(Peter Seeberg udgiver inden længe Det moderne Mellemøsten på Gyldendal, der er skrevet med henblik på undervisning i Mellemøsten)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(Peter Seeberg udgiver inden længe Det moderne Mellemøsten på Gyldendal, der er skrevet med henblik på undervisning i Mellemøsten)"

Transkript

1 Mellemøsten i tværfagligt perspektiv! (Peter Seeberg udgiver inden længe Det moderne Mellemøsten på Gyldendal, der er skrevet med henblik på undervisning i Mellemøsten) De nye reformer i ungdomsuddannelserne stiller krav om tværfagligt samarbejde. Næppe noget emneområde rummer i højere grad end Mellemøsten for f.eks. at lave samarbejde mellem historie, religion og samfundsfag. Det er formålet med denne artikel at pege på nogle eksempler på tværfaglige temaer i en mellemøstlig sammenhæng. Hvad er Mellemøsten geografi, politik eller kultur? Mellemøsten er måske den region i verden, der er blevet påklistret flest metaforer. Mellemøsten er "kulturernes korsvej", "den frugtbare halvmåne, civilisationens vugge og landet, der flyder af mælk og honning. De militære interventioner i Mellemøstens mange konflikter bliver betegnet med stærkt symbolladede navne, som de israelske invasioner i Libanon i 1982 og 1996, der blev kaldt hhv. Operation fred for Galilæa og Vredens druer. Sædvanligvis beskrives Mellemøsten som området fra Iran i øst til Marokko i vest og fra Tyrkiet i Nord til Sudan i syd. Ingen har imidlertid patent på Mellemøsten-begrebet. Medierne omtaler nogle gange Mellemøsten som en fjern og eksotisk region, som USA eller Frankrig fører udenrigspolitik over for, andre gange som et sted, hvor der foregår dramatiske begivenheder, som verden ifølge CNN, BBC eller TV2 bare må kende til. Så hvis en aktuel konflikt mellem Israel og palæstinenserne i en TV-udsendelse bliver omtalt som Mellemøstkonflikten, er det ikke forkert, men heller ikke den eneste sandhed snarere en sproglig forenkling, som anvendes, for at seerne skal vide, hvor vi er henne i verden. En lang række forskellige definitioner har således været anvendt for at beskrive, hvad Mellemøsten er, men ingen af dem giver nødvendigvis mere mening end andre. Som altid handler det altså om at vælge et begreb og så anvende det i en præcist defineret forstand. Dertil kommer, at en række konkurrerende begreber, hver med sine fortrin og mangler, byder sig til som erstatning for det upræcise begreb Mellemøsten: den arabiske verden, den islamiske verden, Nærorienten eller Vestasien og Nordafrika. Historisk set er Mellemøsten-begrebet opfundet af englænderne. For dem var Mellemøsten et område, der egentlig mest var vigtigt, fordi det lå imellem det fjerne Østen, hvor Indien og Kina, der var af afgørende betydning for det engelske imperium, befandt sig og det nære Østen, der var området sydøst for Europa, dvs. Balkan og Tyrkiet. Mellemøstens folk og historie Den mellemøstlige historie er lang og dramatisk, kendetegnet ved perioder, hvor et bestemt folk dominerer regionen og tidsafsnit, hvor alt mere eller mindre er kaos og konflikt og intet hænger sammen hverken i tid eller rum. Mellemøsten er scenen for de store folkeslags historie: perserne, araberne, tyrkerne, alle med en lang og dramatisk historie bag sig, men 1

2 også historien om erobringer, der kom udefra. Og den historiske baggrund har stor betydning for moderne persere, arabere og tyrkeres opfattelse af verden og af sig selv. Selvopfattelsen rummer for alle tre folkeslags vedkommende bevidstheden om have stået i spidsen for et dominerende verdensherredømme selvsagt ikke på samme tidspunkt. De har bekriget hinanden, afløst hinanden på den store historiske scene, men er også blevet løbet over ende af mongolfyrster - og i de sidste par århundreder, sådan lidt forenklet udtrykt, af vestlig indflydelse, globalisering og Macdonald isering. Under perseren Kyros den Store ( ) skabtes gennem erobring af det meste af det nuværende Mellemøsten verdens første supermagt. Supermagten eksisterede et par århundreder, indtil makedoneren Alexander den Store erobrede perserriget, hvis centrum, Persepolis, faldt i 331 fvt. Kyros den Store er blevet et nationalt ikon i Iran, og det var derfor mere end uklogt, at den tidligere shah Mohammad Reza Pahlavi i 1971 i forbindelse med fejringen af det persiske kejserriges års jubilæum lod antyde, at han opfattede sig selv som efterfølger til Kyros, for ikke at sige som en slags nulevende slægtning til denne sagnagtige figur. Dette postulerede slægtskab var ikke til at bære for det i forvejen hårdt plagede persiske folk. For ifølge myten havde Kyros været en nøjsom og beskeden hersker, hvorimod man opfattede shahen som en ødsel og tyrannisk diktator. Alexanders erobring af perserriget var med til at gøre hellenismen til den dominerende kultur i det meste af den mellemøstlige region. Græsk sprog, kunst og litteratur fik stor indflydelse på udviklingen og også den romerske kultur blev kraftigt påvirket af hellenismen. Det romerske verdensrige beherskede i århundreder store dele af Mellemøsten, og da det begyndte at gå tilbage for det vestromerske imperium, fremstod det østromerske rige, Byzans, stadig mere tydeligt som den livskraftige, velstående og dynamiske del af det tidligere verdensrige. Konstantinopel, der blev grundlagt i 330 evt., udviklede sig til centrum og hovedstad i Byzans, en afgørende magtinstans i regionen og riget ophørte ikke med at eksistere før i 1453, da tyrkerne erobrede Konstantinopel. Denne by, der fortsatte med at være centrum også i Osmannerriget, kom fra 1926 til at hedde Istanbul i det moderne Tyrkiet. Og i denne nye stat optaget af at blive europæisk og lægge sit sultanat bag sig blev hovedstaden, netop for at undgå Istanbuls historiske dominans, forlagt til en ny by ved navn Ankara beliggende på den anatolske højslette. Det arabiske folks (historiske) storhedstid hænger sammen med udbredelsen af Islam, den religion, der siden profeten Muhammad har været den dominerende religion i Mellemøsten. De ti år fra Muhammads udvandring (hijra) til Medina i 622, indtil hans død i 632, var en periode med konstant rivalisering mellem to byer i det nuværende Saudi-Arabien, Mekka og Medina, som i 630 endte med Medinas og dermed Muhammads sejr. Ved hans død to år senere var grundlaget lagt for Islams ekspansion, der med Muhammads svigersøn Abu Bakr som leder, kalif, indledte en erobring af omverdenen, som foregik med forbløffende hast. Snart var den arabiske halvø erobret sammen med store dele af det nuværende Iran. Damaskus faldt i 636, i 638 erobredes Jerusalem og i 641 Alexandria. Mellem 643 og 711 blev hele Nordafrika underlagt de muslimske herskere. I midten af det 8. århundrede strakte det islamiske verdensrige sig fra Indusfloden i øst til den iberiske halvø (erobret mellem 711 og 759) i vest, fra Sortehavet og Det kaspiske Hav i nord og til den arabiske halvø i syd. 2

3 Fra 661 var Damaskus centrum i et kalifat, Ummayade-kalifatet, der de næste hundrede år skulle udvikle sig til centrum for den arabiske beherskelse af Mellemøsten samt det nuværende Tyrkiet, Iran, Nordafrika og det meste af Spanien. Efter profeten Muhammads død i år 632 bredte Islam sig med kolossal hastighed i Mellemøsten. Den første kalifat havde centrum i Damaskus og den centrale helligdom var Ummayade-moskéen. Billedet er fra gården i det enorme bygningsværk, der blev opført på, og delvist udnyttede, levn fra tidligere kulturer: aramæere, romere og kristne. Dele af murene i det nuværende bygningsværk menes at stamme fra en byzantinsk katedral. I midten af 700-tallet flyttedes centrum til Bagdad, og indtil mongolernes erobring af Bagdad i 1258 var Abbaside-kalifatet dominerende i den arabiske verden, mest markant dog i det første århundrede af den femhundredårige periode. Udbredelsen af islam var i høj grad med til at udvikle lokalsamfundene fra at være stammesamfund til at være større enheder baseret på social opdeling og udøvelse af magt. Muslimerne underlagde sig ofte andre riger ved at lade lokale herskere sidde som provinsaristokrater - et system, som byggede på tolerance over for lokale skikke, ja endda over for lokale religiøse forestillinger. Den arabiske ekspansion var en kombination af islamisering, udbredelsen af en ny religion, der tilsyneladende havde let ved at slå an i datidens arabiske verden, og arabisering, udbredelsen af den arabiske kultur i videste forstand. Ekspansionen byggede på muslimske hære, der etablerede et netværk af garnisoner, adskilt fra lokalbefolkningerne i de erobrede områder. Disse garnisoner sikrede i en indledende fase, at der ikke foregik en assimilation til lokale sæder og skikke, og udviklede sig gradvist til nye, vigtige centre for den islamiske kulturs udvikling. Kulturmodsætninger og kulturel udvikling Efterkommere efter de persiske, arabiske og tyrkiske folkeslag befolker i dag de fleste mellemøstlige stater, som for de flestes vedkommende er meget lidt homogene. De er derimod etnisk sammensatte og rummer store og små etniske mindretal. De etniske minoriteter repræsenterer vidt forskellige grupper: kristne assyrere i Irak, kurdere i Tyrkiet, Iran og Irak, armenere i Tyrkiet, bahai er i Iran, drusere i Syrien, palæstinensere i Libanon, koptere i Egypten, berbere i Algeriet. Dette er blot ganske få eksempler. Nogle af disse befolkningsgrupper er talstærke; for de fleste gælder, at man kun har forholdsvis upræcise forestillinger om, hvor mange der rent faktisk er tale om: I det moderne Mellemøsten kan det nogle gange være livsfarligt blot at sige, at man tilhører en bestemt befolkningsgruppe. De største mindretal udgør hele nationer, ofte delt af de mellemøstlige staters grænser, de mindste findes måske kun i et enkelt land og udgør dér et lille lokalsamfund. Kurderne udgør samlet over 25 mio. mennesker, der for de flestes vedkommende befinder sig i Tyrkiet, Irak, Iran og Syrien. Der er ifølge de officielle oplysninger zoroastriere i Iran, lokaliseret i et par af de større byer, bl.a. Yazd i det centrale Iran. Mellemøsten er kendetegnet ved store sociale forskelle der er lysår mellem ludfattige Yemen på sydspidsen af den arabiske halvø og rige Bahrain på den nordøstlige side af halvøen. Sådan har det ikke altid været. Bahrains nuveaui riches er først for ganske få årtier siden blevet nyrige. Mellem disse to yderpoler befinder de andre mellemøstlige stater sig 3

4 de fleste af dem i den fattige del af spektret. Det hævdes, at Mellemøsten i det sidste halve århundrede ikke har nydt godt af den internationale udvikling, som har sat nogen, men jo langt fra alle, regioner i den fattige del af verden i gang med en udvikling, der ser ud til at føre til en tilnærmelse til den rige verdens velstandsniveau. Snarere er Mellemøsten havnet i et hængedynd mellem Afrikas radikale fattigdom og f.eks. Sydøstasiens nye rigdom. Man kan spørge, hvordan det er kommet dertil hvordan det kan være, at et område, der i århundreder var verdens centrum, i det 21. århundredes begyndelse er kommet i en situation, hvor man mest af alt betragtes som en relativt fattig periferi til et af verdens absolutte økonomiske og politiske centre, det velstående EU. Den arabiske nationalismes byggesten Den arabiske nationalisme har en historisk baggrund nogle centrale byggesten, som bidrager til at skabe en arabisk identitet. En væsentlig faktor er det fælles arabiske sprog, selvom der er store dialektmæssige forskelle og stor forskel på klassisk arabisk og moderne talt arabisk. Med noget besvær kan en yemenit tale med en marokkaner, hvis de begge taler tydeligt og anstrenger sig for at forstå hinanden. Desuden gælder, at den arabiske verden udgør et geografisk sammenhængende område, der i mange århundreder har været opfattet som arabisk. Området omfatter landene syd for Middelhavet: Nordafrika, dvs. Marokko, Algeriet, Tunesien, Libyen og Egypten, det traditionelle Arabien, som udgøres af landene ved Middelhavets østkyst, Libanon og Syrien, desuden Jordan og Irak samt landene på den arabiske halvø: Saudi-Arabien, Kuwait, Bahrain, Qatar, De Forenede Arabiske Emirater samt Oman og Yemen. De fleste arabere, men ikke alle, er muslimer. Troen er således med til at bygge et nationalt fællesskab, selvom det langt fra omfatter alle, der er bosat i regionen. Og på det nationalstatslige niveau: nogle opfatter sig selv som islamiske republikker, andre er eksplicit sekulære, men også i de sekulære regimer er statslederne troende muslimer og skilter af og til med det. Lejlighedsvist bruges islam i den statslige retorik, af og til misbruges denne som når den tidligere irakiske diktator Saddam Hussein i forbindelse med krigene i 1991 og 2003 kaldte til hellig krig mod zionisterne og imperialisterne (læs: Israel og USA). Man kan, igen med nogle ikke-ubetydelige forbehold, pege på en fælles historie, som tilbage i årene indebar en arabisering af det meste af det nuværende Mellemøsten. I princippet udgør den store, fælles arabiske historie perioden fra profetens død indtil Osmannerriget i 1500-årene underlægger sig den arabiske verden. Det hører dog med til historien, at i det meste af perioden er den arabiske verden opsplittet, opdelt mellem forskellige konkurrerende stammer og riger. I moderne tid har vi en række politiske organisationer, politiske sammenslutninger osv., der peger i retning af samling af den arabiske verden, såkaldt panarabisme. Vigtigst fremstår Arab League, Den Arabiske Liga, der har sin egen historie. Organisationen blev oprettet i Den bliver kendt af den internationale offentlighed i 1960 erne, ikke mindst fordi den i 1969, på topmødet i Rabat vedtager en udtalelse, der opfordrer til mobilisering af alle arabiske nationer mod Israel. På topmødet i Rabat i 1974 erklæres PLO som den legitime repræsentant for det palæstinensiske folk. Men organisationens historie har også været 4

5 kendetegnet ved splittelse: i 1977 beslutter Algeriet, Irak, Libyen og Yemen således at boykotte Arab League-møderne i Cairo i protest mod Sadats besøg i Jerusalem. I 1979 suspenderes Egypten på grund af Camp David-aftalen og hovedkvarteret i den Arabiske Liga flyttes til Tunis. I 1987 udtrykker de arabiske lande støtte til Irak i krigen mod Iran og gør det til et individuelt anliggende, om man vil (gen)optage diplomatiske forbindelser med Egypten. Den arabiske liga har således været en væsentlig aktør i udelukkelsen af Egypten og den splittelse af den arabiske verden, der fulgte med den beslutning. Ligaen forsøgte halvhjertet at få hævet embargoen mod Irak og efter det amerikanske ledede angreb på Irak den 20. marts 2003 optog organisationen det nyetablerede regeringsråd som medlem og repræsentant for Irak. Kampen mod staten Israel var som nævnt i en periode en faktor, der var med til at samle den arabiske verden, men siden Egypten i indgik Camp David-aftalen med Israel, har forholdet til Israel snarere været en kilde til splittelse end til samling i den arabiske verden. Man kan nævne olien som et træk af stor betydning ved den arabiske verden, men her må man sige, at der er meget store lokale forskelle. Det er ganske vist sådan, at en del arabiske stater har meget olie, men samtidig gælder jo, at andre arabiske stater stort set ingen olie har og samtidig er ludfattige. Hvad oliespørgsmålet understreger, er dermed i virkeligheden staternes forskellighed, nogle har enorme ressourcer, andre har kun få. OAPEC (Organization of Arab Petroleum Exporting Countries) bestående af Algeriet, Bahrain, Emiraterne (UAE), Irak, Kuwait, Libyen, Qatar, Saudi-Arabien, Syrien, Egypten holder møder to gange årligt i et forsøg på at koordinere de arabiske landes oliepolitik, men det er ikke ligefrem samarbejde, der præger billedet i denne organisation. I endnu mindre grad er dette tilfældet i OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries), hvor den arabiske verden udgør en betydningsfuld del af medlemmerne. Ved siden af olieorganisationerne kan man nævne en række udviklingsorganisationer. Disse er kendetegnet ved at være låneorganisationer, finansieret af midler fra Golfstaterne, som de fattigste arabiske stater kan låne fra. Man kan nævne AFESD (Arab Fund for Economic and Social Development), der er en Golf-arabisk domineret fond, primært med penge fra Kuwait og Saudi-Arabien, eller AMF (Arab Monetary Fund), der har til hensigt at arbejde hen mod større arabisk økonomisk integration, bl.a. via tildeling af lån til medlemslandene. Men til dækningen af de fattige landes store lånebehov er disse fonde imidlertid ikke tilstrækkelige, og landene må så henvende sig til de vestligt dominerede långivere, IMF og Verdensbanken. Dertil kommer andre mere historiske faktorer, der er med til at skabe en arabisk nationalisme. Som tidligere nævnt voksede det lokale selvstyre i takt med osmannerrigets svækkelse. Dette var også tilfældet i Egypten, hvor efterkommerne efter mamlukkerne herskede. Den franske invasion hér i 1798, som sultanen sendte et korps imod, endte med, at Mehmet Ali i 1808 blev indsat som statholder. I praksis kom det til at betyde, at der indledtes en modernisering af Egypten - indførelse af kunstvanding, et nyt uddannelsessystem for embedsmænd, indførelse af værnepligt osv, samtidig med at den nye leder i begyndelsen fastholdt venskabet med sultanen bl.a. i form af fortsatte rigelige skattebetalinger. 5

6 Den nye udvikling i Egypten fik stor historisk betydning, fordi det ret hurtigt kom til at medføre en modsætning mellem Istanbul og de nye ledere i Egypten. I slutningen af 1830'erne kom det til åben krig, som endte med, at Egypten blev til et selvstændigt kongedømme under europæisk dominans. I første halvdel af det 19. århundrede mistede osmannerriget også andre besiddelser, hvoraf de vigtigste var Serbien og Grækenland. Mere end noget andet var konflikten med Egypten med til at pege på, at Osmannerriget trængte til modernisering og i midten af forrige århundrede forsøgte den såkaldte Tanzimat-bevægelse at modernisere styret. Tanzimat betyder egentlig omstrukturering og baggrunden var, at der i forbindelse med et tronskifte var blevet givet løfter om en skattereform, almindelig værnepligt og indførelse af nogle borgerlige frihedsrettigheder, bl.a. lighed for loven for alle religioner. I praksis blev der ikke for alvor indført reformer. De sultaner, der var ved magten i forrige århundrede, var ikke reelt indstillet på at reformere regimet. En politisk opposition begyndte at aftegne sig og en regeringskrise i forbindelse med, at sultan Abdül Aziz' begik selvmord, betød at sultanstyret brød sammen. Sultan Abdül Hamit d. 2., der regerede , indførte reformer af det politiske system, bl.a. ved at etablere et parlament (omend med meget begrænset indflydelse), og forsøgte at modernisere infrastrukturen ved at etablere telegraf og jernbaner. Han førte en uhyre forsigtig økonomisk politik, bl.a. - i modsætning til sine ødsle forgængere - ved stort set ikke at optage nye lån i udlandet, en politik der begunstigedes af udenlandske investeringer i Osmannerriget, bl.a. fra tysk og fransk side. De politiske reformer lod meget tilbage at ønske: det i 1876 oprettede parlament sad indtil 1878, hvor sultanen sendte det hjem og ophævede forfatningen. Sultanregimet fungerede i praksis som et diktatur indtil afslutningen af 1. verdenskrig fik hele korthuset til at falde sammen. Det betyder i praksis, at det osmanniske regimes dødskamp bliver til et drivhus for udviklingen af noget nyt i regionen, reformbevægelser, der forenklet sagt ender med at etablere det moderne Tyrkiet. Reformbevægelserne skyldes det trods alt øgede samkvem mellem Mellemøsten og resten af verden; arabiske intellektuelle, der læser ved europæiske universiteter, koloniale embedsmænd, der inspirerer til politiske reformer eller måske endda deltager i kampen mod osmannerne. Den arabiske verden er ikke på tærsklen af det 20. århundrede en total udørk, der ligger hen i uudviklet splendid isolation. Der er i de forholdsvis få større byer i slutningen af det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede en intellektuel elite af en vis størrelse, knyttet til administrative centre, universiteter og lokale bedrestillede grupper. Dette fører til en udvikling, hvor der gradvist er tale om en forandring fra en kulturel arabisme (en romantisk dyrkelse af det arabiske) til en politisk arabisme (en mere bevidst politisk kritik af tingenes tilstand), der efterhånden antager karakter af en politisk bevægelse og som på mange måder er forgænger for de former for panarabisme, som vi kommer til at møde i det 20. århundrede. Der foregår en vigtig udvikling hvad dette angår i 1930 ernes Mellemøsten. Der finder således et betydningsfuldt møde sted i Palæstina i 1931, som nogle gange omtales som startskuddet for den moderne arabiske nationalisme. Det er i forbindelse med en islamisk kongres, der har til formål at finde strategier mod den voksende zionistiske indflydelse i det område, der 17 år og en verdenskrig senere skulle blive til Israel, hvor arabiske ledere fra 6

7 Maghreb, Egypten, den arabiske halvø og den frugtbare halvmåne (det nuværende Irak, Syrien, Libanon og Palæstina) sammenfatter panarabismens grundopfattelser i tre punkter: 1. De arabiske stater udgør et samlet og udeleligt hele. Derfor anerkendes ikke opdelinger, som man har været udsat for. 2. Al kraft i de arabiske stater skal rettes mod opnåelsen af total uafhængighed inden for en enkelt enhed der skal kæmpes mod lokale eller regionale initiativer. 3. Kolonialisme er uforenelig med den arabiske nations værdighed og vil blive bekæmpet med alle midler. Sati al-husri og panarabismen Panarabismens fader, Sati al-husri, blev født i San a, hovedstaden i Yemen, i Han blev herefter uddannet i Istanbul med historie, fransk, matematik og naturvidenskab som fag. Han arbejdede i nogle år som gymnasielærer og blev derefter offentligt ansat juridisk medarbejder i Kosovo. Herefter kom han tilbage til Istanbul i 1908, hvor han publicerede tidsskrifter om moderne pædagogik. Dette skaffede ham en stilling som leder af en institution for lærerefteruddannelse. Han aflagde i den forbindelse besøg i Europa (Frankrig, Schweiz, Belgien) for at tilegne sig de nyeste europæiske indsigter på det pædagogiske felt. I 1919 flyttede Husri til Damaskus, hvor han blev undervisningsminister i en ny arabisk stat, Syrien, der i første omgang kun får kort levetid. Han flyttede herefter til Irak, hvor han blev gjort til leder af det samlede uddannelsesvæsen i landet en post han bestred i en længere periode, men hvor han dog også virkede som uddanner af lærere, som leder af et juridisk fakultet osv., indtil han i 1941 blev deporteret af englænderne anklaget for tysk/nationalistiske sympatier. Efter det også i Mellemøsten tragiske mellemspil, der hedder II. Verdenskrig, etableredes Den Arabiske Liga og Sati al-husri, der i mellemtiden har befundet sig i Damaskus, blev leder af ligaens Institut for Arabiske Studier og dermed en slags ideologisk leder af ligaen. Sati al-husri døde i Bagdad i For Sati al-husri er nationen et etnisk fællesskab, et sekulært folkefællesskab, der dog også har islam som en anerkendt byggesten. Nationen skal bygge på tre centrale elementer, som er: a) militær værnepligt for alle; b) stemmeret for alle og c) ens undervisning for alle. De centrale ideologiske elementer i nationen er kærlighed til fædrelandet og dermed til nationen, sproget og den fælles arabiske historie. Med andre ord en nationalisme, der til forveksling ligner europæiske forestillinger fra det 19. århundrede. For Sati al-husri er den magtfulde ægyptiske præsident Nasser en slags inkarnation af det arabiske den der mere end nogen anden kan samle den arabiske nation og det må således antages, at Husri har set sammenlægningen med Syrien i 1958 som en bestræbelse, der ikke under dække af de panarabiske visioner gik ud på at lægge Syrien ind under egyptisk overherredømme, men som noget af det mest positive i den moderne arabiske historie. Med arabismen og panarabismen har vi at gøre med et ungt foretagende, der ikke har en historie bag sig i form af en politisk dannelsesproces som i Europa. Udviklingen i Europa 7

8 viser, at såfremt en yderliggående nationalisme får fri udfoldelse, kan det gå helt galt, som under fascismen og nazismen. Sati al-husri er en af de mest betydningsfulde arabiske tænkere, men står ikke alene i den arabiske teori- og idéhistorie. For ham handler det om, at den arabiske verden må finde sine egne ben, dvs. finde ud af hvad der er bæredygtigt som italesættelse og iscenesættelse af arabismen. Og siden iværksætte en ideologisk oprustning via oplysning, uddannelse og politisk udvikling. Ved siden af Sati al-husri peges der ofte på syreren Qustantine Zurayg som den, der især har insisteret på, at der findes noget særligt arabisk (en essens ), som er blevet påvirket af det europæiske og har udkrystalliseret sig i en vision, der peger frem mod en arabisk nation. Med den ligeledes syriske Michel Aflaq får vi i anden halvdel af det 20. århundrede den særlige arabiske socialisme, der i sin praktiske udformning måske minder mest af alt om de stalinistiske betonregimer i Østeuropa før murens fald, men i sit ideologiske udgangspunkt rummer specifikt arabiske elementer - en sammentænkning af arabisme, socialisme og nationalisme. Det er denne socialisme, der kommer til at herske i både Syrien og Irak, i form af den såkaldte Ba ath-socialisme. Hvad gik galt? På det umiddelbare politiske niveau var det militære nederlag til Israel som de arabiske stater led i juni 1967 mere end noget andet den faktor, der fik betydning for de arabiske staters tro på, at det arabiske fællesskab kunne realiseres. Det var derfor af stor betydning, at Ægypten og Syrien i 1973 fik en vis oprejsning i forbindelse med krigen i oktober 1973, hvor de arabiske angreb overraskede israelerne og påførte den israelske hær omfattende tab. En række årsager kan nævnes til at det arabiske fællesskab ikke er blevet realiseret i det 20. århundrede. Kernen i problemet drejer sig for det første om, at den arabiske region ikke har formået at udvikle et arabisk fællesskab, der kan sætte sig igennem over for nationale, lokale eller regionale bestræbelser på at varetage egne interesser. For det andet drejer det sig om magt. De store stater i Mellemøsten vil ikke være underdog i regionen og er samtidig optaget af at markere sig som den arabiske leder eller som en del af et lederskab. For det tredje er der spørgsmålet om, at de arabiske lande ikke har formået at igangsætte former for samarbejde, der for alvor kan sætte skub i regionens udvikling. På den baggrund kan man sige, at det arabiske fællesskab snarere end at bevæge sig i retning af at blive realiseret udvikler sig i modsat retning det arabiske projekt synes i det 20. århundrede og begyndelsen af det 21. århundrede at være fjernere fra at blive realiseret end nogensinde. Forenklet opstillet kan man pege på fire former for forklaringer på, hvorfor det er gået som det er: 1. Sociale og politiske faktorer i selve landene Landene er kendetegnet ved et lavt niveau af politisk legitimitet. Lederne er ikke valgt ved demokratiske valg og der er ikke nogen folkelig opbakning til de politiske ledere eller for den 8

9 sags skyld til de politiske systemer. Oppositionen bliver som sådan ikke udtrykt, men findes i det skjulte, uudtalt. Der er ikke politisk demokrati, folket har ikke nogen reel indflydelse på landenes politiske systemer. Ledelsesformen er hensynsløs og ikke orienteret mod at finde løsninger, der nyder bred opbakning. De politiske ledere er sjældent udvalgt med baggrund i reelle faglige kvalifikationer, men på baggrund af medlemskab af det herskende politiske parti, at man kender de rigtige mennesker osv. De politiske ledere er i modsætning til situationen i den vestlige verden ofte dårligt uddannet. Der er ikke noget reelt ønske om at etablere et politisk fællesskab med andre statsledere, da dette kunne true ens egen position som altdominerende diktator. Og endelig kan nævnes, at disse stater ikke har nogen enhedsideologi, som har nogen form for folkelig klangbund. Og i forlængelse heraf: der er ikke nogen enheds-ideologi i den arabiske verden som sådan, som kunne udgøre fundamentet for samarbejde staterne imellem. Og panarabismen har ikke i sig selv kunnet udgøre en sådan ideologi. 2. De økonomiske forhold Landene i Mellemøsten har vanskeligt ved økonomisk at supplere hinanden. På den ene side producerer nogle af de stærkeste økonomier i regionen de samme varer, dvs. primært olie. Og på den anden side producerer regionens mere fattige lande også de samme varer, som ofte er landbrugsprodukter. Dermed er muligheden for samhandel begrænset, landene kan ikke opbygge udveksling således at udbuddet af varer i regionen kan supplere hinanden. Hvis man ser nærmere på den faktiske samhandel viser det sig da også, at samhandlen faktisk er lav. De mellemøstlige økonomier er for manges vedkommende domineret af statsmagterne. De siddende regimer ønsker at have indflydelse på de beslutninger der træffes i de store virksomheder og dette resulterer i en omfattende statslig indblanding i økonomierne. I nogle tilfælde er det direkte en del af den ideologi, som staterne bygger på. I forlængelse heraf er økonomierne udsat for en central planlægning, der ikke altid er lige effektiv, ikke mindst fordi de offentlige sektorer er enorme, tungt bureaukratiske og ineffektive. Omfattende mængder af bureaukrater sidder i enorme statslige bygninger, som denne i Cairo, Ægypten, hvor titusindvis af ansatte gemmer sig. Det er et væsentligt kendetegn ved de mellemøstlige stater, at mange af de offentlige ansatte sidder den af på jobbet nogle timer. Uden for arbejdstid har man måske job som taxachauffør og forsøger på den måde at kompensere for et dårligt lønnet og intetsigende job i den hele tiden voksende offentlige sektor. I store kontorer i omfattende ministerier sidder lange rækker af personale og udretter meget lidt, muligheden for initiativ er begrænset, motiverne hertil måske også begrænsede, da det alligevel i sidste ende er oppefra i systemet, de væsentlige beslutninger kommer. Der lægges i mange tilfælde vægt på storindustri, hvilket delvist er et fremmedelement i økonomier, der har været vant til mindre, familiebaserede enheder, der handlede på et åbent marked. Endelig skal det nævnes, at Mellemøsten ligger under for teknologisk afhængighed, især af Vesten. Man producerer kun i begrænset omfang maskiner, og IT-teknologi, som man også i Mellemøsten er afhængig af, produceres uden for regionen. 9

10 3. De mellemøstlige statssystemer De mellemøstlige stater er som nævnt alle, hvis man ser bort fra Israel og Tyrkiet, diktaturstater, som nyder en meget lav grad af folkelig opbakning. De er derfor omgivet af omfattende sikkerhedsforanstaltninger, paramilitære politikorps, og forskansede officielle bygninger. Det virker som en næsten paranoiaagtig tilstand, men hænger simpelthen sammen med, at statsmagterne, der tilsyneladende virker urokkelige og meget offensivt viser deres magt, i virkelighden er svage, i nogle tilfælde skrøbelige systemer, som alene opretholdes på grundlag af rå vold. Sådanne politiske miljøer er ikke befordrende for samarbejde med andre stater. Et sådant samarbejde kunne medføre svækkelser af diktaturstaterne i form af, at inkompetence og uduelighed kom frem i dagens lys osv. Dertil kommer, at staterne på mange måder er kunstige. De er skabt af udefrakommende magter, europæiske kolonimagter, som ryddede op i regionen efter 1. Verdenskrig. De statsgrænser, der er skabt, baserer sig i nogen grad på hvad der af og til omtales som linier trukket i sandet mere end naturlige opdelinger baseret på geografiske og demografiske eller etniske forhold. Ikke desto mindre vil lederne i regionen med næb og klør søge at holde fast i de territorier, som nu en gang udgør deres stater, hvilket ofte skaber modsætninger mellem etniske grupper inden for staternes grænser, der måske opfatter sig selv som tilhørende en anden stat eller ønsker selvstændighed, at rive sig løs fra en politisk overhøjhed, som man ikke opfatter som sin naturlige politiske ledelse. Mellemøsten mangler naturlige samlende centre. I en årrække efter 2. Verdenskrig udgjorde Egypten et sådant, men Nassers politiske lederskab stødte nogle mellemøstlige stater bort og med Sadats vestorienterede politik i 1970 erne, som kulminerede med Camp David med Israel, marginaliserede Egypten sig selv i den arabiske verden. Heller i andre arabiske stater findes der kraftcentre, som nyder opbakning i den samlede arabiske verden. Damaskus, Riyadh, Bagdad er store og vigtige byer i den arabiske verden, men ikke centre som vi kender det i Europa med Berlin, Paris og London. Og der er ikke naturlige alliancer, der kunne udgøre akser af magt, som resten af regionen kunne slutte op bag. Det betyder i praksis, at Mellemøsten kommer til at udgøre et statssystem med flere centre, som i stedet for at befordre samling, skaber det modsatte, opdeling, rivalisering og i nogle tilfælde direkte konflikt. Staterne orienterer sig i mange tilfælde i retning af politiske alliancer uden for regionen, om det nu er i form af indordning under amerikansk dominans, som tilfældet har været for flere af Golfstaterne eller der er tale om tilnærmelse til stater i nærområdet, som f.eks. Syrien, der i årtier har bejlet til Iran bl.a. med baggrund i et fælles problem, Iraks Saddam Hussein. 4. Eksterne strategiske, økonomiske og kulturelle forhold som påvirker Mellemøsten Nogle mellemøstlige stater har på baggrund af udefrakommende dominans kun begrænset udenrigspolitisk handlefrihed. Det kan gælde Egypten, der i kraft af omfattende amerikansk økonomisk hjælp, er tvunget til hele tiden at skele til hvad Washington gør og mener. Det kan være Golfstater, der lader sig påvirke af afsætningsmuligheder og -aftaler vedrørende olie. I årtier var Mellemøsten præget af den kolde krigs opdeling mellem Øst og Vest. Siden murens fald i 1989 har dette ændret karakter, men det ville være helt forkert at hævde, at alle stater nu er orienteret mod den ene tilbageværende supermagt, USA. Snarere er der 10

11 tale om en række forskellige udenrigspolitiske opfattelser, der spænder fra en kompleks antiamerikanisme til underordning under Washington. Billedet kompliceres ganske meget af den amerikanske støtte til Israel, som er meget upopulær i de arabiske stater, men jo ikke desto mindre en realitet, som man så efter bedste evne må forholde sig taktisk til. Endelig må nævnes hvad man kan kalde den kulturelle indtrængen, en omsiggribende kulturel amerikansk dominans. I alle storbyer i Mellemøsten ses udtryk for den amerikanske kulturs globale udbredelse, fra pop-kulturens endeløse mængder af plakater, cd er og bånd med de aktuelle stjerner fra Vesten til McDonaldfastfoodbarer eller efterligninger af disse, internetcaféer, amerikansk inspireret mode og amerikanske medier med CNN i spidsen, legalt eller illegalt via en skov af parabolantenner, der får bymidter set ovenfra til at ligne sælsomme paddehattelandskaber. Forskellene mellem de mellemøstlige stater skulle egentlig kunne føre til regional udvikling, hvor man kunne udnytte hinandens ressourcer men dette har vist sig ikke at være tilfældet. De arabiske stater handler kun lidt med hinanden og udnytter ikke hinandens ressourcer. De stater, der har olieressourcer, er ikke interesserede i at give deres midler fra sig. Meget tyder på, at de væsentligste værdioverførsler i den mellemøstlige virkelighed finder sted på baggrund af, at arbejdskraften bevæger sig. Dette sker typisk ved, at billig arbejdskraft fra Syrien, Jordan, Egypten og Yemen arbejder i de rige Golf-stater og derfra overfører økonomiske midler til familien derhjemme. En vis udvikling foregår i regionen i form af kulturelle relationer: fodboldkampe, kvindeorganisationer osv. Hertil kommer udviklingen i den elektroniske kommunikation, satellit- TV, mobiltelefoner, Internettet, samt en snigende integration gennem økonomisk udvikling osv. Men måske har dette mere karakter af internationalisering eller globalisering, end det er udtryk for en styrkelse af det arabiske element i den arabiske verden. Måske kan man se de seneste års udvikling af arabiske fjernsynskanaler som en mulig dynamo i styrkelsen af en arabisk fællesskabsfølelse. Specielt kanalerne Al-Jazeera og Al- Arabiya, der på få år er blevet særdeles tydelige i det mellemøstlige mediebillede, er blevet en magtfaktor og konkurrerer med amerikanske CNN om at være den mest sete station, når det handler om nyheder fra Mellemøsten ofte med en noget anden vinkel på historierne end de vestlige stationer. Da amerikanerne invaderede Irak og Al-Jazeera viste billeder af den hastige amerikanske fremtrængen i Bagdad, smed Saddam Hussein som en af sine sidste handlinger tv-stationen på porten. Eksemplet viser det modsætningsfulde ved forholdet mellem frie medier og de svage arabiske stater. Al-Jazeera kan muligvis bidrage til at samle den arabiske nation, men kan også ved at anfægte fraværet af demokrati hos staterne i regionen være en trussel mod regimerne. Og en anden modsætning: Al-Jazeera har været en særdeles magtfuld kritiker af den amerikanske politik i Irak, men repræsenterer samtidig i sig selv et karakteristisk træk ved den amerikanske kultur: stærke, uafhængige medier. 11

O O --.,----- 1. På vej mod en 'pax americana'? USAsom centrum for verdensordenen. supermagt. stormagter. små stater

O O --.,----- 1. På vej mod en 'pax americana'? USAsom centrum for verdensordenen. supermagt. stormagter. små stater 1. På vej mod en 'pax americana'? Et af de mest slående kendetegn ved verden i begyndelsen af det 21. århundrede er den enorme magtposition som USA indtager. Næppe nogen enkeltstat har i verdenshistorien

Læs mere

MELLEM ØST INFORMATION

MELLEM ØST INFORMATION ISSN 09 01 13 74 Nr. 7/8 8. årgang Indhold Statistik i Mellemøsten (1) Statistik i Mellemøsten (1) 1 Af Martin Hvidt Fundamentalisme og politik 4 Af Lars Erslev Andersen BCCI og bankvæsenets mirakel 7

Læs mere

TYRKIET I EU? EU S IDENTITET, VÆRDIER OG GRÆNSER

TYRKIET I EU? EU S IDENTITET, VÆRDIER OG GRÆNSER DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER EU S DILEMMAER TYRKIET I EU? EU S IDENTITET, VÆRDIER OG GRÆNSER AF UFFE ØSTERGÅRD 02 TYRKIET I EU? EU S IDENTITET, VÆRDIER OG GRÆNSER AF UFFE ØSTERGÅRD Den 3.

Læs mere

185» marts 2012. samfundsfagsnyt. Det arabiske forår. foreningen af lærere i samfundsfag

185» marts 2012. samfundsfagsnyt. Det arabiske forår. foreningen af lærere i samfundsfag 185» marts 2012 samfundsfagsnyt TEMA: Det arabiske forår foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 186: 15.04.2012 Indhold Redaktion: Marie-Louise Bach, Ditte Kirstine Nørtoft Nielsen og Janne

Læs mere

MELLEMØST INFORMATION

MELLEMØST INFORMATION MELLEMØST INFORMATION MÅNEDSOVERSIGT NR 3 2005-22. ÅRGANG CENTER FOR MELLEMØSTSTUDIER SYDDANSK UNIVERSITET ODENSE 01 06 10 14 18 Golfen, sikkerheden og det demokratiske spøgelse Lars Erslev Andersen Valg

Læs mere

Efterretningsmæssig risikovurdering 2006

Efterretningsmæssig risikovurdering 2006 Efterretningsmæssig risikovurdering 2006 Kastellet 30-2100 København Ø Telefon 33 32 55 66 Telefax 33 93 13 20 www.fe-ddis.dk E-mail: fe@fe-mail.dk Nr.: 350.460-02100 Dato: 4. december 2006 (Bedes anført

Læs mere

Forside til projektrapport 2. semester, 2013:

Forside til projektrapport 2. semester, 2013: Forside til projektrapport 2. semester, 2013: År: 2013 Semester: 2. Hus: 22.2 Projekttitel: Spændingsfeltet mellem Tyrkiets politiske vision og nationale værdier The tensions between Turkey's political

Læs mere

»Nærorienten og Stormagtskampen«

»Nærorienten og Stormagtskampen« »Nærorienten og Stormagtskampen«af Peter de Hemmer Gudme. 1941. Peter de Hemmer Gudme (f.1897- d. 30 november 1944). Under den tyske besættelse af Danmark holdt Peter mange foredrag om tyskernes planer

Læs mere

Forsvarets Efterretningstjeneste. Efterretningsmæssig Risikovurdering 2014

Forsvarets Efterretningstjeneste. Efterretningsmæssig Risikovurdering 2014 2 3 Forsvarets Efterretningstjeneste Efterretningsmæssig Risikovurdering 2014 4 5 Forord Dette års udgave af Efterretningsmæssig Risikovurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste lægger vægt på Rusland

Læs mere

Strategisk områdestudie Saudi-Arabien

Strategisk områdestudie Saudi-Arabien FORSVARSAKADEMIET UKLASSIFICERET VUT II/L-STK 2002/03 OKT 2002 Strategisk områdestudie Saudi-Arabien Kaptajn Tom Blankensteiner Kaptajn Finn Detlef UKLASSIFICERET FORSVARSAKADEMIET VUT II/L-STK 2002/2003

Læs mere

Anders Stig Christensen. Samfundsfag 9 GYLDENDAL

Anders Stig Christensen. Samfundsfag 9 GYLDENDAL Anders Stig Christensen Samfundsfag 9 GYLDENDAL INDHOLD Verden omkring os Magt i verden 6 Opgave: Hvis du var en stormagt 16 Spørgsmål til kapitlet 17 Velfærd i Danmark Lighed og ulighed 50 Opgave: Et

Læs mere

Saddams Etniske udrensninger i Kerkuk og omegn

Saddams Etniske udrensninger i Kerkuk og omegn Saddams Etniske udrensninger i Kerkuk og omegn Shakhawan Shorash Saddams etniske udrensninger i Kerkuk og omegn Shakhawan Shorash 1. udgave, 1. oplag 2003 Mekanisk, fotografisk, elektronisk eller anden

Læs mere

NR. 247 Oktober 2013. Støt Syriens folk LÆS OGSÅ OM: Kunst og revolution. Egypten efter kuppet. Råd og parlament

NR. 247 Oktober 2013. Støt Syriens folk LÆS OGSÅ OM: Kunst og revolution. Egypten efter kuppet. Råd og parlament SI NR. 247 Oktober 2013 Støt Syriens folk LÆS OGSÅ OM: Egypten efter kuppet Kunst og revolution Råd og parlament FRA REDAKTIONEN SI NR. 247 Oktober 2013 Katastrofen i Syrien Borgerkrigen i Syrien er fyldt

Læs mere

tillæg til grænseland

tillæg til grænseland tillæg til grænseland 1864 1 Hans Jørgen L. Larsen Baggrunden for krigen i 1864 Indledning Da fredsforhandlingerne i forbindelse med 1864 krigen var i gang i London i sommeren 1864, skulle den engelske

Læs mere

Muslimske imperier Kulturmøder og civilisationssammenstød i Middelhavsområdet af Kjeld Mazanti Sørensen

Muslimske imperier Kulturmøder og civilisationssammenstød i Middelhavsområdet af Kjeld Mazanti Sørensen Muslimske imperier Kulturmøder og civilisationssammenstød i Middelhavsområdet af Kjeld Mazanti Sørensen Tekster Nogle af nedenstående teksterne findes også på hjemmesiden til Byzans mellem sultan og pave,

Læs mere

Aktivisme på tjekkisk Thomas Hjortsø. TEMA: Nationalstaterne og globaliseringen

Aktivisme på tjekkisk Thomas Hjortsø. TEMA: Nationalstaterne og globaliseringen Aktivisme på tjekkisk Thomas Hjortsø TEMA: Nationalstaterne og globaliseringen NATO som globo-cop? Kristian Søby Kristensen og Jens Ringsmose EU s umulige grænsekontrol Thomas Gammeltoft-Hansen Venstre

Læs mere

Arabisk opbrud. Det arabiske forår Tunesien Yemen Jordan Syrien Iran Humanitær intervention Pres på EU s grænser USA s doktrin

Arabisk opbrud. Det arabiske forår Tunesien Yemen Jordan Syrien Iran Humanitær intervention Pres på EU s grænser USA s doktrin Arabisk opbrud Det arabiske forår Tunesien Yemen Jordan Syrien Iran Humanitær intervention Pres på EU s grænser USA s doktrin Steffen Gram om Obamas udfordringer Udleveringen af Mladic Taiwan Den kolde

Læs mere

Revolutionen viser sin knytnæve. Nr. 3 15. årg. 2011 5. februar - 18. februar Støttepris 20 kr. Tema: Storm over Mellemøsten

Revolutionen viser sin knytnæve. Nr. 3 15. årg. 2011 5. februar - 18. februar Støttepris 20 kr. Tema: Storm over Mellemøsten Ægyptisk demonstrant foran politikæde Cairo 29. januar 2011 Revolutionen viser sin knytnæve Nr. 3 15. årg. 2011 5. februar - 18. februar Støttepris 20 kr. Tema: Storm over Mellemøsten Klap i, Løkke og

Læs mere

Aktivt medborgerskab demokratiudvikling og globalisering

Aktivt medborgerskab demokratiudvikling og globalisering Steffen Hartje Aktivt medborgerskab demokratiudvikling og globalisering Hvordan kan medborgerskabstanken fornyes? Indhold Kapitel I Livsformscentrisme Truslen mod samfundets sammenhængskraft 5 Forskellige

Læs mere

Christina Maria Andersen: Det arabiske forår og dets historiske baggrund. Samf A Hist A. Opgaveformulering:

Christina Maria Andersen: Det arabiske forår og dets historiske baggrund. Samf A Hist A. Opgaveformulering: Christina Maria Andersen: Det arabiske forår og dets historiske baggrund. Samf A Hist A Opgaveformulering: 1) Redegør for hovedtrækkene i Libyens politiske og økonomiske udvikling siden 1912. 2) Sammenlign

Læs mere

Efterretningsmæssig risikovurdering 2013 En aktuel vurdering af forhold i udlandet af betydning for Danmarks sikkerhed

Efterretningsmæssig risikovurdering 2013 En aktuel vurdering af forhold i udlandet af betydning for Danmarks sikkerhed Efterretningsmæssig risikovurdering 2013 En aktuel vurdering af forhold i udlandet af betydning for Danmarks sikkerhed 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 5 Hovedkonklusion 7 Cybertruslen og spionage via internettet

Læs mere

Den hellige krig mod terror

Den hellige krig mod terror Lars Erslev Andersen i : Den hellige krig mod terror - upassende tanker i anledning af en rejse til Den arabiske Golf 22. maj 2005 Selvom folkestyre i et dansk og amerikansk perspektiv er målet i Mellemøstpolitikken,

Læs mere

Danmark i verden: Den danske stats ydre eksistensbetingelser - Fra velfærdsstat til sikkerhedsstat?

Danmark i verden: Den danske stats ydre eksistensbetingelser - Fra velfærdsstat til sikkerhedsstat? International Center for Business and Politics International Center For Business and Politics Steen Blichers Vej 22 DK-2000 Frederiksberg Tel. +45 3815 3585 Fax. +45 3815 3555 e-mail cbp@cbs.dk Danmark

Læs mere

EU s reformation og de evige danske forbehold

EU s reformation og de evige danske forbehold EU s reformation og de evige danske forbehold Forenklet traktat, kompliceret løsning Forsvar med forbehold ØMU solid succes Brug og misbrug af folkeafstemninger Vejviser til primærvalgene Michael Ehrenreich

Læs mere

Khalid Mahmood kæmper for en ny arbejderbevægelse

Khalid Mahmood kæmper for en ny arbejderbevægelse INTERSOL NR. 122 NYHEDSBREV FOR STS INTERNATIONAL SOLIDARITY November 2014 Khalid Mahmood kæmper for en ny arbejderbevægelse Khalid Mahmood står i spidsen for et projekt, som forsøger at forandre hele

Læs mere

Af Anders Hassing, lektor i historie og samfundsfag på Ørestad Gymnasium DA DEMOKRATIET BLEV OPFUNDET OG GENOPFUNDET

Af Anders Hassing, lektor i historie og samfundsfag på Ørestad Gymnasium DA DEMOKRATIET BLEV OPFUNDET OG GENOPFUNDET Af Anders Hassing, lektor i historie og samfundsfag på Ørestad Gymnasium DA DEMOKRATIET BLEV OPFUNDET OG GENOPFUNDET 1 2 Da demokratiet blev opfundet og genopfundet 3 Den 17. december 2010 omkring kl.

Læs mere

1) INTERVIEWDISPLAY: JAKOB ERLE. 2 2) INTERVIEWDISPLAY: SARA LEI SPARRE. 4 3) INTERVIEWDISPLAY: EHAB GALAL. 5 4) TRANSSKRIBERING: JAKOB ERLE.

1) INTERVIEWDISPLAY: JAKOB ERLE. 2 2) INTERVIEWDISPLAY: SARA LEI SPARRE. 4 3) INTERVIEWDISPLAY: EHAB GALAL. 5 4) TRANSSKRIBERING: JAKOB ERLE. OVERSIGT OVER BILAG 1) INTERVIEWDISPLAY: JAKOB ERLE... 2 2) INTERVIEWDISPLAY: SARA LEI SPARRE... 4 3) INTERVIEWDISPLAY: EHAB GALAL... 5 4) TRANSSKRIBERING: JAKOB ERLE... 7 5) TRANSSKRIBERING: SARA LAI

Læs mere

Palæstinensisk National Identitet

Palæstinensisk National Identitet Palæstinensisk National Identitet 1. semesteropgave af gruppe 1: Anders Pilmark, Rasmus Thorup, Thu Quynh Nguyen, Trine Andersen, Andreas Nolte Larsen, Jeppe Thomsen Albrechtsen & Tobias Løndorf Rosenkrands

Læs mere

MELLEM TO ÅRTIER. M O N O P O L E T tidsskrift for international politik INTERNATIONAL POLITIK MONOPOLET SYNSPUNKT INTERVIEW MED TED SORENSEN

MELLEM TO ÅRTIER. M O N O P O L E T tidsskrift for international politik INTERNATIONAL POLITIK MONOPOLET SYNSPUNKT INTERVIEW MED TED SORENSEN IPMONOPOLET.DK ÅRGANG 3 NR 8 PRIS 50,- ÅR 2010 M O N O P O L E T tidsskrift for international politik IPMONOPOLET SÆTTER I DENNE UDGAVE FOKUS PÅ INTERNATIONAL POLITIK MELLEM TO ÅRTIER MONOPOLET SYNSPUNKT

Læs mere

#..,- #18. TEMA: NEOkolonialisme -, - - Læs også:

#..,- #18. TEMA: NEOkolonialisme -, - - Læs også: #..,- #18 TEMA: NEOkolonialisme Læs også: -, - - : : Foreningen Det Ny Clarté : www.clarte.dk : kontakt@clarte.dk : Christian Borum redaktoer@clarte.dk : Flemming Larsen Tormod Olsen Inge-Merete Hougaard

Læs mere