Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5"

Transkript

1 Side 1 af 5 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2005 Tilstede: 18 stemmeberettigede personer Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges 5. Forslag fra bestyrelsen, herunder investeringsplan for kommende år. Bestyrelsen anmoder om bemyndigelse til at nedsæte/forhøje varmeafgiften i henhold til gasprisen 6. Indkomne forslag fra andelshavere 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er. Inge-Lise Hansen, Hanne Normann Hansen og Jan Clausen 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen 9. Valg af revisor 10. Eventuelt Referat: 1. Valg af dirigent Sten Hansen valgt til dirigent. Generalforsamling er lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. 2. Beretning for det forløbne regnskabsår Formand Niels Jørgen Pedersen aflagde flg: beretning: Bestyrelsen konstituerede sig i starten af det forløbne år med Niels Jørgen Pedersen som formand, da den tidligere formand valgte at udtræde af bestyrelsen, da han ikke mere boede i forsyningsområdet. Der havde været diskussion med Skibby Kommune omkring regnskab og budget. Kommunen havde stillet skrappere krav til budget, end de kan iflg, den godkendte vedtægt. Det må kommunen ikke. Betaling for gas er blevet ændret, så den følger fuelolieprisen. Denne har en langsommere stigning og det har givet en billigere pris på gas. Gaspris er kurssikret til Der har været problemer med for varmt returvand fra institutioner, skole, hal og private. Motor slår fra, fordi den ikke kan køles ned. Bestyrelsen arbejder på sagen Vi håber, at det lykkes så alle, også private sender rigtigt returvand tilbage til værket. Værket har fået hovedreparation i foråret. Bestyrelsen havde 3 muligheder at vælge imellem ved hovedreparationen.en billig uden udskiftning af krumtap, en lidt dyrere, hvori der indgik en udskiftning af krumtap eller en helt ny større motor. Vi valgte den store reparation, men sparede penge ved at indgå

2 Side 2 af 5 kontrakt om årlige eftersyn med fast pris ved store eftersyn. Gassen stiger voldsomt og mange forbrugere vil måske prøve alternative opvarmningsformer. Bestyrelsen ønsker ikke, at man begynder at fyre i kakkelovne. Der er bedre at bruge penge på bedre isolering af sin hus. Det er ikke til at sige pt., hvor gasprisen ender i løbet af året og bestyrelsen forventer at komme til at forhøje gasprisen i utide. Man har haft fastprisaftale i Jægerspris. Bestyrelsen er ikke blevet repræsenteret for en aftale, der var god nok. Vi indgår aftale, hvis vi får et fornuftigt tilbud. Tak til bestyrelsen Året er gået godt. Spørgsmål til formandens beretning: Ingen spørgsmål fra forbrugerne. Formandens beretning godkendt. 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse Kasserer Inge-Lise Hansen fremlagde det reviderede regnskab til godkendelse. Regnskabet blev gennemgået post for post. Regnskabet har modtaget en blank revisorpåtegning Indtægterne har været budgetteret godt. Udgifterne har været større end forventet. Når man sammenligner regnskab og budgettet for det forløbne år, kan man se, at det handler om, hvor gode vi er til at budgettere tilslutning af nye kunder. Der har været mange omkostninger ved aflæsning ved kundeskift og ved tilslutning af nye kunder. Budgettering af renter og afskrivninger er gået nogenlunde. Resultatet er blevet mindre end forventet, men vi har alligevel fået et overskud på kr. Spørgsmål til årsregnskabet: Forbruger: Hvordan ser indtægten fra den faste afgift ud i forhold til de faste udgifter? Kassereren: Vi er ved at være oppe, hvor den svarer til de faste udgifter. Forbruger fra Løvekær: Vil den faste afgift gå ned, når der kommer nye kunder? Der er varmeudgifter på kr. for en 3 værelses lejlighed og kr. i 64 m² lejlighed. Kassereren: Vi har kun fået 4 nye kunder i år. Der skal være et forhold, hvor den faste afgift dækker hele den faste udgift, før det kan komme på tale. Alle faste husstande betaler samme faste afgift. Erhverv og storkunder har en anden aftale. Driftsleder Morten Petersen: Man kan ikke direkte sammenligne varmeudgiften i Løvekær med prisen i Rugvænget og Havrevænget. Der er en fast afgift i Rugvænget på kr. og i Havrevænget på kr. De, der bor der, kan ikke se det. Der skyldes, at der kun er en måler istedet for målere i de enkelte boliger.

3 Side 3 af 5 Lån og ejendomsskatter skal dækkes af den faste afgift. Dirigenten: Generalforsamlingen drejer sig ikke om enkeltsager. Han indstillede til, at de bliver drøftet med bestyrelsen efterfølgende. Regnskab godkendt og bestyrelsen meddelt decharge 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges Kasserer Inge-Lise Hansen fremlagde budget. Budgettet er lagt ud fra en tarif på kr. i fast afgift og 48 øre i variabel afgift pr. Kwh varmeafgift excl. moms Kassereren gennemgik posterne i budgettet. Bestyrelsen kan se, at udgiften til naturgas ikke vil holde, da vi allerede nu er oppe på den budgetterede gaspris for hele året. Vi har ikke mulighed for at styre gasprisen. Budgettet for motorservice er større, fordi den indeholder fastpris aftalen vedr. reparation af motor. Der er kommet en ny post ind i regnskabet, som dækker nye kunder og flytninger. Der er kun en el-kunde tilbage, som ikke har indfriet sit lån Driftsleder Morten Petersen oplyste, at de, der har modtaget á conto opgørelser har fået dem baseret på en fast afgift på kr. og en variabel på 45,3 øre, da driftslederen er nødt til at indberette til betalingsservice inden budgettet er færdigt. Der vil derfor komme en forhøjelse af den variable afgift i november. Gas koster pt. 3,52 kr. Budgettet er lagt efter 3,50 kr. Den indflydelse på gasprisen, som de 2 store orkaner får, vil først vise sig i kommende regninger. Budgettet blev taget til efterretning 5. Forslag fra bestyrelsen, herunder investeringsplan for kommende år. Bestyrelsen anmoder om bemyndigelse til at nedsætte/forhøje varmeafgiften i henhold til gasprisen Bestyrelsen har ingen investeringsplan for kommede år. Dirigenten konstaterede, at bestyrelsen ikke behøver anmode om bemyndigelse til prisændringer i løbet af året, da det er en driftsmæssig disposition, som bestyrelsen kan træffe. 6. Indkomne forslag fra andelshavere Forslag modtaget fra bestyrelsen for Løvekær Boligafdeling om ændring af takstpolitik, da små boliger skal betale mere i forhold til store boliger. Formanden for bestyrelsen forklarede, at DAB ønsker prisen på små boliger ned. Formanden for varmeværket forklarede, at bestyrelsen har arbejdet med sagen. Beboere i Løvekær bliver behandlet, som alle de andre kunder, men de ser prisen på en

4 Side 4 af 5 anden måde, fordi den har været inde og vende i DAB. De betaler nøjagtigt det samme som alle andre. Lejer har krav på at være medlem af både vand- og varmeværk, som enkeltpersoner. Prisen er mere retfærdig i år, for vi ikke har hævet den fast afgift ret meget i år. Prisstigningen i år er fortrinsvis lagt på den variable afgift. Der er andre kunder i byen, som har små boliger. Vi har ikke styr på, hvor mange små boliger, der er i Skuldelev Bestyrelsen er nødt til at finde ud af, hvor mange boliger i byen, der er under et vist antal m² for at kunne lave en beslutning. Bestyrelsen kan ikke overskue konsekvenserne ved en afgiftsnedsættelse for små boliger og derfor har vi ikke lovet en nedsættelse. Der nytter ikke, at vi pludselig mangler kr. i regnskabet, fordi vi sætter prisen ned for de mindre boliger. Dirigenten: Vil det være svært at bruge m² pris pr bolig. Kan man ikke trække de oplysninger på kommunen. Driftsleder: Der vil blive opsat solfangere og brændeovne, hvis de store huse skal bære hele byrden. Formanden for varmeværket: Sagen er ikke så enkelt. Hver enkelt husstand har fået lagt stik ind og Morten aflægger besøg er i hver enkelt hustand. Prisen for det er det samme uanset boligens størrelse. Beslutning: Bestyrelsen arbejder videre på differentieret fast afgift. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er. Inge-Lise Hansen, Hanne Normann Hansen og Jan Clausen Alle afgående medlemmer er villige til genvalg. Ingen nye stillede op. Inge-Lise Hansen, Hanne Normann Hansen og Jan Clausen genvalgt. 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen På valg er Sten Hansen og Per Pedersen Suppleanterne er villige til genvalg. Ingen nye stillede op. Sten Hansen og Per Pedersen genvalgt. 9. Valg af revisor Revisor Ole Kallesøe genvalgt.

5 Side 5 af Eventuelt Spørgsmål fra forbruger: Hvad hjælper solfangere. Driftsleder: Hvis jeg sætter en solfanger op, får jeg selv en besparelse på den variable afgift. Værket vil få en mindre indtægt for elsalg. Vi har en enkelt kunde som ikke aftager varme. Han betaler kun den faste afgift. Dirigenten: Er der skrevet regning på for høj returvarme. Driftsleder: Der er endnu ingen, som har modtaget regninger. Gennemsnitligt ligger nogle lige på vippen. Der er enkelte dage, hvor de sender meget varmt vand retur. Rugvænget og Havrevænget er problematiske. Enstrengs-anlæg og små lejligheder giver også problemer. Forbruger: Hvad kan vi hver enkelt hustand gøre for at påvirke returvarmen. Driftsleder: Hvis dørene står åbent mellem stuer, hvor der er flere radiatorer, skal alle radiatorventiler stå på det samme. Der må ikke være en enkelt radiator, der er stillet på 5, som står for hele opvarmningen af alle rummene. Bestyrelsesmedlem: Føl på hver enkelt radiator. Dine radiatorer skal være varme foroven, men kolde forneden. Hvis en radiator er varm forneden, er det den der bestemmer hele dit varmeforbrug. En enkelt radiator, som kører for fuld styrke kan forhøje din varmeregning drastisk og du sender for varmt vand retur til værket. Dirigenten takkede for god ro og orden. Formanden takkede for fremmødet. Skuldelev den Sten Hansen Dirigent Hanne Normann Hansen Referent

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a. Resultatopgørelse for tiden 1/6 2007-31/5-2008 samt Status pr. 31. maj 2008. Resultatbudget for tiden 1/6 2008-31/5-2009

HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a. Resultatopgørelse for tiden 1/6 2007-31/5-2008 samt Status pr. 31. maj 2008. Resultatbudget for tiden 1/6 2008-31/5-2009 Poststemplets dato, oktober 2008 HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a. Resultatopgørelse for tiden 1/6 2007-31/5-2008 samt Status pr. 31. maj 2008 Resultatbudget for tiden 1/6 2008-31/5-2009 O R D I N Æ R G E N

Læs mere

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006.

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Sted: Skovlund Kro Deltagere: 11 personer inkl. bestyrelse og varmemester. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Onsdag den 13. juni 2012 kl. 19:00 Elsted-Lystrup Beboerhus, Elsted Skolevej 4, Lystrup Deltagere: 48 Andelshavere 6 Medarbejdere Mod

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tid: Torsdag den 27. september 2012 Kl. 19.30 Sted: Naturvidenskabernes Hus - Bjerringbro Ref.: CWH Deltagere: Til generalforsamlingen var fremmødt ca. 150 andelshavere,

Læs mere

Ledelses beretning for 2012 2013. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter. Det er salg af EL og Varme.

Ledelses beretning for 2012 2013. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter. Det er salg af EL og Varme. Ledelses beretning for 2012 2013. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter. Det er salg af EL og Varme. Antallet af forbruger er pt. 754 Udviklingen i aktiviteter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse.

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse. Referat af ordinær generalforsamling 2010 onsdag den 14. april 2010, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Lillerødhallen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

Ulbjerg Kraftvarme 29. sep. 2011

Ulbjerg Kraftvarme 29. sep. 2011 Ulbjerg Kraftvarme 29. sep. 2011 Beretning til Generalforsamling varmeåret 2010/11 1. Valg af dirigent ** John Vestergaard 2. Beretning til generalforsamling varmeåret 2010/11 Afslutning af varmeår Varmeåret

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30 på Bogense Hotel Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 12. marts 2015 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu Formanden, Flemming Elikofer, bød velkommen

Referat af generalforsamlingen den 12. marts 2015 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu Formanden, Flemming Elikofer, bød velkommen Referat af generalforsamlingen den 12. marts 2015 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu Formanden, Flemming Elikofer, bød velkommen til de fremmødte medlemmer og meddelte, at rækkefølgen

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2010.

Generalforsamlingsreferat 2010. 1 Generalforsamlingsreferat 2010. År 2010, den 1. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Vanløse kulturhus, Frode Jacobsens Plads 4, 2720 Vanløse. Til stede

Læs mere

DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S

DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S Generalforsamling lørdag den 18. juni, 2011, kl. 10.00 Fuglsø Centret, Dragsmurvej, Knebel Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Budget 5. Indkomne

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst

Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst 1 Generalforsamling onsdag den 19.11.2014, kl. 19,30 i Skovsgård Multihus Formandsberetning: Årets gang Igen et år er gået,

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 09.06.2011 LLR/SA Referat Den 7. juni 2011 HVIDOVREBO Mødeart: Generalforsamling Mødested: Afdeling: Lille Friheden Mødetid kl. 19.00 Aktivitetssal 1-3 Deltagere: Der var 49 lejemål repræsenteret.

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere