Emotions-Fokuseret Terapi essens og praksis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Emotions-Fokuseret Terapi essens og praksis"

Transkript

1 Hanne Bloch Gregersen oversatte og lettere bearbejdede uddrag fra: Elliott,R.; Watson,J.C.; Goldman, R.N. & Greenberg, L.S.: Learning Emotion-Focused Therapy. The Process-Experiential Approach to Change. The American Psychological Association, 2004, p Emotions-Fokuseret Terapi essens og praksis Emotions-fokuseret terapi er en empirisk underbygget, følelsesfokuseret, humanistisk behandling. Den integrerer klient-centrerede, gestalt og eksistentielle terapier, og fører dem sammen i en nutidig psykologisk tænkning. Neohumanistisk perspektiv Emotions-fokuseret terapi er en unik integration af et humanistisk perspektiv på menneskets natur, dysfunktion og vækst med nutidig emotionsteori og en filosofisk position, som betegnes dialektisk konstruktivisme. Det er en neohumanistisk terapi i den forstand at emotions-fokuserede terapeuter anser: oplevelse for at være central mennesker for at være mere end summen af deres enkeltdele og i stand til at være selv-determinerende alle klienter for at have en iboende tendens til vækst terapeutens autenticitet og nærvær sammen med klienten for nødvendig Imidlertid sættes disse begreber ind i en nutidig referenceramme og terminologi, primært ved anvendelsen af emotionsteori og dialektisk konstruktivisme. Emotions-fokuserede terapeuter anser kort sagt - mennesket for at bestå af flere dele eller stemmer og terapi for typisk at involvere en dialektik mellem stabilitet og forandring. Terapi involverer således ofte det at støtte en vækst-orienteret stemme, som er i konflikt med en mere dominerende negativ stemme, der forsøger at bevare velkendte, men negative tilstande. Basis i forskning Emotions-fokuseret terapi søger at lægge sig tæt op ad både klientens umiddelbare oplevelse og resultater fra forskning omkring behandlingsproces og resultat. Klient-centreret men proces-guidende relationel holdning Emotions-fokuseret terapi er baseret på en bestemt måde at kommunikere med klienter på. Denne måde er essentiel for den konkrete praksis. Det kan beskrives på forskellige måder: Man kunne sige, at terapeuten integrerer væren og gøren med klienten. Det er lidt som at skelne mellem at følge og at lede klienten 1. Terapeuten følger den kurs som klientens indre oplevelse tager efterhånden som den udvikler/udfolder sig fra det ene øjeblik til det næste. Det at følge betyder imidlertid ikke mekanisk omskrivning/reformulering af klientens ord. Det refererer snarere til terapeutens forsøg på vedblivende at være empatisk afstemt med klientens indre oplevelse og løbende at tjekke sin forståelse af denne. Som 1 following and leading - jf. begreberne pacing og leading, præsenteret af HBG i forbindelse med undervisningen omkring elementerne i den terapeutiske proces. EFT-instituttet. Hanne Bloch Gregersen 1

2 udgangspunkt forsøger terapeuten at følge klientens oplevelse fordi terapeuten anerkender, at klienten er menneskelig på samme måde som terapeuten er: et medmenneske, en autentisk kilde til oplevelse, et aktivt handlende menneske, der forsøger at skabe mening, opnå mål og være i kontakt med andre. Terapeuten værdsætter klientens initiativ og søger at hjælpe klienten med at skabe overblik over hans eller hendes situation eller løse eventuelle problemer. Samtidig leder terapeuten aktivt den terapeutiske proces. At lede betyder ikke at formane eller holde forelæsning for klienten, at give gode råd, kontrollere eller manipulere klienten. Det betyder heller ikke at gøre klientens arbejde, at forsøge at løse klientens problem eller forsøge at give klienten indsigt 2. Terapeuten er en oplevelsesmæssig guide, som besidder en viden om subjektivt terræn og emotionelle processer. Proces-guide er faktisk et bedre ord til at beskrive, hvordan terapeuten agerer: terapeuten arbejder altid aktivt frem mod noget sammen med klienten, og alt, hvad terapeuten siger, er samtidigt - rettet mod at opnå følgende: en umiddelbar respons intention (fx at kommunikere forståelse og opmuntre klienten til at udforske sine følelser) en indenfor-sessionen umiddelbart opstået opgave 3 (fx at hjælpe klienten med at forstå en forvirrende overreaktion på en bestemt situation) et overordnet behandlings mål (fx at hjælpe klienten med at opnå sit mål om at komme ud af sin depression eller overens med sin skilsmisse) Terapeutens respons tilbyder kontinuerligt klienten forskellige muligheder for at arbejde med oplevelse. At følge ( following / pacing ) og lede ( leading ) på samme tid lyder umiddelbart som en modsigelse. Men emotions-fokuserede terapeuter opfatter det som en dialektik (dvs. en kreativ spænding) mellem to vitalt vigtige aspekter ved terapi. At følge uden at lede kan resultere i, at terapien ikke udvikler sig effektivt eller går i cirkler og ikke kommer nogen vegne. At lede uden at følge er ineffektivt og kan have den stik modsatte virkning. Det kan underminere forsøgene på at hjælpe klienten til at udvikle sig som en beriget, selvregulerende person. Derfor forsøger emotions-fokuserede terapeuter at integrere dét at følge og dét at lede, således at modsætningen ofte forsvinder, som i en dans hvor partnerne responderer på hinanden ved skiftevis at følge og lede. Den optimale situation i en emotions-fokuseret terapeutisk tilgang er et aktivt samarbejde mellem klient og terapeut, hvor ingen af dem hverken føler sig ledt eller mekanisk fulgt af den anden. I stedet er idealet en utvungen fornemmelse af samarbejde. Terapeuten har hele tiden øje for ( monitors ) den terapeutiske alliances tilstand og den øjeblikkelige terapeutiske opgave med henblik på at vurdere den bedste balance mellem aktiv stimulation og lydhør/forstående afstemning. Når der opstår forskellighed eller uenighed, anser terapeuten altid klienten som ekspert på sin egen oplevelse, og bøjer sig for den. Endvidere tilbydes terapeutens interventioner på en ikke-påtvingende, afprøvende måde som formodninger, perspektiver, eksperimenter eller muligheder, snarere end som en ekspert udtalelser eller sandhedsudsagn. Terapeutens undersøgende respons/reaktions stil På det helt konkrete niveau er emotions-fokuseret terapi kendetegnet ved et karakteristisk mønster af terapeut reaktioner, som er temmelig forskelligt fra den typiske reaktions stil i ikke-oplevelsesorienterede terapeutiske tilgange. Denne type af reaktion kaldes empatisk undersøgelse/udforskning, og den antager adskillige former. Sædvanligvis gøres der indenfor denne stil brug af undersøgende/udforskende refleksioner, som i følgende korte eksempel: 2 enlighten the client. 3 a within-session task EFT-instituttet. Hanne Bloch Gregersen 2

3 Klient: Terapeut: Klient: Jeg ønsker mig bare nok af den, jeg plejede at være, til at jeg kan leve som et menneske. (taler som klienten): Det lyder næsten som Jeg føler mig ikke som et menneske lige nu. Jeg føler mig som et eller andet, der ikke er et menneske. Er det sådan, det føles? Bare som en paranoid lille pige, du ved. Udforskende/undersøgende spørgsmål er også vigtige, så som, Hvordan er det indeni? Hvad oplever du lige nu? eller endda Hvor mærker du følelsen i din krop?. Denne karakteristiske form for terapeut reaktion er aktiv, engageret, talende til følelserne eller udtryksfuld, men samtidig er den typisk prøvende og til tider tilsigtet uartikuleret, når den forsøger at spejle og støtte klientens selv-udforskning af sin netop nu følte oplevelse. Markør-styret opgave strategi Emotions-fokuseret terapi er karakteriseret ved sin klare beskrivelse af terapeutiske markører og opgaver indenfor-sessionen og ved sin kombination af relations og arbejdsprincipper, der medfører både at følge og lede/guide. Markører er adfærd i-sessionen, som signalerer, at klienten er klar til at arbejde med et bestemt problem. Et eksempel er en selv-kritisk splittelses markør, i hvilken en del af personen (en kritiker) kritiserer en anden del (en oplever). Opgaver er forbundet med umiddelbare mål indenfor-sessionen, så som at løse den indbyggede konflikt i en selvkritisk splittelse. Emotions- fokuseret terapi indeholder også bestemte terapeutiske metoder, som terapeuter kan anvende til at hjælpe klienten med at løse opgaver. For eksempel ville terapeuten måske foreslå, at klienten flytter sig frem og tilbage mellem to stole og her skiftes til at tale som kritikeren og opleveren ( to-stols dialog ). Terapeuten lytter efter om klienten præsenterer opgave markører, og tilbyder interventioner, der matcher de opgaver, der dukker op. Ved at hjælp af sprogbrug, der følger og leder, følger terapeuten først de opgaver, klienten præsenterer i form af markører, og guider derefter klienten i frugtbare måder at arbejde med disse opgaver på. OPLEVELSESORIENTEREDE BEHANDLINGS PRINCIPPER En anden måde at beskrive den oplevelsesorienterede terapis essentielle beskaffenhed er at fremlægge de behandlingsprincipper, der styrer terapeutens relationelle holdning og handlinger. Alt hvad en emotionsfokuseret terapeut gør, er udledt af disse behandlingsprincipper, som er opsummes i tabel 1.1. Endvidere afspejles balancen mellem relations og opgave elementer i delingen af disse behandlingsprincipper i to grupper med tre i hver. Som deres rækkefølge antyder, kommer de relationelle principper først og prioriteres i sidste instans højere end de opgave-faciliterende principper. Relations principper Som udgangspunkt er emotions fokuseret terapi baseret på en oprigtig værdsættende, empatisk relation og fordrer at terapeuten er fuldt til stede, respektfuld og yderst lydhør overfor klientens oplevelser. Relationsprincipperne omfatter understøttelse af et fælles engagement i et trygt, opgave-fokuseret terapeutisk forhold. Et forhold som er tilstrækkelig trygt og målrettet til at klienten bliver tilskyndet til at udtrykke og udforske sine personlige problemer og følelsesmæssige smerter. Empatisk afstemning: At gå ind i og afdække klientens umiddelbare oplevelser i stadig bevægelse. EFT-instituttet. Hanne Bloch Gregersen 3

4 Empati er et komplekst begreb som igen får solid opmærksomhed fra psykoterapeuter med forskellige teoretiske orienteringer (Bohart & Greenberg, 1997b). I overensstemmelse med det person-centrerede udgangspunkt og den humanistiske vægtning af den enkeltes oplevelse er empatisk afstemning selve fundamentet for den oplevelsesorienterede terapi. Fra terapeutens side sker den empatiske afstemning sammen med terapeutens tilstedeværelse og basale interesse i klientens oplevelser. Den fordrer at terapeuten udfører en række indre handlinger (se også Greenberg & Elliot, 1997; Greenberg & Geller, 2002; Vanaershot, 1990) så som at slippe forudindtagede meninger om klienten, at gå aktivt ind i klientens verden, gå med i klientens oplevelse samt udvælge og tage fat i de følelser og betydninger som er mest vigtige og dybe for klienten i øjeblikket. Terapeuten forsøger at være til stede og bibeholde en forståelse af klientens indre oplevelse som den kommer til udtryk fra det ene øjeblik til det næste. Terapeuten bruger ikke klientens udsagn som noget der skal vurderes i forhold til en sandhed, en hensigtsmæssighed eller psykopatologi. Ydermere forsøger terapeuten ikke at tolke mønstre, drivkræfter eller forsvar og stiller heller ikke spørgsmålstegn ved irrationelle overbevisninger. Empatisk afstemning er samtidig en kompleks proces der omfatter det at udvælge ét blandt mange forskellige mulige spor, herunder indhold (den overordnede mening udtrykt af klienten), følelser (bitterhed), proces (klientens umiddelbare oplevelse), person (hvordan det er at være klienten) samt iboende betydninger (det som er uklart eller ved at komme til syne). Terapeutiske forbindelser: Kommunikativ empati, medfølelse og tilstedeværelse overfor klienten. Siden Rogers (1957) og andre er den terapeutiske relation blevet betragtet som det overordnede helbredende element i den oplevelsesorienterede terapi. Derfor forsøger terapeuten at udvikle en stærk terapeutisk dialog med klienten. Denne dialog er kendetegnet ved tre indbyrdes afhængige relations elementer: Forståelse og empati, accept og værdsættelse samt tilstedeværelse og oprigtighed. EFT-instituttet. Hanne Bloch Gregersen 4

5 Type af behandlings princip Princip Definition af princip Aktivitet Relationelle principper: Understøt en tryg, frugtbar terapeutisk relation Empatisk afstemning Vær nærværende for at spore klientens umiddelbare oplevelse og den som er ved at udfolde sig/udvikle sig Terapeut oplevelse: giv slip på forudfattede antagelser, gå ind i klientens oplevelse, lad klientens oplevelse give genklang i dig, udvælg og hold fast i hvad der fremtræder som vigtigt og centralt Terapeutisk bånd Kommuniker empati, omsorg og nærvær til klienten Udtryk empatisk afstemning til klienten gennem spejling og andre reaktioner, tjek akkuratheden med klienten. Udvikl og udtryk omsorg gennem accept (tolerance, betingelsesløshed), ved at sætte pris på (aktiv omsorg) og tillid til klienten. Udtryk nærvær gennem følelsesmæssig kontakt med klienten i en virkelig relation. Udvis autenticitet (kongruens, integritet) og gennemsigtighed (faciliterende selvafsløring) baseret på terapeutens selv-awareness. Opgave samarbejde Faciliter involvering i terapiens mål og opgaver (alliancens opgave og målaspekt) Udvikl kontrakt/enighed om mål (hvad der skal arbejdes med) ved at identificere, forstå og støtte klientens mål Udvikl kontrakt/ enighed om opgave (hvordan der skal arbejdes) gennem oplevlsesorienteret undervisning og forhandling Tilbyd en samarbejdende, ikkeekspert tone Hjælp klienten med specifikke opgaver ved at udvikle sprog, oplevelsesorienteret undervisning og udforskning af behandlings vaskeligheder. EFT-instituttet. Hanne Bloch Gregersen 5

6 Type af behandlings princip Princip Definition af princip Aktivitet Opgave principper: Faciliter terapeutisk arbejde med specifikke terapeutiske opgaver Oplevelsesorienteret bearbejdning Fuldførelse af opgave og fokus Hjælp klienten med at arbejde på forskellige måder på forskellige tidspunkter Faciliter klientens fuldførelse af terapeutiske nøgleopgaver Opmuntr bestemte klient mikroprocesser, som er passende i forhold til den aktuelle opgave, fx oplevelsesorienteret udforskning, at udtrykke sig aktivt Opgaveorientering: Lyt efter opgaver, hjælp klienten med at identificere nøgleopgaver Model repræsentation: Kend trinene og blindgyderne i hver enkelt opgave Vær venligt vedholdende: Hjælp klienten med at blive i opgave og med at komme tilbage til efter sidespor Fleksibilitet: Forhandl med klienten om at fortsætte en opgave eller at skifte til en vigtigere opgave Selv-udvikling Frem klientens ansvarlighed og empowerment Empatisk selektion: Lyt efter og vælg vækst-orienterede klient oplevelser/erfaringer (noget nyt, muligheder, styrker, fremskridt, ønske om ændring, selv-sikkerhed, selv-omsorg, oplevelse af personlig magt/kraft) Tilbyd valg: Tillad klienten at vælge, hvad der skal arbejdes med og hvordan Klient - empowerment holdning: Opmuntr klienten til at betragte sig selv som ekspert på sig selv EFT-instituttet. Hanne Bloch Gregersen 6

7 Allerførst forsøger terapeuten at kommunikere en empatisk afstemning, dels for at undersøge om den er akkurat og dels for at give klienten en oplevelse af at være forstået af den anden. Empati kan udtrykkes på mange måder, f.eks. som refleksions- og udforskningssvar. Men også gennem en omhyggelig brug af andre reaktionsmidler så som udlevering af egne oplevelser, et passende toneleje ansigtsudtryk. Dernæst forsøger terapeuten at udvikle, vedligeholde og udtrykke ubetinget accept, anerkendelse og tillid til klienten. Ubetinget accept [onconditional positve regard] er den generelt underliggende holdning, som udtrykker vedvarende, oprigtig og ikke-kritiserende interesse og tolerance overfor alle aspekter af klienten. Rogers (1957) og andre klient-centrerede terapeuter (f.eks. Barrett-Lennard, 1962) kalder denne holdning for ikke-besiddende eller ubetingethed, dvs. den er mere end blot accept og handler om at udvise en umiddelbar og aktiv medfølelse med klienten samt at bekræfte og påskønne klienten som medmenneske, specielt i de øjeblikke hvor klienten er sårbar (Greenberg et al., 1993). Ubetinget acccept og anerkendelse omfatter også en dyb følelse af tillid til klientens egne muligheder for selv-forståelse og positiv udvikling (Harman, 1990; Peschken & Johnson, 1997), herunder basale tilbøjeligheder hen imod helhed, frihed og udvikling. For det tredje er det yderst vigtigt at terapeuten viser en ægte tilstedeværelse overfor klienten og giver klienten en fornemmelse af følelsesmæssig kontakt. Terapeuten må forsøge at være ægte og autentisk (i overensstemmelse med sig selv/kongruent/hel) og passende gennemsigtig eller åben i forholdet. I overensstemmelse med dette anser terapeuten det terapeutiske forhold for at være en ægte relation imellem to mennesker, som begge har mulighed for at opleve og handle og således også begge kan blive beriget heraf. Terapeuten må således undgå at spille roller eller dække sig ind under at være eksperten. Terapeutens tilstedeværelse som et ægte, autentisk menneske som til tider også er åben og uden forstillelse opmuntrer klienten til selv at være åben og modig. Desuden hjælper det klienten til at komme ud af følelsen af isolation. Kontakt, autenticitet og åbenhed understøtter også terapeutens empatiske afstemning og anerkendelse og gør disse troværdige for klienten (vi refererer her til en formålstjenlig åbenhed, som er baseret på terapeutens omhyggelige selvforståelse snarere end impulsive eller udstillende selvafsløringer). Opgave samarbejde: At understøtte involvering i mål og terapeutiske opgaver En effektiv terapeutisk relation kræver at både terapeut og klient involverer sig i generelle behandlingsmål, umiddelbare opgaver i terapisituationen og konkrete terapeutiske aktiviteter som skal udføres i terapien. Disse behandlingsprincipper udgår delvist fra de humanistiske værdier som ligger i at formidle frihed, selvbestemmelse, pluralisme og egalitarisme (tro på at alle mennesker er lige). Det medfører at terapeuten optræder som én klienten samarbejder med snarere end som en ekspert og kræver at terapeuten gør klienten til en aktiv deltager i terapien. I de første behandlinger i et emotions fokuseret terapiforløb arbejder terapeuten derfor med at forstå klientens opfattelse af hovedproblemerne og med at klargøre klientens primære terapeutiske mål. Almindeligvis godtager terapeuten de mål og opgaver som klienten selv fremlægger og arbejder aktivt sammen med klienten med at beskrive de følelsesmæssige processer som disse opgaver medfører. Forskning i emotions-fokuseret terapi viser at et klart, fælles behandlingsfokus ved den femte terapibehandling har stor betydning for den efterfølgende behandlings effekt. Fra første behandling hjælper terapeuten desuden klienten med at gå ind i et overordnet arbejde med at opleve og udforske de følelser, der relaterer sig til hans eller hendes problemer, mål og opgaver. Denne udforskning er initieret af terapeutens samarbejdende (og ikke ekspert orienterede) tone og dennes forslag af terapeutiske opgaver. Derudover tilbyder terapeuten klienten oplysninger om følelser og terapiprocesser med det formål, at give klienten mulighed for at udvikle en generel forståelse af vigtigheden af at arbejde EFT-Instituttet, Hanne Bloch Gregersen.

8 med følelser og give logiske begrundelser for at arbejde med konkrete terapeutiske aktiviteter så som tostols dialog. Opgaveprincipper De tre relationelle principper skaber en model for den optimale klient-terapeut relation indenfor emotions fokuseret terapi. De følges op af tre principper som angiver klientens udførelse af terapeutiske opgaver. Principperne er baseret på den grundlæggende antagelse at mennesker er aktive, målbevidste organismer med medfødte behov for at udforske og beherske deres omgivelser. Disse principper kommer til udtryk gennem terapeutens forsøg på at hjælpe klienten til at løse indre, følelsesorienterede problemer gennem at arbejde med personlige mål og konkrete opgaver i behandlingssituationen. Oplevelsesorienteret bearbejdning (processing): At hjælpe klienten med at arbejde på forskellige måder på forskellige tidspunkter. En overordnet indsigt indenfor emotions-fokuseret terapi er, at klienten har forskellige virkningsfulde måder at arbejde på og at disse hjælper klienten med at udvikle sig gennem forskellige terapeutiske opgaver. Dette synspunkt stemmer overens med den humanistiske værdi som tillægges pluralismen: der findes flere måder at arbejde effektivt med terapi. Dette terapeutiske princip udspringer af den emotionsfokuserede terapis emotionsteori, som skelner imellem forskelligere aspekter af emotion-schemes, forskellige slags følelsesmæssige reaktioner og forskellige følelsesregulerende metoder. Det er derfor meget vigtigt, at terapeuten følger med i klientens umiddelbare tilstand for at hjælpe ham eller hende med at arbejde på forskellige måder på forskellige tidspunkter. I denne bog henviser vi til de forskellige måder at arbejde på som oplevelsesorienterede mikroprocesser. Oplevelsesorienterede mikroprocesser er frugtbare, fra øjeblik-til-øjeblik måder, at arbejde med sine indre oplevelser. Dette kan f.eks. være at være opmærksom på, hvad der fylder i bevidstheden (være til stede) aktivt at søge efter sin indre oplevelse for at identificere og verbalisere det, som er uklart eller er ved at opstå (oplevelsessøgning) aktivt at udleve sin indre oplevelse (aktivt udtryk) at tillade en anden person at få indsigt i ens indre oplevelse (interpersonel kontakt) at reflektere over en oplevelse, for at forstå den og skabe en ny betydning (selvrefleksion) at se fremad på, hvordan man i fremtiden kan komme til at optræde, tænke eller føle anderledes (handlingsplanlægning) De forskellige mikroprocesser er anvendelige i hver deres behandlingskontekst. Derfor benytter terapeuter løbende mikromarkører, dvs. markører for microprocesser, for at kunne lave øjebliks analyser, som viser hvilken microproces, der vil være mest anvendelig på det givne tidspunkt i terapien. Opgaveløsning og fokus: At understøtte klienten i at løse terapeutiske hovedopgaver I modsætning til hvad mange tror, bliver de fleste oplevelsesorienterede opgaver ikke løst ved første forsøg. Klienter oplever terapeutiske hovedopgaver som ufærdige figurer, der bliver ved med at presse sig på mod færdiggørelse i form af en løsning, et fænomen man kalder Zeigarnik effekten. Dette behandlingsprincip stemmer overens med den humanistiske værdi om helhed såvel som med emotionsteorien, der fastslår, at følelser anviser hensigtsmæssige (adaptive) retninger for personen. EFT-Instituttet, Hanne Bloch Gregersen.

9 Det er derfor vigtigt at terapeuten understøtter klienten i at identificere de væsentlige behandlingsområder og hjælper dem med at arbejde med dem gennem flere behandlinger. For at gøre det, starter terapeuten behandlingen med at udvikle klare behandlingsmål sammen med klienten, og derefter spore klientens aktuelle opgaver indenfor hver enkelt terapisession. Terapeuter vægter de oplevelser, som er forbundet med behandlingsfokus; derudover bliver terapeuten lige så roligt ved med at tilbyde klienten mulighed for at holde fast i terapeutiske hovedopgaver og bringer ofte klienten tilbage til opgaven, når der opstår distraktioner, sidespor eller blokeringer. I dette arbejde bliver terapeuten delvist ledt af sin viden om det almindelige løsnings-sekvens indenfor bestemte opgaver og tilbyder således klienten mulighed for at komme videre til næste trin i arbejdet (det kan f.eks. være at give kritikeren i en to-stols dialog mulighed for at bløde lidt op). Det er vigtigt at huske på, at terapeuten ikke kan tvinge klienten til at komme videre til næste trin i opgaveløsningen. Klienten går videre, når han eller hun følelsesmæssigt er klar til det, men terapeuten kan tilbyde klienten muligheden for at komme videre. En rigid fastholdelse af fokus på en konkret opgave har imidlertid en negativ effekt. Det er ofte nødvendigt at terapeuten er fleksibel og følger klienten, når han eller hun skifter til en opgave som er mere nærværende for ham eller hende. Sædvanligvis er det også vigtigt at bibeholde en balance imellem fokus på en opgave på den ene side og den terapeutiske relation på den anden side. Nogle gange kan klienten komme til at opfatte terapeutens bestræbelser på at understøtte ham eller hende i at løse en terapeutiske opgave som et voldsomt pres hen imod at gøre noget, som klienten ikke selv er parat til. Terapeuten skal være opmærksom på denne risiko og skal derfor lytte godt efter og være klar til at tilbyde klienten mulighed for at gå væk fra en opgave eller gå videre til en anden opgave. Det tager normalt adskillige behandlinger, før en klient har fuldført en hovedopgave eller et mål, som f.eks. at få kontrol over traumerelateret angst eller at fjerne vrede og bitterhed rettet mod en forælder, som har svigtet. Terapeuten kan derfor hjælpe klienten til at gå tilbage til en opgave uge efter uge, men kan være nødt til midlertidigt at lade opgaven ligge, hvis der dukker noget mere presserende op eller hvis klientens ubehag ved at udtrykke stærke følelser begynder at forstyrre arbejdet med opgaven. Selv-udvikling: Fremme klientens ansvarlighed og ressourcer [empowerment] Endelig er emotions-fokuseret terapi en humanistisk terapi med eksistentielle rødder; den lægger stor vægt på menneskelig frihed og udvikling gennem hele livet. Derfor lægger emotions-fokuserede terapeuter også vægt på, at klienter har frihed til at vælge deres egne handlinger, i terapisituationen såvel som i andre sammenhænge. Derudover bliver klienten også betragtet som ansvarlig (på en ikke-anklagende måde) for udviklingen af deres følelsesmæssige oplevelser, herunder depression og angst. Terapeuten understøtter således klientens mulighed for og motivation til selvbestemmelse, moden afhængighed af andre og selvudvikling, herunder udvikling af personlig styrke. Terapeuten understøtter først og fremmest klientens udvikling gennem at lytte omhyggeligt efter og hjælpe klienten til at udforske udviklings potentialer i hans eller hendes oplevelser. F.eks. hører terapeuten måske den kategoriske vrede, som ligger implicit i en klients depressive sindsstemning og reflekterer over den. Det at have valgmuligheder bliver også understøttet på forskellig vis. Som f.eks. når klienten tilbydes alternativer i forbindelse med terapeutiske mål, opgaver og handlinger. Således kan terapeuten tilbyde en tilbageholdende klient muligheden for ikke at udforske et smertefuldt emne. Eller terapeuten kan overfor klienten fremføre muligheden af enten at fortsætte selvkritikken eller at udfordre den indre kritiker. Ydermere kan emotions-fokuserede terapeuter fastholde, at de ikke er eksperter i indholdet i klientens oplevelser og at de derfor ikke er i stand til at tolke, dømme, eller give ekspertudsagn omkring klientens problemer. I stedet anser terapeuten klienten for at være sin egen ekspert og den, der i sidste ende skal vælge sin egen identitet. EFT-Instituttet, Hanne Bloch Gregersen.

Medfølende brevskrivning Noter til terapeuten

Medfølende brevskrivning Noter til terapeuten Medfølende brevskrivning Noter til terapeuten Idéen bag medfølende brevskrivning er at hjælpe depressive mennesker med at engagere sig i deres problemer på en empatisk og omsorgsfuld måde. Vi ønsker at

Læs mere

Bliv verdens bedste kommunikator

Bliv verdens bedste kommunikator Bliv verdens bedste kommunikator Vane 1: Kend dig selv 2 3 Begrænsende overbevisninger Jeg lærer det aldrig Jeg er en dårlig kommunikator og sådan er det bare Folk lytter ikke, når jeg siger noget Jeg

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

Miljøterapi og emotioner II. Torben Schjødt Schizofrenidagene 2015

Miljøterapi og emotioner II. Torben Schjødt Schizofrenidagene 2015 Miljøterapi og emotioner II Schizofrenidagene 2015 2 Et terapeutisk miljø for mennesker med psykose 3 Miljøterapi er aldrig blot miljøterapi men altid miljøterapi for bestemte mennesker med særlige behandlingsbehov

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning Slide 1 Paradigmer i konfliktløsning Kilde: Vibeke Vindeløv, Københavns Universitet Slide 2 Grundantagelser En forståelse for konflikter som et livsvilkår En tillid til at parterne bedst selv ved, hvad

Læs mere

Cutting - Det som ligger bag Handleguide

Cutting - Det som ligger bag Handleguide Cutting - Det som ligger bag Handleguide Teenagehjernen Teenageperioden er den periode, hvor hjernen fortsat vokser stærkt, og hvor de følelsesstyrede hjerneområder har mest at skulle have sagt. Balancen

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Pædagogisk referenceramme for Børnehuset Mælkevejen

Pædagogisk referenceramme for Børnehuset Mælkevejen Pædagogisk referenceramme for Børnehuset Mælkevejen den 28/4-15 Præsentation af Mælkevejen Mælkevejen er en daginstitution i Frederikshavn Kommune for børn mellem 0 6 år. Vi ønsker først og fremmest, at

Læs mere

Fra Maslow til Barrett

Fra Maslow til Barrett Fra Maslow til Barrett Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Overblik over Richard Barrett s 7 trins Bevidsthedsmodel Grunden til at Barrett skabte bevidsthedsmodellen,

Læs mere

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet Struktur Optagelse på uddannelsen Ansøgning Optagelse Personlig samtale Vise egnethed Grundforløb over et år Evaluering Skriftlig opgave Eksamen efter grundforløbet Praktisk prøve Eksistentiel Dynamisk

Læs mere

Supervisoruddannelse på DFTI

Supervisoruddannelse på DFTI af Peter Mortensen Aut. cand.psych. og familieterapeut, MPF Direktør og partner, DFTI Supervisoruddannelse på DFTI Supervision er et fagområde, som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til varetagelse

Læs mere

Fraværende Utilstrækkeligt Gennemført Udmærket gennemført 0 1 2 3 4 5

Fraværende Utilstrækkeligt Gennemført Udmærket gennemført 0 1 2 3 4 5 Dette evalueringsskema har til hensigt at hjælpe dig med at kunne evaluere din egen stil og dine interventioner. Det er også en guide til planlægning af behandlingen og en hjælp til at styrke din egen

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

Mentalisering - et oplæg om det I godt ved. Never let correction sabotage for connection (dagens mantra).

Mentalisering - et oplæg om det I godt ved. Never let correction sabotage for connection (dagens mantra). Mentalisering - et oplæg om det I godt ved. Never let correction sabotage for connection (dagens mantra). Børns udvikling 0-3 år Grundlaget for vores væren i verden er relationer. Ex: Et par tager deres

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

RARRT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust

RARRT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust AT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust Når det handler om at lykkes i livet, peger mange undersøgelser i samme retning: obuste børn, der har selvkontrol, er vedholdende og fokuserede, klarer

Læs mere

OVERSIGT OVER DE 24 STYRKER

OVERSIGT OVER DE 24 STYRKER 24 STYRKER OVERSIGT OVER DE 24 STYRKER Her finder du en oversigt over de 24 styrker, der er kernen i styrkebaseret udvikling. Du kan tage VIAs test på min hjemmeside www.daisylovendahl. dk, men du kan

Læs mere

De 7 reflekterende spejle *** De syv spejle er: 1. Spejling af nuet. 2. Spejling af det, som du dømmer.

De 7 reflekterende spejle *** De syv spejle er: 1. Spejling af nuet. 2. Spejling af det, som du dømmer. De 7 reflekterende spejle *** De syv spejle er: 1. Spejling af nuet. 2. Spejling af det, som du dømmer. 3. Spejling af det, som er tabt, givet eller taget væk. 4. Spejling af flugt. 5. Spejling af din

Læs mere

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER De følgende elleve centrale coaching kompetencer er beskrevet for at skabe større forståelse for de færdigheder og tilgange, der anvendes i moderne coacharbejde som defineret af ICF. De vil også kunne

Læs mere

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Line Brink-Jensen kandidat i musikterapi, juni 2010. Kontakt: line.brink.jensen@gmail.com Fokus Denne artikel er baseret på mit kandidatspeciale (Brink-Jensen,

Læs mere

Inklusion af udfordrende elever i skolen del 2 kl. 9.00-15.00

Inklusion af udfordrende elever i skolen del 2 kl. 9.00-15.00 Inklusion af udfordrende elever i skolen del 2 kl. 9.00-15.00 9.00-10.15 Vitaliserende læringsmiljøer 10.15-10.30 Pause 10.30-11.45 Spejling som pædagogisk redskab i skolen 11.45-12.15 Frokost 12.15-13.30

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

FACILITERING Et værktøj

FACILITERING Et værktøj FACILITERING Et værktøj Af PS4 A/S Velkommen til PS4s værktøj til facilitering Facilitering af møder Ved møder sker det ofte, at den indholdsmæssige diskussion sluger al opmærksomheden fra deltagerne,

Læs mere

Social udvikling. Sammenhæng:

Social udvikling. Sammenhæng: Social udvikling Sammenhæng: Mennesket er et socialt væsen. Barnet er fra fødslen afhængigt af kontakt med og stimulation fra andre mennesker. Gennem barndommen er et tæt følelsesmæssigt samspil med betydningsfulde

Læs mere

De 8 ICDP-samspilstemaers praktiske udtryk

De 8 ICDP-samspilstemaers praktiske udtryk De 8 ICDP-samspilstemaers praktiske udtryk Emotionel ekspressiv dialog/følelsesmæssig kommunikation. 1. Vis positive følelser for barnet. Vis at du er glad for barnet. Smil til barnet Hold øjenkontakt

Læs mere

KURSUS FOR NYE EFTERSKOLELÆRERE NOVEMBER, 2015. Mandag d. 9. november

KURSUS FOR NYE EFTERSKOLELÆRERE NOVEMBER, 2015. Mandag d. 9. november KURSUS FOR NYE EFTERSKOLELÆRERE NOVEMBER, 2015 Mandag d. 9. november Arbinger Den Anerkendende Tilgang Narrative Samtaler Praktiske råd PERSPEKTIVET Hverdagen på din egen efterskole 90 95% af eleverne

Læs mere

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29 Mindfulness Temadag for sundhedspersonale V/ Silke Rowlin www.center for mindfulness.dk Tlf. 21 12 12 29 Dagens program: Hvad er Mindfulness Meditation? Mindfulness stressreduktion for sundhedspersonale

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra TRANSFORMATION UBEVIDSTE HANDLEMØNSTRE Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra vores barndom. De hjælper os til at overleve og få vores behov opfyldt.

Læs mere

Den motiverende samtale en kort introduktion

Den motiverende samtale en kort introduktion Den motiverende samtale en kort introduktion Den motiverende samtale har fokus på at finde ressourcer til forandring hos borgeren og støtte hans eller hendes indre motivation. Rådgiverens vigtigste rolle

Læs mere

Familiesamtalen i børneperspektiv

Familiesamtalen i børneperspektiv Familiesamtalen i børneperspektiv Af Gerda Rasmussen og Ruth Hansen Artiklen er bragt i bladet Psykoterapeuten, oktober 2012 www.dfti.dk Hvorfor familieterapi? Med denne artikel ønsker vi at give nogle

Læs mere

KOGNITIV TERAPI SKALA

KOGNITIV TERAPI SKALA KOGNITIV TERAPI SKALA (copyright 198 J.E Young & A.T Beck) Terapeut: Dato for Session: Rater: Patient: Tape ID#: Dato for rating: Session# ( ) Videotape ( ) Audiotape ( ) Live Observation Instruktion:

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Den socialpædagogiske. kernefaglighed

Den socialpædagogiske. kernefaglighed Den socialpædagogiske kernefaglighed 2 Kan noget så dansk som en fagforening gøre noget så udansk som at blære sig? Ja, når det handler om vores medlemmers faglighed Vi organiserer velfærdssamfundets fremmeste

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi

Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi Modul 5B Intervention i et pædagogisk psykologisk perspektiv Januar 2008 11.983 anslag Gitte Holst Larsen (gl)1372685 Indholdsfortegnelse Modul

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Procedure for kontaktpersonfunktion

Procedure for kontaktpersonfunktion Definition på ydelser: Alle ydelser er med udgangspunkt i den enkelte beboers 141 handleplan, omsat i en pædagogisk / personlig socialpædagogiskhandleplan, med fokus på en recovery orienteret indsats.

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune 1 VISIONEN... 3 INDLEDNING... 4 ANERKENDELSE... 5 INKLUSION OG FÆLLESSKAB... 6 KREATIVITET... 7 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE... 8-9 SAMARBEJDE OG SYNERGI...

Læs mere

Rejseholdet d. 8. maj. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2012

Rejseholdet d. 8. maj. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2012 Rejseholdet d. 8. maj. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2012 Dagens sang Du kom med alt det der var dig Du kom med alt det der var dig og sprængte hver en spærret vej og hvilket forår blev det!

Læs mere

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne.

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Et eksempel Hvem er jeg? Navn.: Kvinde Fødselsdato: xx.xx.xxxx 2015 Healing og Balance Lina Starcke Larsen 1 Hvad er min sjælsfarve/grundfarve? På

Læs mere

SELVORGANISERING Awareness og kontakt

SELVORGANISERING Awareness og kontakt Henriette Boysen i samarbejde med Hanne Bloch Gregersen SELVORGANISERING Awareness og kontakt Menneskets grundlæggende behov er at overleve og trives. Vores færden i verden er kontinuerligt rettet mod

Læs mere

Praktikvejledere ved Socialrådgiveruddannelsen

Praktikvejledere ved Socialrådgiveruddannelsen Gør tanke til handling VIA University College Praktikvejledere ved Socialrådgiveruddannelsen 1 Indholdet i dag Retningslinjer for læringssamtaler Hvad er supervision Opskrift på supervision Spørgsmålstyper

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Anerkendelse. og selverkendelse INTERVIEW. En helhedstænkning om relationer karakteriserer

Anerkendelse. og selverkendelse INTERVIEW. En helhedstænkning om relationer karakteriserer INTERVIEW Anerkendelse og selverkendelse En helhedstænkning om relationer karakteriserer norske Anne-Lise Løvlie Schibbyes psykoterapi. I et personligt interview til Psykolog Nyt forener hun filosofi,

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Grundlov FOR. Vanløse Skole

Grundlov FOR. Vanløse Skole Grundlov FOR Vanløse Skole 2 Hvorfor en Grundlov? - Grundloven er Vanløse Skoles DNA. Det er den man kan se, høre og mærke når man er en del af Vanløse Skole - hvad enten det er som elev, forældre eller

Læs mere

Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten

Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten Indhold Formål med samarbejdspolitikken... 1 Kommunikation i Skovkanten... 1 Omgangstone... 2 Fokus på fagligheden... 2 Konflikthåndtering... 2 Ihh hvor er

Læs mere

Terapeut-åbenhed TERAPEUT-KLIENT RELATIONEN

Terapeut-åbenhed TERAPEUT-KLIENT RELATIONEN Af Gerda Rasmussen Familie- og psykoterapeut MPF Underviser og konsulent Dansk Familieterapeutisk Institut Denne artikel har været bragt i Psykoterapeuten nr. 3, 2010 Terapeut-åbenhed Vi bliver et selv

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen

Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen KURSETS FORMÅL er at styrke dig i at bruge dig selv bedst muligt, når du kommunikerer på din arbejdsplads. Med nærvær og effektivitet. Du arbejder med din

Læs mere

Person Centered and Experiential Psychotherapy

Person Centered and Experiential Psychotherapy Person Centered and Experiential Psychotherapy Videreuddannelse for psykologer til specialist i psykoterapi 2011-2012 Institut for Personcentreret og Oplevelsesorienteret Psykoterapi (IPCOPT) tilbyder

Læs mere

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Kilde: Mindfulness Mark Williams & Danny Penman At skifte perspektiv Du sidder på en bakketop

Læs mere

Motivational Interviewing. Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt

Motivational Interviewing. Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt Motivational Interviewing Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt Velkommen Program for modul 2 Kl. 09.00 09.45: Velkommen Øvelse fra jeres praksis Diskrepans Kl. 09.45

Læs mere

MINIMUMSKRAV FOR PCC CERTIFICERING KOMPETENCE FOR KOMPETENCE. Copyright 2006, International Coach Federation.

MINIMUMSKRAV FOR PCC CERTIFICERING KOMPETENCE FOR KOMPETENCE. Copyright 2006, International Coach Federation. MINIMUMSKRAV FOR PCC CERTIFICERING KOMPETENCE FOR KOMPETENCE Copyright 2006, International Coach Federation. ICF føler sig forpligtet til at støtte medlemmerne i at udvide deres coachingfærdigheder. Hver

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Alsidig personlig udvikling

Alsidig personlig udvikling Alsidig personlig udvikling Sammenhæng: For at barnet kan udvikle en stærk og sund identitet, har det brug for en positiv selvfølelse og trygge rammer, som det tør udfolde og udfordre sig selv i. En alsidig

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

Hvad er coaching? - og hvad er coaching ikke

Hvad er coaching? - og hvad er coaching ikke Hvad er coaching? - og hvad er coaching ikke Giv en mand en fisk, og han bliver mæt én dag. Lær ham at fiske, og han kan klare sig selv hele livet Kun Fu Tze Coaching - definitionen Coaching er at hjælpe

Læs mere

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder - om at bruge Empatisk Lytning som leder, coach og terapeut Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk De fleste

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Velkomme dag 2. Dagens program: Tom Kitwood trivsel mistrivsel psykologiske behov. Uhensigtsmæssig adfærd ved demens dag 2

Velkomme dag 2. Dagens program: Tom Kitwood trivsel mistrivsel psykologiske behov. Uhensigtsmæssig adfærd ved demens dag 2 Velkomme dag 2 Dagens program: Tom Kitwood trivsel mistrivsel psykologiske behov Teammøde Sæt Jer sammen med Jeres team og drøft de, for jer vigtigste pointer fra i går Hvad har I brug for at samle op

Læs mere

Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Spørgeskema til beskrivelse af egen læringsprofil

Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Spørgeskema til beskrivelse af egen læringsprofil Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Spørgeskema til beskrivelse af egen læringsprofil Interfolk, september 2009, 1. udgave 2 Indhold Om beskrivelsen af din

Læs mere

Kommunikation og forældresamarbejde del 3

Kommunikation og forældresamarbejde del 3 Kommunikation og forældresamarbejde del 3 Fokus Praktisk: Resten af forløbet tider og datoer Opsamling fra Bennediktes oplæg i weekenden Mine tanker om i dag: Perspektivering eller fortsat ACT fokus? Forhandling

Læs mere

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ...

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... Indhold COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... 4 Hovedkonklusioner fra Coaching Analysen 2004/05... 5 INTRODUKTION TIL COACHING... 6 Coaching i ledelse... 7 Hvor og hvornår er coaching relevant?... 8 Former

Læs mere

Det uløste læringsbehov

Det uløste læringsbehov Læringsrummet et behov og en nødvendighed Hvordan kan ledere og medarbejdere i en myndighedsafdeling udvikle et læringsmiljø hvor det er muligt for medarbejderne at skabe den nødvendige arbejdsrelaterede

Læs mere

Tilknytningsteorien Fredericia, tirsdag d. 12. marts.

Tilknytningsteorien Fredericia, tirsdag d. 12. marts. Tilknytningsteorien Fredericia, tirsdag d. 12. marts. John Bowlby (1907-1990) Engelsk psykiater der i efterkrigstidens England (1940-1950èrne) arbejdede med depriverede børn. Han studerede børn i alderen

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Egholt miljøterapeutisk behandling

Egholt miljøterapeutisk behandling Egholt miljøterapeutisk behandling På Egholt praktiseres en miljøterapeutisk behandling. Miljøterapi er en gennemtænkt opbygning af et givent miljø fysisk, psykologisk og kulturelt så det fremmer synliggørelsen

Læs mere

Kommunikation. 19. januar 2010. Århus Universitetshospital Skejby. v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony. www.sanneanthony.dk. www.sanneanthony.

Kommunikation. 19. januar 2010. Århus Universitetshospital Skejby. v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony. www.sanneanthony.dk. www.sanneanthony. Kommunikation Århus Universitetshospital Skejby 19. januar 2010 v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony CV for Susanne Anthony E.F.T. Terapeut 2006 Hypnose Terapeut 2004 NLP-psykoterapeut 1999 Reg.Lægemiddelkonsulent

Læs mere

DOES 4 OMRÅDER AF SÆRLIG SENSITIVITET

DOES 4 OMRÅDER AF SÆRLIG SENSITIVITET DOES 4 OMRÅDER AF SÆRLIG SENSITIVITET Elaine Aron har inddelt beskrivelsen af det særligt sensitive træk i fire hovedområder, som kan give et overblik over forskellige aspekter ved trækket. D står for

Læs mere

NFH MAJ 2013 DEN TRAUMATISEREDE PATIENT NÅR PSYKEN ER MODSPILLER ERHVERVSPSYKOLOG MICHAEL R. DANIELSEN MRD@PSYKIATRIFONDEN.DK

NFH MAJ 2013 DEN TRAUMATISEREDE PATIENT NÅR PSYKEN ER MODSPILLER ERHVERVSPSYKOLOG MICHAEL R. DANIELSEN MRD@PSYKIATRIFONDEN.DK 30.04.2013 1 NFH DEN TRAUMATISEREDE PATIENT NÅR PSYKEN ER MODSPILLER MAJ 2013 ERHVERVSPSYKOLOG MICHAEL R. DANIELSEN MRD@PSYKIATRIFONDEN.DK PROGRAM Velkommen og ønsker? Om psykisk sårbarhed Det sårbare

Læs mere

Nyt projekt om mentaliseringsbaseret pædagogik

Nyt projekt om mentaliseringsbaseret pædagogik Nyt projekt om mentaliseringsbaseret pædagogik Opholdsstedet Aabyhus arbejder det kommende år med at omsætte mentalisering til hverdagen Af Maja Nørgård Jacobsen, psykolog I arbejdet med traumatiserede

Læs mere

Lidt om mig Rummelighed - Inklusion Anerkendelse At se, høre, tale med og forsøge at forstå den enkelte elev At se muligheder i stedet for

Lidt om mig Rummelighed - Inklusion Anerkendelse At se, høre, tale med og forsøge at forstå den enkelte elev At se muligheder i stedet for Lidt om mig Rummelighed - Inklusion Anerkendelse At se, høre, tale med og forsøge at forstå den enkelte elev At se muligheder i stedet for begrænsninger Skolen Sputnik Blev igangsat i 1998 af Indre Nørrebro

Læs mere

UDFORDRENDE ELEVER DEL 2 ODENSE. 6.NOVEMBER 2013 KL.9-14

UDFORDRENDE ELEVER DEL 2 ODENSE. 6.NOVEMBER 2013 KL.9-14 UDFORDRENDE ELEVER DEL 2 ODENSE. 6.NOVEMBER 2013 KL.9-14 9.00-9.15 Hvad har jeg gjort anderledes siden sidst? 9.15-10.00 Iltningsretning og PUMA 10.00-10.15 Pause 10.15-11.30 KRAP 11.30-12.00 Frokost 12.00-13.00

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Hogan Assessment Systems Inc.

EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Hogan Assessment Systems Inc. EQ EVNEN EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Rapport for John Doe ID UH555936 Dato 06 Juli 2016 2013 Hogan Assessment Systems Inc. Introduktion Hogan EQ vurderer

Læs mere

Opkvalificering i et samarbejde den usikre sikkerhed TUP 11, en sikker kommunikation!

Opkvalificering i et samarbejde den usikre sikkerhed TUP 11, en sikker kommunikation! Opkvalificering i et samarbejde den usikre sikkerhed TUP 11, en sikker kommunikation! Simon Schulin, 2013, Adjunkt, Udvikling og Forskning ved Videncenter for Ledelse og Organisationsudvikling Forandring

Læs mere

Hvordan kan empowerment forstås og leves? Nykøbing Katedralskole, tirsdag d. 20 oktober, 2015.

Hvordan kan empowerment forstås og leves? Nykøbing Katedralskole, tirsdag d. 20 oktober, 2015. Hvordan kan empowerment forstås og leves? Nykøbing Katedralskole, tirsdag d. 20 oktober, 2015. for at styrke mennesker i svære livssituationer for at tage ansvar for egen værdi og ressoucer for at udtrykke

Læs mere

Den oversete dimension -hvem hjælper hjælperen? Landsmøde 2012, Early Warning Susanne Broeng

Den oversete dimension -hvem hjælper hjælperen? Landsmøde 2012, Early Warning Susanne Broeng Den oversete dimension -hvem hjælper hjælperen? Landsmøde 2012, Early Warning Susanne Broeng Præsentation Den røde tråd Kernen i mit arbejde Dynamiske samspilsprocesser Relationer Integritet procesbevidsthed

Læs mere

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle.

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle. Værdigrundlag I vores pædagogiske arbejde må fundamentet være et fælles værdigrundlag, et sæt af værdier som vi sammen har diskuteret, formuleret og derfor alle kan stå inde for. Det er værdier, som vi

Læs mere

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Eksistentiel dynamisk psykoterapi bygger på eksistensfilosofien og henter således inspiration hos tænkere som Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, Jean-

Læs mere

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70 Indhold Forord 9 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13 Eksistentiel psykologi 13 Fænomenologi: mennesket bag kategorierne 14 Kan psykologi handle om selve livet? 17 Tre grundbegreber: livsfølelse, livsmod

Læs mere

Aut. klinisk psykolog. Helle Kjær. Distriktsleder Lænke-ambulatorierne Københavns amt Nord. 10/30/06 Cand. psych. aut.

Aut. klinisk psykolog. Helle Kjær. Distriktsleder Lænke-ambulatorierne Københavns amt Nord. 10/30/06 Cand. psych. aut. Aut. klinisk psykolog Helle Kjær Distriktsleder Lænke-ambulatorierne Københavns amt Nord 10/30/06 Cand. psych. aut. Helle Kjær 1 Personlighed Selvfølelse Selvværd Selvtillid 10/30/06 Cand. psych. aut.

Læs mere

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen.

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen. 1 Læreplan for dagplejen. Forvaltningen på dagtilbudsområdet har udarbejdet en fælles ramme for arbejdet med læreplaner, som dagplejen også er forpligtet til at arbejde ud fra. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Følelser og mentaliserende samspil

Følelser og mentaliserende samspil Følelser og mentaliserende samspil ISAAC konference 2014, cand. mag. i musikterapi og psykologi Hvad er mentaliserende samspil Udvikling af følelsesmæssige og sociale kompetencer Følelsesmæssig stimulation

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

Side 1. Coaching - En udviklende samtale

Side 1. Coaching - En udviklende samtale Side 1 Coaching - En udviklende samtale Coaching definitioner Coaching er gennem dialog at lukke op for et menneskes potentiale til at forbedre sine præstationer. Det er at hjælpe mennesker til at lære,

Læs mere

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt Kolb s Læringsstil Denne selvtest kan bruges til at belyse, hvordan du lærer bedst. Nedenfor finder du 12 rækker med 4 forskellige udsagn i hver række. Du skal rangordne udsagnene i hver række, sådan som

Læs mere

26. marts. 2014 Hanne V. Moltke

26. marts. 2014 Hanne V. Moltke OM KERNEOPGAVEN OG SOCIAL KAPITAL 26. marts. 2014 Hanne V. Moltke PROGRAM Om social kapital hvad er det? Ledelsesopgaven i relation til kerneopgaven og at sætte retning Social kapital 3 dimensioner: I

Læs mere

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Præsentation Den røde tråd Kernen i mit arbejde Dynamiske samspilsprocesser Relationer Integritet procesbevidsthed og udvikling www.broeng.dk

Læs mere