-det handler om, hvad vi gør

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "-det handler om, hvad vi gør"

Transkript

1 SELVEVALUERING AF DEN INDTÆGTSDÆKKEDE VIRKSOMHED - at nyttiggøre CFU s mangeartede kompetencer og ekspertise inden for det faglige og pædagogiske felt i højtspecialiserede og brugertilpassede opgaver, der relaterer til uddannelse og undervisning. Opgaverne skal løses inden for rammerne af statens regler for indtægtsdækket virksomhed CFU erne i Danmark -det handler om, hvad vi gør landsstandarder.dk

2 2 Det fremgår af opgavetyperne, hvordan de adskiller sig fra brugerbetalingsopgaverne og fra de lovbundne opgaver

3 I HVILKEN GRAD LEVER DIT CFU OP TIL LANDSSTANDARDERNE? Foreningen af Centre for Undervisningsmidler i Danmark har i dokumentet Landsstandarder for CFU beskrevet standarder inden for otte af CFU ernes kerneydelser. DISTRIBUTIONSSAMLING - at være et supplement til den enkelte institutions egen samling og gennem periodiske udlån af undervisningsmidler og udstyr til brug i undervisningen give mulighed for faglig og pædagogisk nytænkning og udvikling af undervisningen for lærere, faggrupper og skoler - at understøtte, udvikle og udfordre læreres, faggruppers, skolers og skolevæsenets overvejelser og planlægning og brug af undervisningsmidler med, hvad vi hedder... INFORMATIONSSAMLING - at understøtte, udvikle og udfordre læreres, faggruppers, skolers og skolevæsnets overvejelser og planlægning af undervisning og brug af undervisningsmidler gennem formidling af mange typer af undervisningsmidler (det er der alligevel ingen, der kan huske) CFU erne i Danmark PÆDAGOGISK KONSULENTORDNING - at bidrage til skolernes og lærernes overvejelser og kvalificering af deres kerneydelser over for eleverne, kollegerne, forældrene og den omgivende forvaltning ADGANG TIL UNDERVISNINGSMIDLER Du genkender sikkert plakaten, der giver overblikket over de otte områder og kan læse mere på LANDSDÆKKENDE OPGAVER - at opgaverne rækker ud over det enkelte centers formåen. Gennem landsdækkende samarbejde kan brugerne få tilbudt ydelser af CFU - at sikre, at CFU har den nødvendige infrastruktur til at håndtere undervisningsmidlerne i samspillet med brugerne - at sikre, at samlingerne korresponderer med brugernes behov og forventninger OPGAVER MED BRUGERBETALING - at CFU kan tilbyde brugerne specialiserede ydelser, der knytter sig tættere til de lovbundne opgaver og den daglige praksis for CFU end de rene indtægtsdækkede opgaver. Dette er både værdiskabende for brugerne og for CFU et med henblik på udviklingen af øvrige ydelser DISTRIBUTIONSORDNINGEN - at sikre levering af bestilte undervisningsmidler fra informationsog fra udlånssamlingen i hele det geografiske område, centret dækker. Undervisningsmidlerne leveres som del af en fast kørselsordning INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED - efter behov at nyttiggøre CFU s mangeartede kompetencer og ekspertise inden for det faglige og pædagogiske felt i højtspecialiserede og brugertilpassede opgaver, der relaterer sig til uddannelse og undervisning. Opgaverne skal løses inden for rammerne af statens regler for indtægtsdækket virksomhed -det handler om, hvad vi gør landsstandarder.dk Landsstandarderne giver os tydelige pejlemærker, som vi kan evaluere os selv i forhold til. Alle medarbejdere skal i løbet af et år (marts 2009-marts 2010) evaluere hvert sit område. Kvalitetsmedarbejderne på centrene står for gennemførelsen og afrapporteringer af evalueringerne. Nøgleordene i evalueringen er individuelle selvevalueringer af og fælles teamdrøftelser om - i hvor høj grad vi lever op til beskrivelserne af de ydelser, brugerne kan forvente at få netop hos os - hvilke indsatsområder, vi ønsker at udpege for fremtiden. Evalueringerne foregår på teammøder, der aftales lokalt. - Der afsættes 30 minutters individuel refleksionstid, hvor hver enkelt medarbejder ud fra spørgeguiden vurderer, i hvor grad centret lever op til de enkelte standarder, der er beskrevet for pågældende område. Eksempler på praksis noteres, og det overvejes også, hvordan vurderingen kan dokumenteres. - Dernæst afsættes tid til fælles drøftelser med kolleger om de individuelle vurderinger. Formålet med drøftelsen er at opnå enighed om vurderingen af i hvor høj grad, centret lever op til den beskrevne standard. - Endelig foreslås potentielle udviklings- og indsatsområder, som evalueringen har givet anledning til. God fornøjelse 3

4 Det, der gælder generelt for opgaver med brugerbetaling, gør sig også gældende for den indtægtsdækkede virksomhed. Derfor er de to ydelsers punkt a identiske a. For alle opgaver under indtægtsdækket virksomhed gælder generelt, at brugerne kan forvente brugerbetaling eller anden form for finansiering (fx fra fonde) for ydelsen. Brugeren er samtidig i højere grad end på de lovbundne opgaver både opdragsgiver på opgaven og bestiller af form og indhold i. Det skal altid være helt klart for brugerne og de involverede konsulenter, hvad der betales for både i forhold til omfang og indhold - Det er konsulentens ansvar i dialog med brugeren at præcisere og formulere brugerens ideer, ønsker og forestillinger til en konkret og realistisk opgave med brugerbetaling - C FU skal være i stand til at opstille og forhandle budget med brugerne på professionel vis, herunder kontraktlige forhold, når det er relevant ii. iii. Konsulenterne skal kende mulighederne i CFU s tre finansieringsmodeller for opgaver med brugerbetalingen, så forskellige modeller og forskelligt indhold kan prioriteres efter brugerens behov og ønsker Brugerne skal være bekendte med tilbud om og muligheder for at få ydelser med brugerbetaling - Konsulenterne konceptualiserer en forespørgsel fra en bruger som en mulig opgave med brugerbetaling - Konsulenterne vejleder brugerne om CFU s forskellige ydelser, så brugerbetaling ikke vælges kritikløst, hvis der er mulighed for ydelser uden brugerbetaling iv. Da CFU s førsteprioritet er de lovbundne opgaver, kan der være situationer, hvor det resursemæssigt ikke er muligt for CFU at oprette en opgave med brugerbetaling. 4

5 INDIVIDUELT I hvor høj grad lever I på dit CFU op til den beskrevne standard? Kryds af. Det lever vi op til Det lever vi næsten op til Det lever vi ikke op til endnu Hvad gør I? Beskrivelser af praksis ræsonnement bag din vurdering: Notater Allerede eksisterende dokumentation: (fx fotos med tekst, evalueringsskemaer, udsagn, fokusgruppeinterview, case-beskrivelser, grafiske/visuelle vurderinger, politikker, projektbeskrivelser, dagsordener, mv.) Notater I hvor høj grad lever I op til den beskrevne standard på en 7-trinsskala? Det lever vi op til Det lever vi næsten op til Det lever vi ikke op til endnu Potentielle udviklings- og indsatsområder: FÆLLES 5

6 b. De konkrete typer af opgaver, der finansieres via indtægtsdækket virksomhed, omfatter blandt andet: - Efteruddannelse - It-support - både teknisk og pædagogisk - Konsulentvirksomhed - Kulturformidling i pædagogisk sammenhæng i. Brugeren kan forvente, at efteruddannelsen enten er skræddersyet og skolebaseret, eller at den er en del af det almindelige kursusudbud - Længerevarende kurser udvikles i samarbejde med en kommune - Konsulenten og underviseren i indtægtsdækkede kursusforløb er de bedst egnede (p.t. tilgængelige) inden for området ii. Pædagogisk og teknisk it-support vedrører rådgivning og support af brugernes it-anvendelse og it-systemer forstået som hard- og software til undervisningsbrug - Der vil være situationer, hvor den pædagogiske og tekniske rådgivning spiller tæt sammen. Her kan brugeren forvente, at it-supporten kan håndtere problemstillingen enten gennem egne folk eller ved henvendelse til CFU-konsulenterne - Den pædagogiske rådgivning kan omfatte kurser, information og vejledning i fx integration af it i undervisningen. Den kan også rette sig mod brug af et bestemt softwaresystem (fx elektroniske skoletasker) eller et bestemt stykke hardware (fx elektroniske tavler). - Herunder information om relevante undersøgelser, lovstof, undervisningsmidler mv. - Brugeren kan forvente, at den tekniske support drejer sig om fx konfiguration af større systemer eller etablering af en fornuftig it-infrastruktur for skolen iii. Brugerne kan forvente, at konsulentvirksomheden foregår som beskrevet under de foregående punkter, der vedrører konsulentarbejde iv. Kulturformidling i pædagogisk sammenhæng - Forudsætter tilskud fra Kulturministeriet eller kommunerne 6

7 INDIVIDUELT I hvor høj grad lever I på dit CFU op til den beskrevne standard? Kryds af. Det lever vi op til Det lever vi næsten op til Det lever vi ikke op til endnu Hvad gør I? Beskrivelser af praksis ræsonnement bag din vurdering: Notater Allerede eksisterende dokumentation: (fx fotos med tekst, evalueringsskemaer, udsagn, fokusgruppeinterview, case-beskrivelser, grafiske/visuelle vurderinger, politikker, projektbeskrivelser, dagsordener, mv.) Notater I hvor høj grad lever I op til den beskrevne standard på en 7-trinsskala? Det lever vi op til Det lever vi næsten op til Det lever vi ikke op til endnu Potentielle udviklings- og indsatsområder: FÆLLES 7

8

Den pædagogiske konsulentordning. indtægtsdækket virksomhed Informationssamling. Opgaver med brugerbetaling opgaver

Den pædagogiske konsulentordning. indtægtsdækket virksomhed Informationssamling. Opgaver med brugerbetaling opgaver Opsamling af CFU ernes selvevalueringer af Distributionssamlingen - 2010 Den pædagogiske konsulentordning indtægtsdækket virksomhed Informationssamling CFU erne i Danmark Opgaver med brugerbetaling landsdækkende

Læs mere

Udkast af 13. juni 2006 RAPPORT FRA UDVALGET OM CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Udkast af 13. juni 2006 RAPPORT FRA UDVALGET OM CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER Udkast af 13. juni 2006 RAPPORT FRA UDVALGET OM CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kommissorium beskrivelse af opgaven og udvalgsarbejdet... 3 1.1. Udvalgets kommissorium... 3 1.2. Udvalgets

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Kvalitetssystem for folkeskolen

Kvalitetssystem for folkeskolen Kvalitetssystem for folkeskolen et arbejdspapir en procesguide Danmarks Lærerforening Indhold Indledning 4 Formål 4 Opbygning 6 Proceduren en oversigt Systemets anvendelsesområde 8 Kompetencefordeling

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser Januar 2006 Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Hvordan vil du ha det?

Hvordan vil du ha det? Hvordan vil du ha det? CFU ernes fokusgruppeundersøgelser, forår 2013 I foråret 2013 gennemførte CFU, Centre for Undervisningsmidler i Danmark to x fem fokusgruppeundersøgelser med henholdsvis lærere og

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Den Kommunale Kvalitetsmodel. Spørgsmålsguide

Den Kommunale Kvalitetsmodel. Spørgsmålsguide Den Kommunale Kvalitetsmodel Spørgsmålsguide Indhold Forord 2 Selvevaluering af Indsatser 3 Tema 1: Ledelse 5 Tema 2: Ressourcer 7 Tema 3: Medarbejdere 9 Tema 4: Metoder og processer 11 Selvevaluering

Læs mere

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen Praktikkens mål og indhold Det er din uddannelsesinstitution, der skal tilrettelægge praktikken sådan, at der gennem alle praktikperioder sker en uddannelsesmæssig progression i forhold til praktikkens

Læs mere

Hvordan vil du ha det?

Hvordan vil du ha det? Hvordan vil du ha det? CFU ernes fokusgruppeundersøgelse, forår 2013 Hvordan vil du ha det? CFU ernes fokusgruppeinterviews, forår 2013 I foråret 2013 gennemførte CFU, Centre for Undervisningsmidler i

Læs mere

Bilag 1. Perspektiver på teknologiområdet. 27. september 2013

Bilag 1. Perspektiver på teknologiområdet. 27. september 2013 Bilag 1 27. september 2013 Perspektiver på teknologiområdet Med dette notat afrapporteres Delprojekt 5: Udvikling på teknologiområdet. Notatet indeholder: A. Baggrund og mål med DP 5 B. Særlig bevilling

Læs mere

Digitale læremidler i folkeskolen

Digitale læremidler i folkeskolen Digitale læremidler i folkeskolen RAPPORT Kapiteloverskrift/evt. forsidebillede Foto: KL INDHOLD S. 2 S. 3 S. 4 S. 6 S. 8 S. 12 S. 14 S. 16 S. 18 Indledning Resumé og hovedtendenser Tema: Implementering

Læs mere

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune Information til leder Forord Ledelsesevaluering er dit redskab til at udvikle din ledelse. Det er et redskab, der skal give dig et overblik over, hvordan medarbejdere,

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

It i skolen. Analyse af kommunale initiativer (delopsamling)

It i skolen. Analyse af kommunale initiativer (delopsamling) It i skolen Analyse af kommunale initiativer (delopsamling) 1 Indledning For at skabe et overblik over implementeringen af it på kommunalt niveau i de seneste år har EVA gennemført en analyse af en række

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland. August 2003

Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland. August 2003 Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland August 2003 Indhold Side 1. Indledning... 1 2. Resumé... 6 2.1 Rapportens formål & baggrund... 6 2.2 Rapportens fokus... 7 2.3

Læs mere

Elevplan i praksis. - erfaringer og perspektiver

Elevplan i praksis. - erfaringer og perspektiver Elevplan i praksis - erfaringer og perspektiver Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr. 4-2004 Elevplan i praksis - erfaringer og perspektiver 1 Elevplan i praksis - erfaringer og perspektiver Poul-Erik

Læs mere

TRIM modeller - skoler

TRIM modeller - skoler Skole- og dagtilbudsafdelingen, december 2012 TRIM modeller - skoler Politik for inklusion og tidlig indsats Politik for folkeskolens 7.-10. årgang Politik for it og læring Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution

Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution Bemærk, at I kan ansøge, selvom I endnu ikke har fundet jeres netværkspartnere. 1. Grundoplysninger om ansøger A. Ansøger: Kategori (afkrydsning sæt kryds

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål

Læs mere

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen IT-strategi 2 Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014 1 Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indholdsfortegnelse Indhold 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Status på IT-strategi 1... 5 4. IT-strategi

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

UCC's kompetencestrategi

UCC's kompetencestrategi UCC's kompetencestrategi HR 7. januar 2011 Ref loba/lh/glo Versionsnr. 7 Hvad er en kompetencestrategi? UCC's kompetencestrategi beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere