Ejby Skole Vores Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejby Skole Vores Skole"

Transkript

1 Ejby Skole Vores Skole Idekatalog fra skolebestyrelsen Indsamlet på dialogmøde med kontaktforældre/forældre v.1.0

2 Forord Dette idekatalog indeholder de input og ideer, som vi fik på dialogmødet med kontaktforældre og forældre d.29. november Den nye skole bestyrelse vil efterfølgende tage samme type dialogmøde med både personale og elever, sådan at vi kan få alle de gode input og ideer, som alle de forskellige interessenter har i Ejby Skole. Vi vil bruge alle disse input og ideer i det løbende arbejde for at gøre Ejby Skole til Vores Skole for alle og til en af de bedste skoler overhovedet. Alle ideer og input kan ikke lade sig gøre med det samme eller måske vil nogle støde mod en udfordring med finansiering, men at dømme ud fra den gode energi og lyst til at give gode input på mødet, så kan skolebestyrelse, ledelse, personale, forældre og elever få det her til at fungere sammen. Det er en guldgrube for skolebestyrelsen at få så mange gode ideer og input og vi takker til alle dem, der har været med til at gøre Ejby Skole til Vores Skole. Var man ikke tilstede på mødet d.29. november og har gode ideer og input, så er man meget velkommen til at sende dem, gerne pr. til skolebestyrelsen: Alternativt kan man komme med ideer på vores Facebook gruppe. Vi samler dem op alle steder fra. Med venlig hilsen, Skolebestyrelsen 2

3 Sociale arrangementer Fælles idekatalog Skal børnene altid være med? Hvordan undgår man "tordenskjolds-soldater"? Lærere med/ikke med Skal der i det hele taget være nogen? På tværs af klasser evt. i sporet Mangler der et årligt traditionsrigt skolebal? Holdninger Generelt er sociale arrangementer en god ide. Man skal overveje hyppighed og ambitionsniveau og hvem vi gør det for. Det kan blive for hyppigt og for ambitiøst. Man skal overveje, at der i rigtig mange familier er flere børn, og så kan det blive for meget. Sociale arrangementer uden børn kan give et godt afsæt for fremtidigt samarbejde mellem forældrene. Lærerne behøver ikke altid at være med. Det er også befriende ikke at have lærerne med. Tordenskjolds soldater kan ikke undgås. Kunne man lade kontaktforældre posterne gå på omgang? Nej, der kommer ikke noget godt ud af at tvinge forældrene. Det skal ske ad frivillighedens vej. Forældrene bidrager med det de kan, og det må accepteres uden at folk får dårlig samvittighed. Man kan i den forbindelse overveje, om kontaktforældre kan være initiativtagere/igangsættere og få andre forældre til at hjælpe med at gennemføre. Overgangen fra spor I til spor III og videre til spor II er hårde overgange, derfor kan sociale arrangementer på tværs af klasserne i de enkelte spor være en god ide. Det kan være med til at skabe mere tryghed hos de mindste klasser i sporene og skabe større ansvar hos de store klasser. God ide med et fælles idekatalog over arrangementer forskellige steder på skolen og i de enkelte klasser, der bør lægges på skoleintra, gerne som et dynamisk dokument. Det kan også være, at der er nogle forældre, hvis arbejdsplads kan figurere i et sådant idekatalog. Det vil være en god ide med arrangementer udenfor skolen for de store elever, da det kan hjælpe dem ud af eventuelle fastlåste roller Det vil også være en god ide at lægge ture udenfor skolen, hvori forældrene også kan lægge noget social træning. 3

4 Ideer Mødreaften og Fædreaften Overnatning i Knuthenborg med indlagt undervisning Overvejelse om at penge kan være et issue. Der er måske flere måder at løse dette på: o Lotteri o årlig middag, hvor forældrene betaler overpris for maden o klassens bankkonto, hvor der indsættes et beløb hvert år af forældrene o tilskud fra fonde til forældrearrangerede ture En modtagelsesfest i spor III og spor II umiddelbart efter sommerferien, så de nye elever kan lære de gamle at kende og modsat Et idrætsarrangement for 3 9 klassetrin, hvor holdene dannes på tværs af klassetrinene o Alternativt 2 idrætsarrangementer et for hvert spor o Gerne uden mindre søskende, så forældre og børn kan koncentrere sig om dette arrangement Temaaften for forældre, f.eks.: o Hvordan er man en god forældre o Søvn o Kost o Hygiejne o Motion Hytteture Et årligt skolebal evt med boder eller med et teaterstykke. Man kunne også forestille sig et modstykke til halfesten, så forældrene servicerer børnene på denne aften. Man kunne også afslutte projektugen med en fest 4

5 De store klasser, 7-9 Alkohol og rusmidler Hvordan genstarter man forældrene, hvis de er gået i stå? Hvad er kontaktforældre rollen? Fælles regler til private fester? Udskoling, kan kontaktforældre spille en rolle her? En tema klasse fest, som eleverne selv arrangerer, og dermed har ejerskab af. Eleverne er opdelt i 3 grupper, madlavning, pynte gruppe (som sørger for opdækning osv) og en gruppe der sørger for underholdningen, eleverne overnatter på skolen og klassen s forældre komme til morgenmad. 2 elevrepræsentanter med til kontaktforældremøderne, så de også er med i hvad der planlægges for klassen, det er vigtigt at inddrage eleverne. Tur til skøjtehal, bowling, floorball, camping weekend til feks. feddet. Forældrefest, forskellige holdninger, i nogle klasser fungerer det fint, og andre ikke. Tur på skoleskib, feks. 2 dages lejer tur på sejlskib. Eleverne kunne evt. komme med rundt og gøre s-tog rene for graffiti. Weekend tur til Lalandia, det er lidt dyrt, men også en rigtig god oplevelse. Julemarked i tivoli, man kan købe et arrangement med mad, turpas osv. Man kan oprette en bankkonto så forældrene kan indbetale løbende, så det ikke føles så dyrt. Det er vigtig at få et godt forældre netværk op at stå i de små klasser, så når de bliver større og skal til at udforske voksen tilværelsen, kan man drage nytte at det, og bedre kommunikere om eventuelle problemer. I Ejby mangler et sted hvor de kan mødes/holde fest, altså ud over aftenklubben, som er et super tilbud. Aftaler om alkohol politik i 6. klasse og de skal løbende revideres blandt forældrene, men vi snakkede også meget om, at det nogle gange kunne være svært at blive enige. Er det obligatorisk at Ulla holder oplæg, og er det klasselæreren der bestemmer, hvornår det skal være? Kontakt forældrene skal sørge for at lave fælles regler og prøve at finde fælles fodslag, samt sørge for emner til forældremøder som er aktuelle, feks. rygning i 5-6 klasse. Flere efterlyste en fælles fest en gang om året, lidt som Ejby festen bare for skolebørn. Der var flere muligheder, enten kunne det være for udskolingen, eller hele skolen, hvor man evt. kunne starte med de mindste elever feks. op til 5. klasse og senere kunne de store så overtage. Skolen skulle så evt. afgive nogle lærer timer til hjælp med planlægningen og selvfølgelig skulle alle kontaktforældre også deltage. Festen skulle finansieres ved egenbetaling, og evt, ved loppemarked eller lignende arrangementer, der kunne genererer overskud. 5

6 Vores skole Hvordan får vi alle til at sige "vores skole"? Kan vi involvere f.eks. bedsteforældre i byen? Foreningsliv på skolen? Skal vi supplere økonomien med sponsorater? Det lokale samlingspunkt Giver det mening når der er så mange besparelser? 1. Skal vi hellere prøve at bekæmpe besparelser? Sponsorater: Den generelle holdning var at sponsorater (indenfor hvad Køge Kommune tillader) kunne være OK, hvis det var muligt at opnå nogle. Det blev bl.a. foreslået at man kunne nedsætte et fundraising udvalg og se om det var muligt at søge fonde til f.eks. forbedringer, som der ikke var budget til i kommunen. Foreningsliv: Der var flere, som efterlyste mere klare regler for hvordan en forening kan/ikke kan låne lokaler på skolen. Disse skulle faktisk forefindes, men er ikke kommunikeret ud og er svære at finde for forældre og kontaktforældre. Her kan kommunikationen forbedres. Praktiske forhold: Vi kom en del ind på praktiske problemer på skolen p.t., bl.a. at nogle elever synes at toiletterne ikke altid er indbydende, f.eks. kunne man opdele toiletterne i drenge/pige toiletter mente nogle, da man mente at det typisk var drengene, der skabte de fleste problemer. Herunder også de problemer, der har været med stjålne cykler. Fælles for de forskellige praktiske problemer var at ingen havde nøjagtige data på hvad omfanget helt konkret er, sådan at enkeltstående episoder ikke ophøjes til vedvarende problemer og at rigtige problemer ikke afskrives som enkeltstående. Det blev efterlyst at skolen skal være meget mere klar i spyttet omkring de værdier, som skolen står for og at eleverne skal lære at tage mere ansvar selv for vores skole og kende de handlemønstre, som vi gerne vil have dem til at foretage. Af konkrete ideer til tiltag var bl.a.: Årligt skolebal Studieture (til andre skoler for at lære kulturen på et andet sted) Forbedre garderoberne, så det er nemmere at have orden for eleverne Samle brugte sofaer og lænestole ind til klasserne Velkomstmappe, ikke kun til børnehaveklasse, men også til når man kommer på mellemtrin og udskoling Involvere ældrecenter i byen, så der kunne komme en pensionist og fortælle om før i tiden indenfor forskellige emner Dyrebibliotek (lån et dyr med jer og lær at passe det skulle køre på nogle andre skoler) 6

7 Trivsel Sproget i hverdagen Arbejdsmiljø i timen (og frikvarteret) Mobning Digital mobning med mobiltelefoner Lokaleforhold og klima i lokalet Skal vi hellere prøve at bekæmpe besparelser? Hvad kan forældre / kontaktforældre gøre for at medvirke til bedre trivsel: 1. inddrage klassens trivsel som agendapunkt på forældremøderne allerede fra indskolingen 2. søge en tættere dialog mellem forældre (netværk) hvor det er OK at kontakte hinanden hvis man oplever problemer 3. Kontaktforældrene efterlyser input med emner til forældrene fra skolens ledelse Hvad kan skolen / lærerne gøre for at medvirke til bedre trivsel: klar og ensartet udmelding om reglerne på skolen (komme når det ringer ind, møde forberedt, sprogbrug, respekt,...) tag problemer i opløbet (før et evt. AKT-forløb bliver nødvendigt) indskoling med social træning af eleverne (kende og respektere grænser) featureuge omkring trivsel herunder også for personalet storebror-ordning ved sporskifte udvide spisning til 20 minutter og bruge de ekstra 10 minutter til at spørge ind til trivsel og uddanne i samvær postkasse med emner vedr. trivsel (delte meninger om anonymitet foreslås at det er op til læreren om emner fra anonym skal tages op) bibeholde klassens time i de større klasser til drøftelse af emner fra postkassen hurtig fokus og orientering årlig opfølgning på og tilpasning af klassens værdisæt trivselsmåling blandt elever (evt. på spor-niveau) børnemiljøvurdering (kendt fra daginstitutioner) Hvad kan eleverne gøre for at medvirke til bedre trivsel: respekt for skolens regler (komme når det ringer ind, møde forberedt, sprogbrug, respekt,...) - evt. lave en kontrakt elevrådet kan tildeles en aktiv rolle i forhold til en APV Andet: Der er en bred opfattelse af at samværsregler og mobbepolitik ikke følges tilstrækkeligt op. Eleverne skal opnå ejerskab og forældre involveres / orienteres på forældremøder frem for blot at blive henvist til retningslinierne. Lærerne forventes at være kvalificerede til at håndtere konflikter, ikke blot til den faglige del af undervisningen. Som på enhver arbejdsplads er der ikke nødvendigvis god kemi mellem læreren og eleverne lad de mindre populære lærere overbringe positive budskaber (udflugter o.lign.) frem for at det altid er klasselæreren. Læreren skal udfylde rollen som leder for klassen 7

Fælles spisning både med og uden søskende På tale i en klasse med forældrefest, for at lære hinanden bedre at kende

Fælles spisning både med og uden søskende På tale i en klasse med forældrefest, for at lære hinanden bedre at kende 1. Hvordan arbejder I som nuværende kontaktforældre med kontakt og trivsel? - Hvilken del af arbejdet er det vigtigste, og hvordan kan det gøres bedre? Ikke meget med kontakt og trivsel i klassen Lærer

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Skelgårdsskolens avis. Særnummer skrevet af Trivselsambassadørerne til Skelgårdskolens forældre

Skelgårdsskolens avis. Særnummer skrevet af Trivselsambassadørerne til Skelgårdskolens forældre Skelgårdsskolens avis Oplag: 1000 Nr. S1 2009/2010 Særnummer skrevet af Trivselsambassadørerne til Skelgårdskolens forældre Side 2 Skeløjet nr.s1 2009/2010 Trivselsambassadørerne Trivselsambassadørens

Læs mere

Trivselsambassadører. Idéer til. Din rolle som Trivselsambassadør. kommer I godt i gang! Sammen mod mobning - FOR TRIVSEL, TOLERANCE OG TRYGHED

Trivselsambassadører. Idéer til. Din rolle som Trivselsambassadør. kommer I godt i gang! Sammen mod mobning - FOR TRIVSEL, TOLERANCE OG TRYGHED Udgivet i 2008 i forbindelse med Undervisningsministeriets kampagne Sammen mod mobning af Forældreorganisationen Skole og Samfund Kvægtorvsgade 1 1710 København V tlf.: 3326 1721 E-mail: post@skole-samfund.dk

Læs mere

Referat fra forældremøde d. 31/1 2012 Kommentar og spørgsmål fra forældre. 2 forældre fra hvert trin. Dvs. 4 gamle og 2 nye forældre.

Referat fra forældremøde d. 31/1 2012 Kommentar og spørgsmål fra forældre. 2 forældre fra hvert trin. Dvs. 4 gamle og 2 nye forældre. Referat fra forældremøde d. 31/1 2012 Kommentar og spørgsmål fra forældre Emne: Forældreråd 1. Organisering af forældreråd Hvem og hvor mange? 2 forældre fra hvert trin. Dvs. 4 gamle og 2 nye forældre.

Læs mere

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte Politik for pårørendesamarbejde i botilbud Et inspirationshæfte 2 Indhold Hvorfor udarbejde en pårørendepolitik?...4 Formålet med dette hæfte...9 Roller, ansvar og dilemmaer...10 Hæftets indhold og opbygning...12

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

Guide om inkluderende forældresamarbejde og skole hjemsamarbejde

Guide om inkluderende forældresamarbejde og skole hjemsamarbejde Guide om inkluderende forældresamarbejde og skole hjemsamarbejde Til forældre og skolens medarbejdere i indskolingen 1 Indhold Fælles for forældre og skolens medarbejdere side 3 Mest for forældre side

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Aktive forældre er en forudsætning for en god skole. Engelsborgskolen

Aktive forældre er en forudsætning for en god skole. Engelsborgskolen Aktive forældre er en forudsætning for en god skole Engelsborgskolen Indhold Aktive forældre er en forudsætning for en god skole 4 Hvorfor er kontaktforældrerollen vigtig? 4 Hvilken rolle kan kontaktforældrene

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog 4. november 2013 1. udgave Forældrehåndbog Kontaktinformationer Interskolen Engtoften 22 8260 Viby J Telefon: 21 48 92 18 Email: adm@interskolen.dk Kontorets åbningstider 8.00-14.00 Telefontid er fra kl.

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014 UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole Dato: 25. juni 2011 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Velkommen i forældrerådet

Velkommen i forældrerådet Mølleskolen, Skanderborgvej 50, 8680 Ry Hjemmeside: moelleskolen-ry.dk moelleskolen@skanderborg.dk 87 94 31 00 Velkommen i forældrerådet Vejledning og idé-katalog Mølleskolens skolebestyrelse august 2011

Læs mere

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne indhold Leder Råd til elevråd...3 Indledning Hvorfor er elevråd så vigtige...4 Hvem bestemmer på din skole en gennemgang af jeres vej til indflydelse...5 Råd

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Det var godt, I kom!

Det var godt, I kom! Det var godt, I kom! om barrierer i forældrenetværk Af Jesper Schwartz & Mette Svejgaard, forebyggelseskonsulenter Vi ved, at forældrenetværk skaber trivsel blandt børnene i en klasse eller gruppe. Det

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere