Lontech Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lontech Brugervejledning"

Transkript

1 SKAFOR godkendelsesnr:.58 Alarm System A/S

2 Brugermanual Introduktion Dette dokument er henvendt til installatøren/forhandleren af Lontech-systemet. Installatøren/forhandleren vil kunne lave brugervejledninger til sine kunder på basis af dokumentet. Ved næsten alle billeder er angivet et nummer. Det henviser til et tilsvarende nummer i teksten. Tekst som er klammet ind og fremhævet, f.eks: [Afslut], henviser til et menupunkt i displayet, som vælges ved at trykke på funktionstasten lige under menupunktet. Dog henviser [E] til "E" tasten på tastaturet (dette gælder for Betjeningspanelet!). Tekst som er klammet ind som f.eks: <bruger navn>, henviser til en brugerdefineret tekst, eller til en tekst, som er givet ud fra en bestemt tilstand, f.eks. <tilstand>, der på display kan vises som "åben", "lukket" eller "sabotage", hvis der er tale om tilstanden af en kreds. Denne vejledning er komplet. Den indeholder alle de mulige brugermenuer på Betjeningspanelet. Brugere har forskellige brugerrettigheder. Menuerne vises altid svarende til den pågældende brugers rettigheder, dvs. at en bruger kun ser de kommandoer som vedkommende har rettigheder til at udføre. Alarm System A/S Side

3 Brugermanual Indholdsfortegnelse SECULON SYSTEM...5. SYSTEMENHEDER...5 BETJENINGSPANEL...6. ANVENDELSE...6. AFPRØVNING ADGANG TIL BRUGERMENU TILKOBLING Fejl ved tilkobling, generelt Fejl ved tilkobling, åbne kredse Fejl ved tilkobling, accept af udkoblede kredse Fejl ved tilkobling, andre årsager....5 FRAKOBLING Fejl ved frakobling VIS / KVITTÉR ALARMER DETEKTOR TEST TEST OMRÅDE UDSKRIV LISTE AFBRYD UDSKRIFT...9. RESET DETEKTORER...0. OPRETTE, REDIGERE, SLETTE BRUGERE..... Oprette brugere..... Redigere eller slette brugere....3 SÆT TID Sommer Tid Korrigere for urets unøjagtighed SÆT DATO TEST HORN OG LAMPE (RELÆ-8 KORT) GANGTEST TEST PID Indgang Udgang RELÆ-8 KORT TEST Indgang Udgang SERVICE MODE SE LOG Se alarmlog Bruger Log Service Log KONFIGURATION Adresser Udkobling af kreds Udskriv konfiguration Version Service Pin Genstart ADGANGSTIDER Manuel start af adgangstid Manuel afslutning af adgangstid Redigering af tidsprofiler Tilknyt feriedag Opret feriedage...49 Alarm System A/S Side 3

4 Brugermanual 3 KODETASTATUR SOM OMRÅDEKOBLER/FORBIKOBLER KODETASTATUR SOM OMRÅDEKOBLER KODETASTATUR SOM FORBIKOBLER BLOKLÅS MED KODETASTATUR FRAKOBLING TILKOBLING OMRÅDEKOBLER - PID STATUSPANEL STATUSPANEL OG BLOKLÅS ALARM- OG FEJLMEDDELELSER ALARMVISNING ALARMLOG BRUGERLOG SERVICELOG...63 Lontechbruger.doc / RF Dato: Rev.: Alarm System A/S Side 4

5 Brugermanual Lontech System. Systemenheder Betjeningspanel Power Mains/Accu Sabotage Alarm Transmission Alarm PersonalAttack Technik Technik << 3 >> ABC DEF GHI JKL MNO PQR STU VWX YZÆ C 0 E ØÅÄ ÔÛ. <>/- Kodetastatur Bloklås Statuspanel Netdrift DALCOTECH Akkumulator drift Fejl C 0 E Alarm Tilkobling mulig Stop Buzzer DALCOTECH A Alarm System A/S Side 5

6 Brugermanual Betjeningspanel. Anvendelse Indikatorlamper Display, menulinie Funktionstaster _ Tastatur Indikatorlamper foroven på panelet viser tilstand for Lontech. Ved en alarm starter en summer. Indikatorlamper lyser kun, når en bruger har indtastet en korrekt kode. Dette gælder ikke for netdrift og akkudrift. Summeren stoppes ved at holde "C" tasten på tastaturet trykket ned i mindst sekunder. Indikatorlampe: Visning: Net drift (Grøn): Konstant lys: Systemet fungerer med normal netdrift. - Blinkende lys: Fejl i Centralenheden Akku drift (Gul): Konstant lys: Netspændingsfejl - Blinkende lys: Akkumulatorfejl Fejl (Gul): Alarmoverførsel (Gul): Fejl i udstyr. Fejl ved alarmoverførsel De fire nederste røde indikatorlamper angiver hver en alarmtilstand. Dette omfatter typisk alarmtilstande som: indbrudsalarm aktiv, sabotagealarm aktiv, teknikalarm aktiv etc. Alarm System A/S Side 6

7 Brugermanual. Afprøvning Indikatorlamper, display og summer funktionsprøves ved at trykke på en tast i mere end 0 sek. Indikatorlamper og display begynder at blinke og summeren lyder i ca. 5 sek. Betjeningspanelet indeholder en summer, som af installatøren kan programmeres til at have speciel funktion under forbikobling. Hvis summeren er programmeret med denne funktion, sker følgende: Indgangstid: Summer giver pulserende signal Udgangstid: Summer giver konstant tone, hvis der er ro i udgangsvejen, pulserende, hvis der er bevægelse (f.eks. åbne døre, aktive PIR) Er summeren ikke programmeret med denne funktion vil summeren blot give pulserende signal under udgangstid, hvis der er bevægelse. Alarm System A/S Side 7

8 Brugermanual.3 Adgang til brugermenu For at få adgang til brugermenuen skal der indtastes en korrekt brugerkode efterfulgt af [E]. Efter indtastning af brugerkode præsenteres en række menupunkter, dog maksimalt 3 ad gangen. Antallet af menupunkter, samt hvilket sprog de præsenteres på, afhænger af den aktuelle brugers brugerprofil. Bemærk: Efter tre forkert indtastede koder, "låser" betjeningspanelet automatisk i 3 minutter. 3 0:4:3.MAJ 998 Dalcotech A/S Administrationen : Tilkoblet * Næste Fra Vis alarmer Administrationen : Tilkoblet * Det.Test Test område Reset det.. Betjeningspanelets hvilemenu, når det ikke betjenes. Tid, dato og en tekst (f.eks. Installatørnavn) vises. Indtast en brugerkode og tryk [E]. Fejl under indtastning rettes ved at trykke [C] efterfulgt af korrekt kode. Under indtastningen af brugerkode vil de enkelte cifre blive angivet med *.. Hovedmenuen kan betjenes. Menupunkter vises på menulinien. " "/ " " i linie viser, at der er flere menupunkter. Menupunkter skiftes ved at benytte _ og _ knapperne på tastaturet. Menuvalg foretages v.h.a. funktionstaster under display (). 4 5 Administration : Tilkoblet * Brugere Service Log Administration : Tilkoblet * Konfiguration Adgangstid Afslut Følgende menupunkterer er generelle: [Afbryd] [Afslut] -5. Viser alle menupunkter. Om alle menupunkter fremkommer afhænger af aktuelle brugers brugerprofil. _ viser, at man ved at trykke _ kommer til foregående menulinje, og ved at trykke _ kommer til næste menulinje. Hovedmenuen forlades ved at vælge [Afslut] eller trykke [E]. Den igangværende menu afbrydes og eventuelle indtastede data annulleres. Den igangværende menu afsluttes og eventuelt indtastede data gemmes. Alarm System A/S Side 8

9 Brugermanual [Næste] [Fortsæt] [E] Knytter sig til det, der vises i øverste linie på displayet. Vælger næste område, alarm, printer etc. Benyttes i menuer uden handlinger, f.eks. ved meddelelse om fejl i indtastning. Vender tilbage til forrige menu. I de fleste menuer virker [E] på samme måde som [Afslut] eller [Afbryd]. I forbindelse med den ovenfor viste hovedmenu, er det muligt hurtigt at vælge område ved at indtaste områdets nummer på tastaturet - efterfulgt af [E]. Dette kræver dog kendskab til nummereringen af områder i den aktuelle konfiguration. Såfremt der ikke udføres kommandoer på betjeningspanelet vil det efter en tid automatisk gå tilbage til hvilemenuen. Denne tid er normalt minut, men kan i nogle systemer være konfigureret til at være time når servicetid er aktiv (se afsnit.9). Alarm System A/S Side 9

10 Brugermanual.4 Tilkobling Et område omfatter en eller flere kredse (døre, vinduer etc.). Områder kan kun betjenes af brugere med en brugerprofil, der giver adgang til disse områder. For at sætte et område i indbruds-overvågnings-tilstand må området være tilkoblet. Det kan ikke foregå før området er i ro, dvs., at sikringspunkterne er i den tilstand, man ønsker de skal være, før alarmen slås til, f.eks. at de sikrede døre, vinduer etc. er lukkede. Lontech undersøger området for mulige alarmer ved f.eks. åbne døre og vinduer, eller om der er bevægelser fra personer i området. Denne test foregår automatisk og fejl vises i displayet (se afsnit.4.). Testen kan også foretages separat, se afsnit.8. 3 Administration : Frakoblet Næste Til Vis alarmer Kontor : Frakoblet Næste Til Vis alarmer Kontor : Tilkoblet Næste Fra Vis alarmer. Vælg det rigtige område på displayet. Tryk på funktionstasten under [Næste ] indtil det ønskede område vises.. Vælg [Til]. 3. Displayet viser, at området er tilkoblet. Menupunktet [Til] erstattes af [Fra]. Hvis området ikke er i ro, kan det ikke tilkobles. Se afsnit.4.. I en SKAFOR installation vil der ofte være et indgangs-/udgangsområde, som forbikobles i et tidsrum (typisk minutter) ved tilkobling. Dette vil blive vist i displayets første linie. Eksempel: Kontor : Tilkoblet, Udgangstid..4. Fejl ved tilkobling, generelt Før der kan tilkobles, testes området for mulige alarmer - en sikret dør, der står åben, personbevægelser i området etc. Samtidig tester Lontech for eventuelle tilstande i systemet, som forhindrer en tilkobling. Hvis der findes fejl, vil disse blive vist på Betjeningspanelet. Alarm System A/S Side 0

11 Brugermanual Administrationen : Frakoblet Næste Til Vis alarmer <Fejl tekst> Næste Udskriv Afslut. En eller flere fejl forhindrer tilkoblingen. <Fejl tekst> viser hvilken fejl der skal rettes, før tilkoblingen kan udføres. Vælg [Næste] for at se evt. yderligere fejl. Vælg [Udskriv] for at få udskrevet en liste over fejl, som forhindrer tilkobling.. Vælg [Til] for at tilkoble. Summeren på Betjeningspanelet vil afgive et pulserende signal såfremt tilkoblingen ikke er mulig. I det følgende forklares en række fejl ved tilkobling..4. Fejl ved tilkobling, åbne kredse Er der åbne kredse i forbindelse med tilkobling, vil dette blive vist på Betjeningspanelet i form af navnet på den/de kredse, som forhindrer tilkobling. PIR i Mødelokale (56): åben Næste fejl Udkoble Udskriv 56: PIR i Mødelokale (56): Indkoblet Udkoble Afslut. I første linie vises navnet på den kreds, som forhindrer tilkobling. Det er muligt at se øvrige fejl ved at trykke [Næste fejl]. Der er også mulighed for at udkoble kredsen indtil næste frakobling ved at vælge [Udkoble]. Dette kan f.eks. anvendes, når det ønskes at tilkoble et område på trods af, at der er fejl på en detektor.. Der er valgt [Udkoble]. Såfremt brugeren har rettighed til at udkoble kredsen, kan der nu atter vælges [Udkoble], hvorved kredsen er udkoblet indtil området igen frakobles. Efter udkoblingen af kredse, er det nødvendigt atter at vælge [Til] for området, for at tilkoble. Bemærk, at visse kredse vil forblive åbne indtil brugeren aktivt har tilbagestillet kredsene. Eksempler herpå: Glasbrudsdetektorer: Alarmcom IR50: Efter en glasbrudsdetektor har udløst alarm, skal den normalt tilbagestilles v.h.a. Reset detektor funktionen. Når anti-mask er aktiveret for denne, skal der normalt udføres en Gangtest funktion for at tilbagestille denne. Alarm System A/S Side

12 Brugermanual.4.3 Fejl ved tilkobling, accept af udkoblede kredse Er der inden tilkoblingen foretaget udkobling af kredse, er det nødvendigt ved tilkobling at acceptere dette. Udkoblet: PIR i Mødelokale (56) Acceptér Afbryd. I første linie vises navnet på den udkoblede kreds. Såfremt brugeren accepterer dette, trykkes [Acceptér] - ellers trykkes [Afbryd] og kredsen må så genindkobles ved at benytte udkoble/genindkoble kommandoen (se afsnit..). Efter accepten af udkoblede kredse, er det nødvendigt atter at vælge [Til] for området for at tilkoble. Såfremt brugeren logges ud fra Betjeningspanelet uden at tilkoble, vil det være nødvendigt atter at acceptere udkoblede kredse næste gang det forsøges at tilkoble området..4.4 Fejl ved tilkobling, andre årsager Ud over de ovenfor nævnte årsager kan der være følgende forhold, som forhindrer tilkobling: Fejl tekst på Betjeningspanel:Handling/forklaring: Ingen brugerrettighed ikke). Alarmer ikke kvitteret Alarmer ikke kvitteret (andet område) Gangtest er aktiv Gangtest er aktiv" (andet område) System er i service Udgangs test er aktiv Central område konflikt Bruger kan ikke tilkoble området (så vises funktionen Kvittér for alarm i området. Kvittér for alarm i andet (tilknyttet) område(r). Deaktivér gangtest i området. Deaktivér gangtest i andet område. Service Mode skal afsluttes før tilkobling er mulig. Deaktivér alle udgangstest. Et centralområde skal tilkobles som det første område hhv. frakobles som det sidste område. (bruges normalt kun i.f.m. VdS-konforme installationer) Alarm System A/S Side

13 Brugermanual.5 Frakobling Man "frakobler" overvågning af et område ved at slå det fra. 3 Administrationen : Tilkoblet Næste Fra Vis alarmer Kontor : Tilkoblet * Næste Fra Vis alarmer Kontor : Frakoblet * Næste Til Vis alarmer. Det ønskede område søges ved at trykke [Næste].. Vælg [Fra] for at frakoble området. 3. Områdets tilstand vises på displayet, og menu punktet [Fra] ændres til [Til]. Såfremt der er ukvitterede alarmer i området, vil Betjeningspanelets summer blive aktiveret ved frakoblingen. I en SKAFOR installation vil der ofte være et indgangs-/udgangsområde, som forbikobles i et tidsrum (typisk 45 sekunder) efter angivelse af kode på et Kodetastatur. Dette vil blive vist i displayets første linie på følgende måde. Eksempel: Kontor : Tilkoblet, Indgangstid. Dette vises indtil der frakobles. Såfremt der frakobles uden for et områdes adgangstid vil dette blive vist i displayets første linie på følgende måde: Eksempel: Kontor : Udgangstid (3 min)..5. Fejl ved frakobling Ved frakobling er der mulighed for fejl Operation kun tilladt i adgangstid Fortsæt. Der er ikke adgangstid i området. Området kan kun frakobles af en bruger, som har rettighed til at frakoble områder udenfor adgangstid. Adgangstiden kan eventuelt afsluttes manuelt af hovedbrugeren. Alarm System A/S Side 3

14 Brugermanual.6 Vis / kvittér alarmer Kommandoen [Vis alarmer] kan bruges til at se, hhv. kvittere for alarm(er). Bemærk: Alarmlamperne på Betjeningspanelet er fælles lamper. Dvs., at de lyser, hvis der er en eller flere alarmer i et område i systemet. På displayet vil et "*" tegn i øverste højre hjørne angive, at der er en ukvitteret alarm i det pågældende område. Vises (*) i øverste højre hjørne angiver det, at der er ukvitteret alarm i et område tilknyttet det viste område. Vælg [Vis alarmer] for at se / kvittere for disse. 4 Administration : Frakoblet * Næste Til Vis alarmer 5.JULI 998 3:58:3 Indbrud... Næste Kvittér Kvittér alle / 5.JULI 998 3:58:3 Indbrud... Kvittér alle Udskriv liste Afslut. Vælg - med [Næste] - det område, hvor '*' viser der er alarm. Vælg herefter [Vis alarmer] Arkiv pengeskab (76) Næste Kvittér Kvittér alle...arkiv pengeskab (76) Kvittér alle Udskriv liste Afslut Bemærk: Er der ingen alarmer i det valgte område, vil det blive vist, hvilket andet område som har ukvitterede alarmer - og det vil være muligt at gå direkte til visning af disse. -3. Nu vises den første ukvitterede alarm. Den første linie skifter automatisk, når alarmteksten er længere end 40 tegn. Alarm vises med dato, tid, alarmtype, alarmtekst og i parantes ID for kredsen, hvor alarmen er opstået. (I afsnit 7 findes en uddybende forklaring til alarmtekster) Tryk evt. _ for at få vist resten af menupunkterne. [Kvittér] eller [Kvittér alle] kvitterer for en eller alle de alarmer brugeren har rettighed til at kvittere. 4-5.[Udskriv liste] udskriver listen over ukvitterede alarmer i området. Se afsnit.9. Alarm System A/S Side 4

15 Brugermanual Alle alarmer skal kvitteres. Det er umuligt at slå et område til, før alle alarmer i området er kvitteret. Endvidere vil en kreds normalt ikke bliver behandlet, hvis kredsen allerede har genereret alarm. Det er derfor vigtigt at kvittere for alarmer. Ikke alle brugere har rettighed til at kvittere for alle typer alarmer. Dermed har de ikke lejlighed til at kvittere og [Kvittér] findes ikke på disses brugeres menu. Brugeren skal således have rettigheder:. Brugeren skal have rettighed til at slå et område til eller fra.. Brugeren skal have rettighed til at kvittere for netop den type af alarm som fremkommer (indbrud, sabotage, teknik... ). En alarm kvitteres automatisk i alle de områder, hvor den er registreret. Alarm System A/S Side 5

16 Brugermanual.7 Detektor test Kommandoen [Det.Test] kan bruges til at teste detektorer (kredse) i et område. Princippet for at udføre en test er, at man først tilbagestiller detektor testen, hvorefter de omfattede kredse aktiveres. Det defineres i forbindelse med konfigurationen, hvilke kredse som er omfattet af detektor test. 3 Administrationen : Frakoblet Det.Test Test område Reset det. Detektorer aktiveret i Administration: /7 Reset Liste Afslut Ikke aktiveret: Boksdør detektor (87) Næste Udskriv Afslut. Testen udføres i det område, som er valgt - benyt [Næste] til at vælge. Dernæst kan kommandoen [Det.Test] udføres.. I første linie vises antallet af kredse, som er blevet aktiveret under detektor testen samt det totale antal kredse, som skal aktiveres. Første linie ajourføres løbende. Det er muligt at tilbagestille detektor test ved at vælge [Reset], således at alle kredse atter skal aktiveres. Det er også muligt at se hvilke kredse, som har været aktiveret / ikkeaktiveret ved at vælge [Liste]. Detektorer testes kun mens dette billede vises. 3. Der er valgt [Liste]. Der kan bladres igennem listen ved at vælge [Næste]. Ikke-aktiverede kredse vises først. Det er også muligt at udskrive en liste over aktiverede/ikke-aktiverede kredse ved at vælge [Udskriv]. Alarm System A/S Side 6

17 Brugermanual.8 Test område Manuel test af, om et område er klar til tilkobling, anvendes når følgende ønskes testet: - fejl fra detektorer - sikring af, at døre og vinduer er lukkede - andre fejl, der forhindrer tilkobling Det er samme test, som systemet foretager automatisk ved tilkobling af et område. 3 Administrationen : Frakoblet Næste Til Vis alarmer Kontor : Frakoblet Test område Reset det. Brugere <Fejl tekst > Næste Udskriv liste Afslut _. Testen udføres for det område, som er vist. Vælg området ved at trykke [Næste]. Tryk herefter _ indtil [Test område] ses på menulinien.. Vælg [Test område] for at starte testen. Hvis der er fejl, vil disse blive vist. Se afsnit [Næste] viser næste fejl. [Udskriv liste] vises kun, hvis der er installeret en printer. Udskriver alle fejl på den installerede printer, se afsnit.9. Alarm System A/S Side 7

18 Brugermanual.9 Udskriv liste "Udskriv liste" findes i flere menuer. Den aktuelle menu er bestemmende for det, der udskrives. Funktionen "udskriv liste" er den samme og vises således på displayet:... Udskriv liste Print... på : <printer navn> Udskriv Næste Afbryd. Vælg [Udskriv liste].. Vælg den printer, der skal udskrives på. [Næste] vises, hvis der er installeret flere printere. Vælg [Næste], indtil den ønskede printer vises. Vælg [Udskriv], og udskrivningen starter. Annullering af en udskrift er beskrevet i afsnit.0. Alarm System A/S Side 8

19 Brugermanual.0 Afbryd udskrift Når [Udskriv liste] er valgt, kan udskrivningen kun stoppes (afbrydes) ved at gøre følgende: 3 Administration : Frakoblet Service Log Konfiguration Vælg: Sæt dato/tid Service Mode Printer Printer : <printer navn> Afbryd print Næste Afslut. Tryk _ indtil [Service] vises på hovedmenuen.vælg [Service]. Vælg [Printer]. Tryk eventuelt _ indtil [Printer] vises. 3. Vælg den ønskede printer med [Næste]. Vælg [Afbryd print], og alle print job bestilt med [Udskriv liste] til denne printer annulleres Bemærk: Når [Udskriv liste] på en printer afbrydes, vil alle printjob til denne printer blive annulleret. Alarm System A/S Side 9

20 Brugermanual. Reset detektorer Visse detektorer skal tilbagestilles efter at have udløst alarm, for at de atter er i stand til at udløse alarm. Dette gælder typisk glasbrudsdetektorer. Nogle detektorer afgiver også visuel information efter de har udløst alarm (f.eks. en blinkende lampe). Denne visuelle information kan også afstilles ved at tilbagestille detektoren. I Lontech benyttes udtrykket resette om denne tilbagestilling til normalstilling. Alle detektorer i et område resettes automatisk ved at vælge [Reset det.] efter at have valgt pågældende område: 3 Administration : Frakoblet Test område Reset det. Brugere Detektor reset? Reset Afbryd Detektorer blev resat Fortsæt. Vælg det område, der skal resettes detektorer i. Skift menupunkter ved at bruge _ tasten indtil [Reset det.] fremkommer i hovedmenuen. Vælg [Reset det.].. Vælg [Reset] for at resette/tilbagestille alle detektorer i området. 3. Alle detektorer er nu resat/tilbagestillet. Vælg [Fortsæt] for at vende tilbage til hovedmenuen. Alarm System A/S Side 0

21 Brugermanual. Oprette, redigere, slette brugere Dette afsnit beskriver, hvordan der oprettes, redigeres eller slettes en bruger. Det kan kun udføres af en bruger, som har disse rettigheder... Oprette brugere Oprettelse af brugere foretages som nedenfor beskrevet: 3 4 Administrationen : Frakoblet Test område Reset Det. Brugere Bruger, Vælg: Ny bruger Rediger/Slet Udskriv Indtast bruger navn: Benny Gem <-Slet Afbryd Indtast brugerkode:_ Gem <-Slet Afbryd 5 6 Indtast trusselkode:_ Gem <-Slet Afbryd Vælg brugerprofil:<profilnavn> Vælg Næste Afbryd 7 <bruger> (<profil>)ok? Gem <-Slet Afbryd. Tryk _-tasten indtil [Brugere] vises på hovedmenuen.vælg [Brugere].. Vælg [Ny bruger]. Bruger navn findes allerede Fortsæt Brugerkode findes allerede Fortsæt Trusselkode findes alllerede Fortsæt 3. Indtast brugernavn. Det er ikke muligt at oprette to ens brugernavne. Sker dette vil meddelelsen "Brugernavn findes allerede" fremkomme, og der skal vælges [Fortsæt]. Dernæst kan brugernavnet redigeres. Alarm System A/S Side

22 Brugermanual 4. Indtast brugerkode. Det er ikke muligt at oprette to ens koder. Sker dette vil meddelelsen "Brugerkode findes allerede" fremkomme, og der skal vælges [Fortsæt]. Dernæst kan brugerkoden redigeres. 5. Indtast trusselkode. Det er ikke muligt at oprette to ens trusselkoder. Sker dette vil meddelelsen "Trusselkode findes allerede" fremkomme, og der skal vælges [Fortsæt]. Dernæst kan trusselkoden redigeres. 6. Vælg brugerprofil. Anvend eventuelt [Næste] for at finde den rigtige (Brugerprofilen er oprettet i systemet af installatøren via et konfigurationsprogram). 7. Nu er brugeren oprettet. Brugernavn og brugerprofil ses på displayet. Hvis det er ok vælges [Gem], men der kan også vælges [Afbryd], og brugeren bliver ikke oprettet. Bemærk: - Brugere med profiler som Installatør / Tekniker el. lign., kan normalt kun oprette/redigere andre brugere med tilsvarende profiler. - Brugere med profiler som Hovedbruger el. lign., kan normalt oprette/redigere brugere med alle andre profiler end Installatør / Tekniker el. lign - Der kan indtastes både bogstaver og tal. Tryk gentagne gange på tasten indtil det ønskede tal eller bogstav vises på displayet. Når markøren viser sig og tastaturet bipper, kan du trykke for det næste bogstav eller tal. - Tastaturet har både små og store bogstaver. For at vælge små bogstaver holdes en tast nede indtil tastaturet bipper. Hold tasten nede igen for at vende tilbage til store bogstaver. - Det sidste indtastede bogstav eller tal er først gyldigt, når markøren viser sig efter det. Markøren er en streg ( _ ). I alle menuer vil valg af [Afbryd] eller [E] føre tilbage til den foregående menu... Redigere eller slette brugere Dette afsnit beskriver, hvordan der redigeres eller slettes en bruger. Det kan kun gøres af en bruger med disse rettigheder. Bemærk: En bruger kan slettes, uden at den der sletter kender brugerkoden. Men en bruger kan ikke redigeres uden indtastning af den rigtige brugerkode. Alarm System A/S Side

23 Brugermanual 3 Administrationen : Frakoblet Test område Reset det. Brugere Bruger, vælg: Ny bruger Redigér/Slet Udskriv Find bruger navn:_ Søg <-Slet Afbryd 4 Bruger:<brugernavn> Vælg Næste navn Afbryd 5 Bruger:<brugernavn> Redigér Slet Afbryd 6 7 Indtast brugerkode:_ OK <-Slet Afbryd Indtast nyt brugernavn:<bruger navn> Gem <-Slet Afbryd 8 Indtast ny bruger kode:<kode> Gem <-Slet Afbryd 9 Indtast ny trusselkode:_ Gem <-Slet Afbryd 0 Vælg bruger profil:<profil navn> Vælg Næste Afbryd <brugernavn> (<profil navn>) OK? OK Afbryd -. Tryk _ indtil [Brugere] vises på hovedmenu. Vælg [Brugere]. Vælg [Redigér/Slet]. 3. Indtast navn eller del af navn. Vent til markøren viser sig. Vælg [Søg] og Lontech finder navn(e), der svarer til det indtastede søgenavn. Hvis flere navne passer, fremkommer menu 4. Hvis intet navn findes, kan der indtastes en ny søgestreng. Hvis der vælges [Søg] uden at indtaste noget, vil Lontech vise alle navne. Bemærk: Navne vises ikke i alfabetisk orden. 4. Når det rigtige navn vises, tryk [Vælg], der kan også vælges [Næste navn]. [Næste navn] vises kun, hvis der findes flere navne som passer med det indtastede søgemønster. 5. Når den rigtige bruger er fundet, vælg om brugeren skal redigers eller slettes. Hvis [Slet] vælges spørges der om brugeren ønskes slettet. Alarm System A/S Side 3

24 Brugermanual 6. Hvis der vælges [Redigér] i menu 5, skal brugerkoden til den bruger, der ønskes redigeret, angives. Dette er en ekstra sikkerhed for at uautoriserede ikke foretager ændringer. Herefter skal der vælges [Ok]. 7. Når den korrekte brugerkode er indtastet i menu 6, kan brugeren redigeres. Hvis det er brugernavnet der skal redigeres, kan det viste navn slettes med [<-Slet]. Indtast det nye brugernavn og vælg [Gem]. Hvis der vælges [Gem] uden at redigere, forbliver navnet uændret. Det er ikke muligt at indtaste identiske brugernavne. Hvis dette forsøges fremkommer en fejlmeddelelse på displayet. Hvis fejlmeddelelsen vises på displayet, vælges [Fortsæt], og et nyt brugernavn kan indtastes. 8. Hvis brugerkoden skal redigeres, slettes den gamle først ved at vælge [<-Slet]. Indtast den nye brugerkode og vælg [Gem]. Hvis der vælges [Gem] uden at redigere, forbliver koden uændret Det er ikke muligt at indtaste identiske koder. Hvis dette forsøges, fremkommer teksten fejl på displayet. Vælg [Fortsæt], og en ny brugerkode kan indtastes. 9. Hvis trusselkoden skal redigeres, slettes den gamle først ved at vælge [<-Slet]. Indtast den nye trusselkode og vælg [Gem]. Hvis der vælges [Gem] uden at redigere, forbliver koden uændret. Det er ikke muligt at indtaste identiske koder. Hvis dette forsøges, fremkommer en fejlmeddelelse på displayet. Vælg [Fortsæt], og en ny trusselskode kan indtastes. 0. Hvis brugerprofilen skal ændres, vælg [Næste]. Når den ønskede brugerprofil findes, vælges [Gem].. Når ændringer er ok, vælg [OK]. I menuer vil [Afbryd] generelt betyde: At gå tilbage til den foregående menu. Alarm System A/S Side 4

25 Brugermanual.3 Sæt Tid 3 5 Administrationen er Frakoblet Service Log Konfiguration Service, vælg: Dato/tid Service Mode Printer Dato tid, vælg: Sæt tid Sæt dato Sommertid Indtast tid (t m s):_ Gem tid <-Slet Afbryd 4 Dato tid, vælg: Sommertid Justér Afslut Tryk _ tasten indtil [Service] fremkommer på hovedmenuen. Vælg [Service].. Vælg [Dato / tid]. 3. Vælg [Sæt tid]. 4. Efter at have sat tiden i menu 5, forlades menu 3 enten ved at trykke [E] eller ved at benytte _ og derefter trykke [Afslut]. 5. Indtast timer, minutter og sekunder adskilt med mellemrum (mellemrum fremkommer ved at benytte E tasten) Tiden bliver stillet ved at trykke [Gem tid]. Bemærk: ) Hvis der er installeret et realtidsur (f. eks. DCF 77 radio tidsmodtager), justerer systemet automatisk tiden. ) Tid, dato, sommertid og justering af ur kan ikke foretages, hvis der er et eller flere områder udenfor adgangstid (menupunkterne er væk). Hvis der ikke er tilknyttet adgangstider til områder, kan tid, dato, sommertid og justering af ur altid foretages. Alarm System A/S Side 5

26 Brugermanual.3. Sommer Tid Der kan skiftes mellem vinter- og sommertid: 3 _ 5 Administrationen : Frakoblet Service Log Konfiguration Service, vælg: Dato/tid Service Mode Printer Dato tid, vælg: Sæt tid Sæt dato Sommertid Sommertid er off Start Afslut 4 Dato tid, vælg: Sommertid Justér Afslut. Tryk _ indtil [Service] vises på hovedmenuen. Vælg [Service]. Vælg [Dato/tid] 3-4. Vælg [Sommertid]. 5. Sommertid kan sættes til On ved at vælge [Start] eller Off ved at vælge [Slut]. Bemærk: Hvis der er installeret et realtidsur (f.eks. DCF 77 radio ur modtager), sættes tiden automatisk. Sommertiden vil automatisk sættes i OFF. Alarm System A/S Side 6

27 .3. Korrigere for urets unøjagtighed Hvis uret i Lontech går forkert (vinder eller taber), kan uret korrigeres således: 3 Administration : Frakoblet Service Log Konfiguration Vælg: Dato/tid Service Mode Printer Dato tid, vælg: Sæt tid Sæt dato Sommertid _ 4 Dato tid, vælg: Sommertid Justér Afslut 5 Indtast daglig sekunder:0_ Gem <-Slet Afbryd. Tryk _ indtil [Service] vises i hovedmenuen. Vælg [Service].. Vælg [Dato/tid] Tryk _ indtil [Justér] vises i menuen. Vælg [Justér]. 5. Den gældende korrektionsfaktor vises i sekunder. Indtast en daglig korrektionsfaktor i sekunder og tryk [Gem]. Hvis uret vinder indtast en negativ faktor (dvs. et minus, -, foran). Minus fremkommer ved at trykke på E tasten indtil der vises et minus. Bemærk: Hvis der er installeret et realtidsur (f. eks. DCF 77 radio ur modtager), korrigeres tiden automatisk. Alarm System A/S Side 7

28 .4 Sæt Dato 3 _ 5 Administration er Frakoblet Service Log Konfiguration Service, vælg: Dato/tid Service Mode Printer Dato tid, vælg: Sæt tid Sæt dato Sommertid Indtast dato (å m d):_ Gem <-Slet Afbryd 4 Dato tid, vælg: Sommertid Justér Afslut. Tryk _ knappen indtil [Service] vises på hovedmenuen.vælg [Service].. Vælg [Dato/tid]. 3. Vælg [Sæt dato]. 4. Efter at have sat datoen i menu 5, forlades menu 3 enten ved at trykke [E] eller ved at bruge _ og derefter trykke [Afslut]. 5. Indtast dag - måned og år adskilt af mellemrum ( E tasten) og vælg [Gem]. For datoer fra og med år 000, skal året indtastes med fire cifre. Bemærk: Hvis der er installeret et realtidsur (f.eks. DCF 77 radio ur modtager), sættes datoen automatisk. Alarm System A/S Side 8

29 .5 Test horn og lampe (Relæ-8 Kort) Denne funktion tester horn og lampe (alarmlampe) for at konstatere, om de virker korrekt. Kommandoen er kun tilgængelig, når der er installeret et Relæ-8 kort i Centralenheden. Endvidere skal "Service Mode" være aktiv (se afsnit.9).: Administration : Frakoblet Service Log Konfiguration Service,vælg: Dato/tid Service Mode Printer _ 4 Service test, vælg: Horn/lampe PID Relæ-8 5 Horn : test ikke aktiv, off On Næste udgang Afslut test. Tryk _ knappen indtil [Service] vises på hovedmenuen. Vælg [Service]. 3 6 Service, vælg: Printer Test Afslut Horn : test ikke aktiv, off Næste udgang Afslut test Afslut -3.Tryk _ knappen indtil [Test] vises på hovedmenuen. Vælg [Test]. 4. Vælg [Horn/lampe] eller afslut funktionen ved at trykke _ tasten indtil [Afslut] vises og vælg [Afslut] Vælg næste udgang v.h.a. [Næste udgang]. Vælg [On]. Det sætter udgangen "On" og sætter samtidig udgangen i test mode (test aktiv). Hvis udgangen er "On", vil menupunktet [On] skifte til [Off]. Hvis en eller flere udgange er i test mode når der trykkes [Afslut], eller hvis betjeningspanelet automatisk timer ud og vender tilbage til stand by menuen, vil udgangen forblive i testmode (Betjeningspanelet vil automatisk "time" ud efter den konfigurerede time out for "Service Mode"). Udgangen skal manuelt sættes til "Off", eller der skal vælges [Afslut test], som samtidig afslutter test mode (test: ikke aktiv) for udgangen. Når "Service Mode" afsluttes vil alle udgange i test mode automatisk vende tilbage til normal tilstand. Alarm System A/S Side 9

30 .6 Gangtest Gør det muligt at teste visse detektorers funktionalitet - typisk PIR detektorer. Det er nødvendigt, at detektoren har en gangtest funktion. Når gangtest er aktiv, vil en aktivering af sådanne detektorer (i det valgte område) give en udgangsstatus. Det indikerer om detektoren fungerer korrekt. Udgangsindikationen er sat af installatøren, der i konfigurationen har bestemt, hvilken udgang og hvilke handlinger der forventes at aktivere en udgang. 3 Administrationen : Frakoblet Service Log Konfiguration Service, vælg: Dato/tid Service Mode Gangtest Gangtest er ikke aktiv: Start Afslut. Tryk _ knappen indtil [Service] vises i hovedmenuen. Vælg [Service].. Vælg [Gangtest]. 3. Vælg [Start] for at starte gangtest. Når gangtest er aktiv, vil [Start] være erstattet af [Slut]. Vælg [Slut] for at stoppe gangtest. Hvis gangtest er aktiv når der trykkes [Afslut], eller hvis Betjeningspanelet automatisk timer ud og vender tilbage til "stand by" menuen, vil gangtest fortsat være aktiv. Gangtesten skal manuelt sættes til inaktiv (som foran beskrevet). Alarm System A/S Side 30

31 .7 Test PID Bemærk: "Service Mode" skal være aktiv for at funktionen er tilgængelig (se afsnit.9)..7. Indgang Under denne test kan funktionaliteten for PID indgange og de tilsluttede enheder (f.eks. PIR detektorer, magnetkontakter..) testes (se også afsnit.7.) Administrationen : Frakoblet Service Log Konfiguration Service, vælg: Dato/tid Service Mode Gangtest Service test, vælg: Horn/lampe PID Relæ-8 Indtast enhedens nr: Vælg <-Slet Afbryd Test PID <enhedsnavn>: vælg Indgang Udgang Afslut Boks: ----.l :----.l :----.l 3:----.l Reset Afslut _ 3 Service, vælg: Printer Test Afslut. Tryk _ indtil [Service] vises på hovedmenuen. Vælg [Service]. -3. Tryk _ indtil [Test] vises på hovedmenuen. Vælg [Test]. 4. Vælg [PID]. Alarm System A/S Side 3

32 5. Indtast enhedsnummer for PID, der skal testes (se konfigurationsprogram eller konfigurationsudskrift) og tryk [Vælg]. Hvis det indtastede enhedsnummer ikke er en PID, skrives dette i displayet. 6. Vælg [Indgang]. 7. For hver indgang på PID vises dels hvilke tilstande den har skiftet til siden starten af testen (de fire positioner før punktum), dels vises den øjeblikkelige tilstand (positionen efter punktummet) ved følgende betegnelser efter punktummet: "l"=lukket, "å"=åben, "a"=afbrudt, "k"=kortsluttet. Ved at vælge [Reset] nulstilles de historiske værdier..7. Udgang Denne test afprøver funktionaliteten af udgange på PID og dermed det tilsluttede udstyr (f. eks. signalgiver og lamper) Administrationen : Frakoblet Service Log Konfiguration Service, vælg: Dato/tid Service Mode Gangtest Service test, vælg: Horn/lampe PID Relæ-8 Indtast enhedens nr:_ Vælg <-Slet Afbryd Test PID "<enhedsnavn<", vælg: Indgang Udgang Afslut Udgang <id>: test ikke aktiv, off On Næste udgang Afslut test 3 8 Service, vælg: Printer Test Afslut Udgang <id>: test ikke aktiv, off Næste udgang Afslut test Afslut Alarm System A/S Side 3

33 . Tryk _ knappen indtil [Service] vises på hovedmenuen. Vælg [Service]. -3.Tryk _ knappen indtil [Test] vises på hovedmenuen. Vælg [Test]. 4. Vælg [PID]. 5. Indtast enhedsnummer for PID, der skal testes og tryk [Vælg]. Hvis det indtastede ikke er et enhedsnummer på en PID, vises en fejlmeddelelse i displayet. 6. Vælg [Udgang] Viser udgang, der testes. [Næste udgang] viser næste udgang. Vælg [On] for at aktivere udgang og samtidig sætte udgangen i testmode. Når udgangen er i testmode, vil [On] skifte til [Off]. Vælg [Afslut test] for at stoppe test af udgangen. Hvis udgangen er i testmode når der trykkes [Afslut], eller hvis Betjeningspanelet automatisk timer ud og vender tilbage til stand by menuen, vil udgangen forblive i testmode. Testen skal afsluttes manuelt (som foran beskrevet). Test skal inaktiveres ved at vælge [Afslut test]. Når der vælges [Afslut test], vil udgangen automatisk sættes i korrekt status. Når "Service Mode" afsluttes, vil alle udgange i test mode automatisk vende tilbage til normal tilstand. Alarm System A/S Side 33

34 .8 Relæ-8 Kort Test Denne test omhandler alarm-transmissionsudstyr. I Danmark benyttes normalt et ATU kort i stedet for et Relæ-8 Kort Bemærk: "Service Mode" skal være aktiv for at funktionen er tilgængelig (se afsnit.9)..8. Indgang Indgangene på Relæ-8 Kort benyttes normalt til signaler fra alarm-transmissionsudstyret om status af forbindelsen via telefonnettet: Administrationen : Frakoblet Service Log Konfiguration Service, vælg: Dato/tid Service Mode Gangtest Service test, vælg: Horn/lampe PID Relæ-8 Test Relæ-8, vælg: Indgang Udgang Afslut Tlf-Sender fejl: <tilstand>, Tlf-Sndr.. Opdater Afslut _ 3 7 Service, vælg: Printer Test Afslut..Ingen kvit:<tilstand>, Ubenyttet: <tilstand> Opdater Afslut. Tryk _ knappen indtil [Service] vises i hovedmenuen. Vælg [Service]. -3. Tryk _ knappen indtil [Test] vises i menuen. Vælg [Test]. 4. Vælg [Relæ-8]. 5. Vælg [Indgang]. Alarm System A/S Side 34

35 6-7. Tilstand for indgangen vises (åben, lukket, sab-åben, sab-lukket). Den viste tilstand for indgange opdateres kun, når der vælges [Opdater]. Vælges [Afslut], vendes tilbage til menu Udgang Udgangene fra et Relæ-8 kort forbindes normalt til alarm-transmissionsudstyret. Udgangene kan også anvendes til andre formål. 4 5 Administrationen : Frakoblet Service Log Konfiguration Service, vælg: Dato/tid Service Mode Gangtest Service test, vælg: Horn/lampe PID Relæ-8 Test Relæ-8, vælg: Indgang Udgang Afslut 7 6 Relæ-8 : alarm: test ikke aktiv, on Relæ-8 : alarm: test ikke aktiv, on Næste udgang Afslut test Off Næste udgang Afslut test Afslut _. Tryk _ knappen indtil [Service] vises på hovedmenuen. Vælg [Service]. _ 3 Service, vælg: Printer Test Afslut -3. Tryk _ knappen indtil [Test] vises på hovedmenuen. Vælg [Test]. 4. Vælg [Relæ-8]. 5. Vælg [Udgang] Tilstand for en udgang vises. Valg af [Off] sætter udgangen i test mode. Hvis udgangen var off, erstattes [Off] med [On]. Hvis udgang er i testmode når der trykkes [Afslut], eller hvis betjeningspanelet automatisk timer ud og vender tilbage til stand by menuen, vil udgangen forblive i testmode. Testen skal afsluttes manuelt (som foran beskrevet). Alarm System A/S Side 35

36 Test skal afsluttes ved at vælge [Afslut test]. Når der vælges [Afslut test], vil udgangen automatisk sættes i korrekt status. Når "Service Mode" afsluttes, vil alle udgange i testmode automatisk vende tilbage til normal tilstand. Alarm System A/S Side 36

37 .9 Service Mode I "Service Mode" kan installatøren modificere den fysiske installation eller den logiske konfiguration. Flere menufunktioner fungerer endvidere kun, når Lontech er i Service Mode (Service Mode aktiveres normalt af hovedbruger). Service Mode skal bl.a. være aktiv for at "test" funktionerne er tilgængelige. 3 Administrationen : Frakoblet Service Log Konfiguration Service, vælg: Dato/tid Service Mode Printer Service er ikke aktiv Start Fortsæt. Tryk _ knappen indtil [Service] vises på hovedmenuen. Vælg [Service].. Vælg [Service Mode]. 3. Vælg [Start] for at sætte Lontech i Service Mode. Når Service Mode er aktiv, vil [Start] være erstattet af [Slut]. Vælg [Slut] for at afslutte Service Mode. 4. Hvilemenuen viser, at Lontech er i Service Mode. Det er ikke muligt at tilkoble områder, når systemet er i Service Mode. 4 0:4:34 (Service). SEP 998 Alarm System A/S Alarm System A/S Side 37

38 .0 Se log Lontech har følgende interne logs: - En log for alarmer, til/frakoblinger etc. - En log for brugerhandlinger - En log for serviceformål.0. Se alarmlog Alarmloggen indeholder de seneste 00 hændelser, d.v.s. alarmer til/frakoblinger, udkobling af kredse etc. Se også afsnit Administrationen er Frakoblet Service Log Konfiguration Log, vælg: Alarmtæller Alarm Bruger <Seneste alarmlog-hændelse> Næste Udskriv Afbryd. Tryk _ knappen indtil [Log] vises på hovedmenuen. Vælg [Log].. Vælg [Alarm]. 3. Den seneste hændelse vises. Er teksten længere end 40 tegn, skifter displayet automatisk mellem første og sidste del af teksten. [Næste] viser den næste (ældre) hændelse i alarmloggen. [Udskriv] udskriver hele alarmloggen. Se afsnit.9. Det er muligt at se foregående (nyere) hændelse ved at vælge [Forrige]. Alarm System A/S Side 38

39 .0. Bruger Log Brugerloggen indeholder de seneste brugerhandlinger. Undtaget er til/fra operationer på områder, som registreres i alarmlog. Se også afsnit 7.3. Størrelsen af brugerloggen bestemmes i konfigurationsopsætningen. Brugerlog fungerer på samme måde som alarmlog. Se afsnit Service Log Servicelog er beregnet for installatøren. Se også afsnit 7.4. Størrelsen af serviceloggen bestemmes i konfigurationsopsætningen. Servicelog fungerer på samme måde som alarmlog. Se afsnit.0.. Alarm System A/S Side 39

40 . Konfiguration Menuen "konfiguration" giver adgang til en række faciliteter, som typisk anvendes af en installatør / tekniker... Adresser Adresse menuen er kun tilgængelig når Lontech er i Service Mode (se afsnit.9). Funktionen gør det muligt at udskifte enheder, der er installeret på BUS'erne. Proceduren er:. Installér den nye enhed.. Tryk på Service-Pin på den nye enhed. Lontech gemmer den nye Neuron identifikation. Identifikationen kan dog også indtastes manuelt. 3. Opdater konfigurationen som beskrevet nedenfor. 3 4 Administrationen : Frakoblet Service Log Konfiguration Konfiguration, vælg: Adresse Udkoble Udskriv Indtast neuron id: Vælg <-Slet Afbryd Indtast ny neuron id: Gem <-Slet Afbryd. Tryk _ knappen indtil [Konfiguration] vises i hovedmenuen. Vælg [Konfiguration].. Vælg [Adresse]. 3. Det lagrede Neuron id for den første manglende enhed vises. Hvis der mangler flere enheder vises dette asterisk '*'( Indtast Neuron id *: ). Alarm System A/S Side 40

41 Hvis den viste enhed er den der skal udskiftes, - tryk [Vælg], alternativt indtast Neuron id med cifre (xx xx xx xx xx xx), og tryk [Vælg]. Hvis det indtastede Neuron id ikke findes, vises en fejlmeddelelse. 4. Hvis Service-Pin er trykket på den nye enhed, vises den nye Neuron id nu. Hvis dette er den nye enhed - tryk [Gem], alternativt indtast Neuron id med cifre (xx xx xx xx xx xx) og tryk [Gem]... Udkobling af kreds Udkobling af en kreds (indgang) gør det muligt at tilkoble et område, selvom der er en fejl i en detektor eller lignende. Adgangen til at udkoble indgange bestemmes ud fra brugerprofiler. Det er således ikke alle brugere, som har adgang til at udkoble alle typer kredse. 3 4 Administrationen : Frakoblet Service Log Konfiguration Konfiguration, vælg: Adresse Udkoble Udskriv Indtast id på indgang:_ Vælg <-Slet Afbryd <id>:<indgangsnavn>: Indkoblet Udkoble Afslut. Tryk _ knappen indtil [Konfiguration] vises på hovedmenuen. Vælg [Konfiguration].. Vælg [Udkoble]. 3. Indtast nr. på indgang, der skal udkobles, og tryk [Vælg]. Indgangsnummer kan ses på en udskrift af konfigurationen - eller ud fra en fejlmeddelelse for indgangen/kredsen. 4. Tryk [Udkoble] for at udkoble indgangen. Alarm System A/S Side 4

42 Hvis indgangen er udkoblet vil teksten [Udkoble] vises som [Aktivér]. Tryk på [Aktivér] indkobler indgangen. Indgange, der er udkoblet på denne måde, vil automatisk blive genindkoblet ved den næste frakobling af et område, hvor indgangen er installeret...3 Udskriv konfiguration Det er muligt at få en udskrift af den aktuelle konfiguration. Administrationen : Frakoblet Service Log Konfiguration Konfiguration, vælg: Adresse Udkoble Udskriv. Tryk _ knappen indtil [Konfiguration] vises på hovedmenuen. Vælg [Konfiguration].. Vælg [Udskriv]. Valg af printer ved [Udskriv], se afsnit.9. Annullering af en udskrift, se afsnit Version Denne funktion viser, hvilken software version der er installeret i Centralenheden. 4 Administrationen : Frakoblet Service Log Konfiguration Konfiguration, vælg: Adresse Udkoble Udskriv Program version : 83 Fortsæt _ 3 Konfiguration, vælg: Version Service-Pin Genstart Alarm System A/S Side 4

43 . Tryk _ knappen indtil [Konfiguration] vises på hovedmenuen. Vælg [Konfiguration]. -3. Tryk _ knappen indtil [Version] vises. Vælg [Version]. 4. Software versionen vises. Tryk [Fortsæt] for at vende tilbage til menu...5 Service Pin Med denne funktion kan et cifret Neuron id aflæses. Tryk på enhedens Service Pin og vælg [Service-Pin] på menuen for at se Neuron id for enheden. 4 Administrationen : Frakoblet Service Log Konfiguration Konfiguration, vælg: Adresse Udkoble Udskriv : Neuron id: , <info>.. Næste Afslut. Tryk _ knappen indtil [Konfiguration] vises på hovedmenuen. Vælg [Konfiguration]. _ 3 5 Konfiguration, vælg: Version Service-Pin Genstart...<dato><tid> Næste -3. Tryk _ knappen indtil [Service-Pin] vises. Tryk [Service-Pin]. Afslut 4-5. Neuron id for enheden vises for den senest aktiverede Service Pin. Et indeks vises i venstre hjørne. indikerer den senest aktiverede Neuron id. Ved at trykke [Næste] vises det næstseneste Neuron id. Ud over Neuron id vises også enhedens type/version som 8 tegn samt tidspunktet for aktivering af Service-Pin. Alarm System A/S Side 43

44 ..6 Genstart Denne funktion genstarter Centralenheden. 4 Administrationen : Frakoblet Service Log Konfiguration Konfiguration, vælg: Adresse Udkoble Udskriv Genstart? Genstart Afbryd _. Tryk _ knappen indtil [Konfiguration] vises på hovedmenuen. Vælg [Konfiguration]. -3. Tryk _ knappen indtil [Genstart] vises. Tryk [Genstart]. 3 Konfiguration, vælg: Version Service-Pin Genstart 4. Genstart Centralenheden ved at trykke [Genstart] - ellers vælges [Afbryd]. Bemærk: Genstart kommando er kun mulig, når systemet er i Service Mode (se afsnit.9). Alarm System A/S Side 44

45 . Adgangstider Adgangstidsprofiler, som begrænser brugerers adgang til systemet eller adgang til at frakoble enkelte områder, kan redigeres fra betjeningspanelet. Feriedage kan ligeledes redigeres, og der kan oprettes nye... Manuel start af adgangstid Adgangstiden kan startes manuelt før det programmerede tidspunkt. Den manuelt startede adgangstid gælder indtil næste programmerede adgangstidsrum udløber. Brugeren skal have tilstrækkelige rettigheder til at udføre denne kommando. Administrationen : Frakoblet Konfiguration Adgangstid Afslut Adgangstid, <område>, vælg: Adg. Start Adg. Slut Tider 3 Adgangstid, <område>, vælg: Feriedage Udskriv liste Afslut 4 Start adgangstiden nu? Ja Afbryd Vælg først det område, hvor adgangstid skal startes.. Tryk _ knappen indtil [Adgangstid] vises på hovedmenuen. Vælg [Adgangstid]. -3. Tryk [Adg.Start]. 4. Tryk [Ja] og adgangstiden starter. Alarm System A/S Side 45

46 .. Manuel afslutning af adgangstid Adgangstiden kan afsluttes manuelt før det programmerede tidspunkt. Det manuelle stop af adgangstid gælder indtil starten af næste programmerede adgangstidsrum. Administrationen : Frakoblet Konfiguration Adgangstid Afslut Adgangstid, <område>, vælg: Adg. Start Adg. Slut Tider 3 Adgangstid, <område>, vælg: Feriedag Udskriv liste Afslut 4 Afslut adgangstid nu? Ja Afbryd Vælg først det område, hvor adgangstid skal afsluttes.. Tryk _ knappen indtil [Adgangstid] vises på hovedmenuen. Vælg [Adgangstid]. -3. Tryk [Adg.Slut]. 4. Tryk [Ja] og adgangstiden afsluttes. Bemærk: Hvis området benytter automatisk tilkobling, tilkobles området og eventuelle indgangsområder sættes i udgangstid. Alarm System A/S Side 46

47 ..3 Redigering af tidsprofiler Tidsrummene i tidsprofilerne kan redigeres, og der kan redigeres i de tilknyttede feriedage. I forbindelse med redigering af tidsprofiler skal der ikke først vælges område, da en tidsprofil kan være knyttet til flere områder/brugere Administrationen : Frakoblet Konfiguration Adgangstid Afslut Adgangstid, vælg: Adg. Start Adg. Slut Tider Adgangstid: <tidsprofil> Næste Dag Feriedage <tidsprofil>:<ugedag> Vælg Næste Afslut <tidsprofil>,<ugedag>:()<t start>-<t slut> Næste Rediger Slet Adgangstid, vælg: Feriedag Udskriv liste Afslut <tidsprofil>,<ugedag>:()<t start>-<t slut> Slet Ny Afslut <ugedag>, Tid ( ):<t start>-<t slut> Gem <-Slet Afbryd. Tryk _ knappen indtil [Adgangstid] vises på hovedmenuen. Vælg [Adgangstid]. -3. Tryk [Tider]. 4. Vælg den adgangstidsprofil, der ønskes redigeret. Tryk herefter [Dag] for at redigere i ugedagene. 5. Vælg den ugedag med [Næste], der ønskes redigeret og tryk [Vælg]. Alarm System A/S Side 47

48 6-7. Herefter vises adgangstidrummet for den pågældende ugedag. [Næste]: Hvis der er flere tidsrum den pågældende ugedag, kan den næste vælges med [Næste]. [Slet]: Sletter det pågældende tidsrum. [Rediger]: Giver mulighed for at redigere tidsrummet. [Ny]: Giver mulighed for at oprette et nyt tidsrum. 8. Det aktuelle tidsrum vises. Slet det aktuelle og indtast det nye tidsrum. Vælg [Gem]. Bemærk: Der er begrænset kontrol af, om tidsrummene overlapper eller udelukker hinanden...4 Tilknyt feriedag Feriedage kan tilknyttes eller fjernes fra adgangstidsprofiler. Se også afsnit..5, "Opret feriedage". 4 5 Administration : Frakoblet Konfiguration Adgangstid Afslut Adgangstid, Administration, vælg: Adg. Start Adg. Slut Tider Adgangstid: <tidsprofil> Næste Dag Feriedage <tidsprofil>, feriedag: <feriedag> Tilføj Næste Afslut. Tryk _ knappen indtil [Adgangstid] vises på hovedmenuen. Vælg [Adgangstid]. -3. Tryk [Tider]. 3 Adgangstid, Administration, vælg: Feriedag Udskriv liste Afslut 4. Vælg den adgangstidsprofil, der ønskes redigeret. Tryk herefter [Feriedage] for at tilknytte / fjerne feriedagene. 5. Vælg den feriedag med [Næste], der ønskes tilknyttet / fjernet. Menupunktet [Tilføj] eller [Fjern] fortæller om feriedagen allerede er hhv. ikke tilknyttet eller tilknyttet. Alarm System A/S Side 48

49 ..5 Opret feriedage Feriedage er dage eller tidsrum, hvor det normale adgangstidsrum skal erstattes af en speciel feriedags adgangstidsrum. Opret først feriedagene og tilknyt dem derefter til adgangstidsprofilerne Administration : Frakoblet Konfiguration Adgangstid Afslut Adgangstid, Administration, vælg: Adg. Start Adg. Slut Tider Feriedag: <feriedag> Rediger Næste Slet _ Indtast navn: <feriedag> Gem <-Slet Afbryd Indtast start dato: <år><md><dag> Gem <-Slet Afbryd Indtast stop dato: <år><md><dag> Gem <-Slet Afbryd 9 Tid<feriedag>: ()<tid start>-<tid slut> Redigér Næste Slet _ Tid ( ): <tid start>-<tid slut> Gem <-Slet Afbryd _. Tryk _ knappen indtil [Adgangstid] vises på hovedmenuen. Vælg [Adgangstid]. 5 3 Adgangstid, Administration, vælg: Feriedage Udskriv liste Afslut Feriedag: () <feriedag> Slet Ny Afslut 0 Tid <feriedag>: ()<tid start>-<tid slut> Slet Ny Afslut Alarm System A/S Side 49

50 -3. Tryk _ knappen indtil [Feridage] vises i menuen.vælg [Feridage] Vælg [Ny] for at oprette en ny. [Redigér] for at redigere den viste. [Slet] for at slette den viste. [Næste] for at få vist den næste. 6. Indtast navn på feriedag. Vælg [Gem]. 7. Indtast start dato på feriedag. Hvis feriedage falder på samme dato hvert år, angiv årstal med '0', ellers skal årstal angives med 4 cifre. 8. Indtast stop dato på feriedag. Hvis feriedage falder på samme dato hvert år, angiv årstal med '0'. Bemærk: Årstal skal være ens for både start og stop dato. 9-0.Herefter vises adgangstidrummet for den pågældende feriedag. [Næste]: Hvis der er flere tidsrum den pågældende feriedag, kan den næste vælges med [Næste]. [Slet]: Sletter det pågældende tidsrum. [Rediger]: Giver mulighed for at redigere tidsrummet. [Ny]: Giver mulighed for at oprette et nyt tidsrum.. Det aktuelle tidsrum vises. Slet det aktuelle og indtast det nye tidsrum. Vælg [Gem]. Bemærk: Der er kun begrænset kontrol af, om tidsrummene overlapper eller udelukker hinanden. Alarm System A/S Side 50

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0 R S - 2 4 0 V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM Ver. 2-6 Rev. 5. april 2001. Dokument : RS-240b / FG Alarmfirma: BRUGER VEJLEDNING 2 15 INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...side 2 TIL- OG FRAKOBLING...side 2 TILKOBLING NIVEAU 1...side 3 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...side

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide

Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide Indholdfortegnelse Taster... 3 Startskærm... 4 Login... 5 Hovedmenu... 6 Alarmmenu... 7 Varslingsmenu (Advarsler)... 8 Områdemenu... 9 Logmenu...14 Brugermenu...15

Læs mere

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1500 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld Tilkobling:... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling...

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...3 TILKOBLING NIVEAU 1...5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...5 TIL OG FRAKOBLING NIVEAU 3, 4 ELLER 5...5 TILKOBLING MED 2 CIFRET KODE...5

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...3 TILKOBLING NIVEAU 1...6 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...6 TIL OG FRAKOBLING NIVEAU 3, 4 ELLER 5...6 TILKOBLING MED 2 CIFRET KODE...7

Læs mere

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning PARAGON SUPER II Betjeningsvejledning Side 2 Paragon Super II Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6

Læs mere

CS 2800. Brugermanual

CS 2800. Brugermanual Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt... 3 1.1 Betjeningspanel CS 2821... 3 1.1.1Displayet... 3 1.1.2Det numeriske tastatur... 3 1.1.3Prox-læseren... 4 1.1.4JA og NEJ tasterne... 4 1.1.5A, B, C og D tasterne...

Læs mere

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-206 Ver. 1-2 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 1-2 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-206b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

9488+ Brugeramnual DK DK Brugermanual DK

9488+ Brugeramnual DK DK Brugermanual DK 9488+ Brugermanual Side 2 9488+ Side 11 Indhold Noter 1. Symbol forklaring... 3 2. Tilkoblings muligheder... 4 Tilkobling... 4 Deltilkobling... 4 Frakobling... 4 Udkobling af zoner... 5 Fejl tilkobling...

Læs mere

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING RS-REGENT Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Version 1-0 /1997 Dokument: RS-Regent/b. 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Denne vejledning er tiltænkt til brugere med Standard brugerprofil i den daglige betjening af alarmsystemet Alarmansvarlig: Kontrolcentral:

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

Bruger vejledning. SHJ Elektronik, Aalborg

Bruger vejledning. SHJ Elektronik, Aalborg Bruger vejledning SHJ Elektronik, Aalborg Ændringer Version Ændring Udført af V1.0 Første version på Dansk Svend Jørgensen V1.1 Nye funktioner og enheder Svend Jørgensen V1.2 Krav til dokumentation tilføjet

Læs mere

ATS Centralenhed. Brugermanual

ATS Centralenhed. Brugermanual ATS Centralenhed Brugermanual Aritech er et varemærke ejet af GE Security. 2004 GE Security B.V.. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver hermed ret til at udskrive dette dokument alene til

Læs mere

Mini brugervejledning for INTEGRA

Mini brugervejledning for INTEGRA Mini brugervejledning for INTEGRA Tilkobling ved ét område: På betjeningspanelet er det muligt at tilkoble på følgende måder: Indtast brugerkode og tryk #. Udgangstiden begynder at tælle ned og Alarmen

Læs mere

CS 2800 CS 2700 CS 2600

CS 2800 CS 2700 CS 2600 CS 2800 CS 2700 CS 2600 %HP UN: Hvor intet andet er angivet, vil fremgangsmåden beskrevet for CS 2800 også være gældende for CS 2600 og CS 2700 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH Side 1 Generelt...3 1.1 Betjeningspanel

Læs mere

1. Generelt om denne brugervejledning

1. Generelt om denne brugervejledning Pro-Sec ApS. Yderholmvej 59. 4623 Lille Skensved. Version 02-2007 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT OM DENNE BRUGERVEJLEDNING... 2 2. BRUGERE... 3 3. BRUGERE PROGRAMMERINGSTILSTAND... 4 4. ALARM-INDIKERING

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

GE Security CS5500. Brugermanual til LCD-betjeningspanel. imagination at work

GE Security CS5500. Brugermanual til LCD-betjeningspanel. imagination at work GE Security CS5500 Brugermanual til LCD-betjeningspanel imagination at work Overensstemmelseserklæring med 98/482/EF (gælder for produkter, der er CE-mærket) Dette udstyr er godkendt i henhold til Rådets

Læs mere

GE Security. CS 2505 / 2505P AIA central version 1.7. Brugermanual

GE Security. CS 2505 / 2505P AIA central version 1.7. Brugermanual GE Security CS 2505 / 2505P AIA central version 1.7 Brugermanual g imagination at work 1055604 www.gesecurity.com Copyright (c) 2005 GE Security B.V. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver

Læs mere

a) Oprettelse af brugerkoder, brugernavne og brugerrettigheder. 2. Vent til velkomsthilsenen erstattes af meddelelsen Kodeindtastning.

a) Oprettelse af brugerkoder, brugernavne og brugerrettigheder. 2. Vent til velkomsthilsenen erstattes af meddelelsen Kodeindtastning. Administratorvejledning for den elektroniske lås SELO-B Al programmering skal ske med lågen åben Den fabriksindsstillede administratorkode 1 2 3 4 5 6 7, skal straks ændres. a) Oprettelse af brugerkoder,

Læs mere

Betjeningsvejledning. S18 - for systemadministrator

Betjeningsvejledning. S18 - for systemadministrator Betjeningsvejledning S18 - for systemadministrator Indhold I Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

CS 2000. Brugermanual

CS 2000. Brugermanual CS 2000 Brugermanual Side 2 CS 2000 Indholdsfortegnelse 1. Betjeningspanelets opbygning...3 1.1 Display et...3 1.2 Numerisk tastatur...4 1.3 JA og NEJ tasterne...4 1.4 A, B, C og D tasterne...4 2. Brug

Læs mere

V. 2. 6. Telefonnumre : Service afd. vest : 86 22 68 11 BRUGER VEJLEDNING. Cerberus A/S Ver. 2-6 Rev. 7. april 2001. Dokument : CDK-1700b

V. 2. 6. Telefonnumre : Service afd. vest : 86 22 68 11 BRUGER VEJLEDNING. Cerberus A/S Ver. 2-6 Rev. 7. april 2001. Dokument : CDK-1700b C D K 1 7 0 0 V. 2. 6 Telefonnumre : Kontrolcentral : 43 42 01 12 Service afd. øst : 43 42 22 77 Service afd. vest : 86 22 68 11 BRUGER VEJLEDNING Cerberus A/S Ver. 2-6 Rev. 7. april 2001. Dokument : CDK-1700b

Læs mere

RS-240 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-240 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-240 V.2.5 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING -Rudolph Schmidt A/S Ver. 2-5 Rev. 15.2.99. Dokument : RS-240b/FG 2 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

CS 2505 AIA central LCD Brugermanual FORELØBIG VERSION

CS 2505 AIA central LCD Brugermanual FORELØBIG VERSION CS 2505 AIA central LCD Brugermanual FORELØBIG VERSION Software version 1.4.a Revision : November 2002 Aritech is a trademark owned by GE It l i COPYRIGHT 2002 GE-Interlogix BV. All rights reserved. GE-Interlogix

Læs mere

Bruger vejledning. SHJ Elektronik, Aalborg

Bruger vejledning. SHJ Elektronik, Aalborg Bruger vejledning SHJ Elektronik, Aalborg Ændringer Version Ændring Udført af V1.0 Første version på Dansk Svend Jørgensen V1.1 Nye funktioner og enheder Svend Jørgensen V1.2 Krav til dokumentation tilføjet

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Mx-4000 Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Side 2 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION...4 1.1 Standarder...4 1.2 Generel beskrivelse...4 2 INDIKERINGSLAMPER OG BETJENINGSTRYK...5 2.1

Læs mere

Programmering af udgange i centralen

Programmering af udgange i centralen Comfort CSx75 Programmering af udgange i centralen Introduktion Dette applikationseksempel forklarer hvordan programmering af udgangene på bundkortet gøres. I centralen findes fire programmerbare udgange,

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

GALAXY. Alarmcentral. Brugervejledning. Version 2.xx DK. Rev. 09/2002. - Solar A/S

GALAXY. Alarmcentral. Brugervejledning. Version 2.xx DK. Rev. 09/2002. - Solar A/S GALAXY Alarmcral Brugervejledning Version 2.xx DK Rev. 09/2002 - Solar A/S INDHOLDSFORTEGNELSE BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse...1 Indledning...5 Information på betjeningspanelet...6 Tal-taster (0

Læs mere

Home Security System Bruger Vejledning

Home Security System Bruger Vejledning Home Security System Bruger Vejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 # 7500r Kontrol Enhed Indhold Introduktion... 3 Overblik... 3 Glosarium... 4 System Adgang... 5 Special Ikoner på Displayet... 5 Tilkobling...

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S5

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S5 Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S5 Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet er

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Opstart af central & betjeningspanel

Opstart af central & betjeningspanel Comfort CSx75 Introduktion Denne kvikguide viser de første trin til at starte centralen. Kvikguiden beskriver hvordan betjeningspanelet og centralen fabriksindstilles, og hvordan man indstiller dato/tid,

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S10

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S10 Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S10 Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...4 VIGTIG INFO TIL BRUGEREN AF ALARMCENTRALEN... 4 BETJENING...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS.

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS. - Pro-Sec ApS. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003 Dokument: PSOMN004/P - F.G. Egne notater : Alarmfirma: INDHOLDSFORTEGNELSE Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

Betjeningsvejledning. Alarmsystem S15/S20

Betjeningsvejledning. Alarmsystem S15/S20 Betjeningsvejledning Alarmsystem S15/S20 Indhold Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fi ktive, medmindre andet er angivet.

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1 LOGIN MENU... 3 2 HOVED MENU... 4 3 TRACKER INFO MENU... 5 4 KAPSEJLADS MENU... 6 4.1 TILMELD KAPSEJLADS

Læs mere

Programmering af trådløse modtagere (RF)

Programmering af trådløse modtagere (RF) Comfort CSx75 Programmering af trådløse modtagere (RF) Introduktion Centralerne CSx75 kan udvides med trådløse (RF) modtagere på 868 MHz og 433 MHz. Når en RF modtager er installeret på centralen, kan

Læs mere

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm Master-manual Trådløs GSM/GPRS alarm 1 Indhold: 1. Område 3 1. Områder 3 1.1. Gang Test 3 1.2. Brugerkoder 4 1.3. Master kode 5 1.4. Indstillinger 5 1.5. SMS hus ID / SMS hovedmelding. 7 1.6. SMS Kodeord

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

Betjeningsvejledning. S4 ledningsfri tyverialarm

Betjeningsvejledning. S4 ledningsfri tyverialarm Betjeningsvejledning S4 ledningsfri tyverialarm Indhold Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fi ktive, medmindre andet

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S10

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S10 Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S10 Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S5

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S5 Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S5 Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet er

Læs mere

RS-210 ERHVERVS TYVERI ALARM. Ver. 2-0 BRUGER VEJLEDNING

RS-210 ERHVERVS TYVERI ALARM. Ver. 2-0 BRUGER VEJLEDNING RS-210 Ver. 2-0 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 2-0 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-210b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7 Indhold: 1. Område 2 1. Områder 2 1.1. Gå Test 2 1.2. Kode indstil. 3 1.3. Master kode 4 1.4. Gen. Indstil. 5 1.5. SMS Overskrift. 6 1.6. SMS Kodeord (for SMS styring) 6 2. GSM 7 2.1. GSM signal 7 2.2.

Læs mere

Brugervejledning til Advisor Advanced

Brugervejledning til Advisor Advanced Brugervejledning til Advisor Advanced P/N 1068997 REV 3.0 ISS 09MAY11 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontakt information 2011 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime KomGodtIgang-guide for Infinite Prime 19.05.11 KomGodtIgang-guiden, er tænkt som en hjælp til at spare installationstid for montøren ved 1.gangs-opstart, men følg altid de forskellige manualers anvisninger,

Læs mere

Easy Series ICP-EZM2 v3 Programming Addendum. v3 Tillæg

Easy Series ICP-EZM2 v3 Programming Addendum. v3 Tillæg Easy Series ICP-EZM2 v3 Programming Addendum da v3 Tillæg Easy Series Easy Series (ICP-EZM2) v3 programmeringstillæg da 3 1 Easy Series (ICP-EZM2) v3 programmeringstillæg Dette document indeholder supplerende

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Kna er, funktioner og display

Kna er, funktioner og display Side 2 Indhold Knapper, funktioner og display...3 Tastfunktioner:...4 Oprettelse af adgang til systemet...4 Særlige ikoner på displayet...5 Tilkobling...6 Fuld tilkobling (ved hjælp af adgangskode eller

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

JA-63 Profi Brugervejledning

JA-63 Profi Brugervejledning Zoner Zone nr. Placering Type Funktion* 1. 2. 3. 4. 5. 6. Område A B C JA-63 Profi Brugervejledning Trådløse zoner 7. 8. 9. 10. Trådfaste zoner 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. 2. 3. 4. * T Tyveri F Forbikoblet

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Focus on security since 1963. brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse. Basic 01.2015. www.howenieurosafe.dk

Focus on security since 1963. brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse. Basic 01.2015. www.howenieurosafe.dk brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse Basic 01.2015 Brugermanual Howeni Eurosafe Elektroniske A/S Rødager kodelåse Allé 125-127, DK-2610 Rødovre Telefon +45 7010 5588 www.howenieurosafe.dk Introduktion

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Installation...4 2.1 Montering af central...4 3. Terminaltilslutning...5 4. Opstart...6 5. Programmering...8 5.1 Programmeringsmuligheder...8

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

Parallelbox 2. Installationsmanual

Parallelbox 2. Installationsmanual Parallelbox Installationsmanual Side Parallelbox Indholdsfortegnelse. Generelt.... Forbindelser.... Programmering...4. Standardprogrammering...4. Lysdiodeindstilling for aktiv indgang (00)...5. Lysdiodeindstilling

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

Advisor Advanced brugervejledning

Advisor Advanced brugervejledning Advisor Advanced brugervejledning P/N 1068997 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Programmering af CS1700-Proxlæser

Programmering af CS1700-Proxlæser Comfort CSx75 Programmering af CS1700-Proxlæser Introduktion CS1700 er en proxlæser og der kan tilsluttes op til 15 læser til CSx75-centralen. Du kan programmere CS1700 til passagekontrol i et eller flere

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S2s Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

inox App - Version 5.1

inox App - Version 5.1 inox applikationen til iphone og ipad giver dig mulighed for at styre og overvåge dit NOX system, ligegyldigt hvor du befinder dig. Kan tilkoble og frakoble områder Kan se og kvittere alarmer Kan vise

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

PCR 40 Door Access Control unit

PCR 40 Door Access Control unit Installations vejledning PCR 40 Door Access Control unit Ruko A/S Copyright 2003-2005, Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Fax: +45 44 54 4444 E-post: support@ruko.dk

Læs mere

ComboGard Pro. brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse. Focus on security since

ComboGard Pro. brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse. Focus on security since brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse ComboGard Pro 01.2015 Brugermanual Howeni Eurosafe Elektroniske A/S Rødager kodelåse Allé 125-127, DK-2610 Rødovre Telefon +45 7010 5588 www.howenieurosafe.dk

Læs mere

ADVISOR. AIA central CD Brugermanual. Software version: 6.09 Rev.:

ADVISOR. AIA central CD Brugermanual. Software version: 6.09 Rev.: ADVISOR AIA central CD 100.07 Brugermanual Software version: 6.09 Rev.: 9808 142360999-2 COPYRIGHT SLC BV 1996. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, stored in

Læs mere