS-værktøjer er, at foretage en vurdering af den nuværende og den foretrukne virksomhedskultur. Organizational Culture Inventory (OCI) bruges til at vurdere virksomhedens kulturelle kløft. OCI et giver en dybtgående diagnose af, hvor effektive virksomhedskultur er lige nu, og hvilken grad villighed der er for at ændre kulturen i retning af en mere konstruktiv og højtydende kultur. OCI et kan anvendes af lederteamet alene eller anvendes på tværs af organisationen. Kulturel Kløft Workshop for ledelsesteamet varer ca. 3-4 timer. 2. Udvikl strategi for ledelses- og kulturforandring. Når organisationen har et billede af den kulturelle kløft mellem den nuværende og foretrukne virksomhedskultur, skal der udvikles en strategi for lederskab og kultur, herunder mål og målinger. 3. Leder- og kulturudviklingsprojekt i lederteamet Det næste skridt er at tage hul på et ledelses- og kulturudviklingsprojekt i lederteamet. Vi anbefaler anvendlesen af Life Styles Inventory (LSI) og Group Styles Inventory (GSI) for at fastslå hvordan individuelle ledelsesstil arter og ledelsesteamets kultur påvirker og bidrager til virksomhedskulturen og den kulturelle kløft. Ledelsesteamet og de enkelte medlemmer har en stor indflydelse på virksomhedskulturen. Den konstruktive ledelse og teamkultur skal slå igennem i lederteamet, før man kan forvente forandringer i virksomhedskulturen. Udviklingsprojektet indebærer teambuilding, teamcoaching og individuel coaching på baggrund af LSI- og GSI-målinger. 4. Udvikle CMMI-forandringsteamet De centrale medlemmer af et CMMI-forandringsledelsesteam, forandringsagenter, og CMMI-assessors har behov for at deltage i team- og personlig udvikling baseret på LSI et og GSI et. Dette vil typisk indebærer anvendelse af beslutnings-simuleringer såsom Desert Survival Situation for at skabe forståelse for, hvordan individuelle præferencer for kommunikation og samarbejde påvirker effektivitet. På denne måde sikrer man, at CMMI-projektet bliver en del af en læringskultur, som fremmer personlig, team- og organisationsudvikling. 5. Tilpas CMMI-implementeringsplanen CMMI-implementeringsplanen bør sammenstemmes med den indsigt, som HS-værktøjene, f.eks. OCI-målingen, har givet ledelsesgruppen. Det vil sige, at man bør indarbejde den konstruktive kulturel praksis i hvad, og vigtigst, hvordan man agter at gennemføre CMMI. 6. Udrulning af forandringsprojekt til hele organisationen HS-udviklingssystemet bør implementeres i hele organisationen. Dette tager typisk form af et udviklingsforløb baseret på GSI-værktøjet og indeholder alle relevante oplysninger om organisationens strategi, den kulturelle kløft, samt principper for effektive gennemførelse af CMMI. Alle ledere og projektledere bør deltage i lederudviklingsprogrammer baseret på LSI et. 7. Evaluering og ny planer for CMMI-implementering og kulturforandringen Efter 12 måneder bør organisationen gennemgå resultaterne af projektet baseret på de målinger og succeskriterier man har udviklet for at gennemføre strategien. På dette tidspunkt kan man foretage en ny OCI-måling for at vurdere fremskridtet hen imod at lukke den kulturelle kløft og at skabe en konstruktiv og højtydende virksomhedskultur. Disse resultater sammenlignes med fremskridt i CMMI-implementeringen og andre relevante finansielle, kunderelaterede, proces- og medarbejder/læringsmålinger. Organizational Coach ApS Side 7

8 Hvad er de vigtigste løftestænger for at forbedre virksomhedskulturen? Når en organisation er nået til enighed om retningen for forandringen, er det nødvendigt at afgøre, hvordan og hvor man skal fokusere sine opmærksomhed, indsatser og ressourcer. Baseret på 30 års forskning i sammenhængen mellem ledelse, virksomhedskultur og ydeevne har Human Synergistics identificeret 5 årsagsfaktorer eller løftestænger til forandring. Mission og Filosofi Organisationsstrukturer Systemer (HRM, præstationsvurderinger og belønning, målsættelse) Teknologi (autonomi, feedback, mening, feedback) Kompetence & ledelseskvalitet Ved at arbejde med løftestængerne for forandring bør organisationen være i stand til at skabe forandringer i virksomhedskulturen og påvirke effektiviteten af den enkelte medarbejder, arbejdsgrupperne og organisationen som helhed. Human Synergistics har udviklet en Organizational Effectiveness Inventory (OEI) til at måle effekten af en given løftestang for forandring og hvordan den påvirker nøgletallene på, f.eks. samarbejde, kvalitet, og kommunikation. Nøgletallene er målt på det individuelle niveau ved at måle motivation, rolle klarhed, tilfredshed, loyalitet, jobusikkerhed og stress. På arbejdsgruppeniveauet måler man samarbjedet i og mellem arbejdsgrupper, og opfattelsen af kvalitet. På det organisatoriske niveau måler man opfattelsen af kvalitet, og hvor tilpasset organisationen er til eksterne interessenter. Levers for Change (Forandringsløftestænger) Copyright 2008 Human Synergistics International. All rights reserved Organizational Coach ApS Side 8

9 Hvor hurtigt kan man ændre kultur? Forandringer i virksomhedskultur tager lang tid (det er bl.a. forklaringen på hvorfor de fleste virksomheder ikke har en effektiv organisationskultur). Virksomhedskulturen udvikle sig i en positiv retning langsomt og er yderst følsom over for negative kulturelle indflydelser, f.eks. dårlig ledelse, kriser, fyringer. Erfaringen viser, at mens det kan tage op til 5 år at udvikle en mere konstruktiv og højtydende kultur, kan en virksomhed kan falde tilbage til en negativ kultur i løbet af uger eller dage. Hvad er Human Synergistics (HS)? Human Synergistics mission er intet mindre end... Changing the World One Organization at a Time Siden 1970 har HS udviklet og leveret værktøjer og simuleringer til at hjælpe medarbejdere, ledere, teams og organisationer til at realisere deres potentiale. HS er formentlig bedst kendt for Desert Survival Situation og Organizational Culture Inventory (verdens mest anvendte kulturanalyseværktøj). Human Synergistics fokus på at måle forholdet mellem menneskets adfærd og præstationer har gjort det muligt at hjælpe millioner af mennesker til at opnå en dybere selvforståelse og indsigt, og for at hjælpe tusinder af organisationer forstå deres virksomhedskultur og forholdet til resultater såsom rentabilitet, medarbejdertilfredshed, servicekvalitet og samarbejde. Human Synergistics Integrerede Udviklingssystem hjælper... ledere identificere forholdet mellem deres adfærdsmønstrer og ledelseseffektivitet, og lave en udviklingsplan. medarbejdere identificere, hvordan deres adfærd og aktiviteter bidrager til forbedringsprogrammer og til at skabe en mere konstruktiv arbejdsplads. arbejdsgrupper og teams forstå deres kultur, og hvordan de kan blive mere effektive gennem samarbejde og beslutningsprocesser. organisationer og virksomheder identificere de værdier og forventninger, der definerer deres nuværende kultur, og hvordan strukturer, systemer, teknologier og lederskab kan blive den løftestang for forandring som skaber en højtydende virksomhedskultur. Hvad er Life Styles Inventory? LSI et hjælper mennesker til at styrke tænkning og adfærd, der fremmer deres effektivitet, og at moderere tankerog adfærdsmønstre, der forhindrer dem i at realisere deres potentiale. LSI et giver uvurderlig, og ellers utilgængelige oplysninger, der kan motivere, guide og måle personlig udvikling. Målgruppe: Ledere og alle andre ansatte Anvendes oftest til... at fremme selvforståelse og lave personlig udvikling. at forbedre kompetencer såsom samarbejde og kommunikation. at give feedback til stresshåndteringsprogrammer. at styrke organisationer ved at fremme effektivitet hos medarbejderne. lederudvikling. Organizational Coach ApS Side 9

10 Der er to variater af LSI-værktøjet. Man vil typisk vælge at lave begge målinger. LSI 1 måler de tankermønstrer og holdninger, som motiverer din adfærd, dvs. din selvopfattelse. LSI 2 - er et 360-graders værktøj som giver feedback på, hvordan dine adfærdsmønstrer opfattes af andre. Hvad er Group Styles Inventory? GSI-værktøjet blev udviklet til arbejdsgruppe- og teamudviklingsforløb. GSI et måler den måde, hvorpå teammedlemmer samarbejder med hinanden, og deres tilgang til problemløsning og beslutninger. Indsigt i disse samspilsstilarter gør det muligt for en arbejdsgruppe eller team at kortlægge, hvad de skal gøre for at samarbejde mere effektivt og opnå SYNERGI, dvs. at sikre at deres fælles indsats har en større effekt end summen af deres individuelle indsats. Målgruppen: midlertidige eller permanente arbejdsgrupper eller teams. Anvendes oftest til... at styrke virkningen af teambuilding aktiviteter. at vurdere stilarter og processer i teams, mens de arbejder på at løse virkelige problemer. at forbedre gruppedynamikken. at forbedre kvaliteten af gruppebeslutningsprocesser. at øge teammedlemmernes tilfredshed med teamet. at integrere team udvikling med medarbejde-, leder-, og organisationsudvikling. GSI-værktøjet anvendes oftest sammen med spil som simulerer gruppebeslutnings-processer, f.eks. Desert Survival Situation. Hvad er Organizational Cultural Inventory? OCI-værtøjet er anerkendt som ét af de mest anvendte og valide værktøjer til at måle virksomhedskultur. OCI et giver et billede af den nuværende virksomhedskultur i form af den adfærd, som medlemmerne mener, der forventes eller påkræves af dem. Disse forventninger og normer kan kommunikeres på direkte eller indirekte vis, og er formel eller uformel (f.eks. skrevne eller uskrevne regler). Disse adfærdsnormer bestemmer organisationens evne til at løse problemer, tilpasse sig forandringerne, og være effektiv. Målgruppen: Medlemmer og ledelsen af store virksomheder, små og mellem-store virksomheder, offentlige virksomheder og andre organisationer. Anvendes oftest til... at måle kulturkløften mellem den nuværende og den ønskede virksomhedskultur. at evaluere behovet for forandring hos ledere og medarbjedere i en organisation. at planlægge og evaluere forandringsprojekter at understøtte programmer som har til formål at forbedre medarbjederengagement, organisatorisk læring, kvalitet og kundeservice. at afhjælpe forandringsledelsen af fusioner, opkøb og strategiske alliancer at måle af virksomhedskultur for akademisk forskning Organizational Coach ApS Side 10

11 Hvad er fordelene ved at bruge HS-værktøjer? Det er meget spændende og motiverende at bruge HS-værktøjer, fordi de bygger på menneskers lyst til at indfrie målsætninger, at blive udfordret, at udvikle sig, at lære nyt, samt at opnå højere tilfredshed. - Skip Bowman, Direktør, Organizational Coach ApS Fordelene er at... HS-modellen tilstræber at skabe høj tillid i personlige relationer, en samarbejdende kultur, og at fremme teamwork og videndeling. der er fokus på at skabe effektivitet og kvalitet uden at glemme det menneskelige perspektiv. der er fokus på ledelse snarere end forvaltningen (management). HS-værktøjer fremmer kreativitet, vækst og innovation. der er en klar identifikation af ledelses- og kulturelle barrierer der er muligheden for at kortlægge og måle forbedringer i ledelse og kultur. der er muligheden for at tilknytte udvikling på individ-, gruppe- og organisatorisk niveau. man kommer dybere end symptombehandling af problemer. HS-værktøjer er baseret på løbende forskning og validering, og skaber en tydelig sammenhæng mellem virksomhedskultur og den højtydende organisation. Hvem er jeres HS-partnere i Danmark? Skip Bowman, ejeren af Organizational Coach ApS, er organisationspsykolog, og har specialiseret sig i ledelses udvikling og kulturforandringer for over 10 år. Han har mange internationale erfaringer fra Europa, Skandinavien og Australien. Han blev certificeret HS-værktøjer i Skip har bestridt forskellige ledende stillinger i HR-udvikling i mellemstore til store organisationer (Ericsson og TrygVesta) og har været konsulent til en række industrier, herunder teknologi, software, minedrift og ressourcer, bank, forsikring og transport. Skip grundlagde Organizational Coach ApS i 2004 og for nylig etableret en samarbejdsaftale med Proces360 ApS til at levere konsulentydelse i ledelsesudvikling og forandringsledelse til organisationer som arbejder med CMMI. Proces360 ApS og Organizational Coach ApS kan tilbyde en komplet CMMI-implementeringsløsning. Organisatoriske Coach ApS og Proces360 ApS er baseret i Danmark. Organizational Coach ApS Side 11

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

Strategisk arbejdsstyrkeplanlægning

Strategisk arbejdsstyrkeplanlægning Strategisk arbejdsstyrkeplanlægning organisatorisk effektivitet consulting sales staffing support Profiles International Denmark DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND SHETLAND Indholdsfortegnelse Introduktion........................................

Læs mere

Thermometer. Udvalget 1: (Deltagere i udvalget: 28) Køn Mand Udvalget 2: (Deltagere i udvalget: 8) Køn Kvinde

Thermometer. Udvalget 1: (Deltagere i udvalget: 28) Køn Mand Udvalget 2: (Deltagere i udvalget: 8) Køn Kvinde Thermometer Udvalget 1: (Deltagere i udvalget: 28) Køn Mand Udvalget 2: (Deltagere i udvalget: 8) Køn Kvinde 36 af 44 har gennemført analysen (82 %) Analyse dato: 11-10-2011 Udskriftsdato: 25-01-2017 Sofielundsvägen

Læs mere

Coaching og mentoring det samme eller noget forskelligt? v/ Kirsten M. Poulsen

Coaching og mentoring det samme eller noget forskelligt? v/ Kirsten M. Poulsen Coaching og mentoring det samme eller noget forskelligt? v/ Kirsten M. Poulsen KMP+ Business Partner of the International Cross-Mentoring Program KMP+ mission og min kæphest! Løfte kvaliteten af organisatoriske

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen og skaber udvikling Personligt Lederskab Organisationer Personer Kick-off Workshops Teambuilding Krisehjælp Coaching PMI Personal Management

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

Projektlederskab II. - Fra planlægning til gennemførelse og læring. Projektlederskab II

Projektlederskab II. - Fra planlægning til gennemførelse og læring. Projektlederskab II Projektlederskab II - Fra planlægning til gennemførelse og læring Projektlederskab handler både om mennesker og metoder. På Projektlederskab I var fokus i høj grad på, hvordan man får den optimale start

Læs mere

GØR JERES LEDELSE TIL ET

GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET HIGH PERFORMANE TEAM SIDE 1:6 Nye udfordringer i en globaliseret verden kræver nye, stærke former for ledelse, hvis din virksomhed skal gå fra gode til

Læs mere

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer Uddannelse der udvikler - HR-kompetencer Kære læser I denne folder kan du læse om AK-Samvirkes HR-uddannelsestilbud til alle ansatte i a-kasserne. Hvorfor vælge AK-Samvirke til uddannelse på HR-området?

Læs mere

Den værdiskabende bestyrelse

Den værdiskabende bestyrelse Af cand. merc. Halfdan Schmidt, CMC, Konsulent i Udviklingsledelse Halfdan Schmidt LedelsesRådgivning ApS Den værdiskabende bestyrelse Det at sidde i en bestyrelse er et krævende og betroet job, der kræver

Læs mere

jari@kea.dk Tlf: 2344 4682

jari@kea.dk Tlf: 2344 4682 jari@kea.dk Tlf: 2344 4682 STØRRELSE UDVÆLGELSE LEDELSE ARBEJDSSTIL TILGANG FORM TEAM Begrænset Afgørende Delt eller skiftende Dialog og vidensdeling Mangfoldighed Koordinering Dynamik og interaktion

Læs mere

Kim Gørtz. Erhvervsforsker og filosof. Nordea Bank A/S & Learning Lab Denmark

Kim Gørtz. Erhvervsforsker og filosof. Nordea Bank A/S & Learning Lab Denmark Kim Gørtz Erhvervsforsker og filosof Nordea Bank A/S & Learning Lab Denmark Erhversv-Ph.D.-projekt på 3. år Funktionen af coaching i en organisatorisk/strategisk kontekst? Coaching som positivt udviklingsværktøj

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og produktivitet. Vilhelm Borg, Seniorforsker, NFA Malene Friis Andersen, Post.doc., NFA

Psykisk arbejdsmiljø og produktivitet. Vilhelm Borg, Seniorforsker, NFA Malene Friis Andersen, Post.doc., NFA Psykisk arbejdsmiljø og produktivitet Vilhelm Borg, Seniorforsker, NFA Malene Friis Andersen, Post.doc., NFA De næste 45 minutter Hvorfor er psykisk arbejdsmiljø så vigtig for produktiviteten? Sammenhæng

Læs mere

DET LÆRINGSORIENTEREDE TEAMMØDE. Hvad forskning siger om effektive team

DET LÆRINGSORIENTEREDE TEAMMØDE. Hvad forskning siger om effektive team DET LÆRINGSORIENTEREDE TEAMMØDE Oversigt Hvad forskning siger om effektive team Synlig læring i lærerteamet Mødedagsorden som værktøj Organisering i lærerteam er almindeligt i folkeskolen forskellige typer

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Ledelse og management

Ledelse og management Kompetenceramme Kompetencer inden for Ledelse og management Kompetenceområdet for ledelsen består af de kompetencer, der er relateret til adfærd med fokus på at lede, motivereog udvikle menneskelige ressourcer

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Kotters 8 trin. Skab nødvendighed. Skab en bærende koalition. Formuler strategisk vision og initiativer. Udpeg en hær af frivillige

Kotters 8 trin. Skab nødvendighed. Skab en bærende koalition. Formuler strategisk vision og initiativer. Udpeg en hær af frivillige John Kotter Kotters 8 trin Skab nødvendighed di d Skab en bærende koalition Formuler strategisk vision og initiativer Udpeg en hær af frivillige Fjern barrierer for forandring Få kortsigtede resultater

Læs mere

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ...

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... Indhold COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... 4 Hovedkonklusioner fra Coaching Analysen 2004/05... 5 INTRODUKTION TIL COACHING... 6 Coaching i ledelse... 7 Hvor og hvornår er coaching relevant?... 8 Former

Læs mere

Den nye psykologi. - for fremtidens ledere

Den nye psykologi. - for fremtidens ledere - for fremtidens ledere Den nye psykologi sætter større begejstring og øget vækst på dagsordenen. Med et koncentreret fokus, begejstring og den rette overbevisning kan alle skabe, det de tænker og fokuserer

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 07 Marts 2013 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S y s t e

Læs mere

styrkebaseret ledelse

styrkebaseret ledelse Mads Bab i gang med styrkebaseret ledelse Håndbog med ideer og teknikker til at sikre mere engagement, robusthed og resultater der holder. På styrkebaseretledelse.dk følger otte videoer, værktøjer til

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Mentoring. Hvad, hvorfor, hvordan 12. juni 2012 for TALENT-DK

Mentoring. Hvad, hvorfor, hvordan 12. juni 2012 for TALENT-DK Mentoring Hvad, hvorfor, hvordan 12. juni 2012 for TALENT-DK v/kirsten M. Poulsen, KMP+ Business Partner of the International Cross-Mentoring Program www.kmpplus.dk Hvordan defineres mentorskabet? Sage

Læs mere

Forandringsteori for Frivilligcentre

Forandringsteori for Frivilligcentre Dokumentation af workshop d. 24. april om: Forandringsteori for Frivilligcentre Formålet med dagen Formålet med workshoppen var, med afsæt i de beslutninger der blev truffet på FriSe s generalforsamling

Læs mere

Empowerment 2010-2011

Empowerment 2010-2011 Empowerment 2010-2011 Introduktion Bygge- og anlægsbranchen har i mange år været kendetegnet af stigende efterspørgsel og heraf særdeles flotte omsætningstal. Ikke desto mindre har det vist sig, at rigtig

Læs mere

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL Cima Development udvikler ledere, medarbejdere og teams. Vi er specialiseret i at hjælpe: Nyetablerede teams og deres ledere, som skal godt og hurtigt fra start. Teams

Læs mere

Forandringsagenten. Efter denne lektion skal du:

Forandringsagenten. Efter denne lektion skal du: Forandringsagenten Forandringsagenten Rollemodel Krav til de enkelte roller Diffusionssystemer Forandringsplanlægning Slide no.: 1 Efter denne lektion skal du: Kende til forandringsagentens rolle og ansvar

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 Dato: 01 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S y s t e

Læs mere

6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde

6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde 6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde Af Thobias Laustsen Det er almindeligt kendt, at mindre organisationer ikke altid har de samme økonomiske muligheder

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling Modul 7

Strategisk kompetenceudvikling Modul 7 Strategisk kompetenceudvikling Modul 7 jari@kea.dk Tlf: 2344 4682 Vi starter op med 15 min. summen om sidste gang og litteratur til denne gang Oplæg fra jer! Litteratur til i dag Vigtigt? Spørgsmål? Refleksioner?

Læs mere

HOGANDEVELOP INSIGHT. Rapport for: John Doe ID: UH Dato: 11 April HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC.

HOGANDEVELOP INSIGHT. Rapport for: John Doe ID: UH Dato: 11 April HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. Rapport for: John Doe ID: UH565702 Dato: 11 April 2016 2013 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. INTRODUKTION Motives, Values, Preferences Inventory (MVPI) beskriver en persons kerneværdier, mål og interesser.

Læs mere

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz Full Circle Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Hvorfor vælge dette træningsprogram De grundlæggende forudsætninger for menneskelig succes

Læs mere

Nærvær i arbejdet Anden akademidag den 2. juni 2009

Nærvær i arbejdet Anden akademidag den 2. juni 2009 Nærvær i arbejdet Anden akademidag den 2. juni 2009 Workshop: Ledelsesrummet - I spidsen for forandringer Ledelsesrummet er tænkt som et tilbud til lederne af de arbejdspladser, som deltager i projekt

Læs mere

Ledelse af organisationskultur

Ledelse af organisationskultur Ledelse af organisationskultur Brug kulturen som løftestang for forandringer De fleste ledere har oplevet, at uanset hvor god en strategi er, kan organisationskulturen vise sig at være en kraftfuld størrelse,

Læs mere

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige Go Morgenmøde Ledelse af frivillige MacMann Bergs bidrag og fokus Vi ønsker at bidrage til et bedre samfund og arbejdsliv gennem bedre ledelse. Fra PROFESSION til PROFESSIONEL LEDELSE af VELFÆRD i forandring

Læs mere

Ledelseskvaliteten kan den måles

Ledelseskvaliteten kan den måles 9. Virksomheds 5. Processer 1. Lederskab Ledelseskvaliteten kan den måles Af Jan Wittrup, Adm. Direktør og Executive Advisor Fokus på balancerede indsatser for at skabe balancerede er et eksempel på Excellent

Læs mere

Social kapital & Den attraktive organisation

Social kapital & Den attraktive organisation Social kapital & Den attraktive organisation Dagens vigtigste budskaber Ledelsesmæssige udfordringer kan ikke løses med det der skabte dem - brug for nyt mindset for ledelse Ledelse handler om skabe resultater

Læs mere

Har du mulighed for at bruge dine styrker hver dag på arbejdet?

Har du mulighed for at bruge dine styrker hver dag på arbejdet? Har du mulighed for at bruge dine styrker hver dag på arbejdet? Brug styrkerne og skab vækst og øget engagement 20 % bruger deres styrker hver dag på jobbet Gør du hver dag det - du gør bedst på jobbet?

Læs mere

VÆ R D S Æ T T E A F I V E R E T L S E M O T H U M A N U N I V E R Z

VÆ R D S Æ T T E A F I V E R E T L S E M O T H U M A N U N I V E R Z I V E R E T A F VÆ R D S Æ T T E M O T L S E H U M A N U N I V E R Z 20 1 MEDARBEJDERES STØRSTE BEHOV Jeg (Gary) spiste middag med en ven, som er leder i en stor, frivillig organisation. Jeg gav ham en

Læs mere

Forandringskurven. (Med tilpasset coaching - og ledelsesstil) 1. Bebrejder andre Lyt... intet andet. Forsøg ikke at rådgive eller løse problemer

Forandringskurven. (Med tilpasset coaching - og ledelsesstil) 1. Bebrejder andre Lyt... intet andet. Forsøg ikke at rådgive eller løse problemer er en populær og effektiv model, der bidrager til at lette forståelsen af de forskellige trin i den personlige transformation og organisatoriske forandring. Modellen viser, hvordan mennesker normalt reagerer

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Social kapital. Værdien af gode samarbejdsrelationer. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk

Social kapital. Værdien af gode samarbejdsrelationer. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk Social kapital Værdien af gode samarbejdsrelationer Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk Samarbejdsaftalens mål og midler Aktivt samspil mellem ledelse og ansatte Motiverende ledelsesformer og aktiv medvirken

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Omfang af beføjelser til at træffe beslutninger (for eksempel anbefaling eller implementering)

Omfang af beføjelser til at træffe beslutninger (for eksempel anbefaling eller implementering) Skema til brug ved oprettelse af et team Formålet med teamet Forventede aktiviteter Tilsigtede resultater Tilgængelige ressourcer Begrænsninger Nødvendige færdigheder og kvaliteter Forventede teammedlemmer

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Et godt team er mere end en flok kloge hoveder. Det er en fælles sag.

Et godt team er mere end en flok kloge hoveder. Det er en fælles sag. Et godt team er mere end en flok kloge hoveder. Det er en fælles sag. Team og grupper med et stærkt sammenhold præsterer bedre og mere. Få hjælp til at sikre, at jeres teamwork også fungerer optimalt til

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Organisatorisk implementering af informationssystemer

Organisatorisk implementering af informationssystemer Organisatorisk implementering af informationssystemer Hvordan man sikrer informationsteknologiske investeringer i en organisatorisk ramme. 1 Organisatorisk implementering Definitionen på et succesfuldt

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne 5 workshops målrettet klyngedannelsen LivingValue har udarbejdet 5 workshops, der er målrettet klyngeledere og pædagogiske ledere i forbindelse med klyngedannelsen, samt

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

1. Mål (målsætning og retning for teamets arbejde)

1. Mål (målsætning og retning for teamets arbejde) Tjek på Teamet Tjek på teamet er et teamudviklingsværktøj lavet med det formål at hjælpe teams til at blive mere Det anbefales at teamets koordinator teamleder bliver uddannet i at styre processen hvor

Læs mere

Hvad siger skolederne selv, og hvad siger andre?

Hvad siger skolederne selv, og hvad siger andre? Temaer 1. Er reformerne et radikalt sporskifte for skoleledelsesopgaven? 2. Hvad bliver de vigtigste ledelsesopgaver efter reformerne? 3. Hvordan definerer jeg ledelsesopgaven på min egen skole? Hvad siger

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

ORGANIZATIONAL ALIGNMENT Organisationsreview, der skaber resultater

ORGANIZATIONAL ALIGNMENT Organisationsreview, der skaber resultater Organisationsreview, der skaber resultater WALK THE CHANGE www.walkthechange.com 1 Der er op til 10% forskel i Return on Investment mellem de bedst og de dårligst konfigurerede organisationer I en velkonfigureret

Læs mere

DI's videregående lederuddannelse. Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di.

DI's videregående lederuddannelse. Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di. DI's videregående lederuddannelse 2008 Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di.dk Præsentation Med DI s videregående lederuddannelse får

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

Teamledelse og samarbejde. Teamforståelse og motivation

Teamledelse og samarbejde. Teamforståelse og motivation Teamledelse og samarbejde Teamforståelse og motivation Verden ændres hurtigere og hurtigere Før i tiden kunne man planlægge for en kendt cyclus I dag kender man ikke den virkelighed, som man planlægger

Læs mere

Relationel koordinering - i et logistisk perspektiv

Relationel koordinering - i et logistisk perspektiv Relationel koordinering - i et logistisk perspektiv Forventninger Udbytte Viden om relationel koordinering Kobling mellem Lean og relationel koordinering Medarbejderkompetencer i relationel koordinering

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Strategisk Overensstemmelse, en kort introduktion 2008 Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Omgivelser (marked) Segment Segment Segment Kunde interface Strategi Enhed Enhed Enhed Værdiskabelse

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Synergiledelse - og kulturarkitekter

Synergiledelse - og kulturarkitekter Synergiledelse - og kulturarkitekter -------------------------------------------------------------------- Kirsten M. Poulsen Direktør og Management Konsulent, KMP+ Formål Denne artikel beskriver organisationen

Læs mere

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Skab sammenhæng og synergi mellem mål, handleplan og et procesorienteret ledelsessystem Skab udvikling på baggrund af bevidst styring

Læs mere

PRÆSENTERER. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse

PRÆSENTERER. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse WOLFWAY v. Preben Werther PRÆSENTERER FULL CIRCLE Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Hvorfor FULL CIRCLE? Full Circle programmet adresserer de grundlæggende forudsætninger for personlig

Læs mere

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 - PT360 Performance PT360 måler fokuspersonens performance på fem ledelsesmæssige ansvarsområder. Fokuspersonens

Læs mere

PROJEKTLEDERUDDANNELSE. Projektledelse 1-4. Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017

PROJEKTLEDERUDDANNELSE. Projektledelse 1-4. Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017 PROJEKTLEDERUDDANNELSE Projektledelse 1-4 Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017 1 Udbytte Deltagerne får et komplet og dybdegående fundament for at levere resultater i deres projekter på alle niveauer.

Læs mere

Hogan 360 Rapport John Sample of Sample Corp - March 2014

Hogan 360 Rapport John Sample of Sample Corp - March 2014 Hogan 360 Rapport of Sample Corp - March 2014 Denne rapport er fortrolig og må ikke videredistribueres uden tilladelse. 2013 Peter Berry Consultancy Pty Ltd Respondenter Ledere 1 Kollegaer 2 Medarbejdere

Læs mere

Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje

Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje 2005 Will-management er et halvårligt selvudviklingsforløb med fokus på anvendelse af den stærke, den gode og den intelligente vilje. I løbet af fire moduler

Læs mere

Workshop om læringsmiljø Hvad, hvorfor og hvordan?

Workshop om læringsmiljø Hvad, hvorfor og hvordan? Workshop om læringsmiljø Hvad, hvorfor og hvordan? CBS/ELU konference: Videnmedarbejdere i Staten og deres kompetenceudvikling. Symbion, 26. okt. 2006 - Bent Gringer, SCKK (bg@sckk.dk) Vores antagelse:

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Lean Construction -DK

Lean Construction -DK Lean Construction -DK Hvad er Medarbejderdreven Innovation og hvordan kan det bruges i byggeriet? 1. november 2007 Claus Homann Inddragelse af (hele) medarbejdere en klar tendens Fra hænder til hænder,

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 Dato: 01 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t

Læs mere

Fremtidens ledelse. - et paradigmeskift er på vej. Mette Rosa Esbensen Konsulent HR Consult Helle Høyen VP Head of HR Telia Danmark

Fremtidens ledelse. - et paradigmeskift er på vej. Mette Rosa Esbensen Konsulent HR Consult Helle Høyen VP Head of HR Telia Danmark . Fremtidens ledelse - et paradigmeskift er på vej Mette Rosa Esbensen Konsulent HR Consult Helle Høyen VP Head of HR Telia Danmark Fremtidens ledelse - et paradigmeskift er på vej Kundeservicefunktionen

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Miniguide til vurdering af overførbarhed og anvendelighed af evidensbaserede forebyggelsesinterventioner

Miniguide til vurdering af overførbarhed og anvendelighed af evidensbaserede forebyggelsesinterventioner Miniguide til vurdering af overførbarhed og anvendelighed af evidensbaserede forebyggelsesinterventioner Formål: Guiden bruges til at vurdere om en forebyggelsesintervention, som har dokumenteret effekt,

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse?

Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse? Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse? Indledning Implementering af viden, holdninger og færdigheder i organisationen Intentionen er at

Læs mere

Thomas Milsted Generalsekretær i Stresstænketanken. Forfatter Medlem af DJF. www.thomasmilsted.dk

Thomas Milsted Generalsekretær i Stresstænketanken. Forfatter Medlem af DJF. www.thomasmilsted.dk Thomas Milsted Generalsekretær i Stresstænketanken. Forfatter Medlem af DJF www.thomasmilsted.dk Www.thomasmilsted.dk Forventning om omstrukturering, Job-usikkerhed og stress Dårligt helbred Forhøjet

Læs mere

VIRKSOMHEDSSIMULERING

VIRKSOMHEDSSIMULERING KEY LEARNING ER ET KREATIVT KONSULENTHUS MED MASSER AF POWER! Styrk dine medarbejdere gennem leg og seriøst sjov Med en virksomhedssimulering vil medarbejderne træne virkelige situationer og udvikle deres

Læs mere

Anne-Dorte Wæver UDVIKLINGSCOACHING & SPARRING

Anne-Dorte Wæver UDVIKLINGSCOACHING & SPARRING COACHING SOM DEL AF DET MODERNE LEDERSKAB Netværk 1 INDLEDNING HVEM ER JEG? Life- og business coaching Overgade i Odense + ude på virksomheder HVAD JEG VIL PRÆSENTERE 1: Kort om life- og business-coaching

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017

Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017 Til møde i MED-Hovedudvalget den 4. oktober 2016 Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017 Alle pakker realiseres på en måde, der understøtter det fremmende perspektiv på arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske M a g a s i n e t f o r M e d a r b e j d e r n e s T r i v s e l, S u n d h e d o g V e l v æ r e ISSN: 1604-2875 Nr. 3 Marts 2007 Konsulent virksomheden Create You Indehavere Mika Heilmann og Charlotte

Læs mere

360 Graders Evaluering

360 Graders Evaluering 360 Graders Evaluering 20.04.06 Metoden giver et helhedsorienteret statusbillede af organisationens præstationer, sådan som de opfattes af interne og eksterne kunder og af de enkelte medarbejdere og ledere.

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere