1991,sept Modeller for den fremtidige administration af udlejningsboliger Embedsmandsudvalget vedr. en boligreform

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1991,sept Modeller for den fremtidige administration af udlejningsboliger Embedsmandsudvalget vedr. en boligreform"

Transkript

1 Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Afleveringsfortegnelse Afleveringsnr.: Proveniens: Grønlands Tekniske Organisation Proveniensnr. : KOMMUNALE BEBYGGELSESPLANER m.m Grønlandske Kommuner Klassifikation Løbenr. År Titel Bd Pk Andet ,sept Modeller for den fremtidige administration af udlejningsboliger Embedsmandsudvalget vedr. en boligreform 1991, okt. Hvordan kan man få flere boliger for pengene Boligdirektoratet 1992,marts 1992,marts Generelle boligpolitiske udfordringer, Rapport KPP Redegørelse fra Sisimiuts boligpolitiske seminar Siumut 1992, aug Renovering af vinduer Grønlands Byggevæsen 1992 Overheads til foredrag om tilstandsregistrering, vedligeholdelse og renovering Grønlands Byggevæsen 1993,april Graddage i Grønland Grønlands Byggevæsen 1993 Drift og vedligehold i Grønland Speciale 7. sem. BTH v/poul Egede Jensen 1990, aug. Behovsanalyse for renovering, fase 2 1 Grønlands Byggevæsen 1990, aug. Behovsanalyse for renovering, fase 2, fotobilag Grønlands Byggevæsen 1990, aug. Drift og vedl. Af hjemmestyrets udlej.boliger og andre off. udlejede boliger Grønlands Byggevæsen 1990,sept. Behovsanalyse for renovering, eksempler på skader Grønlands Byggevæsen 1991,april Pilotprojekt til renovering af altangangshuse i Maniitsoq Maniitsoq kommune/aarhus arkitektskole 1991, maj Prissammenligning mellem grl. og dk. byggepriser på boligbebyggelsen Ammassat andelsboliger, Nuuk Grønlands Byggevæsen/V&S

2 1991, juni Behovsanalyse for renovering, fase 3, generel tilstandsregistrering GrØnlands Byggevæsen 1991,sept. Forudsætninger for prisdannelsen i boligbyggeriet med henblik på billiggørelse Embedsmandsudvalget vedr. en boligreform

3 , maj Prøveudbedring af betonskader, blok P og blok 1-10 i Nuuk, altankonstruktioner 1987, aug. Forbedring / af fugt-og ventilationsforhold i boliger i grl: - Forslag til handlingsplan DTI 1988,febr,. Badeværelsesrenovering, anvisningsforslag på renovering 1988, maj Tistandsbeskrivelse af etageboliger, vejledningshæfte nr. 1, eftersyn af lejligheder Nuna-Tek/DTI 1990,marts Behovsanalyse for renovering, oversigt over Hjemmestyrets udlejningsboliger Grønlands Byggevæsen, (analysen er revideret dec. 1990) 1990,april Beskrivelse af bygningsgruppernes tilstand og forslag til rep. og reno. af bygn.gr. 1-7 Grønlands Byggevæsen 1985, juli Rapport vedr. vandstrømsregulatorers indv. på vandforbrug i etagehus, blok 15, Nuuk Rigsombuddet/ ,sept. Ideforslag til renovering og ændring af boligbebyggelserne ''Store Slette'' og P Friis og Moltke 1985, nov. BSU-typehuse, modernisering og udvidelse 1985, nov. Fysisk og økonomisk planlægning i Grønland Aalborg Universitetscenter 1985, dec. Grønlandske etagehuse i stål 1986, maj Hjemmestyrets overtagelse af boligområdet, redegørelse for kommende boligpol. initiativ. Landsstyreområdet for sociale anliggender og boliger

4 1986. aug. Referater fra møder med landsplanudvalgets sekretariat 1986, nov. Forslag til forsøgsfiskeri KPP

5 ,sept. En kommentar til Blok P, Nuuk Ole Lindahls Tegnestue 1984, okt. Redeg. for valg udetemp. Ved dims- af varmeanlæg og valg af isol. for bygn. klimaskærm 1984, okt. Konkurrence om bybygning i Nuuk MfG, Nuuk kommune/, Ib Andersen & Juul Møller 1985,marts Information om energiregistrering 1985, maj Konkurrence om bybygning i Nuuk, Program for konkurrencens 2. etape MfG, Nuuk kommune/ 1983, aug. Rapport vedr. opførelsen af prøvehuse 6 boliger i Julianehåb 1983, okt. Delrapport om tekniske og økonomiske undersøgelser vedr. PUR-elementprod Kuplen, byggevejledning /Arkitektgruppe E 1984, jan. Guide for Housing and Human Settlement Plan. and Design Crit. in Cold Climates - Grl. WHO/. 1984,febr. Unders. af bolidbeg. på EGM Øst 2, 1. byggeafsnit - 3 rapporter udarbejdet ag JTI JTI 1984, maj Redegørelse vedr. byggeprisernes udvikling i , juni Produktion og anvendelse af polyurethanelementer PUR i Grl.

6 1984, juni Energibesparende foranstaltninger i Grønland

7 ,april Undersøgelsesrapport vedr. BELTON-vinduer i Jakobshavn og Godthåb 1983, maj Analyse og redegør. for valg af systemer til varmefordelingsmåling i Grønlands boligbyg. 1983, juni Servicehus på bygder Landsstyreområdet for bygder og yderdistrikter/ 1983, juni Betænkning over den prakt. Gennenfør af ordningen ''lejer til lejer'', indv. vedl. Arbejdsgruppen vedr. ny vedligeholdelsesordning i Grønland 1982, juni Vejledning om tilbudsbedømmelse 1983, juli Forsøgsbyggeri i 1982 PUR-produktion-fremtidig. Forsøgsbyggeri 1983 planlagte undersøg. 1982,febr. PUR-byggeelementer fremstillet på fabrik i Grønland 1982,febr. Polyurethan sandwichelementer produktkontrol /Cowiconsult ,april Vejl. ved tekn.- økonom. Vurd. Af en- og tofamiliehuse, herunder bsu-huse med kap.ii-lån 1982,april Vejl. om totalleverancer til Grønland 1982, okt. Water Supply and Sanitation in Greenland WHO/ 1982, nov. Rapport - konkurrencen om totallev. for boligbyg. med interimsskole Nuussuaq Afsnit Byggeri i artiske områder, katalog til plancheudstilling /Arkitektgruppe E 1983,marts Information om driftinstrutioner for VVS-anlæg i Grl.

8 ,sept. Boligbyggeriets faseforløb MfG (Diagram) ,april Udkast til skitseforslag til 2. etape af boligstøttereformen MfG 1981, maj Oplæg til boligkonferencen i Sisimiut 1981, maj Oplæg til boligkonferencen i Sisimiut, 3 eksempler på rækkehusbyggeri i sydgrønland 1981, maj Boligkonference i Sisimiut Landsstyreområdet for sociale anliggender 1981, juni Opfølgning af boligkonferencen i Sisimiut 1982, jan. Information om forretningsgange, erfaringer mv. for de energibesp. foranstalt. i Grl. 1982, jan. Afleveringsprocedure for de energibesparende afhjælpningsarbejder i Grl. 1976, nov. Greenland Housing Today Københavns Universitet 1976 Det danske Grønland Fagbladet Ingeniøren 1977,april Fremstilling af byggematerialer og byggekomponenter i Grønland 1977,sept. Status over arbejdet med udvikling af den grønlandske byggesektor 1977, dec. Retningslinier for udførelse af hovedproj. til husbygningsopgaver for 1979,april Stikordsregister vedr. Grønlandsrådets dokumenter Grønlandsrådet 1979, juni Selvbygger-fårestalde, rapport over instruktionsrejse /MFA

9 1979 -Typehusserie 79-4/5/6/7

10 , som. International work-camp, reconstruction of a historical building in Sukkertoppen Kunstakademiets arkitektskole 1975,sept. Information om kontrol med olieforbrug,(informationen er revideret i marts 1985) 1975, okt. Standardkomponenter for sanitetsvarer 1976, maj Tilpasset teknologi-anvendt på boligbyggeri i Sisimiut, bind I og II Aalborg Universitetscenter 1976, maj Sekundær produktion ved værfterne, rapport fra styregruppen 1973,febr. Den grønlandske bolig i dag Særtryk af Tidsskriftet Grønland 1973, maj Sekundær produktion ved værfterne /N&R juni Analyser af grl. boligbyggeri med henblik på jævn beskæftigelse af lokal arbejdskraft /N&R 1973,sept. Information om frostbeskyttelse af centralvarme-og brugsvandsanlæg 1973 Betænkning vedr, boligbyggeriet i Grønland, adm., statsstøtte og finansiering Ministeriet for Grønland 1974,febr. Referater af 3 debatmøder fra koord.gruppen vedr. udvikling af den grl. byggesektor 1974, aug. Bolig-og sygdomsforhold i et sydgrønlandsk distrikt Særtryk af Ugeskrift for Læger ,febr. Oplæg til diskussion på arkitektkontoret vedr. funktionskrav for nye boligtyper i Grl.

11 ,febr. Grl. boligbyg. - et debatoplæg. Særkatalog i.f.m. Charlottenborg's forårsudstilling , dec. Erfaringer fra vinteren Selvbyggeri i grønlandske bygder Grønlandsrådets dok. 46/72 Grønlandsrådet 1973, jan. Igdlut typerækkehuse, analyse af et Igdlut-projekt samt arbejdskraftanalyse /N&R 1973, jan. Lokal produktion af byggematerialer /N&R 1973,febr. Vurdering af Byggematerialer /N&R 1970, aug. Rapport om boligseminar II i Godthåb De grl. kvindeforeningers sammenslutning ,april Samfundsøkonomisk analyse af en omlægning af byggeriet i Godthåb /N&R 1971,april Udvikl. af byg.system til boligbyg. i Grønland, analyse af 50 rækkehuse i Godthåb /N&R 1971,sept. Stålskibsværft i Grl. - Råanalyse af værftets størrelse m.h.t. en sekundær produktion /N&R 1971, okt. Udvikl. af grl. byggeri, Udbygn. af lokal byggesek., Opfyldelse af nye funktionskrav 1972, jan. Grønlandske selvbyggere 1972,febr. Tanker-om grønlandsk byggeri - et indlæg i debatten Henning Jensen & Torben Valeur 1972,febr. Grønlandsk boligbyggeri i 70'erne - et debatoplæg

12 ,febr. Råanalyse af de tekniske betingelser af en lokal byggesektor i Godthåb /N&R 1970, maj Anlægsudgifter for forskellige bebyggelseformer i det grønlandske boligbyggeri /N&R 1970, juli Byggeregnskab for flerfamiliehuse S og T, Godthåb /N&R 1968 Materiale til foredragsholdere hos de grønlandske kvindeforeningers sammenslutning 1969,febr. Rapport vedrørende undersøgelse af vand- og kloakforsyning til lav bebyggelse i Grønland Bind I: Oplæg - Disposition - Resultater N&R 1969,febr. Rapport vedrørende undersøgelse af vand- og kloakforsyning til lav bebyggelse i Grønland Bind II: Bedeg. for de tekniske og økonomiske undersøgelser N&R 1969,febr. Rapport vedrørende undersøgelse af vand- og kloakforsyning til lav bebyggelse i Grønland Paul Bigum & Hans P. Steenfos , maj Rapport over undersøgelse af fælles forbrænding af dag-og natrenovation i Grønland /V&S 1969,sept. Grønlandsvinduet 1979,febr. Bærende tværskillevægge af beton i Grønland /N&R

13 nov. Justeringsvejledning af VELFAC Grønlandsvinduer Velux A/S 1968,febr. Rapport om boligundersøgelse i Godthåb sommeren ,febr. Rapport om boligseminar i Godthåb oktober 1967 (1 dk og 1 grl eksempl.) 1968, juni Legepladser og børneidrætspladser i Grønland Arbejds-og socialdirektionen i Grønland 1968 aug. Rapport vedr. anvendelse af" LN-BO" på Grønland Arbejdsudvalget vedr. bebyggelse af ''Store Slette'', Godthåb 1968, aug. Redegørelse vedr. efterklak. og prisanalyse for flerfam.huskompleks, Blok M,N,O, Godthåb 1968,sept. Grønland bygger - Boligbyggeri i Grønland Særtryk af Arkitektur nr , nov. Redegørelse vedr. efterkalk. for flerfa.hus blok P, Godthåb /N&R 1966, okt. Det Grønlandske boligbyggeris tekniske udvikling efter , jan. Sammenligning mellem etagebyggeri i Grønland og montagebyggeri i København Arbejdsudvalget vedr. bebyggelse af ''Store Slette'', Godthåb 1967, jan. Tidsplaner og ressourcer for bebyggelse på store slette, Godthåb Arbejdsudvalget vedr. bebyggelse af''store Slette'', Godthåb 1967,marts Orientering vedr. opbygning af tegn.mat. for store slette, Godthåb Arbejdsudvalget vedr. bebyggelse af ''Store Slette'', Godthåb 1967,april Rapport der. undersøg. for feltfabrik til Fremst. af færdigblandet beton og-elementer Arbejdsudvalget vedr. bebyggelse af "Store Slette'', Godthåb

14 1967, juli Teknisk økonomisk redegørelse vedr. bebyggelse af radiofjeldet, Godthåb /N&R

15 , nov. Rapport vedr. opførelse af flerfamiliehus blok III Holsteinsborg efter lift-slab metoden 1965,april Lift-slab i den grønlandske boligproduktion Fra Byggeindustrien, O&J 1965, maj Rapport vedr. efterkalk. for flerfam.huskompleks, blok E,F,G,H,K i Godthåb /N&R 1966,marts Redegørelse vedr. efterkalk. og prisanalyse for flerfamiliehuse blok E,F,G,H,K i Godthåb /N&R 1966,sept. Rapport vedr. gennemgang af igangværende boligbyggerier i Godthåb og Frederikshåb Arbejdsudvalget vedr. bebyggelse af Store Slette'', Godthåb 1966,sept. Store Slette, Godthåb Arbejdsudvalget vedr. bebyggelse af ''Store Slette'', Godthåb 1966,sept. Rapport vedr. anvendelse af betonelementer i boligbyggeri, store slette, Godthåb Arbejdsudvalget vedr. bebyggelse af ''Store Slette'', Godthåb Rapporter, Vejledninger, Fortegnelser, Redegørelser, Analyser, Betænkninger, m.m. Vedrørende byggeri i Grønland Fortegnelse over litteratur over Grønland og grønlandske forhold Statsministeriet-Grønlandsdepartementet 1954 Fyringsvejledning vedr. varmtvandscentral varmeanlæg i Grønland Statsministeriet-Grønlandsdepartementet 1954, juni Igdlut Nutat - Byg Bedre Statsministeriet 1956 Rapport over anlægsarbejder på Station Nord

16 1957, nov. Grønlandske Boligstøttehuse 1958, april -Byggeblade (Det sidste info-blad udsendt 1974) 1962, okt. Kortfattet rapport fra rejse vedr. byhygiejne 1964,marts Renovationsforholdene i de grønlandske byer

Projekt Renovering 5 års eftersyn

Projekt Renovering 5 års eftersyn Projekt Renovering 5 års eftersyn ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Projekt Renovering 5 år efter en analyse af resultaterne af Projekt Renovering, af læringen og af de uudnyttede erhvervsmæssige potentialer.

Læs mere

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning TEMA Skolebyggeri Godt skolebyggeri Branchevejledning Indhold Indledning Side 5 Trin 1 Initiativfasen Beslutningsfasen Side 7 Resumé Side 7 Hvorfor bygger man skoler Side 8 Helheds- og udbygningsplaner

Læs mere

betænkning om det grønlandske retsvæsen

betænkning om det grønlandske retsvæsen betænkning om det grønlandske retsvæsen BIND 1 2 3 4 5 6 7 RESUME Generelt om retsvæsnet DEN GRØNLANDSKE RETSVÆSENSKOMMISSION Betænkning nr. 1442/2004 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2003 1426

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

betænkning om det grønlandske retsvæsen

betænkning om det grønlandske retsvæsen betænkning om det grønlandske retsvæsen 1 2 3 4 5 6 7 RESUME Resume DEN GRØNLANDSKE RETSVÆSENSKOMMISSION Betænkning nr. 1442/2004 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2003 1426 Frist- og forældelsesregler

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

De grønlandske bygder. hvad kan vi stille op med dem?

De grønlandske bygder. hvad kan vi stille op med dem? De grønlandske bygder hvad kan vi stille op med dem? - en diskussion af bygdernes udvikling, set i lyset af selvstyrets og naalakkersuisuts udmeldinger. Og en beskrivelse af et forslag til øget samhandel

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri. BAI 2012 Analyse af behov for nye jobprofiler/-strukturer indenfor bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri. BAI 2012 Analyse af behov for nye jobprofiler/-strukturer indenfor bygge/anlæg og industri Projektnummer: 128827 Pulje: OUP 2012 Sags. nr.: 213.88H.391 BAI 2012 Analyse af behov for nye jobprofiler/-strukturer indenfor bygge/anlæg og industri April 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

arkitektur & energirenovering etagebyggeri fra 1920 til 1960

arkitektur & energirenovering etagebyggeri fra 1920 til 1960 arkitektur & energirenovering DET MureDE etagebyggeri fra 1920 til 1960 arkitektur & energirenovering DET MureDE etagebyggeri fra 1920 til 1960 INDHOLD At renovere og fremtidssikre det murede byggeri

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Vejledning. Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse

Vejledning. Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse Vejledning Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse 2014 Titel: Vejledning til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse Redaktion: Kystdirektoratet og Naturstyrelsen Udgiver:

Læs mere

Aftale om finansloven for 2015 5. maj 2015 Naalakkersuisut og Siumut, Atassut samt Demokraatit har indgået Aftale om finansloven for 2015. Aftaleparterne er enige om at forberede og gennemføre nye initiativer

Læs mere

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015 ekstern projekt granskning vejledning for bygherrer marts 2015 byggeskadefonden 19 Byggeskadefonden anbefaler, at bygherrer i støttet boligbyggeri supplerer den interne projektgranskning med en ekstern

Læs mere

RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30

RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30 JULI 2014 EUDP SEKRETARIATET RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30 EUDP 2009: "UDVIKLING OG 1:1-DEMONSTRATION AF KONCEPTER TIL RENOVERING AF ÆLDRE ETAGEBOLIGER TIL LAVENERGIKLASSE

Læs mere

Fra udsat boligområde til hel bydel

Fra udsat boligområde til hel bydel Fra udsat boligområde til hel bydel November 2008 Fra udsat boligområde til hel bydel November 2008 PROGRAMBESTYRELSEN for dialog og balance i udsatte boligområder Programbestyrelsen for dialog og balance

Læs mere

DEN ØKONOMISKE UDVIKLING I GRØNLAND

DEN ØKONOMISKE UDVIKLING I GRØNLAND DET RÅDGIVENDE UDVALG VEDRØRENDE GRØNLANDS ØKONOMI DEN ØKONOMISKE UDVIKLING I GRØNLAND Juni 2008 Indhold: Den økonomiske situation Finanspolitikken Bolig- og byggeforhold Det demografiske udgiftspres Det

Læs mere

Kommuneplanlægning i en reformtid

Kommuneplanlægning i en reformtid Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 8 13 15 17 18 19 Kommuneplanlægning i en reformtid Hovedtræk i lovforslaget til ændring af planloven Faser i sammenlægningsprocessen Reformarbejdets organisering - To grupper

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Beton. Tema: Miljø. Fremtidens parcelhus. Betonrør af høj kvalitet MILJØ. 2 Maj 2008. Politisk energiaftale udfordrer byggeriet

Beton. Tema: Miljø. Fremtidens parcelhus. Betonrør af høj kvalitet MILJØ. 2 Maj 2008. Politisk energiaftale udfordrer byggeriet Beton 2 Maj 2008 MILJØ Tema: Miljø Politisk energiaftale udfordrer byggeriet Fremtidens parcelhus Kommende energikrav overholdes med letklinkerbeton Betonrør af høj kvalitet Ny analyse dokumenterer meget

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 2. kvartal af 2005 Udgivet d 5. juli 2005 af DEFF-sekretariatet Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Status for DEFF-sekretariatet...

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 15 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 14 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

SUBEXPO2009. futurefarmers used by permission

SUBEXPO2009. futurefarmers used by permission SUBEXPO2009 futurefarmers used by permission EN VISION FOR FREMTIDENS FORSTAD Det kræver viden, nytænkning og ambitioner at håndtere de udfordringer, som den hastige urbanisering stiller os over for.

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Sociale hensyn ved indkøb En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Denne publikation støttes under EU-programmet for beskæftigelse og social solidaritet (2007-2013)

Læs mere

Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet

Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer - 2013 5 HVIDBOG OM BÆREDYGTIGHED I BYGGERIET Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer - April

Læs mere

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Fokus på bygningsrenovering FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Syv initiativer fra byggebranchen 3 Fokus på bygningsrenovering Syv initiativer fra byggebranchen Tænketank om Bygningsrenovering Tænketank om Bygningsrenovering

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Boligen mellem natvægterstat og velfærdsstat

Boligen mellem natvægterstat og velfærdsstat Boligen mellem natvægterstat og velfærdsstat Henning Bro Boligen mellem natvægterstat og velfærdsstat Bygge- og boligpolitik i København 1850-1930 Boligen mellem natvægterstat og velfærdsstat Bygge- og

Læs mere