UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 7. august 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 7. august 2007"

Transkript

1 UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 7. august 2007 i sag nr. A : FTF for PROSA - Forbundet af IT-professionelle for PROSA/SAS (advokat Michael Møllegård Jessen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Industri for Scandinavian Airlines Danmark A/S SAS-Huset Lufthavnsboulevarden Kastrup (advokat Tine B. Skyum) Dommere: Lars Svenning Andersen, Børge Dahl (retsformand), Børge Elgaard, Oluf Engell, Peter Funch, Knud Erik Linius og Martin Teilmann. Denne sag angår, om et selskab, der har indgået overenskomst med PROSA, med rette kan henføre to medlemmer af PROSA til en overenskomst indgået med Ledernes Hovedorganisation.

2 2 Påstande Klager har nedlagt påstand om, at den indklagede virksomhed skal betale en af Arbejdsretten fastsat bod. Indklagede har påstået frifindelse. Sagsfremstilling PROSA/SAS har i en årrække haft overenskomst for IT-medarbejdere hos Scandinavian Airlines Data Denmark A/S (SAS Data). I overenskomst af 10. maj 2000 hedder det om overenskomstens omfang i 1: Overenskomsten omfatter driftsassistenter, driftsplanlæggere, operatører, tele/lan teknikere, driftskonsulenter, systemkonstruktører, systemkonsulenter, systemprogrammører, multimediemedarbejdere, multimediearkitekter, QA- og metodespecialister, databasespecialister, performanceanalytikere samt kommunikationsarkitekter der er medlem af PROSA/SAS og ansat i Scandinavian Airlines Data Denmark A/S. Denne områdebeskrivelse er med efterfølgende tilføjelse af tele/lan teknikere i overensstemmelse med det af PROSA/SAS og SAS Data den 5. marts 1991 indgåede protokollat om nye løntitler og nye lønskalaer. Som bilag til dette protokollat er vedlagt en beskrivelse af løntitler. I bilag 6 er der således følgende beskrivelse af løntitel driftskonsulent :

3 3 JOBBESKRIVELSE: Jobbet omfatter personale, der varetager opgaver i forbindelse med planlægning, overvågning og afvikling af applikationer i drift, tager mod kundehenvendelser af enhver art og som koordinerer mellem fagområder og omkringliggende interessenter, herunder: Ved effektiv udnyttelse af ressourcer, opnår maximal stabilitet på systemerne. Vurderer og medvirker til løsning af systemproblemer såvel ved direkte indgreb, som i form af kontakt til nødvendig assistance. Disponerer anvendelse af specialist-tid. Igangsætter problemløsninger på vegne af EDB-brugere. Rådgiver og hjælper EDB-brugere. Følger op på SDD s serviceniveau er og uopfordret reagerer på uregelmæssigheder. I en mellem SAS i Danmark og Ledernes Hovedorganisation den 15. marts 2004 indgået overenskomst hedder det om overenskomstens omfang i 1 bl.a.: Aftalen omfatter de i SAS Airline DK ansatte funktionærer med ledelses-/personaleansvar samt de funktionærer, som af SAS anses for virksomhedens tillidsmænd. Ved SAS tillidsmænd forstås personer, der internt eller eksternt kan tegne/forpligte SAS, samt særligt betroede funktionærer. I 2004 outsourcede SAS IT-opgaverne programmering, server- og systemdrift der hidtil havde været henlagt til SAS Data, til CSC Danmark A/S. I den forbindelse overtog det indklagede SASselskab 3 medarbejdere, der blev aflønnet efter henholdsvis PROSA-overenskomsten, CAUoverenskomsten og LH-overenskomsten. I SAS koncernens IT-policy, der senest er opdateret 6. april 2005, hedder det bl.a.:

4 4 IT-strategisk inriktning för SAS Huvudprincippen är att Bolagets behov av tjänster för utveckling, underhåll och drift av IT-system köps externt. Det innebär bl.a. att bolagen inten ska ha: - Egen drift/driftpersonal - Egen systemutveckling/programmering - Egen IT-research, IT-teknologi (typ att följa IBM/Microsoft/andra leverantörers produktutveckling). Jan Waarkjær blev ansat hos SAS i 1978, og hans arbejdsområder kom løbende til at omfatte mere IT. Han blev pr. 1. januar 1994 udnævnt til driftskonsulent under PROSA-overenskomsten. Pr. 1. marts 2002 blev han udnævnt til systemkonsulent under PROSA-overenskomsten. Ved brev af 17. januar 2006 fremsendte SAS et nyt ansættelsesbevis, hvor i det bl.a. hedder: ANSÆTTELSESBEVIS: Vi skal hermed bekræfte, at der mellem SAS og dig er indgået følgende aftale, som erstatter alle tidligere aftaler i dit ansættelsesforhold i SAS: Stilling: IT-koordinator. Startdato: 01. februar SAS-anciennitet: 18. april Ansættelsesforholdet er omfattet af funktionærloven.

5 5 Overenskomstforhold: Din ansættelse er omfattet af overenskomsten mellem SAS og Ledernes Hovedorganisation (LH), Lederaftalen LH/DA, samt de til enhver tid gældende lokalaftaler mellem disse parter. Arbejdstid: Du er ansat på fuldtid, og arbejdstiden er fast i henhold til bestemmelserne i ovenstående overenskomst. Løn: Du aflønnes iht. ovenstående overenskomst. Grundlønsdifference: Der er en på kr ,- pr. mdr. Benny Freilow blev ansat hos SAS i 1969 og arbejdede på en række forskellige områder. Efter at hans jobprofil som Marketing og Salgs EDB-koordinator havde været til vurdering, blev han den 31. maj 1995 overenskomstmæssigt underlagt Ledernes Hovedorganisation. Ved brev af 17. januar 2006 modtog han et nyt ansættelsesbevis, hvori det bl.a. hedder: ANSÆTTELSESBEVIS: Vi skal hermed bekræfte, at der mellem SAS og dig er indgået følgende aftale, som erstatter alle tidligere aftaler i dit ansættelsesforhold i SAS: Stilling: IT-koordinator.

6 6 Startdato: 01. oktober SAS-anciennitet: 01. oktober Ansættelsesforholdet er omfattet af funktionærloven. Overenskomstforhold: Din ansættelse er omfattet af overenskomsten mellem SAS og Ledernes Hovedorganisation (LH), Lederaftalen LH/DA, samt de til enhver tid gældende lokalaftaler mellem disse parter. Arbejdstid: Du er ansat på fuldtid, og arbejdstiden er fast i henhold til bestemmelserne i ovenstående overenskomst. Løn: Du aflønnes iht. ovenstående overenskomst. Da Benny Freilow allerede var omfattet af overenskomsten med Ledernes Hovedorganisation, var der ingen grundlønsdifference. Ansættelsesbeviserne var vedlagt en af IT-chef Allan Sørensen udarbejdet jobprofil for ITkoordinatorerne. Af jobprofilen fremgår bl.a., at IT-koordinatoren rapporterer til IT-chefen, ikke har underordnede medarbejdere, og at jobbet er kategoriseret som en fagspecialist. Det hedder videre i jobprofilen bl.a.:

7 7 NØGLEMÅL (Formål med jobbet): sikre optimal styring, kontrol, drift, forvaltning og udnyttelse af SKC IT-ressourcer (IT komponenter, systemer, telefoni, mm.) sikre at gældende retningslinier, politikker og standards for IT området følges og efterleves samordne og koordinere IT relaterede brugerbestillinger, samt opfølgning på disse sikre korrekt fakturering af IT leverancer igennem en løbende kontrol og opfølgning på volumener og pris sikre at aftalte IT leverancer og serviceniveauer efterleves, og at fejl og mangler rapporteres til rette instans støtte linie funktionerne med en hurtig og effektiv IT support og problemløsninger NØGLEKVALIFIKATIONER (Minimumskrav for jobbet) FAGLIGE Grundlæggende viden om IT opnået gennem praktisk erfaring Indsigt i forretningsområdernes IT løsninger på et teknisk niveau Kendskab til generelle IT komponenter i et kontormiljø, herunder viden om disses sammenhænge og virkemåde Projektarbejde og strukturerede arbejdsmetoder Økonomisk viden. NØGLEAKTIVITETER Inventory Management:

8 8 Kapacitetsplanlægning: Problem Management: Bestilling og opfølgning på indkøbte IT-leverancer: Brugersupport og information: Økonomisk kontrol og opfølgning på IT omkostninger: IT drift/-forvaltning: Kravspecifikationer og projektopgaver: PROSA opfattede SAS s overførsel af Jan Waarkjær til og indplacering af Benny Freilow på overenskomsten med Ledernes Hovedorganisation som en krænkelse af den mellem PROSA/SAS og SAS indgåede overenskomst. FTF anmodede derfor ved brev af 21. december 2006 om fællesmøde, som blev afholdt den 22. januar 2007, uden at enighed kunne opnås. Sagen blev indbragt for Arbejdsretten ved klageskrift af 25. januar Efterfølgende opslog SAS den 23. februar stillinger som IT-koordinator. Det hedder i stillingsopslaget bl.a.: IT-Supporter til SAS Scandinavian Airlines Danmark A/S

9 9 Beskrivelse af afdelingen: Business Support (CPHDD-B) er en støttefunktion i SAS Scandinavian Airlines Danmark A/S. SAS Husets forvaltning, infrastruktur, logistic, Crew Support og IT-support er vores hovedopgaver. IT-supporten udgøres af 3 personer. Nu vender en supporter tilbage til flyvning og en går på pension i løbet af 2007, så vi søger nu 2 engagerede, servicemindede medarbejdere, som kan det der med IT. Ansvarsområde: IT-Supporten er ansvarlig for drift og forvaltning af basens lokal netværk med tilhørende hard-, system- og standardsoftware. Desuden er IT-supporten ansvarlig for installation/udskiftning af hard-, system- og applikationssoftware og aktivt medvirkende i systemforvaltningen. Support til brugere af IT udstyr i et omfang som sikrer stabil produktion og trafikafvikling. I opslaget var endvidere oplistet primære arbejdsopgaver, som er identiske med jobprofilens nøglemål, og kompetence krav, der er identiske med jobprofilens faglige nøglekvalifikationer. Forklaringer Jan Waarkjær har forklaret, at han har været ansat hos SAS siden Han er nu ansat som ITkoordinator. Siden 1994 har han lavet det samme, som han laver nu.

10 10 I 2006 blev det oplyst, at SAS ønskede at minimere antallet af overenskomster, og de fik forelagt jobprofilen for IT-koordinatorer, der var identisk med deres hidtidige arbejdsområder. Han fik at vide, at han ikke ville få løntillæg, så længe grundlønsdifferencetillægget ikke var udlignet. Han har mistet ca kr. i forøget arbejdstid og ca kr. i manglende lønstigninger. Der er 3 IT-koordinatorer i SAS. Deres arbejde består i opsætning og installering af nye pc ere og koordinering med eksterne leverandører. Han har på et tidspunkt udviklet et mindre program til drift af projekter. Udover at han fortsat har ansvaret for denne applikation, arbejder de 3 ITkoordinatorer med samme område. Titlen IT-supporter ville være mere rammende, da brugersupport, herunder installering og fejlretning, udgør 50 % af arbejdet. Inden for området problem management lægges fejlretning ud til en ekstern leverandør, men de laver fortsat meget fejlretning internt, ligesom der også på trods af SAS s IT-politik udføres IT-driftsopgaver internt. Således er ikke alle IT-opgaverne blevet outsourcet. Det administrative arbejde, som består i opdatering af brugerprofiler m.m., udgør % af arbejdet. Han har ikke ledelsesfunktioner eller personaleansvar, og han er ikke tillidsmand for SAS, og han kan ikke forpligte SAS. Han køber ind på baggrund af en request fra afdelingen, som er godkendt af direktøren. Benny Freilow har forklaret, at han har været ansat i SAS i snart 40 år. Han har bestridt forskellige stillinger og har nu i en årrække arbejdet med IT-området og support. I midten af 1990 erne var han Edb-koordinator for afdelingen Marketing & Salg, hvilket var et rimeligt stort område.

11 11 Han har nu stort set samme arbejdsopgaver som Jan Waarkjær. Han har dog været involveret i et projekt med at overgå til en mere optimal telefoniløsning. Projektet er afsluttet, men han bruger stadig lidt tid på telefoni. Han har ikke ledelsesfunktioner, han er ikke tillidsmand for SAS, og han kan ikke tegne SAS. Han betragter sig selv som en menig medarbejder og ikke som en særligt betroet medarbejder. Han meldte sig ind i PROSA 1. juni Han var tidligere medlem af Ledernes Hovedorganisation. Den lokale LH-formand havde set på funktionen og sagt, at det ikke var LH-arbejde. Han orienterede lederen af personaleafdelingen, som var indforstået med organisationsskiftet. Han skiftede bl.a. for at kunne følge PROSA s efteruddannelsestilbud. Annette Hansen har forklaret, at hun har arbejdet i branchen i 30 år og været ansat i SAS fra 1984 og indtil SAS Data blev outsourcet til CSC. Hun er formand for PROSA/SAS, hvilket hun har været i ca. 20 år. Hun indgik for PROSA/SAS protokollatet i Denne overenskomst omfattede alt IT-arbejde og alle IT-stillinger i SAS. Overenskomstens 1 opregnede derfor alle de IT-stillinger, der kunne defineres i 1991, hvor det hele hed EDB. Overenskomsten indeholder løntitler, der defineres af arbejdsbeskrivelserne. De pågældende personer kan have mange forskellige titler, da man skelner mellem løntitler og titler på et visitkort. IT-koordinatorerne er omfattet af overenskomsten. Jobprofilens nøgleaktiviteter genkendes fra definitionen af en driftskonsulent og er typiske IT-funktioner. Inventory Management og Økonomisk kontrol og opfølgning på IT omkostninger er dog ikke IT-arbejde, men resten er IT-opgaver, der lønmæssigt er driftskonsulentarbejde.

12 12 Efter salget af SAS Data til CSC beholdt man nogle medarbejdere hos SAS, der skulle være professionelle sparringspartnere til CSC. Hos SAS er der 50 medlemmer af PROSA, som er dækket af overenskomsten. SAS s IT-politik er således ikke dækkende for virkeligheden eller i hvert fald ikke gennemført. PROSA-overenskomsten indeholder i forhold til overenskomsten med Ledernes Hovedorganisation bl.a. lavere arbejdstid, et andet lønskalaforløb og strejkeret. SAS s overførsel af IT-koordinatorerne til overenskomsten med Ledernes Hovedorganisation må derfor, udover et ønske om at få færre overenskomster, opfattes som et valg af en overenskomst, der er billigere og afskærer strejke. Arne Sørensen har forklaret, at han er personalechef i SAS Danmark, hvor han har været ansat i 39 år. Man besluttede på et tidspunkt, at drift og daglig vedligeholdelse af IT-opgaverne skulle outsources, hvorfor SAS Data blev solgt til CSC. Den danske del af SAS koncernen blev da splittet op i 13 aktieselskaber, hvor Scandinavian Airlines Danmark A/S er et af dem. De 3 IT-koordinatorer kom fra 3 forskellige overenskomster og områder, men blev samlet under samme chef. Man gennemgik arbejdsopgaverne, der primært var administration, håndtering og organisering mellem husets brugere. Opgavebeskrivelsen passede ikke på løntitlerne i PROSAoverenskomsten. Allan Sørensen har forklaret, at han siden 2004 er IT-chef hos SAS. Han var chef for Jan Waarkjær og Benny Freilow i en periode, indtil man for et års tid siden oprettede Business Support, hvortil de blev overført. Han har lavet jobprofilen med udgangspunkt i, at CSC skal lave det, de bliver betalt for, herunder brugersupport/helpdesk. IT-koordinatorerne skal derfor udføre et arbejde, der er bety-

13 13 deligt mere administrativt end IT-orienteret. Jobprofilen for IT-koordinatorerne, der blev diskuteret på flere møder, og som medarbejderne var enige i, afspejlede, hvad han mente, der skulle ligge i jobbet. Profilen tog udgangspunkt i et nyt jobområde, idet de tidligere havde arbejdet med områder, der var blevet outsourcet. IT-koordinatorerne udfører ikke arbejde omfattet af PROSAoverenskomsten. Peter Rasmussen har forklaret, at han er leder af Business Support, der er en afdeling med 16 medarbejdere, herunder de medarbejdere han overtog fra Allan Sørensen. Det er ikke hans opfattelse, at IT-koordinatorerne er omfattet af PROSA-overenskomsten. IT-driftsog forvaltningsopgaverne er lagt ud til CSC. IT-koordinatorernes opgave er at holde styr på de ca brugerprofiler og, at SAS får det, de betaler CSC for. Hvis der opstår IT-problemer, skal medarbejderne kontakte First Line Support hos CSC. Business Support skal kun kontaktes ved indkøb, manglende problemløsning fra CSC eller ved gentagne problemer. Der var ikke tiltænkt en ændring i arbejdsopgaverne for IT-koordinatorerne, da SAS søgte efter nye IT-supportere. Opgaverne er fortsat de samme, herunder bestilling af installationspakker, installation af applikationer og oprettelse af netværksforbindelse m.m. Stillingen kræver ikke faguddannelse, men en grundlæggende viden om IT. Parternes argumenter Klager har anført, at Jan Waarkjær og Benny Freilow er omfattet af den mellem Scandinavian Airlines Danmark A/S og PROSA/SAS indgåede overenskomst, da de udfører arbejde omfattet af overenskomsten, og da de er medlemmer af PROSA/SAS. Jobbetegnelsen IT-koordinator er ikke nævnt i overenskomsten, men det er arbejdet bag betegnelsen, der er afgørende. Stillingen er en

14 14 fagspecialist, der refererer til IT-chefen, og jobprofilens nøglemål vedrører IT, hvilket er typisk for en stilling omfattet af PROSA-overenskomsten. Efter vidnet Annette Hansens forklaring må det lægges til grund, at stillingen svarer til en stilling som driftskonsulent, hvilket underbygges af Jan Waarkjærs forklaring om, at han har nogenlunde samme arbejdsområde, som da han var driftskonsulent omfattet af PROSA-overenskomsten. SAS har opfundet en ny titel og henført den under en overenskomst, som den ikke er dækket af. Jan Waarkjær og Benny Freilow har ikke ledelses- og personaleansvar, og de er ikke særligt betroede funktionærer. Jan Waarkjær og Benny Freilow kan derfor ikke henføres til overenskomsten med Ledernes Hovedorganisation en overenskomst, der er væsentlig ringere end overenskomsten med PROSA/SAS. SAS har uretmæssigt overført Jan Waarkjær til og indplaceret Benny Freilow på overenskomsten med Ledernes Hovedorganisation, hvilket er et groft brud på gældende overenskomst. For dette brud skal SAS betale en bod, hvor der ved udmålingen skal tages hensyn til, at Waarkjær har tabt kr. siden 1. februar 2006, og Freilow i 32 måneder har lidt under den månedlige løndifference mellem PROSA- og LH-overenskomsterne på kr.. Der skal endvidere tages hensyn til, at der er tale om et groft brud, hvor SAS har anvendt fremgangsmåden til at presse PROSA/SAS under igangværende overenskomstforhandlinger. Indklagede har anført, at det arbejde, der udføres af Jan Waarkjær og Benny Freilow, ikke er omfattet af PROSA-overenskomsten. Stillingsbetegnelsen IT-koordinator er ikke angivet i overenskomstens 1, der udtømmende angiver overenskomstens anvendelsesområde. IT-koordinatorerne er et bindeled mellem SAS og CSC, og de skal ikke løse IT-opgaverne, men det er naturligvis en fordel, at man kender til området. Stillingen dækker overvejende over administrative opgaver og indkøb,

15 15 hvilket ikke er IT-arbejde, og samlet set må det lægges til grund, at stillingen ikke for halvdelens vedkommende indeholder IT-arbejde. I modsætning hertil udfører en driftskonsulent egentligt programmeringsarbejde. Jan Waarkjærs stilling har ændret karakter under den ændrede selskabsstruktur, og Benny Freilow, der siden 1995 har været omfattet af overenskomsten med Ledernes Hovedorganisation, har lavet stort set det samme i alle årene. SAS har derfor ikke gjort noget forkert ved at henføre stillingerne under overenskomsten med Ledernes Hovedorganisation og skal derfor frifindes. Arbejdsrettens begrundelse og resultat Efter bevisførelsen må det lægges til grund, at det arbejde, som Jan Waarkjær og Benny Freilow faktisk udfører som IT-koordinatorer hos SAS, i det væsentligste må anses for dækket af arbejdsbeskrivelsen for en driftskonsulent i parternes overenskomst. SAS s overflytning af Jan Waarkjær til og indplacering af Benny Freilow på overenskomsten med Ledernes Hovedorganisation udgør herefter et brud på gældende overenskomst. I hvert fald i 2006, da SAS overflyttede Jan Waarkjær fra PROSA-overenskomsten til LHoverenskomsten, burde det være klart for SAS, at både Jan Waarkjær og Benny Freilow efter deres aktuelle arbejde skulle være ansat under PROSA-overenskomsten. Ved bodsudmålingen tages derfor hensyn til, at SAS har opnået en besparelse for hver af dem på kr. Der er derimod ikke tilstrækkeligt grundlag for at anse overenskomstbruddet vedrørende Benny Freilow for bodspådragende i perioden tilbage til det tidspunkt, hvor han meldte sig ud af LH og ind i PROSA.

16 16 På denne baggrund og under hensyn til overenskomstbruddets karakter fastsættes boden til kr. Thi kendes for ret Scandinavian Airlines Danmark A/S skal inden 14 dage til FTF for PROSA - Forbundet af ITprofessionelle for PROSA/SAS betale en bod på kr. Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Industri for Scandinavian Airlines Danmark A/S skal inden 14 dage betale kr. i sagsomkostninger til Arbejdsretten. Børge Dahl

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 7. august 2007

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 7. august 2007 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 7. august 2007 i sag nr. A2007.058: FTF for PROSA - Forbundet af IT-professionelle for PROSA/SAS (advokat Michael Møllegård Jessen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for

Læs mere

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne.

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne. Arbejdsrettens dom af 4. juli 2012 i sag nr.: AR 2011.0808 Stokholm Transport A/S (advokat Lars Cort Hansen) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) Dommer:

Læs mere

Dommere: Peter Andersen, Jens Peter Bostrup, Børge Elgaard, Oluf Engell, Benny Rosberg, Laurids Rønn og Niels Waage (retsformand).

Dommere: Peter Andersen, Jens Peter Bostrup, Børge Elgaard, Oluf Engell, Benny Rosberg, Laurids Rønn og Niels Waage (retsformand). Udskrift af Arbejdsrettens dom af 12. maj 2009 i sag nr. A2008.117: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Büneman) for HK Privat mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Industri for Smurfit

Læs mere

Klager har nedlagt påstand om, at Q8 Danmark A/S til A skal betale kr.

Klager har nedlagt påstand om, at Q8 Danmark A/S til A skal betale kr. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2017.0051 Lederne for A (advokat Niels Nehrkorn) mod DI Overenskomst II for Q8 Danmark A/S (advokat Anders Toft Hansen) Uoverensstemmelsen angår, om A i henhold til Lederaftalens

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom afsagt den 26. oktober 2006

Udskrift af Arbejdsrettens dom afsagt den 26. oktober 2006 Udskrift af Arbejdsrettens dom afsagt den 26. oktober 2006 i sag nr. A2006.248: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS

Læs mere

1) skal anerkende, at A under sin ansættelse hos indklagede var omfattet af den gældende overenskomst, og

1) skal anerkende, at A under sin ansættelse hos indklagede var omfattet af den gældende overenskomst, og Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2012.0035 HK Privat (advokat Maria Rasmussen) mod Bilfærgernes Rederiforening for Mols Linien A/S (advokat Anne Louise Wulff) Uoverensstemmelsen angår, om en afdelingsleder

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 23. april 2009

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 23. april 2009 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 23. april 2009 I sagerne nr.: A2008.476 og A2008.698 FTF for PROSA for PROSA/SAS (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 i sag nr. A2007.183: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

5. Godtgørelsen under påstand 3 forrentes med procesrente fra klageskriftets dato den 8. april 2008.

5. Godtgørelsen under påstand 3 forrentes med procesrente fra klageskriftets dato den 8. april 2008. 1 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod DS Håndværk & Industri for EU Montage Danmark ApS, Fredericia (cand.jur. Michael S. Meyer) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland)

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for W. Lynggaard Petersen A/S (afdelingschef

Læs mere

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Globel Danmark A/S, nu under konkurs CVR-nr. 31774497 Viengevej 100 8240 Risskov

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0132 (afskedigelsesnævn)

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0132 (afskedigelsesnævn) Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0132 (afskedigelsesnævn) Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL) for A (advokat Maria Muñiz Auken) mod Vejen Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen)

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017 I sag nr.: AR2016.0083 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Danske

Læs mere

P R O T O K O L L A T

P R O T O K O L L A T P R O T O K O L L A T i faglig voldgiftssag: 3F, Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Anders Lorentzen) mod Dansk Industri for Tivoli A/S (advokat Tove Schultz-Lorentzen) - 2 - Sagen

Læs mere

Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift

Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift Dansk Metal (advokat Stephan Agger) mod Dansk Byggeri for Mogens Pedersen, Nyborg A/S (advokat Thorsten Wilstrup) (vedr. spørgsmålet om, under hvilken overenskomst

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0058) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/ DI for Styropack A/S (advokat Karsten Almosetoft) afsagt

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 11. april 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0136. LC Lederforum for A (advokat Peter Breum) mod Odder Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Tvisten

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 13. januar 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2012.0051: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september i faglig voldgiftssag ( )

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september i faglig voldgiftssag ( ) TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september 2016 i faglig voldgiftssag 2015.0194 (2015.0201) Fagligt Fælles Forbund (advokat Dennis Schnell-Lauritzen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Back Up Vikar

Læs mere

Kendelse af 2. november 2015

Kendelse af 2. november 2015 Kendelse af 2. november 2015 i faglig voldgift nr. FV 2015.0097 Kristelig Fagforening (advokat Henning Friis Overgaard) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (advokat Bjørn Carlsen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

T I L K E N D E L S E G I VE L S E

T I L K E N D E L S E G I VE L S E T I L K E N D E L S E G I VE L S E af 16. oktober 2009 i faglig voldgiftssag: FV 2009.67 CO-industri for 3F Fagligt Fælles Forbund for Kaj Rasmussen (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst

Læs mere

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb.

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag FV2015.0013, afsagt den 11. januar 2016 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HVL Montage ApS (juridisk konsulent

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Kendelse af 16. marts 2016

Kendelse af 16. marts 2016 Kendelse af 16. marts 2016 i faglig voldgift nr. FV 2015.0193 Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) for Region Hovedstaden (advokat Morten Ulrich) 1. Tvisten

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0033, afsagt den 12. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for HEFA Wallsystems Denmark A/S (konsulent Erling

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 26. februar 2009

Arbejdsrettens dom af 26. februar 2009 Arbejdsrettens dom af 26. februar 2009 i sag nr. A2008.337: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS for G4S Security Services

Læs mere

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 9.august 2007

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 9.august 2007 UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 9.august 2007 i sag nr. A2006.479: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Industri

Læs mere

Kendelse. 9. februar 2009. faglig voldgift: Dansk Metal. (advokat Stephan Agger) mod. DI Overenskomst II v/di. (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for

Kendelse. 9. februar 2009. faglig voldgift: Dansk Metal. (advokat Stephan Agger) mod. DI Overenskomst II v/di. (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for Kendelse af 9. februar 2009 i faglig voldgift: Dansk Metal (advokat Stephan Agger) mod DI Overenskomst II v/di (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for Falck Danmark A/S (advokat Eva Skov Jensen) Denne sag

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 4. februar 2013. i faglig voldgiftssag 2012.0184. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 4. februar 2013. i faglig voldgiftssag 2012.0184. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 4. februar 2013 i faglig voldgiftssag 2012.0184 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for L&H Rørbyg A/S (underdirektør Thorkild Bang) Sagen og dens

Læs mere

Kendelse. 9. februar 2009. faglig voldgift: Dansk Metal. (advokat Stephan Agger) mod. DI Overenskomst II v/di. (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for

Kendelse. 9. februar 2009. faglig voldgift: Dansk Metal. (advokat Stephan Agger) mod. DI Overenskomst II v/di. (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for Kendelse af 9. februar 2009 i faglig voldgift: Dansk Metal (advokat Stephan Agger) mod DI Overenskomst II v/di (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for Falck Danmark A/S (advokat Eva Skov Jensen) Denne sag

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i faglig voldgiftssag FV 2011.0090: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver/ DTLs arbejdsgiverforening for Nykøbing Dag- & Industrirenovation

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 17. maj 2011

Arbejdsrettens dom af 17. maj 2011 Arbejdsrettens dom af 17. maj 2011 I sag nr. A2011.0180: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat Helge Werner) mod FTF for PROSA for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS-klubben

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. februar 2016

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. februar 2016 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. februar 2016 I sag nr. AR2015.0084: FTF for Turistførerforeningen (advokat Kia Philip Dollerschell) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver for

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S Tvisten Tvisten angår fortolkningen af Protokollat nr. 14 Vikarregler til PROFOT overenskomst 2004. Påstande

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 6. januar 2011

Arbejdsrettens dom af 6. januar 2011 Arbejdsrettens dom af 6. januar 2011 i sag nr. A2010.0443: Landsorganisationen i Danmark for Fødevareforbundet NNF (advokatfuldmægtig Kim B. Jensen) mod Arbejdsgiverforeningen Konditorer, Bagere og Chokolademagere

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0141, afsagt den 3. december 2014 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Marbud, Polen (Cvr. 33018010) (afdelingschef,

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016 I sag nr.: AR2015.0171 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO II for Danren A/S Dommere: Poul

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B. mod. 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B. mod. 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B mod 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle Tvisten Tvisten angår spørgsmålet, om opsigelsen af A og B var sagligt begrundet

Læs mere

Fødevareforbundet NNF mod DI

Fødevareforbundet NNF mod DI OPMANDSKENDELSE i FAGLIG VOLDGIFT Fødevareforbundet NNF mod DI Mellem klageren, Fødevareforbundet NNF, og indklagede, DI, er der opstået uoverensstemmelse om, hvorvidt betaling for delvis fravær, egen

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 12. juni 2006

Arbejdsrettens dom af 12. juni 2006 Arbejdsrettens dom af 12. juni 2006 i sag nr. A2005.927: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS Arbejdsgiverforeningen for

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV Blik- og Rørarbejderforbundet. mod. Arbejdsgiverne. for. Østergaard Entreprise A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV Blik- og Rørarbejderforbundet. mod. Arbejdsgiverne. for. Østergaard Entreprise A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2016.0040 Blik- og Rørarbejderforbundet mod Arbejdsgiverne for Østergaard Entreprise A/S Tvisten Sagen angår, om montør As uarbejdsdygtighed, der

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 11. december 2014 efter mundtlig tilkendegivelse meddelt tirsdag den 2. december 2014

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 11. december 2014 efter mundtlig tilkendegivelse meddelt tirsdag den 2. december 2014 TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 11. december 2014 efter mundtlig tilkendegivelse meddelt tirsdag den 2. december 2014 i faglig voldgiftssag, 2012.0158 HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Fødevareforbundet NNF (Advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Industri for Danish Crown A/S, Herning (Chefkonsulent Jane Hedegaard) Voldgiftsretten

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 I sag nr.: AR2014.0579 Landsorganisationen i Danmark for HK Stat (advokat Peter Nisbeth) mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 18. maj 2011 i faglig voldgift: CO-industi for Dansk Metal for A. mod

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 18. maj 2011 i faglig voldgift: CO-industi for Dansk Metal for A. mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 18. maj 2011 i faglig voldgift: CO-industi for Dansk Metal for A mod DI-Organisation for erhvervslivet for Skare Meat Packers K/S Tvisten Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 2. december 2015

Arbejdsrettens dom af 2. december 2015 Arbejdsrettens dom af 2. december 2015 I sag nr.: AR2012.0695 Landsorganisationen i Danmark for HK Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 22. juni 2016 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i Sag nr.: AR2015.0627 Landsorganisationen i Danmark HK Privat

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 I sag nr.: AR2012.0142 Lærernes Centralorganisation for Frie Skolers Lærerforening (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Rønne Privatskole

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 22. december 2016

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 22. december 2016 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 22. december 2016 Sag nr. AR2016.0185: Landsorganisationen i Danmark for Blik- og Rørarbejderforbundet (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 I sag nr. AR2013.0151: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri for Lind & Risør A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark for Blik-

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2010

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2010 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2010 I sag nr.: A2008.933 Landsorganisationen i Danmark for HK Handel (advokat Peter Nisbeth) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Læs mere

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 i faglig voldgiftssag, 2009.0235 Blik- og Rørarbejderforbundet (forbundsformand Max Meyer) mod Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 for skorstensfejermester

Læs mere

MOF i NCC. Holdninger Enkelhed Automatik. Niels Flemming IT-driftschef NCC Construction A/S

MOF i NCC. Holdninger Enkelhed Automatik. Niels Flemming IT-driftschef NCC Construction A/S MOF i NCC Holdninger Enkelhed Automatik Niels Flemming IT-driftschef NCC Construction A/S Hvem er NCC 2002: 25.000 ansatte i alt 4.300 ansatte i dk 40 mia. oms. i alt 7 mia. oms. i DK Side 2 Mange udfordringer

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund,

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund, PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 25. oktober 2016 i faglig voldgiftssag (FV2016-0012): 3F Fagligt Fælles Forbund, Privat Service, Hotel og Restauration og Serviceforbundet (advokat Mads Bendix Skelbæk-Knudsen)

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af

Udskrift af Arbejdsrettens dom af Udskrift af Arbejdsrettens dom af i sag nr. A2007.507: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Industri for Grundfos

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. maj 2014. faglig voldgift (FV2013.163): Frederiksberg Kommunalforening (advokat Peter Breum) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. maj 2014. faglig voldgift (FV2013.163): Frederiksberg Kommunalforening (advokat Peter Breum) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 19. maj 2014 i faglig voldgift (FV2013.163): Frederiksberg Kommunalforening (advokat Peter Breum) mod KL for Frederiksberg Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten og

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 27. september 2007

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 27. september 2007 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 27. september 2007 i sag nr. A2007.167: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Peter Nisbeth) mod Personalestyrelsen for Sakskøbing Kirkegård

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Kendelse af 8. december 2014 i faglig voldgift FV2014.0077: 3F Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Kendelse af 8. december 2014 i faglig voldgift FV2014.0077: 3F Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Kendelse af 8. december 2014 i faglig voldgift FV2014.0077: 3F Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (advokat Mette Klingsten) 2 1.

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift. Fødevareforbundet NNF. mod. Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation

Opmandskendelse. Faglig Voldgift. Fødevareforbundet NNF. mod. Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation 1 Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV2010.0192) Fødevareforbundet NNF (advokatfuldmægtig Kim Brandt Jensen) mod Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation (advokat Christian K. Clasen) afsagt

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 19. december 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2013.0577: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

Der var fremlagt klageskrift, svarskrift, replik og duplik med bilag 1-5 og A-G.

Der var fremlagt klageskrift, svarskrift, replik og duplik med bilag 1-5 og A-G. Den 11. marts 2011 kl. 13 blev parternes overenskomstudvalg sat i Arbejdsmarkedets Hus af faglig sekretær Liselotte Højer og faglig sekretær Charlotte Meyer, udpeget af klager, samt advokat Helle Sønderskov

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen)

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen) OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal (advokat Stefan Agger) mod DI for Arriva Skandinavien A/S (advokat Jacob Gården Larsen) Afsagt den 8. december 2011 Tvisten Sagen angår, om Arriva

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. afsagt den 4. april 2013

OPMANDSKENDELSE. afsagt den 4. april 2013 OPMANDSKENDELSE afsagt den 4. april 2013 i faglig voldgiftssag nr. FV 2012.0044: Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod Kommunernes Landsforening for Københavns Kommune (advokat Morten Ulrich) Tvisten

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. Dansk Erhverv. mod PROSA/SAS

TILKENDEGIVELSE. Dansk Erhverv. mod PROSA/SAS TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 6. december 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0142 Dansk Erhverv for CSC Airline Solution Denmark A/S (advokat Peter Vibe Jespersen) mod PROSA/SAS (advokat Karen-Margrethe

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 21. juni 2011 i faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Danmarks Apotekerforening for Taastrup Apotek (advokat

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede.

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. København, den 28. november 2014 Sagsnr. 2014-101/TRO 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011

Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011 Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011 i sag nr. AR2011.0282: Landsorganisationen i Danmark (LO) for FOA Fag og Arbejde (FOA) (advokat Peter Nisbeth) mod KL (advokat Jørgen Vinding) Dommere: Peter Andersen,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 403 Klager: Nikki Dane Productions I/S Vesterbrogade 88 B 3250 Gilleleje CVR nr. 25 70 01 98 Indklagede: Babesline ApS Vesterbro 4-6 5000 Odense C Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 25. maj 2005

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 25. maj 2005 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 25. maj 2005 i sag nr. A2004.244: Landsorganisationen i Danmark for Specialarbejderforbundet i Danmark (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 8. november 2012 i Faglig voldgiftssag FV 2012.0005 (Afskedigelsesnævnssag): Fagligt Fælles Forbund Offentlig gruppe (3F) (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Tårnby Kommune

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014

Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014 Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014 I sag nr.: AR2013.0724 Dansk Arbejdsgiverening DI Overenskomst I ved DI Carlsberg Danmark A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark Fagligt Fælles

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 23. juni 2011

Arbejdsrettens dom af 23. juni 2011 Arbejdsrettens dom af 23. juni 2011 I sag nr. AR2011.0365: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat Helge Werner) mod FTF for PROSA for PROSA CSC-DK og PROSA

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. april 2017

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. april 2017 1 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. april 2017 Sag nr. AR2015.0345: Landsorganisationen i Danmark for Blik- og Rørarbejderforbundet mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation

Læs mere

Protokollat med TILKENDEGIVELSE i faglig voldgift 2014.0072: HK/Stat som mandatar for. (advokat Mette Østergaard) mod

Protokollat med TILKENDEGIVELSE i faglig voldgift 2014.0072: HK/Stat som mandatar for. (advokat Mette Østergaard) mod Protokollat med TILKENDEGIVELSE i faglig voldgift 2014.0072: A HK/Stat som mandatar for, B og (advokat Mette Østergaard) C mod Moderniseringsstyrelsen som mandatar for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 19. november 2013 i faglig voldgiftssag (FV2013-0129): 3F Transportgruppen for Havnegruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod APM Terminals Cargo Service A/S (advokat Marianne

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Fag og Arbejde (FOA) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Fag og Arbejde (FOA) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV 2010.0090) Fag og Arbejde (FOA) (advokat Peter Nisbeth) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (advokat Morten Ulrich) afsagt den 14. februar 2011 - 2 1. Sagen angår

Læs mere

PROTOKOLLAT. med. tilkendegivelse. af 28. januar faglig voldgiftssag FV : CO10. (advokat Peter Breum) mod. Moderniseringsstyrelsen.

PROTOKOLLAT. med. tilkendegivelse. af 28. januar faglig voldgiftssag FV : CO10. (advokat Peter Breum) mod. Moderniseringsstyrelsen. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 28. januar 2017 i faglig voldgiftssag FV 2016.0083: CO10 (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Kriminalforsorgen på Færøerne (Kammeradvokaten v/ advokat

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 29. august 2016

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 29. august 2016 TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 29. august 2016 i faglig voldgiftssag, 2016,0057 Fagligt Fælles Forbund for N (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Scandic Sønderborg

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010 TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010 i faglig voldgiftssag 2010.0236 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Zoologisk Have (advokat Marie Louise

Læs mere

P R O T O K O L L A T

P R O T O K O L L A T P R O T O K O L L A T i Faglig voldgiftsag (FV 2007.208): HK Danmark (advokat Peter Nisbeth) mod DI (advokat Henrik Uldal) G:\Faglig Voldgift Kendelser\PROTOKOLLAT FV 2007 208 HK mod HTS.doc 2 INDLEDNING

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 385 Klager: Søren Holger Ørum Kopp Herluf Trolles Gade 45, 1. sal 8200 Århus N Indklagede: Ruben Kopp Pedersen Svanholmsvej 9 1905 Frederiksberg C Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 17. oktober 2013

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 17. oktober 2013 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 17. oktober 2013 i sag nr. 2013.0016: FTF for BUPL (advokat Jakob Bjerre) mod KL for Kalundborg Kommune (advokat Jørgen Vinding) Dommere: Svend Askær, Helle Havgaard,

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. januar 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. januar 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. januar 2014 Sag nr.: AR2013.0305 Lærernes Centralorganisation mod KL Dommere: Jørn Kristian Jensen, Carl Erik Johansen, Torkild Justesen, Erik Jylling, Erik Kjærgaard,

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 29. september faglig voldgiftssag (FV ): CO-industri. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 29. september faglig voldgiftssag (FV ): CO-industri. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 29. september 2016 i faglig voldgiftssag (FV2016.0003): CO-industri for HK (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for JKS A/S (advokat Birgitte Dember)

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0086 (afskedigelsesnævn)

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0086 (afskedigelsesnævn) Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0086 (afskedigelsesnævn) BUPL for A (advokat Peter Breum) mod Ringsted Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Uoverensstemmelsen angår afskedigelsen af en

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0124):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0124): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0124): HK/Privat for A (advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Lowe Friends A/S (advokat Katja Brandt) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere