47. møde i DIKUs undervisningsudvalg d. 30. januar Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "47. møde i DIKUs undervisningsudvalg d. 30. januar 2014. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard"

Transkript

1 KØBENHAVNS UNIVERSITET DIKUs Undervisningsudvalg SAGSNOTAT 30. JANUAR 2014 Vedr.: 47. møde i DIKUs undervisningsudvalg d. 30. januar Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard Til stede: Andrzej Filinski Pawel Winter Francois Lauze Søren I. Olsen Torben Mogensen Niels G. W. Serup Ann Steendahl Søndergaard Kenny Erleben Klaus Marius Hansen Gæst: Stephen Alstrup (2. halvdel). Afbud: Simon Holbek Lisa Ibenfeldt Schultz Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra sidste IUU møde 9. januar 2014 (bilag-1)

2 3. Evaluering af erhvervsprojektportalen, 1-dags kurser, samt 4. Behandling af kursusevalueringer 2013/14 blok 1 og 2 (bilag-2) 5. Drøftelse, kommentering og behandling 6. Orientering a) Rapport om studerendes trivsel og tilfredshed (bilag 3) b) Evalueringsrapport om studieintroduktionen (bilag 4) c) Forslag til ny procedure for bachelorprojekt udsættelser (bilag 5) d) Udkast til samarbejdsaftale med IT og Sundhed (bilag 6) a) Justeringer i fastholdelsesprojektet (bilag 7) b) Procedure for bachelorprojekter på It og Sundhed. VIP skal sende indberetninger til SCIENCE eksamenskontoret. c) VIP koordinator til online blended learning projekt (bilag 8) d) Serviceeftersyn af adgangskrav til bacheloruddannelserne (Bilag 9). Ønsker tilføjelse af matematikkrav til Dat BSc med gennemsnitkarakter på 4. e) Ny kontaktinfo for Absalonsupport (Bilag 10) f) Status på bachelor reform g) Undervisningsresultater siden november 2012 (Bilag 11) 7. Drøftelse og behandling af processen for undervisningsbemanding 2014/15 (bilag-4) 8. Evt. SIDE 2 AF 7 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden er godkendt. 2. Godkendelse af referat fra sidste IUU møde 9. januar 2014 (bilag-1) Referatet er godkendt. 3. Evaluering af erhvervsprojektportalen, 1-dags kurser, samt Diku.dk/kurser:

3 Motivationen for at lave diku.dk/kurser var, at gøre det klart, hvilke varer vi har på hylden. Stephen Alstrup har hørt fra både undervisere, studerende og folk i industrien, at de er glade for denne lettere indgang til kurserne. Man kunne overveje at lave nogle mere spændende kursusbeskrivelser på denne side. Pawel Winter: Der mangler også en oversigt over specialer, der er lavet inden for det sidste år. SIDE 3 AF 7 Erhvervsprojektportalen: Motivation for denne portal var, at det før var meget svært at gennemskue, hvilke projekter man kunne lave og hvordan. Stephen Alstrup synes, at den nye portal er god, fordi man har et nemt sted at henvise til. Kenny Erleben: vil I gøre sektionerne bevidste om, at portalen findes? 1-dags kurser: Vi vil gerne gøre det nemt for erhvervsfolk at efteruddanne sig. Det er ikke optimalt, hvis undervisningen foregår over tre dage, og derfor vil vi gerne lave 1-dags kurser. Det er en udfordring fx ift. at finde lokaler, man kan bruge en hel dag. Pawel Winter: kan vi ikke bare leje lokaler ude i byen? Stephen Alstrup: eller måske kigge på blokstrukturen. Stephen Alstrup: fremadrettet kunne jeg godt tænke mig en meget mere massiv annoncering af, at vi har denne slags kurser. Det kan vi måske gøre, når der kommer mere opbakning fra fakultetet. 4. Behandling af kursusevalueringer 2013/14 blok 1 og 2 (bilag-2) Summer school digital services innovation A-kursus. DiMS SL vil monitorere eksamensformen for muligvis at ændre den. Mangler de studerendes evaluering, og kan derfor ikke kategoriseres. Digital services innovation

4 Klaus Marius Hansen: jeg mener ikke, at kurset skal køre igen, da det ikke passer ind i en struktur på tværs af universitetets fakulteter, og derfor er svært praktisk at køre. SIDE 4 AF 7 Information retrieval and interaction Torben Mogensen: Der er problemer med alignment mellem de forskellige slags studerende og niveauet. Andrzej Filinski: Det bliver måske løst næste gang, hvor der kun er SCI- ENCE studerende. Kenny Erleben: Jeg synes godt, at de kan skrue op for deres workload. Der skal forventningsafstemmes mere. Software design and software architecture Kenny Erleben: Vær opmærksom på, at de studerende måske ligger lidt for få timer i kurset. Logik i datalogi Andrzej Filinski: Godt initiativ, at de har valgt at bruge ProofWeb. Vi behandler ikke flere i denne omgang, da vi ikke har flere underviserevalueringer. 5. Drøftelse, kommentering og behandling a) Rapport om studerendes trivsel og tilfredshed (bilag 3) Side 23: datalogi får meget lav score mht. fysiske rammer. Men det kan IUU ikke gøre meget ved. Side 25: datalogi er ikke så glad for den administrative support samt kommunikationen. Men da svarene ikke er differentieret på henholdsvis SCI-

5 ENCE og institut administration/kommunikation, er det svært at vurdere, hvor vi kan gøre noget. Side 35: Naturvidenskab og it er generelt mere tilfredse med studiet, administrationen osv. ift. datalogi. Generelt: lokalerne lever ikke op til det, der kan forventes, for at understøtte undervisningen. Vi ønsker et centralt sted som følger op, hvis lokalerne ikke er i god stand. Hvis vi samler instituttet på ét sted (undervisere og studerende), kan vi også forbedre det punkt, der omhandler kontakten ml studerende og undervisere. Pawel Winter: hvis vi skal beholde øvelseslokalerne på DIKU, så skal vi insistere på, at de skal sættes i stand. På biocenter står mange lokaler ofte tomme, og hvis man skal låne dem, skal man spørge om lov derovre og have en nøgle. Det er ikke hensigtsmæssigt. SIDE 5 AF 7 b) Evalueringsrapport om studieintroduktionen (bilag 4) Vi har egne evalueringer/erfaringer, som vi trækker på, når vi skal lave studieintroduktion næste år. Evalueringsrapporten fra SCIENCE er for generel. c) Forslag til ny procedure for bachelor projekt udsættelser (bilag 5) Mangler bilaget. Torben Mogensen opsummerer: hvis den studerende aftaler med sin vejleder at aflevere senere, og det stadig kan afvikles i eksamensugen eller evt. ugen efter, behøver SL ikke involveres, men ellers skal den studerende til reeksamen/sygeeksamen. IUU er delvis enig. Pawel Winter mener, at det kan være et problem, hvis man gerne vil finde en censor efter, man har fået rapporten. d) Udkast til samarbejdsaftale med IT og Sundhed (bilag 6) Søren I. Olsen: Er den ikke lidt fluffy? Jeg forstår heller ikke helt det, der står, om STÅ fordeling. Jeg kunne godt tænke mig, at der også kommer noget ind omkring frister for at melde ind, hvor mange projekter, vi skal tage og en nødbremse i forhold til, hvor mange vi kan tage. Kenny Erleben: Vi skal lave en version 2 af notatet. 6. Orientering a) Justeringer i fastholdelsesprojektet (bilag 7)

6 Ann Steendahl Søndergaard: jeg mener, at vi skal skubbe evalueringen af mentorordningen til snartest muligt, før vi begynder at ansætte nye mentorer, da de nuværende mentorer har en del holdninger til, hvordan det skal køre næste år. Kenny Erleben: Ken Friis Larsen har påpeget, at hans instruktorer ikke har fået så meget ud af instruktoruddannelsen. Den skal muligvis målrettes endnu mere til dataloger. Ken tager en snak med SCIENCE Uddannelse om det. Niels Serup: Jeg har været på både IND og SCIENCE instruktoruddannelse og synes, at jeg fik mest ud af INDs. SIDE 6 AF 7 b) Procedure for bachelorprojekter på It og Sundhed. VIP skal sende indberetninger til SCIENCE eksamenskontoret. Vejleder skal huske, at BA projekter skal forbi SCIENCE eksamenskontoret. c) VIP koordinator til online blended learning projekt (bilag 8) IUU skal hjælpe med at prøve at finde nogle frivillige koordinatorer i sektionerne. d) Serviceeftersyn af adgangskrav til bacheloruddannelserne (Bilag 9). Ønsker tilføjelse af matematikkrav til Dat BSc med gennemsnitkarakter på 4 Vi har ikke ændret på niveaukrav. Vi har diskuteret, om vi skal sætte krav til matematikkarakter, hvilket ikke blev imødekommet. e) Ny kontaktinfo for Absalonsupport (Bilag 10) Info om den nye Absalon support annonceres i DIKUnews og står på KUnet. Fremover skal man kontakte It Learning Center, når man har Absalon problemer. f) Status på bachelor reform Arbejdsgruppen er nedsat. Kasper Hornbæk (formand), Marcos Vaz Salles, Jon Sporring, Simon Shine og Daniel Egeberg. Der bliver afholdt et seminar om reformen d. 7. februar, som I gerne må opfordre jeres sektioner til at komme til. g) Undervisningsresultater siden november 2012 (Bilag 11)

7 Vi fejrer de gode resultater med en middag på Radio. SIDE 7 AF 7 7. Drøftelse og behandling af processen for undervisningsbemanding 2014/15 (bilag-4) Budgettet er desværre ikke klar endnu. Det første fokus er at få de kursusansvarlige på plads. Kenny sender det nye bemandingsbudget rundt til IUU, når det er klar. Vi har flere kurser, som bliver nedlagt, samt en del nye kurser. Sektionerne skal vurdere, hvad der er ressourcer til senest midt februar. Først kigger vi på bemandingen af kurser og på et senere tidspunkt, projekter. Vi laver et fællesmøde om fordelingen af kurser slut februar. Pawel Winter: Det er svært at planlægge, når der ikke er normer for, hvor mange BA og KA projekter, man skal vejlede. Klaus Marius Hansen: det kunne være nyttigt at have nogle generelle forventninger til, hvor mange projekter vi skal vejlede pr. mand osv. Kenny Erleben: tommelfingerreglen er, at man yder ca., hvad der svarer til to kurser, to BA projekter og et speciale pr. mand fordelt over året. 8. Evt. Intet under eventuelt.

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 44. møde d. 24. juni 2013. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 44. møde d. 24. juni 2013. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard D A T A L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T DIKUs Undervisningsudvalg S A G S N O T A T 1. JULI 2013 Vedr.: 44. møde d. 24. juni 2013 DATALOGISK INSTITUT Sagsbehandler:

Læs mere

OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 27. OKTOBER 2011

OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 27. OKTOBER 2011 DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 27. OKTOBER 2011 Vedr.: Sagsbehandler: Kurser udbudt af Datalogisk Institut ved det Naturvidenskabelige fakultet i studieår 2010/11

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende.

Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Mandag d. 14/1 2014 kl.17.15 Ekstraordinær Generalforsamling 17.15-17.45 1. Formalia

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget. Forum. Møde afholdt: 11. marts 2014. Sted: Universitetsparken 5. Lisa Ibenfeldt Schultz.

Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget. Forum. Møde afholdt: 11. marts 2014. Sted: Universitetsparken 5. Lisa Ibenfeldt Schultz. DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 11. MARTS 2014 Forum Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget DATALOGISK INSTITUT Møde afholdt: 11. marts 2014 Sted: Universitetsparken 5 UNIVERSITETSPARKEN

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 13/2 2014 kl.17.15 i mødelokale 1

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 13/2 2014 kl.17.15 i mødelokale 1 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 13/2 2014 kl.17.15 i mødelokale 1 1. Formalia 17.15 Godkendelse af dagsorden: Ok Godkendelse af referat fra sidste RSV-møde: Ok 2. Sekretariatet

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

IMADAs Fagråd. Evalueringsrapport. Matematik & Datalogi. 2. juni 2011. Kontaktpersoner

IMADAs Fagråd. Evalueringsrapport. Matematik & Datalogi. 2. juni 2011. Kontaktpersoner Evalueringsrapport Matematik & Datalogi 2. juni 2011 Kontaktpersoner Christian Kudahl - chkud08@student.sdu.dk Maria Buhl Hansen - marih09@student.sdu.dk Indhold Indhold 2 1 Indledning 4 1.1 Matematik-økonomi.......................

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 05-02-2014

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 05-02-2014 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 5. februar 2015 klokken 19:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er

Læs mere

Referat fra Kontaktudvalgsmødet, tirsdag den 17.februar 2015 i Garnisonskirkens Menighedshus

Referat fra Kontaktudvalgsmødet, tirsdag den 17.februar 2015 i Garnisonskirkens Menighedshus Referat fra Kontaktudvalgsmødet, tirsdag den 17.februar 2015 i Garnisonskirkens Menighedshus Deltagere: Tom Christensen, Høgni Weihe, Vibeke Rasmussen, Christel Buchter, Ella Pedersen, Brian Lentz, Helmer

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE 2013 Februar 2014 Indhold 1. Baggrund for medlemsundersøgelsen og dens formål... 3 2. Hovedtendenser... 3 3. Opdelt gennemgang af medlemsundersøgelsen... 6 3.1 Respondenternes

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Generalforsamling NJK 2010-03-02

Generalforsamling NJK 2010-03-02 Generalforsamling NJK 2010-03-02 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning 4. Kassereren forelægger det

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB.

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB. Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Beslutningsreferat 1) Valg af ordstyrer Martin 5-90 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Dan 3-40 Annika 15-8

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder.

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder. Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. september 2014 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 11.00. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Tom Hedegaard

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Fællesmøde (Ekstraordinære generalforsamling) d. 20.02 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal.

Fællesmøde (Ekstraordinære generalforsamling) d. 20.02 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Fællesmøde (Ekstraordinære generalforsamling) d. 20.02 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Eva 17-36 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere

Læs mere

Frivillige. på biblioteket. en manual FRIVILLIG PÅ BIBLIOTEKET

Frivillige. på biblioteket. en manual FRIVILLIG PÅ BIBLIOTEKET Frivillige på biblioteket en manual FRIVILLIG PÅ BIBLIOTEKET Indhold Forord 3 Baggrund for projektet 4 Læsevejledning 5 En frivillig på Billund Bibliotek 6 Kodeks for samarbejde og samarbejdsaftale 7 Kodeks

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 3

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 3 FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 3 Møde indkaldt af: SE 12. februar 2012 (Pre-møde via skype 7. februar 2012) Deltagere: Skype: Ditte, Mathias, Thea, Christina, Sebastian, Astrid og Søren Møde B

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris 21-11 har et punkt angående manglende løn til kassereren.

Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris 21-11 har et punkt angående manglende løn til kassereren. Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Phillip 16-2 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Annika 15-8 og Ali 21-76 4) Godkendelse

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3.

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat fra d 19 marts 2015 godkendt Husk alle at sende status til bestyrelsen inden mødet 1 Konstituering Konstituering fortsat fra

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Kapitel 1 EN ÆGTE BESLUTNING

Kapitel 1 EN ÆGTE BESLUTNING Kapitel 1 EN ÆGTE BESLUTNING 11 Hvis du oplever, at du ikke er motiveret til at løse en opgave, du står overfor, så er det sikkert fordi du ikke har truffet en ægte beslutning. Hvad kendetegner en ægte

Læs mere