Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-Juni 2013 Institution HTX Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kommunikation og IT C Nanna K. Pedersen dg Oversigt over gennemførte og planlagte undervisningsforløb: Titel Spin... 2 Titel Ram din målgruppe med dit budskab... 4 Titel Etik og ophavsrettigheder... 5 Titel Design af GoCard... 6 brug af farver, design og PhotoShop... 6 Titel Tværfagligt forløb: Vibenhus Reklamefilm... 7 Titel Den gode rapport layout og indhold... 9 Titel Udvikling af kommerciel eller informationskampagne... 9 Titel Test af kommunikation Titel Afsluttende opgave i Kommunikation & It Titel Kommunikation & It repetition Side 1 af 13

2 Retur til forside Titel 1 Spin Et tværfagligt SO-forløb sammen med samfundsfag, hvor der i Kommunikation og IT skal laves en kampagne for et parti, som eleverne selv skal danne. Særligt kommunikationsfokus på mundtlig formidling og retorik og eleverne skriver derfor enkeltvis en tale med fokus på enten logos, patos eller etos appel, der skal overbevise skolens rektor om at åbne kantinen. Hver gruppe udarbejder deres eget politiske parti på baggrund af gruppens ideologi, der laves en kampagne for et parti. I kom/it udarbejdes tre kommunikationsprodukter: valgplakat, folder og partiformandens tale og en skriftlig kommunikationsplan på 4-5 normalsider. Teorier og begreber, der gennemgås: Den udvidede kommunikationsmodel Målgruppeanalyse og segmentering med udgangspunkt i Minerva modellen og udvikling af kernevælger/persona Den udvidede kommunikationsmodel AIDA og Unique Selling Proposition (USP) Farver og farvecirklen Den mundtlige præsentation: Det retoriske kompas, appelformerne, retoriske tricks og kropssprog Power Point kort intro PhotoShop kort intro Opgaveformuleringen er som følgende: Spin opgave: Kommunikationsplan I Spin-forløbet har I dannet jeres eget parti. I arbejdet med partiets politiske grundlag, mærkesager og målgruppe og fundet jeres kernevælger. I har skrevet en tale, som skal overbevise vælgerne om at stemme på jeres parti, udviklet valgplakat og folder. I denne afsluttende opgave skal I forestille jer, at I er Spin-doktorerne for jeres parti og skal udvikle en kommunikationsplan for partiet. Side 2 af 13

3 Krav til kommunikationsplanen: Kort introduktion til partiets politiske grundlag og mærkesager Partiets målgruppe og kernevælger Hvem er målgruppen? Hvad kendetegner målgruppen? Her vedlægges collage over kernevælger Ideer og overvejelser i forbindelse med: Navn, slogan og parti-farver Hvad ligger til grund for jeres valg? Den politiske tale Hvordan har I brugt retoriske kompas, retoriske tricks og appelformerne? Her vedlægges den politiske tale Valgplakat AIDA, Farver og typografi, hvordan kommunikerer I partiets politik og rammer jeres kernevælger? Her vedlægges plakaten Folder AIDA, farver og typografi, hvordan kommunikerer I partiets politik og rammer jeres kernevælger? Her vedlægges folderen Evaluering af gruppearbejdet og jeres produkter Hvad har fungeret godt og mindre godt? Er der nogle ting som I skal huske til næste gang? Litteratur: Bangsholm, Claus: Kommunikation medier, journalistik og reklame Erhvervsskolernes forlag S & Birkvig, Henrik & Pedersen, Kim: Sådan laver du smukkere design grundbog i grafisk formlære. Forlaget Grafisk Litteratur, S Kompendium: Den mundtlige præsentation og retoriske tricks brugt af Anders Fog Andersen. Holmboe, Ellen: Kort & godt om at argumentere for en holdning. Dansk Lærerforening. S Bangsholm, Claus: Det kommunikerende menneske. Erhvervsskolernes Forlag S Side 3 af 13

4 Meyhoff, Peder: Kommunikation/IT C Systime S Artikel fra Søndagsavisen : Se hvilken type du er Minerva Snapshots lektioner i kom/it og 15 lektioner i samfundsfag Målgruppeanalyse. Tilrettelæggelse af budskab til målgruppe både visuelt og mundtlig. Præsentationsteknikker og retorik. Klasseundervisning / skriftligt arbejde /gruppearbejde /pararbejde/individuelt arbejde Retur til forside Titel 2 Ram din målgruppe med dit budskab Sideløbende forløb med Spin, hvor vi har arbejdet uddybende med analyse af reklamer og valgkampen ud fra kommunikationsmodeller og målgruppeanalyse gennemgået i Spin-forløbet. Ny teori og begreber Septrups kampagnemodel og 8 forhold ved modtageren Typografi SWAT Persona Forløbet afsluttes med en kommunikationstest, som har til formål at reparere og afprøve elevernes forståelse af målgruppeanalyse, kommunikationsmodeller og tilrettelægges af budskab. Litteratur: Bangsholm, Claus: Det kommunikerende menneske. Erhvervsskolernes Forlag S , s. 43 & Bangsholm, Claus: Kommunikation medier, journalistik og reklame Erhvervsskolernes forlag S Personas Borgerservice og biblioteker. Hovedbiblioteket, Århus (pdf). Side 4 af 13

5 6 lektioner Valg af medie i forhold til målgruppe og budskab. Målgruppeanalyse. Klasseundervisning/projektarbejdsform /pararbejde Retur til forside Titel 3 Etik og ophavsrettigheder Forløbet har til formål at give en introduktion til ophavsrettigheder, god presseskik, plagiering og Copydan, således at eleven har forståelse for og kan begå sig indefor reglerne. Gemmengang af forskellige brud på ophavsret og begreberne: Copy Right og Copy Left. Diskussion af journalistens etike dillemaer. Gruppeopgave: Formidling af ophavsrettigheder til en konkret målgruppe, som er bestemt på forhånd: Inge 66 år, Nakskov, Pensioneret dagplejemor 6. klasse på Vokslev Friskole Jannie, Elisa, Bente, Hanna & Inga, år, pigeklub fra Sønderjylland Sune, Lasse, Henrik & Casper, år, herreklubben fra Holte Blachman Det yngste gruppemedlems mor Valg af medie: Power point Rough film Photo story Plakat Litteratur: Bangsholm, Claus: Det kommunikerende menneske. Erhvervsskolernes Forlag S Side 5 af 13

6 Tegneserie om ophavsret fra Udgivet af kulturministeriet Videoer om ophavsret på Youtube Artikel: Albrecht, Jacob: Grænseløs intimitet. Journalisten nr lektioner Etik og ophavsrettigheder Klasseundervisning/diskussion/gruppearbejde/præsentation Retur til forside Titel 4 Design af GoCard brug af farver, design og PhotoShop Forløbet tager udgangspunkt i udvikling og design af GoCards til forskellige særlige lejligheder eller helligdage: Fødselsdag, Dåb, Tillykke, Tak, Invitation, Påske, Jul, Mors dag, Fars dag, Halloween, God bedring, Flyttekort Teori og begreber Grafisk design Skrifttyper Gestaltlovene Farveteori Billedet som tegn og sprog: Denotativ/konnotativ betydning & symboler Praksis: Øvelser i Photoshop Symbol & billedejagt til ideudvikling Forløbet ender ud i en opgave, hvor eleverne enkeltvis udvikler deres egne GoCards til udvalgt målgruppe på baggrund af Go-cards egen Gallupundersøgelse. Side 6 af 13

7 Litteratur: Bangsholm, Claus: Det kommunikerende menneske. Erhvervsskolernes Forlag S & GoCards målgruppeanalyse. (PDF) Downloadet fra 8 lektioner Designs vigtige elementer, målgruppeanalyse, billedets sprog og udvikling af grafisk design til udvalgt målgruppe. Klasseundervisning / Anvendelse af it-fagprogrammer / individuelt arbejde77cooperativ learning øvelser Retur til forside Titel 5 Tværfagligt forløb: Vibenhus Reklamefilm Tværfagligt forløb Kom/it, Teknologi og Dansk. Forløbet er SO-relateret, hvorved forløbets produkt kan anvendes til portfolie ved SO-eksamen. Formål: Eleverne komme til at arbejde med genren, udviklingen og produktionen af en reklamefilm på tværs af fagene. Fagene introducerer eleverne for kerneområder såsom genrebevidsthed og dramaturgi i dansk, metoder til ideudvikling i teknologi og filmproduktion i kom/it. Forløbet er projektbaseret og der arbejdes i grupper. Fagtimefordeling: Forløbet strækker sig over 4 uger med start uge 1 og slut uge 4, hvor der afholdes Oscar Night for hele skolen. Derudover afholdes en quiz på tværs af fagene. Dansk: 4 lektioner med fokus på reklamefilmsgenre, virkemidler og dramaturgi, målgruppe, dramaturgi og karakterbeskrivelser, præmis. Teknologi: 5 lektioner med idegenerering / KIE-modellen, out-of-the-boxtænkning, elevatortalen som pitch. Side 7 af 13

8 Kom/it: 10 lektioner med fokus står på indføring i visuel fortælling, storytelling i reklamer, planlægning og tilrettelæggelse af optagelser, udvikling af storyboard, præsentation til kamera og redigering.. I dette tværfaglige forløb optræder kom/it primært som et praksis fag med fokus på omsætning af ideen til storyboard, tilrettelæggelse af produktion, roller og ansvarsfordeling på et filmhold, planlægning og regler forbundet med optagelse, klippeteknik i programmet Adobe Premiere Pro. Teoretisk bygger vi videre på, hvad eleverne har lært om dramaturgi og filmiske virkemidler med begrebet filmisk tid (flash back/ flash forward). Vi arbejder med brug reklamefilmsgenre, intertektualitet og storytelling i reklamefilmen. Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof. Kernestof: Katz, Per B. 2006: Fokus en grundbog i film, tv og video. Nordisk forlag, København. S. 12, 25-31, 56. Reklamegenre: mmercials_fi/tv_commercials_fi/page13.html Fog, Klaus 2004: Storytelling branding i praksis. Forlaget Samfundslitteratur, Frederiksberg. S.30-33, & Selvproduceret kompendium: Intro til Adobe Premiere Pro. Supplerende stof: elser.aspx 10 lektioner + 1 lektion evaluering og tværfaglig quiz Teoretisk: Reklamens mange genrer. Den visuelle fortælling med fokus på filmisk tid. Filmproduktion: Udvikling, tilrettelæggelse og redigering af filmprojekt Roller og ansvarsfordeling på et filmhold Arbejde med Adobe Premiere Pro Læreroplæg/Klasseundervisning/projektarbejdsform/ anvendelse af itfagprogrammer/quiz Side 8 af 13

9 Retur til forside Titel 6 Den gode rapport layout og indhold Layout i Word. At lave layout, opstille indholdsfortegnelse, forsider, lave fodnoter m.m, indrykning, spalter m.m. Fodnotesystemet i Word til angivelse af relevante kilder i de skrevne rapporter. Automatisk generering af indholdsfortegnelser i programmet Word. Hvordan ser indholdsfortegnelsen til en kom/it rapport ud, vi bygger videre på elevernes viden fra SO-forløb om samfundsvidenskabelig og naturvidenskabelig metode. 2 lektioner Rapportopbygning, krav til kildeangivelse, indhold og struktur i en kom/it rapport Læreroplæg/Klasseundervisning /anvendelse af fagprogrammer. Titel 7 Udvikling af kommerciel eller informationskampagne Hvad er forskellen mellem kommerciel og informationskampagne? Opgaven har til formål, at eleven skal selvstændigt tilrettelægge en målrettet kampagne og udvikle minimum et medieprodukt ved at anvende relevant kommunikation -og designteori. Derudover har opgaven til formål at introducere til, hvordan kommunikation og it (samfundsvidenskabelig) rapport opbygges og problemformulering udarbejdes. Opgaveoplæg A Turistkampagne: Du skal lave en turistkampagne for et af Københavns brokvarterer: Østerbro, Nørrebro, Vesterbro eller Amager. Du vælger selv om afsender er fiktiv eller faktisk. Side 9 af 13

10 Formålet med kampagne er at tiltrække turister til kvarterne, du kan vælge at målrette din kampagne til: Jyske børnefamilier Udlandske kultuinteresseret Miljøinteresseret turister Oplæg B: Spar på strømmen Du skal lave en informationskampagne for at få folk til at spare på strømmen. Du vælger selv om afsender er fiktiv eller faktisk. Du kan vælge at målrette din kampagne til: Den økonomiske bevidste borger Den miljøbevidste borger Den single Børnefamilier Fælles for begge oplæg Udvikl konceptet til en kampagne målrettet den valgte målgruppe. Du skal fremstille et kampagnens produkter som afleveres sammen med rapporten. I rapporten præsenterer du konceptet for kampagne og alle de tænkte produkter, hvor du også redegør for synergieffekten mellem produkterne. Derefter vælger du et af produkterne, som du fremstiller og i rapporten præsenter du detaljeret designovervejelser. Du skal til sidst overveje i hvor høj grad din kampagne rammer målgruppen og i perspektiveringen skal du kommemed et forslag til, hvordan du ville teste din kampagne. 4 lektioner Hvordan udarbejdes en kommunikation/it rapport, hvordan skabes sammenhæng mellem målgruppe-budskab-produkt. Vejledning /anvendelse af fagprogrammer, evaluering Titel 8 Test af kommunikation Hvordan tester man effekten af min kommunikation? Forløbet har til formål at genopfriske elevernes viden om kvantitative og kvalitative metoder fra SO-arbejde og introducere dem til fokusgruppeinterivewet. Side 10 af 13

11 Hvad er en fokusgruppe? Hvad er forskellen på et gruppeinterview og et fokusgruppeinterview? Og den viden man producerer? Enkeltvis udarbejdelse af spørgeguide til fokusgruppeinterview: Hvordan kan vi få flere til at deltage i næste års kulturmiddag? (et elevrådsarrangement på skolen) Hvordan kan vi få unge til at feste uden tømmermænd? Test af eget medieprodukt fra kommerciel/informationskampagne oplæg Afholdelse af fokusgruppeinterview i klassen med uddelte roller. Litteratur: Kort om fokusgrupper: Derudover er Haliker, Bente: Fokusgrupper (2010) blevet brugt i undervisningen, men er ikke givet som lektie. 5 lektioner Fokusgruppeinterviewet, interviewerens rolle i udvikling af viden Klasseundervisning /interview/projektarbejde/rollespil Titel 9 Afsluttende opgave i Kommunikation & It Kommunikation/it C - Afsluttende opgave Opgaven har til formål, at eleven skal selvstændigt tilrettelægge en målrettet kampagne og udvikle minimum et medieprodukt ved at anvende relevant kommunikation -og designteori. Der afholdes midtvejsevaluering, hvor eleverne parres og giver hinanden feedback på indledning, problemformulering og målgruppeanalyse med udgangspunkt i lærevejledning til feedback. Oplæg A: Reklamekampagne for din olie Du skal udvikle en reklamekampagne for det olieprodukt, som du udvikler i teknologi. Du skal udvikle oliens brand og bestemme målgruppen. Side 11 af 13

12 Formålet med reklamekampagnen er at udbrede kendskabet til dit nye brand og produkt - og selvfølgelig forøge salget. Oplæg B: Informationskampagne for Ghetto Gourmet Du skal udvikle en informationskampagne om lancering af Ghetto Gourmets "Rap-Akademiet". Informationskampagnen kan målrettes to forskellige målgrupper: mulige rap-deltagere og mulige frivillige, der skal hjælpe til i afholdelsen af Rap-Akademiet. Du vælger selv om, du vil fokusere på den ene eller begge målgrupper. Formålet med kampagnen er at udbrede kendskabet til Ghetto Gourmet, få deltagere til Rap-Akademiet og rekruttere frivillige. Du må gerne udvælge et af formålene at fokusere på. Oplæg C: Valgfri reklamekampagne eller informationskampagne Du skal udvikle en reklamekampagne eller informationskampagne for en valgfri afsender til en udvalgt målgruppe, som du selv vælger. Du skal selv definere formålet med din kampagne. Fælles for alle oplæg Kommunikationsproblemet/udfordringen og målgruppen skal defineres. Kampagnekonceptet skal målrettes den valgte målgruppe. Du skal fremstille et af kampagnens medieprodukter som afleveres sammen med rapporten. I rapporten præsenterer du konceptet for kampagne og alle de tænkte produkter, hvor du også redegør for synergieffekten mellem produkterne. Derefter vælger du et af produkterne, som du fremstiller og i rapporten præsenterer du detaljeret designovervejelser. Du skal kun udarbejde minimum et medieprodukt. 10 lektioner Ideudvikling, målgruppeanalyse, segmentering, designparameter. Projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/individuelt arbejde/vejledning/midtvejsevaluering/feedback Side 12 af 13

13 Titel 10 Kommunikation & It repetition Gennemgang af kommunikationsteorier og modeller med udgangspunkt i elevproduceret digitalpræsentationer i programmet Screen-o-matic med fokus på: Kommunikationsmodellen udvikling fra kanylemodel til den udvidede Målgruppeanalyse: brug af Minerva, persona, forbrugertyper (teknologi) Tilrettelægning af budskab: denotativ og konnotativ betydning, symbolik, tegn, USP, SWAT Mundtlig kommunikation A: Appelformerne, retoriske tricks, den simple struktur Mundtlig kommunikation B: Kropssprog, det retoriske kompas, Power Point, Photostory Ophavsret, copyright og etik Designprincipper A: brug af AIDA, KISS, komposition, det gyldne snit, læseretning Designprincipper B: Farvesymbolik, typografi Designprincipperne C: Gestalt lovene, Photoshop Ideudvikling hvad kan vi hente fra teknologi Den gode Kom/It rapport og rapport layout Film A: Storyboard, aktantmodellen, fortælleren, typer af reklamefilm Film B: Story telling, visuelle virkemidler, produktionsroller Film C: klippeteknik, filmens opbygning, Premiere Pro Kvantitativ og kvalitative metoder indenfor kommunikation Afsluttende vis sjove cirkeltræningsøvelser med fokus på at gengivelse af kommunikationsteorier og modeller og indføring i eksamensforløb i Kommunikation og It C. 9 lektioner Fagligformidling, fagets kerneteorier og modeller, eksamenforberedelse, Cooperativ Learning øvelser Klasseundervisning /anvendelse af fagprogrammer/individuel eller pararbejde/digital præsentation Side 13 af 13

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Debatindlæg om unges brug af elektroniske medier et inspirationsforløb om argumenterende tekster i 7. og 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet

Læs mere

TVÆRFAGLIG SKRIVNING OG TRANSFORMATIONSSKRIVNING FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT

TVÆRFAGLIG SKRIVNING OG TRANSFORMATIONSSKRIVNING FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT TVÆRFAGLIG SKRIVNING OG TRANSFORMATIONSSKRIVNING FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT Af Henning Bøtner Hansen, Merete Dejgaard og Per Høberg Frederikshavn Gymnasium & HF-Kursus Gruppen har gennemført

Læs mere

Til alle fag i. gymnasiet

Til alle fag i. gymnasiet Samtidskunst & Nyskriftlighed Til alle fag i gymnasiet KOLOFON Sorø Kunstmuseum / www.sorokunstmuseum.dk Museet for Samtidskunst / www.samtidskunst.dk Forfattere: Peter Rydberg Larsen, Gymnasielærer i

Læs mere

Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema

Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Indhold: 3: Forord 4: Billedkunst B Design C 5: Mediefag B Retorik C 6: Musik B Drama C 7: Psykologi B Mediefag C 8: Idræt

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Fagbeskrivelser: Logik og argumentation

Fagbeskrivelser: Logik og argumentation Fagbeskrivelser: Logik og argumentation Indhold DANSK side 1 1. Arbejdsformer, overvejelser og produkt side 1 Pædagogiske overvejelser og indhold side 2 2. Forløbets danskfaglige mål og faglige indhold

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

Planlægning af aktivitetsværksteder i undervisningen af elever med forskellige forudsætning En vejledning til lærere på alle klassetrin og i alle fag

Planlægning af aktivitetsværksteder i undervisningen af elever med forskellige forudsætning En vejledning til lærere på alle klassetrin og i alle fag Planlægning af aktivitetsværksteder i undervisningen af elever med forskellige forudsætning En vejledning til lærere på alle klassetrin og i alle fag R. Soleste Hilberg, Ji-Mei Chang, Georgia Epaloose,

Læs mere

Vurdering ved hjælp af portfolio

Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering ved hjælp af portfolio Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

Lær at lave/forstå en hjemmeside

Lær at lave/forstå en hjemmeside Lær at lave/forstå en hjemmeside Trin: Fag: Tid: 6. klasse (mellemtrinnet) Dansk Historie N/T 8-10 lektioner + tid til at skrive tekster I dette forløb skal eleverne lære, hvordan man opbygger en hjemmeside.

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Hvorfor er det så svært at arbejde med undervisningsdifferentiering.

Hvorfor er det så svært at arbejde med undervisningsdifferentiering. Hvorfor er det så svært at arbejde med undervisningsdifferentiering. Artikel som afslutning på FoU: Niveaudeling og undervisningsdifferentiering, 2011. Baggrunden er et udviklingsprojekt under Ministeriet

Læs mere

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Inerisaavik/KIIIN 2009 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN - 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Birthe Nielsen Redigeret af souschef Louise Richter

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Den nye bollemodel (2002)

Den nye bollemodel (2002) 1 Roskilde Universitetscenter, Institut for Kommunikation, journalistik og datalogi, PO.Box 260. 4000 Roskilde. (2002) Bruno Ingemann in Tekster skal ses! Nøgleord: Kommunikation, planlægning, målgruppe,

Læs mere

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik Design i Folke Inspiration til design- og innovationspædagogik Copyright: Trapholt Udgivelsesår: 2013 Tekst: Kirsten Jensen, Trapholt Gitte Stokholm Klausen, Lyshøj Grith Rasmussen, Munkevængets Skole

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Jan Felland. Kom ud over rampen. Effektiv formidling, content marketing og kommunikation

Jan Felland. Kom ud over rampen. Effektiv formidling, content marketing og kommunikation Kom ud over rampen Jan Felland Kom ud over rampen Effektiv formidling, content marketing og kommunikation Jan Felland Kom ud over rampen Effektiv formidling, content marketing og kommunikation 1. udgave

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Undervisningsplan for faget dansk

Undervisningsplan for faget dansk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer INSPIRATIONSKATALOG til lærere og pædagoger Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer Indhold Tema Aktivitet Type Tid Side Forberedelse Forberedelseark

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere