Indholdsfortegnelse. Side 1 - fra leg til landshold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Side 1 - fra leg til landshold"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Statistik 3. Markedsføring og billetsalg 4. Økonomi 5. Program og manual 6. Instruktører 7. Trænere 8. Materialer og tøj 9. Målmandscamp 10. Problemstillinger og oplæg til justeringer Side 1

3 1. Indledning Fodboldcamps evalueringsrapporten 2009 er baseret på evalueringer fra ledere, instruktører, trænere, spillere, besøgskonsulenter og DBUs fodboldskolegruppe. Desuden er administrationens erfaringer og iagttagelser med arbejdet omkring at tilrettelægge og gennemføre DBUs Fodboldcamps i år tilføjet. Væsentlige og mindre væsentlige problemstillinger, erfaret ved dette års afviklinger, bliver behandlet på stormødet d. 4. oktober Eventuelle ændringer af Fodboldcamps konceptet træder i kraft i næste sæson hvis DBUs Børne & Ungdomsudvalg tiltræder forslagene. 2. Statistik I 2009 var der 25 campafviklinger med plads til i alt 1200 deltagere. Der var udsigt til 28 afviklinger, men vi var nødsaget til at aflyse i hhv. Gørlev IF, Hasle IF og Vestbjerg IF pga. manglende billetsalg. Der var 8 Camps, som kunne melde udsolgt, men salget skuffede generelt i år, og der var således kun 938 deltagere på DBUs FodboldCamps i et fald i antal deltagere på 18,9 % i forhold til sidste års deltagerantal på Da Assens valgte at trække sig på et aldeles uheldigt tidspunkt, blev løsningen, at Tårup IF afviklede to Camps samtidig. Oversigten nedenfor viser antal deltagere og grupper på afviklingerne 2008: Skole Union Drenge Piger I alt Grupper Kommentar Nørresundby B Reg Støvring IF Reg Holstebro B Reg Hviding IF Reg Annisse IF SBU Overbooket Græsted IF SBU Karlslunde IF SBU Tårup IF 2 FBU Tårup IF FBU Nørre Alslev B LFBU Fårevejle B SBU Thisted FC Reg Aabenraa B Reg Jyllinge FC SBU GH Ollerup FBU Stoholm IF Reg FC Skanderborg Reg Hornslet IF Reg Hjallerup IF Reg Spjald IF Reg Østdjurs 91 Reg Bolderslev B Reg Kastrup B KBU Gladsaxe-Hero SBU St.vorde/Sejlflod Reg Afviklet uden instruktør Side 2

4 Herunder ses det samlede deltagerantal fordelt på lokalunioner, køn og alder: Region Skoler Spillere Mark(D) Mark(P) BBU FBU JBU R JBU R JBU R JBU R KBU LFBU SBU Total DBUs Fodboldcamps blev igen i år udbudt til 4 årgange. Det er også igen i år, de yngste årgange, der udgør størsteparten af deltagere. Vi ser nogenlunde samme deltagerfordeling som i Markedsføring og billetsalg Markedsføringen af DBUs Fodboldcamps skete i år på samme måde som foregående år med en folder udformet som et postkort. Postkortet blev sendt til alle deltagere fra 2008 og samtlige klubber med børne- og ungdomsfodbold. Der blev derudover udarbejdet en særskilt FodboldCamp-plakat, i lighed med den for Fodboldskolen, som værtsklubberne fik tilsendt og kunne rekvirere flere af. Thomas Kahlenberg har igen i år været tilknyttet aktiviteten som ambassadør. Vi har således kunnet anvende billeder og tekst af Thomas Kahlenberg på markedsføringsmaterialet samt forside på trænermanualen. Billetsalget startede tirsdag den 17. marts hos Billetnet. Inden salgsstart havde klubberne muligheden for at forhåndsreservere 12 billetter. 11 klubber benyttede sig af tilbuddet i forhold til 8 klubber sidste år. Efter 3 salgsdage var "kun" 1 camp udsolgt. Sidste år var der udsolgt 10 camps på 1. dagen. 1 måned efter salgstart var der "kun" udsolgt 5 camps, sidste år var der 16 udsolgt på det tidspunkt. I det hele taget blev der solgt færre billetter og salget gik langsommere end sidste år. De fleste af Camplederne svarer i deres evalueringer, at der gennemsnitligt er under 25% af deltagerne, som kommer fra egen klub. Side 3

5 4. Økonomi Prisen for deltagelse på DBUs Fodboldcamps blev i år ændret til 1100 kr. + gebyr 29 kr. (2008 prisen var 900,-+27 i gebyr). Der blev af deltagerbeløbet givet 650 kr. til værtsklubberne til dækning af kost til alle på stedet (mod 550 kr. sidste år). Instruktørerne aflønnes fortsat med kr pr. afvikling. Trænere blev aflønnet med kr pr. afvikling plus en tøjpakke for første uge, og for egfterfølgende uger. Campledere blev aflønnet med kr pr. afvikling plus en tøjpakke. 5. Program og manual Sidste års relativt gennemgribende ændringer af manualen gjorde, at den i 2009 var så godt som identisk med 2008 manualen. Altså skulle der igen arbejdes ud fra de instruktionspunkter som der forefindes på B1 kurset (f.eks. spark vendinger dribling/finter etc.) for derved at give trænerne en bedre mulighed for at kunne instruere i træningsdetaljerne. Alle trænere burde som minimum have gennemgået B1, men det var dog ikke tilfældet på alle Camps. Der er stadig mange af deltagerne, som kommer på Camps med en forventning om, at det er hygge og derfor hører vi igen i år trænere, ledere og instruktører, som synes det er svært at ramme deltagernes forventninger. Hos nogle deltagere, trænere, ledere og instruktører er der tvivl om, hvorvidt DBUs FodboldCamps er en slags elitefodboldskole eller snarere en fodboldlejr. Dette kan skyldes dårlig kommunikation fra DBUs side, men der kan også være tale om, at vi med ideen om prof-tilværelsen rammer lidt ved siden af målgruppen. Teorimodulerne blev afviklet ligesom sidste år, med en DVD med Tobias Mikkelsen (BIF) og Thomas Enevoldsen (AaB), som fortalte om deres tilværelse som ungdomlandsholdsspillere og deres hverdag i klubben og den måde, som de havde gebærdet sig på, da de var i deltagernes alder. Dette blev igen fulgt op med et spørgeskema og et modul, hvor den enkelte spiller kunne prøve at tilrettelægge sin egen hverdag udenfor selve klubtræningen. Dette for at gøre spillerne opmærksom på, at selvtræning og selvdisciplin er vejen frem, hvis man gerne vil spille seriøs fodbold. DBUs Spillestils DVD blev også i år inddraget som en del af det taktiske modul. Her skulle spillerne efterfølgende sætte et verdenshold og ud fra DVDen forklare hvorfor valget var faldet på netop disse spillere. Dette for at synliggøre, hvilke kvaliteter de enkelte positioner besidder og hvor den enkelte spiller måske ser sig selv bedst. Der var generelt tilfredshed med manualen som helhed, men der er dog et ønske om fornyelse hos størsteparten af skolelederne og instruktørerne. Side 4

6 6. Instruktører I 2009 var instruktørpåsætningen lagt ud til lokalunionerne. Dette har fungeret fint, men nogle steder har det dog været klubben selv, personificeret ved Camplederen, som har fundet instruktøren. På Campen i Storvorde/Sejlflod undlod vi at bemande med instruktør, da der kun var solgt 14 pladser. Her tog en kompetent træner sig i stedet af teorimodulerne. Det er værd at overveje, om DBUs FodboldCamp overhovedet har brug for en instruktør, eller om man kan nøjes med en trænerleder i lighed med årets fodboldskoler. Holdningen hos langt de fleste Camplederne er, at de godt vil kunne stille med en kvalificeret trænerleder. 7. Trænere Administrationen og påsætningen af trænerne blev igen i år foretaget samtidig med påsætningen af trænere til Fodboldskolerne. Værtsklubben skulle også i år selv skaffe 2 trænere, og der var i år ikke nævneværdige problemer med trænerpåsætningen. Dette kan skyldes at lønnen var hævet, og det derfor måske var mere attraktivt at være Camptræner, frem for træner på fodboldskolen. 8. Materialer, kost og tøj Materialesituationen er i 2009 forløbet uden nævneværdige vanskeligheder. Klubberne modtog ligesom sidste år varer tirsdagen før afvikling. Der har igen i år været stor ros til landsholdstrøjen, men vi fornemmer en skelen til fodboldskoledeltagernes mange gaver, specielt fra forældre og deltagere, som synes billetprisen taget i betragtning, at der burde være mere tøj/gaver til deltagerne. Også i år havde Arla udarbejdet en kostplan, og der er igen blandede meldinger ang. denne. Nogle få klubber kan ikke få maden til at slå til, mens der andre steder ikke er problemer. 9. Målmandscamp Vi har igen i år afviklet specielle målmandscamps i hhv. Tårup og Storvorde/Sejlflod. Tårup havde mange deltagere, mens Storvorde/Sejlflod kun kunne mønstre 14 deltagere. Begge steder var der enighed om, at der er brug for en nøjere beskrivelse af indholdet på MålmandsCamp, herunder en mere detaljeret øvelsesvejledning. Side 5

7 10. Problemstillinger og oplæg til justeringer Program og manual For at imødekomme problematikken vedr. skismaet mellem prof -temaet og deltagernes forventning om en fodboldcamp med både fodbold og hygge, bliver vi nødt til at se på om programmet kan tilpasses de unges forventninger lidt bedre. Indstilling Teorimodulerne erstattes af sociale tiltag og regulær fritid, således at vi bedre rammer breddespilllernes forventninger til det at være på fodboldcamp. Træningsmodulerne skal stadig være af god kvalitet, dog skal vi nok sørge for ikke at have 3 træninger pr. dag, da der ikke er mange deltagere, som kan holde til det ( det skal i parentes bemærkes, at end ikke vores egne ungdomslandsholdsspillere træner mere end én gang dagligt som hovedregel). Stormødets indstilling Der bakkes op om indstillingen. B&U udvalgets beslutning B&U udvalget godkendte stormødets indstilling. Instruktører Udgifterne til instruktører står ikke mål med deltagernes forudsætninger og fodboldfaglige niveau. Deltagerne er i stigende grad helt almindelige breddespillere, som ønsker en blanding af god fodboldtræning og hyggeligt samvær med de andre unge. Trænernes niveau samt manualen burde være mere end rigeligt til at lave en god og seriøs træning. Indstilling Der indføres en trænerlederrolle (lønnet), i lighed med den som er på fodboldskolen. Klubben skal således stille med både en Campleder og en trænerleder (der som udgangspunkt har gennemført minimum B2), som så bl.a. skal stå for sparringen med trænerne i forhold til fagligheden. Stormødets indstilling Der bakkes op om indstillingen. B og U udvalgets beslutning: B&U udvalget godkendte stormødets indstilling. Side 6

8 Øvrige mulige administrative justeringer næste år Der er til næste års FodboldCamps afsat tæt ved ,- på budgettet til at indkøbe tøj til deltagerne (mod ca ,- sidste år). Dette vil give mulighed for eksempelvis at give deltagerne både en landsholdstrøje og en Landsholdstræningsdragt, eller hvad andre muligheder ADIDAS måtte stille os i udsigt. Der er ligeledes afsat penge til at deltagerne næste år får en fodbold, men dette vil så betyde, at de bolde som klubberne har fået, ikke vil være at finde på næste års Camps. Endelig er der også den mulighed, at nogle af disse penge bruges til evt. sociale aktiviteter. Yderligere punkter: På stormødet blev der yderligere diskuteret nedenstående punkter: En øget mulighed for at få målmandscamp ved at åbne op for at kunne markedsføre hen imod at enkelte grupper på en traditionel camp allokeres til målmænd alene. Der skal findes en plan for markedsføringen af et sådant tiltag. Deltagerantallet skal kunne hæves til 60 deltagere pr. camp. Forhåndsreserveringer bør øges til 75%, ligesom på fodboldskolerne. B&U Udvalget vedtog alle ovenstående punkter. Side 7

9 Modtagere af Fodboldcamp evalueringsrapport DBUs bestyrelse DBUs Børne- & ungdomsudvalg Kurt Bagge-Hansen (SBU) (formand) Ole Jacobsen (SBU) Kaj D. Larsen (LFBU) Louise Bøjden (FBU) Morten Høgsdahl Nielsen (KBU) Christian Fynsk (JBU) Per Dybdahl (BBU) Fodboldskolegruppen (politisk ansvarlig) Per Dybdahl (formand) Gordon Kirt Christian Fynsk Jeanette Schalburg Knudsen Allan Dinesen DBU Børn og ungdom: Steen Jørgensen (afd. leder) Morten Nielsen René Bakdal Tina Enestrøm Richard Andersen Enrique Córdova-Jensen Lokalunioner/-regioner Unions-/regionskontorerne Fodboldskolepolitikere Konsulenterne Fodboldcamps Skoleledere Instruktører Alle øvrige kan downloade rapporten fra DBUs hjemmeside. Denne rapport er udarbejdet af René Bakdal, september Efterfølgende bliver rapporten behandlet af fodboldskolegruppen og på det årlige stormøde den 4.oktober Side 8

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2015... 2 Vigtige punkter i 2015... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 8 Januar... 8 Marts... 8 April... 8 Ugerne før skolestart... 11 Dagene

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0 SKOLELEDERMANUAL 2013 / version 1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Side Velkommen 2 Nyt og Vigtigt 3 6 Arbejdsplan før afviklingen 7 11 Arbejdsplan under afviklingen 12 17 Arbejdsplan

Læs mere

MANUAL 2010. fra leg til landshold

MANUAL 2010. fra leg til landshold MANUAL 2010 fra leg til landshold fodbold DBU Fodbold manual 2010 Indholdsfortegnelse Undervisningsprincipper...............................................................................................

Læs mere

Frederiksberg Boldklub

Frederiksberg Boldklub Frederiksberg Boldklub Formandens beretning for 2009 Formandens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Endnu et år er gået

Læs mere

Temahæfte 09 spil dig på landsholdet

Temahæfte 09 spil dig på landsholdet Temahæfte 09 spil dig på landsholdet DBUs Fodboldskole Temahæfte 2009 Officielle sponsorer for DBUs Fodboldskoleaktiviteter fra leg til landshold 1 fra leg til landshold Årets Tema: SPIL dig på landsholdet

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Forord Fodbold er den største idrætsgren i Danmark. Dette betyder, at spillet og klubberne har en stor samfundsmæssig betydning i forhold til hvordan børn og unge udvikler

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

For piger og drenge født 1992-1998

For piger og drenge født 1992-1998 For piger og drenge født 1992-1998 2006 fra leg til landshold Velkommen på DBUs Fodboldskole 2006 Så er tiden for 14. gang inde til, at DBU inviterer piger og drenge over hele landet til at bruge en uge

Læs mere

Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015. Beretning 2014

Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015. Beretning 2014 Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015 Beretning 2014 Medlemstallet i Taastrup FC for 2014 har været lidt faldende. På pigesiden har vi oplevet en lidt større nedgang i medlemstallet en drengesiden

Læs mere

Holdninger & handlinger. DBUs Holdningshæfte. den nye måde at tænke og spille børne- og ungdomsfodbold. Fairplay for alle. Fodbold skal være sjovt

Holdninger & handlinger. DBUs Holdningshæfte. den nye måde at tænke og spille børne- og ungdomsfodbold. Fairplay for alle. Fodbold skal være sjovt Fairplay for alle DBUs Holdningshæfte Fodbold skal være sjovt Væk med resultaterne Ingen negative tilråb Hellere 5v5 end 11v11 Fokus på udvikling Holdninger & handlinger den nye måde at tænke og spille

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, Kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Marts 2008 ISBN-nummer: 978-87-7356-112-6

Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, Kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Marts 2008 ISBN-nummer: 978-87-7356-112-6 Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, Kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Marts 2008 ISBN-nummer: 978-87-7356-112-6 Rapporten kan downloades på www.ftf.dk/lederpejling FTF-Hovedorganisation

Læs mere

Holdninger & handlinger

Holdninger & handlinger DBUs holdningshæfte Holdninger & handlinger den nye måde at tænke og spille børne- og ungdomsfodbold fra leg til landshold Udgiver Dansk Boldspil-Union Layout/dtp DBU Grafisk Bettina Emcken Lise Fabricius

Læs mere

COACHING - DET HANDLER OM DIG! U-21 2011 RYKKER NÆRMERE

COACHING - DET HANDLER OM DIG! U-21 2011 RYKKER NÆRMERE FYN BOLD Nr. 5 Dec. 2009 16. årgang COACHING - DET HANDLER OM DIG! U-21 2011 RYKKER NÆRMERE BOLDKLUBBEN MARIENLYST SOM VALGFAG ÅRET 2009 I TAL 2 FYN BOLD 5/2009 FYN BOLD Nr. 5 December 2009 16. årgang

Læs mere

Dommeranalyse! De bedste har et smil på læben!

Dommeranalyse! De bedste har et smil på læben! Dommeranalyse! De bedste har et smil på læben! Baggrundsrapport udarbejdet af Danmarks Idræts-Forbund for Dansk Boldspil-Union og Dansk Fodbolddommer-Union Oktober 2001 Indhold Forord Baggrund og kommissorium

Læs mere

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik!

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Vi har arbejdet med følgende fire grupper: 1. Elev (18 besvarelser) 2. Elev/forældre (12 besvarelser) 3. Forældre (2 besvarelser) 4. Medarbejdere

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år.

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år. Referat fra Hal-Hockey / Floorball Landsmødet i Vejle d. 14. Marts 2009 Der deltog 20 personer og alle 3 regioner var repræsenteret Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

DBU FYN DELEGERETMØDET 2014

DBU FYN DELEGERETMØDET 2014 DBU FYN DELEGERETMØDET 2014 1 DELEGERETMØDE 2014 Søndag, den 19.01.14 kl. 09.30 i Langskov Hallen, Langeskov. D A G S O R D E N: 1. Valg af dirigent. 2. DBU Fyns formand eller hans stedfortræder aflægger

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2012

BESTYRELSENS BERETNING 2012 HF Mors HC Ørstedsvej 15 DK-7900 Nykøbing M. www.hfmors.dk BESTYRELSENS BERETNING 2012 Først og fremmest vil vi gerne sig tak til alle fremmødte, dejligt at i har interesse i, hvordan det går i vores forening.

Læs mere

Evaluering af FIT FOR KIDS SUNDHEDSPROGRAM I HØJE TAASTRUP

Evaluering af FIT FOR KIDS SUNDHEDSPROGRAM I HØJE TAASTRUP Als Research APS februar 2013 RAPPORT Evaluering af FIT FOR KIDS SUNDHEDSPROGRAM I HØJE TAASTRUP INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INDLEDNING... 3 Introduktion til projektet... 3 Evalueringens baggrund og

Læs mere

Børns Venskabsfamilier

Børns Venskabsfamilier Børns Venskabsfamilier Dokumentation og evaluering 2008 Udarbejdet af Mille Malene Buch-Andersen og Anne Tang December 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. INDLEDNING...5 Formålet med denne

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Sæsonstart 2007/2008 VIGTIGT: Indskrivning i Brande Hallerne onsdag den 29. august 2007 kl. 18.00-19.00

Sæsonstart 2007/2008 VIGTIGT: Indskrivning i Brande Hallerne onsdag den 29. august 2007 kl. 18.00-19.00 Brande Badminton Club August 2007 - Nummer 1-25. årgang Indhold Sæsonstart 2007/2008 Indskrivning i Brande Hallerne onsdag den 29. august 2007 kl. 18.00-19.00 Side 3: - BBC Ungdom Side 4 - BBC Ungdom Side

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Dagsorden: 1. Børneområdet i Nordjylland, til behandling og diskussion Der vil blive en gennemgang af oversigten på børneområdet, herefter deltager

Læs mere