Kommunebeskrivelse Odder Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunebeskrivelse Odder Kommune"

Transkript

1 2014 Kommunebeskrivelse Odder Kommune

2 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR ODDER... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I ODDER... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET I ODDER... 5 SVAGT FALDENDE BESKÆFTIGELSE... 5 HØJERE UDPENDLING END INDPENDLING... 7 STIGENDE BEFOLKNING, MEN FALD I BEFOLKNINGEN I DEN ERHVERVSAKTIVE ALDER PÅ SIGT... 8 FALDENDE LEDIGHED... 8 KORTERE FORLØB FOR DAGPENGEMODTAGERE MÅL 1: FLERE UNGE SKAL HAVE EN UDDANNELSE UNGE PÅ OFFENTLIG FORSØRGELSE UNDGÅ TIDLIG KONTANTHJÆLPSDEBUT DE UNGE SOM GÅR UD AF FOLKESKOLEN I ODDER STATUS FOR ÅRIGE I ODDER GENNEMFØRELSE PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE ANDEL DER FORVENTES AT FÅ EN UNGDOMSUDDANNELSE INDSATSEN FOR DE UNGE I JOBCENTERET FOKUSOMRÅDER MÅL 2: LANGVARIG OFFENTLIG FORSØRGELSE EN TVÆRFAGLIG INDSATS FÆRRE OFFENTLIGT FORSØRGEDE I ODDER VARIGHED FOR OFFENTLIGT FORSØRGEDE RISIKOGRUPPEN FOR AT BLIVE LANGTIDSFORSØRGET AKTIVERINGSINDSATSEN FOR OFFENTLIGT FORSØRGEDE RESSOURCEFORLØB OG TILGANGEN TIL FØRTIDSPENSION FOKUSOMRÅDER MÅL 3: LANGTIDSLEDIGHEDEN UDVIKLINGEN I LANGTIDSLEDIGHEDEN MÅLGRUPPEN FOR AKUTPAKKEN OG DE FREMTIDIGT UDFALDSTRUEDE INDSATSEN FOR DE LANGTIDSLEDIGE FOKUSOMRÅDER MÅL 4: VIRKSOMHEDSKONTAKTEN UD AF 10 VIRKSOMHEDER I ODDER SAMARBEJDER MED JOBCENTRENE MEST SAMARBEJDE MED STORE OG OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER FOKUSOMRÅDER Udgiver: Beskæftigelsesregion Midtjylland

3 SAMMENFATNING Ved indgangen til 2014 kendetegnes arbejdsmarkedet i Odder med faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen. På sigt forventes en mere positiv beskæftigelsesudvikling, hvilket vil medføre behov for at øge arbejdsstyrken i Odder. Sammenfatning Ved udgangen af 2013 er antallet af beskæftigede lønmodtagere 70 personer lavere end i 2012, svarende til et beskæftigelsesfald på 0,8%. I de seneste 4 år er beskæftigelsen faldet mest for kortuddannede og faglærte, mens de langt videregående uddannede har oplevet mindre stigninger i beskæftigelsen. Samtidig er der tabt flest arbejdspladser inden for industrien. Arbejdsstyrken er i de seneste 4 år faldet med ca. 650 personer (-6,1%). Faldet har været størst for kortuddannede og faglærte, mens der er kommet lidt flere med en kort og lang videregående uddannelse. Den geografiske mobilitet i Odder er høj. Hele 52% af de beskæftigede i Odder pendler til arbejde i en anden kommune, og 30% af arbejdspladserne i Odder er besat med indpendlere. I de kommende 8 år forventes befolkningen i den erhvervsaktive alder at falde med 4,1% i Odder. Den demografiske udvikling er mere negativ i Odder end i andre dele af Østjylland. Ledigheden er faldet med 10,7% i det seneste år i Odder, svarende til et fald på 48 ledige. Korrigeret for sæsonudsving er den aktuelle ledighed på det laveste niveau siden midten af Ledigheden er højest for kvinder i aldersgruppen år. I det seneste år er ledigheden steget lidt for kvinder i aldersgruppen under 30 år og år. Ledigheden er faldet mest for mænd over 50 år. Blandt de forsikrede ledige er 3F den største gruppe. Med over 6% ledighed har 3F, KRIFA, Byggefagene, Magistrene, Civiløkonomerne og Journalisterne den højeste ledighed, mens DSA (sygeplejersker mv.) har den laveste med 0,8%. De ikke-forsikrede ledige er en relativt stor gruppe med i alt 60 ledige. I det seneste år er ledigheden næsten uændret blandt de ikke-forsikrede. Beskæftigelsesindsatsen står over for en række centrale udfordringer: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på og gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse. Indsatsen kan med fordel tage udgangspunkt i følgende: Der er over 300 offentlig forsørgede unge i Odder, hvoraf næsten ½-delen er kontanthjælpsmodtagere. Det svarer til, at 10,7% af de årige i befolkningen er på offentlig forsørgelse. Andelen er på niveau med regionen som helhed. I forbindelse med kontanthjælpsreformen er 73% (100 unge) visiteret til uddannelseshjælp, dvs. at de ikke har en uddannelse mens 27% (37 unge) modtager kontanthjælp, da de har en uddannelse. BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / KOMMUNEBESKRIVELSE

4 Sammenfatning De 137 unge i Odder, som er visiteret i f.m. kontanthjælpsreformen, er fordelt på følgende kategorier: 8% åbenlys uddannelsesparat, 28% uddannelsesparat, 36% aktivitetsparat (uden uddannelse), 4% jobparat, 23% aktivitetsparat (med uddannelse) og 2% uoplyst kategori. Det er vigtigt at undgå, at de unge starter voksenlivet på offentlig forsørgelse. De unge, som debuterede på kontanthjælp som 18-årige for 4 år siden, var 47% af tiden på offentlig forsørgelse i Til sammenligning var de øvrige unge i samme aldersgruppe i gennemsnit på offentlig forsørgelse 20% af året. De unge, som afslutter grundskolen i Odder forventes i høj grad at få en uddannelse. Pba. de aktuelle uddannelsesmønstre forventes 93% af få en ungdomsuddannelse, 59% en videregående uddannelse og 25% en lang videregående uddannelse om 25 år. I regionen som helhed er andelene h.h.v. 94%, 62% og 28%. Hovedparten af de årige i Odder er enten i gang med en uddannelse eller er i gang med forberedende aktiviteter. Kun ca. 1% er hverken i gang med uddannelse eller beskæftigelse. Kun 18,6% af de elever der afsluttede grundskolen i Odder i 2013, tilmeldte sig en erhvervsuddannelse, mens 72,6% tilmeldte sig en gymnasial uddannelse. Der er fortsat problemer med frafaldet på især erhvervsuddannelserne, hvor gennemførelsesfrekvensen på regionalt niveau kun er på 55%. Aktiveringsgraden for ungegruppen i Odder er samlet set på 35%. De unge er aktiveret i uddannelse/opkvalificering 20% af tiden og i virksomhedsrettet aktivering 15% af tiden. Aktiveringsgraden for unge i Odder er på niveau med gennemsnittet for regionen, som er på 33%. Langvarig offentlig forsørgelse tværfaglig indsats Jobcentrene skal iværksætte en tværfaglig og sammenhængende indsats i f.h.t. personer, som modtager offentlig forsørgelse over længere tid. Seneste tal om offentligt forsørgede viser: Aktuelt er godt personer på offentlig forsørgelse i Odder, svarende til 17,6% af de årige i befolkningen. 46% af de offentligt forsørgede har modtaget offentlig forsørgelse i over 3 år. Hovedparten af de langvarigt offentligt forsørgede er førtidspensionister, men der er også en betydelig gruppe kontanthjælpsmodtagere med over 3 års offentlig forsørgelse (118 personer). Ca. 170 personer i Odder har modtaget offentlig forsørgelse mellem 2 og 3 år og er dermed i risikogruppen for at blive langvarigt offentligt forsørget. Risikogruppen har flere kvinder end mænd. Ca. 1/3-del er over 60 år, og 1/5-del er under 30 år. Gruppen består af mange kontanthjælpsmodtagere (35%) og sygedagpengemodtagere (7%). Risikogruppen har været aktiveret 34% af tiden (dvs. i den tid, hvor de har modtaget offentlig forsørgelse). Aktiveringsgraden er lidt højere end gennemsnittet for regionen (33%). BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / KOMMUNEBESKRIVELSE

5 Den virksomhedsrettede indsats fylder relativt mere for modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge og ledighedsydelse i Odder sammenlignet med regionen. Reformen af førtidspension og fleksjob har nu virket i mere end 1 år. Der har været en stigning i antallet af ressourceforløb i Odder og samtidig har der været et markant fald i tilgangen til førtidspension. Dog modsvares faldet i tilgangen til førtidspension ikke fuldt ud af stigningen i ressourceforløb og fleksjob. Antallet af langvarigt offentligt forsørgede i Odder er også næsten uændret i det seneste år. Sammenfatning Langtidsledigheden skal bekæmpes Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt. Indsatsen kan med fordel tage udgangspunkt i følgende: I december 2013 var der 111 langtidsledige i Odder. Det svarer til, at 26,1% af de ledighedsberørte er langtidsledige. I det seneste år er antal langtidsledige faldet med 14%. Dog er antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere flerdoblet i det seneste år. Risikoen for langtidsledighed er lavest for kvinder under 30 år og højest for kvinder i aldersgruppen år. 30% af dagpengemodtagerne i Odder har mere end 1 års ledighed og er dermed udfaldstruede på sigt. Det svarer til 115 personer. Andelen er næsten på niveau med regionsgennemsnittet (27,8%) Odder har relativt mange udfaldstruede i aldersgruppen år og år, samt medlemmer af KRIFA, HK og DLF-A (folkeskolelærere mv.) Aktiveringsgraden for langtidsledige dagpengemodtagere er på niveau med regionsgennemsnittet, mens niveauet for antal samtaler er lavere i Odder. Aktiveringsgraden og samtaleniveauet varierer markant for de forskellige grupper af langtidsledige. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. Den virksomhedsrettede indsats og samarbejdet med virksomhederne er et centralt element i jobcentrenes indsats i f.h.t. at understøtte virksomhederne med at rekruttere arbejdskraft, opkvalificere ledige og medarbejdere og fastholde medarbejdere. Indsatsen er også en central del af reformerne af kontanthjælp, førtidspension og fleksjob samt sygedagpenge. Seneste tal om samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentret viser følgende: I 2013 havde 40,5% af virksomhederne i Odder et samarbejde med beskæftigelsessystemet. 34,4% af virksomhederne samarbejdede med jobcenteret i Odder, og 14,6% havde et samarbejde med andre jobcentre. Virksomhedernes samarbejdsgrad i Odder er lidt lavere end gennemsnittet for regionens virksomheder (41,5%) Fra 2012 til 2013 er samarbejdsgraden i Odder faldet 0,9%-point. Samarbejdsgraden i Odder er lavest for små virksomheder og størst for de store med ansatte. Fordelt på brancher, er samarbejdsgraden højest inden for Offentlig sektor (46%). BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / KOMMUNEBESKRIVELSE

6 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR ODDER ODDER MIDTJYLLAND BEFOLKNING OG ARBEJDSSTYRKE Faktiske tal Udvikling Faktiske tal Udvikling Hele befolkning 1. januar 2013 (udv ) ,2% ,9% Befolkning årige 1. januar 2013 (udv ) ,7% ,2% Prognose hele befolkningen 2021 (udv til 2021) ,8% ,4% Prognose befolkning årige 2021 (udv til 2021) ,1% ,4% Arbejdsstyrke årige pr. 1. januar 2013 (udv ), herunder: ,1% ,1% Grundskoleudd ,3% ,7% Gymnasial udd ,0% ,3% Erhvervsudd ,5% ,9% KVU 616 3,4% ,1% MVU ,8% ,6% LVU ,2% ,6% Prognose udvikling i arbejdsstyrken (antal/udvikling i pct.) ,2% ,2% Antal ledige i december 2013 (udv. dec dec. 2013) ,7% ,7% Ledige i pct. af arbejdsstyrken (udv. i dec dec i %-point) 4,0% -0,4% 4,8% -0,4% Antal lønmodtagere 4. kvt E-indkomst-fuldtidspersoner (udv. 4. kvt kvt. 2013) ,8% ,0% Antal beskæftigede 1. januar 2013 (RAS) (udv ) ,0% ,6% Antal arbejdspladser 1. januar 2013 (RAS) (udv ) ,9% ,7% Antal indpendlere 1. januar 2013 (RAS) (udv ) ,2% - - Antal udpendlere 1. januar 2013 (RAS) (udv ) ,5% - - Antal indpendliere i pct. af arbejdspladser 29,9% Antal udpendlere i pct. af beskæftigede 51,6% INDSATSEN FOR UNGE Antal offentligt forsørgede unge december 2013 (udv. dec dec. 2013) 308-9,9% ,0% Andel off. forsørgede i pct. af befolkningen år (udv. dec dec.2013 i %-point) 10,7% -1,2% 10,5% -0,7% Off. forsørgelse i 2013 for unge, der modtog kontanthjælp, som 18-årig i 2009 (pct. af året) 47% - 49% - Off. forsørgelse i 2013 for øvrige unge (pct. af året) 20% - 12% - Andel unge som tilmelder sig en ungdomsuddannelse efter grundskolen 91,3% - 91,8% - Andel som tilmelder sig en erhvervsfaglig uddannelse efter grundskolen 18,6% - 19,7% - Andel af en 9. kl. årgang fra 2011, som forventes at få mindst en ungdomsudd. 93% - 94% - Andel af en 9. kl. årgang fra 2011, som forventes at få en videregående udd. 59% - 62% - Andel af en 9. kl. årgang fra 2011, som forventes at få en lang videregående udd. 25% - 28% - Aktiveringsgrad - uddannelse/opkvalificering i 2013 (udv i %-point) 20,2% -0,4% 22,9% -2,0% Aktiveringsgrad - virksomhedsrettet aktivering i 2013 (udv i %-point) 14,8% 1,7% 10,5% -0,8% Aktiveringsgrad i alt i 2013 (udv i %-point) 35,0% 1,3% 33,4% -2,8% INDSATSEN FOR AT BEGRÆNSE LANGVARIG OFF. FORSØRGELSE Off. forsørgede i december 2013 (ekskl. efterløn) (udv. dec dec. 2013) ,8% ,7% Andel off. forsørgede i pct. af befolkningen år (udv. dec dec.2013 i %-point) 17,6% -0,8% 18,8% -0,6% Andel off. forsørgede med under 1 års varighed (udv. dec dec.2013 i %-point) 32,1% -4,2% 32,5% -1,9% Andel off. forsørgede med 1-2 års varighed (udv. dec dec.2013 i %-point) 13,4% 0,3% 11,5% 0,1% Andel off. forsørgede med 2-3 års varighed (udv. dec dec.2013 i %-point) 8,4% 1,3% 7,2% -0,6% Andel off. forsørgede med over 3 års varighed (udv. dec dec.2013 i %-point) 46,0% 2,6% 48,8% 2,4% Tilgang til førtidspension i 2013 (udv. i tilgang ) 48-45,5% ,4% Antal personer i ressourceforløb i december INDSATSEN FOR AT BEGRÆNSE LANGTIDSLEDIGHEDEN Langtidsledige i december 2013 (udv. dec ), herunder: ,0% ,0% -Langtidsledige dagpengemodtagere (udv. dec dec. 2013) 64-47,1% ,4% -Langtidsledige kontanthjælpsmodtagere (udv. dec dec. 2013) ,5% ,0% Andel langtidsledige i pct. af ledighedsberørte i december 2012 (udv. dec dec.2013 i %-point) 26,1% 1,9% 25,8% -0,4% Aktiveringsgrad for dagpengemodtagere med over 1 års ledighed i dec ,9% - 28,9% - Gns. antal samtaler for dagpengemodtagere med over 1 års ledighed i dec ,2-7,7 - VIRKSOM HEDSKONTAKTEN Andel virksomheder i komm. med samarbejde med beskæftigelsessystemet (udv i %-point) 40,5% -0,9% 41,5% 0,0% Andel virksomheder i komm. med samarbejde med det lokale jobcenter (udv i %-point) 34,4% 0,5% 35,9% 0,9% Andel virksomheder i komm. med samarbejde med andre jobcentre (udv i %-point) 14,6% -2,8% 15,5% -0,8% Kilde: Danmarks Statistik, Jobindsats.dk og DREAM Note: Beskæftigelsen er dels opgjort som 'lønmodtagerbeskæftigelsen' (E-indkomst) og dels beskæftigelsen fra den Registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS). Lønmodtagerbeskæftigelsen går frem til 4. kvt og er mere aktuel end RAS, som går frem til 1. januar Lønmodtagerbeskæftigelsen kan dog ikke opdeles på brancher og uddannelse mv. RAS dækker både selvstændige og lønmodtagere og opgøres i personer, mens lønmodtagerbeskæftigelsen kun dækker lønmodtagere og opgøres i fuldtidspersoner. Dvs. at de to statistikker ikke er fuldt ud sammenlignelige. Arbejdsstyrkeprognosen er udarbejdet med SAM -K/LINE-modellen v. Region Midtjylland. BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / KOMMUNEBESKRIVELSE

7 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I ODDER Stabil udvikling på arbejdsmarkedet i Odder Set over en årrække kendetegnes arbejdsmarkedet i Odder af en relativt stabil udvikling i både beskæftigelse og arbejdsstyrke. Der er dog større udsving i beskæftigelsen og ar- bejdsstyrken fra 2006 til 2009, omkring finanskrisen i Ledigheden, som er forskellen på arbejdsstyrken og beskæftigelsen, harr været påvirket af både ændringer i beskæftigelsen og arbejdsstyrken de seneste år i Odder. FIGUR 1. UDVIKLINGEN I BESKÆFTIGELSE, ARBEJDSSTYRKE OG PENDLING I ODDER FRA TIL 2012 OG FREMSKRINING FOR 2012 TIL 2021 Kilde: Region Midtjylland udtræk fra f SAM-K/LINE-modellen basisversion november Udgangspunktet for SAM-K og LINEE fremskrivningenn er den nationale fremskrivning fra ADAM-modellen,, som Dan- marks Statistik vedligeholder, og blandt andet Finansministeriet benytter. ADAM fremskrivningen basererr sig på Øko- nomi- og Indenrigsministeriets konjunkturvurdering fra august 2013, og regeringens konvergensprogram for Fremskrivningerne for Odder viser, at derr fra 2012 til 2021 forventess et lille fald i arbejds- styrken på 1,2% (-132 personer) og en stigning i beskæftigelsen på 5,7% (593 personer). Arbejdsstyrken forventes dog at udvikle sig lidt mere positivt fra eller Udviklingen i Odder forventes at være lidt skæv i forhold til regionen som helhed, hvor der forventes en højere vækst i arbejdsstyrken på 4,2%, men en lidt lavere vækst i beskæftigel- sen på 4,3%. Fremskrivningen for Odder viser også, at der er risiko for lokal mangel på arbejdskraft, da beskæftigelsen forventess at overstige arbejdsstyrken på sigt. Denne ar- bejdskraftmangel kan bl.a. dækkes med flere indpendlere til Odder. Fremskrivningen viser, at både indpendlingen og udpendlingen forventes at stige i Odder i de d kommendee år. Ind- pendlingen forventes at stige med ca. 18% % og udpendlingen med ca. 25% fra 2012 til Svagt faldende beskæftigelse Antallet af beskæftigede lønmodtagere i Odder og i Midtjylland har ligget relativt stabilt gen- nem de seneste 3-4 år, dog med sæsonudsving over året og en lidt mere faldendee tendens i Odder end i regionen som helhed. De seneste tal for 4. kvartal 2013 viser, at beskæftigelsen i Odder ligger ca. 0,8% lavere end i 4. kvartal 2012, svarende til et beskæftigelsesfald på ca. 70 på et år. BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND M / KOMMUNEBESKRIVELSE

