Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013"

Transkript

1 Sundhed og forebyggelse Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013

2 Dagsorden Helle Gullacksen, PensionDanmark: Status på PensionDanmarks sundhedsindsats Peter Hamborg Faarbæk, 3F: 3F s sundhedsprojekt resultater og overvejelser

3 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse? For mange bevægeapparatskader fører til for mange førtidspensioner Behov for forebyggende behandling uden ventetid Behov for hjælp til hurtig udredning Utilstrækkelig vejledning og rådgivning før, under og efter sygdomsforløb Behov for hjælp til at finde rundt i sundhedsjunglen Behov for genoptræning efter behandling Behov for rådgivning til kritisk syge

4 PensionDanmarks Sundhedsindsats Forebyggende behandling af problemer i bevægeapparatet Hurtig Diagnose og genoptræning Solidarisk og billig forsikring Alle betaler årlig præmie Ydelser gratis for dem, der har behov Rådgivning (Krisepsykolog, misbrug, vejledning) Hjælp til kritisk syge

5 Hvad dækker PensionDanmark Sundhedsordning? Tværfaglig behandling: Massage Zoneterapi Fysioterapi Kiropraktik Dækker både arbejdsrelateret skader og skader opstået i fritiden Behandling foregår uden lægehenvisning. Der betales ikke ved behandling

6 Antal behandlede fordelt efter årsager medlemmer har modtaget behandlinger i 2012 Antal, Privat Service, Ben Arm Ryg Øvrige

7 Hurtig Diagnose Hjælp til udredning Planlægning af forløb Kontakt til offentlige myndigheder Løbende opfølgning Adgang til undersøgelser i landsdækkende netværk af speciallæger Hurtig Diagnose i praksis Sygemelding/ Henvisning (Praktiserende læge) Udredning (PensionDanmark) Genoptræning Hjælp til kontakt med kommunal 30 dage genoptræning To måneders fysioterapi Resultat 2012 Operation (Offentlig behandlings -garanti) Genoptræning/ Fysioterapi (Pension- Danmark) Ingen behandling og/eller anden behandling Gennemsnitlig udredning: 25 dage Tilbage i job

8 Nye sundheds- og forebyggelsestiltag i 2013 Mere målrettet opfølgning på brug af tværfaglig behandling Status ved 15 behandlinger inden for 12 mdr. Henvisning til egen læge Egen læge vurderer om medlemmet skal tilbage til tværfaglig behandling, skal i Hurtig Diagnose-forløb mv. Bidragsfrit dækkede medlemmer bliver omfattet af tværfaglig behandling og Hurtig Diagnose og pensionerede medlemmer får tilbud om adgang til tværfaglig behandling Guide til sundhedsvæsnet (telefonrådgivning) og krisepsykologhjælp er blevet en integreret del af den almindelige medlemsservice

9 Velkommen til Peter Hamborg Faarbæk Projektleder, 3F

10 Sundt arbejdsliv Sundt liv Er fysisk arbejde sundt? Resultater fra 3Fs projekt Ulighed i sundhed Peter Hamborg Faarbæk, projektleder 3F

11 Ulighed i sundhed - helt kort Kort uddannet mand (det samme for kvinder men i mindre målestok) Stor risiko for hjertekarsygdomme, kræft, misbrug. Dobbelt så stor risiko for astma, forhøjet blodtryk, slidgigt, knogleskørhed. Flere ryger og er overvægtige, færre dyrker motion og spiser frugt og grønt. Risiko for stress som følge af usundt arbejdsmiljø Hårdt fysisk arbejde med stor nedslidning Stopper tidligt på arbejdsmarkedet (førtid/efterløn/fleks)

12 Førtidig død Den Nationale Arbejdsmiljøkorte, 19-år opfølgning, Mænd, n=3049 Justeret for alder, rygning, alkohol, BMI, selv-rapporteret kronisk sygdom mv. Risiko førtidig død >25% 25-50% 50-75% 75%<

13 Risiko førtidig død Død af hjertesygdom

14 Nedslidningens paradoks Hvis fysisk aktivitet er så sundt, hvorfor har de der er mest fysisk aktive i arbejde højest risiko for helbredsproblemer?

15 Rengøringsassistent Arbejdsdag kl Cykle Trappe Løbe Gå Bevæge Stå Sidde Ligge 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 % Slag/min Puls under arbejde % 49 % Ryg foroverbøjning under arbejde % Kvinde 62 år - BMI 35 kg/m 2 - Kondital 22 mlo 2 /min/kg

16 Rengøringsassistent Fritiden uden søvnperiode Kvinde 62 år - BMI 35 kg/m 2 - Kondital 22 mlo 2 /min/kg Cykle Trappe Løbe Gå Bevæge Stå Sidde Ligge 15:00 18:00 21:00 24:00 %

17

18 Projektet - helt kort Rengørings-, transport- og industribrancherne fordi her er mange kort uddannede og mænd. - Alle medarbejdere på arbejdspladsen var inviteret - Informationsmøder og/eller møde med udvalg - 1. Sundhedstjek på 53 arbejdspladser - Individuel tilbagemelding til den enkelte - Anonymiseret rapport til arbejdspladsen - Tiltag på arbejdspladsen - 2. Sundhedstjek på 49 arbejdspladser (efter ca. et år) - Individuel og fælles (anonymiseret) tilbagemelding

19 Sundhedsprojektets to ben Individuelt sundhedstjek for alle medarbejdere (resultatet er anonymt for arbejdspladsen) Samlet anonymiseret rapport over alle tjek samt handlingsplan giver mulighed for at arbejde mod fælles mål om sundhed og arbejdsmiljø

20 Sundhedstjek & Spørgeskema Sundhedstjek bestod af: Blodtryk Blodsukker Kolesterol BMI Taljemål Lungefunktion Spørgeskema bestod af: Livsstil i forhold til KRAM Arbejdsmiljø & Trivsel Ønsker til videre arbejde ved Tjek 1 Aktiviteter og deltagelse ved Tjek 2 20

21 Projekt ulighed i sundhed Resultater fra sundhedstjek personer blev tjekket svarende til 70% af medarbejderne på de 53 deltagne arbejdspladser inden for industri, transport og rengøring. Sundhedstjek Henvisning til læge Årsager

22 Henvisning til egen læge - Tjek 1 Kolesterol Blodsukker Blodtryk Lungefunktion Andet HENVISNING Branche Alle deltagere Tjek 1 Timelønnede Funktionærer Rengøring 34 % 35 % 15 % Transport 21 % 22 % 19 % Industri 17 % 19 % 14 % Alle 21 % 22 % 16 % 22

23 En af de store forskelle. BMI Taljemål Fedtprocent Rengøringsområdet

24 Projekt ulighed i sundhed

25 Projekt ulighed i sundhed

26 Det positive er.. Ønske om motion Ønske om sundkost Ingen væsentlige forskelle i deres ønsker

27 Projekt ulighed i sundhed Rengøringen arbejder ikke så mange timer, men.

28 Projekt ulighed i sundhed Selvvurderet helbred Selvvurderet helbred (Hvordan synes du dit helbred er alt i alt?) Oplevelse af helbred For rengøringsbranchen alene er dette tal: Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne (2005) Alle sundhedstjek Godt/virkelig godt 79,4 % 67,8 % Alle i branchen Kvinder Mænd Rengøring 63,9 % 63,5 % 65,0 %

29 Helbred og arbejdsmiljø Udelukkende timelønnede medarbejdere Hårdt fysisk arbejde = Selvoplevet helbred Virkelig godt eller Godt selvvurderet helbred i forhold til graden af fysik hårdt arbejde for timelønnede HELBRED OG FYSISK BESLASTNING Branche Godt helbred og hårdt fysik arbejde (8-10) Godt helbred og let fysisk arbejde (1-3) Rengøring 61 % 73 % Transport 65 % 74 % Industri 61 % 77 % 29

30 Fysisk slid Projekt ulighed i sundhed Hårdt fysisk arbejde Rengøring

31 Projekt ulighed i sundhed Medarbejdere i rengøringsbranchen 63,5 % af kvinder oplevede - godt/virkelig godt helbred 68 % af de timelønnede oplever at deres arbejdsevne er mellem % af kvinderne blev henvist til egen læge. 42 % havde forhøjet blodtryk (51 % af mændene!) 22 % havde moderat eller svært forhøjet kolesterol. 29% oplever i høj grad eller meget høj grad at arbejdet slider fysisk. En rengøringsarbejdsplads vandt vores skridttæller konkurrence med næsten skridt om dagen!

32 Gav sundhedsprojektet bonus? Det korte svar er Ja Det længere svar er Ja på nogen områder, men på andre områder er der ikke sket nogen forbedringer Og vi ved ikke med sikkerhed om, og hvor meget det kan flytte

33 Hvad har arbejdspladserne igangsat? Har din arbejdsplads inden for det sidste år igangsat følgende aktiviteter? Over 340 tiltag i alt med sundhed, arbejdsmiljø og politikker TILTAG PÅ ARBEJDSPLADSERNE Tiltag Arbejdspladsen har sat følgende i gang (%) Rygestoptilbud? 34,5 % Vægttab på hold eller ved foredrag? 33,3 % Sund kost på hold eller foredrag om det? 38,0 % Sund kost i kantine? 36,2 % Motionshold eller mulighed for træning? 52,4 % Tiltag til at mindske stress? 19,2 % Det fysiske arbejdsmiljø? 6,0 % Tempoet i arbejdet? 8,3 % Det psykiske arbejdsmiljø? 17,9 %

34 - og hvad har medarbejderne deltaget i? Deltagelse i tiltag på arbejdspladsen fordelt på arbejdsfunktion. Tiltag Alle deltagere Tjek 2 Timelønnede Funktionærer DELTAGELSE I TILTAG Rygestoptilbud 2,7 % 2,8 % 2,2 % Vægttab hold/gruppe 5,7 % 5,4 % 6,8 % Sund kost hold/foredrag 10,9 % 10,2 % 12,3 % Sund kost i kantine 14,3 % 12,1 % 17,3 % Motionshold/træning 13,4 % 13,0 % 15,3 % Tiltag til at mindske stress 1,7 % 1,8 % 1,1 % Andet sundhedstiltag 9,8 % 9,1 % 11,0 % Har ikke deltaget i sundhedstiltag 31,5 % 31,8 % 32,8 %

35 Mad og kostvaner Andelen af medarbejdere, der spiser grøntsager dagligt ved Tjek 1 og 2 Branche Timelønnede Funktionærer GRØNTSAGER DAGLIGT Tjek 1 Tjek 2 Tjek 1 Tjek 2 Rengøring 48 % 45 % 54 % 52 % Transport 28 % 32 % 45 % 43 % Industri 37 % 40 % 53 % 60 % Alle 36 % 39 % 50 % 54 % Medarbejderne blev ved Tjek 2 spurgt om de oplevede, at deres viden om kost og madvaner havde ændret sig det seneste år. Mere viden om kost % bedre kostvaner 35 % 35

36 Motion og motionsvaner Andel der dyrker motionsidræt et antal timer/uge fordelt på brancher og arbejdsfunktion Branche Timelønnede Funktionærer MOTIONSIDRÆT Tjek 1 Tjek 2 Tjek 1 Tjek 2 Rengøring 68 % 69 % 74 % 75 % Transport 75 % 81 % 83 % 88 % Industri 75 % 80 % 85 % 89 % Alle 74 % 78 % 84 % 88 % Medarbejderne blev ved Tjek 2 spurgt om de oplevede, at viden om motion og motionsvaner havde ændret sig i det seneste år. Mere viden % - bedre vaner % 36

37 Rygning og rygestop DAGLIG RYGERE Branche Tjek 1 Tjek 2 Rengøring 25 % 24 % Transport 27 % 21 % Industri 21 % 18 % I alt af alle 23 % 19 % 38 % ønsker stadig at stoppe med at ryge! 37

38 Mænd & Kvinder - Der er forskelle mellem kønnene nogle forskellene er set før: Kvinder spiser oftere grønt, frisk frugt og fedtfattigt Mænd spiser oftere fastfood Kvinderne har højere intention om at leve sundt Mænd dyrker oftere motion (specielt hård motion) og lidt flere ryger Kvinder i højere grad stress end mænd Mændene oplever, at de har bedre helbred alt i alt 38

39 Mænd & Kvinder - Der er forskelle mellem kønnene OG der er sket forandringer: Mænd spiser oftere grønt, frugt og fedtfattigt og sjældnere fastfood ved Tjek 2 Kvinder dyrker i højere grad motion - specielt motionsidræt ved Tjek 2 Mænd røg i højere grad end kvinder ved Tjek 1, men er også stoppet i lidt højere grad ved Tjek 2 Kvinder deltager i højere grad i arbejdspladsens tiltag Mænd er lidt mere tilfredse med det psykiske arbejdsmiljø dog knapt så tilfredse ved Tjek 2 39

40 Erfaringer fra projektet Individuelle sundhedstjek giver mening, når der samtidig arbejdes på sundere fælles rammer Arbejdsmiljø løftes i en fælles ramme på arbejdspladsen - - det samme kan gøres med sundhed Sundhedsfremme på arbejdspladser har en effekt - men det kommer ikke af sig selv Fokus på sunde rammer på arbejdspladsen støtter alle uanset den enkeltes motivation Medarbejderne oplever det oftest som positiv interesse at få sundere rammer på arbejdspladsen

41 Forankring på arbejdspladsen Arbejdsmiljøet har en fast organisering med fokus på det fælles sunde rammer kan indgå her (AMO) Bevidst om overlab til SU mv. Vær bevidst om skiftet i processen fra sundhedsprojekt til fokuspunkt i den daglige drift Sundhedsledelse - Der tænkes sundhed ind i alle beslutninger - Ledelsen skal være tydelig Sundhed skal være et fast dagsorden punkt og der kan udarbejdes politikker

42 TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN Juni

Sundhedspolitik 2011-2015

Sundhedspolitik 2011-2015 Sundhedspolitik 2011-2015 Sundhedsafdelingen FORORD Lemvig Kommunes sundhedspolitik er en del af kommunens planstrategi, hvis vision bl.a. er: Udvikling skal baseres på vækst, bæredygtighed og sundhed

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Bilag 1: Udkast til Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-14 Længe Leve København Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011 2014 UDKAST INDHOLD 1. FORORD S. 3 2. LÆNGE LEVE KØBENHAVN S. 4 3. FRA VISION

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk Sundhedspolitik Skive Kommune 2011-2014 www.skive.dk Forord Skive Byråd besluttede i 2009, at sundhed skal være et af to prioriterede fokusområder, der skal tænkes ind i alle grene af kommunens virke.

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Trivsel og Arbejdsglæde

Trivsel og Arbejdsglæde Trivsel og Arbejdsglæde Projekt i Salling Bank Bilag Arbejdsglæde Trivsel Resultater Lønsomhed Projektet er støttet af Forebyggelsesfonden Bilagsoversigt Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Danmarks Sundeste Virksomhed,

Læs mere

Sundhedsledelse 2011

Sundhedsledelse 2011 Sundhedsledelse 2011 Ledelsens og lederes holdninger og udfordringer November 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 2 Resume... 2 Om undersøgelsen... 2 Hvilke sundhedsordninger

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2015-2018. www.skive.dk

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2015-2018. www.skive.dk Sundhedspolitik Skive Kommune 2015-2018 www.skive.dk Indholdsfortegnelse: 1. Forord... 3 2. Vision og målsætninger for Sundhedspolitikken... 4 3. Indsatsområder: a. Mad, måltider og overvægt... 6 b. Fysisk

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm?

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm? Sundhedspolitik 1. Forord Sundhedspolitikken udgør fundamentet for Hørsholm Kommuners visioner og mål samt for de konkrete indsatser for borgernes fysiske såvel som psykiske velbefindende. Vi har kortlagt

Læs mere

Indholdsfortegnelse...0 Indholdsfortegnelse...1 Indledning og formål...2 Hvem er de langvarigt syge?...3 Langvarig sygdom og køn...

Indholdsfortegnelse...0 Indholdsfortegnelse...1 Indledning og formål...2 Hvem er de langvarigt syge?...3 Langvarig sygdom og køn... ! Indholdsfortegnelse...0 Indholdsfortegnelse...1 Indledning og formål...2 Hvem er de langvarigt syge?...3 Langvarig sygdom og køn...3 Langvarig sygdom og alder...3 Langvarig sygdom og erhvervsuddannelse...4

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden JAMMERBUGT KOMMUNE Sådan står det til med sundheden Jammerbugt Kommune 213 Sådan står det til med sundheden jammerbugt kommune 213 I Jammerbugt Kommune har vi med den tredje sundhedsprofil fået et godt

Læs mere

Sundhed og trivsel for alle

Sundhed og trivsel for alle Sundhed og trivsel for alle SUNDHEDSPOLITIK FOR BORGERNE I KOLDING KOMMUNE 2011-2014 OV1_Kvadrat_RØD 1 Indhold SUNDHEDSPOLITIK Forord... 3 1 Sundhed og trivsel for alle i Kolding Kommune... 4 2 Sådan har

Læs mere

Sundere liv for alle

Sundere liv for alle Indhold Sundere liv for alle... 2 Flere gode leveår for alle... 2 Nationale mål for udvikling i danskernes sundhedstilstand 10 år frem i tiden... 2 Sunde rammer skaber sunde valg... 3 Partnerskaber...

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

Sundhedspolitik Lemvig Kommune

Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik for Lemvig Kommune Forord Lemvig Kommunes sundhedspolitik er en del af kommunens planstrategi og skal danne grundlag for kommunens planlægning af sundhedsrelaterede

Læs mere

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik 1 Sundheden skal frem i Holbæk Kommune Sundhed er med til at skabe livskvalitet. Når du er sund og rask, kan du bedre leve dit liv fuldt ud. Du kan

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2007-10

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2007-10 Sundhedspolitik Skive Kommune 2007-10 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning:...3 1.1 Skive Kommune har følgende definition af sundhed:...3 2. Sundhedstilstanden i Skive Kommune...4 2.1 Sundhedsprofilen

Læs mere

Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune. Sundhedsteamet

Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune. Sundhedsteamet Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune Sundhedsteamet En gennemgang af Syddjurs Kommunes Sundhedsprofil 2013 Udarbejdet på baggrund af Hvordan har du det? 2013 Sundhedsprofil for region og kommuner,

Læs mere

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013 DANSKERNES SUNDHED Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Danskernes Sundhed Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Sundhedsstyrelsen 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det gode liv understøtter borgernes mulighed for at træffe sunde valg i hverdagen

tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det gode liv understøtter borgernes mulighed for at træffe sunde valg i hverdagen Sundhedspolitikken.. skaber rammerne for sunde liv tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det gode liv understøtter borgernes mulighed for at træffe sunde valg i hverdagen styrker borgernes personlige

Læs mere

SUNDHED OG UDSATTE BORGERE. inspiration til kommunen. Sundhed og udsatte borgere inspiration til kommunen

SUNDHED OG UDSATTE BORGERE. inspiration til kommunen. Sundhed og udsatte borgere inspiration til kommunen SUNDHED OG UDSATTE BORGERE inspiration til kommunen 2007 Sundhed og udsatte borgere inspiration til kommunen Sundhed og udsatte borgere inspiration til kommunen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300

Læs mere

Årsberetning for Sundhed & Trivsel

Årsberetning for Sundhed & Trivsel Årsberetning for Sundhed & Trivsel 2014 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Vi laver gode resultater!... 3 80 pct. ønsker mere indblanding fra arbejdsgiver... 4 Statistik... 4 Fysioterapi... 4 Psykoterapi...

Læs mere

-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15

-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15 -- et KRAMM til sundheden Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15 Marts 2012 Sundhedspolitikken... skaber rammerne for sunde liv tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det Gode Liv understøtter

Læs mere

Sundhedspolitik. Svendborg Kommune

Sundhedspolitik. Svendborg Kommune Sundhedspolitik Svendborg Kommune UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK VERSION 16, AF 09.03.07 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Vision... 2 Overordnede mål og principper... 2 Politiske strategier... 4 Politik er

Læs mere

Danskernes sundhed kommunernes valg

Danskernes sundhed kommunernes valg Oktober 2009 Et debatoplæg til borgere, politikere og praktikere om forebyggelse og sundhedsfremme Danskernes sundhed kommunernes valg Fremtidens forebyggelse i kommunerne Mandag Morgen, Valkendorfsgade

Læs mere

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST Sundhedspolitik 2011-2014 Sundhedspolitik 2011-2014 SUND i Nyborg Nyborg Kommune Maj 2011 Forside: Colourbox Tryk: Nyborg Kommune Oplag: 150 1. udgave Kontaktoplysninger: Sundhedsafdelingen,

Læs mere

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhedspolitik 2014 2018 Sundhed i sammenhæng Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhe Forord Forord udarbejdes efter endt høring, således der også kan takkes for bidrag mv. Af Anny Winther Borgmester

Læs mere

Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme på arbejdspladsen. Sådan kan kommunen leve op til sit nye myndighedsansvar

Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme på arbejdspladsen. Sådan kan kommunen leve op til sit nye myndighedsansvar Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme på arbejdspladsen Sådan kan kommunen leve op til sit nye myndighedsansvar Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme på arbejdspladsen. Sådan kan kommunen leve

Læs mere

Syddansk Universitet. Publication date: 2010. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Syddansk Universitet. Publication date: 2010. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication Syddansk Universitet Evaluering af motions- og trivselstilbud på arbejdspladsen for medarbejdere i Rengøring & Patientservice på Odense Universitetshospital Jensen, Didde Cramer; Kruse, Marie; Sørensen,

Læs mere

FIT TIL JOB AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

FIT TIL JOB AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk Bente Flarup, Gitte Plougmann, Karin Borup Herping FIT TIL JOB De gode nyheder Mænd med god fysisk form har ikke forhøjet risiko for hjerte-kar-sygdom selv om de har hårdt fysisk arbejde Mænd med hårdt

Læs mere