Aktivitetstilbud til folkeskolerne i Dronninglund Gymnasiums opland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktivitetstilbud til folkeskolerne i Dronninglund Gymnasiums opland 2015-16"

Transkript

1 Aktivitetstilbud til folkeskolerne i Dronninglund Gymnasiums opland

2 Indhold: Kontaktoplysninger og reservation Baggrund Økonomi Transport Læsevejledning Teater Musikkaravane En naturvidenskabelig dag Bioteknologi En dag på gymnasiet Samfundet på kryds og tværs Sommerhuset Kontaktoplysninger og reservation: Ved forespørgsler og reservation kontaktes almindeligvis vicerektor John Pristed (se under den enkelte aktivitet), der koordinerer de fleste aktiviteter. Her vil I efter en indledende vejledning blive henvist til de relevante gymnasielærere, med hvem I aftaler det endelige forløb. John Pristed kontaktes på gymnasiets telefonnummer eller på mail

3 Baggrund: På Dronninglund Gymnasium har vi tradition for god kontakt til de folkeskoler, der ligger i gymnasiets naturlige optagelsesområde. Med denne pjece vil vi dels gøre opmærksom på de muligheder og faciliteter gymnasiet råder over, dels skabe rammerne for kommende samarbejder m.h.t. de unges overgang fra folkeskole til gymnasium. Gymnasiet har gennem årene opbygget et pænt udvalg af specialudstyr inden for teater, musik, idræt og naturvidenskab og hertil kommer de sidste års bygningsmæssige udvidelser og renovering inden for idræt og naturvidenskab. Disse faciliteter vil vi gerne vise frem og stille til rådighed for Jer især nu hvor vi ikke længere har mulighed for at tilbyde brobygning til de uddannelsesparate 9.klasseselever. Det betyder også meget for os at skabe en platform, hvor vores lærere kan mødes med folkeskolelærere, for sammen at finde frem til, hvordan man i de enkelte fag skaber den bedste overgang fra folkeskole til gymnasium. Disse aktiviteter kunne være det første møde, men vi hører meget gerne fra jer, hvis I har ideer til aktiviteter eller fora, hvor vi sammen kan blive klogere på, hvad der vil være til de unges bedste. Nærværende pjece viser de tilbud, Dronninglund Gymnasium har for skoleåret Vi har en del flere i støbeskeen, men vil gerne bruge det næste år til at samle erfaringer med denne nye måde at præsentere vores tilbud på. Ud over de her nævnte tilbud har gymnasiet allerede en del formaliserede og længerevarende forløb med flere folkeskoler. Økonomi: Hidtil har vi fået dækket en væsentlig del af udgifterne til brobygning med 9. og 10. klasserne. Denne er faldet væk med den nye vejledningsreform, og det siger sig selv, at vi på gymnasiet ikke har ubegrænsede ressourcer til rådighed. Men vi vil alligevel gerne investere i aktiviteter, der kommer de unge til gode. Det betyder i praksis, at vi til efteråret lægger fra land med tilbud, hvor vi dækker udgifterne til aktiviteterne (gymnasielærernes løn og materialer). Hvis interessen når uventede højder, forbeholder vi os ret til at moderere aktivitetsniveauet. Transport: Vi ved erfaringsmæssigt, at udgifterne til transport er en ikke uvæsentlig parameter for, hvorvidt skoler er i stand til at tage imod vores tilbud. Vi vil derfor dække transportudgifterne efter billigste rejseform. Den billigste rejseform er almindeligvis gruppebilletter bestilt ved NT bestilling på I bestiller og betaler billetterne, og Dronninglund Gymnasium refunderer efterfølgende de fremsendte bilag. Bemærk, at der skal bestilles senest 6 hverdage inden afrejsen. Yderlig information om NT bestilling fås på følgende hjemmeside: https://www.nordjyllandstrafikselskab.dk/billetter-&-priser/grupper/ntbestilling

4 Læsevejledning: Vi har forsøgt at bygge tilbuddene op med informationer om målgruppe, indhold og den praktiske afvikling. Det kan være vanskeligt at retfærdiggøre indholdet på de få linjer, hvorfor vi stærkt anbefaler, at I tager kontakt til gymnasiet for nærmere information. Enkelte af aktivitetstilbuddene foreslås afviklet over to dage, og i den forbindelse udlåner vi gerne vores Sommerhus vederlagsfrit se senere. Kursustitel: Teater Målgruppe: Formål: Alle 9. Klasser At vise eleverne hvordan teater på DG fungerer og give dem indblik i aktuelle problematikker i samfundet. Tidspunkt Ultimo januar/primo februar, en mandag fra kl Indhold: Oplæg om teaterprocessen på DG. (og evt. aktuelle samarbejdsskoler) Forestillingen Debat og gruppesamtaler. Sted Dronninglund Gymnasium Instruktør(er) Ole Bjørn Petersen Søren Lykkegaard Gitte Snebang Max. holdstr. 270 Krav til medrejsende lærere Kontaktperson/tilmelding Deadline for tilmelding Transport Ingen John Pristed Januar inden forestillingen efter først til mølle princippet Bus betalt af Dronninglund Gymnasium

5 Kursustitel: Musikkaravane Målgruppe: Formål for gymnasiets musikelever: Klasse Koncertpakken: Planlægning, forberedelse og gennemførelse af en koncert optræden for et rigtigt publikum, hvilket er et krav i musikfagets læreplan. Workshoppakken: Formidling af sang og musik at dele det fællesskab, der er forbundet med oplevelsen af at lave musik sammen med andre. Tidspunkt: Indhold: Sted: Instruktør(er): Max. holdstørrelse: Krav til medrejsende lærere: Kontaktperson/tilmelding: Deadline for tilmelding: November Koncertpakken er underholdning for Jer på jeres skole. I skal bare stille en scene og et publikum til rådighed. Varighed ca. 60 min. Workshoppakken er aktiv deltagelse fra Jer på jeres skole. Vi laver fællesopvarmning, rytmeøvelser og indstuderer et rocknummer med kor og orkester, som vi spiller sammen til sidst. Varighed ca. 60 min. På folkeskolerne Elever og musiklærere fra musikstudieretningsholdene. Koncertpakken: ubegrænset antal deltagere, men erfaringen viser, at den er mest egnet til overbygningseleverne. Workshoppen: elever fra overbygningen. Jette Bendix Primo september Transport: Forslag til kombination med andre tilbud: 1.

6 Kursustitel: Naturvidenskabelig dag Målgruppe: Formål: Tidspunkt Indhold: Sted Instruktør(er) Max. holdstr. Krav til medrejsende lærere Kontaktperson/tilmelding Deadline for tilmelding Transport Forslag til kombination med andre tilbud Elever i 8., 9. og 10. klasse At introducere eleverne til udstyr og eksperimenter som anvendes i de naturvidenskabelige fag på gymnasiet. September maj Tidsrum I samarbejde med faglærerne på den enkelte folkeskole aftales hvilke teoriområder, som skal behandles. Der kan planlægges forsøg og teorigennemgang inden for fagene fysik, kemi og biologi. Dagen kan tilrettelægges tematisk eller med forskellige emner i de forskellige fag. Laboratorierne på Dronninglund Gymnasium Gymnasiets faglærere i fysik, kemi og biologi, samt overordnet koordinator Aase Munk Eleverne kommer til at arbejde i hold på maks. 20, men da der kan være flere hold i gang på samme tid, kan vi planlægge en dag med op til 60 deltagere. Ingen John Pristed Minimum 8 uger før afviklingen Betales af gymnasiet Arrangementet kan udvides til at omfatte flere dage hvor eleverne (maks. 30) gratis kan overnatte i DG s sommerhus. Eftermiddag/aftenprogram og overnatning kan evt. arrangeres i samarbejde med klassens forældreråd. Den efterfølgende dag kan bruges til analyse af opnåede resultater fra eksperimenterne.

7 Kursustitel: Bioteknologi Målgruppe: Formål: Tidspunkt Indhold: (og evt. aktuelle samarbejdsskoler) Sted Instruktør(er) Elever i 8. eller 9. klasse At give eleverne indsigt i en konkret bioteknologisk metode, for herigennem at opnå erkendelse af metodens betydning for den enkelte og for samfundet Sep. maj. 1½ dags varighed Dag 1: Dag 2: Eleverne introduceres til grundlæggende forhold omkring arv og bioteknologi anvendt på mennesker. Der udføres forsøg med DNA fingeraftryk og resultaterne analyseres. Eleverne inddrages i en diskussion af de bio-etiske problemstillinger som forsøget bringer i spil. Arrangementet strækker sig over 2 på hinanden følgende dage for at kunne nå at få resultaterne. På dag 1 er der teorigennemgang og praktisk udførsel af øvelsen og på dag 2 laves analysen samt afsluttende diskussion. Laboratorierne på DG samt evt. overnatning i DG s sommerhus Ole Kunnerup Max. holdstr. Maks. 24 Krav til medrejsende lærere Kontaktperson/tilmelding Deadline for tilmelding Aktiv deltagelse i øvelsen John Pristed 8 uger før afvikling Transport Forslag til kombination med andre tilbud - At eleverne overnatter gratis i vores sommerhus (styret af forældreråd eller lignende) - At eleverne kombinerer dette tilbud med to observationstimer i en almindelig 1.g klasse - Tilbud til medrejsende lærere om observation af undervisningen i en almindelig STX-klasse i et særligt interessefag

8 Kursustitel: En dag på gymnasiet Målgruppe: Formål: Tidspunkt Indhold: (og evt. aktuelle samarbejdsskoler) Sted Instruktør(er) 9.klasse Formålet med besøget er, at en klasse kan få indblik i de krav en ungdomsuddannelse vil stille til de unge. Fra september - december Dagen vil indeholde sprog eller samfundsfag. Den enkelte lærer aftaler med gymnasiet dagens indhold med enten meget sprog eller samfundsfag eller begge dele. Dronninglund Gymnasium Sproglærere og/eller samfundsfagslærere Max. holdstr. 30 Krav til medrejsende lærere Kontaktperson/tilmelding Deadline for tilmelding Transport Forslag til kombination med andre tilbud Ingen John Pristed 5 uger før besøget Betales af gymnasiet

9 Kursustitel: Samfundet på kryds og tværs Målgruppe: Formål: Tidspunkt Indhold: Umiddelbart tilbydes omstående temaer. Skulle andre samfundsfaglige emner have interesse så er vi åben for dialog. 8. og 9. klasse At give eleverne indsigt i fagets kerneområder med vægt på sociologi og økonomi. September til maj Hverdage Virksomhed, handel og markedsføring - Innovation og iværksætteri - Erhvervsøkonomi - Nye virksomheder - Afsætning og markedsføring - Karrierevalg 2. Hvem bestemmer? - Hvad karakteriserer et demokrati? - Hvordan bliver en lov til? - Er det danske demokrati under pres? - Hvordan er andre landes demokrati indrettet? I forløbene vil eleverne træne kompetencer såsom refleksion, argumentation samt analytiske evner i en samfundsfaglig kontekst. Sted Instruktør(er) Max. holdstr. Krav til medrejsende lærere Kontaktperson/tilmelding Deadline for tilmelding Dronninglund Gymnasium Samfundsfagslærer(e) samt eventuelt elever fra skolens A-niveau hold. 30 elever Ingen krav John Pristed 8 uger før Transport Betales af gymnasiet Forslag til kombination med andre tilbud - At eleverne overnatter gratis i vores sommerhus (styret af forældreråd eller lignende) - At eleverne kombinerer dette tilbud med to observationstimer i en almindelig 1.g klasse - Tilbud til medrejsende lærere om observation af undervisningen i en almindelig STX-klasse i et særligt interessefag

10 VIL I MED I VORES SOMMERHUS? Det ligger ca. 15 minutters gang fra DG Vi har lejet det full-time i de kommende to år og har i december installeret brændeovn, nye varmepumper, 40 madrasser m.m., så vi sammen med vores egne elever kan afprøve en masse af vores skøre tanker vedr. anderledes undervisning - f.eks. i innovative processer. og vi mener, der er plads til, at vi kan dele huset - og dermed vores vision om levende undervisning - med jer og jeres udskolingselever. HVORFOR DOG DET?? Historien om Gymnasiet der ville have sig et sommerhus fortæller sig ind i vores selvforståelse af, at være en uddannelsesinstitutionen, der vil være alt andet end en institution. En familien DG, som insisterer på, at vi også vil kunne tilbyde vores elever en lille anderledes undervisningslomme, hvor man ved særlige lejligheder kan tage helt fuldstændigt fri fra hverdagens vante institutionelle rammer vel og mærke uden, at det kræver andet logistisk af deltagerne end en gåtur på ca. 15 min. fra deres almindelige busstop. Det er ikke planen, at stedet skal anvendes til almindelig STX-undervisning i 4. modul en tirsdag. Det giver slet ikke mening i vores optik blot dårligere vilkår for den faglige undervisning og spild af undervisningstiden. Men det skal være et fristed - et sted som den enkelte DG-elev kun kommer nogle få gange i løbet af året - og som kan leverer netop det ekstra, som vores almindelige undervisningslokaler ikke kan i forbindelse med læring. DER ER OGSÅ PLADS TIL JER! Vores vision for huset - kombineret med, at huset er lejet på helårs basis i to år, for at gøre det logistisk praktisk for os selv i hverdagen betyder, at der sagtens kan være plads til at dele den med nogle af jeres og 10. klasser rundt på alle vores samarbejdsskoler.

11 EN ÅBEN INVITATION Vi vil derfor invitere jer til at benytte jer af vores nye sommerhus. Fra 1. februar 2015 vil faglige dage, brobygning, samarbejde med gymnasieklasser således kunne kombineres med et ophold i hytten, hvor jeres klasse dyrker det sociale fællesskab med hinanden. (se evt. kataloget de mange projekter, vi allerede samarbejder med forskellige folkeskoler om. De fleste er tilbud, som I også vil kunne benytte jer af eller kom evt. selv på en god idé til, hvad I kunne tænke jer i samarbejde med os eller vores elever og i kombination med et ophold i vores sommerhus). Vi forestiller os, at invitationen åbner mulighed for, at I kan afvikle både anderledes understøttende undervisning, måske uddannelse og job og/eller dække fagligt stof af, som er lettere med adgang til DG s faciliteter - alt imens I også kan give jeres klasse et hyggeligt ophold med ild i brændeovnen måske i samarbejde med klassens forældreråd? Men mon ikke I i virkeligheden bedst selv kan tænke, hvordan et besøg på DG kombineret med et ophold i vores sommerhus evt. kan bruges i jeres praksis. Prøv os af med jeres ideer - så skal vi forsøge at demonstrere, at vi ofte er med på den værste, når det gælder anderledes undervisning! DET PRAKTISKE Hvad koster det at leje sommerhuset? Det er gratis vi har jo allerede betalt for lejen i 2 år og vil derfor gerne have huset fyldt med aktivitet, når ikke selv vi er der. Det er fra vores synspunkt med at få fuld valuta for lejen. Rengøringen efter opholdet står man selv for rengøringsartikler og grej er i huset. Der skal betales et depositum på 1000 kr. forud for opholdet (seneste ved udlevering af nøgle) som selvfølgelig tilbagebetales, når huset efterlades i samme stand, som man modtog det. Faciliteter? Huset er år gammelt, på ca. 120 kvm og ligger på en stor naturgrund, hvor man selvfølgelig også er velkommen til at slå telt op og holde lejrbål, når vejret tillader det Der er madrasser til 40 elever og derudover 6 køjesengspladser fordelt på 3 mindre værelser (måske til de lærere eller forældre, der er med klassen?).

12 Der er to store toiletter/badeværelser - samt et køkken med komfur, ovn, mikroovn, køleskab og service til ca. 50 mennesker. Der er et lærred, og man vil kunne låne både projektor, højttalere samt router til internet på DG. Varme? Huset opvarmes med to varmepumper og en brændeovn. Brænde til brændeovnen kan man afhente på gymnasiet. Hvordan reserverer man huset? Man ringer til Dronninglund Gymnasium på tlf beder om at tale med John Pristed. Alternativt kan man skrive og forhøre sig på John vil kunne hjælpe med ideer til, hvordan man strikker et forløb og ophold sammen ud fra jeres ønsker og etablere en kontakt til relevante faglærere. John vil også kunne afklare for jer, om huset er ledigt i den ønskede periode. Vi forudser selvfølgelig at få fyldt en masse egne undervisningsaktiviteter ind i huset løbende gennem de næste to år. Vi har samtidigt valgt at sende denne invitation til alle vores samarbejdsskoler velvidende at der ikke er kapacitet til, at alle klasser kan få muligheden. Vi forudser derfor, at I bør være ude i god tid med jeres forespørgsel på en reservation, hvis I vil benytte jer af tilbuddet og sikre jer et ophold. Vi tager p.t. imod forespørgsler på ophold på hverdage indenfor perioden d. 1/ frem til juleferien Mad? Til de måltider, hvor I er i sommerhuset er der mulighed for, at I selv kan lave mad i husets køkken. Alternativt kan I forudbestille dagens ret som take away fra kantinen til aftensmaden så I blot skal varme maden op, når I skal spise (pris aftales med vores cafe-chef) Når I opholder jer på DG, kan I medbringe madpakker eller alternativ handle i skolens cafe, hvor der hver dag sælges en varm ret m. grønt tilbehør til 30 kr. og diverse flutes og wraps til 30 kr. samt andet godt. Ankomst og afrejse? Det står jer frit for, hvornår I ønsker at ankomme nøglen og koden til alarmen udleveres dog kun på kontoret i gymnasiets normale åbningstid fra Nøglen afleveres igen samme sted.

13 Sommerhusets grundplan: Kort Adresse: Nordre Ringgade 10, 9330 Dronninglund

14

15

16

Sommerhuset. Dronninglund Gymnasium

Sommerhuset. Dronninglund Gymnasium Sommerhuset Dronninglund Gymnasium VIL I MED I VORES SOMMERHUS? Det ligger ca. 15 minutters gang fra DG Vi har lejet det full-time i de kommende to år og har i december installeret brændeovn, nye varmepumper,

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin. Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise

Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin. Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Indholdsfortegnelse 1. Om Projekt Edison 2. Tilmelding 3. LærerEdison 4. Arbejdet inden ElevEdison

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15 Indholdsplan Efterskolen 2014-15 1 Indhold Indholdsplan for efterskolen 2014-2015... 8 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 8 I Tømmerup Fri og Efterskoles vedtægter

Læs mere

HHX og HTX. Elevhåndbog 2013-14

HHX og HTX. Elevhåndbog 2013-14 HHX og HTX Elevhåndbog 2013-14 1 Indhold Uddannelseschef Klaus Kristiansen har ordet 4 Uddannelsesleder Ann Due har ordet 5 Adgang til skolen 6 Bøger 6 Eksamener og prøver 6 Elevråd og elevdemokrati 7

Læs mere

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING åndbog i Hånd rek rekruttering ring Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING rekrutt Håndbog i rekruttering Projektleder Cecilie Vyff, OAO Projektleder Cille Løwe Lindgren, KL 2011 Udgiver Kl og KTO Redaktion og

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

Idekatalog. Savner I inspiration til, hvad I kan lave i jeres ungdomsråd? Eller mangler I viden om, hvordan I kan føre jeres ideer ud i verden?

Idekatalog. Savner I inspiration til, hvad I kan lave i jeres ungdomsråd? Eller mangler I viden om, hvordan I kan føre jeres ideer ud i verden? Idekatalog Savner I inspiration til, hvad I kan lave i jeres ungdomsråd? Eller mangler I viden om, hvordan I kan føre jeres ideer ud i verden? Dette idekatalog vil give jer svar på ovenstånede spørgsmål

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen.

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Lederbogen Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt udgave,

Læs mere

Rullende brobygning mellem folkeskole og gymnasium

Rullende brobygning mellem folkeskole og gymnasium Rullende brobygning mellem folkeskole og gymnasium Et casestudie under Region Nordjyllands projekter om mønsterbrydning Annette Rasmussen Forskningsrapport 24 2011 Institut for Læring og Filosofi Aalborg

Læs mere

Ansvarlig leder: Anders D. Andersen. Medarbejdere: Ilse og Tommy. DUS II Frejlev Skole Frejlev Skolevej 1 9200 Aalborg SV 99 31 63 68

Ansvarlig leder: Anders D. Andersen. Medarbejdere: Ilse og Tommy. DUS II Frejlev Skole Frejlev Skolevej 1 9200 Aalborg SV 99 31 63 68 Ansvarlig leder: Anders D. Andersen. Medarbejdere: Ilse og Tommy DUS II Frejlev Skole Frejlev Skolevej 1 9200 Aalborg SV 99 31 63 68 Indhold Åbningstider... 2 Hvad er en DUS II... 2 Den voksne som tovholder

Læs mere

Klubblad Januar Juli 2015

Klubblad Januar Juli 2015 Klubblad Januar Juli 2015 Åbningstider i klubben Mandag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Tirsdag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Onsdag: 13.00-18.00 Torsdag: 13.00-18.00 Fredag: 13.00-17.00

Læs mere

Udviklingskontrakt Kulturhuset 2008 2009

Udviklingskontrakt Kulturhuset 2008 2009 Udviklingskontrakt Kulturhuset 2008 2009 1 1 Indhold 1 Indhold...2 2 Forord...4 3 Del 1: Kulturhusets historie...5 3.1 KULTURHUSETS FORMÅL OG OPGAVE...7 3.2 Definition af vigtige begreber:...7 3.3 Organisationen

Læs mere

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk Dreslette Skole Snavevej 27, 5683 Haarby 64771447 skolen, 64771389 SFO email: dreslette-skole@assens.dk Orienteringshefte om fællesinstitutionen Indholdsfortegnelse Forord 2 Lidt om Dreslette Skole 2 Børnehave

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Studieretningerne. Kunstneriske studieretninger Musik A, Matematik A, Fysik B... Musik A, Engelsk A, Biologi B... Musik A, Engelsk A, Dramatik B...

Studieretningerne. Kunstneriske studieretninger Musik A, Matematik A, Fysik B... Musik A, Engelsk A, Biologi B... Musik A, Engelsk A, Dramatik B... Studieretninger 15 Indhold Velkommen til SG Velkommen til SG... SG åbner verden... En verden af muligheder... Naturvidenskab... Humaniora... Samfundsvidenskab... Sprog... Udsyn mod verden... De kunstneriske

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2015... 3

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2015... 3 Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2015... 3 Lovgrundlag...3 Målsætning...3 Målgruppe...3 Værdigrundlag...3 Pædagogisk arbejdsgrundlag på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole:...4 Forventninger...4

Læs mere

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode ideer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Værdien kan være af økonomisk, kulturel eller social art. Undervisningsmaterialer udviklet

Læs mere

Nyhedsbrev Januar 2009

Nyhedsbrev Januar 2009 Nyhedsbrev Januar 2009 Studietur til Skotland Digital tilmelding til ungdomsuddannelserne hvordan gør vi Nye måder at møde unge på med anden etnisk baggrund end dansk Få, men tilfredse lærere på kursus

Læs mere

10. klasser. Ringkøbing-Skjern kommunes. 10. klasse er starten på din Ungdomsuddannelse!

10. klasser. Ringkøbing-Skjern kommunes. 10. klasse er starten på din Ungdomsuddannelse! 10. klasse er starten på din Ungdomsuddannelse! Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolens 9. klasse, har behov for yderligere faglig og personlig kvalificering

Læs mere

HHX og HTX. Elevhåndbog 2015-16

HHX og HTX. Elevhåndbog 2015-16 HHX og HTX Elevhåndbog 2015-16 1 Indhold Campus Bornholm på Facebook Campus Bornholm har en facebookside, hvor du kan følge med i, hvad der sker over hele Campus Bornholm. Elevjournalister fra de forskellige

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

MEDLEMSKAB ELEVRÅD AKTIVITETER MATERIALE KURSER & TIL KOMMUNER 14 / 15

MEDLEMSKAB ELEVRÅD AKTIVITETER MATERIALE KURSER & TIL KOMMUNER 14 / 15 MEDLEMSKAB ELEVRÅD 14 / 15 Danske Skoleelever, DSE, er en organisation for og af elever. Organisationen har primært fokus på elevrådsarbejde og uddannelsespolitik og arbejder på at sikre det gode skoleliv

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Josephine Schneiders Ungdomsboliger

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Josephine Schneiders Ungdomsboliger Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Josephine Schneiders Ungdomsboliger Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle

Læs mere