En fæstehusmand. Gudstjenesten sendes i Højderyggens Lokalradio (HLR) lokalradioen hver mandag kl Ejstrup Lokal TV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En fæstehusmand. Gudstjenesten sendes i Højderyggens Lokalradio (HLR) lokalradioen hver mandag kl. 20.00. Ejstrup Lokal TV"

Transkript

1 En fæstehusmand Den vækstfilosofi vort samfund er baseret på, opstod i 1700 tallet. Jo, kongen og statsmagten har altid ønsket større områder og mere ejendom. Disse ønsker forsøgtes opfyldt ved krige, men da andre lande havde de samme ønsker, kom der sjældent et godt resultat ud af det. I 1720 afsluttedes Den Store Nordiske Krig, det er den med Tordenskjold, og derefter får vi den længste fred i danmarkshistorien. Nu blev væksten forsøgt opnået indadtil. Man havde blandt andet fået kik på de store ubeboede hedestrækninger, de måtte kunne nyttiggøres. Man forsøgte i første omgang at få folk til at etablere sig på heden ved at lokke med skattefrihed, og ved at sønnerne blev fritaget fra soldatertjeneste. Men bønderne kendte heden, og der var ikke mange der fandt det attraktivt. Så fandt man på at hverve immigranter fra det tyske område, men de fleste rejste igen, da de så at forholdene ikke stod mål med det lovede. Det var først da befolkningstallet begyndte at vokse, så der opstod pladsmangel, at der virkelig kom gang i hedekoloniseringen. De fleste bosteder opstod ved at der blev solgt en parcel fra en gård. Men der var også nogle som, måske fordi de ikke kunne skaffe kapital til købet, lejede et stykke hede. Begrebet leje- eller fæstehusmand er vist ikke almindelig kendt. Jo, det kan findes i diverse opslagsværker, men her i betydningen af de huse med lidt jord, som herregårdene byggede for at sikre sig arbejdskraft, da hoveriet blev afløst. Jeg er stødt på flere eksempler, som nedenstående, her i sognet. Når man støder på ruiner af forladte bosteder, vælder der tanker frem, om hvad det var for mennesker der boede her, deres livsvilkår og hvorfor stedet blev forladt. På Harrild hede er der i hvert fald fem sådanne. Ruiner er måske så meget sagt, nogle af stederne består blot af nogle jorddiger og ujævnheder i terrænet, som må skyldes sammensunkne ler- eller tørvevægge. Sådant et sted, der ligger på den nordvestlige brink af Kvindebæk, en kilometers vej fra udløbet i Holtum å, er jeg blevet opmærksom på. Stedet ligger i Bjerregård ejerlav, der oprindelig kun bestod af selve Bjerregård, der nu er skovløbersted. En efterforskning i Skøde og panteprotokollen gav følgende resultat: Fæstebrev. Jeg underskrevne Jens Sørensen, selvejergårdmand i Bjerregård i Ejstrup sogn, kjender og herved vitterliggør at have stædt og fæst, ligesom jeg herved stæder og bortfæster til Jeppe Madsen, en mig tilhørende og under min gårds matrikel tilliggende hedelod, som med den vestre side grænser ind til Søren Jonasens Markskel, (Harrild vandmølle) og den østre side til Hallundbæk markskel, den nordre side ind til gårdens hedemark og den søndre side ind til gårdens bækeng, som på alle sider er afskjellet. Desforuden en engkrog ved bækken hvorpå kan avles et læs hø, som er beliggende ind til forbemeldte hedelod. Endvidere skal fæsteren være berettiget til at græsse sine egne får og kreaturer i gårdens tilhørende hedemark og fri græsning i gårdens tilhørende bækeng for og efterår ligemed gårdens egne kreaturer, men tøjre samme forsvarlig godt fra hvert 1. maj og indtil høet er hjembjerget. Ligeledes skal fæsteren være berettiget til at kaste og hjembjerge de fornødne klyne til eget brug i de såkaldet Kysbergmoser. Bemeldte hedelod m. m. som kan ansættes til 2 skp. Hartkorn med samme rettighed som jeg selv det ejer, må forbemeldte Jeppe Madsen sin livstid nyde, bruge og i fæste beholde fra nu og så længe han lever uden kongelige skatter og afgifter eller tiende svarelser på de vilkår at han selv lader opføre bygninger til beboelser m.m. og betaler mig i årlig landgilde de første 3 år 3 Rd. Sølv og 1 Skp. rug årlig og efter bemeldte 3 års forløb betaler mig 5 Rd. sølv og 2 skæpper årlig, hvilken landgilde betales mig bestemt til hvert års 11. december. Hvad bygninger fæsteren lader opføre på forbemeldte fæstelod, må han eller hans arvinger ved fratrædelsen eller dødsfald lade bortføre af fæstelsen, og ligeledes hvad fæsteren haver lagt af sæd ved fratrædelsen eller dødsfald, må han eller arvingerne nyde og afbenytte til kjerves udbrug. I øvrigt skal fæsteren Jeppe Madsen holde sig dette fæstebrev efterrettelig i alle henseender eller også i mangel deraf have samme forbrødt. Adresser: Sognepræst (kbf) Provst, Præstegårdsvej 12, Ejstrupholm Tlf , Hjælpepræst Sognepræst, Balle Kirkevej 60, 8600 Silkeborg Tlf , Præstesekretær: Karen Marie Andersen, Engvej 10, Gludsted, Tlf Kirkesangere: Ejstrup: Gunnar Moesgaard, Ikastvej 27, 7361 Ejstrupholm Tlf Erik Hansen, Lindevænget 40, Ejstrupholm Tlf Inga Fog, Falkevej 9, 8766 Nørre Snede Tlf Troels Kjer, Pilevænget 8, Gludsted Tlf Organist: Ejstrup og Poul Mørk-Hansen, Frisbækvej 10, 8766 Nørre Snede, Tlf Gravere: Ejstrup: Erik Hansen Lindevænget 40, Ejstrupholm Kontor: Stationsvej 33, Tlf Medhjælper: Elisabeth S. Rasmussen, Jagtvej 2, 7361 Ejstrupholm, Tlf Peder Jørgensen Fasterholdtvej Ejstrupholm Tlf Graverne ved Ejstrup Kirke Kontor: Kirkegårdskontoret, Ejstrupholm. Tlf Menighedsrådsformænd: Ejstrup: Ernst Pold, Vestergade 5, Ejstrupholm, Tlf / Helene Hansen, St. Nørlundvej 32, Ejstrupholm Tlf Kasserer: Ejstrup: Karen Marie Andersen Engvej 10, Gludsted tlf Karen Marie Andersen, Engvej 10, Gludsted, Tlf Kirkeværger: Ejstrup: Henning Jørgensen, Lindevænget 18, Ejstrupholm, Tlf Torben Pedersen, Enghavevej 41, Ejstrupholm Tlf Sognemedhjælper Stine Søndergaard Finsensgade 7, 8600 Silkeborg tlf Gudstjenesten sendes i Højderyggens Lokalradio (HLR) lokalradioen hver mandag kl FM 93,5 mhz (97,8 mhz på bynettet i Nørre-Snede) Optagelse (søndag) Sted (kirke) 5. april Gludsted 12. april Hampen 19. april Nørre Snede 26. april Klovborg 3. maj Klovborg 10. maj Ejstrup 17. maj Gludsted 24. maj Nørre Snede 31. maj Ejstrup 7. juni Nørre Snede 14. juni Klovborg 21. juni Ejstrup 28. juni Hampen Hver fredag kl : MM Master Music musik for unge fra den kristne musikscene. Ejstrup Lokal TV sender gudstjeneste fra Ejstrup Kirke kl. 20 de to første søndage hver måned. Indre Mission Telefonandagt - åben hele døgnet - ny hver dag - på 2 minutter - med fuld anonymitet Tlf

2 Kalenderen Indlevering af stof til næste kirkeblad senest 27. maj til kirkekontoret. Samfundet, Ejstrup v/ Vagn Feddersen, Enghavevej Ejstrupholm, tlf Samfundet, Gludsted v/ Knud Christensen, Enghavevej Ejstrupholm, tlf April Fredag d. 3. april kl : Familieaften i Gludsted missionshus v/ Inge. Vi starter med at spise sammen. Tilmelding senest 29/3 til Inge og Finn, tlf Lørdag d. 11. april kl : Påskefest v/ missionær Villy Sørensen, Hammel. Fælles med Gludsted. Husk bestik. Tilmelding til Inge Jørgensen, tlf eller Anne Marie Christensen, tlf Uge 16: Bibelkredsene samles i hjemmene Fredag d. 24. april kl. : Ejstrup missionshus fødselsdagsfest/familieaften v/ sognemedhjælper Lisbet Kiel Nielsen, Nr. Snede. Fælles med Gludsted Mandag d. 27. april kl : Bibeltime i Ejstrup missionshus. Joh. 5,19-47 Torsdag d. 30. april kl. : Fællesmøde i Gludsted missionshus v/ personalekonsulent Henning Hansen, Give. Emne: Hvordan leder Gud, bøn, forvaltning. Afgang fra Ejstrup missionshus kl Vær frisk i FDF Landsforbundet Frivilligt Drengeog Pige-Forbund Mødetid: Onsdag kl puslinge 5-7 år Onsdag kl resten af klasserne på Pionergården Givevej 63. Evt. spørgsmål på tlf Thomas Kristensen, Kejlstrupvej 16, 7361 Ejstrupholm - for drenge og piger fra 5 år og opefter. Fredag d. 29. maj kl. : Filmaften i Gludsted missionshus Nyt fra Ejstrup og Gludsted Kirkedistrikter: Hjælpepræst har tjenesteuge i Ejstrup Sogn i uge 14, 15, 20, 21, (frem til 22. maj) uge 24 (med start d. 7. juni) og uge 25. Sogneudflugt Ny konfirmandstue EJSTRUP SOGNS SOMMERUDFLUGT 2009 ONSDAG DEN 3. JUNI Afgang med bus fra Ejstrup Kirke kl Opsamling ved Gludsted Kirke kl , hvorfra vi samlet kører til Alderslyst Kirke i Silkeborg. EJSTRUP SOGNS SOMMERUDFLUGT 2009 ONSDAG DEN 3. JUNI Hvad er det da I laver? er jeg ofte blevet spurgt i den sidste tid i forbindelse med nedrivningen af den gamle udbygning til præstegården. Vi bygger en slags mini sognegård. Den gamle konfirmandstue bliver ikke meget berørt, men vil selvfølgelig fremstå nyistandsat med Afgang med bus fra Ejstrup Kirke kl Opsamling ved Gludsted Kirke kl , hvorfra vi samlet nye kører vinduer og ny gulvbelægning. En foldedør til Alderslyst Kirke i Silkeborg. Juni vil forbinde konfirmandstuen med et nyt mindre Torsdag d. 4. juni kl. : Møde i Ejstrup missionshus v/ sognepræst Annette Bennedsgaard, Brader, til menighedsrådsmøder og andre møder mødelokale, som skal bruges til minikonfirmanbrand. Fælles med Gludsted med et begrænset deltagerantal. Der bliver bygget Uge 24: Bibelkredsene samles i hjemmene et større og mere tidssvarende køkken samt Torsdag d. 18. juni kl. : Møde i Ejstrup missionshus Sogneturen i år går til Alderslyst Kirke, hvor kontor til sognemedhjælper og hjælpepræst, og v/ lands- og informationsssekretær Kl. 1 Steen får vi en rundvisning vi i Alderslyst får en rundvisning Kirke og på i kirken den smukke og ser kirkegård, den smuk- der er endelig kendt bliver for sine der mange en dobbeltgarage. Nielsen, Christiansfeld granitskulpturer af kunstneren ke Erik kirkegård, Heide. Kirken der er er kendt bygget for i 1929 sine og mange er senere gra-restaureretnitskulpturer en rundvisning i Alderslyst af kunstneren Kirke og på den smukke Erik kirkegård, Heide. der er Kirken kendt for sine at mange Byggeplanerne Særligt blev sendt i licitation efter Fredag d. 19. juni kl. : Socialaften i Gludsted Kl. 1 får vi bemærkelsesværdigt er de smukke mosaikruder skabt af maleren Sven Havsteen-Mikkelsen. de nye menighedsråd havde bekræftet dem. missionshus v/ Torben granitskulpturer af kunstneren Erik Heide. Kirken er bygget i 1929 og er senere restaureret. Særligt bemærkelsesværdigt er bygget er de smukke i 1929 mosaikruder og skabt senere af maleren restaureret. Sven Havsteen-Mikkelsen. Særligt Nedrivningen af den gamle bygning påbegyndtes lige der efter kaffe vinterferien. og Den nye bygning for- Tirsdag d. 23. juni kl. : Sct. Hans fest hos Efter Hanne denne kulturelle oplevelse bemærkelsesværdigt fortsætter busturen er til de Ålekroen smukke i mosaikruder Svejbæk. Her serveres og Bjarne Sørensen, Ikastvej 2. Søndagsskolemedarbejder Anne-Marie Najbjerg, Vinderslev Efter denne kulturelle oplevelse fortsætter busturen til Ålekroen i Svejbæk. Her serveres der kaffe og skabt af maleren Sven Havsteen-Mikkelsen. ventes færdig midt i juni måned. lagkage taler. kl. ca lagkage kl. ca Ny hjemmeside Ejstrup Sogn har fået oprettet hjemmeside Maj Kvindekredsen, Ejstrup Torsdag d. 7. maj kl. : Møde i Ejstrup missionshus v/ Finn Najbjerg, Vinderslev. Emne: Råbet 7361 Ejstrupholm, tlf v/ Signe Jensen, Birkevej 1 fra askedyngen. Job. 19,21-27 Mandag d. 11. maj kl : Bibeltime i Ejstrup Mandagsklubben, Ejstrup missionshus. Joh. 6,22-59 v/ Ida Gonge Jensen, Krejbjergvej 10, Den historiske Ålekro Herfra placeret fortsætter i de skønneste vi omgivelser til Ålekroen direkte ved vandet, i Svejbæk og der vil være mulighed Uge 20: Bibelkredsene samles i hjemmene 7361 Ejstrupholm, tlf for at nyde omgivelserne, hvor aftenen såfremt vejret afsluttes er med os. med Retur en kl kop kaffe. Ny hjælpepræst Torsdag d. 28. maj kl. : Møde i Ejstrup missionshus v/ Svend Taulborg, Struer Samles hver mandag kl. 1 i missionshuset. Tilmelding er nødvendig Afgang senest med 27. maj bus til kirkekontoret fra Ejstrup på tlf. 75 Kirke eller onsdag d. Birthe Møberg ansættes som ny hjælpepræst Det koster 703. kr. pr. juni person kl. at deltage, som Opsamling betales på dagen. ved Gludsted Kirke for Ejstrup og Gludsted pastorat pr. 1. juli 2009 kl og indsættes ved gudstjenesterne d. 5. juli. VEL MØDT TIL EN OPLEVELSESRIG TUR. Bibelkredsene: Ønsker man at være med i en af bibelkredsene, enten i Ejstrup eller i Den historiske Ålekro er placeret Pris i de for skønneste turen 70 omgivelser kr. direkte ved vandet, og der Birthe vil være Møberg mulighed præsenteres i næste nummer af Gludsted kan man henvende sig til: Tilmelding senest d. 27. maj til kirkekontoret, sognenyt Vagn Feddersen, tlf eller Knud Christensen, tlf for at nyde omgivelserne, såfremt vejret er med os. Retur kl tlf eller Tilmelding er nødvendig senest 27. maj til kirkekontoret på tlf eller 4 9 Det koster 70 kr. pr. person at deltage, som betales på dagen. VEL MØDT TIL EN OPLEVELSESRIG TUR.

3 Konfirmation i Ejstrup Kirke søndag den 26. april 2009 kl Jesper Nielsen, Søndergade 13, 7361 Ejstrupholm 2. Emil Borregaard Eriksen, Engtoften 118, 7361 Ejstrupholm 3. Jeppe Juul Madsen, Jernbanegade 21, 7361 Ejstrupholm 4. Søren Eskildsen Østerbøg, Stationsvej 39, 7361 Ejstrupholm 5. Josefine Nedenskov Christensen, Vestergade 18, 7361 Ejstrupholm 6. Michelle Damholt Hansen, Klinkhøjvej 4, 7330 Brande 7. Nanna Christensen, Vestergade 43, 7361 Ejstrupholm 8. Mia Budde Sehested, Jernbanegade 15, 7361 Ejstrupholm 9. Trine Lund Hannerup Mathiasen, Lærkevej 5, 7361 Ejstrupholm 10. Pernille Lund Jensen, Birkevej 114, 7361 Ejstrupholm 11. Nadia Dybro Svendsen, Egevej 8, 7361 Ejstrupholm 12. Camilla Emilie Madsen, Hjøllundvej 32, 7361 Ejstrupholm 13. Freja Vase Hansen, Fasterholtvej 13 tv Ejstrupholm Konfirmation i Gludsted Kirke søndag den 3. maj 2009 kl Jack Starche Jensen, Isenbjergvej 21, 7361 Ejstrupholm 2. Henrik Bertram Poulsen, Jernbanegade 9, 7361 Ejstrupholm 3. Jamie Nygaard Martinussen, Hjøllundvej 17, 7361 Ejstrupholm 4. Erik Sig Hansen, St. Nørlundvej 32, 7361 Ejstrupholm 5. Jonas Højberg Kristensen, Gludstedvej 34, 7361 Ejstrupholm 6. Simon Sten Hansen, Møllebakken 8, 7361 Ejstrupholm 7. Mathias Lund Eriksen, Engvej 8, 7361 Ejstrupholm 8. Anders Winther Henneberg, Gludstedvej 32, 7361 Ejstrupholm 9. Sandie Skovbjerg, Hallundbækvej 3, 7361 Ejstrupholm 10. Louise Kempf Pedersen, Pilevænget 6, 7361 Ejstrupholm 11. Sara Hansen, Ikastvej 40, 7361 Ejstrupholm 12. Amanda Lyng Bøving, Bjerregårdvej 7, 7361 Ejstrupholm 13. Agnete Harlev Steffensen, Damholtvej 2, 7441 Bording 14. Julie Frederikke Bedsted, Hvillumvej 9, 7361 Ejstrupholm 15. Cecilie Schneider Henriksen, Gydevej 10, 7330 Brande 16. Birgitte Bredvig Rasmussen, Vestervang 30, 7441 Bording 17. Nanna Kristoffersen, Hjøllundvej 37, 7361 Ejstrupholm 18. Pernille Cecilie Hansen, Isenbjergvej 9, 7361 Ejstrupholm Konfirmation i Ejstrup Kirke søndag den 26. april 2009 kl Rafy Salam Marbin, Søndergade 61, 7361 Ejstrupholm 15. Christian Høj Nygaard, Givevej 57, 7361 Ejstrupholm 16. Martin Harmon Pedersen, Engvej 4, 7361 Ejstrupholm 17. Michael Rene Madsen, Syrenvej 8, 7361 Ejstrupholm 18. Rasmus Lynge Hansen, Nørholmvej 6, 7361 Ejstrupholm 19. Martin Thomsen, Lærkevej 30, 7361 Ejstrupholm 20. Jannik Reinholdt Ostenfeldt Jensen, Birkevej 19, 7361 Ejstrupholm 21. Dennis Øgaard Laursen, Vestervang 21, 7361 Ejstrupholm 22. Simon Pold Henriksen, Vestervang 15, 7361 Ejstrupholm 23. Katrine Nordhejm Nielsen, Enghavevej 36, 7361 Ejstrupholm 24. Sanne Vigsøe Mathiasen, Brandevej 56, 7361 Ejstrupholm 25. Louise Mathilde Meldgaard Hvisthule Pedersen, Søndergade 7, 7361 Ejstrupholm 26. Michelle Høj Jensen, Bakkedraget 7, 7361 Ejstrupholm 27. Trine Stahl Nielsen, Vestergade 21 B, 7361 Ejstrupholm 28. Laura Topp Jakobsen, Grønningen 24, 7361 Ejstrupholm Aflevering af telegrammer Menighedsrådene vil som tidligere år sørge for fordeling af telegrammer til konfirmanderne. Der kan afleveres telegrammer, gaver m.m. i Ejstrup Missionshus søndag d. 26. april kl Vær opmærksom på, at telegrammer og gaver til det hold, der konfirmeres i Ejstrup Kirke kl. 9 skal være afleveret i Ejstrup Missionshus senest kl Der kan afleveres telegrammer, gaver m.m. i Gludsted Missionshus søndag d. 3. maj kl og frem til kl Menighedsrådene ønsker hermed konfirmanderne og deres forældre hjertelig tillykke med dagen og Guds velsignelse fremover. Konfirmandfest/ ungdomsgudstjeneste Ligesom tidligere år bliver der afholdt fælles konfirmandfest for både Ejstrup- og Gludsted konfirmanderne. Festen indledes med en ungdomsgudstjeneste i Ejstrup kirke tirsdag d. 12. maj kl. og fortsætte med cafe i Ejstrup Missionshus. Alle konfirmander, deres forældre og søskende inviteres til at deltage. Festen slutter senest kl

4 Med lovsang i ryggen Jeg kan vandre for Herrens ansigt i de levendes land. Sl. 116, 9 Sl. 116 er indledningen til den store Halleluja salme (Sl ), som havde sin faste plads i det jødiske påskemåltid. Jesus og hans disciple sang salmen ved deres påskemåltid skærtorsdag aften. I Mattæusevangeliet 26,30 fortælles det, at de brød op fra nadversalen, da de havde sunget lovsangen. Det, der var sket, var da også en lovsang værd. Tak til Med udgangen af juni måned må vi tage afsked med, som siden januar 2007 har været hjælpepræst i Ejstrup-Gludsted pastorat på halv tid. I den tid har vi nydt godt af hans utrættelige arbejdsindsats, hvor han trods afstanden til Silkeborg ofte har taget turen til Ejstrupholm og Gludsted for at holde gudstjeneste, tale med sognets beboere i forbindelse med dåb, bryllup og begravelser ligesom han igennem årene har I dag kommer han til os og står iblandt os, når vi ved nadverbordet knæler ned og tager imod ham. Han kommer til os. Han er hos os. Vi får i nadveren fællesskab med den korsfæstede og opstandne Herre selv. Vi forenes med ham ikke blot åndeligt, billedligt, symbolsk, men virkeligt, reelt. Det er, som det siges. Det er Jesu legeme og blod. Nej, selvfølgelig sker der ingen forvandling. Brødet forbliver brød, og vinen forbliver vin. Alligevel er det, hvad det siges at være. Luther peger et sted på billedet af smeden, der lægger et stykke jern i sin esse og varmer det op, så det bliver glødende. Ilden og jernet forbindes med hinanden, men jernet forbliver jern og forvandles ikke til ild. Men det bliver bærer af ilden, og rører man ved det, brænder man sig. Således også med nadveren! Når brødet og vinen lægges i Gudsordets esse, bliver brødet og vinen bærere af Kristus af ham som selv er Ordet for at vi i nadveren må have fællesskab med ham. Fælles om hans liv og fred, lys og kraft og herlighed, Af Guds nåde, til Guds ære evig glade vi skal være i vor Herres Jesu navn. Vi er ikke værdige til hans selskab, nej, men vi kan ikke undvære ham. Deri ligger vor værdighed. Og det store under ligger deri, at han hverken kan eller vil undvære os. Han spørger ikke, om vi kan forstå det eller forklare det. Han siger: Gør dette til ihukommelse af mig. Og kan vi ikke andet, så kan vi da det og i kraft af hans gave vandre for Herrens ansigt i de levendes land. været en skattet gæst på Solbakken i forbindelse med plejehjemsgudstjenesterne. Der skal herfra lyde en stor tak til for tjenesten og for den store beredvillighed og imødekommenhed, hvormed han har taget imod de skiftende opgaver. Søndag d. 21. juni holder afskedsgudstjeneste i Ejstrup Kirke kl. 10,30 og efter gudstjenesten bliver der mulighed for at tage behørig afsked med ham. Lørdagsklubben, Regnbuen v/ Gitte Østergård Poulsen, Hygildvej 15, 7361 Ejstrupholm, tlf Samles hveranden lørdag i ulige uger kl i missionshusets kælder. For alle børn 4-12 år. Medlemspris kr. 75,- April Lørdag d. 11.: Påskefest. Nærmere indbydelse senere. Fredag d. 24. kl. : Missionshuset fejrer sin fødselsdag. Familieaften Lørdag d. 25. kl : Vi mødes på Børnehavens legeplads. Snobrød og lege. Fortælling: Tilgivelse mere end tomme ord (bog 9) Maj Lørdag d. 9. kl : Lav en dåsetelefon. Lav et bedekort. Fortælling: Storebededag. Peter i fængsel (bog 2) Lørdag d. 23. kl : Lav en vindmølle. Huske-leg og puste-leg. Fortælling: Pinse mere end en fridag (bog 9) Juni Lørdag d. 6. kl : Sommerafslutning hos Gitte og Bjarne, Hygildvej 15. Forsker-løb: Studere bondegårdsdyr og planter, der gror i marken og haven. Fortælling: Skabelsen (bog 3). Afgang kl. 10. Din Mor eller Far er velkommen til at hente dig kl. 12. Børneklubben, Gludsted v/ Bente Kristensen, Gludstedvej 34, 7361 Ejstrupholm, tlf Samles hver mandag kl i missionshuset (fra september til påske). Juniorklubben, Gludsted v/ Inge Jørgensen, Smedebækvej 14, 7361 Ejstrupholm, tlf Samles hver mandag kl i missionshuset IMU, Ejstrup Gludsted v/ Lisbet Gonge Jensen, Krejbjergvej 10, 7361 Ejstrupholm, tlf Mødes hver tirsdag kl. i Ejstrup Missionshus. Hvad gør man???? Ved fødsel: Fødselsanmeldelse sendes eller afleveres til kirkekontoret i Ejstrupholm senest 14 dage efter barnets fødsel vedlagt forældrenes dåbsattest samt vielsesattest eller omsorgs- og ansvarserklæring. Ved dåb og navngivning: Forældrene henvender sig til kirkekontoret og aftaler dåbstidspunkt og tidspunkt for dåbssamtale. Ved dåbssamtalen oplyses barnets navn, samt navn og adresse på mindst tre faddere. I tilfælde af navngivning uden dåb bedes forældrene henvende sig på kirkekontoret med oplysning om barnets navn. Tidsfrist for dåb og navngivning er et halvt år. Ved vielse: Parret aftaler vielsen i god tid ved henvendelse til kirkekontoret. Prøvelsesattest afhentes på rådhuset og medbringes sammen med dåbsattest, navne og adresser på to vidner ved vielsessamtalen. Ved begravelse: Dødsfald anmeldes til kirkekontoret inden to dage. Anmeldelse og aftale af tidspunkt for begravelse kan ske ved, at bedemanden kontakter kirkekontoret. Samtaler med sognepræsten: Ønsker man besøg af sognepræsten - henvendelse på tlf for aftale om tidspunkt og sted. Kirkekontoret i Ejstrup Sogn: Præstegårdsvej Ejstrupholm tlf

5 Indsamlinger Indre Mission kr. 580,00 Gadebørnsprojet i Nigeria ,00 Bibelselskabet - 160,00 Højderyggens Y-men - 745,00 Kirkens Korshær - 370,00 Søndagsskolerne - 335,00 Folkekirkens Nødhjælp - 888,00 Gudstjenester på Solbakken Tirsdag d. 14. april kl : Tirsdag d. 28. april kl : - altergang Tirsdag d. 12. maj kl : Tirsdag d. 26. maj kl : Tirsdag d. 9. juni kl : - altergang Tirsdag d. 23. juni kl : Alle er velkomne til at deltage i gudstjenesterne på Solbakken Koncerter Kirkekoncert i Ejstrup Kirke d. 17. maj kl. Koret synger blandt andet: Morgensang af Elverskud, Den blide maj, Nu blomstertiden kommer, Gade: Som blomsten henvisner fage, Carl Nielsen: Min Jesus, lad mit hjerte få, Nye danske højskolesange, Ave Maris Stella af Grieg, Locus iste af Bruckner, Ave Verum af Elgar samt Cantique de Jean Racine af Fauré. De latinske satser er kendte og iørefaldende. Efter koncerten i Kirken inviteres der på kaffe i Missionshuset. Her vil koret også deltage og synge for til nogle af de nye sange fra Højskolesangbogen. Sct. Johannes Kantori blev stiftet i 1976 af medlemmer af Sct. Johannes Kirkes Kor med Bjarne Hersbo som dirigent. Kantoriet har siden givet over 200 koncerter i Danmark samt på koncertrejser til Tyskland, Wien og Paris. Sct. Johannes Kantori har i de forløbne år fremført værker fra et vidtspændende kirkemusikrepertoire, heriblandt en række nyere værker og flere uropførelser. Koncerter, som ved flere lejligheder er blevet optaget til udsendelse af Danmarks Radio. Kantoriet har indsunget flere LP-plader og CD er. Blandt grammofonpladerne kan nævnes»til året - til livet«og»jubilate - Lovsange til dagen«. Af CD-indspilninger kan nævnes»holy Night«med julemusik og»klangfarver«med kompositioner af Bjarne Hersbo. Koret ledes af Irma Andersen, Brande. Kirkekorenes sommerkoncert d. 21. juni kl. i Gludsted Kirke Kom til koncert og hør hvad kirkekoret har arbejdet med i det forgangne år. Hør/syng med på: Salmer, swing, ballader og sange. Koret ledsages på klaver af organist Poul Mørk-Hansen. Aflysning d. 2. april Bjørn Eidswåg har desværre aflyst sin turne til Danmark. Vi vil forsøge at lave en koncert med ham på et senere tidspunkt. Til bekræftelse med min egenhændige underskrift som af 2de vidner stedfæstes. Bjerregård den 11. december Jens Sørensen med ført pen. Til vitterlighed o. Arrevad. Jørgen Pedersen, Usseltoft. Gården Bjerregård er hvorpå hviler bankhæftelsen pantsat for 400 Rd. sølv. På matrikelkortet der er tegnet forud for matriklen i 1844, er der er hus og ca. 3 tdr. l. opdyrket. Husets størrelse kan ikke uden videre fastslås, men i 1856 yder Niels Iversen i Holtum Jeppe Madsen et lån på 50 Rdl. med 1. prioritet i et 6 fags hus, besætning, ind- og udbo. 6 fag er omkring 10 m, og bredden har nok været en 5-6 m. Altså m2. Mere præcise mål vil man kunne finde i vurderingen til brandforsikringen. Her vil der også være oplysninger om hvilke materialer huset er opført af. Sikkert klinet op af blanding af ler og lyng og tækket med lyng, med beboelse i den ene ende og lade og stald i den anden. På Geodætisk Instituts kort fra 1873 ser det ud til at huset er vokset til en kromhwerre (vinkelbygning). Af folketællingen 1834 ses det at huset bebos af Mads Jepsen, der efter navnet at dømme må være Jeppe Madsens far. Han er 79 år, enkemand og fattiglem. I samme hus bor Maren Christensdatter som er 73 år, separeret og husholder. Jeppe bor der ikke. Han bliver gift året efter, som 28årig, med Kirstine Margrethe Pedersdatter, der beskrives som bondepige af Bjerregård, 26 år gammel. Om begge generationer kom til at bo i huset samtidig kan ikke ses, men det er højst sandsynlig. Ved tællingen i 45 har de 2 drenge. Mads som er 8 år og Peder som er 5 år. (Hans gravsten står på Ejstrup kirkegård, og der bor efterkommere i sognet.) Desuden bor der en 81 årig enke og almisselem hos dem. Sikkert anbragt af sognet mod betaling. Ane Margrethe dør 14. juli 58, og Jeppe sidder tilbage som enkemand. Det er nu så heldigt for ham, at Truels Pedersens datter i Lundfod, Ane Kirstine Truelsen, er kommet i ulykke med Christen Christensen Kragsig. Det havde resulteret i en lille Christen, men ikke i ægteskab. Derfor overtog hun husholdningen i Bækhuset, som stedet blev kaldt, og allerede den 17. december samme år bliver hun som 29 årig gift med Jeppe. Han er 49. Enkestanden var ikke langvarig dengang. Der skulle to til for at få et sted til at fungere De får to børn, måske flere, Troels i 61 og en pige i 70 der er opført i kirkebogen som Maren Kirstine, men i folketællingen fra 80 er der en 9årig ved navn Mette Kirstine. Jeg tror det er den samme. Jeppe dør i 89, og derved ophører fæsteforholdet. Hvor enken flytter hen ved jeg ikke, men der er ikke anført personer på stedet ved folketællingen i 90. Hvad der senere blev af stedet har jeg ikke rede på, men Lars Hansen køber i 1890 matr. Nr. 2a Bjerregård. Det er ifølge kortet det her omhandlede område, men hverken folketællingen i 90 eller 1901, kan bekræfte at stedet var beboet. Jeg har fået fortalt at Trier Kjeldsen, der er opvokset i Over Harrild, har kendt til mennesker der boede i et lerklinet hus på stedet. Der er måske andre der ved mere. Det er stort set hvad kilderne kan oplyse. Småfolk efterlod sjældent skriftligt materiale der kan oplyse om tanker, mål og drømme. Drejede det sig blot om at overleve? Spørgsmålene er mange, svarene få. Hvordan var økonomien? Ja, for Bjerregårdmanden må det have en fed forretning at leje et hjørne hede ud, han rådede over mere end tusind tdr. land, så nogle få tdr, l. fra eller til kunne ikke have haft nogen betydning for ham. For fæsteren har det set anderledes ud. 2 skæpper rug svarer til 25 kg. Det lyder ikke af meget. I dag kan det vel tjenes ved 10 minutters arbejde, men værdien udgjorde i 1830 ca. 1 rdl., eller flere dages arbejdsløn. Økonomien kan egentlig bedst beskrives med det svar H. P. Hansen får, da han spørger en nybygger på heden, hvordan de har kunnet klare sig: Jow, æ ju.e fø.e wos, å æ fo.er kle.e wos, så dæ ska snå.e kun pæeng te te sålt å tobak. Jens Jonassen 10 3

6 GUDSTJENESTELISTE Dato Ejstrup Kirke Gludsted Kirke Dag i kirkeåret Indsamling April Palmesøndag Skærtordag Langfredag Påskedag KFUM og K Sognenyt 2/2009 April - Juni og 11 konfirmation Anden påskedag 1.s.e. påske 2.s.e. påske Indholdsoversigt Lokalhistorie v/ Jens Jonassen...side 2 Konfirmandliste...side 6 Andagt v/...side 8 Maj konfirmation 3.s.e. påske 8. Bededag Kirkefondet s.e. påske 12. Ungdomsgudstjeneste koncert 5.s.e. påske 21. Kristi Himmelfarts Dag Folkekirkens Mission s.e. påske 31. Pinsedag Folkekirkens Nødhjælp Juni 1. Anden pinsedag 7. Trinitatis søndag s.e.trin. 2.s.e. trin. 3.s.e. trin. Bibellæserringen Nørre Snede Bogtrykkeri, tlf Kvindebæk - Foto taget af Jens Jonassen

Sognenyt. 2/2013 April - Juni. Indholdsoversigt Engene v/ Jens Jonassen...side 2 Andagt v/ Børge Terp...side 4 Konfirmandlister...

Sognenyt. 2/2013 April - Juni. Indholdsoversigt Engene v/ Jens Jonassen...side 2 Andagt v/ Børge Terp...side 4 Konfirmandlister... Sognenyt 2/2013 April - Juni Indholdsoversigt Engene v/ Jens Jonassen...side 2 Andagt v/...side 4 Konfirmandlister...side 8 Holtum Å ved Hygildvej Engene Ved eng forstås de naturlige fugtige områder der

Læs mere

Sognenyt. 4/2011 Oktober - December

Sognenyt. 4/2011 Oktober - December Sognenyt 4/2011 Oktober - December Indholdsoversigt Slægtsforskning v/ Tom Hansen...side 2 Andagt v/...side 3 Nyt fra Ejstrup og Gludsted sogne...side 6 Sommerfesten 2011 Oplevelse gennem slægtsforskning

Læs mere

Lørdag d. 8. aug. kl. 17 Søndag d. 9. aug. kl. 19 SCT. NICOLAI KIRKE. Entré: 75,- www.sydfynsbilletten.dk og ved indgangen

Lørdag d. 8. aug. kl. 17 Søndag d. 9. aug. kl. 19 SCT. NICOLAI KIRKE. Entré: 75,- www.sydfynsbilletten.dk og ved indgangen Sognenyt Indholdsoversigt Breve fortæller historie v/ Jens Jonassen...side 2 Et samfund skal behandles på hvordan vi behandler de svageste...side 3 Andagt v/...side 5 Nyt fra Ejstrup og Gludsted sogne...side

Læs mere

Nr. 1/2015 - Januar - Marts. Læs bl.a Ungdomsevent i Nørre Snede kirke Fælles sognemøder i 2015 Sangaften v/ organist Kim Jørgensen

Nr. 1/2015 - Januar - Marts. Læs bl.a Ungdomsevent i Nørre Snede kirke Fælles sognemøder i 2015 Sangaften v/ organist Kim Jørgensen Nr. 1/2015 - Januar - Marts Læs bl.a Ungdomsevent i Nørre Snede kirke Fælles sognemøder i 2015 Sangaften v/ organist Kim Jørgensen Nyt fra Ejstrup og Gludsted sogne Kirkernes aktiviteter kan læses på www.ejstrupsogn.dk

Læs mere

Nr. 4/2014 - Oktober - December

Nr. 4/2014 - Oktober - December Nr. 4/2014 - Oktober - December Læs bl.a Filmaften i Klovborg Kino Lyngsbo-lejr 2014 Med Tommy og Martin på rejse Billede fra Sommerfest 2014 Nyt fra Ejstrup og Gludsted sogne Gudstjeneste på Solbakken

Læs mere

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne 33. årgang Nr. 1 April Maj Juni Juli August 2014 Nyt fra Menighedsrådene "Dine with a Dane" Konfirmation maj 2014 Det er forår - alting spirer frem Kirkeåret - et anderledes år Kirkebladet Brædstrup Tønning

Læs mere

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 19. Årgang Nr. 4 Efterår 2014 Kirkebladet & for Smidstrup Skærup sogne Kirkebladet / 19. årgang / Nr. 4 / Efterår 2014

Læs mere

1. Årgang Nr. 2 Marts 2015. De 3 kirker. Ørsted - Søllested - Vedtofte sogne

1. Årgang Nr. 2 Marts 2015. De 3 kirker. Ørsted - Søllested - Vedtofte sogne 1. Årgang Nr. 2 Marts 2015 De 3 kirker Ørsted - Søllested - Vedtofte sogne Kort nyt Ørsted Beboerforening: Tirsdag den 10. marts kl. 19.00: Ørsted Forsamlingshus. Generalforsamling i Ørsted Beboerforening.

Læs mere

dollerup finderup ravnstrup hald ege Påske

dollerup finderup ravnstrup hald ege Påske kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Påske Foråret er opstandelsens tid i hele sin kraft. På samme måde som graven åbnede sig for den opstandne Jesus, således åbner træernes knopper sig og

Læs mere

Konfirmandernes store dag! Se listen over de 63, der konfirmeres i vore kirker Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag... SE SIDE 5...

Konfirmandernes store dag! Se listen over de 63, der konfirmeres i vore kirker Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag... SE SIDE 5... Konfirmandernes store dag! Se listen over de 63, der konfirmeres i vore kirker Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag... SE SIDE 5... KIRKEBLADET FOR TOMMERUP OG BROHOLM SOGNE FORÅR 2014 DU LILLE ANEMONE,

Læs mere

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Kirke bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Om lidt bli r her stille Sommeren er livets og lysets tid. Det er nu, vi allermest mærker, at vi lever. Det er nærmest som om, vi om sommeren lever i et lidt højere

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Marts April Maj 2012 Vejledning

Læs mere

Sogneblad for Rønne. Skt.Nicolai-Nyt. Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER

Sogneblad for Rønne. Skt.Nicolai-Nyt. Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER Sogneblad for Rønne Skt.Nicolai-Nyt Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER Kirkens naboer: Dåben er et godt sted at begynde Hotel Af og sognepræst katolsk Peter Hauge Madsen pigeskole Vi har en stærk tradition

Læs mere

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet,

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet, Verninge Sogn Kære konfirmander, side 2 Nyt fra menighedsrådet, side 4 Sogneudflugten i billeder, side 5 Familiegudstjeneste og havefest, side 6 Høstgudstjeneste, side 7 20. årgang nr. 3 Sommer 2011 Årets

Læs mere

Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne. Marts - april - maj - juni 2015

Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne. Marts - april - maj - juni 2015 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Marts - april - maj - juni 2015 Det dufter lysegrønt af græs Af Johannes Johansen

Læs mere

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2010 nr. 2 Marts - Maj

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2010 nr. 2 Marts - Maj KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2010 nr. 2 Marts - Maj Påske og grundvand Umiddelbart har de to størrelser ikke meget med hinanden at gøre, men grundvandet kan billedligt give os en fornemmelse

Læs mere

Skibet. Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014. God Påske

Skibet. Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014. God Påske Skibet Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014 SKIBET SOGN God Påske 2 Skibet Sogne- og Kirkenyt Marts-maj 2014, 95. årg. nr. 2 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes af Andreas Kronlund, Hansenberg.

Læs mere

&KIRKE SOGN INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang

&KIRKE SOGN INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang INDHOLD Adresser............................ s. 2 Kirkelige handlinger.................. s. 2 LEDEREN: Hej med jer...............

Læs mere

Kirke & Sogn. 25. marts - 12. juni 2013

Kirke & Sogn. 25. marts - 12. juni 2013 Kirke & Sogn for Vorgod/Barde & F jelstervang Hyrden fra Betlehem - Jeg har set Messias! Dette er Jesu Kristi legeme og blod! Det er fuldbragt! Jesus lever i dag! Jesus døde på korset for dig! Påskeferie

Læs mere

De ni sogne. Sommerkirke

De ni sogne. Sommerkirke De ni sogne Sommer 2011 Juni, juli og august Frydendal Hjembæk Holmstrup Jyderup Kundby Mørkøv Skamstrup Stigs Bjergby Svinninge Sommerkirke Børn fra 4., 5. og 6. klasse var sidste år med til Sommerkirke

Læs mere

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne 14. årgang nr. 2 Marts/april/maj 2014 Ny præstebolig i Øse Biskoppen kommer på besøg! Øse og Næsbjerg menighedsråd har i samarbejde med de øvrige menighedsråd i Gl.

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

Billund og Grene. Sigurd besøgte Billund. Se side 4. juni juli

Billund og Grene. Sigurd besøgte Billund. Se side 4. juni juli Kirke sogn Billund og Grene Sigurd besøgte Billund. Se side 4 juni juli 2011 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

Pinse - kirkens fødselsdag

Pinse - kirkens fødselsdag kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Pinse - kirkens fødselsdag Pinse er en af de tre store fester i kirkeåret, men den har aldrig haft helt samme folkelige appel, som jul og påske. Måske

Læs mere

K I R K E B L A D E T

K I R K E B L A D E T K I R K E B L A D E T Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater Husk menighedsrådsvalget i disse uger! Og at det gælder DIN kirke! Oktober-november 2012 Sjette årgang nr. 3 Mange kirker men én Folkekirke

Læs mere

FRA KIRKEN MARTS - MAJ 2008

FRA KIRKEN MARTS - MAJ 2008 FRA KIRKEN MARTS - MAJ 2008 KALENDER Marts - Maj 2008 MARTS Søndag den 2. Landsindsamling til Folkekirkens Nødhjælp Mandag den 3. kl. 19.30 Læsekreds i Hvalsø Sognegård Mandag den 3. kl. 19.30 Menighedsmøde

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 2 April - Juni 2015 Læs i dette blad: Billeder fra en dejlig dag.... 2 Konfirmationer... 3 Kirkekalender... 4 Sogneudflugt...... 5 Friluftsgudstjenste... 5 Kirkelig vejviser...7 Opstandelsen.... 8

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY April 2014 Påske Kom og blæs mig i gang. Bandet Nephew har udgivet albummet Hjertestarter. Der er sikkert en del af jer, der kender til dette.

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre Trinitatis Kirke - kirken midt i Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig

Læs mere