Helhedsplan for de almene boligområder i Nivå

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helhedsplan for de almene boligområder i Nivå"

Transkript

1 Helhedsplan for de almene boligområder i Nivå - En boligsocial indsats for og med beboerne i VIBOs og KABs afdelinger i Nivå

2 INDHOLD 1 Forord 2 2 Resumé 2 3 Baggrund - boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde 3 4 Vision og overordnede mål Vision Mål Succeskriterier 9 5 Indsatserne Børn, unge og familier Trivsel og udvikling i familielivet Inspiration til familielivet Sundhedscaféen Individuel vejledning Kitchen Stars Storytellers Læring i nye rammer Aktivitetsplatforme Brobygning Værkstedet Uddannelse, beskæftigelse og erhverv Fremskudt kommunal beskæftigelsesindsats Styrkelse af arbejdsmarkedsparatheden Frivilligt mentorkorps Nivå Nu som træningsplatform Beboernetværk, inddragelse og demokrati Styrkelse af frivilligkulturen Hverdagsliv og Naboskab Aktivitetspuljen 40 6 Organisering og evaluering Organisation Evaluering 43 1

3 1 FORORD I 2009 besluttede Fredensborg Boligselskab, VIBO og Fredensborg Kommune at gå sammen om en boligsocial indsats i Nivå. De 5 afdelinger, der er omfattet af indsatsen, er meget forskellige, når det kommer til karakteren og omfanget af de boligsociale udfordringer. Men symptomerne på problemerne berører, uanset deres udspring, alle afdelingerne, og vurderingen var og er, at en samlet koordineret indsats giver det bedste resultat. Symptomerne på de boligsociale problemer var dengang et lokalområde præget af uro og manglende ansvarsfølelse overfor boligområdet og hinanden, og specielt de unge drenge fyldte meget i beboernes opfattelse af problemet. Lige nu er der ro i boligområdet, og det tilskrives, både af beboere og professionelle parter, det intensive boligsociale arbejde, der har været gjort i de sidste 4 år. Således er der i væsentlig grad taget hånd om symptomerne på områdets problemer. Der er dog stadig boligsociale problemer, hvilket understreges af, at de tre VIBO afdelinger er blevet inkluderet på regeringens ghettoliste, fordi antallet af beboere udenfor arbejdsmarkedet samt antallet af dømte i området overstiger den fastsatte grænse. I den nuværende helhedsplan er der opbygget et tæt og stærkt samarbejde med Fredensborg Kommune. Kommunale og boligsociale medarbejdere har arbejdet side om side i sekretariatet, der er etableret netværk og samarbejdsrelationer med en række kommunale aktører fra de enkelte kommunale centre, og kommunen har været repræsenteret i styregruppen både på administrativt og politisk niveau. Det tætte samarbejde har sikret en god sammenhæng og synergi mellem den kommunale indsats og den boligsociale indsats i området. Konkret har det blandt andet resulteret i, at det er lykkedes at forankre helhedsplanens ungdomsklub i den kommunale drift fremover. Det er ønsket at styrke og udvikle dette samarbejde mellem helhedsplanen og Fredensborg Kommune blandt andet ved at bygge flere af aktiviteterne op omkring et konkret samarbejde mellem kommunale og boligsociale medarbejdere. Derudover er det ønsket fortsat at udvikle helhedsplanens brobygningsfunktion mellem beboerne og kommunen, da dette har haft stor effekt i den nuværende helhedsplan. Der er med den nuværende helhedsplan således skabt en rigtig god platform for at arbejde videre med de boligsociale udfordringer i området. Derfor søger Boligforeningen VIBOs afdeling 101, 102 og 103 samt Fredensborg Boligselskabs Niverød III og IV hermed om midler til en ny fireårig boligsocial indsats i Nivå. 2 RESUMÉ Nærværende helhedsplan omfatter Boligforeningen VIBOs afdeling 101, 102 og 103 samt Fredensborg Boligselskabs Niverød III og IV, og den løber i perioden Formålet med helhedsplanen er, at socialt udsatte beboere fra boligafdelingerne får øget overskud og kompetencer til at tage ansvar for egen livssituation, samt at flere beboere engagerer sig lokalt. 2

4 Helhedsplanen har tre overordnede indsatsområder: 1) Børn, unge og familier, 2) Uddannelse, beskæftigelse og erhverv og 3) Beboernetværk, inddragelse og demokrati. Rammen for alle aktiviteterne inden for de tre indsatsområder er et særligt fokus på kompetenceudvikling, brobygning og netværksdannelse. Indsatsen for Børn, unge og familier består dels af kortvarige åbne aktiviteter, længerevarende lukkede forløb samt individuel vejledning. Særligt overfor børnene og de unge arbejdes der med at skabe læring i praksisforløb. Brobygningen foregår både som en integreret del af de mange aktiviteter og som en særskilt indsats. Endelig laves der et værksted, som på sigt skal fungere som værested uden bemanding for 18+gruppen. Fredensborg Kommune indgår i projektet via relevante aktiviteter. Indsatsen for uddannelse, beskæftigelse og erhverv fokuserer særligt på at hjælpe kontanthjælpsmodtagere i forhold til uddannelse og job. Der er dels en fremskudt beskæftigelsesindsats for kontanthjælpsmodtagere over 30 år og dels kompetenceudviklende forløb og mentortilbud til unge i alderen år, der er på kontanthjælp eller i risiko for at komme det. Derudover vil der blive arbejdet med helhedsplanen som træningsplatform for ledige fra lokalområdet. Indsatsen for Beboernetværk, inddragelse og demokrati omhandler dels opkvalificerende forløb for beboere, der gerne vil lave frivilligt socialt arbejde, dels en række netværkskabende aktiviteter, som arrangeres i samarbejde med beboere og øvrige samarbejdspartnere. Endelig er der en beboerpulje, hvor beboere kan søge om støtte til sociale aktiviteter, der skal øge netværksskabelsen og ejerskabet i afdelingerne. 3 BAGGRUND - BOLIGOMRÅDET OG PERSPEKTIVERNE I DET BOLIGSOCIALE ARBEJDE 3

5 Statistikkerne og erfaringerne viser, at beboerne i de 5 boligafdelinger på en række områder er væsentligt dårligere stillet socioøkonomisk end de øvrige borgere i Fredensborg kommune. Når det gælder uddannelse, beskæftigelse og indkomst er boligområdet langt under det kommunale gennemsnit, og der er en overrepræsentation af førtidspensionister og andre på fuldtids offentlig forsørgelse. Desværre giver det talmateriale ikke mulighed for at se, om den nuværende indsats har haft en indvirkning på beboersammensætningen i forhold til eksempelvis beskæftigelse, da opgørelsen kun går frem til Det billede, der tegnes af afdelingerne herunder, er således heller ikke det aktuelle billede, og der er lagt vægt på de overordnede træk og tendenser, der er i tallene. Afdeling/selskab Husstande/lejemål i alt Personer i alt Enlige med børn i pct. Par med børn i pct. Personer under 18 år i pct. Husstande med indvandrer/ efterkommere i pct. Antal personer kun med grunduddannelse eller uoplyst Islandshøjparken, VIBO 360/ ,7 % 21,4 % 25,9 % 66,5 % 62 % Nivåhøj II, VIBO 170/ ,5 % 15,3 % 25 % 41,2 % 54,7 % Nivåhøj III, VI- BO 178/ ,8 % 12,4 % 21,2 % 41 % 52,2 % Niverød III 280/ ,9 % 26,8 % 33,5 % 20,1 % 38,7 % NIveråd IV 242/ ,4 % 21,9 % 25 % 18,5 % 43,1 % Afdeling 101 Islandshøjparken Afdelingen er opført i 1974 og indeholder hovedsageligt treværelses lejligheder. Der er netop færdiggjort en større renovering af afdelingen inkl. ny facade. Beboersammensætningen i Islandshøjparken er fra 2007 til 2011 præget af en udskiftning i husstandstypen. Der bliver flere enlige og færre familier med børn. Der er et ret markant nettofrafald af familier med to forsørgere i 2010 i forhold til årene før. Det betyder også, at der fra 2007 til 2011 er sket et fald i beboerantallet på 100 personer, og det ses også i alderssammensætningen, hvor antallet af de årige stiger, mens antallet af børn fra 0-17 årige samt antallet af årige falder. Afdelingen huser fortsat et meget stort antal beboere med anden etnisk baggrund end dansk, og andelen er svagt stigende i perioden fra , og gruppen udgør i % af beboerne og knap halvdelen af husstandene. Udviklingen i beskæftigelse og uddannelsesniveau er nogenlunde stabilt, men dog med en tendens til, at andelen af beboere med en mellemlang og lang uddannelse falder, og beboere kun med grundskole stiger. Samtidig er der et svagt fald i andelen af beboere indenfor arbejdsstyrken, særligt blandt indvandrere og efterkommere. Blandt dem, der står udenfor arbejdsstyrken, er der en kraftig overvægt af passive kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister, og hele 34 % af de årige var i 2009 på fuldtids offentlig forsørgelse. 4

6 Endelig viser tallene, at de, der flytter til afdelingen, tjener mindre, end de der fraflytter, og at de tjener mindre end indkomstgennemsnittet i afdelingen, som i 2009 var på kr., hvilket er kr. mindre end det kommunale gennemsnit. Samlet set er Islandshøjparken den afdeling, hvor beboerne ifølge de boligsociale nøgletal er dårligst stillet socioøkonomisk, og det giver sig udslag i, at det er den afdeling, hvor de boligsociale problemer er tydeligst fx ved at mange børn og unge opfører sig uhensigtsmæssigt på udearealerne, hvilket ind i mellem er til gene for de øvrige beboere. Det er endvidere den afdeling, der har det dårligste image blandt folk fra resten af Nivå. Afdeling 102 Nivåhøj Afdelingen er opført i 1980 og indeholder 1-4 værelses lejligheder. Der er netop færdiggjort en større renovering af afdelingen. I afdeling 102 er der ligeledes blevet færre beboere fra 2007 til 2010 og andelen af børn mellem 7 og 17 år samt voksne mellem 35 og 49 år er faldende. Særligt er der blevet færre med indvandrer- og efterkommerbaggrund i begge grupper. Til gengæld er der en stigning i andelen af årige. Andelen af indvandrere og efterkommere er faldet fra , så der i 2011 er 41 % af beboerne, der har anden etnisk baggrund end dansk. En meget stor andel af børnene har kun én forsørger. De udgør i % af børnene mod 18 % i kommunen. Andelen af enlige uden børn stiger, og andelen af husstande udgjort af par med børn falder. 47 % af husstandene er beboet af enlige uden børn. Samtidig ses en vækst i nettotilflytningen af husstande i kategorien enlige med børn fra blandt både danskere og indvandrere. I forhold til uddannelse og beskæftigelse er der fra 2007 til 2010 et lille fald i beboere med en mellemlang og lang uddannelse og en lille stigning i antallet med en erhvervs- eller kort videregående uddannelse. Langt størsteparten (55 %) ligger dog fortsat i kategorien grundskole og uoplyst, hvilket er 15 % mere end i kommunen som gennemsnit. Halvdelen af beboerne over 15 år er en del af arbejdsstyrken mod knap 64 % i kommunen som helhed. Heraf er de 4 % arbejdsløse mod 1,6 % i kommunen. Størstedelen er lønmodtagere på grundniveau. Af de årige, der står udenfor arbejdsmarkedet og er på offentlig forsørgelse, er 78 % fuldtidsforsørgede i 2009 og ud af dem er knap 40 % førtidspensionister. Samtidig falder antallet af dem, der kun er ledige i kort tid. Samlet set viser tallene, at der er en overrepræsentation af udsatte familier/beboere, som har brug for støtte til at skabe et godt liv. Afdeling 103 Nivåhøj Afdelingen er opført i 1982 og indeholder 1-4 værelses lejligheder. Der er er igangsat en større renovering af afdelingen, der afsluttes i sommeren Der bliver færre beboere, særligt falder antallet af børn mellem 7 og 17 og voksne mellem 35 og 49, og i 2011 er der færre børn og unge end gennemsnitligt i Fredensborg Kommune. Det underbygges af, at der sker et fald i andelen af husstandstypen par med børn og en stigning i andelen af husstande bestående af enlige uden børn. Til gengæld er der en stigning på mere end 10 procentpoint i andelen af børn, der kun har én forsørger så balancen i 2011 er 47/53 mod 34/66 i På trods af 5

7 det, er andelen af husstande bestående af enlige med børn ikke steget, hvilket tyder på, at der er flere børn pr. husstand hos de enlige. Billedet understreges af flyttestatistikkerne for 2010, der viser, at der er en nettofraflytning af danske familier med børn og en større nettotilgang af enlige uden børn. Samtidig er der dog en mindre nettotilgang af personer af udenlandsk herkomst i familier med børn og en mindre nettotilgang af enlige med børn. Balancen mellem danskere og indvandrere samt efterkommer ligger stabilt på ca. 50/50. Samlet set minder afdeling 103 meget om afdeling 102 i forhold til de boligsociale problemer, idet der er brug for en fokuseret indsats i de socialt udsatte familier, og derudover er der brug for netværksskabende aktiviteter pga. den relativt store udskiftning i beboergruppen. Niverød III Kvartererne Afdelingen er opført i 1974 som toplans kædehuse, der består af 2-5 værelses boliger, hvor hovedparten er 5 værelses boliger. Bebyggelsen gennemgik i 1999 en omfattende renovering og fremstår i dag med attraktive boliger til familier med børn. Til alle boliger knytter sig et mindre haveanlæg. Yderligere har alle boliger eget udhus og p-plads. Beboerne har for nyligt fået muligheden for at få moderniseret deres køkkener under anvendelse af individuel modernisering. Antallet og sammensætningen af beboere er nogenlunde stabilt i afdelingen. Flyttestatistikken viser dog en markant nettotilgang af danske par med børn til afdelingen i 2010, hvilket ikke har været tilfældet i årene fra , hvor der var en nettotilbagegang. Samtidig er der en nettotilgang af enlige med børn i 2010, mest markant for udenlandske enlige med børn, hvor der i 2010 er en nettotilgang på 57 %. Til gengæld ses en markant nettofraflytning af udenlandske familier med børn. Overordnet set er afdelingen før som nu præget af et meget stort børnetal, således udgør de 0-17 årige i % af beboergruppen. En stigende andel af børnene er børn af enlige forsørgere. Således er det i 2011 knap 40 % af børnene mod knap 30 % i Det skal ses i forhold til det kommunale gennemsnit på 19 %. Der er dog ikke en tilsvarende stigning i andelen af husstande beboet af enlige med børn. Det tyder derfor på, at der er flere børn pr. enlig forsørger end tidligere. Andelen af beboere med anden etnisk baggrund end dansk stiger svagt fra 2007 til 2011, men der er stadig 80 % af afdelingens beboere, der har dansk oprindelse, og i 2010 er der en nettotilgang af nye beboere med dansk oprindelse. I forhold til uddannelse, erhverv og indkomst er afdelingen væsentligt tættere på det kommunale gennemsnit end de forud beskrevne afdelinger. Således er arbejdsstyrken oppe på 60 %, hvor det kommunale gennemsnit ligger på knap 64 %. Ledighedsgraden er også tæt på det kommunale gennemsnit, med en relativt lille andel af fuldtidsforsørgede. Knap 60 % af de offentlig forsørgede mellem 16 og 64 er førtidspensionister, hvilket er en stor andel i forhold til det kommunale gennemsnit. Til gengæld er andelen af kontanthjælpsmodtagere kun ganske lidt højere end det kommunale gennemsnit og andelen af passive kontanthjælpsmodtagere er lavere. I forhold til indkomst er der væsentlig flere i den laveste indkomstgruppe og væsentlig færre i den højeste indkomstgruppe i forhold til det kommunale gennemsnit, men i forhold til de tre forudgående beskrevne afdelinger er forskellen ikke markant. 6

8 Kombinationen af et højt børnetal og mange i den laveste indkomstgruppe dækker blandt andet over en gruppe socialt udsatte familier, hvor der er brug for en ekstra indsats i forhold til at brobygge til og fastholde børnene og de unge i faste fritidsaktiviteter og understøtte forældrene i forhold til beskæftigelse. Niverød IV Mariehøj Afdelingen består af gårdhavehuse, der er opført i Boligerne består af 2-4 værelses boliger, hvor hovedparten er 3 værelses boliger. Afdelingen har, med afslutning i 2012, fået renoveret dræn, sokkelisolering og facader. Bebyggelsen fremstår efter gennemførelsen af renoveringen særdeles attraktiv. Det er godkendt at benytte 10 mio. kr. af reguleringskontoen til opgradering og fornyelse af haveanlæg herunder reetablering af stisystem. Beboerantallet ligger stabilt i perioden på lige over 500 beboere. Beboersammensætningen har kun ændret sig lidt, således at der er en stigning i antal af børn mellem 0-6 årige fra 7-10 %. Der er samtidig en svag stigning i andelen af voksne mellem 18 og 24 år samt 35 og 49 år. Endvidere er der et fald i andelen af ældre fra 50 år og opefter fra 41 % i % i Andelen af beboere med anden etnisk baggrund er i 2011 på godt 18 %, hvor det har ligget stabilt siden Husstandstypen har ændret sig med en stigning i andelen af husstande bestående af enlige forsørgere og en stigning i andelen af par med børn, hvilket understøtter billedet af en afdeling der ændrer karakter hen imod flere familier med børn og færre ældre. Samlet er der børn i 39 % af husstandene i 2011 mod 31 % i Samme billede tegner sig, når man ser på til og fraflytningen, hvor der er en samlet nettotilgang af børnefamilier med både én og to forsørgere fra Der er ligesom i de øvrige afdelinger en høj andel af børnene, der kun har én forsørger. Fordelingen i afdelingen er ca. 60/40 mod kommunens 80/20. Ser man på uddannelse og beskæftigelse i afdelingen, adskiller den sig på flere parametre væsentligt fra kommunen bl.a. har 43 % af beboerne kun en grundskoleuddannelse imod 30 % i kommunen. Omvendt er der i afdelingen kun 13 % med en mellemlang og lang videregående uddannelse mod 28 % i kommunen. Forskellene slår særligt igennem i aldersgruppen årige, mens der faktisk er en højere andel af de årige i Mariehøj, der har en gymnasial eller en erhvervsuddannelse end blandt samme gruppe i kommunen i gennemsnit. Beskæftigelsesgraden blandt afdelingens beboere er 10 % lavere end det kommunale gennemsnit på 64 %, og det er særligt blandt de etnisk danske beboere at forskellen slår igennem. Samlet set er Niverød IV den afdeling, som oplever færrest boligsociale udfordringer i form af fx unge, der skaber uro og utryghed i afdelingen, men det stigende antal børnefamilier og herunder enlige med børn indikerer et behov for et særligt fokus børn- og ungeaktiviteter og støtte til udsatte familier. Derudover er der behov for at styrke mulighederne for at indgå i sociale netværk i afdelingen, blandt andet fordi bebyggelsens arkitektur ikke understøtter socialt fællesskab mellem beboerne. Opsamling På trods af forskellene mellem de 5 afdelinger, viser det samlede billede fortsat et boligområde, som på alle væsentlige parametre i forhold til uddannelse, beskæftigelse og indkomst lig- 7

9 ger under kommunegennemsnittet. Den mest markante forandring i boligområdet i forhold til en boligsocial indsats er en stigning i gruppen af enlige forsørgere og enlige generelt. Erfaringen fra området er desuden, at der er en række familier, der fortsat er meget dårligt fungerende socialt. De synlige tegn på det er en børne- og ungegruppe, der har svært ved at finde fodfæste i livet. Det viser sig både i deres adfærd i boligområdet samt i deres skole-, uddannelses-, og jobforløb. Der er gennemført naboskabsundersøgelser i 2009 og De viser klar forbedring i forhold til trygheden i området i den første del af helhedsplansperioden, men der er stadig 32 %, som svarer negativt i forhold til oplevet tryghed, og kun 24 % svarer positivt. Samtidig har halvdelen af alle VIBOs fogedudsættelser i første halvdel af 2012 fundet sted i de tre Nivåafdelinger, og der er en gennemsnitlig fraflytningsprocent i 2011 på 20 %. En så stor udskiftning af beboermassen gør det svært at skabe en social sammenhængskraft, hvilket er med til at mindske ansvarsfølelsen og ejerskabet for boligområdet. Der er derfor i høj grad brug for en boligsocial indsats, der bygger videre på den tillid, der er skabt, og det momentum der er lige nu til at kunne arbejde med de bagvedliggende årsager til de boligsociale problemer, der fortsat præger området. En indsats der målrettet arbejder med at understøtte de socialt udsatte beboere til at tage mere aktiv del i samfundet og ansvar for eget liv og boligområdet gennem kompetenceudvikling, brobygning og netværksskabelse. Perspektiver i det boligsociale arbejde Den første helhedsplan har ydet en bred og varieret boligsocial indsats for at skabe nogle mere velfungerende boligafdelinger, hvor beboerne i højere grad oplever tryghed, mindre kriminalitet og bedre naboskab. Indsatserne har dækket børn og unge, beskæftigelse, udsatte beboere, sundhed samt beboerdrevne aktiviteter. Strategien i det boligsociale arbejde har været at arbejde intensivt med de familier, som er mest marginaliserede i forhold til det omgivende samfund, da det i høj grad er børnene og de unge fra disse familier, som har skabt utryghed i afdelingerne pga. deres adfærd. Ved at skabe en positiv udvikling for de enkelte familiemedlemmer i disse familier påvirkes hele boligområdet, og der skabes et bedre fundament for også at motivere og understøtte mere ressourcestærke i at gøre en positiv forskel i deres eget boligområde. Den udvikling vil der blive arbejdet videre med i nærværende helhedsplan. Den første helhedsplan har især haft stor succes på fem områder: Tæt kontakt til og tillid blandt en stor gruppe af socialt udsatte familier. Gennem nærhed og nærvær er der skabt kontakt til mange relativt isolerede familier, som udviser mistillid til og manglende indsigt i forhold til det omgivende samfunds muligheder og krav til en familie. Gennem kurser, foredrag og individuel rådgivning har mange forældre fået hjælp til bedre at tage vare på deres eget liv. Mange aktivitetstilbud for børn og unge. Gennem mange forskelligartede aktiviteter for børn og unge er der skabt gode relationer til en stor gruppe børn og unge, som ellers ikke har benyttet sig af de etablerede fritidstilbud i lokalområdet. 8

10 Brobyggende funktion til det omgivende samfund. Kontakten, tilliden og de stærke relationer har fungeret som et godt fundament for brobygning til det offentlige samt frivillige foreninger og organisationer. Udvikling af positive rollemodeller gennem opkvalificering og ansættelse. Gennem kurser, ambassadøruddannelser, læringsforløb for børn og unge, praktikker og ansættelser er der arbejdet intenst med opkvalificering og kompetenceudvikling af socialt udsatte beboere. Udvikling af beboerdrevne aktiviteter og understøttelse af netværksaktiviteter. Ved hjælp af blandt andet puljemidler har det været muligt at understøtte og udvikle nye beboeraktiviteter, der har skabt større og stærkere netværk og flere proaktive beboere til gavn for afdelingerne. Mange af aktiviteterne er igangsat af beboere, der normalt opfattes som socialt udsatte, og det har været med til at synliggøre det store uforløste potentiale, som beboerne i afdelingerne besidder. 4 VISION OG OVERORDNEDE MÅL 4.1 Vision Den overordnede vision med helhedsplanen er, at socialt udsatte beboere i området har mere overskud og evne til at tage ansvar for egen livssituation, herunder deres job- og uddannelsessituation og familieliv, samt at flere beboere generelt har overskud, lyst og evne til at engagere sig lokalt. 4.2 Mål Det overordnede mål for helhedsplanen er: At give socialt udsatte børn, unge og voksne ny viden og nye kompetencer At understøtte et positivt fritidsliv for børn og unge At forbedre udsatte voksnes muligheder i forhold til job og uddannelse At skabe større sammenhængskraft i afdelingerne Helhedsplanens mål kan ikke realiseres af helhedsplanen alene, men forudsætter, at en række aktører bidrager til en positiv udvikling i boligområdet, herunder i særdeleshed kommunen. 4.3 Succeskriterier Mindst 80 % af de viden- og kompetenceudviklende aktiviteter i helhedsplanen opfylder succeskriteriet i forhold til at give ny viden/kompetencer. Dette måles gennem deltagerevalueringer. 9

11 Andelen af børn i de almene boligafdelinger, som er tilknyttet en fast fritidsaktivitet, kommer til at nærme sig niveauet for de øvrige børn i Nivå. Helhedsplanen laver selv tal for dette, og Fritidsbutikken i Fredensborg Kommune måler også på dette, hvilket giver et fornuftigt sammenligningsgrundlag. Andelen af unge årige, der ikke er i gang med en ordinær uddannelse skal reduceres, så den i højere grad kommer til at svare til niveauet i kommunen som helhed. Andelen af beboere på kontanthjælp skal reduceres, så den i højere grad kommer til at svare til niveauet i kommunen som helhed. Tilfredsheden, naboskabet og trygheden skal forbedres i boligområdet. 5 INDSATSERNE For organisatorisk at understøtte ovenstående vision og mål vil helhedsplanens indsatser og aktiviteter tage udgangspunkt i en beboerhøjskole. Beboerhøjskolen skal danne ramme om læring, brobygning, vejledning og netværk på tværs af helhedsplanens indsatsområder. Pga. økonomiske barrierer og manglende kendskab har socialt udsatte beboere oftest ikke adgang til folkehøjskolerne og den læring og dannelse, der tilbydes der. Det vil helhedsplanen råde bod på ved at flytte noget af den læring ind i boligområdet, og ved at tage beboerne med ud af boligområdet i forskellige læringskontekster. Højskolerammen er valgt, fordi den forbindes med frivillighed og lyst til at lære og som et sted, hvor der ikke kun er fokus på uddannelse, men også på dannelse, inspiration og socialisering mere bredt. På den måde skal kurserne/aktiviteterne ikke kun bidrage med konkret viden om udvalgte temaer, men også bidrage til at skubbe til folks grundantagelser og livssyn, og på den måde medvirke til at folk i højere grad respekterer og tager ansvar for sig selv, hinanden og for boligområdet. Derfor skal der udgives et forårs- og efterårskatalog, der beskriver beboerhøjskolens tilbud. Udover de aktiviteter, der er beskrevet i indsatserne nedenfor, vil helhedsplanen desuden invitere nuværende og kommende samarbejdspartnere til at udbyde kurser m.m. i regi af helhedsplanens beboerhøjskole, fx Frivilligcenter Fredensborg. På den måde vil helhedsplanen trække mere læring ind i boligområdet til gavn for beboerne og boligområdet. Samtidig vil dele af kursusprogrammet blive målrettet en bredere målgruppe end de socialt udsatte beboere, der er den primære målgruppe for størstedelen af aktiviteterne i helhedsplanen. Dette gøres for at styrke sammenhængskraften i kvarteret. Der er i den nuværende helhedsplan påbegyndt et samarbejde med Krogerup Højskole, der ligger knap 5 km fra boligområdet. Det er ønsket fra begge sider at udvikle dette samarbejde i den nye helhedsplan. Det kan være gennem aktiviteter, der skaber møder mellem beboerne og højskolens deltagere eller gennem kursusaktiviteter forlagt til Krogerup Højskole. 10

12 5.1 Børn, unge og familier Problemkompleks Som det også fremgik af de boligsociale nøgletal, er der i boligområdet mange familier (herunder enlige med børn), der i større eller mindre grad kan betegnes som socialt udsatte set i forhold til: Forældrenes arbejdsmarkedstilknytning Afhængigheden af det sociale system Børnenes tilknytning til et organiseret fritidsliv Børnenes faglige niveau i skolen De unges tilknytning til og fastholdelse i forhold til uddannelse eller arbejde Kriminalitet Familiemedlemmernes sociale netværk i og uden for boligområdet Nedenfor er familierne inddelt i tre grupper i forhold til deres grad af socialt udsathed. De tre grupper har forskellige behov og interesser i forhold til en boligsocial indsats, og dette tænkes ind i indsatsen målrettet børn, unge og familier. Den første gruppe er de mest socialt udsatte familier. Der er tale om en relativ lille gruppe familier (15-20 familier), hvor begge forældre typisk er på overførselsindkomst, eller hvor det er en enlig mor på overførselsindkomst. Børnenes fritidsliv foregår oftere på gaden end i en fritidsklub eller en forening, og de klarer sig ofte dårligt i skolen. Især de unge drenge har svært ved at gennemføre uddannelse, og de har ofte en kriminel baggrund. Disse familier har brug for en helhedsorienteret og længerevarende indsats, som er målrettet hele familien. Der vil blive arbejdet med fokusfamilier over længere tid, hvor de vil opleve, at der laves en ekstra indsats for dem som individer og som samlet familie. Det vil sige, at der reserveres pladser i helhedsplanens tilbud til familiens medlemmer, og at helhedsplanens medarbejdere løbende videndeler, så de oplever en koordineret indsats fra helhedsplanen side. Erfaringerne fra den første helhedsplan er særdeles positive i forhold til at skabe en god relation mellem helhedsplanens medarbejdere og familiens medlemmer. I flere af de meget udsatte familier, der hidtil har været arbejdet med, er hvert eneste medlem deltagende i helhedsplanens aktiviteter. Den anden gruppe er mindre socialt udsatte familier. Det er en større gruppe af familier, hvor den ene eller begge forældre er i arbejde, og de har generelt mindre kontakt til det sociale system end den første gruppe. Forældrene kan dog stadig have behov for inspiration til familielivet, børnene har måske brug for hjælp til at starte i en fritidsaktivitet, og de unge kan have brug for hjælp i forhold til at blive fastholdt i uddannelse. Disse familier har brug for en afgrænset indsats, som måske kun er målrettet ét familiemedlem, og de vil ofte have en mere sporadisk kontakt til helhedsplanen. Den sidste gruppe er den største gruppe, og den består af familier, der er velfungerende, og som ikke kan betegnes som socialt udsatte. Indsatsen for børn, unge og familier er ikke målrettet disse familier, men de vil have mulighed for at deltage i nogle af de 11

13 åbne tilbud med henblik på at skabe netværk mellem disse og de mere udsatte familier. Mål Målet med indsatsen er, at flere af de socialt udsatte familier i boligområdet opnår et bedre familieliv, hvor familiemedlemmerne trives bedre i og uden for familien, hvor børnene og de unge motiveres og fastholdes i en positiv udvikling, og hvor de tilknyttes et fritidstilbud. Succeskriterier For mindst 15 af de socialt udsatte familier skal der kunne konstateres en bevægelse i forhold til at være mere deltagende og inkluderede i det omgivne samfund. Der måles på familiernes deltagelse i kommunale og øvrige lokale tilbud. Mindst 80 % af børnene i alderen 9-15 år, som helhedsplanen arbejder med, skal være tilknyttet en fritidsklub, ungdomsklub, ungdomsskole eller foreningsaktivitet. Aktiviteter Trivsel og udvikling i familielivet Inspiration til familielivet Sundhedscaféen Individuel vejledning Kitchen Stars Storytellers Læring i nye rammer Aktivitetsplatforme Introduktion til foreningslivet Værkstedet Trivsel og udvikling i familielivet Problemkompleks Som de boligsociale nøgletal indikerede, er der en overrepræsentation af udsatte familier i boligområdet i forhold til kommunen generelt. Gennem de seneste fire års arbejde med særligt fokus på nogle af disse familier er især fire udfordringer blevet meget tydelige: Forældrene mangler værktøjer og viden til at håndtere børnene. Der er afholdt mange typer workshops, foredrag m.m. for forældre, hvor især mødrene har deltaget. I dialogen med fagpersonale og hinanden har de givet udtryk for store udfordringer ved at håndtere børnene (i alle aldersgrupper). Blandt de ældre unge ser vi også, at forældrene ganske enkelt er blevet hægtet af i forhold til den unges adfærd. Manglende rammesætning for børnene. Mange børn (især drengene) får stort set lov til at passe sig selv, når de er væk fra hjemmet. De er vant til at styre informationen til hjemmet og forstår at udnytte det faktum, at forældrene har svært ved at forstå, hvordan spillereglerne er i fx skole-, forenings-, gade- og klublivet. Den manglende rammesætning resulterer i en stor børnegruppe, der har svært ved at 12

14 indgå i faste regler og tilbud, fordi de er vant til at søge væk, så snart der sættes rammer op for deres adfærd. Forældrene mangler viden om muligheder og forventninger fra det omgivende samfund. Der er mange muligheder for børn, unge og familier i det omkringliggende nærsamfund, men der er ikke kendskab til disse. Der er tale om familier, som i høj grad kunne have godt af viden om rådgivningsmuligheder, foreningsliv og sociale aktiviteter. Dels handler det om at kende mulighederne, men bestemt også forventningerne, hvis man benytter sig af dem. Endelig er det ikke nok at kende til mulighederne; der skal også et stort arbejde til i forhold til at få dem til at benytte dem. Manglende netværk i lokalområdet. Et godt netværk i lokalområdet kan for mange familier være afgørende i forhold til trivslen og motivationen til at involvere sig i aktiviteter i afdelingerne. Konsekvensen af alle fire problemer er en usund udvikling for familien generelt samt manglende trivsel, hvilket risikerer at afføde hærværk og utryghedsskabende adfærd i boligområdet. Målgruppe Målgruppen er primært de mest socialt udsatte familier, som er beskrevet ovenfor, men der vil også være plads til, at de mindre socialt udsatte familier kan deltage, da det kan give en bedre dynamik i forløbene. Det vurderes, at der er familier, som udgør målgruppen. Mål Målet er, at familierne gennemgår en positiv udvikling i forhold til at få en bedre trivsel, og at de bliver bedre i stand til at tage vare på egen livssituation. Familierne skal være mere bevidste om, hvad der sker i det omkringliggende samfund og deltage mere i det. Succeskriterier Mindst 7 forældre gennemfører et forløb pr. sæson (forår og efterår). Mindst 75 % af forældrene har fået flere værktøjer til at håndtere børnene og familielivet. Indholdet og praksis Der har i den første helhedsplan været gennemført flere forældrekursusforløb, og der er derfor opbygget en vigtig viden om, hvad der skal til for at skabe udbytterige kurser for forældrene. Det er denne viden, de kommende forældrekurser bygger videre på. Der laves et kursusforløb i hver sæson (8-10 gange pr. sæson), som struktureres omkring forskellige emner, som er relevante for familielivet. De tidligere deltagere har haft særligt behov for emner i forhold til kommunikation i familien, sund kost, børns søvnbehov og søvnrytmer, tandpleje, parforhold og forældrerolle. Der vil være forløb for forældre med teenagebørn og forløb for forældre med småbørn. Forløbene vil blive afholdt som lukkede grupper med 8-12 deltagere pr. forløb. 13

15 Familierne rekrutteres primært gennem helhedsplanens netværk, Fritidsbutikken og Sundhedsplejen, som alle har kontakt til mange familier i Nivå. Enlige forældre og forældre, som af forskellige årsager står udenfor arbejdsmarkedet og dermed ikke har samme mulighed for at få viden og nye handlemuligheder gennem deres daglige virke, prioriteres. Metodisk arbejdes der i høj grad med inddragelse af deltagerne. En del af indholdet på kurset vil derfor blive bestemt i tæt samarbejde med deltagerne, hvilket erfaringsmæssigt har betydet, at deltagerne har været meget motiverede gennem hele forløbet. Det har vist sig at være af væsentlig betydning at se familien sammen, da det har givet kursuslederne en indsigt i familiens handlemønstre, som har kunnet anvendes til at målrette kurset og den efterfølgende vejledning til familien. Derfor vil der både være aktiviteter, som kun er for forældre og aktiviteter, som både er for forældre og deres børn. Undervisningen bliver meget handlingsorienteret, hvilket har vist sig yderst brugbart for deltagerne i forhold til at tage den nytilegnede viden til sig og omsætte den i praksis. Deltagerne på de tidligere hold har givet mange eksempler på, hvordan deres børn og familie har kommenteret forandringen, og på hvordan de selv har oplevet begejstringen ved at noget, der havde været problemfyldt, nu var blevet nemmere. Der vil også blive arbejdet målrettet på at skabe stærke sociale netværk mellem deltagerne, da de tidligere deltagere alle har nævnt værdien af at være en del af et fællesskab, som for flere har udmøntet sig i tætte venskaber. Der vil også være eksterne oplægsholdere fra Fredensborg Kommunes Center for Kultur, Idræt og Sundhed og fra Center for Skoler og Dagtilbud (fritidsvejleder, sundhedsplejerske, skoletandlæge, sundhedsbus, sprogkonsulent og læsekonsulent). Samarbejdsrelationer Skole og daginstitutioner for at følge familiens trivsel og udvikling Sundhedsplejen og skoletandlægen for at give ekstra formidling til familien Nivå Bibliotek og Medborgercenter for at sikre, at familien kender til og deltager i oplagte tilbud Fritidsbutikken i Fredensborg Kommune for at bygge bro til foreningslivet og skabe fastholdelse efterfølgende Læse- og sprogkonsulent for at give viden om læse- og sprogstimulering for børn Sundhedsbus for at lave sundhedstjek Medarbejderressourcer Familie- og netværksmedarbejder: 10 timer om ugen. Forankring Strategien er at lave intense forløb, der gør familierne selvhjulpne, og derfor vil der være tale om indbygget forankring i forhold til de berørte familier. Det forventes ikke at selve aktiviteten forankres, men ved at inddrage relevante kommunale aktører kommer de til at opleve effekten af aktiviteten tæt på og får mulighed for at bruge nogle af erfaringerne i deres eget fremtidige arbejde. 14

16 5.1.2 Inspiration til familielivet Problemkompleks Der er en større gruppe af familier i boligområdet, som oplever nogle af de samme problemer, der er skitseret under problemkomplekset for familieskolen ovenfor, men i mindre omfang. De har brug for inspiration til, hvordan de kan skabe bedre trivsel i familien, og efterspørger samtidig aktiviteter, som kan understøtte det sociale netværk i boligområdet. Målgruppe Familier, der oplever udfordringer i forhold til familiens trivsel, og som savner socialt netværk i lokalområdet. Målgruppen består af ca familier. Mål Målet er, at familierne får inspiration til selv at skabe positive forandringer i familien, der er med til at øge familiemedlemmernes trivsel. Samtidig er det målet at styrke det sociale netværk mellem børnefamilierne i boligområdet. Succeskriterier Mindst 15 deltager i gennemsnit pr. arrangement. Mindst 75 % af deltagerne har fået ny viden og værktøjer til deres familieliv. Mindst 75 % af deltagerne har fået styrket deres sociale netværk i boligområdet. Indhold og praksis Indhold og praksis bygger videre på de gode erfaringer, som er gjort i den første helhedsplan. Erfaringerne herfra har blandt andet været, at de åbne gruppebaserede tilbud har været med til at skabe bedre kendskab til naboer og på den måde styrket følelsen af tryghed og fællesskab i området. Beboerne har mødt nye mennesker og fået et større netværk. Ved evaluering af gruppetilbuddet Kvindetid nævnte en kvinde for eksempel, at uden dette tilbud ville hun have været ensom. Derudover har deltagerne oplevet, at de er blevet beriget med ny viden og inspiration i forhold til emner indenfor familielivet det har fx været i forhold til kriminalitetsforebyggelse, forældrerollen, unge og misbrug m.v.. Aktiviteten Inspiration til familielivet kommer dels til at bestå af dialogbaserede foredragsrækker i forårs- og efterårssæsonen. Temaerne her vil fx handle om barnets udvikling, opdragelse, livsstil, ungdomsliv. Mindst to af arrangementerne hvert år vil blive arrangeret i samarbejde med SSP i Fredensborg Kommune. Derudover laves der i samarbejde med Gang i Fredensborg to arrangementer pr. år for hele familien, hvor fokus er på sundhed, naturoplevelser og lignende. Der vil desuden blive lavet ture for særlige målgrupper, der kan virke horisontudvidende og netværksskabende. Endelig vil der indimellem køre korte åbne forløb målrettet særlige målgrupper (fx ledige og hjemmegående kvinder). Medarbejderressourcer Familie- og netværksmedarbejder: 10 timer om ugen Børn og unge-medarbejder på 30 timer: 3 timer Samarbejdsrelationer SSP samarbejder om foredrag om kriminalpræventive emner. 15

17 Gang i Fredensborg oplæg og aktiviteter der fokuserer på sundhed i familien. Fritidsbutikken oplæg om forenings- og klubtilbud, samarbejde om ture. Skoler og daginstitutioner rekruttering og samarbejde om fælles aktiviteter. Nivå Bibliotek og Medborgercenter rekruttering og samarbejde om foredrag. Kokkedal på Vej samarbejde om fælles foredrag og aktiviteter. Forankring Det forventes ikke at selve aktiviteten forankres, men ved at inddrage relevante kommunale aktører kommer de til at opleve effekten af aktiviteten tæt på og får mulighed for at bruge nogle af erfaringerne i deres fremtidige arbejde Sundhedscaféen Problemkompleks Mange nye forældre har brug for at møde andre forældre og dele de glæder og udfordringer, der opstår, når man bliver forældre. Samtidig har forældre et løbende behov for råd og vejledning af sundhedsplejersken, som ikke behøver at udløse et hjemmebesøg, men blot en kort konsultation. I boligområdet er der desuden en større gruppe af unge forældre, som har et særligt behov for råd og vejledning og et socialt netværk til at sparre med i forhold til udfordringerne som nybagt forældre. Målgruppe Da det er et kommunalt forankret tilbud er målgruppen åben for alle forældre med børn fra 0-6 år, men erfaringen viser, at det vil primært blive benyttet af forældre og kommende forældre i Nivå. Den bredere målgruppe giver god mulighed for at nybagte forældre fra de fem boligafdelinger danner relationer med nybagte forældre udenfor boligafdelingerne. De sidste 3 år har antallet af forældrebesøg med børn ligget på mellem i Nivå pr. år, hvilket også er størrelsen på målgruppen fremadrettet. Mål Målet er, at Sundhedscaféen kan danne ramme om læring, aktiviteter og netværksdannelse blandt spæd- og småbørnsforældre i Nivå. Succeskriterier Mindst 15 forældre deltager i gennemsnit pr. gang Mindst 75 % af deltagerne har fået hjælp og ny viden til deres forældreskab. Mindst 75 % af deltagerne har fået styrket deres sociale netværk i boligområdet. Indholdet og praksis To sundhedsplejersker afholder Sundhedscafé hver anden uge i 2 timer (i alt 25 gange årligt). Sundhedscaféen fungerer både som et konsultationssted, hvor forældre kan få råd og vejledning omkring deres barn af sundhedsplejerskerne, et mødested hvor forældre udveksler erfaringer og et lærings- og undervisningssted, da der løbende bliver holdt oplæg om emner vedr. børn og at blive forældre. Alle forældre i Nivå opfordres til at bruge sundhedscaféen, men der 16

18 vil blive sat særligt fokus på at motivere de sårbare forældre (som primært bor i de fem almene boligafdelinger) til at benytte sig af tilbuddet. Kommende forældre har også mulighed for at benytte Sundhedscaféen og møde deres kommende sundhedsplejerske og forældre i deres nærmiljø. Samarbejdsrelationer Helhedsplanens medarbejdere sikre videndeling samt synergi mellem sundhedscaféen og de øvrige aktiviteter i helhedsplanen. Tandplejen oplæg om sund kost og tandhygiejne. Talepædagog oplæg om sprogstimulering. Biblioteket oplæg om bibliotekets tilbud. Øvrige eksterne samarbejdspartnere fx fysioterapeut. Medarbejderressourcer To sundhedsplejersker fra Center for Kultur, Idræt og Sundhed afholder Sundhedscafé hver anden uge. Forankring Sundhedscaféen er organisatorisk forankret i Fredensborg Kommune, og det vil derfor være oplagt at den fortsætter i regi af kommunen efter helhedsplanens udløb Individuel vejledning Problemkompleks Mange beboere i helhedsplanens målgruppe har udfordringer, som ikke kan løses i gruppeorienterede aktiviteter alene. Det kan være udfordringer i familielivet, trivselsproblemer eller frustrationer over sin livssituation. Det fylder i hverdagen, men er ikke behandlingskrævende eller hørende under kriminalpræventive indsatser, så der er ikke noget tilbud, hvor de kan få hjælp til deres udfordringer. Samtidig er deres netværk ofte meget begrænset og fungerer således, at det ikke er nogen, man vil lufte sine bekymringer for. Der kan også være en angst for at dele sine tanker med kommunale medarbejdere, da der eksisterer nogle fordomme overfor de offentliges virke: Bliver mine børn fjernet, hvis jeg siger, at jeg ikke kan håndtere dem? Bliver jeg trukket i pension, hvis jeg lærer at cykle osv. Ydermere kan der også være dårlige erfaringer fra oprindelseslandet, der gør, at man holder tankerne for sig selv. Tilliden til helhedsplanens medarbejdere er så stor, at beboerne gerne vil betro sig til dem. Individuel vejledning har således været meget efterspurgt blandt beboerne i den første helhedsplan, og projektlederne for de enkelte indsatser er indenfor det seneste år begyndt at tilbyde individuelle samtaler i form af henholdsvis trivselssamtaler, livsstilssamtaler og vejen mod at blive voksen-samtaler. Det har ikke været meningen i den oprindelige helhedsplan, men det er et behov, der er vokset frem, efterhånden som tilliden til medarbejderne og kendskabet til målgruppens udfordringer er blevet større. Målgruppe Beboere med trivselsproblemer, som de ønsker individuel hjælp til at få løst eller komme videre med. Der vil primært være tale om beboere, som i forvejen benytter sig af Nivå Nus 17

19 tilbud, eller har personer i sit nærmeste netværk, der gør det, og som derved har opnået tillid til medarbejderne. Det vurderes, at målgruppen er på ca. 100 beboere. Mål Målet er, at den enkelte bliver endnu bedre rustet til at tage vare på eget liv. Det kan være i forhold til at træffe valg, få ny viden og værktøjer til at løse konkrete udfordringer, blive henvist til kommunalt eller andet tilbud eller være mere afklaret i forhold til livet, så de ikke går rundt i tvivl og deraf følgende frustration. Succeskriterier Mindst 20 beboere modtager individuel rådgivning pr. år. Mindst 75 % af beboerne, der gør brug af tilbuddet, har fået hjælp til at håndtere de udfordringer, de står med. Enten ved at få ny viden/værktøjer eller ved at blive henvist til nogle, som kan hjælpe. Indhold og praksis Som nævnt er der i den første helhedsplan blevet arbejdet med individuelle samtaler. Samtalerne har givet mulighed for at skabe et rum for refleksion, hvilket kan være det første skridt i bestræbelserne på at skabe forandringer. En-til-en kontakt giver også mulighed for at give beboeren hjælp til helt konkrete dilemmaer med udgangs punkt i den enkeltes situation. Hjælpen kan bestå i at styrke den enkelte i at tage hånd om problemet, at henvise til relevant instans og støtte beboeren i at bevæge sig i den retning, de ønsker. For at give beboerne tillid til at anvende tilbuddet, er det af afgørende betydning, at der skabes en direkte kontakt, enten ved at beboeren allerede har stiftet bekendtskab med rådgiveren, eller at en anden person anbefaler muligheden til dem. Det kan være sundhedsplejerske, skole, SFO eller andre, der har direkte kontakt til beboeren, som skaber kontakten. Det er ligeledes af afgørende betydning, at personen, der afholder disse samtaler, er synlig og kendt i miljøet, både i forhold til samarbejdspartnere og ikke mindst for beboerne. På denne måde skabes der kendskab og tillid til rådgiveren, hvilket er en forudsætning for at blive anvendt og for at kunne bidrage til at styrke samarbejdet instanserne imellem. Aktiviteten Individuel Vejledning tager udgangspunkt i ovenstående erfaringer. Der tilbydes individuelle anonyme samtaler til afdelingernes voksne beboere. Samtalerne vil have karakter af vejledning og er ikke behandling eller terapi. De har en brobyggende karakter, fordi der så vidt muligt bliver henvist til offentlige eller private tilbud, der kan hjælpe beboeren videre med sin problematik. Som oftest vil der være tale om en enkelt samtale eventuelt med en efterfølgende opfølgningssamtale. Der kan også tilbydes flere samtaler, men der er ikke tale om længere forløb over tid. Samtidig vil der være fokus på, at tilbuddet ikke kommer til at tage for meget af medarbejdernes tid og derved gå ud over de mere gruppebaserede tilbud. Metoden bygger på en form for hjælp-til-selvhjælp på vej mod at tage ansvar for egen livssituation og fremtid. Medarbejderressourcer Familie- og netværksmedarbejder: 10 timer Kursus- og kommunikationsmedarbejder: 5 timer 18

20 Samarbejdsrelationer Fredensborg Frivilligcenter indgang til selvhjælpsgrupper og patientforeninger Nivå Bibliotek og Medborgercenters frivilligrådgivning Øvrige regionale og nationale rådgivningscentre Forankring Det forventes ikke, at aktiviteten kan forankres hos samarbejdspartnerne Kitchen Stars Problemkompleks For børn er succes i skolen og i fritidsaktiviteterne samt forældrenes anerkendelse en vigtig faktor i forhold til opbyggelsen af selvværd. I den første helhedsplan har man imidlertid oplevet mange unge, hvor det ikke sker. De får ikke succesoplevelserne, og det gør dem igen frustrerede over fremtiden. En frustration som ind i mellem kommer til udtryk i boligområdet i form af hærværk, tyveri, vold og anden kriminalitet. Erfaringerne fra det foreløbige arbejde har vist, at man kan komme langt, når der laves forløb, som er mere intensive og læringsorienterede på en anden måde, end den som børnene og de unge er vant til. Målgruppe Børn og unge mellem 9 og 17 år, der giver anledning til bekymringer i forhold til fremtiden, og har svært ved at følge med i skolen samt manglende lyst til at lære. Målgruppen er endvidere ofte fraværende i etablerede fritidstilbud, for her kan lysten til at lære også være manglende. Det har også vist sig, at børn og unge fra denne gruppe er lette for andre at rekruttere til mindre kriminelle handlinger såsom hærværk og simpel tyveri og det, der er værre, på længere sigt. Det vurderes, at der er ca. 50 børn i målgruppen. Mål Det er projektets mål, at børn og unge i målgruppen skal blive bedre til at have fokus og koncentrere sig, og opleve at det medfører succesoplevelser. De skal ikke bare opleve at blive lige så gode som deres jævnaldrende, men faktisk blive endnu bedre inden for madlavning. Disse succesoplevelser skal de kunne overføre til andre læringskontekster. Succeskriterier Mindst 12 børn og unge skal gennemføre et Kitchen Stars forløb pr år. For mindst 75 % af deltagerne skal der ske en tydelig faglig og personlig udvikling i forløbet. Indhold og praksis Den nuværende helhedsplan har haft stor succes med Kitchen Stars, som er en kokkeskole for børn og unge. Der er både arbejdet med børn i alderen 9-12 år og år. Udover at øge børnenes lyst og kendskab til veltillavet og sund mad har aktiviteten bidraget til at øge børnenes koncentrationsevne, tålmodighed og samarbejdsevner. Samtidig har det givet børnene nogle succesoplevelser, der øger selvværdet og troen på at kunne noget, uanset om det skal være inden for kokkefaget eller ej. Det kan for eksempel være, når de har lavet cateringopgaver for flere hundrede mennesker og modtager et stort bifald samt ros ansigt-til-ansigt. Det er ikke mange gange, de har prøvet det i deres liv. 19

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave Velkommen til Nivå Nu 2014-2017 Nivå er et dejligt sted at bo og i de næste fire år vil Nivå Nu arbejde på, at det bliver et endnu bedre sted at

Læs mere

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd.

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. Bogtrykkergården afd. 108 Bagergården afd. 142 Rådmandsbo 3B Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. 127 HELHEDSPLAN FOR MIMERSGADEKVARTERET Med Helhedsplanen for Mimersgadekvarteret

Læs mere

Efterårsprogram 2015

Efterårsprogram 2015 Efterårsprogram 2015 Kære beboer Velkommen til Nivå Nu s efterårsprogram 2015. Her kan du læse om de forskellige aktiviteter, som vi laver i dit lokalområde i løbet af efteråret, og du kan finde kontaktoplysninger

Læs mere

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER INDHOLD Indledning: Løsninger til udsatte familier 3 Hvad er målgruppens behov? 4 Løsning 1: Indsatser med fokus på viden 5 Løsning 2: Indsatser med

Læs mere

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Ansøgning til en boligsocial indsats fra 2013 1. Problemkomplekset 1.1 Hvilke problemer ønskes løst/afhjulpet? På Nørremarken ligger der 3 almene boligafdelinger

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks Ansøgning om prækvalifikation Højvangen, september 2015 Midtjysk Boligselskab, Skanderborg Andelsboligforening og Skanderborg Kommune fremsender hermed ansøgning om prækvalifikation til en helhedsplan

Læs mere

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde.

Læs mere

Boligsocial profil Vandtårnsområdet, juni 2012

Boligsocial profil Vandtårnsområdet, juni 2012 07.03.2013 Prækvalifikation af boligsocial helhedsplan i Vandtårnsområdet (Vorrevangen, Kalmargade og Reginehøj) 1.0 Problemkompleks Andel hærværk/indbrud Boligsocial profil Vandtårnsområdet, juni 2012

Læs mere

Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen

Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen Punkt 8. Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen 2016-045554 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender:

Læs mere

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan ,

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan , Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan 2017-2021, Intensive sundhedsplejerskebesøg i et hyppigere omfang end sædvanligt Opsporing og forebyggelse af brugen af stoffer blandt unge Drop

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

BYLIVKOLDING HELHEDSPLAN

BYLIVKOLDING HELHEDSPLAN BYLIVKOLDING HELHEDSPLAN 2014-2017 Et samarbejde imellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune Udgivet af ByLivKolding December 2013 Forsidebilleder: Lommepengeprojekt,

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

Budget for boligsocial helhedsplan

Budget for boligsocial helhedsplan Budget for boligsocial helhedsplan Boligområde/projektnavn Boulevardbebyggelserne i Varde Journal nr.: Jnr: 171 Udgifter pr. år Samlede udgifter Finansiering LBF/CFBU 213 214 215 216 217 Landsbyggefonden

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation til Helhedsplanen With a little help from my friend januar 2012 december 2015

Ansøgning om prækvalifikation til Helhedsplanen With a little help from my friend januar 2012 december 2015 Ansøgning om prækvalifikation til Helhedsplanen With a little help from my friend januar 2012 december 2015 Der søges om at fortsætte projektet With a little help from my friend som siden 2009 har fungeret

Læs mere

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Tillæg til Hothers Plads Helhedsplanen - AAB afdeling 58, 2. april 2014 I forbindelse med udløbet af den boligsociale helhedsplan Projekt Brobygning

Læs mere

NY BOLIGSOCIAL INDSATS UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE. billede MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016.

NY BOLIGSOCIAL INDSATS UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE. billede MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016. NY BOLIGSOCIAL INDSATS 2017-2020 billede UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016 Version 2 TIL DIG, DER BOR I AAB S AFDELING 50 billede Boligforeningen

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2017 Forord Beboere i den almene boligsektor 2017 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

Boligsociale data for Helhedsplan for Nordbyen Glarbjergvejområdet, Jennumparken & Vangdalen

Boligsociale data for Helhedsplan for Nordbyen Glarbjergvejområdet, Jennumparken & Vangdalen Boligsociale data for Helhedsplan for Nordbyen 2013 2017 Glarbjergvejområdet, Jennumparken & Vangdalen August 2016 1 Boligsociale data, august 2016 Resume...3 Baggrund...4 0. Demografi...5 1. Beskæftigelsesgrad...10

Læs mere

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER INDHOLD Indledning: Løsninger til udsatte familier.................................................. 4 Hvad er målguppens behov?..........................................................

Læs mere

Aarhus Kommune Per Jensen, projektchef, Borgmesterens afdeling Mikkel Schiørring, konsulent, Borgmesterens afdeling

Aarhus Kommune Per Jensen, projektchef, Borgmesterens afdeling Mikkel Schiørring, konsulent, Borgmesterens afdeling Mødereferat Den 15. oktober 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Styringsdialogmøde i Trigeparken Mødedato: 28. september 2012 Mødetid: 9:30-12:00 Mødested: Oasen, Trige Centervej 26A, 8380 Trige

Læs mere

Nyt fra Nivå Nu. Børn, unge og familier. Trivsel og udvikling i familielivet. Inspiration til familielivet: Marts 2015

Nyt fra Nivå Nu. Børn, unge og familier. Trivsel og udvikling i familielivet. Inspiration til familielivet: Marts 2015 Nyt fra Nivå Nu Marts 2015 Børn, unge og familier Trivsel og udvikling i familielivet I december 2014 afsluttede vi efterårets forløb af Glæde i familielivet. Nyt forløb er lige startet op primo januar,

Læs mere

Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser

Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser Erfaringer fra København Kira Baun, Projektleder, Forebyggelsescenter Nørrebro Susanne Sørensen, Projektleder, Forebyggelsescenter Vanløse Majken Krogh, Boligsocial

Læs mere

Boligsociale indsatser effekter, udfordringer og muligheder

Boligsociale indsatser effekter, udfordringer og muligheder Boligsociale indsatser effekter, udfordringer og muligheder Bydelskonference Greve Nord Louise Aner Institut for Socialt Arbejde Profil Adjunkt på Institut for Socialt Arbejde på Metropol Indgår i evalueringen

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af. naboskab og tryghed. i Vollsmose VOLLSMOSE. sekretariat for byudvikling

De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af. naboskab og tryghed. i Vollsmose VOLLSMOSE. sekretariat for byudvikling De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af naboskab og tryghed i Vollsmose VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling GENNEMFØRT DEN 4. MAJ TIL 1. JUNI 2015 Undersøgelse af naboskab og tryghed i Vollsmose

Læs mere

Boligsocial profil 2012 - Frydenlund/Møllevangen/Charlottehøj

Boligsocial profil 2012 - Frydenlund/Møllevangen/Charlottehøj 7.03.13 Prækvalifikation ny boligsocial helhedsplan i Frydenlund, Møllevangen og Charlottehøj (25 afdelinger i boligorganisationerne AAB, Boligkontoret, Almenbo Aarhus, Ringgaarden, Murersvendenes Stiftelse

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

Datadrevet ledelse i udviklingen af udsatte boligområder. Kommunaldirektør Bo Rasmussen, Gladsaxe Kommune

Datadrevet ledelse i udviklingen af udsatte boligområder. Kommunaldirektør Bo Rasmussen, Gladsaxe Kommune Datadrevet ledelse i udviklingen af udsatte boligområder Kommunaldirektør Bo Rasmussen, Gladsaxe Kommune Udfordringen og visionen Udfordringen: Et boligområde i social ubalance En skæv beboersammensætning

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN. Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN. Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Nulpunktsundersøgelse for kommunale indsatser og boligsociale helhedsplaner i Slagelse Kommune

Nulpunktsundersøgelse for kommunale indsatser og boligsociale helhedsplaner i Slagelse Kommune Nulpunktsundersøgelse for kommunale indsatser og boligsociale helhedsplaner i Slagelse Kommune Udarbejdet af Sekstanten 0 Januar 2015 Nulpunktsundersøgelse for kommunale indsatser og boligsociale helhedsplaner

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 LØVENHOLMVEJ BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

Landsbyggefonden prækvalifikationsansøgning for Vejle områderne Løget og Nørremarken

Landsbyggefonden prækvalifikationsansøgning for Vejle områderne Løget og Nørremarken Landsbyggefonden prækvalifikationsansøgning for Vejle områderne Løget og Nørremarken Ansøgning til en boligsocial indsats fra 2017 Opsummering Ansøgningen om prækvalifikation er en fælles ansøgning for

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 DRONNINGBORG BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Som en del af den nuværende boligsociale helhedsplan, er der etableret et områdekontor i Rønnebærparken/ Æblehaven.

Som en del af den nuværende boligsociale helhedsplan, er der etableret et områdekontor i Rønnebærparken/ Æblehaven. Velfærd Sekretariat Sagsnr. 239821 Brevid. 1694709 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Boligsociale indsatser i Roskilde Kommune 14. august 2013 Baggrund Morten Gjerskov (S) har

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation

Ansøgning om prækvalifikation Ansøgning om prækvalifikation Højvangen i Skanderborg Grønnedalsparken/ Poul La Cours Vej Skanderborg Andelsboligforening & Midtjysk Boligselskab Ansøgning til Landsbyggefonden - oktober 2011 - Udarbejdet

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 ROMALT OG HORNBÆK BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation Boligsocial Helhedsplan Vangkvarteret Holbæk

Ansøgning om prækvalifikation Boligsocial Helhedsplan Vangkvarteret Holbæk Ansøgning om prækvalifikation Boligsocial Helhedsplan 2014-2018 Vangkvarteret Holbæk Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Boligområdets problemkompleks 3. Indsatsområder 4. Organisering 5. Koordinering

Læs mere

Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov

Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov 1 Fakta om Fredensborg Kommune Der bor ca. 40.000 borgere

Læs mere

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Nedenfor ses et eksempel på et udfyldt handleplansskema, som projektlederen har ført status på i juni måned 2012. Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Indsats/tid 1. kvartal 2. kvartal

Læs mere

Kan sociale viceværter bygge bro mellem særligt udsatte beboere og. De konkrete mål for indsatsen har været: AT NÅ DE SÆRLIGT UDSATTE BEBOERE

Kan sociale viceværter bygge bro mellem særligt udsatte beboere og. De konkrete mål for indsatsen har været: AT NÅ DE SÆRLIGT UDSATTE BEBOERE / Almen boligafdeling opført af Boligselskabet AKB, København i 1970 / Opført som højhuse i 12 etager og etagehuse i 5 etager / Beliggende ved Bispeengbuen, en af de mest befærdede indfaldsveje til København

Læs mere

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold:

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold: Effektvurdering og afrapportering: Hotspot Indre Nørrebro I det følgende gennemgås status for den overordnede udfordring om utryghed samt de tre specifikke udfordringer, der indgår i effektvurderingen

Læs mere

HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan

HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot Løvvangen Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

1 Baggrund Formål Organisering Indsatsområder Evaluering Budget... 8

1 Baggrund Formål Organisering Indsatsområder Evaluering Budget... 8 Indhold 1 Baggrund... 1 2 Formål... 2 3 Organisering... 3... 3 4 Indsatsområder... 4 5 Evaluering... 7 6 Budget... 8 1 Baggrund AABs afdeling 54 og Baldersbos afdeling 12 har siden 2008 samarbejdet med

Læs mere

Referat af styregruppemøde d. 23/2 2015

Referat af styregruppemøde d. 23/2 2015 Referat af styregruppemøde d. 23/2 2015 Til stede: Hanne Heilmann, bestyrelsesmedlem i Nivåhøj III Peter Vilain, afdelingsformand i Nivåhøj III Helge From, afdelingsformand i Kvartererne Ole Månsson, souschef

Læs mere

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel De fleste unge er enten i uddannelse eller beskæftigelse. Men der er også et stort antal unge, som ikke er. Næsten 1 pct. i alderen 16-29 år har hverken været i

Læs mere

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser ERFA-møde Integration af fysiske og sociale indsatser Sammentænkning af fysiske og sociale indsatser? Almenboligloven 6 b. Boligorganisationen skal drage omsorg for, at de almene boligafdelinger er økonomisk

Læs mere

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. 1. Resume Magistraten igangsatte med beslutning 11. August 2014 Gellerup-analyse

Læs mere

Det Spirer i Gadehavegård den boligsociale helhedsplan 2014-2017

Det Spirer i Gadehavegård den boligsociale helhedsplan 2014-2017 Det Spirer i Gadehavegård den boligsociale helhedsplan 2014-2017 Indhold Indledning...2 En ny vision for Gadehavegård...2 Det vigtige samarbejde...3 Indsatsområderne...5 Børn, unge og familier...6 Uddannelse,

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen Endelig Boligsocial helhedsplan 2011-2115 SB SOCI ALT B OLIGBYGGERI I SKIVE, AFDELING 4, 18 OG 19 Udarbejdet af: SB Socialt Boligbyggeri

Læs mere

Hovedstadens almennyttige Boligselskab II GULLANDSGÅRDEN

Hovedstadens almennyttige Boligselskab II GULLANDSGÅRDEN Hovedstadens almennyttige Boligselskab II GULLANDSGÅRDEN Københavns Kommune DAB mrk. 1810.12 Center for Bydesign LFJ/mr Njalsgade 13 Direkte tlf. 77 32 02 59 1505 København V. Dato 5. oktober 2007 Projektansøgning

Læs mere

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten.

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten. I forbindelse med budget 2015 blev SSP og Ungdomsklubberne lagt ind under Ungdomsskolen. Flytningen af SSP sker fra d. 1.1.2015 og ungdomsklubberne overgår til Ungdomsskolen fra d. 1.8.2015 Fritidsklub

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 BJELLERUPPARKEN BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET

Læs mere

Hvordan kan it hjælpe med at løse sociale udfordringer i praksis?

Hvordan kan it hjælpe med at løse sociale udfordringer i praksis? Hvordan kan it hjælpe med at løse sociale udfordringer i praksis? Jesper Nygård Adm. direktør, KAB Digitale færdigheder for vækst og velfærd Konference den 23. februar 2011, Christiansborg Danskere med

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSANSØGNING

PRÆKVALIFIKATIONSANSØGNING PRÆKVALIFIKATIONSANSØGNING Den Boligsocial Indsats i området er et must! Den løfter området, forebygger sociale problemer og skaber synergi til eksisterende tilbud Citat: Frivillig i Hånbæk. Interview

Læs mere

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold:

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold: Effektvurdering og afrapportering: Hotspot Ydre Nørrebro I det følgende gennemgås status for den overordnede udfordring om utryghed samt de tre specifikke udfordringer, der indgår i effektvurderingen af

Læs mere

1. Forord... 3 2. Resumé... 5 3. Baggrund boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde... 6

1. Forord... 3 2. Resumé... 5 3. Baggrund boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde... 6 Boligsocial helhedsplan for Frøgården, Haslev 2016-2019 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Resumé... 5 3. Baggrund boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde... 6 3.1 Frøgården... 6

Læs mere

Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune

Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune November 2009 Holbæk Byråd har på møde d. 25. november 2009 vedtaget til Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune. Strategien har været fremlægget

Læs mere

Den sammenhængende børne- og ungepolitik. Horsens Kommune

Den sammenhængende børne- og ungepolitik. Horsens Kommune Den sammenhængende børne- og ungepolitik Horsens Kommune 2017-19 1 Forord Vi har en fælles vision I Horsens har vi en fælles vision om, at alle børn og unge skal have en uddannelse. Det gælder for alle

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 OMRÅDET OMKRING ENERGIVEJ BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET

Læs mere

Forældrefiduser Ny survey fra 2014

Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Analyse Danmark A/S har for Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden foretaget en survey i starten af 2014 med henblik på at afdække forældrenes oplevelse af og involvering

Læs mere

August 2014. Sammen kan vi mere

August 2014. Sammen kan vi mere August 2014 Sammen kan vi mere Boligsocial helhedsplan Vapnagaard 2015-2017 1.FORORD...2 2.RESUMÉ...2 3.BAGGRUND BESKRIVELSEAFBOLIGOMRÅDETOGDESOCIALEUDFORDRINGER...4 3.1BESKRIVELSEAFBOLIGOMRÅDET...4 Fællesfaciliteterogfællesområder...4

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Vollsmose - Nøgletal. Kilde: Monitoreringssystemet

Vollsmose - Nøgletal. Kilde: Monitoreringssystemet - Nøgletal Indhold Alderssammensætningen... 1 Indvandrere og efterkommere... 3 Børnefamilier... 6 Kontanthjælpsmodtagere... 8 SU-modtagere... 9 Fraflytning...11 Udsættelser...11 Alderssammensætningen Beboerantal

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Budget for boligsocial helhedsplan

Budget for boligsocial helhedsplan Budget for boligsocial helhedsplan Boligområde/projektnavn Tibberupparken Journal nr.: Jnr: 100884 Udgifter pr. år Samlede udgifter Finansiering LBF/CFBU 2014 2015 2016 2017 Landsbyggefonden Medfinans.

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2016

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2016 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2016 Forord Beboere i den almene boligsektor 2016 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

Vi fortsætter vores kaffemøder med driften i VIBO og har god glæde af det tættere kollegaskab, der er opstået.

Vi fortsætter vores kaffemøder med driften i VIBO og har god glæde af det tættere kollegaskab, der er opstået. Nyt fra Niva Nu November 2015 På Tværs Tværgående møder Vi fortsætter vores kaffemøder med driften i VIBO og har god glæde af det tættere kollegaskab, der er opstået. I Efteråret har vi stået for to bynetværksmøder

Læs mere

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ungdom NOTAT Til BUU 23-01-2015 Afrapportering af status på ungdomsklubområdet Baggrund Forvaltningen fremlægger i dette notat status for udviklingen på

Læs mere

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Børnesyn i Norddjurs Kommune Børn og unge i Norddjurs kommune Udgangspunktet for den sammenhængende børnepolitik er følgende børnesyn:

Læs mere

Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017

Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Herning Kommune Att.: Kommunaldirektør Lone Lyrskov Herning, den 10. november 2014 Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Boligselskabet

Læs mere

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan J.nr. 16.20.02-G01-1-09 Om sundhedsprofilen I foråret 2011 kunne alle landets kommuner og regioner præsentere resultater og analyser fra en befolkningsundersøgelse

Læs mere

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Tidlig indsats og Åbent børnehus et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Hvad har været i fokus fra start Fokus på familier med særlige behov heraf isolerede familier Metodeudviklingsprojekt

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGGÅRDENS AFD. 8. Initiativaftale mellem Aalborg Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGGÅRDENS AFD. 8. Initiativaftale mellem Aalborg Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGGÅRDENS AFD. 8 Initiativaftale mellem Aalborg Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 SJÆLLANDSGADEKVARTERET BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 190 FÆLLESKONTORET

Læs mere

Udsatte boligområder Hvordan er de opstået? Hans Skifter Andersen Statens Byggeforskningsinstitut v. Aalborg Universitet

Udsatte boligområder Hvordan er de opstået? Hans Skifter Andersen Statens Byggeforskningsinstitut v. Aalborg Universitet Udsatte boligområder Hvordan er de opstået? Hans Skifter Andersen Statens Byggeforskningsinstitut v. Aalborg Universitet Udsatte boligområder Ikke noget nyt, bortset fra, at nyere boligområder rammes Som

Læs mere

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner 1. Indledning

Læs mere

Notat Oversigt over de boligafdelinger, der har søgt om tilskud til boligsociale projekter.

Notat Oversigt over de boligafdelinger, der har søgt om tilskud til boligsociale projekter. Bilag til sag om tilskud til boligsociale projekter Økonomiudvalget den 14. juni 2016 BY, ERHVERV OG MILJØ Dato: 2. juni 2016 Tlf. dir.: 72 30 95 45 E-mail: byogerhverv@balk.dk Kontakt: Hanne Nygård Jensen

Læs mere

Endelig helhedsplan. Lejerbo, Haslev afd. 91-0

Endelig helhedsplan. Lejerbo, Haslev afd. 91-0 Endelig helhedsplan Lejerbo, Haslev afd. 91-0 Lejerbo november 2008 Forord Frøgården står i dag over for store udfordringer i forbindelse med at skabe en højere grad af forståelse for det at bo i en almen

Læs mere

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019 Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Socialpolitik 2015-2019 ndhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer...7 Mødet mellem borger og kommune.. 8

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

gladsaxe.dk Ungestrategi

gladsaxe.dk Ungestrategi gladsaxe.dk Ungestrategi 2015-2019 Indhold Indledning... 3 Strategi med bredt sigte... 3 Fælles udfordringer på ungeområdet... 3 Sammenhæng til andre politikker og strategier... 3 Strategiens målgrupper...

Læs mere

ForeningsMentor i Tilst

ForeningsMentor i Tilst ForeningsMentor i Tilst Projektresumé ForeningsMentor i Tilst har til formål at hjælpe børn og unge i udsatte positioner med at få en aktiv fritid. Frivillige foreningsmentorer bygger bro mellem foreninger

Læs mere