HOLDE PLADSEN. Oktober Fremtidens taxi: Thomas RB Petersen runder et skarpt hjørne. co2neutraltransport.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOLDE PLADSEN. Oktober 2013. Fremtidens taxi: Thomas RB Petersen runder et skarpt hjørne. co2neutraltransport.dk"

Transkript

1 HOLDE PLADSEN Oktober 2013 Fremtidens taxi: Thomas RB Petersen runder et skarpt hjørne co2neutraltransport.dk

2 Peter Rosenberg Claus Rubek Jørgensen (formand) Klaus Barrensø Leder Fremtidens taxi Taxibranchen er under forandring. Ikke så meget i Danmark som i resten af verden, for her er vi beskyttet af en meget restriktiv taxilovgivning, der endnu sikrer os vognmænd, at der er et begrænset antal taxier, men til gengæld har vi prisregulering, tvungen medlemskab af bestillingskontor og en masse andre ting, der tynger i det daglige. Der er - måske - forandringer på vej, men i skrivende stund kender vi hverken Persontransportudvalgets rapport og slet ikke hvad politikkerne på Christiansborg vil bruge den til. Arshad Javaid Arshad "Ras" Chaudhary HOLDE PLADSEN Alexander Nadel Per Martens Holdepladsen er et personaleblad, der udkommer hver måned i 500 eksemplarer og udleveres gratis til vognmænd, chauffører, administration, centralpersonale og andre med tilknytning til Amager-Øbro Taxi, Skagen Taxa og Frederikshavn Taxa. Bladet er åbent for meninger og kritik. Navngivne artikler står for den enkeltes egen mening og behøver derfor ikke give udtryk for hverken bestyrelsens eller redaktionens mening. Deadline for indlæg og artikler er den 20. i hver måned. Redaktion: Thomas R.B. Petersen (ansv. redaktør) Claus Rubek Jørgensen Kontakt til redaktionen tlf Et af problemerne med at være tvangsindlagt til at køre i et bestillingskontor er blandt andet kravet til udstyr. Vi kører formentlig med Danmarks billigste udstyr og betaler alligevel kroner for et vognanlæg ekskl. betalingsterminal. Andre selskaber betaler raskvæk kroner for et anlæg og selv om omkostningen fordeler sig over mange år, så betyder de dyre systemer, at man ikke kan være up to date med det nyeste teknologi - det er simpelthen for dyrt at skifte. Vi er heldigvis i den situation, at vi ikke skylder på vores anlæg og - indtil videre - kun har foretaget mindre ny-investeringer i de nye Touch-anlæg. Heldigvis, for jeg mener, at vi skal tænke os om og overveje om det er fornuftigt at købe nyt udstyr i større stil. FMS, Frogne, DDS og hvad de ellers hed der, er dinosaur-systemer, bygget i taxiradioernes barndom og løbende tilpasset til ny teknologi. Senest med GPRS, så vi ikke behøver de gammeldags antenneradioer. Men det er lappeløsninger på lappeløsninger, systemerne er tunge og kræver dyr hardware i bilerne og på centralen. Hvorfor? Jo, for hvad skal producenterne ellers leve af? De lever jo af at sælge, drifte og vedlige holde taxisystemerne. Men de fastholder os også i brugen af deres systemer. 2

3 Hvorfor er det lige, at vi skal købe udstyr til bilen, når f.eks. en IPhone, der faktisk er meget bedre, kan bruges til mere og kun koster en brøkdel af, hvad vognudstyret koster. Taximeteret kan vi nok ikke slippe af med, men det burde være muligt, at nøjes med et taximeter, en printer og en mobiltelefon. Udstyr, der samlet set koster under kroner. Teknologien er der, men branchens gamle leverandø rer, som påstår at være de fremmeste i verden, tilbyder den ikke. Hvorfor ikke? Svaret er, at de lever af at sælge os de dyre systemer. Hvis der ikke er dækningsbidrag på an lægget, så er der heller ikke penge til at udvikle og udbetale lønninger, profit m.m. Men vi fastlåses i dårlige og ineffektive systemer i stedet for at få udviklet systemerne dynamisk og efter vores behov. Jeg har længe tænkt på, at vi burde udnytte vores økonomisk gunstige situation til at afsøge markedet for lettere - og mere tidssvarende - løsninger, der anvender den nyeste teknolog og finansie res anderledes, nemlig gennem forbrug af systemet - ingen ture - ingen betaling. Ovenstående er baggrunden for vores nye samarbejde med Click A Taxi. Jeg ved godt, at jeg tordnede imod dem, da de kom frem og jeg mener principielt stadig, at vi skal passe på de selskaber, der bare vil snuppe vores kunder for at sælge dem til os igen. Det er også derfor, vi har indgået et langsigtet strategisk samarbejde med Click A Taxi - et partnerskab. I de kommende måneder skal vi udforme en kravspecifikation til det, der skal blive et nyt taxisystem, der anvender nyeste teknologi og ikke koster spidsen af en rumraket at få ind i bilen. Planen er, at udstyret i vognen inkl. taximeter, ikke må koste mere end kroner og at man skal kunne anvende sin Smartphone eller en Tablet til at mod tage ture, betaling m.m. Aftalen med Click A Taxi vil give os ture mere pr. måned og på sigt endnu flere. Ja, vi skal give en rabat til Click A Taxi, men det er ikke anderledes end med andre store kunder. Samarbej det med Click A Taxi vil give os ture i hele København og samtidigt gør vi os klar til at skifte over til en ny billig teknolog, der modsvarer tidens behov. Bare rolig! Vi skifter ikke system uden en generalfor samlingsafstemning og vil i de kommen de måneder teste de systemer, Click A Taxi allerede har og opstille en kravspeci fikation, som vil blive præsenteret på en generalforsamling i starten af næste år. Vi vil også afholde vognmandsmøder i de kom mende måneder, så alle kan se og høre om planerne og give deres input til, hvad der kan gøre vores nye system til verdens bedste taxisystem. Pas godt på jer selv derude og på vores kunder - kør alle ture - dem alle sammen! Claus Rubek Jørgensen, formand. 3

4 Information fra central og administration Nyt layout på taxiboner Af Thomas RB Petersen, direktør Vi har igennem et stykke tid arbejdet på et nyt layout på vores taxiboner. Bonnerne/voucherne er i produktion og forventes leveret inden for de næste seks uger, hvorefter de vil blive benyttet (sammen med de gamle boner). Vi har skrevet på de boner, vi leverer til SAS og på Prepaid-bonerne, at bonnen skal fremvises INDEN turens start, da mange førere har oplevet, at have kørt en tur færdig inden den præsenteres. Hvis en kunde glemmer at vises taxibonen INDEN turen, så optræd altid høfligt og problemløsende. Vi har også understreget, at de skal bestille en af vores vogne - eller anmode receptionen om det og at de skal gøre det i god tid. Husk at kunden skal være klar ved receptionen, når vognen ankommer, så man kan kører fra adressen indenfor 5 minutter. Hvis kunden ikke er klar, bør man kalde op til centralen. Herved kan man som fører få at vide, om man skal blive holdende eller køre igen. Ekstra ventetid beregnes med minuttaksten pr. påbegyndt minut. Husk altid at udvise høflighed. Forklar dig ordentligt overfor kunden og vær problemløsende og ikke problemskabende.

5 Almindelig AØT-voucher der IKKE cleares med de øvrige selskaber Amager-Øbro Taxi 4x27 Administration: Vogn: Dato: Beløb: Fra: Til: CLEARES IKKE! ONLY FOR USE IN/KAN KUN BENYTTES I AMAGER-ØBRO TAXI 4X27 Hent din egen gratis taxibestiller til Iphone/Ipad/SmartPhone SMS taxi 1940 (Koster alm. SMS-takst) Underskrift: Almindelig AØT-voucher der cleares med de øvrige selskaber Amager-Øbro Taxi 4x27 Administration: Vogn: Dato: Beløb: Hent din egen gratis taxibestiller til Iphone/Ipad/SmartPhone SMS taxi 1940 (Koster alm. SMS-takst) Fra: Til: Underskrift: Speciel AØT-voucher der anvendes til specielle kunder, som f.eks. SAS Please order your taxi 2 hours before take-off. Preorder at the reception and ask for a Amager-Øbro Taxi 4x27. Amager-Øbro Taxi 4x27 Administration: Vogn: Dato: Beløb: Fra: Til: Ref: Prod.: Please note: When going to the Airport, please order your taxi 2 hours before take-off. Preorder at the reception and ask for Amager-Øbro Taxi 4x27. You must be ready in the hotel lobby, when the taxi arrives. This voucher must be presented at the start of the trip, Prepaid Taxivoucher, der IKKE cleares med de øvrige selskaber PREPAID TAXI VOUCHER Please read on the back! PREPAID TAXIVOUICHER Amager-Øbro Taxi 4x27 Administration: Car: Date: Prepaid From: To: CLEARES IKKE! Only for use in/kan kun benyttes i Amager-Øbro Taxi 4x27 Please note: Please order your taxi at the Hotel-reception. When using a Prepaid taxi voucher, the costumer must be ready for departure in the hotel lobby, when the taxi arrives. If the costumer is not ready, the driver is entitled to charge for the extra waiting time. The tariff for waiting can be seen at the Taxi Fare (price) table in the taxi. This voucher must be presented at the start of the trip. 5

6 Ekstraordinær generalforsamling / Budgetgeneralforsamling Generalforsamlingerne Som bekendt blev der afholdt to generalforsamlinger i sidste måned. En ekstraordinær og en budgetgeneralforsamling. Ekstraordinær generalforsamling Den ekstraordinære generalforsamling havde kun et punkt at behandle, nemlig en ændring af beslutningen fra sidste års generalforsamling om reklamefinansieret profilindpakning af biler. Vi har ikke været i stand til at finansiere vores profilindpakning med skærmreklamer eller dørreklamer og da bestyrelsen mente, at den gule profil har en overordentlig stor værdi for selskabet, ønskede man beslutningen fra 2012 ændret, så omkostningen kunne betales via pladslejen. Ikke et krav at bilen er gul Beslutningen betyder ikke, at man SKAL køre med gul profil, kun at de der vil, får det betalt af den fælles kasse, da det jo er fælles markedsføring. Beslutningen fra 2012 indebærer, at man ENTEN kører med neutral farve på bilen (den farve vognen er leveret med) ELLER kører med Amager-Øbro Taxis gule firmaprofil. Man må IKKE køre med reklamer De vogne der kører med (godkendte) reklamer, må køre til de er frikørt/udskiftes, herefter skal de køre neutralt eller med gul profil. På mødet blev det foreslået, at vi IKKE kørte med reklamer på overhovedet, men det kom ikke til afstemning. Vi kan stadigvæk finansiere med reklamer, hvis vi kan gøre en god forretning. Budgetgeneralforsamlingen Budgettet for 2014 blev godkendt, som det var fremsat uden ændringer og indeholder nogle store ændringer i forhold til tidligere års budgetoplæg. Bonusordning til centralpersonalet Vi har - siden kørt med nultolerance overfor førerne i bilen. Begår man en grov fejl, har dårlig opførsel eller lignende, spærres man hos kunden og i visse tilfælde får vognmanden en bod. Hvis en centralmedarbejder laver en fejl, så har det kun den konsekvens, at bestillingskontoret får en omkostning til en chauffør- eller kundeerstatning. Men kun hvis medarbejderen laver mange grove fejl og ikke retter op og forbedrer sig, kan det have en konsekvens for medarbejderen. Det er nemlig ikke tilladt bestillingskontoret at trække centralmedarbejderen i løn, hvis vi skal udbetale en erstatning. For at skabe mere lighed mellem centralmedarbejderen og de kørende, har direktionen længe ønsket at indføre en bonus, hvorfra man kan trække chaufførog kundeerstatninger. Herved har det også har en konsekvens for medarbejderen at begå fejl. Det går ikke ud over lønnen, men man opnår mindre i bonus, hvis der laves fejl. Det er tanken, at en bonusordning 6

7 skaber mere fokus på at sende turene ud korrekt og hindrer eskalation af konflikter mellem central og fører. Generelt vil der være mere fokus på at gøre arbejdet ordentligt og tænke sig om. Langt de fleste fejl er sjuskefejl, fordi det går hurtigt og fordi man ikke tænker sig om og lytter efter m.m. Ordningen vil koste kroner pr. fuldtidsansat, minus det der trækkes til chauffør- og kundeerstatninger. til administrationen For at spare på portoen har bestyrelsen besluttet, at vi sender afregninger og faktura pr. mail. Derfor skal alle oplyse en mail-adresse, som vi kan sende afregninger, breve m.m. til. Man kan naturligvis stadig afhente afregningen på kontoret som i dag. Huset på Vægtergangen Kommunen har givet os yderligere 6 år på lejekontrakten. Det betyder, at vi har huset til udgangen af Vi var gået i gang med at undersøge alternativer til Vægtergangen og processen fortsætter for selvom huslejen er billig på Vægtergangen, så er det meget dyrt i varme og ikke mindst er arbejdsmiljøet meget dårligt. Vi har ikke vedligeholdt huset andet end nødtørftigt i de sidste 30 år. Så hvis vi skal blive boende, kræver det, at huset får en kraftig overhaling. Så uanset om vi flytter eller bliver, må vi forvente højere lokaleomkostninger end vi har i dag. Profilindpakning af biler over pladslejen Fra 2014 vil pladslejen også dække indpakning af biler i vores flotte gule profil. Vi forventer, at knap 100 biler bliver indpakket hvert år, så det bliver en stor post på budgettet. Til gengæld vil vi med en hel gul flåde af biler, formentlig kunne skære i markedsføringsomkostningerne på lidt længere sigt. Uændret pladsleje hvis Foreningen skylder ikke nogen noget og vi er fuldt selvfinansieret. Bestillingskontoret skylder foreningen penge, men det er penge, vi skylder til os selv. Derfor kunne bestyrelsen fremlægge et budget der, på trods af de nye poster, betyder uforandret pladsleje i Det forudsætter dog, at vi er det antal biler, der forudsættes i budgettet. Hvis vi får mange opsigelser og kun få indmeldelser, ja så vælter budgettet og vi kommer til at regulere pladslejen og finde besparelser. Men foreningen har det godt. Vi har ingen gæld og bruger sjældent vores kassekredit, som i øvrigt kun er på 3½ million kroner. Hyrevogns finansiering Gratis budgetlægning Mange års erfaring Finansiering af alle mærker Finansiering af fabriksnye biler Finansiering af importerede biler Hurtig sagsbehandling Stjerne Finans A/S Gassehaven Holte Tlf

8 Information fra central og administration Vigtigt at trykke: Hos Kunden Af Linda Hetlund, vagtchef For at vores systemer fungerer optimalt, skal vi optimere systemet. En af de store problemer er at give korrekte tilkørselstider. Ikke kun til kunderne men også til vognene. Den eneste måde at systemet kan blive klogere, er ved at vi fordrer det med korrekte oplysninger. Et af de afgørende parametre er, at systemet kender den korrekte tid fra at køre fra A til B. Systemet husker nemlig, hvor lang tid det tager at køre fra f.eks Kastruplundgade til Vægtergangen. Systemet noterer sig bilens position, når den får turen og hvornår vognen angiver at være hos kunden. Mange er gode til at huske at trykke Hos Kunden når de ankommer på adressen, men alt for mange glemmer det. Det betyder, at systemet først registrerer vognen, når taximetret er blevet slået til. Det giver skæve tider i systemet, hvilket giver forkerte tilkørselstider for både kunder og vogne. Hjælp dig selv Hjælp derfor dig selv ved at hjælpe systemet og tryk Hos Kunden HVER GANG du får en radiotur og holder foran kunden. Vi vil huske de kørende på det, ved at skrive det på alle kørselsordrer og her i bladet. Opkøber på Sjælland... Alle mærker * Besigtigelse af biler hver dag * Egen auto-transporter * Uforbindende tilbud gives Auto Prestige AS V/Michael Geertsen tlf mobiltlf / fax

9 For spørgsmål kontakt administrationen ERHVERV Danmarks vildeste priser kun til Amager-Øbro Taxi Nu med fri sms/mms inkluderet i begge taleabonnementer Få de bedste vilkår med billig tale og masser af tilvalg Mange nye muligheder med Danmarks bedste 4G netværk Spotify Premium der giver dig adgang til millioner af sange på din computer, tablet og smartphone. Tilskud til telefon ved nyoprettelse Dual SIM HBO Danmarks vildeste priser Abonnement Pris ekskl. moms Pris inkl. moms 1000 Norden* inkl min. tale og fri sms/mms Norden 71,70 kr. 89,63 kr Norden* inkl min. tale og fri sms/mms Norden 101,70 kr. 127,13 kr. 4Business 2 GB ** inkl. 4G USB dongle U/B 79,20 kr. 99,00 kr. 4Business 100GB ** inkl. 4G USB dongle U/B 149 kr. 186,88 kr. Mobilsurf 1 GB 39,50 kr. 49,38 kr. Mobilsurf 10 GB 53,70 kr. 67,13 kr. Dual SIM 29,00 kr. 36,25 kr. Spotify 69,00 kr. 86,25 kr. HBO 55,00 kr. 68,75 kr. * Gælder i Norden og Baltikum på et af TeliaSoneras netværk. ** Overstiger dataforbruget det inkluderede data pr. md., nedsættes hastigheden til 120 Kbit/s Kun for Amager-Øbro taxa. Abonnement: Udløb Min. pris. 19 mdr.: 1362,3 kr. 3 mds. opsigelse. Tale udover inkluderet takseres 0,60 kr./min. Kollegakald gælder til kolleger i Danmark og fastnet, bortset fra numre, samt abonnementer oprettet på samme kontrakt på Mobiz. Minimumstaksering på data 100 KB, efterfølgende takseres pr. 10 KB. Betalingsadministration koster 7,80 kr./md. Med giro koster det 31,20 kr./md. Alle priser er ekskl.moms, gælder normalt brug i Danmark, kun kunder med CVR nummer og gælder ej indholds- eller sær tjenester samt speciel- og overtakserede numre. Telia tager forbehold for trykfejl og prisændringer. 9

10 Thomas RB Petersen fylder 50 år Jeg er altid på arbejde Amager-Øbro Taxis direktør, Thomas RB Petersen, har altid fart på og han kan lide det. Arbejdet skal fylde meget i hans liv. Ja, næsten alle døgnets 24 timer. Thomas RB Petersen tænker mange taxitanker - nye problem-stillinger og løsninger er altid oppe og vende. Opgaverne i dagligdagen er mange og de opstår hele tiden. Det kan ind imellem være svært at disponere den ene opgave frem for den anden, men de bliver alle løst på et eller andet tidspunkt. Thomas RB Petersen er nemlig den person, alle henvender sig til og derfor er der konstant mange bolde i luften. Jeg har et interessant job og får lov til at løse alle tænkelige opgaver, men der er aldrig ro omkring mig. Der kommer hele tiden spørgsmål og alle mener, at netop deres opgave er vigtig at få i mål. Og da jeg ikke har så mange medarbejdere at læsse opgaverne over på, må jeg forsøge at prioritere, men det er ikke altid lige let. Det øger selvfølgelig stressniveauet og når jeg vender hjem sent om aftenen, synker jeg ofte sammen af træthed, indrømmer Thomas RB Petersen. Men han vil ikke undvære det og det er tydeligt, at han ikke fortæller det i håb om at få ændret på noget som helst. Sådan er hans hverdag og han befinder sig vel forrest i selskabet - med rorpinden ved hånden. Bred baggrund Thomas RB Petersen blev direktør i Amager- Øbro Taxi for fem år siden, men stiftede allerede bekendtskab med branchen i studietiden, hvor han kørte afløsning gennem ni år i først i Codan Bilen og sidenhen i TaxaMotor. Efter endt uddannelse som cand. polit fra Københavns Universitet har Thomas arbejdet med at udføre markedsanalyser for shippingbranchen, været IT-underviser og 10

11 Direktør Thomas RB Petersen mener udviklingen teknologisk set, går så stærkt, at man ikke vil kunne kende taxibranchen om få år. som en trainee-stilling, da han skulle gøres klar til at påtage sig ansvaret som direktør, da den daværende direktør, Per Larsen, ønskede at på pension. uddannelseschef i to af Danmarks største IT-virksomheder, hvor han bl.a. var med til at udvikle undervisningskoncepter til PC-kørekortet. Han har været konsulent i brancheforeningen Dansk IT og fortsatte videre til en stilling som salgsdirektør i Ascentor, der udviklede kurser i E-learning. Herfra sprang Thomas ud som selvstændig og solgte software til E-learning frem til, han fik jobbet som souschef i Amager- Øbro Taxi. En ansættelse, han selv omtaler Aggressiv ledelsesstil Jeg startede i en tid, hvor taximarkedet var i top. De kunder vi mistede på radioen, fik vognene fat i på gaden, så ingen gjorde rigtig noget ud af at sælge Amager-Øbro Taxi. Det forandrede sig med ét, da finanskrisen satte ind og satte sine spor samtidigt med, at der skulle kæmpes hårdt og tænkes ud af boksen for at få stoppet en tilbagegang i antallet af biler, som vi oplevede i årene Markedet forandrede sig hurtigt og jeg står nu i spidsen for et selskab, der har en meget mere aggressiv tilgang til markedet i forhold til tidligere. Vores tidligere direktør, Per Larsen, er uden undtagelse den bedste chef, jeg har haft, han lærte mig meget. Mit samarbejde med bestyrelsen og vores formand, Claus Rubek Jørgensen, kører rigtig godt. Især fordi Claus Rubek Jørgensen er visionær, men også fordi den nuvæ- fortsættes næste side 11

12 rende bestyrelse har fået mere forretningsmæssig forståelse for de udfordringer, vi står overfor i markedet og er villige til at gøre noget ved det. Vi har fået fremgang i antallet af radioture og lige nu handler det om nul-tolerance, taximeterrabatter, CO2-konceptet og ikke mindst at få flere kolleger som Frederikshavn og Skagen med ind i forretningen. Og så er vi jo i gang med at skabe en ensartet firmaprofil med gule biler og velklædte chauffører, forklarer Thomas RB Petersen videre. Fremtiden Om fremtiden siger Thomas RB Petersen: "Reelt kan hverken vognmænd eller kunder være interesseret i færre bestillingskontorer i København. Kunderne risikerer mindre konkurrence. Og med hensyn til en eventuel kommende liberalisering, så er dét ikke en løsning - tværtimod. Det, der er behov for, er bedre værktøjer til både bestillingskontorerne og taxinævnet, så vi får reel mulighed for at rydde op i branchen og komme af med dem, der ødelægger branchens renommé. Vi har ikke de nødvendige repressaliemuligheder overfor førere, der ikke ønsker at servicere kunderne ordentligt, påpeger taxidirektøren. Han mener i øvrigt ikke, at vi vil kunne kende taxibranchen teknologisk om fem til ti år - udviklingen vil gå fantastisk hurtigt i de kommende år. Hidtil har medarbejderne på centralen og de fleste vognmænd og chauffører taget udviklingen i stiv arm og accepteret de ændringer, jeg har været med til at indføre. 'Det eneste konstante er forandringerne,' var der en græsk filosof, der sagde engang og som et lille - det mindste - selskab kan vi ikke tillade os at hvile på laurbærerne - for så bliver vi kørt agterud. fastslår direktøren. Single Malt Whisky Thomas RB Petersen har som nævnt kun lidt fritid til sig selv. Den bruger han på rejser af kortere varighed - især til Tyskland. Ophold i sommerhuset i Vig i Odsherred bliver det også til, men her er han online med selskabet konstant. Til daglig bor han i en lejlighed på Frederiksberg og har aldrig været gift, men har et barn - en pige, Rikke, på 10 år, der bor i Aarhus. Hans store lidenskab er Skotsk Single Malt Whisky og som formand for en klub af whisky-elskere er han også meget aktiv. Klubben har lige nu to tønder whisky liggende til modning på Islay, der er en lille ø på den skotske vestkyst. Det er der, man får de bedste whisky er fra. De er dejligt røgede i smagen og kræver hår på brystet at drikke, slutter 50-års fødselaren. 12

13 Næste kursus er den 14. januar 2014 Kurser i energirigtig kørsel Der er netop afholdt kursus i Energirigtig kørsel. Næste kursus er den 14. januar 2014 hos TUC i Ishøj. Fremover vil der være kursus én gang i kvartalet. Så husk at få dig tilmeldt enten via din vognmand (hvis der skal søges løntabsgodtgørelse) eller via internettet (se nedenfor hvordan man tilmelder sig). Hvis du ikke allerede har været på kurset, men er skrevet op SKAL du tilmelde dig det første kursus, ellers kan du ikke opretholde dit midlertidige kendetegn for energirigtig kørsel. Sådan tilmelder du dig kursus: Gå på hjemmesiden: Login i venstre hjørne med digitalsignatur (Sådan en har alle selvstændige erhvervsdrivende) Tryk på: Jeg er selvstændig - enkeltmandsvirksomhed Derefter login med digital signatur Find kurset: Energirigtig kørsel - person, m. lowfid. simulator Klik på: Tilmeld. 13

14 Har du styr på dine affaldsgebyrer? Danske virksomheder skal i udgangspunktet betale både affaldsadministrationsgebyr og dagrenovationsgebyr. Gebyrernes omfang afhænger dog af virksomhedens størrelse og omsætning. I Danmark er det din kommune, der opkræver erhvervsaffaldsgebyr. Som virksomhed skal du betale: Affaldsadministrationsgebyr Dagrenovationsgebyr - betales af virksomheder, der er omfattet af den kommunale ordning for dagrenovation. Har du som virksomhed en aftale med en privat vognmand om afhentning af dagrenovation, skal du ikke betale dagrenovationsgebyr, men derimod affaldsadministrationsgebyr. Virksomheder, der i 2011 har haft en omsætning på under kroner, skal som udgangspunkt hverken betale administrationsgebyr eller dagrenovationsgebyr. Affaldsadministrationsgebyr Affaldsadministrationsgebyret dækker kommunernes udgifter til for eksempel affaldsplaner og regulativer, indberetning af affaldsdata, beredskab for farligt affald samt information og besvarelse af henvendelser med mere. Dagrenovationsgebyr Dagrenovationsgebyr dækker afhentning og behandling af dagrenovationslignende affald. Alle aktive virksomheder har som udgangspunkt dagrenovation. Gebyrets størrelse er afhængig af virksomhedens branchekode og antal ansatte. Gebyrernes omfang De forskellige gebyrer kan se meget forskellig ud fra kommune til kommune. Pt. varierer administrationsgebyret fra 183 kroner til kroner. Gå en kold tid i møde med en varm bil! Lige nu har vi et ekstra godt tilbud til dig og din bil: Webasto bilvarmer med fuld integration til Mercedes-Benz E-klasse W/S212: (E200CDi, E220CDi, E250CDi, E300CDi, E350CDi, CLS250CDi, CLS350 CDI. (Blue Efficiendy)(Blue Tec)(4matic)) Pris kr ,- inkl. moms inkl. montering og T91 fjernbetjening. - din totalleverandør inden for klargøring og auto-elektronik. Transformervej Herlev Tlf.:

15 Krydstogtssæsonen går på hæld... Kun et enkelt krydstogtskib indtager Langelinie i efteråret. Den 22/10 kl lægger det gode skib "Marco Polo" til kaj på Langelinie og lægger fra igen kl Ros for alle pengene Jeg har ikke min kvittering, jeg ved ikke navn på chaufføren. Så håber virkelig i kan finde ham og give ham en stor tak for turen i nat. (300913) Han hentede mig på Krudttårnsvej og kørte mig til Amager Hospital. Da min niece havde prøvet at tage livet af sig selv. Jeg var helt ude af den, da jeg satte mig ind. Men chaufføren præsterede at få mig ned i en sådan grad, at jeg stoppede med at ryste og kunne ha overskud og være fuldt ud tilstede, da jeg trådte ind på hospitalet, så jeg kunne passe på min niece og hans skønne historie om pigen i taxaen og regnvejret.. hils ham og sig, det er den fedest historie i verden og jeg vil huske den og give den videre til min niece. For ja i morgen er endnu en dag. :) PS. min sms siger vogn Bare husk og sig ham TUSIND MANGE FUCK- ING TAK! Han vil gå i huskebogen for et fantastisk overskudsmenneske. Maria Helene Statistik Af Thomas RB Petersen, direktør Måneds- Gadeture Radioture Ialt statistik % % % 1. kvartal % % % 2. kvartal % % % Juli % % % August % % % September % % % År til dato % % % Årsrate % % % Note: Årsraten er baseret på en fremskrivning af de første 273 dage af

16 Agnes Obel Marie Frank : Medina Kulturhuset Viften, Rødovre Parkvej : Mike Tramp Lygten Station, København NV : Jette Torp/Finn Nørbygård Falconer Salen : Verdigalla Koncerthuset, DR Byen : Ida Gard Vega : Medina Koncerthuset, DR Byen : Bob Dylan Falkonercentret : Bob Dylan Falkonercentret : Caroline Henderson Baltoppen Live, Baltorpvej 20, Ballerup : Pink Floyd Project Kulturhuset Viften, Rødovre Parkvej : Nephew Forum : Duné Pumpehuset Marie Frank Ishøj Kultur Café : Koppel/Colley/Blade Jazzhus Montmartre : Caroline Henderson Kulturhuset Viften, Rødovre Parkvej : The Tribute to Bee Gees Falconer Salen : Agnes Obel Det Kongelige Teater : Niels Skousen Koncerthuset Caroline Henderson Niels Skousen Nephew Forum 16

17 Vi monterer alt i taxiudstyr også Dvd-afspiller og navigation Alt monteret udstyr afprøves på Amager-Øbro Taxi s udstyr Ring og aftal tid på tlf

18 Tavlen Information til førerne... Husk... Det er vigtigt du lukker ordentligt ned for anlægget. Hvis du glemmer det, står din vogn stadig som aktiv og anlægget forsøger at sende ture til dig. Det er ekstra arbejde for centralen og kunderne risikerer unødvendig lang ventetid på deres bil. Luk altid FMS først og derefter for taxameteret. Vejledende valutakurser Vidste du at: TRAFIK tilbyder gratis vejhjælp til alle taxier, der er kaskoforsikret i selskabet. Det gælder ved alle mekaniske skader såvel som trafikskader, eller når der måske er behov for starthjælp, hjulskift etc. Assistancen omfatter eventuel hjælp på stedet eller transport til nærmeste autoriserede værksted. Du kan døgnet rundt alle årets dage ringe på TRAFIK ASSISTANCE telefon Dollars Eng.pund Norske kr. Svenske kr. Euro 525 kr. 875 kr. 80 kr. 70 kr. 700 kr. Kontorets åbningstid Kontoret er åbent for personlig henvendelse: Mandag til torsdag kl Fredag kl Telefonerne er åbne fra kl onsdag lukket. Telefon til administration: Tlf Formanden træffes Mandag og onsdag kl

19 Spærring af kort Service Dankort Visa/Dankort Visa Electron Hævekort tlf MasterCard Maestro American Express tlf Saldokontrol i tilfælde af offlinehandel tlf Husk at få autorisationskode ved kreditkort. Bugsering: Trafik Assistance tlf Dansk Autohjælp tlf Mercedes-bugsering ved tekniske fejl skal ske for regning til "24 H" tlf Nødservice tlf Mercedes Roskilde VW Mobilitetsservice tlf Auto-El Specialisten, tlf Vævergangen Karlslunde Priser brobizz Øresund kr. 330,-/retur Storebælt kr. 450,-/retur RTT tlf Transformervej Herlev Ishøi Autoelektro tlf Skjulhøj Allè Vanløse ISHØI S AUTOELEKTRO ApS Mobil- elektronik og taxiudstyr Autoradio- og navigationssystemer Salg - montering/demontering - servicering Kamera og satellitovervågning Tlf Skjulhøj Allé Vanløse - 19

20 FORSIKRING MED TAXI LØSNINGER Vores kunder skal have en bedre service end de kan få andre steder, det er simpelthen det der betyder noget både for mig og for kunderne. Det er sandhedens øjeblik, når man har brug for sin forsikring Kommer du igennem når du ringer op? Er det muligt at få besigtiget skaden med det samme? Kan du få råd om hvor du hurtigst kan få det lavet? Hvor lang tid tager det før vognen er på gaden igen? Får du den erstatning som du har krav på? Hvad er Trafik? Venlige og imødekommende Professionelle og hurtige Rimelige og fornuftige TRYGHED & SIKKERHED FOR DIG OG DIN FAMILIE Tæbyvej Rødovre Tlf trafi kgs.dk

Test af iphone-baseret turtildeling

Test af iphone-baseret turtildeling HOLDE PLADSEN FEBRUAR 2014 Drivr skal bruge 5 limousiner - Vil du være limousinevognmand? Test af iphone-baseret turtildeling Frederikshavn Skagen co2neutraltransport.dk Claus Rubek Jørgensen (formand)

Læs mere

HOLDE PLADSEN. November 2013. Omsætningsfremgang på 17 % efter en måned med Click A Taxi. co2neutraltransport.dk

HOLDE PLADSEN. November 2013. Omsætningsfremgang på 17 % efter en måned med Click A Taxi. co2neutraltransport.dk HOLDE PLADSEN November 2013 Omsætningsfremgang på 17 % efter en måned med Click A Taxi co2neutraltransport.dk Claus Rubek Jørgensen (formand) Leder Click A Taxi gav omsætningsfremgang på ca. 4.000 kr.

Læs mere

HOLDE PLADSEN DECEMBER 2013. Amager-Øbro Taxi 4x27 ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår. December 2013. co2neutraltransport.

HOLDE PLADSEN DECEMBER 2013. Amager-Øbro Taxi 4x27 ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår. December 2013. co2neutraltransport. HOLDE PLADSEN DECEMBER 2013 Amager-Øbro Taxi 4x27 ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår December 2013 Frederikshavn Skagen co2neutraltransport.dk Claus Rubek Jørgensen (formand) Leder Fokus på holdepladser,

Læs mere

PLADSEN HOLDE. Amager-Øbro Taxi 4x27. Taxiforholdene skal ændres i Københavns Lufthavn. Forårsfornemmelser. Leif Yndal stoppet af alvorlig sygdom

PLADSEN HOLDE. Amager-Øbro Taxi 4x27. Taxiforholdene skal ændres i Københavns Lufthavn. Forårsfornemmelser. Leif Yndal stoppet af alvorlig sygdom HOLDE PLADSEN Amager-Øbro Taxi 4x27 Marts 2013 Taxiforholdene skal ændres i Københavns Lufthavn Leif Yndal stoppet af alvorlig sygdom Forårsfornemmelser co2neutraltransport.dk Claus Rubek Jørgensen (formand)

Læs mere

HOLDE PLADSEN. Januar 2015. Profil- beklædning. - nu er det alvor!

HOLDE PLADSEN. Januar 2015. Profil- beklædning. - nu er det alvor! HOLDE PLADSEN Januar 2015 Profil- beklædning - nu er det alvor! Frederikshavn Skagen Et nyt år truer Det lyder negativt og det er det også. Skal man forsøge at være lidt positiv, så kan man sige, at bunden

Læs mere

VOGNMANDSSPECIALISTERNE

VOGNMANDSSPECIALISTERNE nr. September 2013 18. årgang LØSSALG kr. 10,- 9 TAXA 4X35 HAR FÅET STYR PÅ FORRETNINGEN TEMA: SKIFTEDAG I KØBENHAVN SKODA INTRODUCERER DEN NYE SUPERB TAXI GODS BUS Din sikkerhed for vognmandskurser med

Læs mere

Tillykke til 4x48 TaxiNord og DanTaxi

Tillykke til 4x48 TaxiNord og DanTaxi HOLDE PLADSEN Juni 2015 Lufthavnen tager røven på os Tillykke til 4x48 TaxiNord og DanTaxi Frederikshavn Skagen Leder Lufthavnen tager røven på os TAXA 4x35 er stadig i tvivl om de vil betale for lufthavnsturene

Læs mere

VOGNMANDSSPECIALISTERNE. Vognmandskurser til TAXI BUS GODS. Kritik af Movia Flextrafik

VOGNMANDSSPECIALISTERNE. Vognmandskurser til TAXI BUS GODS. Kritik af Movia Flextrafik nr. Oktober 2013 18. årgang LØSSALG kr. 10,- 10 Kritik af Movia Flextrafik Amager-Øbro Taxi 4x27 genererer 100.000 flere taxiture på Click A Taxi Wagner fejrer 60 års jubilæum Vognmandskurser til TAXI

Læs mere

Tre Vejle-vognmænd kræver 222.000 kroner af Vejle Taxa efter uberettiget udelukkelse. Taxi-kartel afskærer landvognmand fra regionskørsel

Tre Vejle-vognmænd kræver 222.000 kroner af Vejle Taxa efter uberettiget udelukkelse. Taxi-kartel afskærer landvognmand fra regionskørsel AXIMarts 2011 16. årgang Tre Vejle-vognmænd kræver 222.000 kroner af Vejle Taxa efter uberettiget udelukkelse TAXA 4x35 tabte Afvist af Procesbevillingsnævnet eksklusionssag DTR fik nej til at køre sag

Læs mere

Snekaos på Bornholm. DTA-bestyrelse nægter regnskabskontrollanter adgang til bilag. Vognmand stævner DanTaxi. Kaos i Silkeborg Taxi

Snekaos på Bornholm. DTA-bestyrelse nægter regnskabskontrollanter adgang til bilag. Vognmand stævner DanTaxi. Kaos i Silkeborg Taxi axijanuar 2011 16. årgang Snekaos på Bornholm Foto: Jens-Erik Larsen Bevar de små og mellemstore centraler Automatik på centralen kan spare personalet i aften- og nattetimerne Sønderborg: Anmoder om fogedforbud

Læs mere

VOGNMANDSSPECIALISTERNE

VOGNMANDSSPECIALISTERNE Marts 2013 18. årgang TAXA's bestyrelse fik lov til at gå selv Taxiforholdene skal ændres i Kastrup Lufthavn I kamp mod gigant: Måtte opgive klage overfor Klagenævnet for Udbud Snyd på 1. klasse i Holstebro?

Læs mere

Taxi Nordjylland er en realitet

Taxi Nordjylland er en realitet Oktober 2012 17. årgang Ny taglygte i TAXA 4x35 Vestre Landsret: I orden at føre principsag mod Trafikstyrelsen Taxi Nordjylland er en realitet Kontakten Advokater Henrik Karl Nielsen, Advokat (H) Koch/Christensen

Læs mere

"Vi har været i en krisesituation" Kun kørsel mod forudbestilling. Stor interesse for Amager-Øbro Taxi i Nordjylland

Vi har været i en krisesituation Kun kørsel mod forudbestilling. Stor interesse for Amager-Øbro Taxi i Nordjylland September 2012 17. årgang Leif Hytten TAXA 4x35: "Vi har været i en krisesituation" Efter klokken 18.00 på Djursland: Kun kørsel mod forudbestilling Stor interesse for Amager-Øbro Taxi i Nordjylland Kontakten

Læs mere

131106.indd 1 09-11-2013 13:54:04. Vognmandskurser til TAXI BUS GODS. Tlf: 2234 0500 Find vores kursusprogram på www.vognms.dk

131106.indd 1 09-11-2013 13:54:04. Vognmandskurser til TAXI BUS GODS. Tlf: 2234 0500 Find vores kursusprogram på www.vognms.dk Januar 2014 19. årgang nr. 1 Bestillingskontorerne går i panik hvis de mister deres Cash flow Dansk Erhverv: Bestillingskontorer skal ikke være obligatoriske Endetalsundersøgelsen kan ikke bruges til noget

Læs mere

Taxi Danmark ønsker vore læsere en glædelig jul

Taxi Danmark ønsker vore læsere en glædelig jul December 2012 17. årgang Gratis juridisk sagsvurdering Advarer mod at betale i dyre domme for adgang til DTR-rabataftaler Vægteruddannede taxichauffører i Aalborg Taxi Danmark ønsker vore læsere en glædelig

Læs mere

VOGNMANDSSPECIALISTERNE

VOGNMANDSSPECIALISTERNE Maj 2013 18. årgang Ny bestyrelse og elbiler til TAXA 4x35 OST-vognmændene tabte i Vestre Landsret Uenighed blandt dommerne om flexkørsel skal afregnes med fast timeløn Bestillingskontorer mangler kommunikationsråd

Læs mere

VOGNMANDSSPECIALISTERNE. Vognmandskurser til TAXI BUS GODS. Click A Taxi har skiftet navn til Drivr og introducerer limousinebestilling

VOGNMANDSSPECIALISTERNE. Vognmandskurser til TAXI BUS GODS. Click A Taxi har skiftet navn til Drivr og introducerer limousinebestilling December 2013 18. årgang nr. LØSSALG kr. 10,- 12 Click A Taxi har skiftet navn til Drivr og introducerer limousinebestilling Ny Volvomotor lover 26,3 km/l DTR-kontingent skal afholdes af økonomisk forening

Læs mere

Donner i nyt domicil

Donner i nyt domicil August 2012 17. årgang Donner i nyt domicil Chauffører blev instrueret i at svindle med offentlige kørselsopgaver i TaxiNord Opel-taxier stoppet af Trafikstyrelsen Kontakten Advokater Henrik Karl Nielsen,

Læs mere

App-bagmænd vil tage magten. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

App-bagmænd vil tage magten. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 09 - September 2014-11. årgang App-bagmænd vil tage magten i taxibranchen side 6 Opgør med den ulige konkurrence Transportministeren afviser at ville liberalisere

Læs mere

11. august 1. september Kontakt os! 140307.indd 1 06-06-2014 10:18:50. Vognmandskurser til TAXI BUS GODS

11. august 1. september Kontakt os! 140307.indd 1 06-06-2014 10:18:50. Vognmandskurser til TAXI BUS GODS Juni 2014 19. årgang nr. 6 Ny taxilov åbner muligheder vi ikke har set før for taxivognmænd Nye krydstogtterminaler skabte trafikkaos VOGNMANDSKURSER MED GARANTI for afholdelse BLIV TAXI-VOGNMAND fordi

Læs mere

Økonomisk kaos i Taxa Vendsyssel

Økonomisk kaos i Taxa Vendsyssel AXIAugust 2011 16. årgang Økonomisk kaos i Taxa Vendsyssel John Lindbom trækkes i fogedretten Tilsynssag med krav om tilbagebetaling af 5 millioner kroner mod taxi-uddannelsescenter De tabte kunder kan

Læs mere

DanTaxi taglygte har været ulovlig i mere end 10 år

DanTaxi taglygte har været ulovlig i mere end 10 år AXIOktober 2011 16. årgang TRAFIK registrerede 97 motorskader på 2 timer Vi må ikke lade os overraske af skybrud Det går strygende i Jylland Begge Koldingselskaber med i Taxa 4x35 Taxiloven bør revideres

Læs mere

E-rigtig kørsel i simulator. Attraktiv overenskomst med pension til chauffører. John Lindbom er med til at udkonkurrere sine egne vognmænd

E-rigtig kørsel i simulator. Attraktiv overenskomst med pension til chauffører. John Lindbom er med til at udkonkurrere sine egne vognmænd Februar 2012 17. årgang Voksede op med Ryvang Bilen Attraktiv overenskomst med pension til chauffører John Lindbom er med til at udkonkurrere sine egne vognmænd E-rigtig kørsel i simulator TaxaFyn og Fredericia

Læs mere

VOGNMANDSSPECIALISTERNE

VOGNMANDSSPECIALISTERNE Februar 2013 18. årgang TAXA 4x35 Stort millionunderskud for andet år i træk og en smuldret egenkapital Sekretariatschef Frida Gísladóttir Har allerede sat sit fingeraftryk på flere nye tiltag Tostrenget

Læs mere

11. august 1. september Kontakt os! 140307.indd 1 06-06-2014 10:18:50. Vognmandskurser til TAXI BUS GODS

11. august 1. september Kontakt os! 140307.indd 1 06-06-2014 10:18:50. Vognmandskurser til TAXI BUS GODS Juli 2014 19. årgang nr. 7 Kamp om vognmændene i Aarhus Ny taxilov i Holland blev en fiasko Ny interesseorganisation for bytaxivognmænd VOGNMANDSKURSER MED GARANTI for afholdelse BLIV TAXI-VOGNMAND fordi

Læs mere

Sæt kryds ved taxien til kommunalvalget. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Sæt kryds ved taxien til kommunalvalget. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 10 - Oktober 2013-10. årgang Sæt kryds ved taxien til kommunalvalget side 12 Flex fuld af fejl Alle de store sjællandske taxiselskaber oplever, at afregninger

Læs mere

Racismen trives i nattetimerne Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Racismen trives i nattetimerne Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 01 - Januar 2011-8. årgang Tonen er tunet i Taxa Selandia, der har sendt alle medarbejdere på kursus i korpsånd og kundeservice side 10 Nyt afgiftssystem har

Læs mere

nr. VOGNMANDSSPECIALISTERNE Taxa-mordet der aldrig blev fuldt opklaret Vognmandskurser til TAXI BUS GODS VOGNMANDSKURSER MED GARANTI for afholdelse

nr. VOGNMANDSSPECIALISTERNE Taxa-mordet der aldrig blev fuldt opklaret Vognmandskurser til TAXI BUS GODS VOGNMANDSKURSER MED GARANTI for afholdelse November 2014 19. årgang nr. 11 Nyt bestillingskontor på vej Taxi24 Nord Bo Weye Hansen 3F: - Nu skal der skabes ordnede forhold for taxichaufførerne Taxa-mordet der aldrig blev fuldt opklaret Silkeborg-vognmand:

Læs mere

Truslen om bestillingskontor lurer i Favrskov- og Lolland Kommuner

Truslen om bestillingskontor lurer i Favrskov- og Lolland Kommuner Marts 2012 17. årgang Fra Hørsholm til Kastrup Lufthavn for kun 319 kroner Sydjysk Befordring i ankesag om 200.000 kroner Truslen om bestillingskontor lurer i Favrskov- og Lolland Kommuner ADVOKATER Advokat

Læs mere

Regeringen og opossitionen er uenige

Regeringen og opossitionen er uenige AXIJuli 2011 16. årgang DanTaxi tabte voldgiftsag til en million kroner Vognmændene flygter fra DanTaxi i Randers Regeringen og opossitionen er uenige Ny lov ikke nødvendigvis til gavn for taxi - hvis

Læs mere