8 Fra udgangenn af 2009 og frem til udgangen af 2013 er beskæftigelsen faldet ca. 330 i Od- der, et fald på 3,9%, mens beskæftigelse en er i regionen som helhed er faldet 1,9% % FIGUR 2. UDVIKLINGEN I ANTAL BESKÆFTIGEDEE LØNMODTAGERE I ODDER OG MIDTJYLLAND FRA 1. KVARTAL 2008 TIL 4. KVARTAL Kilde: Jobindsats. dk Ledigheds- og o jobindikatorer. Antal lønmodtagere efter bopæl Note: 1. kvartal 2008 = indeks 100. Tallene for lønmodtagerbeskæftigelsen giver en indikator for den seneste udvikling i beskæftigelsen og er mere aktuel- som kun går frem til Tallene for lønmodtagerbeskæftigelsen kan dog ikke fordeles på brancher r og uddannel- se le end de øvrige beskæftigelsestal i kommunebeskrivelsen, som er fra den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik, mv. Fordelt på uddannelsesniveau har det største fald i beskæftigelsenn i Odder fra 2009 til 2013 været blandt de kortuddannede med grundskole som højeste fuldførte f uddannelse. Beskæftigelsen for kortuddannede er faldet med 452 personer, svarende til en nedgang på 18,9%. Også blandt de faglærte har der været et stort fald i beskæftigelsen på 3600 perso- ner, et fald på 8,3%. For de videregåendee uddannede er beskæftigelsen steget mest for personer med en lang videregående uddannelse, som har haft en fremgang på hele 9,9% fra 2009 til FIGUR 3. ÆNDRINGEN I ANTAL BESKÆFTIGEDEB OG ANTAL PERSONER I ARBEJDSSTYRKEN FRAA 2009 TIL 2013 I ODDER Kilde: Danmarks Statistik, Note: Tallene er afgrænset til aldersgruppen år BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND M / KOMMUNEBESKRIVELSE

9 I samme periode er arbejdsstyrken faldet mest for gruppen af kortuddannede og faglærte, mens den er steget for personer med en kort eller lang videregående uddannelse. Samlet set er antallet af beskæftigede faldet mere end arbejdstyrken i perioden. I forhold til arbejdspladser var der arbejdspladser i Odder i Fra 2012 til 2013 har der været et lille fald på 67 arbejdspladser (-0,9%). Antalsmæssigt er faldet størst inden for Handel og transport, Industri mv. og Kultur, fritid og anden service, mens antallet af arbejdspladser er steget inden for bl.a. Erhvervsservice. I hele perioden fra 2009 til 2013 har Industri mv. tabt flest arbejdspladser med en nedgang på 250 arbejdspladser. TABEL 1. ANTAL ARBEJDSPLADSER I ODDER FORDELT PÅ BRANCHER FRA 2009 TIL 2013 Antal arbejdspladser Udvikling seneste år Antal Procent Landbrug, skovbrug og fiskeri ,8% Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed ,0% Bygge og anlæg ,7% Handel og transport mv ,8% Information og kommunikation ,4% Finansiering og forsikring ,2% Ejendomshandel og udlejning ,4% Erhvervsservice ,4% Offentlig administration, undervisning og sundhed ,0% Kultur, fritid og anden service ,9% Uoplyst aktivitet ,1% I alt ,9% Kilde: Danmarks Statistik, Note: Arbejdspladser er beskæftigede med arbejdssted ved en virksomhed i Odder kommune. Højere udpendling end indpendling I 2013 var der i Odder udpendlere, som pendlede til arbejde i andre kommuner. Det svarer til, at 52% af de beskæftigede med bopæl i Odder arbejder i en anden kommune. De højeste andele udpendlere findes inden for brancherne: Information og kommunikation og Finansiering og forsikring, hvor over 80% af de beskæftigede i Odder pendler til arbejde i andre kommuner. TABEL 2. BESKÆFTIGEDE, ARBEJDSPLADSER OG PENDLING I ODDER FORDELT PÅ BRANCHER Kilde: Danmarks Statistik, Beskæftigede Indpendling Udpendling Arbejdspladser Andel arb.pladser besat med indpendlere A ndel beskæftigede, som pendler ud af kommunen Landbrug, skovbrug og fiskeri % 8% Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed % 59% Bygge og anlæg % 43% Handel og transport mv % 52% Information og kommunikation % 82% Finansiering og forsikring % 80% Ejendomshandel og udlejning % 46% Erhvervsservice % 51% Offentlig administration, undervisning og sundhed % 52% Kultur, fritid og anden service % 49% Uoplyst aktivitet % 0% I alt % 52% BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / KOMMUNEBESKRIVELSE

10 Tilsvarende var af de ansatte på arbejdspladserne i Odder indpendlere, som var bosat i en anden kommune og pendlede til arbejde i Odder. Det svarer til, at 30% af arbejdspladserne i Odder er besat med indpendlere. Der er relativt flest indpendlere inden for branchen Finansiering og forsikring, hvor 4 ud af 10 arbejdspladser er besat af indpendlere. Pendlingen til og fra Odder kendetegnes ved størst pendling mellem Odder og Aarhus, samt de øvrige nabokommuner. Pendlingen til og fra Aarhus udgør over ½ delen af både udpendlingen og indpendlingen i Odder. TABEL 3. TOP 10 INDPENDLINGS- OG UDPENDLINGSKOMMUNER FOR ODDER Antal A ntal Indpendlingskommune indpendlere Udpendlings- udpendlere Rang: til Odder kommune fra Odder 1. Aarhus Aarhus Horsens 351 Horsens Skanderborg 245 Skanderborg Hedensted 60 Silkeborg Favrskov 43 København Randers 42 Vejle Silkeborg 39 Hedensted Vejle 22 Favrskov Aalborg 18 Randers Syddjurs 16 Viborg 42 Kilde: Danmarks Statistik, Stigende befolkning, men fald i befolkningen i den erhvervsaktive alder på sigt Befolkningstallet i Odder er de seneste otte år steget 3,2%, svarende til en fremgang på 667 personer. I de kommende år forventes befolkningen fortsat at stige dog i mindre grad (0,8). Væksten i befolkningen forventes endvidere at være koncentreret til aldersgruppen 67 år og derover. Befolkningen i den erhvervsaktive alder (16-66 år) forventes at falde med 4,1% (-566 personer) modsat udviklingen i de seneste otte år, hvor gruppen i den erhvervsaktive alder er steget 1,7%. TABEL 4. BEFOLKNINGEN I ODDER I 2005 OG 2013, SAMT PROGNOSE FOR 2021 FORDELT PÅ ALDERS- GRUPPER år ,6% -10,3% år ,0% 0,5% år ,8% -7,7% år ,3% -14,6% år ,7% 7,0% år ,5% -5,6% 67+ år ,3% 33,1% år ,7% -4,1% Befolkningen i alt ,2% 0,8% Kilde: Danmarks Statistik, Antal personer Udvikling - antal Udvikling - procent Faldende ledighed I december 2013 var der 399 ledige i Odder, svarende til en ledighed på 4,0% af arbejdsstyrken. Antallet af ledige er 48 lavere end i december 2012, et fald på 10,7% på et år. Korrigeret for sæsonudsving er den aktuelle ledighed også på 4,0%, hvilket er det laveste niveau siden midten af BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / KOMMUNEBESKRIVELSE

11 FIGUR 4. LEDIGHEDSUDVIKLINGEN I ODDER FRAA JANUAR 2007 TIL DECEMBER Kilde: Danmarks Statistik, Fordelt på køn og alder er ledigheden generelt højest for kvinder i aldersgruppena n år og lavest for mænd over 50 år. I det seneste år fra december 2012 til december 2013 er ledigheden faldet for r de fleste grupper dog ikke for kvinder under 30 år og år. Ledighedsfaldet har værett størst for mænd over 50 år. FIGUR 5. LEDIGHEDSNIVEAUET I ODDER I DECEMBER 2013 FORDELT PÅ KØN OG O ALDER Kilde: Danmarks Statistik, Den største gruppe ledige blandt de forsikrede i Odder i december 2013 er medlemmer af 3F med 56 ledige. 3F, KRIFA, Byggefagene, Magistrene, Civiløkonomer og a-kassen for Journalistik, kommunikationn og sprog harr den højeste ledighed med over 6,0% af de forsik- rede. Det største ledighedsfald i det seneste år har været i 3F med en e nedgang påå 17 ledige på et år, en nedgang på 23% %. Mange a-kasser i Odder har relativt få ledige, og mange har et lavt ledighedsniveau. Det laveste niveau har Danske Sundhedsorganisationers a-kasse (DSA)) med 0,8%. BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND M / KOMMUNEBESKRIVELSE

12 Gruppen med ikke-forsikrede ledige er relativt stor i Odder med i alt 60 fuldtidsledige. I det seneste år er antallet af ikke-forsikrede ledige steget 3,4%. FIGUR 6. ANTAL LEDIGE FORDELT PÅ A-KASSERR I ODDER I DECEMBER 2012 OGG DECEMBER 2013 Kilde: Danmarks Statistik, Note: Tallet over hver søjle angiver ledigheden i procent af forsikrede i december A-kasserne er sorteret efter antal ledige i december Ikke-forsikrede er ledige, som ikke er e medlemmer af en a-kasse. Antallet er lavere end tilsvarende t tal for antallet af kontanthjælpsmodtagere, da nogle modtagere af kontanthjælp kan være medlem af en a-kasse, men ikkee have ret til dagpenge. Kortere forløb for dagpengemodtageree I 2013 var i alt dagpengemodtageree og 208 jobklare kontanthjælpsmodtagere berørt af ledighed i Odder. De lediges varighed på ydelsen viser, at når dagpengemodtagere bliver ledige, så går de i gennemsnit ledige i kortere tid end de jobklare kontanthjælpsmod- tagere. I Odder var de dagpengemodtagerne, som blev ledige i 2013, i gennemsnit ledigee i 16,1 uger. Blandt de jobklare kontanthjælpsmodtagere var den gennemsnitlig varighedd på 20,8 uger. Sammenlignet med regionen som helhed var varigheden lidt kortere for både dagpen- gemodtager og kontanthjælpsmodtagere i Odder i Fra 2012 til 2013 er den gennemsnitlige varighed på ydelsen faldet med m 1,9 uger for dag- pengemodtagere i Odder, mens den er faldet 2,2 uger i regionen somm helhed. Forr de jobkla- re kontanthjælpsmodtageree er den gennemsnitlige varighed på ydelsen steget 2,22 uger i Odder mod 1, 7 uger i regionen som helhed. BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / KOMMUNEBESKRIVELSE

13 Dagpengemodtageree FIGUR 7. GENNEMSNITLIG VARIGHED FOR DAGPENGEMODTAGERE OG JOBKLARE KONTANTHJÆLPSMOD- TAGERE I 2013 Jobklare kontanthjælpsmodtagere Kilde: Jobindsats. dk Fordelt på a-kasser varierede den gennemsnitlige varighed på dagpenge i 2013 fra 9,3 uger hos Funktionærer og servicefag til 19,9 uger i Civiløkonomernes a-kasse. Det største fald i varigheden har været hos Business Danmarks A-kasse med et fald på 19,3 uger, mens Civiløkonomernes a-kasse har haft den største stigningg på 7,3 uger. Det skal bemærkes, at mange a-kasser har få ledige i Odder, hvilket kan medføre store spring i værdierne over tid. FIGUR 8. GENNEMSNITLIG VARIGHED FOR DAGPENGEMODTAGERE FORDELT PÅ P A-KASSER I ODDER I 2013 Kilde: Jobindsats. dk. A-dagpenge. Gnsn. varighed. Ledighed og aktivering (bruttoledighed) BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / KOMMUNEBESKRIVELSE

14 MÅL 1: FLERE UNGE SKAL HAVE EN UDDANNELSE Ministerens 1. mål er, at jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på og gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse. Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal have maksimalt fokus på, at sikre implementeringen af kontanthjælpsreformen og dermed understøtte, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse, samt at unge med komplekse problemstillinger af faglig-, social- eller helbredsmæssig karakter får den nødvendige hjælp og støtte. Der skal gøres en ekstra indsats for at flere unge tager en uddannelse. Jobcentrene skal derfor sikre, at flere unge uden uddannelse starter på og gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse. Det vil bidrage til, at flere unge får erhvervsmæssige kvalifikationer og kompetencer, der øger deres muligheder for at få en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet på sigt. Unge på offentlig forsørgelse I Odder var der 308 unge på offentlig forsørgelse i december Det svarer til, at 10,7% af alle unge i aldersgruppen år var på offentlig forsørgelse. Andelen af unge på offentlig forsørgelse i Odder er på niveau med gennemsnittet for regionen, som er på 10,5%. TABEL 5. OMFANGET AF OFFENTLIGT FORSØRGEDE UNGE I ODDER OG MIDTJYLLAND I DECEMBER 2013 OG UDVIKLINGEN SENESTE ÅR (FULDTIDSPERSONER) Antal personer Odder Andel år Udvikling seneste år M idtjylland Andel år Udvikling seneste år Dagpengemodtagere 61 2,1% 0,0% 2,4% -10,2% Kontanthjælpsmodtagere 144 5,0% -15,8% 5,2% 0,4% KTH - M atch ,9% -25,7% 1,2% -3,7% KTH - M atch ,2% 7,0% 3,3% 6,6% KTH - M atch ,9% -38,1% 0,6% -18,8% Øvrige KTH. 1 0,0% -87,5% 0,0% 1,1% Revalidering 10 0,3% 42,9% 0,2% -21,7% Forrevalidering 8 0,3% -20,0% 0,2% 0,8% Sygedagpenge 21 0,7% -34,4% 0,9% -10,5% Ledighedsydelse 4 0,1% 0,0% 0,1% 26,4% Fleksjob 9 0,3% 12,5% 0,2% 3,8% Førtidspension 51 1,8% 4,1% 1,2% -4,4% Forsørgede i alt ,7% -9,9% 10,5% -4,0% Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks Statistik og egne beregninger. Note: Andel årige er andel af befolkningen i aldersgruppen år i 4. kvartal 2013, som er på en af de angivne offentlige ydelser. Sammenlignet med regionen som helhed har Odder lidt flere unge førtidspensionister. I de øvrige ydelsesgrupper har Odder næsten samme fordeling som i regionen. I det seneste år fra december 2012 til december 2013 er antallet af unge på offentlig forsørgelse i Odder faldet 9,9%. Faldet har antalsmæssigt været størst for kontanthjælps- BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / KOMMUNEBESKRIVELSE

15 modtagere og sygedagpengemodtagere. Dog har der været en stigning i ungegruppen blandt kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 (dvs. indsatsklare jf. de gamle matchkategorier), revalidenter, fleksjobbere og førtidspensionister. Visitation af unge under 30 år efter kontanthjælpsreformen Kontanthjælpsreformen medfører pr. 1. januar 2014, at unge under 30 år uden uddannelse visiteres til uddannelseshjælp, hvis de ikke har en uddannelse. Unge under 30 år med uddannelse kan fortsat søge om kontanthjælp. Uddannelseshjælp: Unge under 30 år, der hverken har gennemført en erhvervsuddannelse, en erhvervsgrunduddannelse (egu) eller en videregående uddannelse visiteres efter 1. januar 2014 til uddannelseshjælp. For unge under 30 år uden uddannelse er det grundlæggende formål med reformen, at de skal tage en uddannelse. Gruppen af unge uden uddannelse skal visiteres tidligt og grundigt i jobcenteret og opdeles i tre grupper: (I parentesen fremgår antal fuldtidspersoner i de tre visitationskategorier i Odder i februar 2014) o Åbenlys uddannelsesparate (11) o Uddannelsesparate (38) o Aktivitetsparate (50) o Uoplyst (1) o Uddannelseshjælp i alt (100) Kontanthjælp: Unge under 30 år, med en erhvervskompetencegivende uddannelse, visiteres som jobparat eller aktivitetsparat. (I parentesen fremgår antal fuldtidspersoner i de to visitationskategorier i februar 2014) o De jobparate er dem, der vurderes at komme i arbejde inden for en kortere periode (5) o De aktivitetsparate er dem, der ikke vurderes at kunne komme i arbejde inden for en kortere periode. Det kan skyldes faglig, sociale eller helbredsmæssige problemer. (31) o Uoplyst (1) o Kontanthjælp under 30 år i alt (37) I Odder er der i alt 137 unge under 30 år på enten uddannelseshjælp eller kontanthjælp i februar Til sammenligning var antallet af unge kontanthjælpsmodtagere i Odder før kontanthjælpsreformen på 144 (se tabel 5). Nedenstående figur viser fordelingen af unge, som modtager uddannelseshjælp eller kontanthjælp i Odder og i regionen som helhed i februar Figuren viser, at 73% af gruppen er uden uddannelse og derfor er visiteret til uddannelseshjælp. Andelen er en del lavere end regionsgennemsnittet på 84%. BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / KOMMUNEBESKRIVELSE

16 I Odder er der relativt færre aktivitetsparate blandt de unge, som er visiteret v til uddannel- seshjælp end i regionen. Samtidig er der relativt flere aktivitetsparate e blandt de unge, som modtager kontanthjælp end i regionen FORDELING PÅ VISITERINGSKATEGORI FOR MODTAGERE AF UDDANNELSESHJÆLP OG KONTANTHJÆLP FOR UNGE UNDER 30 ÅR I ODDER OG MIDTJYLLAND I FEBRUARR 2014 Kilde: Jobindsats. dk Undgå tidlig kontanthjælpsdebut Det er vigtigt at gøre en særlig tidlig indsats for at forhindre, at unge starter voksenlivet på offentlig forsørgelse. Unge, der har tidlig debut i kontanthjælpssystemet, viser sig at have større problemer med at få en uddannelse eller en stabil tilknytning til t arbejdsmarkedet end andre unge. Figur 9 viser, at blandt de unge, som startede voksenlivet på kontanthjælp i 2009, er der en langt større andel, som 4 årr senere modtager offentlig forsørgelse, end e blandt øvrige unge. Figuren viser: At de unge i Odder (i altt 30 personer) ), der debuterede på kontanthjælp i 2009,, i gen- en lidt nemsnit var 47% af tiden på offentlig forsørgelse i Endvidere har gruppen højere andel i job/selvforsørgelse (40%) end i regionen som helhed, men en lavere andel i uddannelse (13%). At de unge på samme alder, der ikke debuterede tidligt på kontanthjælp, i gennemsnit kun var 20% af året på offentlig forsørgelse og i langt større omfang var i uddannelse (28% af året) eller i job (52%( af året). Denne gruppe er i mindre grad g i gang med uddannelse end i regionen som helhed og i lidt højere grad i job/selvforsørgelse. BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / KOMMUNEBESKRIVELSE

17 FIGUR 9. FORSØRGELSESSTATUS I 2013 FOR 23-ÅRIGE, DER H. H.V. IKKE MODTOG ELLER MODTOG KON- TANTHJÆLP I DVS. SOM HAVDE EN TIDLIGG DEBUT PÅ KONTANTHJÆLP, SOM S 18-ÅRIG, ELLER SOM EJ HAVDE EN TIDLIG DEBUT. Kilde: Egne beregninger pba. Beskæftigelsesministeriets analyseregister DREAM. Note: Kommunen er de unges bopælskommune somm 23-årige, dvs. i 2013 De unge som går ud af folkeskolen i Odder Hovedparten af de unge tilmelder sig en ungdomsuddannelse, når de d forlader grundskolen. I Odder var der i 2013 i alt 446 elever, der afsluttede grundskolen (9. og 10. klasse) ). Flertallet i Odder tilmelder sig en gymnasial uddannelse (72,6%), mens en del færre tilmelder sig en erhvervsfagligg uddannelse (18,6%).( Dvs. i alt 91,3% tilmelder sig en ungdomsuddannelse efter grundskolen i Odder. Andelen i Odder er på niveau med gennemsnittet for regionen som helhed (91,8%). De unges uddannelsesmønstre er forskellige for piger og drenge. I Odder O udgør drenge 67% af de unge, som tilmelder sig en erhvervsfaglig uddannelse, mens piger i højere grad tilmelder sig de gymnasiale uddannelser,, hvor de udgør 56% af de tilmeldte i Odder. 1 De unge, som forlader grundskolen i Odder, har i lidt højere grad utilstrækkelige danskkund- skaber end i regionen som helhed, men en lidt lavere andel med utilstrækkelige matematik- kundskaber. På baggrund af prøvekarakterer vurderes, at 4,4% af en 9. klasse årgang i Odder har utilstrækkelige dansk kundskaber og 4,4% har utilstrækkelige matematikkund- skaber. I regionen som helhed er andelenn h.h.v. 2,8% med utilstrækkelige dansk kundska- ber og 5,6% med utilstrækkelige matematikkundskaber. 2 Tilsvarende er der relativt flere elever i grundskolen i Odder, der ikkee vurderes at være ud- dannelsesparate. Andelen af elever der vurderes ikke at være uddannelsesparatee er 5,3% i Odder mod 4, 6% i regionenn som helhed. 3 1 Kilde: Region Midtjyllands Nulpunktsanalyse 2013 om ungdomsuddannelserne i Region Midtjylland tabel 2.1 s Tal for 9. klasse elever årgang 2011/ Tal for elever i 9. og 10. klasse i 2013 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / KOMMUNEBESKRIVELSE

18 Status for årige i Odder årige unge har pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter mod, at de gennemfører en uddannelse. Den unges uddannelsesplan skal indeholde en beskrivelsee af, hvordan den unge opfylder pligten. Undervisningsministeriet opgør løbende antallet af unge årigee og hvilke aktiviteter, de er i gang med. De seneste tal t er for december 2012, hvor der indgårr personer i mål- gruppen i Odder. Figur 10 viser, at hovedparten (95%) af de årige i Odder er i gang g med en uddannel- se. Herunder er 66% i gangg med en grundskoleuddannelse, 23% er i gang med en gymna- sial uddannelse, og 6% er i gang med enn erhvervsuddannelse. De øvrige er i gang med forberedende aktiviteter (4%) (omfatter elever på produktionssko- aftalt med UU, unge i beskæftigelse over r 18 timer om ugen ler, handicappede fritaget for uddannelsespligten, unge rejst til udlandet, unge i aktiviteter mv.). Kun ca. 1% (svarende til 13 personer) er ikke i gang med hverken uddannelse eller beskæf- tigelse i december FIGUR 10. FORDELINGEN AF ÅRIGE, HVORR ODDER KOMMUNE HAR VEJLEDNINGSFORPLIGTELSERN FORDELT PÅ IGANGVÆRENDE AKTIVITETER A I DECEMBER 2012 Kilde: Egne beregninger pba. Ungedatabasen i Undervisningsministeriet BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / KOMMUNEBESKRIVELSE

19 Gennemførelse på ungdomsuddannelserne Andelen af elever, der forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse, er væsentligt højere for de gymnasiale uddannelser end de erhvervsfaglige. 4 Samlet set forventes 88% af de elever, der påbegynder en gymnasial uddannelse i Midtjylland, at gennemføre uddannelsen. For de erhvervsfaglige uddannelser opdeles gennemførelsesprocenten på h.h.v. grundforløbet og hovedforløbet: På grundforløbet forventes 75% af de elever, der påbegynder et grundforløb på en erhvervsuddannelse i Midtjylland, at gennemføre grundforløbet. På hovedforløbet er den tilsvarende gennemførelsesfrekvens på 80% blandt de elever, der påbegynder et hovedforløb. Den samlede gennemførelsesfrekvens for alle erhvervsuddannelsesinstitutioner i Midtjylland er på 55% i Ud over frafaldet på selve uddannelsen, er der en udfordring i f.h.t. praktikpladser på mange erhvervsuddannelser. Tallene for hele regionen viser, at 51% af eleverne i Midtjylland i 2011 har en ordinær praktikaftale 10 måneder efter, de har afsluttet deres grundforløb. Derudover er der 7% i skolepraktik og 8%, der har mistet en praktikplads. Det betyder, at kun 66% af de elever, der har gennemført grundforløbet ved en erhvervsuddannelse i Midtjylland, har eller har haft, mulighed for at gennemføre hovedforløbet. Det er ikke muligt at belyse gennemførelsesfrekvensen for unge i deres bopælskommune. Dog er det muligt at give en indikator på de lokale forhold ved at se på gennemførelsesfrekvensen på de uddannelsesinstitutioner, der er lokaliseret i kommunen eller i nærheden af kommunen. I Odder er gennemførelsesfrekvensen på de enkelte uddannelsesinstitutioner følgende: Amtsgymnasiet i Odder 92% Handelsfagskolen 84% Skanderborg-Odder Center for uddannelse (Gymnasiale uddannelser) 75% Skanderborg-Odder Center for uddannelse (Erhvervsuddannelser) 53% Øvrige skoler i nærheden dog uden for kommunen: o Learnmark Horsens 49% o Aarhus Købmandsskole 48% o Aarhus Social- og sundhedsskole 67% o Aarhus Tech 51% o Skanderborg Gymnasium 90% 4 Kilden til dette afsnit er Region Midtjyllands Nulpunktsanalyse 2013 om ungdomsuddannelserne i Region Midtjylland. Forventet gennemførelse på de enkelte ungdomsuddannelser er beregnet af Undervisningsministeriet. BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / KOMMUNEBESKRIVELSE

20 Andel der forventes at få en ungdomsuddannelse Den nationale målsætning er, at 95% af en årgang skal have en ungdomsuddannelse, 60% skal have en videregående uddannelse og 25% en lang videregående uddannelsee i Målsætningenn måles via den såkaldte Profilmodel ved Undervisningsministeriet, som er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang forventes at uddannede sig i løbet af de kommende 25 år, under forudsætning af at de aktuellee uddannelsesmønstre ikke ændres. De seneste kommunale tal er fra Tallene for Odder viser, at ud af en 9. klasse årgang fra 2011 forventes 93% at få mindst en ungdomsuddannelse, 59% en videregående uddannelse og 25% en lang videregående uddannelse. Tallene viser, at Odder næsten har opfyldt den nationale målsætningg for 2015 med de nuværende uddannelsesmønstre. FIGUR 11. PROFILMODEL FOR HVORDAN EN 9. KLASSE ÅRGANGG 2011 FRA ODDER OG REGIONEN SOM HELHED FORVENTES AT UDDANNEDE SIG I LØBET AF DE KOMMENDE 25 ÅR Kilde: Egne beregninger pba. profilmodellen fra Undervisningsministeriet Indsatsen for de unge i jobcenteret I Odder aktiveres de unge på offentlig forsørgelse 35% af tiden. Aktiveringsgradenn er på niveau med gennemsnittet for f regionen som helhed, hvor de unge aktiveres 33% af tiden. Aktiveringsgraden er for alle ydelsesgrupper. Aktiveringsgraden i Odder er sammensatt af, at de unge er i uddannelse/opkvalificering 20% af tiden og i virksomhedsrettet aktivering 15% af tiden. BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / KOMMUNEBESKRIVELSE

Kommunebeskrivelse Herning Kommune

Kommunebeskrivelse Herning Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Herning Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR HERNING... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I HERNING... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere

IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET

IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET September 212 IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Berit Toft Fihl Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA Forlag

Læs mere

Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse

Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse KL 1. udgave, 1. oplag 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget A/S Tryk:

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Beskæftigelseseffekter af projekt Fra ufaglært til faglært pa rekordtid

Beskæftigelseseffekter af projekt Fra ufaglært til faglært pa rekordtid 2015 Beskæftigelseseffekter af projekt Fra ufaglært til faglært pa rekordtid 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1. MÅLGRUPPEN I PROJEKTET OG AFGANGSRATER TIL JOB ELLER UDDANNELSE...

Læs mere

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING Oktober 2003 ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE 1 2 3 4 Sammenfatning... side 2 Faldende arbejdsstyrke... side 8 Forsinkelse før studiestart... side 19 Indvandreres uddannelse

Læs mere

4. Høj dansk jobmobilitet

4. Høj dansk jobmobilitet 4. Høj dansk jobmobilitet 4.1 Sammenfatning 17 4.2 Mere end 8. får nyt job hvert år 19 4.3 Hvad kendetegner lønmodtagernes mobilitet? 115 4.4 Jobmobilitet i internationalt perspektiv 132 Bilag 4.1 Nye

Læs mere

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet N OTAT Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet Indhold 1. Baggrund for projektet 2. Resumé 3. Dataanalyse af registerdata 4. Kvalitative casestudier i udvalgte

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft 3 KAPITEL Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft På baggrund af de historiske tendenser og de nyeste uddannelsesmønstre er der stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft i 22. Fremskrivninger

Læs mere

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 3 1.1 Arbejdsmarkedskommissionens opgave... 3 1.2 Beskæftigelsesudsigterne

Læs mere

Ungdomsuddannelser med fokus på yderkommuner

Ungdomsuddannelser med fokus på yderkommuner Ungdomsuddannelser med fokus på yderkommuner Delfinansieret af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (Landdistriktspuljen) Center for Regional- og Turismeforskning 1 Titel: Ungdomsuddannelser med

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet April 2012 Afrapportering Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet Indholdsfortegnelse Resumé og forslag 3 Resultater af analysen 3 Deloittes forslag til en styrket anvendelse af

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

En styrket indsats overfor unge ledige

En styrket indsats overfor unge ledige En styrket indsats overfor unge ledige Dansk økonomi er igen i vækst efter det kraftige tilbageslag i kølvandet på den in- ternationale finanskrise. Væksten i det forgangne år har været kraftigere end

Læs mere

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job 18. april 2013 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance Aftale om en reform

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere